Vallásoktatásban használható gyakorlatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vallásoktatásban használható gyakorlatok"

Átírás

1 Vallásoktatásban használható gyakorlatok Összeállította: Kiss Andor szászrégeni vallástanár szociális munkás, pszichodráma aszisztens Az alábbi összeállításban közreadott gyakorlatokat az iskolai vagy templomi vallásórákon használtam. Közösségalakítóak, segítenek a párképzésben vagy kapcsolhatók a tanítási óra céljaihoz, segítve a ráhangolódást, elmélyítést, aktualizálást. A leírás a gyakorlatok rövid bemutatását, hasznát illetve vallásórai alkalmazhatóságát tartalmazza. 1. Készségfejlesztő gyakorlatok 1.1. Kreativitás fejlesztése Kreativitás fejlesztésére alkalmas minden olyan gyakorlat, mely felkeltve a gyermek spontán kíváncsiságát és játékosságát, a megszokott sablonoktól eltérő, spontán cselekedetekre ösztönzi, fejlesztve szociális érzékenységét, írásos, verbális képességeit, beleélő készségét, stb. A kreativitás fejlődése révén a személyiség is alakul. Példaként, a teljesség igénye nélkül álljon itt néhány alkalmazott gyakorlat: Tulajdonságok, jellemzők összegyűjtése bibliai személy, hely, fogalom tulajdonságainak összegyűjtésére használtam pl. Dávid jellemzése, Krisztus feltámadása stb. Ötsoros vers (kvintett), sms 5 10 perces esszé, riport, reklámszöveg stb. készítése egy eseményről, személyről, személlyel. Kiscsoportban, egyénileg, vagy frontális munkában dolgozva. Cél az ötletes összefoglaló készítése. Néhányan felolvassák a munkáikat, az osztály megvitatja. Otthon is elkészíthető Poszterkészítés megtanult anyagot, annak felhasználhatóságát a gyerekek írásos, rajzos formában mutatják be, állítják ki. A kiállított munkákat kiállítják, a társak sorban megtekintik, színes korongokkal értékelik, kiegészítik, kérdéseket intéznek a készítőkhöz. Grafikai szervezők a gondolatok, összefüggések vizuális szemléltetését szolgálják Fürtábra, fogalomtérkép a tárgyalásra szánt fogalmat a tábla közepén egy körbe írjuk, köréje újabb körökben, a központi fogalommal összekötve, a fogalomhoz kapcsolódó ötleteket, tárgyalási területeket, értelmezéseket, gondolatokat, alkalmazási lehetőségeket. Ezekből szükség esetén újabb elágazó vonalak mentén vonatkozásokat tüntethetünk fel. Sikeresen alkalmaztam VII VIII. osztályban mikor Jézus kereszthalálának, feltámadásának, mennybemenetelének jelentőségével és mának szóló üzenetével foglalkoztunk. Jó lehetőséget kínált a gondolatok rendszerezésére, a fogalmak tisztázására és kiegészítésére. Fogalomtáblázat (több téma, különböző szempontok szerinti összehasonlítása), T táblázat (állapot / tézis mellett ill. ellene szóló érvek), Venn diagram (két vagy több egymást metsző kör. A gondolatok, fogalmak közös jellemzőinek és különbségeinek kiemelésére szolgál) szervezési formák, melyek lehetővé teszik az együtt gondolkodást, a spontán ötletek, kreatív megoldások felbukkanását. Vallásórán elősegítik a fogalmak rendszerezését 1

2 (pl. A kettészakadt Izrael és Júda táblázatos összehasonlítása a törzsek száma, első királyaik, fővárosuk, Isten tiszteleti helyük, engedelmességük stb szerint), a személyek jellemzését, összehasonlítását (pl. Saul és Dávid), értékelését stb. Történetek folytatása az új ismeretként bibliai történet fordulóponton történő megszakítása közös együttgondolkodás a folytatásról, vagy ismétléskor annak más más személy, csoport általi folytatása elősegíti a tanulók aktivizálását, bevonódását, spontán játékosságának megnyilvánulását. Ötletbörze fejleszti a divergens gondolkodást. Szokatlan tárgyhasználat- vagy szokatlan tárgyak használati lehetőségei. Segítik a kortörténetre történő ráhangolódást, bibliai tárgyak használatának közös újrafelfedezését. Pl. Dávid parittyája, a kovásztalan kenyér sütésmódja, kinézete, az olajlámpás formája, használata, a nyoszolya mibenléte stb. Tárgykészítés különböző nyersanyagokból, ragasztó, varrás, felhasználásával, jelentéssel bíró tárgyakat készítsenek. Kapcsolható a bibliai szöveghez, elkészíthetik a tárgyakat, a szereplők korhű vagy annak gondolt ruházatú bábjait, stb. Csoportrajz a kiscsoportok az előre elkészített fehér lapra közösen, a feladatok elosztása és munkamódszer megbeszélését (mindenki egy - egy részt készít vagy vonalat húz, kiegészíti az előtte rajzoló munkáját stb.) követően, közösen dolgozva rajzot vagy kollázst készítenek. A végül ötletbörze és egyeztetés útján címet vagy címeket adnak a munkájuknak Nonverbális készségek Érzelmek, indulatok, hangulatok, lelkiállapotok kifejezését, mozgásos megjelenítését az utánzási, imitációs és beleélő képesség növelését fejleszti. Segít ezek minél hitelesebb kifejezésében és a non verbális üzenetek, az érzelmeket kifejező mozgások jelentésolvasási képességét, minél pontosabb megértését. Ez által elősegíti az empátiás, beleélő képesség alakulását. Beleélőképességet alakító gyakorlatok használata 8 éves kor felett eredményes. Addig az egyszerűbb utánzó játékok használata javasolt. Alkalmazásukhoz nem ajánlott anélkül, hogy a pedagógus ne vett volna részt egy ilyen jellegű gyakorlatok használatára felkészítő képzésen. 2

3 Érzelmek kifejezése Mozgással megadott érzések félelem, meglepettség, gyűlölet, türelmetlenség, izgalom, aggodalom, rettegés, utálat, ijedtség, öröm stb. bemutatása. Kezdetben mozgással, mimikával, majd állóképben, szoborként is bemutatható. Többen is próbálkozhatnak ugyanazon érzések kifejezésével, így gyakorolva be azokat, vagy ismertebbek esetén feladatuk lehet azok kitalálása. Beszélgetést folytathatunk a következő kérdések alapján: Minden személy ugyanazt az érzelmet azonosította? Milyen érzelmeket volt könnyű ill. nehéz azonosítani? Ily módon segíthetjük elő bibliai szereplők lelkiállapotának jobb megértését, hasonló hangulatok, élmények felelevenítését, lehetővé téve a beleélőképesség növelését, vagy az érzéssel kapcsolatos sajátélménnyel való munkát. Néma kiáltás hang nélkül, kell utánozni a kiáltás mozdulatát, mimikáját. Többieknek kell rájönniük a kiáltás jellegére üvöltés, segélykérés, dühösség, kétségbeesés, stb. Bevezető, ráhangoló játékként használtam a Jézushoz segítségért kiáltó tíz leprás, vagy vak koldus történeténél. Szinkronizálás párban egyik személy pantomimjátékot játszik, társa szavakkal hangot ad a mozgásnak, kommentálják az eseményeket, próbálják visszaadnia a kifejezni kívánt gondolatokat. a kifejező- és utánzóképesség, alakítására Szoboralakítás párokban egyik pár beállítja a másikat egy bizonyos felszólítást, kérést, érzelmet kifejező mozdulatba. Utólag megbeszéljük, mennyire sikerült beállítás, illetve miként érezte magát a mozgatott fél. Az előző gyakorlathoz hasonlóan nehezebb játék, gyakorlottságot és verbális feldolgozást igényel Imitációs készség fejlesztése Csoportos tükrözés - Kör közepén álló gyerek névvel és gesztussal bemutatkozik, vagy megpróbál kifejezni egy lelkiállapotot, hangulatot. Többiek adott jelre egyszerre utánozzák, vagy hasonló jelenetet állítanak fel, folytatják a megkezdettet. Ismerkedésre használható gyakorlat. Tükrözés párban tanulók párokban állnak, egyikük elkezd egy mozdulatsort, társa úgy mozog, mintha tükörképe lenne. Megadott jelre szerepet cserélnek. Ismerkedésre, társas kapcsolatok fejlesztésére is jól használható. 2. Szociális képességfejlesztő gyakorlatok 2.1. Ismerkedés Az ismerkedés, kapcsolatfelvétel célja, hogy a résztvevők információkat szerezzenek társaikról, addig nem ismert oldalukról ismerjék meg egymást. Ez által érhető el a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló jobb együttműködés, a hatékonyabb kommunikáció és az egymás iránti nagyobb tolerancia kialakulása. Vallásórán tanév elején vagy óra elején használom, céljuk az egymás mélyebb, több szempontú megismerése, fokozza az egymásra figyelést, segít a közösségalakításban. 3

4 Tárgyaim a bemutatkozás néhány, a személy számára jelentős személyes tárgy bemutatása révén történik. Lehetnek otthonról hozottak vagy éppen vele lévő tárgy, kép, emléktárgy, melyek valamilyen okból jelentősek számára. Névjegykártya gyerekek tömören összefoglalják legjellemzőbbnek gondolt tulajdonságaikat. A bemutatkozás a jellemzők felolvasásával történik. A név nélküli összekevert kártyákról meg a társak próbálhatják kitalálni, ki a szerzője. Bemutatkozás rajzzal kis lapra jellemző rajzot, jelképet rajzolva mutatkoznak be a csoporttagok. Beszélgetés kettesben a tanulók körben, egymással szemben állva egy általuk javasolt, személyes témáról beszélgetnek néhány percig (Pl.: Mivel telt a nyarad? Milyen volta régi osztályod? Mesélj a családodról.), majd jelre szerepet cserélnek. Újabb jelnél társat cserélve hasonló módon folytatják a beszélgetést. Egymás bemutatása párban történő rövid és célzott kérdéseken alapuló önbemutatást követően a nagycsoportnak a egymást mutatják be a párok, az egymás beszámolójából megértettek alapján. A rám jellemző három legfontosabb dolog bemutatkozást, egymás mélyebb megismerését serkenti. Indoklás és megbeszélés követi mit szólnak hozzá a többiek? Telefon játék körben ülő résztvevők jelképesen felhívják valamelyik társukat, olyan dolgokat közölve róla, melyből magára ismerhet az érintett, anélkül, hogy kimondanák a nevét. Aki felismeri magát, felemeli a telefonkagylót, jelezve, hogy megértette az üzenetet. Ekkor ő próbál beszélni valaki mással. Célja az ismerkedés, baráti kapcsolatok feltárása Párképzés, csoportalakítás Kiscsoportos vagy párban történő munka kialakítását szolgálják, lehetővé téve a személyes szimpátián, az érdeklődési körön, hangulaton stb. történő párválasztást, csoportalakítást. A választás történhet a téma iránti közös érdeklődés (lapra írt téma, festmény, kép), pillanatnyi kölcsönös szimpátia, nonverbális jelzések, szemkontaktus stb. alapján. Mozgást, a tér használatát feltételezi Szociometriás felállás A J. L. Moreno által kidolgozott szociometrikus felmérések feltárják a rejtett szerkezeteket, amik egy adott emberi csoportnak formát adnak: a szövetségek, az alcsoportok (szubkultúrák), a rejtett hiedelmek, az ideológiai megállapodások. A kérdések alapján történő szociometriás felméréstől eltérően a szociometriás felállás egy tárgyhoz, fogalomhoz, ideológiához viszonyított közelség, távolság felmérésére szolgál. A megadott térben elfoglalt hely szemléltethető a saját testünkkel, a térben mozogva és megfelelő, helyen megállva, kisebb térben, asztalon, táblán, flanelen személyes tárggyal, színes gombbal, ponttal, egyéb jellel, jelképpel. Fontos, hogy szemléletes és jól látható legyen és tegye lehetővé a közelségek távolságok szemléltetését. 4

5 Formáját tekintve lehet egyközpontú pl.: egyházhoz viszonyított távolság vagy közelség (a Jó pásztor (Jn 15, 1-7) példázatának tanulásakor a gyerekek táblán bejelölték, mennyire távol vagy közel érzik magukat az Egyházat jelképező akoltól). Két központú ahol a központos lehetnek ellentétpárok (pl.: egyház és világ, egyházi élet kötöttségei világi szabadság, Kálvin egyházfegyelme teljes szabadság, V. osztályban bírák korának jellegzetességeinél: engedelmesség engedetlenség, hűség - hűtlenség). A két pólus között félúton van a semleges nulla pont. Több szempont, kritérium szerinti felállás elvek, gondolatok, fogalmak felfogások köré történő csoportosulást, választást teszik lehetővé (pl.: IX. osztályban Jézus nevei vagy én vagyok formulái közül ily módon választottak a tanulók egyet, tematikus kiscsoportot alakítva). Ajánlott, hogy szociometrikus felállást rövid Azért állok itt, mert jellegű indoklás kövesse. Az ily módon alakult kiscsoportokban tovább folytatható a témával kapcsolatos munka, megbeszéléssel, szoboralakítással, némajátékkal, stb. Haszna lehetőséget nyújt a kritikamentes önkifejezésre, az árnyalatok, vélemények kimondására, feltárására, a saját álláspont kifejezésére, tudatosítására, a saját nézőpont összehasonlítására másokéval, erősíti az elfogadottság érzését az által, hogy láttatja: a tanuló nincs egyedül az éppen szégyenlett vagy takargatott véleményével. Mozgósító erejű, könnyed, spontán, dinamikus csoportalakítási és vélemény nyilvánítási lehetőség Egymásrautaltság, közösségformálás Az összetartozás, egymásra utaltság, közösségi élmény tudatosítása olyan értékek, melyek szerintem a vallásos oktatás céljai közt szerepelnek. A jövő nemzedék gyülekezeti közösségét formálhatjuk általuk, de nagy hatással vannak az osztályközösség légkörére, alakítja a csoporton belüli együttműködést, megkönnyítve további munkánkat. Az alkalmazható gyakorlatok tárháza nagyon tág, néhány jól bevált gyakorlat ismertetésére szorítkozom. Csoportháló az osztálytársak körben vagy asztal körül ülnek. Egyikük egy gombolyag kötelet, vastagabb cérnát dob társának, megszólítva, röviden indokolva, miért épp őt választotta. Aki kapja a gombolyagot, hasonlóképpen tovább dobja egy társának, a kötél végét kezében tartva. Így alakul ki fokozatosan a csoportháló, mely összeköti valamennyi társat. A kialakult hálónak nevet adhatunk (pl.: barátság háló, pókháló stb.), elmondhatják, mit jelképez számukra. A gyakorlat második részében hasonló szabályok szerint összegyűjthetjük a gomolyagot. Társas együttműködés az osztály nagyságának függvényében színes papírokból 2 3 csoport számára papírgumókat készítünk, melyeket szétszórunk a teremben. Minden csoport egy egy kötelet fogva úgy kell összegyűjtsék a papírokat, hogy közben senki nem engedheti el a csoporttagokat összekötő kötelet. Az a csoport győz, melyik elsőnek gyűjti össze a 10 papírgumót. A megbeszélés során kiértékeljük az együttműködés minőségét, felmerült akadályokat, konfliktusokat. Új vagy együtt keveset dolgozott csoportban szoktam használni. Mozgósító, fejleszti az együttműködést. 5

6 3. Bizalomjátékok Nagy hatású erős érzelmeket megmozdító gyakorlatok. Bizalomerősítők, alakítják a társas együttműködést. A társ iránti nagyfokú bizalmat feltételez, emiatt szükséges az utólagos megbeszélés a bizalom fokáról, bizalmatlanság okairól. A tanulás formája a belátásos tanulás, az érintett személy által felismert összefüggéseknek van a legnagyobb hozadéka, nem megengedett a viselkedés értelmezése, az okok miatti kutakodás. Vallásórai keretben az embertárs és Isten iránti bizalom vagy bizalmatlanság, a hit kérdésével foglalkozó alkalmak elején, bevezető, ráhangoló gyakorlatként alkalmaztam. Viszonylag kiscsoportos munkát és biztonságos körülményeket (ne legyen sérüléseket okozó boruló, éles tárgy) és a társak részéről nagyfokú odafigyelést, minél kevesebb tévedést feltételez. Vakvezetés párban a pár egyik tagja behunyt szemmel jár, míg a másik játékos mögötte haladva, vállára helyezett kezével irányítja a közös mozgást. Mikor érezhető már az ellazulás, a párok szerepet cserélnek. Változatként a párok tagjai a terem szemközti falai előtt helyezkednek el. Az egyik sorban állók behunyt szemmel, egyenletes tempóban indulnak a másik oldal felé. A társak meg kell fogják vagy figyelmeztessél a társukat a fal előtt. A párok tagjai egymás mögött helyezkednek el. Más változatban az elöl álló csukott szemmel megy a hátsó érintéses jelzései alapján. Vigyázzunk a terem berendezésére, lehetőleg ne legyenek a teremben könnyen boruló, veszélyt okozó tárgyak. A játék után elemezzük a történteket. Mennyire tudtak bízni egymásban, Mit jelent számukra valakiben bízni, rá támaszkodni? Mit jelent számukra a látás hiányában a többi érzékszervre, vagy a társra támaszkodni? Alakítja a bizalomérzetet, a páros együttműködést. Egyedül - csukott szemmel sétál mindenki a teremben. A játék alatt nem szabad beszélni! A tér és a térben lévő személyek, tárgyak érzékelésére kell figyelni. A mellettünk elhaladókkal megpróbálhatunk kapcsolatot teremteni Ez csak érintéssel, tapintással lehetséges. A játék után már nyitott szemmel próbáljuk meg rekonstruálni a történteket: merre járhattunk, kikkel találkozhattunk a játék során év felett ajánlott. Fejleszti a bizalomérzetet, térérzékelést, a tapintási érzékelést Dülöngélős bizalomjátékok Szorosan egymás mellé állva kört alkotunk. Mindenki támaszban áll, a kezek mellmagasságban. A csoport egyik tagja a kör közepén áll. Behunyt szemmel, merev testtel kell dőlnie valamelyik irányba. A körben állók megfogják és visszahelyezik középre (a félreértések elkerülése végett: visszahelyezik, nem lökik!), s továbbdől másfelé. A játékhoz nagy adag bizalom, hasonló mértékű felelősségtudat szükséges. Végig kell játszani, mindenki kerüljön a kör közepére. Kényszeríteni nem szabad. Harangnyelv néven ismert változatát hárman játsszák. Közülük ketten egymás felé fordulva, támaszban állva várják a közöttük álló, majd csukott szemmel, merev testtel valamelyikük felé dőlő társukat. A két álló egymás közt adogatja a harmadikat. A háromfős csoporton belüli szerepcserével folytatódik a játék. Páros változatban a pár egyik tagja (aki dőlni fog) kezeit oldalsó középtartásban tartva, csukott szemmel, míg társa mögötte, támaszban (harántterpeszben) áll. Adott jelre hanyatt dől merev testtel. Társa a hóna alatt elkapja, majd visszaállítja függőleges helyzetbe. Az előzőknél is nagyobb fegyelmet, bizalmat kívánó feladat. Páron belüli szerepcserével folytathatjuk év felettieknek ajánlott. Kiscsoportban vagy akváriumgyakorlatként, önkéntes alapon, nagy figyelem mellett használható. Alakítja a bizalomérzetet, egész csoport együttműködését 6

7 4. Önkép, önkifejezés Helykeresés, választás mozgással a tanuló a kiállított képek, poszterek, lapra írt címek között mozogva keresi meg helyét, hasonló érdeklődésű társait. Ha mindenki megtalálta a helyét, helyzetét, megbeszélhetjük, ki mit érzett, miért választotta azt a helyet. Kiscsoportos alakításra megfelelő játék. Követheti a választott téma közös kidolgozása. Ásítás tanulók ásítani próbálnak, mindaddig gyakorolják, amíg valóban jól sikerül. Megbeszéljük, ki mit élt át, mi jutott eszébe. Segíti az önmegfigyelést, belső lelki folyamatokra figyelést. Felső tagozaton, középiskolában használtam, bemelegítő gyakorlatként önismeretet igénylő tevékenységekhez. Befejezetlen mondatok Úgy érzem magam, mint olyan most mintha hasonlónak érzem magam X hez. Nagyon különbözőnek érzem magam Y tól. Szüksége esetén a mondatot indoklás és az átéltek megbeszélése követi. A kérdések változatosak lehetnek, az óra céljának megfelelően változhatnak. Saját jel a kisiskolások fehér lapra készítsen őt jellemző saját jelet, serdülők címert. Bemutatás és megbeszélés követi. Az önkép mélyebb megismerésére késztet, elősegíti az interiorizálást. Fontos információkat nyújtanak a vágyakról, családi tradíciókról, jellemzőnek vélt vonásokról. Ugyanez a jel, jelkép elkészíthető bibliai szereplőkről, (királyokról, apostolokról, prófétákról vagy példaképről. Összehasonlítható a saját jelképpel, figyelve a hasonlóságokra, különbségekre. Önportré grafit vagy színes ceruzával, tollal önarcképet készítenek a tanulók. Nem a rajzkészség a lényeges, hanem a lerajzolt lényeges vonások. Megbeszélés követi, társak ítélkezés nélkül elmondhatják benyomásaikat. Életvonal egy hosszanti egyenes vonal mentén hullámos vonallal ábrázolják életük pozitív és negatív eseményeit, úgy amint azokat szubjektíven megélik, születésük napjától az aktuális dátumig. A negatív események vonal alatt, pozitívak a vonal felett lesznek. Minél jobban hatott rájuk egy esemény annál magasabb lesz a hegy és mélyebb a völgy. Az eseményeket dátumozzák és megnevezhetik. Melléjük jelképes rajzokat készíthetnek. A bemutatást, ha a csoport megfelelően összeforrott, megbeszélés követheti, olyan kérdésekre válaszolva, mint: Melyik eseményt szeretnéd megismételni? Találsz-e összefüggést az események között? Melyik eseményt tudtad kézben tartani? Milyennek képzeled el a tökéletes életet? Érezted-e azt, hogy Isten melletted volt? Sok időt vesz el a megfelelően levezetett gyakorlat. Középiskolai osztályban használtam, mikor a gondviselésről tanítottam. Erős, néha végletes élmények, kritikák, elégedetlenségek is felszíne kerülnek, melyek kezelésére fel kell készülni. Használhatjuk úgy is a térképeket, hogy összegyűjtjük, (teljes) csoportunk számára miféle események jelentették a legnagyobb akadályokat, milyen sorompókkal állták utunkat stb. Életem fontosabb eseményei összeforrott csoportban alkalmazható, hasonlóan az előző gyakorlathoz. A gyerekek egy lapon életük fontosabb pozitív, másik lapon negatív emlékeiről, kapcsolódó tárgyairól készítenek kis rajzokat. A rajzok megbeszélése a fentiekhez hasonló. 7

8 5. Énideál, példakép Szívesen lennék a kisebb gyerekek, szóban nagyobbak írásban is elmondhatják, leírhatják, milyen tárgyhoz, állathoz, természet jelenséghez, stb. szeretnének, vagy nem szeretnének hasonlítani. Szimbólumok szintjén kifejezik a gyerekek vágyait, vagy elutasított feszültséggel tele tartalmait. Jó bemelegítő gyakorlat az önismereti munkához. Vallásórán a példaképekről, egyéni értékekről szóló beszélgetések előtt használtam, ráhangoló gyakorlatként. Ki szeretnék lenni? Milyen szeretnék lenni? a gyerek kiválaszt egy létező vagy irodalmi, bibliai személyt, példaképet, fiktív nevet. A bemutathatja a választott személyt, (beszélhet akár a személy nevében) elmondhatja egy jellemző történetét. A különösen kamaszok által kedvelt játék lehetővé teszi az énideálok, célok, értékek, megismerését, alakítását. Vallásóra kereteire alkalmazva a választható személyek listája szűkíthető a bibliai, egyháztörténeti személyekre, vagy kérhető a gyerekektől, hogy próbálja meg leírni a számára ideális vallásos személyt. Ez utóbbit valósítottam meg, nyolcadik osztályban. Később szociometrikus felállásban próbáltuk meg felmérni, mennyire áll hozzá közel vagy távol a felvázolt ideális vallásos személy. Milyennek látnak mások? minden tanuló választ egy személy, annak nevében jellemzi önmagát. Kivitelezhető úgy is, hogy két személy beszélgetést révén mutatja be önmagát, vagy éppen egy rokonszenves és egy ellenszenves felnőtt dialógusa vagy monológja révén. Vallásórán a játék folytatásában elmondják, miként látja őket egy egy egyházi személy, vagy Jézus. Felszínre kerülnek mások pozitív, és negatív értékelései és azok személyes fogadtatása. Értékek árverése, vására, hierarchiája több formában játszható. Árverésként, a kikiáltó által felkínálva, kezdőárral, melyet szabályos licit követ. A játékosok megadott összegű pontot használhatnak el. (pl. 100) Ilyenkor érdemes felírni, mély érték mennyiért kelt el. Vásárként, valamennyi csoporttag rendelkezik 3 értékkel, 100 pont értékű pénzzel, feladata, hogy értékei számát felbővítse ötre. Ez létrejöhet a közösből történő vásárlással, elcserélve a társsal, alkuval, spontán árverés, eladás révén. A játék végén beszéljük meg, ki milyen értékekkel maradt, mit mennyiért vásárolt, miért pont a begyűjtött értékek voltak számára fontosak, mit szeretett volna megvenni, de valamilyen ok miatt nem tudta nem tudta. Igény esetén tisztázzuk a felmerült érzéseket, frusztrációkat, rácsengésüket a valós életre. A személyes értékek, értékrendek tisztázását, tudatosítását szolgálja. Amennyiben az értékek hierarchiáját állítjuk fel, a tanulók egyénileg fontossági sorrendbe helyezik a megadott értékeket, majd kiscsoportban bemutatják és megbeszélik a kialakított sorrendeket. Törekedhetnek egy közös sorrend kialakítására is, konszenzusos alapon. A kiscsoportok közös értékrendjeiből pedig az osztály megpróbálhat lehetőleg egy közös hierarchiát felállítani. A közös értékrend felállítása nagyfokú kompromisszumos készséget, az ellenvélemények meghallgatását, egyeztetési képességet feltételez. Az értékek listáját úgy állítjuk össze, hogy a társadalomban létező értékrendek minél nagyobb skáláját lefedje. Pl.: szerelem, karrier, gazdagság, egészség, népszerűség, hosszú élet, vallásosság, sikeres házasság, gyerek, Isten, hit, műveltség, szülők, barátok, pénz, bejárni a világot, stb. Az értékeket a gyerekek értelmi képességeihez, megértési szintjéhez alakítjuk. Értékek, értékrendek kérdése vallásórán gyakran előtérbe kerül bibliai személyek cselekedetei, választásai, döntési helyzetek kapcsán. Dániel választása lehetőséget ad a saját értékeink fontossági sorrendbe állítására. Elemi osztályos gyerekek odaadással dolgoztak a 8

9 hierarchia közös felállításán. IKE táborban pedig az értékek vásárát rendeztük meg, nagy sikerrel. 6. Család élet Családi fényképek a gyerekek néhány otthonról hozott fényképen keresztül mutatják be a családjukat. A Gondoskodjunk nagy felületről, melyekre a képek elhelyezhetők. Csoportlégkör, motiváltság, függvényében a bemutatás hosszú ideig is eltarthat. A mélyinterjú jelegű beszámolók révén fontos információkat kaphatunk a szülő gyerek konfliktusokról, családi szerepekről, családtagokhoz fűződő érzelmi viszonyokról. Első osztályban alkalmaztam a kapcsolódó lecke keretében. Kamaszkorban kedvezően segíti a identitás alakulását. Rólam mesélték a tanulók felolvassák, elmesélik az előre összegyűjtött, szülők által elbeszélt kora gyermekkori történeteket, anekdotákat. Csoportfoglalkozásokon felolvassák, szabadon elmesélik azokat, véleményt, megjegyzést fűzve hozzá. Megismerhetjük, milyennek látták a szülők gyermeküket kiskorukban, és most. Képet kapunk a szülők gyerekkel kapcsolatos vágyairól, reményeiről (mire szánták a gyermeküket az életben). Családfa gyerekek munkalapon vagy egyezményes jelek használatával elkészítik családfájukat, 2 vagy 3 generációra visszamenően (szülők, nagyszülők, dédszülők). A nevek feltüntetése mellett, a tanár felhívhatja a figyelmet, bizonyos szempontok nyomon követésére: jellemző mesterségek, szokások, adottságok, tradíciók, esetleges betegségek, értékek stb. Kihez hasonlít a legjobban a gyerek, testi, lelki tulajdonságaiban? Kire a legbüszkébb / kevésbé büszke? Kinek a példája befolyásolja leginkább a pályaválasztásban? Ki mennyire vallásos, miként viszonyul az egyházhoz, milyen helyet foglalnak el a vallásos értékek a család értékei között? Stb. A szempontok életkortól, témától függőén változnak. Javasolt a családfa otthoni elkészítése, családtagok bevonásával. A gyerekek értékes információkat nyerhetnek a csaját családjukról, generációkon áthidaló szokásokról, szakmákról, problémákról, konfliktusokról. Megerősíthetik identitástudatukban, hovatartozásukban. Osztályban heurisztikus beszélgetés révén dolgozzuk fel az egyéni munkákat. Vallásórán kitérhetünk a család hitéletének jellemzőire, egyházhoz való viszonyára. Nagy mennyiségű információt szolgáltat a gyerekek családi hátteréről, melyekre több órán keresztül is visszatérhetünk. Segítséget adhat a gyerek viselkedésmódjának, értékrendszerének attitűdjeinek megértéséhez és változtatásához is. Mivel sok időt igényel a feldolgozás tejes tanítási órát szánhatunk rá. Alkalmazása VI. osztálytól javasolt. Családrajz elemi osztályokban alkalmazott módszer. A munka során nem a rajz helyességén és valósághűségén van a hangsúly, hanem a családtagokhoz való érzelmi viszonyulásokon. Az elkészült rajzot a gyerekek mutatják be, társaik és a tanár kérdéseket intézhet hozzá, ítélkezés nélkül elmondhatja a rajzzal kapcsolatos benyomásait. Nem cél a rajzok pszichológiai szempontú elemzése, analizálása. Csak a gyerek által önállóan felismert összefüggéseknek adjunk teret. Képet kaphatunk arról, hogy a gyerek miként éli meg a családon belüli érzelmi viszonyokat, szerepeket. Elemi osztályokban használtam, rámutatva a saját családunk és Isten nagy családjához tartozás hasonlóságaira és Isten mennyei Atya voltára. Kiss Andor Szászrégen, március

10 Felhasznált irodalom 1. Játékkönyv. Kerekasztal Színházi Nevelési Központ. Marczibányi Téri Művelődési Központ, Szerk.: Kaposi László 2. Portkoláb Annamária, Forgó Mária, Selyem Edit IRÁNYTŰ a nevelői tevékenységben. University Press, Marosvásárhely, Claudia Hodos, Cosmina Elena Paraschivoiu, Viorica Tudor: Viitorul incepe azi! Ghid metodologic de 4. Luc Aerens: 100 eljárásmód a keresztény csoportmunkához. Prugg Verlag Eisenstadt, Marlene D. LeFever: Ötletgazdag tanítási módszerek Kegyelem Alapítvány Bp Kuijt, Evert: 365 bibliai történet gyerekeknek és tanítóknak. Parakletos kiadó 7. Dr Kovács Zoltán: Alternatív és aktív oktatási eljárások. Tanulmányi útmutató BBTE, Kolozsávár, Dr. Spencer Kagan Kooperatív tanulás. Ökonet, Bp Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Bp Rudas János: Delfi örökösei Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlat. Kairosz, Bp. 1990, o Tartalom Vallásoktatásban használható gyakorlatok 1 1. Készségfejlesztő gyakorlatok Kreativitás fejlesztése Nonverbális készségek Érzelmek kifejezése Imitációs készség fejlesztése Szociális képességfejlesztő gyakorlatok Ismerkedés Párképzés, csoportalakítás Szociometriás felállás Egymásrautaltság, közösségformálás Bizalomjátékok 6 4. Önkép, önkifejezés Énideál, példakép Családi élet... 9 Felhasznált irodalom.. 10 Tartalom

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben SZKB_105_06 Titkok a Titkok Kamrájából 3. Én és a MÁSIK Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS,

Részletesebben

Gyerek, kamasz, felnőtt

Gyerek, kamasz, felnőtt szka105_06 É N É S A V I L Á G Gyerek, kamasz, felnőtt Mit üzennek a testünkből jövő kellemes és kellemetlen jelzések? Készítette: IFA Műhely Dr. Mihály Ottó, Dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Vállalni a nyilvános kiállást?

Vállalni a nyilvános kiállást? Vállalni a nyilvános kiállást? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a másik A modul szerzője: Andóczi Balogh Éva 1 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

Kooperatív módszertanra épülő együttműködés. Moharos Ágnes Regőcziné Ábrahám Éva. 2015. február

Kooperatív módszertanra épülő együttműködés. Moharos Ágnes Regőcziné Ábrahám Éva. 2015. február Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Moharos Ágnes Regőcziné Ábrahám Éva 2015. február Módszerekhez kapcsolható grafikai szervezők Halmazábrák (Venn-diagram) Gondolatok összehasonlítására, különbségek

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem Óravázlat Tantárgy: Téma: Résztémák: Pályaorientáció A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés Önismeret A három testőr Az én címerem Időigény: Munkaforma:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1877-06/1 Az "Élettörténet könyv" készítés funkciójának és módszereinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

AZ ÉLETFA 2. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i SZKC_102_02. A modul szerzõi: Dallos Tamásné, Schüttler Vera

AZ ÉLETFA 2. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i SZKC_102_02. A modul szerzõi: Dallos Tamásné, Schüttler Vera JELKÉPEK F II. SZKC_102_02 a z é n d i m e n z i ó i Z ÉLETF modul szerzõi: Dallos Tamásné, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári Jelképek a fa ii. az életfa

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János Z ÉN ÚTJIM III. szkc_101_12 a z é n d i m e n z i ó i a képzelet útjain modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM tanári az én útjaim iii.

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

szka102_02 É N É S A V I L Á G erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_02 É N É S A V I L Á G erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_02 É N É S A V I L Á G A mi iskolánk Az iskolához kapcsolódó pozitív érzelmek erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a

Részletesebben

SZKC 103_05. A modul szerzője: Sáfár Anita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKC 103_05. A modul szerzője: Sáfár Anita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM SZKC 103_05 a z é n d i m e n z i ó i Barátságok modul szerzője: Sáfár nita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 46 BRÁTSÁGOK Tanári MODULLEÍRÁS jánlott korosztály jánlott időkeret

Részletesebben

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZKB 210_03 FELKÉSZÍTÉS FELNŐ TT SZEREPEKRE Érted? Érted! modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM TNÁRI ÉRTED? ÉRTED! 27 MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Andóné Nagy Katalin, petik Ágota, ruzsa Ágnes, Korbai Katalin

1. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Andóné Nagy Katalin, petik Ágota, ruzsa Ágnes, Korbai Katalin HOL VOLT, HOL NEM, szkc_101_07 ÉLT EGYSZER EGY KIRÁLY a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: ndóné Nagy Katalin, petik Ágota, ruzsa Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához A tanítási cikl. óra Új fogalmak (nevek stb.) Tanítási óra anyaga sorszáma 1. 1-2. Szerepelvárások (M) Viselkedés magatartás kultúra Az

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG K I S M Á ÖSSZETRTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG N SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK É É S modul szerzôje: Lissai Katalin 3. ÉVFOLYM SZKB_103_03 30 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Továbbiak a gyermekek javaslatai szerint:

Továbbiak a gyermekek javaslatai szerint: 72 órás (egész éves) viselkedésjavító foglalkozás óravázlata Javasolt csoportlétszám 6 fő A foglalkozások kötött vagy kötetlen voltát mindig a foglalkozásvezető határozza meg. 1 1-2. óra Bemutatkozás,

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK?

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? Fizikai aktivitás megtervezése és monitorozása mennyit mozogjak egy nap? ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET 1 TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8. AZ ÓRA

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A MODUL CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyi Imre ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek

Részletesebben

Tanít: Katonáné Nemes Gyöngyi szakvezető tanító Tanítás ideje: február 7. Tanítás helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló

Tanít: Katonáné Nemes Gyöngyi szakvezető tanító Tanítás ideje: február 7. Tanítás helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Tanít: Katonáné Nemes Gyöngyi szakvezető tanító Tanítás ideje: 2011. február 7. Tanítás helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

REND ÉS RENDETLENSÉG III. Rend és rendetlenség az időben

REND ÉS RENDETLENSÉG III. Rend és rendetlenség az időben SZK 104_15 ÉN DIMENZIÓI REND ÉS RENDETLENSÉG III. Rend és rendetlenség az időben modul szerzője: Schüttler Vera Z SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 4. ÉVFOLYM 180 SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

A siker ösvénye az önbizalom

A siker ösvénye az önbizalom É N É S M Á S I K siker ösvénye az önbizalom MODUL SZERZŐJE: PLÁNKINÉ SEBŐK ZSUZSNN SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM SZKB_106_12 tanári siker ösvénye az önbizalom 6. évfolyam

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás ÖNISMERET ÉLETTERV - HIVATÁS - FELNŐTTSÉG TURJÁNYI KATALIN TANÁR, PSZICHOTERÁPIÁSAN KÉPZETT MENTÁLHIGIÉNIKUS, CSÉN TANÁCSADÓ MI AZ ÖNISMERET?

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EMEREK KÖZÖTTÜNK, SZK_105_06 MI EMEREK KÖZÖTT a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári emberek közöttünk, mi

Részletesebben

VII.1. POLIÉDER-LABIRINTUSOK. A feladatsor jellemzői

VII.1. POLIÉDER-LABIRINTUSOK. A feladatsor jellemzői VII.1. POLIÉDER-LABIRINTUSOK Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Testek makettjének elkészítése, ismerkedés a testekkel szórakoztató formában. Előzmények Cél Egyszerűbb testek, tulajdonságaik. A térgeometriai

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

A modul szerzője: Makai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

A modul szerzője: Makai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM SZK 106_10 a z é n d i m e n z i ó i mi szigetünk modul szerzője: Makai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 6. ÉVFOLYM 156 mi szigetünk Tanári MODULVÁZLT tevékenység célja, I. Ráhangolás,

Részletesebben

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM tanári tudod-e, hol van? 1. évfolyam 237 MODULVÁZLAT Tevékenységek

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL Fejlesztı neve: Tavi Orsolya Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_33 É N É S A V I L Á G Áruk és árak Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 354 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Modul/ Fogllkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkformák Módszerek Önismereti modul 1. Önismereti modul 2. I modul CSOPORT SZÜLETIK/ Önismereti modul 3. Önismereti

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I.

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I. Én és a világ A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 24 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben