BIBLIAI, TÖRTÉNETI ÉS RENDSZERES KERESZTYÉN TEOLÓGIA. Dr. Robert D. Culver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIBLIAI, TÖRTÉNETI ÉS RENDSZERES KERESZTYÉN TEOLÓGIA. Dr. Robert D. Culver"

Átírás

1 BIBLIAI, TÖRTÉNETI ÉS RENDSZERES KERESZTYÉN TEOLÓGIA Dr. Robert D. Culver

2 Originally published in English under the title Systematic Theology Biblical and Historical 2005 by Robert Duncan Culver Requests for information should be addressed to: Christian Focus Publications, Ltd., Geanies House, Fearn, Ross-shire, IV20 1TW, Great Britain Hungarian 2010 by Project Hungary Magyarországon kiadja a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány (KIA) A Member of Entrust 1135 Budapest, Béke utca 35/A Telefon: Felelős kiadó: Monty Taylor Fordító: Darvas-Tanács Erik Szaklektor: Földvári Tibor Anyanyelvi lektor: Greizer Miklós Borító: Janneke de Leeuw van Weenen A fordítás és a kiadás engedélyével történt. Minden jog fenntartva. A könyv bármely részének felhasználásához vagy sokszorosításához a kiadó előzetes írott engedélye szükséges, kivéve rövid idézeteket folyóiratokban vagy elemző cikkekben. A bibliai idézeteket és neveket a Magyar Bibliatársulat által 1975-ben kiadott új fordítású Biblia 1992-ben megjelent javított kiadásából vettük. ISBN Budapest, 2010 Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány

3 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések 19 A szerzőről 21 Köszönetnyilvánítás 23 Előszó a magyar kiadáshoz 25 Walter C. Kaiser, Jr. előszava a könyvhöz 27 Bevezetés 29 Források és eszközök 29 Sola Scriptura 30 I. RÉSZ: A TEOLÓGIA MAGA Bevezetés és az Istenről szóló tanítás Bevezetés a keresztyén teológiába 37 I. Mi is az a teológia? 37 A megváltás, azaz Isten tetteinek a története 37 Tanítások a megváltástörténet bibliai magyarázata 38 A megszámlálhatatlan sok hívő ember élete 40 Intézményrendszer egyház, gyülekezetek, szervezeti kifejeződés 41 II. A rendszeres teológia meghatározása 42 A teológia meggyőződéses ellenzői 43 A formális teológiai tanulmányokra vonatkozó bibliai parancs Megbízatás A tananyag Nyilvános jelleg Pedagógiai módszer Címzettek A cél Bevezetés az Istenről szóló tanításba 53 Isten létezésének ismerete 54 Isten imádásának szükségessége és fontossága 55 Az egy Istenről szóló tanítás elveszett és megtaláltatott 56 Csodák, prófécia és a bibliai monoteizmus 56 A beteljesedett prófécia apologetikai használatának érvényessége 60 A jövendölő prófécia jellemzői 61 5

4 Bibliai, történeti és rendszeres keresztyén teológia 3. Az Istennel kapcsolatban használt kifejezések 63 Teológia 65 Bibliai teológia 66 Fenomena és númena 66 A neoortodoxia speciális kifejezései 67 Apologetika 69 Az Istennel kapcsolatban előforduló speciális kérdések 70 (1) A hit és az értelem 70 (2) Megismerheti-e az ember Istent? 71 (3) Hogyan ismerjük meg Istent? 72 Antropomorfizmus 72 Az antropomorfizmus helyes használata Antropopoiészisz Antropopatizmus A valódi antropomorfizmus Isten nevei Isten tulajdonságai 77 Az antropomorfizmusok helytelen használata Miért hisz az ember Istenben? 79 A hit egyetemes 80 Miért hisznek az emberek Istenben? 81 Miért kellene az embereknek Istenben hinniük? Az istenérvek: miért higgyünk Istenben? Ahogyan Isten az embernek Önmagát kijelentette A Szentlélek belső bizonyságtétele Isten a teremtettségben jelentette ki önmagát Isten az ember személyes, erkölcsi és értelmi természetét is felhasználja Isten eredeti és közvetlen kijelentése Isten különleges tettekben is kinyilatkoztatja önmagát Amit a Biblia közöl Istenről Istennek egyedülálló kijelentése, amit Fiában adott Isten nevei 121 Mózes éneke Isten neveinek kincseskamrája 122 A nevek teológiai jelentősége 129 Isten elnevezéseinek és a vele kapcsolatos hasonlatoknak gyakorlati szükségessége 130 Mindezek egyik fontos gyakorlati haszna Isten tulajdonságai Meghatározható-e egyáltalán Isten? Megismerhető-e Isten lénye? Milyen kapcsolat van Isten és az ő tulajdonságai között? 136 6

5 Tartalomjegyzék 4. Vajon azok a szavak, amelyek Istenről mondanak el valamit, ugyanazt jelentik az ember esetében is? Hogyan viszonyulnak egymáshoz Isten egyes tulajdonságai? Mit jelent az, hogy Isten lénye egyszerű? Miért kell az isteni tulajdonságokat meghatározni és csoportosítani? 139 (1) Állítás, megerősítés (pozitív) 141 (2) Tagadás (negatív) 141 (3) Felsőbbrendűség (felsőfok) Isten spiritualitása (lelki volta) 145 Vajon az isteni Lélek szubsztancia-e? Isten személyisége Öntudat Szabadság vagy önmeghatározás 150 Exkurzus: Isten akarata Élet Cselekvés Értelem Az egyetlen Isten 161 A vallások tanulmányozásának különleges szakkifejezései 163 Miért higgyünk csupán egyetlen Istenben? 165 Vajon a Biblia egy fokozatosan kialakuló monoteizmusról ír? 168 A monoteizmust alátámasztó közvetlen bibliai kijelentések 169 A monoteizmus bibliai bizonyítékai 172 A monoteizmus hitbeli értékei Isten nagysága 175 Isten önmagában való léte (aszeitás) 176 Az idevonatkozó bibliai kijelentések 176 Mindezek gyakorlati haszna 176 Isten örökkévalósága 177 Az idevonatkozó bibliai kijelentések 178 Mindezek gyakorlati haszna 178 Isten mérhetetlensége 179 Az idevonatkozó bibliai kijelentések 179 Isten mindenütt jelenvalósága (omnipraesentia) 179 Az idevonatkozó bibliai helyek 181 Mindezek gyakorlati haszna 182 Kérdések 182 Isten mindentudása (omniscientia) 182 Isten mindenhatósága (omnipotentia) 187 Az idevonatkozó bibliai helyek 187 Mindezek gyakorlati haszna 188 Isten felfoghatatlansága 188 7

6 Bibliai, történeti és rendszeres keresztyén teológia 8 Az idevonatkozó bibliai kijelentések 189 Mindezek gyakorlati haszna 189 Néhány fontos fogalom magyarázata Isten abszolút lénye Isten végtelensége Isten transzcendenciája és immanenciája Idő és tér, tér-idő és Isten Isten jósága Szentség: Isten szent 195 A szent és a szentség jelentése 198 További teológiai vélemények Isten szentségével kapcsolatban Igazságosság: Isten igazságos Igazság: Isten igaz Hűség: Isten hűséges Szeretet: Isten szeretet Kegyelem: Isten kegyelmes Isten hármas egysége a Bibliában és a keresztyén történelemben 213 A Szentháromság kérdése az első évszázadok hitvallásaiban 213 A szentháromságtan a reformáció korában 215 Miért hisznek a keresztyének Isten hármas egységében? 217 Vajon a Niceai Zsinatot megelőzően beszélhetünk-e kimondottan a Szentháromságba vetett hitről, illetve létezett-e ilyen, a Szentháromságra vonatkozó hitvallás vagy nyilatkozat? 221 Hogyan jelenik meg a Szentháromság Isten az Ószövetségben? 223 A Szentháromság-tan az Újszövetségben Isten hármas egysége: Az ezzel kapcsolatos kérdések, hagyományos kifejezések. A tan szemléltetése, annak haszna; pontosítások és figyelmeztetések. 229 Kérdések Ha a második személy az Atyával egyenlő és örökkévaló, akkor miért nevezik őt olyan gyakran Isten Fiának? Mit jelent a monogenész ( egyszülött ) szó Jézusnak az Atyához való viszonyát tekintve (Jn 1,14.18; 3,16.18; 1Jn 4,9)? Milyen értelemben elsőszülött Krisztus, ahogyan azt a Róm 8,29-ben, illetve a Zsid 1,6-ban olvashatjuk? 231 Néhány hagyományos fogalom 231 A Szentháromság tagadása és az azzal kapcsolatos téves nézetek 231 A Szentháromság szemléltetése és párhuzamai 233 A szentháromságtan haszna 236 Meghatározások 236 A niceai hitvallás 236 A khalkedóni hitvallás 237

7 Tartalomjegyzék A Szentháromság Istenen belüli ontikus (létbeni) kapcsolatok 237 A trinitárius teológia kiemelkedő képviselői 238 Néhány utolsó figyelmeztetés a trinitárius teológia szóhasználatával kapcsolatban 240 Mit jelent a személy a trinitárius meghatározásban? Eleve elrendelés, avagy Isten akarata: Isten örök terve a mennyel és a világgal (I) 243 Bevezetés 243 Pontosítások és meghatározások 245 Az eleve elrendelésről szóló bibliai tanítás 250 A Biblia azt tanítja, hogy Isten egy terv alapján teremtette meg a világot 250 A Biblia Isten tervére számos alkalommal közvetlenül is utal 251 A Bibliában a predesztinációról szóló tanításra több különböző kifejezést találunk 252 A jövendölő (prediktív) prófécia helye Eleve elrendelés, avagy Isten akarata: Isten örök terve a mennyel és a világgal (II) 259 A Biblia azt tanítja, hogy Isten minden egyes döntése és rendelése, ami a világra vonatkozik, egyetlen, mindent átfogó tervnek a része 259 Isten tervének bibliai elnevezései 260 Egyetlen, mindent átfogó terv 260 Isten terve örök, ennélfogva nem változik 261 Isten a maga terveit az örökkévalóságban formálta meg 261 Isten nem változik. 262 A változatlan Isten döntései meghatározzák a világ eseményeit 263 Amit Isten elrendelt, az biztosan bekövetkezik 263 Isten egyetlen tervének részletei Isten terve az anyagi világmindenség időbeli és anyagi állandóságát is magában foglalja Isten terve különös módon vonatkozik a föld nemzeteire Isten egyetlen kormányzati vagy uralmi formát sem tart jobbnak a többinél Isten terve minden egyes ember életét annak hosszát is meghatározza Isten terve életkörülményeinkre is vonatkozik Isten tervének az emberek gonosz tettei éppúgy részei, mint a jó cselekedetek Mind a meg nem térők ítélete, mind a hívők megszabadítása benne van Isten tervében 269 Kérdések és kételyek 270 Viták a szabadság kapcsán 271 Ellentmondások, viták: Isten rendelései és előre tudása 271 Vajon a bűnt és a gonoszságot Isten szerezte? 273 A különféle nézetek gyakorlati ötvözése 274 Mindezek haszna Isten teremtő munkája (I) 277 Az eredetteológia forrásai 277 9

8 Bibliai, történeti és rendszeres keresztyén teológia 10 A világ kezdete 279 Az abszolút kezdet 280 További kijelentések a kutatási módszer és hatókör kapcsán 282 I. A világot, beleértve a mennyet és a földet, minden létezővel egyetemben Isten teremtette 283 II. A világ abszolút kezdete az volt, amikor Isten a mennyet és a földet megteremtette 284 III. Az 1Móz 1,1 3 és a teremtésről szóló tanítás 287 Egy végső megjegyzés 293 Függelék Isten teremtő munkája (II) 295 IV. Isten befejezte a teremtés művét 295 V. Isten és az ember a jelenlegi teremtettségben 300 VI. Az első ember társadalmi helye a teremtettség rendjében 303 Isten teremtő módszere 307 VII. Amit a teremtés módjáról, eszközeiről, céljairól a Bibliából megtudhatunk 308 VIII. A közvetett vagy közvetlen teremtés és a tudomány 312 A teremtéssel kapcsolatos kérdések A láthatatlan lények világa: helyük a teremtettségben 317 Az angyalok és démonok iránti érdeklődés 317 Az angyalok szerepe és fontosága a Bibliában 319 Bevezetés 320 A judaizmus tanítása az angyalokról közvetlenül a keresztyénség korát megelőzően 320 Az angyalokról szóló tanítás az egyházatyák korában és a középkorban 321 Az angyalokról szóló bibliai tanítás 323 Az angyalok eredete 324 Az angyalok természete 324 Az angyalok egymáshoz való viszonya 325 Tisztségek, szervezeti rend és méltóság az angyalok között 326 Az angyalok feladatai 327 Az angyalok általános feladatai 327 Az angyalok Krisztus szolgálatában 329 Az angyalok szerepe a gondviselésben 329 Az angyalok, mint Isten népének segítői 331 Az angyali tevékenység egyes korszakai 332 A Sátán és a gonosz angyalok 333 Démonok A Sátán és a démonok: az elbukott, bűnös szellemi teremtmények 339 I. A Sátánról szóló tanítás 339 A Biblia a Sátán és a démonok létezéséről 339 A Sátán és a démonok eredete, bukása 342

9 Tartalomjegyzék A Sátán jelleme 343 A Sátán pályafutása és végzete 344 A Sátán jelenlegi tevékenysége és cselfogásai 346 Az ördöggel és tevékenységével kapcsolatos megjegyzések 348 Bátorítások és figyelmeztetések 348 II. A démonokról szóló tanítás 349 I. A démonok valóságosan is léteznek 351 II. Mik a démonok és honnan erednek? 353 A démonok gonosz jellege 354 A démonok hatalma és cselekedeteik 354 Értékelések és következtetések 356 A démonok iránti újkori érdeklődés Isten fenntartó és gondviselő munkája 365 Isten világműködtető és -kormányzó hatalma 365 A világ fenntartásának tana 366 Az Isten által fenntartott-megőrzött teremtettség teljessége, épsége 368 Lenyűgöző részletesség 368 Folyamatos munka 369 Kegyelmes munka 369 A gondviselés tana 370 Példák a gondviselésre 371 A gondviselés módszerei és eszközei 372 Isten gondviselése mindent magában foglal 374 A gondviselés és a véletlen 376 A gondviselés és a szabad emberek gonosz cselekedetei 377 A gondviselés és az esetlegesség 379 A gondviselés és az imádság 379 A gondviselés és a keresztyén élet 380 A gondviselés és Isten akarata 381 A gondviselésről szóló tanítás alkalmazása Függelék Isten fenntartó és gondviselő munkájához (21. fejezet) 383 Függelék I. Teremtés, fenntartás, gondviselés valamint a tapasztalati és az alkalmazott tudományok kialakulása 383 Függelék II. A gondviselés és a csodák 388 Függelék III. A gonoszság kérdése, Isten igazságossága (teodícea), a tiltakozó ateizmus (protest atheism), a barthiánus teológia szerkezete 397 A gonoszság kérdése 397 Teodícea 400 A tiltakozó ateizmus és Barth teológiája 402 A huszadik század ateista pesszimizmusa Az áldott, vagy érzelmektől mentes (impasszibilis) Isten 409 I. Meghatározások

10 Bibliai, történeti és rendszeres keresztyén teológia 12 II. Az impasszibilitás kérdése az ókori egyházban 410 III. Miért értettek egyet az egyházatyák Isten impasszibilitását illetően? 415 IV. Az impasszibilitás kérdése a reformációig 416 V. Az impasszibilitás kérdése a tizenhatodik és tizenhetedik századbeli reformátorok között 417 VI. Az impasszibilitás kérdése a reformáció közvetlen örökösei között (1600-as, 1700-as évek) 419 VII. Az impasszibilitás kérdése a késő protestáns korszakban 420 VIII. Az impasszibilitás kérdése az utóbbi évtizedek teológiájában, valamint a kortárs teológiában 421 Következtetések és javaslatok 423 Záró gondolatok 424 Következtetés: gondoljuk át és helyesbítsük szóhasználatunkat 425 II. RÉSZ: ANTROPOLÓGIA A teremtett ember Bevezetés az emberről szóló keresztyén tanításhoz 429 A teológia egyik kulcskérdése 429 Az elveszített emberkép 430 A kifejezetten erre vonatkozó bibliai szövegek (textusok) 431 Az irodalmi műfaj kérdése 431 Tíz előkészítő fölvetés 432 A két beszámoló 434 Betű szerinti jelképes tényszerű 435 A kiegészítő beszámoló 438 Kérdések 442 Következtetések exkurzus: az ember szó nemének kérdése és az általános főnevek exkurzus: az első emberről szóló tan vázlata Az emberiség teremtés általi eredete és egysége 449 I. Az emberi faj története egyetlen emberrel kezdődött 449 Nem volt más ember Ádám előtt és Ádámtól függetlenül 449 Az új, előzmények nélkül való első ember: Ádám 450 Miért nem szükséges elfogadnunk az evolúció állításait? 453 A teremtés nyelvezete 454 A Biblia 1500 éven át tartó teremtése 454 A Biblia szövegéből sem a hosszú ideig tartó, sem az azonnali teremtés nem igazolható 455 II. Az emberi faj szerves egysége 455 III. A lelki egységet megelőző szerves (testi) egység 456 Az emberi fajon belüli különböző rasszok 457

11 Tartalomjegyzék A faji egység egyéb szempontjai Az ember, mint Isten képmása 461 Közvetlen és közvetett bibliai utalások 461 Teológiai és exegetikai feladatok Az emberi természet nem fizikai jellemzői 477 A lélek sajátos jellemzői és működése 477 Temetési liturgia 477 Óvatos kijelentések 478 Az Újszövetség értelmezi az Ószövetséget 479 A lélek ószövetségi teológiája 480 Az akarat és annak szabadsága 482 Néhány keresztyén filozófiai tévedés 483 Egy szerény javaslat 484 A lelkiismeret 486 A lelkiismeret működésének bibliai példái 486 A lelkiismeret két eleme 487 A lelkiismeret az ember lényegi része 488 Hogyan működik a lelkiismeret? 490 A lelkiismeret tulajdonságai Az emberi természet alkotóelemei 495 A kérdés bevezetése 495 Antropológiai monizmus 496 A dichotómia forrásai és bizonyítékai 498 Dichotómia és trichotómia 499 Antropológiai dichotómia 500 Az antropológiai trichotómia A lélek eredete 507 Az egyes emberi lélek eredetéről vallott nézetek Az ember eredeti környezete, körülményei és képességei 519 A forrás irodalmi műfaja 519 A hermeneutikus megközelítési mód 519 I. Éden: a föld, ahol az Ember története kezdődött 522 II. A Paradicsom, az ember megkísértésének helyszíne 525 III. A romlatlan ember eredeti képességei 531 Az ember veleszületett értelmi, etikai és esztétikai képességei 534 Az állatok és az emberek közötti különbség Isten célja az emberrel és az emberért 539 Egy komoly mulasztás 543 Ursinus és Olevianus hat kijelentése a Heidelbergi Kátéban hogy teremtő Istenét igazán megismerje

12 Bibliai, történeti és rendszeres keresztyén teológia 2. hogy teremtő Istenét... szívből szeresse vele... élvén vele örökkétartó boldogságban élvén hogy... Őt dicsérje hogy Őt... magasztalja Az emberiség istentagadása: az isteni parancs, a megkísértés és a bűnbeesés 553 Mielőtt hozzáfognánk A bűneset elbeszélése 560 I. Az ember engedelmességi próbája (1Móz 2,16 17) 561 Az ősi kígyó 562 A magyarázat részletei 563 II. Az emberiség kísértője (1Móz 3,1 5) 565 A kísértő személye 566 A kísértő jelleme és módszere 566 A bukáshoz vezető lépések: a kígyó Éva ártatlansága elleni támadása (1Móz 3,1 5) 567 A kísértés mozzanata (1Móz 3,6a) 567 III. Az Isten elleni lázadás, vagyis a bűneset (1Móz 3,6b) A bűneset következményei 571 IV. A bűneset közvetlen személyes, lelki és erkölcsi hatása az emberre 571 Isten törvényének büntető rendelkezései 572 V. Az isteni ítélet és az ember fönnmaradását lehetővé tevő isteni kegyelem A kígyó (1Móz 3,14 15) Az asszony (1Móz 3,16) A férfi (1Móz 3,17 19) 580 VI. A bukott ember civilizációjának kezdetei (1Móz 4) Az emberi család (Lásd a fejezet végén található kiegészítést) Istentisztelet A leszármazás két vonala Növénytermesztés és állattenyésztés Művészet, ipar és filozófia 587 Kiegészítés A bukott ember a természet rendjében 589 A természet jósága 589 Mire vonatkozik Istennek a földre kimondott átka? 590 A halál a természetben 593 Egy észrevétel a teremtés időrendjének értelmezése kapcsán 595 Az erkölcs nem a természet része 596 Modern elméletek a természetről 596 Aszketikus és törvényeskedő tévedések a természettel kapcsolatban

13 Tartalomjegyzék 12. A bukott ember és a világ, amelyben él a jelenlegi gonosz világ Világméretű társadalmi válság 604 A társadalom korlátozó-kényszerítő rendszere 604 A hívők: a világban és a világba de nem a világból 605 A Biblia világképének kétoldalúsága 606 A polgári (világi) kormányzat eredete 606 A gonosz világ 607 A gonoszság elhatalmasodása 607 A Krisztus által Istennel kibékült világ 608 Fegyverszünet 611 III. RÉSZ: HAMARTIOLÓGIA A bűnös ember Bevezetés a bűnről szóló tanításhoz (hamartiológia) A bűn és a bűnök közötti különbség A bűn elve A bűn, mint az erkölcsi lények cselekedete A bűn szó hétköznapi és bibliai használata 623 A bűn három általános megjelenési formája A bűn, mint bűncselekmény A bűn, mint mulasztás A bűn, mint bűnösség (vádolhatóság, elítélendőség, megérdemelt büntetés) 627 Az Ézs 53,6 alapján levont következtetések 629 Ajánlott irodalom A bűn természete: a bűn, mint erkölcsi romlottság 635 A bűn erkölcsi romlottság 635 A bűn elsősorban Isten ellen irányul 637 A bűn Isten akaratával és az ő törvényével kapcsolatos erkölcsi romlottság 638 A bűn nem korlátozódik csak a szándékos cselekedetekre 640 Szabad vagy szolgai-e az akarat? 641 Az akarat és a szándékos szavak háromféle értelmezése 642 Meghatározható-e a bűn úgy, mint az ismert törvény szándékos megszegése? 644 Bűn-e, akár az újjászületettekben is, az érzéki vágy? A bűn természete: a bűn, mint hajlam 653 A bűn nem más, mint az erkölcsi gonoszság állapota vagy az arra való hajlam (a bűn mélységei) 653 Vajon a teljes cselekvőképtelenséget teljesen semmissé teszi a megelőző (vagy elindító) kegyelem? 654 A szív természetes romlottságáért járó szigorú ítélet

14 Bibliai, történeti és rendszeres keresztyén teológia 16 (1) A jogtudomány alapelvei 656 (2) A modern pszichológia bizonyítékai 656 (3) A consensus gentium (népek egyetértése), vagyis az emberi faj közös véleménye 657 (4) A Bibliából származó bizonyítékok 658 (5) Keresztyén tapasztalat 660 A bűn egyaránt jelent bűnösséget és romlottságot is A bűnök, mint a bűnös ember cselekedetei 663 A bűn és bűnök nyelvünkben és irodalmunkban 664 A bűn és bűnök az egyházi hagyományban 665 A bűn forrása és okai 670 A világ és a kívánkozás közötti összefüggés 673 A kísértés alkalma és folyamata 675 A Sátán, mint ellenség és kísértő Az isteni kormányzás és az ember kétségbeejtő helyzete 677 A bűn felett uralkodó, és azt legyőző isteni gondviselés 677 Az égre bosszúért kiáltó, és a kiemelkedően Isten ellen irányuló bűnök 681 A mások bűnében való részesség 684 Ha úgy követünk el bűnt mások ellen, hogy az elkerülhető lett volna A bűn nemzedékről nemzedékre történő hagyományozódása 687 Miért is olyan fontos és nehéz ez a kérdés? 687 Az eredendő bűnről szóló tanítás 688 A. A korai egyház eredendő bűn-felfogása 689 B. Az eredendő bűn, ahogyan azt Augusztinusz és későbbi követői látták 690 C. Az eredendő bűn kérdése a protestáns reformáció idején és azóta 692 Miként örökölték Ádám bűnét a rákövetkező nemzedékek? Elméletek a bűn hatásáról 701 A pelagiánus elképzelés 702 Szemipelagianizmus 703 Arminius és az első remonstránsok 705 Szocinianizmus, unitarianizmus, modernizmus 708 Metodizmus 710 Egy kiegészítés a Róm 5,12 19 alapján A bűn tulajdonítási kérdésének vizsgálata és egy megoldási javaslat 719 Három elterjedt nézet 720 A szövetség és a szövetségek a Westminsteri iratokban 723 A nézetek nehézségei 724 A közvetett tulajdonításra (imputatio mediatae) vonatkozó elméletek A bűn világuralma 739 A bűn hatása a világban 739

15 Tartalomjegyzék A bűn uralma 739 Az egész emberi világ Isten ítélőszéke előtt áll A vád A vád képviselőjének összegzése (Róm 3,10 18) A védelem nem tud válaszolni A bíró ítélete A bűn személyes következményei 751 Noetikus (lelki) bölcsesség a mindennapos dolgokban 754 Teljes romlottság? 756 Teljes képtelenség (a képesség teljes hiánya)? 757 Összefoglaló megjegyzések

16 BEVEZETÉS A diáknak vagy tudósnak, aki kezében tartja vagy asztalán olvassa ezt a terjedelmes könyvet, és ennél az oldalnál kezdi el olvasni, minden bizonnyal komoly oka volt arra, hogy megvegye vagy kölcsönkérje. Nem lehetett könnyelműen meghozott döntés, mint ahogyan az sem, hogy ennyi oldalt el szándékozik olvasni. A Bevezetés a keresztyén teológiába és az utána következő öt fejezet, bár a teológia maga (az Istenről szóló tanítás) tárgykörébe tartoznak, az olvasó elméjét és szívét igyekszik felkészíteni a rendszeres keresztyén teológia teljes tudományának befogadására. Az elmének és szívnek egyaránt készen kell állnia, mivel az Úr hegyére csak tiszta kézzel és őszinte szívvel mehetünk fel (Zsolt 24,3 4). Vannak olyan rendszeres teológiák, melyek egy prolegomena (görögül előzőleg mondottak ) elnevezésű teljes könyvet vagy hosszabb részt vesznek bevezetőként (vö. a prológus szóval, mely a színjátszásból kölcsönvett görög kifejezés: monológ, mely a fő cselekmény bevezetőjeként a hozzá kapcsolódó tényeket mondja el ). Osztom sokak nézetét, miszerint ezek az elvont dolgok (a téma története, a tudomány és a hermeneutika elméletei, egymással versengő nézetek, források stb.) leginkább két másik helyre illenek be: arra a pontra, ahol felmerülnek a kérdések és témák mivel azok elkerülhetetlenül felmerülnek a rendszeres teológia egészén belül különböző helyeken; vagy foglalkozhatunk velük a teológia kiegészítéseképpen az apologetikán és a vallásfilozófián belül vagy a teológia után. 1 Források és eszközök Az egészséges evangéliumi teológiának különbséget kell tennie a keresztyén tanítás (vagy egyházi dogma) forrásai és a megértéséhez és rendszerezéséhez felhasznált eszközök között. A teológiai tanítás egyetlen forrása Isten Igéje. Nemcsak kenyérrel él az ember mondta Jézus, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. (Mt 4,4) Korunkban, jóval a kijelentés korának lezárulása után a teológiánk forrása nem más, mint az Ó- és Újszövetség kanonikus könyvei: így jutunk el az imént említett igékhez is. A forrásból származó igazság feltárására szolgáló főbb eszközeink pedig a hagyomány, az értelem és a tapasztalat. 1 Schleiermacher ( ) óta az apologetikát szokták néha fundamentális teológia néven is emlegetni. A teológia megközelítéséről római katolikus szerzőktől származó nagyobb tanulmánygyűjtemény a Problems of Fundamental Theology (New York: Paulist Press, 1982). Louis Berkhof kiválóan értekezik arról, hogy az apologetika mikor tekinthető bevezetésnek és mikor védelmezésnek. A kettő viszonyát az Introduction to Systematic Theology c. művének (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1932) oldalain tárgyalja. Különleges jelentőségű, hogy az ő Systematic Theology c. könyvét az Introduction nélkül adták ki. 29

17 Bibliai, történeti és rendszeres keresztyén teológia A hagyományt, Isten Igéje exegézisének és értelmezésének történetét valamilyen módon minden teológus felhasználja. Ez a hagyomány látható a hitvallásokban, kommentárokban és teológiai művekben, illetve a tanárok, szülők és lelkipásztorok tanításaiban is. Egyetlen teológiai író sem a semmiből indul ki. Minden szerző merít ebből a hagyományból, és azt adja tovább máskülönben a második század korai egyházi íróinak erőtlen próbálkozásaihoz hasonlóan nem értené a keresztyén kijelentést. Az általam megismert teológiáért szinte teljes egészében tanáraimnak és a tanult keresztyének által írt teológiai könyveknek tartozom hálával, melyeket olvastam, illetve minden komoly előadásnak és igehirdetésnek, melyeket hallottam tehát legfőképpen teológiai tanáraimnak és természetesen az ő tanáraiknak. A teológia másik eszköze az értelem. A legtöbb logikusan gondolkozó keresztyén ember elfogadja, hogy mivel Isten az ő képmására teremtett minket, az értelmünkkel képesek vagyunk gondolkozni, észrevesszük az ok-okozati összefüggéseket, a megfigyelésekből le tudunk vonni következtetéseket, a tényeket és igazságokat pedig egymáshoz kapcsolódó rendszerekbe tudjuk rendezni. Feltételezzük, hogy az érzékszerveinkkel észlelt világ létezik, és javarészt még ha nem is tökéletesen meg is tudjuk érteni azt. Ha őszintén és következetesen alkalmazzuk ezeket a képességeinket, akkor felismerjük a Szentírás igazságait, meg tudjuk állapítani a közöttük lévő összefüggéseket, sorrendbe tudjuk őket állítani és következtetéseket tudunk levonni belőlük. A reformáció hitvallásai ezt különösképpen fontosnak tartották. Nincs szükség semmiféle metafizikai vagy episztemológiai előképzettségre, egyedül arra a reálisan gondolkozó józan észre, mellyel a Biblia lapjain is találkozunk. A keresztyén tapasztalatot nem minden konzervatív teológus fogadja el a teológia eszközeként. Vannak olyan keresztyének, akik szerint a misztikus tapasztalatok egyenértékűek a kijelentéssel. De a misztikus tapasztalatokat definíciójuknál fogva lehetetlen pontosan leírni. A korai neoortodox (krízis-) teológia tanítása és követői szerint az egész Biblia gyakorlatilag az Istennel való (Én-Te) szavakkal ki nem fejezhető találkozások gyarló emberi leírásai. Ezt a történelmi keresztyén teológia egységesen elutasítja. Mégis egy érett tudós vagy tapasztalt lelkész vagy tanár tanítását többre becsülik, mint a kezdők véleményét. Kérdés továbbá az is, hogy lenne-e ma világméretű egyház, ha a keresztyének első generációja és az utánuk következők nem élték volna valóban át: Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül! (Zsolt 34,9) Sola Scriptura Mivel a teológia egyedüli forrása a Biblia, és a Biblia fogja megítélni a többi eszköz segítségével szerzett ismereteinket, jelen könyv minden bekezdését át kell, hogy hassa a bibliai igazság, és az általa felállított normáknak kell minden mondatból sugározniuk. A Biblia könnyen érthető abból a szempontból, hogy bármely olvasni tudó ember eljuthat ezek elégséges megértésére a szokásos módszerek használatával (Westminsteri hitvallás, I. 7.). Ettől függetlenül a dolgokat mélyebb teológiai összefüggésében ismerhetjük meg, ha a fordítások helyett az eredeti nyelveken próbáljuk megérteni a Szentírást. Jelen könyv nem feltételezi a héber vagy a görög nyelv ismeretét. Éppen 30

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21 KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7 I. RÉSZ PROLEGOMENA / 11 1. Alapfogalmak és meghatározások 13 2. Néhány elıfeltétel 16 3. A tekintély kérdése 21 II. RÉSZ AZ ÉLİ, IGAZ ISTEN / 27 4. Isten megismerése 29 5. Isten

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 1. Az újszövetségi tudományról 24 2. A szinoptikus evangéliumok 76 3. Máté evangéliuma 134 4. Márk evangéliuma 168 5. Lukács evangéliuma 197

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise TARTALOMJEGYZÉK Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer Bevezetés Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise IX XIII XV XVII XXX I. BEVEZETÉS: 1,1 5 3 Exkurzus: A Galata-levél

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR 1. Önálló kötetek (könyvek): (1978): Újszövetségi görög nyelvtan I. Budapest, BTA, 102 p., HNAE 4314. sz. (1990): Bibliai kérdések és válaszok Debrecen, GyuRó

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A teremtés a Bibliában

A teremtés a Bibliában 4. tanulmány A teremtés a Bibliában január 19 25. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2; Jób 38:1-21; 42:1-6; Zsoltár 8; Ézsaiás 45:18; Máté 19:4-6; Apostolok cselekedetei 17:22-31 És láték más

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei

E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei 2000 éves probléma az Egyháznak az Ószövetség bizonyságtételéhez fűződő kapcsolata, Marciontól kezdve a mai napig vissza-visszatérő jelleggel vetődik fel

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL/1. A fejlődni szó szerint annyit jelent, mint kibontani egy tekercset, vagyis olyan, mintha egy könyvet olvasnánk. A természetnek, mint könyvnek

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

John F. MacArthur, Jr. KARIZMATIKUS. KAosz. Ford Horta: Gerzsenyi Laszl6. GTY.org. BAPTIST A KIA DO Budapest

John F. MacArthur, Jr. KARIZMATIKUS. KAosz. Ford Horta: Gerzsenyi Laszl6. GTY.org. BAPTIST A KIA DO Budapest John F. MacArthur, Jr. KARIZMATIKUS KAosz Ford Horta: Gerzsenyi Laszl6 BAPTIST A KIA DO Budapest A kiinyv eredeti efme: CHARISMATIC CHAOS COPYRIGHT 1992 by John E. MacArthur, Jr. Translated and produced

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

3. A világ és lakói Tartalom

3. A világ és lakói Tartalom 3. A világ és lakói Íme, az ÚRé, Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden rajta levő. 5Móz 10:14 Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki a mennynek és földnek Ura...

Részletesebben

Tartalom. x 7.

Tartalom. x 7. Tartalom LEGYEN VILÁGOSSÁG! 23 A. MINDENT EGYESÍTŐ ELMÉLET? 29 1. A valóság rejtélye 29 Egy kettős rejtély 30 Az új világmodell: Kopernikusz, Kepler, Galilei 31 Az egyház a természettudomány ellen 34 A

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY 2013/2014. TANÉV NÉV:.. OSZTÁLY:. Az idei történelem verseny témája: Szent István és az államalapítás kora. A feladatok közül próbálj mindegyikre válaszolni. Ne csüggedj, ha

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Természettudományos igazságok és istenhit (istenbizonyítékok a természettudományokban)

Természettudományos igazságok és istenhit (istenbizonyítékok a természettudományokban) Reálisan helyi tanterv konferencia Természettudományos igazságok és istenhit (istenbizonyítékok a természettudományokban) Kodácsy Tamás Károli Gáspár Református Egyetem kodacsy.tamas@gmail.com 2013. február

Részletesebben

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében ISTEN A VILÁG TEREMTŐJE ÉS GONDVISELŐJE- APOSTOLI HITVALLÁS 1. (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma) Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom:

Részletesebben

Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl

Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl Az esszék írói M. FetHullah Gülen iszlámtudós, kiemelkedő egyéniség a vallásközti párbeszéd és az oktatás fejlesztésének területein. Dr Ibrahim Canan

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

BIBLIAI, TÖRTÉNETI ÉS RENDSZERES KERESZTYÉN TEOLÓGIA (2) Dr. Robert D. Culver

BIBLIAI, TÖRTÉNETI ÉS RENDSZERES KERESZTYÉN TEOLÓGIA (2) Dr. Robert D. Culver BIBLIAI, TÖRTÉNETI ÉS RENDSZERES KERESZTYÉN TEOLÓGIA (2) Dr. Robert D. Culver Originally published in English under the title Systematic Theology Biblical and Historical Copyright @ 2005 by Robert Duncan

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6.

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6. Esszéírás 1X1 Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes 2016. január 6. Mi az esszé? Az esszé a francia essay (=próba, próbálkozás) szóból ered. Eredetileg rövid terjedelmű

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: János 5:46 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: Ismerjük fel, hogy Jézus adta Mózesnek a törvényeket a Sínaihegyen! Érezni: Tartsuk a törvényt

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

1. Az irodalmi formák ismeretének szükségessége. 1.1. Isten szava emberi nyelven 1.2. Az olvasói szemüvegtől az olvasott szövegig

1. Az irodalmi formák ismeretének szükségessége. 1.1. Isten szava emberi nyelven 1.2. Az olvasói szemüvegtől az olvasott szövegig Tartalom 1. Az irodalmi formák ismeretének szükségessége 2. Bibliaértelmezés egykor és ma 3. A Genezis 1-11 műfaja 4. A Genezis 1-3 üzenete 5. A műfaji értelmezés értékelése 1. Az irodalmi formák ismeretének

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség Vázlat 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség 6. Termodinamika 7. Informatika 8. Filozófiai következtetések 9. Szociológiai háttér 1.

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Lelkigondozás

Tartalomjegyzék. Lelkigondozás Tartalomjegyzék Bevezetés Lelkigondozás A) A LELKIGONDOZÁS KIINDULÓPONTJA: A LÉTBIZONYTALANSÁG LEGYŐZÉSE 1) Példák a lelkigondozásra 1.1) Lelkigondozói találkozások 1.1.1) Beszélgetés az utcán 1.1.2) Beszélgetés

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422.

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422. Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a Der Jude Jesus című könyv [1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a Zsidó hitem lényege című írásában

Részletesebben

Az etika, mint a családi kapcsolatok hajtóereje

Az etika, mint a családi kapcsolatok hajtóereje Az etika, mint a családi kapcsolatok hajtóereje 2014. 10. 09. Az etika, mint a családi kapcsolatok hajtóereje címmel szerveztek konferenciát 2014. szeptember 29-én, hétfőn a Protestáns Teológiai Intézet

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Célok és feladatok. Általános koncepció

Célok és feladatok. Általános koncepció HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben