KÖRNYEZETÉRTÉKELÉS ÉS KOCKÁZATELEMZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETÉRTÉKELÉS ÉS KOCKÁZATELEMZÉS"

Átírás

1 1 Teljes gazdasági érték (TGÉ) 2 KÖRNYEZETÉRTÉKELÉS ÉS KOCKÁZATELEMZÉS Pomucz Anna Boglárka Az előadás egy része Dr. Szlávik János, Csigéné Dr. Nagypál Noémi és Dr. Csete Mária előadás diáinak felhasználásával készült. Kiterjesztett értékkoncepció, értékek aggregátuma a TGÉ Közgazdasági alapja az értékelő (ember) és az értékelt erőforrás között fennálló hagyományos kapcsolat Alapfeltételezés: emberek mindig úgy választanak (fejezik ki preferenciáikat), hogy az hasznot hozzon számukra, növelje jólétüket TGÉ = használattal összefüggő értékek + használattól független értékek február 9. BME Környezetgazdaságtan Tanszék A természeti erőforrások értékösszetevői 3 A barlangok, mint természeti erőforrások gazdasági értékének összetevői 1. 4 Forrás: Szlávik J. (2007): Környezetgazdaságtan, Typotex 5 6 A barlangok, mint természeti erőforrások gazdasági értékének összetevői 3. Környezeti ek csoportosítása I. Költségek alapján értékelő eljárások Termelékenység változása Védekezési költségek Árnyék projekt Helyettesítési/helyreállítási költségek Helyettesítő piaci áruk Keresleti görbe alapján becsülő ek Kinyilvánított preferencia ek Feltárt preferencia ek Direkt Indirekt Direkt Indirekt (Megfigyelt) piaci árak Utazási költség ár Forrás: Marjainé Szerény Zsuzsanna: A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági i ek. 1

2 7 8 Környezeti ek - TGÉ A teljes gazdasági érték összetevői Alkalmazható eljárások Közvetlen használattal kapcsolatos érték ek Költség alapú ek Utazási költség ár Közvetett használattal kapcsolatos értékek Költség alapú ek Utazási költség ár Választási lehetőség értéke ár Használattól független értékek Forrás: Dixon and Pagiola Forrás: Szlávik János (szerk.) Környezetgazdaságtan BME GTK Typotex, 2007 Költség alapú ek 9 Módszerek megkülönböztetése 10 Abból a feltételezésből indulnak ki, hogy egy természeti erőforrás értéke (az általuk az ember számára biztosított hasznosság) megegyezik a megőrzéshez/ helyreállításhoz szükséges költségek nagyságával. A költségek jellege alapján történik A költségek lehetnek: Elmaradt hasznok A természeti erőforrás károsodásával valamilyen szolgáltatás elveszik. Ahhoz, hogy ezt megakadályozzuk vagy mesterségesen pótoljuk, valamilyen beruházás szükséges. Ez költséggel, kiadással jár. Ennek nagyságával becsülhetjük az eredetileg ingyenes szolgáltatás értékét. Költségek A környezetállapot vagy funkció helyreállításának költsége A környezetállapot romlás megakadályozásának költsége A leromlott környezetállapot által előidézett hatások kiküszöbölésének költsége A mesterséges helyettesítés vagy áthelyezés költsége Költség alapú ek alkalmazása - példák Vízminőség javulásának e, azáltal, hogy a szennyvíz tisztítási költségeket számítjuk Erdő vagy vizes élőhely erózió megakadályozásában betöltött szerepének e, azáltal, hogy számoljuk a hordalék eltávolításának költségét Vizes élőhely víztisztításban betöltött szerepének e azáltal, hogy a szennyvíztisztítás költségét számítjuk 1. Helyettesítési költség Ingyenes természet által nyújtott szolgáltatást/ terméket mesterségesen mekkora költséggel lehet(ne) pótolni A szolgáltatás értéke minimum ezzel a költséggel azonos Általában alsó becslés 2

3 Helyettesítési költség Kiinduló feltételek: Az ember által létrehozott szolgáltatás kiterjedése, hatása azonos az eredetivel Az első feltételnek megfelelő megoldások közül a legalacsonyabb költségűt alkalmazzák Az aggregált fizetési hajlandóság lehetővé tenné a beruházást Helyettesítési költségek - számpélda Egy kis falu vízellátását helyi ásott kutakkal biztosítják. A talajvíz szennyezetté, emberi fogyasztásra alkalmatlanná válik. Ideiglenesen, amíg a fúrt kút elkészül, palackozott vizet szállítanak a faluba. Beszerzési ár: 20 Ft/liter Szállítási költség: 5 Ft/liter Vízigény: 10 liter/fő/nap Lakosok száma: 250 fő Mekkora a havi igény a faluban és ennek költsége? A fúrt kút beruházási költsége 18 M Ft Mekkora a teljes helyettesítési költség, ha a fúrt kút 6 hónap alatt készül el?(a jelenérték számítástól most eltekintünk) Helyettesítési költségek - számpélda megoldása A havi vízigény: 10 liter/fő/napx 250 fő x30 nap = 75e liter Hat havi vízigény: 75e liter/hóx6 hónap = 450e liter Árnyék projekt Egy projekt, beruházás környezetet károsító hatása miatt egy másik projektre (egy árnyék projektre) van szükség az előbbi által okozott káros hatások semlegesítéséhez/ellensúlyozásához. 16 Ennek költsége: 450e liter x(20+5) Ft/liter= e Ft A természeti/környezeti erőforrás értékére az árnyék projekt költsége nyújt alsó becslést. A teljes helyettesítési költség: e Ft e Ft =29.250e Ft Árnyék projekt PÉLDÁK Egy beruházás miatt egy vizes területet lecsapolnak. Ezért csatornákat kell építeni az öntözés biztosítására. Használattal kapcsolatos érték Mesterséges vizes élőhelyet alakítanak ki a korábban itt fészkelő vizimadarak számára Létezési érték Helyreállítási költségek Hasonlít az árnyék projekt hez A helyreállítási költség nagyságát rendeljük hozzá a helyreállított vagy helyreállítandó környezeti erőforráshoz. KÜLÖNBSÉG Nem feltétlenül egy korábbi, környezetkárosító projekt negatív hatásait próbálja mérsékelni, semlegesíteni. Fokozatosan, több ok miatt leromlott erőforrás későbbi helyreállítása/ más helyen történő kialakítása is lehet a költség. 18 3

4 Helyreállítási költségek 19 Példa Kis-Balaton helyreállítási költsége 20 MC, MU Helyreállítás határhaszna Helyreállítás határköltsége Helyreállítás mértéke (%) 4. Védekezési költség Termelékenység változása 22 Mekkora védekezési költségekkel tudjuk kiküszöbölni a természeti környezet(általában emberi beavatkozás hatására történő) kedvezőtlen megváltozását. a) Ha a környezet inputként szolgál valamely hez, megváltozik, és ennek hatására a eredményessége, haszna megváltozik. PÉLDÁK Folyó szennyezett, öntisztuló képessége csökken, ezért a szennyvizet mesterségesen kell megtisztítani Levegőszennyezés miatt légkondicionálókat kell felszerelni, a kerékpárosoknak maszkot kell hordani Különbség = kár Termelékenység változása 23 Az alkalmazás menete 24 b) Környezetszabályozás miatt a eredményessége, haszna megváltozik (csökken), vagy költségesebbé válik ugyanolyan output biztosítása. A termelékenység csökkenését illetve a pluszköltségeket kompenzálják. (pl. EU föld alapú támogatások) különbség = elmaradt haszon Kompenzáció A termelékenység változásának meghatározása: -Ismert hatások alapján becsléssel -Területen végzett teszt (field test) -Laboratóriumi kísérlet A termelékenység változása hatásának pénzértékben való kifejezése: -Piaci ár alapján, ha az ár változatlan A kompenzáció meghatározása 4

5 Problémák a termelékenység változása alkalmazásával Többféle input is befolyásolhatja a vizsgált et, szinergikus hatás Mely hatás milyen mértékben befolyásolta az outputot? A hosszú idő múlva jelentkező hatásokat nehéz előrejelezni t=? 25 Termelékenység változása - számpélda Bős-Nagymaros és időszakra összehasonlított termésátlagok: 17, 25% termésátlag csökkenés Első időszak termésátlaga: 5,45 tonna/hektár Érintett terület: 4200 hektár Eladási ár: 21e-26e Ft/tonna Mekkora az éves bevétel kiesés? Mekkora a teljes veszteség örökjáradékként számolva, ha a diszkontráta 2%, 3,5% illetve 5%? 26 Termelékenység változása - számpélda megoldása Terméscsökkenés: Egy hektárra: 5,45 tonna/hektár* =0,94 tonna/hektár Összesen: 0,94 tonna/hektár * 4200 hektár = 3948 tonna Éves bevételkiesés: 21e-26e Ft/tonna * 3948 tonna = e e Ft A teljes veszteség: diszkontráta 2%: e e Ft/0,02 = e e Ft 3,5%: e e Ft/0,035 = e e Ft 5%: e e Ft/0,05 = e e Ft 27 Költség alapú ek ELŐNYÖK A döntéshozók általában jobban ismerik őket A költségek a döntéshozók számára is világos módon megjelennek A költségek viszonylag pontosan számíthatóak Felhívják a figyelmet a természet által nyújtott ingyenes szolgáltatások értékes voltára HÁTRÁNYOK 28 Nem biztos, hogy a kiinduló feltételezés igaz Számos tényezőt figyelmen kívül hagy Nem teszi lehetővé a t Alsó becslés? A TGÉ-nekcsak a használattal kapcsolatos részével számol 30 Balatonra a TGÉ meghatározására alkalmas ek Költség alapú ek Helyettesítési költség- pl.: vízminőség romlása->strandokon medence, máshonnan ivóvíz, halastavakból halak Helyreállítási költség- pl.: alacsony vízszint->zalán keresztül vízpótlás Védekezésiköltség- pl.: Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer kialakítása ->eutrofizáció megelőzése Költség-hatékonyság elemzés A költség-hatékonyság elemzés leggyakrabban optimalizálási eljárást jelent. Optimalizálási eljárás: szisztematikus a cél teljesítésének legalacsonyabb költségű eszköze megtalálására. 5

6 31 32 Költség-haszon elemzés Ha valami a gazdaság egyik része - egy vagy több személy illetve csoport - számára hasznot vagy veszteséget jelent, az a gazdaság egészére nem feltétlenül jelent hasznot vagy veszteséget. Márpedig a költség-haszon elemzés során a gazdaság egésze, egy meghatározott társadalom jóléte érdekel bennünket, nem pedig ennek valamely kisebb része." (A. Mishan) Költség-haszon elemzés A haszonbecslés nehézségei Elsődleges kontra másodlagos hatások lag érzékelhető kontra nem érzékelhető haszon (nem érzékelhető becslésére környezeti ek) A költségbecslés A felmérés megközelítés (felülbecslés problémája) A mérnöki megközelítés (költség alapú ek) Valóságban a kettő ötvözete A CBA logikája - példa Költségek (károk) Belső Termelési költségek (beruházási, működési) Külső Légszennyezés, savas eső Projekt / beruházás Belső Villamos áram értékesítése Hasznok Külső Foglalkoztatás Iparűzési adó A költség-haszon elemzés menete 1. A projekt meghatározása 2. A projekt hatásainak azonosítása 3. A gazdaságilag releváns hatások meghatározása 4. A releváns hatások fizikai mennyiségekben történő kifejezése 5. A hatások pénzbeli kifejezése 6. Költségek és hasznok diszkontálása 7. A nettó jelenérték kiszámítása 8. Érzékenység elemzés A költség-haszon és a költséghatékonyság elemzés összehasonlítása Köszönöm a figyelmet! 6

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek Szerkesztette: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Bevezetés. Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka

Bevezetés. Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás I. rész (2011. október 21.) Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka tanszékvezető főiskolai docens Regionális és Környezetgazdaságtan Tanszék E-mail: hcsafor@ektf.hu

Részletesebben

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai i docens Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék E-mail: hcsafor@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése?

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? MŰHELY Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. január (68 91. o.) Harangozó Gábor Marjainé Szerényi Zsuzsanna Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? Zajvédelmi intézkedések értékelése a haszonértékelések átvitelével

Részletesebben

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK TELJES TÁRSADALMI KÖLTSÉGÉNEK BECSLÉSE

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK TELJES TÁRSADALMI KÖLTSÉGÉNEK BECSLÉSE Fejlesztéspolitika társadalmi hatásai 3. A FEJLESZTÉSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK TELJES TÁRSADALMI KÖLTSÉGÉNEK BECSLÉSE 2005. november A tanulmány a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és a TÁRKI Társadalomkutatási

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem. Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Magyarország vízgazdálkodásának optimalizációs lehetősége a vízlábnyomon keresztül Doktori (PhD) értekezés Neubauer Éva Gödöllő 2014

Részletesebben

Közvetlen Közvetlen hasznok kiadások Negatív Pozitív externáliák és egyéb. externáliák és közvetett hasznok, köztük a

Közvetlen Közvetlen hasznok kiadások Negatív Pozitív externáliák és egyéb. externáliák és közvetett hasznok, köztük a 3. Gazdaságossági elemzések elvégzése A kidolgozott technológiák ökonómiai elemzése, összevetése más technológiai megoldásokkal Hagyományos költség-haszon elemzés módszere A módszer lényege, hogy összehasonlítsa

Részletesebben

Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása)

Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása) Bela Györgyi Pataki György Valené Kelemen Ágnes Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása) 20. szám Budapest, 2003. május ISBN

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A Regionális Fejlesztési Operatív Program 2004. februárban megjelenő pályázati kiírásaihoz kapcsolódóan a turisztikai és elérhetőség-javítási

Részletesebben

Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez

Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez GUIDANCE ON THE PREPARATION OF AN APPLICATION FOR AUTHORISATIONS Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez 1. verzió 2011. január ECHA_2010_01820000_HU_TRA.doc

Részletesebben

Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele

Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele III. kötet Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele Dr. Csutora Mária ISBN 963 503 261 7 A vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele 2. oldal Cím: A vállalati környezetvédelmi költségek

Részletesebben

A költség-haszon elemzés elvégzésének módszertani útmutatója

A költség-haszon elemzés elvégzésének módszertani útmutatója EURÓPAI BIZOTTSÁG REGIONÁLIS POLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG Tematikus fejlődés, hatás, értékelés és innovatív intézkedések Értékelés és kiegészítő jelleg A 2007 2013-as új programozási időszak Módszertani munkadokumentumok

Részletesebben

A környezeti javak közgazdasági értékelése az elmúlt 15 év során

A környezeti javak közgazdasági értékelése az elmúlt 15 év során A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK KÖZGAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSÉNEK HELYZETE HAZÁNKBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A Bevezetés VÍZ KERETIRÁNYELVBEN MEGFOGALMAZOTTAKRA MARJAINÉ SZERÉNYI ZSUZSANNA A természeti erőforrásokban, a

Részletesebben

412 MÉTER ÉRV A MILLENÁRIS VELODROM

412 MÉTER ÉRV A MILLENÁRIS VELODROM Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék 412 MÉTER ÉRV A MILLENÁRIS VELODROM MELLETT FELTÁRÓ KUTATÁS A MILLENÁRIS VELODROM ÉRTÉKEINEK ÉS LEHETŐSÉGEINEK

Részletesebben

Agrár-gazdaságtan 6.

Agrár-gazdaságtan 6. Agrár-gazdaságtan 6. A mezőgazdasági termelés gazdasági Dr. Székely, Csaba Agrár-gazdaságtan 6.: A mezőgazdasági termelés gazdasági Dr. Székely, Csaba Lektor: dr. Takácsné dr. György, Katalin Ez a modul

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6. 6 KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS GAZDASÁGI ÉS JOGI ESZKÖZEI Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6.: 6 KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS Dr. Tenk, Antal

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS. a környezetvédelem állami támogatásáról A. BEVEZETÉS

KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS. a környezetvédelem állami támogatásáról A. BEVEZETÉS KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS a környezetvédelem állami támogatásáról (2001/C 37/03) A. BEVEZETÉS 1. A Bizottság 1994-ben fogadta el a környezetvédelem állami támogatásáról szóló közösségi iránymutatást, amely

Részletesebben

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS-ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS-ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS-ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KELETKEZÉSÉNEK ÖSSZEFÜGGÉS- VIZSGÁLATA, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.: Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Lektor: Dr. Héjj,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BOROS ÁRON

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BOROS ÁRON DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BOROS ÁRON KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KAPOSVÁR 2014 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgazdaságtan Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR

Részletesebben

A környezeti költségek megjelenítési lehetőségei a számvitelben

A környezeti költségek megjelenítési lehetőségei a számvitelben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszék Műszaki menedzsment PhD Program TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A környezeti költségek megjelenítési lehetőségei

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 29. SZÁMÚ AJÁNLÁSA Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 4 2. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS KIINDULÓ

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Hatásvizsgálati kézikönyv I. kötet: Hatásvizsgálat elemzőknek Készítette: Major Klára A kézikönyv az ÁROP-1.1.10-2011-2011-0001- Jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása projekt Hatásvizsgálati

Részletesebben

Mikroökonómia. I. Alapfogalmak Alkalmazott gazdaságkoordinációs formák

Mikroökonómia. I. Alapfogalmak Alkalmazott gazdaságkoordinációs formák Mikroökonómia I. Alapfogalmak Alkalmazott gazdaságkoordinációs formák Allokatív hatékonyság Bürokratikus (centralizált) koordináció Az eddig ismert, alkalmazott gazdaságkoordinációs formák: Etikai koordináció

Részletesebben

A közúti és vasúti közlekedés optimális árazása és társadalmi mérlege

A közúti és vasúti közlekedés optimális árazása és társadalmi mérlege A közúti és vasúti közlekedés (Módszertani tanulmány) Írta: Dr. Kiss Károly egyetemi docens Szerkesztette: Lukács András Budapest, 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés...3 2.1.1. A közlekedés makrogazdasági

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Az EU-konform környezeti szabályozás és költség-haszon elemzése, implementációs vizsgálata

Az EU-konform környezeti szabályozás és költség-haszon elemzése, implementációs vizsgálata Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Koloszár Miklós Ásványi Zsuzsanna Bulla Miklós Az EU-konform környezeti szabályozás

Részletesebben

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143.

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/35/EK IRÁNYELVE (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

Dr. Keczer Gabriella Üzleti ismeretek szak- és felnõttképzõknek I.

Dr. Keczer Gabriella Üzleti ismeretek szak- és felnõttképzõknek I. Dr. Keczer Gabriella Üzleti ismeretek szak- és felnõttképzõknek I. Dr. Keczer Gabriella ÜZLETI ISMERETEK SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÕKNEK I. Gazdasági és menedzsment alapismeretek SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím:

Részletesebben