Túl az 50. éven az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hajdú-Bihar megyei Csoport története - tevékenysége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Túl az 50. éven az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hajdú-Bihar megyei Csoport története - tevékenysége"

Átírás

1 Túl az 50. éven az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hajdú-Bihar megyei Csoport története - tevékenysége ELŐZMÉNYEK: A II. világháború után, az ország újjáépítésére irányuló politikai és gazdasági törekvések egyaránt szükségessé tették a műszaki értelmiség szakmai mozgósítását is. Ezért a mérnökszakszervezet közreműködésével, még 1948 júliusában megalakulhatott a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ). Alapvető célja volt, hogy a mérnökszakszervezetek keretében jól működő szakosztályi munka tovább fejlődjék és a mérnökszakszervezet erősáramú, energia és tüzeléstechnikai szakosztályaiban folyó munka a Magyar Elektrotechnikai Egyesület profiljába tartozó tevékenység mellett egy, a kalorikus műszaki tudományok köré csoportosítható egyesületi tevékenység keretében folytatódjék. Így esett az elhatározás a Hőgazdálkodási Tudományos Egyesület megalakítására Budapest V. Szalay u. 4. szám alatt, január 20-án. Az egyesület röviddel működésének megkezdése után számos munkabizottságot alakított. A taglétszám a működés első időszakában fő között mozgott. Az Egyesület első elnöke Pikler Ferenc, főtitkára Benedek László volt. Az egyesület 1952-ben az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) nevet vette fel. Az egyesület ideiglenes hivatalos helyisége a Budapest VI., Érsek u. 4. szám alatt volt. Később 1950-ig a Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 3. szám alatt. Több működési helyszínt követően a 70-es évek elején véglegesítődött a MTESZ több egyesületével együtt az ETE titkárságának új címe, 1973-tól Budapest V., Kossuth Lajos tér 6-8. Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület szervezetén belül a központi szakosztályok mellett, a helyi szervek - a területi és üzemi csoportok - alkották az egyesületi munka fő pillérét. Az egyesületi, így a társadalmi jellegű műszaki tudományos tevékenység kibontakozásának egyik fő megjelenési formája a helyi szervek, így a Hajdú-Bihar megyei Csoport létrejötte, szerepük, aktivitásuk, szakmai tekintélyük állandó erősödése volt. MEGALAKULT A MEGYEI CSOPORT A Hajdú - Bihar megyei csoport 1962-ben Debrecenben alakult meg 32 fővel. A megalakulást sürgette és szükségessé tették a város kommunális létesítményeinek, az ipari üzemeknek energiagazdálkodási feladatai. A megalakuláskor a csoport lényegében két bázisvállalatra a TITÁSZ-ra és az akkori Gázművekre épült. Az alapító tagok között ott voltak a város nagy üzemeinek energetikusai is. A csoport első elnökének, Molnár Jánost a TITÁSZ akkori igazgatóját választották meg. A csoport titkári feladatait Schleisz Pál látta el, aki a Debreceni Erőmű telepvezetője, majd után a TITÁSZ Vállalat erőművi osztályvezetője, majd főosztályvezetője volt. Tevékenységéből kiemelten fontosak a munkabizottsági munkák, melynek keretében összesen 22 bizottság munkájában vett részt, ebből 7-nek vezetőjeként. Legjelentősebbek a város energiaellátási kérdéseivel foglalkozóak voltak, ezek nagyban segítették az energiaszolgáltató vállalatok fejlesztési terveinek kialakítását, végrehajtását, a városfejlesztési koncepciók energiaellátási módozatainak megválasztását. A csoport fontos célkitűzésként szerepelt az egyesületi munkában az energiagazdálkodás területén dolgozó szakemberek bevonása. E téren a sikeres szervező munkának eredménye volt, hogy a debreceni csoport idő közben Hajdú-Bihar megyei területi szervezetté bővült, 1

2 magába tömörítve így a különböző vállalatok, üzemek, intézmények, hatóságok, és mezőgazdasági termelőszövetkezetek dolgozóit. Nagy sikere volt a csoport keretében szervezett tapasztalatcserével egybekötött üzemlátogatásoknak is. Ez bizonyságul szolgált arra, hogy a tagság mindig is érdeklődött az őt körülvevő, valamint közvetlenül érintő témák iránt. Debrecen és a megye különböző intézményei és üzemei részéről folyamatos igények merültek fel az energetikával kapcsolatos tanfolyamok, képzések beindítására. Ennek keretében a kazánfűtői, kezelői, kazángépészi oktatások megszervezésére került sor, mely eredményeképpen több mint 1000 szakember kapott munkakör betöltésére jogosító bizonyítványt. Mindez nagymértékben pótolta az állami szakoktatás e téren fennálló hiányosságait. A csoport taglétszáma a 70-es években növekedett erőteljesen, majd 1973-ban elérte a 75 főt. A létszám növekedésének, a társadalmi munka aktivitásának fokozódásaként a háttérben az alábbiak játszottak fontos szerepet: az ipar regionális fejlődése, nagy volumenű beruházások megnőtt az energetikával foglalkozók iránti igény magas volt a fiatal mérnökök, technikusok száma, akik továbbképzéséről, összefogásáról gondoskodni kellett szükség volt a szakmai tapasztalatcserékre a központi szervben is tevékenykedők a helyi csoportokban is szívesen vállaltak vezető, koordináló feladatokat. A megnövekedett taglétszám szakcsoportok létrehozását tette szükségessé, melyek saját munkatervekkel és vezetőkkel működtek. Így alakult meg az Erőművi, a Hőszolgáltatási a Gázipari, a Mezőgazdasági Energetikusok, később Üzemi csoport, valamint az MGM és a Kabai Cukorgyár szakcsoportja. A megyei csoport magába tömörítette az üzemi csoportok tagjait, így nagyobb hatósugárral, és szélesebb tömegbázissal bírt tól kezdődően az elnöki teendőket a TITÁSZ vezérigazgatójának kinevezett Nagy Géza látta el. A csoport taglétszáma a 70-es évek dinamikus fejlődését követően a csúcsot 1985-ben érte el, amikor 346 fő szolgált tömegbázisul. CÉLOK, FELADATOK: A cél mindig alapvetően az új ismeretanyagok átadása, a műszaki tudományos eredmények közkinccsé tétele volt, a szakmai kapcsolatrendszer a vállalati és üzemi tervek megoldásához a segítségnyújtás. Nagy szerep hárult a Debrecen város energiaellátási kérdéseivel foglalkozó munkabizottságra a város forróvíz-távfűtőrendszer kiviteli tervei készítésénél. Értékes tevékenységet folytattak más munkabizottságok a fogyasztói adatok gyűjtésében és felmérésében tanulmányok, készítésében. Például szolgál erre a Debreceni Erőmű irányítástechnikai fejlesztése keretében a központi hővezénylő kialakítása, Vízminőség kárelhárítási terv készítése, a melegvíz előállításánál elérhető hőenergia - megtakarítás vizsgálata. Rendszeressé vált a munkát segítő szakmai konferenciákon való részvétel, azok szervezésében való aktív közreműködés, az üzemlátogatások. A rendezvények alkalmat teremtettek a szakmai és emberi kapcsolatok fejlesztésében, az együttműködésben ben tartott vezetőségi és küldöttválasztó taggyűlés Korcsog Györgyöt, a Debreceni Erőmű igazgatóját választotta az ETE tagság elnökéül, a titkári teendőkre a 28 évig lelkiismeretesen végző Schleisz Pál után Kerékgyártó Bélát, aki a Területi Műszaki és Biztonságtechnikai Felügyelet vezetője volt. A rendszerváltás és gazdasági recesszió évei következtek, mely sorra visszavetette a területi csoportok, így a megyei csoport munkáját is. Ebben a nehéz időszakban a legfontosabb célt a 2

3 tagok és a működőképesség megtartása jelentette. Később a 90-es évek közepén új helyzetet teremtett az energia szektor privatizációja, mely szintén nyomokat hagyott maga mögött. Az energetikusok közül is többen elvesztették munkájukat, illetve váltásra kényszerültek és folyamatosan megszűnt az állam társadalmi szervezeteket segítő támogatása. Ebben az időszakban egyszerre kellett megteremteni a működéshez szükséges anyagi forrásokat és emellett olyan szakmai és tudományos programkínálatot biztosítani, hogy ne győzhessen az érdektelenség és a passzivitás. A szakcsoportok a pályakezdő fiatalok körében a megyei csoport pedig a szakirányú iskolákkal való kapcsolattartás alapján nyert meg lelkes és ambiciózus fiatalokat az egyesületi munka számára. Szakirányú felsőfokú intézményként az Ybl Miklós Műszaki Főiskola patronálásával a megyei csoport évenként 2 hallgatót színvonalas diplomamunkája után anyagi elismerésben részesített hosszú éveken keresztül. Felvállalta, és szívesen közreműködött Debrecen város és környékén észlelt energetikai problémák feltárásában, és azok rendezésére irányuló műszaki megoldások kidolgozásában szakembereinek bevonásával. Az országos és helyi rendezvényeken széleskörű kapcsolatainak felhasználásával képviselte a Debrecen város érdekeit az energetika egyes területein, és támogatta a város energia stratégiáját, segítséget nyújtva az új koncepciók, energia tanácsadás, energia racionalizálási tervek előterjesztésében. A korábbi évek energetikai munkájának, valamint az erőművi szakcsoport lelkes mérnök gárdájának köszönhetően alapos előkészületek után a vidéki városok közül elsőként és máig is egyedüli módon megépült a debreceni gázturbinás kombinált ciklusú egység, amely világszínvonalú technológiaként az országban egyedi konstrukcióként került letelepítésre, kiváló energetikai és környezetvédelmi jellemzőkkel. A háttérként jelenlévő kommunális hőpiac, melyre a technológia is épült, a város elhivatott energetikusainak köszönhető. Ezek méltóak a nagy elődök és a tudományos egyesületi tevékenység örökül hagyott példájához. A csoport, a lakossági és szakmai tájékoztatás keretében a Debreceni Erőműről, később a Debreceni Kombinált Ciklusú Erőműről kiállítást rendezett be a Technika Házában működő Energia Tanácsadó Irodát segítve. Szakmai tudósításokkal adott hírt munkájáról országos energetikai lapokban és a TITÁSZ Hálózat újságában től 2011-ig összesen 51 szimpóziumot szervezett, mely rendezvények összesen 1881 fő érdeklődőt mozgattak meg. Bemutatót tartó cég Témakör Helyszín Időpont Résztvevő fő 1. FESTO Vezérlő berendezések MGM ápr INGERSOLL Csavarkompresszorok MGM júl ETE - MET 13. TÁVHŐ konferencia H.szoboszló szept FŰTŐBER Hőcserélők - klímatechnika YBL Főisk okt Rosemount Folyamatirányítás MTESZ nov ETE - Elektrotech. Egy. VITAFÓRUM MTESZ nov ABB Gázturbinák, kombinált erőművek Postás dec Danish Energy Gr. Hőszolgáltatás nov Controllflex Folyamatirányítás Postás dec Drugovitsch Gáz - vízközmű hálózatok Postás dec Siemens Kombinált ciklusú erőművek Postás febr Szabó - Galambos kft. Előre szigetelt csővezetékek Postás ápr

4 13. AEG Folyamatirányítás - hajtás szab. Postás ápr Rosemount Analítika Postás jún ELIN - GE Kombinált ciklusú erőművek Postás júl ETE Energetikai vitafórum Postás máj ADAMS Szerelvények Postás máj TTI LTD. Hőszolg.szerelvények, berend. Postás jún ABB Ir.techn., frekvenciaváltós hajtások Postás jún ETE 14. Távhő konferencia Arany Bika szep EICHLER Lég- és klímatechnika Postás okt DRAGER Mérési techn., légzésvédelem Postás nov FŰTŐBER Fűtéstechnika, kazánok Postás nov HONEYWELL Szabályozástechnika Postás nov VILLKESZ KFT Infratelevíziózás, hőveszteségek Erőmű febr SIEMENS KWU Gázturbinák Postás júl ERBE Gázturbinák az iparágban Erőmű december ABB Gázturbinák Erőmű február KINTZLY ÉS FIA KFT Burgmann tömítőelemek Erőmű márc ETE H.B. M.-i csoport 7,1 MW -os fűtőturbina telepítése Erőmű jún ETE H.B. M.-i csoport Erőmű - technikatörténeti bemutató Erőmű aug FISHER ROSEMOUNT Irányítástechnika Erőmű febr DAB - ETE H.B. m.-i cs. Kapcsolt villamosenergia termelés DAB székház márc ETE H.B. M.-i csoport Kihelyezett titkári tanácsűlés Erőmű ápr FISHER ROSEMOUNT Általános bemutatás a termékekről MTESZ ápr IPU Magyarország KFT GESTRA kondenzautomaták Erőmű ápr SOLTÉSZ+SOLTÉSZ Ipari szerelvények, kiegészítők Postás okt Hydrotight Power G. Szegcsavarlazítás Club Barabás jan Keystone Ipari technológiák Erőmű jan Brunnbauer KFT Ipari szerelvények Erőmű márc MEE Senior Klub ETE Kombi erőmű építés Erőmű június I. ENERGOexpo * Nemzetközi konferencia FŐNIX Cs szept II. ENERGOexpo * Nemzetközi konferencia FŐNIX Cs szept III. ENERGOexpo * Nemzetközi konferencia FŐNIX Cs szept IV. ENERGOexpo * Nemzetközi konferencia FŐNIX Cs szept V. ENERGOexpo * 47. ETE MTT Nemzetközi konferencia Kihelyezett konferencia FŐNIX Cs. DAB Székház szept ápr VI. ENERGOexpo * Nemzetközi konferencia FŐNIX Cs szept TÖMI-TECH BT. Speciális tömítő rendszerek Erőmű nov VII. ENERGOexpo * 51. VIII. ENERGOexpo * 52. IX. ENERGOexpo * 53. X. ENERGOexpo * Nemzetközi konferencia Nemzetközi konferencia Nemzetközi konferencia Nemzetközi konferencia Kölcsey Konf. K. Kölcsey Konf. K. Kölcsey Konf. K. Kölcsey Konf. K szept szept szept szept Megjegyzés: * Szakmai szervező A beáramló új technológiák megismertetése méltó kihívást jelentett a szervezet mérnökgárdája számára. A rendszerváltás során a politika színezet is megjelent a szakmán belül, mely megosztottságot hozott és új szervezetek létrejöttével is párosult. Az ETE-n belül a megyei csoport is azt az álláspontot képviselte, hogy a tudományos társadalmi szervezetek működésének politikától és 4

5 vallási hovatartozástól mentesnek kell lennie és csak a szakmai tudományos tevékenységre kell korlátozódnia. Ez az elv vezérelte a helyi vezetést is, így sokszor sikerült megtalálni a közös pontokat a más társ-szervezetekkel, köztük a Magyar Energia Társasággal (MET). A 1997-es év végén még 110 fő, melyből 8 fő nyugdíjas, 1999-ben pedig 92 fő volt a csoport taglétszáma, melyből több mint 20 fő bejegyzett energetikai műszaki szakértői címmel rendelkezett. A 2000-es években a korábbi évekre jellemző saját célra szervezett rendezvények száma jelentősen csökkent, a munkahelyi leterheltség miatt. A közös szervezésű, szélesebb rétegeket megmozgató rendezvényeken azonban, továbbra is hasonló aktivitással vesz részt és képviselteti magát a Hajdú Bihar megyei csoport. Akkori taglétszám 103 fő. A megalakulás időszakára és az azt követő évekre az volt a jellemző, hogy a tagdíj bevételek mellett az un. bázis vállalatok, mint a TITÁSZ, TIGÁZ, stb. biztosították a működéshez szükséges forrásokat. Emellett komoly hányadot képviseltek a célfeladatokból, tanulmánykészítésekből befolyt összegek. A külföldi tulajdonosoknak nem állt érdekében a műszaki és tudományos egyesületek és így Hajdú -Bihar megyei csoport anyagi jellegű, működést finanszírozó támogatása. A nehéz helyzetből a kiutat a mindinkább a bevételt jelentő rendezvények szervezése jelentette és között összesen 40 ilyen bevételt jelentő rendezvény került megszervezésre. A 90-es évek alapozó munkájának eredményeként, magas nívójú, nagy látogatottságú rendezvényeket szerveztünk és a bevételekből 10 alkalommal többnapos külföldi, és 3 alkalommal hazai szakmai kirándulást realizáltunk a tagság számára. Szakmai utak: Időpont: Dátum: Hely: Téma: Létszám: visszatérően 1990 ig Lipcse Lipcsei Kammer der Technik együttműködés Május Graz - Ikervár Voitsbergi és Ikervári erőművek látogatása Szeptember Október 02. Bécs - München Bécs -i erőmű megtekintése Szeptember Október 01. München München - Süd erőműlátogatás Október Linz - München Linz -i gázturbinás erőmű megtekintése Szeptember Október 01. Landshut Isar II. atomerőmű megtekintése Október 30. Gibárt Vizierőmű látogatása Október 27. Sajószöged Szekunder tartalék Gázturbina megtekintése Szeptember Október 02. Linz - München Linz -i erőmű látogatása Május 17. Visonta Mátrai Erőmű látogatása Október Erdély -Tarnica Tarnicai Vízerőmű megtekintése Szeptember Szlovénia Krskó -i Atomerőmű látogatása Szeptember Dél - Cseh ország Bős -i Vízerőmű megtekintése Szeptember Lengyelország Polanieci szén - biomassza erőmű látogatása 30 Összesen: 509 A pénzeszközök bővítéséhez hozzájárultak energetikai céges támogatások is szponzori szerződésekkel, és ők is részt vehettek a tanulmányutakon. További - bár nem számottevő - bevételt jelentett a tagdíjakból beszedett összeg is, melynek fele szintén a területi szervezetnél maradt. 5

6 A területi szervezet gazdálkodását és működését az alábbi ábra szemlélteti: Rendezvények bevétele Tagdíj Szponzorálás CSOPORT Rendezvény szervezés ETE központ Programok a tagságnak KAPCSOLATTEREMTÉS - HAGYOMÁNYÁPOLÁS: A Hajdú-Bihar megyei Csoport 1979-ben vette fel a kapcsolatot a Kammer der Technik Lipcsei Energiakombinátnál működő szervezetével és azzal együttműködési megállapodást kötött. Kiterjedt a lipcsei és debreceni távhőszolgáltatási rendszerek kölcsönös megismerésére, a fejlesztéssel kapcsolatos elképzelések tanulmányozására, üzemeltetési és karbantartási feladatok vizsgálatára. A megállapodás értelmében 1989-ig többször műszaki szakemberek érkeztek Debrecenbe, illetve utaztak Lipcsébe tapasztalatcsere céljából. A kutatási - fejlesztési munkabizottság több éven keresztül tevékenyen részt vett az OKKFT munkáiban, ahol 10-nél több hőszolgáltatási szabvány, illetve ajánlás kidolgozásában működtek közre. Az Energiagazdálkodási Tanácsadó Szolgálat - egyre nagyobb igénybevétel mellett - több mint 10 éven keresztül szolgálta az energetikusok szakmai, gyakorlati munkáját. Kiemelkedő volt az oktató és továbbképző szerepe a tanfolyami és egyéb szakmai oktatások, kazánfűtői tanfolyamok, idegen nyelvi tanfolyam szervezésében, indításában, amely a tagság és az érdeklődők szakmai fejlődését szolgálta. A vitafórumok szervezése és vitaindító előadások lehetőséget adtak a megoldásra váró feladatok megvitatására, véleménycserékre. Komoly hangsúlyt képviseltek a tanulmánykészítések - szakértői tevékenységek. Az évente rendszeresen megrendezésre kerülő Épületgépészeti Szakmai Napokon való közreműködés, a Távhő konferenciák és Vándorgyűlések szervezésében való részvétel, melyek mind a szakma rangját megbecsülését hirdették. Évenként került megrendezésre az üzemi energetikusok részére Energiahatékonysági Verseny. E szép kezdeményezés 1999-ig 29 alkalommal értékelte a Tiszántúl kiemelt 6

7 nagyfogyasztóinak éves energiagazdálkodási munkáját. Ez a verseny nagyszerű fórum volt arra is, hogy az üzemi energetikusok megismerkedhessenek egymás munkájával, így képet kapva az egyes technológiákhoz kapcsolódó energia megtakarítási lehetőségekkel. A Hajdú- Bihar megyei Csoportból számos energetikus vett részt a versenyben, valamint a csoport vezetése a szervezésben való közreműködéssel és szponzorálással nyújtott segítséget, kiemelten Vas József személyében, aki az Energia Felügyelet vezetője volt ban ünnepélyes keretek között nyílt meg a Debreceni Erőmű területén berendezett szabadtéri múzeum, mely a villamos energia és hőtermelés "matuzsálem" berendezéseinek állít emléket. A múzeum ritkaságai közül emelhető ki az a két szegecselt gőzkazán (Lokomobil, Hofherr), melyek egykor a Hortobágyi Sajtgyár területén működtek, majd Deák Ferenc debreceni kazánkovács gyűjteményéhez tartoztak. Ezzel sikerült megőrizni a korabeli technológiák jegyeit is, mely a csoport lelkes társadalmi munkájával valósult meg. A szabadtéri múzeum kuriózuma e régiónak, amely tovább bővíthető. KÖZREMŰKÖDÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS Korcsog György személyében a csoport elnöke az ETE ügyvezető bizottságának a tagja, majd később egyik elnökhelyettese, így az ETE felső vezetésével is közvetlen és rendszeres kapcsolatot tart. Évek óta levezető elnök az éves közgyűlésen, a díjbizottság elnöke. Mivel a MTESZ debreceni szervezetének szövetségi tanácsában is munkálkodott, így megvalósulhatott a kapcsolattartás más tudományos egyesületekkel is. Ugyanígy tagja volt a Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) Gépészeti Munkabizottságának. A felsorolt kapcsolatok éveken át szavatolták a tagság számára, hogy Debrecen város tudományos életéről a csoport folyamatosan információt kapjon és általa képviseltesse magát. 7

8 Fontos megemlíteni, hogy a Magyar Energia Hivatal (MEH) megalakulását követően, kezdeményezésére a Hivatalon belül a Hajdú-Bihar megyei Szervezethez kapcsolódó ETE csoport alakult, szélesítve és színesítve ezzel a tagság bázisát. Hagyományteremtő kezdeményezés volt az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület közös rendezvényeként az ENERGOexpo Konferencia és Kiállítás, mely a szakma ismételt egységesítését is célul tűzte ki. A politikai energetikai felső vezetés és neves előadók részvételével aktuális kérdésekkel foglalkozó konferencia, a szakma ezredfordulót követő olyan rendezvényeként került elindításra, mely sok év megosztottság után az egységes gondolkodás, a szakmai összefogás jegyeit tükrözte. A 2003-ban elindított konferencia a debreceni szervezeten keresztül évről-évre sikeres szakmai szervezője, mely éppen 2012-ben rendezte a 10., jubileumi konferenciát. ÖSSZEGZÉS: A helyi csoport között végzett munkáját az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület célkitűzéseinek helyi szintű megvalósítása fémjelzi. A lelkes és szakmailag kiváló mérnököket és technikusokat magába tömörítő csoportnak komoly és meghatározó szerepe volt Debrecen energetikai fejlődésében. A tudományos egyesületi keret olyan hátteret biztosított a szakma elkötelezettjeinek, mely lehetőséget adott a személyes és szakmai fejlődésre, elismerésre, megbecsülésre. A komoly szakmai munkán túl az emberi kapcsolatok építéséhez is megfelelő teret nyújtott, így létrejöhetett a hazai műszaki értelmiség széles szakmai bázison való együttműködése. A csoport vezetői, elnök és titkári funkciókban lelkiismeretes és példamutató munkájukkal folyamatosan biztosították a Hajdú-Bihar megyei Szervezet működését, így az anyaegyesület számára a biztos régiós hátteret. Elnökök Titkárok Molnár János Schleisz Pál Nagy Géza Korcsog György Kerékgyártó Béla Tompa Ferenc Rácz Attila Szabó Attila okl. üzemmérnök A Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezet saját szervezésű rendezvényein kívül számos alkalommal vett részt Energetikai Fórumokon és Konferenciákon, lelkesen segítette többek között a Hőszolgáltatási Szakosztály munkáját. Az erőművi csoport a távhőellátás termelői oldalát képviselve elkötelezett támogatója volt a távhőszolgáltatás kiépítésének, bővítésének, a környezetvédelemnek. Ezt igazolják az alábbi rendezvényeken előadásokkal való részvételei: Debrecen Távhőszolgáltatási Szakmai Napok Budapest Szakmai Fórum ETE Debrecen V. Épületgépészeti és Gépészeti Szakmai Napok 8

9 Balatonfüred Erőműfórum Kombinált Ciklusú Erőmű létesül Debrecenben Debrecen ÖKOINVEST Energiatermelés környezetbarát módon Debrecen Regionális Energia Tanácsadó Központ szakmai nap Hogyan változtatja meg a DKCE a megye energiatérképét? Debrecen Környezetvédelmi Konferencia Energiatermelés környezetvédő módon Budapest INDUSTRIA Az energetika üzleti modelljének főbb jellemzői, verseny és hatékonyság Debrecen MTESZ szakmai nap A debreceni és nyíregyházi szociális hő piac kapcsolt energiatermeléssel Siófok 16. TÁVHŐKONFERENCIA Nyíregyháza és Debrecen szociális hő piacának megtartása kapcsolt energiatermeléssel Debrecen V. Épületgépészeti és Gépészeti Szakmai Napok Kapcsolt energiatermelés megteremtése Debrecenben Debrecen V. Kapcsolt villamos energia és hőtermelési konferencia Kapcsolt energiatermelés a fogyasztókért Pécs Szakmai nap (Pécs-i és Debrecen i helyi csoport szervezése) A korszerű kapcsolt energiatermelés megteremtése Debrecenben Nyíregyháza Észak Magyarországi energiahatékonysági szimpózium Szolgáltatók az energiahatékonyság szolgálatában Debrecen MTESZ kihelyezett ülés Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű A szervezet eredményes munkáját az alábbiakban felsorolt díjak és elismerések fémjelzik, melyek kiemelten azon személyekhez kapcsolódnak, akik legtöbbet tettek a régió energetikai fejlődéséért, a tudományos egyesületi tevékenység fennmaradásáért: "Kiváló Aktíva" 1970-ben Schleisz Pál MTESZ díj 1974-ben Korcsog György Szikla Géza díj 1974-ben Schleisz Pál MTESZ megyei díj 1976-ban Schleisz Pál "Kiváló Aktíva" 1984-ben Schleisz Pál MTESZ "Hatvani István" díj 1990-ben Schleisz Pál Energiagazdálkodásért díj 2005-ben Rácz Attila Szikla Géza díj 2006-ban Korcsog György Energiagazdálkodásért díj 2007-ben Vaszkó László V-Trade Kft. ügyvezető Energiagazdálkodásért díj 2009-ben Nyeste László okl. vegyészmérnök Energiagazdálkodásért díj 2010-ben Tompa Ferenc "Segner János András" díj 2012-ben Schleisz Pál A csoport létszámának nagy része a debreceni erőműben, illetve a hőszolgáltatásban tevékenykedik. Ennek köszönhető, hogy kitartó munkájukkal valósult meg a Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű és folyamatosan növekedett a debreceni távhőszolgáltatás. Munkájuknak köszönhető az is, hogy a nyíregyházi erőműben szintén magas hatásfokú kombinált ciklusú erőmű létesült. 9

10 Rövidítések: DAB ETE MEE MET MGM MTESZ TIGÁZ TITÁSZ Debreceni Akadémiai Bizottság Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Magyar Elektrotechnikai egyesület Magyar Energia Társaság Magyar Gördülőcsapágy Művek Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tiszántúli Gázszolgáltató Vállalat Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat Felhasznált irodalom: Energiagazdálkodási tudományos Egyesület A Tiszántúl villamosításának története A Tiszántúli áramszolgáltatás története Archívumban őrzött beszámolók, dokumentumok Debrecen, augusztus 23. Rácz Attila Hajdú-Bihar megyei Csoport korábbi titkára 10

11 A Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű A Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű 11

MEE Szegedi Szervezet

MEE Szegedi Szervezet MEE Szegedi Szervezet 2014. évi beszámol moló taggyűlés Napirend: 2014 évi beszámoló 2015. évi terv Jelölő bizottság megválasztása 2014. évi egyesületi munka elismerése Jubileumi nyakkendők átadása Munkabiztonság

Részletesebben

Nagyok és kicsik a termelésben

Nagyok és kicsik a termelésben Nagyok és kicsik a termelésben Tihanyi Zoltán osztályvezető Forrástervezési Szolgálat MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. Smart Grid Hungary Budapest, 26. november 3. 1 45

Részletesebben

Nemzetközi képzési program és hálózat. az energiahatékonyságért és a költségek jelentős csökkentéséért

Nemzetközi képzési program és hálózat. az energiahatékonyságért és a költségek jelentős csökkentéséért Nemzetközi képzési program és hálózat az energiahatékonyságért és a költségek jelentős csökkentéséért Tartalom Menedzsment Technológia Szakoktatók Kiváló szakemberek Gyakorlati tapasztalattal Cél Módszer

Részletesebben

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei Vámosi Gábor igazgató Energiaügynökségek Európában Energia Ügynökség Magyarországon Észak-Alföldi Régió Megyék (települések száma): - Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás?

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás? Csepel III Erőmű 2 Miért van szükség új erőművekre? A technikai fejlődés folyamatosan szükségessé teszi az erőműpark megújítását. Megbízható, magas hatásfokú, környezetbarát erőműpark tudja biztosítani

Részletesebben

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Zöldségtermesztés a homokon szakmai konferencia Nyíradony, 2015.09.25. Tartalom

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület a Dél-Alföldön. (A MEE Szegedi Szervezetének 62 éves története)

Magyar Elektrotechnikai Egyesület a Dél-Alföldön. (A MEE Szegedi Szervezetének 62 éves története) Magyar Elektrotechnikai Egyesület a Dél-Alföldön (A MEE Szegedi Szervezetének 62 éves története) 114 évvel ezelőtt, 1900-ban Budapesten az elektrotechnikával foglalkozó szakemberek a tudományág széles

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19.

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. Siófok Kapcsolt termelés az összes hazai nettó termelésből (%) Kapcsoltan

Részletesebben

Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer

Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer Üdvözöljük a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara energiakör rendezvényén Biatorbágy, den 19. April 2011

Részletesebben

FELHÍVÁS a XX. ORSZÁGOS ENERGETIKAI KONFERENCIÁRA

FELHÍVÁS a XX. ORSZÁGOS ENERGETIKAI KONFERENCIÁRA A konferencia a Magyar Mérnöki Kamaránál akkreditáció alatt áll FELHÍVÁS a XX. ORSZÁGOS ENERGETIKAI KONFERENCIÁRA A piacnyitás értékelése és aktuális energetikai kérdések Sopron, Hotel Szieszta 2008. október

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Té Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Résztvevők bemutatkozása és a képzés bemutatása Előadó bemutatkozása tk Résztvevők bemutatkozása A tréning tartalmának és cáljának bemutatása Előadás,

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

Lehetőségek a jelenlegi villamos energia piaci környezetben "Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben SZAPPANOS Sándor Siófok, 2014. 03. 18. EHU termelő kapacitások Rugalmas és hatékony kapcsolt energiatermelési portfolió Szabályozás United

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András

Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András Debrecen 2013. május 15. Mezőgazdasági szaktanácsadás célja Gazdálkodást támogató, versenyképességet fokozó információszolgáltatás Értékesítési

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Az ENERGIA. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért. Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv.

Az ENERGIA. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért. Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Az ENERGIA 2011. április 14. Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv.eu Tartalom: 1. Miért alakult? 2. Kik a tagjai? 3. Hogyan

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6.

www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6. www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6. A projekt A megújuló energiaforrásokat alkalmazó technológiák ösztönzése és finanszírozási

Részletesebben

Környezetgazdálkodási műszaki technológia, módszerek és oktatás tanulmányozása Észak-Olaszországban

Környezetgazdálkodási műszaki technológia, módszerek és oktatás tanulmányozása Észak-Olaszországban Környezetgazdálkodási műszaki technológia, módszerek és oktatás tanulmányozása Észak-Olaszországban LdV-HU-11-VEP-3028 ÚTIBESZÁMOLÓ Olaszország Modena 2012. március 10-2012. március 17. Résztvevő neve

Részletesebben

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Stratégia Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. komplex energetikai szolgáltatóként kíván tevékenykedni az alábbi területeken: Fókuszban az energiatermelés és a szinergikusan

Részletesebben

22. Távhõ Vándorgyûlés

22. Távhõ Vándorgyûlés ENERGIAGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET HÕSZOLGÁLTATÁSI SZAKOSZTÁLYA rendezésében 22. Távhõ Vándorgyûlés MAGASABB KOMFORT KEVESEBB ENERGIÁVAL! Távfûtött épületek energetikai jellemzõi, korszerûsítési

Részletesebben

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT!

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT! ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT! 24. Távhő Vándorgyűlés Épület-felújítások üzemviteli tapasztalatai dr. Zsebik Albin zsebik@energia.bme.hu BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék NYÍREGYHÁZA,

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

24. Távhõ Vándorgyûlés

24. Távhõ Vándorgyûlés ENERGIAGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET HÕSZOLGÁLTATÁSI SZAKOSZTÁLYA rendezésében 24. Távhõ Vándorgyûlés MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK A FENNTARTHATÓSÁGÉRT Hatékony távhőrendszerek megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

22. Távhõ Vándorgyûlés

22. Távhõ Vándorgyûlés ENERGIAGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET HÕSZOLGÁLTATÁSI SZAKOSZTÁLYA rendezésében 22. Távhõ Vándorgyûlés MAGASABB KOMFORT KEVESEBB ENERGIÁVAL! Távfûtött épületek energetikai jellemzõi, korszerûsítési

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

25. Távhõ Vándorgyûlés

25. Távhõ Vándorgyûlés Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hõszolgáltatási Szakosztálya rendezésében 25. Távhõ Vándorgyûlés Innováció, de hogyan? Innovatív megoldások, mérési lehetőségek a szolgáltatás fejlesztésére Balatonfüred

Részletesebben

28. Távhõ Vándorgyûlés

28. Távhõ Vándorgyûlés Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hõszolgáltatási Szakosztálya rendezésében 28. Távhõ Vándorgyûlés Tudásmenedzsment és a távhőrendszerek fejlesztése A szakmai ismeretek hatékony alkalmazása BALATONALMÁDI

Részletesebben

A Zala Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi beszámolója

A Zala Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi beszámolója A Zala Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi beszámolója 1. Szervezeti adatok ismertetése A Területi Kamara működése A Zala Megyei Mérnöki Kamara a mindenkor hatályos jogszabályok szerint és a taggyűlésen előzetesen

Részletesebben

GreenLabelsPurchase making a greener procurement with energy labels. GreenLabelsPurchase projekt. Szakmai Fórum a zöld beszerzésről

GreenLabelsPurchase making a greener procurement with energy labels. GreenLabelsPurchase projekt. Szakmai Fórum a zöld beszerzésről GreenLabelsPurchase projekt Szakmai Fórum a zöld beszerzésről Budapest, 2008. február 14. Tartalom GLP projekt bemutatása Célkitűzések és munkaprogram Eredmények Projekt partnerek 1 Berliner Energieagentur

Részletesebben

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer Üdvözöljük a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara energiakör rendezvényén Budapest, den 23. November 2011

Részletesebben

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014 MSZOSZ A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója Szociális párbeszéd továbbfejlesztése a munkavédelemben Norway Grants 2009-2014 Hajdú-Bihar:

Részletesebben

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? JÁSZAY TAMÁS Vállalatfejlesztési Igazgató MET Energia Műhely Budapest, 2015. 04. 16. Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Részletesebben

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Dr. Kiss Csaba MKET Elnökhelyettes Alstom Hungária Zrt. Ügyvezető Igazgató 2014. március 18. Az Irányelv története 2011 2012: A direktíva előkészítése,

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete Székhely: 6080 Szabadszállás, Balázspuszta 105. Adószám: 18033108-1-07 Statisztikai számjel: 18033108 9499 529 07 Pk. 60.042/2010/4.

Részletesebben

XVIII. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelési konferencia programja Balatonalmádi, Hotel Ramada, 2015. március 26-27.

XVIII. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelési konferencia programja Balatonalmádi, Hotel Ramada, 2015. március 26-27. 8 00 10 00 Regisztráció 10 00 10 15 A konferencia megnyitása: Dr. Kiss Csaba szakmai alelnök, 10 15 12 00 Előadások Köszöntés Rudolf Viktor elnök, A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon Rudolf

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

23. Távhõ Vándorgyûlés

23. Távhõ Vándorgyûlés ENERGIAGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET HÕSZOLGÁLTATÁSI SZAKOSZTÁLYA rendezésében 23. Távhõ Vándorgyûlés ZÖLDÜL A TÁVHÕ! Megújuló energiák felhasználása és új technológiák alkalmazása a távhõszolgáltatásban.

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági. Dr. Csoknyai Tamás

Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági. Dr. Csoknyai Tamás Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági Szakosztály Dr. Csoknyai Tamás A Szakosztály megalapítása A Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti-, Energetikai-, Elektrotechnikai és Épületvillamossági Építési

Részletesebben

OROSZLÁNY Város távfűtésének jövője

OROSZLÁNY Város távfűtésének jövője MET Energia Fórum 2012. OROSZLÁNY Város távfűtésének jövője Közbenső értékelés Előadó: Takács Károly, polgármester Balatonalmádi, 2012. március 22.. Oroszlányi távfűtés jövője Termelő oldali előzmények

Részletesebben

VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9.

VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9. VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9. A Blochamps Capital Kft. megalakulása óta igyekszik kiemelkedő szakértelmével és hozzáértésével támogatni, működésében segíteni a magyar privátbanki

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

Regionális közlekedés aktuális kérdései A múltra épülő jövő 130 éves a DKV Közlekedési Zrt.

Regionális közlekedés aktuális kérdései A múltra épülő jövő 130 éves a DKV Közlekedési Zrt. Közlekedéstudományi Egyesület H-1066. BUDAPEST, Teréz krt. 38. II. em 238. Telefon/Fax: +36-1-353-2005, +36-1-353-0562 Internet: http://www.ktenet.hu E-mail: info@ktenet.hu DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. március 3. Dunaújváros Gazdálkodási folyamatok feltérképezése a Dunaújvárosi Főiskolán Lenner Tamás 2015. március 5. Nyíregyháza Gazdálkodási folyamatok feltérképezése

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások önkormányzatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

AZ INNOENERGO-TEC KLASZTER BEMUTATKOZIK

AZ INNOENERGO-TEC KLASZTER BEMUTATKOZIK AZ INNOENERGO-TEC KLASZTER BEMUTATKOZIK A klaszter létrejöttének időpontja és főbb motivációi: Az Innoenergo-Tec Klaszter 2010. 06. 29-én alakult. Az Innoenergo-Tec Kft. menedzselésével 17 alapító taggal,

Részletesebben

26. Távhõ Vándorgyûlés

26. Távhõ Vándorgyûlés Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hõszolgáltatási Szakosztálya rendezésében 26. Távhõ Vándorgyûlés A JÖVŐ A TÉT Rövid és középtávú fejlesztések a távhőszolgáltatásban Lillafüred 2013. szeptember

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

Napenergia kontra atomenergia

Napenergia kontra atomenergia VI. Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben és kiállítás Napenergia kontra atomenergia Egy erőműves szakember gondolatai Varga Attila Budapest 2015 Május 12 Tartalomjegyzék 1. Napelemmel termelhető

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energiát termelő erőművekről EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energia előállítása Az ember fejlődésével nőtt az energia felhasználás Egyes energiafajták megtestesítői az energiahordozók:

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

3. Energiastratégiai Konferencia 2010

3. Energiastratégiai Konferencia 2010 Vitassuk meg a jövônket 3. Energiastratégiai Konferencia 2010 Szervezô: Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 2010. november 11-12. ABACUS Business & Wellness Hotel**** H-2053 Herceghalom, Gesztenyés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Biomassza az NCST-ben

Biomassza az NCST-ben Biomassza az NCST-ben Tervek, célok, lehetőségek Lontay Zoltán irodavezető MET Balatonalmádi, 2011. június 8. / GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt. Az energetika állami befolyásolása a tulajdonosi pozíció

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Civil hálózatépítés a Kárpát-medencében a nem formális tanulás fejlesztésére

Civil hálózatépítés a Kárpát-medencében a nem formális tanulás fejlesztésére TÁRSADALOMFÖLDRAJZI KIHÍVÁSOK ÉS ADEKVÁT VÁLASZLEHETŐSÉGEK A XXI. SZÁZAD KELET-KÖZÉP-EURÓPÁJÁBAN NEMZETKÖZI FÖLDRAJZI KONFERENCIA Beregszász, 2016. március 31. Civil hálózatépítés a Kárpát-medencében a

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása Kaposvári Vagyonkezelő Zrt Távfűtési Üzem Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása Zanatyné Uitz Zsuzsanna okl. gépészmérnök Nyíregyháza, 2011. szeptember

Részletesebben

A városi energiaellátás sajátosságai

A városi energiaellátás sajátosságai A városi energiaellátás sajátosságai Dr. Kádár Péter Óbudai Egyetem Kandó Kálmán VillamosmérnökiKar Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu Bevezetés Korszerű, fenntarthatóbb módszerek

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,

Részletesebben

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük Herzlich Willkommen in der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer! Üdvözöljük a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamarában! Budapest, den 14. September 2010 1 DUIHK - Energiezirkel DUIHK -

Részletesebben

A FŐTÁV Zrt. stratégiája, 2013 céljai

A FŐTÁV Zrt. stratégiája, 2013 céljai A FŐTÁV Zrt. stratégiája, 2013 céljai 2013. június 4. Fekete Csaba FŐTÁV Zrt. vezérigazgató Magyarország Nemzeti Energiastratégia 2030 Távhőfejlesztési Cselekvési Terv Nemzeti Energiastratégia 2030 A távhőrendszerek

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei Büki Gergely A MTA Földtudományi Osztálya és a Környezettudományi Elnöki Bizottság Energetika és Környezet Albizottsága tudományos ülése Budapest, 2011.

Részletesebben

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél Lukácsi Péter létesítményi osztályvezető FŐGÁZ Visegrád 2015. Április 16. Mit is jelent a decentralizált energiatermelés? A helyben

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

SZKSZF. egy felelősen gondolkodó városi közösség

SZKSZF. egy felelősen gondolkodó városi közösség SZKSZF egy felelősen gondolkodó városi közösség 1 KIK IS VAGYUNK? SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKEMBEREK ÁLTAL ALAPÍTOTT TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítótag: 27 fő - vállalatok környezetvédelmi szakemberei

Részletesebben

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára Meghívó A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Humán Szakemberek Országos Szövetsége együttműködése keretében ezúton tisztelettel

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában Dr. Szabó Szilvia (PhD.) főiskolai docens, ZSKF elnökségi tag, HSZOSZ Humán Szakemberek Országos Szövetsége

Részletesebben

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP Az alábbi űrlap kitöltésével, valamint a tagsági nyilatkozat aláírásával jelentkezhet a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) tagjainak a sorába. CÉGRE/SZERVEZETRE

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Dr. Tóth Anikó ME Kőolaj és Földgáz Intézet Budapest, 2012. december 12. Geotermikus Szakosztály alakulás

Részletesebben