J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének március 25-én tartott nyilvános üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én tartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: március 25-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: óra A képviselő-testületi ülés helye: Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Bősárkány, Kossuth u. 1. A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: Szalay Imre polgármester Bagó Szabolcs Bella Imréné Németh Gábor Rácz István Török Imre Varga Sándor testületi tagok A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Dr. Horváth Rita jegyző Lidi Attila Községi Sportegyesület elnöke Szalay Imre polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 7 tagjából 7 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 1. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a testület az Mötv. 46. (2) bekezdése alapján. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal elutasította a zárt ülésen történő tárgyalásra vonatkozó javaslatot. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend elfogadását. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 22/2015. (III.25.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá. 1

2 Napirend előtt: Napirend: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról. Nyilvános ülés napirendje: 1. Községi Sportegyesület támogatás iránt benyújtott pályázata 2. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló rendelet megalkotása 3. Az önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadása 4. Az önkormányzat évi belső ellenőrzési stratégiájának elfogadása Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 5. Az önkormányzat évi gazdasági programjának elfogadása 6. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 7. Egyéb ügyek, tájékoztatók Zárt ülés napirendje: a.) Pályázati lehetőség ügyeleti autó cseréjére b.) Árajánlat vízmegtakarító eszköz beszerelésére c.) TÖOSZ szándéknyilatkozat d.) Rendőrség jutalmazása 8. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntéseiről Előterjesztő: Bella Imréné bizottsági elnök Napirend előtt: Szalay Imre polgármester Ismerteti a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 2

3 23/2015. (III.25.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. (A beszámoló írásban mellékelve) Napirend tárgyalása: 1. napirendi pont Községi Sportegyesület támogatás iránt benyújtott pályázata Szalay Imre polgármester Az önkormányzat a költségvetési rendeletében az egyesületek és civil szervezetek támogatására 4 millió forintot különített el. A rendelkezésre álló keretet a Kulturális és Sportbizottság felosztotta az egyesületek között, azonban a Labdarúgó Szakosztály számára még nem ítélt meg támogatást. Felkéri Lidi Attilát a Sportegyesület elnökét, hogy adjon tájékoztatást a sportöltöző készültségi fokáról. Lidi Attila Sportegyesület elnöke A Sportegyesület a sportöltöző felújítására még a tavalyi évben pályázatot nyújtott be. Beszámolójában leírta a 2014 évi kiadásokat és hogy a 2015-ös évben milyen működési költségek várhatóak. A pályázatban ,-Ft-os támogatás szerepel. Az egyesület működéséhez a támogatásra mindenképpen szükség van. A sportöltöző felújítása még 2013-ban elkezdődött. Tulajdonképpen a Magyar Labdarúgó Szövetség a sportöltöző felújításához 3 x ,-Ft-os támogatást ígért ban a Sportegyesület az első 10 millió forintos támogatást megkapta 30%-os önrész mellett, tehát 7 millió forintot sikeresen fel is használt ben ismét sikerrel nyújtották be a pályázatot. A sportöltöző felújításának millió forint a költségvetése. Úgy gondolták, hogy ennyi összeggel neki tudnak vágni a felújításnak. A sportöltöző felújítása miatt történtek az egyesület életében változások, mérkőzés cserék. Ennyi anyagi támogatással eljutottak oda, hogy az épület tetőszerkezetét le tudják bontani és ráépítést meg tudják valósítani. Olyan készültségre tudják hozni a sportöltözőt, hogy még idén tavasszal, húsvétkor csapatot tudjanak fogadni. Még 2013-ban megígérte a Labdarúgó Szövetség a háromszori 10 millió forintos támogatást. Mivel idei évben nem találta az előminősítéses pályázatot, ezért felvette a kapcsolatot a Labdarúgó Szövetséggel a kapcsolatot. Azt a tájékoztatást kapta, hogy 2015-ben nem kerül sor a pályázat kiírására. Viszont azt a bíztatást kapta, hogy mivel futó beruházásról van szó, a TAO-s pályázat keretében befejezésre kerülhet. A pályázat forrás oldalát a Sportegyesületnek kell biztosítani. A pályázatot a Labdarúgó Szövetségnek kell jóváhagynia, majd a Sportegyesületnek olyan cégeket kell találni, akik a társasági adójukból egy összeg határig támogathatják az egyesületet. A harmadik 10 millió forint lehívása annyiból változik, hogy itt a pályázati részt az Sportegyesületnek kell kifizetni. 7 millió forintnyi társasági adót elég nehéz lesz cégektől összeszedni. Ami problémát jelent, hogy ezeket a pénzeket decemberben utalják. Most az a probléma, hogy a készülő sportöltözőt a már megnyert 20 millió forintból teljesen nem tudják elkészíteni, ha a pénz elfogy az építkezés megáll. Úgy gondolja, hogy gondoskodással és összefogással be lehet nyújtani a TAO-s pályázatot, de az építkezést csak januárjában tudják tovább folytatni. A Megye I. osztályba jutás feltétele volt a kerítés, amelyet a tavalyi pályázatban szerepeltettek is. A sportterület kerítési költségét elfogadta a Magyar Labdarúgó Szövetség, valamint a labdarúgó hálók cseréjére, átcsoportosítására is elfogadott egy pályázati összeget. Ezt a két tárgyi beruházásban szereplő jogcímet szeretnék az öltöző felújítására átcsoportosítani, ami ,-Ft. Ebből a pályázati rész ,-Ft, 3

4 a 30%-os önrész pedig ,-Ft. Kérelmezni kell, hogy ezt az összeget átcsoportosíthassák a sportöltöző felújítására. Utólagosan kér elnézést a Képviselő-testülettől, hiszen ezt a pénzt még 2014 decemberében lehívták, a Sportegyesület számláján van. Tehát a kerítés és a labdafogó hálóra rendelkezésre álló pénzt a 4 millió forintot szeretnék átcsoportosítani a sportöltöző felújítására. Kéri a képviselő-testületet, hogy ezen pályázathoz szükséges önrészt ,-Ft-os összeggel támogassa a Sportegyesület pályázatát. Ha kiírták volna a 2015-ös előminősítéses pályázatot, ahhoz az önrész 3 millió forint lett volna, melyet a évi költségvetésében biztosítja az önkormányzat. Török Imre képviselő Megkérdezi, hogy évre ez már egy új kérelem? Lidi Attila Sportegyesület elnöke Határozat korábban erről nem született, mert a pályázat nem volt kiírva, de jelezték, hogy 2015-ben ismét lesz az előminősítéses pályázat. Bagó Szabolcs képviselő Mindig utólagosan, vagy éppen a testületi ülés előtt értesülnek a tényekről. Szerinte ez úgy működik, ha valakinek valamilyen kérelme van azt illik időben eljuttatni a megfelelő helyre. A Kulturális Bizottság már megtárgyalta az egyesületek támogatásának a kérdését és a bizottság nem látta indokoltnak az ,-Ft-os támogatás megítélését. Nagyon komoly összértékű dologról van szó és átláthatatlan az egész. Felmerül a kérdés, hogy elkészül-e a beruházás és indokolt-e az ilyen nagy mértékű támogatás megítélése. Igazából nem derül ki, hogy mennyi az az összeg, amely rendelkezésre áll más forrásból, vagyis amelyet az önkormányzatnak kell kipótolnia. Mivel nagyon sok pénzről van szó, ehhez kérne egy kis betekintést, információt. Mennyi az az összeg, amellyel az egyesület gazdálkodik? Lidi Attila Sportegyesület elnöke A TAO-s pályázatokat mindig jóvá kell hagyatni, tehát igényt kell benyújtani meghatározott célra. A Megyei I. osztály feltétele a kerítés. Tavaly a foci csapat Megyei I-ben játszott, ami szerinte Bősárkánynak dicsőség. Minden erejével azon dolgozik, hogy a foci csapatot visszavigye az I. osztályba, ehhez a tárgyi feltételeket szeretnék megvalósítani. Tehát, ha ez követelmény a Labdarúgó Szövetségnél, ehhez pályázati forrást is elő kell teremteni. Ezt az igényt benyújtották és jóvá is hagyták. Az a kérdés, hogy ezt a támogatást le tudják-e hívni, tudnak-e annyi társasági adót összegyűjteni, hogy ez a pályázat megvalósuljon. Sajnos, amíg ez a forrás nem áll rendelkezésre a pályázathoz, addig nem terheli feleslegesen kérésekkel a képviselő-testületet. Rácz István képviselő Mikor a bősárkányi foci csapat a Megyei I-be lépett megkapta az ehhez szükséges forrást, kerítésről szó sem volt. A Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya mielőtt a Megyei I-be került mennyi támogatást kapott.? Szalay Imre polgármester Tavaly a foci csapat ,-Ft ,-Ft támogatást kapott. Rácz István képviselő Tiszteletre méltó ez a beruházás. Nincs tisztában azzal, hogy mikor elindult akkor a Magyar Labdarúgó Szövetségtől ígéretet kaptak-e a pályázat kiírására? Tehát az MLSZ-től megkapták a határozatot, hogy lesz második és harmadik pályázat is? Lidi Attila Sportegyesület elnöke A 2013-as pályázat lezárult és 2014-ben benyújtottak egy kérelmet a meghosszabbításra. Bíztak abban, hogy 2015-ben is lesz előminősített pályázat. Bízik benne, hogy ez a pályázati kiírás meg fog jelenni. Kéri megteremteni annak a lehetőségét, hogy a 7 millió forintos pályázati pénzt társasági adókból tudják összegyűjteni. Korábban ezt a pénzt az MLSZ biztosította. 4

5 Rácz István képviselő Mi a biztosíték arra, hogy ezt a pénzt az egyesület össze is tudja szedni? Lidi Attila Sportegyesület elnöke Úgy gondolja, hogy össze tudják gyűjteni a határozatban kiírt pályázati önrészt. Szalay Imre polgármester Elmondja, hogy az önkormányzat költségvetése az idei évben 285 millió forint, amelyet feladatfinanszírozás keretében biztosítanak. Tehát minden egyes pénzeszközhöz hozzá van rendelve a feladat is. Az egyesületek támogatására 5 millió forint áll rendelkezésre. Ebből az 5 millió forintból, mint fejlesztési forrásból év végére 50 vagy 100 millió forintos beruházásokat tudna az önkormányzat megvalósítani. A Költségvetési rendeletet már elfogadta az önkormányzat. A Kulturális Bizottság megtárgyalta a Sportegyesület kérelmét, de döntést nem tudott hozni. Az egyesület kérelmében szerepel pl. az edzők juttatása is, ami 1 millió forintos tétel. Egy kicsit úgy néz ki, hogy az önkormányzat fizeti az edzők tiszteletdíját. Ez idáig is jóval magasabb összeggel támogatta az önkormányzat az egyesületet, mint az egyéb civil szervezeteket. Sajnos a támogatáshoz több forrás nem áll rendelkezésre. Varga Sándor képviselő Ő a Kézilabda Szakosztály edzője és nem kap ezért térítést. Németh Gábor alpolgármester A sportöltöző felújításával kapcsolatban elmondja, hogy még az elején kapott a képviselő-testület egy tervrajzot, ami szerint az 1/3-os támogatást meg is kapta az egyesület. Elkezdődött a felújítás, amiről az önkormányzat nem kapott tájékoztatást. Erről, azért is illett volna tájékoztatást adni, mivel ez a létesítmény a falué. Megtekintették a felújítást és akkor döbbentek rá, hogy teljesen más kivitelezés valósul meg, mint ami a tervrajzon van. Nem tudott a képviselő-testület sem a kivitelezőről, sem arról, hogy maga a beruházás mennyibe fog kerülni. Az elmúlt 2 évben elköltöttek 20 millió forintot és vajon az épület készültségi foka arányban áll-e az elköltött pénzzel? Vajon mennyi pénz szükséges még a befejezéshez? Tulajdonképpen az önkormányzat nem ismeri a létesítmény műszaki tartalmát. Jó lenne konkrétumokat hallani, például hogy ebből a 20 millió forintból megvalósult a létesítmény 60%-a. Az lenne a kérdése, hogy a felhasznált 20 millió forintból milyen készültségi fokra került ez az épület? Ha létesítmény 37 millió forint, akkor még 7 millió forinttal még mindig nem kész az épület és kerítés sem lesz. Még arról sem esett szó, hogy a Sportegyesület milyen összegből gazdálkodik. Mivel nincs rálátása az önkormányzatnak az egyesület működésére, ezért azt sem tudják, hogy a támogatásokat mire költik. Az sem derül ki, hogy a támogatóktól és egyéb hozzájárulásokból befolyt összeg hová kerül. Lidi Attila Sportegyesület elnöke 2012-ben úgy vállalta el ezt a társadalmi pozíciót, hogy az Sportegyesület pénzügyeit az önkormányzat vezeti. Kérte, hogy egy önkormányzati alkalmazott kezelje a Sportegyesület pénz ügyeit, hogy bármikor betekintése nyíljon a Képviselő-testületnek, vagy bárkinek a pénzügyekbe. Önkormányzati alkalmazott vezeti a Sportegyesület könyvelését: a jegybevételektől a szponzori támogatásokig mindenbe be lehet tekinteni. Úgy gondolja, hogy ennél nagyobb rálátás nem kell. Úgy gondolja, hogy ezeket a támogatásokat tárgyi beruházásra kapták, amelyek meg is valósultak. Az automata öntöző berendezéshez is az önkormányzat biztosította az önrészt. A pályán a világítás már kész, a hangosítás is meg fog valósulni. Vásárolt az egyesület egy fűnyíró traktort, amely védett helyen van és karban van tartva. A támogatások 80-90%-át tárgyi fejlesztésekre fordították. Mit valósítottak meg a 20 millió forintból: az épület lebontásra került, az épülethez a 5

6 hozzáépítés megtörtént, az épület megkapta a régi és új födém együttes kivitelezését, az emeleti főfalakat, a konkrét tervdokumentációját (födémtervet, építészeti tervet, kiviteli tervet), elkészült az új tetőszerkezet. A nyílászárók cseréje megtörtént, kivéve a három öltöző ablaka, a közösségi helyiség bejárati ajtaja. Úgy tervezik még, hogy a régi épületet szükséges felújítani, hátra van az épület higiéniai festése, az új épületrész teljes kialakítása (vakolása, aljzatbeton, beltéri nyílászárók), teljesen új zuhanyzó kialakítása. Ez a műszaki készültségi fok volt betervezve 2014-ben. Az valóban igaz, hogy tervmódosítások történtek ban valóban Farkas Imre sporttársuk által elkészített nyers tervek alapján nyújtották be a pályázatot. Ezeket a terveket egy kicsit még módosították és így töltötték fel a pályázathoz 2013-ban év elején is ugyanezeket a nyers terveket töltötték fel és erről kapott tájékoztatást a képviselő-testület, majd a terveket 2014-ben engedélyeztették. Ezeket a terveket a játékosoknak, a tagoknak is kiosztották véleményezésre. Utólagosan kér elnézést, hogy az engedélyes tervrajzokat egy kicsit megkésve küldte át. Az új öltöző nagyobb lett alapterületre is és jobban hasznosítható. Ezek a módosítások több ember kezén is keresztül mentek. Szalay Imre polgármester Elmondja, hogy az önkormányzat nem vezetheti sem a Sportegyesület, sem más civil szervezet számláját. Önkormányzati alkalmazott saját szabadidejében intézheti a Sportegyesület pénzügyeit, de a Képviselő-testületnek erre nem lehet rálátása. Igazából az lenne a probléma forrása, hogy mindig mindent az utolsó pillanatban tudnak meg. Ez nem jó, hogy a Képviselő-testület utólagosan értesül dolgokról. Saját példa, hogy orvosi ügyeleti autóra szeretne az önkormányzat pályázni, de az ezzel kapcsolatos előterjesztést már most megkapta a képviselő-testület, pedig a pályázat még nem került kiírásra. Igazából a képviselő-testületnek a Sportegyesület dolgaira rálátása nincsen. Németh Gábor alpolgármester Van-e olyan szakember, aki a sportöltözőre ráfordított összeget és a műszaki készültségi fokát ellenőrzi és jóváhagyja? Az építkezésnek van-e műszaki ellenőre? Lidi Attila Sportegyesület elnöke Igen van. Mivel a sportöltöző felújítása kötelezően e-naplós és megfelelő jogosultsággal rendelkező műszaki ember vezeti. Németh Gábor alpolgármester Felelős műszaki ellenőrre gondolt, aki ellenőrzi maga az építkezést. Van-e? Lidi Attila Sportegyesület elnöke Ha generál kivitelezésről beszélünk nem szükséges műszaki ellenőr, csak műszaki vezető. Nem tartották szükségesnek a műszaki ellenőrt, hiszen több százezer forint kifizetéséről lenne szó. Az összes alvállalkozó bősárkányi és sportbarát és sporthoz kötött. A munkák 60%-át bősárkányi vállalkozók végzik. Ha törvény nem teszi kötelezővé, akkor ezáltal több százezer forintot spóroltak az egyesületnek. Szalay Imre polgármester A műszaki ellenőr olyan szakember, aki ellenőrzi, hogy pl.: elvégeztek kb. 100m2 tetőszigetelést. Szerinte minden ilyen nagyobb beruházáshoz szükségeltetik. Az Építési Hatóságnak ellenőrzési jogköre van, vizsgálja, hogy szabályszerűen folyik-e az épület megépítése. Annak érdekében, hogy a megrendelő hogy megfelelően biztosítani tudja magát a kivitelezővel szemben, műszaki ellenőr szükséges. Lidi Attila Sportegyesület elnöke Úgy gondolja, hogy a műszaki vezető ezért a munkáért teljes mértékben felel. 6

7 Rácz István képviselő Akkor cselekedett volna helyesen a Sportegyesület vezetősége, ha ezt az összeget nem spórolják meg ,-Ft lett volna a műszaki ellenőr alkalmazása, de nyugodtak lehettek volna, hogy azok az anyagok, amelyeket előírt az Építési Hatóság beépítésre kerültek. Véleménye szerint, mivel közpénzről van szó, indokolt lett volna a műszaki ellenőr alkalmazása. A ravatalozó felújításánál is volt műszaki ellenőr. Szalay Imre polgármester Műszaki ellenőr volt tavaly a buszfordulónál is, és a művelődési ház felújításánál is. Varga Sándor képviselő Mi történne, ha az önkormányzat ezt az ,-Ft-os támogatást nem tudná az egyesület rendelkezésére bocsátani, milyen készültségi szintig jutna el az egyesület az épület felújításával? Lidi Attila Sportegyesület elnöke Ha az önrészre a pénzt nem tudják összeszedni, akkor a meglévő pályázati pénzt vissza kell utalni. A munkálatokkal eljutnának addig, hogy minden kőműves munka, aljzat betonozás megtörténne, a szaniterek, vizesblokkok kialakítása, ablakok nyílászárók beépítése befejeződne. A hátsó büférészen a kültéri burkolat, az épület alsó részén a hungarocell felragasztása illetve a festés elkészülne. Az ,-Ft magának a Sportegyesület működéséhez szükséges, nem pedig a beruházáshoz. Az összeg hasonló, de azt a működési támogatáson felül kéri az egyesület. Németh Gábor alpolgármester Más fontosabb dologra sem tudja az önkormányzat biztosítani a pénzbeli támogatást. Nem biztos, hogy most ehhez hozzájárulhat az önkormányzat. Varga Sándor képviselő Mikor az általános iskolai öltöző felújítására nyújtottak be pályázatot, akkor előbb megbeszélte a polgármesterrel, hogy tudja-e az önkormányzat az önrészt vállalni. A képviselők közül nem biztos, hogy mindenki tisztában van vele, hogy erre az ,-Ftra még szüksége van a Képviselő-testületnek. Az önkormányzat költségvetési terv alapján működik, amit előre ütemezni kell. Már a múlt hónapban jelezte az önkormányzat felé, hogy mire szeretne pályázni az iskolában. Szép dolog, hogy próbál az egyesület pályázat útján előre jutni, csak az önerőt nem mindig tudja az önkormányzat bevállalni. Lidi Attila Sportegyesület elnöke Szerinte tájékoztatva volt a Képviselő-testület. Háromszor ,-Ft-ról volt szó és az ehhez szükséges 2 x 3 millió forintról. Bagó Szabolcs képviselő A támogatás egy részét működésre a másik részét pedig beruházásokra nyújtja a képviselő-testület. A Sportegyesület magába foglalja a Labdarúgó Szakosztályt, a Kézilabda Szakosztályt, és a Teke Szakosztályt. Viszont finanszírozás szempontjából külön van a Teke és Kézilabda Szakosztály támogatása. Támogatás szempontjából érdemes lenne külön választani a szakosztályok támogatását. Lidi Attila Sportegyesület elnöke A pénzügyek külön kezelését már ő is kérte, hiszen a Labdarúgó Szakosztálynál szigorú jelentések és elszámolások vannak. Mivel a sportöltöző beruházásnál is fontos az átláthatóság és a megfelelő elszámolás. Bagó Szabolcs képviselő Jó lenne megtalálni az egészséges egyensúlyt az együttműködésben. Az együttműködés alapja a tisztánlátás. Ő sem tartja átláthatónak az egyesület működését. Szerinte egy közösségi pénzből gazdálkodó civil szervezet működése legyen átlátható. Az a legnagyobb probléma, hogy sokszor késve értesülnek dolgokról. Ha esetleg a dolgokról a Sportegyesület előre kikérné a képviselő-testület véleményét, akkor szájíze mindenkinek 7

8 sokkal jobb lenne. Mivel az önkormányzat a legnagyobb szponzor, ezt az együttműködésben is szeretnék érvényesíteni. Továbbra is nyitva áll a kérdés, hogy a támogatásra igényelt ,-Ft-ra szükség van-e? Azt javasolja, míg az egyetértés nincsen meg, addig függessze fel a képviselő-testület a támogatás odaítélését. Szalay Imre polgármester A Kulturális Bizottság a többi egyesület számára már felosztotta a támogatás összegét. A maradék ,-Ft támogatás odaítélését mindenképpen javasolja a Sportegyesület Labdarúgás Szakosztályának a működési költségekre. Viszont a másik ,-Ft-os támogatást nem javasolja biztosítani, hiszen az önkormányzat anyagi lehetőségei nagyon szűkösek. Javasolja, hogy a bizottság tagjai még egyszer üljenek össze, beszéljék át a sportöltöző felújításával kapcsolatos dolgokat. Lidi Attila Sportegyesület elnöke Az egyesület nevében megköszöni az ,-Ft-os támogatást ben a Sportegyesület ugyanezen támogatásra ,-Ft-os támogatást kapott, akkor sokkal kevesebb labdarúgó volt az egyesületben, mint most. Varga Sándor képviselő Úgy tudja, hogy a Sportegyesületnek az ,-Ft-on kívül van még ,-Ft-os társasági adó támogatása is utánpótlás nevelésre. Ennyi pénzből lehet utánpótlást nevelni. Lidi Attila Sportegyesület elnöke: A Sportegyesület nem tudta lehívni ezt a pénzt. A Labdarúgó Szakosztálynál sportfejlesztés keretében legnagyobb részben tárgyi beruházások voltak. Úgy gondolja, hogy az egyesület fejlődik, ezt mind szakmai, mind pedig pénzügyi szempontból vállalja. Rendszeresen figyelik a pályázatokat, cégekkel tartják a kapcsolatot és ezért az egyesület vezetősége sokat tesz. Varga Sándor képviselő: Elmondja, hogy ő közel 60 játékossal dolgozik együtt. Megpróbálja az egyesületet az anyagi lehetőségeihez mérten működtetni. Az önkormányzat anyagi lehetősége is véges, ezért a Labdarúgó Szakosztály is próbáljon meg saját erőből pályázni. Lidi Attila Sportegyesület elnöke: Utánpótlás nevelésre ,-Ft-ot tudtak igénybe venni. Török Imre képviselő: A Labdarúgó Szakosztály az önkormányzat költségvetésének közel a 3%-át kéri támogatásként. Szalay Imre polgármester: Az önkormányzat évi költségvetéséből ,-Ft-os támogatást javasol a Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya számára. Bagó Szabolcs képviselő: Javasolja, hogy amíg nincs egyetértés, függessze fel az önkormányzat a Labdarúgó Szakosztály támogatását. Lidi Attila Sportegyesület elnöke: A bajnokság elindult, ezért a támogatásból egy kis részteljesítést szeretné kérni. Szalay Imre polgármester: Az ,-Ft-ot az épület felújításához nem tudja támogatni. Javasolja, hogy a Községi Sportegyesület részére, az éves működési költségekre megállapított ,- Ft összegű támogatást az önkormányzat folyósítsa az Egyesület részére. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 8

9 A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 5 tartózkodással elutasította a határozati javaslatot. Szalay Imre polgármester Szavazásra bocsátja a működésre nyújtott ,- Ft összegű támogatás folyósításának felfüggesztését a Sportegyesület képviselőjével való egyeztető megbeszélés megtörténtéig. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. 24/2015. (III.25.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Sportegyesület működési költségeire megállapított ,- Ft összegű támogatás folyósítását felfüggeszti az Egyesület képviselőjével való egyeztető tárgyalás megtörténtéig. Felkéri a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság elnökét az egyeztetés lebonyolítására. Felelős: Bagó Szabolcs elnök Határidő: azonnal Szalay Imre polgármester: Javaslata, hogy a működésre nyújtott ,- Ft összegű támogatáson felül, a Községi Sportegyesület sportöltöző felújításához benyújtott további ,- Ft összegű igényét ne támogassa a Képviselő-testület. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta. 25/2015. (III.25.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Sportegyesület sportöltöző felújításához benyújtott ,- Ft összegű többlettámogatásra irányuló igényét elutasítja. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal 2. napirendi pont Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló rendelet megalkotása Szalay Imre polgármester: Az avar és kerti hulladékok égetésével kapcsolatosan már nagyon sok telefon volt, hogy mikor és hogyan lehet tüzelni, égetni. Az avar égetéssel kapcsolatban az előterjesztésben három féle variáció készült. A Kapuvári Katasztrófavédelemmel egyeztetett, miszerint a napi időszakot is szabályozni kellene, ahogy a tervezetben is szerepel. Napi szabályozásnak mindenképpen órás kezdést javasolnak. Az őszi és tavaszi időszak mellett, a másik variáció október 1-től május 31-ig, a harmadik pedig az egész éves lehetőség. A rendeletben elsődlegesen a komposztálás szerepel, az égetés csak kivételes megoldás lehet. 9

10 Javasolja az avarégetési időszakot október 1-től május 31-ig munkanapokon és szombaton 11:00 órától 18:00 óráig megjelölni. Németh Gábor alpolgármester: Szerinte faluhelyen a 11:00 órás kezdés késő. Szombaton az eseti órákban célszerű ha már nem lehet tüzelni. Török Imre képviselő A nyári bográcsolás nem számít ide. Szalay Imre polgármester: Az észrevételek figyelembe vételével javasolja, hogy a rendelet 3. (1) bekezdésében az alábbi időpontot határozzák meg az avarégetésre: október 1. és május 31. napja közötti időszakban munkanapokon 10 órától 18 óráig és szombaton 10 órától 14 óráig. Szavazásra bocsátja a módosító javaslatot. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a módosító javaslatot. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta meg. 8/2015.(III.26.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről (A rendelet írásban mellékelve) Dr. Horváth Rita jegyző Elmondja, hogy a rendelet holnapi nap folyamán kerül kihirdetésre és pénteken (március 27.) lép hatályba. Ettől kezdve, a rendeletben meghatározott időszakban teljesen szabadon lehet majd tüzelni és nem kell bejelenteni az önkormányzathoz. 3. napirendi pont Az önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadása Szalay Imre polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést. Március 31-ig meg kell alkotni az önkormányzat adott évi közbeszerzési tervét, akkor is ha nem terveznek közbeszerzést az évre. A terv az év folyamán bármikor módosítható. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta. 26/2015. (III.25.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét az előterjesztett tartalommal. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: december

11 4. napirendi pont Az önkormányzat évi belső ellenőrzési stratégiájának elfogadása Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző Dr. Horváth Rita jegyző: Ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzat stratégiai terve 2018-ig szól. Általános jellegű követelményeket, illetve elveket tartalmaz a belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozóan. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta. 27/2015. (III.25.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat évi belső ellenőrzési stratégiáját az előterjesztett tartalommal. Felelős: dr. Horváth Rita jegyző Határidő: folyamatos 5. napirendi pont Az önkormányzat évi gazdasági programjának elfogadása Szalay Imre polgármester Az önkormányzatnak az alakuló ülést követő 6 hónapon belül meg kell alkotnia a következő választási ciklusra szóló gazdasági programját. A program a következő évek célkitűzéseit tartalmazza. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta. 28/2015. (III.25.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat évi gazdasági programját az előterjesztett tartalommal. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal 6. napirendi pont: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Szalay Imre polgármester: A Képviselő-testület év elején elfogadta az önkormányzat évi költségvetési rendeletét. A költségvetésben a tavalyi évi pénzmaradvány megállapításánál 2,5 millió forint szerepelt. Ez az összeg tartalmazza a decemberében kapott az önkormányzat normatíva feladatfinanszírozási előleget, amelyet vissza kell fizetni. Így javasolja, hogy a kiadási oldalon a évi feladatfinanszírozási normatíva pénzeszköz fizetését tervezzék bele, a bevételi oldalon pedig az iparűzési adóbevételt ,-Ft-tal 11

12 emeljék meg. Államháztartáson belüli megelőlegezéseket, visszafizetéseket a költségvetésben szerepeltetni kell, emiatt módosítani szükséges az önkormányzat évi költségvetési rendeletét. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a módosítást fogadják el. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta meg. 9/2015.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) rendelet módosításáról (A rendelet írásban mellékelve) 7. napirendi pont: Egyéb ügyek, tájékoztatók a) Pályázati lehetőség ügyeleti autó cseréjére Szalay Imre polgármester: Az MVH oldalán jelent meg ez a pályázati lehetőség falugondnoki buszok cseréjére, amelyre nemcsak önkormányzatok, hanem civil szervezetek is pályázhatnak. Személygépjármű esetén 3,5 millió forintra, terepjármű esetén 5 millió forintra lehet pályázni. A jelenlegi ügyeleti gépjármű cserére szorul, 6 éves elmúlt és km van benne. Az ügyeleti szolgálat szerint már esedékes lenne a gépjármű cseréje. 100%-os pályázati lehetőség, csak az ÁFÁ-t kell befizetni. Jelenleg Suzuki Vitara az orvosi ügyeleti autó. Két autó márka jöhet számításba a Suzuki Vitara és Dacia, mindkettő 4 millió forint alatt van. Németh Gábor alpolgármester: A bősárkányi önkormányzat is nyújt be pályázatot autó cserére? Szalay Imre polgármester: Mivel az orvosi ügyeleti autónak a bősárkányi önkormányzat a fenntartója, már nem tudnak másik autóra pályázni. Rácz István képviselő: A többi település tudomására kell hozni, hogy ezáltal Bősárkány elesik egy pályázati lehetőségtől. Szalay Imre polgármester: Korábban készenléti szolgálatban három kistérség volt bent Szany, Rábapordány, Bősárkány és Csorna. Minden évben ,-Ft igazgatási díjat leszámláznak az orvosi ügyeleti szolgálatnak, ez kb. annyi amennyivel Bősárkány település hozzájárul a szolgálat működtetéséhez. Németh Gábor alpolgármester: Ettől még az önkormányzatnak nem lesz járműve. Szalay Imre polgármester: A hivatalnak nincs gépjárműve, az önkormányzatnak 4 is van. Az ÖNO-s autó cseréjére lehetne pályázni, viszont még sem lehet, hiszen az ügyeleti autó cseréjére pályáznak. Az ÖNO-s kisbusz 6 éves. 12

13 Németh Gábor alpolgármester: Az a véleménye, hogy pályázzon az önkormányzat falugondnoki buszra, ügyeleti autóra pedig pályázzon a társulás. Varga Sándor képviselő: Ezzel ő is egyetért, miért tegyenek jót másik településsel? Szalay Imre polgármester: A határozatra szükség van, mert a korábbi években is az volt a jellemző, hogy hétfőn reggel megnyitják a pályázati ablakot, délután pedig lezárják. Előre meg kell hozni a döntést. Rácz István képviselő: Legyen előkészítve falugondnok buszra is és ügyeleti járműre is a pályázat. Tartsanak rendkívüli ülést, ha kiírták a pályázatot és majd akkor eldöntik, melyik legyen benyújtva. Németh Gábor alpolgármester: Az nem törvényszerű, hogy egy 6 éves autónak tönkre kell mennie, km-rel. Lehet pályázni szociális célra is. Szalay Imre polgármester: MVH-s támogatásból vették a jelenlegi ÖNO-s autóbuszt is. Az önkormányzat tanyagondnoki szolgáltatást nem végez, csak a Gonodozási Központ keretén belül. Tehát, ha pályázatot nyújtanak be szociális célra, akkor át kell adni a buszt az ÖNO részére. Megvannak a feltételek, hogy milyen jogcímen lehet pályázni. Török Imre képviselő: Emiatt ne bukjon el az önkormányzat 8 millió forintos lehetőséget. Szalay Imre polgármester: Határozati javaslata, hogy mind két pályázati lehetőségre építsék ki a lehetőséget és a pályázat megjelenésekor az önkormányzat által választott módozatra nyújtsák be a pályázatot. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. 29/2015. (III.25.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatást kíván igényelni a Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyén belül a későbbiekben kiírásra kerülő pályázat során. A pályázatot a Képviselő-testület a pályázat kiírását követően tartott ülésen meghozott döntése alapján - személygépjármű, vagy tehergépjármű vásárlásához kívánja benyújtani. Felkéri a polgármestert, hogy mindkét pályázat előkészítéséről gondoskodjon. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal b) Árajánlat vízmegtakarító eszköz beszerelésére Szalay Imre polgármester Árajánlatot adott a Nuova Energia Kft vízmegtakarító eszközök felszerelésére az önkormányzati intézményekben. A kimutatásból kiderül, hogy hova lenne 13

14 érdemes vízmegtakarító eszközöket felszerelni. Mellékelve van hozzá a költségkalkuláció, hogy mennyi lenne az intézmény megtakarítása és mennyibe kerülne az eszközök beszerelése. Lébényben és Halásziban éltek a lehetőséggel. A berendezések alkalmazását igazából a zuhanyzó csaptelepekre és mosdó csaptelepekre ajánlják. A rendszer levegővel feldúsítja a vizet, ugyanakkor szűkíti a víz kifolyását. Ugyanolyan intervallumon belül 40%-kal csökken a vízfogyasztás. Az árajánlatban szerepel, hogy a megtakarítás évente akár ,-Ft/év is lehet. Bagó Szabolcs képviselő Egyenlőre nem javasolja a vízmegtakarító eszközök beszerelését. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja az ajánlat elutasítására vonatkozó határozati javaslatot. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta. 30/2015. (III.25.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Nuova Energia Kft. vízmegtakarítási ajánlatát. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal c) TÖOSZ szándéknyilatkozat Szalay Imre polgármester: A Történelmi Városok Kamaráját bővítik a TÖOSZ keretében. A településünk közelében van Hanság Élővizes rekonstrukció. A Hanság szélén épült ki Bősárkány, amely miatt beléphetne az önkormányzat. Tagdíj jelenleg még nincsen. Rácz István képviselő: Az önkormányzat most is tagja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének, ott mennyi a tagdíj? Szalay Imre polgármester: 20,- Ft a tagdíj. A TÖOSZ-on belül az önkormányzatok érdekérvényesítése kiválóan működik. Most a köztisztviselők már két éve elmaradt bérfejlesztését tűzték napirendre, illetőleg az önkormányzatok finanszírozásának kérdését. Havi szinten működik a minisztériumokkal való egyeztetés illetőleg a jogszabályalkotást megelőzően a véleménynyilvánítás. Ez az Érdekszövetség korábbi 7 tagjából most már csak 4 működik együtt. A kamarai tagságot támogatja, hiszen Bősárkánynak is vannak történelmi értékei, és a Hanság élővilágának a helyreállítása is fontos cél. Bagó Szabolcs képviselő: Szerinte várjanak a belépéssel, hiszen ehhez bármikor lehet csatlakozni. Ha mégis tagdíjat vezetnek majd be, az önkormányzat ennek ismertében döntsön. Szalay Imre polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület a döntést halassza egy későbbi ülésre. 14

15 A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta. 31/2015. (III.25.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÖOSZ Történelmi városok, települések Kamarájába történő belépését egy későbbi ülésen ismételten tárgyalja. Felkéri a polgármestert, hogy a kérdést egy későbbi testületi ülésre ismételten terjessze elő. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal d) Rendőrség jutalmazása Szalay Imre polgármester: A Csornai Rendőrkapitányság minden évben megkeresi az önkormányzatokat, hogy a Rendőrség Napján lehetőség van rendőrségi dolgozók jutalmazására. Ezzel kapcsolatos írásos megkeresés még nem érkezett. Bagó Szabolcs képviselő: Javasolja, hogy a korábbi években elfogadott összeget hagyják jóvá abban esetben, ha az írásos megkeresés megérkezik. Szalay Imre polgármester: Határozati javaslata, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzat részesítsen jutalomban egy helyi illetőségű rendőrségi dolgozót a tavalyi évi összegnek megfelelően, ha a Csornai Rendőrkapitány írásos megkeresése megérkezik. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta. 32/2015. (III.25.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rendőrség Napja alkalmából ,- Ft összegű jutalomban részesíti a Csornai Rendőrkapitányság bősárkányi lakóhellyel rendelkező munkatársát. A jutalom abban az esetben fizethető ki, amennyiben a Csornai Rendőrkapitányság írásos megkeresést küld a jutalmazáshoz kapcsolódóan. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: a megkeresés beérkezését követően azonnal 15

16 e) Szávíz Egyesület kérelme Szalay Imre polgármester A mai nap érkezett ben a Szávízi Üdülő Egyesülettől egy kérelem, miszerint a SZÁVÍZ-i út rendbetételéhez 30 m3 murvát kérnek. Varga Sándor képviselő Az út kinek a tulajdonában van? Szalay Imre polgármester Önkormányzati út, az önkormányzat tavaly nem adta át az egyesületnek üzemeltetésre. Korábbi években a vállalkozónak adta át az önkormányzat kezelésre, amelyet be is jegyeztek a Földhivatalnál. Miután felszámolták a bt-t, visszakerült az önkormányzat kezelésébe. Jelenleg az Üdülő Egyesület használatában van. Az Üdülő Egyesület elnökétől egy támogatáskérő levél érkezet, miszerint évben 30 m3 murva biztosítását szeretnék kérni az út karbantartásához. A munkát saját költségen elvégzik, csak az alapanyaghoz kérik a támogatást. Bagó Szabolcs képviselő Úgy emlékszik, a tavalyi egyeztetésen azt nyilatkozták, hogy a sorompó létesítése után a továbbiakban nem tartanak igényt az út karbantartásához az önkormányzat közreműködésére. Szerinte nem helyénvaló ez a dolog, hogy csak akkor keresi meg az egyesület az önkormányzatot, ha támogatásra van szükségük. Jól működik a közösség. Valószínű, hogy az út karbantartásához szükséges anyagokat is finanszírozni tudják. Javasolja, hogy a képviselő-testület ne támogassa a kérelmet. Németh Gábor alpolgármester Egy nyerges vontatóra 13 m3 murva fér rá, kb ,-Ft. A 30 m3 murva több mint két nyerges vontató. Rácz István képviselő Nem javasolja támogatni. Szalay Imre polgármester A költségvetésben ,-Ft van betervezve építményadóra, amit a Szávíz lakói fizetik meg, ennek fejében kérik az önkormányzati ellenszolgáltatást. Egy szerelvény murvát javasol a befizetés fejében. Szavazásra bocsátja a 13 m3 murva biztosítására vonatkozó határozati javaslatot. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal elutasította a határozati javaslatot. Napirend után: Szalay Imre polgármester: Tájékoztatni kívánja a lakosságot a szennyvízcsatorna építéséhez kapcsolódó eseményekről. Elmondja, hogy hétfőn volt a kivitelezői szerződés aláírásának 4., végső időpontja, sajnos a szerződés aláírása nem történt meg. A kivitelező a kért feltételekkel nem vállalta el a munkát, illetve a másik alternatív szerződést pedig az önkormányzat nem tudta vállalni. A kivitelezési határidő október 31. utánra esett volna, viszont az ezt követő munkák ellenértékére az önkormányzatnak kellett volna garanciát vállalni, amely millió forint is lehet. Ilyen kötelezettséget az önkormányzat nevében nem tudott vállalni. Ez azt jelenti, hogy a csatorna kivitelezés az idén nem kezdődik meg, és nem ebben a projektben fog megvalósulni. Az önkormányzatnak egy új konstrukcióba kell belépni. A KEOP-ból át kell lépni a KEHOP-ba, ahol már nem az önkormányzat lesz az építtető, hanem a Magyar Állam, azon belül is a Nemzeti Fejlesztési Program Iroda. A Társulás csak konzorciumi 16

17 partnere lesz a pályázónak, illetőleg a majdani beruházást vezetőnek. Az önkormányzat tehát nem esik ki belőle, de a döntéseket nem itt fogják meghozni. Mind a közbeszerzés, mind a pályázat, mind a kivitelező kiválasztása a Magyar Állam feladata lesz. A beruházás megvalósulása derogációs kötelezettség, amelyet a Magyar Állam vállalt az Unió felé. Minden 2000 fő feletti települést csatornával el kell, hogy lássanak. Bősárkány sajnos a as projektben nem tudta megvalósítani a beruházást. A beruházás meg fog valósulni, de már nem az önkormányzat által lesz megvalósítva. Rácz István képviselő: Az önkormányzatnak 10 évi munkája van benne. Varga Sándor képviselő: Mi lesz azon összegekkel, amit a háztartások fizetnek? Szalay Imre polgármester: A lakástakarék-betétek szerződési ideje 8 év. A befizetések mindenkinek a saját számláján van, ezek továbbra is megmaradnak. A megtakarítási idő felén vagyunk túl. Jelenleg ,-Ft van mindenkinek a megtakarítási számláján. Akik egyösszegű befizetést választottak, arról majd a társulatnak kell kimutatást készíteni. Németh Gábor alpolgármester Ha pályázat nem sikerült, akkor a Viziközmű Társulat is megszűnik. Nagyon rossz hangokat lehet hallani a faluban. Rácz István képviselő A Viziközmű Társulat kb. 4,5 éve alakult meg. A Társulat alapszabálya nem írja elő, hogy évente közgyűlést kell tartani? Szalay Imre polgármester Nem névre szóló, hanem központi meghívóval került sor a fórumok megtartására. Németh Gábor alpolgármester Ki a felelős ezért, miért nem valósult meg 6 év alatt a beruházás, holott a támogatást még 2012-ben megítélték? Rácz István képviselő Mi a helyzet a lakosság által befizetett összegekkel? Szalay Imre polgármester A szerződésekről mindig rendszeresen megkapják a kivonatokat, ezek továbbra is megmaradnak. Németh Gábor alpolgármester Mivel nem valósul meg a csatorna beruházás és a lakosság egy része szeretné visszakérni a befizetett összeget, viszont a befizetésekből bizonyos százalékot levonnak. Milyen jogon vonja le a Társulat a befizetések bizonyos százalékát, ha a beruházás nem valósult meg? Szalay Imre polgármester A lakosság a lakástakarékot bármilyen célra rakta volna be, kezelési költséget mindenképpen vontak volna. Németh Gábor alpolgármester: A szennyvízzel kapcsolatos intézkedés csak az utóbbi két hónapban történt, előtte 2 évben sajnos nem nagyon. Rácz István képviselő: Ha utóbbi két évben menedzser a közbeszerzési tanácsadó? nem történt semmi, mit csinált a projekt Németh Gábor alpolgármester Az elkövetkezendő 2-3 éven belül Bősárkányban csatorna hálózat nem fog épülni. 17

18 Rácz István képviselő Az előző 4-5 éves ciklusban sem tudták megvalósítani. Úgy látszik, Bősárkány ezt érdemli. Szalay Imre polgármester: Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést órakor bezárja. A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta tovább, melyről külön jegyzőkönyv készül. Kmf. Szalay Imre polgármester dr. Horváth Rita jegyző 18

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-6/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2/2012/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-7/2012./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. szeptember 17-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-10/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. december 29-én tartott közmeghallgatásról, nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-6/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. június 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-9/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

2. Pályázati önrész módosítása a ravatalozó felújítására benyújtott pályázatban. Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

2. Pályázati önrész módosítása a ravatalozó felújítására benyújtott pályázatban. Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. június 3-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19.00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének április 28-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének április 28-án tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-3/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. április 28-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-5/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/ Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 6/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

a Képviselő-testület április 15-én megtartott rendkívüli testületi üléséről

a Képviselő-testület április 15-én megtartott rendkívüli testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2014. április 15-én megtartott rendkívüli testületi üléséről Tartalmazza: 47.- 51. (IV. 15.) számú határozatokat 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2014. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-18/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. december 1-jén tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. december 1-jén tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-12/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. december 1-jén tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 15 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 25-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 25-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-8/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. november 25-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, i: 1-4/2010.(II. 4.) Iktatószáma: 1-5/2011. T á r g y s

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjának elfogadása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjának elfogadása Községi Önkormányzat Völcsej 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 15/2015.(IV. 10.) Az ülés napirendi pontjának elfogadása 16/2015.(IV.10.) Falubusz beszerzésére pályázat benyújtása,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről Határozatok száma: 33-38. 1 TARTALOMJEGYZÉK 33/2015.(V.26.) PBH.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testülete 9165 Rábcakapi, Fő utca 88. Szám: R.104-1/2016.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 28-án 15,00

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 16-án (hétfő) de.: 9.00 órára összehívott rendkívüli ülésén Jelen vannak: Hamza Gábor polgármester, Tóth

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. - 428 - Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 29.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/19/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. november 27-én megtartott üléséről Jelen vannak: Fodor Albert polgármester Andó Zoltánné képviselő Bibliák István

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT Alap község Önkormányzata Alsószentiván Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 25/224-501 alsosz@vnet.hu JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 22 -én 17,30 órai kezdettel

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-7/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. november 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 17 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

3.) Nagyközségi Sportegyesület anyagi támogatás kérelme. Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

3.) Nagyközségi Sportegyesület anyagi támogatás kérelme. Előterjesztő: Kondor Géza polgármester Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án 08.40 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben