Túl az 50. éven az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hajdú-Bihar megyei Csoport története - tevékenysége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Túl az 50. éven az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hajdú-Bihar megyei Csoport története - tevékenysége"

Átírás

1 Túl az 50. éven az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hajdú-Bihar megyei Csoport története - tevékenysége ELŐZMÉNYEK: A II. világháború után, az ország újjáépítésére irányuló politikai és gazdasági törekvések egyaránt szükségessé tették a műszaki értelmiség szakmai mozgósítását is. Ezért a mérnökszakszervezet közreműködésével, még 1948 júliusában megalakulhatott a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ). Alapvető célja volt, hogy a mérnökszakszervezetek keretében jól működő szakosztályi munka tovább fejlődjék és a mérnökszakszervezet erősáramú, energia és tüzeléstechnikai szakosztályaiban folyó munka a Magyar Elektrotechnikai Egyesület profiljába tartozó tevékenység mellett egy, a kalorikus műszaki tudományok köré csoportosítható egyesületi tevékenység keretében folytatódjék. Így esett az elhatározás a Hőgazdálkodási Tudományos Egyesület megalakítására Budapest V. Szalay u. 4. szám alatt, január 20-án. Az egyesület röviddel működésének megkezdése után számos munkabizottságot alakított. A taglétszám a működés első időszakában fő között mozgott. Az Egyesület első elnöke Pikler Ferenc, főtitkára Benedek László volt. Az egyesület 1952-ben az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) nevet vette fel. Az egyesület ideiglenes hivatalos helyisége a Budapest VI., Érsek u. 4. szám alatt volt. Később 1950-ig a Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 3. szám alatt. Több működési helyszínt követően a 70-es évek elején véglegesítődött a MTESZ több egyesületével együtt az ETE titkárságának új címe, 1973-tól Budapest V., Kossuth Lajos tér 6-8. Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület szervezetén belül a központi szakosztályok mellett, a helyi szervek - a területi és üzemi csoportok - alkották az egyesületi munka fő pillérét. Az egyesületi, így a társadalmi jellegű műszaki tudományos tevékenység kibontakozásának egyik fő megjelenési formája a helyi szervek, így a Hajdú-Bihar megyei Csoport létrejötte, szerepük, aktivitásuk, szakmai tekintélyük állandó erősödése volt. MEGALAKULT A MEGYEI CSOPORT A Hajdú - Bihar megyei csoport 1962-ben Debrecenben alakult meg 32 fővel. A megalakulást sürgette és szükségessé tették a város kommunális létesítményeinek, az ipari üzemeknek energiagazdálkodási feladatai. A megalakuláskor a csoport lényegében két bázisvállalatra a TITÁSZ-ra és az akkori Gázművekre épült. Az alapító tagok között ott voltak a város nagy üzemeinek energetikusai is. A csoport első elnökének, Molnár Jánost a TITÁSZ akkori igazgatóját választották meg. A csoport titkári feladatait Schleisz Pál látta el, aki a Debreceni Erőmű telepvezetője, majd után a TITÁSZ Vállalat erőművi osztályvezetője, majd főosztályvezetője volt. Tevékenységéből kiemelten fontosak a munkabizottsági munkák, melynek keretében összesen 22 bizottság munkájában vett részt, ebből 7-nek vezetőjeként. Legjelentősebbek a város energiaellátási kérdéseivel foglalkozóak voltak, ezek nagyban segítették az energiaszolgáltató vállalatok fejlesztési terveinek kialakítását, végrehajtását, a városfejlesztési koncepciók energiaellátási módozatainak megválasztását. A csoport fontos célkitűzésként szerepelt az egyesületi munkában az energiagazdálkodás területén dolgozó szakemberek bevonása. E téren a sikeres szervező munkának eredménye volt, hogy a debreceni csoport idő közben Hajdú-Bihar megyei területi szervezetté bővült, 1

2 magába tömörítve így a különböző vállalatok, üzemek, intézmények, hatóságok, és mezőgazdasági termelőszövetkezetek dolgozóit. Nagy sikere volt a csoport keretében szervezett tapasztalatcserével egybekötött üzemlátogatásoknak is. Ez bizonyságul szolgált arra, hogy a tagság mindig is érdeklődött az őt körülvevő, valamint közvetlenül érintő témák iránt. Debrecen és a megye különböző intézményei és üzemei részéről folyamatos igények merültek fel az energetikával kapcsolatos tanfolyamok, képzések beindítására. Ennek keretében a kazánfűtői, kezelői, kazángépészi oktatások megszervezésére került sor, mely eredményeképpen több mint 1000 szakember kapott munkakör betöltésére jogosító bizonyítványt. Mindez nagymértékben pótolta az állami szakoktatás e téren fennálló hiányosságait. A csoport taglétszáma a 70-es években növekedett erőteljesen, majd 1973-ban elérte a 75 főt. A létszám növekedésének, a társadalmi munka aktivitásának fokozódásaként a háttérben az alábbiak játszottak fontos szerepet: az ipar regionális fejlődése, nagy volumenű beruházások megnőtt az energetikával foglalkozók iránti igény magas volt a fiatal mérnökök, technikusok száma, akik továbbképzéséről, összefogásáról gondoskodni kellett szükség volt a szakmai tapasztalatcserékre a központi szervben is tevékenykedők a helyi csoportokban is szívesen vállaltak vezető, koordináló feladatokat. A megnövekedett taglétszám szakcsoportok létrehozását tette szükségessé, melyek saját munkatervekkel és vezetőkkel működtek. Így alakult meg az Erőművi, a Hőszolgáltatási a Gázipari, a Mezőgazdasági Energetikusok, később Üzemi csoport, valamint az MGM és a Kabai Cukorgyár szakcsoportja. A megyei csoport magába tömörítette az üzemi csoportok tagjait, így nagyobb hatósugárral, és szélesebb tömegbázissal bírt tól kezdődően az elnöki teendőket a TITÁSZ vezérigazgatójának kinevezett Nagy Géza látta el. A csoport taglétszáma a 70-es évek dinamikus fejlődését követően a csúcsot 1985-ben érte el, amikor 346 fő szolgált tömegbázisul. CÉLOK, FELADATOK: A cél mindig alapvetően az új ismeretanyagok átadása, a műszaki tudományos eredmények közkinccsé tétele volt, a szakmai kapcsolatrendszer a vállalati és üzemi tervek megoldásához a segítségnyújtás. Nagy szerep hárult a Debrecen város energiaellátási kérdéseivel foglalkozó munkabizottságra a város forróvíz-távfűtőrendszer kiviteli tervei készítésénél. Értékes tevékenységet folytattak más munkabizottságok a fogyasztói adatok gyűjtésében és felmérésében tanulmányok, készítésében. Például szolgál erre a Debreceni Erőmű irányítástechnikai fejlesztése keretében a központi hővezénylő kialakítása, Vízminőség kárelhárítási terv készítése, a melegvíz előállításánál elérhető hőenergia - megtakarítás vizsgálata. Rendszeressé vált a munkát segítő szakmai konferenciákon való részvétel, azok szervezésében való aktív közreműködés, az üzemlátogatások. A rendezvények alkalmat teremtettek a szakmai és emberi kapcsolatok fejlesztésében, az együttműködésben ben tartott vezetőségi és küldöttválasztó taggyűlés Korcsog Györgyöt, a Debreceni Erőmű igazgatóját választotta az ETE tagság elnökéül, a titkári teendőkre a 28 évig lelkiismeretesen végző Schleisz Pál után Kerékgyártó Bélát, aki a Területi Műszaki és Biztonságtechnikai Felügyelet vezetője volt. A rendszerváltás és gazdasági recesszió évei következtek, mely sorra visszavetette a területi csoportok, így a megyei csoport munkáját is. Ebben a nehéz időszakban a legfontosabb célt a 2

3 tagok és a működőképesség megtartása jelentette. Később a 90-es évek közepén új helyzetet teremtett az energia szektor privatizációja, mely szintén nyomokat hagyott maga mögött. Az energetikusok közül is többen elvesztették munkájukat, illetve váltásra kényszerültek és folyamatosan megszűnt az állam társadalmi szervezeteket segítő támogatása. Ebben az időszakban egyszerre kellett megteremteni a működéshez szükséges anyagi forrásokat és emellett olyan szakmai és tudományos programkínálatot biztosítani, hogy ne győzhessen az érdektelenség és a passzivitás. A szakcsoportok a pályakezdő fiatalok körében a megyei csoport pedig a szakirányú iskolákkal való kapcsolattartás alapján nyert meg lelkes és ambiciózus fiatalokat az egyesületi munka számára. Szakirányú felsőfokú intézményként az Ybl Miklós Műszaki Főiskola patronálásával a megyei csoport évenként 2 hallgatót színvonalas diplomamunkája után anyagi elismerésben részesített hosszú éveken keresztül. Felvállalta, és szívesen közreműködött Debrecen város és környékén észlelt energetikai problémák feltárásában, és azok rendezésére irányuló műszaki megoldások kidolgozásában szakembereinek bevonásával. Az országos és helyi rendezvényeken széleskörű kapcsolatainak felhasználásával képviselte a Debrecen város érdekeit az energetika egyes területein, és támogatta a város energia stratégiáját, segítséget nyújtva az új koncepciók, energia tanácsadás, energia racionalizálási tervek előterjesztésében. A korábbi évek energetikai munkájának, valamint az erőművi szakcsoport lelkes mérnök gárdájának köszönhetően alapos előkészületek után a vidéki városok közül elsőként és máig is egyedüli módon megépült a debreceni gázturbinás kombinált ciklusú egység, amely világszínvonalú technológiaként az országban egyedi konstrukcióként került letelepítésre, kiváló energetikai és környezetvédelmi jellemzőkkel. A háttérként jelenlévő kommunális hőpiac, melyre a technológia is épült, a város elhivatott energetikusainak köszönhető. Ezek méltóak a nagy elődök és a tudományos egyesületi tevékenység örökül hagyott példájához. A csoport, a lakossági és szakmai tájékoztatás keretében a Debreceni Erőműről, később a Debreceni Kombinált Ciklusú Erőműről kiállítást rendezett be a Technika Házában működő Energia Tanácsadó Irodát segítve. Szakmai tudósításokkal adott hírt munkájáról országos energetikai lapokban és a TITÁSZ Hálózat újságában től 2011-ig összesen 51 szimpóziumot szervezett, mely rendezvények összesen 1881 fő érdeklődőt mozgattak meg. Bemutatót tartó cég Témakör Helyszín Időpont Résztvevő fő 1. FESTO Vezérlő berendezések MGM ápr INGERSOLL Csavarkompresszorok MGM júl ETE - MET 13. TÁVHŐ konferencia H.szoboszló szept FŰTŐBER Hőcserélők - klímatechnika YBL Főisk okt Rosemount Folyamatirányítás MTESZ nov ETE - Elektrotech. Egy. VITAFÓRUM MTESZ nov ABB Gázturbinák, kombinált erőművek Postás dec Danish Energy Gr. Hőszolgáltatás nov Controllflex Folyamatirányítás Postás dec Drugovitsch Gáz - vízközmű hálózatok Postás dec Siemens Kombinált ciklusú erőművek Postás febr Szabó - Galambos kft. Előre szigetelt csővezetékek Postás ápr

4 13. AEG Folyamatirányítás - hajtás szab. Postás ápr Rosemount Analítika Postás jún ELIN - GE Kombinált ciklusú erőművek Postás júl ETE Energetikai vitafórum Postás máj ADAMS Szerelvények Postás máj TTI LTD. Hőszolg.szerelvények, berend. Postás jún ABB Ir.techn., frekvenciaváltós hajtások Postás jún ETE 14. Távhő konferencia Arany Bika szep EICHLER Lég- és klímatechnika Postás okt DRAGER Mérési techn., légzésvédelem Postás nov FŰTŐBER Fűtéstechnika, kazánok Postás nov HONEYWELL Szabályozástechnika Postás nov VILLKESZ KFT Infratelevíziózás, hőveszteségek Erőmű febr SIEMENS KWU Gázturbinák Postás júl ERBE Gázturbinák az iparágban Erőmű december ABB Gázturbinák Erőmű február KINTZLY ÉS FIA KFT Burgmann tömítőelemek Erőmű márc ETE H.B. M.-i csoport 7,1 MW -os fűtőturbina telepítése Erőmű jún ETE H.B. M.-i csoport Erőmű - technikatörténeti bemutató Erőmű aug FISHER ROSEMOUNT Irányítástechnika Erőmű febr DAB - ETE H.B. m.-i cs. Kapcsolt villamosenergia termelés DAB székház márc ETE H.B. M.-i csoport Kihelyezett titkári tanácsűlés Erőmű ápr FISHER ROSEMOUNT Általános bemutatás a termékekről MTESZ ápr IPU Magyarország KFT GESTRA kondenzautomaták Erőmű ápr SOLTÉSZ+SOLTÉSZ Ipari szerelvények, kiegészítők Postás okt Hydrotight Power G. Szegcsavarlazítás Club Barabás jan Keystone Ipari technológiák Erőmű jan Brunnbauer KFT Ipari szerelvények Erőmű márc MEE Senior Klub ETE Kombi erőmű építés Erőmű június I. ENERGOexpo * Nemzetközi konferencia FŐNIX Cs szept II. ENERGOexpo * Nemzetközi konferencia FŐNIX Cs szept III. ENERGOexpo * Nemzetközi konferencia FŐNIX Cs szept IV. ENERGOexpo * Nemzetközi konferencia FŐNIX Cs szept V. ENERGOexpo * 47. ETE MTT Nemzetközi konferencia Kihelyezett konferencia FŐNIX Cs. DAB Székház szept ápr VI. ENERGOexpo * Nemzetközi konferencia FŐNIX Cs szept TÖMI-TECH BT. Speciális tömítő rendszerek Erőmű nov VII. ENERGOexpo * 51. VIII. ENERGOexpo * 52. IX. ENERGOexpo * 53. X. ENERGOexpo * Nemzetközi konferencia Nemzetközi konferencia Nemzetközi konferencia Nemzetközi konferencia Kölcsey Konf. K. Kölcsey Konf. K. Kölcsey Konf. K. Kölcsey Konf. K szept szept szept szept Megjegyzés: * Szakmai szervező A beáramló új technológiák megismertetése méltó kihívást jelentett a szervezet mérnökgárdája számára. A rendszerváltás során a politika színezet is megjelent a szakmán belül, mely megosztottságot hozott és új szervezetek létrejöttével is párosult. Az ETE-n belül a megyei csoport is azt az álláspontot képviselte, hogy a tudományos társadalmi szervezetek működésének politikától és 4

5 vallási hovatartozástól mentesnek kell lennie és csak a szakmai tudományos tevékenységre kell korlátozódnia. Ez az elv vezérelte a helyi vezetést is, így sokszor sikerült megtalálni a közös pontokat a más társ-szervezetekkel, köztük a Magyar Energia Társasággal (MET). A 1997-es év végén még 110 fő, melyből 8 fő nyugdíjas, 1999-ben pedig 92 fő volt a csoport taglétszáma, melyből több mint 20 fő bejegyzett energetikai műszaki szakértői címmel rendelkezett. A 2000-es években a korábbi évekre jellemző saját célra szervezett rendezvények száma jelentősen csökkent, a munkahelyi leterheltség miatt. A közös szervezésű, szélesebb rétegeket megmozgató rendezvényeken azonban, továbbra is hasonló aktivitással vesz részt és képviselteti magát a Hajdú Bihar megyei csoport. Akkori taglétszám 103 fő. A megalakulás időszakára és az azt követő évekre az volt a jellemző, hogy a tagdíj bevételek mellett az un. bázis vállalatok, mint a TITÁSZ, TIGÁZ, stb. biztosították a működéshez szükséges forrásokat. Emellett komoly hányadot képviseltek a célfeladatokból, tanulmánykészítésekből befolyt összegek. A külföldi tulajdonosoknak nem állt érdekében a műszaki és tudományos egyesületek és így Hajdú -Bihar megyei csoport anyagi jellegű, működést finanszírozó támogatása. A nehéz helyzetből a kiutat a mindinkább a bevételt jelentő rendezvények szervezése jelentette és között összesen 40 ilyen bevételt jelentő rendezvény került megszervezésre. A 90-es évek alapozó munkájának eredményeként, magas nívójú, nagy látogatottságú rendezvényeket szerveztünk és a bevételekből 10 alkalommal többnapos külföldi, és 3 alkalommal hazai szakmai kirándulást realizáltunk a tagság számára. Szakmai utak: Időpont: Dátum: Hely: Téma: Létszám: visszatérően 1990 ig Lipcse Lipcsei Kammer der Technik együttműködés Május Graz - Ikervár Voitsbergi és Ikervári erőművek látogatása Szeptember Október 02. Bécs - München Bécs -i erőmű megtekintése Szeptember Október 01. München München - Süd erőműlátogatás Október Linz - München Linz -i gázturbinás erőmű megtekintése Szeptember Október 01. Landshut Isar II. atomerőmű megtekintése Október 30. Gibárt Vizierőmű látogatása Október 27. Sajószöged Szekunder tartalék Gázturbina megtekintése Szeptember Október 02. Linz - München Linz -i erőmű látogatása Május 17. Visonta Mátrai Erőmű látogatása Október Erdély -Tarnica Tarnicai Vízerőmű megtekintése Szeptember Szlovénia Krskó -i Atomerőmű látogatása Szeptember Dél - Cseh ország Bős -i Vízerőmű megtekintése Szeptember Lengyelország Polanieci szén - biomassza erőmű látogatása 30 Összesen: 509 A pénzeszközök bővítéséhez hozzájárultak energetikai céges támogatások is szponzori szerződésekkel, és ők is részt vehettek a tanulmányutakon. További - bár nem számottevő - bevételt jelentett a tagdíjakból beszedett összeg is, melynek fele szintén a területi szervezetnél maradt. 5

6 A területi szervezet gazdálkodását és működését az alábbi ábra szemlélteti: Rendezvények bevétele Tagdíj Szponzorálás CSOPORT Rendezvény szervezés ETE központ Programok a tagságnak KAPCSOLATTEREMTÉS - HAGYOMÁNYÁPOLÁS: A Hajdú-Bihar megyei Csoport 1979-ben vette fel a kapcsolatot a Kammer der Technik Lipcsei Energiakombinátnál működő szervezetével és azzal együttműködési megállapodást kötött. Kiterjedt a lipcsei és debreceni távhőszolgáltatási rendszerek kölcsönös megismerésére, a fejlesztéssel kapcsolatos elképzelések tanulmányozására, üzemeltetési és karbantartási feladatok vizsgálatára. A megállapodás értelmében 1989-ig többször műszaki szakemberek érkeztek Debrecenbe, illetve utaztak Lipcsébe tapasztalatcsere céljából. A kutatási - fejlesztési munkabizottság több éven keresztül tevékenyen részt vett az OKKFT munkáiban, ahol 10-nél több hőszolgáltatási szabvány, illetve ajánlás kidolgozásában működtek közre. Az Energiagazdálkodási Tanácsadó Szolgálat - egyre nagyobb igénybevétel mellett - több mint 10 éven keresztül szolgálta az energetikusok szakmai, gyakorlati munkáját. Kiemelkedő volt az oktató és továbbképző szerepe a tanfolyami és egyéb szakmai oktatások, kazánfűtői tanfolyamok, idegen nyelvi tanfolyam szervezésében, indításában, amely a tagság és az érdeklődők szakmai fejlődését szolgálta. A vitafórumok szervezése és vitaindító előadások lehetőséget adtak a megoldásra váró feladatok megvitatására, véleménycserékre. Komoly hangsúlyt képviseltek a tanulmánykészítések - szakértői tevékenységek. Az évente rendszeresen megrendezésre kerülő Épületgépészeti Szakmai Napokon való közreműködés, a Távhő konferenciák és Vándorgyűlések szervezésében való részvétel, melyek mind a szakma rangját megbecsülését hirdették. Évenként került megrendezésre az üzemi energetikusok részére Energiahatékonysági Verseny. E szép kezdeményezés 1999-ig 29 alkalommal értékelte a Tiszántúl kiemelt 6

7 nagyfogyasztóinak éves energiagazdálkodási munkáját. Ez a verseny nagyszerű fórum volt arra is, hogy az üzemi energetikusok megismerkedhessenek egymás munkájával, így képet kapva az egyes technológiákhoz kapcsolódó energia megtakarítási lehetőségekkel. A Hajdú- Bihar megyei Csoportból számos energetikus vett részt a versenyben, valamint a csoport vezetése a szervezésben való közreműködéssel és szponzorálással nyújtott segítséget, kiemelten Vas József személyében, aki az Energia Felügyelet vezetője volt ban ünnepélyes keretek között nyílt meg a Debreceni Erőmű területén berendezett szabadtéri múzeum, mely a villamos energia és hőtermelés "matuzsálem" berendezéseinek állít emléket. A múzeum ritkaságai közül emelhető ki az a két szegecselt gőzkazán (Lokomobil, Hofherr), melyek egykor a Hortobágyi Sajtgyár területén működtek, majd Deák Ferenc debreceni kazánkovács gyűjteményéhez tartoztak. Ezzel sikerült megőrizni a korabeli technológiák jegyeit is, mely a csoport lelkes társadalmi munkájával valósult meg. A szabadtéri múzeum kuriózuma e régiónak, amely tovább bővíthető. KÖZREMŰKÖDÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS Korcsog György személyében a csoport elnöke az ETE ügyvezető bizottságának a tagja, majd később egyik elnökhelyettese, így az ETE felső vezetésével is közvetlen és rendszeres kapcsolatot tart. Évek óta levezető elnök az éves közgyűlésen, a díjbizottság elnöke. Mivel a MTESZ debreceni szervezetének szövetségi tanácsában is munkálkodott, így megvalósulhatott a kapcsolattartás más tudományos egyesületekkel is. Ugyanígy tagja volt a Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) Gépészeti Munkabizottságának. A felsorolt kapcsolatok éveken át szavatolták a tagság számára, hogy Debrecen város tudományos életéről a csoport folyamatosan információt kapjon és általa képviseltesse magát. 7

8 Fontos megemlíteni, hogy a Magyar Energia Hivatal (MEH) megalakulását követően, kezdeményezésére a Hivatalon belül a Hajdú-Bihar megyei Szervezethez kapcsolódó ETE csoport alakult, szélesítve és színesítve ezzel a tagság bázisát. Hagyományteremtő kezdeményezés volt az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület közös rendezvényeként az ENERGOexpo Konferencia és Kiállítás, mely a szakma ismételt egységesítését is célul tűzte ki. A politikai energetikai felső vezetés és neves előadók részvételével aktuális kérdésekkel foglalkozó konferencia, a szakma ezredfordulót követő olyan rendezvényeként került elindításra, mely sok év megosztottság után az egységes gondolkodás, a szakmai összefogás jegyeit tükrözte. A 2003-ban elindított konferencia a debreceni szervezeten keresztül évről-évre sikeres szakmai szervezője, mely éppen 2012-ben rendezte a 10., jubileumi konferenciát. ÖSSZEGZÉS: A helyi csoport között végzett munkáját az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület célkitűzéseinek helyi szintű megvalósítása fémjelzi. A lelkes és szakmailag kiváló mérnököket és technikusokat magába tömörítő csoportnak komoly és meghatározó szerepe volt Debrecen energetikai fejlődésében. A tudományos egyesületi keret olyan hátteret biztosított a szakma elkötelezettjeinek, mely lehetőséget adott a személyes és szakmai fejlődésre, elismerésre, megbecsülésre. A komoly szakmai munkán túl az emberi kapcsolatok építéséhez is megfelelő teret nyújtott, így létrejöhetett a hazai műszaki értelmiség széles szakmai bázison való együttműködése. A csoport vezetői, elnök és titkári funkciókban lelkiismeretes és példamutató munkájukkal folyamatosan biztosították a Hajdú-Bihar megyei Szervezet működését, így az anyaegyesület számára a biztos régiós hátteret. Elnökök Titkárok Molnár János Schleisz Pál Nagy Géza Korcsog György Kerékgyártó Béla Tompa Ferenc Rácz Attila Szabó Attila okl. üzemmérnök A Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezet saját szervezésű rendezvényein kívül számos alkalommal vett részt Energetikai Fórumokon és Konferenciákon, lelkesen segítette többek között a Hőszolgáltatási Szakosztály munkáját. Az erőművi csoport a távhőellátás termelői oldalát képviselve elkötelezett támogatója volt a távhőszolgáltatás kiépítésének, bővítésének, a környezetvédelemnek. Ezt igazolják az alábbi rendezvényeken előadásokkal való részvételei: Debrecen Távhőszolgáltatási Szakmai Napok Budapest Szakmai Fórum ETE Debrecen V. Épületgépészeti és Gépészeti Szakmai Napok 8

9 Balatonfüred Erőműfórum Kombinált Ciklusú Erőmű létesül Debrecenben Debrecen ÖKOINVEST Energiatermelés környezetbarát módon Debrecen Regionális Energia Tanácsadó Központ szakmai nap Hogyan változtatja meg a DKCE a megye energiatérképét? Debrecen Környezetvédelmi Konferencia Energiatermelés környezetvédő módon Budapest INDUSTRIA Az energetika üzleti modelljének főbb jellemzői, verseny és hatékonyság Debrecen MTESZ szakmai nap A debreceni és nyíregyházi szociális hő piac kapcsolt energiatermeléssel Siófok 16. TÁVHŐKONFERENCIA Nyíregyháza és Debrecen szociális hő piacának megtartása kapcsolt energiatermeléssel Debrecen V. Épületgépészeti és Gépészeti Szakmai Napok Kapcsolt energiatermelés megteremtése Debrecenben Debrecen V. Kapcsolt villamos energia és hőtermelési konferencia Kapcsolt energiatermelés a fogyasztókért Pécs Szakmai nap (Pécs-i és Debrecen i helyi csoport szervezése) A korszerű kapcsolt energiatermelés megteremtése Debrecenben Nyíregyháza Észak Magyarországi energiahatékonysági szimpózium Szolgáltatók az energiahatékonyság szolgálatában Debrecen MTESZ kihelyezett ülés Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű A szervezet eredményes munkáját az alábbiakban felsorolt díjak és elismerések fémjelzik, melyek kiemelten azon személyekhez kapcsolódnak, akik legtöbbet tettek a régió energetikai fejlődéséért, a tudományos egyesületi tevékenység fennmaradásáért: "Kiváló Aktíva" 1970-ben Schleisz Pál MTESZ díj 1974-ben Korcsog György Szikla Géza díj 1974-ben Schleisz Pál MTESZ megyei díj 1976-ban Schleisz Pál "Kiváló Aktíva" 1984-ben Schleisz Pál MTESZ "Hatvani István" díj 1990-ben Schleisz Pál Energiagazdálkodásért díj 2005-ben Rácz Attila Szikla Géza díj 2006-ban Korcsog György Energiagazdálkodásért díj 2007-ben Vaszkó László V-Trade Kft. ügyvezető Energiagazdálkodásért díj 2009-ben Nyeste László okl. vegyészmérnök Energiagazdálkodásért díj 2010-ben Tompa Ferenc "Segner János András" díj 2012-ben Schleisz Pál A csoport létszámának nagy része a debreceni erőműben, illetve a hőszolgáltatásban tevékenykedik. Ennek köszönhető, hogy kitartó munkájukkal valósult meg a Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű és folyamatosan növekedett a debreceni távhőszolgáltatás. Munkájuknak köszönhető az is, hogy a nyíregyházi erőműben szintén magas hatásfokú kombinált ciklusú erőmű létesült. 9

10 Rövidítések: DAB ETE MEE MET MGM MTESZ TIGÁZ TITÁSZ Debreceni Akadémiai Bizottság Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Magyar Elektrotechnikai egyesület Magyar Energia Társaság Magyar Gördülőcsapágy Művek Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tiszántúli Gázszolgáltató Vállalat Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat Felhasznált irodalom: Energiagazdálkodási tudományos Egyesület A Tiszántúl villamosításának története A Tiszántúli áramszolgáltatás története Archívumban őrzött beszámolók, dokumentumok Debrecen, augusztus 23. Rácz Attila Hajdú-Bihar megyei Csoport korábbi titkára 10

11 A Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű A Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű 11

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Bevezetés Az ELFT Közgyűlése 2011. május 21-én elfogadta egy, a

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

Atomerőmû. Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt. Elismerést adott át Pakson a miniszter. Az ötödik vietnami delegáció Pakson

Atomerőmû. Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt. Elismerést adott át Pakson a miniszter. Az ötödik vietnami delegáció Pakson Atomerőmû fotó: Bodajki Ákos XXXVII. évfolyam, 10. szám Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az idei évben 15. alkalommal rendezte meg Nyílt Napját és 14.

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket:

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket: 1 ÜNNEPI BESZÉD A 2009. december 20-tól 2011. december 31-ig tartó időszakban, a Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezetének működéséről, tevékenységéről. Tisztelt

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt.

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt. Ez is lezárult: a Gyõr Szombathelyi projekt - a folyamat - Az igazgatóság közleményei 2006. augusztus 23-i ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2006. június 28-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet. Elfogadta

Részletesebben

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 1 2013/december A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 20 éves a Kárpátok Eurorégió A Külügyminisztérium szakmai és anyagi támogatásával a

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

AZ ELMÚLT 100 ÉV FÔSZERKESZTÔI

AZ ELMÚLT 100 ÉV FÔSZERKESZTÔI AZ ELMÚLT 100 ÉV FÔSZERKESZTÔI STARK LIPÓT (TRENCSÉN, 1866. MÁJUS 4. - BUDAPEST, 1932. JAKOBOVITS DÁNIEL (FENYÔHÁZA, 1879. SZEPTEMBER 9. - BUDAPEST, DR. SZILAS OSZKÁR (BUDAPEST, 1887. JANUÁR 26. - BUDAPEST,

Részletesebben

Atomerőmû. Állami kitüntetést kapott Nagy Sándor

Atomerőmû. Állami kitüntetést kapott Nagy Sándor Atomerőmû XXXVIII. évfolyam, 4. szám A C15 projekt A kezdetek A Paksi Atomerőmű legjelentősebb küszöbön álló fejlesztése 2015-ben a 4,7%- os átlagdúsítású gadolínium-tartalmú üzemanyag-kazetta, valamint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységérôl Budapest, 2003 május hó Kiadja: Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest Köztársaság tér 7. Telefon: 459-7777 www.eh.gov.hu Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN 2 0 0 4 A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Integrációs Irodájának

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009.

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009. KÜLÜGYMINISZTER Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről Budapest, 2009. március TARTALOM 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés helye a külkapcsolatokban...

Részletesebben

AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2007. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI

AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2007. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 27. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI A VER összesített aktuális adatai az éves csúcsterhelés idôpontjában 27.11.29., 17. óra AUSZTRIA 89 Wien Südost Bécs Neusiedl Nezsider Szombathely

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában

A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában dr. Mézes Zsolt László A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában Mûhelytanulmány 2. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Pécs, 2011. július 1. Előszó 2010 mérföldkő volt Pécs város életében. Városunk lehetőséget kapott arra, hogy az Európa Kulturális

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT.

BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT. BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT. Megalakulás, átalakulások A Tett-Hely fantázianévvel ellátott Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ 1999-től az önkormányzat által alapított Baranya Megyei

Részletesebben

2 év, csőd. a Forte vége. Az internet nem csak a fiataloké A TARTALOMBÓL

2 év, csőd. a Forte vége. Az internet nem csak a fiataloké A TARTALOMBÓL Más-kor ALAPÍTVA 1906-ban L. ÉVFOLYAM 2007. február Az internet nem csak a fiataloké A Vegyipari Dolgozó előző havi számában már beszámoltunk arról, hogy szakszervezetünk honlapja a WWW.VDSZ.HU megújult.

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Sikeres új esztendôt kívánunk!

Sikeres új esztendôt kívánunk! A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 OVIT_HIRDETES_Elektrotechnika_A4:Layout 1 12/16/09 11:06 AM Page 1 Sikeres új esztendôt kívánunk! A szélenergia-termelés támogatása Csúcson

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása

Részletesebben