I. rész. II. rész. III. rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. rész. II. rész. III. rész"

Átírás

1 SAPIENTIA HUNGARIÆ ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel: cím: 1092 Budapest, Ráday u. 28. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló I. rész I./1. Mérleg I./2. Eredménykimutatás I./3. Tájékoztató adatok I./4. Szöveges értékelés II. rész Szöveges tájékoztató a Sapientia Hungariæ Alapítvány évi működéséről III. rész Könyvvizsgálói zárójelentés Budapest, május 30. 1

2 Sapientia Hungariæ Alapítvány I./1. Mérleg (ezer forintban) december 31. Ssz. Megnevezés Előző év Előző év Tárgyév helyesbítése A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése Beruházások B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalék F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolás FORRÁSOK ÖSSZESEN Budapest, május

3 Sapientia Hungariæ Alapítvány I./2. Eredmény kimutatás (ezer forintban) december 31. Ssz. Megnevezés év Előző év helyesbítése Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a./ alapítótól b./ központi költségvetésből-nca program c./ helyi önkormányzattól 0 0 d./ egyéb- APEH 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel (911, 912, 96, 97) B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás G. Adózás előtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény Budapest, május

4 Sapientia Hungariæ Alapítvány I./3. Tájékoztató adatok (ezer forintban) december 31. Megnevezés Összeg E Ft A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Megbízási díjak 149 Tiszteletdíjak 0 Személyi jellegű egyéb költségek 534 Bérjárulékok 773 Pályázati elszámolás miatt elhatárolás 0 B. A szervezet által nyújtott támogatások Budapest, május 30. 4

5 I./4. Szöveges értékelés Az Alapítvány alapító okirat szerinti célja a határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése, támogatása. Célját az Alapítóval kolozsvári Sapientia Alapítvány és magyarországi intézményekkel, hivatalokkal, adományozókkal szorosan együttműködve valósította meg 2010-ben. Az Alapítvány 2010-ben az állami költségvetésből pályázat útján a Nemzeti Civil Alapból összesen forint, a Szülőföld Alaptól forint támogatást kapott (pályázaton elnyert bevételekből, mindenféle számviteli elhatárolás nélkül). A pályázati célok, a kapott támogatások és azok felhasználásának bemutatása a beszámoló szöveges mellékletében található. Az Alapítvány 2010-ben 1%-os támogatásként forint támogatásban részesült (számviteli elhatárolások nélkül). Más központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi és kisebbségi önkormányzattól, települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől támogatást nem kapott. Az Alapítvány évi működési költségként az Alapítótól semmilyen támogatást nem kapott. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai közül senki nem volt az alapítvány alkalmazottja, a tagok tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesültek. Az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai tisztségük ellátásáért sem tiszteletdíjban, sem költségtérítésben nem részesültek. A beszámolót készítette dr. Orosz Ágnes mérlegképes könyvelő, PM regisztrációs száma: /2002. (lakcíme: 1171 Budapest, Lemberg utca 159.) Az Alapítvány évben az alábbi bevételekkel rendelkezett: Ssz Megnevezés Összeg Ft Adományok magánszemélytől és cégektől (911, 912) NCA pályázatok (számviteli elhatárolásokkal együtt) SZA pályázatok (számviteli elhatárolásokkal együtt) Pályázaton elnyert egyéb bevétel Alapító támogatása működésre Szja 1% felajánlás év 2. rész, 2010.év 1. rész Mindösszesen (91 szla) Kamatbevétel (971 szla.) Költségtérítés és egyéb bevételek (961 és 963 szla.) Bevételek mindösszesen Az Alapítvány vagyonának felhasználása a évben Ssz. Megnevezés Összeg Ft 1. Tárgyi eszközök beszerzése (50 E Ft egyedi érték feletti 0 eszközök és beruházások) 2. Anyagköltség (nyomtatvány, irodaszer, üzemanyag stb.) Vásárolt anyagok költségei számlacsoport 5

6 3. Igénybe vett szolgáltatások (utazási ktg., Pr, bérleti díjak, szakkönyvek, számviteli szolgáltatás, minden egyéb szolgáltatás képzések esetében is) 52. szlafőcsoport 4. Egyéb szolgáltatások (bankköltség) 53. Egyéb szolgáltatások számlafőcsoport Bérköltség főfoglalkozásúak 541. számla Megbízási díjak 542. számla Reprezentáció és étkezési jegy, képzések étkezési ktg-e 551. Munkaváll. kifizetések számlacsoport 8. Értékcsökkenési leírás 571. számla Saját forrásból támogatás 866 számlafőcsoport Egyéb ráfordítás 8. számlaosztály (árfolyamveszteség, kerekítés) 11. Bérjárulékok 561 számlafőcsoport Mindösszesen Ebből le eszközbeszerzés Költségek és ráfordítások összesen Tárgyévi kiadásokból közvetlenül a határon túli oktatás támogatására fordított összegek: (közvetlen cél szerinti felhasználás) Főkönyvi szlaszám Megnevezés Ft-ban e Ft 5211 Belföldi utazás kiküldetés Külföldi utazás saját Taxiköltség Vendégszobák dija , 5253 Szakkönyvtámogatás Hirdetések Oktatás, továbbképzés Adott támogatás Adott ösztöndíjak Cél szerinti kiadások összesen Eszközök Mérleg adatainak alátámasztása (adatok Ft-ban) 1 Leltár a én értékkel nyilvántartott tárgyi eszközökről Főkönyvi szám Karton száma SHA - Leltár évben Tárgy megnevezés Bruttó érték Halomozott écs Tárgyévi écs szoftverek 11 Könyvelő program Infotéka ( ) Ft Ft 0 Ft 0 Ft 26 SQL szoftver ( ) Ft Ft 0 Ft 0 Ft 27 WIN SVR ( ) Ft Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft Nettó 6

7 1431 számítógépek 8 ASUS laptop Ft Ft 0 Ft 0 Ft és nyomtatók, 13 HP nyomtató Ft Ft 0 Ft 0 Ft monitorok, másolók 14 Fujitsu monitor 2 db Ft Ft 0 Ft 0 Ft HTMH HP nyomtató Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 28 Fujitsu monitor 1 db Ft Ft 0 Ft 0 Ft 24 1 db személyi számítógép HP DX Ft Ft 0 Ft 0 Ft 25 1 db HP szerver Ft Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft 1432 nagy értékű eszközök 15 Panasonic projektor Ft Ft 0 Ft 0 Ft 17 Sony videokamera Ft Ft 0 Ft 0 Ft 18 Philips TV Ft Ft 0 Ft 0 Ft 16 Panasonic fax Ft Ft 0 Ft 0 Ft 20 Spirálozógép Ft Ft Ft Ft HTMH Minolta fénymásoló 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 22 1 db 2 személyes kanapé Ft Ft 0 Ft 0 Ft 21 1 db 3 személyes kanapé Ft Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft kis értékű eszközök 1 pénzkazetta Ft Ft 0 Ft 0 Ft 1 vetítővászon Ft Ft 0 Ft 0 Ft 1 porszívó Ft Ft 0 Ft 0 Ft 1 lámpa Ft Ft 0 Ft 0 Ft 1 lámpa Ft Ft 0 Ft 0 Ft 1 lámpa Ft Ft 0 Ft 0 Ft 1 lámpa Ft Ft 0 Ft 0 Ft 1 térképek - 3 db Ft Ft 0 Ft 0 Ft 1 vágógép Ft Ft 0 Ft 0 Ft 2 íróasztal Ft Ft 0 Ft 0 Ft 2 LG mikrohullámú sütő Ft Ft 0 Ft 0 Ft 2 irodaszék Ft Ft 0 Ft 0 Ft 2 AIWA minitorony Ft Ft 0 Ft 0 Ft 2 Panasonic diktafon Ft Ft 0 Ft 0 Ft 3 Szalagfüggöny Ft Ft 0 Ft 0 Ft 3 Szalagfüggöny Ft Ft 0 Ft 0 Ft 4 Qwerty alkatrészek 3 db Ft Ft 0 Ft 0 Ft 4 Bőr laptop táska Ft Ft 0 Ft 0 Ft 5 számológép Ft Ft 0 Ft 0 Ft 5 szünetmentes tápok 3 db Ft Ft 0 Ft 0 Ft 5 3 db zöld bőrfotel Ft Ft 0 Ft 0 Ft HTMH 1 db dohányzóasztal 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 29 1 db szállító kiskocsi (1434) Ft Ft 0 Ft 0 Ft 29 2 db íróasztali lámpa (1434) Ft Ft 0 Ft 0 Ft 30 Dimarson hűtőszekrény Ft Ft 0 Ft 0 Ft 31 Leksvik asztal és 4 szék Ft Ft Ft 0 Ft 31 router Ft Ft Ft 0 Ft Összesen kisértékű Ft Ft Ft 0 Ft Mindösszesen Ft Ft Ft Ft Beruházás Beruházás összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft ÖSSZESEN Ft 3 E Ft 7

8 2.Pénzeszközök Megnevezés Ft-ban e Ft 3811 Pénztár-számla OTP forgalmazó számla Kamatozó betétszámlák Pénzeszközök összesen Követelések, készletek Megnevezés Ft-ban e Ft 3691 Kaució Követelés összes Aktív időbeli elhatárolások: Megnevezés Ft-ban e Ft 3913 Betéti kamat 2010-re Szülőföld Alap várt 2010-re Szülőföld Alap várt 2010-re Várt bevételek 2010-re Újságok előfizetése Előre fizetett költségek összesen Aktív időbeli elhatárolás összes Eszközök összesen: e Ft. Források 1. Saját tőke bemutatása: Megnevezés Ft-ban e Ft 411 Alapító vagyon Halmozott tőkeváltozás Tárgyévi közhasznú eredmény Saját tőke összesen Kötelezettségek Megnevezés Ft-ban e Ft 4621 Szja munkáltatói Egészségügyi hozzájárulás Keresetelszámolási számla Apeh egészségbizt. alapot terhelő Apeh nyugdíjbizt. alapot terhelő Kötelezettség összesen

9 3. Passzív időbeli elhatárolások Megnevezés Ft-ban e Ft NCA Kolozsvár Apeh 1% re átvitt bevétel Díjbeszedő rezsi Gázművek rezsi ( ) Gázművek rezsi ( ) Elmű rezsi Telenor Számítógép karbantartás Könyvelés évi Könyvvizsgálat 2. részlet Megbízási díj 2010-re Megbízás díj járuléka 2010-re Megbízás díj járuléka 2010-re re jutó költségek összesen Passzív időbeli elhatárolások össz Források mindöszesen: E Ft 4. Tárgyévi eredmény bemutatása: Megnevezés Ft-ban e Ft Tárgyévi bevétel összesen Tárgyévi kiadás és ráfordítás összesen Tárgyévi eredmény Eredménykimutatáshoz kapcsolódó részletezések: Az összes közhasznú tevékenység bevétele Megnevezés Ft-ban e Ft 915 Apeh 1% Bevétel pályázatokból A/1. Költségvetési bevétel A/2. Pályázati bevétel továbbadományozásra Adomány magánszemély Adomány intézmény Költségtérítés Forint kamat A/5. Egyéb bevétel Összes bevétel Az alapítvány kiadásainak bemutatása 2010-ben Megnevezés Ft-ban e Ft 5112 Villamosenergia és vízfelhasználás Nyomtatvány irodaszer Fogyóanyag, tisztítószer Apró eszközök Belföldi utazás kiküldetés Külföldi utazás saját Takarítás

10 5215 Taxiköltség Ingatlan bérleti díjak Vendégszobák díja Posta, fax költség Vezetékes telefon Mobiltelefon költség Internet szolgáltatás díjai Szakkönyvek Javítás, karbantartás Számítógép karbantartás költség Könyvelési díj Könyvvizsgálat Egyéb saját program költség Hirdetés, kiáll.bemutató Oktatás, továbbképzés Illetékek Bankköltség *kivéve bankkamat* Anyagjellegű kiadások Főfoglalkozásúak bére Bérköltség Megbízás saját Reprezentációs költség Dolgozói Internet térítés Egyéb személyi jellegű kiadás Nyugdíjb. főfoglalkozás Egbizt. főfoglalkozás Járulékok Személyi jellegű kiadások Tervszerinti értékcsökkenési l Értékcsökkenés Adott támogatás Adott ösztöndíjak Adott támogatás Egyéb kerekítés Egyéb ráfordítások Összes költség és ráfordítás A szervezet által nyújtott támogatás saját forrásból: Ft 861 Adott támogatás Adott ösztöndíjak Adott támogatás Budapest, május

11 II. rész Jelentés a Sapientia Hungariæ Alapítvány évi működéséről 1. Kuratórium, felügyelő bizottság, alapítványi iroda A 2010-es évben az Alapítvány kuratóriuma egy taggal csökkent, Toró Tibor professzor úr októberben elhunyt. A felügyelő bizottság személyi felépítésében nem történtek változások ben a kuratórium kétszer ülésezett: május 31-én és december 20-án, és faxon is hozott döntést január 8-án május 31-én a kuratórium elfogadta a évi közhasznúsági beszámolót, amelynek kivonatát június 18-án a Magyar Nemzet hasábjain is közzétette. Az alapítványi iroda operatív munkáját az irodavezető irányította, őt segítette napi 5 órás munkaidőben október végéig az alapítvány titkárnője, aki novembertől gyed-en van. 2. Működés Arculat, PR-tevékenység a.) 2010-ben Pr és kommunikációs célokra forintot költöttünk: legnagyobb részéből 1%-os hirdetéseket tettünk közzé a Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Helyi Téma és Demokrata újságokban és ezen kívül 20 db megjelenésünk volt az Echo Tv-ben, illetve megjelentettük a közhasznúsági jelentést a Magyar Nemzetben (30.000Ft) A 2009-ben kapott SZJA felajánlások összesen ,- forintot tettek ki. Ennek felhasználásáról szóló tájékoztatónkat a jogszabályoknak megfelelően honlapunkon tettük közzé és az Apehnek is benyújtottuk. b.) 2010-ben is folyamatosan frissítettük az alapítvány honlapját, melyen a működéssel kapcsolatos híreken kívül megtalálható minden kuratóriumi döntésünk, közhasznúsági jelentésünk és 2009-től az 1% támogatás felhasználásáról szóló beszámoló is. Az adományozói adatbázis is folyamatosan frissült, illetve a programjainkról, rendezvényeinkről is hírt adtunk. c.) Nagy hangsúlyt fektettünk az adományozóinkkal való kapcsolattartásra, folyamatosan tájékoztatjuk őket az alapítvány munkájáról. Céladományt felajánló támogatóinknak mindig elszámolást, tájékoztatót küldünk a segítségük felhasználásáról, a támogatásukból megvalósultakról. Karácsonyra saját üdvözlőlapot nyomtattunk, amely mellé adományozóinknak, együttműködő partnereinknek ajándékként 2 db képeslapot és naptárt is postáztunk. A grafikai munkálatokat a évi NCA működési támogatás terhére számoltuk el. d.) Minden év elején, a személyi jövedelembevallások tájékán levelet küldünk adományozóinknak, melyben beszámolunk előző évi tevékenységünkről és segítségüket kérjük további munkánkhoz. Programok Az Alapítvány célja a határon túli magyarság felsőoktatásának fejlesztése. Az alapítványi célok megvalósítása érdekében kiemelkedő helyet érdemeltek a következők: - könyvtárfejlesztési program támogatása; - oktatástámogatás; - szakmai programok, képzések, tréningek szervezése; - orvosi ellátás javításában való segítségnyújtás; - az oktatási helyszínek infrastrukturális fejlesztésében való részvétel; - a határon túli magyar felsőoktatásban tevékenykedő kollégák közti kapcsolatrendszer kialakításában, a munkatársak képzésében való részvétel; - más felsőoktatási intézmények és a határon túli magyar intézmények közötti kapcsolatépítés; - szociálisan, egészségügyi szempontból rászoruló diákok és tanárok támogatása; - diákok ösztöndíjtámogatása, és nem utolsó sorban - az adománygyűjtés. Az Alapítvány mérlege hűen tükrözi ezeknek a programoknak a évi állapotait. 11

12 2.1. Támogatások Könyvtárfejlesztés Könyvadományok Az alapítvány a 2010-es esztendőben magánszemélyektől és különböző intézményektől megközelítőleg könyvet és 300 folyóiratot juttatott el az EMTE Marosvásárhelyi, Csíkszeredai és Kolozsvári Kar, a Partiumi Keresztény Egyetem, a komáromi Selye János Egyetem, illetve a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Tanárképző Főiskola könyvtára részére. Mindezek eszmei értéke meghaladta az forintot. Továbbá a 2009-ben magánszemélytől kapott forintos adományból a Marosvásárhelyi Kari könyvtárnak folyóiratokat és szakkönyveket szereztünk be forintot fordítottunk a Kolozsvári Kari könyvtár számára folyóiratok megrendelésére ben a évi szja 1%-os támogatásból forintot, a évi szjából forintot költöttünk könyvtárfejlesztésre. Több magyarországi oktatási intézménnyel és könyvtárral vettük fel a kapcsolatot a Könyvtári Intézet (www.ki.oszk.hu) segítségével abból a célból, hogy az általuk felajánlott kiadványokat, melyekre a határon túli magyar nyelvű felsőoktatásban szükség volt, eljuttassuk a kedvezményezettnek. Elvégzett feladatok A fentebb említett kiadványok beszerzésében, továbbá az adományozók által felajánlott könyvek föllistázásában, a helyszínekkel való egyeztetésben, valamint a könyvek szállításában és kiküldetésében vállaltunk szerepet. Számtalan hazai egyetemi könyvtárral és kutatóintézettel továbbra is szorosan együttműködünk. Minden általunk szervezett képzés, tréning alkalmával hasznos és értékes szakkönyveket osztottunk szét a résztvevőknek, melyek úgyszintén a karok könyvtáraiba kerülnek Vendégszobák Az Alapítvány január 1-től év végéig egy vendégszobát bérelt a Vásárhelyi Pál Kollégiumban, amelyeket a határon túl működő egyetemek (EMTE, PKE, KMTF, SJE) oktatói és diákjai, illetve a határon túli kutatók és PhD ösztöndíjasok számára, kutatómunkájuk végzésének megkönnyítéséül ajánlott fel. A vendégszoba kihasználtságát tekintve úgy ítéljük meg, hogy a kuratórium ezen döntése hasznos volt, havonta átlagosan 8 10 személy egyenként 3-5 napra igényelte őket. A vendégszoba éves bérleti díja ,- Ft volt (39.016,- Ft/hó). A bérleti díjat az Alapítvány a évi és a évi 1%-os szja felajánlásokból fedezte. ( Ft Ft) Diákoknak nyújtott ösztöndíjtámogatás 3 csíkszeredai diáknak szakmai érdemei alapján, tanulmányaik támogatására ,- Ft/fő összegben nyújtottunk ösztöndíjtámogatást, ez összesen ,- Ft volt. 1 csángó EMTE-s diák, aki a Gyimesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet Gimnáziumban végzett, tanulmányai folytatásának könnyítésére egy adományozó jóvoltából félévenként ,- Ft támogatásban részesül mindaddig, amíg befejezi az egyetemet, azzal a feltétellel, hogy tanulmányait nem hanyagolja el, vizsgáit sikeresen és időben leteszi ,- Ft ösztöndíjtámogatást nyújtottunk a KMTF ösztöndíjalapba, ezzel is támogatva a kárpátaljai diákokat Pénzbeli támogatások, juttatások forinttal támogattuk az EMTE és PKE helyszíneinek háziorvosi ellátását, oktatók és diákok gyógyszeres kezelését forintot fordítottunk az EMTE Marosvásárhelyi Kar wifi hálózatának fejlesztésére 12

13 A 2008 adózási évi, 2009-ban felajánlott 1%-os szja összesen ,- forintot tett ki, melyet az APEH 2009 novemberében utalt át. Az szja 1%-ból forintot 2009-ben, forintot ben használtunk el. A kuratórium december 7-én a 12/2009 (XII.07.) sz. kuratóriumi határozatban rögzítette az szja felhasználási javaslatát. A támogatás felhasználását az alábbiakban részletezzük: A határon túli intézmények részére fenntartott vendégszoba bérlésére, fenntartására forintot, könyvtártámogatásra és szakkönyv szállításra forintot, ösztöndíj-támogatásra forintot, banki átutalások költségeire forintot, szakmai programokat koordináló dolgozó bérköltségére forintot, adományszerzéssel kapcsolatos költségekre forintot fordított. A kuratórium a december 20-i kuratóriumi ülésen 13/2010 (XII.20.) sz. kuratóriumi határozattal fogadta el az elszámolását. A 2009 adózási évi, 2010-ben felajánlott 1%-os szja összesen ,- forintot tett ki, a felhasználásról a kuratórium a 14/2010 (XII.20.) sz. kuratóriumi határozatában tett javaslatot Más magyarországi civil szervezetekkel való kapcsolatfelvétel eredményeként Reiter Anikó részt vett a Biztos Támasz Egyesület által szervezett tréningeken és képzéseken, munkamegbeszélést folytattunk a Hungarian Human Rights Foundationnal, és továbbra is együttműködtünk a Candela Egyesülettel Adományok a.) A tárgybeli adományok csoportját nagyrészt az egyetem szakkönyvtárainak és tanszéki könyvtárainak fejlesztésére szánt kiadványok jelentették ben főként magánszemélyek ajánlottak fel könyveket, de intézmények és kiadók is juttattak el hasznos kiadványokat alapítványunkhoz. Ezeket folyamatosan listáztuk fel és szállítottuk el a helyszínekre az igények alapján. A kiadványok eszmei értéke több mint ötszázezer forint decemberében a Saldo Pénzügyi és Tanácsadó Kft. 450 db közgazdasági szakkönyvet adományozott alapítványunknak, ennek értéke Ft volt. A szakkönyveket 2010 elején továbbadományoztuk határon túli intézmények könyvtárainak. b.) Pénzbeli adomány 2010-ben több magánszemélytől és jogi személytől egyaránt érkezett, összesen forint értékben. Az adomány jellegét tekintve: Céladományként ,- forintot kaptunk: csíkszeredai csángó diák ösztöndíjtámogatásaként ,- Ft (Az adományozó akaratának megfelelően Fikó M. Kinga kapta); EMTE Marosvásárhelyi Kar könyvtárfejlesztésére ,- Ft KMTF diákok ösztöndíjára ,- Ft. alapítványi feladatainak ellátására ,- forintot. Tárgyalásokat kezdtünk egy céggel annak érdekében, hogy segítségével a határon túli magyar nyelvű kertészeti oktatást segíthessük, és a támogatással infrastrukturális fejlesztéseket valósíthassunk meg. Ennek eredménye 2011 februárjában lett meg, a Kéri Pharma Csoport 5 millió forint támogatást nyújt az alapítvány működésére és a marosvásárhelyi kertészoktatás támogatására. c.) A 2009-es adóévi 1%-os szja felajánlásból 2010 végén összesen támogatás érkezett az APEH-től. A 2009-es adóévi, 2010 végén megkapott 1%-os szja felajánlás felhasználásáról szóló javaslatot a kuratórium a 14/2009 (XII.20.) sz. kuratóriumi határozattal elfogadta ben hetedik alkalommal ajánlhatták fel támogatók alapítványunk céljaira személyi jövedelemadójuk 1%-át. Ez az összeg a tavalyihoz viszonyítva megközelítőleg kétszázezer forinttal kevesebb és a 2007-re kapotthoz viszonyítva is több, mint forinttal kevesebb. 13

14 2.3. Pályázatok Az Alapítvány által beadott pályázatok Az alapítvány pályázatot nyújtott be a Szegedi Szív- Érrendszerei és Egyéb Megbetegedések Gyógyszeres Kezeléséért Alapítványhoz, melyben ,- forintos támogatást kértünk az EMTE oktatóinak és diákjainak orvosi ellátásának támogatására, gyógyszeres kezelések finanszírozására. A pályázatot sikeresen megnyertük júniusban, forintos támogatást kaptunk a es tanév II. félévére, és novemberben szintén forintos támogatást kaptunk a es tanév I. félévére ben a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) kollégiumába nyújtottunk be három pályázatot. Ebből kettőt ítéltek támogatásra méltónak. Összesen forint támogatást nyertünk el. A nyertes programok címei: Kincsünk a környezetünk - Környezettudatos Nyári Egyetem VI. - komplex terepgyakorlat erdélyi és anyaországi egyetemistáknak ( Ft); Működési költségtámogatás ( Ft). A programok megvalósításához az alapítvány saját céljaira felajánlott adományokból és az 1%-os felajánlásokból nyújtott előleget és támogatást. A évi pályázatok közül a Kincsünk a környezetünk - Környezettudatos Nyári Egyetem V. című nyári egyetemet és szakmai gyakorlatot, illetve az Együttműködés? Együtt működés. kommunikációs tréninget (mindkettő Nemzeti Civil Alap támogatásból) tavaszán rendeztük meg. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumához két pályázatot nyújtottunk be, melyből mindkettőt támogatásra méltónak ítélték. A Polgári jogi és polgári eljárásjogi kodifikáció Romániában program keretében Ft-ot ítéltek meg és a A jövő kertészei a Kárpát-medencében VI programra pedig Ft-ot kaptunk. Mindkét program megvalósulására 2011-ben kerül sor. A támogatott programjaink a következők voltak: Kincsünk a környezetünk - Környezettudatos Nyári Egyetem V május 1 7. között valósult meg a Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE), a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), Kolozsvár, a Miskolci Tudományegyetem (ME) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) hallgatóinak, volt hallgatóinak és oktatóinak közreműködésével. A résztvevők lefedték a földtudomány, műszaki földtudomány, környezettudomány és geográfia tudományterületeket mind a diákok, mind pedig az oktatók tekintetében. A multidiszciplináris megközelítés elősegítette a szakmai fejlődést, fejlesztette a problémamegoldó készséget, a komplex földtani és környezeti problémák több szempontú, interdiszciplináris megközelítését, értékelését, feldolgozását. A program feladatai és céljai (Máramarosirégió geológiai és környezeti szempontú felmérése) sokrétűek, nem csak az elméleti megismerést szolgálták, hanem fontos gazdasági (érckutatás, sóbányászat, szénhidrogének) és környezeti (csuszamlások, fémszennyezések, zagytározók) gyakorlati szaktudás felépítését tették lehetővé. Újdonságnak számított a hallgatói munka gyakorlat egy-egy vezető oktató irányításával és mesteri vagy doktorandusz hallgató felügyeletével vegyes kiscsoportokban történt, amelyekben a részvevői kör minden egyes összetevője képviselve volt. A csoportok a terepi program zárása után beszámolót készítettek és eredményeiket nyilvánosan is bemutatták. A csoportmunka során elsajátított készségek és képességek: GPS helymeghatározás és az adatok térképi rögzítése; terepi iránymeghatározás és szerkezeti elemek mérése bányászkompasz segítségével; szabványosított makroszkópos mintaleírás; sztereomikroszkóp és polatizációs mikroszkóp használata; egyszerű vízkémiai jellemzők (ph, Eh, vezetőképesség) mérése; nehézásványmosás patakhordalékból; képesség a csoportban való rendszeres munkavégzésre. A terepgyakorlat Máramaros tágabb környékének elsősorban föld- és környezettudományi szempontból jelentős szakmai és kulturális nevezetességeit mutatta be. A terepen való tanulás sokkal szemléletesebb, kézzelfoghatóbb a hagyományos tantermi oktatásnál, és a környezettudományi, földtudományi tanterveknek a terepgyakorlatok hagyományosan is részét képezik. A szakmai tevékenység mellett értékes kulturális és szabadidős programok is helyet kaptak. Ezek a programok a Máramarosi-régió elzártságából adódóan teljesen újak voltak úgy az anyaországi diákoknak, mint az erdélyi diákok többsége számára is. A térség bámulatos sokszínűsége és néprajzi egyedisége (a máramarosi románok, magyarok, székelyek, cipszerek, szászok, sziléziai zsidók, ruszinok, ukránok és 14

15 más nemzetiségűek békés együttélése és kulturális hagyatéka) fontos kiindulópontot adhat bármely határokon átnyúló együttműködéshez. Az Együttműködés? Együtt működés. kommunikációs tréninget március között rendeztük meg. A három napos program célja az volt, hogy a partner-szervezetek (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Sapientia Alapítvány, Partiumi Keresztény Egyetem, Selye János Főiskola, Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége) kommunikációs működését elősegítsük, fokozzuk az egyéni és a csoportszintű kommunikációs eredményességet, segítve a sokféle elvárásnak való megfelelést. Egy adott információ továbbadásához nemcsak a megfelelő csatornát, hanem a megfelelő információ-küldő személyt is ki kell választani. Emiatt a tréning résztvevői ilyen kulcsfontosságú személyek voltak, nekik nagy szerepük van az intézmények belső kommunikációjában. A képzés a következő témákra tért ki: egymás jobb megismerése, megértése, relaxálás, hatékonyabb kommunikáció, közös tapasztalat kialakítása. A három nap feladatainak fő aspektusa az volt, hogy a tréning résztvevői minél változatosabb csoportokban és minél több interakció keretében szerezzenek ismereteket egymásról és azokról az intézményekről, ahol tevékenykednek. Szó volt az összefüggő non-verbális jelzésekről, a személyiségből fakadó és erőltetett gesztikulációról, a verbális és non-verbális kommunikációs szint összhangjáról, a hitelességről, empátiáról és a tükrözés jelentőségéről. Mindezeket játékos gyakorlatok révén is megtapasztalhatták a résztvevők. A gyakorlatok megmutatták, hogy a különböző kommunikációs csatornák korlátozása esetén hogyan működhet a problémamegoldás és együttműködés. Ennek a csoportmunkának a tanulságai hatékonyan hasznosíthatóak a hétköznapokban, amikor az információáramlás egymás között nem működik megfelelően. Továbbá a kognitív disszonancia kérdéskörét beszélték át személetes, belső kommunikációra vonatkozó példák révén, tudatosították a disszonancia veszélyeit hétköznapi szituációkban, valamint azt is, hogyan fordíthatják saját hasznunkra ezt a pszichológiai jelenséget. Az utolsó napon kommunikációs tipológiával foglalkoztak. Ugyanakkor szó esett az érzelmi intelligencia elemeiről a következő dimenziók mentén: önbecsülés, önmegvalósítás, függetlenség, empátia, interperszonális viszony, társas felelősségtudat, problémamegoldás, valóságérzékelés, rugalmasság, stressztűrés, impulzivitás kontroll. A tréningen elsajátított ismeretek lehetővé teszik, hogy a munkaközösségek elhivatottak legyenek a belső stratégiai célok irányába, hogy hatékonyan megfogalmazzák a problémákat, és ezeket megfelelő módon kommunikálják, majd csapatmunka keretében meg is oldják. Működési költségtámogatás (2009. június május 31.): Ft először, majd kiegészítésként forint támogatást nyertünk. Ebből a 2010-es esztendőben anyagköltségre forintot, irodabérleti díjra forintot, irodai gépek karbantartására forintot, forintot posta és kommunikációs díjakra, útiköltségre forintot, bankköltségre forintot, hirdetési és reklámköltségre forintot, negyedéves könyvelési díjra forintot, bérköltségre forintot, járulékokra forintot és személyi jellegű költségekre forintot számoltunk el. Működési költségtámogatás (2010. június május 31.): forint támogatást nyertünk. Ebből a 2010-es esztendőben anyagköltségre Ft-t,, irodabérleti díjra forintot, irodai gépek karbantartására forintot, forintot posta és kommunikációs díjakra, takarításra forintot, utazásra , bankköltségre forintot, hirdetési és reklámköltségre forintot; könyvelési és könyvvizsgálati díjra forintot költöttünk. Bérköltségre és járulékokra forintot, személyi jellegű költségekre forintot használtunk fel. A támogatás felhasználása 2011-ben is folytatódik. A Polgári jogi és polgári eljárásjogi kodifikáció Romániában program 2011 márciusában valósul meg. A Jövő kertészei a Kárpát-medencében VI program május végén kerül megrendezésre. A számszaki beszámoló vonatkozó sorai tükrözik a programokból 2010-ben befolyt támogatási összegeket és ezeknek a felhasználását. 15

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott anyagot tárgyalja meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott anyagot tárgyalja meg. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 2010. évi pénzügyi beszámolója és mérlege A Kőbányai

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. 2006. évi közhasznú jelentése

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. 2006. évi közhasznú jelentése A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám: 18063710-2-41 Cím: NIOK Alapítvány 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. 2006. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Adószám: 18063710-2-43 Cím: NIOK Alapítvány 1122 Budapest, Maros u. 23-25. Jellen Kornél A NIOK

Részletesebben

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20 Közhasznú jelentése A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásért Közalapítványt a Zalaegerszeg

Részletesebben

Könyvvizsgálói elemzés

Könyvvizsgálói elemzés Callidus Könyvvizsgálói elemzés a HÉRA ALAPÍTVÁNY 2010. december 31-i közhasznú beszámolója alapján Budapest, 2011. április 28. Független könyvvizsgálói jelentés 3 Könyvvizsgálói éves elemzés 5 KETTŐS

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény (2000.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÁRPÁTOK ALAPÍTVÁNY - MAGYARORSZÁG 2008. év Számviteli beszámoló Költségvetési támogatás felhasználása Vagyon felhasználása Cél szerinti juttatások Központi költségvetési szervektől

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 215. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 214. évi gazdálkodásáról Előadó: Schreindorfer Károly

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉT6L Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 366-5/2011. Előadó: Edit Mell.: 4 db Cziglécz/dné Liszicai Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 5i3-801 Telefax:

Részletesebben

Kiemelten közhasznú beszámoló 2010.

Kiemelten közhasznú beszámoló 2010. BLISS ALAPÍTVÁNY Segítő Kommunikáció-módszertani Központ 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. Tel/Fax: 310-3583 E-mail: info@bliss.org.hu www.info.bliss.org.hu Számlaszám: OTP XII. 11712004-20070579 Adószám:

Részletesebben

AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2007. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2007. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2007. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE I ÖSSZEFOGLALÁS Az Iparfejlesztési Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései

Részletesebben

Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2010. évi

Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2010. évi Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2011. február 14. P.H. RÁKÓCZI TIBOR ügyvezető

Részletesebben

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámoló és Közhasznúsági jelentés

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámoló és Közhasznúsági jelentés Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámoló és Közhasznúsági jelentés A cég neve: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. Címe: 1043 Budapest, Tavasz utca 4. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2012. évi

Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2012. évi Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2013. május 14. P.H. Rákóczi Tibor ügyvezető

Részletesebben

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31.

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31. ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁ TOL T FELELŐSSÉGŰTÁRSASÁG 2013.évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 01-2013. december

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2007. év. Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2007. év. Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány 18063710-7320-569-01 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2007. év Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány 1024 Budapest, Margit körút 43-45.

Részletesebben

Sapientia Hungariae Alapítvány Kuratóriumi határozatok tára

Sapientia Hungariae Alapítvány Kuratóriumi határozatok tára Sapientia Hungariae Alapítvány Kuratóriumi határozatok tára 2001. év határozatai 1/2001. (VII.19) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta) (1) A kuratóriumi érdemi határozatai évenként

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2008. április 25-én

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Aktuáriusi értékelés Melléklet

Tartalomjegyzék. Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Aktuáriusi értékelés Melléklet Tartalomjegyzék Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Aktuáriusi értékelés Melléklet Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Tárgy: A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. taggyűlési napirendi pontjainak véleményezése

Tárgy: A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. taggyűlési napirendi pontjainak véleményezése Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 1125/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

1./ Számviteli beszámoló.

1./ Számviteli beszámoló. 1./ Számviteli beszámoló. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 0 8 ÉV adatok E Ftban sor Előző év (ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben