1 Bibliai kvíz mintakérdések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 Bibliai kvíz mintakérdések"

Átírás

1 1 Bibliai kvíz mintakérdések Mózes első könyve (Genezis) 1. Melyik fáról nem volt szabad ennie az embernek az Éden kertjében? a) Az élet fájáról. b) A tudás fájáról. c) A jó és a rossz tudásának a fájáról d) Az almafáról. 1Móz 2 2. Amikor az Úr megígérte Ábrahám könyörgésére, hogy megkíméli Sodomát, ha ötven igaz embert talál benne, a) Ábrahám tovább könyörgött, míg végül Isten megígérte, hogy tíz igaz emberért megbocsát Sodomának. b) Isten megengedi neki, hogy Lótot és feleségét kimentse a városból. c) Ábrahám elküldte a fiát, hogy keressen ötven igaz embert. 1Móz 18 Mózes második könyve (Exodus) 3. Mózes nevének magyarázata: a) akit kosárban találtak. b) akit a vízből húztak ki. c) akit a nádasban találtak. d) egyetértés. 4. Isten megjelent a Sínai-hegy lábánál táborozó izráelitáknak, méghozzá a) égő csipkebokorban. b) mennyei látomásban. c) angyalok formájában. d) sűrű füstfelhőben. 2Móz 2 2Móz 20 Mózes harmadik könyve (Leviticus) 5. Áron két fia, Nádáb és Abíhú idegen tűzzel áldoztak az Úr előtt, amilyet Ő nem parancsolt nekik, ezért a) Mózes megbüntette őket. b) nem történt semmi különös. c) Isten betegséget bocsájtott a népre. d) az Úr tüze elégette őket. 3Móz 10

2 2 Bibliai kvíz mintakérdések 6. Milyen állatot kellett kiűzni a pusztába a 3Móz 16 szerint, miután fejére téve a kezét Áron megvallotta Izráel bűneit? a) Bikát. b) Bárányt. c) Kecskebakot. d) Vörös tehenet. 3Móz 16 Mózes negyedik könyve (Numeri) 7. Isten Lévi törzsét jelölte ki a főpapok szolgálatára, a) mert ez volt a legnagyobb törzs. b) mert őket választotta Isten minden törzs elsőszülöttje helyett. c) mert ez volt a legkisebb törzs. d) mert Lévi kérte ezt még annak idején Jákóbtól. 4Móz 3 8. Mi volt a rézkígyó? a) Kánaáni isten. b) Mózes készítette, hogy elrettentse Izráel népét a bűnbeeséstől. c) Mózes készítette, hogy aki feltekint rá, életben maradjon a kígyómarás ellenére. d) Dísz a szent sátorban. 4Móz 21 Mózes ötödik könyve (Deuteronomium) 9. Mózes ötödik könyvének első fejezetei összefoglalást adnak a) a pusztai vándorlásról. b) Isten törvényeiről. c) Izráel törzseinek eredetéről. 5Móz Hány tanú vallomása volt szükséges a törvény szerint az ítélethez? a) Legalább egy. b) A bibliai törvény nem ismeri a tanúskodás fogalmát. c) Legalább négy. d) Legalább kettő vagy három. 5Móz 19

3 3 Bibliai kvíz mintakérdések Józsué könyve 11. Ráháb, a jerikói parázna nő a) leleplezte az izráeli kémeket, akik ezért csak nehezen tudtak elmenekülni, s a várost is csak csodás módon tudták bevenni később. b) segített elrejtőzni az izráeli kémeknek, de Isten parancsa szerint őt is megölték Jerikó elfoglalásakor. c) segített elrejtőzni az izráeli kémeknek, ezért Jerikó elfoglalásakor az izráeliták megkímélték az életét. d) segített elrejtőzni az izráeli kémeket, ezért árulásért kivégezték a jerikóiak. Józs 2 és Józsué a honfoglalás után összehívta Izráel törzseit a) Jeruzsálembe, ahol megünnepelték a páska ünnepét. b) Sikembe, ahol ünnepélyesen megerősítették az Istennel kötött szövetséget. c) Sikembe, ahol körülmetélték az addig körülmetéletlen férfiakat. d) Sikembe, ahol megünnepelték a páska ünnepét. Bírák könyve 13. Ki volt Debóra? a) Izráeli prófétanő és bíró. b) Izráeli papnő. c) Kánaáni parázna nő. d) Sisera felesége. 14. Mit tett Isten, amikor Gedeon jelet kért tőle? a) Megdorgálta hitetlenségéért. b) Haragjában Sámsont választotta helyette bírául. c) Türelmesen megadta neki a jelet, amit kért. Ruth könyve 15. Miután Naomi családjával Betlehemből Móáb földjére költözött, a) meghalt a férje. b) meghalt a férje és a fiai. c) meghalt Naomi. c) meghalt a férje és a menyei. Józs 24 Bír 4 Bír 6 Ruth 1

4 4 Bibliai kvíz mintakérdések 16. Boáz szeretettel bánt Ruthtal, mert a) a munkafelügyelő megmondta neki, hogy Ruth keményen dolgozott. b) jó volt az aratás. c) feleségül akarta venni. d) hallott arról, hogy hűséges maradt anyósához, Naomihoz, még a szülőföldjét is elhagyta érte. Ruth 2 Sámuel első könyve 17. Saul amálekiták elleni győzelme után Isten kijelentette Sámuelen keresztül, hogy elveszi tőle a királyságot. Miért? a) Mert Saul nem teljesítette maradéktalanul Isten akaratát, és Isten előtt többet ér az engedelmesség az áldozatnál. b) Mert Saul nem akart áldozatot bemutatni Istennek a győzelemért, így nem adta meg az Úrnak a dicsőséget. c) Mert túl sok vér tapadt a kezéhez. 1Sám Ki javasolta, hogy a filiszteusok és az izráeliták csatáját párbajban döntsék el? a) Saul. b) Dávid. c) Góliát. d) Sámuel. 1Sám 17 Sámuel második könyve 19. Amikor Dávid király Jeruzsálembe vitette a szövetség ládáját, örömtáncot járt. Míkál, Saul lánya, Dávid felesége a) vele táncolt. b) az ablakból nézte megvetően, és szemére hányta Dávidnak, hogy királyhoz méltatlan volt a tánca. c) az ablakból nézte megvetően, de nem szólt semmit. d) az ablakból nézte megvetően, de miután beszélt Dáviddal, dicsőítő éneket énekelt az Úrnak. 2Sám Miért mondta Dávid király, hogy Fiam, Absolon! Fiam, fiam, Absolon? a) Gyászában. b) Feddésből. c) Kereste a pusztaságban. 2Sám 19

5 5 Bibliai kvíz mintakérdések A királyok első könyve 21. Isten azt mondta Salamonnak: Kérj valamit, én megadom neked! Mit kért Salamon? a) Hosszú életet. b) Győzelmet az istentelenek felett. c) Gazdagságot és hatalmat. d) Engedelmes szívet. 1Kir Hogyan maradt életben Illés, amikor elkezdődött a szárazság, amit megjövendölt? a) Elrejtőzött egy patak partján, és hollók hoztak neki kenyeret és húst reggel és este. b) Isten mannát adott neki a pusztaságban, és vizet egy kősziklából. c) A királyi udvarban élt, ott voltak tartalékok, neki nem eshetett baja. 1Kir 17 A királyok második könyve 23. Elizeus próféta azt mondta Naamánnak, az arámok hadvezérének, hogy a) Isten megbünteti Arámot, mert megtámadták Izráelt. b) ha meg akar gyógyulni, keresse fel Izráel királyát. c) fürödjön meg hétszer a Jordánban, és akkor megtisztul a betegségéből. d) ne menjen többé Rimmón templomába, és ne boruljon le többé istene előtt, akkor meggyógyul. 2Kir A babiloni fogságra vitel elbeszélése azzal ér véget, hogy a babiloni király, Evil-Meródak a) kivégezteti Jójákint, Júda királyát. b) megkegyelmez Jójákin júdai királynak, és kiengedi a börtönből. c) hazaengedi az elhurcolt júdaiakat, és elrendeli a templom újjáépítését. A krónikák első könyve 25. Kinek a leszármazottai voltak a filiszteusok a krónikák nemzetségtáblázata szerint? a) Sém. b) Hám. c) Jáfet. 26. Ki volt Ászáf? a) Pap. b) Lévita. c) Próféta. d) Király. 2Kir 25 1Krón 1 1Krón 15

6 6 Bibliai kvíz mintakérdések A krónikák második könyve 27. Az én kisujjam is vastagabb apám derekánál. Ki mondta ezt? a) Roboám királynak javasolták ezt mondani idős tanácsadói. b) Roboám király mondta idős tanácsadóinak. c) Roboám királynak javasolták ezt mondani fiatal tanácsadói. d) Roboám király mondta a filiszteusoknak. 2Krón Amikor Uzzijjá király bement a templomba, hogy illatáldozatot mutasson be, a) Istennek tetsző dolgot tett, ezért hosszú élettel és békességgel áldotta meg Isten. b) a papok nagy örömmel fogadták őt. c) a papok féltékenységből megölték. d) mivel Isten törvénye ellen vétkezett, az Úr poklossággal verte meg. 2Krón 26 Ezsdrás könyve 29. Artahsasztá király Ezsdrásnak a) nagy anyagi segítséget nyújtott. b) nagy segítséget nyújtott azzal, hogy katonákat küldött a templom őrzésére. c) sok gondot okozott azzal, hogy akadályozta a templomépítést. d) sok gondot okozott azzal, hogy kirabolta a templom kincstárát. Ezsd Miért szaggatta meg a ruháját Ezsdrás? a) Mert megtudta, hogy a perzsa hivatalnokok nem tartották meg az ígéretüket. b) Mert megtudta, hogy a nép, sőt sok elöljáró is bálványokat imádott. c) Mert megtudta, hogy a nép, sőt sok elöljáró is nem zsidó nőkkel házasodtak. d) Mert megtudta, hogy kirabolták a templom kincstárát. Ezsd 9 Nehémiás könyve 31. Hány nap alatt végzett Nehémiás Jeruzsálem falainak megerősítésével? a) 7. b) 40. c) Hogy megakadályozzák a szombatnapi kereskedelmet, Nehémiás megparancsolta, hogy a) a szombatnapi haszonból négyszeres adót fizessenek a kereskedők. b) zárják be a város kapuit szombaton. c) zárják be az igavonó állatokat szombaton. d) egész szombaton a templomban legyen az egész nép. Neh 6 Neh 13

7 7 Bibliai kvíz mintakérdések Eszter könyve 33. Miért akarta Hámán kiirtani a zsidókat? a) Mert nem ő vehette feleségül a gyönyörű Esztert. b) Mert a zsidók gazdagok voltak. c) Mert Eszter nem borult le előtte. d) Mert Mordokaj nem borult le előtte. 34. Eszter azért nem akarta először a királyt rendeletének visszavonására kérni, mert a) mert ha valaki hívatlanul ment a király elé, azt kivégezték. b) emlékezett Vasti királyné sorsára. c) félt Hámán bosszújától. d) nem érdekelte a többi zsidó sorsa, csak a sajátja. Jób könyve 35. Jób a) szegény volt, és sok gyermeke volt. b) szegény volt, és nem volt gyermeke. c) gazdag volt, de nem volt gyermeke. d) gazdag volt, és sok gyermeke volt. 36. Ki mondta ezt: Az Úr adta, az Úr vette el? a) Jób. b) Jób felesége. c) Az Úr. d) A Sátán. A zsoltárok könyve 37. A 22. Zsoltár a) végén az istentelenekre kér átkot. b) Isten magasztalásával kezdődik. c) kétségbeesett kiáltással kezdődik. d) kétségbeesett kiáltással végződik. 38. Az 51. Zsoltárt Dávid azután írta, hogy a) menekülnie kellett Absolon elől. b) Betsabéval hált. c) Isten nem engedte neki, hogy templomot építsen. Eszt 3 Eszt 4 Jób 1 Jób 1 Zsolt 22 Zsolt 51

8 8 Bibliai kvíz mintakérdések A példabeszédek könyve 39. A bölcsesség kezdete... a)...az Úrnak igazsága. b)...az Úrnak félelme. c)...az Úrnak tanítása. d)...az esztendők tapasztalata. 40. Mivel gyűjtünk parazsat éhező és szomjazó ellenségünk fejére? a) Ha enni és inni adunk neki. b) Ha nem adunk neki enni és inni. c) Ha imádkozunk érte. A prédikátor könyve 41. Mit olvasunk A prédikátor könyvében? Isten a mennyben van, te pedig a földön... a)...ezért az idelent valókkal törődj. b)...de te az odafenn valókkal törődj. c)...ezért kevés beszédű légy. d)...ezért minden hiábavalóság. 42. Mit olvasunk A prédikátor könyvében? Aki szereti a pénzt... a)...örök kárhozatot hoz magára. b)...nem elégszik meg a pénzzel. c)...nem szeretik azt az emberek. d)...meggazdagszik. De ez is hiábavalóság. Péld 9 Péld 25 Préd 5 Préd 5 Énekek éneke 43. Az Énekek énekében a) egy szerelmes férfi énekét olvassuk. b) egy szerelmes nő énekét olvassuk. c) egy szerelmes pár énekét olvassuk. 44. A vőlegény ezt mondja a menyasszonynak: Vedd le rólam szemeidet... a)...mert megzavartak engem. b)...mert hogy lennék én méltó, hogy rám emeld tekinteted. c)...mert tisztátalan leszek. Énekek 6

9 9 Bibliai kvíz mintakérdések Ézsaiás próféta könyve 45. Ézsaiás a) Izráel végleges és teljes pusztulásáról prófétált. b) Izráel örök megmaradásáról és bántatlanságáról prófétált. c) Izráel megmaradásáról és bántatlanságáról, de a megtérés szükségességéről prófétált. d) Izráel pusztulásáról de a maradék későbbi megtéréséről prófétált. Ézs Mit fejez ki az, hogy Íme, tenyerembe véstelek be? a) Isten hatalmát. b) Isten hűségét. c) Azt, hogy Izráel sorsa Isten kezében van, és ő azt tesz vele, amit akar. Jeremiás próféta könyve 47. Jeremiás a pogányokról is beszél Izráelnek könyve 2. részében. Milyen értelemben? a) A pogányokat megszégyenítő példaként állítja Izráel elé. b) A pogányok bálványimádása ellen prédikál. c) A pogányok istentelen erkölcseit ostorozza. 48. Mi volt Bárúk feladata? a) Vitatkozni Hananjával, a hamis prófétával. b) Áldozatot bemutatni az Úr házában. c) Felírni Isten igéit, és felolvasni az Úr házában. d) Elégetni a tekercset, amire Isten igéit írták fel. Ézs 49 Jer 2 Jer 36 Jeremiás siralmai 49. Melyik szöveg származik Jeremiás siralmaiból? a) Mi voltunk a vétkesek és engedetlenek, de te megbocsátottál. Nem zárkóztál el haragodban, megóvtál bennünket üldözőinktől. b) Mert nem vet el örökre az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. c) Bűneink miatt irgalmatlan az Úr a hozzá folyamodókhoz. Hiába várunk az Úr szabadítására. JSir 3

10 10 Bibliai kvíz mintakérdések Ezékiel próféta könyve 50. Ezékiel próféta megrázó történetet mond Oholáról és Oholibáról, két nővérről. A történet szerint a két nővér ifjúkorában parázna volt, de az Úréi lettek. Ezután a) a két nővér mindvégig hűséges maradt férjéhez, aki azonban meggyűlölte és megölte őket. b) Oholá hűtlen lett, akit szeretői meggyaláztak és megöltek, de Oholibá hűséges maradt. c) Oholá hűséges maradt, de Oholibá hűtlen lett, akit szeretői meggyaláztak és megöltek. d) Oholá hűtlen lett, akit szeretői meggyaláztak és megöltek. Oholibá azonban hiába látta ezt, ő is házasságtörő lett, és sorsa még kegyetlenebb lesz, mint nővéréé volt. Ez Isten ezt kérdezte Ezékieltől egy szétszóródott csontokkal teli völgyben: Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? Mit válaszolt Ezékiel? a) Azt, hogy nem, soha. b) Azt, hogy az Úr tudja. c) Azt, hogy csak az Úr lelke képes megeleveníteni a csontokat. Dániel próféta könyve 52. Milyen származású volt Baltazár? a) Szegény izráeli származású. b) Előkelő babiloni származású. c) Előkelő izráeli származású. d) Szegény babiloni származású. Ez 37 Dán Dániel látomásában négy vadállat emelkedett ki a tengerből. Ezután jött valaki az ég felhőin. Kicsoda, és mi történt vele? a) Egy emberfiához hasonló valaki, akinek hatalom, dicsőség és örök királyi hatalom adatott, és minden nép őt tisztelte. b) Egy emberfiához hasonló valaki, aki arra törekszik, hogy megváltoztassa az ünnepeket és a törvényt. c) Egy tizenkét szarvú fenevad, aki az Isten szentjeit fenyegette, míg el nem pusztította Isten. Dán 7

11 11 Bibliai kvíz mintakérdések Hóseás próféta könyve 54. Miért vett feleségül Hóseás egy parázna nőt? a) Mert ifjú korában kicsapongó életet élt. b) Hogy jelképezze Izráel hűtlenségét Isten felé és Isten hűségét népéhez. c) Hogy jelképezze Izráel hűtlenségét Isten felé és Isten haragját népével szemben. d) Hogy jelképezze, Isten nem kíván szeretet és hűséget népétől. Hós 1 2 Jóel próféta könyve 55. Térjetek meg... a)...hozzám örömmel. b), mert elközelített a mennyek országa. c)...hozzám ruhátokat megszaggatva. d)...hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. Ámósz próféta könyve 56. Milyen lesz az Úr napja azoknak, akik elbizakodottan várják? a) Mint amikor valakire éjszaka támad a tolvaj. b) Mint amikor valaki barlangba menekül, és medve támad rá. c) Mint amikor valaki oroszlán elől fut, és medve támad rá. d) Mint amikor valaki oroszlán elől fut, és verembe esik. Jóel 2 Ám 5 Abdiás próféta könyve 57. Abdiás Edóm pusztulásáról prófétál. Minek nevezi még a próféta Edómot? a) Jákóbnak. b) Ézsaunak. c) Józsefnek. d) Sionnak. Jónás próféta könyve 58. Mit tett Jónás, miután megtértek a niniveiek? a) Megharagudott, mert az Úr megszánta a várost. b) Hálaadó zsoltárt énekelt az Úrnak. c) Elmenekült Ninivéből. d) Tovább prédikálta a város pusztulását. Jón 4

12 12 Bibliai kvíz mintakérdések Mikeás próféta könyve 59. Mi lesz a népek (vagyis a pogányok) sorsa az utolsó napokban? a) Mind egy szálig kiirtják őket, csak Izráel marad meg. b) Elpusztulnak a végső nagy háborúban. c) Az Úr házához zarándokolnak, kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. d) Mikeás nem beszél a pogány népek sorsáról, csak Izráelről prófétál. Mik 4 Náhum próféta könyve 60. Melyik város pusztulásáról prófétált Náhum? a) Jeruzsálem. b) Samária. c) Babilon. d) Ninive. Habakuk próféta könyve 61. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű..., a)...az elbizakodottság után pedig bukás következik. b)...de az igaz ember a hite által él. c)...ezért megbünteti őt az Úr. d)...ezért hazugságon érik őt. Zofóniás próféta könyve 62. Mit mondott Zofóniás az Úr nagy napjáról? a) Közel van, igen hamar eljön. b) Váratlanul jön el, nem lehet tudni, mikor. c) Két és fél nemzedék múlva jön el. d) Három és fél nemzedék múlva jön el. Hab 2 Zof 1 Haggeus próféta könyve 63. Mire buzdította Haggeus Júda helytartóját, a főpapot és a népet? a) Ellenállásra a pogányokkal szemben. b) Megtérésre a bálványimádásból. c) A templom újjáépítésére. d) Jeruzsálem várfalainak újjáépítésére.

13 13 Bibliai kvíz mintakérdések Zakariás próféta könyve 64. A házibálványok..., a varázslók... a) nem istenek; nem képesek csodát tenni. b) hazug kijelentést adnak; megcsalnak látomásaikkal. c) nem istenek; nem varázslók. d) megcsalnak látomásaikkal; hazug kijelentést adnak. Malakiás próféta könyve 65. Milyen állatok feláldozását mondja helytelennek Isten Malakiás könyvében? a) Idegen országokból hozott állatokét. b) Tisztátalan állatokét. c) Vak, sánta vagy béna állatokét. d) Olyan állatokét, amilyeneket Baalnak is áldoztak. Máté evangéliuma 66. Amikor Jézus megkeresztelkedett, leszállt rá Isten Lelke a) egy sas formájában. b) egy felhőoszlop formájában. c) egy galamb formájában. d) lángnyelvek formájában. Zak 10 Mal 1 Mt Melyik példázatához fűzi Jézus ezeket a szavakat: Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak? a) A királyi menyegző. b) Az adópénz. c) A két testvér. d) A gonosz szőlőművesek. Mt Márk evangéliuma 68. Mit mondott Jézus a szombatnapról? a) A szombat az emberért és nem Istenért lett. b) A szombat az emberért lett, és nem az ember lett a szombatért. c) A szombat Istenért és nem az emberért lett. Mk 2

14 14 Bibliai kvíz mintakérdések 69. Kikre vonatkozik a légió kifejezés a gadarai megszállott történetében? a) A római hadseregre. b) A gadarai megszállottban levő tisztátalan lélekre. c) A gadaraiak földjén levő sok betegre. d) A disznónyájra. Lukács evangéliuma 70. Ha valaki énutánam akar jönni... a)...tartsa meg parancsolataimat. b)...tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. c)...tagadja meg apját, anyját, nővéreit és fivéreit, és kövessen engem. 71. Ki volt Lázár? a) Egy gazdag ember. b) Egy tolvaj. c) Egy szolga. d) Egy koldus. János evangéliuma 72. Új parancsolatot adok nektek, hogy... a)...valljátok meg bűneiteket. b)...hirdessétek az evangéliumot. c)...egymást szeressétek. 73. Ki mondta: Mi az igazság? a) Heródes. b) Jézus. c) Kajafás. d) Pilátus. Mk 5 Lk 9 Lk 16 Jn 13 Jn 18 Az apostolok cselekedetei 74. Ki volt Kornéliusz? a) Római százados, istenfélő pogány. b) Római százados, aki üldözte a keresztyéneket. c) Zsidó főpap. d) Apostol. ApCsel 10

15 15 Bibliai kvíz mintakérdések 75. Pál apostol a) szadduceus volt. b) farizeus volt. c) Keresztelő János tanítványa volt. d) egyik sem volt. Pál levele a rómaiakhoz 76. Mi a bűn zsoldja, és mi Isten kegyelmi ajándéka? a) A sötétség, illetve a világosság. b) A bűnhődés, illetve a felmentés. c) A halál, illetve az örök élet. 77. Milyen viszonyulást tanácsol Pál a felettes hatalmakkal szemben? a) Ellenállást. b) Engedelmességet. c) Távolságtartást. Pál első levele a korinthusiakhoz 78. Hogyan kell rendezniük a hívőknek vitás kérdéseiket? a) A gyülekezetben. b) Bíróságon. c) Sorsolással. ApCsel 23 Róm 6 Róm 13 1Kor Krisztus meghalt a mi bűneinkért... a), ezért aki hisz, annak nem kell ítéletre mennie. b)...az Írások szerint. Ezért aki hisz, annak örök élete van. c)..., és feltámadott, ahogyan meg is jelentette tanítványainak. d)...az Írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az Írások szerint feltámadt a harmadik napon. 1Kor 15 Pál második levele a korinthusiakhoz 80. Hogyan adakoztak Pál szerint Macedónia gyülekezetei a jeruzsálemiek számára? a) Erejükön felül. b) Egyáltalán nem adakoztak. c) Lehetőségeikhez képest keveset adtak. 2Kor 8

16 16 Bibliai kvíz mintakérdések 81. Kincsünk pedig cserépedényekben van..., a) hogy ha összetörik, nyilvánvalóvá váljon. b) hogy ezt a kincset mindvégig titokban megőrizzük. c) hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. d) ezért jól vigyázzunk, mert könnyen összetörik. Pál levele a galatákhoz 82. Miért szállt szembe Pál Péterrel Antiókhiában? a) Mert együtt evett a pogányokkal. b) Mert együtt evett a pogányokkal, de azután elkülönült tőlük. c) Mert körül akarta metélni a pogányokat. d) Mert nem akarta körülmetélni a pogányokat. 83. Krisztus megváltott minket a törvény átkától..., a) ezért számunkra áldássá tette a törvényt. b) úgy, hogy átokká lett értünk. c) mert halálával érvénytelenné tette a törvényt. Pál levele az efezusiakhoz 84. Honnan van az üdvösségünk Pál szerint? a) Tőlünk van, a saját cselekedeteinkből. b) Istentől, de ki kell érdemelni. c) Kegyelemből van a hit által, Isten ajándékaként. 2Kor 4 Gal 2 Gal 3 Ef Milyen fegyvereket kell felöltenie a hívőknek? a) Semmilyen fegyverre nincs szükségünk. b) Isten fegyverzetét, például a hit kardját, az üdvösség pajzsát és az imádság kardját. c) Isten fegyverzetét, például a hit pajzsát, az üdvösség sisakját és a Lélek kardját. d) Mindenféle fegyver megengedhető, mert a cél szentesíti az eszközt. Ef 6

17 17 Bibliai kvíz mintakérdések Pál levele a filippiekhez 86. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt írta Pál a filippieknek. Milyen indulatra gondolt? a) Szent haragra az istentelenek iránt. b) Befogadó szeretetre a kitaszítottak iránt. c) A dicsőség iránti vágyra. d) Alázatra és engedelmességre. Fil Pál hogyan beszél a filippieknek Isten országáról? a) Nekünk a mennyben van polgárjogunk. b) Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. c) Keressétek először Isten országát és az ő igazságát. d) Elközelített a mennyek országa! Pál levele a kolosséiakhoz 88. Jézus a követelésével minket terhelő adóslevelet a) megpecsételte vérével. b) eltörölte, eltávolította az útból, odaszegezve a keresztfára. c) megégette olthatatlan tűzzel. d) felvitte a mennybe. 89. Mit ír a kolosséi levél az étellel, itallal, ünnepnapokkal kapcsolatban? a) Engedelmeskedjetek a felsőbb hatalmasságoknak. b) Figyeljetek mindezekre. c) Senki el ne ítéljen titeket ezek miatt. Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 90. Milyen a hangneme Pál első thesszalonikai levele első mondatainak? a) Vigasztaló. b) Magyarázó. c) Szomorú. d) Dicsérő. 91. A thesszaloniakat a levél megírását megelőzően meglátogatta a) Pál is és Timóteus is. b) Pál. c) Timóteus. Fil 3 Kol 2 Kol 2 1Thessz 1 1Thessz 3

18 18 Bibliai kvíz mintakérdések Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 92. Mihez kell ragaszkodniuk a hívőknek 2Thessz 2 szerint? a) A körülmetéléshez. b) Egymáshoz. c) A hagyományokhoz, amelyeket Pál beszédeiből vagy leveleiből tanultak. d) Házastársukhoz. 2Thessz Mit mond Pál azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik nem akarnak dolgozni? a) Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít. b) Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. c) A restet megöli vágyakozása, mert nem akar dolgozni kezével. 2Thessz 3 Pál első levele Timóteushoz 94. Mit tegyen Timóteus egy idősebb férfival, aki vétkezik? a) Hagyja szó nélkül, nem az ő dolga ítélkezni. b) Szégyenítse meg a gyülekezet előtt. c) Intse őt mint apját. d) Vezessen ellene hivatalos fegyelmi eljárást. Pál második levele Timóteushoz 95. Ki volt Lóisz? a) Timóteus anyja, akiben képmutatás nélküli hit volt. b) Pál nőtestvére. c) Timóteus nagyanyja, aki rossz példával szolgált Timóteusnak. d) Timóteus nagyanyja, akiben képmutatás nélküli hit volt. Pál levele Tituszhoz 96. A tisztának minden a) szabad. b) tisztátalan. c) tiszta. 1Tim 5 2Tim 1 Tit 1

19 19 Bibliai kvíz mintakérdések Pál levele Filemonhoz 97. Minek nevezi Pál Onézimuszt, a szökött rabszolgát? a) A szívének. b) A szolgájának. c) Bűnösnek. d) Átkozottnak. A zsidókhoz írt levél 98. A zsidókhoz írt levél szerint Krisztus segíteni tud azoknak, akik kísértésbe esnek, mert a) ő az Isten Fia. b) nagyobb a hatalma, mint a Sátánnak. c) maga is kísértést szenvedett. d) ő nem ismeri a kísértést. 99. Ki szerepel a hit példaképei között? a) Ádám. b) Éva. c) Kain. d) Ábel. Jakab levele 100. A hit Jakab levele szerint a) cselekedetek nélkül halott. b) elég önmagában az üdvösséghez. c) nem olyan fontos, ha az ember jót cselekszik Kikről írja ezt Jakab: Elítéltétek, megöltétek az igazat, s ő nem állt ellen nektek? a) A zsidókról. b) A gazdagokról. c) A rómaiakról. d) A főpapokról. Péter első levele 102. Mit ír az 1Pt 1 a hitről? a) Értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál. b) El nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan. c) Cselekedetek nélkül halott. d) Egyszer s mindenkorra adatott a szenteknek. Zsid 2 Zsid 11 Jak 2 Jak 5 1Pt 1

20 20 Bibliai kvíz mintakérdések 103. Mihez hasonlítja a levél az ördögöt? a) Kígyóhoz. b) Tűzhöz. c) Oroszlánhoz. d) Sárkányhoz. Péter második levele 104. Az Úr előtt... a) nincs menekvés, ha eljön az Úr napja. b) minden test olyan, mint a fű, elszárad és kemencébe vetik. c) nincs férfi és nő, szolga vagy szabad. d) egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. János első levele 105. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk..., a)...akkor hazudunk. b)...akkor a sötétség lesz a jutalmunk. c)...önmagunkat csaljuk meg, és a Sátánnal lesz közösségünk. 1Pt 5 2Pt 3 1Jn János első levele három alkalommal is beszél arról, milyen az, ha valaki gyűlöli a testvérét. a) Önmagát csalja meg, sötétség lesz a jutalma, hazug. b) A sötétségben van, embergyilkos, hazug. c) Hazug, nem jár a világosságban, örök ítéletre megy. d) Mindhárom alkalommal azt mondja, nincs közössége az Atyával. 1Jn 2 4 János második levele 107. Mit kell tenni János szerint azokkal, akik a gyülekezetbe érkezve nem azt a Krisztusról szóló tanítást viszi, amit János levele? a) Meg kell őket kövezni. b) Vitázni kell velük, meggyőzve őket az igazságról. c) Az ilyeneket még csak köszönteni sem szabad. d) Be kell őket fogadni szeretetben, mert a szeretet fontosabb, mint az igazság. János harmadik levele 108. János harmadik levelében a) Gájusz és Demetriosz pozitív, Diotrefész negatív példa. b) Diotrefész pozitív példa, Gájusz és Demetriosz negatív példa. c) Gájusz, Demetriosz és Diotrefész egyaránt rossz példa. d) Gájusz, Demetriosz és Diotrefész egyaránt jó példa.

21 21 Bibliai kvíz mintakérdések Júdás levele 109. Az utolsó időkben csúfolódók támadnak..., a)...akik rágalmazzák Isten gyermekeit. b)...akik káromolják a mennyei hatalmasságokat. c)...akiknek jutalma az örök sötétség. d)...akik istentelen szenvedélyek szerint élnek és szakadást okoznak. A jelenések könyve 110. Mi miatt feddi meg a Lélek az efezusi gyülekezet angyalát? a) A kitartás hiánya miatt. b) A szeretet hiánya miatt. c) A tévtanítások iránti engedékenység miatt. d) A bálványimádás miatt Hány templom van a mennyből leszálló Jeruzsálemben? a) Tizenkettő. b) Egy. c) Egy sem. d) Hét. Jel 2 Jel 21

A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS

A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS 1. MIRŐL SZÓL A TÖRTÉNET? A Biblia Isten szövetségéről szól, amit olyan emberekkel kötött, akiket arra hívott el, hogy megismerjék, szolgálják Őt és beszéljenek Róla az embereknek.

Részletesebben

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Nóé / 3. oldal * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Georg R. Brinke EVANGÉLIUMI KIADÓ Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió ISBN 963 9434 61 2 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel

Részletesebben

Ószövetség TANULÓK TANULMÁNYI KALAUZA

Ószövetség TANULÓK TANULMÁNYI KALAUZA Ószövetség TANULÓK TANULMÁNYI KALAUZA Ószövetség tanulók tanulmányi kalauza Készítette az Egyházi Oktatási Szervezet Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 2003 Intellectual Reserve,

Részletesebben

Máté. evangéliuma. Jézus családfája (Lk 3:23 38) 1 1 Ez Jézus Krisztus * családfája. Jézus Dávid * családjából származik, Dávid

Máté. evangéliuma. Jézus családfája (Lk 3:23 38) 1 1 Ez Jézus Krisztus * családfája. Jézus Dávid * családjából származik, Dávid 1 1:21 Jézus A név jelentése: szabadítás. Máté evangéliuma Jézus családfája (Lk 3:23 38) 1 1 Ez Jézus Krisztus * családfája. Jézus Dávid * családjából származik, Dávid pedig Ábrahám * családjából. 2Ábrahám

Részletesebben

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három Az Apostolok Cselekedetei 3-4. Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára, vagy ahogy Károli

Részletesebben

Ézs 1, 1-9 Izrael hűtlensége és ennek következményei

Ézs 1, 1-9 Izrael hűtlensége és ennek következményei Ézs 1, 1-9 Izrael hűtlensége és ennek következményei Ésaiásnak, Ámós fiának látása, melyet látott Júda és Jeruzsálem felől, Uzziásnak, Jóthámnak, Akháznak és Ezékiásnak, a Júda királyainak napjaiban. Halljátok

Részletesebben

M E G I S M E R É S E

M E G I S M E R É S E AZ ÚJSZÖVETSÉG M E G I S M E R É S E HÁZICSOPORT KÉZIKÖNYV i.e. 6/5 Jézus születése 26 Jézus szolgálatának kezdete 30 Jézus halála és feltámadása 42-44 a Jeruzsálemi keresztényüldözés 46-48 Pál első missziós

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

1 1 Üdvözlet Páltól és Szószthenésztől, aki Krisztusban a testvérünk. Engem,

1 1 Üdvözlet Páltól és Szószthenésztől, aki Krisztusban a testvérünk. Engem, 257 Pál első levele a korinthusiakhoz 1 1 Üdvözlet Páltól és Szószthenésztől, aki Krisztusban a testvérünk. Engem, Pált, Jézus Krisztus arra hívott el, hogy apostola * legyek. Igen, ezt Isten így akarta.

Részletesebben

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN ÚJ TESTAMENTUM azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS ÚJ SZÖVETSÉGE KÁROLI GÁSPÁR fordításában A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN A Z Ú J S Z Ö V E T S É G K Ö N Y V E I Máté Evangéliuma.............................

Részletesebben

Bevezetés. a Vezérfonal új kiadásához

Bevezetés. a Vezérfonal új kiadásához Bevezetés a Vezérfonal új kiadásához Mindannyiunk előtt nyilvánvaló, hogy világunk egyre gyorsuló tempót diktál, aminek számos káros mellékhatása tapasztalható. A sokrétű zajterhelés megnehezíti az elcsendesedést,

Részletesebben

Fernando Olihuera: Háború a második égben. Háború a második égben

Fernando Olihuera: Háború a második égben. Háború a második égben Fernando Olihuera: Háború a második égben Fernando Olihuera: Háború a második égben Magas szintű képzés a területi közbenjárásban La Paz, Bolívia 2006 1 1 Az angyalok teremtése A. A Teremtő Mózes első

Részletesebben

Amiért érdemes keresztyénnek lenni. Norbert Lieth. Amiért érdemes keresztyénnek lenni

Amiért érdemes keresztyénnek lenni. Norbert Lieth. Amiért érdemes keresztyénnek lenni Norbert Lieth Amiért érdemes keresztyénnek lenni 1 2 Amiért érdemes keresztyénnek lenni Norbert Lieth Amiért érdemes keresztyénnek lenni Kiadja: Éjféli Kiáltás Misszió 3 Copright by: Verlag Mitternachtsruf

Részletesebben

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára?

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? avagy Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? Bibliaismereti előadások a presbiterképzés keretében Készítette: Vető István lelkész Cinkota Révfülöp 2 Vető

Részletesebben

A PÁSKA BÁRÁNY. 2015. március 29. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra

A PÁSKA BÁRÁNY. 2015. március 29. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra A PÁSKA BÁRÁNY 2015. március 29. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra Isten annyira szeret minket, hogy kegyelmet, gyógyulásokat ad. Megköszönjük az Úr

Részletesebben

A Kristály Katedrális tornya

A Kristály Katedrális tornya Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2011. második negyedév XXI. évfolyam 2. szám A TARTALOMBÓL w Kortárs hazai igehirdetõk: Steiner József w Igehirdetések w Bibliatanulmány: Júdás levele w Bibliai

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás (Máté 5,2-12) Boldog vagyok, mert szememet fel, a hegyekre emelem, lábadnál hallva tanításod, édes Megváltóm, Mesterem. ------------------- Boldog vagyok, mert szegény lelkem Általad gazdag lehetett, boldog,

Részletesebben

Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák

Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák Pais István Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák SZERZİI KIADÁS BUDAPEST 1992 ISBN 963 400 614 0 Pais István, 1992 A szerzı-kiadó levélcíme: Dr. Pais István egyetemi docens 1181 Budapest. Mátyás

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

A KAPERNAUMI SZÁZADOS

A KAPERNAUMI SZÁZADOS A KAPERNAUMI SZÁZADOS Uram, egy szavad is elég! DER HAUPTMANN VON KAPERNAUM (MATTHÄUS 8,5-13) Zeit mit Gott - Mit Gewinn die Bibel lesen BLZ 1/2012. 32-44. Bibellesezettel Aidlingen Diakonissen Mutterhaus

Részletesebben

DR. FEKETE PÉTER A SZOLGÁLAT KÍSÉRTÉSEI, BŰNEI ÉS AKADÁLYAI. Pécel, 2001.

DR. FEKETE PÉTER A SZOLGÁLAT KÍSÉRTÉSEI, BŰNEI ÉS AKADÁLYAI. Pécel, 2001. DR. FEKETE PÉTER A SZOLGÁLAT KÍSÉRTÉSEI, BŰNEI ÉS AKADÁLYAI Pécel, 2001. 1 Tariska Zoltán, Tariska Zoltánné 2001 Minden jog fenntartva. All rights reserved. Kiadja az Ébredés Alapítvány Levélcím: 2119

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Ezek a gondolatok Pállal és Jeruzsálemhez fűződő kapcsolatával sok idő elteltével kerültek felszínre. Ez a bibliatanulmányozás nem tud végleges választ adni olyan fontos

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás

Ficsor Károly. Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás Ficsor Károly Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás Orgovány 2013 ISBN 978-615-5140-07-5 Borító és tördelés: Ficsor Donát A 4H / Magyar Misszió támogatásával kiadja az Örömhír Alapítvány 6077 Orgovány,

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Ficsor Károly Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Orgovány 2003 1 ISBN 963 03 9606 8 Borító és tördelés: Ficsor Donát Kiadja az Örömhír Alapítvány Belső használatra! NEM ÁRUSÍTHATÓ! 2

Részletesebben

2Móz 30,22-33 A szent kenet olaja

2Móz 30,22-33 A szent kenet olaja 1 2Móz 30,22-33 A szent kenet olaja Ismét szóla az Úr Mózesnek mondván: Te pedig végy drága fűszereket, híg mirhát ötszáz siklusért, jóillatú fahéjat fél ennyit, kétszáz ötvenért, és illatos kalmust is

Részletesebben