1 Bibliai kvíz mintakérdések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 Bibliai kvíz mintakérdések"

Átírás

1 1 Bibliai kvíz mintakérdések Mózes első könyve (Genezis) 1. Melyik fáról nem volt szabad ennie az embernek az Éden kertjében? a) Az élet fájáról. b) A tudás fájáról. c) A jó és a rossz tudásának a fájáról d) Az almafáról. 1Móz 2 2. Amikor az Úr megígérte Ábrahám könyörgésére, hogy megkíméli Sodomát, ha ötven igaz embert talál benne, a) Ábrahám tovább könyörgött, míg végül Isten megígérte, hogy tíz igaz emberért megbocsát Sodomának. b) Isten megengedi neki, hogy Lótot és feleségét kimentse a városból. c) Ábrahám elküldte a fiát, hogy keressen ötven igaz embert. 1Móz 18 Mózes második könyve (Exodus) 3. Mózes nevének magyarázata: a) akit kosárban találtak. b) akit a vízből húztak ki. c) akit a nádasban találtak. d) egyetértés. 4. Isten megjelent a Sínai-hegy lábánál táborozó izráelitáknak, méghozzá a) égő csipkebokorban. b) mennyei látomásban. c) angyalok formájában. d) sűrű füstfelhőben. 2Móz 2 2Móz 20 Mózes harmadik könyve (Leviticus) 5. Áron két fia, Nádáb és Abíhú idegen tűzzel áldoztak az Úr előtt, amilyet Ő nem parancsolt nekik, ezért a) Mózes megbüntette őket. b) nem történt semmi különös. c) Isten betegséget bocsájtott a népre. d) az Úr tüze elégette őket. 3Móz 10

2 2 Bibliai kvíz mintakérdések 6. Milyen állatot kellett kiűzni a pusztába a 3Móz 16 szerint, miután fejére téve a kezét Áron megvallotta Izráel bűneit? a) Bikát. b) Bárányt. c) Kecskebakot. d) Vörös tehenet. 3Móz 16 Mózes negyedik könyve (Numeri) 7. Isten Lévi törzsét jelölte ki a főpapok szolgálatára, a) mert ez volt a legnagyobb törzs. b) mert őket választotta Isten minden törzs elsőszülöttje helyett. c) mert ez volt a legkisebb törzs. d) mert Lévi kérte ezt még annak idején Jákóbtól. 4Móz 3 8. Mi volt a rézkígyó? a) Kánaáni isten. b) Mózes készítette, hogy elrettentse Izráel népét a bűnbeeséstől. c) Mózes készítette, hogy aki feltekint rá, életben maradjon a kígyómarás ellenére. d) Dísz a szent sátorban. 4Móz 21 Mózes ötödik könyve (Deuteronomium) 9. Mózes ötödik könyvének első fejezetei összefoglalást adnak a) a pusztai vándorlásról. b) Isten törvényeiről. c) Izráel törzseinek eredetéről. 5Móz Hány tanú vallomása volt szükséges a törvény szerint az ítélethez? a) Legalább egy. b) A bibliai törvény nem ismeri a tanúskodás fogalmát. c) Legalább négy. d) Legalább kettő vagy három. 5Móz 19

3 3 Bibliai kvíz mintakérdések Józsué könyve 11. Ráháb, a jerikói parázna nő a) leleplezte az izráeli kémeket, akik ezért csak nehezen tudtak elmenekülni, s a várost is csak csodás módon tudták bevenni később. b) segített elrejtőzni az izráeli kémeknek, de Isten parancsa szerint őt is megölték Jerikó elfoglalásakor. c) segített elrejtőzni az izráeli kémeknek, ezért Jerikó elfoglalásakor az izráeliták megkímélték az életét. d) segített elrejtőzni az izráeli kémeket, ezért árulásért kivégezték a jerikóiak. Józs 2 és Józsué a honfoglalás után összehívta Izráel törzseit a) Jeruzsálembe, ahol megünnepelték a páska ünnepét. b) Sikembe, ahol ünnepélyesen megerősítették az Istennel kötött szövetséget. c) Sikembe, ahol körülmetélték az addig körülmetéletlen férfiakat. d) Sikembe, ahol megünnepelték a páska ünnepét. Bírák könyve 13. Ki volt Debóra? a) Izráeli prófétanő és bíró. b) Izráeli papnő. c) Kánaáni parázna nő. d) Sisera felesége. 14. Mit tett Isten, amikor Gedeon jelet kért tőle? a) Megdorgálta hitetlenségéért. b) Haragjában Sámsont választotta helyette bírául. c) Türelmesen megadta neki a jelet, amit kért. Ruth könyve 15. Miután Naomi családjával Betlehemből Móáb földjére költözött, a) meghalt a férje. b) meghalt a férje és a fiai. c) meghalt Naomi. c) meghalt a férje és a menyei. Józs 24 Bír 4 Bír 6 Ruth 1

4 4 Bibliai kvíz mintakérdések 16. Boáz szeretettel bánt Ruthtal, mert a) a munkafelügyelő megmondta neki, hogy Ruth keményen dolgozott. b) jó volt az aratás. c) feleségül akarta venni. d) hallott arról, hogy hűséges maradt anyósához, Naomihoz, még a szülőföldjét is elhagyta érte. Ruth 2 Sámuel első könyve 17. Saul amálekiták elleni győzelme után Isten kijelentette Sámuelen keresztül, hogy elveszi tőle a királyságot. Miért? a) Mert Saul nem teljesítette maradéktalanul Isten akaratát, és Isten előtt többet ér az engedelmesség az áldozatnál. b) Mert Saul nem akart áldozatot bemutatni Istennek a győzelemért, így nem adta meg az Úrnak a dicsőséget. c) Mert túl sok vér tapadt a kezéhez. 1Sám Ki javasolta, hogy a filiszteusok és az izráeliták csatáját párbajban döntsék el? a) Saul. b) Dávid. c) Góliát. d) Sámuel. 1Sám 17 Sámuel második könyve 19. Amikor Dávid király Jeruzsálembe vitette a szövetség ládáját, örömtáncot járt. Míkál, Saul lánya, Dávid felesége a) vele táncolt. b) az ablakból nézte megvetően, és szemére hányta Dávidnak, hogy királyhoz méltatlan volt a tánca. c) az ablakból nézte megvetően, de nem szólt semmit. d) az ablakból nézte megvetően, de miután beszélt Dáviddal, dicsőítő éneket énekelt az Úrnak. 2Sám Miért mondta Dávid király, hogy Fiam, Absolon! Fiam, fiam, Absolon? a) Gyászában. b) Feddésből. c) Kereste a pusztaságban. 2Sám 19

5 5 Bibliai kvíz mintakérdések A királyok első könyve 21. Isten azt mondta Salamonnak: Kérj valamit, én megadom neked! Mit kért Salamon? a) Hosszú életet. b) Győzelmet az istentelenek felett. c) Gazdagságot és hatalmat. d) Engedelmes szívet. 1Kir Hogyan maradt életben Illés, amikor elkezdődött a szárazság, amit megjövendölt? a) Elrejtőzött egy patak partján, és hollók hoztak neki kenyeret és húst reggel és este. b) Isten mannát adott neki a pusztaságban, és vizet egy kősziklából. c) A királyi udvarban élt, ott voltak tartalékok, neki nem eshetett baja. 1Kir 17 A királyok második könyve 23. Elizeus próféta azt mondta Naamánnak, az arámok hadvezérének, hogy a) Isten megbünteti Arámot, mert megtámadták Izráelt. b) ha meg akar gyógyulni, keresse fel Izráel királyát. c) fürödjön meg hétszer a Jordánban, és akkor megtisztul a betegségéből. d) ne menjen többé Rimmón templomába, és ne boruljon le többé istene előtt, akkor meggyógyul. 2Kir A babiloni fogságra vitel elbeszélése azzal ér véget, hogy a babiloni király, Evil-Meródak a) kivégezteti Jójákint, Júda királyát. b) megkegyelmez Jójákin júdai királynak, és kiengedi a börtönből. c) hazaengedi az elhurcolt júdaiakat, és elrendeli a templom újjáépítését. A krónikák első könyve 25. Kinek a leszármazottai voltak a filiszteusok a krónikák nemzetségtáblázata szerint? a) Sém. b) Hám. c) Jáfet. 26. Ki volt Ászáf? a) Pap. b) Lévita. c) Próféta. d) Király. 2Kir 25 1Krón 1 1Krón 15

6 6 Bibliai kvíz mintakérdések A krónikák második könyve 27. Az én kisujjam is vastagabb apám derekánál. Ki mondta ezt? a) Roboám királynak javasolták ezt mondani idős tanácsadói. b) Roboám király mondta idős tanácsadóinak. c) Roboám királynak javasolták ezt mondani fiatal tanácsadói. d) Roboám király mondta a filiszteusoknak. 2Krón Amikor Uzzijjá király bement a templomba, hogy illatáldozatot mutasson be, a) Istennek tetsző dolgot tett, ezért hosszú élettel és békességgel áldotta meg Isten. b) a papok nagy örömmel fogadták őt. c) a papok féltékenységből megölték. d) mivel Isten törvénye ellen vétkezett, az Úr poklossággal verte meg. 2Krón 26 Ezsdrás könyve 29. Artahsasztá király Ezsdrásnak a) nagy anyagi segítséget nyújtott. b) nagy segítséget nyújtott azzal, hogy katonákat küldött a templom őrzésére. c) sok gondot okozott azzal, hogy akadályozta a templomépítést. d) sok gondot okozott azzal, hogy kirabolta a templom kincstárát. Ezsd Miért szaggatta meg a ruháját Ezsdrás? a) Mert megtudta, hogy a perzsa hivatalnokok nem tartották meg az ígéretüket. b) Mert megtudta, hogy a nép, sőt sok elöljáró is bálványokat imádott. c) Mert megtudta, hogy a nép, sőt sok elöljáró is nem zsidó nőkkel házasodtak. d) Mert megtudta, hogy kirabolták a templom kincstárát. Ezsd 9 Nehémiás könyve 31. Hány nap alatt végzett Nehémiás Jeruzsálem falainak megerősítésével? a) 7. b) 40. c) Hogy megakadályozzák a szombatnapi kereskedelmet, Nehémiás megparancsolta, hogy a) a szombatnapi haszonból négyszeres adót fizessenek a kereskedők. b) zárják be a város kapuit szombaton. c) zárják be az igavonó állatokat szombaton. d) egész szombaton a templomban legyen az egész nép. Neh 6 Neh 13

7 7 Bibliai kvíz mintakérdések Eszter könyve 33. Miért akarta Hámán kiirtani a zsidókat? a) Mert nem ő vehette feleségül a gyönyörű Esztert. b) Mert a zsidók gazdagok voltak. c) Mert Eszter nem borult le előtte. d) Mert Mordokaj nem borult le előtte. 34. Eszter azért nem akarta először a királyt rendeletének visszavonására kérni, mert a) mert ha valaki hívatlanul ment a király elé, azt kivégezték. b) emlékezett Vasti királyné sorsára. c) félt Hámán bosszújától. d) nem érdekelte a többi zsidó sorsa, csak a sajátja. Jób könyve 35. Jób a) szegény volt, és sok gyermeke volt. b) szegény volt, és nem volt gyermeke. c) gazdag volt, de nem volt gyermeke. d) gazdag volt, és sok gyermeke volt. 36. Ki mondta ezt: Az Úr adta, az Úr vette el? a) Jób. b) Jób felesége. c) Az Úr. d) A Sátán. A zsoltárok könyve 37. A 22. Zsoltár a) végén az istentelenekre kér átkot. b) Isten magasztalásával kezdődik. c) kétségbeesett kiáltással kezdődik. d) kétségbeesett kiáltással végződik. 38. Az 51. Zsoltárt Dávid azután írta, hogy a) menekülnie kellett Absolon elől. b) Betsabéval hált. c) Isten nem engedte neki, hogy templomot építsen. Eszt 3 Eszt 4 Jób 1 Jób 1 Zsolt 22 Zsolt 51

8 8 Bibliai kvíz mintakérdések A példabeszédek könyve 39. A bölcsesség kezdete... a)...az Úrnak igazsága. b)...az Úrnak félelme. c)...az Úrnak tanítása. d)...az esztendők tapasztalata. 40. Mivel gyűjtünk parazsat éhező és szomjazó ellenségünk fejére? a) Ha enni és inni adunk neki. b) Ha nem adunk neki enni és inni. c) Ha imádkozunk érte. A prédikátor könyve 41. Mit olvasunk A prédikátor könyvében? Isten a mennyben van, te pedig a földön... a)...ezért az idelent valókkal törődj. b)...de te az odafenn valókkal törődj. c)...ezért kevés beszédű légy. d)...ezért minden hiábavalóság. 42. Mit olvasunk A prédikátor könyvében? Aki szereti a pénzt... a)...örök kárhozatot hoz magára. b)...nem elégszik meg a pénzzel. c)...nem szeretik azt az emberek. d)...meggazdagszik. De ez is hiábavalóság. Péld 9 Péld 25 Préd 5 Préd 5 Énekek éneke 43. Az Énekek énekében a) egy szerelmes férfi énekét olvassuk. b) egy szerelmes nő énekét olvassuk. c) egy szerelmes pár énekét olvassuk. 44. A vőlegény ezt mondja a menyasszonynak: Vedd le rólam szemeidet... a)...mert megzavartak engem. b)...mert hogy lennék én méltó, hogy rám emeld tekinteted. c)...mert tisztátalan leszek. Énekek 6

9 9 Bibliai kvíz mintakérdések Ézsaiás próféta könyve 45. Ézsaiás a) Izráel végleges és teljes pusztulásáról prófétált. b) Izráel örök megmaradásáról és bántatlanságáról prófétált. c) Izráel megmaradásáról és bántatlanságáról, de a megtérés szükségességéről prófétált. d) Izráel pusztulásáról de a maradék későbbi megtéréséről prófétált. Ézs Mit fejez ki az, hogy Íme, tenyerembe véstelek be? a) Isten hatalmát. b) Isten hűségét. c) Azt, hogy Izráel sorsa Isten kezében van, és ő azt tesz vele, amit akar. Jeremiás próféta könyve 47. Jeremiás a pogányokról is beszél Izráelnek könyve 2. részében. Milyen értelemben? a) A pogányokat megszégyenítő példaként állítja Izráel elé. b) A pogányok bálványimádása ellen prédikál. c) A pogányok istentelen erkölcseit ostorozza. 48. Mi volt Bárúk feladata? a) Vitatkozni Hananjával, a hamis prófétával. b) Áldozatot bemutatni az Úr házában. c) Felírni Isten igéit, és felolvasni az Úr házában. d) Elégetni a tekercset, amire Isten igéit írták fel. Ézs 49 Jer 2 Jer 36 Jeremiás siralmai 49. Melyik szöveg származik Jeremiás siralmaiból? a) Mi voltunk a vétkesek és engedetlenek, de te megbocsátottál. Nem zárkóztál el haragodban, megóvtál bennünket üldözőinktől. b) Mert nem vet el örökre az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. c) Bűneink miatt irgalmatlan az Úr a hozzá folyamodókhoz. Hiába várunk az Úr szabadítására. JSir 3

10 10 Bibliai kvíz mintakérdések Ezékiel próféta könyve 50. Ezékiel próféta megrázó történetet mond Oholáról és Oholibáról, két nővérről. A történet szerint a két nővér ifjúkorában parázna volt, de az Úréi lettek. Ezután a) a két nővér mindvégig hűséges maradt férjéhez, aki azonban meggyűlölte és megölte őket. b) Oholá hűtlen lett, akit szeretői meggyaláztak és megöltek, de Oholibá hűséges maradt. c) Oholá hűséges maradt, de Oholibá hűtlen lett, akit szeretői meggyaláztak és megöltek. d) Oholá hűtlen lett, akit szeretői meggyaláztak és megöltek. Oholibá azonban hiába látta ezt, ő is házasságtörő lett, és sorsa még kegyetlenebb lesz, mint nővéréé volt. Ez Isten ezt kérdezte Ezékieltől egy szétszóródott csontokkal teli völgyben: Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? Mit válaszolt Ezékiel? a) Azt, hogy nem, soha. b) Azt, hogy az Úr tudja. c) Azt, hogy csak az Úr lelke képes megeleveníteni a csontokat. Dániel próféta könyve 52. Milyen származású volt Baltazár? a) Szegény izráeli származású. b) Előkelő babiloni származású. c) Előkelő izráeli származású. d) Szegény babiloni származású. Ez 37 Dán Dániel látomásában négy vadállat emelkedett ki a tengerből. Ezután jött valaki az ég felhőin. Kicsoda, és mi történt vele? a) Egy emberfiához hasonló valaki, akinek hatalom, dicsőség és örök királyi hatalom adatott, és minden nép őt tisztelte. b) Egy emberfiához hasonló valaki, aki arra törekszik, hogy megváltoztassa az ünnepeket és a törvényt. c) Egy tizenkét szarvú fenevad, aki az Isten szentjeit fenyegette, míg el nem pusztította Isten. Dán 7

11 11 Bibliai kvíz mintakérdések Hóseás próféta könyve 54. Miért vett feleségül Hóseás egy parázna nőt? a) Mert ifjú korában kicsapongó életet élt. b) Hogy jelképezze Izráel hűtlenségét Isten felé és Isten hűségét népéhez. c) Hogy jelképezze Izráel hűtlenségét Isten felé és Isten haragját népével szemben. d) Hogy jelképezze, Isten nem kíván szeretet és hűséget népétől. Hós 1 2 Jóel próféta könyve 55. Térjetek meg... a)...hozzám örömmel. b), mert elközelített a mennyek országa. c)...hozzám ruhátokat megszaggatva. d)...hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. Ámósz próféta könyve 56. Milyen lesz az Úr napja azoknak, akik elbizakodottan várják? a) Mint amikor valakire éjszaka támad a tolvaj. b) Mint amikor valaki barlangba menekül, és medve támad rá. c) Mint amikor valaki oroszlán elől fut, és medve támad rá. d) Mint amikor valaki oroszlán elől fut, és verembe esik. Jóel 2 Ám 5 Abdiás próféta könyve 57. Abdiás Edóm pusztulásáról prófétál. Minek nevezi még a próféta Edómot? a) Jákóbnak. b) Ézsaunak. c) Józsefnek. d) Sionnak. Jónás próféta könyve 58. Mit tett Jónás, miután megtértek a niniveiek? a) Megharagudott, mert az Úr megszánta a várost. b) Hálaadó zsoltárt énekelt az Úrnak. c) Elmenekült Ninivéből. d) Tovább prédikálta a város pusztulását. Jón 4

12 12 Bibliai kvíz mintakérdések Mikeás próféta könyve 59. Mi lesz a népek (vagyis a pogányok) sorsa az utolsó napokban? a) Mind egy szálig kiirtják őket, csak Izráel marad meg. b) Elpusztulnak a végső nagy háborúban. c) Az Úr házához zarándokolnak, kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. d) Mikeás nem beszél a pogány népek sorsáról, csak Izráelről prófétál. Mik 4 Náhum próféta könyve 60. Melyik város pusztulásáról prófétált Náhum? a) Jeruzsálem. b) Samária. c) Babilon. d) Ninive. Habakuk próféta könyve 61. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű..., a)...az elbizakodottság után pedig bukás következik. b)...de az igaz ember a hite által él. c)...ezért megbünteti őt az Úr. d)...ezért hazugságon érik őt. Zofóniás próféta könyve 62. Mit mondott Zofóniás az Úr nagy napjáról? a) Közel van, igen hamar eljön. b) Váratlanul jön el, nem lehet tudni, mikor. c) Két és fél nemzedék múlva jön el. d) Három és fél nemzedék múlva jön el. Hab 2 Zof 1 Haggeus próféta könyve 63. Mire buzdította Haggeus Júda helytartóját, a főpapot és a népet? a) Ellenállásra a pogányokkal szemben. b) Megtérésre a bálványimádásból. c) A templom újjáépítésére. d) Jeruzsálem várfalainak újjáépítésére.

13 13 Bibliai kvíz mintakérdések Zakariás próféta könyve 64. A házibálványok..., a varázslók... a) nem istenek; nem képesek csodát tenni. b) hazug kijelentést adnak; megcsalnak látomásaikkal. c) nem istenek; nem varázslók. d) megcsalnak látomásaikkal; hazug kijelentést adnak. Malakiás próféta könyve 65. Milyen állatok feláldozását mondja helytelennek Isten Malakiás könyvében? a) Idegen országokból hozott állatokét. b) Tisztátalan állatokét. c) Vak, sánta vagy béna állatokét. d) Olyan állatokét, amilyeneket Baalnak is áldoztak. Máté evangéliuma 66. Amikor Jézus megkeresztelkedett, leszállt rá Isten Lelke a) egy sas formájában. b) egy felhőoszlop formájában. c) egy galamb formájában. d) lángnyelvek formájában. Zak 10 Mal 1 Mt Melyik példázatához fűzi Jézus ezeket a szavakat: Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak? a) A királyi menyegző. b) Az adópénz. c) A két testvér. d) A gonosz szőlőművesek. Mt Márk evangéliuma 68. Mit mondott Jézus a szombatnapról? a) A szombat az emberért és nem Istenért lett. b) A szombat az emberért lett, és nem az ember lett a szombatért. c) A szombat Istenért és nem az emberért lett. Mk 2

14 14 Bibliai kvíz mintakérdések 69. Kikre vonatkozik a légió kifejezés a gadarai megszállott történetében? a) A római hadseregre. b) A gadarai megszállottban levő tisztátalan lélekre. c) A gadaraiak földjén levő sok betegre. d) A disznónyájra. Lukács evangéliuma 70. Ha valaki énutánam akar jönni... a)...tartsa meg parancsolataimat. b)...tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. c)...tagadja meg apját, anyját, nővéreit és fivéreit, és kövessen engem. 71. Ki volt Lázár? a) Egy gazdag ember. b) Egy tolvaj. c) Egy szolga. d) Egy koldus. János evangéliuma 72. Új parancsolatot adok nektek, hogy... a)...valljátok meg bűneiteket. b)...hirdessétek az evangéliumot. c)...egymást szeressétek. 73. Ki mondta: Mi az igazság? a) Heródes. b) Jézus. c) Kajafás. d) Pilátus. Mk 5 Lk 9 Lk 16 Jn 13 Jn 18 Az apostolok cselekedetei 74. Ki volt Kornéliusz? a) Római százados, istenfélő pogány. b) Római százados, aki üldözte a keresztyéneket. c) Zsidó főpap. d) Apostol. ApCsel 10

15 15 Bibliai kvíz mintakérdések 75. Pál apostol a) szadduceus volt. b) farizeus volt. c) Keresztelő János tanítványa volt. d) egyik sem volt. Pál levele a rómaiakhoz 76. Mi a bűn zsoldja, és mi Isten kegyelmi ajándéka? a) A sötétség, illetve a világosság. b) A bűnhődés, illetve a felmentés. c) A halál, illetve az örök élet. 77. Milyen viszonyulást tanácsol Pál a felettes hatalmakkal szemben? a) Ellenállást. b) Engedelmességet. c) Távolságtartást. Pál első levele a korinthusiakhoz 78. Hogyan kell rendezniük a hívőknek vitás kérdéseiket? a) A gyülekezetben. b) Bíróságon. c) Sorsolással. ApCsel 23 Róm 6 Róm 13 1Kor Krisztus meghalt a mi bűneinkért... a), ezért aki hisz, annak nem kell ítéletre mennie. b)...az Írások szerint. Ezért aki hisz, annak örök élete van. c)..., és feltámadott, ahogyan meg is jelentette tanítványainak. d)...az Írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az Írások szerint feltámadt a harmadik napon. 1Kor 15 Pál második levele a korinthusiakhoz 80. Hogyan adakoztak Pál szerint Macedónia gyülekezetei a jeruzsálemiek számára? a) Erejükön felül. b) Egyáltalán nem adakoztak. c) Lehetőségeikhez képest keveset adtak. 2Kor 8

16 16 Bibliai kvíz mintakérdések 81. Kincsünk pedig cserépedényekben van..., a) hogy ha összetörik, nyilvánvalóvá váljon. b) hogy ezt a kincset mindvégig titokban megőrizzük. c) hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. d) ezért jól vigyázzunk, mert könnyen összetörik. Pál levele a galatákhoz 82. Miért szállt szembe Pál Péterrel Antiókhiában? a) Mert együtt evett a pogányokkal. b) Mert együtt evett a pogányokkal, de azután elkülönült tőlük. c) Mert körül akarta metélni a pogányokat. d) Mert nem akarta körülmetélni a pogányokat. 83. Krisztus megváltott minket a törvény átkától..., a) ezért számunkra áldássá tette a törvényt. b) úgy, hogy átokká lett értünk. c) mert halálával érvénytelenné tette a törvényt. Pál levele az efezusiakhoz 84. Honnan van az üdvösségünk Pál szerint? a) Tőlünk van, a saját cselekedeteinkből. b) Istentől, de ki kell érdemelni. c) Kegyelemből van a hit által, Isten ajándékaként. 2Kor 4 Gal 2 Gal 3 Ef Milyen fegyvereket kell felöltenie a hívőknek? a) Semmilyen fegyverre nincs szükségünk. b) Isten fegyverzetét, például a hit kardját, az üdvösség pajzsát és az imádság kardját. c) Isten fegyverzetét, például a hit pajzsát, az üdvösség sisakját és a Lélek kardját. d) Mindenféle fegyver megengedhető, mert a cél szentesíti az eszközt. Ef 6

17 17 Bibliai kvíz mintakérdések Pál levele a filippiekhez 86. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt írta Pál a filippieknek. Milyen indulatra gondolt? a) Szent haragra az istentelenek iránt. b) Befogadó szeretetre a kitaszítottak iránt. c) A dicsőség iránti vágyra. d) Alázatra és engedelmességre. Fil Pál hogyan beszél a filippieknek Isten országáról? a) Nekünk a mennyben van polgárjogunk. b) Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. c) Keressétek először Isten országát és az ő igazságát. d) Elközelített a mennyek országa! Pál levele a kolosséiakhoz 88. Jézus a követelésével minket terhelő adóslevelet a) megpecsételte vérével. b) eltörölte, eltávolította az útból, odaszegezve a keresztfára. c) megégette olthatatlan tűzzel. d) felvitte a mennybe. 89. Mit ír a kolosséi levél az étellel, itallal, ünnepnapokkal kapcsolatban? a) Engedelmeskedjetek a felsőbb hatalmasságoknak. b) Figyeljetek mindezekre. c) Senki el ne ítéljen titeket ezek miatt. Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 90. Milyen a hangneme Pál első thesszalonikai levele első mondatainak? a) Vigasztaló. b) Magyarázó. c) Szomorú. d) Dicsérő. 91. A thesszaloniakat a levél megírását megelőzően meglátogatta a) Pál is és Timóteus is. b) Pál. c) Timóteus. Fil 3 Kol 2 Kol 2 1Thessz 1 1Thessz 3

18 18 Bibliai kvíz mintakérdések Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 92. Mihez kell ragaszkodniuk a hívőknek 2Thessz 2 szerint? a) A körülmetéléshez. b) Egymáshoz. c) A hagyományokhoz, amelyeket Pál beszédeiből vagy leveleiből tanultak. d) Házastársukhoz. 2Thessz Mit mond Pál azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik nem akarnak dolgozni? a) Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít. b) Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. c) A restet megöli vágyakozása, mert nem akar dolgozni kezével. 2Thessz 3 Pál első levele Timóteushoz 94. Mit tegyen Timóteus egy idősebb férfival, aki vétkezik? a) Hagyja szó nélkül, nem az ő dolga ítélkezni. b) Szégyenítse meg a gyülekezet előtt. c) Intse őt mint apját. d) Vezessen ellene hivatalos fegyelmi eljárást. Pál második levele Timóteushoz 95. Ki volt Lóisz? a) Timóteus anyja, akiben képmutatás nélküli hit volt. b) Pál nőtestvére. c) Timóteus nagyanyja, aki rossz példával szolgált Timóteusnak. d) Timóteus nagyanyja, akiben képmutatás nélküli hit volt. Pál levele Tituszhoz 96. A tisztának minden a) szabad. b) tisztátalan. c) tiszta. 1Tim 5 2Tim 1 Tit 1

19 19 Bibliai kvíz mintakérdések Pál levele Filemonhoz 97. Minek nevezi Pál Onézimuszt, a szökött rabszolgát? a) A szívének. b) A szolgájának. c) Bűnösnek. d) Átkozottnak. A zsidókhoz írt levél 98. A zsidókhoz írt levél szerint Krisztus segíteni tud azoknak, akik kísértésbe esnek, mert a) ő az Isten Fia. b) nagyobb a hatalma, mint a Sátánnak. c) maga is kísértést szenvedett. d) ő nem ismeri a kísértést. 99. Ki szerepel a hit példaképei között? a) Ádám. b) Éva. c) Kain. d) Ábel. Jakab levele 100. A hit Jakab levele szerint a) cselekedetek nélkül halott. b) elég önmagában az üdvösséghez. c) nem olyan fontos, ha az ember jót cselekszik Kikről írja ezt Jakab: Elítéltétek, megöltétek az igazat, s ő nem állt ellen nektek? a) A zsidókról. b) A gazdagokról. c) A rómaiakról. d) A főpapokról. Péter első levele 102. Mit ír az 1Pt 1 a hitről? a) Értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál. b) El nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan. c) Cselekedetek nélkül halott. d) Egyszer s mindenkorra adatott a szenteknek. Zsid 2 Zsid 11 Jak 2 Jak 5 1Pt 1

20 20 Bibliai kvíz mintakérdések 103. Mihez hasonlítja a levél az ördögöt? a) Kígyóhoz. b) Tűzhöz. c) Oroszlánhoz. d) Sárkányhoz. Péter második levele 104. Az Úr előtt... a) nincs menekvés, ha eljön az Úr napja. b) minden test olyan, mint a fű, elszárad és kemencébe vetik. c) nincs férfi és nő, szolga vagy szabad. d) egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. János első levele 105. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk..., a)...akkor hazudunk. b)...akkor a sötétség lesz a jutalmunk. c)...önmagunkat csaljuk meg, és a Sátánnal lesz közösségünk. 1Pt 5 2Pt 3 1Jn János első levele három alkalommal is beszél arról, milyen az, ha valaki gyűlöli a testvérét. a) Önmagát csalja meg, sötétség lesz a jutalma, hazug. b) A sötétségben van, embergyilkos, hazug. c) Hazug, nem jár a világosságban, örök ítéletre megy. d) Mindhárom alkalommal azt mondja, nincs közössége az Atyával. 1Jn 2 4 János második levele 107. Mit kell tenni János szerint azokkal, akik a gyülekezetbe érkezve nem azt a Krisztusról szóló tanítást viszi, amit János levele? a) Meg kell őket kövezni. b) Vitázni kell velük, meggyőzve őket az igazságról. c) Az ilyeneket még csak köszönteni sem szabad. d) Be kell őket fogadni szeretetben, mert a szeretet fontosabb, mint az igazság. János harmadik levele 108. János harmadik levelében a) Gájusz és Demetriosz pozitív, Diotrefész negatív példa. b) Diotrefész pozitív példa, Gájusz és Demetriosz negatív példa. c) Gájusz, Demetriosz és Diotrefész egyaránt rossz példa. d) Gájusz, Demetriosz és Diotrefész egyaránt jó példa.

21 21 Bibliai kvíz mintakérdések Júdás levele 109. Az utolsó időkben csúfolódók támadnak..., a)...akik rágalmazzák Isten gyermekeit. b)...akik káromolják a mennyei hatalmasságokat. c)...akiknek jutalma az örök sötétség. d)...akik istentelen szenvedélyek szerint élnek és szakadást okoznak. A jelenések könyve 110. Mi miatt feddi meg a Lélek az efezusi gyülekezet angyalát? a) A kitartás hiánya miatt. b) A szeretet hiánya miatt. c) A tévtanítások iránti engedékenység miatt. d) A bálványimádás miatt Hány templom van a mennyből leszálló Jeruzsálemben? a) Tizenkettő. b) Egy. c) Egy sem. d) Hét. Jel 2 Jel 21

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS

A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS 1. MIRŐL SZÓL A TÖRTÉNET? A Biblia Isten szövetségéről szól, amit olyan emberekkel kötött, akiket arra hívott el, hogy megismerjék, szolgálják Őt és beszéljenek Róla az embereknek.

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ Az alábbi táblázat segítséget nyújt Önnek, hogy két vagy akár egy év alatt elolvassa a teljes bibliát. A táblázat első oszlopát akkor kövesse, ha egy év alatt szeretné a bibliát elolvasni.

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE Bibliaismeret Hit Gyülekezete emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn . ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn A BIBLIA LEGSZEBB SZÖVEGEI Összeállította és jegyzetekkel ellátta: SZABÓ FERENC és PUSKELY MÁRIA '. r-- ', ::, ".' '.: :. i'.:'. Michelangelo: Pieta, részlet. Firenzei dóm.

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár LUKÁCS EVANGÉLIUMA FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT 1990 - io~- {. DR. PRŐHLE KÁROLY teológiai akadémiai tanár EVANGÉLIKUS EGYETEMES SAJTÓOSZTALY Budapest, 1966 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.,. 1. Lukács, a szerző 2.

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Isten a mi oldalunkon áll! Nehémiás megvizsgálja a falat és buzdítja a vezetőket

Isten a mi oldalunkon áll! Nehémiás megvizsgálja a falat és buzdítja a vezetőket apróbetűs rész Isten a mi oldalunkon áll! Nehémiás megvizsgálja a falat és buzdítja a vezetőket Nehémiás 2 11 Miután megérkeztem Jeruzsálembe, és ott voltam három napig, 12 elindultam éjszaka néhány emberrel.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Jelenések könyve - fe f j e e j z e et e en e ké k n é t

Jelenések könyve - fe f j e e j z e et e en e ké k n é t Jelenések könyve - fejezetenként Vázlat Bevezetés (1:1-20) Levelek az egyházaknak (2:1-3:22) Trónus jelenetek (4:1-5:14) A hét pecsét felnyitása (6:1-8:1) A 7. pecsét előtt közjáték : A 144000 elpecsételése

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Máté evangéliuma 1-4,11

Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma - Bevezetéstani ismeretek Felépítéséről három fő elmélet van: az események földrajzi helye alapján a krisztológiai váz alapján a beszédgyűjteményekre épülő váz:

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Hittan tanmenet 5. osztály

Hittan tanmenet 5. osztály Hittan tanmenet 5. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Könyvek Könyve című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél 1. I. Ószövetség Mi a Biblia? 2-3.

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM BIBLIAI SZABADEGYETEM AMI A SZEMNEK LÁTHATATLAN Dániel könyve 8. fejezete Tények és képek a Biblia világából Birodalmak Dániel könyvében 2. fejezet 7. fejezet 8-9. fejezet 11. fejezet Babilónia / arany

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Online misszió Online marketing

Online misszió Online marketing Online misszió Online marketing...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig (ApCsel 1,8) ApCsel 1,3-11

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben