Túl az 50. éven az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hajdú-Bihar megyei Csoport története - tevékenysége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Túl az 50. éven az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hajdú-Bihar megyei Csoport története - tevékenysége"

Átírás

1 Túl az 50. éven az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hajdú-Bihar megyei Csoport története - tevékenysége ELŐZMÉNYEK: A II. világháború után, az ország újjáépítésére irányuló politikai és gazdasági törekvések egyaránt szükségessé tették a műszaki értelmiség szakmai mozgósítását is. Ezért a mérnökszakszervezet közreműködésével, még 1948 júliusában megalakulhatott a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ). Alapvető célja volt, hogy a mérnökszakszervezetek keretében jól működő szakosztályi munka tovább fejlődjék és a mérnökszakszervezet erősáramú, energia és tüzeléstechnikai szakosztályaiban folyó munka a Magyar Elektrotechnikai Egyesület profiljába tartozó tevékenység mellett egy, a kalorikus műszaki tudományok köré csoportosítható egyesületi tevékenység keretében folytatódjék. Így esett az elhatározás a Hőgazdálkodási Tudományos Egyesület megalakítására Budapest V. Szalay u. 4. szám alatt, január 20-án. Az egyesület röviddel működésének megkezdése után számos munkabizottságot alakított. A taglétszám a működés első időszakában fő között mozgott. Az Egyesület első elnöke Pikler Ferenc, főtitkára Benedek László volt. Az egyesület 1952-ben az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) nevet vette fel. Az egyesület ideiglenes hivatalos helyisége a Budapest VI., Érsek u. 4. szám alatt volt. Később 1950-ig a Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 3. szám alatt. Több működési helyszínt követően a 70-es évek elején véglegesítődött a MTESZ több egyesületével együtt az ETE titkárságának új címe, 1973-tól Budapest V., Kossuth Lajos tér 6-8. Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület szervezetén belül a központi szakosztályok mellett, a helyi szervek - a területi és üzemi csoportok - alkották az egyesületi munka fő pillérét. Az egyesületi, így a társadalmi jellegű műszaki tudományos tevékenység kibontakozásának egyik fő megjelenési formája a helyi szervek, így a Hajdú-Bihar megyei Csoport létrejötte, szerepük, aktivitásuk, szakmai tekintélyük állandó erősödése volt. MEGALAKULT A MEGYEI CSOPORT A Hajdú - Bihar megyei csoport 1962-ben Debrecenben alakult meg 32 fővel. A megalakulást sürgette és szükségessé tették a város kommunális létesítményeinek, az ipari üzemeknek energiagazdálkodási feladatai. A megalakuláskor a csoport lényegében két bázisvállalatra a TITÁSZ-ra és az akkori Gázművekre épült. Az alapító tagok között ott voltak a város nagy üzemeinek energetikusai is. A csoport első elnökének, Molnár Jánost a TITÁSZ akkori igazgatóját választották meg. A csoport titkári feladatait Schleisz Pál látta el, aki a Debreceni Erőmű telepvezetője, majd után a TITÁSZ Vállalat erőművi osztályvezetője, majd főosztályvezetője volt. Tevékenységéből kiemelten fontosak a munkabizottsági munkák, melynek keretében összesen 22 bizottság munkájában vett részt, ebből 7-nek vezetőjeként. Legjelentősebbek a város energiaellátási kérdéseivel foglalkozóak voltak, ezek nagyban segítették az energiaszolgáltató vállalatok fejlesztési terveinek kialakítását, végrehajtását, a városfejlesztési koncepciók energiaellátási módozatainak megválasztását. A csoport fontos célkitűzésként szerepelt az egyesületi munkában az energiagazdálkodás területén dolgozó szakemberek bevonása. E téren a sikeres szervező munkának eredménye volt, hogy a debreceni csoport idő közben Hajdú-Bihar megyei területi szervezetté bővült, 1

2 magába tömörítve így a különböző vállalatok, üzemek, intézmények, hatóságok, és mezőgazdasági termelőszövetkezetek dolgozóit. Nagy sikere volt a csoport keretében szervezett tapasztalatcserével egybekötött üzemlátogatásoknak is. Ez bizonyságul szolgált arra, hogy a tagság mindig is érdeklődött az őt körülvevő, valamint közvetlenül érintő témák iránt. Debrecen és a megye különböző intézményei és üzemei részéről folyamatos igények merültek fel az energetikával kapcsolatos tanfolyamok, képzések beindítására. Ennek keretében a kazánfűtői, kezelői, kazángépészi oktatások megszervezésére került sor, mely eredményeképpen több mint 1000 szakember kapott munkakör betöltésére jogosító bizonyítványt. Mindez nagymértékben pótolta az állami szakoktatás e téren fennálló hiányosságait. A csoport taglétszáma a 70-es években növekedett erőteljesen, majd 1973-ban elérte a 75 főt. A létszám növekedésének, a társadalmi munka aktivitásának fokozódásaként a háttérben az alábbiak játszottak fontos szerepet: az ipar regionális fejlődése, nagy volumenű beruházások megnőtt az energetikával foglalkozók iránti igény magas volt a fiatal mérnökök, technikusok száma, akik továbbképzéséről, összefogásáról gondoskodni kellett szükség volt a szakmai tapasztalatcserékre a központi szervben is tevékenykedők a helyi csoportokban is szívesen vállaltak vezető, koordináló feladatokat. A megnövekedett taglétszám szakcsoportok létrehozását tette szükségessé, melyek saját munkatervekkel és vezetőkkel működtek. Így alakult meg az Erőművi, a Hőszolgáltatási a Gázipari, a Mezőgazdasági Energetikusok, később Üzemi csoport, valamint az MGM és a Kabai Cukorgyár szakcsoportja. A megyei csoport magába tömörítette az üzemi csoportok tagjait, így nagyobb hatósugárral, és szélesebb tömegbázissal bírt tól kezdődően az elnöki teendőket a TITÁSZ vezérigazgatójának kinevezett Nagy Géza látta el. A csoport taglétszáma a 70-es évek dinamikus fejlődését követően a csúcsot 1985-ben érte el, amikor 346 fő szolgált tömegbázisul. CÉLOK, FELADATOK: A cél mindig alapvetően az új ismeretanyagok átadása, a műszaki tudományos eredmények közkinccsé tétele volt, a szakmai kapcsolatrendszer a vállalati és üzemi tervek megoldásához a segítségnyújtás. Nagy szerep hárult a Debrecen város energiaellátási kérdéseivel foglalkozó munkabizottságra a város forróvíz-távfűtőrendszer kiviteli tervei készítésénél. Értékes tevékenységet folytattak más munkabizottságok a fogyasztói adatok gyűjtésében és felmérésében tanulmányok, készítésében. Például szolgál erre a Debreceni Erőmű irányítástechnikai fejlesztése keretében a központi hővezénylő kialakítása, Vízminőség kárelhárítási terv készítése, a melegvíz előállításánál elérhető hőenergia - megtakarítás vizsgálata. Rendszeressé vált a munkát segítő szakmai konferenciákon való részvétel, azok szervezésében való aktív közreműködés, az üzemlátogatások. A rendezvények alkalmat teremtettek a szakmai és emberi kapcsolatok fejlesztésében, az együttműködésben ben tartott vezetőségi és küldöttválasztó taggyűlés Korcsog Györgyöt, a Debreceni Erőmű igazgatóját választotta az ETE tagság elnökéül, a titkári teendőkre a 28 évig lelkiismeretesen végző Schleisz Pál után Kerékgyártó Bélát, aki a Területi Műszaki és Biztonságtechnikai Felügyelet vezetője volt. A rendszerváltás és gazdasági recesszió évei következtek, mely sorra visszavetette a területi csoportok, így a megyei csoport munkáját is. Ebben a nehéz időszakban a legfontosabb célt a 2

3 tagok és a működőképesség megtartása jelentette. Később a 90-es évek közepén új helyzetet teremtett az energia szektor privatizációja, mely szintén nyomokat hagyott maga mögött. Az energetikusok közül is többen elvesztették munkájukat, illetve váltásra kényszerültek és folyamatosan megszűnt az állam társadalmi szervezeteket segítő támogatása. Ebben az időszakban egyszerre kellett megteremteni a működéshez szükséges anyagi forrásokat és emellett olyan szakmai és tudományos programkínálatot biztosítani, hogy ne győzhessen az érdektelenség és a passzivitás. A szakcsoportok a pályakezdő fiatalok körében a megyei csoport pedig a szakirányú iskolákkal való kapcsolattartás alapján nyert meg lelkes és ambiciózus fiatalokat az egyesületi munka számára. Szakirányú felsőfokú intézményként az Ybl Miklós Műszaki Főiskola patronálásával a megyei csoport évenként 2 hallgatót színvonalas diplomamunkája után anyagi elismerésben részesített hosszú éveken keresztül. Felvállalta, és szívesen közreműködött Debrecen város és környékén észlelt energetikai problémák feltárásában, és azok rendezésére irányuló műszaki megoldások kidolgozásában szakembereinek bevonásával. Az országos és helyi rendezvényeken széleskörű kapcsolatainak felhasználásával képviselte a Debrecen város érdekeit az energetika egyes területein, és támogatta a város energia stratégiáját, segítséget nyújtva az új koncepciók, energia tanácsadás, energia racionalizálási tervek előterjesztésében. A korábbi évek energetikai munkájának, valamint az erőművi szakcsoport lelkes mérnök gárdájának köszönhetően alapos előkészületek után a vidéki városok közül elsőként és máig is egyedüli módon megépült a debreceni gázturbinás kombinált ciklusú egység, amely világszínvonalú technológiaként az országban egyedi konstrukcióként került letelepítésre, kiváló energetikai és környezetvédelmi jellemzőkkel. A háttérként jelenlévő kommunális hőpiac, melyre a technológia is épült, a város elhivatott energetikusainak köszönhető. Ezek méltóak a nagy elődök és a tudományos egyesületi tevékenység örökül hagyott példájához. A csoport, a lakossági és szakmai tájékoztatás keretében a Debreceni Erőműről, később a Debreceni Kombinált Ciklusú Erőműről kiállítást rendezett be a Technika Házában működő Energia Tanácsadó Irodát segítve. Szakmai tudósításokkal adott hírt munkájáról országos energetikai lapokban és a TITÁSZ Hálózat újságában től 2011-ig összesen 51 szimpóziumot szervezett, mely rendezvények összesen 1881 fő érdeklődőt mozgattak meg. Bemutatót tartó cég Témakör Helyszín Időpont Résztvevő fő 1. FESTO Vezérlő berendezések MGM ápr INGERSOLL Csavarkompresszorok MGM júl ETE - MET 13. TÁVHŐ konferencia H.szoboszló szept FŰTŐBER Hőcserélők - klímatechnika YBL Főisk okt Rosemount Folyamatirányítás MTESZ nov ETE - Elektrotech. Egy. VITAFÓRUM MTESZ nov ABB Gázturbinák, kombinált erőművek Postás dec Danish Energy Gr. Hőszolgáltatás nov Controllflex Folyamatirányítás Postás dec Drugovitsch Gáz - vízközmű hálózatok Postás dec Siemens Kombinált ciklusú erőművek Postás febr Szabó - Galambos kft. Előre szigetelt csővezetékek Postás ápr

4 13. AEG Folyamatirányítás - hajtás szab. Postás ápr Rosemount Analítika Postás jún ELIN - GE Kombinált ciklusú erőművek Postás júl ETE Energetikai vitafórum Postás máj ADAMS Szerelvények Postás máj TTI LTD. Hőszolg.szerelvények, berend. Postás jún ABB Ir.techn., frekvenciaváltós hajtások Postás jún ETE 14. Távhő konferencia Arany Bika szep EICHLER Lég- és klímatechnika Postás okt DRAGER Mérési techn., légzésvédelem Postás nov FŰTŐBER Fűtéstechnika, kazánok Postás nov HONEYWELL Szabályozástechnika Postás nov VILLKESZ KFT Infratelevíziózás, hőveszteségek Erőmű febr SIEMENS KWU Gázturbinák Postás júl ERBE Gázturbinák az iparágban Erőmű december ABB Gázturbinák Erőmű február KINTZLY ÉS FIA KFT Burgmann tömítőelemek Erőmű márc ETE H.B. M.-i csoport 7,1 MW -os fűtőturbina telepítése Erőmű jún ETE H.B. M.-i csoport Erőmű - technikatörténeti bemutató Erőmű aug FISHER ROSEMOUNT Irányítástechnika Erőmű febr DAB - ETE H.B. m.-i cs. Kapcsolt villamosenergia termelés DAB székház márc ETE H.B. M.-i csoport Kihelyezett titkári tanácsűlés Erőmű ápr FISHER ROSEMOUNT Általános bemutatás a termékekről MTESZ ápr IPU Magyarország KFT GESTRA kondenzautomaták Erőmű ápr SOLTÉSZ+SOLTÉSZ Ipari szerelvények, kiegészítők Postás okt Hydrotight Power G. Szegcsavarlazítás Club Barabás jan Keystone Ipari technológiák Erőmű jan Brunnbauer KFT Ipari szerelvények Erőmű márc MEE Senior Klub ETE Kombi erőmű építés Erőmű június I. ENERGOexpo * Nemzetközi konferencia FŐNIX Cs szept II. ENERGOexpo * Nemzetközi konferencia FŐNIX Cs szept III. ENERGOexpo * Nemzetközi konferencia FŐNIX Cs szept IV. ENERGOexpo * Nemzetközi konferencia FŐNIX Cs szept V. ENERGOexpo * 47. ETE MTT Nemzetközi konferencia Kihelyezett konferencia FŐNIX Cs. DAB Székház szept ápr VI. ENERGOexpo * Nemzetközi konferencia FŐNIX Cs szept TÖMI-TECH BT. Speciális tömítő rendszerek Erőmű nov VII. ENERGOexpo * 51. VIII. ENERGOexpo * 52. IX. ENERGOexpo * 53. X. ENERGOexpo * Nemzetközi konferencia Nemzetközi konferencia Nemzetközi konferencia Nemzetközi konferencia Kölcsey Konf. K. Kölcsey Konf. K. Kölcsey Konf. K. Kölcsey Konf. K szept szept szept szept Megjegyzés: * Szakmai szervező A beáramló új technológiák megismertetése méltó kihívást jelentett a szervezet mérnökgárdája számára. A rendszerváltás során a politika színezet is megjelent a szakmán belül, mely megosztottságot hozott és új szervezetek létrejöttével is párosult. Az ETE-n belül a megyei csoport is azt az álláspontot képviselte, hogy a tudományos társadalmi szervezetek működésének politikától és 4

5 vallási hovatartozástól mentesnek kell lennie és csak a szakmai tudományos tevékenységre kell korlátozódnia. Ez az elv vezérelte a helyi vezetést is, így sokszor sikerült megtalálni a közös pontokat a más társ-szervezetekkel, köztük a Magyar Energia Társasággal (MET). A 1997-es év végén még 110 fő, melyből 8 fő nyugdíjas, 1999-ben pedig 92 fő volt a csoport taglétszáma, melyből több mint 20 fő bejegyzett energetikai műszaki szakértői címmel rendelkezett. A 2000-es években a korábbi évekre jellemző saját célra szervezett rendezvények száma jelentősen csökkent, a munkahelyi leterheltség miatt. A közös szervezésű, szélesebb rétegeket megmozgató rendezvényeken azonban, továbbra is hasonló aktivitással vesz részt és képviselteti magát a Hajdú Bihar megyei csoport. Akkori taglétszám 103 fő. A megalakulás időszakára és az azt követő évekre az volt a jellemző, hogy a tagdíj bevételek mellett az un. bázis vállalatok, mint a TITÁSZ, TIGÁZ, stb. biztosították a működéshez szükséges forrásokat. Emellett komoly hányadot képviseltek a célfeladatokból, tanulmánykészítésekből befolyt összegek. A külföldi tulajdonosoknak nem állt érdekében a műszaki és tudományos egyesületek és így Hajdú -Bihar megyei csoport anyagi jellegű, működést finanszírozó támogatása. A nehéz helyzetből a kiutat a mindinkább a bevételt jelentő rendezvények szervezése jelentette és között összesen 40 ilyen bevételt jelentő rendezvény került megszervezésre. A 90-es évek alapozó munkájának eredményeként, magas nívójú, nagy látogatottságú rendezvényeket szerveztünk és a bevételekből 10 alkalommal többnapos külföldi, és 3 alkalommal hazai szakmai kirándulást realizáltunk a tagság számára. Szakmai utak: Időpont: Dátum: Hely: Téma: Létszám: visszatérően 1990 ig Lipcse Lipcsei Kammer der Technik együttműködés Május Graz - Ikervár Voitsbergi és Ikervári erőművek látogatása Szeptember Október 02. Bécs - München Bécs -i erőmű megtekintése Szeptember Október 01. München München - Süd erőműlátogatás Október Linz - München Linz -i gázturbinás erőmű megtekintése Szeptember Október 01. Landshut Isar II. atomerőmű megtekintése Október 30. Gibárt Vizierőmű látogatása Október 27. Sajószöged Szekunder tartalék Gázturbina megtekintése Szeptember Október 02. Linz - München Linz -i erőmű látogatása Május 17. Visonta Mátrai Erőmű látogatása Október Erdély -Tarnica Tarnicai Vízerőmű megtekintése Szeptember Szlovénia Krskó -i Atomerőmű látogatása Szeptember Dél - Cseh ország Bős -i Vízerőmű megtekintése Szeptember Lengyelország Polanieci szén - biomassza erőmű látogatása 30 Összesen: 509 A pénzeszközök bővítéséhez hozzájárultak energetikai céges támogatások is szponzori szerződésekkel, és ők is részt vehettek a tanulmányutakon. További - bár nem számottevő - bevételt jelentett a tagdíjakból beszedett összeg is, melynek fele szintén a területi szervezetnél maradt. 5

6 A területi szervezet gazdálkodását és működését az alábbi ábra szemlélteti: Rendezvények bevétele Tagdíj Szponzorálás CSOPORT Rendezvény szervezés ETE központ Programok a tagságnak KAPCSOLATTEREMTÉS - HAGYOMÁNYÁPOLÁS: A Hajdú-Bihar megyei Csoport 1979-ben vette fel a kapcsolatot a Kammer der Technik Lipcsei Energiakombinátnál működő szervezetével és azzal együttműködési megállapodást kötött. Kiterjedt a lipcsei és debreceni távhőszolgáltatási rendszerek kölcsönös megismerésére, a fejlesztéssel kapcsolatos elképzelések tanulmányozására, üzemeltetési és karbantartási feladatok vizsgálatára. A megállapodás értelmében 1989-ig többször műszaki szakemberek érkeztek Debrecenbe, illetve utaztak Lipcsébe tapasztalatcsere céljából. A kutatási - fejlesztési munkabizottság több éven keresztül tevékenyen részt vett az OKKFT munkáiban, ahol 10-nél több hőszolgáltatási szabvány, illetve ajánlás kidolgozásában működtek közre. Az Energiagazdálkodási Tanácsadó Szolgálat - egyre nagyobb igénybevétel mellett - több mint 10 éven keresztül szolgálta az energetikusok szakmai, gyakorlati munkáját. Kiemelkedő volt az oktató és továbbképző szerepe a tanfolyami és egyéb szakmai oktatások, kazánfűtői tanfolyamok, idegen nyelvi tanfolyam szervezésében, indításában, amely a tagság és az érdeklődők szakmai fejlődését szolgálta. A vitafórumok szervezése és vitaindító előadások lehetőséget adtak a megoldásra váró feladatok megvitatására, véleménycserékre. Komoly hangsúlyt képviseltek a tanulmánykészítések - szakértői tevékenységek. Az évente rendszeresen megrendezésre kerülő Épületgépészeti Szakmai Napokon való közreműködés, a Távhő konferenciák és Vándorgyűlések szervezésében való részvétel, melyek mind a szakma rangját megbecsülését hirdették. Évenként került megrendezésre az üzemi energetikusok részére Energiahatékonysági Verseny. E szép kezdeményezés 1999-ig 29 alkalommal értékelte a Tiszántúl kiemelt 6

7 nagyfogyasztóinak éves energiagazdálkodási munkáját. Ez a verseny nagyszerű fórum volt arra is, hogy az üzemi energetikusok megismerkedhessenek egymás munkájával, így képet kapva az egyes technológiákhoz kapcsolódó energia megtakarítási lehetőségekkel. A Hajdú- Bihar megyei Csoportból számos energetikus vett részt a versenyben, valamint a csoport vezetése a szervezésben való közreműködéssel és szponzorálással nyújtott segítséget, kiemelten Vas József személyében, aki az Energia Felügyelet vezetője volt ban ünnepélyes keretek között nyílt meg a Debreceni Erőmű területén berendezett szabadtéri múzeum, mely a villamos energia és hőtermelés "matuzsálem" berendezéseinek állít emléket. A múzeum ritkaságai közül emelhető ki az a két szegecselt gőzkazán (Lokomobil, Hofherr), melyek egykor a Hortobágyi Sajtgyár területén működtek, majd Deák Ferenc debreceni kazánkovács gyűjteményéhez tartoztak. Ezzel sikerült megőrizni a korabeli technológiák jegyeit is, mely a csoport lelkes társadalmi munkájával valósult meg. A szabadtéri múzeum kuriózuma e régiónak, amely tovább bővíthető. KÖZREMŰKÖDÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS Korcsog György személyében a csoport elnöke az ETE ügyvezető bizottságának a tagja, majd később egyik elnökhelyettese, így az ETE felső vezetésével is közvetlen és rendszeres kapcsolatot tart. Évek óta levezető elnök az éves közgyűlésen, a díjbizottság elnöke. Mivel a MTESZ debreceni szervezetének szövetségi tanácsában is munkálkodott, így megvalósulhatott a kapcsolattartás más tudományos egyesületekkel is. Ugyanígy tagja volt a Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) Gépészeti Munkabizottságának. A felsorolt kapcsolatok éveken át szavatolták a tagság számára, hogy Debrecen város tudományos életéről a csoport folyamatosan információt kapjon és általa képviseltesse magát. 7

8 Fontos megemlíteni, hogy a Magyar Energia Hivatal (MEH) megalakulását követően, kezdeményezésére a Hivatalon belül a Hajdú-Bihar megyei Szervezethez kapcsolódó ETE csoport alakult, szélesítve és színesítve ezzel a tagság bázisát. Hagyományteremtő kezdeményezés volt az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület közös rendezvényeként az ENERGOexpo Konferencia és Kiállítás, mely a szakma ismételt egységesítését is célul tűzte ki. A politikai energetikai felső vezetés és neves előadók részvételével aktuális kérdésekkel foglalkozó konferencia, a szakma ezredfordulót követő olyan rendezvényeként került elindításra, mely sok év megosztottság után az egységes gondolkodás, a szakmai összefogás jegyeit tükrözte. A 2003-ban elindított konferencia a debreceni szervezeten keresztül évről-évre sikeres szakmai szervezője, mely éppen 2012-ben rendezte a 10., jubileumi konferenciát. ÖSSZEGZÉS: A helyi csoport között végzett munkáját az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület célkitűzéseinek helyi szintű megvalósítása fémjelzi. A lelkes és szakmailag kiváló mérnököket és technikusokat magába tömörítő csoportnak komoly és meghatározó szerepe volt Debrecen energetikai fejlődésében. A tudományos egyesületi keret olyan hátteret biztosított a szakma elkötelezettjeinek, mely lehetőséget adott a személyes és szakmai fejlődésre, elismerésre, megbecsülésre. A komoly szakmai munkán túl az emberi kapcsolatok építéséhez is megfelelő teret nyújtott, így létrejöhetett a hazai műszaki értelmiség széles szakmai bázison való együttműködése. A csoport vezetői, elnök és titkári funkciókban lelkiismeretes és példamutató munkájukkal folyamatosan biztosították a Hajdú-Bihar megyei Szervezet működését, így az anyaegyesület számára a biztos régiós hátteret. Elnökök Titkárok Molnár János Schleisz Pál Nagy Géza Korcsog György Kerékgyártó Béla Tompa Ferenc Rácz Attila Szabó Attila okl. üzemmérnök A Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezet saját szervezésű rendezvényein kívül számos alkalommal vett részt Energetikai Fórumokon és Konferenciákon, lelkesen segítette többek között a Hőszolgáltatási Szakosztály munkáját. Az erőművi csoport a távhőellátás termelői oldalát képviselve elkötelezett támogatója volt a távhőszolgáltatás kiépítésének, bővítésének, a környezetvédelemnek. Ezt igazolják az alábbi rendezvényeken előadásokkal való részvételei: Debrecen Távhőszolgáltatási Szakmai Napok Budapest Szakmai Fórum ETE Debrecen V. Épületgépészeti és Gépészeti Szakmai Napok 8

9 Balatonfüred Erőműfórum Kombinált Ciklusú Erőmű létesül Debrecenben Debrecen ÖKOINVEST Energiatermelés környezetbarát módon Debrecen Regionális Energia Tanácsadó Központ szakmai nap Hogyan változtatja meg a DKCE a megye energiatérképét? Debrecen Környezetvédelmi Konferencia Energiatermelés környezetvédő módon Budapest INDUSTRIA Az energetika üzleti modelljének főbb jellemzői, verseny és hatékonyság Debrecen MTESZ szakmai nap A debreceni és nyíregyházi szociális hő piac kapcsolt energiatermeléssel Siófok 16. TÁVHŐKONFERENCIA Nyíregyháza és Debrecen szociális hő piacának megtartása kapcsolt energiatermeléssel Debrecen V. Épületgépészeti és Gépészeti Szakmai Napok Kapcsolt energiatermelés megteremtése Debrecenben Debrecen V. Kapcsolt villamos energia és hőtermelési konferencia Kapcsolt energiatermelés a fogyasztókért Pécs Szakmai nap (Pécs-i és Debrecen i helyi csoport szervezése) A korszerű kapcsolt energiatermelés megteremtése Debrecenben Nyíregyháza Észak Magyarországi energiahatékonysági szimpózium Szolgáltatók az energiahatékonyság szolgálatában Debrecen MTESZ kihelyezett ülés Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű A szervezet eredményes munkáját az alábbiakban felsorolt díjak és elismerések fémjelzik, melyek kiemelten azon személyekhez kapcsolódnak, akik legtöbbet tettek a régió energetikai fejlődéséért, a tudományos egyesületi tevékenység fennmaradásáért: "Kiváló Aktíva" 1970-ben Schleisz Pál MTESZ díj 1974-ben Korcsog György Szikla Géza díj 1974-ben Schleisz Pál MTESZ megyei díj 1976-ban Schleisz Pál "Kiváló Aktíva" 1984-ben Schleisz Pál MTESZ "Hatvani István" díj 1990-ben Schleisz Pál Energiagazdálkodásért díj 2005-ben Rácz Attila Szikla Géza díj 2006-ban Korcsog György Energiagazdálkodásért díj 2007-ben Vaszkó László V-Trade Kft. ügyvezető Energiagazdálkodásért díj 2009-ben Nyeste László okl. vegyészmérnök Energiagazdálkodásért díj 2010-ben Tompa Ferenc "Segner János András" díj 2012-ben Schleisz Pál A csoport létszámának nagy része a debreceni erőműben, illetve a hőszolgáltatásban tevékenykedik. Ennek köszönhető, hogy kitartó munkájukkal valósult meg a Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű és folyamatosan növekedett a debreceni távhőszolgáltatás. Munkájuknak köszönhető az is, hogy a nyíregyházi erőműben szintén magas hatásfokú kombinált ciklusú erőmű létesült. 9

10 Rövidítések: DAB ETE MEE MET MGM MTESZ TIGÁZ TITÁSZ Debreceni Akadémiai Bizottság Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Magyar Elektrotechnikai egyesület Magyar Energia Társaság Magyar Gördülőcsapágy Művek Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tiszántúli Gázszolgáltató Vállalat Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat Felhasznált irodalom: Energiagazdálkodási tudományos Egyesület A Tiszántúl villamosításának története A Tiszántúli áramszolgáltatás története Archívumban őrzött beszámolók, dokumentumok Debrecen, augusztus 23. Rácz Attila Hajdú-Bihar megyei Csoport korábbi titkára 10

11 A Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű A Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű 11

MEE Szegedi Szervezet

MEE Szegedi Szervezet MEE Szegedi Szervezet 2014. évi beszámol moló taggyűlés Napirend: 2014 évi beszámoló 2015. évi terv Jelölő bizottság megválasztása 2014. évi egyesületi munka elismerése Jubileumi nyakkendők átadása Munkabiztonság

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület a Dél-Alföldön. (A MEE Szegedi Szervezetének 62 éves története)

Magyar Elektrotechnikai Egyesület a Dél-Alföldön. (A MEE Szegedi Szervezetének 62 éves története) Magyar Elektrotechnikai Egyesület a Dél-Alföldön (A MEE Szegedi Szervezetének 62 éves története) 114 évvel ezelőtt, 1900-ban Budapesten az elektrotechnikával foglalkozó szakemberek a tudományág széles

Részletesebben

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

Lehetőségek a jelenlegi villamos energia piaci környezetben "Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben SZAPPANOS Sándor Siófok, 2014. 03. 18. EHU termelő kapacitások Rugalmas és hatékony kapcsolt energiatermelési portfolió Szabályozás United

Részletesebben

24. Távhõ Vándorgyûlés

24. Távhõ Vándorgyûlés ENERGIAGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET HÕSZOLGÁLTATÁSI SZAKOSZTÁLYA rendezésében 24. Távhõ Vándorgyûlés MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK A FENNTARTHATÓSÁGÉRT Hatékony távhőrendszerek megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

26. Távhõ Vándorgyûlés

26. Távhõ Vándorgyûlés Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hõszolgáltatási Szakosztálya rendezésében 26. Távhõ Vándorgyûlés A JÖVŐ A TÉT Rövid és középtávú fejlesztések a távhőszolgáltatásban Lillafüred 2013. szeptember

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

22. Távhõ Vándorgyûlés

22. Távhõ Vándorgyûlés ENERGIAGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET HÕSZOLGÁLTATÁSI SZAKOSZTÁLYA rendezésében 22. Távhõ Vándorgyûlés MAGASABB KOMFORT KEVESEBB ENERGIÁVAL! Távfûtött épületek energetikai jellemzõi, korszerûsítési

Részletesebben

23. Távhõ Vándorgyûlés

23. Távhõ Vándorgyûlés ENERGIAGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET HÕSZOLGÁLTATÁSI SZAKOSZTÁLYA rendezésében 23. Távhõ Vándorgyûlés ZÖLDÜL A TÁVHÕ! Megújuló energiák felhasználása és új technológiák alkalmazása a távhõszolgáltatásban.

Részletesebben

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Té Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Résztvevők bemutatkozása és a képzés bemutatása Előadó bemutatkozása tk Résztvevők bemutatkozása A tréning tartalmának és cáljának bemutatása Előadás,

Részletesebben

különös tekintettel a kapcsolt termelésre

különös tekintettel a kapcsolt termelésre Dr. Stróbl Alajos A villamosenergiatermelés változásai különös tekintettel a kapcsolt termelésre XVIII. MKET Konferencia Balatonalmádi, 2015. március 27. A főbb változások 2013 és 2014 között (előzetes,

Részletesebben

Meghatározó események

Meghatározó események Budapest 2013. dec. 5-6. Utam a Szilárd Leó Díjig Mester András Diósgyőri Gimnázium Miskolc Meghatározó események Budapest 2013. dec. 5-6. 1 Fizikai Szemle 1994/4 Szilárd Leó Fizikaverseny 1998-tól Budapest

Részletesebben

A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról

A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról Dr. Stróbl Alajos A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról XVII. MKET Konferencia Siófok, 2014. március 18. A bruttó villamosenergia-felhasználás fejlődése TWh Az erőműveink tavaly

Részletesebben

Michael Debreczeni, Dipl-Ing (FH) Construma, 2014.04.02-06.

Michael Debreczeni, Dipl-Ing (FH) Construma, 2014.04.02-06. Az energiatermelő szövetkezetek kihatása a villamosenergiaellátásban Németországban Az energiaszövetkezetek kialakulása Az energiapiac megnyitásával megalakultak az első energiatermelő szövetkezetek 1999-ben,

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19.

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. Siófok Kapcsolt termelés az összes hazai nettó termelésből (%) Kapcsoltan

Részletesebben

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Stratégia Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. komplex energetikai szolgáltatóként kíván tevékenykedni az alábbi területeken: Fókuszban az energiatermelés és a szinergikusan

Részletesebben

FELHÍVÁS a XX. ORSZÁGOS ENERGETIKAI KONFERENCIÁRA

FELHÍVÁS a XX. ORSZÁGOS ENERGETIKAI KONFERENCIÁRA A konferencia a Magyar Mérnöki Kamaránál akkreditáció alatt áll FELHÍVÁS a XX. ORSZÁGOS ENERGETIKAI KONFERENCIÁRA A piacnyitás értékelése és aktuális energetikai kérdések Sopron, Hotel Szieszta 2008. október

Részletesebben

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Zöldségtermesztés a homokon szakmai konferencia Nyíradony, 2015.09.25. Tartalom

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

A FŐTÁV Zrt. stratégiája, 2013 céljai

A FŐTÁV Zrt. stratégiája, 2013 céljai A FŐTÁV Zrt. stratégiája, 2013 céljai 2013. június 4. Fekete Csaba FŐTÁV Zrt. vezérigazgató Magyarország Nemzeti Energiastratégia 2030 Távhőfejlesztési Cselekvési Terv Nemzeti Energiastratégia 2030 A távhőrendszerek

Részletesebben

28. Távhõ Vándorgyûlés

28. Távhõ Vándorgyûlés Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hõszolgáltatási Szakosztálya rendezésében 28. Távhõ Vándorgyûlés Tudásmenedzsment és a távhőrendszerek fejlesztése A szakmai ismeretek hatékony alkalmazása BALATONALMÁDI

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. március 3. Dunaújváros Gazdálkodási folyamatok feltérképezése a Dunaújvárosi Főiskolán Lenner Tamás 2015. március 5. Nyíregyháza Gazdálkodási folyamatok feltérképezése

Részletesebben

XV. KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSI KONFERENCIA RÉSZLETES PROGRAM TERVEZET. Visegrád. 2012. március 6-7.

XV. KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSI KONFERENCIA RÉSZLETES PROGRAM TERVEZET. Visegrád. 2012. március 6-7. XV. KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSI KONFERENCIA RÉSZLETES PROGRAM TERVEZET Visegrád 2012. március 6-7. MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY A COGEN EUROPE TAGJA Tisztelt Hölgyem! Tisztelt

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban?

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Kasza György főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága IX. Geotermikus Konferencia, 2013.

Részletesebben

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011.

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fórumának Működési Rendje A többször módosított 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről, valamint

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Környezetgazdálkodási műszaki technológia, módszerek és oktatás tanulmányozása Észak-Olaszországban

Környezetgazdálkodási műszaki technológia, módszerek és oktatás tanulmányozása Észak-Olaszországban Környezetgazdálkodási műszaki technológia, módszerek és oktatás tanulmányozása Észak-Olaszországban LdV-HU-11-VEP-3028 ÚTIBESZÁMOLÓ Olaszország Modena 2012. március 10-2012. március 17. Résztvevő neve

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI TANÁCSADÁS A kapcsolt energia jelene és lehetséges jövője Magyarországon Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET) 2010 TANÁCSADÁS A kapcsolt a primerenergia-megtakarításon keresztül

Részletesebben

Az új energiahatékonysági irányelv

Az új energiahatékonysági irányelv Az új energiahatékonysági irányelv Dr. Hevesi Zsófia Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 3% 1,5% Energiahatékonysági munkacsoport ülés 2012. október 9., Budapest

Részletesebben

A konferencia a Mérnöki Kamaránál akkreditáció alatt áll. FELHÍVÁS a. Sopron Wels (Ausztria) 2010. március 4 5.

A konferencia a Mérnöki Kamaránál akkreditáció alatt áll. FELHÍVÁS a. Sopron Wels (Ausztria) 2010. március 4 5. A konferencia a Mérnöki Kamaránál akkreditáció alatt áll FELHÍVÁS a XV. ORSZÁGOS ENERGIATAKARÉKOSSÁGI és MEGÚJULÓ ENERGETIKAI KONFERENCIÁRA és AUSZTRIAI ENERGIATAKARÉKOSSÁGI SZAKVÁSÁRRA Sopron Wels (Ausztria)

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

SZKSZF. egy felelősen gondolkodó városi közösség

SZKSZF. egy felelősen gondolkodó városi közösség SZKSZF egy felelősen gondolkodó városi közösség 1 KIK IS VAGYUNK? SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKEMBEREK ÁLTAL ALAPÍTOTT TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítótag: 27 fő - vállalatok környezetvédelmi szakemberei

Részletesebben

Energiatudatosság a társadalom peremén

Energiatudatosság a társadalom peremén Energiatudatosság a társadalom peremén Dr. Nagy József Bükkaranyos, 2008 BÜKK-MAK LEADER A BÜKK-Miskolc Térségi Vidékfejlesztési Akciócsoport (BÜKK-MAK LEADER) Elhelyezkedés: Miskolc körül, patkó alakban

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt

Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt László György üzletfejlesztési projekt menedzser Lukácsi Péter létesítményi osztályvezető 1856. Fővárosi

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Távhőfejlesztés alternatívái hazai és nemzetközi viszonylatban

Távhőfejlesztés alternatívái hazai és nemzetközi viszonylatban Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége szervezésében TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZAKMAI NAPOK NEMZETKÖZI KITEKINTÉSSEL VISEGRÁDON 2012. november 5-6-án Távhőfejlesztés alternatívái hazai és nemzetközi viszonylatban

Részletesebben

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014 MSZOSZ A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója Szociális párbeszéd továbbfejlesztése a munkavédelemben Norway Grants 2009-2014 Hajdú-Bihar:

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet 12/20. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük Herzlich Willkommen in der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer! Üdvözöljük a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamarában! Budapest, den 14. September 2010 1 DUIHK - Energiezirkel DUIHK -

Részletesebben

Martfű általános bemutatása

Martfű általános bemutatása 2014 Martfű általános bemutatása Martfű földrajzi elhelyezkedése Megújuló lehetőségek: Kedvezőek a helyi adottságok a napenergia és a szélenergia hasznosítására. Martfűn két termálkút működik: - Gyógyfürdő

Részletesebben

Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt

Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt MOM Kulturális Központ, 2014. március 27. A FŐTÁV a hazai távhő

Részletesebben

Jó gyakorlatok az energetikában

Jó gyakorlatok az energetikában ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. Jó gyakorlatok az energetikában Vámosi Gábor Ügyvezető Jó gyakorlatok bemutatásának jelentősége Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia

Részletesebben

FÓRUM ÜZLETKÖZPONT TÁVFŰTÉSE ÉS HŰTÉSE

FÓRUM ÜZLETKÖZPONT TÁVFŰTÉSE ÉS HŰTÉSE 21. Távhő Vándorgyűlés 2008. szeptember 23-24. SZEGED FÓRUM ÜZLETKÖZPONT TÁVFŰTÉSE ÉS HŰTÉSE Kovács Zsolt szolgáltatási igazgató DIN EN ISO 9001:2000 A távhőrendszer fő jellemzői NA 300 NA 400 NA 350 NA

Részletesebben

Orbán Tibor FŐTÁV Műszaki vezérigazgató-helyettes Gurka Szilárd FŐTÁV energiagazdálkodási osztályvezető László Tamás AEE Magyar Tagozata

Orbán Tibor FŐTÁV Műszaki vezérigazgató-helyettes Gurka Szilárd FŐTÁV energiagazdálkodási osztályvezető László Tamás AEE Magyar Tagozata Hozzájárulás a Virtuális erőmű építéséhez 22,27 kw. Hőközponti fűtési energiahatékonysági csereprogramja (rekonstrukció) Orbán Tibor FŐTÁV Műszaki vezérigazgató-helyettes Gurka Szilárd FŐTÁV energiagazdálkodási

Részletesebben

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége szervezésében a Pécsi Távfűtő Kft. támogatásával. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA és KIÁLLÍTÁS

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége szervezésében a Pécsi Távfűtő Kft. támogatásával. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA és KIÁLLÍTÁS A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége szervezésében a Pécsi Távfűtő Kft. támogatásával TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA és KIÁLLÍTÁS PécS 2012. május 9-10-11. Merre tovább? Avagy távhő jövőkép fogyasztói,

Részletesebben

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6 Óbudai Egyetem Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEGONC Kreditérték: 6 nappali 6. félév Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Megújuló távhő megújuló energiával!?

Megújuló távhő megújuló energiával!? A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége szervezésében TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZAKMAI NAPOK VELENCE 2011. november 21-22. Megújuló távhő megújuló energiával!? Velence Resort & Spa**** (2481 Velence, Tó

Részletesebben

2012. május 9. szerda délelőtt PROGRAM. Konferencia helyszíne: Hotel Palatinus City Center ***szálloda

2012. május 9. szerda délelőtt PROGRAM. Konferencia helyszíne: Hotel Palatinus City Center ***szálloda 2012. május 9. szerda délelőtt PROGRAM Konferencia helyszíne: Hotel Palatinus City Center ***szálloda 08.00-13.00 Kiállítók érkezése, kiállítás berendezése Kiállítás helye: Hotel Palatinus City Center

Részletesebben

Mechwart András Ifjúsági Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Mechwart András Ifjúsági Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 BUDAPEST, Madách Imre utca 5. Mechwart András Ifjúsági Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: 2.1 Készítette: Hartmann Bálint, Vokony István, Szén István

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei Vágó Ilona mb. osztályvezető MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatóság Karcag, 2012. November 9. Amiről szó lesz 1. Röviden a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása Kaposvári Vagyonkezelő Zrt Távfűtési Üzem Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása Zanatyné Uitz Zsuzsanna okl. gépészmérnök Nyíregyháza, 2011. szeptember

Részletesebben

lyázatok lkodás feladat vagy lehetőség? g? Önkormányzati nyzati konferencia Budapest, 2009. május m

lyázatok lkodás feladat vagy lehetőség? g? Önkormányzati nyzati konferencia Budapest, 2009. május m Energetikai témájút KEOP-pály lyázatok Az önellátó energiagazdálkod lkodás feladat vagy lehetőség? g? Önkormányzati nyzati konferencia Budapest, 2009. május m 25. 1 Pályázni válság idején? Milyen kiutat

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Kiss Balázs Energia Központ Debrecen, 2011. április

Részletesebben

C É G I S M E R T E T

C É G I S M E R T E T ELTI Energetikai Létesítményeket Tervez Iroda Kft. Telephely, levélcím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 28. /: (36-1) 279-1674, 279-1675 : elti.kft@chello.hu C É G I S M E R T E T Tisztelt leend Partnerünk!

Részletesebben

A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. július 1 1. A Nap Klub Alapítvány munkaszervezete 1.1. A Nap Klub Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) munkaszervezete az elnök,

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVEZETŐ A magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan

Részletesebben

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása Dr. Toldi Ottó főosztályvezető helyettes Klímaügyi-, és Energiapolitikai Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

2005. évi bevételek és költségek alakulása tevékenységek szerinti bontásban 1. Közfoglalkoztatások

2005. évi bevételek és költségek alakulása tevékenységek szerinti bontásban 1. Közfoglalkoztatások Közhasznú Szolgálat 2005. évi üzleti jelentés, 2006. évi terv 2. számú ábra 2005. évi bevételek és költségek alakulása tevékenységek szerinti bontásban 1. Közfoglalkoztatások Bevételek Kiadások Egyenleg

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon

Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés Sugárzási energia Elözmények, mai helyzet, növekedés Napelemes berendezések Potenciál Európai helyzetkép

Részletesebben

MET ENERGIA FÓRUM, 2011. Erőművek létesítése befektetői szemmel

MET ENERGIA FÓRUM, 2011. Erőművek létesítése befektetői szemmel Magyar Energetikai Társaság MET ENERGIA FÓRUM, 2011 Balatonalmádi, 2011. június 8-9. Erőművek létesítése befektetői szemmel Dr. Korényi Zoltán 1 TARTALOM 1. A BEFEKTETŐ GYÖTRELMEI 2. AZ ERŐMŰVEK ÉLETPÁLYÁJA

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

11.20-11.40 Rostár András, 3M Hungária Kft., - Innovatív megoldások a légzésvédelemben.

11.20-11.40 Rostár András, 3M Hungária Kft., - Innovatív megoldások a légzésvédelemben. IPAR NAPJAI KONFERENCIA PROGRAM CHEMEXPO Első Kelet-Közép Európai Műanyagfeldolgozó Forum- Budapest Szervező: ECEBD Hungary Kft. - PLASPORTAL Időpont: 2010.május 5. (szerda) 8.30-17.00 Amennyiben részt

Részletesebben

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A MEGYE FŐBB FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓI 2012. IV. NEGYEDÉVBEN A KSH munkaerő-felmérés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről A Fővárosi Bíróság az 1992. február 13-án 4264. sorszám alatt nyilvántartásba vett EOQ Magyar

Részletesebben

A kapcsolt, a megújuló és a hulladék energiaforrások jelene és jövője a távhőben Úton az optimális energiamix felé

A kapcsolt, a megújuló és a hulladék energiaforrások jelene és jövője a távhőben Úton az optimális energiamix felé A kapcsolt, a megújuló és a hulladék energiaforrások jelene és jövője a távhőben Úton az optimális energiamix felé XVIII. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelési konferencia Balatonalmádi, 2015. március

Részletesebben

Helyszín: Danubius Hotel Gellért Időpont: 2015. március 10-11. Klímaváltozás Energiatudatosság Energiahatékonyság X. Konferencia és Kiállítás

Helyszín: Danubius Hotel Gellért Időpont: 2015. március 10-11. Klímaváltozás Energiatudatosság Energiahatékonyság X. Konferencia és Kiállítás MEGHÍVÓ Klímaváltozás Energiatudatosság Energiahatékonyság X. Konferencia és Kiállítás www.klenen.eu Helyszín: Danubius Hotel Gellért Időpont: 2015. március 10-11. Médiapartner: Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

A kreditpont érvényesítéséhez előzetes online regisztráció szükséges! A látogatói regisztrációt április 11-én 18 órakor lezárjuk!

A kreditpont érvényesítéséhez előzetes online regisztráció szükséges! A látogatói regisztrációt április 11-én 18 órakor lezárjuk! A Magyar Mérnöki Kamara 2013. április 4-i döntése alapján (törzsszám: MMK/2013/0008) az MMK tagjai a HUNGAROTHERM kiállítás látogatásáért a szakmai napokon (április 10-12.) 1 kreditpontot kapnak. A kreditpont

Részletesebben

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Vámosi Gábor igazgató 1 Megalakulás Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával alakult meg 2009. március 6-án Tulajdonosok:

Részletesebben

Energiahatékonysági projektek a távhő szektorban

Energiahatékonysági projektek a távhő szektorban MATÁSZSZ konferencia, Budapest, 2014. május 16. Energiahatékonysági projektek a távhő szektorban Előadó: Polgár Győző Energetikai szaktanácsadó Cothec Energetikai Üzemeltető Kft. Energiahatékonysági projektek

Részletesebben

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül Kuntner Gábor vezérigazgató, Energy Hungary Zrt Energiamegtakarítás = függetlenség Energiamegtakarítás

Részletesebben

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A (megújuló) energia. jelen

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A (megújuló) energia. jelen Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A (megújuló) energia jelen és s jövőj EU stratégia 2007: az energiahatékonys konyság g 20%-os növeln velése az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkent

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben

Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben Magyarázat A devizakonverziók normál elszámolásának meghatározása: Minden normál devizakonverziót alap esetben T+2 napos elszámolással teljesít

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Aktuális pályázati kiírások megismertetése, pályázók körének

Részletesebben

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Dr. Hompoth Emese Személyi adatok Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Célkitűzés A HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthonban: menedzser típusú

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783 30 ÉV Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Több napelem, több energia Csak egyszer kell megvenni, utána a villany ingyen van! 1m 2 jóminőségű napelem egy évben akár 150 kwh villamos energiát

Részletesebben