NEWSLETTER. LAVECO since /2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEWSLETTER. LAVECO since 1991. 2010/2"

Átírás

1 LAVECO since /2 NEWSLETTER Mi lesz veled offshore világ? Az elmúlt évek folyamán a LAVECO Newsletter hasábjain évről évre közreadtuk az újonnan megalakult offshore cégek számát helyszínenkénti megoszlásban re vonatkozóan azonban a világ legtekintélyesebb szaklapja, az Offshore Investment sem vállalkozott a pontos adatok közlésére, csupán öszszefoglaló jelleggel jelöltek meg bizonyos számokat, amelyekből csak a főbb tendenciákra vonatkozó következtetéseket lehet levonni. A nemzetközi gazdasági válság természetesen a cégvilágot sem hagyta érintetlenül, s a gazdaság mozgásával egyetemben az újonnan bejegyzett cégek száma is csökkent világszerte. Az offshore világpiacon elszenvedett veszteség e tekintetben mintegy céget jelentett, körülbelül enynyivel kevesebbet jegyeztek be 2009-ben, mint 2008-ban*. Valamennyi offshore pénzügyi központban (Offshore Financial Center) látványosan, mintegy %-kal csökkent a bejegyzett cégek száma, kivéve Hong Kong-ot. Az immár több mint egy évtizede Kínához tartozó városállam e tekintetben is bővülni tudott, és közel 10 %-kal növelte a bejegyzett cégek számát az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Szintén megfigyelhető volt a válság kapcsán a tőkekivonás a különböző Offshore Pénzügyi Központokból. Egyes véleményem szerint ellenőrizhetetlen - adatok szerint ez az összeg 2009-ben mintegy 500 milliárd dollárt tett ki. Körülbelül ennyit vittek haza a tőketulajdonosok az adóparadicsomokban elhelyezett összegekből. Az ok a szakértők véleménye szerint kettős: _ egyrészt szükséges a válság kapcsán meggyengült, eladósodott, csőd közelbe került családi vállalkozások megsegítése, megmentése, s ehhez forrást kell biztosítani. Mivel a válság egyik kísérőjelensége éppen a banki finanszírozás leállása, elnehezedése, így nem kell csodálkozni, hogy a sokat szidott offshore országokba menekített vagyonok szerepe életmentő volt. A válság patológiájának pikantériája, hogy a családi vállalkozások sokkal életképesebbek, mint a publikus vállalatok, ahonnan a részvényesek és a bonus éhes menedzserek az utolsó centeket is kipréselik és aztán értetlenül állnak a likviditási problémákkal szemben. A gondoskodni akarok a saját cégemről és van mihez nyúlni, mert a múltban előrelátó voltam és megtakarítottam, félretettem - elv ezúton is nyerő volt, nem kellett a nagyhatalmú bankok kegyeiért sorba állni. Kétségtelen tény ugyanakkor, hogy a pénzeket hazaterelő másik indok a kényszer és a fenyegetettség volt. A G8-ak múlt év áprilisi tárgyalásain elfogadottak jelentős hatással voltak az adóparadicsomok elleni harcban is. A küzdelem nemcsak új lendületet vett, hanem egyben új ideológiai tartalmat is kapott. Az EU eddig csak a káros adóverseny és az általa elszívott tőke miatt kárhoztatta az Offshore Pénzügyi Központokat. Az OECD legfőbb támadási pontja az átláthatatlan céges struktúrák, a pénzmosás lehetőségének megkönnyítése, valamint a nemzetközi terrorizmus finanszírozásának elősegítése volt. Több évtizedes harcuk eddig nem túl sok eredményt volt képes felmutatni, így helyenként már az is felmerült, hogy érdemes-e őket nemzetközi szinten komolyan venni. Különösen a londoni metróban elkövetett me- * Ez az adat nem tartalmazza az USA-ban bejegyzett cégeket.

2 2010/2 2 rényletek után kiderült, hogy a terrorcselekmény közvetlen költsége mintegy angol font volt, s ennek előteremtéséhez nemigen kellett offshore cégek nemzetközi láncolatát létrehozni. A nemzetközi adóverseny emlegetése is ironikussá vált azáltal, hogy az EU 27 országában képtelenek egységesíteni a nyereségadó kulcsokat, s így a legalacsonyabb és legmagasabb kulcsot alkalmazó országok között 25 % a különbség. A válság kapcsán azonban a világ vezető politikusai, élükön az EU, felelős államés kormányfőivel, a válság egyik okaként éppen a nemzetközi offshore pénzügyi világot, az ezeken keresztül lefolytatott tranzakciókat jelölték meg. Hogy mennyire ez az ok, vagy csupán politikusi népszerűség javításról és ürügyalkotásról van-e szó, nehéz lenne eldönteni. A lényeg, hogy a világ vezetői újabb harcot hirdettek és ennek kapcsán adtak felhatalmazást a nemzetközi szervezeteknek a küzdelem folytatására. Gordon Brown, Nagy- Britannia akkori miniszterelnöke ki is jelentette: 2015-ig be fogjuk zárni az adóparadicsomokat. A kinyilatkoztatás elég kategorikusnak tűnik, de vajon kivitelezhető-e? Több mint 2 évtizedes gazdasági pályafutásom során azt láttam, hogy a piac mindig kitermelte magában azokat a megoldásokat, amelyeket a kereslet és kínálat törvénye diktált. A válság egyik pikáns momentuma volt, amikor 2008 végén Németországban a kiadó hirtelen újranyomatta Marx Tőke című művét. A világméretű gazdasági válság okaira kíváncsi közvélemény egy része a klasszikusok felé fordult, s közülük éppen Marx leíró műve az, amely bizonyos kérdésekre megadhatja a választ. A kapitalizmus természete a szabad versenyes korszaktól napjainkig számos tekintetben változatlan maradt. Kicsit olyan ez, mintha valaki egy 19. századi anatómiai atlaszt forgatna: harmadik veséje az óta sem nőtt az embernek, azt a kettőt pedig az akkori leírások is pontosan tartalmazzák a megfelelő latin nevekkel együtt. Az első kérdés tehát: lesz-e kereslet az offshore világ kínálta szolgáltatásokra a jövőben, még akkor is, ha a felhasználókat mindenféle rémes szankciókkal ijesztgetik a politikusok. E kérdésre a későbbiekben válaszolok, itt csak a rövid igent adnám közre. De lesz-e kínálat, amely a keresletet képes lesz kiszolgálni? Mivel mindenkinek veleszületett alkotmányos joga a szabad vállalkozás-alapítás, így senkinek megtiltani nem lehet, hogy adóparadicsomban hozzon létre céget és működtesse azt. Az adófizetés kötelezettsége természetesen már egy másik történet, itt sokkal erősebb annak az államnak az alkupozíciója és kényszerítő ereje, amelyben az illető adórezidens. Számos ország törvénykezése teljes hazai adókötelezettséget ír elő a magánszemély számára az offshore világban keletkezett felosztott és bizonyos esetekben még a fel nem osztott jövedelmekre is. A válság egyik következményeként a kormányok a hiányt és a bankok megtámogatására fordított összegeket teljesen egyértelműen többletadókból akarják beszedni, s ehhez minden lehetőséget meg kívánnak ragadni. Gordon Brown kijelentését komolyan kell vennünk: az offshore lehetőségek egy részének be-

3 3 2010/2 zárása megkezdődött. A brit miniszterelnök itt elsősorban és látványosan azokra a kis országokra utalt, amelyek méretükhöz képest igen jelentős tőkét halmoztak fel, vonzot- ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT tak magukhoz. Kik az igazán veszélyeztettek? Véleményem szerint elsősorban az a néhány tucat kis ország, helyszín, amely elsősorban az IBC (International Business Company) cégformát alkalmazza. Az elmúlt évtizedekben ezek voltak a legkelendőbb cégformák és helyszínek. Előnyük az egyszerűségben és olcsóságban volt. Az IBC cégek egy igazgatóval és egy részvényessel létrejöhettek, a részvények helyenként bemutatóra szólóan is kibocsátásra kerülhettek. A cégnek nem kellett pénzügyi beszámolót leadni a bejegyzés országában, mert az éves adó egy fix összeg, tehát adóhivatali kontroll nélkül létezhettek, a menedzsereknek igazán még azt az évi 1 közgyűlést sem kellett megtartania, amelyet a cégtörvény és az alapszabályzat előírt. A legnagyobb gond ezen cégekkel, hogy látványosan offshore célra lettek kitalálva. Létrehozásukat általában egy külön törvény - International Business Companies Act vagy ennek valamilyen továbbfejlesztett változata biztosította. A helyszínek a szabályozás tekintetében egymást másolták, néha csak annyi történt, hogy a törvény átvételekor az adott ország nevét beillesztették a szövegbe és az éves fix adó öszszegéhez egy kisebb számot beírtak, hogy ezáltal is vonzóbbak legyenek a konkurenciánál. A Brit Virgin-szigetek modellértékű cégtörvényét hűen lemásolt Belize, majd ezt követően Niue és utánuk következett a Seychelles- Szigetek is, de a sort lehetne folytatni számos olyan országocskával, akik nem pontosan, de szinte velük megegyező modellt alkottak. Ezek a helyszínek a saját sírjukat ásták meg: tömegtermékké tették az offshore céget, amely 90-es évek elején még csak a gazdasági elit privilégiuma volt, s ezáltal felhívták magukra a nemzetközi közvélemény figyelmét. Az OECD két úton teszi lehetetlenné az IBC helyszínek eddigi működését. Egyrészt kötelezi őket olyan törvények megalkotására és elfogadására, amely az onshore cégekhez hasonló transzparenciát biztosít. Nem lehet például bemutatóra szóló részvényeket kibocsátani, csak névre szólóakat. A bejegyzett irodában minden dokumentumot, vagy azok másolatait őrizni kell. Még nem látszik, de a tervekben már szerepel, hogy ezen cégek is vezessenek naprakész könyvelést és adjanak be éves pénzügyi beszámolót az adott helyszín hatóságaihoz, vagy legalább a bejegyzett cégügynök/ titkár őrizze azokat az irodájában. A másik fontos változás az információcsere. Ha valaki felmegy az OECD weblapjára (www.oecd. gov), akkor megtalálja azon országok listáját, akik már kötöttek ilyen jellegű nemzetközi egyezményt. A jelenlegi állás szerint ez ma több mint 250 ilyen megállapodásról szól világszerte. A lista igen érdekes, mindenkinek javaslom tanulmányozásra. Miért fontos az információcsere? Nyilvánvalóan azért, hogy megteremthesse az adatokhoz való legális hozzáférést abban az esetben is, ha az adott országgal nincs kettős adóztatást elkerülő egyezmény. A kettős adózásról szóló modellegyezmény egyik utolsó pontja ugyanis éppen az adóhivatalok közötti legális adatcseréről szól. Ha van ilyen egyezmény, viszonylag könnyen szerezhetnek adatokat egymás adóalanyairól, más kérdés mennyire működik mindez a gyakorlatban. Az OECD információcsere egyezményei lényegében ezt a lehetőséget hivatottak megteremteni abban az esetben, ha nincs egyezmény a kettős adóztatás elkerüléséről.

4 2010/2 4 Mivel az ilyen jellegű információcsere egyezményt lényegesen könnyebb megkötni, mint egy bonyolult adóegyezményt, teljesen világos, hogy a gyors szerződgetés célja a legális jogalap megteremtése az adatok beszerzésére. Mert gondoljuk végig: ha már van könyvelés, vannak szerződések, banki kivonatok, tulajdonosi adatok, akkor már érdemes ezeket bekérni az adott helyszínről. S bár az OECD egyezmények nem adnak lehetőséget az automatikus adatcserére, alapos gyanú és a megfelelő okok feltárása esetén a szerződő félnek kötelessége rendelkezésre bocsátani a területén fellelt adatokat. A dolog eddig elég ijesztőnek tűnik. Igaza lesz-e Gordon Brown-nak vagy nem, ki tudja. Vegyük a legrosszabbat, ami történhet. Igen, bár ő azóta kénytelen volt leköszönni a miniszterelnöki posztról, döntései tovább élnek. Ha ugyanis könyvelésre, adófizetésre és adatcserére kötelezik ezen helyszíneket, akkor vajon érdemes lesz-e ilyen megoldásokban gondolkodni? Véleményem szerint igen. A jelenlegi offshore helyszínek és cégformák között is van jó néhány, amely bár nem olyan egyszerűen kezelhető, mint egy seychelles-i IBC, mégis kiváló lehetőséget nyújt az adótervezésre. A teljesség igénye nélkül e körbe sorolnám: az USA LLC-ket, az Angliában vagy Skóciában bejegyezhető LLP-ket, LP-ket, a Hong Kong-ban bejegyezhető cégeket, Ciprust, vagy éppen az Egyesült Arab Emirátusok bizonyos cégformáit. De mi az, ami miatt ezek a cégek véleményem szerint életképesebbek, mint mondjuk egy Brit Virgin-Szigeteken bejegyzett társaság? Az offshore elvek ugyanis ezen helyszínek esetében is tetten érhetőek: csak a külföldiek által tulajdonolt és az adott országon kívülről származó jövedelem mentesül az adófizetés alól, s ez is csak társasági adózás szintjén igaz. Van azonban két olyan lényeges elem, amely megkülönbözteti a fenti felsorolásban szereplő országokat az IBC helyszínektől. 1. Az offshore cégek státusza nem deklarált nyíltan. ezen országok bizonyos cégformáinak adómentessége nem abból ered, hogy egy külön törvény, amelyről azonnal látszik, hogy külföldieknek írták, kimondja a külföldről származó jövedelmek adómentességét. 2. Az adott helyszín jogrendszere megalapozott, stabil, több évtizedes, vagy éppen évszázados hagyományokra tekint vissza, s ezáltal nehezen támadható a külföldi szervezetek által. Ezzel szemben a legtöbb IBC helyszín egy-két évtizedes múltat tudhat magáénak, s ezalatt nem sikerült az offshore-t igazán a gazdaságukba integrálni, bár állandó félelme ezen helyszíneknek az offshore cégek működéséből származó jövedelmek kimaradása. Vizsgáljuk meg helyszínről helyszínre a fenti állítások megalapozottságát: USA LLC-k ban Wyoming állam volt az első, amely törvénybe iktatta a LLC-k bejegyezhetőségét (Limited Liability Act of Wyoming). Mintaként az európai korlátolt felelősségű modellek, s ezen belül is a német GMBH szolgált, de az amerikaiakra jellemző módon képtelenek voltak elfogadni, hogy az érdekeltségekről a társaság nem bocsáthat ki értékpapírt, s így eltérően az európai elvektől, és hűen az USA részvénytársasági modelljéhez, az amerikai LLC a részesedésről érdekeltségi jegyet Certificate of Interest bocsátanak ki at követően az összes amerikai tagállam átvette az LLC modellt, megalkotva a saját LLC Act-jét. Az LLC társaságok az átfolyó adózás elvét követik, ahol is a társaság által megszerzett jövedelmek a legtöbb esetben a tag/tulajdonos szintjén adóznak ott ahol az adott személy adórezidens. A USA szövetségi adószabályai 1998-tól kezdve a Check-thebox adószabályok megalkotásával lényegesen

5 5 2010/2 leegyszerűsítették a helyzetet, és külföldiek által külföldön megszerzett jövedelmek számos esetben teljesen adómentesként értelmezhetőek az Egyesült Államok szövetségi adójoga szempontjából is. Az adómentesség lényegében tehát egyfajta a területen kívül szerzett jövedelmek adómentességét biztosító szabályként több törvény bonyolult előírásainak együttes értelmezéséből hámozhatóak ki. Ezzel együtt az Egyesült Államok kormányai mindig is makacsul tagadták, hogy náluk létezne offshore cégforma, s eddig minden nemzetközi támadásnak ellenálltak. Érdekes megnéznünk ugyanakkor, hogy például Delaware az egyetlen állam az USA-n belül, ahol még a minimálisan évente egyszer beadandó éves jelentést sem követelik meg, amelyből legalább a cég menedzsereinek adatai kiderülnének. Angol LLP-k. Létrehozásukat az 1907-es Limited Partnership Act teremti meg, amelyet Anglia ben a Limited Liability Partnership Acttel modernizált. Az új jogszabály által létrehozott LLP jogi személy, amelynél a társaság vagyona teljes mértékben elkülönül a tagokétól, és valamennyi tag anyagi felelőssége a tagi betétje erejéig korlátolt. Az USA átfolyó adózási elvét követi, azaz a tagok szintjén adóznak a jövedelmek. Bár a különböző angol szakértők előszeretettel vitáznak e cégforma adómentességének részletein, a legtöbben egyet értenek abban, hogy a külföldiek által tulajdonolt és az Anglián, valamint az EU-n kívül szerzett vállalati jövedelmek korporatív szinten Angliában adómentesként értelmezhetőek. Kis kényelmetlenség az USA LLC-kel szemben a könyvvezetési és évente esedékes pénzügyi beszámolási kötelezettség az angol adóhivatal felé. (A skót partnership-ek Limited Partnership esetében ez a kötelezettség nem áll fenn.) Hong Kong. A területen kívüli adózás elveit követve a Hong Kongon kívül szerzett jövedelmek nem adóznak, míg a hong kong-i forrásból szerzettek után 16.5% nyereségadót kell fizetni. A területi elvű adóztatás nem új keletű Hong Kong esetében és sok évtizedes múltra tekint vissza még az angol időkből. S bár a városállam több mint egy évtizede a kommunista Kínához tartozik, adórendszerében és cégtörvényében lényegében semmilyen változás nem történt. A kínaiak kínosan ügyelnek arra, hogy még a látszatát is elkerüljék annak, hogy diktálni akarják a játékszabályokat. Igaz, ezt másoknak sem engedik, az EU és más nemzetközi szervezetek játékszabályaiból csak azt integrálják, amely feltétlenül hasznára van a gazdaságnak. Nem véletlen, hogy az elmúlt évben is 10%-kal növelték a bejegyzett cégek számát. Egyesült Arab Emirátusok. A 7 emirátus szövetségének egy fontos adójogi jellemzője, hogy az 5%-os importvámot kivéve szinte semmilyen adó nincs. Sem a helyi cégeknek, sem a szabadkereskedelmi zónában bejegyzett, sem pedig az offshore-ként létrehozott vállalatoknak. Az emirátusok teljes területe adómentes zóna, s ennek nagyon régi történelmi hagyományai vannak. A jogszabályokat itt nem a parlament hozza, hanem az emírek, akik természetesen saját emírségük gazdagodásában érdekeltek. (A LAVECO Newsletter számában részletesen ismertetjük majd az Egyesült Arab Emirátusok kínálta lehetőségeket mind a cégbejegyzés, mind pedig a banki tranzakciók terén.) Ciprus. Valójában nem is adómentes helyszín, hiszen a nyereségadó kulcs itt 10%, amely a ciprusi cégek világjövedelmére értelmezhető. Rendkívül liberális törvénykezésük azonban számos jövedelemtípus adóztatását teszi adómentessé. Így többek között mentes a legtöbb esetben a külföldről származó osztalék, valamint a külföldieknek ciprusi cégből kifizetett osztalék, nem adózik a külföldön fekvő ingatlan értékesítéséből származó nyereség, a értékpapírok eladásából származó árfolyamnyereség, s számos esetben a kamatból származó jövedelem 50%-a. Ciprus összadóklímája a legkedvezőbb az EU-n belül. A ben elfogadott adószabályokon szinte még ránc-

6 2010/2 6 felvarrás sem történt, az 1974 óta élő offshore hagyományok tökéletesen átörökítődtek az EU direktíváinak figyelembe vételével. De vajon lesz-e kereslet minderre? A kérdés költői és a választ már előre is bocsátottam: igen lesz. Miért vagyok ennyire magabiztos a válaszban? Ha valaki előveszi Marx korábban már idézett művét és csak néhány fejezetet lapoz fel, akkor azonnal világos lesz a válasz. A kapitalizmus lényege a verseny. A piaci viszonyok közepette a konkurensek kénytelenek megmérkőzni egymással. S bár a korrupció és a monopóliumok hatalma nem zárható ki teljesen a piacról, a hatékonyság és a versenyelőnyök minden piacon prioritást élveznek: aki kisebb költségekkel képes előállítani, az kedvezőbb pozícióba kerül versenytársaival szemben. Az adó a verseny során ugyanolyan költségtényező, mint az anyagra kiadott ráfordítások, aki kevesebbet fizet, annak több marad meg, s ezt a többletet a jövőbeni fejlesztésekre, vagy osztalékfizetésre fordíthatja. Az adóverseny tehát genetikailag van kódolva a kapitalizmus rendszerébe. Amíg két ország között adózási különbségek lesznek, s itt a teljes adóklímát értem, a tőke a kedvezőbb adottságú ország felé törekszik. Egyik ügyfelünk szellemesen úgy fogalmazott, hogy az offshore cég nem más, mint a gazdasági világ doppingszere. A dolog csak első hallásra mulatságos. Ha azonban megnézzük az elmúlt 20 évben, különösen Közép-Kelet Európában, keletkezett vagyonok és vállalatbirodalmak többségét, akkor szinte egyet sem találunk, ahol a mögöttes tulajdonlásban, finanszírozásban nem lennének offshore cégek. S itt elérkeztünk egy olyan ponthoz, amely talán a legizgalmasabb a téma szempontjából: vajon ha a jövedelem- és vállalati adókat 0-ra csökkentenék, akkor ezzel megszűnne az offshore cégek iránti igény és a LAVECO Ltd. bezárhatná a boltot? Ideiglenesen néhány hónapra lehet. Azonban előbbutóbb megcsörrenne a telefon, s a vonal másik végén valaki arról kezdene beszélni, hogy mi lesz az ő örököseivel, ha meghal. Tényleg 40 % örökösödési illetéket kell fizetni a gyerekeinek a megörökölt vagyon után? Nemrég volt egy esetünk, amikor is sajnos az egyik kedves orosz ügyfelünk fiatalon elhalálozott, maga után hagyva néhány jól működő vállalatot. Ha végig akarná várni a család a hivatalos örökösödési eljárást és az ezt lezáró végzést, akkor kb. 6 hónap telne el. Egy működő cég életét ez teljesen ellehetetlenítené. Offshore megoldásokkal ez helyenként akár 3-4 napra is leredukálható, és csak a hivatalos Halotti Anyakönyvi kivonat bemutatására és fordítására van szükség. Az igazán előrelátó ügyfelek pontosan ezért olyan cégstruktúrákat alakítanak ki, amelyben ez a megoldás is bele van építve. Akkor tehát Gordon Brown-nak igaza lesz. Egyszer biztosan. S hogy mikor? Valószínűleg akkor, amikor meghal a földön az utolsó ciprusi, aki adókedvezményes megoldásokat kínál. És ezt követően meghal az utolsó vállalkozó, aki ilyen megoldásokat keres... Új szolgáltatás Váradi László LAVECO Ltd. Ügyvezető igazgató Szeretnénk felhívni figyelmét egy új szolgáltatásra, amelyet cégünk egyik partnere kínál. Ennek lényege, hogy ügyfeleinknek lehetősége lesz vonalas telefonszámot, illetve ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat (pl. üzenetrögzítő, üzenet továbbítása) igényelni a világ számos országában az Európában, az Egyesült Államokban, Ausztráliában és a kelet-ázsiai régióban. Amennyiben bővebb információt szeretne kapni minderről, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal és megadjuk Önnek partnerünk koordinátáit, akivel ezt követően közvetlenül felveheti a kapcsolatot.

7 7 2010/2 LAVECO a MIPIM-e n Immár 2. alkalommal vett részt cégünk a világ legnagyobb ingatlanpiaci kiállításán, a MIPIM-en. Minden év márciusának 3. hetében rendezik meg a francia Riviérán a Cannes-i kiállítóközpontban azt a gigantikus show-t, ahol az ingatlan szakma legjelentősebbjei képviseltetik magukat. Bár a válság körülményei között az idei kiállításon kevesebben vettek részt, a megjelent cégek kínálata lenyűgöző volt. A LAVECO Ltd. standját számos érdeklődő kereste fel, akik kollégáinktól részletes tájékoztatást kaptak a különböző céges struktúrák kialakításához, az előnyök és hátrányok mérlegeléséhez. Üg y f é lta l á l ko z ó a Marfin Laiki Bankkal A LAVECO Ltd-t a Marfin Laiki Bankkal immár több mint 10 éves kapcsolat fűzi össze. Cipruson, az akkori Popular Bank Plc volt a fő banki partnerünk, s e gyümölcsöző kapcsolat megmaradt az évek folyamán, a LAIKI ma is igen fontos szerepet tölt be számos ügyfelünk pénzügyi mindennapjaiban. Május elején Budapestre látogatott a bank larnacai nemzetközi fiókjának International Business Unit igazgatója. A találkozó keretében kollégáink táj é k o z t a t á s t kaptak a bank legújabb szolgáltatásairól, a görög válság kapcsán kialakult helyzetről. Elefterios Loizou elmondta, hogy a Laiki Bank semmilyen módon nem vett részt a görög hitelezésben, nincsenek állampapírjaik a bank helyzete stabil és magas a likviditásuk. LAVECO a m o s z k v a i FOREX e x p o n Ugyancsak második alkalommal voltak jelen kollégáink a moszkvai FOREX expon. Az orosz főváros központjában a Radisson Slavyanskaya szálló kiállító termeiben a két nap folyamán több ezer, a FOREX piacok iránt érdeklődő, vagy már jelenleg is befektető ügyfél fordult meg. A LAVECO kiállító standját azok keresték fel, akik nem magánszemélyként, hanem cégként kívántak befektetési számlát nyitni és tranzakciókat kezdeményezni. THE Laveco group Web site: United Kingdom LAVECO LTD. 3rd Floor, Blackwell House, Guildhall Yard, London EC2V 5AE United Kingdom Tel.: Fax: Hungary LAVECO KFT. 33/a Raday street, 1092 Budapest, Hungary Tel.: Fax: Cyprus LAVECO LIMITED Despina Sofia Complex Ap. 202, United Nations 8 Drosia 6042, Larnaca, Cyprus Tel.: Fax: Romania optitax S.R.L. 59 Buzesti Str., A5 Block 1st Scale, 1st Floor, 62nd Flat, 1st District, Bucharest, Romania Tel.: Mob: Fax: Bulgaria LAVECO eood Porto Lagos No.1,Ent.2,Floor 5, Ap.42, 1463 Sofia, Bulgaria Tel.: Mob: Fax: seychelles LAVECO LTD. Suite 2, Oliver Maradan Bld. Oliver Maradan Street,Victoria Mahé, Seychelles Tel.: Fax: A jelen hírlevélben leírtak nem minősülnek konkrét ügyben adott adó-, vám-, társadalombiztosítási vagy egyéb üzleti tanácsnak. A szerzők nem vállalnak semmilyen felelősséget az itt megfogalmazottak helytelen felhasználásából eredő esetlegesen bekövetkező anyagi és erkölcsi károkért, jogkövetkezményekért. A gépelési, tördelési, nyelvhelyességi és egyéb hibákért ezúton is elnézést kérünk, kommentárjaikat pedig köszönettel fogadjuk.

Az Országgyűlés 2009. június 29-én megszavazta

Az Országgyűlés 2009. június 29-én megszavazta LAVECO since 1991. 2009/1 special NEWSLETTER Adóváltozások Magyarországon Az Országgyűlés 2009. június 29-én megszavazta a 2010. január 1-jétől életbe lépő adóváltozásokat. Számos törvény módosul, így

Részletesebben

NEWSLETTER. LAVECO since 1991.

NEWSLETTER. LAVECO since 1991. LAVECO since 1991. 2010/4 NEWSLETTER Legális-e a dopping? Társaságiadó-változások Magyarországon Adóváltozások Liechtensteinben Trustok-ról még egyszer LAVECO Karácsonyi Vacsora Cipruson Legális-e a dopping?

Részletesebben

special NEWSLETTER Jelen hírlevelünkben három fontos elemre kivánjuk felhivni a figyelmet:

special NEWSLETTER Jelen hírlevelünkben három fontos elemre kivánjuk felhivni a figyelmet: LAVECO since 1991. 2009/2 special NEWSLETTER Közeleg az új év, amely egyben új adóévet is jelent a vállalkozások életében. 2010. január 1-jétől számos törvény módosul, igy többek között a személyi jövedelemadó

Részletesebben

Fiduciary Services. Gyakran feltett kérdések Árjegyzék. Legal Solutions since 1991. www.laveco.com 2015/08/26 HUNGARY HONG KONG BULGARIA ROMANIA

Fiduciary Services. Gyakran feltett kérdések Árjegyzék. Legal Solutions since 1991. www.laveco.com 2015/08/26 HUNGARY HONG KONG BULGARIA ROMANIA Gyakran feltett kérdések Árjegyzék www.laveco.com 2015/08/26 UK LAVECO LTD. 3rd Floor, Blackwell House, Guildhall Yard, London EC2V 5AE United Kingdom Tel.: +44-207-556-0900 Fax: +44-207-556-0910 london@laveco.com

Részletesebben

A TheCompanyHouse Ltd. és a konferencia előadói nem vállalnak felelősséget a prezentációban és honlapjainkon található információk, tájékoztatók,

A TheCompanyHouse Ltd. és a konferencia előadói nem vállalnak felelősséget a prezentációban és honlapjainkon található információk, tájékoztatók, A TheCompanyHouse Ltd. és a konferencia előadói nem vállalnak felelősséget a prezentációban és honlapjainkon található információk, tájékoztatók, tanulmányok és az előadásokon elhangzottak nem megfelelő

Részletesebben

A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI

A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI Nobilis Benedek főosztályvezető Adópolitikai és Nemzetközi Adózási Főosztály Kettős adóztatás elkerülésének eszköztára

Részletesebben

AZ OFFSHORE BANKOLÁS REJTELMEI

AZ OFFSHORE BANKOLÁS REJTELMEI AZ OFFSHORE BANKOLÁS REJTELMEI - 1. rész beszélünk tulajdonosai, igazgatói többnyire személyesen jelennek meg a banknál, addig az offshore variációnál ez a momentum hiányzik. A főszereplők fizikailag nincsenek

Részletesebben

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9.

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. MÉG MINDIG OFFSHORE Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. tőke Multi cég Magyar leányvállalat Osztalék adómentes tőke Tulajdonos magánszemély Magyar középvállalkozás

Részletesebben

From the Managing Director s desk. mert az OECD diktátumának megfelelően. adózottá kívánnak tenni nemzetközileg.

From the Managing Director s desk. mert az OECD diktátumának megfelelően. adózottá kívánnak tenni nemzetközileg. LAVECO LTD. Legal Solutions since 1991 NEWSLETTER TARTALOM From the Managing Director s desk: Offshore 2.0 Új korszak kezdődik az offshore világpiacon. Mint egy szoftver életében a felülírt új verzió.

Részletesebben

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10.

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10. a tulajdonosok között férj magyar kft. feleség férj férj részesedés szerzés feleség feleség férj, feleség

Részletesebben

NEWSLETTER. From the Managing Director s desk

NEWSLETTER. From the Managing Director s desk NEWSLETTER From the Managing Director s desk Offshore-vég: unalomig ismételve From the Managing Director s desk: Offshore-vég: unalomig ismételve Vezércikkünk az offshore világpiac 2014-re várható tendenciáit

Részletesebben

Németországi cégalapítás. Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető

Németországi cégalapítás. Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető Németországi cégalapítás Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető Általános EU szabadságelvek Letelepedési jog szabadsága Szolgáltatásnyújtás szabadsága Tőke szabad áramlásának szabadsága Áruk szabad áramlásának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ LAVECO ltd. since 1991. The Company Maker ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ (GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK, BEJEGYZÉSI HELYSZÍNEK, ÁRAK, BANKSZÁMLANYITÁS) Belize: cégalapítás 1250 USD-től (24.o.) Ciprus: cégalapítás 1990

Részletesebben

PEAK. A legjobb dolog, ami a lakossági befektetôkkel valaha történt... INVESTMENT

PEAK. A legjobb dolog, ami a lakossági befektetôkkel valaha történt... INVESTMENT PEAK INVESTMENT A legjobb dolog, ami a lakossági befektetôkkel valaha történt... PEAK INVESTMENT A Peak Investment Plc egy Európai Unióban bejegyzett nyilvános részvénytársaság. Private Equity vállalatként

Részletesebben

Az Off-shore cégek alkalmazásának elınyei

Az Off-shore cégek alkalmazásának elınyei Az Off-shore cégek alkalmazásának elınyei Stricca Lilla Szmicsek Sándor 2007. november 20. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótanácsadói Tagozat Témák Az off-shore társaság fogalma, kialakulása A magyar off-shore

Részletesebben

LAVECO LTD. From the Managing Director s desk: Az idei év, az. teljesen új korszakot nyit a. pénzügyi világ történelmében. A nemzeti adóhivatalok

LAVECO LTD. From the Managing Director s desk: Az idei év, az. teljesen új korszakot nyit a. pénzügyi világ történelmében. A nemzeti adóhivatalok 2017. MÁRCIUS NEWSLETTER From the Managing Director s desk: 2017: a megtisztulás éve A 2017-es év a megújulást hordozza magában mind az ügyfelek, mind a szolgáltatók tekintetében. Jurisdiction Spotlight

Részletesebben

Bankszámlanyitás. Legal Solutions since 1991 2015/08/26 UNITED KINGDOM LAVECO LTD. CYPRUS LAVECO LIMITED HONG KONG LAVECO LIMITED. HUNGARY LAVECO Kft.

Bankszámlanyitás. Legal Solutions since 1991 2015/08/26 UNITED KINGDOM LAVECO LTD. CYPRUS LAVECO LIMITED HONG KONG LAVECO LIMITED. HUNGARY LAVECO Kft. LAVECO LTD. Legal Solutions since 1991 UNITED KINGDOM LAVECO LTD. 3rd Floor, Blackwell House Guildhall Yard, London EC2V 5AE United Kingdom Tel.: +44-207-556-0900 Fax: +44-207-556-0910 london@laveco.com

Részletesebben

MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRÁGA

MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRÁGA MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRÁGA ÁRLISTA ÜGYFELEINKNEK Érvényes 2015 január 1-től Az árak ÁFA-t nem tartalmaznak 1. CSEH VAGY SZLOVÁK VÁLLAKOZÁS ÜZEMELTETÉSE 1.1. Üzleti terv tanácsadás Az üzleti terv tanácsadás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ LAVECO ltd. since 1991. The Company Maker ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ (GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK, BEJEGYZÉSI HELYSZÍNEK, ÁRAK, BANKSZÁMLANYITÁS) Belize: cégalapítás 1250 USD-től (21.o.) Ciprus: cégalapítás 1990

Részletesebben

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE Kötelező Öngondoskodás Figyelő Heti Válasz Konferencia 2010. november 24. Vízkeleti Sándor I. A háztartások megtakarításai nőni kezdtek 12,0 10,0 8,0 Háztartások nettó finanszírozási

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK BEJEGYZÉSI HELYSZÍNEK BANKSZÁMLANYITÁS

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK BEJEGYZÉSI HELYSZÍNEK BANKSZÁMLANYITÁS LAVECO ltd. since 1991. The Company Maker GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK BEJEGYZÉSI HELYSZÍNEK BANKSZÁMLANYITÁS United Kingdom LAVECO Ltd. 3rd Floor, Blackwell House, Guildhall Yard, London EC2V 5AE United Kingdom

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ LAVECO ltd. since 1991. The Company Maker ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ (GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK, BEJEGYZÉSI HELYSZÍNEK, ÁRAK, BANKSZÁMLANYITÁS) Belize: cégalapítás 1250 USD-től (21.o.) Ciprus: cégalapítás 1990

Részletesebben

Általános információ Bejegyzési helyszínek

Általános információ Bejegyzési helyszínek LAVECO ltd. since 1991. The Company Maker Általános információ Bejegyzési helyszínek Adminisztrációs szolgáltatások Belize: cégalapítás 1250 USD-től (22.o.) Ciprus: cégalapítás 1990 EUR-ért (24.o.) Hongkong:

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

Hírlevél. Piaci aktualitások, hasznos információk, befektetési ajánlatok kizárólag Private Banking ügyfeleink részére. 2012. I.

Hírlevél. Piaci aktualitások, hasznos információk, befektetési ajánlatok kizárólag Private Banking ügyfeleink részére. 2012. I. Piaci aktualitások, hasznos információk, befektetési ajánlatok kizárólag Private Banking ügyfeleink részére 2012. I. negyedév Hírlevél Éljen az adóamnesztia lehetôségével ez év végéig! Legfrissebb ajánlatunk

Részletesebben

Adótörvény változások

Adótörvény változások Adótörvény változások 2009-2010 A külföldi illetőségű társaságokkal kapcsolatos jogszabály módosítások 2009. Július 28. & I. rész Az adóelkerülés megakadályozását célzó főbb intézkedések A külföldi társaságnál

Részletesebben

From the Managing Director s desk

From the Managing Director s desk LAVECO LTD. Legal Solutions since 1991 NEWSLETTER From the Managing Director s desk: tartalom From the Managing Director s desk Jövőre sem lesz könnyebb?!? Jövőre sem lesz könnyebb?!? Vezércikkünk az offshore

Részletesebben

1. Vállalkozói alapismeretek

1. Vállalkozói alapismeretek 1. Vállalkozói alapismeretek Az üzleti vállalkozás főbb jellemzői: a kitűzött célok megvalósítására viszonylag magas fokú döntési szabadság, autonómia mellett kerül sor, az üzleti tevékenység mindig profitorientált,

Részletesebben

Biztonságot adunk! KEZESI BIZTOSÍTÁSOK

Biztonságot adunk! KEZESI BIZTOSÍTÁSOK Biztonságot adunk! KEZESI BIZTOSÍTÁSOK Az Európai Unió tagállamaiban mindennapos gyakorlat, hogy a vállalkozások szerződéses, vagy adott esetben jogszabályon alapuló garanciális kötelezettségeiknek nem,

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

From the Managing Director s desk

From the Managing Director s desk LAVECO LTD. The Company Maker since 1991. NEWSLETTER From the Managing Director s desk: tartalom From the Managing Director s desk Régi rablók, új rablók Régi rablók, új rablók Vezércikkünk egy érdekes

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adók és támogatások Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Gazdálkodási menedzserasszisztens és projektmenedzser

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30.

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. május 30. 1 H 1138 Budapest, Váci út 141. Tel: +36 1 452 6900 Fax: +36 1 452 6910 colling@colling.hu www.colling.hu Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban is összeállítottunk

Részletesebben

From the Managing Director s desk

From the Managing Director s desk LAVECO LTD. The Company Maker since 1991. NEWSLETTER tartalom From the Managing Director s desk: De mire jó az offshore cég, ha minden pénz fehér lesz? Vezércikkünk a Svájci Bankszövetség által is ajánlott

Részletesebben

NEWSLETTER. LAVECO since 1991. 2012/2. tartalom. www.laveco.com. A compliance világuralma. Ciprus Bemutatjuk a Cipruson bejegyezhető

NEWSLETTER. LAVECO since 1991. 2012/2. tartalom. www.laveco.com. A compliance világuralma. Ciprus Bemutatjuk a Cipruson bejegyezhető LAVECO since 1991. NEWSLETTER tartalom From the Managing Director s desk: A compliance világuralma Vezércikkünk a világ bankjaiban egyre nagyobb hatalomra szert tevő compliance osztályok tevékenységét

Részletesebben

59 Buzesti Str., A5 Block. Suite 2, Oliver Maradan Bld. Guildhall Yard, London. Oliver Maradan Street,Victoria EC2V 5AE United Kingdom

59 Buzesti Str., A5 Block. Suite 2, Oliver Maradan Bld. Guildhall Yard, London. Oliver Maradan Street,Victoria EC2V 5AE United Kingdom LAVECO ltd. since 1991. The Company Maker Bankszámlanyitás www.laveco.com 2013/09/18 United Kingdom LAVECO Ltd. 3rd Floor, Blackwell House, Hungary LAVECO KFT. 33/a Raday street, Cyprus LAVECO LIMITED

Részletesebben

Korrekt közbeszerzési gyakorlat a takarítási szolgáltatások terén, az új szabályozás kihívásai

Korrekt közbeszerzési gyakorlat a takarítási szolgáltatások terén, az új szabályozás kihívásai Korrekt közbeszerzési gyakorlat a takarítási szolgáltatások terén, az új szabályozás kihívásai dr. Barna Orsolya Közbeszerzési szakértő Budapest, 2011. október 5. 1 A jelen Aktuális problémák a takarítási

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

59 Buzesti Str., A5 Block. Suite 2, Oliver Maradan Bld. Guildhall Yard, London. Oliver Maradan Street,Victoria EC2V 5AE United Kingdom

59 Buzesti Str., A5 Block. Suite 2, Oliver Maradan Bld. Guildhall Yard, London. Oliver Maradan Street,Victoria EC2V 5AE United Kingdom LAVECO ltd. since 1991. The Company Maker Bankszámlanyitás www.laveco.com 2013/09/25 United Kingdom LAVECO Ltd. 3rd Floor, Blackwell House, Hungary LAVECO KFT. 33/a Raday street, Cyprus LAVECO LIMITED

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik!

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! The Leader for Exceptional Client Service KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! A BDO világszerte... A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai

A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Főbb témák Személygépjárművek egyes gyakorlati

Részletesebben

T/11741. számú. törvényjavaslat

T/11741. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11741. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az

Részletesebben

Adóterhek optimalizálása Magyarországon és Ausztriában WTS Klient Adótanácsadó Kft. Gyányi Tamás Partner tamas.gyanyi@klient.hu

Adóterhek optimalizálása Magyarországon és Ausztriában WTS Klient Adótanácsadó Kft. Gyányi Tamás Partner tamas.gyanyi@klient.hu Adóterhek optimalizálása Magyarországon és Ausztriában WTS Klient Adótanácsadó Kft. Gyányi Tamás Partner tamas.gyanyi@klient.hu Miről lesz szó? A WTS-ről röviden Ausztria általános adózási információk

Részletesebben

Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén

Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. A téma

Részletesebben

Tájékoztatás a Felügyelet 2007. II. féléves panaszhasznosulási jelentéséről

Tájékoztatás a Felügyelet 2007. II. féléves panaszhasznosulási jelentéséről Tájékoztatás a Felügyelet 2007. II. féléves panaszhasznosulási jelentéséről Panaszhasznosulási jelentésünkben félévenként áttekintjük, hogy a Felügyeletre érkező panaszokból nyert információkat milyen

Részletesebben

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget.

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. KEDVES ÜGYFELEINK, A 2012-es év portfolió jelentése. Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. Ez így volt az utóbbi években mindig. Mindenki érezte a negatív gazdasági hatásokat, de

Részletesebben

NEWSLETTER. From the Managing Director s desk

NEWSLETTER. From the Managing Director s desk NEWSLETTER tartalom From the Managing Director s desk: Ciprus: a bumeráng néha tényleg visszatér? Vezércikkünk a ciprusi bankbetétek elvonása kapcsán kialakult paradox jelenségeket tárja az olvasó elé,

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog. 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés

4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog. 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés 4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog 1 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés 2. Szállodaipar döntés hozó szereplői Szállodaipar szereplői 3. Szállodák tulajdon és használati

Részletesebben

From the Managing Director s desk

From the Managing Director s desk LAVECO LTD. Legal Solutions since 1991 NEWSLETTER TARTALOM From the Managing Director s desk: Más lesz-e a világ offshore struktúrák nélkül? Vezércikkünk a 2017-ben életbe lépő automatikus információcsere

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA?

A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA? A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA? Az Egyesült Államok külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvénye (FATCA) fontos előrelépés az amerikai állampolgárok

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

59 Buzesti Str., A5 Block. Suite 2, Oliver Maradan Bld. Guildhall Yard, London. Oliver Maradan Street,Victoria EC2V 5AE United Kingdom

59 Buzesti Str., A5 Block. Suite 2, Oliver Maradan Bld. Guildhall Yard, London. Oliver Maradan Street,Victoria EC2V 5AE United Kingdom LAVECO ltd. since 1991. The Company Maker Bankszámlanyitás www.laveco.com 2013/08/06 United Kingdom LAVECO Ltd. 3rd Floor, Blackwell House, Hungary LAVECO KFT. 33/a Raday street, Cyprus LAVECO LIMITED

Részletesebben

KÜLFÖLDI BANKSZÁMLÁK. Moór Marianna. 2013. Október 8.

KÜLFÖLDI BANKSZÁMLÁK. Moór Marianna. 2013. Október 8. KÜLFÖLDI BANKSZÁMLÁK Moór Marianna 2013. Október 8. A NEMZETKÖZI BANKOLÁS ELŐNYEI A vagyon diverzifikálása A vagyon megőrzése Pénzügyi titoktartás NEMZETKÖZI BANKOLÁS AUSZTRIA, LIECHTENSTEIN, SVÁJC Gazdasági

Részletesebben

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Forgalmazó: Gratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Cégjegyzék szám: 01-10-047531 Adószám: 24119968-2-41 Értékpapír számlavezető

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Nemzetközi összehasonlítás

Nemzetközi összehasonlítás 6 / 1. oldal Nemzetközi összehasonlítás Augusztusban drasztikusan csökkentek a feltörekvő piacok részvényárfolyamai A globális gazdasági gyengülés, az USA-ban és Európában kialakult recessziós félelmek,

Részletesebben

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra Hatályos 2015. december 3. Tartalomjegyzék 3 1. Az Üzleti Feltételek hatálya

Részletesebben

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható S A J TÓ KÖZ L E M É N Y L o n d o n, 2 0 1 6. m á j u s 1 2. Közép-kelet-európai stratégiai elemzés: Banki tevékenység a közép- és kelet-európai régióban a fenntartható növekedés és az innováció támogatása

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST ARANY ALAPOK ALAPJA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

Cégalapítás és / vagy Székhelyszolgáltatási megrendelőlap

Cégalapítás és / vagy Székhelyszolgáltatási megrendelőlap Cégalapítás és / vagy Székhelyszolgáltatási megrendelőlap Megrendelő (k) neve:....... Megrendelő címe:.... Megrendelő Angol Lakcíme (ha van).. Megrendelő NI number száma (ha van).... Megrendelő telefonszámai

Részletesebben

II. számú melléklet. Kitöltési Útmutató

II. számú melléklet. Kitöltési Útmutató II. számú melléklet Kitöltési Útmutató Kérjük Önt, hogy amennyiben az Ajánlatot elfogadja, úgy azt az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az Ajánlat II/2.6. pontjában szereplő Elfogadóhelyek

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Offshore cégeknek nem jár állami támogatás nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani

Offshore cégeknek nem jár állami támogatás nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani SAJTÓKÖZLEMÉNY Offshore cégeknek nem jár állami támogatás nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani Budapest, 2013. április 17. Egy hétfői bejelentés értelmében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA Eszközcsomag a vállalati igények, a szakképzési kínálat és az emberi tőke kapacitásainak hatékony összehangolására Adaptáljuk! OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

Részletesebben

HU-B2. Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság. 2011. június Signatures MAGYAR. Olvasott szöveg megértése. B2 szint ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK

HU-B2. Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság. 2011. június Signatures MAGYAR. Olvasott szöveg megértése. B2 szint ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Centre Number Vizsgaközpont száma.... Candidate No. Vizsgázó száma EUROPEAN CONSORTIUM FOR THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN FOREIGN LANGUAGES FOR BUSINESS PURPOSES NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNY ÜZLETI SZAKNYELV

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

59 Buzesti Str., A5 Block. Suite 2, Oliver Maradan Bld. Guildhall Yard, London. Oliver Maradan Street,Victoria EC2V 5AE United Kingdom

59 Buzesti Str., A5 Block. Suite 2, Oliver Maradan Bld. Guildhall Yard, London. Oliver Maradan Street,Victoria EC2V 5AE United Kingdom LAVECO ltd. since 1991. The Company Maker Bankszámlanyitás www.laveco.com 2013/09/04 United Kingdom LAVECO Ltd. 3rd Floor, Blackwell House, Hungary LAVECO KFT. 33/a Raday street, Cyprus LAVECO LIMITED

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Budapesti CORVINUS Egyetem Számvitel mester szak II. évfolyam Ellenőrzés és könyvvizsgálat szakirány Offshore

Részletesebben

Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL HÍREK FEKETÉN-FEHÉREN

Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL HÍREK FEKETÉN-FEHÉREN Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL Rekord magasságokban a hazai befektetési alapok Újabb csúcsra ért a magyar befektetési alapok vagyona áprilisban, köszönhetően a tavaly nyár óta tartó nettó

Részletesebben

Munkavállalók adózása

Munkavállalók adózása Munkavállalók adózása Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön 2015/2016. II.. ADÓZÁS II. Leggyakrabban előforduló jövedelmek Nem önálló munkából származó jövedelmek Önálló jövedelmek

Részletesebben

Tőkejövedelmek bevallása

Tőkejövedelmek bevallása Tőkejövedelmek bevallása 2013.05.14. tőkejövedelmek Kamat Értékpapír-kölcsönzés Csereügylet Osztalék Árfolyamnyereség Ellenőrzött tőkepiaci ügylet Tartós befektetés Vállalkozásból kivont jöv. Kamatjövedelem

Részletesebben

A cégünk. Hogyan űködhetnénk együtt?

A cégünk. Hogyan űködhetnénk együtt? A cégünk Hogyan űködhetnénk együtt? Mi a munkánk célja? Az innováció ereje hajt minket - egyre jobb BPO megoldások felfedezésére és az ügyfeleinket sikerre vezető tanácsadás nyújtására. Értékeink erős

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

Új adók: KATA, KIVA másodszor a KIVA-val! - kinek kedvez, az új adózás? ÁFA: Alanyi mentesség értékhatára emelkedik 6 millióig számlázhat!

Új adók: KATA, KIVA másodszor a KIVA-val! - kinek kedvez, az új adózás? ÁFA: Alanyi mentesség értékhatára emelkedik 6 millióig számlázhat! REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. NOVEMBER KEDVES ÜGYFELÜNK! KÉREM A KÖVETKEZŐT! Folytatjuk a jövő évi változásokat: Új adók: KATA, KIVA másodszor a KIVA-val! - kinek kedvez, az új adózás? ÁFA: pénzforgalmi adózás

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára

Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára A program célja Szeretnénk ismételten felhívni a figyelmét az Európai Bizottság által

Részletesebben

Euro. A grár, halászat, erdőgazdaság 1,3 (2) 29,4 (2) S zolgáltatások (nem piaci szolgáltatások) 69,3 (2)

Euro. A grár, halászat, erdőgazdaság 1,3 (2) 29,4 (2) S zolgáltatások (nem piaci szolgáltatások) 69,3 (2) Botos Katalin (szerk.) : Pénzügyek és globalizáció SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress Az Édentől keletre Botos Katalin Itt, a Lajtán innen, mindnyájan az Édentől keletre vagyunk. Hány

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt.

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. 2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde, Társaság) az Európai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését "Kielégítõ, ha azt mondom, hogy ez egy könyvelõiroda és megkeressük önnek a legmegfelelõbb

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Rövid távú modell II. Pénzkínálat

Rövid távú modell II. Pénzkínálat Rövid távú modell II. Pénzkínálat Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? Elkezdtük felépíteni a rövid távú modellt Ismerjük a kamatláb és a kibocsátás közti kapcsolatot

Részletesebben

STRATÉGIA MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA

STRATÉGIA MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA AZ EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK DOKUMENTUMA STRATÉGIA MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA Nyilatkozat A dokumentum eredeti szövegének fordítását az EBRD kizárólag az olvasó érdekében biztosítja. Annak ellenére,

Részletesebben

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2009. december 31.

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2009. december 31. POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA 2009. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS. 3 2. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK.

Részletesebben

Tőkeköltség (Cost of Capital)

Tőkeköltség (Cost of Capital) Vállalati pénzügyek 1 9. előadás A tőkeköltség szerepe Tőkeköltség (Cost of Capital) Tőkeköltség 1 2 A tőkeköltség értelmezése TŐKEKÖLTSÉG A finanszírozási források ára (költsége), A befektetők által elvárt

Részletesebben