KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2015/2016. tanév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2015/2016. tanév"

Átírás

1 KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2015/2016. tanév

2 Tartalomjegyzék Előszó... 3 Módszertan... 3 Részletes kiértékelés... 4 A végzett hallgatók (2015, 2013, 2011) elemzése...5 Az Aktívak (2016 tavaszi félév) elemzése.29

3 Előszó A KJF 2010 óta végez DPR kutatásokat. A diplomás pályakövetéses vizsgálat célja, hogy a végzett hallgatók visszajelzései alapján javítsuk az oktatás minőségét, a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően aktualizáljuk, fejlesszük képzési kínálatunkat, programjainkat, valamint hallgatói szolgáltatásainkat. A 2016-os felmérés időpontja az előző évek gyakorlatának megfelelően központilag került meghatározásra. Az intézmények számára követelmény volt a teljes aktív hallgatói kör (beleértve a hagyományos egyetemi, főiskolai, az osztatlan, az alap és mesterképzések hallgatóit) megkeresése. A végzettek esetében a 2011-ben, 2013-ban, illetve 2016 ban abszolutóriumot szerzettek teljes körének megkeresése (beleértve a hagyományos egyetemi, főiskolai, az osztatlan és az alap és mesterképzések végzettjeit) is kötelező volt. A kutatás menete A hallgatói címlista kiépítése A Kodolányi János Főiskola hallgatóinak adatait 2000 óta a Neptun-rendszerben tartja nyilván. Első lépésként ezért az alap populáció összes eleme elérhetőségének összegyűjtése történt meg a Neptun-rendszerből, egyszerű szűrés segítségével. Következő lépésként annak ellenőrzése történt meg, hogy teljes-e a címlista, abból a szempontból, hogy mindenki elérhető-e az segítségével. Végzett hallgatók esetében a hallgatók által a záróvizsgán kitöltött hozzájáruló nyilatkozat adatsorát használtuk. A mátrix a következő kvóta-adatokat tartalmazza: név, nem, Neptun-kód, szak, tagozat, finanszírozási forma, lakcím (irányítószám, település, utca házszám), telefon, -cím, diploma megszerzésének dátuma Módszertan A felmérés során önkitöltős kérdőívet használtunk. A kérdőívek kidolgozásában az Educatio Kht-vel szorosan együttműködő EvaSys felméréskészítő rendszert üzemeltető csapat (VSL Kft.) volt nagy segítségünkre. A TÁMOP pályázat keretében ők együtt kidolgoztak két kérdőívet, amelyet ajánlásul bocsátottak a felsőoktatást végző intézmények, egyetemek, főiskolák rendelkezésére. Az EvaSys rendszer nemcsak a kérdőívek webes megjelenítésében nyújt segítséget, hanem elsősorban magát a lekérdezést bonyolítja le; kezdve a hallgatókhoz/válaszadókhoz intézett felkérő levéltől, az címek alapján történő szétküldésen és többszöri figyelmeztető üzeneten át az adatok összegyűjtéséig, valamint egyszerűbb statisztikák elkészítéséig. A felmérésbe két célcsoportot vontunk be. Külön kérdéssor irányult a végzett és a jelenleg aktív hallgatóinkra, az eredményeket is külön-külön értékeltük a két célcsoport válaszai alapján. A célcsoportoknak megfelelően két kérdőívet használtunk - kisebb módosításokkal- a végzett, és az aktív hallgatók lekérdezésére. A Végzett és Hallgatói kérdőívek a mellékletben megtekinthetők. A hallgatókhoz -ben juttattuk el a felkérést, amelyben szerepelt egy belépési kód, hogy felcsatlakozhassanak a kérdőívek kitöltését felügyelő szerverre. Természetesen anonim módon szolgáltatta mindenki az adatokat, a kódokat véletlenszerűen generálta a rendszer, az utólagos beazonosításra nem volt lehetőség. Kérdéseink témakörei a személyi, a tanulmányi és a munkahelyi információkra vonatkoztak. Nemcsak a végzettek körében volt értelmezhető a munkahely vizsgálata, az aktív hallgatók jelentős része is dolgozik a tanulmányai mellett. Rákérdeztünk többek között olyan területekre, hogy rendelkezik-e munkahellyel, mi a munkakör, beosztás, kapcsolódik-e a végzettséghez, elégedett-e a körülményekkel. Az aktív hallgatók esetében a tanulmányokon túl többek között annak esélyét kérdeztük, hogy talál-e a végzettségének megfelelő munkát, hol, milyen formában szeretne elhelyezkedni, a későbbiekben folytatná-e

4 tanulmányait. Az elemzés során több esetben összevonásokat alkalmaztunk, hogy áttekinthetők legyenek a magyarázó táblázatok. A kiértékelés során a válaszadói létszámadatokat (fő) és a megoszlásokat (%) tüntettük fel. Az egyszerűség kedvéért a százalékos értékeket egészre kerekítettük, és ha valamilyen értékre 0 adódott, a cellát üresen hagytuk. A kereszttáblákban, ahol egyszerre több ismérv szerinti vizsgálatot alkalmaztunk, az együttes értékektől, az átlagoktól való legalább 10 százalékpontos eltérést tekintettük szignifikánsnak. Részletes kiértékelés A végzett hallgatók (2015, 2013, 2011) elemzése Mintavétel (Válaszadók száma: 247 fő) A Kodolányi János Főiskolán óta zajlik diplomás pályakövetéses vizsgálat, amelynek célja, hogy a végzett hallgatók visszajelzései alapján javítsuk az oktatás minőségét, a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően aktualizáljuk, fejlesszük képzési kínálatunkat, programjainkat, valamint hallgatói szolgáltatásainkat tavaszán a következő csoportokat kerestük meg az alap- (BA, BSc), és mesterképzésben (MA, MSc) részt vevő hallgatók közül: Végzettek 2015, 2013, 2011-ben Aktívak a 2016 tavaszi félévben Alábbi táblázat összefoglalja a lekérdezés fontos statisztikai jellemzőit: DPR 2016-Online (tavasz) lekérdezés Elérési arány (%) Ismert e- mail Összes fő Válaszadási arány (%) Válaszok Megkeresések Aktívak 97,20% ,42% ben végzettek 91,60% ,44% ben végzettek 99,34% ,25% ben végzettek 99,86% ,19% Végzettek együtt 96,56% ,07% Az Evasys program segítségével az elektronikus lekérdezés ütemezése: Felhívás DPR kérdőív előtt 1 héttel Felmérés kezdete április 22. vége június 15. Emlékeztetők 2 hetente összesen 3 db Jelmagyarázat Kérdésszöveg

5 Végzettek hallgatók (2015, 2013, 2011-ben) válaszainak elemzése (247 fő / 9 % v.a.) 1. Az elvégzett képzés kezdete, jellemzői 1.1. Az intézmény melyik karán végzett? (n=245) KJF 100% 1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben? (n=244) Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) andragógia (BA/BSc) 8.2% anglisztika (BA/BSc) 2% előadóművészet (BA/BSc) 1.2% gazdálkodási és menedzsment (BA/BSc) 16.4% kommunikáció és médiatudomány (BA/BSc) 10.7% nemzetközi tanulmányok (BA/BSc) 10.2% nemzetközi tanulmányok (MA/MSc) 1.6% pedagógia (BA/BSc) 4.9% szociális munka (BA/BSc) 7.4% tanári (MA/MSc) 16.4% történelem (BA/BSc) 2% turizmus-vendéglátás (BA/BSc) 18.9% A válaszadók legnagyobb arányban (18.9%) turizmus-vendéglátás BA/BSc szakon végeztek; hasonlóan magas (16,4%) a gazdálkodási és menedzsment BA/BSc szakosok és a tanári (MA/MSc) (16,4%) számaránya. 10% feletti még a kommunikáció és médiatudomány BA/BSc, valamint a nemzetközi tanulmányok BA/BSc jelenléte Milyen tagozaton végzett ebben az intézményben, ezen a szakon? (n=246) Nappali 40.2% Esti 0.4% Levelező 42.3% Távoktatás 17.1% A végzettek csaknem azonos arányban (40,2%; 42,3%) szereztek diplomát nappali vagy levelező tagozaton. Számottevő a távoktatásban végzettek aránya is, az esti tagozaton végzettek aránya elenyésző Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a képzésben? (n=245) Államilag támogatott/állami ösztöndíjas 23.3% Költségtérítéses/önköltséges 75.9% Részösztöndíjas 0% Több finanszírozási formában is 0.8% A hallgatók több mint háromnegyede költségtérítéses finanszírozás mellett folytatta tanulmányait; kevesebb mint negyedük részesült állami támogatásban a vizsgált időszakban a válaszadók közül, illetve néhányan több finanszírozási formában is tanultak.

6 1.5. Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végezte el Ön ezt a szakot? (n=245) Elégséges 0% Közepes 9.8% Jó 51.4% Jeles, kiváló 38.8% A végzettek fele jó eredményről számolt be. Ettől nem marad el jelentősen a jeles, kiváló eredményt elérők aránya; a közepes nem jellemző; elégséges nincs Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jobb, vagy rosszabb volt? (n=244) Sokkal rosszabb volt, mint a többieké 0% Valamivel rosszabb volt, mint a többieké 2.9% Kb. ugyanolyan volt, mint a többieké 50.4% Valamivel jobb volt, mint a többieké 34% Sokkal jobb volt, mint a többieké 12.7% A válaszadók fele (50,4 %) úgy ítélte meg, hasonló teljesítményt nyújtott, mint társai. Jelentős azok aránya (34 %), akik úgy vélik, valamivel az átlag fölé emelkedtek. Több mint tíz százalék (12,7 %) pedig úgy érzi, kimagaslóan teljesített. Kudarc élménynek szinte semmi nyoma A szak megkezdése után összesen hány félév alatt jutott el az abszolutóriumig? Kérjük, csak az abszolutórium megszerzéséig tartó aktív, lezárt félévek számát tüntesse fel! 248 válasz alapján, 100 %-os válaszadási arány (v.a.) A jellemző a 6 félév, azaz a hallgatók többsége tudta tartani a lépést a követelményekkel. A 7 illetve 2 félévre részben illetve egészében magyarázat a képzés időtartama Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte? (n=246) Igen 47.6% Nem 52.4% A diploma megszerzése jelentős létszámú válaszadó, 52,4 % esetében elhúzódott az abszolutórium után.

7 Az abszolutórium után hány hónappal szerzete meg a diplomát? (n=129) 1-3 hónap 3.1% 4-6 hónap 10.1% 7-12 hónap 12.4% hónap 3.9% 1 évnél több idő alatt 7.8% még nem szereztem meg 62.8% A diplomaszerzés kitolódására a 7-12 hónap a legjellemzőbb (12,4 %), azonban rendkívül magas (62,8 %) azok aránya, akik még nem szerezték meg diplomájukat Mi (volt) a késedelem oka? (n=129) Nyelvvizsga hiánya 92.2% Egyéb ok 7,8% A legfőbb akadály 92,2 % esetében a nyelvvizsga hiánya. A 7,8 % egyéb ok például pénzügyi, családi, egészségi állapot, külföldön tartózkodás lehet vélhetően Kilépett-e a munkaerőpiacra diploma nélkül, csak abszolutóriummal? (n=129) Igen 39.5% Nem 10.1% Már akkor is dolgoztam 50.4% A válaszadóktól kapott adatok azt mutatják, hogy közülük majdnem minden második diploma nélkül is kilép és boldogul a munkaerő-piacon az oklevél kézhez vétele nélkül, illetve fele részük már akkor is dolgozott. Ez több kérdést is felvethet: például mennyit ér a munkáltatók szemében a diploma, vagy mennyire fontos, hogy milyen vizsgákat tett le sikeresen a hallgató Érzi/érezte-e a diploma hiányát a munkaerőpiaci érvényesülésben? (n=128) Egyáltalán nem okozott problémát 36.7% Kismértékben problémának éreztem 46.1% Nagy problémát jelentett 17.2% A válaszadók többségének (46,1 %) probléma a diploma hiánya, de csak csekély mértékben. Alig kevesebb válaszadónak (36,7 %) semmilyen gondot nem okoz a munkaerő-piacon. Csak 17,2 % érzi ezt komoly akadálynak Az Ön tudomása szerint működik-e alumni/öregdiák szervezet az intézményben? (n=245) Igen 73.1% Nem 26.9% Az alumni/öregdiák szervezet működését a válaszadók 73,1%-a gondolja valósnak, 26,9 % nem, vagy nem tud róla.

8 Tagja-e Ön az intézmény alumni/öregdiák szervezetének? (n=178) Igen 11.2% Nem 88.8% Az alumni/öregdiák szervezeti tagság a válaszadók között nem elhanyagolható, 11,2 % Tanulmányai alatt igénybe vett-e diákhitelt? (n=247) A válaszadók egyötöde vett fel diákhitelt. igen 21.1% nem 78.9% Milyen típusú diákhitelt vesz igénybe? (n=51) szabad felhasználású Diákhitel1 76.5% kötött felhasználású (képzési költségre fordítható) Diákhitel2 17.6% mindkettőt 5.9% A válaszadók több mint háromnegyede a szabad felhasználású hitelt részesítette előnyben. 2. Egyéb felsőfokú tanulmányok 2.1. Rendelkezett-e felsőfokú végzettséggel a megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdésekor? (n=243) Igen 32.9% Nem 67.1% A válaszadók többsége (67,1 %) nem rendelkezett korábban megszerzett felsőfokú végzettséggel, de jelentős számú hallgató a válaszolók 32,9 százaléka már szerzett valamilyen oklevelet, mielőtt a KJF-en folytatta tovább tanulmányait Ezt milyen képzési formában szerezte? (n=78) BA/BSc 9% MA/MSc 3.8% egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi hagyományos képzés 6.4% főiskolai hagyományos képzés 55.1% doktori képzés PhD, DLA 1.3% felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 24.4% A korábban felsőfokú végzettséget szerzők többnyire felsőfokú szakképzést (24,4 %) vagy főiskolai hagyományos képzést (55,1 %) jelöltek meg előző képzési formaként A megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdése óta (közben, vagy utána) szerzett-e egyéb felsőfokú végzettséget? (n=247) Igen 15% Nem 85% A 15 % igen azt mutatja, hogy viszonylag sok válaszadó vállalkozott arra, hogy több intézményben, formában képezze magát; ez az adat jó képességű hallgatókra utal, akik a KJF-el álltak kapcsolatban.

9 Ezt milyen képzési formában szerezte? (n=36) BA/BSc 11.1% MA/MSc 25% Egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% Egyetemi hagyományos képzés 2.8% Főiskolai hagyományos képzés 0% Doktori képzés PhD, DLA 0% Felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 25% Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 25% Kiegészítő, diplomás képzés, egyéb 11.1% A leggyakrabban választott képzési formák a válaszadók körében a MA/MSc (25%), a felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés (25%), és a szakirányú továbbképzés, rezidensképzés (25%) Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben? (n=244) Igen 7.4% Nem 92.6% A válaszadók többsége (92,6 %) a lekérdezéskor nem vett részt felsőfokú képzésben Szeretne továbbtanulni az elkövetkező 2-3 évben az alábbi képzések valamelyikén? (n=183) Felsőoktatási szakképzés (n=183) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 6.6% Igen, más felsőoktatási intézményben 10.4% Nem szeretnék 83.1% A felsőoktatási szakképzés iránt mutattak a válaszadók érdeklődést, de ezt 6,6 % képzeli el a KJF-en, 10,4 % más felsőoktatási intézményben szeretné Alapképzés (BA/BSc) (n=175) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 1.1% Igen, más felsőoktatási intézményben 9.1% Nem szeretnék 89.7% Az alapképzés iránt mutattak a válaszadók érdeklődést, de ezt csak 1,1 % képzeli el a KJF-en, 9,1 % más felsőoktatási intézményben szeretné Mesterképzés (MA/MSc) (n=201) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 13.9% Igen, más felsőoktatási intézményben 17.9% Nem szeretnék 68.2% A mesterképzés a válaszadók csaknem egyharmadát érdekli, ezt 13,9 % képzeli el a KJF-en, 17,9 % más felsőoktatási intézményben.

10 Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés (n=179) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 8.9% Igen, más felsőoktatási intézményben 6.7% Nem szeretnék 84.4% A szakirányú továbbképzés, rezidensképzés iránt mutattak a válaszadók érdeklődést, 8,9 % képzeli el a KJF-en, 6,7 % más felsőoktatási intézményben szeretné Doktori (PhD, DLA) képzés (n=179) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 3.9% Igen, más felsőoktatási intézményben 11.7% Nem szeretnék 84.4% A doktori képzésre tömeges igényt nem jeleztek a válaszadók, de akik szeretnének tovább tanulni, kevesebben tennék ezt a KJF-en (3,9 %), mint akik más intézményt választanának (11,7 %) Egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés) (n=173) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 2.3% Igen, más felsőoktatási intézményben 3.5% Nem szeretnék 94.2% Az egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés iránti igény elenyésző a válaszadók között Milyen szintű nyelvtudása van az alábbi idegen nyelvekből? (1 = nem ismeri, 5 = nagyon jól ismeri) angol nyelvből: nem ismeri 12,7% 14,8% 25% 23,3% 24,2% nagyon jól ismeri n=236 átl.=3,31 md=3 elt.=1,33 tart.= német nyelvből: nem ismeri 37,6% 21,6% 22,9% 9,6% 8,3% nagyon jól ismeri n=218 átl.=2,29 md=2 elt.=1,29 tart.= francia nyelvből: nem ismeri 85,8% 8,8% 3,9% 1% 0,5% nagyon jól ismeri n=204 átl.=1,22 md=1 elt.=0, olasz nyelvből: nem ismeri 81,8% 10,8% 4,4% 2,5% 0,5% nagyon jól ismeri n=203 átl.=1,29 md=1 elt.=0, spanyol nyelvből: nem ismeri 82,4% 11,7% 2,4% 2,4% 1% nagyon jól ismeri n=205 átl.=1,28 md=1 elt.=0, orosz nyelvből nem ismeri 76,3% 15,2% 5,2% 2,4% 0,9% nagyon jól ismeri n=211 átl.=1,36 md=1 elt.=0,

11 Alábbi grafikon még szemléletesebben veti össze a nyelvtudást: angol nyelvből: nem ismeri nagyon jól ismeri német nyelvből: nem ismeri nagyon jól ismeri francia nyelvből: nem ismeri nagyon jól ismeri olasz nyelvből: nem ismeri nagyon jól ismeri spanyol nyelvből: nem ismeri nagyon jól ismeri n=236 átl.=3,31 md=3,00 elt.=1,33 n=218 átl.=2,29 md=2,00 elt.=1,29 n=204 átl.=1,22 md=1,00 elt.=0,61 n=203 átl.=1,29 md=1,00 elt.=0,71 n=205 átl.=1,28 md=1,00 elt.=0,72 orosz nyelvből nem ismeri nagyon jól ismeri n=211 átl.=1,36 md=1,00 elt.=0,77 Az angol nyelv a közepesnél ismertebb, a német nyelvben is mutatkozik járatosság, a többi ismertsége csekély. Külföldi tanulmányok 2.6. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú tanulmányai alatt, a végzettség megszerzése előtt tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? (n=247) Igen 6.5% Nem 93.5% A válaszolók 6,5 százaléka tanult korábban külföldön. A következő kérdésekre ( ) ennek megfelelően nagyon kevés válasz érkezett (12-16 válasz) Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert? Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! (n=15) Nem tanultam 26.7% 1 60% 2 6.7% 3 0% 4 0% 5 0% 6 0% 7 0% 8 6.7% 9, vagy több alkalommal 0% A pozitív választ adók 60%-a egyszer próbálkozott, 13,4 % többször is részt vett egy szemeszter teljesítésében. [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget]

12 Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy szemesztert? Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! (n=12) Nem tanultam 41.7% 1 50% 2 8.3% 3 0% 4 0% 5 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9, vagy több alkalommal 0% A válaszadók 41,7 %-a nem tanult külföldön kevesebbet, mint egy szemesztert, a többiek egy-kettő alkalommal Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön? (csak felsőfokú tanulmányok) 17 fő válaszolt, 7 %-os v.a. A külföldi felsőfokú tanulmányok időtartamára az 5-6 hónap a legmagasabb Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg! Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! (n=16) Tempus/Erasmus ösztöndíj 68.8% A fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja 0% Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat 0% Egyéb külföldi/nemzetközi pályázat, ösztöndíj 0% Saját/családi finanszírozás 43.8% Párhuzamos külföldi munkavállalás 12.5% Egyéb forrásból 0% A külföldi tanulmányok finanszírozásában a Tempus/Erasmus ösztöndíj (68,8 %) és a saját/családi finanszírozás (43,8 %) látszik meghatározónak; a külföldi munkavállalás játszik még szerepet.

13 Milyen országokban folytatott felsőfokú tanulmányokat? Leggyakoribb említések: 17 fő válaszolt, 7 %-os v.a. Anglia (3 fő) Belgium (2 fő) Lengyelország (2 fő) Szakmai gyakorlat 2.7. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai alatt részt vett-e a tanulmányok részét képező kötelező szakmai gyakorlaton? (n=246) Igen 80.9% Nem 19.1% A válaszadók többsége (80,9 %) részt vett tanulmányai alatt a kötelező szakmai gyakorlaton Gyakorlati helyén a későbbiekben alkalmazták-e? (n=193) Igen 37.3% Nem 62.7% A gyakorlati helyek alkalmazási hajlandósága a válaszadókra vetítve 37,3 %-os, tehát a hallgatók jelentős része munkához is jutott a szakmai gyakorlat megfelelő teljesítésével Végzettsége megszerzése előtt (felsőfokú tanulmányai közben vagy azelőtt): végzett-e tanulmányaihoz kapcsolódó (szakmai) munkát? (n=246) Igen 62.2% Nem 37.8% A válaszadók közel kétharmada tanulmányai közben vagy korábban, kipróbálta magát a választott szakterületen végzett-e nem szakmai munkát? (n=245) Igen 60.4% Nem 39.6% A válaszadók több mint fele (60,4 %) tanulmányai közben vagy korábban, kipróbálta magát a munka világában. Jelentős részük (39,6) %) azonban nem szerzett ilyen tapasztalatot dolgozott-e külföldön? (n=244) Igen 15.6% A külföldi munkát megtapasztaltak aránya a válaszadók között számottevő. Nem 84.4%

14 2.8.4.végzett-e szakmai gyakorlatot külföldön? (n=244) igen 7.8% A külföldi szakmai gyakorlat nem gyakori, de a válaszadók 7,8 %-a megtette. 3. Átmenet a felsőoktatásból a munka világába nem 92.2% 3.1. Ön a kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú képzése során jellemzően minek tekintette magát inkább? (n=246) főfoglalkozású diáknak, vagy 37.8% főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) 62.2% A hallgatók több mint fele (62,2 %) elsősorban főfoglalkozású dolgozónak tekintette magát; a többiek (37,8 %) inkább főfoglalkozású diáknak Az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett Ön főállású munkaviszonnyal, (szolgálati jogviszonnyal)? (n=245) Igen 60.8% Nem 39.2% Jelentős azon válaszadók száma (60,8 %), akik munkaviszonnyal (szolgálati jogviszonnyal) rendelkeztek az abszolutórium megszerzésekor Hogyan jutott Ön ehhez a munkához? Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! (n=147) Álláshirdetésre jelentkezett 27.9% Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát 19% Intézményi karrieriroda, állásbörze révén 0% Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte 3.4% Gyakorlati helyén alkalmazták 4.1% Tanári ajánlás révén 0% Korábbi munkakapcsolat révén 19% Egyéb személyes ismeretség révén 21.8% Egyéb 4.8% Hatékony eszköznek látszik az álláshirdetésre jenetkezés és a bekopogtatás egy önéletrajzzal; de fontosak a személyes ismeretségek és a korábbi munkakapcsolat nyilván vannak ebben átfedések Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok feleltek meg a legjobban ennek a munkának? (n=147) Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 11.6% A saját és a kapcsolódó szakterületek 56.5% Egy egészen más szakterület 24.5% Bármilyen szakterület 7.5% A válaszadók többsége szerint (56,5 %) végzett munkájukhoz a saját és a kapcsolódó szakterületeken végzett tanulmányok felelnek meg legjobban.

15 Önnek ez a munkaviszonya... (n=148)... állandó jellegű és határozatlan idejű volt 93.2%... határozott idejű volt 6.1%... alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt 0.7% Jellemzően az állandó jellegű és határozatlan idejű munkaviszonyt részesítették előnyben a válaszadók Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát? (n=246) Igen 32.5% Nem, mert már akkor is dolgoztam 57.3% Nem, mert folytattam tanulmányaimat/tanulmányokat kezdtem 4.5% Nem, egyéb okból 5.7% Az abszolutóriumot megszerzők több mint fele (57,3%) nem szorult rá, hogy munkát keressen; sokaknak (32,5 %) ekkor jött el a nagy lehetőség, és azonnal éltek is vele A munkakeresés során összesen kb. hány munkáltatónál próbálkozott/jelentkezett állásért? (Kapcsolatfelvételnek számítanak pl. az elküldött önéletrajzok, megvalósult interjúk, hirdetésekre történő jelentkezés.) (168 fő válaszolt, 68 % v.a.) Átlag: 114 db munkakeresés A válaszok száma 1 db és 1000 db munkakeresés között szórodik A munkakeresés során összesen kb. hányszor hívták be állásinterjúra, vagy vették fel Önnel valamilyen más formában a kapcsolatot a munkaadók? (168 fő válaszolt, 68 % v.a.) Átlag: 17 db behívás

16 Az átlagokat összevetve, a megkereséseknek csupán 15 %-ára reagáltak a munkáltatók! Az abszolutórium megszerzése után talált-e munkát? (n=80) Azonnal, egy hónapon belül találtam 25% Keresés után találtam 67.5% Még nem találtam 7.5% Az abszolutórium birtokában sikeres elhelyezkedésről számoltak be a válaszadók: egy hónapnál rövidebb idő alatt 25 %, keresés után 67,5 % talált munkát tehát használható, piacképes tudást szereztek Abszolutórium után összesen hány hónapig kereste első munkáját? (193 fő válaszolt, 78 % v.a.) Átlag: 12 hónap Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához? Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! (n=73) Álláshirdetésre jelentkezett 39.7% Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát 12.3% Intézményi karrieriroda, állásbörze révén 4.1% Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte 1.4% Gyakorlati helyén alkalmazták 4.1% Tanári ajánlás révén 0% Korábbi munkakapcsolat révén 6.8% Egyéb személyes ismeretség révén 30.1% Egyéb módon 1.4%

17 Válaszadóink esetében a leghatékonyabb eszközzé az álláshirdetésre jelentkezés vált (39,7 %). Nagy jelentőséggel bírtak a személyes ismeretségek is (30,1 %). A munkáltatóhoz bejelentkezés viszonylag hatékony (12,3 %) Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? (n=74) Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 13.5% A saját és a kapcsolódó szakterületek 50% Egy egészen más szakterület 17.6% Bármilyen szakterület 18.9% A válaszadók többsége (50 %) szerint a saját és a kapcsolódó szakterületek ismerete a döntő Önnek ez a munkaviszonya... (n=74)... állandó jellegű és határozatlan idejű volt 73%... határozott idejű volt 17.6%... alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt 9.5% Jellemzően az állandó jellegű és határozatlan idejű munkaviszonyt részesítették előnyben a válaszadók, de jelentős arányban egyeztek bele határozott idejű szerződésbe. 4. Munkaerő-piaci életút 4.1. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek a jelenlegivel együtt? Ha az abszolutórium megszerzésekor már dolgozott, kérjük, azt is számítsa bele! (n=241) Egy sem 7.5% % % 3 5% 4 3.7% 5 2.1% 6 0% 7 0% 8 0.4% 9 vagy több 0% A válaszadók legtöbbje (58,9 %) az abszolutórium megszerzésekor illetve azt követően első munkahelyénél tartott munkaerő-piaci életútján, de nem jelentéktelen a második (22,4 %) helyen boldogulni próbálók száma sem.

18 4.2. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli? Kérjük, hogy a hivatalosan nem regisztrált, ám munka nélkül, állás keresésével töltött időszakokra is gondoljon! (n=245) Igen 28.6% Nem 71.4% A válaszadók jelentős része (28,6 %) rövidebb-hosszabb ideig megtapasztalta a munkanélküliséget Összesen hány ilyen (munkanélküli) időszak volt? Leggyakoribb említések: (69 fő válaszolt, 28 % v.a.) 1 munkanélküli időszak (47 fő) 2 munkanélküli időszak (10 fő) Átlag: 1,6 munkanélküli időszak A válaszok 1 és 5 munkanélküli időszak között szóródnak Összesen hány hónapig volt munkanélküli? Leggyakoribb említések: (69 fő válaszolt, 28 % v.a.) 12 hónapig (9 fő) 6 hónapig (8 fő) 4 hónapig (8 fő) Átlag: 12 hónapig A válaszok 1 és 99 hónap (8 év!) között szóródnak.

19 Volt ezek közt regisztrált munkanélküli időszak? (n=70) igen 67.1% A válaszadók nagyobb része (67,1 %) volt regisztrált munkanélküli is. nem 32.9% 4.3. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? (n=244) Igen 5.3% Nem 94.7% A külföldön történő továbbtanulás nem gyakori, de 5,3 %-a a válaszadóknak részt vett benne A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően dolgozott-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? (Kérjük, az esetleges jelenleg zajló külföldi munkavégzésére is gondoljon!) (n=245) Igen 2.9% igen, jelenleg is külföldön dolgozom 8.2% Nem 89% A külföldi munkavállalási kedv a válaszok alapján érezhető; 11 % szánta rá magát végzettsége birtokában, hogy más országban próbálkozzon Összesen hány alkalommal dolgozott külföldön? Leggyakoribb említések: (28 fő válaszolt, 11 % v.a.) 1 alkalommal (13 fő) 3 alkalommal (7 fő) 2 alkalommal (3 fő) Átlag: 2,4 alkalommal A válaszok 1 és 10 alkalom között szóródnak Összesen hány hónapot dolgozott külföldön a képzettség megszerzését követően? Leggyakoribb említések: (28 fő válaszolt, 11 % v.a.) 60 hónap (3 fő) 48 hónap (3 fő) 36, 24, 12, 10, 6, 1 hónap (2-2 fő) Átlag: 29 hónap

20 A válaszok 1 és 99 hónap között szóródnak Milyen országokban dolgozott? Leggyakoribb említések: (28 fő válaszolt, 11 % v.a.) Ausztria (7 fő) Németország (7 fő) Spanyolország (5 fő) U.K. (4 fő) Belgium (4 fő) Ez a munka/ezek a munkák kapcsolódtak-e a felsőfokú végzettségéhez? (n=27) Igen, teljes mértékben 11.1% Részben 37% Nem 51.9% Az adatokból látszik, hogy a munka gyakran csak részben (37 %), vagy egyáltalán nem (51,9 %) kapcsolódott a felsőfokú végzettséghez. Csak a mintában szereplők 11,1 %-a nyilatkozott úgy, hogy teljes mértékben Tervez-e (további) külföldi munkavállalást az elkövetkező 5 évben? (n=245) Igen 23.3% Nem 51% Nem tudom eldönteni 25.7% A válaszadók közel egynegyede készül külföldi munkavállalásra, a többség vagy nem, vagy bizonytalan. 5. Jelenlegi munkaerő-piaci helyzet 5.1. Mi az Ön jelenlegi fő munkaerő-piaci státusza? (n=246) Kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg! Alkalmazott 82.1% Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó, (szellemi szabad, egyéni vállalkozó, nincs alkalmazottja) 2.4% Vállalkozó 2.4% Munkanélküli 3.7% Nappali tagozaton tanuló diák 1.6% GYES-en, GYED-en (GYET-en) van 5.7% Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott) 2%

21 A válaszadók túlnyomó többsége (82,1 %) alkalmazott. A gyesen lévők (5,7 %) és a munkanélküliek (3,7 %) képeznek még említendő kisebb csoportokat Milyen beosztásban dolgozik? (n=201) Felső vezető 6.5% Középvezető 13.4% Alsó vezető 6.5% Beosztott diplomás 48.3% Beosztott nem diplomás foglalkozás 25.4% A dolgozók legtöbbje (48,3 %) beosztott diplomás. A különböző szintű vezetők együttesen teszik ki a válaszadók egynegyedét, 25,4 % százalék pedig diplomához nem kötött foglalkozást végez Hány hónapja munkanélküli? Leggyakoribb említések: (10 fő válaszolt, 4 % v.a.) 2 hónapja (2 fő) 16 hónapja (2 fő) Átlag: 23 hónap A válaszok 1 és 99 hónap között szóródnak Keres-e munkát? (n=9) A kis létszámú mintából 100 % keres munkát. Igen 100% Nem 0% Rendelkezik főállású munkahellyel? (n=14) Igen 78.6% Nem 21.4% A kis létszámú mintából a válaszadók több mint háromnegyede rendelkezik főállású munkahellyel Munkaerő-piaci részvétel (n=243) Jelenleg (is) dolgozik 89.3% Sose dolgozott 1.2% Most nem dolgozik, de már volt munkahelye 9.5% A válaszadók túlnyomó többsége (89,3 %) dolgozott a felmérés időpontjában. Az alábbiakban a jelenlegi fő munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket teszünk fel. Kérjük, ha több dolgot is csinál, akkor válassza ki, hogy melyiket tekinti a fő foglalkozásának, és a következőkben erre a tevékenységére és munkahelyére vonatkozó válaszokat adja meg!

22 5.3. Az Ön fő munkaviszonya... (n=219)... állandó jellegű és határozatlan idejű 86.3%... határozott idejű 13.2%... alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) 0.5% A válaszadók döntően állandó jellegű és határozatlan idejű munkaviszonyban dolgoztak (86,3 %). 13,2 % vállalkozott határozott idejű szerződésre, a megbízás jellegű munka csekély arányú Ön... (n=218)... köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő (egyéb közszolgálati jogviszonyban áll) 45%... állami, önkormányzati vállalat alkalmazottja, vagy 6%... más helyen dolgozik 49.1% A válaszadók fele-fele arányban köthetők a közszférához, vagy dolgoznak más helyen Hány alkalmazottja/beosztottja van? (n=219) Nincs alkalmazottja/beosztottja 75.3% 1-9 alkalmazott/beosztott 13.7% 10 vagy több alkalmazott/beosztott 11% A válaszadók jelentős többségének (75,3 %) nincs alárendeltje, 11 % dolgozik tíz vagy több, 13,7 % kevesebb, mint tíz beosztottal Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? Osztályozzon 1-től 5-ig! Egyáltalán nem 19,7% 13,8% 28,9% 17,9% 19,7% Teljes mértékben n=218 átl.=3,04 md=3 elt.=1,

23 A válaszadók csak részben hasznosítják munkájuk során a megszerzett tudást, készségeket Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? (n=219) Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 9.1% A saját és a kapcsolódó szakterületek 62.6% Egy egészen más szakterület 19.6% Bármilyen szakterület 8.7% A válaszadók többsége szerint (62,6 %) végzett munkájukhoz a saját és a kapcsolódó szakterületeken végzett tanulmányok felelnek meg legjobban Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának? (n=219) PhD 0.5% Egyéb posztgraduális képzés 0.9% Egyetemi diploma/ma/msc végzettség 21.9% Főiskolai diploma/ba/bsc végzettség 49.8% Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget 26.9% A válaszadók többsége (49,8 %) azt gondolja, munkájához a főiskolai diploma/ba/bsc képzettség a megfelelő, 26,9 % úgy ítéli meg, munkája nem igényel felsőfokú végzettséget, 21,9% szerint egyetemi/ma/msc végzettség kell Az Ön munkahelye... (n=220)... teljes mértékben állami/önkormányzati tulajdonú, 49.1%... részben állami, részben magán tulajdonú, vagy 5%... teljes mértékben magántulajdonú 45.9% A válaszadók túlnyomó többsége, csaknem fele-fele arányban, állami/önkormányzati, illetve magántulajdonú munkahelyen dolgozik Az Ön munkahelye... (n=216)... teljes mértékben magyar tulajdonú 72.7%... részben magyar tulajdonú 6.9%... teljes mértékben külföldi tulajdonú 20.4% A munkahely tulajdonlását illetően a teljesen magyar vezet 72,7 %-kal, a tisztán külföldi egyötödét teszi ki a válaszadók munkahelyeinek. A részben magyar tulajdonú jogállás nem meghatározó (6,9 %) Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél? (n=219) Kérjük, a teljes legnagyobb munkavállalói létszámot jelölje meg, több telephellyel rendelkező cég esetén pl. az anyavállalat összesített létszámát! Önfoglalkoztató vagyok 0.9% 2-9 fő 13.2% fő 19.2% fő 34.2% fő 9.1% 1000 fő, vagy afölött 23.3% A válaszadók több mint fele közepes vagy nagy létszámú cégeknél dolgozik.

24 5.14. Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát! (n=218) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 2.3% Feldolgozóipar (pl. élelmiszer, ruházat, építőanyag, szerszám, gépgyártás, 4.1% Villamosenergia, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (ezek termelése, ellátása, 1.4% Építőipar 1.4% Kereskedelem, gépjárműjavítás (minden nagy- és kiskereskedelem ill. gépjárművek 3.7% Szállítás, raktározás (pl. vasúti, közúti, légi személy- és áruszállítás és postai tevékenység) 0.9% Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 6.4% Információ, kommunikáció (pl. távközlés, számítógépes szolgáltatások, kiadói tevékenység, 7.8% Pénzügyi, biztosítási tevékenység 6.9% Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (pl. piackutatás, fordítás/tolmácsolás, jogi, 2.3% Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (pl. eszköz ill. munkaerő kölcsönzés, 2.8% Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 10.1% Oktatás 26.6% Humán-egészségügyi, szociális ellátás 7.8% Művészet, szórakoztatás, szabadidő (pl. múzeum, szerencsejáték, sport, művészet) 3.7% Egyéb szolgáltatás (pl. érdekképviselet, szakszervezet, politika, háztartási cikk javítás, 2.8% Egyéb, éspedig % A legtöbb válaszadó az oktatás (26,6 %), közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás (10,1%) ágazatban dolgozik. 9,2 % sorolta magát az egyéb kategóriába Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését! (Azét a települését, ahol munkavégzésének többsége zajlik!) Ön külföldön (nem Magyarországon) dolgozik? (n=218) Igen 12.4% Nem 87.6% A válaszadók tájékoztatása szerint minden tizediknél is több, elsősorban külföldön végzi a munkáját Mennyi volt az előző hónapban / az utolsó olyan hónapban, amikor jellemző, normál fizetést kapott, a főállásból származó havi nettó (adózás utáni) keresete? (Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg! Amennyiben az összeg 999 ezer forint feletti, kérjük, 999-et tüntessen fel!) NETTÓ, Ezer Ft/hónap! NETTÓ KERESET főállású munkából NETTÓ KERESET 193 válasz (78%-os válaszolási arány) (Ezer Ft/hónap) átlaga 207

25 Hány munkaórát dolgozott főállásában az előző héten? Ha ez nem egy,,szokásos hét volt, akkor az utolsó,,szokásos héten hány munkaórát dolgozott a főállású munkahelyén? (n=212) A válaszadók többsége heti órát dolgozott. heti 20 óra alatt 1.9% heti óra 5.2% heti óra 20.3% heti óra 66% heti 50 óra felett 6.6% 5.17.b Van-e Önnek mellékállása, másodállása? (n=216) Igen 11.6% Nem 88.4% A válaszadók közül minden tizedik próbálkozik bevallottan kiegészíteni más munkával jövedelmét Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? (n=25) Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 12% A saját és a kapcsolódó szakterületek a meghatározók (48 %). A saját és a kapcsolódó szakterületek 48% Egy egészen más szakterület 32% Bármilyen szakterület 8% Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi mellékállású munkájának? (n=25) PhD 0% Egyéb posztgraduális képzés 0% Egyetemi diploma/ma/msc végzettség 36% Főiskolai diploma/ba/bsc végzettség 48% Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget 16% 48 % szerint kell a főiskolai/ba/bsc végzettség vagy az egyetemi diploma/ma/msc (36%), de 16 %-nak erre nincs szüksége mellékállású munkájához.

26 Másodállásából / mellékállásából mennyi havi nettó keresete származott az előző hónapban? Ha az előző hónap ebből a szempontból nem tekinthető normál keresetű hónapnak, kérjük a legutóbbi normál keresetű hónapra jellemző havi nettó keresetét adja meg! NETTÓ, Ezer Ft/hónap! NETTÓ KERESET másod / mellékállásból Ezer Ft/hónap 20 válasz (9%-os válaszolási arány) átlaga Főállású munkával való elégedettség Mennyire elégedett főállású munkájával a munka szakmai, tartalmi része szempontjából? Teljesen elégedetlen 8,8% 1 15,3% 2 48,1% 3 27,8% 4 Teljesen elégedett n=216 átl.=2,95 md=3 elt.=0, Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából? Teljesen elégedetlen 15,7% 1 25,3% 2 36,4% 3 22,6% 4 Teljesen elégedett n=217 átl.=2,66 md=3 elt.= Mennyire elégedett főállású munkájával a munka presztízse, társadalmi megbecsültsége szempontjából? Teljesen elégedetlen 10,2% 1 33% 2 38,6% 3 18,1% 4 Teljesen elégedett n=215 átl.=2,65 md=3 elt.=0, Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások szempontjából? Teljesen elégedetlen 13,8% 1 32,7% 2 42,4% 3 11,1% 4 Teljesen elégedett n=217 átl.=2,51 md=3 elt.=0, Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei szempontjából? Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei szempontjából? Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve? 8,4% 18,1% 45,6% 27,9% Teljesen elégedetlen Teljesen elégedett n=215 átl.=2,93 md=3 elt.=0, ,6% 18,6% 41,9% 27,9% Teljesen elégedetlen Teljesen elégedett n= átl.=2,86 md=3 elt.=0,96 6% 19,8% 58,1% 16,1% Teljesen elégedetlen Teljesen elégedett n= átl.=2,84 md=3 elt.=0,76

27 Az iménti átlagokat az alábbi grafikon segítségével még szemléletesebben hasonlíthatjuk össze. Legkevésbé a jövedelemmel, leginkább a munka tartalmi részével vannak megelégedve a válaszadók. 7. Személyes adatok 7.1. Az Ön neme? (n=241) Férfi 18.7% Nő 81.3% A válaszadó nők aránya magasan meghaladja a férfiakét Melyik évben született Ön? 237 válasz, 96 %-os válaszadási arány A válaszadók körét döntő részben az között született korosztály adja Mi az Ön hivatalos családi állapota? (n=244) Egyedülálló 28.3% Élettársi vagy tartós együttélési kapcsolatban él 29.9% Házas 35.7% Elvált 4.5% Özvegy 1.6% A válaszadók nagyobb része házas (35,7 %) vagy tartós kapcsolatban él (29,9 %), de magas az egyedülállók (28,3 %) és az elváltak (4,5 %) együttes aránya is.

28 7.4. Van-e 18 év alatti gyermeke? (n=244) Van 25% Minden negyedik válaszadónak van 18 év alatti korú gyermeke. Nincs 75% 7.5. Milyen településen lakott Ön 14 éves korában? Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van? (n=245) 14 éves korában kevés válaszadó (2,9 %) lakott külföldi településen Milyen településen él Ön jelenleg? (Arra a településre gondoljon, ahol ténylegesen, életvitelszerűen él!) Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van? (n=239) Igen 2.9% Nem 97.1% Igen 10% Nem 90% A felmérés idején minden tizedik válaszadó élt külföldön Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit? (n=244) Gimnázium hagyományos 4 osztályos 46.3% gimnázium 5 osztályos, idegen nyelvi előkészítő évvel 7.4% 6, 8 osztályos középiskola, kéttannyelvű gimnázium 6.6% Szakközépiskola 37.3% Egyéb 2.5% Az érettségi megszerzése döntően a hagyományos iskolaszerkezetben történt; 46,3 % gimnázium, 37,3 % szakközépiskola arányban Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt? (n=245) Legfeljebb 8 általános 8.2% Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 27.8% Szakközépiskola, technikum 24.9% Gimnázium 8.6% Főiskola 15.1% Egyetem, tudományos fokozat 14.7% Nem tudja, nem ismerte, nem élt 0.8% A középiskolás korba lépés idején legtöbb válaszadó (27,8 %) édesapja szakmunkás végzettségű volt. Jelentős a szakközépiskolát, technikumot végzett apák száma is (24,9 %) Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt? (n=245) Legfeljebb 8 általános 11.8% Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 15.9% Szakközépiskola, technikum 25.7% Gimnázium 15.1% Főiskola 21.2% Egyetem, tudományos fokozat 10.2% Nem tudja, nem ismerte, nem élt 0%

29 A középiskolás korba lépés idején legtöbb válaszadó édesanyja szakközépiskolai, technikumi (25,7%); főiskolai (21,2%) végzettséggel rendelkezett Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét akkor, amikor Ön 14 éves volt? (n=244) Az átlagosnál sokkal jobb 9% Az átlagosnál valamivel jobb 25% Nagyjából átlagos 41.8% Az átlagosnál valamivel rosszabb 17.2% Az átlagosnál sokkal rosszabb 7% A válaszadók többsége (41,8 %) úgy emlékezik vissza, hogy átlagos körülmények között éltek. Ennél valamivel jobb helyzetről számolt be egynegyedük (25 %); a szélsőségesen jó vagy rossz minősítés nem jellemző Van-e a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? Kérjük, ne a végzettség szintjére, hanem az esetleges szakmai kapcsolódásra gondoljon! (n=245) Kérjük, a szülői és nagyszülői körre gondoljon! Igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag 4.1% Igen, csak a szülők között 11.4% Igen, csak a nagyszülők között 1.2% Nincsen 83.3% Látható, hogy a válaszadók nagy többségénél nem játszottak meghatározó szerepet a családi hagyományok a szakterület kiválasztásakor. Aktívak (2016 tavaszi félév) elemzése Mintavétel (Válaszadók száma: 43 fő) 2016 tavaszán a következő csoportokat kerestük meg az alap- (BA, BSc), és mesterképzésben (MA, MSc) részt vevő hallgatók közül: Végzettek 2015, 2013, 2011-ben Aktívak a 2016 tavaszi félévben Alábbi táblázat összefoglalja a lekérdezés fontos statisztikai jellemzőit: DPR 2016-Online (tavasz) lekérdezés Aktívak Elérési arány (%) Ismert Összes fő Válaszadási arány (%) Válaszok Megkeresések 97,20% ,42%

30 Az Evasys program segítségével az elektronikus lekérdezés ütemezése: Felhívás DPR kérdőív előtt 1 héttel Felmérés kezdete április 22. vége június 15. Emlékeztetők 2 hetente összesen 3 db Jelmagyarázat Kérdésszöveg 1. Kapcsolódás az intézményhez 1.1. Az intézmény melyik karán tanul? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha több szakon tanul, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) (n=43) KJF 100% 1.2. Milyen szakon tanul ebben az intézményben? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha több szakon is tanul, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) (n=41) andragógia (BA/BSc) 4.9% anglisztika (BA/BSc) 4.9% gazdálkodási és menedzsment (BA/BSc) 22% kommunikáció és médiatudomány (BA/BSc) 4.9% nemzetközi tanulmányok (BA/BSc) 9.8% nemzetközi tanulmányok (MA/MSc) 4.9% pedagógia (BA/BSc) 2.4% szociális munka (BA/BSc) 12.2% tanári (MA/MSc) 9.8% történelem (BA/BSc) 4.9% turizmus-menedzsment (MA/MSc) 2.4% turizmus-vendéglátás (BA/BSc) 17.1% A válaszadók legnagyobb arányban (22%) gazdálkodási és menedzsment BA/BSc szakon tanulnak; hasonlóan magas (17,1%) a turizmus-vendéglátás BA/BSc szakosok számaránya. 10% feletti még a szociális munka BA/BSc jelenléte.

31 1.3. Milyen tagozaton tanul ebben az intézményben, ezen a szakon? (n=42) nappali 38.1% esti 2.4% levelező 35.7% távoktatás 23.8% A válaszadók többsége nappali (38,1%) vagy levelező (35,7%) tagozatos, de sokan (23,8%) tanulnak távoktatásban Milyen finanszírozási formában tanul Ön jelenleg ebben az intézményben, ebben a képzésben? (n=42) Államilag támogatott/állami ösztöndíjas 16.7% Költségtérítéses/önköltséges 83.3% Részösztöndíjas 0% A hallgatók többsége (83,3%) költségtérítéses finanszírozás mellett folytatja tanulmányait; 16,7% részesül állami támogatásban.

32 1.5. Melyik évben kezdte meg tanulmányait ezen a szakon? (n=42) 2005-ben, vagy azelőtt 2.4% % % % % % % % % A hallgatók többsége ben kezdte meg tanulmányait Átlagosan milyen tanulmányi eredménnyel (osztályzattal) végzi Ön ezt a szakot? (n=42) elégséges 0% közepes 7.1% jó 59.5% jeles, kiváló 33.3% A válaszadók közel kétharmada jó eredményről számolt be. Jelentős a jeles, kiváló eredményt elérők aránya; a közepes nem jellemző; elégséges nincs Az ebben az intézményben, ezen a szakon tanuló többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jellemzően jobb, vagy rosszabb? (n=42) sokkal rosszabb, mint a többieké 0% valamivel rosszabb, mint a többieké 0% kb. ugyanolyan, mint a többieké 45.2% valamivel jobb, mint a többieké 45.2% sokkal jobb, mint a többieké 9.5% A válaszadók csaknem fele (45,2 %) úgy ítélte meg, hasonló teljesítményt nyújtott, mint társai. Ezzel azonos azok aránya, akik úgy vélik, valamivel az átlag fölé emelkedtek. 9,5% úgy érzi, kimagaslóan teljesített. Kudarc élménynek semmi nyoma Szeretne továbbtanulni az elkövetkező 2-3 évben az alábbi képzések valamelyikén? Felsőoktatási szakképzés (n=31) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 6.5% Igen, más felsőoktatási intézményben 12.9% Nem szeretnék 80.6% A felsőoktatási szakképzés iránt mutattak a válaszadók érdeklődést, de ezt 6,5 % képzeli el a KJF-en, 12.9 % más felsőoktatási intézményben szeretné. Alapképzés (BA/BSc) (n=31) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 3.2% Igen, más felsőoktatási intézményben 3.2% Nem szeretnék 93.5%

33 Az alapképzés iránt mutattak a válaszadók érdeklődést, ezt 3,2 % képzeli el a KJF-en, 3,2 % más felsőoktatási intézményben szeretné. Mesterképzés (MA/MSc) (n=38) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 21.1% Igen, más felsőoktatási intézményben 26.3% Nem szeretnék 52.6% A mesterképzés a válaszadók csaknem felét érdekli, ezt 21,1 % képzeli el a KJF-en, 26,3 % más felsőoktatási intézményben. Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés (n=32) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 9.4% Igen, más felsőoktatási intézményben 6.3% Nem szeretnék 84.4% A szakirányú továbbképzés, rezidensképzés iránt mutattak a válaszadók érdeklődést, 9,4 % képzeli el a KJF-en, 6,3 % más felsőoktatási intézményben szeretné.

34 Doktori (PhD, DLA) képzés (n=33) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 3% Igen, más felsőoktatási intézményben 15.2% Nem szeretnék 81.8% A doktori képzésre van igény, de akik szeretnének tovább tanulni, kevesebben tennék ezt a KJF-en (3 %), mint akik más intézményt választanának (15,2 %). Egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés) (n=31) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 0% Igen, más felsőoktatási intézményben 0% Nem szeretnék 100% Az egységes, osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés iránti igény nincs a válaszadók között Jelenlegi tanulmányai alatt igénybe vesz-e diákhitelt? (n=41) A válaszadók többsége nem él ezzel a lehetőséggel. igen 14.6% nem 85.4% Milyen típusú diákhitelt vesz igénybe? (n=6) szabad felhasználású Diákhitel1 16.7% kötött felhasználású (képzési költségre fordítható) Diákhitel2 50% mindkettőt 33.3% A válaszadók több mint háromnegyede a kötött felhasználású hitelt részesítette előnyben. 2. Egyéb felsőfokú tanulmányok 2.1. Tanul jelenleg egyéb szakon is? (n=42) igen 7.1% nem 92.9% A több szakon tanulás viszonylag ritka Milyen képzési formában? (n=3) Ba/BSc 0% Ma/MSc 66.7% egységes és osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi - hagyományos képzés 0% főiskolai - hagyományos képzés 0% doktori képzés - PhD, DLA 0% szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 0% diplomás képzés 0% kiegészítő képzés 0% felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés 33.3% A leggyakrabban választott képzési forma a válaszadók körében a MA/MSc.

35 2.2. Van felsőfokú végzettsége? (n=42) igen 81% nem 19% A válaszadók többségének van felsőfokú végzettsége Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg! Leggyakoribb említések: 29 fő válaszolt, 67 %-os v.a. idegenforgalom turizmus (5 fő) gazdálkodási (4 fő) történelem (4 fő) tanár - tanító (3 fő) Milyen képzési formában szerezte? Kérjük, a legmagasabb szintű végzettséget jelölje be! (n=34) A BA/BSc végzettség a leggyakoribb. 3. Nemzetközi tapasztalatok angol nyelvből német nyelvből francia nyelvből olasz nyelvből

36 spanyol nyelvből orosz nyelvből Röviden összefoglava a fenti átlagokat: Az angol nyelv a közepesnél ismertebb, a német nyelvben is mutatkozik járatosság, a többi ismertsége csekély Ön beszél egyéb idegen nyelven? (n=41) igen 4.9% nem 95.1% 3.3. Milyen egyéb nyelvet beszél? Leggyakoribb említések: 2 fő válaszolt, 5 %-os v.a. román (2 fő) Milyen szintű nyelvtudása van ebből az idegen nyelvből? alapszintű 0% 50% 0% 50% nagyon jól ismeri n=2 átl.=3 md=3 elt.=1,

37 3.4. Felsőfokú tanulmányai alatt tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön? (n=42) igen 9.5% nem 90.5% Mindössze 4 fő tanult külföldön (9 %). A következő kérdésekre ( ) csak ez a 4 hallgató felel (!) Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert? Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! nem tanultam 25% 1 50% 2 0% 3 25% 4 0% 5 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9, vagy több alkalommal 0% Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy szemesztert? Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! nem tanultam 50% 1 50% 2 0% 3 0% 4 0% 5 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9, vagy több alkalommal 0% Összeadva hány hónapot tanult külföldön összesen? A válaszok 1 és 14 hónap között szóródnak. Leggyakoribb említések: (4 fő válaszolt, 9 % v.a.) 1, 2, 5, 14 hónapot (1-1 fő) Átlag: 6 hónap Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg! Több választ is megjelölhet! Tempus/Erasmus ösztöndíj 75% a fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja 0% egyéb hazai ösztöndíj, pályázat 0% egyéb külföldi/nemzetközi pályázat, ösztöndíj 0% saját/családi finanszírozás 50% párhuzamos külföldi munkavállalás 25% egyéb forrásból 0%

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC KREH Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPSZ Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 NELL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. MÉK_DPR 0_végzett 009, 0, 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 5 5% 5 Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 Kedves egykori hallgatónk! Intézményünk diplomás pályakövetési kutatása kapcsán kerestük meg Önt. Az alábbiakban az Ön diplomázás utáni

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_0_ÁJK Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NIK hallgatói motíváció 0 NIK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

DPR_V_135_NIK. Válaszadók száma = 69. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_V_135_NIK. Válaszadók száma = 69. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Minőségirányítási Iroda, DPR_V NIK DPR_V NIK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb

Részletesebben

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 176. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 176. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_végzett 008 Válaszadók száma = 76 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 0% 50% 0% Hisztogram 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

2015 NIK 1, 3, 5 éve végzettek. Válaszadók száma = 81. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

2015 NIK 1, 3, 5 éve végzettek. Válaszadók száma = 81. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% 0 NIK,, éve végzettek 0 NIK,, éve végzettek Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Válaszadók száma = 2013 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

KGK_vegzos. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KGK_vegzos. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KGK_vegzos Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

2015 RKK 1, 3, 5 éve végzettek. Válaszadók száma = 56. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

2015 RKK 1, 3, 5 éve végzettek. Válaszadók száma = 56. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% 0 RKK,, éve végzettek 0 RKK,, éve végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KVK_H Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK hallgatói motíváció 0 RKK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 33. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 33. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR0v () Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Megjegyzés [vzs1]: évszám-csere DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2012 Megjegyzés [vzs2]: évszám-csere [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:]

Részletesebben

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 237. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 237. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_végzett 0 Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 0% 50% 0% Hisztogram 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

AMK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 88. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

AMK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 88. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% AMK hallgatói motíváció 0 AMK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = 88 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_végzett_FOK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Alcsoport DPR_2014_végzett_FOK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Alcsoport DPR_0_végzett_FOK Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK_H Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014. Válaszadók száma = 93. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014. Válaszadók száma = 93. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014 Válaszadók száma = 93 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 0% 25% 3 4

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - éve Válaszadók száma = 50 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alcsoport DPR_0_hallgato_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

GTK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 1 éve. Válaszadók száma = 71. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GTK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 1 éve. Válaszadók száma = 71. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GTK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - éve Válaszadók száma = 7 Általános indikátorok Globális index - 5 + átl.=,7 elt.=, EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS - Munkahely (a kérdőív kitöltésekor) (α = 0.5) - 5

Részletesebben

Felsőfokú szakképzésen végzettek. Válaszadók száma = 28. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Felsőfokú szakképzésen végzettek. Válaszadók száma = 28. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Felsőfokú szakképzésen végzettek Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 46. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 46. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR0v () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2012

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2012 KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2012 Tartalomjegyzék Előszó... 3 Módszertan... 3 3. Részletes kiértékelés... 5 3.1. A végzett hallgatók (2007, 2009, 2011) elemzése... 5 3.2. Az aktív hallgatók elemzése

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 46. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 46. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR0v () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25 DPR és Motivációs Felmérések 0 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 0 (a végzés követő éven belül) (DPR_A_FSZ_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Részletesebben

DPR_végzett_2010_FOK. Válaszadók száma = 2. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_FOK. Válaszadók száma = 2. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_FOK DPR_végzett_00_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

MFK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 1 éve. Válaszadók száma = 31. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

MFK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 1 éve. Válaszadók száma = 31. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. MFK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - éve Válaszadók száma = Általános indikátorok Globális index - + átl.=,7 elt.=, EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS - Munkahely (a kérdőív kitöltésekor) (α = 0.0) - + átl.=,7

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT NELL DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 62. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 62. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2014/2015. tanév

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2014/2015. tanév KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2014/2015. tanév Tartalomjegyzék Előszó... 3 Módszertan... 3 Részletes kiértékelés... 4 A végzett hallgatók (2014, 2012, 2010) elemzése... 6 A KJF saját kérdései...

Részletesebben

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT EGPSZ DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Hallgatók 2011 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

DPR_végzett_2008_NK. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2008_NK. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_008_NK DPR_végzett_008_NK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20.

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20. 8-ban és 1-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményeinek az Ybl Miklós Építéstudományi Karra végzett feldolgozása és elemzése Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

EvaSys Végzett hallgatói felmérés - Felsőfokú szakképzés (1 év) 2.0.

EvaSys Végzett hallgatói felmérés - Felsőfokú szakképzés (1 év) 2.0. Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse a bemutatott példákat.

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% MÉK_DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR 0 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 1 éve. Válaszadók száma = 72. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 1 éve. Válaszadók száma = 72. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - éve Válaszadók száma = 7 Általános indikátorok Globális index - 5 + átl.=,7 elt.=, EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS - Munkahely (a kérdőív kitöltésekor) (α = -0.09) -

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 62. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 62. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

DPR vezető DPR 2012 () Válaszadók száma = 79. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

DPR vezető DPR 2012 () Válaszadók száma = 79. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% DPR vezető DPR 0 () Válaszadók száma = 79 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015végzettek () Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015végzettek () Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR05végzettek () Válaszadók száma = 68 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM 307 Függelék DPR.indd 307 DPR.indd 308 309 módszertani leírás Frissdiplomások 2011 1. Az adatfelvétel módszertana A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011-es adatfelvételére 2010 első félévében (február június)

Részletesebben

BTK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 79. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

BTK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 79. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. BTK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - éve Válaszadók száma = 79 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

EDUCATIO_DPR_vegzett_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 107. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

EDUCATIO_DPR_vegzett_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 107. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% EDUCATIO_DPR_vegzett_2013_ÁJK Válaszadók száma = 107 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK DPR_végzett_00_GYFK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0%

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_NK DPR_végzett_00_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR 0 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

Alapsokaság: fő. Hallgatók BKF KMK 10,3% BKF HFTGK 12,1% 60,0% ,0% 100,0% 20,0% 80,0% 40,0% 24,22 63,2 97,2 23, ,2. angol.

Alapsokaság: fő. Hallgatók BKF KMK 10,3% BKF HFTGK 12,1% 60,0% ,0% 100,0% 20,0% 80,0% 40,0% 24,22 63,2 97,2 23, ,2. angol. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 3.702 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkezőő hallgatók aránya: 10,3% 12,1%,0% 20,0% Esetszám: 592 Válaszadási ráta: 16% Hallgatók nyelvismerete

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 2000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

2014_EJF-DPR_FSZ_vegzettek_09-11-13. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

2014_EJF-DPR_FSZ_vegzettek_09-11-13. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% 0_EJF-DPR_FSZ_vegzettek_09-- 0_EJF-DPR_FSZ_vegzettek_09-- Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 2000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Apor Hallgatók Vilmos Katolikus Főiskola Alapsokaság: 1209 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkezőő hallgatók aránya: 15,70% 2 4 6 Esetszám: 248 Válaszadási ráta: 20,5% Hallgatók nyelvismerete Az adott

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2014. február

Kutatási jelentés. 2014. február Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2013. évi motivációs kutatás eredményei 2014. február Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

A felsőoktatási kibocsátás mérése

A felsőoktatási kibocsátás mérése A felsőoktatási kibocsátás mérése Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011.december 7. Veroszta Zsuzsanna PhD 2011 adatai Intézmények Intézményi

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 90. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 90. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 90 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

4. A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzete

4. A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzete 4. A 2008-ban és 2010-ben végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzete 4.1 Az elemzés háttere Jelen beszámoló a b) modul eredményeit mutatja be, kari és campusok szerinti bontásban, a 2008-ban és a 2010-ben

Részletesebben

Szolnoki Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 1974 fő

Szolnoki Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 1974 fő Szolnoki Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 1974 fő A válaszadási ráta nem érte el a közlési határt. Végzettek Alapsokaság: 2262 fő Abszolutórium-szerzés után közvetlenül diplomát-szerzők aránya 48,8% Esetszám:

Részletesebben

PÉLDA PÉLDA 1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS. Tisztelt Végzett Hallgatónk!

PÉLDA PÉLDA 1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS. Tisztelt Végzett Hallgatónk! MISKOLCI EGYETEM Minőségbiztosítási Iroda Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3293 fő

Kecskeméti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3293 fő Kecskeméti Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 3293 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya 12,5% 14,3% 8,8% 10,1% Esetszám: 736 Válaszadási ráta: 22,4% Hallgatók nyelvismerete - Az adott

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben