13. fejezet. A mozgásszervek károsodásai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13. fejezet. A mozgásszervek károsodásai"

Átírás

1 13. fejezet A mozgásszervek károsodásai Géher Pál Varga Péter Pál Béleczki Lajos Ferenc Mária Héjj Gábor Juhász Ferenc Kullmann Lajos Záborszky Zoltán

2

3 Bevezetés Héjj Gábor, Juhász Ferenc A fejezet célja, hogy bemutassa a mozgásszervek szervezetben betöltött szerepét, a jellemzô funkciókárosodásokat, objektív kimutatásuk lehetôségeit, a károsodások jellegének és súlyosságának értékelési módszereit, a károsodások hatását az adott testi régió, a mozgásszervek és az egész szervezet egészségére, illetve a funkciókárosodások hatását az egyén napi tevékenységére, munkavégzô képességére. A fogyatékosság és rokkantság új szemlélete alapján a fejezet taglalja a mozgásszervek legfontosabb sérüléseit, betegségeit, s azokat a tényezôket, melyek hozzájárulnak a tartós károsodások kialakulásához. Az új szemlélet meghatározó jellemzôje a fogyatékosság, a tartós munkaképesség-változás megelôzése, a károsodott személy mind maradéktalanabb társadalmi reintegrációját megvalósító rehabilitáció. A fejezet a diagnózis és a terápia elveinek, algoritmusszerû sémáinak bemutatása mellett figyelmet szentel a szövôdmények és a károsodások megelôzésének, az adott funkciók helyreállítását, kompenzálását megvalósító rehabilitációs ismereteknek. A fejezet két részre tagolódik, az elsô rész tárgyalja a károsodások minôsítésének általános szempontjait, a felsôvégtag-károsodásokat (traumatológiai és egyéb jellegû rendellenességek), az alsóvégtag-károsodásokat (az alsó végtag sérüléseire és egyéb rendellenességeire vonatkozó legfontosabb orvosszakértôi ismeretek) és a mozgásszervrendszert érintô legfontosabb szisztémás megbetegedések értékelési szempontjait. A második részben a gerinckárosodásokat, értékelésüket, jelentôségüket, rehabilitációjuk lehetôségeit ismerhetjük meg.

4

5 13. FEJEZET 1. RÉSZ A végtagok károsodásai, szisztémás mozgásszervi károsodások 345 Géher Pál Béleczki Lajos Héjj Gábor Juhász Ferenc Kullmann Lajos Záborszky Zoltán Általános rész A mozgatórendszer felépítése és funkciói Héjj Gábor, Juhász Ferenc A mozgásszervrendszer elemei a csontrendszer, a csontokat összekötô ízületek a csontok érintkezési felületeit borító porcokkal és az ízületi szalagokkal, az izmok és az inak. Nem tartoznak ugyan közvetlenül a rendszerbe az idegek és az erek, de a vérellátás és a beidegzés révén a mozgásszervi funkciók nélkülözhetetlen elemei. Mozgásszervek alatt a test tartó és mozgató apparátusát értjük. A tartófunkciót a csontok, a csontokat összekötô szalagok és az izmok elsôsorban a csontrendszer és az ízületek stabilitása révén valósítják meg. Az egyes testrészek és az egész test mozgásait, melynek alapvetô feltétele az ízületek és a csontok mobilitása, a csontok végén elhelyezkedô ízületek, valamint az izmok teszik lehetôvé. Az izmok mûködése biztosítja a gravitációs és az egyéb külsô erôkkel szembeni ellenállást, az erôkifejtést (a külvilág objektumaira való fizikai hatást), valamint az izomtónust. A mozgásszervrendszer alapvetô funkciói részfunkciók révén valósulnak meg. Közülük a legfontosabbak: Testtartás. Ide tartozik az állás, a járás, azaz az egész test mozgatásának koordinált, célirányos megvalósítása. Mozgásfunkciók. Lehetnek akaratlagosak, akarattól függetlenek (reflexesek). Ide tartoznak a sztereotípiák, s a különbözô motoros perszeverációk. Az izmokból, ízületekbôl eredô, a mozgásból adódó ún. proprioceptív érzékelés a mozgásfunkció megvalósulásának elengedhetetlen része. Neuromuszkuláris mechanizmus. A mozgásfunkció nélkülözhetetlen eleme, hiszen a vázizomrendszer rostjai kizárólag a központi idegrendszerbôl érkezô impulzusok hatására húzódnak össze, illetve ernyednek el. A mozgásszervrendszer által biztosított mûködések. A felsorolt struktúrák és funkciók révén tudunk megvalósítani számos olyan tevékenységet, melyek nélkül létezésünk, napi életünk, munkavégzésünk, részvételünk a szûkebb és tágabb társadalom életében lehetetlen lenne. Közülük a legfontosabbak a hely- és helyzetváltoztatás, illetve a testhelyzet stabilizálása. Az alaptesthelyzetek felvétele és tartása. Ide tartoznak az olyan mozgást, erôkifejtést és stabilitást igénylô tevékenységek, mint az

6 FEJEZET állás, az ülés, a fekvés, a térdelés, a hajlás, az egyensúlytartás. Testhelyzet-változtatás (önmozgatás). Saját testünk mozgatása ülô, fekvô és egyéb testhelyzetekben. Tárgyak mozgatása különbözô testrészek segítségével, emelés, teherhordás. A kézügyesség alkalmazása, a tárgyak felvétele, letétele, manipulálása, forgatása, dobása stb. Járás és mozgás. A járás különbözô formái (sétálás, ütemes járás, futás, ugrás, mászás), járás különbözô irányban (elôre, hátra, oldalt) és távolra. Helyváltoztatás lakásban, házon belül és kívül, lakott területen és nyílt terepen. A különbözô elsôdleges és másodlagos mozgásszervrendszeri funkciók és képességek alapvetô, elengedhetetlen feltételei létfontosságú napi és társadalmi tevékenységeinknek. A mozgásfunkciók hierarchiája. Egy adott funkció lehet egy testrész, egy régió vagy egy szerv kizárólagos tulajdonsága. A funkció értékét ki lehet fejezni az adott testrészre és magasabb szintre vonatkozóan is annak megfelelôen, hogy az adott testrész milyen arányt képvisel a szerv vagy az egész szervezet funkciójából. A hüvelykujj például sajátos mozgáslehetôségeivel egy mozgásfunkcionális egységet képez, amelynek értéke a hüvelykujj mozgásfunkciója vonatkozásában 100%. A teljes hüvelykujjfunkció a kéz funkciójának 40%-át, a felsôvégtag-funkció 36%-át, s az össz-szervezeti funkció 22%-át jelenti. Az egyes funkciószintek egymásba történô átváltását szorzók és táblázatok segítik. A mozgatórendszer funkciókárosodásai A sérülések, rendellenességek és betegségek a funkciók hiányát, csökkenését vagy torzulását gyûjtôszóval: funkciókárosodását okozhatják. A sérülés vagy a betegség önmagában nem jellemzi a károsodást. Egyazon sérülés vagy betegség a funkciókárosodások széles skáláját eredményezheti, jellegüket és súlyossági fokozatukat illetôen egyaránt. Az orvosszakértôi tevékenység egyik legfontosabb feladata a képességek, a funkciók állapotának megítélése. A károsodásokat kritériumokkal jellemezzük. E kritériumok megléte vagy hiánya a károsodás súlyosságának bizonyítéka. Az eredményes orvosszakértôi tevékenység feltétele a károsodási kritériumok egyértelmû, pontos megfogalmazása. Figyelembe véve a vizsgálat kétszeresen szubjektív jellegét (a vizsgáló és a vizsgált személy részérôl), s különösen azt a tényt, hogy az igénylô általában a károsodás megállapításában, s annak súlyossá nyílvánításában érdekelt, törekedni kell minél objektívabb és objektivizálható kritériumok alkalmazására. Emiatt nagyon fontos, hogy a kritériumok jól meghatározottak, lehetôleg egyszerû eszközökkel kimutathatóak és objektivizálhatóak legyenek. A mozgatórendszer mûködésével kapcsolatos néhány fogalom Aktív mozgások. A vizsgált személy által akaratlagos izommûködéssel létrehozott mozgások, melyeknek határt szabhat a vizsgált ízület adott ponton bekövetkezô fájdalmassága vagy például a mozgásban részt vevô izmok, inak sérülése. Passzív mozgások. A vizsgáló által véghezvitt mozgások, melyek bizonyos mértékig a vizsgált fájdalmát legyôzve nagyobb mozgáskitérést eredményezhetnek és értelemszerûen pótolni tudják a kiesett aktív mozgatófunkciót is (izomvagy ínsérülés esetében). Akadályt jelenthet ízületi szabadtest, nagyobb mennyiségû folyadékgyülem vagy ízületi kontraktúra, teljes mozgásképtelenséget eredményez az ízületi ankylosis. Kontraktúra. Az ízületi mozgásokat akadályozó zsugorodás, melynek ízületi eredeten kívül izom-, kötôszöveti és bôrzsugorodás is lehet az oka.

7 13. FEJEZET 347 Funkcionális helyzet. Az az egyes ízületekre jellemzô középállás, mely spontán kialakult ankylosis vagy mûtéti merevítés esetén a lehetô legjobb funkciót biztosítja. A mozgások terjedelme. Az adott ízületben létrejövô egy- vagy többirányú mozgások határértékeivel jellemezhetô mozgástartomány. A mozgásszervi funkciókárosodások vizsgálata A károsodások vizsgálatánál több szempont értékelésére támaszkodhatunk: Anatómiai elváltozások, melyek különös jelentôséggel bírnak például a gerinckárosodások értékelésében. A klinikai diagnózisok, kórképek értékelése a mozgásszervrendszer minden szakaszán használható kiegészítô módszer. A mozgásterjedelem vizsgálata az ízületek alapfunkciójának károsodását értékeli. Értelemszerûen ide tartozik az ízületek instabilitásának vizsgálata is. Acsonkolásos károsodások értékelése. Egyre inkább elôtérbe kerülnek a funkcionális vizsgálatok. Az erôkifejtés és az állóképesség vizsgálata ma már nélkülözhetetlen a mozgásszervek károsodásainak értékelésében. A vizsgálatok technikája kidolgozott, felszerelésük viszonylag olcsó, alkalmazásuk megbízható, reprodukálható eredményeket hoz. A vizsgálati lehetôségeket egyénileg adaptálva, rugalmasan, a vizsgált személy számára mindig a legelônyösebb formában kell alkalmazni. Egyes károsodások kimutathatóak egy-egy módszerrel, más károsodások értékelésénél több módszert szükséges kombinálni. A módszerek alkalmazása megfelelô szakmai tudást, felszerelést igényel e vizsgálatokat mozgásszervi, orvosszakértôi laboratóriumoknak kell végezni. Az értékelés legfontosabb szempontjai a következôk: Az elveszett képességek megítélése mellett törekedni kell a megmaradt, a fejleszthetô funkciók kimutatására, melyre a betegek rehabilitációja építhetô. A megmaradt képességek kimutatására szolgálnak a funkcionáliskapacitás-vizsgálatok. A károsodások vizsgálata a hagyományos orvosi kivizsgálásra épül. Az anamnézis sajátosságaihoz tartozik a foglalkozási, ergonómiai ártalom kimutatása, a munka körülményeinek, feladatainak, statikai, erôkifejtési és mozgásigényének feltárása. Az értékelés objektivitása, megbízhatósága. A károsodások kimutatásának alapvetô követelménye a lehetô legnagyobb mértékû objektivitás. Ez az igény a mozgásszervek vizsgálata esetében általában megvalósítható, bizonyos esetekben azonban így például fájdalom esetén nem. Ezért a mozgásszervrendszeri károsodások kritériumai között általában nem szerepel a fájdalom, viszont mint a legtöbb rendellenesség velejárója, az egyes károsodások integratív részét képezi. A vizsgálatok megbízhatóságáról szólva elmondható, hogy a legmegbízhatóbbak a morfológiai jellegû anatómiai vizsgálatok. Az ízületek mozgásterjedelme, a csonttörések, a hegesedések szögeltérései, bizonyos fokig az érzésvizsgálatok kimerítik az objektivitás követelményeit. Megfelelô többnyire egyszerû, nem drága eszközök és tapasztalat birtokában a vizsgálatok megbízhatóak, reprodukálhatóak. Az ízületek és a gerinc mozgásainak vizsgálatára goniométerek, inklinométerek, szögmérôk használatosak, melyek lehetnek a legegyszerûbb mechanikai szerkezetûek, de akár számítógéphez csatlakoztathatóak is. A mozgásszervrendszer, s különösen a mozgás alkotóelemeinek vizsgálata a páciens együttmûködését is igényli. Ez különösen vonatkozik az aktív mozgásokra és erôkifejtésekre. Ezen vizsgálatok során a szubjektivitás mind a vizsgált személy, mind a vizsgáló részérôl érvényesül. A szubjektivitás lehetôsége csökkenti még ezen viszonylag objektívnek tekinthetô eljárások értékét, hitelességét is. A szubjektivitás bizonyos mértékû kiküszöbölését szolgálja az aktív mozgásvizsgálatok eredményeinek összevetése a passzív mozgások terjedelmével.

8 FEJEZET A mozgásterjedelem vizsgálata Az ágyéki, illetve a háti gerinc hajlásának mérésére a Schober-tesztet, az oldalirányú hajlásra az ujjak végének elmozdulását mérjük a comb oldalsó felszínén. A nyaki gerinc mobilitásvizsgálatánál az állcsúcs szegycsont távolság mérése használatos. Ízületi mozgások esetében különbözô szögmérôk használhatók, de a kisízületek kivételével gyakorlatilag bármely ízület, illetve gerincszakasz mozgásainak mérésére alkalmas a Domján Bálint Bozsóky-féle Mobimet készülék. A mozgásterjedelem vizsgálatát a különbözô mozgásirányokban kell végezni. A károsodások vizsgálatának elsôsorban az anamnézisre, a fizikális vizsgálatokra, valamint a mozgásterjedelem (ROM) vizsgálataira kell épülnie. Kiegészítô vizsgálati módszerek Az utóbbi idôben egyre használatosabb eljárásokat (artrográfia, CT, MRI) e vonatkozásban csak kiegészítô módszereknek kell tekinteni. Alkalmazásuk a legtöbb esetben nem eredményezi a funkcionális károsodás jobb megítélését, ezzel szemben igen költségesek. Felhasználásuk elôtt a költség haszon viszonyokat fokozottan figyelembe kell venni; az orvosi, az orvosszakértôi tevékenység egyik minôségi mutatója a rendelkezésre álló lehetôségek adekvát alkalmazása. Nem támaszkodunk azonban kellô mértékben az elektrodiagnosztikai módszerekre, melyek a neuromuszkuláris funkció vonatkozásában hasznos, s az orvosszakértôi tevékenység szempontjából különös fontossággal bíró objektív adatokat nyújthatnak (elektromiográfia, különbözô ingerületvezetési és neurofiziológiai vizsgálatok). Általában elmondható, hogy minden egyes vizsgálati módszernek elônyei mellett megvannak a hiányosságai. Ez utóbbiak kiküszöbölése céljából a minôsítés során a különbözô módszereket kombináljuk. A károsodások vizsgálata során értékeljük az anatómiai és a funkcionális elváltozásokat. Mindezek mellett az életminôséggel kapcsolatos szempontok szükségessé tehetik esztétikai szempontok figyelembevételét is. Az érzészavarok vizsgálata A mozgatórendszer mûködése szempontjából szükséges érzések fajtái: fájdalom-, meleg-, hideg- és tapintási érzékelés; proprioceptív érzékelés: az ízület helyzetének és elmozdulásának érzékelése; az izomtónus érzékelése. Az érzészavart minôsége és kiterjedtsége jellemzi. Az érzészavarok lehetnek részlegesek vagy teljesek. Az érzészavar lokalizációja jelentôs a károsodások súlyosságának megítélésében. Az érzészavarok vizsgálataira szolgáló különbözô próbák a Wéber-próba, a Moberg-próba és a ninhidrinpróba. Az érzészavarok fokozatai: teljes érzéshiány 100%-os érzéskárosodás, részleges érzéshiány 50%-os érzéskárosodás, normális érzékelés 0%-os érzéskárosodás. A mozgásszervi funkciókárosodások értékelése Juhász Ferenc A károsodás funkcióveszteségnek tekinthetô, melyet az összehasonlíthatóság, az értékelhetôség szempontjából célszerû számszerûleg, az általánosan elfogadott módszer szerint %-ban kifejezni. A károsodás a teljes, érintetlen, 100%-os funkció elveszett hányadának %-ban kifejezett értéke. (A mozgásterjedelem esetében a teljes 100%-os mozgásterjedelem fokokban kifejezett korlátozottságának %-ban megadott értéke.) A funkció alapegysége egy adott testrész adott funkciója (pl. a hüvelykujj abdukciós, oppozíciós vagy teljes mozgásfunkciója). Az adott

9 13. FEJEZET 349 testrész teljes funkciója egy régió (jelen esetben a kéz) funkciójának meghatározott arányát képezi. A régió teljes funkciója ugyancsak meghatározott arányú része a szerv (a felsô végtag) funkciójának. A szerv funkciójából megfelelô váltószámmal kiszámítható az össz-szervezeti egészségkárosodás foka. A testrész régió szerv össz-szervezet funkcionális hierarchiáját követô arányviszonyoknak egyrészt metodikai jelentôségük van, másrészt bizonyítják a károsodás értékelésének viszonylagos, matematikai eszközökkel is kifejezhetô objektivizálhatóságát. Multiplex károsodások Multiplex károsodások esetén az egyes károsodások értékei összeadódnak (pl. az ujjak esetében, ahol a kéz funkcióját az ujjak funkciójának az összege adja meg, ahogyan azt a táblázat bemutatja.) A metakarpofalangeális ízületek 100%-ot, a proximális interfalangeális ízületek 80%-ot, a disztális interfalangeális ízületek 45%- ot képviselnek a kéz funkciójában vagyis az ezen a szinteken történô hipotetikus amputáció a kéz funkciójának ilyen arányú károsodását okozná. Hierarchikus kapcsolat esetében, ahol az egyes funkciók egy magasabb rendû funkció meghatározott arányú részét képezik, a károsodások a kombinált értéktáblázat alapját képezô képlet alapján kombinálódnak. A képlet azt fejezi ki, hogy a fô károsodást követô károsodások csak az elôzô károsodások részeként értékelhetôek. Így a károsodások összege sosem haladja meg a 100%-ot. Csonkolásos károsodások A végtagok, s azok részei (pl. az ujjak) esetében a csonkolás az adott szinten teljes funkcióveszteséget okoz. A különbözô teljes funkciókárosodások az adott funkció szempontjából gyakorlatilag olyan veszteséget okoznak, mintha amputáció történt volna. A kéz ujjainak teljes érzésvesztését a csonkolásos károsodás 50%-ának értékeljük. Kontraktúrák A végtagok betegségeiben nagy jelentôsége van a funkcionális helyzetnek. A funkcionális helyzet az adott végtagrész olyan állapotát jelenti, melyben a végtagrész tartós rögzülése (kontraktúrája) esetén a legkevésbé akadályozott a funkció. Kontraktúra esetén a funkcionális helyzetben rögzült ízület adja a legkisebb fokú tartós károsodást. A mozgásszervi károsodások hatása a napi tevékenységekre (mozgásszervi fogyatékosság) Kullmann Lajos A mozgásszervi funkcióknak jelentôs szerepe van a napi és a szociális tevékenységek megvalósításában. Az autonóm emberi lét egyik alapfeltétele az önellátás képessége. A tisztálkodás, a testápolás, a toalett használata, az öltözködés, az étkezés, az egészség ápolása a mozgásszervek aktív részvéte táblázat. Az ujjak károsodásainak funkcióhányadai a kéz funkciójában Részarány I. II. III. IV. V. Metakarpofalangeális ízületek (MP) 100% Proximális interfalangeális ízületek (PIP) 80% Disztális interfalangeális ízületek (DIP) 45%

10 FEJEZET le nélkül gyakorlatilag lehetetlen. A mozgásszervi károsodások okozta fogyatékosságok jelentôs része éppen az önellátás képességének korlátozottságából adódik. Az önellátás vizsgálatára, illetve más tevékenységek mellett az önellátás vizsgálatára is leggyakrabban használt kérdôívek Magyarországon: FIM (Functional Independence Measure). Kóreredettôl függetlenül Magyarországon növekvô gyakorisággal, egyes országokban a finanszírozás alapjaként általánosan használt felmérô módszer (6.1. melléklet). Barthel-index. Kóreredettôl függetlenül, általánosan használt kérdôív (6.2. melléklet). HAQ (Health Assessment Questionnaire). Reumatoid arthritiszes betegek funkcionális indexe (13.2. táblázat). WOMAC (Western Ontario and McMaster Osteoarthritis Index). Artrózisos betegek általánosan használt felmérô módszere (13.3. táblázat) táblázat. HAQ funkcionális index a reumatoid arthritis klinikai aktivitásának mérésére Név: Dátum: Szeretnénk megtudni, hogy a betegsége hogyan befolyásolja mindennapi életét. Kérjük jelölje meg X-szel az elmúlt hétre jellemzô megfelelô választ! 1. Öltözködés, testápolás a. Fel tud öltözködni? b. Be tudja kötni a cipôfûzôjét? c. Be tudja gombolni a gombokat? d. Meg tudja mosni a haját? 2. Felkelés a. Fel tud állni karfa nélküli székbôl? b. Le tud feküdni, fel tud kelni az ágyból? 3. Étkezés a. El tudja vágni a húst? b. Szájához tud emelni egy tele csészét vagy poharat? c. Ki tudja nyitni a dobozos tejet? 4. Járás a. Tud utcán járni sima talajon? b. Fel tud menni 5 lépcsôfokot? Nehézség Kis Nagyobb Nem vagyok nélkül nehézséggel nehézséggel képes rá Használ-e valamilyen segédeszközt az elôbb említett tevékenységekhez? Ha igen, jelölje meg X-szel! Botot Járókeretet Mankót Speciális járóeszközt Tolószéket Speciális vagy magasított széket

11 13. FEJEZET táblázat. HAQ funkcionális index a reumatoid arthritis klinikai aktivitásának mérésére (folytatás) Használ-e az öltözködéshez segédeszközt? (gombolkozó, cipzárhúzó, hosszú nyelû cipôkanál) Jelölje meg X-szel azt a tevékenységet, amihez más személy segítségét kéri: Öltözködés, testápolás Étkezés Felkelés Járás 1. Tisztálkodás a. Meg tud mosakodni és törülközni? b. Tud kádban fürdeni? c. Le tud ülni a WC-re és fel tud állni róla? Nehézség Kis Nagyobb Nem vagyok nélkül nehézséggel nehézséggel képes rá 2. A felsô végtag funkciói a. Eléri a feje fölötti polcot és le tud onnan venni pl. 2 kg krumplit? b. Le tud hajolni és fel tud venni a földrôl egy zsebkendôt? 3. A kéz funkciója a. Ki tudja nyitni egy autó ajtaját? b. Ki tud nyitni egy konzerves üveget, ha azt már egyszer kinyitották? c. Ki tudja nyitni és el tudja zárni a csapot? 4. Házimunka a. Be tud vásárolni? b. Be és ki tud szállni az autóba/-ból? c. Végez házimunkát (pl. porszívózást, kertészkedést)? Jelölje meg X-szel azt a segédeszközt, amelyet az elôbb felsorolt tevékenységekhez használ: Emelt WC-ülôke Fürdôkád-kapaszkodó Fürdôkádszék Hosszú nyelû eszközök tisztálkodáshoz Befôttesüveg-nyitó Egyéb

12 FEJEZET táblázat. HAQ funkcionális index a reumatoid arthritis klinikai aktivitásának mérésére (folytatás) Jelölje meg X-szel azt a tevékenységet, melyhez szüksége van más személy segítségére: Tisztálkodás Fogás Tárgy leemelése Házimunka Kérjük, jelölje meg egy függôleges vonallal a szakasz két végpontja közt (nincs fájdalom elviselhetetlen fájdalom), hogy milyen erôs volt az elmúlt hétre jellemzô ízületi fájdalma! 0 10 nincs fájdalom elviselhetetlen fájdalom táblázat. WOMAC osteoarthritis index (Western Ontario and Macmaster Osteoarthritis Index) Név: Dátum: A továbbiakban a 10 cm hosszú egyenesen jelölje be azt a pontot, mely fájdalmával arányos. Minél enyhébb az ön fájdalma, annál közelebb jelölje be az egyenes bal, minél erôsebb, annál közelebb jelölje be az egyenes jobb végéhez nincs fájdalom elviselhetetlen fájdalom A A következô kérdések arra vonatkoznak, hogy milyen erôs fájdalmat érez a csípôjében és a térdeiben. 0. Szobában járáskor nincs erôs 1. Lépcsôn lefelé nincs erôs 2. Éjjel az ágyban nincs erôs 3. Ülés, fekvés közben nincs erôs 4. Állás közben nincs erôs B A következô kérdések az ön által érzett ízületi merevségérzést vizsgálják. A merevség az ön által az elmúlt 72 órában érzett térd- és csípôízületi mozgások meglassúbbodását jelenti. 1. Milyen mértékû a reggel, felkeléskor érzett ízületi merevsége? nincs 2. Milyen erôs a napközben ülés, fekvés, pihenés során érzett fájdalom, merevség? nincs erôs erôs

13 13. FEJEZET táblázat. WOMAC osteoarthritis index (Western Ontario and Macmaster Osteoarthritis Index) (folytatás) C A következôkben az ön fizikai funkcióját vizsgáló kérdések következnek, melyek azt vizsgálják, mennyire képes önmagát ellátni. Kérjük, jelölje meg csípô- és térdfájdalmainak megfelelôen a mindennapi életfunkció nehezítettségének megfelelô értékeket. Mennyire nehezített 1. a járás lépcsôn lefelé, nem nagyon 2. a járás lépcsôn felfelé, nem nagyon 3. a felállás ülésbôl, nem nagyon 4. az állás, nem nagyon 5. az elôrehajlás, nem nagyon 6. a séta a lakásban, nem nagyon 7. a be- és kiszállás az autóba/-ból, nem nagyon 8. a bevásárlás, a boltba menés, nem nagyon 9. a zokni- és harisnyafelvétel, nem nagyon 10. az ágyból való kikelés, nem nagyon 11. a zokni- és harisnyalevétel, nem nagyon 12. az ágyban fekvés, nem nagyon 13. a be- és kiszállás a fürdôkádba/-ból, nem nagyon 14. az ülés, nem nagyon 15. a WC-re ülés, onnan a felállás? nem nagyon Az önellátás és a társadalommal való kommunikáció mozgás, helyváltoztatás nélkül gyakorlatilag lehetetlen. A járás- és mozgászavarok, a közlekedési eszközök használatának akadályozottsága elsôsorban a mozgásszervi károsodások rovására írható, s a fogyatékosok jelentôs hányadát teszik ki a mozgáskárosodott egyének. A testhelyzet változtatása, a járás és a közlekedés felmérése része a 7. fejezetben ismertetett módszereknek is, de használatosak speciálisan a járás felmérésére szolgáló módszerek is. Timed walking test. A 10 méter megtételéhez a vizsgált személy megszokott segédeszközeivel és szokásos tempójában szükséges idôt mérik stopperórával, standard körülmények között. (Egyesek 5 vagy 20 méter megtételét mérik, van, aki ülô helyzetbôl indít. Lényeges a mindig azonos feltételek használata.) A módszer érzékeny a változások követésére, bizonyos prognosztikus értéke is van.

14 FEJEZET FAC (Functional Ambulation Category). A függetlenség fokának felmérésére alkalmas idegrendszeri sérülés vagy betegség után kialakult járászavarok esetén (13.4 táblázat). Russek-skála. Alsóvégtag-amputált emberek mûvégtaggal való járásának fokozatait, valamint a mûvégtag használatát befolyásoló tényezôket méri fel (13.5. táblázat) táblázat. FAC (functional ambulation category, funkcionális járási kategorizálás) Szám Kategória Útmutatás 0 Képtelen A páciens nem képes járni vagy két (esetleg több) segítôre szorul. 1 Függô 2. szint A páciens egy személy szilárd, folyamatos támogatásával tud járni. 2 Függô 1. szint A páciens egy személy könnyû, illetve intermittáló segítségével tud járni. 3 Függô felügyelet A páciens szóbeli utasításra vagy egy személy segítségre kész jelenlétében (hozzáérés nélkül) jár. 4 Síkon független A páciens sík talajon függetlenül tud járni, de lépcsôn, lejtôn és egyenetlen felszínen segítségre szorul. 5 Független A páciens bárhol függetlenül járhat táblázat. A Russek-skála mûvégtag-ellátást befolyásoló pozitív és negatív tényezôi, a mûvégtaghasználat fokozatai Az amputációs csonkok Pozitív tényezôi adekvát hossz teljes ízületi mozgások jól formált fájdalommentes nincs csonthoz letapadó heg neuroma nem okoz panaszt adekvát izomerô Negatív tényezôi igen rövid csonk flexiós kontraktúra (térd, csípô) lazán lógó lágyrészek fájdalmas heg vagy neuroma letapadó vagy behúzódó heg beszûrôdés vagy fertôzés izomgyengeség A páciens Pozitív tényezôi Negatív tényezôi hangulati stabilitás depresszióhajlam kooperáló rossz kooperáció vagy motiváció 55 év alatti életkor 60 év feletti életkor krónikus, degeneratív betegsége nincs elôrehaladott artheriosclerosis, diabetes, kardiális dekompenzáció stb. panaszmentes másik alsó végtag beteg (pl. iszkémiás) másik oldal kellô fizikai aktivitás a fizikai állóképesség hiánya

15 13. FEJEZET táblázat. A Russek-skála mûvégtag-ellátást befolyásoló pozitív és negatív tényezôi, a mûvégtaghasználat fokozatai (folytatás) A protézis és a járástanítás Pozitív tényezôi kényelmes, jó illeszkedés, beállítás, a szükséges módosításokat elvégzik, eredményes csonktorna, járástanítás, eleséstôl nem fél Negatív tényezôi rossz illeszkedés terheléskor fájdalom jelentkezik a csonk gyors, korai sorvadása nem stabil beállítás túl súlyos mûvégtag végtaghossz-különbség nem elegendô járástanítás az eleséstôl való félelem A mûvégtaghasználat fokozatai I. Teljes rehabilitáció; életét változatlanul folytatja (pl. sportol, táncol). II. Részleges rehabilitáció; csak bizonyos tevékenységekben korlátozott. III. Önellátás plusz; teljesen önellátó, társadalmi aktivitása beszûkült, bottal jár. IV. Önellátás mínusz; egyes önellátási tevékenységekben mások segítségére szorul, fáradékony, a mûvégtagot nem használja egész nap, esetleg ülô munkát végez. V. Kozmetikai protézisviselô; a protézis csak lakáson belül nyújt mérsékelt funkcionális elônyt, terhelésre hamar elfárad. VI. A protézisnek semmi haszna nincs, nem használja. A mozgásszervi károsodásban szenvedô egyén számára nehézséget okoz a szükségletek biztosítása a lakás megteremtése és fenntartása, a napi élethez szükséges javak, szolgáltatások beszerzése. Gondot jelent a háztartás ellátása, a háztartási eszközök használata. Akadályozott mások gyermekei, szülei, házastársa stb. gondozásában, támogatásában. A felmérésre az elôzôekben felsorolt módszerek használhatók, Magyarországon egyéb módszereket ritkán alkalmaznak. A mozgási nehézségek akadályozzák az oktatásban, a rekreációban, a sportban, a társadalmi életben való részvételt. A mozgáskárosodás okozta fogyatékosság hátrányai az egyén, az orvostudomány és a társadalom közös erôfeszítéseivel enyhíthetôek. A mozgásszervi károsodások rehabilitációjának általános kérdései Kullmann Lajos A mozgásszervi károsodásban szenvedô emberek rehabilitációja hasonlóan a rehabilitáció egyéb területeihez teammunka. A team vezetôje egy mozgásszervi alapszakképesítéssel és rehabilitációs másodszakvizsgával rendelkezô orvos. (Specializált profilú osztály esetében helyes az adekvát alapszakképesítés megkövetelése.) Az orvos felelôs az orvosi kivizsgálásért, a terhelhetôség felméréséért, a felhasznált szakorvosi módszerek szakszerû elvégzéséért, a team munkájának koordinálásáért, a kitûzött rehabilitációs program szükséges változtatásainak kezdeményezéséért. Az ápoló ápolási diagnózist készít, részt vesz az önellátó képesség felmérésében, általános és spe-

16 FEJEZET ciális ápolási feladatai mellett segíti az önellátás fejlesztését, és ha erre módja van ebben támogatja a családot is. A gyógytornász méri fel a pontos ízületi mozgástartományokat és az izomerôt, fejleszti azokat és az egyszerûbb, majd az összetettebb mozgásokat. Feladata a helyes járásmódszer és az elérhetô leginkább harmonikus és energiatakarékos járás kialakítása. Az önellátás felmérése és fejlesztése elsôsorban az ergoterapeuta feladata. Ô építi be a gyógytornász által elôsegített, kifejlesztett mozgásokat a mindennapi élet tevékenységeibe. Támogatja a fogyatékos ember életminôségének javítását. Igen sok, fôleg súlyos akut, mozgássérülés jár jelentôs pszichés traumával. Felmérését, csökkentését klinikai pszichológus végzi, aki segíti a családi konfliktusok megoldását is. Központi idegrendszeri sérülésekben a neuropszichológiai károsodások feltérképezése és csökkentése a neuropszichológus feladata. A munkapszichológus a késôbbi élettel kapcsolatos reális elvárások kialakítását segítheti. Ugyancsak a központi idegrendszeri károsodásokra jellemzô a beszédzavar kialakulása. A beszédterapeuta (logopédus) végzi ezek felmérését és a károsodás kezelését. A szociális munkás részt vesz az otthoni és szükség esetén a munkahelyi környezet felmérésében, a szükséges változások tervezésében, a segédeszközök beszerzésében, vagy javaslatot tehet azokra. Az ortopéd mûszerész ortéziseket, protéziseket készít. Helyes, ha az orvos mellett a gyógytornásszal együtt részt vesz azok rendelésében is. Végül meg kell említeni, hogy Magyarországon még két speciális fôiskolai végzettségû szakember segítheti a mozgásterápiát: a konduktor és a szomatopedagógus. Utóbbi a mozgások mellett az önellátás kialakítását is segíti, a konduktor a beszéd fejlesztését is támogathatja. A többi teamtaghoz hasonlóan kompetenciájuk kiterjed a saját szakterületükön belüli diagnosztikára is, munkájukat önálló felelôsséggel végezhetik. Összegezve azt mondhatjuk, hogy a mozgásszervi rehabilitáció abban különbözik a mozgásszervi alapszakmák tevékenységétôl, hogy a szerv specifikus kezelésen túl az egész emberért, jövôjének, lehetôség szerinti jó életminôségének kialakításáért folyik. Ebbe beletartozik a károsodott ember továbbirányítása a rehabilitáció nem orvosi területei felé is. Az orvosszakértô feladata a mozgásszervi fogyatékosság minôsítésében Kullmann Lajos Az orvosszakértônek (az FNO kézikönyv használatával) meg kell határoznia: a károsodott funkciókat ( b jelû kódok), a károsodott mozgásstruktúrákat ( s jelû kódok), a tevékenység és a részvétel korlátozottságát ( d jelû kódok), az adott fogyatékosság megelôzésére, kompenzálására, könnyítésére szolgáló eszközöket ( e jelû kódok). Az egészségügyi igényjogosultságot a különbözô támogatásokra, személyi segítôkre, egészségügyi jellegû gondozásra. A fogyatékosság megelôzése, kompenzálása tekintetében különleges jelentôséggel bírnak: a napi életvitelt elôsegítô eszközök, a foglalkoztatást elôsegítô eszközök, a magánhasználatú építmények a közösségi használatú építmények (iskola, munkahely) adottságai, a kultúra használata, a rekreációt, a sporttevékenységet elôsegítô eszközök.

17 13. FEJEZET 357 A mozgásszervi károsodások munkaegészségügyi kérdései Béleczki Lajos A munkahelyi egészségkárosító hatások szerepe a mozgásszervi károsodások kialakulásában A munkahelyi egészségkárosító hatások amelyek a munkavégzésbôl és a munkakörnyezet kóroki tényezôibôl egyaránt származhatnak egyrészt foglalkozási megbetegedéseket vagy munkabaleseteket okozhatnak, másrészt kedvezôtlenül befolyásolhatják az egyéb okból kialakult mozgásszervi megbetegedések lefolyását. Foglalkozási megbetegedések. Ebbe a csoportba tartoznak a térdízületi meniscussérülések; a csontok, ízületek, izmok, inak túlzott, illetve egyoldalú igénybevétele következtében kialakult betegségek, valamint ide sorolható a csigolyák fáradásos törése is. A térdízületi meniscussérülés lehet traumás eredetû, de okozhatja a munkavégzés közbeni kényszertartás is. Elsôsorban a térdelô, guggoló testhelyzetben dolgozók (bányászok, útburkolók, parkettázók, jármûjavítók) körében fordul elô, mert ilyenkor a meniscus vérellátása romlik, és szövettanilag is igazolható degeneratív jelenségek alakulnak ki. A csontok, ízületek, izmok, inak túlzott, illetve egyoldalú igénybevétele következtében kialakult betegségek közé számos betegség tartozik. A bursitisek akkor minôsülnek foglalkozási eredetûnek, ha a munkavégzés során fellépô tartós nyomás hatására jönnek létre. A térdelô testhelyzet miatt a bursitis praepatellaris, a tartós könyökléssel járó munkavégzés (órások, üvegcsiszolók, finom szerelômunkák) eredményeként bursitis olecrani alakulhat ki. Az ínhüvelyek, az inak körüli szövetek, ín- és izomtapadási helyek megbetegedései elsôsorban a kéz ujjainak ismétlôdô és jelentôsebb erôkifejtést igénylô mozgatásával függenek össze. Az irodalomban repetitive task injury vagy cumulative trauma disorders néven ismertek. Ebbe a csoportba tartoznak a heveny vagy idült tendinitisek, tendovaginitisek, a De Quervain-féle tendovaginitis stenotisans, paratendinitisek, enthesitisek. Korábban a mechanikus írógéppel dolgozókon léptek fel (a számítógép billentyûzete nem igényel jelentôsebb erôkifejtést), valamint futószalag melletti munkavégzés során. A csigolyák fáradásos törése a processus spinosus vagy transversus szakításos törését jelenti, a rajta tapadó izmok fokozott terhelése következtében. Kézi anyagmozgatás, elsôsorban lapátolás eredményeként jön létre, többévi munkavégzést követôen. Gyakran panaszt sem okoz. Munkabalesetek. Az ilyen eredetû foglalkozási korlátozások a jelen fejezet A gerinc károsodásai címû részében és a részletes részben szerepelnek. Számos olyan foglalkozási megbetegedés ismert, amelyekben a mozgásszervek is érintettek. Ezek közé sorolható a vinil-klorid (acroosteolysis), a fluoridok (osteosclerosis) okozta megbetegedések, valamint a Lyme-kór (arthritisek), továbbá a helyileg ható vibráció (aszeptikus necrosis, osteochondrosis dissecans), az egésztest-vibráció (discusdegeneratio) és a dysbarismus (idült osteoarthropathia). A mozgásszervi károsodások által elôidézett foglalkozási korlátozások, ajánlott foglalkozások, foglalkozási rehabilitáció A vázizomrendszer károsodását számos betegség és különbözô balesetek idézhetik elô. A károsodások érinthetik a mozgatórendszer valamennyi elemét, a csontokat, az ízületeket, a porcokat és ízületi szalagokat, valamint az izmokat és az ina-

18 FEJEZET kat. Az érintettség külön-külön és különbözô kombinációkban is megnyilvánulhat. Befolyásolja a korlátozások meghatározását, hogy mely végtagok használata nehezített vagy lehetetlen, ezért a foglalkozási korlátozások a mozgatórendszer betegségei esetében csak általánosságban állapíthatók meg és csak a leggyakrabban szóbajövôkre terjedhetnek ki. A balesetek okozta korlátozások a legkülönbözôbb következmények miatt még ilyen felsorolást sem tesznek lehetôvé. A mozgatórendszer betegségei által elôidézett foglalkozási korlátozásokra általában jellemzô, hogy azok legkevésbé az ülô foglalkozásúakat érintik. Megfelelô képzettség esetén számos ülô foglalkozás mûvelhetô. Jellemzô rájuk a munkavégzésbôl származó korlátozott terhelhetôség a fizikai, szellemi (pszichés) igénybevétellel járó munkáknál egyaránt. Jelentôs lehet az idôjárás befolyásoló szerepe. Az éjszakai munka is korlátozó tényezô, ugyanúgy bizonyos baleseti kockázattal járó tevékenységek. Külön kell megítélni a korlátozásokat a kéz és a kar, illetve a láb érintettségénél. A felsô végtag károsodása esetén figyelembe kell venni, hogy az esetek egy részében jelentôsebb erôkifejtés nem lehetséges, más esetekben a finom, precíziós munka végzése korlátozott vagy kizárt. Az alsó végtag károsodásánál a tartós állás vagy a sok járást igénylô munka nehezített vagy lehetetlen. Mindezek figyelembevételével általában foglalkozási korlátozást jelentenek: nehéz fizikai munka (olyan munkafajták, ahol a tevékenység energiaigénye 17,5 kj/min, illetve 1050 kj/ó pl. 5 kg-t meghaladó súly lapátolása, csákányozás, kg hajolgatással összekötött emelése, kézi teherszállítás kg között); közepesen nehéz fizikai munka (energiaigény 14,0 kj/min, illetve 850 kj/ó. pl.: ásás, lapátolás 5 kg-ig, kézi teherszállítás kg között); kézi anyagmozgatással járó munka (terhek egy vagy több személy által történô szállítása, tartása, beleértve azok felemelését, letevését, tolását, húzását, továbbvitelét vagy továbbítását, vagy egyéb mozgatását); tartós kényszertesthelyzettel járó fizikai munka (görnyedés, térdelés, guggolás, elôre- vagy oldalhajlás); egyes, fokozott balesetveszéllyel járó munkák (olyan munkák, ahol a fennálló mozgáskorlátozottság jelent kockázatot, pl. magasban végzett munka). A megbetegedések jellegétôl (gyulladásos, degeneratív, szisztémás) függôen: nedves, nyirkos, párás munkakörnyezetben végzett munka, vizes technológiával kapcsolatos, zárt térben végzett munka, pl. a galvanizálás, vagy a párás munkakörnyezetet igénylô fonás; hideg munkakörnyezetben végzett munka (szabadtéri munkahelyen: ha a várható napi középhômérséklet +4 C; zárt térben: ha a hômérséklet a munkaidô felénél hosszabb idôtartamban nem éri el a +10 C-ot); szabadban végzett munka. Az alsóvégtag-károsodás esetén ezekhez társulnak: tartós álló munka, amikor a tevékenység jellege nem teszi lehetôvé a munka megszakítását, a leülést vagy egyéb pihenést; sok gyaloglást vagy járkálást igénylô munka, függetlenül attól, hogy szabadban vagy zárt térben történik; gyakori utazást igénylô munkavégzés, elsôsorban a közlekedéssel kapcsolatos foglalkozások; a lábak, lábfejek használatát igénylô munka (a korlátozást a lábak, lábfejek fokozott igénybevételét eredményezô tevékenység jelenti, pl. pedál mûködtetése, létrán végzett munka). A kezek károsodásánál az általános korlátozások mellett az alábbiakat kell figyelembe venni: kéz kar vibrációval járó munka, karok, kezek, ujjak fokozott használatát igénylô munka, pl. kézi kezelôelemek mozgatása, szerelômunka.

19 13. FEJEZET 359 A gerinc érintettsége kapcsán lásd A gerinc károsodásai címû részt is. A felsorolt munkahelyi korlátozó terheléseken belül a kizáró okokat a károsodás jellegétôl, lokalizációjától, valamint attól függôen kell meghatározni, hogy várható-e a megbetegedés progressziója vagy sem. A többi esetben mérlegelésre nyílik lehetôsége a véleményezô orvosnak. Ajánlott foglalkozások. A mozgásszervrendszer betegségeiben szenvedôk számára optimális munkakörülményeket a zárt vagy temperált munkatérben végzett szellemi vagy könnyû fizikai munka nyújt. Ilyen lehetôségek a felsôfokú, de sokszor akár csak középfokú végzettséggel rendelkezôk számára biztosíthatók, illetve megteremthetôk. A munka adaptálása sem jelent megoldhatatlan feladatokat. Szakképzés szükségessége esetén az ajánlható foglalkozások az elôidézett károsodások lokalizációja szerint három nagy csoportba sorolhatók: gerinc, felsô végtag, alsó végtag. A gerinckárosodásoknál ajánlható foglalkozások A gerinc károsodásai címû részben és a táblázatban szerepelnek. A felsô végtag(ok) károsodása jelentôsen beszûkíti az ajánlható foglalkozások körét, mint ezt a táblázat mutatja. Hangsúlyozni kell azonban, hogy az összeállításban valamennyi szóba jövô és a felsô végtagokat érintô korlátozó tényezô szerepel. Az alsó végtag(ok) károsodása esetén szóba jövô foglalkozások listáját a táblázat tartalmazza. A károsodott személy számára kialakított egyedi munkaszékek biztosítása sokszor tovább bôvítheti az ajánlható foglalkozások körét táblázat. A felsô végtag(ok) károsodása esetén ajánlható foglalkozások* (a Foglalkozások egészségi tényezôi c. kézikönyv alapján) FEOR A foglalkozás megnevezése Irodai, ügyviteli foglalkozások 4291 ügyfél-tájékoztató 4292 telefon-, telex-, telefaxkezelô (pl. táviratfelvevô) Szolgáltatás jellegû foglalkozások 5111 kereskedô 5112 eladó 5115 felvásárló, átvevôhely-vezetô 5366 vagyonôr 5392 kölcsönzô Ipari foglalkozások 7213 növényolajgyártó 7221 szesz-, szeszesital-gyártó 7224 üdítôital-, ásványvíz-, szikvízgyártó 7530 raktárkezelô Gépkezelô foglalkozások 8111 élelmiszergyártógép-kezelô 8112 italgyártógép-kezelô 8113 dohánygyártógép-kezelô 8134 gyógyszergyártógép-kezelô 8142 finomkerámia terméket gyártó gép kezelôje 8221 villamosüzemi és -állomásgépész és gépkezelô 8240 csomagológép-kezelô Szakképzettséget nem igénylô (egyszerû) foglalkozások 9121 portás 9122 éjjeliôr, telepôr * A táblázatban nem szerepelnek a felsôfokú képzettség önálló alkalmazását igénylô foglalkozások (2. FEOR csoport), valamint az egyéb, felsô- vagy középfokú képzettséget igénylô foglalkozások (3. FEOR csoport).

20 FEJEZET táblázat. Az alsó végtag(ok) károsodása esetén ajánlható foglalkozások* (a Foglalkozások egészségi tényezôi c. kézikönyv alapján) FEOR A foglalkozás megnevezése Irodai, ügyviteli foglalkozások 4112 bérelszámoló 4194 irodai sokszorosító 4212 bolti pénztáros 4220 számítástechnikai adminisztratív jellegû foglalkozások 4291 ügyfél-tájékoztató 4292 telefon-, telex-, telefaxkezelô (pl. táviratfelvevô) Szolgáltatás jellegû foglalkozások 5115 felvásárló, átvevôhely-vezetô 5234 távközlési foglalkozások 5313 manikûrös, pedikûrös 5352 háztömbfelügyelô, házfelügyelô, házgondnok 5366 vagyonôr 5392 kölcsönzô Ipari foglalkozások 7213 növényolajgyártó 7214 tejfeldolgozó 7218 édesipari termékek gyártója 7221 szesz-, szeszesitalgyártó 7224 üdítôital-, ásványvíz-, szikvízgyártó 7230 dohánygyártó 7314 kötô 7325 szûcs, szôrmekonfekcionáló 7333 bôrdíszmûves, bôröndkészítô 7334 kesztyûs 7335 cipész, cipôkészítô, -javító 7336 bôrruhakészítô, -javító 7343 kárpitos 7351 betûszedô, nyomdai szövegszerkesztô 7354 könyvkötô 7356 fénymásoló 7423 forgácsoló 7424 ipari nemesfém-megmunkáló 7511 szôr- és tollfeldolgozó 7513 seprû-, kefegyártó * A táblázatban nem szerepelnek a felsôfokú képzettség önálló alkalmazását igénylô foglalkozások (2. FEOR csoport), valamint az egyéb, felsô- vagy középfokú képzettséget igénylô foglalkozások (3. FEOR csoport) táblázat. Az alsó végtag(ok) károsodása esetén ajánlható foglalkozások (folytatás) (a Foglalkozások egészségi tényezôi c. kézikönyv alapján) FEOR A foglalkozás megnevezése 7514 játék-, bazáráru-, sportszerkészítô, -javító 7515 hímzô, csipkeverô 7521 címfestô 7523 keramikus 7525 üveggyártó 7526 hangszerkészítô 7530 raktárkezelô 7540 laboráns (minôsítés nélkül) 7638 üvegezô Gépkezelô foglalkozások 8111 élelmiszergyártógép-kezelô 8112 italgyártógép-kezelô 8113 dohánygyártógép-kezelô 8134 gyógyszergyártógép-kezelô 8142 finomkerámia terméket gyártó gép kezelôje 8221 villamosüzemi és -állomásgépész és gépkezelô 8240 csomagológép-kezelô 8342 felvonó- és szállítóberendezés-kezelô Foglalkozási korlátozások és javasolható munkafajták az egyes kórformáknál Csonkolások. A csonkolások okozta korlátozások foka attól függ, hogy a csonkolás hány végtagot, mely végtago(ka)t, azok mely részeit érinti. A végtaghiányos, illetve csonkolt személyek foglalkoztathatóságát a megfelelô mûvégtagok használata nagymértékben javítja. Az egyik alsó végtag elvesztésénél vagy csonkolásánál a mûvégtag biztosítja ugyan az állást, a járást, ennek ellenére a károsodott személy csak ülô munkát vagy olyan munkát végezhet, ahol járásra alig, lépcsôhasználatra pedig egyáltalán nincs szükség. Egyoldali felsôvégtag-amputáción átesett személy olyan munkára alkalmas, ahol nem szükséges mindkét kéz használata, illetve alkalmas protézis

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására

ESETTANULMÁNY. a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására ESETTANULMÁNY a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására Példa eset orvos-szakmai jellemzői: 58 éves friss stroke beteg, akit az akut ellátását végző kórházában a stroke akut

Részletesebben

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika Neurológiai kórképek rehabilitációja - neurorehabilitáció Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika WHO meghatározások (1980-2013) Károsodás impairment: a szervezet biológiai működés zavara (pl.:

Részletesebben

Kurta Anna gyógytornász DEOEC ORFMT 2012.nov.7

Kurta Anna gyógytornász DEOEC ORFMT 2012.nov.7 Kurta Anna gyógytornász DEOEC ORFMT 2012.nov.7 1 Betegvizsgálat a rehabilitációban I. Beteg profil (?) - homogén, heterogén betegcsoportok - a kor eloszlás - milyen mértékig vizsgálhatóak? 2 Betegvizsgálat

Részletesebben

Rheumatoid arthritis - reumás ízületi gyulladás (RA)

Rheumatoid arthritis - reumás ízületi gyulladás (RA) Rheumatoid arthritis - reumás ízületi gyulladás (RA) Ízületvédelem Az ízületekre károsan ható erők lehetőség szerinti kikapcsolása. Feladata: izmok erejének gazdaságos felhasználása biomechanika, struktúra,

Részletesebben

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Az elektív csípő- és térd-protézis műtéten résztvevő betegek tájékoztatásának vizsgálata Készítette: Fehér Mónika MSc ápoló hallgató Az elektív csípő- és térd-protézis

Részletesebben

A mozgásszervi fogyatékosok

A mozgásszervi fogyatékosok Okok, következmények, rehabilitáció A mozgásszervi fogyatékosok A mozgásszerv: tartó és mozgatóapparátus A fogalom definíciója, gyakorlati szempontok alapján: Mozgásfogyatékos az a személy, akinél aktív

Részletesebben

Égéssérült gyermekek rehabilitációja

Égéssérült gyermekek rehabilitációja Égéssérült gyermekek rehabilitációja dr.paraicz Éva MRE Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs Osztály Kávészünet, 2012.05.11. A rehabilitáció fogalma (WHO) Az a szervezett tevékenység, amelyet a társadalom

Részletesebben

Gyógytorna speciális módszerek Kálmán Anita. Zsigmondy Vilmos Harkány Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.

Gyógytorna speciális módszerek Kálmán Anita. Zsigmondy Vilmos Harkány Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. Gyógytorna speciális módszerek Kálmán Anita Zsigmondy Vilmos Harkány Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. A gyógytorna speciális módszerei A családorvosok elmondása szerint a betegeik mintegy 60%-a mozgásszervi

Részletesebben

HÁTSÉRÜLÉSEK. A kézi tehermozgatásból származó. csökkentésének lehetõségei MUNKABIZTONSÁG KATONÁKNAK 1

HÁTSÉRÜLÉSEK. A kézi tehermozgatásból származó. csökkentésének lehetõségei MUNKABIZTONSÁG KATONÁKNAK 1 MUNKABIZTONSÁG KATONÁKNAK 1 A kézi tehermozgatásból származó HÁTSÉRÜLÉSEK csökkentésének lehetõségei A Honvédelmi Minisztérium Munkabiztonsági és Építésügyi Hatósági Hivatal kiadványa Összeállította: Fodor

Részletesebben

A mozgásszervek foglalkozási betegségeinek megelőzése

A mozgásszervek foglalkozási betegségeinek megelőzése A mozgásszervek foglalkozási betegségeinek megelőzése A munkakörnyezet veszélyes környezetnek minősíthető, mivel a munkahelyeken olyan egészségkárosodások jöhetnek létre, amelyek másutt nem fordulnak elő.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Sarkantyú kezelése gyógytornával

Sarkantyú kezelése gyógytornával Sarkantyú kezelése gyógytornával A sarkantyú tulajdonképpen egy meszes kinövés a sarokcsont talpi felszínén, vagy az Achilles ín sarkon tapadó részén. Gyógytornászként sokszor találkozom ezzel a problémával,

Részletesebben

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH Biztosítás orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH A társadalombiztost rsadalombiztosítás s rendszere Egészségbiztosítás Természetbeni szolgáltatások (egészségügyi ellátások) Pénzbeli

Részletesebben

Csigolyatörések gyógytornája. Készítette: Tihanyi Renáta

Csigolyatörések gyógytornája. Készítette: Tihanyi Renáta Csigolyatörések gyógytornája Készítette: Tihanyi Renáta Traumás csigolyatörések A fizioterápiás kezelés függ: cervikális, thorakális, v. lumbalis szakasz érintett gerincvelő sérülésével,v. sérülése nélkül

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

Egy eset bemutatása komplex rehabilitációra

Egy eset bemutatása komplex rehabilitációra Egy eset bemutatása komplex rehabilitációra Gyula 33 éves központi idegrendszeri ( cerebral paresis) sérült fiatal, aki egy integrált Szociális Intézményben lakik szintén mozgássérült párjával Pécsen.

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2442-06 Műszerész ortetika protetika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2442-06 Műszerész ortetika protetika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Egy rehabilitációs csoport fórumot tart érdeklődők számára. Felkérik Önt egy előadás tartására. Tartsa meg előadását! Az előadás megtartása során az alábbiakra térjen ki: - Az ortopédiai betegségek

Részletesebben

2011.03.28. Mit tehet a gyógytornász? Súlyos mozgásfogyatékosság. Enyhe fokú mozgásfogyatékosság. Pozícionálás. Passzív mozgatás

2011.03.28. Mit tehet a gyógytornász? Súlyos mozgásfogyatékosság. Enyhe fokú mozgásfogyatékosság. Pozícionálás. Passzív mozgatás Gyógytorna és ergoterápia jelentősége a fogyatékossággal élők mindennapjaiban Hőgye Zsófia Gyógytornász ergoterapeuta DEOEC-ORFMT Mit tehet a gyógytornász? Segít a szövődmények kialakulásának megelőzésében

Részletesebben

ESETBEMUTATÁS. Csekné Zsuzsa, Guruló Műhely Kaposvár

ESETBEMUTATÁS. Csekné Zsuzsa, Guruló Műhely Kaposvár ESETBEMUTATÁS Csekné Zsuzsa, Guruló Műhely Kaposvár Az eset egy CP, központi idegrendszeri sérült nő kerekesszékének lábtartó kialakítását írja le, melyet a kaposvári Guruló Műhely szakemberei végeztek.

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak oktatása 1 Munkavédelem szabályozása Munkavédelmi Törvény Végrehajtó rendeletek Munkabiztonsági Munkaegészségügyi Biztonsági Szabályzatok Munkáltató

Részletesebben

Segédeszközök használata a gyakorlatban. Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia

Segédeszközök használata a gyakorlatban. Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia Segédeszközök használata a gyakorlatban Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia 1 Járás gyógyászati segédeszközeinek meghatározása A járás gyógyászati segédeszközén értjük azon testhez nem hozzáerősített

Részletesebben

Irodaergonómia. Az emberközpontú környezetért. Urbánné Biró Brigitta BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

Irodaergonómia. Az emberközpontú környezetért. Urbánné Biró Brigitta BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék Irodaergonómia Az emberközpontú környezetért Urbánné Biró Brigitta BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék Az irodaergonómia területei Mitől lesz hatékony és egészséges a munkahely? Megfelelő környezet Megfelelő

Részletesebben

Segédeszközök szerepe geriátriai rehabilitáció során. dr Császár Tamás Zala Megyei Kórház Geriátria,Belgyógyászati Rehabilitáció és Utókezelő Osztály

Segédeszközök szerepe geriátriai rehabilitáció során. dr Császár Tamás Zala Megyei Kórház Geriátria,Belgyógyászati Rehabilitáció és Utókezelő Osztály Segédeszközök szerepe geriátriai rehabilitáció során dr Császár Tamás Zala Megyei Kórház Geriátria,Belgyógyászati Rehabilitáció és Utókezelő Osztály 1 Beteganyag Belgyógyászati Rehabilitáció Ágyszám: 27

Részletesebben

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. Gellai Nándor gyógytornász-fizioterapeuta Dr. Berecz Zsuzsanna reumatológus

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T a komplex minősítéshez

N Y I L A T K O Z A T a komplex minősítéshez Melléklet az ADATLAP-hoz N Y I L A T K O Z A T a komplex minősítéshez Figyelemfelhívás! Figyelem! A NYILATKOZAT-ban adott válaszait a szakértői vizsgálat és a véleményezés folyamán felhasználjuk, mivel

Részletesebben

REUMATOLÓGIA BETEGTÁJÉKOZTATÓ. Sokízületi gyulladás

REUMATOLÓGIA BETEGTÁJÉKOZTATÓ. Sokízületi gyulladás REUMATOLÓGIA BETEGTÁJÉKOZTATÓ Reumatoid artitisz Sokízületi gyulladás Mi is az a reuma? A köznyelv a reuma kifejezésen lényegében a mozgásszervi megbetegedéseket érti. A reumatológiai vagy reumás kórképek

Részletesebben

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT Tagnyilvántartási azonosító: Egyesületi azonosító: 1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Csoport azonosító: Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok Név: Születési név: Neme: * Férfi/Nő

Részletesebben

102/1995. (VIII.25.) Korm. rend

102/1995. (VIII.25.) Korm. rend 102/1995. (VIII.25.) Korm. rend Statisztikai adatok 2013 évi 51 milliárd forinttal szemben idén 54 milliárd forint körüli a táppénz budget, a táppénzjogosultak száma a 2010. évi 3 millió 474 ezerről 2013-ra

Részletesebben

Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME)

Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME) Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem XV. DEMIN 2015. május 27. Egy kis visszatekintés Boján, Réthelyi, Szócska, Belicza, Zombor Könyvek (Gulácsi L., Gődény

Részletesebben

S SEK GYTORNA MÓDSZEREKKEL GYÓGYTORNA. Bély Zsófia gyógytornász

S SEK GYTORNA MÓDSZEREKKEL GYÓGYTORNA. Bély Zsófia gyógytornász LÁGYRÉSZ SÉRÜLÉSEK S SEK KEZELÉSE KÜLÖNBK NBÖZŐ GYÓGYTORNA GYTORNA MÓDSZEREKKEL Bély Zsófia gyógytornász Lágyrészek bőralatti kötőszövet inak ínhüvelyek íntapadások szalagok bursák tágabb értelemben ide

Részletesebben

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek és az FNO felhasználásával Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Vizsgálati személyek kiválasztásának szempontjai Akut stroke-beteg az intézményi

Részletesebben

Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban. Dr. Lővei Csilla

Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban. Dr. Lővei Csilla Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban Dr. Lővei Csilla 2015. 10. 29. Rehabilitációt igénylő gyermekkori kórállapotok: Neurológiai kórképek (myelodysplasia, CP, neuromuscularis bet., neurotraumat.)

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

Rehabilitációs támogató technológiák. Jókai Erika

Rehabilitációs támogató technológiák. Jókai Erika Rehabilitációs támogató technológiák Jókai Erika A könyv.. Még meg nem írt könyv egy le nem zárt témában.. Egységesítés, összehangolás folyamata Folyamatos változás, fejlődés Jelenlegi és jövőbe mutató

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 2012

PÁLYÁZATI ADATLAP 2012 PÁLYÁZATI ADATLAP 2012 I. Általános adatok A pályázó adatai Név születési név: Pályázó születési ideje: Pályázó neme: Férfi Nő Pályázó lakcíme: Telefon: Tartózkodási jogcím: Kivel él közös háztartásban:

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe 1. ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS BÁRHOL, BÁRMIKOR BEKÖVETKEZETT BALESETI HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Biztosítási esemény: A biztosított bárhol, bármikor bekövetkezett baleseti

Részletesebben

Ergonómiai alapismeretek Ergonómiai kóroki tényezők okozati megbetegedések

Ergonómiai alapismeretek Ergonómiai kóroki tényezők okozati megbetegedések Ergonómiai alapismeretek Ergonómiai kóroki tényezők okozati megbetegedések Dr Balogh Sándor Ph. D Országos Alapellátási Intézet Budapest, 2007. október 11. 1 Az ergonómia fogalma, kialakulása, története

Részletesebben

Tevékenykedés, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozás ( ICF, FNO) alkalmazása osteoporoticus gerincbetegeken II.

Tevékenykedés, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozás ( ICF, FNO) alkalmazása osteoporoticus gerincbetegeken II. Tevékenykedés, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozás ( ICF, FNO) alkalmazása osteoporoticus gerincbetegeken II. Szabó Csilla, Márkus Ilona Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet Budapest

Részletesebben

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei Dr. Simon Attila Állami Szívk vkórház, Balatonfüred c. egyetemi docens, PTE 2001 Az ICF célja Tudományos adatbázis létrehozása

Részletesebben

Terrier-féle lágyrész mobilizáció és Kinesio Tape technika hatása Periarthritis humeroscapuláris konzervatív kezelése során

Terrier-féle lágyrész mobilizáció és Kinesio Tape technika hatása Periarthritis humeroscapuláris konzervatív kezelése során Terrier-féle lágyrész mobilizáció és Kinesio Tape technika hatása Periarthritis humeroscapuláris konzervatív kezelése során Készítette: Halder Ágnes B.A.Z. Megyei Kórház és EOK Szikszó, Gyógytornász Terrier-féle

Részletesebben

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk.

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. Az eseteink túlnyomó részét neuro-, immunológiai eredetű kórképek adják.

Részletesebben

Utánpótlás-nevelés: nevelés: az egészséges fejlesztés gyógytornász szakmai szempontjai Moldvay Ildikó Sportági jellemzők Mozgató szervrendszer Axiális aszimmetrikus terhelés Erőközpont: medence Medence

Részletesebben

Biztosítás orvostani ismeretek. 2015. január 20. Dr. Székely Ildikó NRSZH

Biztosítás orvostani ismeretek. 2015. január 20. Dr. Székely Ildikó NRSZH Biztosítás orvostani ismeretek 2015. január 20. Dr. Székely Ildikó NRSZH A társadalombiztosítás rendszere Egészségbiztosítás Természetbeni szolgáltatások (egészségügyi ellátások) Pénzbeli ellátások Keresőképtelenség

Részletesebben

Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai

Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai Dr. Budavölgyi Attila Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet www.omfi.hu budavolgyi@omfi.hu Magyarország korfája

Részletesebben

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban Dr Simkovics Enikő, Józsa Balázs, Horváth Anita, Dr Vekerdy Nagy Zsuzsanna Orvosi Rehabilitáció és Fizikális

Részletesebben

Az esetbemutatás egy CP-s, központi idegrendszeri sérült férfi kerekesszékének egyedi kialakítását mutatja be, melyt a miskolci műhely végzett.

Az esetbemutatás egy CP-s, központi idegrendszeri sérült férfi kerekesszékének egyedi kialakítását mutatja be, melyt a miskolci műhely végzett. ESETBEMUTATÁS Miskolci Guruló Műhely Készítette: Velezdi Barbara Az esetbemutatás egy CP-s, központi idegrendszeri sérült férfi kerekesszékének egyedi kialakítását mutatja be, melyt a miskolci műhely végzett.

Részletesebben

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése Miskolc, 2013.08.29-2013.08.31 A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből T E N K S Z A B I N A D R. U R B Á N E D I N A Kutatás

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

XVI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA ÉS XI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKDOLGOZÓI KONFERENCIA

XVI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA ÉS XI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKDOLGOZÓI KONFERENCIA XVI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA ÉS XI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKDOLGOZÓI KONFERENCIA 2014 XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. ORVOS, CSONTKOVÁCS, FÁJDALOM SZINDRÓMA

Részletesebben

Sportorvosi aktualiások

Sportorvosi aktualiások Sportorvosi aktualiások 2015 MASZ gyakorlati tájékoztató és konzultáció Dr. Kiss-Polauf Marianna Miről lesz szó? Kötelező szűrővizsgálatok Call Center Kiemelt edzők eü. ellátása Sportalkalmassági vizsgálatok

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása,

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Cukorbetegek kezelésének alapelvei

Cukorbetegek kezelésének alapelvei Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2007. június 2. Mozgásterápia cukorbetegségben Lelovics Zsuzsanna dietetikus, humánkineziológus, szakedző Egészséges Magyarországért Egyesület Cukorbetegek

Részletesebben

Tóthné Steinhasz Viktória Pécsi Tudományegyetem Egészség Tudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ Fizioterápiás tanszék

Tóthné Steinhasz Viktória Pécsi Tudományegyetem Egészség Tudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ Fizioterápiás tanszék Sportsérülések fizioterápiájában alkalmazott extrém alacsony elektromágneses impulzusokat kibocsátó készülékekkel (LENYO készülékcsalád) szerzett tapasztalatok Tóthné Steinhasz Viktória Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat Dr. Szőrös Gabriella NRSZH Előadás kivonat Alkalmassági vizsgálatok Rehabilitációs alkalmasság Motivációs vizsgálatok Gépjárművezetői alkalmasság Munkaszimulátoros vizsgálatok Jogszabályi változás Mkcs

Részletesebben

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő. 31 815 01 0000 00 00 Kéz- és lábápoló, műkörömépítő 2/43

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő. 31 815 01 0000 00 00 Kéz- és lábápoló, műkörömépítő 2/43 A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A raktározási munkák és a kézi anyagmozgatás egészségügyi kockázatai

A raktározási munkák és a kézi anyagmozgatás egészségügyi kockázatai A raktározási munkák és a kézi anyagmozgatás egészségügyi kockázatai Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály

Részletesebben

OEP által támogatott gyógyászati segédeszközök a stroke utáni rehabilitációban

OEP által támogatott gyógyászati segédeszközök a stroke utáni rehabilitációban OEP által támogatott gyógyászati segédeszközök a stroke utáni rehabilitációban Ágoston Lajos FESZ Elnökségi tag Ortopédiai műszerész mester 1 Hazai előzmények Dr. Endres Mária nevéhez fűződik a téma első

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

I. Alapvető megfontolások. 1. A protokoll alkalmazási / érvényességi területe Mozgásszervi betegségekkel, azok rehabilitációjával foglalkozók

I. Alapvető megfontolások. 1. A protokoll alkalmazási / érvényességi területe Mozgásszervi betegségekkel, azok rehabilitációjával foglalkozók Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Rheumatoid arthritis fizioterápiás kezelése Készítette: Az Ápolási Szakmai Kollégium és a Magyar Gyógytornászok Társasága I. Alapvető megfontolások 1. A

Részletesebben

Fáradásos törések. Prof. Dr. Berkes István

Fáradásos törések. Prof. Dr. Berkes István Fáradásos törések Prof. Dr. Berkes István Probléma Sportolók száma növekszik Sportterhelés fokozódik Képalkotó diagnosztika fejlődése Megfelelő prevenciós stratégia Után-vizsgálatok hiánya Definíció Túlterheléses

Részletesebben

IRODA MASSZÁZS. VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70.

IRODA MASSZÁZS. VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70. IRODA MASSZÁZS VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70. Irodai masszázs Az irodai masszázs a leghatékonyabb módja annak, hogy munkatársai mindig frissen, kipihenten dolgozzanak. A kezelést az Ön munkahelyén

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése

Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Mischinger Gábor mgx@erg.bme.hu BME EPT 1/48 Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Az értékelés célja: A munka, a környezet és az ember-gép rendszer okozta terhelés

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése

Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Az értékelés célja: Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Mischinger Gábor mgx@erg.bme.hu A munka, a környezet és az ember-gép rendszer okozta terhelés felmérése Az igénybevétel csökkentési lehetőségek

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata 1 A foglalkozás-egészségügy A foglalkozás-egészségügyi szolgálat A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata Foglalkozási ártalmak

Részletesebben

Colonnade Insurance S.A.Magyarországi Fióktelepe

Colonnade Insurance S.A.Magyarországi Fióktelepe 1. ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS BÁRHOL, BÁRMIKOR BEKÖVETKEZETT BALESETI HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Biztosítási esemény: A biztosított bárhol, bármikor bekövetkezett baleseti

Részletesebben

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Készült a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság és a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének szakmai útmutatása alapján Ez a kiadvány

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

felett) acél csőből is rendelhető

felett) acél csőből is rendelhető B-4372 könyökmankó Alsóvégtag rendellenesség vagy hiány esetén a 2 db könyökmankó használata teljes tehermentesítést biztosít járás közben Alumínium szerkezet, magasság, felnőtt és gyermek méretben Extra

Részletesebben

Testméretek, mozgástartományok. Szabó Gyula

Testméretek, mozgástartományok. Szabó Gyula Testméretek, mozgástartományok Szabó Gyula Az antropometria helye TERMÉKFEJLESZTÉS / TERV ERGONÓMIAI FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK ANTROPOMETRIAI ADATOK Az antropometria alkalmazásának célja a hatékony, biztonságos

Részletesebben

Deréktáji gerincbetegségek - foglalkozás-egészségügyi feladatok

Deréktáji gerincbetegségek - foglalkozás-egészségügyi feladatok Deréktáji gerincbetegségek - foglalkozás-egészségügyi feladatok Dr. Nagy-László Nóra Budai Egészségközpont 2014.07.02. Útmutató készítése Pályázat: Nemzeti Munkaügyi Hivatal, TÁMOP 2.4.8-12 Cím: Útmutató

Részletesebben

EGYÉNI GONDOZÁSI TERV

EGYÉNI GONDOZÁSI TERV EGYÉNI TERV II/1. számú melléklet (2012) Név: Réthy Virág Kamilla Nyilvántartási szám: 2/2010 Törvényes képviselő neve: - Fogyatékosság típusa, mértéke: A gondozást befolyásoló - lakókörnyezet jellemzői,

Részletesebben

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei 1 A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei A Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal képernyő előtti munkavégzésről szóló szabályzatát a képernyő előtti munkavégzés

Részletesebben

Egy jó gyakorlat bemutatása. (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései)

Egy jó gyakorlat bemutatása. (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései) Egy jó gyakorlat bemutatása (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései) A Guruló Műhely szakmai együttműködés a komplex rehabilitáció érdekében Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Részletesebben

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011.

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. Fogalom A koragyermekkori intervenció a 0-5 (6) éves korú eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen

Részletesebben

Munkaképességi index alkalmazás lehetőségei

Munkaképességi index alkalmazás lehetőségei Munkaképességi index alkalmazás lehetőségei Dr. Kudász Ferenc Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály E-mail cím: kudasz@omfi.hu Telefonszám: +36-1-459-3086 Ergonómiai

Részletesebben

A HÁZIORVOSI KOMPETENCIA LISTA

A HÁZIORVOSI KOMPETENCIA LISTA A HÁZIORVOSI KOMPETENCIA LISTA DEBRECEN 2015.05.28. Dr. Füredi Gyula háziorvos A RENDSZER ALAPJA A RENDSZERSZERŰ MŰKÖDÉS Az egészségügyi ellátórendszer hatékony működésének a sine qua non-ja, hogy az egyes

Részletesebben

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet Az emésztôrendszer károsodásai Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz 17. fejezet Általános rész A fejezet az emésztôrendszer tartós károsodásainak, a károsodások

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

A deréki gerincszakasz

A deréki gerincszakasz A deréki gerincszakasz Áttekintés A krónikus hátfájdalom gyakori tünet, különösen a gerinc deréki szakaszán (alsó hát). Feltételezhetően az emberek 75 %-ánál jelentkeznek a tünetek alkalmanként, vagy folyamatosan.

Részletesebben

FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM A MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRŐ SPECIÁLIS ÁRTALMAK KEZELÉSE 2010.11.17.

FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM A MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRŐ SPECIÁLIS ÁRTALMAK KEZELÉSE 2010.11.17. FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM A MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRŐ SPECIÁLIS ÁRTALMAK KEZELÉSE 2010.11.17. 1 Általános iskolai oktatás : nappali tagozatos 8. oszt. : 96 700 és felnőtt tagozatos : 2 035 tanuló Középiskolai

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. Üdvözöljük!

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. Üdvözöljük! <Cég neve> Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség Üdvözöljük! Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 1994. Európa Tanácsi rendelet 1996 óta mőködik székhelye Bilbao

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP A KRÚDYBAN

EGÉSZSÉGNAP A KRÚDYBAN EGÉSZSÉGNAP A KRÚDYBAN Gerinctorna - Tartásjavító gyakorlatok A gerincoszlopon öt szakaszt különböztetünk meg. A nyaki gerincszakaszt hét nyakcsigolya, a háti gerincszakaszt tizenkét hátcsigolya, az ágyéki

Részletesebben

Ortopédiai betegek rehabilitációja

Ortopédiai betegek rehabilitációja Ortopédiai betegek rehabilitációja Törpe növés Veleszületett végtag hiányok Hibás testtartás Végtag deformitások Arthrosisok Izomzat és kötőszövet veleszületett hibái Izombetegségek Csontok és izületek

Részletesebben

A diabeteses lábbeli, a költséghatékony prevenció DR MEZŐ RÓBERT JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ CSEPELI KÖZPONTI REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY

A diabeteses lábbeli, a költséghatékony prevenció DR MEZŐ RÓBERT JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ CSEPELI KÖZPONTI REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY A diabeteses lábbeli, a költséghatékony prevenció DR MEZŐ RÓBERT JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ CSEPELI KÖZPONTI REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY A fejlett világban a diabetesesek egészségügyi költségeinek 40%-t a

Részletesebben

Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében

Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében Karóczi Csilla Gyógytornász Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Budapest XXXII. Vándorgyűlés,

Részletesebben

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Neurorehabilitációs Osztály Dr.Hajnalka Imre Sztupa Márta Dr.Mód Gabriella Osztályos

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTORVOSI KONFERENCIA LENYÓ LUX és Fizioterápia kombinációja MÁV Kórház Ortopéd - Trauma Osztályán

ORSZÁGOS SPORTORVOSI KONFERENCIA LENYÓ LUX és Fizioterápia kombinációja MÁV Kórház Ortopéd - Trauma Osztályán ORSZÁGOS SPORTORVOSI KONFERENCIA 2007.05.30. LENYÓ LUX és Fizioterápia kombinációja MÁV Kórház Ortopéd - Trauma Osztályán LENYÓ LUX és Fizikoterápia kombinációja Extrém alacsony intenzitású elektromos

Részletesebben

BETÉT KFT. Árlista: OEP vényre rendelt gyógyászati segédeszközök térítési díjai Érvényes: augusztus 16.-tól

BETÉT KFT. Árlista: OEP vényre rendelt gyógyászati segédeszközök térítési díjai Érvényes: augusztus 16.-tól BETÉT KFT. Árlista: OEP vényre rendelt gyógyászati segédeszközök térítési díjai Érvényes: 2009. augusztus 16.-tól Forrás : Az egészségügyi miniszter 25/2009. (VIII. 3.) EüM rendelete Ez a rendelet 2009.

Részletesebben

Dr. Széll Sára Hagymatikum

Dr. Széll Sára Hagymatikum Makó természeti kincsei Dr. Széll Sára Hagymatikum 1 ISZAP Történeti visszapillantás Iszap fogalma Gyógyiszap Honnan nyerjük? Erdély, Csíki hegyek, Arad, Szeged útvonal 683km, szintkülönbség 811m, Hordalék

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az Ultralieve Pro készülék...2. Az ultrahang előnyös hatásai...2. Milyen problémák kezelésére használható a készülék...

Tartalomjegyzék. Az Ultralieve Pro készülék...2. Az ultrahang előnyös hatásai...2. Milyen problémák kezelésére használható a készülék... Tartalomjegyzék Az Ultralieve Pro készülék...2 Az ultrahang előnyös hatásai...2 Milyen problémák kezelésére használható a készülék...2 A készüléket tilos használni...3 Az Ultralieve Pro részei...4 Az ultrahang

Részletesebben