PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Kaposvár, augusztus. 24. Készítette: Tavali Gabriella Óvodavezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Kaposvár, 2009. augusztus. 24. Készítette: Tavali Gabriella Óvodavezető"

Átírás

1 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvár, augusztus. 24. Készítette: Tavali Gabriella Óvodavezető 1

2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ IMIP TÖRVÉNYI HÁTTERE ÖMIP-IMIP KAPCSOLATA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA MINŐSÉGPOLITIKÁJA JÖVŐKÉP KÜLDETÉSNYILATKOZAT MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT AZ ÓVODA MINŐSÉGCÉLJA PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA A MINŐSÉGÜGYI TÁMOGATÓ SZERVEZET (MTSZ) A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE A VEZETÉS ELKÖTELEZETTSÉGE, FELELŐSSÉGE JOGI MEGFELELÉS BIZTOSÍTÁSA TERVEZÉS STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉVES TERVEZÉS ELLENŐRZÉS, MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS VEZETŐI ÉS INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉS VEZETŐI ÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI MÉRÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK NEVELŐ TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE ELJÁRÁSOK, FOLYAMATSZABÁLYOZÁSOK AUDITÁLÁSA, BELSŐ ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZER TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ÉS KÖZALKALMAZOTTI MINŐSÍTÉS IMIP ÉRTÉKELÉS TELJES KÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSELÉSE A DOLGOZÓK KIVÁLASZTÁSA, PATRONÁLÁSA SZAKMAI FEJLESZTÉS, TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER EMBERI ERŐFORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE, ÖSZTÖNZŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSE LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

3 1. BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA OM azonosító szám: Neve: Petőfi Sándor Központi Óvoda Székhelye: 7400 Kaposvár, Petőfi u 20. Telephelye: Búzavirág Tagóvoda 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 19. Statisztikai törzsszám: Alapítás időpontja: 1974 Alapító szerve: Kaposvár Város Tanácsa, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Létrehozásáról szóló jogszabály nyilvántartási száma: Az intézmény alapító okiratának kelte: Száma (azonosítója): Alapító okirat módosításának kelte: Kaposvár, április 23. A költségvetési szerv átszervezéséről szóló határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 48/2009. (III. 24.) számú önkormányzati határozat 7. számú pontja. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: Petőfi Sándor Óvoda, 7400 Kaposvár, Petőfi u. 20. Búzavirág Óvoda, 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 19. Számlaszáma: OTP Bank RT Fenntartó szerve: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Magyaregres Község Önkormányzata 7441 Magyaregres, Dózsa György u. 8. Irányító szerve: Kaposvár, Megyei Jogú Város Közgyűlése 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Működési körzete: a fenntartó által kijelölt utcák Csoportok száma: 14 Felvehető maximális gyermeklétszám: 385 fő Petőfi Sándor Központi Óvoda: 220 fő Búzavirág Tagóvoda: 165 fő Jogszabályban meghatározott közfeladata: Óvodai nevelés Ötv. 8. (1.) Alaptevékenysége: TÁEOR szám: 8510 iskolai előkészítő oktatás Szakágazat szám: óvodai nevelés Szakfeladati számok: sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés január 1-től hatályos szakfeladatok: Óvodai nevelés, ellátás sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 3

4 Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló óvodai foglalkozások keretében folyik. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: A Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus igénybevételével. Az ellátható fogyatékosság típusai: - testi, érzékszervi, (látássérült, hallássérült), értelmi (enyhe fokban sérült), beszéd fogyatékos gyermekek, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével rendelkező gyermek. Működési köre: Kötelezően ellátott tevékenysége Kaposvár város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, valamint Magyaregres településről bejáró 3-7 éves korosztály óvodai nevelése, oktatása. Típus szerinti besorolása: Óvoda A tevékenységének jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: Közoktatási intézmény Feladatellátásához kapcsolódó funkciója: önállóan működő részjogkörű költségvetési szerv. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi feladatainak ellátására az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokságot jelöli ki. Az óvodában a nevelő és fejlesztő munka a jelenleg érvényben lévő Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Petőfi Sándor Központi Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Program alapján folyik. Kiterjedési köre: - Az óvodába járó gyermekek közössége. - A gyermekek szülei, törvényes képviselői. - A nevelőtestület. - Az intézmény vezetője, intézményvezető- helyettese, tagintézmény-vezető. - A nevelő-oktató munkát segítők. - Egyéb munkakörben dolgozók. Az intézmény területén tartózkodó személyek AZ IMIP TÖRVÉNYI HÁTTERE A közoktatásról szóló évi LXXIX tv (I.)(6.) bek. előírja a közoktatási intézmények és fenntartók számára saját minőségirányítási programjuk kidolgozását. A közoktatásról szóló évi LXLVII. tv. 40. (11). bek. tartalmazza az intézményi minőségirányítási programok értékelésére vonatkozó szabályozásokat. A közoktatásról szóló törvény évi LXXI. tv.-vel való módosításának 9. - a határozza meg az intézményi minőségirányítási programok kiegészítésére vonatkozó feladatokat. 4

5 1. 3. ÖMIP-IMIP KAPCSOLATA 2004-ben Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által elkészített Önkormányzati Minőségirányítási Programban meghatározott ágazati, intézménytípusonkénti és intézményi célokat beépítve elkészítette és a gyakorlatba bevezette saját minőségirányítási programját a Petőfi Sándor Óvoda és a Búzavirág Óvoda, mint akkor még önálló intézmények. A évi LXXI. tv. előírásainak megfelelően került sor a két IMIP módosítására, kiegészítésére, melyek szeptember 1-től kerültek bevezetésre. Az ÖMIP-ből az önkormányzat által meghatározott intézménytípusonkénti és intézményi célokat változtatás nélkül vették át és rögzítették minőségirányítási programjukban. Jelenleg a két intézmény összevonása miatt vált indokolttá az IMIP felülvizsgálatamódosítása. Az összevont intézmény Minőségirányítási Programjában épít a korábbi IMIP-ek közötti azonosságokra, s átveszi, beépíti az ÖMIP ágazati-és intézmény-típusonkénti célkitűzéseit. Intézményenkénti célkitűzéseinek megvalósítását pedig az óvodai munkatervben sajátos célkitűzésekként szerepelteti és kezeli a jövőben. 5

6 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA MINŐSÉGPOLITIKÁJA Mottó: Két tartós örökséget hagyhatunk a gyermekeinkre. Az első: a gyökerek, a második: a szárnyak. /Hodding Carter/ JÖVŐKÉP A Petőfi Sándor Központi Óvoda legfőbb törekvése, hogy a jövőben is kiváló nevelőmunkát nyújtson, s folyamatos marketing tevékenységével ismertté váljon a város, illetve a környező településeken lakók körében. Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelési programjában a minőségi megvalósítást célozza meg - a gyermekek derűs, nyugodt, kiegyensúlyozott óvodai közérzetének megteremtésével - szokásaik, készségeik, személyiségük differenciált, hatékony fejlesztésével - egészségük megőrzéséért és javításáért kifejlesztett hatásrendszer eredményességével - óvodai környezetünk biztonságának, esztétikájának folyamatos alakításával - a környezetben szervezett rendkívül élmény dús és gazdag hatásrendszeren keresztül. Intézményünkben a partnerközpontú működés kialakításával és gyakorlatával a közvetlen és kiemelt partnerek igényeinek való hosszútávon is fenntartható és fejleszthető megfelelést kívánunk kivívni. Távlatokba tekintő célkitűzéseinket a dolgozói közösség egyöntetű elkötelezettségével, magas színvonalú pedagógiai szakértelemmel, szakmai felkészültséggel, innovációs készségünket hasznosítva, szervezeti kultúránk folyamatos fejlesztésével, értékelési rendszerünk kialakításával és alkalmazásával szeretnénk biztosítani. Határozott szándékunk, hogy szakmai koncepciónk és minőségi elvű érvényesítése hosszabb távon is garantálja a Petőfi Sándor Központi Óvoda szakmai elismertségét, erősítve Kaposvár város hírnevét egy Európai minőségnek is megfelelő óvodai hálózatban, ezzel kivívva fenntartónk és partnereink elégedettségét. Célunk az integrált intézmény működésében egy olyan szakmai színvonal kialakítása, amely hosszú távon is eredményesen működik. Ehhez elengedhetetlen a csapatmunka fontossága, a közös célok iránti elkötelezettség, amely a két telephelyen működő, de egy közösséget és szervezeti egységet alkotó intézményben kell, hogy megvalósuljon KÜLDETÉSNYILATKOZAT Aktívan dolgozunk azért, hogy intézményünk hosszú távú működését és a gyermeklétszám stabilizálását vagy növelését biztosítsuk folyamatos információnyújtással óvodánkról, eredményeinkről és programjainkról. A gyermekek óvását, védelmét, hatékony prevencióval, kompenzációval, szükség esetén korrekcióval, biztonságot nyújtó, szeretetteljes attitűddel segítjük elő. Vállaljuk az esélyegyenlőség intézményi feltételeinek biztosítását. Garantáljuk, hogy nevelési programunk alapján kifejtett mikrocsoportos és egyéni differenciált képességfejlesztésen alapuló fejlesztő munkánkkal az egészségesen fejlődő óvodás gyer- 6

7 mekeket fokozatosan eljuttatjuk bármely módszer szerint tanító az általános iskolai tanuláshoz szükséges biztos szokás szabálytudat, testi-, érzelmi-, szociális- és mentális fejlettség szintjére. Speciális szolgáltatásokat és feladatokat is felvállalunk, melyek nevelési programunk cél- és feladatrendszerét erősítik, másrészt a szülői igények kielégítését szolgálják, de programunkkal nem ellentétesek, és melyekhez a szükséges erőforrásokat biztosítani tudjuk. Nyitottak vagyunk a korszerű nevelési-, oktatási módszerek és eszközök iránt, melyek elősegítik munkánk eredményességét, a gyermekek örömtelibb óvodai életét. A nevelő-fejlesztő munka színvonalát önképzéssel, a pedagógusok rendszeres képzésével alapozzuk meg. Az integráción belül is fontosnak tarjuk az egyéni arculatok megőrzését, további erősítését. Valamennyi partnerünkkel kölcsönösen előnyös, együttműködő kapcsolatot építünk, ennek középpontjában a közvetlen partnerek igényeinek való megfelelés, a partneri elégedettség megőrzése, és további fejlesztése áll. Egyöntetűen hisszük, hogy az itt megfogalmazott küldetésünk a minőségfejlesztés irányába mutat és elősegíti távlati céljaink megvalósítását MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT Petőfi Sándor Központi Óvoda tevékenységének középpontjában a minőség elvű intézményműködés áll. Törekszünk a partnerekkel való folyamatos kapcsolattartásra. Küldetésünkben megfogalmazott kiválóságunk biztosításával elsősorban a szülőknek kívánunk megfelelni, oly módon, hogy a gyermeke érdekeinek mindenek feletti képviseletét szolgáljuk. Az alapdokumentumokban megfogalmazott értékeknek, alapelveknek megfelelően dolgozunk, hogy maximálisan kihasználjuk az integráció kapcsán adódó szakmai lehetőségeket, az egyéni arculatok megismertetése, szakmai értékeink átadása, és ezáltal a pedagógiai innováció szélesebb körű megvalósítása érdekében. Minőségpolitikánk érvényre juttatásával azt szeretnénk elérni, hogy a gyermekeket olyan szokások, készségek birtokába juttassuk, melyek biztonságukat, jó közérzetüket, a velük szemben megjelenő életkori sajátosságuknak megfelelő igényeknek, elvárásoknak való megfelelést támogatják. Intézményünk nyitott a társadalmi és oktatáspolitikai változások követésére, rugalmasan alkalmazkodik az új kihívásokhoz. A vezetés biztosítja valamennyi munkatársnak a jogszabályokban, törvényekben foglalt jogokat, tudatosítja a kötelességeket, valamint a szakmai elvárások fontosságát. Óvodánk dolgozói elkötelezettek a minőségirányítási rendszer aktualizálása, hatékony működtetése és folyamatos fejlesztése iránt. Nálunk a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak belső és külső képzése, a vezető által a hatékony munkavégzéshez szükséges feltételek megteremtése. A vezetés támogatja a csoportmunka feltételeit, az egyéni szakmai fejlődést, elismeri és megbecsüli az eredményességet, méri a dolgozók elégedettségét. Intézményünk kinyilvánítja hogy szolgáltatásainak minőségének fejlesztése minden dolgozó személyes felelőssége. Petőfi Sándor Központi Óvoda vezetője és a vezetési feladatokkal megbízottak 7

8 2. 2. AZ ÓVODA MINŐSÉGCÉLJA Fenntartói minőségcélok Nagyobb arányban jussanak be a hátrányos helyzetű gyerekek 3 éves korban az óvodában. Minőségi célokból adódó intézményi célkitűzések Hátrányos helyzetű körzetes 3 éves gyermekek beóvodázás előtti feltérképezése, előnyben részesítése Indikátor (mutatók) Együttműködés a védőnői hálózattal. - Adatgyűjtés - Statisztika készítése Védőnői hálózatból nyert adatok Intézményi feladatok Visszacsatolás módja Statisztikai összehasonlító tábla, felvételi határozat Ágazati célok Intézmény típus szerinti célok Valamennyi intézmény készüljön fel és valósítsa meg az integrációt, alakítson ki megfelelő módszertant és feltételrendszert az integráció megvalósítására. Az óvodák program kínálatukkal, családias légkörükkel a szülők számára biztosított előzetes tájékoztatással segítség elő, hogy nagyobb számban kerüljenek be a hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves korban az óvodába. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja, képességfejlesztés feltételeinek megteremtése Speciális feltételek megteremtése sajátos igényhez igazodva a BGM Központtal együttműködve Beóvodázás folyamatának felülvizsgálata és működtetése Fejlesztőpedagógus koordinálja a módszertani feladatokat Adatszolgáltatás, szakemberszükséglet jelzése Folyamatos, rendszeres kapcsolattartás a Módszertani Központtal Folyamat szabályozás felülvizsgálata, működtetése A hátrányos helyzetű 3 éves gyermekek szülei felé információk eljuttatása az óvoda szolgáltatásairól PR tevékenység Saját elképzeléseikkel támogassák az egészségnevelés stratégiai programjának kidolgozását és megvalósítását. Programunk működtetésével az egészségnevelés stratégiájának intézményre szóló megvalósítása A fenntartó egészségnevelési stratégiai programjához óvodánk sajátos egészségnevelési programmal kapcsolódjon SNI gyermekek száma Speciális szakemberek bevonásának aránya Publikációk száma Beóvodázási publikációk Szakmai publikációk Hírnév Egészségnevelési programok száma Programokon való részvétel Mozgásszervi betegségek száma GYV statisztika Módszertani Központ tanév végi értékelése Éves munkaterv értékelése Nyílt napon való részvétel Beírt gyermekek száma Statisztika Statisztika Mozgásszervi elváltoztatások mérése, szűrése 8

9 Intézmény típus szerinti célok Fenntartói minőségcélok Az óvodák működési feltételeinek javítása érdekében használják ki a pályázati lehetőségeket Az intézmények a szabad férőhelyek figyelembevételével biztosítsák a nem kaposvári gyermekek fogadását A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának városi színtű koordinációjában vegyenek részt az óvodák. A dolgozók szakmai képzésével, továbbképzésével, saját fejlesztésekkel folyamatosan emeljék a szakmai munka színvonalát Minőségi célokból adódó intézményi célkitűzések Pályázati lehetőségek felkutatása, sikeres pályázatok elkészítése, benyújtása Férőhelyek kihasználtságának biztosítása a törvényi előírások figyelembevételével Az Alapító Okiratban meghatározott együttműködési formákban való aktív részvétel Szakmai képzések, önképzés támogatása a szakmai színvonal növelése az innováció érdekében Pályázati figyelés megszervezése Egyre többen sajátítsák el a pályázatírás technikáit Statisztikai adatgyűjtés A szülők igénye szerinti nem kaposvári gyermekek fogadásának biztosítása A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése érdekében folyamatos partneri együttműködés a városi szakszolgálatokkal (BGMK, NT, Tanulási képességeket VSZB és Duráczky MK) Pedagógiai továbbképzési terv tervezése, szervezése Belső ellenőrzési, mérési értékelési rendszer működtetése, folyamatos fejlesztése Indikátor (mutatók) Pályázatok száma Célok és pénzügyi források összhangja Jelentkezettek Felvettek aránya, körzetes és azon kívüli gyermekek aránya, száma Óvodapedagógusok képzettségi mutatói Törvényi megfelelés Szakvizsgázottak száma, aránya Intézményi feladatok Visszacsatolás módja Sikeres pályázatok száma Pályázati dokumentációk vezetése Előjegyzési, felvételi napló Statisztika Fejlesztés feltételei Beutalók, szakvélemények, statisztikák Statisztika Éves munkaterv értékelése Statisztika 9

10 Ó V O D A V E Z E T É S PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVEZETŐ HELYETTES KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS TAGÓVODA VEZETŐ MTSZ VEZETŐJE MTSZ VEZETŐ HELYETTESE KALENDÁRIUM SZAKMAI MK VEZETŐ EGÉSZSÉGNEVELŐ SZAKMAI MK VEZETŐ SZÜLŐI SZ E RVEZET VEZETÉSE EGYÉNI KÉPESSÉG FEJLESZTŐ SZAKMAI MK VEZETŐ MÓDSZERTANI SZAKMAI MK VEZETŐ GYV FELELŐS SZM VÁLASZTMÁNY VEZETŐ SZM VÁLASZTMÁNY VEZETŐ GYV FELELŐS 10

11 HNP BEVÁLÁS TEAM VEZETŐ PIEEM TEAM VEZETŐ FEJLESZTŐ - ÉRTÉKELŐ TEAM VEZETŐ HNP BEVÁLÁS TEAM VEZETŐ PIEEM TEAM VEZETŐ FEJLESZTŐ - ÉRTÉKELŐ TEAM VEZETŐ SZÜLŐK NEVELŐTESTÜLET PEDAGÓGUSOK SZÜLŐK TEAM TAGOK TEAM TAGOK TEAM TAGOK TEAM TAGOK TEAM TAGOK TEAM TAGOK RESZORTFELELŐSÖK SZAKMAI MK TAGOK SZAKMAI MK TAGOK ÓVODATITKÁR ÜGYINTÉZŐ NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ DAJKÁK ÓVODATITKÁR ÜGYINTÉZŐ Jelmagyarázat: ALKALMAZOTTAK MINŐSÉGÜGYI TÁMOGATÓ SZERVEZET TAGJAI ÓVODAVEZETÉS NEVELÉSBEN RÉSZTVEVŐK ÓVODATITKÁR ÜGYINTÉZŐ ALKALAMZOTTAK EGYÉB ÉRINTETT PARTNEREK 11

12 2. 4. A MINŐSÉGÜGYI TÁMOGATÓ SZERVEZET (MTSZ) Cél: Az integrált intézmény szervezeti sajátosságaihoz jól alkalmazkodó, a különböző telephelyeken egyaránt kiválóan működtethető minőségügyi szervezet kialakítása, hatékony munkája. A szervezet feladatainak és jogkörének önálló, szakszerű és hatékony megvalósítása. Feladat és hatásköre: Az intézményi minőségirányítási rendszer önálló és hatékony működtetése IMIP, Kézikönyv és minőségirányítási folyamatok folyamatos auditálása, a szükséges módosítások, korrekciók elvégzése, IMIP értékelése, fejlesztése, folyamatszabályozások, eljárások kiadása, bevezetése, intézményi minőségfejlesztés koordinálása. Működésének szempontjai: A minőségfejlesztés szervezeti feltételeinek megteremtése. Támogató szervezet szabályozott működése. A szervezeten belüli kommunikáció rendszeressége és megfelelősége. A szervezet tagjainak szabályozott egymáshoz való viszonya. Minőségirányítási dokumentumok aktualitásának, törvényességének biztosítása. Gyakorlatban való folyamatos érvényesítésük koordinálása, segítése, nyomon-követése. Felépítése: Támogató Szervezet Vezetője (székhelyen) Támogató Szervezet Vezető-helyettese (tagóvodában) Székhelyen működő Támogató Szervezet Tagjai Tagóvodában működő HNP PIEEM Fejlesztő-értékelő HNP PIEEM Fejlesztő-értékelő team vezetője team vezetője team vezetője team vezetője team vezetője team vezetője

13 AZ INTÉZMÉNY BELSŐ INFORMÁCIÓS RENDSZERE ÓVODAVEZETŐ MTSZ VEZETŐ ÓVODAVEZETŐ HELYETTES SZÜLŐI SZERVEZET VÁLASZTMÁNYA TAGÓVODA VEZETŐ MTSZ VEZETŐ HELYETTES MK VEZETŐK MK VEZETŐK MK TAGOK MK TAGOK MTSZ TAGOK NEVELŐTESTÜLET MTSZ TAGOK ÓVODATITKÁR SZÜLŐK ÓVODATITKÁR NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ DAJKÁK ALKALMAZOTTI KÖR EGYÉB PARTNEREK 13

14 A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok Területek Folyamatszabályozások, eljárásrendek, hivatkozott dokumentumok MTSZ feladatai, hatásköretáskör megosztása Az intézményvezetés felelősség és ha- SZMSZ 2.5. Vezetők közötti feladatmegosztás, a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Felülvizsgálat, módosítás MTSZ működtetése MTSZ működési szabályzata Megbízások, munkaköri leírások Az intézmény minőségügyi támogató szervezet szervezeti felépítése Szervezeti struktúra (SZMSZ, IMIP) azonnal Az intézmény információs rendszere Az intézményi információáramlás rendszerének struktúrája azonnal 14

15 3. A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE Cél: Az óvoda minőségfejlesztési tevékenységével a pedagógiai célkitűzések és az intézmény működésének egymáshoz való közelítése. Partneri elvárásoknak és elégedettségnek megfelelő pedagógiai tevékenységek, folyamatok működtetése a PDCA logika következetes alkalmazásával. Szempontjai: Az intézmény a minőségfejlesztési célok megvalósítása érdekében folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet folytat. Önértékelés kereteiben az intézmény: - azonosítja partnereit - folyamatosan nyomon követi a partnerek igényeit - folyamatosan méri a partnerek elégedettségét A VEZETÉS ELKÖTELEZETTSÉGE, FELELŐSSÉGE Cél: Az intézményvezetés elkötelezettsége és felelőssége az intézmény működtetésében. Szempontjai: Az intézmény vezetése biztosítja minőség iránti elkötelezettségét a folyamatos fejlesztéshez és a szervezeti kultúra fejlesztéséhez. Biztosítja a szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően, a külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak betartásával, a Petőfi Sándor Központi Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja (PSKÓ HNP) és a minőségpolitikai nyilatkozat ötévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervének készítésével és az ötévenkénti teljes körű intézményi értékelés lebonyolításával. Az intézményvezető és a vezetői feladattal megbízott kollégái kapcsolatot tartanak fenn és koordinálják a partnerekkel az együttműködést, biztosítják az intézményben jogaik gyakorlását, menedzselik az intézményt, felügyelik a rendszer működését, és személyes példaadással segítik a rendszer megvalósulását JOGI MEGFELELÉS BIZTOSÍTÁSA Cél: Az intézmény jogszerű működtetése Szempontjai: A vezetés biztosítja az intézmény életét szabályozó dokumentumokat (törvények, különböző szintű rendeletek, fenntartó és intézményi szintű belső szabályozók). Az intézményvezetés az intézmény használói számára biztosítja az intézmény működését szabályozó dokumentumok hozzáférhetőségét, melyeket az intézmény alkalmazottai ismernek és betartanak. Az intézmény működését szabályozó külső jogrendszer elemei megtekinthetősége CD jogtárban és nyomtatott formában. A külső-belső jogi szabályozók betartásának intézményvezetői ellenőrzése. 15

16 Az intézményvezető biztosítja az érdekképviseleti fórumok számára a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlását az intézmény jogszerű működésével kapcsolatosan. A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok Területek Folyamatszabályozások, eljárásrendek, hivatkozott dokumentumok Erőforrások Alapító okirat Együttműködési megállapodás SZMSZ Pénzkezelési szabályzat Leltározási szabályzat Selejtezési szabályzat Takarítási szabályzat Munkaerő-gazdálkodási terv Továbbképzési program Beiskolázási terv Éves költségvetés Adatvédelmi szabályzat A nevelőtestület működésének szabályzata Pályázati szabályzat Gyakornoki szabályzat azonnal Felülvizsgálat, Módosítás A teljesítményértékelési rendszer szabályzata Környezettudatos szemléletet alapozó óvodai nevelés csoportonkénti minimum eszközszükséglete Intézményi PR tevékenység szabályzata Biztonságos intézmény Munkavédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat SZMSZ azonnal Udvari játékok szabványossági ellenőrzésének szabályzata Házirend azonnal Kockázat értékelés 16

17 Területek Folyamatszabályozások, eljárásrendek, Felülvizsgálat, hivatkozott dokumentumok Módosítás Pedagógia PSKÓ HNP azonnal A gyermekek alapvető jogainak és szükségleteinek chartája Pedagógusok szakmai etikai kódexe Etikai kódex Az óvoda ellenőrzési-értékelési rendszere Ellenőrzési folyamat szabályzata Beóvodázási szabályzat Értékelési mérési - fejlesztési folyamat szabályzata Egyéni képességfejlesztés folyamatának szabályzata A nevelési program értékelésének szabályzata A HNP beválás-vizsgálatának eljárásrendje Külső világ tevékeny megismerés folyamat-rendszerének szabályzata Csoportnapló vezetés szabályzata 3-5 éven ként Kapcsolatok Közalkalmazotti Szabályzat Kollektív Szerződés Szülői Szervezet SZMSZ Egyéni képességfejlesztő szakmai munkaközösség SZMSZ Módszertani szakmai munkaközösség SZMSZ PIEEM dokumentációs rendszere TERVEZÉS Cél: Hogy hosszú távon dokumentálva meghatározza az intézmény tervszerű munkájának folyamatát, hosszú-és középtávú, valamint éves tervek hierarchiáját és koherenciáját, az intézményi működés rendjét. Valamennyi dolgozó egységes szabályok alapján érvényesítse a tervek elkészítésének rendjét, tartalmát, egymáshoz való viszonyának meghatározását. 17

18 STRATÉGIAI TERVEZÉS Cél: Az intézmény stratégiai fejlesztési célkitűzéseinek kijelölése, megvalósítása érdekében stratégiai terv készítése, mely tartalmazza a működési- minőségirányítási- és nevelési alapelveket, értékeket, hosszú távú célokat és folyamatokat. (PSKÓ HNP, Intézményvezetői Program, IMIP, SZMSZ.) Szempontjai: Az intézmény átlátható, tervszerű, kiszámítható, szakszerű és törvényes működése. A HNP megvalósulásával kapcsolatos partneri elégedettség megismerése, kivívása, javítása, az eredmények megőrzése. A HNP beválásának nyomon- követése, eredményessége. Minőségirányítási, fejlesztési folyamatok működtetése, eredményessége. Gyermekek tervszerű, differenciált személyiségfejlesztésének eredményessége. A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok Terület Folyamatszabályozások, eljárásrendek, hivatkozott dokumentumok Felülvizsgálat, módosítás Működés SZMSZ és mellékletei azonnal Pedagógiai munka Petőfi Sándor Központi Óvoda Helyi azonnal Óvodai Nevelési Programja Óvodavezetői pályázati program 5 évenként Szakértői jelentés alapján meghatározott 5 évenként intézkedési terv Minőségfejlesztés IMIP azonnal Teljeskörű intézményi önértékelés alapján meghatározott intézkedési terv Kézikönyv szabályzatai, eljárásrendjei 5 évenként ÉVES TERVEZÉS Cél: Az intézmény működésének és nevelőmunkájának szabályozása időre és felelősökre bontva az éves feladatokat. Szempontjai: Egységesen értelmezett, áttekinthető, könnyen kezelhető, a törvényi előírásoknak megfelelő dokumentumok alkalmazása. Az éves célkitűzések, megvalósítását segítő feladatok konkrét, ellenőrizhető, és értékelhető tervezése. Az éves terv készítésével párhuzamosan az intézmény évente felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a csoportnapló tartalmát, az egységes dokumentumvezetés érdekében. 18

19 A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok Terület Folyamatszabályozások, eljárásrendek, hivatkozott dokumentumok Működés Éves költségvetés Éves bértervezés Csoportok és óvodai létszámok tervezése Normatíva tervezése Felújítások, karbantartások, fejlesztések tervezése Szakmai, minőségirányítási munka Éves munkaterv és mellékletei Csoportnapló tartalmi Csoportnapló vezetésének szabályzata tervezése PSKÓ H Nevelési Programja Felülvizsgálat, módosítás évenként Gyermekek egyéni fejlesztésének tervezése A munkatervek értékelésének szempontjai Egyéni képességfejlesztés szabályzata PSKÓ HNP Intézményértékelés eljárásrendje ELLENŐRZÉS, MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS VEZETŐI ÉS INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉS Cél: Adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez, és a folyamatos fejlesztéshez. Pedagógiai és működési folyamatok követelményekhez, előírásokhoz, normákhoz való ténymegállapító viszonyítása. Célokat és folyamatokat gátló tényezők feltárása, javaslat annak kiküszöbölésére, a felelősség megállapítására. Szempontjai: Az írott dokumentumok, követelmények, normák összehasonlítása, megfeleltetése a valódi működéssel a célok és a gyakorlat összevetése érdekében. A normáknak, a jogi és belső szabályozásnak megfelelő működés biztosítása. A külső szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések megfelelő előkészítése, a munka segítése. Az ellenőrzés során feltárt hibák javítása, a rendszer javítása, a hibák kizárása, az eredmények megerősítése, a hatékony módszerek elterjesztése. Mindig ténymegállapításra épül, nem követi szükségszerűen az értékelés. Az ellenőrzés során elsődleges szempont az önálló munka tiszteletben tartása, a módszertani szabadság biztosítása, pozitív megerősítés, az elfogadott elvek számonkérése. Az ellenőrzés fajtái: Tervszerű: előre megbeszélt szempontok szerint. Spontán és alkalomszerű: A problémák feltárása, megoldása érdekében A napi felkészültség felmérése érdekében. 19

20 Az ellenőrzés tárgya: Az intézmény valamennyi működési területe és alkalmazottjának munkája, munkaköri feladata és egyéb vállalása. Dokumentumok ellenőrzése. Nevelőmunka feltételeinek ellenőrzése. Pedagógiai gyakorlat ellenőrzése. HNP beválás vizsgálata. Gyermeki neveltségi-fejlettségi szint. Kapcsolattartások. Többletfeladatok, megbízatások. Vezetési feladatok. A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok Terület Folyamatszabályozások, eljárásrendek, hivatkozott dokumentumok Vezetői ellenőrzés Az óvoda ellenőrzési-értékelési rendszere eljárásrend Az ellenőrzési folyamat szabályzata Éves tervezés ellenőrzési terv folyamatszabályozása Felülvizsgálat, módosítás évenként VEZETŐI ÉRTÉKELÉS Célja: Minden esetben az eredményesség, a minőségközpontúság elősegítése. Az értékelés a jelenlegi adott működés, a pedagógiai tevékenység eredményességének összehasonlítása a szakmai célkitűzésekkel. A vezetői értékelés folyamata: Az éves munkaterv alapján az intézmény év közben végzett munkáját tanév végén írásban értékelik és azt az óvodavezetőnek átadják a felelős személyek. Az óvodavezető összeállítja az éves munkaterv értékelését. Az óvodavezető a nevelőtestület jóváhagyásával meghatározza a tanévzáró munkaértekezlet időpontját, ahol sor kerül az értékelés megvitatására. Az értekezletet megelőzően legalább 3 nappal az óvodavezető elolvasásra átadja az értékelést a nevelőtestületnek. A tanévzáró munkaértekezleten sor kerül az értékelés véleményezésére, és nyílt szavazással az elfogadására. Egyúttal meghatározásra kerülnek az értékelésből adódóan a következő nevelési év fő célkitűzései. Az értekezletről jegyzőkönyv készül. Az értékelés egy példánya a csatolt jegyzőkönyvvel együtt június 30-ig megküldésre kerül a fenntartónak. A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok Terület Folyamatszabályozások, eljárásrendek, hivatkozott dokumentumok Felülvizsgálat, Módosítás Vezetői értékelés Éves értékelés Évenként 20

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra.

Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra. Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra.hu EGYETEM TÉRI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Legitimációs eljárás

Részletesebben

Pesterzsébeti Kerekerdő

Pesterzsébeti Kerekerdő Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Óvoda 1202 Budapest, Nagysándor J. u. 189. 1204 Budapest, Kalmár I. sétány 1. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Minőségirányítási program 1. A RENDETLENSÉGBŐL TALÁLD MEG

Részletesebben

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére 18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Tapolcai Óvoda Minőségirányítási

Részletesebben

MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015.

MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015. Tel/fax:66/476-010 e-mail:ovoda@veszto.hu web:www.vesztoinegyszinvirag.hu MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető rész 1.1 Intézményünk bemutatása, minőségfejlesztési múltja. 1.2

Részletesebben

GYÖNGYIKE ÓVODA Budapest Salgótarjáni út 47. 1101

GYÖNGYIKE ÓVODA Budapest Salgótarjáni út 47. 1101 GYÖNGYIKE ÓVODA GYÖNGYIKE ÓVODA Budapest Salgótarjáni út 47. 1101 Ez a dokumentum azért született, mert a Közoktatási Törvény 40. előírja az intézmény számára a minőségirányítási program elkészítését,

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM azonosító: 200020 Készítette: Szabó Gyula Alkalmazotti

Részletesebben

VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA

VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítették: dr. Wéber Attiláné Molnárné Mohos Magdolna Tóthné Vass Mária Székács Anita Hábelné Rákos Tünde Kuszkó Gabriella TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Intézmény neve: Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Készítette: Börcsökné Balázs Márta óvodavezető vezetésével Szűcsné Ponyecz Mária Haklikné

Részletesebben

SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KAMARAERDEI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2004. Kiegészítés: 2007. A Minőség Irányítási Program törvényi háttere A közoktatási törvény 40. (10) szerint a közoktatási intézmény feladatai hatékony,

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató Központi - Alsóvárosi Művelődési Központ Tartalomjegyzék: Hiba!

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP), 2009. március 27. Készítette: A Minőségfejlesztési csoport Jóváhagyta: Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2007. április 16. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2007. április 19. Fenntartói jóváhagyás

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI - SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI - SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI - SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Első módosítás időpontja: 2009. április 9. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Verzió: 1.0 Tartalomjegyzék: 1. Általános rész... 3 1.1. Az Intézményi

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2004 2 Zárszó Bevezetés 1. Az intézmény minőségpolitikája 1.1. A minőségpolitika 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségcélok

Részletesebben

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Intézményi minőségirányítási program Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja 2009 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1... Az intézményi minőségirányítás alapjai 1.1. Helyzetelemzés... 3 1.2. ÖMIP...

Részletesebben

Az IMIP célja, jogszabályi alapja, hatálya, az intézmény OM azonosítója

Az IMIP célja, jogszabályi alapja, hatálya, az intézmény OM azonosítója 1 Az IMIP célja, jogszabályi alapja, hatálya, az intézmény OM azonosítója Célja: az intézmény működésének hosszú távra szóló elveinek- és a megvalósítását szolgáló elképzeléseknek a meghatározása. Hatályos

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 ( módosított program) Készítette: Szatai Zoltánné 1 Tartalom 1. Általános rész 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Óvodánk

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Intézményi MInőségirányítási Program

Intézményi MInőségirányítási Program Intézményi MInőségirányítási Program Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a BEVEZETŐ A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 40. (10.) szerint a közoktatási intézmény a feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése

Részletesebben