Éves jelentés. a december 31-én lezárult üzleti évre vonatkozóan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves jelentés. a 2002. december 31-én lezárult üzleti évre vonatkozóan"

Átírás

1 Éves jelentés a december 31-én lezárult üzleti évre vonatkozóan 1

2 1. Éves beszámoló 2

3 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság mérlege a magyar számviteli törvény előírásai szerint adatok mftban MÉRLEG Előző év évi Tárgyév Eszközök korrekció Pénzeszközök Állampapírok a) forgatási célú b) befektetési célú Hitelintézetekkel szembeni követelések a) látraszóló b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból ba) éven belüli lejáratú Ebből : - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásal szemben MNB-vel szemben bb) éven túli lejáratú Ebből : - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásal szemben MNB-vel szemben c) befektetési szolgáltatásból Ebből : - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásal szemben 4. Ügyfelekkel szembeni követelések a) pénzügyi szolgáltatásból aa) éven belüli lejáratú Ebből : - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásal szemben ab) éven túli lejáratú Ebből : - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásal szemben b) befektetési szolgáltatásból Ebből : - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásal szemben ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő,ügyfelekkel szembeni követelés bd) elszámolóházzal szembeni követelés be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 3

4 adatok mftban MÉRLEG Előző év évi Tárgyév Eszközök korrekció Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) aa) forgatási célú ab) befektetési célú b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok ba) forgatási célú Ebből : - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott - visszavásárolt saját kibocsátású bb) befektetési célú Ebből : - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott Részvények és más változó hozamú értékpapírok a) részvények, részesedések forgatási célra Ebből : - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott b) változó hozamú értékpapírok ba) forgatási célú bb) befektetési célú 7. Részvények, részesedések befektetési célra 9 59 a) részvények, részesedések befektetési célra 9 59 Ebből : - hitelintézetekben lévő részesedés b) befektetési célú részvények részesedések értékhelyesbítés Ebből : - hitelintézetekben lévő részesedés 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban a) részvények, részesedések befektetési célra Ebből : - hitelintézetekben lévő részesedés b) befektetési célú részvényekrészesedések értékhelyesbítése Ebből : - hitelintézetekben lévő részesedés 9.Immateriális javak a) immateriális javak b) immateriális javak értékhelyesbítése 4

5 adatok mftban MÉRLEG Előző év évi Tárgyév Eszközök korrekció Tárgyi eszközök a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök aa) ingatlanok ab) műszaki berendezések, gépek,felszerelések, járművek ac) beruházások ad) beruházásra adott előlegek b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök ba) ingatlanok bb) műszaki berendezések,gépek,felszerelések, járművek bc) beruházások bd) beruházásra adott előlegek c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése 11. Saját részvények 12. Egyéb eszközök a) készletek b) egyéb követelések Ebből : - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés Aktív időbeli elhatárolások a) bevételek aktív időbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása c) halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Ebből : - FORGÓESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

6 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság mérlege a magyar számviteli törvény előírásai szerint adatok mftban MÉRLEG Előző év évi Tárgyév Források korrekció Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek a) látraszóló b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség ba) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben - MNB-vel szemben bb) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben - MNB-vel szemben c) befektetési szolgáltatásból Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a) takarékbetétek 0 0 aa) látraszóló ab) éven belüli lejáratú ac) éven túli lejáratú b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból ba) látraszóló Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben bb) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 1 bc) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben c) befektetési szolgáltatásból Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó,ügyfelekkel szembeni kötelezettség cd) elszámolóházzal szembeni kötelezettség ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 6

7 adatok mftban MÉRLEG Előző év évi Tárgyév Források korrekció Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség a) kibocsátott kötvények aa) éven belüli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben ab) éven túli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 0 értékpapírok ba) éven belüli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben bb) éven túli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt,de az Épt.szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok ca) éven belüli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben cb) éven túli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő 4. Egyéb kötelezettségek a) éven belüli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben 26 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3 - szövetkezeti formában müködő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása b) éven túli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 5. Passzív időbeli elhatárolások a) bevételek passzív időbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása c) halasztott bevételek Céltartalékok a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre c) általános kockázati céltartalék d) egyéb céltartalék 7

8 adatok mftban MÉRLEG Előző év évi Tárgyév Források korrekció Hátrasorolt kötelezettségek a) alárendelt kölcsöntőke Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben b) szövetkezeti formában műkődő hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása c) egyéb hátrasorolt kötelezettség Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Jegyzett tőke Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 10. Tőketartalék a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet ( ázsió) b) egyéb Általános tartalék Eredménytartalék (±) Lekötött tartalék 14.Értékelési tartalék 15. Mérleg szerinti eredmény (±) FORRÁSOK ÖSSZESEN: Ebből: - SAJÁT TŐKE RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

9 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság eredménykimutatása a magyar számviteli törvény előírásai szerint adatok mftban EREDMÉNYKIMUTATÁS Előző év évi Tárgyév korrekció Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek Ebből : - kapcsolt vállalkozástól 39 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 27 b) egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből : - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből : - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 5 KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) Bevételek értékpapírokból a) bevételek forgatási célú részvényekből, részesedésekből ( osztalék, részesedés ) b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévő részesedésekből ( osztalék, részesedés ) c) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés) Kapott (járó) jutalék -és díjbevételek a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből Ebből : - kapcsolt vállalkozástól 14 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 30 b) befektetési szolgáltatások bevételeiből ( kivéve a kereskedési tevékenység bevételét ) Ebből : - kapcsolt vállalkozástól - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 5. Fizetett ( fizetendő) jutalék - és díjráfordítások a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebből : - kapcsolt vállalkozásnak 2 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 4 b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait ) Ebből : - kapcsolt vállalkozásnak - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 9

10 adatok mftban EREDMÉNYKIMUTATÁS Előző év évi Tárgyév korrekció Pénzügyi müveletek nettó eredménye (6/a-6/b+6/c-6/d) a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből Ebből : - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebből : - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól c) befektetési szolgáltatás bevételeiből ( kereskedési tevékenység bevétele) Ebből : - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól - forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása 127 d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása ) Ebből : - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól forgatási célú értékpapírok értékvesztése Egyéb bevételek üzleti tevékenységből a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei Ebből : - kapcsolt vállalkozástól 91 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) egyéb bevételek Ebből : - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 16 - készletek értékvesztésének visszaírása 8. Általános igazgatási költségek a) személyi jellegü ráfordítások aa) bérköltség ab) személyi jellegű egyéb kifizetések Ebből: -társadalombiztosítási költségek =nyugdíjjal kapcsolatos költségek ac) bérjárulékok Ebből: -társadalombiztosítási költségek =nyugdíjjal kapcsolatos költségek b)egyéb igazgatási költségek (anyagjellegü ráfordítások) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai Ebből : - kapcsolt vállalkozásnak 4 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) egyéb ráfordítások Ebből : - kapcsolt vállalkozásnak 84 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól - készletek értékvesztése 1 10

11 adatok mftban EREDMÉNYKIMUTATÁS Előző év évi Tárgyév korrekció Értékvesztés követelések után és kockázati céltart.képzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre a) értékvesztés követelések után b) kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre Értékvesztés visszaírása köv. után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre a) értékvesztés visszaírása követelések után b) kockázati céltartalék felhasználása a függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségekre Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Ebből :- PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE ( /b /b ) NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (7/a-10/a) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (16-17) Adózás előtti eredmény (±15±18) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (±19-20) Általános tartalékképzés, felhasználás (±) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 24. Jóváhagyott osztalék és részesedés Ebből : - kapcsolt vállalkozásnak - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±21± )

12 Kiegészítő melléklet december

13 Tartalomjegyzék 1. A Bank alapadatai A Bank bemutatása Összefoglaló a Bank évi üzletmenetéről A számviteli politika jellemzőinek összefoglalása Általános tájékoztató Könyvvezetés és beszámolás módja, a számlarend Értékelési módok és eljárások A mérleghez és az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A mérleghez, illetve annak egyes soraihoz kapcsolódó kiegészítések Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, üzletrészek Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Saját tőke és elemei Devizamérleg Egyéb mérleghez kapcsolódó információk december 31-én A mérlegen kívüli tételek egyes soraihoz kapcsolódó kiegészítések Az eredménykimutatás egyes soraihoz kapcsolódó kiegészítések Általános tájékoztató adatok A vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet alakulása Szavatoló tőke számítása Kockázatvállalás Kötelezettségekhez kapcsolódó kiegészítések Deviza határidős ügyletek állománya Kamatswap ügyletek Betétvédelmi alapok Tranzakciók részesedési viszonyban levő vállalkozásokkal Egyéb tájékoztató adatok A mérleg fordulónapja utáni események Mellékletek

14 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Bank alapadatai A társaság neve: Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (MFB Rt.) Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. Alapítás időpontja: december 1. Társasági forma: Részvénytársaság Tulajdonos: Magyar Állam 100 % Részvényesi jogok gyakorlója: A Bank vezérigazgatói: Gazdasági és Közlekedési Miniszter Erős János (lakhely: Budapest) Czirják Sándor (lakhely: Budapest) Részvények száma, névértéke: A névre szóló törzsrészvények értéke: ,-Ft, mely db ,-Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. A Bank tevékenységi köre: TEÁOR egyéb monetáris tevékenység, TEÁOR pénzügyi lízing, TEÁOR máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi tevékenység. Cégbírósági bejegyzési szám: BAF engedély száma: 32/1993. ÁPTF engedély száma: 973/1997/F 14

15 2. A Bank bemutatása A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Rt., Bank) szakosított hitelintézeti jogállású egyszemélyes, zártkörű részvénytársaság. A Bank jogelődje, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Rt. (MBF Rt.), amelynek alapító okiratát és alapszabályát november 27-én írta alá az Állami Vagyonügynökség (ÁVÜ), az Állami Fejlesztési Intézet (ÁFI) és a Szerencsejáték Rt. A Társaság december 1-én kezdte meg működését. Az alapítás mft alaptőkével és mft tőketartalékkal, összesen mft saját vagyonnal történt. Az alaptőke 70 %-a pénzügyi befektetés, illetve kis mértékben ingatlanból álló apport volt, a tőketartalék pedig teljes egészében eszközátadást jelentett. Az elfogadott koncepció alapvetően rekonstrukciós és reorganizációs célú befektetésekre és hosszú távú hitelezésre - túlnyomórészt kedvezményesen megszerezhető külföldi és hazai forrásokra - építő befektetési, fejlesztési tevékenység végzését irányozta elő. A társaság július 1-től december 31-ig befektetési bankként működött az Állami Bankfelügyelet 32/1993. sz. felhatalmazása alapján. A Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) életre hívta és szabályozta, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank jogutódjaként, a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságot, illetve tevékenységét, amely szakosított hitelintézetként, az egyetlen hazai fejlesztési bank. A Bank január 1-től működik Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság néven. A Bank jogállását, feladatait és tevékenységi körét jelenleg a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB törvény), továbbá az Alapító Okirat rendelkezései határozzák meg; valamint a Bank készülő Stratégiája fogalmazza meg, amely a mérlegkészítés időszakában még nem került elfogadásra. Az MFB Rt. az MFB Törvény alapján a következő pénzügyi és egyéb szolgáltatásokat nyújthatja: Pénzügyi szolgáltatások Υ betétek és más visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése kizárólag jogi személyektől, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoktól, továbbá egyéni vállalkozóktól; Υ hitel és pénzkölcsön nyújtása; Υ pénzügyi lízing; Υ az MFB törvényben meghatározott feladatához közvetlenül kapcsolódóan - pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása - a pénzforgalmi számlavezetés kivételével - kizárólag jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó részére, 15

16 - pénzforgalmi számlavezetés kizárólag olyan gazdasági társaság részére, amelyben a Magyar Állam, illetőleg az MFB Rt. közvetlen vagy közvetett tulajdonnal rendelkezik; Υ pénzügyi szolgáltatások közvetítése (ügynöki tevékenység); Υ kezesség és bankgarancia, egyéb bankári kötelezettség vállalása; Υ hitel referencia szolgáltatása; Υ letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás; Υ valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység. Egyéb szolgáltatások Az állami források hasznosításával és az állami célelőirányzatokból történő kifizetésekkel kapcsolatban a Bank anélkül, hogy a döntés meghozatalában részt venne, az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: Υ a támogatott pályázatok kezelése, Υ döntés-előkészítés, Υ pénzügyi lebonyolítás, Υ monitoring végzése, Υ a forrás felhasználás és a támogatott cél megvalósításának vizsgálata. milliárd Ft A Bank jegyzett tőkéje, saját tőkéje és mérlegfőösszege Jegyzett tőke Saját tőke Mérlegfőösszeg milliárd Ft Jegyzett tőke 4,6 4,6 10,2 11,5 16,7 21,5 21,5 25,9 25,9 47,9 72,3 87,6 Saját tőke 6,8 7,1 15,2 18,4 31,6 40,3 40,9 46,6 48,7 101,7 138,5 92,3 Mérlegfőösszeg 6,8 13,3 20,5 27,6 57,8 91,9 160,3 209,5 179,1 212,4 342,4 507,8 16

17 A Bank külföldi számlavezetői: New York, USA ABN-AMRO Bank Frankfurt, Németország Commerzbank AG Tokió, Japán Mizuko Corporate Bank Ltd. Zürich, Svájc Zürcher Kantonalbank London, UK Royal Bank of Scotland Bécs, Ausztria Bank Austria Brüsszel, Belgium Fortis Bank Brüsszel, Belgium Euroclear A Bank a következő hazai és nemzetközi szervezetek tagja: Magyar Bankszövetség Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület Magyar Forex Társaság Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara European Association os Public Banks International Chamber of Commerce (ICC) 17

18 3. Összefoglaló a Bank évi üzletmenetéről Az MFB Rt évi működését és tevékenységét kettősség jellemzi, mivel júniusában, a Kormányváltást követően új vezetés került a Bank élére, aminek következtében új stratégia került kidolgozásra január május időszak főbb eseményei A Bank első öt hónapjában a korábbi időszakok kormányzati döntései keretében megfogalmazott gazdaságpolitikai döntéseket hajtotta végre, ennek keretében az alábbi tevékenységeket végezte: - Az agrárfinanszírozási program keretében megindult a családi, kis- és közepes gazdaságok hitelezése. - A Bank egyik társaságán keresztül folytatódott a külső- és nyugdíjas szövetkezeti üzletrészek megvásárlása, valamint egy másik társaságon keresztül megkezdődött a csőd-, felszámolási- és végelszámolási eljárás alatt álló szövetkezetek üzletrészeinek megvásárlása. Ezen felvásárlásokhoz a Bank hitelt folyósított. - Tovább folytatódott a magyarországi úthálózat korszerűsítése és fejlesztése, melynek finanszírozása a Bank tulajdonában lévő társaságokban történő tőkeemeléssel és hitelnyújtással valósult meg. - A Bank az előző évi gyakorlatnak megfelelően tovább folytatta a Diákhitel Központ Rt. hitelezését, a diákhitelek refinanszírozását. - Folytatódott a befektetési portfolió értékesítése, illetve cseréje. - A Bank térítésmentes részvényátadás révén tulajdont szerzett a Bábolna Rt-ben és a Balatoni Hajózási Rt-ben, illetve három társaság összeolvadásával létrejött az MFB Ingatlanforgalmazó Rt. - A Bank előszerződést írt alá és vételár előleget fizetett egy kormányzati tulajdonban lévő ingatlan megvásárlására június december időszak főbb eseményei Az új vezetés átvilágította a Bank korábbi időszakban folytatott tevékenységét, mind a hitel, mind a befektetési portfoliójában szereplő állományokat, illetve az ezekhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat, majd ezek ismeretében kezdte meg és a korábbi időszakok szerződéses kötelezettségeiből eredően folytatta a Bank a működését. - A Bank szervezeti felépítése, ezzel egyidejűleg egyes területek feladatköre átszervezésre, módosításra került. - Az átvilágítás eredményeként a portfolió kockázatosnak ítélt elemeihez kapcsolódóan, a kockázat nagyságával arányos összegű értékvesztés elszámolás és céltartalékképzés történt. 18

19 - A Bank vezetése felülvizsgálta az agrárhitelek elbírálásának menetét és feltételeit, majd az új, szigorított feltételekkel folytatta a hitelek folyósítását. - A Bank a társaságaiban végrehajtott tőkeemeléssel és hitelnyújtással finanszírozta a szövetkezi üzletrészek további megvásárlását, összhangban a hatályos kormányhatározatokban foglalt rendelkezésekkel, - A Bank kidolgozta új stratégiai elképzeléseit, melynek legfontosabb alapelveit a Kormány januárjában fogadta el. Ezt követően kerül sor a év folyamán az MFB törvény módosítására az új stratégiai irányelveknek megfelelően. - Az új stratégiai elképzelésekkel összhangban és a vonatkozó kormányhatározatoknak megfelelően az MFB Rt. megkezdte az üzletmenetéhez nem illeszkedő befektetéseinek átadását és portfoliójának megtisztítását. Ennek eredményeként az év folyamán a Bank visszaadta a Bábolna Rt. részvénycsomagját az ÁPV Rt. részére, valamint decemberben három cég került értékesítésre a Kincstári Vagyoni Igazgatóság részére, további két cég halasztott fizetés kikötése mellett az ÁPV Rt. részére. - A Bank átvette a korábban az MNB állományában szereplő refinanszírozási hitelek utolsó csomagját. - Az MFB Rt. 400 meur hitelt vett fel egy konzorciumtól és 15 milliárd hosszú lejáratú Ft hitelt vett fel a magyar pénzpiacról saját kihelyezéseinek forrásául. - A Bank novemberben 12 milliárd Ft névértékű HUF kötvényt bocsátott ki a magyar piacon. - A Bank a korábban visszavonásra került, évben kibocsátott 450 meur devizakötvény forintra történő átváltásaihoz kapcsolódóan ismét árfolyamgaranciát kapott a Kormánytól, illetve a garancia kiterjed a évi 400 meur hitelfelvételre is. - A Bank kezdeményezte a első félévében aláírt, kormányzati ingatlan megvásárlására vonatkozó szerződés felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését. - November 1-től a Bank használatba vette az új banki rendszert, az SAP elkészült moduljait (vevő, szállító, Treasury back office, tárgyi eszköz modulokat). A év során a Bankban több vizsgálat is folyt a gazdálkodásra, illetve a jogszabályi megfelelőség és törvényesség betartására vonatkozóan: márciusában kezdte meg a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban PSZÁF) a Bank évi tevékenységének vizsgálatát az. Hitelintézeti törvény (1996. évi CXII. törvény) és további, a bankműködéshez kapcsolódó előírások betartására vonatkozóan. A Bank a vizsgálat lezárásáról és az észrevételekről szóló határozatot (I- 1866/2002 számú határoztat) augusztus 5-én kapta meg. A határozat egyik legfőbb észrevételként kötelezi a Bankot mft összegű, le nem hívott hitelkeretek minősítéséhez kapcsolódó további céltartalék megképzésére, és ezzel egyidejűleg önrevízió végzésére a évre vonatkozóan. A Bank Számviteli politikája és a Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) vonatkozó előírásai alapján az ellenőrzés során a évre vonatkozóan feltárt, (4.904 mft) jelentős összegű hibát módosító tételként bemutatja a mérleg és eredménykimutatás érintett tételeinél a év adatai mellett, azok nem képezik részét az eredménykimutatás tárgyévi adatainak. A Bank számviteli politikájában rögzített jelentős összegű hibahatár 500 millió Ft. 19

20 A vezetőváltást követően a Kormány 2182/2002. (VI.8.) határozatában utasította a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, hogy folytasson vizsgálatot az MFB Rt.-nél és egyes érdekeltségei közé tartozó társaságoknál az időszakra vonatkozóan. A Kormány az elkészült jelentést január 10-i ülésén megtárgyalta és elfogadta szeptember 2-án az APEH kezdte meg átfogó, tételes, minden adónemre kiterjedő vizsgálatát az évek gazdasági tevékenységéhez kapcsolódóan és a év első félévének gazdálkodására vonatkozóan adóbetekintést végzett. A mérlegkészítés időpontjáig az APEH vizsgálat nem zárult le, ezért az óvatosság elvének szem előtt tartásával a Bank az adóhatósággal szembeni jövőbeni kötelezettségekre 730 mft összegű céltartalékot képzett. 20

21 4. A számviteli politika jellemzőinek összefoglalása 4.1 Általános tájékoztató A hitelintézetek számára a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint az ahhoz kapcsolódó, a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló hatályos 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Szkr., Kormányrendelet) figyelembe vételével alakította ki Számviteli Politikáját, mely többek között meghatározza a beszámolás és könyvvezetés formáját, tartalmát, az érvényesítendő értékelési elveket és eljárásokat, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket. A Bank Számviteli politikájának kialakításakor figyelembe vett jogszabályok, egyéb előírások és rendelkezések között szerepelnek az alábbiak is: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.), a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvény, a Hpt. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletek és PM rendeletek, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének előírásai, a helyszínen kívüli adatszolgáltatásra vonatkozó PSZÁF határozat előírásai, a Magyar Nemzeti Bank adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezései, az adó- és járulékfizetésre, valamint adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok, a tulajdonosi előírások, igazgatósági döntések, egyéb rendelkezések. A Bank még a év folyamán a számviteli törvény és a Szkr január 1-től hatályos változásainak megfelelően módosította, kiegészítette Számviteli politikáját, valamint a Számviteli politika keretébe tartozó valamennyi belső szabályzatát. A Számviteli politika részét képezi a banki mérlegben szereplő eszközök és források értékelési szabályainak meghatározása, az amortizációs politika, az értékvesztés és céltartalékképzési szabályok ismertetése; illetve külön belső utasításba foglaltan, de a Számviteli politika részeként a leltározási szabályzat, az önköltségszámítás rendje és a pénzés értékkezelési szabályzat. A Számviteli politika évi módosítását az Igazgatóság november 29-én hagyta jóvá. A módosítás egyrészről a Bankban folyó SAP rendszer-fejlesztés elkészült moduljainak használatba vétele kapcsán az egyes főkönyvi tételekkel kapcsolatos értékelési eljárások megváltozása, másrészről a vezetőség részére a naprakészebb információ szolgáltatás igénye miatt volt szükséges. A módosítás az alábbi pontokra terjedt ki: - Az évközi hónapok esetén a hó végi zárás idejének lerövidítése, ezzel összhangban az év végi, december 31-i fordulónapra készülő beszámoló esetén a mérlegkészítés időpontjának február 15-ről január 15-re módosítása. - A készletek esetében a beszerzéskor egyösszegben költségként elszámolásra kerülő raktárkészletek (nyomtatvány, irodaszer, egyéb anyagok és reprezentációs termékek) hó végi állományának értékével nem kerül korrigálásra (csökkentésre) az 5-ös számlaosztályban szereplő anyagköltségek összege, mivel a korrekció eredményre gyakorolt hatása elhanyagolható. - A devizatételek átértékelése az SAP-ban, az új főkönyvi rendszerben napi szinten megtörténik, míg a korábban használt banki rendszer, a Bankmaster, a tételeket csak 21

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2013. évi éves beszámolója

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2013. évi éves beszámolója Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi éves beszámolója Mérleg és eredménykimutatás 2013. december 31. 1 0 6 4 4 3 7 1-6 4 1 9-1 1 4-0 1 statisztikai számjel MFB Magyar

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés Az MFB Magyar Fejlesztési

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolója

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolója Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi éves beszámolója Mérleg és eredménykimutatás 2014. december 31. Kiegészítő melléklet 2014. december 31. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 8900. ZALAEGERSZEG, Dísz tér 7. Internet: www.zalavolgye.tksz.hu Cg.: 20-02-050052 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 03-02-000284 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. www.szabadszallasitakarek.hu Cg.: 03-02-000284 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

MÉRLEG 2014. december 31.

MÉRLEG 2014. december 31. KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2014. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013. év 2014. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z

Részletesebben

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG KSH: 10116058-6419-122-12 Cg.: 12-02-000365 Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet M É R L E G S.sz. M e g n e v

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Cégjegyzék szám: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KSH: 10048397-6419-122-17 Cg.:17-02-000583 Észak Tolna Megye Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 14 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 14 2. Számviteli politika

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hatvan, 2015. március 26........ Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai,

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2014. december 31. ildiko.gaspare k@kh.hu Digitally signed by ildiko.gasparek@kh.hu DN: cn=ildiko.gasparek@kh.hu Date: 2015.04.28

Részletesebben

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről ~ Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről @ l'mj Tartalomjegyzék 1. Független Könyvvizsgálói Jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás

Részletesebben

1. Általános kiegészítések 3

1. Általános kiegészítések 3 1. Általános kiegészítések 3 1.1 A konszolidációba bevonásra kerülő társaságok bemutatása 3 1.1.1 Anyavállalat - MFB Rt. bemutatása 3 1.1.2 Leányvállalatok bemutatása 9 1.1.2.1 Leányvállalatok tevékenységének

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mohács, 2015. március 10. 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Mohácsi Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 7700 Mohács,

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Nagykanizsa, 2015. február 27.... Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Bogár

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 2/a. Internet: www.ujszaszitakarek.hu Cg.: 16-02-001531 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 3390 FÜZESABONY, RÁKÓCZI U. 55. 36/542-180 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 10-02-020072 STATISZTIKAI SZÁMJEL: 10081846 6419 122 10 A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013.

Részletesebben

Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu ÉVES BESZÁMOLÓ

Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu ÉVES BESZÁMOLÓ Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Cg.: 07-02-000504 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Konszolidált éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Nagykáta, 2015. április 30. 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Székhely: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 10.

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. január 1. - 2014. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben