XVI. ÉVFOLYAM SZÁMVITELI, JOGI ÉS PÁLYÁZATI SZAKTÁJÉKOZTATÓ 2007/1 KÉSZÜLT A MAGYAR KÖNYVELŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVI. ÉVFOLYAM SZÁMVITELI, JOGI ÉS PÁLYÁZATI SZAKTÁJÉKOZTATÓ 2007/1 KÉSZÜLT A MAGYAR KÖNYVELŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL"

Átírás

1 XVI. ÉVFOLYAM SZÁMVITELI, JOGI ÉS PÁLYÁZATI SZAKTÁJÉKOZTATÓ 2007/1 KÉSZÜLT A MAGYAR KÖNYVELŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL TARTALOMJEGYZÉK FORGATÁS VAGY KEZELÉS A pénzkezelési szabályzattal szembeni új törvényi követelményekről ZSEBBŐL-ZSEBBE A tagi kölcsönről való lemondás kedvezményes osztalék adózásáról AZ ÁTALAKULÁS ALATT A SZÁMVITEL ZAVARTALANUL FOLYIK Az átalakulás új szabályairól, különös tekintettel a könyvelői és könyvvizsgálói feladatokra SOK HŰHÓ, MENNYIÉRT? Házipénztár állomány csökkentése osztalékkal TANÁCSADÁS KÖNYVELŐKNEK A könyvelő szignalizációs szerepéről AZ IGAZAT, NE CSAK A VALÓT? Az ún. színlelt szerződések szalonképessé tételéről VÁLTOZÁSOK A TÖRVÉNYEKBEN A Gt-ről szóló törvény és a cégtörvény könyvelői szakmát érintő változásai FORGATÁS VAGY KEZELÉS Számos egyéb törvény mellett a számvitelről szóló évi C. tv-t is módosította az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXXI. törvény. Talán az egyik legjelentősebb módosító rendelkezése összecseng a cégek készpénzállományának az elmúlt hónapokban bevezetni szándékozott, majd alkotmányellenesnek minősített korlátozási illetve megadóztatási szándékával. Kiegészíti e törvénymódosítás a számviteli politika keretében kötelezően elkészítendő szabályzatok közül a pénzkezelési szabályzatra vonatkozó előírásokat, s így a Sztv át bővíti egy bekezdéssel, ami egyetlen, hihetetlenül tömény regulákat tartalmazó körmondatból áll, amelynek lényege a következő. A pénzkezelési szabályzatnak legalább a következőkről kell rendelkeznie: a pénzforgalom készpénzben illetve bankszámlán történő lebonyolításának rendje; a pénzkezelés személyi- és tárgyi feltételei; a pénzkezelés felelősségi szabályai; a készpénz és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalom; a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímei és eljárási rendje; a napi záró készpénz állomány maximális mértéke; a készpénzállomány ellenőrzésekor köv etendő eljárás; az ellenőrzés gyakorisága; a pénzszállítás feltételei; a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok használatának rendje;

2 a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályok. Mindezek természetesen jogos elvárást fogalmaznak meg, hiszen ha őszinték akarunk lenni, részletes előírás ide vagy oda, ezek mind olyan elvárások, amelyeknek már, ha van egyáltalán a cégnek pénzkezelési szabályzata, eleget kellene, hogy tegyen. Nagyon körültekintőnek kell azonban lenni a törvényi előírás végrehajtása tekintetében a Sztv. alanyainak, mert ugyanez a törvény (mármint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXXI. tv.) az Art-ot is módosította. Ez a módosítás pedig így szól: Az adózó a számvitelről szóló tv. pénzkezelési szabályzatra vonatkozó rendelkezése megsértése esetén ,-Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, aminek kiszabásával egyidejűleg az adóhatóság az adózót határidő tűzésével teljesítésre hívja fel. A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidő tűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelezett az előző határozatban előírt határidőt elmulasztotta. Mi a magunk részéről csak azt tanácsolhatjuk, hogy éves beszámoló készítési munkálatok ide vagy oda, mindenki sebtében fogjon hozzá a pénzkezelési szabályzat kiegészítéséhez vagy elkészítéséhez, mert ez a törvényi rendelkezés már hatályba is lépett január 1-jén, s félő, hogy az adóhatóság meg is kezdi ellenőrzései során a számonkérést, hiszen ettől költségvetési bevételeket lehet remélni. Amint láthatjuk, nem is csekély a büntetési tétel, de hát valahogy meg kell kísérelni pótolni a házipénztár adóból tervezett, s kiesett költségvetési bevételt. A könyvelő kollégákra vár tehát, hogy ismertessék ezt a szabályt a cég vezetésével, s köz reműködjenek a meglévő pénzkezelési szabályzat átvizsgálásában és abban, hogy megállapítsák milyen tekintetben szorul az módosításra, illetve felhívják a figyelmet a megfelelő pénzkezelési szabályzat elkészítésére. A további kérdés persze az, hogy ki fogja ezt a szabályzatot elkészíteni? Tartunk tőle, hogy nagy gyakorisággal a könyvelőtől várják majd el, holott nem igazán az ő kompetenciája. Adatokat ő tud persze szolgáltatni bizonyos elvárt szabályok megalkotásához, de közel sem mindenhez. Például biztosan nem a könyvelő területe: a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeinek meghatározása, a pénzkezelés felelősségi szabályainak előírása, a napi záró készpénzállomány maximális mértékének meghatározása, az ellenőrzés gyakoriságának, eljárási rendjének előírása. Nem is vállalhatja fel ezt egy könyvelő, hiszen a szabályok jelentős részének betartása nem rajta múlik, és amint előbbiekben bemutattuk, a szabályok be nem tartása igen komoly konzekvenciákkal járhat. Minden bizonnyal ajánlani fognak megvételre tanácsadó cégek a szokásos gyakorlatnak megfelelően kész sablon szerinti pénzkezelési szabályzatokat! Tudjuk, hogy ez nagyon vonzó és egyszerű megoldásnak tűnik, de a magunk részről soha nem ajánlottuk ezen sémák alkalmazását! Esetleg olyan megoldást elképzelhetőnek tatunk, hogy egy ilyen sémát adaptálnak a helyi szokások, szükségletek szerint. Tapasztalataink szerint azonban ez az adaptáció már el szokott maradni és így olyan szabályzattal rendelkezik majd a cég, amelyet garantáltan nem tart be, tehát felkínálja magát a büntetés kiszabására. Ha a könyvelő magára vállalta a szabályzatkészítést, majd a büntetésért is őt teszik felelőssé! Lehet gondolkodni, hogy milyen összegben kerüljön meghatározásra a napi záró kész- 2 A SZAKMA IRÁNYTŰJE!

3 pénz állomány maximális mértéke azoknál a cégeknél, ahol hosszú idő óta folyamatosan irreálisan magas a készpénzkészlet. Nem igazán jelenthet gyógyírt probléma feloldására az sem, ha elszámolásra kiadott összegként kezelnek magas összeget, hiszen ennek a jogcímnek is szabályozottnak kell lenni a szabályzatba. Azzal még el lehet egy ideig játszadozni, hogy időközönként elszámol a pénztárral az, akinél elszámolásra kiadott összeg van, majd újra felveszi, de ez sem lehet hosszú távon üdvözítő megoldás, mert milyen módon fogják ezt szabályozni, hogy a követett gyakorlat beleférjen. Ha meg gyakorta indokolatlanul magas a pénztárkészlet, azt előbbutóbb be kellene fizetni a bankszámlára, amihez viszont a készpénzt valóban meg kellene mozdítani. Amint látjuk, ez a kis törvénymódosítás elég sok mindent felszínre hozhat, ami a szabályzatkészítésen messze túl mutató problémát jelent, s megoldásra vár, de nem elsősorban a könyvelés területén. Biztosak vagyunk viszont abban, hogy nagy gyakorisággal fogják mégis a könyvelőtől elvárni e problémák megoldását, ami akár még konfliktus helyzetet is előidézhet. Rá kell tehát hangolódni ezekre a kérdésekre, s valami hathatós megoldás szükségeltetik, mert a törvénymódosítás már hatályos. ZSEBBŐL-ZSEBBE évi 10. számunkban részletesen írtunk már az SZJA törvény nyújtotta azon kedvező speciális adózást lehetővé tevő rendelkezéséről, amely a könyvekben június 9-én fennálló tagi kölcsön évi elengedése kapcsán keletkezhet. Anélkül, hogy újra leírnánk a részletes szabályt a hozzánk intézett kérdések miatt a következőkről szeretnénk tisztelt olvasóinkat tájékoztatni. Ez a lehetőség, amelyet az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXI. tv. vezetett be, egyértelműen csak a adóévre áll fenn. A vonatkozó szabályt a december 22-én kihirdetett egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXXI. tv. nem érintette. Tehát az ilyen címen keletkezett, befektetők által kivehető 10 %-os adózású osztalék (ellentétben a házipénztár állomány leépítésével összefüggő osztalékkal) felvétele konkrét határidőhöz nincs kötve. Feltétel viszont a törvényi rendelkezésből adódóan, hogy a számviteli törvény szabályai szerint megállapított és jóváhagyott osztalékot a magánszemély a megállapítás évében vegye fel, hiszen a vonatkozó jog szabályi hely ezt szó szerint megfogalmazza. ( magánszemélynek a megállapítás évében megszerzett bevételként igazolt osztaléknak a adóévi adózott eredmény terhére megállapított összege után ) Úgy gondoljuk, hogy az mindenki előtt egyértelmű, hogy a adóévi adózott eredmény évben kerül jóváhagyásra és megállapításra. Ebből következik, hogy a tagi kölcsön évi elengedése kapcsán 10 %-os kulccsal adózó osztalék is évben kell, hogy a magánszemély részére kifizetésre kerüljön. A éves beszámoló jóváhagyásának, megállapításának a vonatkozó törvényi rendelkezés értelmében május 31-ig kell megtörténnie. Az osztalékfizetés az éves beszámoló jóváhagyása, megállapítása után válik esedékessé. Arra általánosságban nincs törvényi rendelkezés, hogy az osztalékot mikor kell kifizetni, hiszen az az adott vállalkozás pénzügyi helyzetének is függvénye. 3 FEKTESSÜNK BE ÖNMAGUNKBA!

4 Nem ritka pl., hogy megállapított jóváhagyott osztalékok évekig nem kerülnek kifizetésre, s azokat a vonatkozó közgyűlési/taggyűlési/alapítói határozat után a tulajdonosokkal szemben fennálló tartozásként tartják nyilván a cégek könyveikben. Arra azonban nagyon figyelni kell, hogy a tagi kölcsön elengedése kapcsán kedvezményes adózással kivehető osztalékot évben feltétlenül ki kell fizetni, ellenkező esetben ugyanis elévül. Azért persze azon is érdemes elgondolkozni, hogy egyáltalán kinek lehet vonzó ez a tornamutatvány, hiszen a tagi kölcsönt magánszemély csak adózott pénzből nyújthatta, ami ha már nincs rá szüksége a cégnek adómentesen kivehető, tehát roppant mód elgondolkodtató a kedvezményes osztalék kivételi lehetőség!? Az ezen felüli osztalékot (ha kerül ilyen megállapításra) az általános szabályok értelmében időbeli megkötés nélkül lehet kifizetni. A 10 %-kal adózó osztalékrész kifizetésére tehát év végéig feltétlenül pénzügyi forrást kell teremteni. Erre az osztalékrészre is igaz, hogy az általános szabályok szerint adózó résztől elkülönítetten kell kezelni a kifizetőnek és a kifizetéskor külön igazolást kell róla adni. Az adó megfizetése tekintetében lehetőséget nyújt a törvény arra, hogy vagy a kifizető vonja le és fizesse be azt vagy a magánszemély a kifizetés napjának negyedévét követő hónap 12-ig fizesse meg. A magánszemélynek az általános szabá lyoknak megfelelően be kell vallania az éves adóbevallásában az osztalékra irányadó szabályok szerint, de elkülönítve a többi osztaléktól. (Így szól a vonatkozó szabály, ami biztosan teljesen kézenfekvő lesz, ha majd meglátjuk a vonatkozó adóbevallási nyomtatványt!) AZ ÁTALAKULÁS ALATT A SZÁMVITEL ZAVARTALANUL FOLYIK 2. Előző évi utolsó számunkban megjelent írásunkat az átalakulási iratok könyvvizsgáló általi hitelesítési teendőivel folytatjuk. A vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket is el kell látni hitelesítő záradékkal, értelemszerűen alkalmazva a számviteli törvény nek az éves beszámolók hitelesítésére vonatkozó záradék, valamint a standard szövegét. Ajánlatos a vagyonmérleg-tervezetet és a vagyonleltár-tervezetet egy-egy jelentésbe foglalni, amelynek javasolt tartalma a következő lehet (természetesen külön-külön jelentés készül az átalakulás előtti és átalakulás utáni mérleg- és leltártervezetekhez): A./ Az átalakuló társaság általános adatainak bemutatása: név, székhely, tulajdonosok, cégbejegyzés kelte, száma, tevékenységi köre, alaptőke, alapítás ideje, könyvvezetés módja, beszámolás módja. B./ Bevezető, amelyben ismertetésre kerül a megbízás tárgya és az átalakuló társaság 4 A SZAKMA IRÁNYTŰJE!

5 C./ A vagyonértékelési módszer és az alkalmazott vagyonértékelési elvek bemutatása D./ Az értékelés alapjául szolgáló dokumentumok bemutatása E./ A vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezet adataihoz fűzött magyarázatok F./ Az átalakuló szervezet vagyoni helyzetének bemutatása G./ Független könyvvizsgálói jelentés hitelesítő záradékkal Mellékletek: Vagyonmérleg-tervezet Összevont vagyonleltár-tervezet Függelékek: Egyes eszközök és források analitikus részletezése. Teljességi nyilatkozat, amelyet a megbízó bocsátott ki. Az eddigiekben leírtakból talán megállapítható volt, hogy az átalakuláshoz kapcsolódó számviteli és könyvvizsgálati feladatok zöme a cégbírósági kérelem benyújtásához szükséges a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezet elkészítéséhez kapcsolódik, de bőven maradnak még tennivalók (ha a törvények azokat lényegesen rövidebben is intézik el) a cégbejegyzést követő végleges vagyonmérleg és vagyonleltár elkészítése terén is. IV. Az átalakuló gazdasági társaság végleges vagyonmérleg-készítési tudnivalói Az átalakulás során megszűnő gazdasági társaság a végleges vagyonmérleg elkészítését megelőzően köteles az átalakulás napjával a számviteli törvény szerinti éves beszámoló készítés szabályainak megfelelő beszámolót készíteni analitikus és főkönyvi nyilvántartásai lezárása alapján. Az átalakulás során meg nem szűnő társaság végleges vagyonmérlegét a folyamatos könyvelés alapján készíti el a könyvek és az analítikus nyilvántartások lezárása nélkül. Vagyonmérleg-tervezet és a végleges vagyonmérleg között úgy van meg a kapcsolat, hogy a tervezetbe felvett átértékelési különbözetek a végleges vagyonmérlegen is keresztülvezetésre kerülnek. Természetesen teljesen mások lesznek a vagyonmérleg-tervezet és a vagyonmérleg adatai, hiszen fordulónapja között eltelik valamennyi rövidebb vagy hosszabb idő. V. Az átalakulással létrejött (jogutód) társaság végleges vagyonmérlege Az átalakulásban meg nem szűnő társaság az átalakulás utáni vagyonmérlegét úgy készíti el, hogy könyveibe a megszűnő társaságtól átvett (ill. átadott) eszközöket és forrásokat a folyamatos könyvelés keretében felveszi annak végleges vagyonmérlege alapján. Ez alapján a könyvviteli mérleg alapján, valamint a következő módosító adatok regisztrálásával készül el az átalakulással létrejövő szervezet végleges vagyonmérlege: A vagyonmérleg-tervezet és a végleges vagyonmérleg saját tőke eltérése a tőketartalékkal szemben rendezendő. Ha ezzel elfogy a tőketartalék, akkor a további mínuszok az eredménytartalékot csökkentik. A pénzbeni és a nem pénzbeni hozzájárulás átalakulás napjáig még nem teljesített része, ill. az addig ki nem adott vagyonhányad része, ill. az addig ki nem adott vagyonhányad jegyzett, de még be nem fizetett tőkeként, ill. kötelezettségként veendő fel a végleges vagyonmérlegbe. 5 FEKTESSÜNK BE ÖNMAGUNKBA!

6 Az átalakulással létrejövő társaság végleges vagyonmérlege fontos dolgokat mutat és bizonyos esetekben komoly konzekvenciákkal járhat: Amennyiben ugyanis a saját tőke adata nem éri el a vagyonmérleg-tervezet szerinti jegyzett tőke összeget, tőkeleszállítást kell végrehajtani. Kft-vé, közhasznú társasággá és rt-vé történő átalakulás esetén, ha a végleges vagyonleltárban szereplő elkülönített, a jegyzett tőke részét képező eszközök értéke nem éri el a tervezet szerinti jegyzett tőke értékét, úgy ugyancsak le kell szállítani a jegyzett tőkét. Nem készítendő végleges vagyonmérleg, ha az átalakulás cégbejegyzését a cégbíróság elutasítja vagy időközben visszavonják a kérelmet, s így a cégbírósági eljárás megszűnik. VI. Végleges vagyonleltár-készítés Mind az átalakuló társaság, mind az átalakulással létrejött társaság végleges vagyonmérlegeihez vagyonleltárakat is kell készíteni. Erről azért nem írunk külön, mert a készítés szabálya teljesen azonos a vagyonleltártervezetnél leírtakkal. A társasági törvény értelmében a végleges vagyonmérleget és vagyonleltárt is be kell adni a Cégbíróság részére, amelyet szintén el kell látni a könyvvizsgáló hitelesítő záradékával. Mindezt a cégbejegyzés napját követő 90 napon belül kell produkálni mind a jogelőd, mind a jogutód társaság(ok)ra vonatkozóan. A végleges vagyonmérleg és vagyonleltár fordulónapja vagy a cégbejegyzés napja vagy a társaság által az átalakulás időpontjaként választott nap. Hogy biztos legyen a siker, azt is Jelentésbe foglalva tanácsoljuk elkészíteni hasonlóképpen, mint ahogyan azt a tervezetről szóló résznél leírtuk, természetesen értelemszerűen egyszerűsített tartalommal. A jelentés megírásánál arra is gondolni kell, hogy ez az anyag fontos bizonylata lesz a könyvelésnek, amely az átalakult társaság nyitómérlegének elkészítéséhez nélkülözhetetlen. Hogy teljes legyen az átalakulással kapcsolatos könyvelési és könyvvizsgálói feladatok ismertetése, végezetül még kitérünk az adózási szabályokra is, amelyek szintén változtak. Az átalakuló adózónak ideértve az átalakulással létrejött adózót, az átvevőt és a fennmaradót is az átalakulás napjától számított 30 napon belül társaságiadó-előleg bevallást kell tenni [Art. 33. (8)]. Az Art. megfogalmazása szerint a felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás nélkül megszűnő adózónak, valamint a Sztv. VII. fejezete szerint sajátos beszámolót készítőnek s az átalakulással érintett megszűnő társaság e körbe tartozik az Art. 33. (3) szerinti soron kívüli bevallást kell benyújtani valamennyi adóról (a magánszemélyt saját személyében terhelő azon adók kivételével, amelyről éves adóbevallást kötelező benyújtani), amely bevallással még nem fedezett időszakban keletkezett. Az átalakulásban megszűnő társaságoknak az éves elszámolású adókról a Sztv-ben a beszámolókészítésre előírt határidőn belül a havi és negyedéves időszakonként történő adó-megállapítású adókról a megszűnés napját követő 30 napon belül kell az adóbevallást benyújtani. Az éves elszámolású adók időben történő be vallása elkészítéséhez már csak azt kell megállapítani, hogy a Sztv. a beszámolókészítésre milyen határidőt ír elő, ugyanis az Art. ehhez köti a bevallási határidőt? Mi a Sztv-ben ilyen határidőt nem találtunk, hiszen a megszűnő társaságra vonatkozó szabály szó szerint a következő [Sztv (3)]: 6 A SZAKMA IRÁNYTŰJE!

7 Az átalakulás során megszűnő gazdasági társaság a végleges vagyonmérleg elkészítését megelőzően köteles az átalakulás napjával mint mérlegfordulónappal a Sztv. szerin ti beszámolóját elkészíteni, analitikus és főkönyvi nyilvántartásait lezárni. Lehet, hogy a több tv-ben végbement változtatások ezt a határidőt elsodorták? A törvényváltoztatások előtt ugyanis a megszűnő társaság adóbevallás készítési határideje a Gtvel összefüggésben a végleges vagyonmérleg készítés határideje + 30 nap volt, ami a megszűnéstől számított 120 napra esett!? Ennyiben foglaltuk össze az átalakulás ma hatályos, több törvényben előírt legfontosabb rendelkezéseit, amelyeket az átalakulás számviteli teendőit ellátóknak minimálisan ismerni kell ahhoz, hogy ennek a rutin feladatnak igazán nem tekinthető kihívásnak eleget tudjanak tenni. SOK HŰHÓ, MENNYIÉRT? Mire lapunk tisztelt olvasóink kezébe kerül, már túl leszünk ugyan február 5-én, mégis érdemesnek tartjuk tanulmányozni a magas pénztári állomány leépítésével összefüggő, osztalékfizetéssel kapcsolatos tudnivalókat, mert még az is lehet hasznos, ha valamiről tudjuk, hogy esetleg nem jó. Nagyon sok hiedelem kering ugyanis erről a témáról, tehát érdemes megismerni a vonatkozó szabályozást. Előző évi 10. és 11. számunkban részletesen írtunk erről a témáról a Nyilvános házipénztárak, az Osztalék vagy viszedék?, valamint a Megszűnt az adó, marad a kedvezmény című írásainkban, amely információk annak ellenére is időszerűek maradtak, hogy a házipénztáradóról szóló évi LX. tv-t az Alkotmánybíróság időközben hatályon kívül helyezte. Írásunkat követően december 22-én kihirdetésre került egy újabb salátatörvény, az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXXI. tv., ami tovább kavarta az ezzel kapcsolatos szabályokat úgy, hogy nem is csoda, hogy ma komoly kételyek vannak a végrehajtó fejekben. Szegény SZJA tv. ma már úgy néz ki, hogy ember legyen a talpán, aki eligazodik benne, és egyáltalán megtudja, hogy milyen időponttól milyen szabályokat is kellene betartania? Különösen könnyű talajt veszteni annak, aki az ún. egységes szerkezetbe foglalt törvény 7 FEKTESSÜNK BE ÖNMAGUNKBA! bizonyos változatait használja. Ha nem elég figyelmes ugyanis nagyon pórul járhat, mert az alaptörvényt módosító törvények (amelyekből pl. az SZJA törvényt illetően rengeteg volt) záró és átmeneti rendelkezéseinek sora követi az egységes szerkezetbe foglalt törvényt, ami szinte lehetetlenné teszi az eligazodást. A dolog lényege azonban az, hogy a hivatkozott cikkekben részletezettek szerint a magas pénztárállomány leépítésére az eredménytartalék terhére a kedvező 10 % osztalékadóval az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXXI. tv. értelmében, annak december 22-i kihirdetését követő 45 napon belül (azaz február 5-ig) van lehetősége, amely határidő jogvesztő! Erre a határidőre rendelkezésre kell állni adott társaság évi beszámolójának a társaság törvényben előírt fóruma által megállapítva, jóváhagyva és meg kell történnie az osztalék kifizetésének is. Több kérdés merült fel ezen szabály értelmezése kapcsán arról, hogy a teljes osztalékot ki kell-e fizetnie erre a határidőre? (Természetesen ez csak akkor kérdés, ha a 10 %-kal adózó rész fölött a szokásos 25 illetve 35 %-kal adózó osztalék is megállapításra került!)

8 Megítélésünk szerint a december 22-i kihirdetéstől számított 45 napos (azaz február 5-ig terjedő) jogvesztő határidő csak az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXI. tv ának (17) bekezdése értelmében 10 % SZJA mellett kifizetésre kerülő osztalékra hatályos. Ami még szintén több kérdést vetett fel az az volt, hogy a 10 %-os adóval kifizetésre kerülő osztaléknak egyértelműen feltétele-e a kész, elfogadott beszámoló? Megítélésünk szerint ehhez kétség sem férhet, hiszen a már idézett törvényi szabály úgy szól, hogy ez az osztalékfizetési szabály akkor alkalmazható, ha az osztalék megállapítása, jóváhagyása december 22-től számítva 45 napon belül megtörténik. Osztalékot megállapítani és jóváhagyni pedig csak az éves beszámoló megállapításával és jóváhagyásával egyidejűleg lehet. A két azonos című törvény közül a részletes szabályt a LXI. tv. alkotja meg, amelynek 223. (17) bekezdése kezdő mondata így szól: Az SZJA tv ának rendelkezéseitől eltérően a évi adózott eredmény felosztásakor a számvitelről szóló tv. szabályai szerint megállapított és jóváhagyott, a magánszemélynek a megállapítás évében megszerzett bevételként igazolt osztaléknak az eredménytartalék terhére megállapított összege után az a-f. pont szerint lehet az adókötelezettséget meghatározni. Az imént szó szerint idézett szabály is egyértelmű tehát atekintetben, hogy kedvező adózási szabály kihasználása csak kész beszámoló birtokában lehetséges. Az adó megfizetése tekintetében is különleges és kedvezményes szabályt alkotott meg a törvény, hiszen választási lehetőséget biztosít abban, hogy a 10 %-kal adózó osztalék adóját a kifizető vonja-e, vallja-e és fizeti-e be, vagy a kifizetőtől kapott igazolás alapján azt a magánszemély a bevételszerzés napját követő hónap 12. napjáig maga fizeti meg. S még egy lapáttal rádobott a törvényalkotó a kedvezmények kedvezményére, amikor kimondta, hogy mindkét esetben kérelmezhető részletfizetés, s ekkor az adóhatóság az adóévben és az azt követő négy adóévben öt egyenlő részletben történő megfizetést engedélyez. Ez természetesen a jövedelemszerzés adóévi bevallási kötelezettségét nem érinti! Tudjuk, hogy nagy hiánnyal küzd a költségvetés, amit mindenféle módon megkísérel mérsékelni, mégis gondolkodóba kell, hogy ejtsen bennünket, hogy érdemes e mindig a legegyenesebb utat járni, hiszen nem először bizonyosodik be, hogy a kicsit görbe út választása sokszorosan kifizetődőbb. Ezt támasztja alá a következőkben kifejtésre kerülő kérdésre ezúton adott válaszunk is. Sokan tették fel a kérdést, hogy nem vonatkozhat-e ez a kedvezményes osztalékadózási lehetőség azokra, akiknek nem volt a törvényben meghatározott szint feletti a pénztári állományuk, de van az előző évekről eredménytartalékuk? A válasz egyértelműen nem, s minden bizonynyal ezzel a kérdést feltevők is tisztában voltak, hiszen az amúgy is egyenes úton járókat nem kell kedvezményekkel kecsegtetni. E kérdéskört most már lezárva azért megosztanánk tisztelt olvasóinnak egy gondolatunkat, ami azt sugallja, hogy esetleg még visszaüthet a 10 % osztalékadóval nagy összegű eredménytartalékot igénybevőkre. Amely cégek ebből a körből ugyanis bankhitelből gazdálkodnak nem biztos, hogy finanszírozó bankjuktól jó pontot kapnak a saját tőke csökkenés miatt. Tehát a mai öröm lehet, hogy később ürömmé válik! 8 A SZAKMA IRÁNYTŰJE!

9 TANÁCSADÁS KÖNYVELŐKNEK Többször írtunk már e rovatunkban a könyvelő azon feladatáról, amit szignalizációnak neveztünk azaz, hogy jeleznie kell a management, vagy a tulajdonos felé, ha olyasmit észlel, ami szabálytalan s a vállalkozás ill. a befektetők számára veszélyes. Tudjuk, hogy nagyon hálátlan szerepről van szó, de mégsem lehet elkerülni, s biztosak vagyunk abban, hogy ezt a könyvelő kollégák is így érzik és ennek megfelelően is tevékenykednek. Mi csak jelezni kívánunk egy-két olyan témát, ami nagyon-, s egyre gyakoribb, és ha nem oldják meg, veszélyes lehet a vállalkozásra nézve. Egy ilyen igen elterjedt dolog, hogy a tulajdonos vagy tulajdonosok nagy összegű tagi kölcsönt nyújtanak az egyébként nem túl jól működő cégnek, amelyből esetleg még jövedelmet sem vesznek ki. A könyvelő figyelmének azon túl, hogy a vonatkozó szerződést mindenképpen meg kell követelnie a kölcsönnyújtásról, s a szerződés szerinti kamatot el kell számolnia, arra is ki kell terjednie, hogy ez egy adóellenőrzés során reflektorfénybe fog kerülni, s erre fel kell hívni a tulajdonosok figyelmét. Eddig ez a pénzmosásról szóló törvény szempontjából volt a könyvelő által különösen vizsgálandó, ami természetesen ma is fennáll, de mára az más okból is izgalmassá vált. Egyre-másra találkozunk ugyanis az APEH vagyonosodási vizsgálataival, amelyek bizony a jelentős összegű tagi kölcsönöket is célba veszik. A könyvelő természetesen a megbízó/ munkáltató vállalkozás könyveinek, adókap csolatainak helyes vezetéséért ill. megállapításáért felelős, de feltétlenül ajánlatos arra is felhívni a figyelmet (ha már látóterébe 9 kerül), hogy ez milyen veszélyt jelenthet a kölcsönt nyújtóra nézve. Gyakorta tapasztalható ugyanis az utóbbi időben, hogy a cég ellenőrzése során megállapított nagy összegű tagi kölcsön indít el az azt nyújtó magánszemélynél vagyonosodási vizsgálatot. Az ellenkezője is tapasztalható azaz, hogy a magánszemély jövedelemadó vizsgálata kapcsán jutnak el befektetése tárgyát képező vállalkozásához, amelyet nagy összegű tagi hitellel finanszíroz. Sokszor megkérdezik könyvelők, hogy nem szabálytalan-e a gazdasági társaságok életében ez a kölcsönügylet. Önmagában megfelelően dokumentálva ez nem szabálytalan, de számítania kell a kölcsönt nyújtónak arra, hogy bármikor megkérdezheti tőle az adóhatóság, hogy milyen forrásból nyújtotta a kölcsönt és azt igazolnia fog kelleni. Különösen érdekes a szituáció, ha adott vállalkozásból az annak nagyvonalúan kölcsönt nyújtó tulajdonos évek óta, vagy soha nem vett fel jövedelmet, a cég esetleg hosszú idő óta veszteséges, mert árbevételt alig realizál viszont költségei magasak. Ez a szituáció egyébként még a cégnél is elindíthat egy mélyreható adóvizsgálatot. Nem is beszélve a magánszemélyről, akinek bizony igazolnia fog kelleni, hogy miből volt annyi jövedelme, ami fedezetet nyújtott a kölcsön nyújtásra, s ezt színesítheti olyan tényállás is, hogy esetleg több éves adóbevallása szerint összesen sem volt akkora jövedelme, amekkora kölcsönt nyújtott. Természetesen más források is lehetnek, de azokat mind igazolni kell tudni. Anélkül, hogy ötleteket adnánk pl. kaphatta maga is kölcsön a pénzt, nyerhetett szerencsejátékon, örökölhetett is, de ezekről mind-mind bizonyítékokkal kell rendelkezni egyébként félő, hogy a for- FEKTESSÜNK BE ÖNMAGUNKBA!

10 rást eltitkolt jövedelemnek fogják minősíteni annak minden konzekvenciójával. Másik gyakori tapasztalat, hogy a cégek a foglalkoztatási jogviszonyt, vállalkozási jogviszonnyal váltják fel, amit a mai általánosan használt kifejezéssel színlelt szerződéseknek neveznek. Az ezzel, illetve megszüntetésükkel kapcsolatos legfőbb tudnivalókról külön írást jelentetünk meg, itt csupán arra szeretnénk rámutatni, hogy a könyvelő ezt szinte mindig vagy nagyon sokszor konstatálja, de tapasztalataink szerint veszélyeire nem hívja fel a management illetve a vállalkozó figyelmét, holott sok esetben ha ez megtörténne, s ez meghallgatásra kerülne, ügyesebb dokumentálással meg lehetne oldani a problémát. Természetesen tudjuk, hogy ez is a kényelmetlen feladatok közé tartozik, de nagyon ajánlanánk felvállalását. Sokszor bizonyítékokat is hagy a könyvelő, hogy konstatálta a problémát, mert pl. a vonatkozó számlára ráírja kételyeit. Ez igazolja ugyan éberségét és küzdelmére is sokszor rámutat, viszont valósággal életveszélyes egy ellenőrzés esetén. Gyakorta tapasztalunk ilyet könyvvizsgálat alkalmával, amikor is hathatós javaslatot teszünk a könyvelő kollégának, hogy a ráírásokat sürgősen tüntesse el. Aztán vagy megteszi, vagy nem. Sajnos félő, hogy ahogyan a könyvvizsgálónak átadja a terhelő bizonyítékokat, ugyanúgy megteszi ezt egy adóellenőrzés esetén is. Ilyesmi a régi világban szinte elképzelhetetlen volt, pedig az állami vállalati időkben sokkal kisebb volt a tét, mégis komoly előkészületek folytak egy-egy soros adóellenőrzés előtt és alatt a színfalak mögött. Valószínűleg ennek olyan oka is volt, hogy a cégek számviteli apparátusa népes csapat volt, s erre is jobban volt kapacitás. De ez már a múlté, viszont érdemes belőle kimazsolázni a ma is hasznosítható finomságokat. AZ IGAZAT, NE CSAK A VALÓT? Úgy gondoljuk, hogy a könyvelők körében ismeretes, hogy mit neveznek a ma gyakorivá vált szóhasználattal színlelt szerződéseknek, habár e szóösszetétel jóval szélesebb kategória. Azért, hogy teljesen egyértelmű legyen miről is témázunk: színlelt szerződésnek (mi is átvéve a szóhasználatot) azt az általában megbízási vagy vállalkozói szerződést nevezzük, amely a mögötte rejlő munkaviszony átcsomagolására, eltitkolására irányul! A Büntető Törvénykönyv munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalásnak minősíti azt a munkáltatót, aki munkaszerződés nélkül, színlelt szerződéssel foglalkoztat, és közterhet mulaszt. vonatkozó törvények első ízben moratóriumot adtak azoknak, akik felszámolják a színlelt szerződésekkel leplezett kényszervállalkozásokat és átalakítják azokat munkaszerződésekké. Azért beszélünk első ízben alkalmazott moratóriumról, mert azt még több követte, s azért említünk vonatkozó törvényeket, mert ezen szerződések felszámolása tárgyában alapvetően a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. tv. és az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. alkotott szabályokat. A mai helyzet az, hogy a moratórium lejárt, s információk szerint meg is kezdődtek az ellenőrzések, amelyek során nem kevés járulékhiányt és bírságot állapítottak meg. Lapunkban az elmúlt években már foglalkoztunk ezzel a témával, mégpedig akkor, mikor a A moratóriumot az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetési kötelezett- 10 A SZAKMA IRÁNYTŰJE!

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.szeptember VI. évfolyam 9. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.szeptember VI. évfolyam 9. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2014.szeptember VI. évfolyam 9. szám Tartalom A hónap témája Az új Ptk. számviteli összefüggései IV. rész Olvasói kérdések Kis értékű tárgyi eszköz könyvelése

Részletesebben

Közismert, hogy a kihirdetett, de hatályba nem

Közismert, hogy a kihirdetett, de hatályba nem A gazdasági társaságok közös szabályai Közismert, hogy a kihirdetett, de hatályba nem lépett Polgári Törvénykönyv (2009. évi CXX. törvény) nem tartalmazta a gazdasági társaságokról szóló szabályozást.

Részletesebben

XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe!

XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe! MOSZ HÍRLEVÉL XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe! Az országos szövetség az elmúlt két évtizedben több alkalommal adott ki a

Részletesebben

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Szövegmagyarázat: a javaslatban vastag betűvel aláhúzottan szereplő szöveg új szöveg, a 14-es

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója Előszó Tisztelt partnerünk/leendő partnerünk! Az alábbi kiadvány eredeti terveinktől eltérően azért nem könyv formájában készült, hogy ne a könyvespolcon landoljon, hanem a napi gyakorlatban, mintegy munkafüzetként

Részletesebben

Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez

Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez Budapest, 2009 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2005 2009. évi változásai (kiemelve a 2009. I. 1-étől hatályos változások)

Részletesebben

dosította:2013. évi CXXX. 39. -44.

dosította:2013. évi CXXX. 39. -44. A gazdasági gi társast rsaságok az új Ptk.-ban 2013.évi V. törvt rvény (módos dosította:2013. évi CXXX. 39. -44. 44. - pl. az átváltozó kötvény) Az új Ptk. egyik legfontosabb változása, hogy a gazdasági

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Kereskedelmi jogi alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A gazdasági társaságok 5.o. 1. A gazdasági társaságokra vonatkozó

Részletesebben

A korlátolt felelősségű társaságok jövője- avagy mi lesz veletek kft.- ék?

A korlátolt felelősségű társaságok jövője- avagy mi lesz veletek kft.- ék? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A korlátolt felelősségű társaságok jövője- avagy mi lesz veletek kft.- ék? Belső konzulens: dr. Szekeres Diána PhD Szanati Eszter Távoktatás Tagozat

Részletesebben

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei k l Számviteli és adózási szaktájékoztató IV. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A vállalkozások 1 ingatlanértékesítési ügyletei Az ingatlanok csoportosítása

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb eljárásjogi, számviteli és adózási kérdések Munkácsi Márta okleveles adószakértő kamarai tag könyvvizsgáló A végelszámolási eljárás I. rész KSH adatok 2013.

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. május IX. évfolyam 5. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz- és Tőkepiaci Tagozat konferenciája

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz- és Tőkepiaci Tagozat konferenciája Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz- és Tőkepiaci Tagozat konferenciája A Gt., Ctv., Szöv.tv., Hpt., Tpt. és a kapcsolódó jogszabályok (tervezett) módosításai és azok hatása. Budapest, 2006. december 11.

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.július VI. évfolyam 7. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.július VI. évfolyam 7. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2014.július VI. évfolyam 7. szám Tartalom A hónap témája Az új Ptk. számviteli összefüggései II. rész Olvasói kérdések Önkormányzati szolgáltatásnyújtás Skontó

Részletesebben

ÁFEOSZ-COOP Szövetség Vállalkozási ismeretek füzet. Tartalom

ÁFEOSZ-COOP Szövetség Vállalkozási ismeretek füzet. Tartalom Készítette: Pauker HOLDING Kft. Felelős vezető: Varga Szilárd Budapest, 2014 Tartalom Vállalkozási formák 8 Alapítás 8 1. CÉGALAPÍTÁS, LÉTESÍTŐ OKIRATOK CÉGJOGI TUDNI- VALÓK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN 9 a) - az

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

JOGPONT KISKÖNYVTÁR. Cégjogi kérdések és válaszok Társas és egyéni vállalkozások. TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz.

JOGPONT KISKÖNYVTÁR. Cégjogi kérdések és válaszok Társas és egyéni vállalkozások. TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz. JOGPONT KISKÖNYVTÁR Cégjogi kérdések és válaszok Társas és egyéni vállalkozások TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz.hu JOGPONT KISKÖNYVTÁR Cégjogi kérdések és válaszok Társas és

Részletesebben

C/14 A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYESSÉGÉT BIZTOSÍTÓ JOGINTÉZMÉNYEK

C/14 A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYESSÉGÉT BIZTOSÍTÓ JOGINTÉZMÉNYEK A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE A gazdasági társaságok napi döntéseket igénylő kérdéseiben a legfőbb döntést hozó szerv összehívásának társasági formánként szabályozott és garanciális okokból betartandó

Részletesebben

Civil szervezetekre vonatkozó törvényi rendelkezések

Civil szervezetekre vonatkozó törvényi rendelkezések Civil szervezetekre vonatkozó törvényi rendelkezések ÁROP-1.A.6-2013-2013-0005,,TANDEM -TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! BEVEZETÉS Az Országgyűlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Társasági formaváltás számviteli feladatai a Szepetneki Zöld Mező Szövetkezet példáján keresztül Belső konzulens: Simonné Romsics Erika Külső

Részletesebben

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata 2012. december 20-i Képviselő-testületi ülésére) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Fővárosi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben

Tisztelt Főiskolai Munkatársaim!

Tisztelt Főiskolai Munkatársaim! Nyíregyházi Főiskola Rektorától ADÓVÁLTOZÁSOK-2008 Tisztelt Főiskolai Munkatársaim! A 2008-as év beköszönte jelentős változást hozott a Magyarországon érvényes adótörvényekben és a gazdasági társaságok

Részletesebben

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 4. szám, 2013. április T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Mikrogazdálkodói egyszerûsített 1 éves beszámoló Kik választhatják? Számviteli

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben