IGAZGATÓSÁG BOARD OF DIRECTORS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IGAZGATÓSÁG BOARD OF DIRECTORS"

Átírás

1 IGAZGATÓSÁG BOARD OF DIRECTORS Fáy Zsolt igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors Salamon János igazgatósági tag, vezérigazgató / member of the Board, CEO Báger Gusztávné dr. az igazgatóság elnökhelyettese / Deputy Chairwoman of the Board Juan Ignacio Villegas Diaz igazgatósági tag / member of the Board Alberto Aniz Diaz igazgatósági tag / member of the Board Rostás Attila igazgatósági tag / member of the Board FELÜGYELÕ BIZOTTSÁG SUPERVISORY BOARD Apatini Kornélné Felügyelõ Bizottság elnöke / Chairwoman of the Supervisory Board Hangay Sándorné felügyelõ bizottsági tag / member of the Supervisory Board José Maria Orzanco Garralda felügyelõ bizottsági tag / member of the Supervisory Board 1

2 TISZTELT ÜGYFELEINK ÉS PARTNEREINK! DEAR CLIENTS AND PARTNERS, Bankunk mûködésének története 14 évre tekint vissza: 1995-ben 17 magyar magánszemély megalapította Bankunk jogelõdjét, a HBW Express Takarékszövetkezetet 100 millió forintos alaptõkével. Egy évet követõen nyílt meg az elsõ fiók Budapesten a Balassi Bálint utcában. A kezdeti évek üzleti eredményei, ügyfélkapcsolatai bizonyították a hagyományos szövetkezeti forma sikerét, az ügyfelek száma folyamatosan növekedett, és ennek köszönhetõen az ügyfelek igényei és a banki technológia fejlõdése nyomán egyre közelebb került a szélesebb banki szolgáltatások bevezetése és a bankká alakulás gondolata is. Our Bank has a history of fourteen years: the legal predecessor of our Bank, HBW Express Savings Cooperative, was founded by seventeen private individuals with an equity capital of 100 million HUF in The first branch was opened one year later in Balassi street, Budapest. The business results and the client relations of the initial years proved the success of the traditional cooperative form. Also, we saw a gradual increase in the number of clients as a result of which, and due to the clients needs and the development of bank technology, the idea of introducing a wider range of banking services and transforming the cooperative into a Bank began to draw closer. Sikeresen vezettük be a magyar bankpiacon szinte az elsõk között az internet banking rendszert, és több lakossági és vállalkozói terméket is az egyre szélesedõ ügyfélkörünk igényeire fejlesztettünk ki. We successfully introduced the internet banking system, we can say that among the first financial institutions in Hungary, and developed several retail and corporate products tailored to the needs of our ever-expanding clientele. A évben, 13 év sikeres takarékszövetkezeti mûködés után került sor arra, hogy tevékenységünket októberétõl banki formában folytassuk tovább. Ehhez szükség volt a spanyol Caja Navarra Takarékbank közremûködésére is, amely bankunkban 30%-os részesedést szerzett. A megnövekedett alaptõke lehetõvé tette a Bank további technológiai és üzleti fejlesztését, fiókhálózatának bõvítését végén Bankunk már 11 fiókban várja lakossági és vállalkozói ügyfeleit és integrált számítástechnikai rendszerünk is szolgálni tudja az ügyféligények kielégítését. A bankká alakulással egyidejûleg még határozottabban alakítottuk át üzleti stratégiánkat: szélesítettük ügyfélkapcsolatunkat, új termékeket vezettünk be. In 2008, following thirteen years of successful operation as a savings cooperative, we continued our activity as a bank for which we needed the contribution of the Spanish Caja Navarra Savings Cooperative, which acquired a 30% stake in our Bank. The increased equity capital made it possible to carry out further technological and business developments and expand our branch network. At the end of 2008, our Bank was waiting for its retail and corporate clients in eleven branches, and our integrated computer system could also meet our clients needs. In parallel to the transformation into a bank, we undertook a deeper reform of our business strategy: we expanded our client relations and launched new products. 2 Odafigyelünk pénzügyeire!

3 A év sajátos évként kerül be a gazdaságtörténetbe, hiszen a pénzügyi és gazdasági válság ekkor vette kezdetét. A bankoktól a nehezedõ és megváltozott piaci, likviditási, kamatés hitelkockázatok a korábbi üzleti stratégiák átgondolását követelték. Egy sor bank szerte a világban nem tudott megfelelõen reagálni a megváltozott körülményekre, és tönkrement. E körülmények között bankunk sikeresen vette az akadályokat, folyamatosan meg tudott felelni mind a jegybanki és felügyeleti követelményeknek, mind ügyfeleink igényeinek. Átgondolt és óvatos lépésekkel, kiegyensúlyozott üzleti döntéseinkkel ki tudtuk iktatni azokat a kockázatokat, amelyek a válságból eredtek, ezeket a évi üzleti eredményeink egyértelmûen bizonyítják. Nagy eredménynek tartjuk, hogy a válságos körülmények között jelentõsen tudtuk mind forrásainkat, mind kihelyezéseinket növelni, sõt Bankunk likviditása is jelentõsen nõtt: nagybankokat megelõzve büszkék vagyunk a szinte kiemelkedõen biztonságos 69%-os hitel/betét arányra will be marked as a special year in economic history as this is the year of the outbreak of the financial and economic crisis. The new and exacerbating market, liquidity, interest rate and credit risks demanded that Banks renewed their previous business strategies. A number of banks all over the world were unable to respond well to the new environment and went bankrupt. In this new environment our Bank was successful at overcoming these obstacles and was able to continuously meet the central bank and supervisory authority requirements as well as our clients needs. With considered and cautious steps as well as balanced decisions we were able to eliminate the risks arising from the crisis, which is evidenced by the business results produced in We consider it a great achievement that, despite the critical conditions, we could considerably increase both our liabilities and placements. What is more, our Bank s liquidity has also grown substantially: we are proud that, overtaking bigger banks, we maintain an outstandingly safe 69% loan-deposit ratio. A év sikere, eredményessége alapján bizakodással tekintünk a következõ évre is. Megnyugvással halljuk, érzékeljük ügyfeleinktõl, hogy bizalmuk, elégedettségük Bankunkkal szemben folyamatosan nõ, ezt nagyban segíti újrafogalmazott jelmondatunk is: Odafigyelünk pénzügyeire. In view of the success and profitability of 2008, we have confidence in the coming year as well. We are relieved to hear from our clients and notice that their confidence and satisfaction towards our Bank is continuously growing. This is greatly promoted by our new motto: We take care of your money. Budapest, február February 2009, Budapest Fáy Zsolt igazgatóság elnöke Fáy Zsolt Chairman of the Board of Directors Salamon János igazgatósági tag, vezérigazgató Salamon János member of the Board, CEO We take care of your money 3

4 ÉVES JELENTÉS A 2008-as ÜZLETI ÉVRÕL ANNUAL REPORT 2008 A HBW EXPRESS Bank Zrt. jogelõdje, a HBW EXPRESS Takarékszövetkezet 2007-ben megállapodott a spanyolországi Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra Takarékpénztárral a továbbiakban: Caja Navarra arról, hogy 2008-ban a Takarékszövetkezet bankká alakul, és az átalakulással létrejövõ bankban a Caja Navarra tulajdonrészt szerez. A Takarékszövetkezet márciusában kérvényezte a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél (PSZÁF) a bankká alakulás engedélyezését, amelyet a PSZÁF július 24-én kelt, E-I-709/2008. számú határozatával jóváhagyott. A cég átalakulását a Cégbíróság Cg /9. számú végzésével szeptember 30-i hatállyal bejegyezte. A HBW EXPRESS Takarékszövetkezet október 1-tõl HBW EXPRESS Bank zártkörûen mûködõ Részvénytársaság néven folytatja tevékenységét. A jelen üzleti jelentés a Bank elsõ, mindössze 3 hónapos üzleti évére, a október 1. és december 31. közötti idõszakbeli mûködésére vonatkozik. In 2007 the legal predecessor of HBW Express Bank, HBW Express Savings Cooperative, concluded an agreement with the Spanish Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra savings cooperative, hereinafter referred to as Caja Navarra, to transform the savings cooperative into a bank in 2008, a transformation as a result of which Caja Navarra would aquire a holding in the Bank established by transformation. In March 2007 the Savings Cooperative submitted a request to the Hungarian Financial Supervisory Authority (PSZÁF) to approve the transformation. The transformation was approved by resolution E-I-709/2008 of the PSZÁF on 24 July, 2008 and registered by the Companies Registry in its ruling Cg /9 effective from 30 September From 01 October 2008 HBW Express Savings Cooperative continued to operate as HBW Express Bank Private Company Limited by Shares. This annual report provides data on the only threemonth financial year of the Bank beginning on 01 October 2008 and ending on 31 December A Bank 2008-as üzleti évének legfontosabb célkitûzése a bankká alakulás sikeres lebonyolítását követõen az üzleti állományok megfontolt növelése és a jövedelmezõség javítása volt, amelyet az idõközben jelentõsen megváltozott piaci körülmények között is sikerült teljesíteni. A 2008 õszén az egész világon végig vonuló pénzügyi válság, amely hazánkat sem kímélte, jelentõsen más mûködési környezetet teremtett. A megváltozott feltételrendszer fõbb vonásai már láthatóak, de ennek idõbeli terje- After the successful transformation, the Bank s main objectives for the 2008 business year were to judiciously increase the business portfolio and improve profitability, which objectives were accomplished despite the changing market environment. The global financial crisis sweeping through the world economy in autumn 2008 reached Hungary as well and engendered a significantly different business environment. The main elements of the new framework of conditions can already be seen, but there are only uncertain anticipations of how long they will last and how deep impact they will 4 Odafigyelünk pénzügyeire!

5 delmérõl és hatásának mélységérõl még csak bizonytalan elõrejelzések állnak rendelkezésre. Az már most megállapítható, hogy a Bank finanszírozási költségei a válság hatására mind forint-, mind devizaforrások tekintetében jelentõsen megemelkedtek, sõt, az elérhetõ források mennyisége bizonyos területeken le is szûkült. A forint árfolyam gyengülése miatt a devizaállományok forint értéke emelkedett, ez az üzleti állományok alakulásában is tükrözõdik. De ezzel párhuzamosan az ügyfelek egy részének a Bank felé lévõ tartozásai átmenetileg meg is nõttek, s ha e helyzet tartós maradna, az hosszabb távon a portfolió minõségére gyakorolhatna majd kedvezõtlen hatást. A gyorsan változó piaci körülményekhez és a sajnos összességében romló gazdasági környezethez a Bank eddig jól alkalmazkodott. Ezt tükrözi az utolsó negyedévben elért 139 millió forintos adózott eredmény, amely a teljes naptári évben (2008 januárjától decemberig) megtermelt nyereség 44%-a. A forrás oldali állományok az utolsó negyedévben dinamikusan nõttek, köszönhetõen annak, hogy a Bank betéti kamataival az év utolsó hónapjaiban a piacvezetõk közé tartozott. A kedvezõ kamatok mellett a 2007-ben és 2008-ban megnyitott 3, illetve 5 bankfiók komoly növekedést tudott felmutatni. Mindezek hatására a Bank ügyfélforrás állománya szeptember 30-a és december 31-e között 24,46%-kal nõtt. Eszköz oldalon a forint gyengülés mérlegfõösszeget növelõ hatásán túl is sikerült az üzleti állományokat növelni. Mindezeknek az eredményeképpen a Bank mérlegfõösszege az átalakuláskori 31,6 milliárd forintos érték után december végén 35,2 milliárd forint volt. have. It is now certain that, due to the crisis, the Bank s financing costs have climbed considerably with respect to both the forint and foreign exchange liabilities. What is more, the portfolio of liabilities the Bank can have access to has narrowed in certain fields. Due to the weakening of the forint, the value of foreign exchange portfolios expressed in forint has increased, which is reflected in the business portfolio as well. At same time, however, the debts of certain clients owed to the Bank have accumulated for the time being, and should this situation remain unchanged, it would have negative effects on the quality of the portfolio in the long run. The Bank has so far responded well to the rapidly changing market conditions and to the, as a whole, unfortunately worsening economic climate. This is shown in the after-tax profit of the Bank gained during the last quarter in the amount of 139 million forint, which is 44% of the profit realized during the whole calendar year (from January 2008 to December 2008). During the last quarter the portfolio of liabilities expanded markedly due to the fact that the Bank was among the market leaders with its deposit rates in the last months of In addition to the favourable interest rates, we saw a strong development in the case of the three and five branches opened in 2007 and 2008, respectively. As a result, the portfolio of liabilities to clients rose by 24.46% between 30 September 2008 and 31 December As regards the Bank s assets, we managed to expand the business portfolio well over the balance sheet total increasing effect of forint weakening. As a result of the above, the Bank s balance sheet total stood at 35.2 billion forint at the end of December 2008, compared to the 31.6 billion forint balance sheet total at the time of the transformation. We take care of your money 5

6 ESZKÖZ SZERKEZET ASSET STRUCTURE Az eszközökön belül a legnagyobb bõvülést a hitelállomány mutatja, az értékvesztéssel csökkentett nettó állomány nagysága december végére 21,9 milliárd forintot ért el. Szeptember végéhez képest ez 2,4 milliárd forint összegû emelkedést jelent, melynek csak egy kisebb része adódott a forint gyengülésébõl. A szabad pénzeszköz összesített állománya, ezen belül is az értékpapírok volumene 1,1 milliárd forinttal emelkedett. Within assets, loans experienced the biggest growth. The value of net loan portfolio decreased by loss in value amounted to 21.9 billion HUF at the end of December. This is a 2.4 billion HUF growth compared to the loan portfolio figures reported in September and is only slightly due to the weakening of the forint. Aggregate cash and cash equivalents and within this the volume of securities have risen by 1.1 billion HUF. (millió forint) Pénzeszközök % % % Értékpapírok % % % Hitelintézetekkel szembeni követelés 525 2% % % Ügyfelekkel szembeni követelés % % % Részvények, részesedések 967 4% % % Tárgyi és Immateriális eszközök 252 1% 248 1% 322 1% Egyéb eszközök 186 1% 396 1% 167 1% Aktív idõbeli elhatárolások 793 3% 925 3% 813 2% Összes eszköz % % % (million HUF) 31/12/ /09/ /12/2008 Cash and cash equivalents % % % Securities % % % Receivables from credit institutions 525 2% % % Receivables from clients % % % Shares and participations 967 4% % % Tangible and intangible assets 252 1% 248 1% 322 1% Other assets 186 1% 396 1% 167 1% Prepayments and accrued income 793 3% 925 3% 813 2% Total Assets % % % 6 Odafigyelünk pénzügyeire!

7 A mûködéséhez szükséges eszközök döntõ részét a Bank járulékos vállalkozásain keresztül tartja tulajdonában. Az év során megvalósított fióknyitásokhoz kapcsolódó beruházások és folyamatban lévõ informatikai fejlesztések pénzügyi fedezetét, hasonlóan a korábbi idõszakhoz elsõsorban az e cégekbe történt tõkebefektetések növelése adta. A Bankban történõ közvetlen tárgyi eszköz beszerzés csekély mértékû volt, az immateriális eszköz állomány növekedése a bankká alakuláshoz kapcsolódó költségek aktiválásából adódott. Mindezek miatt a befektetett eszközöknél összesen 570 millió forintos növekedés következett be. A significant amount of the assets necessary for the Bank s operation is owned by the Bank through its associated enterprises. The investments associated with the process of branch expansion completed during the year and the IT development in progress were financed, similarly to previous practices, from increasing the capital investments in these enterprises. The direct acquisition of tangible assets was limited, and the expansion of the portfolio of intangible assets resulted from the capitalization of formation and restructuring expenses during the transformation into a Bank. As a result, only an increase of 570 million HUF was realized in the case of fixed assets. We take care of your money 7

8 AKTÍV ÜZLETÁG ACTIVE BUSINESS A Bank továbbra is törekszik a korábban kialakult diverzifikált aktív üzletági struktúra megõrzésére, ugyanakkor a piaci viszonyok az egyes üzletágak szerepét és súlyát a portfolión belül folyamatosan átértékelik. Hasonlóan a piac többi szereplõjéhez, a Banknál is jelentõs a portfolión belül az ingatlanhitelek, ezen belül is a deviza alapú hitelek aránya. A Bank által nyújtott hitelek fõ csoportjai a következõk: vállalkozói hitel (forint és deviza alapon) ingatlan- vagy lakáshitel (forint és deviza alapon) zálogházi hitel szállítói hitel The Bank still endeavours to maintain the diversified active business structure developed earlier, the role and importance of certain business lines, however, are continuously revaluated by the market conditions. Similarly to other market operators, the proportion of mortgage loans and within this the proportion of foreign currency loans is substantial. The main types of loans offered by the Bank are as follows: Corporate loans (HUF and FX based) Mortgage or home loans (HUF and FX based) Pawn bank loans Supplier s credit A bruttó hitelállomány közel 2,4 milliárd Ft emelkedés után december végére elérte a 22 milliárd forint összeget. A növekedés szinte teljes mértékben a deviza alapú hitelek bõvülésébõl adódott. Following a 2.4 billion HUF increase, the gross loan portfolio reached 22 billion HUF by the end of December. The growth can almost exclusively be attributed to the expansion of the portfolio of foreign currency loans. A Bank által nyújtott hitelek fõbb csoportjai az alábbiak: The main loan types offered by the Bank are as follows: (millió forint) Vállalkozói hitel % % % Lakáshitel % % % Deviza alapú hitelek % % % Zálogházi hitel 999 7% % % Szállítói hitel 9 0% 155 1% 255 1% Egyéb hitel jellegû 22 0% 12 0% 12 0% Hitelállomány (bruttó) % % % (million HUF) 31/12/ /09/ /12/2008 Corporate loans % % % Mortgage loans % % % Loans in foreign currency % % % Pawn bank loans 999 7% % % Supplier s credit 9 0% 155 1% 255 1% Other loan related 22 0% 12 0% 12 0% Total Loan (gross) % % % 8 Odafigyelünk pénzügyeire!

9 Az aktív üzletágon belül a legnagyobb részarányt 45%-ot a korábbi évekhez hasonlóan végén is a vállalkozói hitelek képviselik. Az üzletág portfoliójának 58%-át a projekt hitelek teszik ki, ez utóbbin belül döntõen lakásépítéseket kivitelezõ cégek finanszírozására kerül sor. A fennmaradó részt a klasszikus vállalkozási hitelek (elsõsorban forgóeszközhitelek) teszik ki, amelyeket jellemzõen szolgáltató és kereskedõ vállalkozások vesznek igénybe. A lakásingatlanokat építõ-építtetõ cégek projektjeinek finanszírozása 5,8 milliárd forintot képviselt december végén a portfolión belül, miközben a hitelek mögött lévõ óvadéki betétek nagysága elérte a 3,9 milliárd forint összeget. Így a tényleges kockázatok meghatározásánál a hitelállomány ennek összegével csökkentve veendõ figyelembe. A 2008-as év utolsó 3 hónapjában jelentõsebb állománybõvülés csak a deviza alapú hiteleknél következett be. A forintértékben mutatkozó növekedés egy része az árfolyamgyengülésbõl adódott. A Bank október folyamán megkezdte az Euro alapú hitelek folyósítását, ugyanakkor CHF alapú hitel kihelyezést már csak a futó ügyletek finanszírozására valósított meg. A deviza alapú hitelezés ilyen átalakítása mellett, december végén a CHF alapú hitelek állománya 5,2 milliárd forint, míg az EUR alapú hitelek állománya 2,6 milliárd forint volt. A hitelek döntõ része ingatlanhitel, és 53%-a a lakossággal szemben áll fenn utolsó negyedévében a zálogházi hitelek állománya tovább növekedett 63 millió forinttal, a december végi állomány 1,4 milliárd forint volt. Jelenleg a Bank 27 zálogházzal áll kapcsolatban, ezek a PSZÁF engedélye alapján a Bank hiteleit helyezik ki ügyfeleikhez. As in the previous years, most of the active business line, 45%, was constituted by corporate loans at the end of Fifty-eight percent of the portfolio of the business line is made up of project finance credits which finance mainly companies dealing with the construction of condominium houses. The remaining part is composed of the classic corporate loans (mainly current asset loans) that are typically used by service providers and commercial enterprises. Within the portfolio, the financing of home construction companies represented 5.8 billion HUF at the end of December while the security deposits securing the credits amounted to 3.9 billion HUF. Therefore, when assessing the actual risks the credit portfolio is to be taken into consideration at a value decreased by the amount of security deposits. During the last three months of 2008 we saw a significant portfolio expansion nowhere else but in the portfolio of foreign currency loans. Part of the rise in the HUF value of the portfolio was due the weakening of the forint. In October the Bank introduced EUR-based loans while CHF-based loans were only disbursed in the case of transactions already in progress. Following the above restructuring of foreign currency loans, the portfolio of CHF and EUR based loans stood at 5.2 billion HUF and 2.6 billion HUF at the end of December, respectively. Most of the loans are mortgage loans, and 53% of them are placed in the retail sector. During the last quarter of 2008 the portfolio of pawn bank loans continued to improve, and increased by 63 million HUF levelling off at 1.4 billion HUF at the end of December. At the moment the Bank maintains contacts with twenty-seven pawn banks that lend the Bank s loans to their clients in accordance with a permission issued by the Hungarian Financial Supervisory Authority. A szállítói hitelek állománya az év utolsó 3 hónapjában 100 millió forinttal emelkedett, december végén 255 millió forint volt. The portfolio of supplier s credits grew by 100 million HUF during the last three months of the year coming to 255 million HUF at the end of December. We take care of your money 9

10 A hitelállomány minõsége 2008-ban The quality of the loan portfolio in 2008 A Bank óvatos üzletpolitikájának egyik sarokpontja a hitelezés területén jelentkezõ kockázatok minél teljesebb körû felmérése és minimalizálása. One of the pivots of the Bank s conservative approach in its business policy is the comprehensive assessment and mitigation of credit risks. (millió Ft) Értékvesztés Problémamentes * Külön figyelendõ Átlag alatti Kétes Rossz Összesen (*Megjegyzés: án a problémamentes kategóriába sorolandó hitelállomány növekedése és ezzel párhuzamosan a külön figyelendõ kategóriában lévõ hitelek csökkenése azon jogszabályi rendelkezés megszûnésére vezethetõ vissza, mely szerint a nagy összegû, illetve a prolongált hitelek problémamentességük esetén is legkedvezõbben csak a külön figyelendõ kategóriába voltak sorolhatók.) (million HUF) 31/12/ /09/ /12/2008 Loss in value 31/12/2008 Pass Watch Substandard Doubtful Loss Total (Note: On 30 September 2008 the increase in the pass loan portfolio as well as the decrease in the watch loan portfolio were due to the abolition of a legislative provision under which large loans and prolonged credits should be placed into the special attention category even if they were problem-free.) A portfolió után elszámolt értékvesztések állománya december végén 202 millió forint volt, ez a teljes hitelállományra vetítve 0,91%-os arányt jelent. A devizában eladósodott ügyfelek fizetési kötelezettségének megnövekedése a portfolió minõségét 2008 végén még nem befolyásolta hátrányosan. The loss in value recognized in the case of the portfolio stood at 202 million HUF at the end of December, which is 0.91% of the total loan portfolio. The rise in the payment obligations of those clients who incurred foreign exchange debts did not exert a negative influence on the quality of the portfolio at the end of 2008 yet. 10 Odafigyelünk pénzügyeire!

11 FORRÁS SZERKEZET STRUCTURE OF LIABILITIES A mérlegfõösszeg 3 hónap alatt bekövetkezett 12%-os növekedése nagyobb részben az ügyfélforrás állomány bõvülésébõl, kisebb részben a saját tõke emelkedésébõl adódott. The 12% increase in the balance sheet total within three months was mainly due to the expansion of the portfolio of liabilities to clients, and partly to the increase in the shareholders equity. (millió forint) Hitelintézetekkel szembeni köt % % % Ügyfelekkel szembeni köt % % % Egyéb kötelezettség 460 2% % 94 1% Alárendelt kölcsöntõke 90 0% 100 0% 100 0% Passzív idõbeli elhatárolások 498 2% 586 2% 638 2% Céltartalékok 12 0% 11 0% 32 0% Saját tõke % % % Jegyzett tõke % % % Tõketartalék 0 0% 0 0% 600 2% Lekötött tartalék 0 0% 0 0% 74 0% Eredménytartalék 0 0% 0 0% 77 0% Általános tartalék 106 0% 123 0% 135 0% Mérlegszerinti eredmény 1 0% 150 0% 114 0% Összes forrás % % % (million HUF) 31/12/ /09/ /12/2008 Liabilities to credit institutions % % % Liabilities to clients % % % Other liabilities 460 2% % 94 1% Subordinated loan capital 90 0% 100 0% 100 0% Accruals and deferred income 498 2% 586 2% 638 2% Provisions 12 0% 11 0% 32 0% Equity % % % Subscribed capital % % % Capital reserve 0 0% 0 0% 600 2% Fixed reserve 0 0% 0 0% 74 0% Accumulated profit reserve 0 0% 0 0% 77 0% General reserve 106 0% 123 0% 135 0% Retained earnings 1 0% 150 0% 114 0% Total Liabilities % % % We take care of your money 11

12 A hitelintézetekkel szembeni kötelezettség 1,5 milliárd forintos csökkenése abból fakadt, hogy a devizahitelezéshez más pénzintézetektõl felvett kölcsönök közül októberben az egyiket a Bank teljes egészében visszafizette, míg a másiknál is törlesztésre került sor. The 1.5 billion HUF drop in liabilities to credit institutions was due to the fact that in October the Bank paid back one of its loans raised from other financial institutions for financing its foreign exchange lending operations, and there were installments in the case of another one. Az egyéb kötelezettségek csökkenésébõl 1,2 milliárd forintot tett ki a spanyol Caja Navarra bankká alakuláshoz nyújtott, már márciusban befizetett ráesõ tõkerészének saját tõkébe való átkerülése. The transfer of the Spanish Caja Navarra s equity, paid in March for the purpose of the transformation, into the shareholders equity amounts to 1.2 billion HUF out of the decrease reported among other liabilities. PASSZÍV ÜZLETÁG PASSIVE BUSINESS Az elmúlt évek átgondolt termékfejlesztésével kialakított passzív üzletági termékszerkezet az ügyfelek sokrétû igényét képes kielégíteni. Az igényekhez igazodó folyószámla és betét termékeknek, valamint ezek kedvezõ kamatozásának köszönhetõ az állományok kedvezõ alakulása. The passive business structure elaborated with a wellconsidered product development in the previous years can meet a wide range of client requirements. The marked development of the deposits is due to the current account and deposit products tailored to the clients needs and to their favourable interest rates. (millió forint) Lakossági bankszámla Vállalati bankszámla Bankszámla állomány Egyéb látra szóló számlák Lekötött betét (HUF) Lekötött betét (deviza) Betétállomány Összes ügyfélforrás (million HUF) 31/12/ /09/ /12/2008 Retail bank accounts Corporate bank accounts Total current accounts Other sight accounts Term deposit (HUF) Term deposit (FX) Total deposits Total client deposits Odafigyelünk pénzügyeire!

13 Az ügyfélforrások állománya utolsó 3 hónapjában 5,5 milliárd forintos emelkedést követõen, december végére 27,8 milliárd forintot ért el. Az ügyfélforrások bõvülése a lekötött betétállomány 5,5 milliárd forintos emelkedésébõl adódott. E növekedéshez a 2007-ben és a 2008-ben nyitott fiókok összesen 3,9 milliárd forinttal járultak hozzá, míg a régi fiókok állománya 1,6 milliárd forinttal nõtt. A bankszámla állományok lényegében szinten maradtak, az év során 2,2-2,3 milliárd forintos átlagállomány volt a jellemzõ. Az egyéb látra szóló számlák állománya, melynek döntõ része hitelfedezeti óvadék, emelkedett, december végén 4 milliárd forint volt. After a 5.5 billion HUF increase over the last three month of 2008, client deposits amounted to 27.8 billion HUF at the end of December. The expansion in client deposits resulted from the 5.5 billion HUF rise in term deposits. The branches opened in 2007 and 2008 contributed to this increase in the amount of 3.9 billion HUF altogether while the portfolio of older branches rose by 1.6 billion HUF. The portfolio of bank accounts remained basically stable and amounted to an average of billion HUF during the year. The portfolio of other sight accounts, which mainly serve as securities, stood at 4 billion HUF at the end of December. Bankszámlavezetés Account keeping A Bank a gazdaság szinte bármely szereplõjének kínál bankszámlavezetést és speciális számlakonstrukciókat. A számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások közül ki kell emelni az internet banking rendszert, amely rendkívül népszerû az ügyfelek körében. The Bank offers account keeping services and special bank account products to almost all players of the economy. The outstanding service from among account keeping services is internet banking, which is very popular among clients utolsó 3 hónapjában 2,5 ezer darab bankszámla nyílt, ebbõl 2,4 ezer darab lakossági ügyfelek részére. Míg a fennmaradó részbõl 76 darabot vállalkozásoknak és 30 darabot kisvállalkozásoknak és egyéni vállalkozóknak nyitott számlák tettek ki. A számlanyitások utolsó negyedéves ilyen alakulását követõen a Bank én 8,1 ezer darab bankszámlát vezetett, ebbõl 3,9 ezer darabot céges ügyfeleknek, míg 4,2 ezer darabot a lakosságnak. A bankszámla állományok nagysága december végén 2,2 milliárd forint volt, ezen belül a céges állományok közel 1,9 milliárd forintot tett ki. Az internet banking rendszeren keresztül az ügyfelek a bankszámla szolgáltatások teljes skáláját igénybe tudják venni, és betét lekötésre is van lehetõségük. Ennek, illetve az egyszerû használhatóságnak köszönhetõen a számlavezetõ ügyfelek folyamatosan növekvõ része, decemberben 52%-a vette igénybe a szolgáltatást, míg az átutalások 84%-a zajlott e rendszeren keresztül. In the last three months of 2008, 2.5 thousand bank accounts were opened out of which 2.4 thousand for retail clients. Seventy-six and thirty bank accounts out of the remaining accounts were opened for corporate clients as well as small enterprises and private entrepreneurs, respectively. Following the above tendencies in account opening during the last three months, on 31 December 2008 the Bank was keeping 8.1 thousand bank accounts out of which 3.9 thousand were the bank accounts of corporate clients and 4.2 thousand were the bank accounts of retail clients. The volume of the bank account portfolio stood at 2.2 billion HUF at the end of December out of which 1.9 billion were from the corporate sector. Internet banking clients can make use of a whole range of account keeping services via the Internet and can fix deposits as well. Due to this and the simplicity of the system, the number of clients using the Netbank services shows an upward trend, and in December 52% of our clients used it while 84% of the bank transfers were executed via the system. We take care of your money 13

14 Bankszámla megoszlás / Distribution of bank accounts Az ügyfelek által lebonyolított tranzakciók volumene 2008 utolsó negyedévében 49 milliárd forint volt, ez közel 127 ezer darab tranzakciót jelent. Az összes tranzakción belül az elektronikus rendszeren keresztül lebonyolított tranzakciók darabszám alapján 41%-ot, míg a volumen tekintetében 16%-ot tettek ki. Transactions executed by clients during the last quarter amounted to 49 billion HUF, which means nearly 127 thousand transactions. Transactions executed via the Netbank constituted 41% and 16% of all the transactions as regards the number and volume of transactions, respectively. Bankkártya forgalmazás Bankcard dealings A Bank a Volksbank Rt. technikai hátterét használva bocsát ki bankkártyát. December végén az ügyfelek 1,3 ezer db bankkártyával rendelkeztek, ennek közel fele a vállalkozásoknál volt. A lebonyolított forgalom 270 millió forint volt, ez 12 ezer db tranzakciót jelentett három hónap alatt. The Bank issues its own bankcards by using the technical background of Volksbank Zrt. At the end of December, clients possessed 1.3 thousand cards, half of which were the bankcards of corporate clients. The volume of transactions executed came to 270 million HUF, which means 12 thousand transactions within three months. 14 Odafigyelünk pénzügyeire!

15 Betétgyûjtés Deposit collection A lekötött betétállomány negyedik negyedévében 5,5 milliárd forinttal emelkedett, december végére elérte a 21,5 milliárd forint összeget. A Bank novembertõl megkezdte az euro és svájci frank devizabetétek gyûjtését, melyek állománya december végére már 1,5 milliárd forint volt. A fennmaradó 4 milliárd forintos növekedés a forint alapú termékeknél következett be. Figyelembe véve, hogy a legkedvezõbb kamatot éven túli konstrukció kínálta, a hosszú források állománya emelkedett meg jelentõs mértékben. Ezzel az éven túli betétek aránya a lekötött betétállományon belül 75%-ra emelkedett, amire a magas lakáshitel állomány miatt a biztonságos eszköz-forrás lejárati menedzsment megvalósítása érdekében szükség is van. The portfolio of term deposits rose by 5.5 billion HUF over the last quarter of 2008 and amounted to 21.5 billion HUF at the end of December. In November the Bank began the collection of EUR and CHF deposits the amount of which stood at 1.5 billion HUF at the end of December. The remaining 4 billion HUF increase was realized in the case of HUF-based deposit products. Taking into account that the most favourable interest rate was applied in the case of a deposit maturing over one year, the Bank experienced a substantial upturn in the portfolio of long-term liabilities. As a result, the proportion of deposits maturing over one year amounted to 75% within the portfolio of term deposits which, due to the massive portfolio of mortgage loans, is needed to ensure a safe assetliability maturity profile. (millió forint) Lekötött betét éven belül (HUF) % % % Lekötött betét éven túl (HUF) % % % Lekötött betét éven belül (EUR) 0 0% 0 0% 183 1% Lekötött betét éven túl (EUR) 0 0% 0 0% % Lekötött betét éven belül (CHF) 0 0% 0 0% 14 0% Összes lekötött betét % % % (million HUF) 31/12/ /09/ /12/2008 Term deposit maturing within one year (HUF) % % % Term deposit maturing over one year (HUF) % % % Term deposit maturing within one year (EUR) 0 0% 0 0% 183 1% Term deposit maturing over one year (EUR) 0 0% 0 0% % Term deposit maturing within one year (CHF) 0 0% 0 0% 14 0% Total term deposits % % % A lekötött betétállomány 5,5 milliárd forintos bõvüléséhez a régi fiókok 1,6 milliárd forinttal, a 2007-ben nyitott 3 bankfiók 2,2 milliárd forinttal, míg a 2008-ban nyitott 5 bankfiók 1,7 milliárd forinttal járult hozzá. The old branches, the three branches opened in 2007 and the five branches opened in 2008 contributed to the 5.5 billion HUF increase of term deposits in the amount of 1.6 billion HUF, 2.2 billion HUF and 1.7 billion HUF, respectively. We take care of your money 15

16 SAJÁT TÕKE EQUITY A Bank az átalakulást követõen 2 milliárd forint jegyzett tõkével és 0,6 milliárd forint tõketartalékkal rendelkezett. E tõkeelemekben december végéig nem következett be változás. A Bank 2 milliárd forintos jegyzett tõkéjét december végén 14 jogi személy és 4 magánszemély birtokolta. Az alapítás átszervezés kapcsán aktivált költségek 74 millió forintos nettó értéke a lekötött tartalékba került. Tovább növelte a saját tõkét az általános tartalékképzési kötelezettség teljesítésén túl, a megtermelt eredmény teljes összegének eredménytartalékba való elhelyezése. Mindezek hatására a Bank saját tõkéje én millió forint volt. Having completed the transformation, the Bank had an equity of 2 billion HUF and a capital reserve of 0.6 billion HUF. No changes occurred in these elements until the end of December. At the end of December 2008, the Bank s equity was in the ownership of fourteen legal entities and four private individuals. The capitalized value of formation and restructuring was placed into fixed reserves in the amount of 74 million HUF. The Bank s equity was also raised by placing all of the realized profit into accumulated profit reserves following the establishment of the legal reserves. As a result, the Bank s equity stood at 3,000 million HUF on 31 December Tõkemegfelelési mutató Capital adequacy ratio A Bank szavatoló tõkéje december 31-én millió forint volt, ez szeptember végéhez képest 1,2 milliárd forintos növekedés. Az aktív hitelezés ellenére köszönhetõen a bankká alakuláshoz kapcsolódó tõkeemeléseknek a Bank Tier-1 mutatója december végén 21,01% volt, szemben a Takarékszövetkezet szeptember végi 15%-ával. The Bank s adjusted capital was 3,024 million HUF on 31 December 2008, an increase of 1.2 billion compared to the September figure. Despite the dynamic lending operations and due to the capital injection needed for the transformation, the Bank s Tier-1 rate stood at 21.01% at the end of December, compared to that of the Savings Cooperative amounting to 15% at the end of September. 16 Odafigyelünk pénzügyeire!

17 JÖVEDELMEZÕSÉG PROFITABILITY A Bank mûködésének 3 hónapja alatt 139 millió forint adózás elõtti és 126 millió forint adózás utáni eredményt ért el. A Bank (a jogelõd Takarékszövetkezettel együtt) az eszközarányos megtérülése 2008-ban (ROA) 0,95% volt, míg a saját tõke arányos megtérülés (ROE) 15,41%-ot mutatott. During its three-month-operation the Bank realized a pre-tax profit of 139 million HUF and an after-tax profit of 126 million HUF. The Bank s (together with the legal predecessor Savings Cooperative) ratio of Return on Assets (ROA) was 0.95% and its ratio of Return on Equity (ROE) was 15.41% in Az eredménykimutatás fõbb tételei az alábbiak: The main items of the Profit and Loss Account are as follows: Az eredménykimutatás kiemelt sorai 2007* 2008 összesen 9 hónap* 3 hónap** Kapott kamat és kamat jellegû bevételek Fizetett kamat és kamat jellegû ráfordítások Nettó kamatjövedelem Osztalékok és más tõkearányos jövedelmek Kapott jutalék és díjbevételek Fizetett jutalék és díjbevételek Jutalék és díjbevételek egyenlege Pénzügyi mûveletek nettó eredménye Mûködési bevételek Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege Értékvesztés elszámolás, visszaírás, ill. felhaszn Pénzügyi szolgáltatás költségei Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás elõtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény * a jogelõd Takarékszövetkezet adatai ** a Bank adatai (adatok millió forintban) We take care of your money 17

18 The highlighted line items on the Profit and Loss Account 2007* 2008 Total 9 months* 3 months** Interests received and related revenues Interests paid and related expenses Net interest margin Dividend and other income on capital Revenues earned from commissions and fees Expenses paid from commissions and charges Net of commission and fee income Net profit of financial transactions Operating income Balance of other income and expenditure Balance of depreciation, reversal of loss and drawing Costs of financial services Ordinary profit or loss Extraordinary income Pre-tax profit Tax liability Profit after tax * data of the legal predecessor Savings Cooperative ** data of the Bank (data in million HUF) 18 Odafigyelünk pénzügyeire!

19 2008 negyedik negyedévében a Bank nettó kamatjövedelme 379 millió forint volt, ez idõarányosan 12%-kal magasabb a Takarékszövetkezet 9 havi adatánál. Az eszköz és forrás oldali kamatalakulások alapján a kamatmarzs mértéke utolsó negyedévében 4,33% volt (2008 elsõ 9 hónapjában 4,79%). A kamatmarzs tömeg 2008-ban együttesen 1,4 milliárd forint volt (a jogelõd Takarékszövetkezet 1 milliárd és a Bank 0,4 milliárd forintos összegeként), ez 2007-hez képest 25%-os növekedés. The Bank s net interest income was 379 million HUF in the last quarter of 2008, which is pro rata temporis 12% higher than the Savings Cooperative s rate produced over the previous nine months. Due to the interests on both the assets and liabilities sides, the interest margin was 4.33% in the last quarter of 2008 (4.79% in the first nine months of 2008). The volume of interest margin reached 1.4 billion HUF in 2008 (as the total of 1 billion HUF of the Savings Cooperative and the 0.4 billion HUF of the Bank), an increase of 25% compared to A jutalékrés nagysága amely szinte teljes mértékben a bankszámlák forgalma és egyéb kapcsolódó szolgáltatások után beszedett díjakból adódik negyedik negyedévében 74 millió forint volt. A 2008-as év egészét véve a jutalékrés nagysága 2007-hez képest 6%-kal csökkent. A visszaesés oka, hogy egyre emelkedik az elektronikus tranzakciók aránya, melyek az ügyfelek számára kisebb díjtételeket jelentenek. Ugyanakkor ez a Bank számára is elõnyként mutatkozik meg a költségek kisebb ütemû növekedésében. The income from commission margin, which is basically gained from bank account transactions and other related service fees, amounted to 74 million HUF in the last quarter of 2008, a 6% decrease in the commission margin compared to the figure reported in The reason for the decline is that the proportion of electronic transactions is on the increase, which means smaller fees for our clients. However, this is a kind of benefit for the Bank as well, manifested in a slower rate of increase of expenses. A pénzügyi mûveletek nettó eredménye utolsó negyedévében 105 millió forint nyereséget hozott. Net financial profit stood at 105 million HUF over the last quarter of A Bank a járulékos vállalkozásaitól összesen 56 millió forint osztalék bevételhez jutott. The Bank accessed a dividend income of 56 million HUF via its associated enterprises. Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege 24 millió forint veszteséget mutatott, amelybõl 10 millió forintos hitelintézeti járadék volt, mely az állami kamattámogatásos hitelek után beszedett kamatok 5%-a. Az egyéb bevételek és ráfordítások között nagyobb tételek még a 19 millió forint összegû iparûzési adó, a 2 millió forint OBA és felügyeleti (PSZÁF) díjak, valamint az ügyfelektõl beszedett 2 millió forintos egyéb bevételek, valamint a 10 millió forintos képzési támogatás. A hitelportfolió után utolsó negyedévében az elszámolt értékvesztések állományának változása 24 millió forinttal csökkentette az eredményt. A járulékos vállalkozások után 3 millió forint értékvesztést számolt el a Bank. Valamint az év végén fennálló, nyitott The balance of other income and expenditure shows a loss of 24 million HUF out of which 10 million HUF constituted the credit institution contribution, which is 5% of the interest collected on subsidized loans. Trade tax in the amount of 19 million HUF, OBA and PSZÁF fees and other revenues from clients in the amount of 2-2 million HUF as well as training aid in the amount of 10 million HUF represent bigger amounts among other income and expenditure. The change in the portfolio of loss in value recognized in the last quarter of 2008 decreased the profit by 24 million HUF. Also, loss in value in the amount of 3 million HUF was recognized in the case of the associated enterprises. Finally, an amount of 21 million HUF loss in value We take care of your money 19

20 határidõs ügyleteken meglévõ veszteségek kapcsán 21millió forint értékvesztés került megképzésre. was established on forex forward transactions in progress at the end of the year. A Bank mûködési költségei utolsó 3 hónapjában 401 millió forintot tettek ki. A 2008-as naptári év egészét véve a mûködési költségek 1,3 milliárd forintot értek el, ez 2007-hez képest 34%-os növekedést jelent. Ez a bõvülés fõleg annak tudható be, hogy 2008-ban összesen 5 bankfiók megnyitására került sor, mellyel a bankfiókok száma a 2007 végi 6 db-ról 11 db-ra nõtt. The Bank s operating expenses amounted to 401 million HUF in the last three months of Taking into consideration the whole 2008 calendar year, operating expenses reached 1.3 million HUF, a 34% increase compared to This is due mainly to the fact that five new branches were opened in 2008 as a result of which the number of branches rose to eleven, compared to the six branches operating at the end of A Bankot a 16%-os társasági adón felül 4%-os szolidaritási adó is terhelte, így a teljes adófizetési kötelezettség 12,8 millió forint volt. In addition to the 16% corporate tax, the Bank also had to pay 4% solidarity tax. As a result, total tax liabilities amounted to 12.8 million HUF. A fenti tételekbõl keletkezett a Bank 127 millió forintos adózott eredménye, amelybõl 12,7 millió forint általános tartalékot képeztünk. The Bank s 127 million HUF after-tax profit has been realized from the above items and a general reserve of 12.7 million HUF has been established. 20 Odafigyelünk pénzügyeire!

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30 óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon elsőként

Részletesebben

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors Igazgatóság The Board of Directors középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors jobb oldalon - Salamon János igazgatósági tag, vezérigazgató at the

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről ÜZLETI JELENTÉS a -es évről Éves Jelentés A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30 óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2010-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2010-es évről ÜZLETI JELENTÉS a 2010-es évről A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30. óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon elsőként

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. évi Üzleti terve 1. oldal a 5 oldalból Vezetői összefoglaló 1 Vezetői összefoglaló A Fővárosi Vízművek Zrt. stratégiai céljai alapjaiban nem változnak. A 2012-es gazdálkodást

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2005

Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Financial overview 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 1. Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Árbevétel 1 559 Mio Befektetett tőke 1 026 Mio Villamos energia

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS a 2006-os üzleti évrıl

ÉVES JELENTÉS a 2006-os üzleti évrıl ÉVES JELENTÉS a 2006-os üzleti évrıl A HBW Express Takarékszövetkezet 2006-os üzleti évének legfontosabb célkitőzése az üzleti állományok megfontolt növelése és a jövedelmezıség javítása volt. Ahogy a

Részletesebben

Statisztikai számjel / Statistical Code

Statisztikai számjel / Statistical Code 1 1 1 0 0 0 1 3 9 6 2 1 A EREDMÉNYKIMUTATÁS / PROFIL/LOSS ACCOUNT A VARIANT (Összköltség eljárással) (Prepared using the total coust method) Previous year Tárgyév / The year under review 01. Belföldi értékesítés

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2006.

Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Financial overview 2006 1. Az E.ON Hungária kulcsmutatói Az E.ON Hungária kulcsmutatói Árbevétel 1 884 Mio Kumulált befektetett tőke 1 043 Mio Villamos energia elosztás 15,6

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Semi-Annual Report 2016

Semi-Annual Report 2016 Semi-Annual Report 2016 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2016 2015 Change (%) Interest and similar income 29,102 35,616 (18.29%) - cash and cash

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2011-es évról

ÜZLETI JELENTÉS a 2011-es évról ÜZLETI JELENTÉS a -es évról A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30. óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon elsőként törjön

Részletesebben

Semi-Annual Report 2014

Semi-Annual Report 2014 Semi-Annual Report 2014 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2014 2013 Interest and similar income 42,658 57,786 - cash and cash equivalents 679 1,299

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31. Statisztikai számjel: 10197879-6512-114-01 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31. adatok millió Ft-ban A tétel megnevezése 2001.12.31 2002.12.31 a b c d e 1 Pénzeszközök 12 064 35 449 2 Állampapírok

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap 212. évi éves jelentése Tartalomjegyzék független könyvvizsgálói jelentés éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) vezetőségi/üzleti

Részletesebben

Semi-Annual Report 2015

Semi-Annual Report 2015 Semi-Annual Report 2015 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2015 2014 Change (%) Interest and similar income 35,616 42,658 (16.51%) - cash and cash

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2013 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2013 2012 Interest and similar income 57,786

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 8 8 6 5 7 1 6 9 2 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 4 5 2 8 Cégjegyzék szám FairConto Audit Könyvvizsgáló Kft A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt 61-65. A vállalkozás

Részletesebben

Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ 2011

Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 1 EQUILOR Szécsényi Bálint Gereben András Az Equilor rövid bemutatása Az Equilor Befektetési Zrt. több, mint 20 éve áll lakossági és intézményi ügyfelei rendelkezésére

Részletesebben

Semi-Annual Report 2012

Semi-Annual Report 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Consolidated Income Statement IFRS consolidated,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés

A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés 2006 A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés 2006 OPTIM CLIC CALYON Internet Banking tartalomjegyzék Table of contents 4 Elnöki Beszámoló 5 Chairman s Statement

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése ÉVES JELENTÉS 211 a K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje tárgyidőszak: 211.1.1.- 211.12.31.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Citibank Rt. Éves Jelentés Annual Report 1999

Citibank Rt. Éves Jelentés Annual Report 1999 Citibank Rt. Éves Jelentés Annual Report 1999 Citibank Tower, Bank Center, Budapest Citibank Torony, Bank Center, Budapest Annual Report Éves jelentés 1999 Citibank Rt. Hungary Chairman s Report 1999 WAS

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Annual Report 2001 Éves jelentés

Annual Report 2001 Éves jelentés Annual Report 2001 Éves jelentés Table of Contents Chairman s Report Balance Sheet Profit and Loss Statement Independent Auditor's Report Board of Directors Branch Network Table of Contents Chairman s

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

Citibank Rt. Hungary. Annual Report Éves jelentés

Citibank Rt. Hungary. Annual Report Éves jelentés Citibank Rt. Hungary Annual Report Éves jelentés 998 Annual Report ƒves jelentžs ChairmanÕs Report was a very important and positive year for Citibank globally and for Citibank locally in Hungary. In

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink!

Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink! Éves jelentés 2015 Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink! A hazai biztosítási piac fejlődése 2015-ben immár harmadik éve tovább folytatódott, a bruttó díjbevétel elérte a 869 milliárd forintot. A 2,2%-os

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2014-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2014-es évről Éves Jelentés. 2014 ÜZLETI JELENTÉS a 2014-es évről A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. 2010.04.30-i névváltozással (korábban HBW EXPRESS Bank Zrt.) együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon elsőként

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése 2002-ben is az volt az alapvetõ célkitûzés, hogy a magyarországi piacon bankunk tovább növelje részesedését mind a magán-, mind a vállalati

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Csillik Péter: A hitelintézetek 2011. évi tevékenységének fő jellemzői

Csillik Péter: A hitelintézetek 2011. évi tevékenységének fő jellemzői Csillik Péter: A hitelintézetek 2011. évi tevékenységének fő jellemzői Economic environment Performance of the Hungarian banking sector in 2011 In a modestly growing economy, assets in the banking sector

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés OTP Bank Rt. 2000. évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés Budapest, 2001. június 11. 2 JELEN JELENTÉSÜNKET AZ OTP BANK RT. 2000. DECEMBER 31-ÉRE VONATKOZÓ, NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZTANDARDOK (IAS) SZERINTI

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Mérlegösszetétel A Bank mérlegfőösszege 2006 végére elérte a 1.764 milliárd Ft-ot, ami 22%-kal magasabb az előző év végi mérlegfőösszegénél.

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése. 2009. január 1. 2009. december 31.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése. 2009. január 1. 2009. december 31. Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése 2009. január 1. 2009. december 31. Tartalom AZ ERGO BIZTOSÍTÓ PIACRA LÉPÉSE... 3 AZ ERGO BIZTOSÍTÓ FEJLŐDÉSE... 3 DÍJBEVÉTEL, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, MŰKÖDÉSI

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Megbízható német minőség korrekt magyar díjért! Budapest, június

KÖSZÖNTŐ. Megbízható német minőség korrekt magyar díjért! Budapest, június ÉVES JELENTÉS 2010 KÖSZÖNTŐ A hazai biztosítói szektor egy kihívásokban és nem várt eseményekben gazdag évet tudhat maga mögött. A gazdasági válság elhúzódása, a természeti katasztrófák, valamint az év

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Table of Contents Table of Contents Chairman s Report Balance Sheet Profit and Loss Statement Independent Auditor s Report Board of Directors

Table of Contents Table of Contents Chairman s Report Balance Sheet Profit and Loss Statement Independent Auditor s Report Board of Directors Table of Contents Chairman s Report Balance Sheet Profit and Loss Statement Independent Auditor's Report Branch Network Table of Contents Chairman s Report 4 Balance Sheet 6 Profit and Loss Statement 8

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban - Általános Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül? Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom automatáját

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010

SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010 Számlatulajdonos neve / Account holder s name: Számla száma /

Részletesebben

kjfkjdkdnkdnkaljfo kdjkdjnm kjdskd

kjfkjdkdnkdnkaljfo kdjkdjnm kjdskd kjfkjdkdnkdnkaljfo kdjkdjnm kjdskd kjhfkjahdkjadfkjasf 1 ÜZLETI ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a. üzleti évről 1 A Zrt. 2010.04.30-i névváltozással (korábban HBW EXPRESS Zrt.) együtt célul tűzte ki, hogy országon

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

Ábrakészlet az MNB előzetes statisztikai mérlegéről szóló közleményhez 2009. április

Ábrakészlet az MNB előzetes statisztikai mérlegéről szóló közleményhez 2009. április Ábrakészlet az MNB előzetes statisztikai mérlegéről szóló közleményhez. április. ábra: A hitelintézetek tartalékkötelezettségének alakulása Reserve requirements of credit institutions Monthly average of

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing

Részletesebben

MagNet Magyar Közösségi Bank. Éves Jelentés 2013

MagNet Magyar Közösségi Bank. Éves Jelentés 2013 MagNet Magyar Közösségi Bank ÜZLETI JELENTÉS a 2013-as évről A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. a 2010.04.30-ai névváltozással (korábban HBW EXPRESS Bank Zrt.) együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 19/ 20141001/ BANKSZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE MAINTENANCE OF BANK ACCOUNT amely létrejött egyrészről a Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. február 27. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. IV. negyedévben 2,2%-kal, 2014. év egészében

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben