A BARLANGLAKÁSOKKAL FOGLALKOZÓ MAGYARORSZÁGI SZAKIRODALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARLANGLAKÁSOKKAL FOGLALKOZÓ MAGYARORSZÁGI SZAKIRODALOM"

Átírás

1 A BARLANGLAKÁSOKKAL FOGLALKOZÓ MAGYARORSZÁGI SZAKIRODALOM Ádám László Dr. A Tolnai-dombság kialakulása és Budapest é.n. felszínalaktana Andrásfalvy Bertalan A pátyi pincehegy Néprajzi Értesítı o Az Osztrák-Magyar Monarchia képekben Bécs-Budapest 1896 B. Damó Judit Szentkúti barlangok Eger Bakó Ferenc Egri borospincék Eger Bakó Ferenc Bükki barlanglakások Miskolc 1977 Bakó Ferenc 1978 Parasztházak és udvarok a Mátra vidékén Budapest 1978 Bakó Ferenc 1985 Népi kıépítkezés a Kárpát-medencében Agria XXI. Évf o. Bakó Ferenc 1996 Remetebarlangok (Mátraverebély- Szentkút) Ház és ember 12.k. - A SZNM sorozata Batár Attila Láthatatlan építészet Budapest Bátky Zsigmond Barlanglakások Borsod Vármegyében Néprajzi Értesítı 1906 Bodonyi József A kosdi barlanglakások ELTE Néprajzi Tanszéke é.n. kézirat Borza Tibor Jelentés a szomolyai barlanglakások kızettani vizsgálatáról december K.Ö.H. Tervtár Budaörsi passió Budenz-Szarvas-Szilágyi Nyelvemléktár VIII. Budaörs Német Kisebbségi Önkormányzata 2003 Chiorányi Ede Mátraverebélyi Szentkút története Szentkút Cholnoky Jenı 1918 Balaton tudományos tanulmányozásának Budapest 1918 eredményei Cholnoky Jenı Magyarország földrajza Budapest Cholnoky Jenı Balaton Franklin kiadás 1936 Cholnoky Jenı Magyarország földrajza Budapest Cholnoky Jenı A tihanyi barátlakások Balatoni Szemle 1942 Cholnoky Jenı 1943 Barlanglakások Barlangvilág XIII. k. 3-4.füzet 1943 Csemegi József A tihanyi barátlakások Archeológiai Értesítı 1948 Csikvári Antal szerk. Borsod Vármegye Vármegyei szociográfiák kiadóhivatala Budapest 1939 Csizmadia Zoltán A budapesti sziklatemplom története Budapest é.n. Darnay-Dornyay Béla dr. Ásatás a tihanyi Barátlakások közt 1942-ben Balatoni Szemle 1942 Dobos Gyula Ozora Budapest 2001

2 Dobossy I. szerk. A miskolci Avas Miskolc Dömötör Sándor A kenesei "tatárlikak" Veszprém Egri Várszámadások Ráday Könyvtár, Jeney győjtemény XXIV.k. Eötvös Károly Utazás a Balaton körül Révai Kiadás 1901 Erdélyi László A Pannonhalmi fıapátság története Budapest 1902 Évszázadokon át Tolna megye történetének olvasókönyve Szekszárd 1983 Fényes Elek Magyarország geographiai szótára, mellyben Pest 1851 minden város, falu és puszta, betürendben körülményesen leirattatik Filipszky István Elfeledett évszázadok - Budaörs története a Budaörs 2000 kezdetektıl 1719-ig Fludorovics Zsigmond Mátra-verebélyi Szentkút Mezıkövesd 1913 Fogarasi László dr. Legérdekesebb kis tavaink Budapest 1981 Források Budapest Múltjából FTV Rt V/A és V/B kötet Budapest XXII. ker. Terv utca I/2 területen lévı volt barlanglakások felmérése Kézirat Gábori Miklós A Remete-barlang ásatásának eredményei Budapest régiségei Gáboriné Csánk Vera Az ısember Magyarországon Budapest Geoservice GMK Szomolya, Toldi u sz. alatti K.Ö.H. Tervtár barlanglakások mérnökgeológiai vizsgálata és szerkezetmegerısítési terve május Geoteszt Kft Kiviteli terv Budapest Tóth József u sz. Budapest nagybarlang ÉNY-i mellékágainak megszüntetéséhez Geoteszt Kft 1994a Döntéselıkészítı mőszaki-gazdasági Budapest tanulmány a Budapest XXII. ker. Tóth József u sz. nagybarlang hatástalanításához Geoteszt Kft 1994b. Bp. XXII: kerület Tóth József utcai Budapest nagybarlang tömedékelési terve Gerelyes Endre Barlanglakás kiállítás Kiállítási katalógus Bp Gerelyes Endre 1987 Budafoki barlanglakások Kiállításvezetı a Budafok veréb utca 4. sz. barlanglakásokhoz, Budapest 1987 Gönczy Miklós Sziklába vájt lakások Néprajzi Értesítı Hála József 1987 Hála József 1995a A Börzsöny-vidéki kıbányászat és kıhasznosítás a XIX-XX. században Kıbányászat és kıfaragás a Gerecse hegységben különös tekintettel a tardosbányai kıfejtık barlanglakásaira Dissertationes Ethnographicae 6. ELTE Néprajzi Tanszéke 1987 Életmód és tradíció 7. Kutatóintézet o. Hála József 1995b A barlangok mint gazdasági épületek Életmód és Tradíció 7. Kutatóintézet o.

3 Hála József 1995c A sárospataki "francia malomkı" Életmód és Tradíció 7. Kutatóintézet o. Hála József-Mészáros Borbála A budafoki barlanglakások Ház és ember 12.k. - A SZNM sorozata Hattyúffy Dezsı A szent-iványi földüregek Archeológiai Értesítı o. Herman Ottó A pokol cséplıje Budapest 1983 Herman Ottó kéziratos naplói MNM EA Holló Szilvia Andrea Barlanglakás emlékmúzeum Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 561. Budapest 1998 Horváth József Nyúl község XVII. századi történetéhez Arrabona 34. k Horváth Kata "Gyertek ki minálunk, hogy jobban Budapest megismerjük egymást!" Jankó János A balatonmelléki magyarság néprajza Budapest Joó Ernı - Tóth Gábor (szerk.) Budafok-Promontor Budapest Kadic Ottokár A gellérthegyi Szent Iván barlang Uránia 1920 Kardos L - Kardos A - Kardos A Gellérthegy barlangjai Kézirat B. Kessler Hubert dr. Karszthidrológiai észlelıállomás a gellérthegyi barlangban In Karszt és Barlang 1963/2 Kiss József Gyır vármegyei hegyek leírása. Felsımagyarországi Minerva 551.o Kiss Lajos Földrajzi nevek etimológiai szótára Budapest 1978 Kiss Lajos A szegény emberek élete - A szegény Budapest 1981 asszonyok élete Kleb Béla dr. Eger múltja a jelenben Budapest é.n. Kleb Béla Dr Észak-magyarországi barlanglakások Az Egri Nyári Egyetem elıadásai Kordos László Magyarország barlangjai Budapest 1984 Kovách Aladár Kezdetleges épületek Tolna Vármegyében Néprajzi Értesítı 1907 Koziczné Kele Ildikó Nyúl története Kézirat é.n. Kubassek János dr. Érd földrajza Érdi Krónika Érd Láng Sándor dr. A Cserhát természeti földrajza Akadémiai Kiadó 1967 Leskó József Adatok az egri egyházmegye történetéhez. Eger, old IV., Lévárdy Ferenc Pannonhalma Budapest 1965 Lóczi Lajos A Balaton környékének geológiai képzıdményei Magyar Statisztikai Közlöny 96.k Budapst Magyaroszág Régészeti Topográfiája 2. kötet Magyaroszág Régészeti Topográfiája 9. kötet Malonyai Dezsı Veszprém Megye régészeti Topográfiája Akadémiai Kiadó Pest Megye régészeti topográfiája Váci és Szobi járás A magyar nép mővészete V. k. - A ház és ami benne van Budapest, 199 Budapest 1920

4 Mednyánszky Miklós Magyarországi barlanglakások Terc Kiadó Kft 2009 Mészáros Borbála Budafoki barlanglakások kézirat Mezey Margit Barlanglakók in Zöld Kereszt sz. Mihály Péter A Pest megyei kaptárkövek topográfiája Studia Comitatensia 3. Szentendre o. Mihály Péter Kaptár-lelıhelyek Érd környékén Földrajzi múzeumi tanulmányok 13.sz. Érd Mocsáry Antal Nemes Nógrád Vármegyének Historiai, Pesten 1825 Geographiai és Statisztikai esmertetése N. Kósa Judit - Szablyár Péter Föld alatti Buda Budapest 2002 Nagy Ignác Magyar titkok Budapest Nagy Károly szerk. Cserépfalu hét évszázada Cserépfalu Néma Sándor Adalékok a Gyır megyei szılıhegyek Arrabona településéhez, kialakulásához Paks nagyközség monográfiája Paks 1980 Pálvölgyi Márta Peremre kerülés a szekszárdi sorházakban Valóság 1976 Papp Árpád Barlanglakások Budafokon Kézirat Pécsi Márton Dr. A magyarországi Duna-völgy kialakulása és Budapest, 19 felszínalaktana Pécsi Márton Dr Budapest természeti földrajza Budapest 1959 Pesty Frigyes Magyarország helynévtára Reischl Gábor dr. Tufába vájt kultúra Szomolyán és Noszvajon Kézirat K.Ö.H. tervtára Rhédey László vez. Mőemlék helyreállítási javaslat a tihanyi K.Ö.H. Tervtár barátlakásokról 1985 Rómer Flóris A barlanglakókról, nevezetesen a magyarhoni lakott barlangokról Archeológiai Közlemények VII:évf.2.füzet Rómer Flóris kzt. Rómer Flóris kéziratos feljegyzései Kulturális Örökségvédelmi Hivatal könytára Saád Andor A kaptárkövekrıl Egri Múzeum Évkönyve Saád Andor Adatok a kaptárkövek eredetének, korának és rendeltetésének meghatározásához Sándor András szerk. Bükki Nemzeti Park Budapest 1983 Herman Ottó Múzeum Évkönyve Schafarzik Ferenc A Magyar Korona országai területén létezı Budapest 1904 kıbányák részletes ismertetése Schuler Dezsı dr. Adatok a Tabán történetéhez és rendezéséhez Statisztikai Közlemények 75. kötet 4. szám Siklóssy László Hogyan épült Budapest? Fıvárosi Közmunkák Tanácsa Szabó Zoltán A tardi helyzet - Cifra nyomorúság Akadémiai Kiadó 1986 Szvoboda Ödön A kistállyai barlanglakások Földrajzi Közlöny o. Tanner József Egerszalók Budapest 1961.

5 Tömörkény István Barlanglakók - színdarab egy felvonásban Töttıs Gábor dr. Történelmi séták Szekszárdon Szekszárd Uzsoki András dr. A tihanyi barátlakások kutatási naplója 1982 K.Ö.H. tervtár Vajkai Aurél Veszprém Megye népi építkezése Néprajzi Értesítı Vajkai Aurél Balaton melléki présházak Budapest 1958 Vasárnapi Könyv Barlanglakások 1923 II. félév Vasárnapi Újság 1861, 1864, 1867, 1913.évf. Vecsey András Tabán egykor és ma Budavári Önkormányzat Viga Gyula Kımunkák egy bükkaljai faluban Vincze István Magyar borpincék Néprajzi Értesítı Vörös Balázs Barlanglakások Budafokon Kézirat Wirth Péter Építészeti mőleírás a Szomolya, Toldi u. 28- K.Ö.H. Tervtár sz alatti pinceházak helyreállítási tervéhez december Zadravetz István Mátraverebély Szentkút Budapest 1934 Zolnay László Kincses Magyarország Budapest 1977 Zolnay László Római kori erıdítmény maradványai a zebegényi Szent Mihály hegyen Studia Comitatensia o.

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája Kazincbarcika 2010 A bibliográfia anyagát válogatta: MÁRKUS ZSUZSANNA (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Részletesebben

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK

SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK Labádi Lajos elıadása a XII. Országos Honismereti Kiadványszekesztıi Konferencián - 2007 Az 1919-es proletárdiktatúra Szentesen. In: Tanácsköztársaság Csongrád megyében.

Részletesebben

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 46. Gazda István Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához Főiskolai segédkönyv ÍRÓDOTT 2000-BEN MAGYAR

Részletesebben

A TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS A TELEPÜLÉSNÉPRAJZ KAPCSOLATA. 1. A településtörténetrıl

A TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS A TELEPÜLÉSNÉPRAJZ KAPCSOLATA. 1. A településtörténetrıl Bárth János A TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS A TELEPÜLÉSNÉPRAJZ KAPCSOLATA 1. A településtörténetrıl A magyar településtörténet kifejezést elıadásokban, mindennapi beszédben, tanulmányok szövegében, címadásban rengetegen

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 1. Magyarországi barlangok típusai és azok hasznosítása (Be lehet mutatni, hogy milyen kőzetekben és hogyan alakulnak ki barlangok, hogyan hasznosították régen és ma őket, milyen

Részletesebben

3. Buzás Gergely: Visegrád, királyi palota 1. a kápolna és az északkeleti palota (Lapidarium Hungaricum 2.), Budapest 1990.

3. Buzás Gergely: Visegrád, királyi palota 1. a kápolna és az északkeleti palota (Lapidarium Hungaricum 2.), Budapest 1990. 1. Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota, Valóság 1990/1. 91-101. 2. Szőke Mátyás - Buzás Gergely: A visegrádi Alsóvár a XIII. században, in: Castrum Bene 1989., Gyöngyös 1990. 121-134. 3. Buzás Gergely:

Részletesebben

Magyar Műemlékvédelem XII.

Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Bardoly István Műemléki bibliográfia 1991 2000 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest 2005 Maros Donkának (1948. március 18. 1994. szeptember 17.)

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések:

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések: BIBLIOGRÁFIA A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban Rövidítések: Együtt Évf. IG Kvt KvtF MKsz MG Együtt. A Szolnok Megyei Könyvtárak Híradója Évfordulóink a Műszaki-

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

HONISMERET 1-15. ÉVFOLYAMA (1972-1987) ÖSSZESÍTETT REPERTÓRIUMA

HONISMERET 1-15. ÉVFOLYAMA (1972-1987) ÖSSZESÍTETT REPERTÓRIUMA HONISMERET 1 1-15. ÉVFOLYAMA (1972-1987) ÖSSZESÍTETT REPERTÓRIUMA NISMER 138g B ' HONISMERET AHAiAWASMÖWOWTPOt XtlMIM H P55Á HA2AFIA«K^OWECUVÓtftAt»» 19B3 5 1983/6 HONISMERET A HA2AHAS NÉWISWT»S«l»*rA«*'>

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 4. T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 Összeállította Sziráki

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális lis és műemléki hírlevél 2007. április IV. évfolyam, 4. szám

Észak-magyarországi kulturális lis és műemléki hírlevél 2007. április IV. évfolyam, 4. szám HOTE Észak-magyarországi kulturális lis és műemléki hírlevél IV. évfolyam, 4. szám KÖH-Miskolc Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának munkatársai és a Herman

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

ÈPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1978 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1978 BUDAPEST 1979. VIII. ÉVFOLYAM 5-6.

ÈPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1978 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1978 BUDAPEST 1979. VIII. ÉVFOLYAM 5-6. ÈPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1978 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1978 VIII. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1979. Szerkesztő: Gráfik

Részletesebben

Jeles kövek, regélő helyek eredetmondák, földrajzi népregék a Tokaj Zempléni-hegyvidék területén

Jeles kövek, regélő helyek eredetmondák, földrajzi népregék a Tokaj Zempléni-hegyvidék területén JELES KÖVEK, REGÉLŐ HELYEK EREDETMONDÁK, FÖLDRAJZI NÉPREGÉK... Jeles kövek, regélő helyek eredetmondák, földrajzi népregék a Tokaj Zempléni-hegyvidék területén Baráz Csaba Kiss Gábor BEVEZETÉS A jeles

Részletesebben

A Jókai Mór Városi Könyvtár Helyismereti Gyûjteménye(nem rendezett)

A Jókai Mór Városi Könyvtár Helyismereti Gyûjteménye(nem rendezett) A Jókai Mór Városi Könyvtár Helyismereti Gyûjteménye(nem rendezett) Komárom-Esztergom megye településeinek atlasza / [E.Nagy Lajos település-ismertetõk fotók...] (1996) Bérczessi B. Gyula: Tollal, lanttal,

Részletesebben

A történelmi Borsod, Abaúj, Zemplén megyék fémfeldolgozó iparának válogatott magyar nyelvű bibliográfiája HAZAG Ádám MAROZSÁN Zsolt SPÓNER Péter

A történelmi Borsod, Abaúj, Zemplén megyék fémfeldolgozó iparának válogatott magyar nyelvű bibliográfiája HAZAG Ádám MAROZSÁN Zsolt SPÓNER Péter 119 A történelmi Borsod, Abaúj, Zemplén megyék fémfeldolgozó iparának válogatott magyar nyelvű bibliográfiája HAZAG Ádám MAROZSÁN Zsolt SPÓNER Péter A magyarországi fémfeldolgozó iparra vonatkozó összefoglaló

Részletesebben

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985.

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. o \ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. Szerkesztp: Selmeczi

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

Muzeológia szakirány órái új, minıségbíztosított ESG adatlapon

Muzeológia szakirány órái új, minıségbíztosított ESG adatlapon Muzeológia szakirány órái új, minıségbíztosított ESG adatlapon Tantárgy neve: Magyarország mővelıdés- és Tantárgy Neptun kódja: BTTON301MUS kultúrtörténete I. (Középkor és kora újkor) Tantárgy neve angolul:

Részletesebben

Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek)

Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek) Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek) Önálló kötetek 1. Rimóc népviselete. Nógrád Megyei Múzeumi Füzetek 13. Balassagyarmat, 1966. p. 92.

Részletesebben

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtárának CD és DVD győjteménye

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtárának CD és DVD győjteménye A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtárának CD és DVD győjteménye 1., Atlas Hungaricus : Magyarország nyomtatott térképei, 1528-1850. 1-2. Bp., 1996. 2., Encyclopaedia humana Hungarica. 1., Emese álma.

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK. Rövidítések

IRODALOMJEGYZÉK. Rövidítések IRODALOMJEGYZÉK Rövidítések Buc. Bucureşti Buk. Bukarest Bp. Budapest ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp. é. n. év nélkül e. z. eredeti záróhang ford. fordította gyűjt. gyűjtemény, gyűjtötte i. h.

Részletesebben