PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Kaposvár, augusztus. 24. Készítette: Tavali Gabriella Óvodavezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Kaposvár, 2009. augusztus. 24. Készítette: Tavali Gabriella Óvodavezető"

Átírás

1 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvár, augusztus. 24. Készítette: Tavali Gabriella Óvodavezető 1

2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ IMIP TÖRVÉNYI HÁTTERE ÖMIP-IMIP KAPCSOLATA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA MINŐSÉGPOLITIKÁJA JÖVŐKÉP KÜLDETÉSNYILATKOZAT MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT AZ ÓVODA MINŐSÉGCÉLJA PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA A MINŐSÉGÜGYI TÁMOGATÓ SZERVEZET (MTSZ) A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE A VEZETÉS ELKÖTELEZETTSÉGE, FELELŐSSÉGE JOGI MEGFELELÉS BIZTOSÍTÁSA TERVEZÉS STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉVES TERVEZÉS ELLENŐRZÉS, MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS VEZETŐI ÉS INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉS VEZETŐI ÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI MÉRÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK NEVELŐ TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE ELJÁRÁSOK, FOLYAMATSZABÁLYOZÁSOK AUDITÁLÁSA, BELSŐ ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZER TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ÉS KÖZALKALMAZOTTI MINŐSÍTÉS IMIP ÉRTÉKELÉS TELJES KÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSELÉSE A DOLGOZÓK KIVÁLASZTÁSA, PATRONÁLÁSA SZAKMAI FEJLESZTÉS, TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER EMBERI ERŐFORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE, ÖSZTÖNZŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSE LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

3 1. BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA OM azonosító szám: Neve: Petőfi Sándor Központi Óvoda Székhelye: 7400 Kaposvár, Petőfi u 20. Telephelye: Búzavirág Tagóvoda 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 19. Statisztikai törzsszám: Alapítás időpontja: 1974 Alapító szerve: Kaposvár Város Tanácsa, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Létrehozásáról szóló jogszabály nyilvántartási száma: Az intézmény alapító okiratának kelte: Száma (azonosítója): Alapító okirat módosításának kelte: Kaposvár, április 23. A költségvetési szerv átszervezéséről szóló határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 48/2009. (III. 24.) számú önkormányzati határozat 7. számú pontja. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: Petőfi Sándor Óvoda, 7400 Kaposvár, Petőfi u. 20. Búzavirág Óvoda, 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 19. Számlaszáma: OTP Bank RT Fenntartó szerve: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Magyaregres Község Önkormányzata 7441 Magyaregres, Dózsa György u. 8. Irányító szerve: Kaposvár, Megyei Jogú Város Közgyűlése 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Működési körzete: a fenntartó által kijelölt utcák Csoportok száma: 14 Felvehető maximális gyermeklétszám: 385 fő Petőfi Sándor Központi Óvoda: 220 fő Búzavirág Tagóvoda: 165 fő Jogszabályban meghatározott közfeladata: Óvodai nevelés Ötv. 8. (1.) Alaptevékenysége: TÁEOR szám: 8510 iskolai előkészítő oktatás Szakágazat szám: óvodai nevelés Szakfeladati számok: sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés január 1-től hatályos szakfeladatok: Óvodai nevelés, ellátás sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 3

4 Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló óvodai foglalkozások keretében folyik. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: A Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus igénybevételével. Az ellátható fogyatékosság típusai: - testi, érzékszervi, (látássérült, hallássérült), értelmi (enyhe fokban sérült), beszéd fogyatékos gyermekek, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével rendelkező gyermek. Működési köre: Kötelezően ellátott tevékenysége Kaposvár város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, valamint Magyaregres településről bejáró 3-7 éves korosztály óvodai nevelése, oktatása. Típus szerinti besorolása: Óvoda A tevékenységének jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: Közoktatási intézmény Feladatellátásához kapcsolódó funkciója: önállóan működő részjogkörű költségvetési szerv. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi feladatainak ellátására az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokságot jelöli ki. Az óvodában a nevelő és fejlesztő munka a jelenleg érvényben lévő Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Petőfi Sándor Központi Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Program alapján folyik. Kiterjedési köre: - Az óvodába járó gyermekek közössége. - A gyermekek szülei, törvényes képviselői. - A nevelőtestület. - Az intézmény vezetője, intézményvezető- helyettese, tagintézmény-vezető. - A nevelő-oktató munkát segítők. - Egyéb munkakörben dolgozók. Az intézmény területén tartózkodó személyek AZ IMIP TÖRVÉNYI HÁTTERE A közoktatásról szóló évi LXXIX tv (I.)(6.) bek. előírja a közoktatási intézmények és fenntartók számára saját minőségirányítási programjuk kidolgozását. A közoktatásról szóló évi LXLVII. tv. 40. (11). bek. tartalmazza az intézményi minőségirányítási programok értékelésére vonatkozó szabályozásokat. A közoktatásról szóló törvény évi LXXI. tv.-vel való módosításának 9. - a határozza meg az intézményi minőségirányítási programok kiegészítésére vonatkozó feladatokat. 4

5 1. 3. ÖMIP-IMIP KAPCSOLATA 2004-ben Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által elkészített Önkormányzati Minőségirányítási Programban meghatározott ágazati, intézménytípusonkénti és intézményi célokat beépítve elkészítette és a gyakorlatba bevezette saját minőségirányítási programját a Petőfi Sándor Óvoda és a Búzavirág Óvoda, mint akkor még önálló intézmények. A évi LXXI. tv. előírásainak megfelelően került sor a két IMIP módosítására, kiegészítésére, melyek szeptember 1-től kerültek bevezetésre. Az ÖMIP-ből az önkormányzat által meghatározott intézménytípusonkénti és intézményi célokat változtatás nélkül vették át és rögzítették minőségirányítási programjukban. Jelenleg a két intézmény összevonása miatt vált indokolttá az IMIP felülvizsgálatamódosítása. Az összevont intézmény Minőségirányítási Programjában épít a korábbi IMIP-ek közötti azonosságokra, s átveszi, beépíti az ÖMIP ágazati-és intézmény-típusonkénti célkitűzéseit. Intézményenkénti célkitűzéseinek megvalósítását pedig az óvodai munkatervben sajátos célkitűzésekként szerepelteti és kezeli a jövőben. 5

6 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA MINŐSÉGPOLITIKÁJA Mottó: Két tartós örökséget hagyhatunk a gyermekeinkre. Az első: a gyökerek, a második: a szárnyak. /Hodding Carter/ JÖVŐKÉP A Petőfi Sándor Központi Óvoda legfőbb törekvése, hogy a jövőben is kiváló nevelőmunkát nyújtson, s folyamatos marketing tevékenységével ismertté váljon a város, illetve a környező településeken lakók körében. Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelési programjában a minőségi megvalósítást célozza meg - a gyermekek derűs, nyugodt, kiegyensúlyozott óvodai közérzetének megteremtésével - szokásaik, készségeik, személyiségük differenciált, hatékony fejlesztésével - egészségük megőrzéséért és javításáért kifejlesztett hatásrendszer eredményességével - óvodai környezetünk biztonságának, esztétikájának folyamatos alakításával - a környezetben szervezett rendkívül élmény dús és gazdag hatásrendszeren keresztül. Intézményünkben a partnerközpontú működés kialakításával és gyakorlatával a közvetlen és kiemelt partnerek igényeinek való hosszútávon is fenntartható és fejleszthető megfelelést kívánunk kivívni. Távlatokba tekintő célkitűzéseinket a dolgozói közösség egyöntetű elkötelezettségével, magas színvonalú pedagógiai szakértelemmel, szakmai felkészültséggel, innovációs készségünket hasznosítva, szervezeti kultúránk folyamatos fejlesztésével, értékelési rendszerünk kialakításával és alkalmazásával szeretnénk biztosítani. Határozott szándékunk, hogy szakmai koncepciónk és minőségi elvű érvényesítése hosszabb távon is garantálja a Petőfi Sándor Központi Óvoda szakmai elismertségét, erősítve Kaposvár város hírnevét egy Európai minőségnek is megfelelő óvodai hálózatban, ezzel kivívva fenntartónk és partnereink elégedettségét. Célunk az integrált intézmény működésében egy olyan szakmai színvonal kialakítása, amely hosszú távon is eredményesen működik. Ehhez elengedhetetlen a csapatmunka fontossága, a közös célok iránti elkötelezettség, amely a két telephelyen működő, de egy közösséget és szervezeti egységet alkotó intézményben kell, hogy megvalósuljon KÜLDETÉSNYILATKOZAT Aktívan dolgozunk azért, hogy intézményünk hosszú távú működését és a gyermeklétszám stabilizálását vagy növelését biztosítsuk folyamatos információnyújtással óvodánkról, eredményeinkről és programjainkról. A gyermekek óvását, védelmét, hatékony prevencióval, kompenzációval, szükség esetén korrekcióval, biztonságot nyújtó, szeretetteljes attitűddel segítjük elő. Vállaljuk az esélyegyenlőség intézményi feltételeinek biztosítását. Garantáljuk, hogy nevelési programunk alapján kifejtett mikrocsoportos és egyéni differenciált képességfejlesztésen alapuló fejlesztő munkánkkal az egészségesen fejlődő óvodás gyer- 6

7 mekeket fokozatosan eljuttatjuk bármely módszer szerint tanító az általános iskolai tanuláshoz szükséges biztos szokás szabálytudat, testi-, érzelmi-, szociális- és mentális fejlettség szintjére. Speciális szolgáltatásokat és feladatokat is felvállalunk, melyek nevelési programunk cél- és feladatrendszerét erősítik, másrészt a szülői igények kielégítését szolgálják, de programunkkal nem ellentétesek, és melyekhez a szükséges erőforrásokat biztosítani tudjuk. Nyitottak vagyunk a korszerű nevelési-, oktatási módszerek és eszközök iránt, melyek elősegítik munkánk eredményességét, a gyermekek örömtelibb óvodai életét. A nevelő-fejlesztő munka színvonalát önképzéssel, a pedagógusok rendszeres képzésével alapozzuk meg. Az integráción belül is fontosnak tarjuk az egyéni arculatok megőrzését, további erősítését. Valamennyi partnerünkkel kölcsönösen előnyös, együttműködő kapcsolatot építünk, ennek középpontjában a közvetlen partnerek igényeinek való megfelelés, a partneri elégedettség megőrzése, és további fejlesztése áll. Egyöntetűen hisszük, hogy az itt megfogalmazott küldetésünk a minőségfejlesztés irányába mutat és elősegíti távlati céljaink megvalósítását MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT Petőfi Sándor Központi Óvoda tevékenységének középpontjában a minőség elvű intézményműködés áll. Törekszünk a partnerekkel való folyamatos kapcsolattartásra. Küldetésünkben megfogalmazott kiválóságunk biztosításával elsősorban a szülőknek kívánunk megfelelni, oly módon, hogy a gyermeke érdekeinek mindenek feletti képviseletét szolgáljuk. Az alapdokumentumokban megfogalmazott értékeknek, alapelveknek megfelelően dolgozunk, hogy maximálisan kihasználjuk az integráció kapcsán adódó szakmai lehetőségeket, az egyéni arculatok megismertetése, szakmai értékeink átadása, és ezáltal a pedagógiai innováció szélesebb körű megvalósítása érdekében. Minőségpolitikánk érvényre juttatásával azt szeretnénk elérni, hogy a gyermekeket olyan szokások, készségek birtokába juttassuk, melyek biztonságukat, jó közérzetüket, a velük szemben megjelenő életkori sajátosságuknak megfelelő igényeknek, elvárásoknak való megfelelést támogatják. Intézményünk nyitott a társadalmi és oktatáspolitikai változások követésére, rugalmasan alkalmazkodik az új kihívásokhoz. A vezetés biztosítja valamennyi munkatársnak a jogszabályokban, törvényekben foglalt jogokat, tudatosítja a kötelességeket, valamint a szakmai elvárások fontosságát. Óvodánk dolgozói elkötelezettek a minőségirányítási rendszer aktualizálása, hatékony működtetése és folyamatos fejlesztése iránt. Nálunk a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak belső és külső képzése, a vezető által a hatékony munkavégzéshez szükséges feltételek megteremtése. A vezetés támogatja a csoportmunka feltételeit, az egyéni szakmai fejlődést, elismeri és megbecsüli az eredményességet, méri a dolgozók elégedettségét. Intézményünk kinyilvánítja hogy szolgáltatásainak minőségének fejlesztése minden dolgozó személyes felelőssége. Petőfi Sándor Központi Óvoda vezetője és a vezetési feladatokkal megbízottak 7

8 2. 2. AZ ÓVODA MINŐSÉGCÉLJA Fenntartói minőségcélok Nagyobb arányban jussanak be a hátrányos helyzetű gyerekek 3 éves korban az óvodában. Minőségi célokból adódó intézményi célkitűzések Hátrányos helyzetű körzetes 3 éves gyermekek beóvodázás előtti feltérképezése, előnyben részesítése Indikátor (mutatók) Együttműködés a védőnői hálózattal. - Adatgyűjtés - Statisztika készítése Védőnői hálózatból nyert adatok Intézményi feladatok Visszacsatolás módja Statisztikai összehasonlító tábla, felvételi határozat Ágazati célok Intézmény típus szerinti célok Valamennyi intézmény készüljön fel és valósítsa meg az integrációt, alakítson ki megfelelő módszertant és feltételrendszert az integráció megvalósítására. Az óvodák program kínálatukkal, családias légkörükkel a szülők számára biztosított előzetes tájékoztatással segítség elő, hogy nagyobb számban kerüljenek be a hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves korban az óvodába. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja, képességfejlesztés feltételeinek megteremtése Speciális feltételek megteremtése sajátos igényhez igazodva a BGM Központtal együttműködve Beóvodázás folyamatának felülvizsgálata és működtetése Fejlesztőpedagógus koordinálja a módszertani feladatokat Adatszolgáltatás, szakemberszükséglet jelzése Folyamatos, rendszeres kapcsolattartás a Módszertani Központtal Folyamat szabályozás felülvizsgálata, működtetése A hátrányos helyzetű 3 éves gyermekek szülei felé információk eljuttatása az óvoda szolgáltatásairól PR tevékenység Saját elképzeléseikkel támogassák az egészségnevelés stratégiai programjának kidolgozását és megvalósítását. Programunk működtetésével az egészségnevelés stratégiájának intézményre szóló megvalósítása A fenntartó egészségnevelési stratégiai programjához óvodánk sajátos egészségnevelési programmal kapcsolódjon SNI gyermekek száma Speciális szakemberek bevonásának aránya Publikációk száma Beóvodázási publikációk Szakmai publikációk Hírnév Egészségnevelési programok száma Programokon való részvétel Mozgásszervi betegségek száma GYV statisztika Módszertani Központ tanév végi értékelése Éves munkaterv értékelése Nyílt napon való részvétel Beírt gyermekek száma Statisztika Statisztika Mozgásszervi elváltoztatások mérése, szűrése 8

9 Intézmény típus szerinti célok Fenntartói minőségcélok Az óvodák működési feltételeinek javítása érdekében használják ki a pályázati lehetőségeket Az intézmények a szabad férőhelyek figyelembevételével biztosítsák a nem kaposvári gyermekek fogadását A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának városi színtű koordinációjában vegyenek részt az óvodák. A dolgozók szakmai képzésével, továbbképzésével, saját fejlesztésekkel folyamatosan emeljék a szakmai munka színvonalát Minőségi célokból adódó intézményi célkitűzések Pályázati lehetőségek felkutatása, sikeres pályázatok elkészítése, benyújtása Férőhelyek kihasználtságának biztosítása a törvényi előírások figyelembevételével Az Alapító Okiratban meghatározott együttműködési formákban való aktív részvétel Szakmai képzések, önképzés támogatása a szakmai színvonal növelése az innováció érdekében Pályázati figyelés megszervezése Egyre többen sajátítsák el a pályázatírás technikáit Statisztikai adatgyűjtés A szülők igénye szerinti nem kaposvári gyermekek fogadásának biztosítása A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése érdekében folyamatos partneri együttműködés a városi szakszolgálatokkal (BGMK, NT, Tanulási képességeket VSZB és Duráczky MK) Pedagógiai továbbképzési terv tervezése, szervezése Belső ellenőrzési, mérési értékelési rendszer működtetése, folyamatos fejlesztése Indikátor (mutatók) Pályázatok száma Célok és pénzügyi források összhangja Jelentkezettek Felvettek aránya, körzetes és azon kívüli gyermekek aránya, száma Óvodapedagógusok képzettségi mutatói Törvényi megfelelés Szakvizsgázottak száma, aránya Intézményi feladatok Visszacsatolás módja Sikeres pályázatok száma Pályázati dokumentációk vezetése Előjegyzési, felvételi napló Statisztika Fejlesztés feltételei Beutalók, szakvélemények, statisztikák Statisztika Éves munkaterv értékelése Statisztika 9

10 Ó V O D A V E Z E T É S PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVEZETŐ HELYETTES KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS TAGÓVODA VEZETŐ MTSZ VEZETŐJE MTSZ VEZETŐ HELYETTESE KALENDÁRIUM SZAKMAI MK VEZETŐ EGÉSZSÉGNEVELŐ SZAKMAI MK VEZETŐ SZÜLŐI SZ E RVEZET VEZETÉSE EGYÉNI KÉPESSÉG FEJLESZTŐ SZAKMAI MK VEZETŐ MÓDSZERTANI SZAKMAI MK VEZETŐ GYV FELELŐS SZM VÁLASZTMÁNY VEZETŐ SZM VÁLASZTMÁNY VEZETŐ GYV FELELŐS 10

11 HNP BEVÁLÁS TEAM VEZETŐ PIEEM TEAM VEZETŐ FEJLESZTŐ - ÉRTÉKELŐ TEAM VEZETŐ HNP BEVÁLÁS TEAM VEZETŐ PIEEM TEAM VEZETŐ FEJLESZTŐ - ÉRTÉKELŐ TEAM VEZETŐ SZÜLŐK NEVELŐTESTÜLET PEDAGÓGUSOK SZÜLŐK TEAM TAGOK TEAM TAGOK TEAM TAGOK TEAM TAGOK TEAM TAGOK TEAM TAGOK RESZORTFELELŐSÖK SZAKMAI MK TAGOK SZAKMAI MK TAGOK ÓVODATITKÁR ÜGYINTÉZŐ NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ DAJKÁK ÓVODATITKÁR ÜGYINTÉZŐ Jelmagyarázat: ALKALMAZOTTAK MINŐSÉGÜGYI TÁMOGATÓ SZERVEZET TAGJAI ÓVODAVEZETÉS NEVELÉSBEN RÉSZTVEVŐK ÓVODATITKÁR ÜGYINTÉZŐ ALKALAMZOTTAK EGYÉB ÉRINTETT PARTNEREK 11

12 2. 4. A MINŐSÉGÜGYI TÁMOGATÓ SZERVEZET (MTSZ) Cél: Az integrált intézmény szervezeti sajátosságaihoz jól alkalmazkodó, a különböző telephelyeken egyaránt kiválóan működtethető minőségügyi szervezet kialakítása, hatékony munkája. A szervezet feladatainak és jogkörének önálló, szakszerű és hatékony megvalósítása. Feladat és hatásköre: Az intézményi minőségirányítási rendszer önálló és hatékony működtetése IMIP, Kézikönyv és minőségirányítási folyamatok folyamatos auditálása, a szükséges módosítások, korrekciók elvégzése, IMIP értékelése, fejlesztése, folyamatszabályozások, eljárások kiadása, bevezetése, intézményi minőségfejlesztés koordinálása. Működésének szempontjai: A minőségfejlesztés szervezeti feltételeinek megteremtése. Támogató szervezet szabályozott működése. A szervezeten belüli kommunikáció rendszeressége és megfelelősége. A szervezet tagjainak szabályozott egymáshoz való viszonya. Minőségirányítási dokumentumok aktualitásának, törvényességének biztosítása. Gyakorlatban való folyamatos érvényesítésük koordinálása, segítése, nyomon-követése. Felépítése: Támogató Szervezet Vezetője (székhelyen) Támogató Szervezet Vezető-helyettese (tagóvodában) Székhelyen működő Támogató Szervezet Tagjai Tagóvodában működő HNP PIEEM Fejlesztő-értékelő HNP PIEEM Fejlesztő-értékelő team vezetője team vezetője team vezetője team vezetője team vezetője team vezetője

13 AZ INTÉZMÉNY BELSŐ INFORMÁCIÓS RENDSZERE ÓVODAVEZETŐ MTSZ VEZETŐ ÓVODAVEZETŐ HELYETTES SZÜLŐI SZERVEZET VÁLASZTMÁNYA TAGÓVODA VEZETŐ MTSZ VEZETŐ HELYETTES MK VEZETŐK MK VEZETŐK MK TAGOK MK TAGOK MTSZ TAGOK NEVELŐTESTÜLET MTSZ TAGOK ÓVODATITKÁR SZÜLŐK ÓVODATITKÁR NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ DAJKÁK ALKALMAZOTTI KÖR EGYÉB PARTNEREK 13

14 A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok Területek Folyamatszabályozások, eljárásrendek, hivatkozott dokumentumok MTSZ feladatai, hatásköretáskör megosztása Az intézményvezetés felelősség és ha- SZMSZ 2.5. Vezetők közötti feladatmegosztás, a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Felülvizsgálat, módosítás MTSZ működtetése MTSZ működési szabályzata Megbízások, munkaköri leírások Az intézmény minőségügyi támogató szervezet szervezeti felépítése Szervezeti struktúra (SZMSZ, IMIP) azonnal Az intézmény információs rendszere Az intézményi információáramlás rendszerének struktúrája azonnal 14

15 3. A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE Cél: Az óvoda minőségfejlesztési tevékenységével a pedagógiai célkitűzések és az intézmény működésének egymáshoz való közelítése. Partneri elvárásoknak és elégedettségnek megfelelő pedagógiai tevékenységek, folyamatok működtetése a PDCA logika következetes alkalmazásával. Szempontjai: Az intézmény a minőségfejlesztési célok megvalósítása érdekében folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet folytat. Önértékelés kereteiben az intézmény: - azonosítja partnereit - folyamatosan nyomon követi a partnerek igényeit - folyamatosan méri a partnerek elégedettségét A VEZETÉS ELKÖTELEZETTSÉGE, FELELŐSSÉGE Cél: Az intézményvezetés elkötelezettsége és felelőssége az intézmény működtetésében. Szempontjai: Az intézmény vezetése biztosítja minőség iránti elkötelezettségét a folyamatos fejlesztéshez és a szervezeti kultúra fejlesztéséhez. Biztosítja a szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően, a külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak betartásával, a Petőfi Sándor Központi Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja (PSKÓ HNP) és a minőségpolitikai nyilatkozat ötévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervének készítésével és az ötévenkénti teljes körű intézményi értékelés lebonyolításával. Az intézményvezető és a vezetői feladattal megbízott kollégái kapcsolatot tartanak fenn és koordinálják a partnerekkel az együttműködést, biztosítják az intézményben jogaik gyakorlását, menedzselik az intézményt, felügyelik a rendszer működését, és személyes példaadással segítik a rendszer megvalósulását JOGI MEGFELELÉS BIZTOSÍTÁSA Cél: Az intézmény jogszerű működtetése Szempontjai: A vezetés biztosítja az intézmény életét szabályozó dokumentumokat (törvények, különböző szintű rendeletek, fenntartó és intézményi szintű belső szabályozók). Az intézményvezetés az intézmény használói számára biztosítja az intézmény működését szabályozó dokumentumok hozzáférhetőségét, melyeket az intézmény alkalmazottai ismernek és betartanak. Az intézmény működését szabályozó külső jogrendszer elemei megtekinthetősége CD jogtárban és nyomtatott formában. A külső-belső jogi szabályozók betartásának intézményvezetői ellenőrzése. 15

16 Az intézményvezető biztosítja az érdekképviseleti fórumok számára a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlását az intézmény jogszerű működésével kapcsolatosan. A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok Területek Folyamatszabályozások, eljárásrendek, hivatkozott dokumentumok Erőforrások Alapító okirat Együttműködési megállapodás SZMSZ Pénzkezelési szabályzat Leltározási szabályzat Selejtezési szabályzat Takarítási szabályzat Munkaerő-gazdálkodási terv Továbbképzési program Beiskolázási terv Éves költségvetés Adatvédelmi szabályzat A nevelőtestület működésének szabályzata Pályázati szabályzat Gyakornoki szabályzat azonnal Felülvizsgálat, Módosítás A teljesítményértékelési rendszer szabályzata Környezettudatos szemléletet alapozó óvodai nevelés csoportonkénti minimum eszközszükséglete Intézményi PR tevékenység szabályzata Biztonságos intézmény Munkavédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat SZMSZ azonnal Udvari játékok szabványossági ellenőrzésének szabályzata Házirend azonnal Kockázat értékelés 16

17 Területek Folyamatszabályozások, eljárásrendek, Felülvizsgálat, hivatkozott dokumentumok Módosítás Pedagógia PSKÓ HNP azonnal A gyermekek alapvető jogainak és szükségleteinek chartája Pedagógusok szakmai etikai kódexe Etikai kódex Az óvoda ellenőrzési-értékelési rendszere Ellenőrzési folyamat szabályzata Beóvodázási szabályzat Értékelési mérési - fejlesztési folyamat szabályzata Egyéni képességfejlesztés folyamatának szabályzata A nevelési program értékelésének szabályzata A HNP beválás-vizsgálatának eljárásrendje Külső világ tevékeny megismerés folyamat-rendszerének szabályzata Csoportnapló vezetés szabályzata 3-5 éven ként Kapcsolatok Közalkalmazotti Szabályzat Kollektív Szerződés Szülői Szervezet SZMSZ Egyéni képességfejlesztő szakmai munkaközösség SZMSZ Módszertani szakmai munkaközösség SZMSZ PIEEM dokumentációs rendszere TERVEZÉS Cél: Hogy hosszú távon dokumentálva meghatározza az intézmény tervszerű munkájának folyamatát, hosszú-és középtávú, valamint éves tervek hierarchiáját és koherenciáját, az intézményi működés rendjét. Valamennyi dolgozó egységes szabályok alapján érvényesítse a tervek elkészítésének rendjét, tartalmát, egymáshoz való viszonyának meghatározását. 17

18 STRATÉGIAI TERVEZÉS Cél: Az intézmény stratégiai fejlesztési célkitűzéseinek kijelölése, megvalósítása érdekében stratégiai terv készítése, mely tartalmazza a működési- minőségirányítási- és nevelési alapelveket, értékeket, hosszú távú célokat és folyamatokat. (PSKÓ HNP, Intézményvezetői Program, IMIP, SZMSZ.) Szempontjai: Az intézmény átlátható, tervszerű, kiszámítható, szakszerű és törvényes működése. A HNP megvalósulásával kapcsolatos partneri elégedettség megismerése, kivívása, javítása, az eredmények megőrzése. A HNP beválásának nyomon- követése, eredményessége. Minőségirányítási, fejlesztési folyamatok működtetése, eredményessége. Gyermekek tervszerű, differenciált személyiségfejlesztésének eredményessége. A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok Terület Folyamatszabályozások, eljárásrendek, hivatkozott dokumentumok Felülvizsgálat, módosítás Működés SZMSZ és mellékletei azonnal Pedagógiai munka Petőfi Sándor Központi Óvoda Helyi azonnal Óvodai Nevelési Programja Óvodavezetői pályázati program 5 évenként Szakértői jelentés alapján meghatározott 5 évenként intézkedési terv Minőségfejlesztés IMIP azonnal Teljeskörű intézményi önértékelés alapján meghatározott intézkedési terv Kézikönyv szabályzatai, eljárásrendjei 5 évenként ÉVES TERVEZÉS Cél: Az intézmény működésének és nevelőmunkájának szabályozása időre és felelősökre bontva az éves feladatokat. Szempontjai: Egységesen értelmezett, áttekinthető, könnyen kezelhető, a törvényi előírásoknak megfelelő dokumentumok alkalmazása. Az éves célkitűzések, megvalósítását segítő feladatok konkrét, ellenőrizhető, és értékelhető tervezése. Az éves terv készítésével párhuzamosan az intézmény évente felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a csoportnapló tartalmát, az egységes dokumentumvezetés érdekében. 18

19 A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok Terület Folyamatszabályozások, eljárásrendek, hivatkozott dokumentumok Működés Éves költségvetés Éves bértervezés Csoportok és óvodai létszámok tervezése Normatíva tervezése Felújítások, karbantartások, fejlesztések tervezése Szakmai, minőségirányítási munka Éves munkaterv és mellékletei Csoportnapló tartalmi Csoportnapló vezetésének szabályzata tervezése PSKÓ H Nevelési Programja Felülvizsgálat, módosítás évenként Gyermekek egyéni fejlesztésének tervezése A munkatervek értékelésének szempontjai Egyéni képességfejlesztés szabályzata PSKÓ HNP Intézményértékelés eljárásrendje ELLENŐRZÉS, MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS VEZETŐI ÉS INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉS Cél: Adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez, és a folyamatos fejlesztéshez. Pedagógiai és működési folyamatok követelményekhez, előírásokhoz, normákhoz való ténymegállapító viszonyítása. Célokat és folyamatokat gátló tényezők feltárása, javaslat annak kiküszöbölésére, a felelősség megállapítására. Szempontjai: Az írott dokumentumok, követelmények, normák összehasonlítása, megfeleltetése a valódi működéssel a célok és a gyakorlat összevetése érdekében. A normáknak, a jogi és belső szabályozásnak megfelelő működés biztosítása. A külső szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések megfelelő előkészítése, a munka segítése. Az ellenőrzés során feltárt hibák javítása, a rendszer javítása, a hibák kizárása, az eredmények megerősítése, a hatékony módszerek elterjesztése. Mindig ténymegállapításra épül, nem követi szükségszerűen az értékelés. Az ellenőrzés során elsődleges szempont az önálló munka tiszteletben tartása, a módszertani szabadság biztosítása, pozitív megerősítés, az elfogadott elvek számonkérése. Az ellenőrzés fajtái: Tervszerű: előre megbeszélt szempontok szerint. Spontán és alkalomszerű: A problémák feltárása, megoldása érdekében A napi felkészültség felmérése érdekében. 19

20 Az ellenőrzés tárgya: Az intézmény valamennyi működési területe és alkalmazottjának munkája, munkaköri feladata és egyéb vállalása. Dokumentumok ellenőrzése. Nevelőmunka feltételeinek ellenőrzése. Pedagógiai gyakorlat ellenőrzése. HNP beválás vizsgálata. Gyermeki neveltségi-fejlettségi szint. Kapcsolattartások. Többletfeladatok, megbízatások. Vezetési feladatok. A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok Terület Folyamatszabályozások, eljárásrendek, hivatkozott dokumentumok Vezetői ellenőrzés Az óvoda ellenőrzési-értékelési rendszere eljárásrend Az ellenőrzési folyamat szabályzata Éves tervezés ellenőrzési terv folyamatszabályozása Felülvizsgálat, módosítás évenként VEZETŐI ÉRTÉKELÉS Célja: Minden esetben az eredményesség, a minőségközpontúság elősegítése. Az értékelés a jelenlegi adott működés, a pedagógiai tevékenység eredményességének összehasonlítása a szakmai célkitűzésekkel. A vezetői értékelés folyamata: Az éves munkaterv alapján az intézmény év közben végzett munkáját tanév végén írásban értékelik és azt az óvodavezetőnek átadják a felelős személyek. Az óvodavezető összeállítja az éves munkaterv értékelését. Az óvodavezető a nevelőtestület jóváhagyásával meghatározza a tanévzáró munkaértekezlet időpontját, ahol sor kerül az értékelés megvitatására. Az értekezletet megelőzően legalább 3 nappal az óvodavezető elolvasásra átadja az értékelést a nevelőtestületnek. A tanévzáró munkaértekezleten sor kerül az értékelés véleményezésére, és nyílt szavazással az elfogadására. Egyúttal meghatározásra kerülnek az értékelésből adódóan a következő nevelési év fő célkitűzései. Az értekezletről jegyzőkönyv készül. Az értékelés egy példánya a csatolt jegyzőkönyvvel együtt június 30-ig megküldésre kerül a fenntartónak. A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok Terület Folyamatszabályozások, eljárásrendek, hivatkozott dokumentumok Felülvizsgálat, Módosítás Vezetői értékelés Éves értékelés Évenként 20

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23.

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Intézményértékelés, de miért? Mitől jó, milyen a jó iskola? A mi iskolánk jó iskola? Hogyan,

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/225 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 51-3/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó 1. Az intézmény adatai (OM azonosító, törzsszám) 1.1. Az intézmény megnevezése 1.2. Az intézmény székhelye 1.3. Tagintézmény(ek) megnevezése, székhelye(k) 1.4.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja

1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja 1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja Az intézményvezető az 1993. évi LXXIX. törvény 40. (10)-(11) bekezdése alapján a következők szerint határozza meg az

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) Napraforgó Óvoda

A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) Napraforgó Óvoda A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) 1. sz. melléklet Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló

Részletesebben