13. fejezet. A mozgásszervek károsodásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13. fejezet. A mozgásszervek károsodásai"

Átírás

1 13. fejezet A mozgásszervek károsodásai Géher Pál Varga Péter Pál Béleczki Lajos Ferenc Mária Héjj Gábor Juhász Ferenc Kullmann Lajos Záborszky Zoltán

2

3 Bevezetés Héjj Gábor, Juhász Ferenc A fejezet célja, hogy bemutassa a mozgásszervek szervezetben betöltött szerepét, a jellemzô funkciókárosodásokat, objektív kimutatásuk lehetôségeit, a károsodások jellegének és súlyosságának értékelési módszereit, a károsodások hatását az adott testi régió, a mozgásszervek és az egész szervezet egészségére, illetve a funkciókárosodások hatását az egyén napi tevékenységére, munkavégzô képességére. A fogyatékosság és rokkantság új szemlélete alapján a fejezet taglalja a mozgásszervek legfontosabb sérüléseit, betegségeit, s azokat a tényezôket, melyek hozzájárulnak a tartós károsodások kialakulásához. Az új szemlélet meghatározó jellemzôje a fogyatékosság, a tartós munkaképesség-változás megelôzése, a károsodott személy mind maradéktalanabb társadalmi reintegrációját megvalósító rehabilitáció. A fejezet a diagnózis és a terápia elveinek, algoritmusszerû sémáinak bemutatása mellett figyelmet szentel a szövôdmények és a károsodások megelôzésének, az adott funkciók helyreállítását, kompenzálását megvalósító rehabilitációs ismereteknek. A fejezet két részre tagolódik, az elsô rész tárgyalja a károsodások minôsítésének általános szempontjait, a felsôvégtag-károsodásokat (traumatológiai és egyéb jellegû rendellenességek), az alsóvégtag-károsodásokat (az alsó végtag sérüléseire és egyéb rendellenességeire vonatkozó legfontosabb orvosszakértôi ismeretek) és a mozgásszervrendszert érintô legfontosabb szisztémás megbetegedések értékelési szempontjait. A második részben a gerinckárosodásokat, értékelésüket, jelentôségüket, rehabilitációjuk lehetôségeit ismerhetjük meg.

4

5 13. FEJEZET 1. RÉSZ A végtagok károsodásai, szisztémás mozgásszervi károsodások 345 Géher Pál Béleczki Lajos Héjj Gábor Juhász Ferenc Kullmann Lajos Záborszky Zoltán Általános rész A mozgatórendszer felépítése és funkciói Héjj Gábor, Juhász Ferenc A mozgásszervrendszer elemei a csontrendszer, a csontokat összekötô ízületek a csontok érintkezési felületeit borító porcokkal és az ízületi szalagokkal, az izmok és az inak. Nem tartoznak ugyan közvetlenül a rendszerbe az idegek és az erek, de a vérellátás és a beidegzés révén a mozgásszervi funkciók nélkülözhetetlen elemei. Mozgásszervek alatt a test tartó és mozgató apparátusát értjük. A tartófunkciót a csontok, a csontokat összekötô szalagok és az izmok elsôsorban a csontrendszer és az ízületek stabilitása révén valósítják meg. Az egyes testrészek és az egész test mozgásait, melynek alapvetô feltétele az ízületek és a csontok mobilitása, a csontok végén elhelyezkedô ízületek, valamint az izmok teszik lehetôvé. Az izmok mûködése biztosítja a gravitációs és az egyéb külsô erôkkel szembeni ellenállást, az erôkifejtést (a külvilág objektumaira való fizikai hatást), valamint az izomtónust. A mozgásszervrendszer alapvetô funkciói részfunkciók révén valósulnak meg. Közülük a legfontosabbak: Testtartás. Ide tartozik az állás, a járás, azaz az egész test mozgatásának koordinált, célirányos megvalósítása. Mozgásfunkciók. Lehetnek akaratlagosak, akarattól függetlenek (reflexesek). Ide tartoznak a sztereotípiák, s a különbözô motoros perszeverációk. Az izmokból, ízületekbôl eredô, a mozgásból adódó ún. proprioceptív érzékelés a mozgásfunkció megvalósulásának elengedhetetlen része. Neuromuszkuláris mechanizmus. A mozgásfunkció nélkülözhetetlen eleme, hiszen a vázizomrendszer rostjai kizárólag a központi idegrendszerbôl érkezô impulzusok hatására húzódnak össze, illetve ernyednek el. A mozgásszervrendszer által biztosított mûködések. A felsorolt struktúrák és funkciók révén tudunk megvalósítani számos olyan tevékenységet, melyek nélkül létezésünk, napi életünk, munkavégzésünk, részvételünk a szûkebb és tágabb társadalom életében lehetetlen lenne. Közülük a legfontosabbak a hely- és helyzetváltoztatás, illetve a testhelyzet stabilizálása. Az alaptesthelyzetek felvétele és tartása. Ide tartoznak az olyan mozgást, erôkifejtést és stabilitást igénylô tevékenységek, mint az

6 FEJEZET állás, az ülés, a fekvés, a térdelés, a hajlás, az egyensúlytartás. Testhelyzet-változtatás (önmozgatás). Saját testünk mozgatása ülô, fekvô és egyéb testhelyzetekben. Tárgyak mozgatása különbözô testrészek segítségével, emelés, teherhordás. A kézügyesség alkalmazása, a tárgyak felvétele, letétele, manipulálása, forgatása, dobása stb. Járás és mozgás. A járás különbözô formái (sétálás, ütemes járás, futás, ugrás, mászás), járás különbözô irányban (elôre, hátra, oldalt) és távolra. Helyváltoztatás lakásban, házon belül és kívül, lakott területen és nyílt terepen. A különbözô elsôdleges és másodlagos mozgásszervrendszeri funkciók és képességek alapvetô, elengedhetetlen feltételei létfontosságú napi és társadalmi tevékenységeinknek. A mozgásfunkciók hierarchiája. Egy adott funkció lehet egy testrész, egy régió vagy egy szerv kizárólagos tulajdonsága. A funkció értékét ki lehet fejezni az adott testrészre és magasabb szintre vonatkozóan is annak megfelelôen, hogy az adott testrész milyen arányt képvisel a szerv vagy az egész szervezet funkciójából. A hüvelykujj például sajátos mozgáslehetôségeivel egy mozgásfunkcionális egységet képez, amelynek értéke a hüvelykujj mozgásfunkciója vonatkozásában 100%. A teljes hüvelykujjfunkció a kéz funkciójának 40%-át, a felsôvégtag-funkció 36%-át, s az össz-szervezeti funkció 22%-át jelenti. Az egyes funkciószintek egymásba történô átváltását szorzók és táblázatok segítik. A mozgatórendszer funkciókárosodásai A sérülések, rendellenességek és betegségek a funkciók hiányát, csökkenését vagy torzulását gyûjtôszóval: funkciókárosodását okozhatják. A sérülés vagy a betegség önmagában nem jellemzi a károsodást. Egyazon sérülés vagy betegség a funkciókárosodások széles skáláját eredményezheti, jellegüket és súlyossági fokozatukat illetôen egyaránt. Az orvosszakértôi tevékenység egyik legfontosabb feladata a képességek, a funkciók állapotának megítélése. A károsodásokat kritériumokkal jellemezzük. E kritériumok megléte vagy hiánya a károsodás súlyosságának bizonyítéka. Az eredményes orvosszakértôi tevékenység feltétele a károsodási kritériumok egyértelmû, pontos megfogalmazása. Figyelembe véve a vizsgálat kétszeresen szubjektív jellegét (a vizsgáló és a vizsgált személy részérôl), s különösen azt a tényt, hogy az igénylô általában a károsodás megállapításában, s annak súlyossá nyílvánításában érdekelt, törekedni kell minél objektívabb és objektivizálható kritériumok alkalmazására. Emiatt nagyon fontos, hogy a kritériumok jól meghatározottak, lehetôleg egyszerû eszközökkel kimutathatóak és objektivizálhatóak legyenek. A mozgatórendszer mûködésével kapcsolatos néhány fogalom Aktív mozgások. A vizsgált személy által akaratlagos izommûködéssel létrehozott mozgások, melyeknek határt szabhat a vizsgált ízület adott ponton bekövetkezô fájdalmassága vagy például a mozgásban részt vevô izmok, inak sérülése. Passzív mozgások. A vizsgáló által véghezvitt mozgások, melyek bizonyos mértékig a vizsgált fájdalmát legyôzve nagyobb mozgáskitérést eredményezhetnek és értelemszerûen pótolni tudják a kiesett aktív mozgatófunkciót is (izomvagy ínsérülés esetében). Akadályt jelenthet ízületi szabadtest, nagyobb mennyiségû folyadékgyülem vagy ízületi kontraktúra, teljes mozgásképtelenséget eredményez az ízületi ankylosis. Kontraktúra. Az ízületi mozgásokat akadályozó zsugorodás, melynek ízületi eredeten kívül izom-, kötôszöveti és bôrzsugorodás is lehet az oka.

7 13. FEJEZET 347 Funkcionális helyzet. Az az egyes ízületekre jellemzô középállás, mely spontán kialakult ankylosis vagy mûtéti merevítés esetén a lehetô legjobb funkciót biztosítja. A mozgások terjedelme. Az adott ízületben létrejövô egy- vagy többirányú mozgások határértékeivel jellemezhetô mozgástartomány. A mozgásszervi funkciókárosodások vizsgálata A károsodások vizsgálatánál több szempont értékelésére támaszkodhatunk: Anatómiai elváltozások, melyek különös jelentôséggel bírnak például a gerinckárosodások értékelésében. A klinikai diagnózisok, kórképek értékelése a mozgásszervrendszer minden szakaszán használható kiegészítô módszer. A mozgásterjedelem vizsgálata az ízületek alapfunkciójának károsodását értékeli. Értelemszerûen ide tartozik az ízületek instabilitásának vizsgálata is. Acsonkolásos károsodások értékelése. Egyre inkább elôtérbe kerülnek a funkcionális vizsgálatok. Az erôkifejtés és az állóképesség vizsgálata ma már nélkülözhetetlen a mozgásszervek károsodásainak értékelésében. A vizsgálatok technikája kidolgozott, felszerelésük viszonylag olcsó, alkalmazásuk megbízható, reprodukálható eredményeket hoz. A vizsgálati lehetôségeket egyénileg adaptálva, rugalmasan, a vizsgált személy számára mindig a legelônyösebb formában kell alkalmazni. Egyes károsodások kimutathatóak egy-egy módszerrel, más károsodások értékelésénél több módszert szükséges kombinálni. A módszerek alkalmazása megfelelô szakmai tudást, felszerelést igényel e vizsgálatokat mozgásszervi, orvosszakértôi laboratóriumoknak kell végezni. Az értékelés legfontosabb szempontjai a következôk: Az elveszett képességek megítélése mellett törekedni kell a megmaradt, a fejleszthetô funkciók kimutatására, melyre a betegek rehabilitációja építhetô. A megmaradt képességek kimutatására szolgálnak a funkcionáliskapacitás-vizsgálatok. A károsodások vizsgálata a hagyományos orvosi kivizsgálásra épül. Az anamnézis sajátosságaihoz tartozik a foglalkozási, ergonómiai ártalom kimutatása, a munka körülményeinek, feladatainak, statikai, erôkifejtési és mozgásigényének feltárása. Az értékelés objektivitása, megbízhatósága. A károsodások kimutatásának alapvetô követelménye a lehetô legnagyobb mértékû objektivitás. Ez az igény a mozgásszervek vizsgálata esetében általában megvalósítható, bizonyos esetekben azonban így például fájdalom esetén nem. Ezért a mozgásszervrendszeri károsodások kritériumai között általában nem szerepel a fájdalom, viszont mint a legtöbb rendellenesség velejárója, az egyes károsodások integratív részét képezi. A vizsgálatok megbízhatóságáról szólva elmondható, hogy a legmegbízhatóbbak a morfológiai jellegû anatómiai vizsgálatok. Az ízületek mozgásterjedelme, a csonttörések, a hegesedések szögeltérései, bizonyos fokig az érzésvizsgálatok kimerítik az objektivitás követelményeit. Megfelelô többnyire egyszerû, nem drága eszközök és tapasztalat birtokában a vizsgálatok megbízhatóak, reprodukálhatóak. Az ízületek és a gerinc mozgásainak vizsgálatára goniométerek, inklinométerek, szögmérôk használatosak, melyek lehetnek a legegyszerûbb mechanikai szerkezetûek, de akár számítógéphez csatlakoztathatóak is. A mozgásszervrendszer, s különösen a mozgás alkotóelemeinek vizsgálata a páciens együttmûködését is igényli. Ez különösen vonatkozik az aktív mozgásokra és erôkifejtésekre. Ezen vizsgálatok során a szubjektivitás mind a vizsgált személy, mind a vizsgáló részérôl érvényesül. A szubjektivitás lehetôsége csökkenti még ezen viszonylag objektívnek tekinthetô eljárások értékét, hitelességét is. A szubjektivitás bizonyos mértékû kiküszöbölését szolgálja az aktív mozgásvizsgálatok eredményeinek összevetése a passzív mozgások terjedelmével.

8 FEJEZET A mozgásterjedelem vizsgálata Az ágyéki, illetve a háti gerinc hajlásának mérésére a Schober-tesztet, az oldalirányú hajlásra az ujjak végének elmozdulását mérjük a comb oldalsó felszínén. A nyaki gerinc mobilitásvizsgálatánál az állcsúcs szegycsont távolság mérése használatos. Ízületi mozgások esetében különbözô szögmérôk használhatók, de a kisízületek kivételével gyakorlatilag bármely ízület, illetve gerincszakasz mozgásainak mérésére alkalmas a Domján Bálint Bozsóky-féle Mobimet készülék. A mozgásterjedelem vizsgálatát a különbözô mozgásirányokban kell végezni. A károsodások vizsgálatának elsôsorban az anamnézisre, a fizikális vizsgálatokra, valamint a mozgásterjedelem (ROM) vizsgálataira kell épülnie. Kiegészítô vizsgálati módszerek Az utóbbi idôben egyre használatosabb eljárásokat (artrográfia, CT, MRI) e vonatkozásban csak kiegészítô módszereknek kell tekinteni. Alkalmazásuk a legtöbb esetben nem eredményezi a funkcionális károsodás jobb megítélését, ezzel szemben igen költségesek. Felhasználásuk elôtt a költség haszon viszonyokat fokozottan figyelembe kell venni; az orvosi, az orvosszakértôi tevékenység egyik minôségi mutatója a rendelkezésre álló lehetôségek adekvát alkalmazása. Nem támaszkodunk azonban kellô mértékben az elektrodiagnosztikai módszerekre, melyek a neuromuszkuláris funkció vonatkozásában hasznos, s az orvosszakértôi tevékenység szempontjából különös fontossággal bíró objektív adatokat nyújthatnak (elektromiográfia, különbözô ingerületvezetési és neurofiziológiai vizsgálatok). Általában elmondható, hogy minden egyes vizsgálati módszernek elônyei mellett megvannak a hiányosságai. Ez utóbbiak kiküszöbölése céljából a minôsítés során a különbözô módszereket kombináljuk. A károsodások vizsgálata során értékeljük az anatómiai és a funkcionális elváltozásokat. Mindezek mellett az életminôséggel kapcsolatos szempontok szükségessé tehetik esztétikai szempontok figyelembevételét is. Az érzészavarok vizsgálata A mozgatórendszer mûködése szempontjából szükséges érzések fajtái: fájdalom-, meleg-, hideg- és tapintási érzékelés; proprioceptív érzékelés: az ízület helyzetének és elmozdulásának érzékelése; az izomtónus érzékelése. Az érzészavart minôsége és kiterjedtsége jellemzi. Az érzészavarok lehetnek részlegesek vagy teljesek. Az érzészavar lokalizációja jelentôs a károsodások súlyosságának megítélésében. Az érzészavarok vizsgálataira szolgáló különbözô próbák a Wéber-próba, a Moberg-próba és a ninhidrinpróba. Az érzészavarok fokozatai: teljes érzéshiány 100%-os érzéskárosodás, részleges érzéshiány 50%-os érzéskárosodás, normális érzékelés 0%-os érzéskárosodás. A mozgásszervi funkciókárosodások értékelése Juhász Ferenc A károsodás funkcióveszteségnek tekinthetô, melyet az összehasonlíthatóság, az értékelhetôség szempontjából célszerû számszerûleg, az általánosan elfogadott módszer szerint %-ban kifejezni. A károsodás a teljes, érintetlen, 100%-os funkció elveszett hányadának %-ban kifejezett értéke. (A mozgásterjedelem esetében a teljes 100%-os mozgásterjedelem fokokban kifejezett korlátozottságának %-ban megadott értéke.) A funkció alapegysége egy adott testrész adott funkciója (pl. a hüvelykujj abdukciós, oppozíciós vagy teljes mozgásfunkciója). Az adott

9 13. FEJEZET 349 testrész teljes funkciója egy régió (jelen esetben a kéz) funkciójának meghatározott arányát képezi. A régió teljes funkciója ugyancsak meghatározott arányú része a szerv (a felsô végtag) funkciójának. A szerv funkciójából megfelelô váltószámmal kiszámítható az össz-szervezeti egészségkárosodás foka. A testrész régió szerv össz-szervezet funkcionális hierarchiáját követô arányviszonyoknak egyrészt metodikai jelentôségük van, másrészt bizonyítják a károsodás értékelésének viszonylagos, matematikai eszközökkel is kifejezhetô objektivizálhatóságát. Multiplex károsodások Multiplex károsodások esetén az egyes károsodások értékei összeadódnak (pl. az ujjak esetében, ahol a kéz funkcióját az ujjak funkciójának az összege adja meg, ahogyan azt a táblázat bemutatja.) A metakarpofalangeális ízületek 100%-ot, a proximális interfalangeális ízületek 80%-ot, a disztális interfalangeális ízületek 45%- ot képviselnek a kéz funkciójában vagyis az ezen a szinteken történô hipotetikus amputáció a kéz funkciójának ilyen arányú károsodását okozná. Hierarchikus kapcsolat esetében, ahol az egyes funkciók egy magasabb rendû funkció meghatározott arányú részét képezik, a károsodások a kombinált értéktáblázat alapját képezô képlet alapján kombinálódnak. A képlet azt fejezi ki, hogy a fô károsodást követô károsodások csak az elôzô károsodások részeként értékelhetôek. Így a károsodások összege sosem haladja meg a 100%-ot. Csonkolásos károsodások A végtagok, s azok részei (pl. az ujjak) esetében a csonkolás az adott szinten teljes funkcióveszteséget okoz. A különbözô teljes funkciókárosodások az adott funkció szempontjából gyakorlatilag olyan veszteséget okoznak, mintha amputáció történt volna. A kéz ujjainak teljes érzésvesztését a csonkolásos károsodás 50%-ának értékeljük. Kontraktúrák A végtagok betegségeiben nagy jelentôsége van a funkcionális helyzetnek. A funkcionális helyzet az adott végtagrész olyan állapotát jelenti, melyben a végtagrész tartós rögzülése (kontraktúrája) esetén a legkevésbé akadályozott a funkció. Kontraktúra esetén a funkcionális helyzetben rögzült ízület adja a legkisebb fokú tartós károsodást. A mozgásszervi károsodások hatása a napi tevékenységekre (mozgásszervi fogyatékosság) Kullmann Lajos A mozgásszervi funkcióknak jelentôs szerepe van a napi és a szociális tevékenységek megvalósításában. Az autonóm emberi lét egyik alapfeltétele az önellátás képessége. A tisztálkodás, a testápolás, a toalett használata, az öltözködés, az étkezés, az egészség ápolása a mozgásszervek aktív részvéte táblázat. Az ujjak károsodásainak funkcióhányadai a kéz funkciójában Részarány I. II. III. IV. V. Metakarpofalangeális ízületek (MP) 100% Proximális interfalangeális ízületek (PIP) 80% Disztális interfalangeális ízületek (DIP) 45%

10 FEJEZET le nélkül gyakorlatilag lehetetlen. A mozgásszervi károsodások okozta fogyatékosságok jelentôs része éppen az önellátás képességének korlátozottságából adódik. Az önellátás vizsgálatára, illetve más tevékenységek mellett az önellátás vizsgálatára is leggyakrabban használt kérdôívek Magyarországon: FIM (Functional Independence Measure). Kóreredettôl függetlenül Magyarországon növekvô gyakorisággal, egyes országokban a finanszírozás alapjaként általánosan használt felmérô módszer (6.1. melléklet). Barthel-index. Kóreredettôl függetlenül, általánosan használt kérdôív (6.2. melléklet). HAQ (Health Assessment Questionnaire). Reumatoid arthritiszes betegek funkcionális indexe (13.2. táblázat). WOMAC (Western Ontario and McMaster Osteoarthritis Index). Artrózisos betegek általánosan használt felmérô módszere (13.3. táblázat) táblázat. HAQ funkcionális index a reumatoid arthritis klinikai aktivitásának mérésére Név: Dátum: Szeretnénk megtudni, hogy a betegsége hogyan befolyásolja mindennapi életét. Kérjük jelölje meg X-szel az elmúlt hétre jellemzô megfelelô választ! 1. Öltözködés, testápolás a. Fel tud öltözködni? b. Be tudja kötni a cipôfûzôjét? c. Be tudja gombolni a gombokat? d. Meg tudja mosni a haját? 2. Felkelés a. Fel tud állni karfa nélküli székbôl? b. Le tud feküdni, fel tud kelni az ágyból? 3. Étkezés a. El tudja vágni a húst? b. Szájához tud emelni egy tele csészét vagy poharat? c. Ki tudja nyitni a dobozos tejet? 4. Járás a. Tud utcán járni sima talajon? b. Fel tud menni 5 lépcsôfokot? Nehézség Kis Nagyobb Nem vagyok nélkül nehézséggel nehézséggel képes rá Használ-e valamilyen segédeszközt az elôbb említett tevékenységekhez? Ha igen, jelölje meg X-szel! Botot Járókeretet Mankót Speciális járóeszközt Tolószéket Speciális vagy magasított széket

11 13. FEJEZET táblázat. HAQ funkcionális index a reumatoid arthritis klinikai aktivitásának mérésére (folytatás) Használ-e az öltözködéshez segédeszközt? (gombolkozó, cipzárhúzó, hosszú nyelû cipôkanál) Jelölje meg X-szel azt a tevékenységet, amihez más személy segítségét kéri: Öltözködés, testápolás Étkezés Felkelés Járás 1. Tisztálkodás a. Meg tud mosakodni és törülközni? b. Tud kádban fürdeni? c. Le tud ülni a WC-re és fel tud állni róla? Nehézség Kis Nagyobb Nem vagyok nélkül nehézséggel nehézséggel képes rá 2. A felsô végtag funkciói a. Eléri a feje fölötti polcot és le tud onnan venni pl. 2 kg krumplit? b. Le tud hajolni és fel tud venni a földrôl egy zsebkendôt? 3. A kéz funkciója a. Ki tudja nyitni egy autó ajtaját? b. Ki tud nyitni egy konzerves üveget, ha azt már egyszer kinyitották? c. Ki tudja nyitni és el tudja zárni a csapot? 4. Házimunka a. Be tud vásárolni? b. Be és ki tud szállni az autóba/-ból? c. Végez házimunkát (pl. porszívózást, kertészkedést)? Jelölje meg X-szel azt a segédeszközt, amelyet az elôbb felsorolt tevékenységekhez használ: Emelt WC-ülôke Fürdôkád-kapaszkodó Fürdôkádszék Hosszú nyelû eszközök tisztálkodáshoz Befôttesüveg-nyitó Egyéb

12 FEJEZET táblázat. HAQ funkcionális index a reumatoid arthritis klinikai aktivitásának mérésére (folytatás) Jelölje meg X-szel azt a tevékenységet, melyhez szüksége van más személy segítségére: Tisztálkodás Fogás Tárgy leemelése Házimunka Kérjük, jelölje meg egy függôleges vonallal a szakasz két végpontja közt (nincs fájdalom elviselhetetlen fájdalom), hogy milyen erôs volt az elmúlt hétre jellemzô ízületi fájdalma! 0 10 nincs fájdalom elviselhetetlen fájdalom táblázat. WOMAC osteoarthritis index (Western Ontario and Macmaster Osteoarthritis Index) Név: Dátum: A továbbiakban a 10 cm hosszú egyenesen jelölje be azt a pontot, mely fájdalmával arányos. Minél enyhébb az ön fájdalma, annál közelebb jelölje be az egyenes bal, minél erôsebb, annál közelebb jelölje be az egyenes jobb végéhez nincs fájdalom elviselhetetlen fájdalom A A következô kérdések arra vonatkoznak, hogy milyen erôs fájdalmat érez a csípôjében és a térdeiben. 0. Szobában járáskor nincs erôs 1. Lépcsôn lefelé nincs erôs 2. Éjjel az ágyban nincs erôs 3. Ülés, fekvés közben nincs erôs 4. Állás közben nincs erôs B A következô kérdések az ön által érzett ízületi merevségérzést vizsgálják. A merevség az ön által az elmúlt 72 órában érzett térd- és csípôízületi mozgások meglassúbbodását jelenti. 1. Milyen mértékû a reggel, felkeléskor érzett ízületi merevsége? nincs 2. Milyen erôs a napközben ülés, fekvés, pihenés során érzett fájdalom, merevség? nincs erôs erôs

13 13. FEJEZET táblázat. WOMAC osteoarthritis index (Western Ontario and Macmaster Osteoarthritis Index) (folytatás) C A következôkben az ön fizikai funkcióját vizsgáló kérdések következnek, melyek azt vizsgálják, mennyire képes önmagát ellátni. Kérjük, jelölje meg csípô- és térdfájdalmainak megfelelôen a mindennapi életfunkció nehezítettségének megfelelô értékeket. Mennyire nehezített 1. a járás lépcsôn lefelé, nem nagyon 2. a járás lépcsôn felfelé, nem nagyon 3. a felállás ülésbôl, nem nagyon 4. az állás, nem nagyon 5. az elôrehajlás, nem nagyon 6. a séta a lakásban, nem nagyon 7. a be- és kiszállás az autóba/-ból, nem nagyon 8. a bevásárlás, a boltba menés, nem nagyon 9. a zokni- és harisnyafelvétel, nem nagyon 10. az ágyból való kikelés, nem nagyon 11. a zokni- és harisnyalevétel, nem nagyon 12. az ágyban fekvés, nem nagyon 13. a be- és kiszállás a fürdôkádba/-ból, nem nagyon 14. az ülés, nem nagyon 15. a WC-re ülés, onnan a felállás? nem nagyon Az önellátás és a társadalommal való kommunikáció mozgás, helyváltoztatás nélkül gyakorlatilag lehetetlen. A járás- és mozgászavarok, a közlekedési eszközök használatának akadályozottsága elsôsorban a mozgásszervi károsodások rovására írható, s a fogyatékosok jelentôs hányadát teszik ki a mozgáskárosodott egyének. A testhelyzet változtatása, a járás és a közlekedés felmérése része a 7. fejezetben ismertetett módszereknek is, de használatosak speciálisan a járás felmérésére szolgáló módszerek is. Timed walking test. A 10 méter megtételéhez a vizsgált személy megszokott segédeszközeivel és szokásos tempójában szükséges idôt mérik stopperórával, standard körülmények között. (Egyesek 5 vagy 20 méter megtételét mérik, van, aki ülô helyzetbôl indít. Lényeges a mindig azonos feltételek használata.) A módszer érzékeny a változások követésére, bizonyos prognosztikus értéke is van.

14 FEJEZET FAC (Functional Ambulation Category). A függetlenség fokának felmérésére alkalmas idegrendszeri sérülés vagy betegség után kialakult járászavarok esetén (13.4 táblázat). Russek-skála. Alsóvégtag-amputált emberek mûvégtaggal való járásának fokozatait, valamint a mûvégtag használatát befolyásoló tényezôket méri fel (13.5. táblázat) táblázat. FAC (functional ambulation category, funkcionális járási kategorizálás) Szám Kategória Útmutatás 0 Képtelen A páciens nem képes járni vagy két (esetleg több) segítôre szorul. 1 Függô 2. szint A páciens egy személy szilárd, folyamatos támogatásával tud járni. 2 Függô 1. szint A páciens egy személy könnyû, illetve intermittáló segítségével tud járni. 3 Függô felügyelet A páciens szóbeli utasításra vagy egy személy segítségre kész jelenlétében (hozzáérés nélkül) jár. 4 Síkon független A páciens sík talajon függetlenül tud járni, de lépcsôn, lejtôn és egyenetlen felszínen segítségre szorul. 5 Független A páciens bárhol függetlenül járhat táblázat. A Russek-skála mûvégtag-ellátást befolyásoló pozitív és negatív tényezôi, a mûvégtaghasználat fokozatai Az amputációs csonkok Pozitív tényezôi adekvát hossz teljes ízületi mozgások jól formált fájdalommentes nincs csonthoz letapadó heg neuroma nem okoz panaszt adekvát izomerô Negatív tényezôi igen rövid csonk flexiós kontraktúra (térd, csípô) lazán lógó lágyrészek fájdalmas heg vagy neuroma letapadó vagy behúzódó heg beszûrôdés vagy fertôzés izomgyengeség A páciens Pozitív tényezôi Negatív tényezôi hangulati stabilitás depresszióhajlam kooperáló rossz kooperáció vagy motiváció 55 év alatti életkor 60 év feletti életkor krónikus, degeneratív betegsége nincs elôrehaladott artheriosclerosis, diabetes, kardiális dekompenzáció stb. panaszmentes másik alsó végtag beteg (pl. iszkémiás) másik oldal kellô fizikai aktivitás a fizikai állóképesség hiánya

15 13. FEJEZET táblázat. A Russek-skála mûvégtag-ellátást befolyásoló pozitív és negatív tényezôi, a mûvégtaghasználat fokozatai (folytatás) A protézis és a járástanítás Pozitív tényezôi kényelmes, jó illeszkedés, beállítás, a szükséges módosításokat elvégzik, eredményes csonktorna, járástanítás, eleséstôl nem fél Negatív tényezôi rossz illeszkedés terheléskor fájdalom jelentkezik a csonk gyors, korai sorvadása nem stabil beállítás túl súlyos mûvégtag végtaghossz-különbség nem elegendô járástanítás az eleséstôl való félelem A mûvégtaghasználat fokozatai I. Teljes rehabilitáció; életét változatlanul folytatja (pl. sportol, táncol). II. Részleges rehabilitáció; csak bizonyos tevékenységekben korlátozott. III. Önellátás plusz; teljesen önellátó, társadalmi aktivitása beszûkült, bottal jár. IV. Önellátás mínusz; egyes önellátási tevékenységekben mások segítségére szorul, fáradékony, a mûvégtagot nem használja egész nap, esetleg ülô munkát végez. V. Kozmetikai protézisviselô; a protézis csak lakáson belül nyújt mérsékelt funkcionális elônyt, terhelésre hamar elfárad. VI. A protézisnek semmi haszna nincs, nem használja. A mozgásszervi károsodásban szenvedô egyén számára nehézséget okoz a szükségletek biztosítása a lakás megteremtése és fenntartása, a napi élethez szükséges javak, szolgáltatások beszerzése. Gondot jelent a háztartás ellátása, a háztartási eszközök használata. Akadályozott mások gyermekei, szülei, házastársa stb. gondozásában, támogatásában. A felmérésre az elôzôekben felsorolt módszerek használhatók, Magyarországon egyéb módszereket ritkán alkalmaznak. A mozgási nehézségek akadályozzák az oktatásban, a rekreációban, a sportban, a társadalmi életben való részvételt. A mozgáskárosodás okozta fogyatékosság hátrányai az egyén, az orvostudomány és a társadalom közös erôfeszítéseivel enyhíthetôek. A mozgásszervi károsodások rehabilitációjának általános kérdései Kullmann Lajos A mozgásszervi károsodásban szenvedô emberek rehabilitációja hasonlóan a rehabilitáció egyéb területeihez teammunka. A team vezetôje egy mozgásszervi alapszakképesítéssel és rehabilitációs másodszakvizsgával rendelkezô orvos. (Specializált profilú osztály esetében helyes az adekvát alapszakképesítés megkövetelése.) Az orvos felelôs az orvosi kivizsgálásért, a terhelhetôség felméréséért, a felhasznált szakorvosi módszerek szakszerû elvégzéséért, a team munkájának koordinálásáért, a kitûzött rehabilitációs program szükséges változtatásainak kezdeményezéséért. Az ápoló ápolási diagnózist készít, részt vesz az önellátó képesség felmérésében, általános és spe-

16 FEJEZET ciális ápolási feladatai mellett segíti az önellátás fejlesztését, és ha erre módja van ebben támogatja a családot is. A gyógytornász méri fel a pontos ízületi mozgástartományokat és az izomerôt, fejleszti azokat és az egyszerûbb, majd az összetettebb mozgásokat. Feladata a helyes járásmódszer és az elérhetô leginkább harmonikus és energiatakarékos járás kialakítása. Az önellátás felmérése és fejlesztése elsôsorban az ergoterapeuta feladata. Ô építi be a gyógytornász által elôsegített, kifejlesztett mozgásokat a mindennapi élet tevékenységeibe. Támogatja a fogyatékos ember életminôségének javítását. Igen sok, fôleg súlyos akut, mozgássérülés jár jelentôs pszichés traumával. Felmérését, csökkentését klinikai pszichológus végzi, aki segíti a családi konfliktusok megoldását is. Központi idegrendszeri sérülésekben a neuropszichológiai károsodások feltérképezése és csökkentése a neuropszichológus feladata. A munkapszichológus a késôbbi élettel kapcsolatos reális elvárások kialakítását segítheti. Ugyancsak a központi idegrendszeri károsodásokra jellemzô a beszédzavar kialakulása. A beszédterapeuta (logopédus) végzi ezek felmérését és a károsodás kezelését. A szociális munkás részt vesz az otthoni és szükség esetén a munkahelyi környezet felmérésében, a szükséges változások tervezésében, a segédeszközök beszerzésében, vagy javaslatot tehet azokra. Az ortopéd mûszerész ortéziseket, protéziseket készít. Helyes, ha az orvos mellett a gyógytornásszal együtt részt vesz azok rendelésében is. Végül meg kell említeni, hogy Magyarországon még két speciális fôiskolai végzettségû szakember segítheti a mozgásterápiát: a konduktor és a szomatopedagógus. Utóbbi a mozgások mellett az önellátás kialakítását is segíti, a konduktor a beszéd fejlesztését is támogathatja. A többi teamtaghoz hasonlóan kompetenciájuk kiterjed a saját szakterületükön belüli diagnosztikára is, munkájukat önálló felelôsséggel végezhetik. Összegezve azt mondhatjuk, hogy a mozgásszervi rehabilitáció abban különbözik a mozgásszervi alapszakmák tevékenységétôl, hogy a szerv specifikus kezelésen túl az egész emberért, jövôjének, lehetôség szerinti jó életminôségének kialakításáért folyik. Ebbe beletartozik a károsodott ember továbbirányítása a rehabilitáció nem orvosi területei felé is. Az orvosszakértô feladata a mozgásszervi fogyatékosság minôsítésében Kullmann Lajos Az orvosszakértônek (az FNO kézikönyv használatával) meg kell határoznia: a károsodott funkciókat ( b jelû kódok), a károsodott mozgásstruktúrákat ( s jelû kódok), a tevékenység és a részvétel korlátozottságát ( d jelû kódok), az adott fogyatékosság megelôzésére, kompenzálására, könnyítésére szolgáló eszközöket ( e jelû kódok). Az egészségügyi igényjogosultságot a különbözô támogatásokra, személyi segítôkre, egészségügyi jellegû gondozásra. A fogyatékosság megelôzése, kompenzálása tekintetében különleges jelentôséggel bírnak: a napi életvitelt elôsegítô eszközök, a foglalkoztatást elôsegítô eszközök, a magánhasználatú építmények a közösségi használatú építmények (iskola, munkahely) adottságai, a kultúra használata, a rekreációt, a sporttevékenységet elôsegítô eszközök.

17 13. FEJEZET 357 A mozgásszervi károsodások munkaegészségügyi kérdései Béleczki Lajos A munkahelyi egészségkárosító hatások szerepe a mozgásszervi károsodások kialakulásában A munkahelyi egészségkárosító hatások amelyek a munkavégzésbôl és a munkakörnyezet kóroki tényezôibôl egyaránt származhatnak egyrészt foglalkozási megbetegedéseket vagy munkabaleseteket okozhatnak, másrészt kedvezôtlenül befolyásolhatják az egyéb okból kialakult mozgásszervi megbetegedések lefolyását. Foglalkozási megbetegedések. Ebbe a csoportba tartoznak a térdízületi meniscussérülések; a csontok, ízületek, izmok, inak túlzott, illetve egyoldalú igénybevétele következtében kialakult betegségek, valamint ide sorolható a csigolyák fáradásos törése is. A térdízületi meniscussérülés lehet traumás eredetû, de okozhatja a munkavégzés közbeni kényszertartás is. Elsôsorban a térdelô, guggoló testhelyzetben dolgozók (bányászok, útburkolók, parkettázók, jármûjavítók) körében fordul elô, mert ilyenkor a meniscus vérellátása romlik, és szövettanilag is igazolható degeneratív jelenségek alakulnak ki. A csontok, ízületek, izmok, inak túlzott, illetve egyoldalú igénybevétele következtében kialakult betegségek közé számos betegség tartozik. A bursitisek akkor minôsülnek foglalkozási eredetûnek, ha a munkavégzés során fellépô tartós nyomás hatására jönnek létre. A térdelô testhelyzet miatt a bursitis praepatellaris, a tartós könyökléssel járó munkavégzés (órások, üvegcsiszolók, finom szerelômunkák) eredményeként bursitis olecrani alakulhat ki. Az ínhüvelyek, az inak körüli szövetek, ín- és izomtapadási helyek megbetegedései elsôsorban a kéz ujjainak ismétlôdô és jelentôsebb erôkifejtést igénylô mozgatásával függenek össze. Az irodalomban repetitive task injury vagy cumulative trauma disorders néven ismertek. Ebbe a csoportba tartoznak a heveny vagy idült tendinitisek, tendovaginitisek, a De Quervain-féle tendovaginitis stenotisans, paratendinitisek, enthesitisek. Korábban a mechanikus írógéppel dolgozókon léptek fel (a számítógép billentyûzete nem igényel jelentôsebb erôkifejtést), valamint futószalag melletti munkavégzés során. A csigolyák fáradásos törése a processus spinosus vagy transversus szakításos törését jelenti, a rajta tapadó izmok fokozott terhelése következtében. Kézi anyagmozgatás, elsôsorban lapátolás eredményeként jön létre, többévi munkavégzést követôen. Gyakran panaszt sem okoz. Munkabalesetek. Az ilyen eredetû foglalkozási korlátozások a jelen fejezet A gerinc károsodásai címû részében és a részletes részben szerepelnek. Számos olyan foglalkozási megbetegedés ismert, amelyekben a mozgásszervek is érintettek. Ezek közé sorolható a vinil-klorid (acroosteolysis), a fluoridok (osteosclerosis) okozta megbetegedések, valamint a Lyme-kór (arthritisek), továbbá a helyileg ható vibráció (aszeptikus necrosis, osteochondrosis dissecans), az egésztest-vibráció (discusdegeneratio) és a dysbarismus (idült osteoarthropathia). A mozgásszervi károsodások által elôidézett foglalkozási korlátozások, ajánlott foglalkozások, foglalkozási rehabilitáció A vázizomrendszer károsodását számos betegség és különbözô balesetek idézhetik elô. A károsodások érinthetik a mozgatórendszer valamennyi elemét, a csontokat, az ízületeket, a porcokat és ízületi szalagokat, valamint az izmokat és az ina-

18 FEJEZET kat. Az érintettség külön-külön és különbözô kombinációkban is megnyilvánulhat. Befolyásolja a korlátozások meghatározását, hogy mely végtagok használata nehezített vagy lehetetlen, ezért a foglalkozási korlátozások a mozgatórendszer betegségei esetében csak általánosságban állapíthatók meg és csak a leggyakrabban szóbajövôkre terjedhetnek ki. A balesetek okozta korlátozások a legkülönbözôbb következmények miatt még ilyen felsorolást sem tesznek lehetôvé. A mozgatórendszer betegségei által elôidézett foglalkozási korlátozásokra általában jellemzô, hogy azok legkevésbé az ülô foglalkozásúakat érintik. Megfelelô képzettség esetén számos ülô foglalkozás mûvelhetô. Jellemzô rájuk a munkavégzésbôl származó korlátozott terhelhetôség a fizikai, szellemi (pszichés) igénybevétellel járó munkáknál egyaránt. Jelentôs lehet az idôjárás befolyásoló szerepe. Az éjszakai munka is korlátozó tényezô, ugyanúgy bizonyos baleseti kockázattal járó tevékenységek. Külön kell megítélni a korlátozásokat a kéz és a kar, illetve a láb érintettségénél. A felsô végtag károsodása esetén figyelembe kell venni, hogy az esetek egy részében jelentôsebb erôkifejtés nem lehetséges, más esetekben a finom, precíziós munka végzése korlátozott vagy kizárt. Az alsó végtag károsodásánál a tartós állás vagy a sok járást igénylô munka nehezített vagy lehetetlen. Mindezek figyelembevételével általában foglalkozási korlátozást jelentenek: nehéz fizikai munka (olyan munkafajták, ahol a tevékenység energiaigénye 17,5 kj/min, illetve 1050 kj/ó pl. 5 kg-t meghaladó súly lapátolása, csákányozás, kg hajolgatással összekötött emelése, kézi teherszállítás kg között); közepesen nehéz fizikai munka (energiaigény 14,0 kj/min, illetve 850 kj/ó. pl.: ásás, lapátolás 5 kg-ig, kézi teherszállítás kg között); kézi anyagmozgatással járó munka (terhek egy vagy több személy által történô szállítása, tartása, beleértve azok felemelését, letevését, tolását, húzását, továbbvitelét vagy továbbítását, vagy egyéb mozgatását); tartós kényszertesthelyzettel járó fizikai munka (görnyedés, térdelés, guggolás, elôre- vagy oldalhajlás); egyes, fokozott balesetveszéllyel járó munkák (olyan munkák, ahol a fennálló mozgáskorlátozottság jelent kockázatot, pl. magasban végzett munka). A megbetegedések jellegétôl (gyulladásos, degeneratív, szisztémás) függôen: nedves, nyirkos, párás munkakörnyezetben végzett munka, vizes technológiával kapcsolatos, zárt térben végzett munka, pl. a galvanizálás, vagy a párás munkakörnyezetet igénylô fonás; hideg munkakörnyezetben végzett munka (szabadtéri munkahelyen: ha a várható napi középhômérséklet +4 C; zárt térben: ha a hômérséklet a munkaidô felénél hosszabb idôtartamban nem éri el a +10 C-ot); szabadban végzett munka. Az alsóvégtag-károsodás esetén ezekhez társulnak: tartós álló munka, amikor a tevékenység jellege nem teszi lehetôvé a munka megszakítását, a leülést vagy egyéb pihenést; sok gyaloglást vagy járkálást igénylô munka, függetlenül attól, hogy szabadban vagy zárt térben történik; gyakori utazást igénylô munkavégzés, elsôsorban a közlekedéssel kapcsolatos foglalkozások; a lábak, lábfejek használatát igénylô munka (a korlátozást a lábak, lábfejek fokozott igénybevételét eredményezô tevékenység jelenti, pl. pedál mûködtetése, létrán végzett munka). A kezek károsodásánál az általános korlátozások mellett az alábbiakat kell figyelembe venni: kéz kar vibrációval járó munka, karok, kezek, ujjak fokozott használatát igénylô munka, pl. kézi kezelôelemek mozgatása, szerelômunka.

19 13. FEJEZET 359 A gerinc érintettsége kapcsán lásd A gerinc károsodásai címû részt is. A felsorolt munkahelyi korlátozó terheléseken belül a kizáró okokat a károsodás jellegétôl, lokalizációjától, valamint attól függôen kell meghatározni, hogy várható-e a megbetegedés progressziója vagy sem. A többi esetben mérlegelésre nyílik lehetôsége a véleményezô orvosnak. Ajánlott foglalkozások. A mozgásszervrendszer betegségeiben szenvedôk számára optimális munkakörülményeket a zárt vagy temperált munkatérben végzett szellemi vagy könnyû fizikai munka nyújt. Ilyen lehetôségek a felsôfokú, de sokszor akár csak középfokú végzettséggel rendelkezôk számára biztosíthatók, illetve megteremthetôk. A munka adaptálása sem jelent megoldhatatlan feladatokat. Szakképzés szükségessége esetén az ajánlható foglalkozások az elôidézett károsodások lokalizációja szerint három nagy csoportba sorolhatók: gerinc, felsô végtag, alsó végtag. A gerinckárosodásoknál ajánlható foglalkozások A gerinc károsodásai címû részben és a táblázatban szerepelnek. A felsô végtag(ok) károsodása jelentôsen beszûkíti az ajánlható foglalkozások körét, mint ezt a táblázat mutatja. Hangsúlyozni kell azonban, hogy az összeállításban valamennyi szóba jövô és a felsô végtagokat érintô korlátozó tényezô szerepel. Az alsó végtag(ok) károsodása esetén szóba jövô foglalkozások listáját a táblázat tartalmazza. A károsodott személy számára kialakított egyedi munkaszékek biztosítása sokszor tovább bôvítheti az ajánlható foglalkozások körét táblázat. A felsô végtag(ok) károsodása esetén ajánlható foglalkozások* (a Foglalkozások egészségi tényezôi c. kézikönyv alapján) FEOR A foglalkozás megnevezése Irodai, ügyviteli foglalkozások 4291 ügyfél-tájékoztató 4292 telefon-, telex-, telefaxkezelô (pl. táviratfelvevô) Szolgáltatás jellegû foglalkozások 5111 kereskedô 5112 eladó 5115 felvásárló, átvevôhely-vezetô 5366 vagyonôr 5392 kölcsönzô Ipari foglalkozások 7213 növényolajgyártó 7221 szesz-, szeszesital-gyártó 7224 üdítôital-, ásványvíz-, szikvízgyártó 7530 raktárkezelô Gépkezelô foglalkozások 8111 élelmiszergyártógép-kezelô 8112 italgyártógép-kezelô 8113 dohánygyártógép-kezelô 8134 gyógyszergyártógép-kezelô 8142 finomkerámia terméket gyártó gép kezelôje 8221 villamosüzemi és -állomásgépész és gépkezelô 8240 csomagológép-kezelô Szakképzettséget nem igénylô (egyszerû) foglalkozások 9121 portás 9122 éjjeliôr, telepôr * A táblázatban nem szerepelnek a felsôfokú képzettség önálló alkalmazását igénylô foglalkozások (2. FEOR csoport), valamint az egyéb, felsô- vagy középfokú képzettséget igénylô foglalkozások (3. FEOR csoport).

20 FEJEZET táblázat. Az alsó végtag(ok) károsodása esetén ajánlható foglalkozások* (a Foglalkozások egészségi tényezôi c. kézikönyv alapján) FEOR A foglalkozás megnevezése Irodai, ügyviteli foglalkozások 4112 bérelszámoló 4194 irodai sokszorosító 4212 bolti pénztáros 4220 számítástechnikai adminisztratív jellegû foglalkozások 4291 ügyfél-tájékoztató 4292 telefon-, telex-, telefaxkezelô (pl. táviratfelvevô) Szolgáltatás jellegû foglalkozások 5115 felvásárló, átvevôhely-vezetô 5234 távközlési foglalkozások 5313 manikûrös, pedikûrös 5352 háztömbfelügyelô, házfelügyelô, házgondnok 5366 vagyonôr 5392 kölcsönzô Ipari foglalkozások 7213 növényolajgyártó 7214 tejfeldolgozó 7218 édesipari termékek gyártója 7221 szesz-, szeszesitalgyártó 7224 üdítôital-, ásványvíz-, szikvízgyártó 7230 dohánygyártó 7314 kötô 7325 szûcs, szôrmekonfekcionáló 7333 bôrdíszmûves, bôröndkészítô 7334 kesztyûs 7335 cipész, cipôkészítô, -javító 7336 bôrruhakészítô, -javító 7343 kárpitos 7351 betûszedô, nyomdai szövegszerkesztô 7354 könyvkötô 7356 fénymásoló 7423 forgácsoló 7424 ipari nemesfém-megmunkáló 7511 szôr- és tollfeldolgozó 7513 seprû-, kefegyártó * A táblázatban nem szerepelnek a felsôfokú képzettség önálló alkalmazását igénylô foglalkozások (2. FEOR csoport), valamint az egyéb, felsô- vagy középfokú képzettséget igénylô foglalkozások (3. FEOR csoport) táblázat. Az alsó végtag(ok) károsodása esetén ajánlható foglalkozások (folytatás) (a Foglalkozások egészségi tényezôi c. kézikönyv alapján) FEOR A foglalkozás megnevezése 7514 játék-, bazáráru-, sportszerkészítô, -javító 7515 hímzô, csipkeverô 7521 címfestô 7523 keramikus 7525 üveggyártó 7526 hangszerkészítô 7530 raktárkezelô 7540 laboráns (minôsítés nélkül) 7638 üvegezô Gépkezelô foglalkozások 8111 élelmiszergyártógép-kezelô 8112 italgyártógép-kezelô 8113 dohánygyártógép-kezelô 8134 gyógyszergyártógép-kezelô 8142 finomkerámia terméket gyártó gép kezelôje 8221 villamosüzemi és -állomásgépész és gépkezelô 8240 csomagológép-kezelô 8342 felvonó- és szállítóberendezés-kezelô Foglalkozási korlátozások és javasolható munkafajták az egyes kórformáknál Csonkolások. A csonkolások okozta korlátozások foka attól függ, hogy a csonkolás hány végtagot, mely végtago(ka)t, azok mely részeit érinti. A végtaghiányos, illetve csonkolt személyek foglalkoztathatóságát a megfelelô mûvégtagok használata nagymértékben javítja. Az egyik alsó végtag elvesztésénél vagy csonkolásánál a mûvégtag biztosítja ugyan az állást, a járást, ennek ellenére a károsodott személy csak ülô munkát vagy olyan munkát végezhet, ahol járásra alig, lépcsôhasználatra pedig egyáltalán nincs szükség. Egyoldali felsôvégtag-amputáción átesett személy olyan munkára alkalmas, ahol nem szükséges mindkét kéz használata, illetve alkalmas protézis

Károsodás, fogyatékosság, rokkantság. Juhász Ferenc. 1. fejezet

Károsodás, fogyatékosság, rokkantság. Juhász Ferenc. 1. fejezet Általános rész Károsodás, fogyatékosság, rokkantság Juhász Ferenc 1. fejezet A fogyatékosság, a rokkantság fogalmának meghatározása nem könnyû feladat. Az általános felfogás szerint a fogyatékosság miatt

Részletesebben

Rehabilitációs program és egyéni rehabilitációs terv

Rehabilitációs program és egyéni rehabilitációs terv Horváth Anikó (szerk.) Rehabilitációs program és egyéni rehabilitációs terv Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Kertész Gyöngyi: Orvosi

Részletesebben

A szakroiliakális ízület károsodásai

A szakroiliakális ízület károsodásai 13. FEJEZET 435 A szakroiliakális ízület károsodásai A szakroiliakális ízület sérülése esetén a diszlokáció és az idegfonatok sérülése okozhat tartós károsodást. A diszlokáció nélküli törések esetén elôforduló

Részletesebben

Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 8. sz. módszertani levele. Az igazságügyi orvos szakértők feladatai kártérítési perekben

Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 8. sz. módszertani levele. Az igazságügyi orvos szakértők feladatai kártérítési perekben Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 8. sz. módszertani levele Az igazságügyi orvos szakértők feladatai kártérítési perekben I. A POLGÁRI JOGI KARTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG KÉRDÉSEI A) A kártérítési felelősség

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tasnádi Ágnes. A mozgássérülés típusainak felismerése, pszichés sajátosságai és életviteli jellemzői. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Tasnádi Ágnes. A mozgássérülés típusainak felismerése, pszichés sajátosságai és életviteli jellemzői. A követelménymodul megnevezése: Tasnádi Ágnes A mozgássérülés típusainak felismerése, pszichés sajátosságai és életviteli jellemzői A követelménymodul megnevezése: Általános gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma:

Részletesebben

AZ ÉLŐ MUNKAHELY Foglalkozási rehabilitációról munkaadóknak. Zalabai Péterné - Vízvárdi András

AZ ÉLŐ MUNKAHELY Foglalkozási rehabilitációról munkaadóknak. Zalabai Péterné - Vízvárdi András The EQUAL Programme is funded by the European Social Fundand the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. 1. Zalabai Péterné - Vízvárdi András

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tamás Béláné. Gyógyászati-, és segítő eszközök beszerzése, és alkalmazása. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Tamás Béláné. Gyógyászati-, és segítő eszközök beszerzése, és alkalmazása. A követelménymodul megnevezése: Tamás Béláné Gyógyászati-, és segítő eszközök beszerzése, és alkalmazása A követelménymodul megnevezése: Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A követelménymodul

Részletesebben

Ízületi hypermobilitás tünetegyüttes fizioterápiája és prevenciós stratégiái

Ízületi hypermobilitás tünetegyüttes fizioterápiája és prevenciós stratégiái Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ízületi hypermobilitás tünetegyüttes fizioterápiája és prevenciós stratégiái Dr. Orosz Zsuzsanna Gyógytornász Szakirány 2010 Tartalom oldalszám 1. BEVEZETÉS 3 2.

Részletesebben

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség Ács Edina Megváltozott munkaképességű álláskeresők esélyei a munkaerőpiacon I. A foglalkozási rehabilitáció munkaerő-piaci (re)integráció elméleti megközelítései Bevezetés Ha az embert olyannak vesszük,

Részletesebben

Dr. Kullmann Lajos Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Dr. Kullmann Lajos Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar A modern rehabilitációs szemléletet tükröző egyéni állapotfelmérő módszer, A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO) elméleti és gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai.

Részletesebben

25. fejezet. Dermatológiai károsodások

25. fejezet. Dermatológiai károsodások 25. fejezet Horváth Attila Berecz Margit Juhász Ferenc Kárpáti Sarolta Kohánka Valéria Kullmann Lajos Marschalkó Márta Somlai Beáta Somlay Géza Temesvári Erzsébet Várkonyi Viktória Általános rész A bôr

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN TRÉNING-MUNKAFÜZET

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN TRÉNING-MUNKAFÜZET ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN TRÉNING-MUNKAFÜZET Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Héthelyi Attila Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika

Részletesebben

A CÉLZOTT MOZGÁSTERÁPIA STRUKTURÁLIS ÉS FUNKCIONÁLIS HATÁSAI SPONDYLITIS ANKYLOPOETICÁBAN

A CÉLZOTT MOZGÁSTERÁPIA STRUKTURÁLIS ÉS FUNKCIONÁLIS HATÁSAI SPONDYLITIS ANKYLOPOETICÁBAN EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A CÉLZOTT MOZGÁSTERÁPIA STRUKTURÁLIS ÉS FUNKCIONÁLIS HATÁSAI SPONDYLITIS ANKYLOPOETICÁBAN Dr. Némethné Gyurcsik Zsuzsanna Témavezető: Dr. Szántó Sándor, PhD DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tamás Béláné. Klinikai ismeretek IX. Reumatológiai. ismeretek betegségek és speciális ápolási. és gondozási igényei

MUNKAANYAG. Tamás Béláné. Klinikai ismeretek IX. Reumatológiai. ismeretek betegségek és speciális ápolási. és gondozási igényei Tamás Béláné Klinikai ismeretek IX. Reumatológiai ismeretek betegségek és speciális ápolási és gondozási igényei A követelménymodul megnevezése: A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI ÉRZÉKENYÍTŐ PROGRAM

MUNKÁLTATÓI ÉRZÉKENYÍTŐ PROGRAM MUNKÁLTATÓI ÉRZÉKENYÍTŐ PROGRAM Szakmai, módszertani leírás munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek tanácsadóinak megváltozott munkaképességű ügyfeleik integrált foglalkoztatásának elősegítése

Részletesebben

ORFMMT XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010.09.02-2010.09.04. Előadás Adatlap - Vaklista Tudományos Bizottság döntése

ORFMMT XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010.09.02-2010.09.04. Előadás Adatlap - Vaklista Tudományos Bizottság döntése Előadás hossz: Azonosító: 0011 Mi lehetne az egészségfejlesztő feladata a rehabilitációban?(egy új szakma útkeresése) Egyéb Sajnos, a mai orvosi praxisban kevés idő jut egy betegre, gyakran nincs lehetőség

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ: Tervezõszerkesztõ: Szöveggondozás: Szerkesztõbizottság: Digitális szerkesztés: Digitális megjelenés:

Részletesebben

A segítő termékek támogatáspolitikájáról

A segítő termékek támogatáspolitikájáról A segítő termékek támogatáspolitikájáról A Rehabilitációs Szakmai Kollégium mintegy két évtized óta többször kezdeményezte a segédeszközök támogatási rendszerének módosítását. Javaslatainak logikája nem

Részletesebben

Spondylitis ankylopoetica

Spondylitis ankylopoetica Spondylitis ankylopoetica (Bechterew-kór) Géher Pál dr. reumatológus szakorvos Halmosi Ágnes gyógytornász Lakatos Tamás dr. ortopéd szakorvos Budai Irgalmasrendi Kórház Budapest 2009 Kiadja: A Magyar Reumatológia

Részletesebben

Elôfordulás %-a Keresôképtelenségi A betegség átlagos Diagnózis napok (%) idôtartama (nap) 1.) 4,81 2,34 14,38 hypertonia

Elôfordulás %-a Keresôképtelenségi A betegség átlagos Diagnózis napok (%) idôtartama (nap) 1.) 4,81 2,34 14,38 hypertonia 2. RÉSZ A gerinc károsodásai Varga Péter Pál Béleczki Lajos Ferenc Mária Juhász Ferenc 13. FEJEZET 485 A gerinckárosodások jelentôsége Varga Péter Pál A gerinc megbetegedései rendkívül gyakoriak, a krónikus

Részletesebben

Kiktõl várhat segítséget? Ismerje meg a rehabilitációs teamet!

Kiktõl várhat segítséget? Ismerje meg a rehabilitációs teamet! Kedves Olvasó! Ez a tájékoztató Önnek és családjának szól, segíti Önt a rehabilitációs lehetõségek megismerésében a neurorehabilitáció területén. Olvassa figyelmesen! Miért fontos Önnek a rehabilitáció?

Részletesebben

Tartalom. Kedves Olvasónk!

Tartalom. Kedves Olvasónk! Tartalom V I I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 1 1. d e c e m b e r A gyulladásos gerincfájdalom, a gerincízületi gyulladások korai felismerése és az életminőség összefüggései Dr. Hodinka László 2 A spondylitis

Részletesebben

ORFMMT XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010.09.02-2010.09.04. Előadás Adatlap Tudományos Bizottság döntése

ORFMMT XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010.09.02-2010.09.04. Előadás Adatlap Tudományos Bizottság döntése Előadás hossz: Azonosító: 0011 Mi lehetne az egészségfejlesztő feladata a rehabilitációban?(egy új szakma útkeresése) Harsányi Ildikó Visegrád Harsányi Anikó, dr. Krunity Xénia Egyéb Sajnos, a mai orvosi

Részletesebben

Ilosvai Georgina Ilona

Ilosvai Georgina Ilona Ilosvai Georgina Ilona Az FNO kerekesszék-használatra adaptált változata, valamint a módszernek a Guruló projektben való használatából eredő gyakorlati tapasztalatok, eredmények Budapest, 2012 Tartalomjegyzék

Részletesebben

15. fejezet. A vérkeringés rendszerének károsodásai

15. fejezet. A vérkeringés rendszerének károsodásai 15. fejezet A vérkeringés rendszerének károsodásai Jánosi András Berényi István Folyovich András Juhász Ferenc Lengyel Mária Morvai Veronika Veress Gábor Általános rész A vérkeringés rendszerének állapota

Részletesebben

FNO. A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség. nemzetközi osztályozása FNO. Kiadja az Egészségügyi Világszervezet WHO

FNO. A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség. nemzetközi osztályozása FNO. Kiadja az Egészségügyi Világszervezet WHO FNO A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása FNO A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR WHO Kiadja az Egészségügyi

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2011 XXXIX. évfolyam 2 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

Fit For Work? Munkaképes? Mozgásszervi megbetegedések és a magyar munkaerőpiac

Fit For Work? Munkaképes? Mozgásszervi megbetegedések és a magyar munkaerőpiac Fit For Work? Munkaképes? Mozgásszervi megbetegedések és a magyar munkaerőpiac Stephen Bevan Robin McGee Tatiana Quadrello FFW_HUN_Page1.idd 1 11/25/10 10:08 AM Fit For Work? Munkaképes? Mozgásszervi megbetegedések

Részletesebben

A FUNKCIÓKÉPESSÉG, A FOGYATÉKOSSÁG ÉS AZ EGÉSZSÉG NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSA FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XX. DISABILITY STUDIES FT DS

A FUNKCIÓKÉPESSÉG, A FOGYATÉKOSSÁG ÉS AZ EGÉSZSÉG NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSA FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XX. DISABILITY STUDIES FT DS Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XX. DISABILITY STUDIES FT DS A FUNKCIÓKÉPESSÉG, A FOGYATÉKOSSÁG ÉS AZ EGÉSZSÉG NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben