ÓSZÖVETSÉGI TANÍTÁSI KALAUZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓSZÖVETSÉGI TANÍTÁSI KALAUZ"

Átírás

1 ÓSZÖVETSÉGI TANÍTÁSI KALAUZ

2 Ószövetségi tanítási kalauz Készítette az Egyházi Oktatási Szervezet Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza

3 1998 Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Minden jog fenntartva Printed in Germany Angolul jóváhagyva: 2/97 Fordítás jóváhagyva: 2/97 Az Old Testament Teaching Guide fordítása Hungarian

4 TARTALOM A SZENTÍRÁSOK TANÍTÁSA Készülj fel!... 1 Imádkozz!... 1 Minden nap tanulmányozd a szentírásokat!... 1 Engedelmeskedj Isten parancsolatainak!... 1 Légy alázatos!... 1 Szeresd a tanulóidat!... 1 Állítsd össze a leckét!... 1 Válaszd ki a szentírás-anyagot!... 1 Tanulmányozd a szentírás-anyagot!... 1 Szervezd meg az órádat!... 2 Döntsd el, hogyan tanítsd meg a leckét!... 2 Készülj fel az órára!... 3 Add elœ a leckét!... 3 Osztályok, amelyek nem találkoznak minden nap... 4 Javasolt házi feladatok... 4 Mit tegyünk az osztályban?... 5 A SZENTÍRÁSOK TANÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI Olvassátok fel a szentírásokat!... 6 Beszélj a szentírásokról!... 6 Alkalmazzátok a szentírásokat!... 6 Utaljatok más szentírásrészletekre!... 6 Jelöljétek meg a szentírásokat!... 6 Az apostolok és próféták szavai... 7 Beszéljétek meg!... 7 Kérdések... 7 Hasonlítsátok össze!... 8 Soroljátok fel!... 8 A szentírások megtanulása könyv nélkül... 8 Egyházi énekek... 8 A szentírásokban említett tárgyak... 9 Rajzoljatok!... 9 Játsszátok el a szentírásokat! A SZENTÍRÁS MEMORITEREK ISMERETE Segíteni a tanulókat, hogy megtalálják a szentírás memoritereket Segíteni a tanulókat, hogy megértsék és alkalmazzák a szentírás memoritereket A szentírás memoriterek áttekintése Utalások a szentírás memoriterekre AZ ÓSZÖVETSÉG OLVASÁSI TERVE AZ ÓSZÖVETSÉG TANÍTÁSA Az Úr Joseph Smith bibliafordítása Mózes könyve Ábrahám könyve Izráel szétszóratása és összegyıjtése Az Ószövetség nehéz részei A szent sátor és a templom Próféciák az Ószövetségben Bálványimádás A királyságok története Királyok és próféták TÉRKÉPEK Az Ószövetség országai (földjei) Izráel gyermekeinek országai (földjei) ÖTLETEK AZ ÓSZÖVETSÉG TANÍTÁSÁHOZ 1. hét 1 Mózes A Biblia Az Ószövetség Az Ószövetség könyvei hét 1 Mózes hét 1 Mózes hét 1 Mózes hét 1 Mózes hét 1 Mózes hét 2 Mózes hét 2 Mózes hét 2 Mózes 32 40, 3 Mózes hét 3 Mózes 11 27, 4 Mózes hét 4 Mózes hét 5 Mózes hét Józsué hét Bírák hét Rúth, 1 Sámuel III

5 TARTALOM 16. hét 1 Sámuel hét 2 Sámuel hét 1 Királyok hét 1 Királyok 16 22, 2 Királyok hét 2 Királyok hét 1 Krónika, 2 Krónika, Ezsdrás, Nehémiás, Eszter hét Jób, Zsoltárok hét Példabeszédek, Prédikátor, Énekek éneke, Ésaiás hét Ésaiás hét Ésaiás hét Ésaiás hét Jeremiás hét Jeremiás hét Jeremiás 40 52, Jeremiás siralmai hét Ezékiel hét Ezékiel hét Dániel hét Hóseás, Jóel hét Ámós, Abdiás, Jónás hét Mikeás, Náhum, Habakuk, Sofóniás, Aggeus hét Zakariás, Malakiás Az Ószövetség és az Újszövetség közötti idœ Az Ószövetség áttekintése ÖTLETEK MÓZES KÖNYVE TANÍTÁSÁHOZ ÖTLETEK ÁBRAHÁM KÖNYVE TANÍTÁSÁHOZ FORRÁSOK AZ ÁLTALÁNOS FELHATALMAZOTTAK IDÉZETEIHEZ IV

6 A SZENTÍRÁSOK TANÍTÁSA A szentírások szentek. Isten szavát tartalmazzák, Isten hatalma által maradtak meg és jöttek napvilágra. Arra tanítanak bennünket, hogyan bánjuk meg bıneinket, és hogyan térjünk meg Krisztushoz. Alma próféta azt tanította, hogy Isten szava nagyobb hatással van az emberekre, mint a kard vagy bármi (Alma 31:5). A szentírások tanítása szent szolgálat, és a szentírások tanítása a legjobb módja annak, hogy hívjanak mindenkit Krisztushoz (T&Sz 20:59). Az Ószövetségben Ezsdrás nagy hatású tanító volt, mert erœs szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr törvényét, és tanítani Izráelben (Ezsdrás 7:10). Te is lehetsz a szentírások hatékony tanítója. KÉSZÜLJ FEL! Az Úr kijelentette, ha azonban nem kapjátok meg a Szellemet, akkor nem taníthattok (T&Sz 42:14; lásd a verseket is). A következœ javaslatok segíteni fognak abban, hogy a Szellem veled legyen, miközben tanítasz. IMÁDKOZZ! Az Úr azt mondta, hogy a Szellem hívœ imádság révén adatik nektek (T&Sz 42:14; lásd még 2 Nefi 32:9). MINDEN NAP TANULMÁNYOZD A SZENTÍRÁSOKAT! Ezra Taft Benson elnök, az Egyház tizenharmadik elnöke mondta: Ne kezeljük könnyelmıen azokat a nagyszerı dolgokat, amelyeket az Úr kezébœl kaptunk! Az à igéje az egyik legbecsesebb ajándék, amelyet valaha is adott nekünk. Sürgetlek benneteket, hogy újra és újra kötelezzétek el magatokat a szentírások tanulmányozása mellett. Merüljetek el bennük naponta, hogy a Szellem ereje veletek legyen az elhívásaitokban. 1 Az Úr azt mondta: elœször... törekedjetek, hogy... igémet... megismerjétek..., és akkor fog majd nyelvetek megoldódni; és akkor, ha úgy kívánjátok, veletek lesz Szellemem és igém, sœt isteni hatalmam is az emberek meggyœzésére (T&Sz 11:21). ENGEDELMESKEDJ ISTEN PARANCSOLATAINAK! Jézus mondta: Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké, Az igazságnak ama lelkét (János 14:15 17). LÉGY ALÁZATOS! Az Úr mondta: Légy alázatos, és az Úr, a te Istened kezednél fogva vezet majd téged, és meghallgatja imádságodat. (T&Sz 112:10; lásd még Móziás 4:10 11). SZERESD A TANULÓIDAT! Jézus mondta: Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket (János 15:12). ÁLLÍTSD ÖSSZE A LECKÉT! A te felelœsséged az, hogy a szentírásokat megtanítsd a tanítványaidnak. Amikor elœkészíted a lecke anyagát, imádkozz a Szentlélekért, hogy segítsen neked megérteni a szentírásokat és tudni, hogy mit taníts. Gondolj tanulóidra és a dolgokra, amelyeket szükséges megismerniük. A következœ javaslatok segíteni fognak a lecke összállításában. VÁLASZD KI A SZENTÍRÁS-ANYAGOT! Ez a tanítási kalauz az Ószövetséget harminchat részre osztja. Minden részt egy hét alatt kell megtanítani. Az egy lecke során megtanítandó szentírásrészt nevezik szentírás-anyagnak. Ha hetente egynél többször tanítasz, annyi részre (leckére) kell felosztanod a heti szentírásanyagot, ahányszor tanítasz a héten. Amint eldöntöd, miképpen oszd fel a heti szentírás-anyagot, keress természetes felosztásokat a szentírásokban, mint például beszédeket, történeteket vagy történelmi eseményeket. TANULMÁNYOZD A SZENTÍRÁS-ANYAGOT! Olvasd el többször a szentírás-anyagot. Minden alkalommal tanulhatsz új dolgokat. Olvasás közben írd le a gondolataidat és érzéseidet. A Szellem gyakran gondolatok és érzések által nyilatkoztatja ki a szentírások jelentését. Képzeld el az embereket és az eseményeket, amikrœl olvasol. Ez segíteni fog, hogy a szentírások életre keljenek számodra. Válaszd ki, hogy a szentírás-anyag mely verseit fogod elolvasni a tanulóiddal (lásd: Olvassátok fel a szentírásokat!, 6. old.). Döntsd el, mit fogsz mondani azokról a versekrœl vagy fejezetekrœl, amelyeket nem fogsz elolvasni a tanulóiddal (lásd: Beszélj a szentírásokról!, 6. old.). ElŒfordulhat, hogy úgy döntesz, semmit sem mondasz néhány fejezetrœl vagy versrœl. Keress olyan szavakat és kifejezéseket a kijelölt versekben, amelyek megértése nehéz lehet tanulóid 1

7 A SZENTÍRÁSOK TANÍTÁSA számára. Használj szótárt vagy egyéb segédeszközt, hogy megtaláld a módját annak, hogy a szavak értelmét a tanítványaidnak megmagyarázd. A szavak jelentését írd a szavak mellé a szentírásodban. A fontos szavakat, kifejezéseket, gondolatokat, embereket és eseményeket jelöld meg (lásd: Jelöljétek meg a szentírásokat!, 6. old.). A fontos részek megjelölése megkönnyíti az emlékezést és megtalálásukat tanítás közben. Keress névmásokat a szentírás-anyagban. A névmás olyan szó, amely emberek, helyszínek vagy dolgok neve helyett áll. Néhány gyakran elœforduló névmás a szentírásokban: Œk, Œket, Œ, te, ti, neki, neki, mi, neki, nekünk, némelyik, semmi, senki és téged. Hasznos lehet, ha a szentírás szövegében a névmás mellé odaírjuk azt a nevet, amelyre vonatkozik. Például, az 1 Mózes 45:27 28-ban a néki Jákóbra (Izráel), a velök József fivéreire, az Œt ismét Jákóbra, az Œ ismét József fivéreire, a második Œt pedig Józsefre utal. Jákób Elbeszélék azért néki József minden beszédét, amelyeket velök beszélt vala, és látá a szekereket is, amelyeket József küldött vala, hogy őt elvigyék; akkor fölélede az ő atyjoknak, Jákóbnak lelke. És monda Izráel: Elég nékem, hogy József, az én fiam még él; lemegyek hát, hogy meglássam őt minekelőtte meghalok: József József fivérei Jákób József fivérei Jegyezd meg azokat az evangéliumi alapelveket és igazságokat, melyekrœl úgy gondolod, hogy tanulóid számára a legértékesebbek lesznek. Jegyezd meg azokat a dolgokat, amelyek Jézus Krisztusról tanítanak, és amelyek hívják tanulóidat, hogy Krisztushoz jöjjenek. Tégy fel kérdéseket magadnak, amelyek segíteni fognak neked megérteni és alkalmazni a szentírásanyagot (lásd: Alkalmazzátok a szentírásokat!, 6. old.). Például: Miért van ez a történet a szentírásokban? Mit akar az Úr tanítani nekünk? Mit akar az Úr, mit tegyünk? Mit érzek, amikor ezeket a verseket olvasom? Mennyiben hasonlóak az ezekben a versekben megtörtént dolgok azokhoz, amik velem és tanulóimmal történnek meg? Keress szimbólumokat a szentírás-anyagban, és gondolkodj el a jelentésükön. A szimbólum olyan dolog, ami valami mást jelent. Például, a 2 Mózes 12:5 7-ben a bárány és kiontott vére Jézus Krisztust és engesztelœ áldozatát jelenti, amely megment (üdvözít) bennünket. Használd a fejezetek fejléceit, a lábjegyzeteket, a térképeket és az egyéb tanulmányi segédanyagokat, amelyek elérhetœk az ajánlott Bibliátokban. Memorizáld a számodra fontos verseket! SZERVEZD MEG AZ ÓRÁDAT! Nézd át azokat az ötleteket, amelyek a szentírás-anyag tanulmányozása során az eszedbe jutottak. Kérd az Urat, segítsen eldönteni, mely gondolatokat tanítsd meg az órádon. Olvasd el az Ötletek az ószövetség tanításához részt, amely arra a szentírás-anyagra vonatkozik, amelynek tanítására készülsz (a 18. oldalon kezdœdik). Válaszd ki ezek bármelyikét, hogy az óra anyagához csatold. Tanítási elképzeléseidet és az ebbœl a tanítási kalauzból vett ötleteket úgy rendezd össze, hogy azok azt a sorrendet kövessék, amely a szentírásokban is megtalálható. Döntsd el, mennyi idœt fogsz eltölteni az általad kiválasztott ötletek mindegyikének a megtanításával. DÖNTSD EL, HOGYAN TANÍTSD MEG A LECKÉT! Kérd az Urat, segítsen megtudni, miképpen tanítsd meg a kiválasztott ötleteket. Gondolkodj el, milyen módokon segíthetsz magadnak és tanulóidnak, hogy érezzék a Szellemet, és készek legyenek a szentírások tanulmányozására. Például, kezdjétek az órát egy egyházi ének eléneklésével és imával, a tanulók mondják el, miként éreznek az olvasott szentírásokkal kapcsolatban, vagy mondják el bizonyságukat az evangéliumról. Jézus mondta: Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert Œk kielégíttetnek a Szentlélekkel (3 Nefi 12:6). Használj olyan tanítási módszereket, amelyek részvételre buzdítják a tanulókat. Olyan gyakran váltogasd a tanítási módszereket, hogy ébren tartsd a tanulók érdeklœdését a szentírások és az órád iránt. Tanulmányozd a tanítási kalauz A szentírások tanításának módszerei címı részét a oldalon, hogy többet megtudj a tanítási módszerekrœl. Mutass a tanulóidnak néhány módszert, amelyekkel a szentírás-anyagot tanulmányoztad, és segíts nekik, 2

8 A SZENTÍRÁSOK TANÍTÁSA hogy megismerjék azokat a szentírás tanulmányozására vonatkozó módszereket. Használd fel az általános felhatalmazottak szavait és tanításait, különösen azokét, akiket prófétákként, látnokokként és kinyilatkoztatókként támogatnak, hogy segítsenek a tanulóknak megérteni és alkalmazni a szentírásokat (lásd: Az apostolok és próféták szavai, 7. old.) Gondolkozz el egy problémán, amellyel tanulóid szembesülhetnek, és amely a szentírás-anyag alapján megválaszolható. Emlékezz olyan átélt tapasztalataidra, amelyeket el tudnál mondani, hogy segítsen a tanulóidnak megtanulni és alkalmazni azokat az evangéliumi alapelveket, amelyeket a szentírások tanítottak. Kérd meg a tanulókat, meséljenek olyan élményekrœl, amelyek evangéliumi alapelveket tanítanak. Légy óvatos, hogy ne beszélj olyan szellemi élményekrœl, és a tanulók se érezzék, hogy beszélniük kell olyan szellemi élményekrœl, amelyek elmondására a Szentlélek nem inspirál téged vagy Œket. Elder Boyd K. Packer apostol mondta: Nem bölcs dolog állandóan rendkívüli szellemi élményekrœl beszélni. Óvatosan kell bánni velük, és csak akkor kell beszélni róluk, amikor maga a Szellem indít arra, hogy használd Œket. 2 Döntsd el, hogyan fogod használni a képeket, diákat, egyházi filmeket, videofilmeket, vagy újságok és folyóiratok cikkeit, ha elérhetœek, hogy segítsenek a szentírás-anyagot megtanítani. KÉSZÜLJ FEL AZ ÓRÁRA! Intézd úgy, hogy a hely és az idœ alkalmas legyen az óra megtartására. Kérd meg tanulóidat, hogy jöjjenek el az órára, és hozzák el szentírásaikat. Készíts elœ minden anyagot vagy felszerelést, amelyre szükséged lesz a leckéhez. Tervezd meg, kik fogják vezényelni az éneklést, kik fognak imádkozni, kik osztják meg személyes érzéseiket vagy azokat a dolgokat, amelyeket a szentírásokból tanultak, és kik vesznek majd részt a leckében. ADD ELŐ A LECKÉT! Tégy olyan dolgokat az óra folyamán, amelyek hívják a Szellemet, hogy veled és tanulóiddal legyen. Te és tanítványaid felolvashattok vagy elénekelhettek egy egyházi éneket, imádkozhattok, olvashatjátok hangosan a szentírásokat, beszélhettek olyan dolgokról, amelyeket megtanultatok vagy éreztetek, miközben a szentírásokat olvastátok, vagy bizonyságot tehettek. Tedd azt, amire a Szellem indít, hogy elmondd és megtedd. Buzdítsd tanulóidat, hogy mindennap tanulmányozzák a szentírásokat. Segíts a tanulóknak megérteni, hogy kérniük kell a Szentlelket, hogy velük legyen, amint részt vesznek az órán. Az Úr azt mondta, hogy amikor egy ember a Szentlélek által tanít, és amikor az Œt hallgatók is birtokolják a Szentlelket, a prédikátor és a hallgató megértik egymást, együtt okulnak és együtt örvendeznek (T&Sz 50:22; lásd még a 21. verset). A Szentlélek segít a tanítónak és a tanulónak egyaránt, hogy tudják, amit tanulnak, igaz. Tégy bizonyságot és kérd meg tanulóidat is, hogy Œk is tegyenek bizonyságot. Elder Boyd K. Packer mondta: Egy bizonyság annak megtételében találtatik!... Tégy bizonyságot azokról a dolgokról, amikrœl azt reméled, hogy igazak, a hit cselekedeteként.... A Szellem és a Jézus Krisztusról való bizonyság leginkább csak akkor lesz és marad veled, ha megosztod. 3 Légy óvatos, hogy a tanulók ne érezzék kényszernek, amikor megkéred Œket bizonyságuk megosztására. Mondd el, miként érzel, és kérd meg tanulóidat, Œk is mondják el, mit éreznek a szentírás-anyagban szereplœ emberekkel, eseményekkel vagy tantételekkel kapcsolatban. Tedd a szentírás tanulását élvezetes élménnyé. Buzdítsd a tanulókat, vegyenek részt az órán. Figyelmesen hallgasd meg tanulóidat. Reagálj arra, amit mondanak vagy kérdeznek. Tanítsd a szentírásokat. Higgy abban, hogy Isten igéjének ereje érdeklœdést kelt és megáldja tanulóidat (lásd Alma 31:5; 2 Nefi 32:3). Higgy a tanulóidban. J. Reuben Clark Jr. elnök, az ElsŒ Elnökség volt tagja mondta: Az Egyház ifjúsága éhezi a Szellem dolgait; áhítoznak arra, hogy megtanulják az evangéliumot Alig van olyan fiatal, aki szemináriumod ajtaját átlépi..., aki nem kapott szellemi áldásokat, vagy nem látott megválaszolt imát, vagy nem volt tanúja a bete- 3

9 A SZENTÍRÁSOK TANÍTÁSA geket gyógyító hit erejének, vagy nem látta a szellemi dolgok kiáradását.... Nem szükséges e szellemileg tapasztalt fiatal mögé lopóznod, és vallásról suttognod a fülébe; felléphetsz egyenesen, szemtœl szembe, és beszélhetsz vele. 4 Higgy magadban mint tanítóban. Az Úr azt mondta: Ezért bizony, mondom nektek: emeljétek fel szavatokat ehhez a néphez; mondjátok el a gondolatokat, amelyeket én majd a szívetekbe ültetek, és nem fogtok szégyent vallani az emberek elœtt. Mert abban az órában, igen, abban a pillanatban megadatik nektek, hogy mit mondjatok. De még egy parancsolatot adok nektek, hogy mindent, amit az én nevemben hirdettek, teljes komolysággal és szelídséggel hirdessétek. És én ezt az ígéretet teszem nektek: amennyiben így tesztek, kiárad rátok a Szentlélek, és mindenrœl, amit mondtok, bizonyságot tesz (T&Sz 100:5 8). OSZTÁLYOK, AMELYEK NEM TALÁLKOZNAK MINDEN NAP A tanulóknak minden olyan napra legyen egy kijelölt olvasási és írásbeli feladata, amikor nem találkozik az osztály. Amikor apostol volt, Elder Howard W. Hunter ezt mondta: Biztos, hogy az a valaki, aki minden nap tanulmányozza a szentírásokat, sokkal többet teljesít, mint az, aki egy nap tetemes idœt szentel annak, és azután napokig nem folytatja. 5 A feladatok különbözzenek tanulóid egyéni képességei és szükségletei szerint. JAVASOLT HÁZI FELADATOK Olvasási feladatok Mondd el a tanulóknak, hogy a szentírások mely fejezeteit és verseit tanulmányozzák az egyes napokon. Ez a tanulmányi kalauz az Ószövetséget harminchat hétre osztja. Ha az iskolai év nálatok hosszabb vagy rövidebb, mint harminchat hét, szükség lesz arra, hogy egy saját beosztást alakíts ki. Például: 36 hetes beosztás Hét 6 2. Mózes nap 2. Mózes nap 2. Mózes nap 2. Mózes nap 2. Mózes hetes beosztás Hét 6 2. Mózes nap 2. Mózes nap 2. Mózes nap 2. Mózes nap 2. Mózes Írásbeli feladatok Adj a tanulóknak olyan írásbeli feladatokat, amelyek segítenek nekik a szentírások tanulmányozásában és megértésében. Add feladatul a tanulóknak, hogy tegyenek meg néhány dolgot a Tanulmányozd a szentírás-anyagot! (lásd 1. old.). címszó alatt felsoroltak közül. A tanulók például leírhatják az olvasás közben támadt gondolataikat és érzéseiket, elképzelhetik azokat az embereket és eseményeket, amelyekrœl olvastak, és azután lerajzolhatják vagy körülírhatják azokat. Meg is jelölhetik a szentírásokban azokat a fontos elképzeléseket, amelyeket meg akarnak jegyezni, és írhatnak azokról a dolgokról, amiket kijelöltek, és elmagyarázhatják, miért tették azt. Add ki feladatul a tanulóknak, hogy használják a tanítási ötleteket azokhoz a szentírásokhoz, amelyeket tanulmányozni fognak (a 18. oldalon kezdœdœen.) Például, amikor a tanulók az 1 Királyok 3-at tanulmányozzák, add feladatul, hogy olvassák el az 1 Királyok 3:3 15; az Alma 37:35 37; a Tanok és szövetségek 89:18 21; 136: verseit. Majd kérd meg Œket, készítsenek felsorolást, hogy mit tehetnek azért, hogy bölcsek legyenek (lásd az 1 Királyok 3:5 15-re vonatkozó tanítási ötleteket a 48. oldalon. Kérd meg a tanulókat, hogy írják fel a szentírások tanulmányozása közben felmerülœ kérdéseiket. Kérd meg a tanulókat, írják le azokat a dolgokat, amelyeket a szentírások tanulmányozása közben tanulnak. 4

10 A SZENTÍRÁSOK TANÍTÁSA Mondd meg a tanulóknak, hogy melyek a hét olvasási és írásbeli feladatai. Fel is írathatod a tanulókkal feladataikat egy jegyzetfüzetbe. Példák olvasási és írásbeli feladatokra 1. nap Olvasd el a 2 Mózes 1 3-at. Sorold fel azokat a dolgokat, amiért a fáraó és az egyiptomiak sanyargatták Izráel gyermekeit, és hogy miért tették ezeket. 2. nap Olvasd el a 2 Mózes 4 6-ot. Olvasd el a Zsoltárok 145:8 20; a Róma 11:33 36; az Alma 18:24 32 verseit is. Írd le, mit mondanál, ha valaki megkérdezné: Kicsoda az Úr? 3. nap Olvasd el a 2 Mózes 7 11-et. Készíts egy táblázatot a csapásokról és arról, hogy mit okoztak ezek az egyiptomiaknak és Izráel gyermekeinek. A hetente beszedett feladatokra írj megjegyzéseket, és válaszolj a kérdésekre. A következœ órán add vissza a tanulóknak a feladatokat. MIT TEGYÜNK AZ OSZTÁLYBAN? A tanulók mondják el az osztályban, hogy miket tanultak vagy éreztek, amint a szentírásokat tanulmányozták. Kérd meg a tanulókat, tegyenek fel kérdéseket a tanulmányozott szentírásokkal kapcsolatban. Taníts valamit azokból a fejezetekbœl, amiket a tanulók otthon tanulmányoztak. Taníts valamit azokból a fejezetekbœl, amiket a tanulók a következœ óra elœtt fognak tanulmányozni. 4. nap Olvasd el a 2 Mózes et. Rajzolj egy képet a 2 Mózes 1 14-ben megtörtént egyik eseményrœl, amely az Úr hatalmát mutatja meg, vagy készíts felsorolást azokról a dolgokról, amelyek hatalmát mutatják. 5

11 A SZENTÍRÁSOK TANÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI Miután eldöntötted, mit tanítasz, kérd az Urat, hogy segítsen neked annak eldöntésében, hogyan taníts. Nefi azt mondta, hogy ha kéred, a Szentlélek mindent megmutat neked, hogy mit kell cselekedned (2 Nefi 32:5). OLVASSÁTOK FEL A SZENTÍRÁSOKAT! Olvass fel hangosan a tanulóidnak, vagy kérd meg Œket, hogy Œk is olvassanak felváltva hangosan. Akik nem olvasnak fel, kövessék az olvasottakat a szentírásaikban. Légy óvatos, ne hozz zavarba olyan tanulókat, akik nem olvasnak jól. A szentírások felolvasása közben tarts szüneteket, hogy elmagyarázd a szavakat és kifejezéseket, az evangéliumi tantételek vagy más olyan dolgok jelentését, amelyek megvitatására késztetést érzel. Ha a szentírás-anyag egy része könnyı olvasmány, megkérheted a tanulóidat, hogy csendben olvassák el. BESZÉLJ A SZENTÍRÁSOKRÓL! Készülj fel, hogy mit fogsz mondani azokról a versekrœl és fejezetekrœl, amelyeket nem fogtok felolvasni az osztályban. Ennek segítenie kell a tanulókat abban, hogy lássák, az utoljára felolvasott és a következœ versek hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Használd a fejezetek fejléceit, hogy elmondd, mi van azokban a szentírásokban, amiket nem olvastatok fel. Használj képeket, hogy bemutasd a fel nem olvasott versekben található történteket és tantételeket. Ha úgy döntesz például, hogy nem olvasod fel a 2 Mózes et az osztályban, mutass egy képet a szent sátorról, amikor ezekrœl a fejezetekrœl beszélsz. ALKALMAZZÁTOK A SZENTÍRÁSOKAT! Tanítsd meg a tanulóidat arra, hogy választ kaphatnak a kérdéseikre és a problémáikra, ha tanulmányozzák a szentírásokat, és kérik a Szentlélek segítségét. A szentírások és a Szentlélek mindent megmond nektek, hogy mit kell cselekednetek (2 Nefi 32:3; lásd még a 4 5. verseket). Kérd meg a tanulókat, mondják el tapasztalataikat, miként találtak segítségre a szentírásokban. Mondd el saját tapasztalatidat is arról, amikor segítséget találtál a szentírásokban. Mutass rá, hogyan hasonlítanak ránk és a velünk megtörtént dolgokra az emberek és a történetek a szentírásokban. Tégy fel ilyen kérdéseket: Miben hasonlít ránk ez az ember a szentírásokban? Miben hasonlít ez a történet a velünk történœ dolgokra? Kérdezd meg a tanulókat, hogy az emberek a szentírásokban miként találtak megoldásokat problémáikra. Kérd meg a tanulóidat, válaszoljanak a szentírásokban lévœ kérdésekre. Például válaszoljanak a Malakiás 3:2-ben feltett kérdésekre. A szentírásokban lévœ nevek és névmások helyett használd egy tanuló nevét. Például a 23. zsoltárban az én, engem névmások helyett használd egy tanuló nevét. UTALJATOK MÁS SZENTÍRÁSRÉSZLETEKRE A szentírást, amely elmagyarázza vagy kibœvíti a tanulmányozott vers jelentését, utalásnak nevezzük. Az utalást írasd a tanulókkal a vers mellé, amelyet tanulmányoznak. Például, amikor a 4 Mózes 21:8 9-et tanítod, írd a János 3:14 16 és Alma 33:19 utalásokat a 8 9. versek mellé. János 3:14 16 Alma 33:19 8 És monda az Úr Mózesnek: Csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára; és ha valaki megmarattatik, és feltekint arra, életben maradjon. 9 Csinála azért Mózes rézkígyót, és feltűzé azt póznára. És lőn, hogy ha a kígyó valakit megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra, életben marada. Tanítsd meg a tanulókat, hogyan találhatják meg és használhatják az utalásokat a lábjegyzetekben vagy egyéb szentírás-tanulmányozási segédkönyvekben. A tanulók mondják el, hogyan magyarázzák vagy bœvítik az utalások a tanulmányozott versek jelentését. JELÖLJÉTEK MEG A SZENTÍRÁSOKAT! Tanítsd meg a tanulóidnak, hogy jelöljék meg a fontos szavakat és gondolatokat a szentírásaikban. A szentírások megjelölése segít a tanulóknak, hogy megtalálják és emlékezzenek a fontos szavakra és gondolatokra. Tanítsd meg a tanulóknak, hogyan karikázzák be, húzzák alá vagy színezzék ki a szavakat és kifejezéseket. Használd a következœ példát az 1 Mózes 1:26 27-bŒl. 6

12 A SZENTÍRÁSOK TANÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI 26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. 27 Teremté tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket. A tanulókkal kereteztesd be a verseket, vagy húzass velük vonalat a margón. Használd a következœ példát a Példabeszédek 3:5 7-bŒl: Húzz egy vonalat az egyik bekarikázott verstœl vagy kifejezéstœl a másikig. Használd a következœ példát a 3 Mózes 26:3 4-bŒl: Írj megjegyzéseket a margóra. Használd a következœ példát az Ésaiás 53:2-bŒl: Jézus Krisztus 5 Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. 6 Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat. 7 Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint; féld az Urat, és távozzál el a gonosztól. 3 Ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat megcselekszitek; 4 Esőt adok néktek idejében, és a föld megadja az ő termését, a mező fája is megtermi gyümölcsét. 2 Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kívánatos! AZ APOSTOLOK ÉS PRÓFÉTÁK SZAVAI Ha rendelkezésre állnak, használd az általános felhatalmazottak szavait és tanításait, különösen azokét, akiket prófétákként, látnokokként és kinyilatkoztatókként támogattak, amikor felkészülsz az óráidra. Rendszeresen tanulmányozd az általános konferencián elhangzott beszédeik tanításait. Használd ezeket a tanításokat arra, hogy segíts a tanulóidnak a szentírások megértésében és tanulmányozásában. Olvasd fel az általános felhatalmazottak szavait és tanításait tanulóidnak, és tégy fel ilyen kérdéseket: E szavak miképpen segítenek nektek megérteni a verset, amelyet tanulmányozunk? Hogyan segítenek ezek nektek, hogy megértsétek, miképpen alkalmazhatjátok a szentírások üzenetét a saját életetekben? Írass a tanulókkal szentírásaik margójára olyan rövid idézeteket az általános felhatalmazottaktól, amelyeket te olvastál fel nekik, vagy amelyeket maguk találtak. BESZÉLJÉTEK MEG! Buzdítsd a tanulókat arra, hogy elmondják, mit tanultak, és miként éreznek a szentírásokról. Az Úr azt mondta:... nevigyétek a szót mindnyájan egyszerre; inkább egyszerre csak egy beszéljen, és mindnyájan hallgassák a szavát, hogyha már mind beszéltek, mindenki épülhessen mindenki szaván, és mindenkinek egyforma elœjoga legyen a beszédhez (T&Sz 88:122). Vond be azokat a tanulókat, akik általában nem vesznek részt a beszélgetéseken azáltal, hogy megkérdezed tœlük, mondják el, mit éreznek, vagy mit gondolnak. Mindig törekedj arra, hogy a beszélgetések pozitívak és felemelœek legyenek. Amikor a tanító és a tanuló törekszik a Szentlélek elnyerésére, a prédikátor és a hallgató megértik egymást, együtt okulnak és együtt örvendeznek (T&Sz 50:22). Olvasd el a Kérdések, a Hasonlítsátok össze!, a Soroljátok fel! és más egyéb módszereket ebben a részben, hogy ötleteket kapj arról, hogyan kezdd a beszélgetéseket. Oszd az osztályt csoportokra, és adj minden csoportnak valamit a szentírásokból, amit tanulmányozhatnak és megbeszélhetnek. KÉRDÉSEK Tégy fel olyan kérdéseket, amelyek arra késztetik a tanulóidat, hogy a szentírásokban kutassanak a válaszokért. Például, amikor az Ésaiás 58:3 11-et tanítod, kérd meg a tanulókat, keressék meg, mi a böjt törvénye, és milyen áldásokat kaphatunk a böjtlés által. Tégy fel olyan kérdéseket, amelyek érdeklik a tanulókat, vagy amelyekre tudni akarják a válaszokat. Például, amikor az 1 Mózes 39:7 12-t tanítod, kérdezd 7

13 A SZENTÍRÁSOK TANÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI meg tanulóidat, mit tehetnek, hogy elkerüljék és megmeneküljenek a kísértésektœl. Tégy fel olyan kérdéseket, amelyek arra biztatják a tanulókat, hogy elgondolkodjanak a szentírásokon vagy az evangéliumi tantételeken, és alkalmazzák azokat. Az olyan kérdések, amelyekre a válaszok vagy túl könnyıek vagy túl nehezek, csalódást okozhatnak a tanulóknak. Az igen vagy nem választ igénylœ kérdések általában nem segítik elœ a beszélgetést. Tégy fel olyan kérdéseket, amelyek a ki, mi, mikor, hol, miért vagy hogyan szavakkal kezdœdnek. Kérd meg a tanulókat arra, hogy magyarázzák el, miért adták azt a választ, amit adtak. Kérd meg a tanulókat, fızzenek megjegyzéseket osztálytársaik feleleteihez. HASONLÍTSÁTOK ÖSSZE! A tanulók hasonlítsanak össze bizonyos dolgokat a szentírásokban, hogy lássák, miben hasonlítanak vagy különböznek egymástól. Például, összehasonlíthatják azt, amit a vének mondanak, azzal, amit az ifjak mondanak az 1 Királyok 12-ben. A tanulók hasonlítsanak össze felsorolásokat (lásd: Soroljátok fel! alant). Például, amint a tanulók a 2 Mózes 7 12-t tanulmányozzák, felsorolhatják és összehasonlíthatják a tíz csapás hatását az egyiptomiakra és az izraelitákra. A tanulók keressék az olyan és a mint szavakat. Ezek a szavak gyakran használatosak a szentírásokban, hogy megmutassák, hogyan hasonlíthat valami egy másik dologhoz. Például Jeremiás egy fazekast, aki edényeket készít agyagból, az Úrhoz hasonlítja, az agyagot pedig az emberekhez: Vajon nem cselekedhetem-é veletek úgy, mint ez a fazekas, oh Izráel háza? ezt mondja az Úr. Ímé, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, oh Izráel háza! (Jeremiás 18:6; dœlt betıs kiemelés). És Sofóniás próféta a vétkezœ embereket a vakokhoz hasonlítja: És megszorongatom az embereket, és járnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen (Sofóniás 1:17; dœlt betıs kiemelés). SOROLJÁTOK FEL! Néha hasznos olyan dolgok felsorolása, mint például események vagy gondolatok, amelyek azokban a szentírásokban vannak, amelyeket tanulmányoztok. Készíthetsz egy felsorolást a tanulóknak, hogy megnézhessék, vagy írathatsz a tanulókkal egy felsorolást a füzetükbe, vagy gondolatban is készíthetnek egy listát. Amikor felsorolást készíttek, azt is beszéljétek meg, mit tanultatok belœle. A tanulók keressék meg és írják le egy szentírástörténet eseményeit, majd beszéljék meg, amit leírtak. Például leírhatják Ezékiás király történetének eseményeit a 2 Krónika 29-bŒl. Aztán a tanulók megbeszélhetik, miért változott meg Júda népe olyan hirtelen. A tanulók készítsenek egy felsorolást és beszéljék meg, hogy egy ember a szentírásokban miért tette azt, amit tett. Például amikor az 1 Királyok 18-at tanulmányozzák, felsorolhatják azokat a dolgokat, amelyeket Illés tett, és megbeszélhetik, miért tette meg azokat. Készítsetek felsorolást egy evangéliumi tantételrœl, és beszéljétek meg minden egyes részét. Például a tanulók felsorolhatják és megbeszélhetik, hogy mit tanultak az Úr szolgálatáról, amikor a Józsué et tanulmányozták. A tanulók jelöljék meg vagy számozzák meg a szentírásokban felsorolható dolgokat. Például a Bibliájuk margójára írhatnak számokat a Tízparancsolat mindegyike mellé a 2 Mózes 20-ban. A SZENTÍRÁSOK MEGTANULÁSA KÖNYV NÉLKÜL A tanulók mondják el több alkalommal hangosan a szentírás szavait. A tanulók több alkalommal írják le a szentírást. Írd le a szentírás szavait, és több alkalommal ismételtesd el azt a tanulókkal. Takarj le és törölj le minden alkalommal egy pár szót, amikor elismétlik a szentírást, míg mindegyik szó le nem lesz takarva, vagy le nem lesz törölve. A tanulók biztathatják szüleiket, hogy tartsanak heti szentírás memorizálási programot a családjaikban. EGYHÁZI ÉNEKEK Az órát egy egyházi ének éneklésével kezdjétek el vagy fejezzétek be, amely segít valamit megtanítani a szentírás-anyagból. Kérj meg egyes tanulókat vagy csoportokat, hogy énekeljenek el vagy játsszanak el egyházi énekeket. A lecke során a tanulók énekeljék el vagy olvassák el azoknak az egyházi énekeknek a szavait, amelyek segítenek a szentírás-anyagból valamit megtanítani. 8

14 A SZENTÍRÁSOK TANÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI Például, amikor a 4 Mózes 9:15 23-at tanítod, a tanulók elolvashatják vagy elénekelhetik az Egyetlen örömünk, Izráel Megváltója (Egyházi énekek, 2. old.) címı éneket. A SZENTÍRÁSOKBAN EMLÍTETT TÁRGYAK A tanulók készítsenek olyan táblázatokat, amelyek megmagyarázzák, mi történik egy történetben, vagy világossá teszik, hogy valaki mit tanít. Például készítsenek egy táblázatot arról, hogy mit mondott Mózes, mi fog történni Izráel gyermekeivel, ha nem tartják be az Úr minden parancsolatát (lásd 5 Mózes 28). Mutass be olyan tárgyakat, amelyeket a szentírások megemlítenek, de amelyeket a tanulóid talán még sohasem láttak. Például az 1 Sámuel 17-hez bemutathatsz egy parittyát, amint Dávid történetét tanítod, amikor megöli Góliátot. Ha engedelmeskednek PARANCSOLAT Tartsátok be az Úr minden parancsolatát! Ha nem engedelmeskednek Mutass be olyan tárgyakat, amelyeket a tanulóid már láttak, de amelyek növelni fogják a szentírás-anyag iránti érdeklœdésüket és megértésüket. Például mutathatsz a tanulóidnak egy szöcskét vagy egy sáskát, amikor a 2 Mózes 10-et, vagy a Jóel 2:25-öt tanítod. A tanulók rajzoljanak a szentírásban említett tárgyakat (lásd: Rajzoljatok! ). Például a tanulók rajzolhatnak egy képet egy trombitáról, amikor az Ezékiel 33-at tanítod. RAJZOLJATOK! Mi fog történni? Az Úr meg fogja Œket áldani élelemmel, gyermekekkel és állatokkal. Az Úr le fogja gyœzni ellenségeiket. Az Úr szent népe lesznek. A mennyek esœt fognak adni. Hatalmas nemzet lesznek. Mi fog történni? Az Úr meg fogja átkozni élelmüket, gyermekeiket és állataikat. Minden, amit tenni próbálnak, leromboltatik. Éhínségek és betegségek lesznek a nép között. Más nemzetek ragadják el családjaikat, élelmüket és állataikat. Rajzolj a tanulóidnak olyan dolgokat, amelyek segítik majd Œket, hogy megértsék a szentírás-anyagot. A tanulók rajzoljanak képeket, amelyek megmutatják, hogy szerintük hogyan néztek ki az emberek, a dolgok vagy az események a szentírásokban. A rajzolás segít a tanulóknak megjegyezni azt, amit olvasnak és megbeszélnek. Légy óvatos, ne hozd zavarba a tanulókat, amikor rajzolásra kéred Œket. Más nemzetek gúnyolni fogják Œket. Más nemzetek rabszolgái lesznek. A tanulók rajzoljanak térképeket, amelyek megmutatják, hogy a szentírásokban az emberek hol éltek, hová mentek, vagy hol zajlottak az események. Például, amikor az 1 Mózes at tanítod, a tanulók rajzoljanak egy olyan térképet, amely azokat a helyeket mutatja, ahol Ábrám és Szárai éltek és utaztak. 9

15 A SZENTÍRÁSOK TANÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI Földközi-tenger Egyiptom Kanaán A tanulók rajzoljanak egy táblázatot, amely az embereket egy családként mutatja. Például készítsenek egy táblázatot Ábrahám családjáról. Ábrahám + Sára Hárán Ur A tanulók rajzoljanak egy idœvonalat úgy, hogy húznak egy vonalat, és mellé írják az eseményeket a történés sorrendjében. Például rajzoljanak a tanulók egy idœvonalat, amely azokat a fœbb eseményeket mutatja, amelyek József életében történtek az 1 Mózes ban. Álmot látott, és fivéreik gyılölték. Fivérei eladták Egyiptomba rabszolgának. Megmagyarázta a fáraó álmát. Potifár házának urává (felvigyázóvá) tétetett. Börtönbe vetették. Uralkodóvá tétetett egész Egyiptomon. Újra találkozott a családjával. Megmentette a népet az éhínségtœl. [Ismáel] Ézsau Izsák + Rebeka Jákób (Izráel) + Lea + Rákhel + Bilha + Zilpa Rúben Simeon Lévi Júda Dán Nafthali Gád Áser Izsakhár Zebulon József Benjámin Dína Efraim Manassé JÁTSSZÁTOK EL A SZENTÍRÁSOKAT! A tanulók játsszák el a szentírásokban található történeteket. Használják fel azokat a szavakat és cselekedeteket, amelyeket a szentírásokban szereplœ emberek használtak. Beszéljétek meg, hogyan éreztek vagy mit tanultak a tanulók, amikor látták az eljátszott történetet. 10

16 A SZENTÍRÁS MEMORITEREK ISMERETE A szentírás memoriterek ismerete azt jelenti, hogy megtalálják a szentírás verseit, jelentésükrœl tudást szereznek, és alkalmazzák azokat saját életükben. Száz szentírás memoriter van (huszonöt minden szentírás kurzusban). A tanítóknak segíteniük kell, hogy a tanulók megtalálják a szentírás memoriterek utalásait azáltal, hogy átismétlik Œket az órán, és biztatják a tanulókat, hogy tanulják meg Œket. Howard W. Hunter elnök azt mondta: Reméljük, hogy egyik tanuló sem hagyja el az osztálytermet félve, zavartan vagy megszégyenítve amiatt, hogy nem tudják megtalálni a szükséges segítséget, mert nem ismerik elég jól a szentírásokat ahhoz, hogy a megfelelœ részek helyét meghatározzák. (Eternal Investments [address to religious educators, febr. 10.], 2. old.). SEGÍTENI A TANULÓKAT, HOGY MEGTALÁLJÁK A SZENTÍRÁS MEMORITEREKET Mutasd meg a tanulóknak, hogy hol találják meg a tartalomjegyzéket a Bibliában, Mormon könyvében, a Tanok és szövetségekben és az Igazgyöngyben. Azután keressenek meg jó néhány szentírás memoritert a tartalomjegyzéket használva. Segíts a tanulóknak megtanulni a memoriterek utalásait, és bármely olyan fontos szót és kifejezést, amely segíteni fog nekik ezekre az utalásokra emlékezni. Gyakoroljátok a szentírás memoriterek megtalálását. Hangosan felolvashatod például egy memoriter egy részét a tanulóidnak, majd hagyhatod, hogy találják meg vagy mondják meg, hol található a vers. A gyakorlás más módjai magukban foglalják egy tárgy vagy egy kép bemutatását, vagy kérdések feltevését a versrœl. SEGÍTENI A TANULÓKAT, HOGY MEGÉRTSÉK ÉS ALKALMAZZÁK A SZENTÍRÁS MEMORITEREKET Olvasd el a verset a tanulóiddal, és segíts nekik megérteni a bonyolult szavakat és kifejezéseket (lásd: Olvassátok fel a szentírásokat!, 6. old.). Használd a tanítási útmutató tanítási ötletét az elsajátítandó vershez. Írják le a tanulók, hogy szerintük mit jelentenek a memoriterek. Beszéljétek meg, hogyan segíthetnek a versek a tanulóknak válaszokat találni a kérdéseikre és problémáikra (lásd: Alkalmazzátok a szentírásokat!, 6. old.) Segíts a tanulóknak a számukra elérhetœ segédanyagok használatában: a szentírások lábjegyzetei, az Útmutató a szentírásokhoz, hogy rátaláljanak más olyan versekre a szentírásokban, amelyek segítenek elmagyarázni a szentírás memoriter versekkel kapcsolatos tanokat és tantételeket. A tanulók írják ezeket az utalásokat a szentírásaik margóira (lásd: Utaljatok más szentírásrészletekre!, 6. old.). Tégy fel kérdéseket a versekrœl, hogy segíts a tanulóknak megérteni azokat. Megkérdezheted például a tanulókat, hogy ki beszélt a versben, és hogy kihez szólt. Beszéljétek meg a versek történelmi hátterét (az embereket, a helyet vagy az idœt). Beszéljétek meg, mi történik a szentírás memoriter verseket megelœzœ és követœ versekben vagy fejezetekben, és hogy ezek a versek vagy fejezetek hogyan segítenek elmagyarázni a memoriter verseket. Mondják el a tanulók, hogyan használhatnának egy memoriter verset, amikor másvalakinek tanítják az evangéliumot. A tanulók írják le a verseket saját szavaikkal, írjanak kérdéseket a versekrœl, vagy rajzoljanak egy képet valamirœl a versekben. Mutasd meg a tanulóknak a versek megjelölésének módjait (lásd: Jelöljétek meg a szentírásokat!, 6. old.). Biztasd a tanulókat arra, hogy tanulják meg a szentírás memoritereket könyv nélkül (lásd: A szentírások megtanulása könyv nélkül, 8. old.). A SZENTÍRÁS MEMORITEREK ÁTTEKINTÉSE Az osztályban tekintsétek át a szentírás memoritereket. Légy óvatos, hogy ne hozd zavarba az olyan tanulókat, akik nem tudnak a versekre visszaemlékezni. Az áttekintésnek azok a módszerei, amelyek a tanulók között közvetlen vetélkedéshez vezetnek, nem igazán segítenek. A tanulók adjanak elœ az osztályban rövid beszédeket a megtanult szentírás memoritereket használva. A tanulók emlékezetbœl írják le vagy mondják el a szentírás verseket. A tanulók mondják el, hogyan használták mások a szentírás memoritereket olyan beszédekben, amelyeket egyházi gyıléseken vagy általános konferenciákon hallottak. 11

17 A SZENTÍRÁS MEMORITEREK ISMERETE A tanulók a szentírás memoritereket használva készítsenek posztereket az otthonukba vagy az osztályterembe. Oszd fel az osztály két csoportra. Mindkét csoport írjon le olyan problémákat vagy kérdéseket, amelyeket meg lehet válaszolni a szentírás memoriterek használatával. A csoportok cseréljék ki papírjaikat, majd az egyes csoportok találják meg a megfelelœ elsajátítandó szentírásokat, amelyek válaszolnak a másik csoport által feltett kérdésekre. Használd fel a következœ ötleteket és módszereket, hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni azokat a szentírás memoritereket, amelyeket az elœzœ évek során tanultak. Kérd meg a tanulókat, hogy javasoljanak más szentírásokat, amelyeket elsajátíthatnak. UTALÁSOK A SZENTÍRÁS MEMORITEREKRE Ószövetség Mózes 1:39 Mózes 7:18 Ábrahám 3: Mózes 1: Mózes 39:9 2 Mózes 20: Mózes 33:11 3 Mózes 19:18 5 Mózes 7:3 4 Józsué 1:8 Józsué 24:15 1 Sámuel 16:7 Jób 19:25 26 Zsoltárok 24:3 4 Példabeszédek 3:5 6 Ésaiás 1:18 Ésaiás 29:13 14 Ésaiás 53:3 5 Ésaiás 55:8 9 Jeremiás 16:16 Ezékiel 37:15 17 Dániel 2:44 45 Ámós 3:7 Malakiás 3:8 10 Malakiás 4:5 6 Újszövetség Máté 5:14 16 Máté 6:24 Máté 16:15 19 Máté 25:40 Lukács 24:36 39 János 3:5 János 7:17 János 10:16 János 14:15 János 17:3 Apostolok cselekedetei 7:55 56 Róma 1:16 1 Korinthus 10:13 1 Korinthus 15: Korinthus 15:29 1 Korinthus 15:40 42 Efézus 4: Thessalonika 2:1 3 2 Timótheus 3:1 5 2 Timótheus 3:16 17 Zsidók 5:4 Jakab 1:5 6 Jakab 2:17 18 Jelenések 14:6 7 Jelenések 20:12 13 Tanok és szövetségek Joseph Smith története 1:15 20 T&Sz 1:37 38 T&Sz 8:2 3 T&Sz 10:5 T&Sz 14:7 T&Sz 18:10, T&Sz 19:16 19 T&Sz 25:12 T&Sz 58:26 27 T&Sz 58:42 43 T&Sz 59:9 10 T&Sz 64:9 11 T&Sz 64:23 T&Sz 76:22 24 T&Sz 82:3 T&Sz 82:10 T&Sz 84:33 39 T&Sz 88: T&Sz 89:18 21 T&Sz 121:34 36 T&Sz 130:18 19 T&Sz 130:20 21 T&Sz 130:22 23 T&Sz 131:1 4 T&Sz 137:7 10 Mormon könyve 1 Nefi 3:7 1 Nefi 19:23 2 Nefi 2:25 2 Nefi 2:27 2 Nefi 9: Nefi 28:7 9 2 Nefi 32:3 2 Nefi 32:8 9 Jákób 2:18 19 Móziás 2:17 Móziás 3:19 Móziás 4:30 Alma 32:21 Alma 34:32 34 Alma 37:6 7 Alma 37:35 Alma 41:10 Hélamán 5:12 3 Nefi 11:29 3 Nefi 27:27 Éther 12:6 Éther 12:27 Moróni 7:16 17 Moróni 7:45 Moróni 10:4 5 12

18 AZ ÓSZÖVETSÉG OLVASÁSI TERVE Buzdítsd arra tanulóidat, hogy olvassák el a teljes Ószövetséget. A tanulóknak feladatul kell adni, hogy olvassák el legalább azokat a fejezeteket, amelyek az alant lévœ táblázatban találhatók. Lemásolhatod ezt a táblázatot a tanulóid számára, hogy az Ószövetség olvasása közben jelöljék haladásukat. Az ószövetség olvasási terve 1 Mózes Mózes Mózes Mózes Mózes Józsué Bírák Rúth Sámuel Sámuel Királyok Királyok Krónika 2 Krónika Ezsdrás Nehémiás Eszter Jób Zsoltárok Példabeszédek Prédikátor 3 Ésaiás Jeremiás Jeremiás siralmai 1 Ezékiel Dániel Hóseás Jóel 123 Ámós Abdiás 1 Jónás 1234 Mikeás 1347 Náhum 1 Habakuk 12 Sofóniás 13 Aggeus 1 Zakariás Malakiás

19 AZ ÓSZÖVETSÉG TANÍTÁSA AZ ÚR Az Ószövetség bizonyíték és tanúbizonyság, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, és a világ ÜdvözítŒje. MielŒtt a világ teremtetett, Mennyei Atyánk Fiát, Jézus Krisztust választotta, hogy az ÜdvözítŒ legyen (lásd 1 Péter 1:19 20; Mózes 4:1 2; Ábrahám 3:27). Isten megígérte Ádámnak és minden prófétának, hogy az ÜdvözítŒ el fog jönni, és megmenti az embereket bıneik büntetésétœl, ha megbánják bıneiket, és engedelmeskednek parancsolatainak. Isten azt is megígérte, hogy az ÜdvözítŒ meg fog menteni minden embert a fizikai haláltól, mert hatalma által fel fognak támadni. Ezen ígéretek miatt hívták Jézust Messiásnak vagy Krisztusnak, amely Egyetlen Felkentet vagy Választottat jelent. A Jézusról való bizonyság az Ószövetségben gyakran jelképesen adott. Például a történet, ahogyan Ábrahám fiát, Izsákot elviszi feláldozni, annak a szimbóluma, ahogyan Mennyei Atyánk megengedi, hogy Fiát, Jézus Krisztust feláldozzák a világ bıneiért. Az Ószövetségben Jézus Krisztus neve Jehova. A Biblia King James változatában amikor az Úr szót kisméretı, csupa nyomtatott nagybetıkkel írják, Jehovát jelent. Amikor Jehova a földön megszületett mint ÜdvözítŒ és Megváltó, Jézusnak nevezték. JOSEPH SMITH BIBLIAFORDÍTÁSA Joseph Smith próféta írta: Hisszük, hogy a Biblia Isten szava, amennyiben a fordítás helyes (Hittételek 1:8). A Bibliának sok fontos része elveszett vagy megváltoztatták (lásd 1 Nefi 13:24 29). Az Úr megparancsolta Joseph Smith prófétának, hogy számos dolgot igazítson helyre a Bibliában. Ezeket a fordításokat nevezzük Joseph Smith Fordításának vagy JSF-nek. Néhány JSF helyreigazítás megtalálható a lábjegyzetekben és az Útmutató a szentírásokhoz -ban. A JSF helyreigazítások közül néhány megtalálható a tanítási ötletek között ebben a tanítási kalauzban (lásd a tanítási ötleteket az 1 Mózes 17:15 17-hez a 24. oldalon). MÓZES KÖNYVE Az Igazgyöngyben található Mózes könyvét Joseph Smith prófétának nyilatkoztatták ki Mózes elsœ könyve (Ószövetség) fordításának a bevezetœ részeként. Beszél a föld teremtésérœl, az Éden kertjérœl, valamint Ádámról és Éváról, miután elhagyták a kertet. Beszél még Káinról és ÁbelrŒl, Énókról és Noéról. Sok olyan dolgot tartalmaz, amely elveszett Mózes elsœ könyvébœl. Ha tanulóidnak megvan az Igazgyöngy, használd az Ötletek Mózes könyve tanításához részt a oldalon. ÁBRAHÁM KÖNYVE Ábrahám könyve Ábrahám írásait tartalmazza, amelyeket Joseph Smith próféta Œsi lemezekrœl fordított. Ábrahám korai éveirœl és olyan kinyilatkoztatásokról tartalmaz fontos információkat, amelyeket Ábrahám kapott a földi élet elœtti létrœl és a föld teremtésérœl. Ha tanulóidnak megvan az Igazgyöngy, használd az Ötletek Ábrahám könyve tanításához részt a 90. oldalon. IZRÁEL SZÉTSZÓRATÁSA ÉS ÖSSZEGYŰJTÉSE Izráel szétszóratása azt jelenti, hogy az Úr elvitte Izráel tizenkét törzsének népét földjükrœl, és más földekre küldte Œket (lásd 5 Mózes 28:64; 1 Nefi 22:3 5). Ez a szétszóratás Kr.e. 721 körül kezdœdött, amikor az asszírok az Izráel királyságát vagyis az északi királyságot alkotó tíz törzset elhurcolták (lásd: A királyságok története, a 15. oldalon.). Kr.e. 605 és Kr. e. 587 között a babilóniaiak elhurcolták Júda királysága (a déli királyság) népét. Az Úr más népcsoportokat is szétszórt Izráel földjérœl, mint például Léhi családját Mormon könyvében, és a zsidókat Jézus ideje után. Ma azok az emberek, akik Izráel tizenkét törzsének a leszármazottjai, szétszórva élnek a világ minden népe között. Izráel összegyıjtése azt jelenti, hogy az Úr vissza fogja hozni Izráel tizenkét törzsének népét az ígéret földjeire (lásd Ezékiel 11:17; 3 Nefi 5:24; T&Sz 110:11). Izráel összegyıjtése azt is jelenti, hogy az emberek hinni fognak Jézus Krisztusban, és igaz Egyháza tagjaivá válnak (lásd 2 Nefi 9:2). Izráel összegyıjtése az utolsó idœkben Jézus Krisztus evangéliumának és igaz Egyházának a visszaállításával kezdœdött Joseph Smith próféta által (lásd Hittételek 1:10). AZ ÓSZÖVETSÉG NEHÉZ RÉSZEI Az Ószövetség néhány részét nehéz megérteni, mert (1) nem ismerjük a régen élt emberek szokásait és nyelvét, (2) az Úr nem nyilatkoztatta ki néhány prófécia és jelkép jelentését, (3) néhány megtörtént dolgot nem írtak le tejes egészében, vagy (4) nagyon sok világos és értékes rész hiányzik, amelyek miatt tévelygünk és nem értjük meg azt (1 Nefi 13:28 29). Bizonyos helyeken a Joseph Smith fordítás (Joseph Smith Translation (JSF), szentírás utalásai, vagy az élœ próféták kijelentései segítenek nekünk megérteni az Ószövetség e nehéz részeit. Bizonyos 14

20 AZ ÓSZÖVETSÉG TANÍTÁSA helyeken várnunk kell majd, míg az Úr további segítséget ad a megértéshez. A SZENT SÁTOR ÉS A TEMPLOM Az Úr megparancsolta Izráel népének, hogy építsen egy szent sátort, amikor a pusztában voltak. A szent sátor az Úr háza volt. Szent hely volt, ahol a papok áldozatokat mutattak be, és ahol az Úr megjelent. Az Úr megmondta Mózesnek, hogyan készítsék el a szent sátort. Hatalmas sátor volt, és Izráel népe szétszedhette és magával vihette, amikor a pusztában utaztak. A szent sátor minden egyes része és az abban végzett szertartások Jézus Krisztusról, parancsolatairól és engesztelœ áldozatáról szándékozták tanítani a népet. Salamon temploma PRÓFÉCIÁK AZ ÓSZÖVETSÉGBEN A próféciák az Úr által sugalmazott szavakat tartalmazzák, és kinyilatkoztatás által kapják a SzentlélektŒl. A prófécia szólhat a múltról, a jelenrœl vagy a jövœrœl. Az Ószövetség sok próféciája a következœ idœkrœl beszél: Arról az idœrœl, amikor a próféta élt. Izráel szétszóratásának idejérœl az egész világban (amikor Izráel királyságát elhurcolták, és a tíz törzs elveszett, és amikor Júda királyságát elhurcolták). Jézus Krisztus és apostolai idejérœl. A szent sátor Az evangélium visszaállításának idejérœl Joseph Smith próféta által, és Izráel összegyıjtésének idejérœl. Krisztus második eljövetele és a millennium idejérœl. Néha egy prófécia ugyanazon versei ez idœk közül kettœrœl vagy még többrœl szólnak. BÁLVÁNYIMÁDÁS A szent sátor ábrája Miután Izráel népe már sok éve volt az ígéret földjén, az Úr megparancsolta Salamonnak, hogy építsen egy templomot Jeruzsálemben. A templom mérete kétszer akkora volt, mint a szent sátoré, de a szerkezete, a célja és a templomban lévœ tárgyak ugyanazok voltak. A bálványimádás bálványok imádása. A bálványok hamis istenek. Az Ószövetségben néhány bálvány fából, kœbœl vagy aranyból készült. Az Ószövetség sok helyen beszél berkekrœl és magaslatokról. Ezek olyan helyek voltak, ahol az emberek bálványokat imádtak gonosz dolgokat cselekedve. Az ÜdvözítŒ továbbá azt magyarázta, hogy a bálványimádás bıne abban állt, hogy a teremtményt jobban szerették a TeremtŒnél (lásd Róma 1:25; Hélamán 6:31). A KIRÁLYSÁGOK TÖRTÉNETE A következœ idœvonal Izráel gyermekeinek történetébœl sorol fel néhány eseményt, ahogyan azt a Sámuel elsœ 15

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Ószövetség TANULÓK TANULMÁNYI KALAUZA

Ószövetség TANULÓK TANULMÁNYI KALAUZA Ószövetség TANULÓK TANULMÁNYI KALAUZA Ószövetség tanulók tanulmányi kalauza Készítette az Egyházi Oktatási Szervezet Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 2003 Intellectual Reserve,

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

források otthonra Szentírások...2 Általános konferencia...2 Folyóiratok...3 Evangéliumi művészet...3 Könyvek, kézikönyvek, füzetek...

források otthonra Szentírások...2 Általános konferencia...2 Folyóiratok...3 Evangéliumi művészet...3 Könyvek, kézikönyvek, füzetek... Evangéliumi források otthonra Szentírások...2 Általános konferencia...2 Folyóiratok...3 Evangéliumi művészet...3 Könyvek, kézikönyvek, füzetek...4 Családtörténet...6 Misszionáriusi munka...6 Szentírás-tanulmányozási

Részletesebben

Az örökkévaló család tanulói olvasmányok

Az örökkévaló család tanulói olvasmányok Az örökkévaló család tanulói olvasmányok Hittan 200 Kiadja: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Utah, Salt Lake City Méltányoljuk a könyvvel kapcsolatos megjegyzéseidet és javaslataidat.

Részletesebben

A visszaállítás alapjai tanulói olvasmányok

A visszaállítás alapjai tanulói olvasmányok A visszaállítás alapjai tanulói olvasmányok Hittan 225 Kiadja: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Utah, Salt Lake City Borítókép: A melkisédeki papság visszaállítása. Készítette: Walter

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Mormon könyve T A N Á R I F O R R Á S A N Y A G

Mormon könyve T A N Á R I F O R R Á S A N Y A G Mormon könyve T A N Á R I F O R R Á S A N Y A G Mormon könyve, tanári forrásanyag Készítette az Egyházi Oktatási Szervezet Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 2001 Intellectual Reserve,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Tanok és szövetségek és az egyház története

Tanok és szövetségek és az egyház története Tanok és szövetségek és az egyház története S Z E M I N Á R I U M TANÁRI FORRÁSANYAG Tanok és szövetségek és az egyház története, Tanári forrásanyag Készítette az Egyházi Oktatási Szervezet Kiadja Az Utolsó

Részletesebben

ALAPEGYSÉG PROGRAM KALAUZ

ALAPEGYSÉG PROGRAM KALAUZ ALAPEGYSÉG PROGRAM KALAUZ Tartalom Bevezetés az Alapegység programhoz 2 Az Alapegység program öt eleme 3 1. Szervezet 3 2. Gyülekezeti helyek 4 3. Tananyag 5 4. Tanítás 6 5. Feljegyzések és jelentések

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

TANULÓK TANULMÁNYI KALAUZA

TANULÓK TANULMÁNYI KALAUZA Újszövetség TANULÓK TANULMÁNYI KALAUZA Újszövetség Tanulók tanulmányi kalauza Készítette az Egyházi Oktatási Szervezet Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 2004 Intellectual Reserve,

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Ószövetségi bibliai történetek 9-10 éveseknek. Prof. Homer C. Hoeksema

Ószövetségi bibliai történetek 9-10 éveseknek. Prof. Homer C. Hoeksema Ószövetségi bibliai történetek 9-10 éveseknek Prof. Homer C. Hoeksema El szó Ez a könyv 9-10 éves gyerekek számára készült, az Újszövetséget feldolgozó könyvvel párban. A két könyv egy sorozat tagja, és

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Ószövetségi bibliai történetek 9-10 éveseknek Munkafüzet. Név: Prof. Homer C. Hoeksema

Ószövetségi bibliai történetek 9-10 éveseknek Munkafüzet. Név: Prof. Homer C. Hoeksema Ószövetségi bibliai történetek 9-10 éveseknek Munkafüzet Név: Prof. Homer C. Hoeksema El szó Ez a munkafüzet az Ószövetségi bibliai történetek Haladóknak szóló könyvéhez való segédanyag. Helyes használatához

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

01137_135_WordofWisdom.qxd 12-07-2011 12:11 Page 1 A Bölcsesség szava

01137_135_WordofWisdom.qxd 12-07-2011 12:11 Page 1 A Bölcsesség szava A Bölcsesség szava Mivel a fizikai állapotunk lelkileg is hat ránk, ezért Mennyei Atyánk olyan parancsolatokat is adott nekünk, amelyek arra hivatottak, hogy javítsák a fizikai és a lelki egészségünket.

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Ószövetségi videokalauz

Ószövetségi videokalauz Ószövetségi videokalauz Ószövetségi videokalauz Készítette az Egyházi Oktatási Szervezet Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Salt Lake City, Utah Kérjük, észrevételeit és javítási

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Mormon könyve T ANULÓK TANULMÁNYI KALAUZA

Mormon könyve T ANULÓK TANULMÁNYI KALAUZA Mormon könyve T ANULÓK TANULMÁNYI KALAUZA Mormon könyve tanulók tanulmányi kalauza Készítette az Egyházi Oktatási Szervezet Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 84 85, 87, 99, 102,

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Elemi 2. Válaszd a jót A 4 7 évesek

Elemi 2. Válaszd a jót A 4 7 évesek Elemi 2 Válaszd a jót A 4 7 évesek Elemi 2 Válaszd a jót A Négy hét éves gyerekek tanításához Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 2001 Intellectual Reserve, Inc. Minden jog fenntartva

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

bibliai felfedező A8 Ajánlott további olvasásra: Lukács 18: Timóteus 2:1-6 Filippi 4: rész: A keresztyén élet Az imádkozás

bibliai felfedező A8 Ajánlott további olvasásra: Lukács 18: Timóteus 2:1-6 Filippi 4: rész: A keresztyén élet Az imádkozás Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: A keresztyén élet Az imádkozás Olvasd

Részletesebben

A S A Z S ABAD Z U ABAD LÁS U TER TE V R E V

A S A Z S ABAD Z U ABAD LÁS U TER TE V R E V A SZABADULÁS TERVE MI A SZABADULÁS TERVE? A szabadulás terve* Isten, gyermekei boldogságáért készített terve. Középpontjában Jézus Krisztus engesztelése áll. Amennyiben követi Jézus Krisztus tanításait,

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Vallás- és Zenepedagógia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

BIBLIAISMERET. Általános koncepció. Célok és feladatok

BIBLIAISMERET. Általános koncepció. Célok és feladatok Helyi tanterv Bibliaismeret 9 1. évfolyam BIBLIAISMERET Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot év folyamán dolgozza fel. A négyéves képzés az anyag mennyisége

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Tanok és szövetségek és. Egyháztörténet videokalauz

Tanok és szövetségek és. Egyháztörténet videokalauz Tanok és szövetségek és Egyháztörténet videokalauz Tanok és szövetségek és Egyháztörténet videokalauz Készítette az Egyházi Oktatási Szervezet Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE Bibliaismeret Hit Gyülekezete emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

2. lecke. A bibliaolvasó tervkészítı

2. lecke. A bibliaolvasó tervkészítı 2. lecke A bibliaolvasó tervkészítı A rendszeres bibliaolvasásban többféle vezérfonal is segítségünkre lehet, de el is készíthetjük a sajátunkat. Ebben segít a bibliaolvasó tervkészítı. A bibliaolvasó

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

János 3: Hungarian Károli ( public domain)

János 3: Hungarian Károli ( public domain) Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az õ Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET A világ teremtése BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET MÓZES ELSŐ KÖNYVE A teremtésről 1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. 2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMA MI JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMA? Jézus Krisztus evangéliuma Mennyei Atyánk arra vonatkozó terve, hogy boldogságot és szabadulást* hozzon az à gyermekeinek. Jézus Krisztus evangéliumának

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

bibliai felfedező A12 Ajánlott további olvasásra: 1. Timóteus 1:15 Zsidók 1:1-3 1 János 4:14 1. rész: A Megváltó születése Az angyal üzenete

bibliai felfedező A12 Ajánlott további olvasásra: 1. Timóteus 1:15 Zsidók 1:1-3 1 János 4:14 1. rész: A Megváltó születése Az angyal üzenete Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: A Megváltó születése Az angyal üzenete

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Ószövetség. Ószövetség. Evangéliumi tanok tanári kézikönyv. Evangéliumi tanok tanári kézikönyv

Ószövetség. Ószövetség. Evangéliumi tanok tanári kézikönyv. Evangéliumi tanok tanári kézikönyv Ószövetség Ószövetség Evangéliumi tanok tanári kézikönyv Evangéliumi tanok tanári kézikönyv Ószövetség Evangéliumi tanok tanári kézikönyv Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Megjegyzések

Részletesebben

01139_135_Chastity.qxd :37 AM Page iii Az erkölcsi tisztaság

01139_135_Chastity.qxd :37 AM Page iii Az erkölcsi tisztaság Az erkölcsi tisztaság Az ön Mennyei Atyja szereti önt, és azt szeretné, hogy boldog legyen most és mindörökre. Tanácsokat és parancsolatokat adott az à prófétáján keresztül, hogy segítsen önnek. Békességének

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Gedeon kis hadserege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Gedeon kis hadserege A Biblia gyermekeknek bemutatja Gedeon kis hadserege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

MORMON KÖNYVE. Tanári kézikönyv Hittan

MORMON KÖNYVE. Tanári kézikönyv Hittan MORMON KÖNYVE Tanári kézikönyv Hittan 121 122 MORMON KÖNYVE TANÁRI KÉZIKÖNYV HITTAN 121 122 Kiadja: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Salt Lake City, Utah Szívesen látunk hozzászólásokat

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Mormon könyve. Tanulók tanulmányi kalauza

Mormon könyve. Tanulók tanulmányi kalauza Mormon könyve Tanulók tanulmányi kalauza Észrevételek és javaslatok Nagyra értékelnénk észrevételeit és javaslatait ezzel a tanulmányi kalauzzal kapcsolatban. Kérjük az alábbi címre juttassa el őket! Curriculum

Részletesebben