J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének március 25-én tartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én tartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: március 25-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: óra A képviselő-testületi ülés helye: Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Bősárkány, Kossuth u. 1. A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: Szalay Imre polgármester Bagó Szabolcs Bella Imréné Németh Gábor Rácz István Török Imre Varga Sándor testületi tagok A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Dr. Horváth Rita jegyző Lidi Attila Községi Sportegyesület elnöke Szalay Imre polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 7 tagjából 7 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 1. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a testület az Mötv. 46. (2) bekezdése alapján. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal elutasította a zárt ülésen történő tárgyalásra vonatkozó javaslatot. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend elfogadását. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 22/2015. (III.25.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá. 1

2 Napirend előtt: Napirend: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról. Nyilvános ülés napirendje: 1. Községi Sportegyesület támogatás iránt benyújtott pályázata 2. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló rendelet megalkotása 3. Az önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadása 4. Az önkormányzat évi belső ellenőrzési stratégiájának elfogadása Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 5. Az önkormányzat évi gazdasági programjának elfogadása 6. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 7. Egyéb ügyek, tájékoztatók Zárt ülés napirendje: a.) Pályázati lehetőség ügyeleti autó cseréjére b.) Árajánlat vízmegtakarító eszköz beszerelésére c.) TÖOSZ szándéknyilatkozat d.) Rendőrség jutalmazása 8. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntéseiről Előterjesztő: Bella Imréné bizottsági elnök Napirend előtt: Szalay Imre polgármester Ismerteti a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 2

3 23/2015. (III.25.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. (A beszámoló írásban mellékelve) Napirend tárgyalása: 1. napirendi pont Községi Sportegyesület támogatás iránt benyújtott pályázata Szalay Imre polgármester Az önkormányzat a költségvetési rendeletében az egyesületek és civil szervezetek támogatására 4 millió forintot különített el. A rendelkezésre álló keretet a Kulturális és Sportbizottság felosztotta az egyesületek között, azonban a Labdarúgó Szakosztály számára még nem ítélt meg támogatást. Felkéri Lidi Attilát a Sportegyesület elnökét, hogy adjon tájékoztatást a sportöltöző készültségi fokáról. Lidi Attila Sportegyesület elnöke A Sportegyesület a sportöltöző felújítására még a tavalyi évben pályázatot nyújtott be. Beszámolójában leírta a 2014 évi kiadásokat és hogy a 2015-ös évben milyen működési költségek várhatóak. A pályázatban ,-Ft-os támogatás szerepel. Az egyesület működéséhez a támogatásra mindenképpen szükség van. A sportöltöző felújítása még 2013-ban elkezdődött. Tulajdonképpen a Magyar Labdarúgó Szövetség a sportöltöző felújításához 3 x ,-Ft-os támogatást ígért ban a Sportegyesület az első 10 millió forintos támogatást megkapta 30%-os önrész mellett, tehát 7 millió forintot sikeresen fel is használt ben ismét sikerrel nyújtották be a pályázatot. A sportöltöző felújításának millió forint a költségvetése. Úgy gondolták, hogy ennyi összeggel neki tudnak vágni a felújításnak. A sportöltöző felújítása miatt történtek az egyesület életében változások, mérkőzés cserék. Ennyi anyagi támogatással eljutottak oda, hogy az épület tetőszerkezetét le tudják bontani és ráépítést meg tudják valósítani. Olyan készültségre tudják hozni a sportöltözőt, hogy még idén tavasszal, húsvétkor csapatot tudjanak fogadni. Még 2013-ban megígérte a Labdarúgó Szövetség a háromszori 10 millió forintos támogatást. Mivel idei évben nem találta az előminősítéses pályázatot, ezért felvette a kapcsolatot a Labdarúgó Szövetséggel a kapcsolatot. Azt a tájékoztatást kapta, hogy 2015-ben nem kerül sor a pályázat kiírására. Viszont azt a bíztatást kapta, hogy mivel futó beruházásról van szó, a TAO-s pályázat keretében befejezésre kerülhet. A pályázat forrás oldalát a Sportegyesületnek kell biztosítani. A pályázatot a Labdarúgó Szövetségnek kell jóváhagynia, majd a Sportegyesületnek olyan cégeket kell találni, akik a társasági adójukból egy összeg határig támogathatják az egyesületet. A harmadik 10 millió forint lehívása annyiból változik, hogy itt a pályázati részt az Sportegyesületnek kell kifizetni. 7 millió forintnyi társasági adót elég nehéz lesz cégektől összeszedni. Ami problémát jelent, hogy ezeket a pénzeket decemberben utalják. Most az a probléma, hogy a készülő sportöltözőt a már megnyert 20 millió forintból teljesen nem tudják elkészíteni, ha a pénz elfogy az építkezés megáll. Úgy gondolja, hogy gondoskodással és összefogással be lehet nyújtani a TAO-s pályázatot, de az építkezést csak januárjában tudják tovább folytatni. A Megye I. osztályba jutás feltétele volt a kerítés, amelyet a tavalyi pályázatban szerepeltettek is. A sportterület kerítési költségét elfogadta a Magyar Labdarúgó Szövetség, valamint a labdarúgó hálók cseréjére, átcsoportosítására is elfogadott egy pályázati összeget. Ezt a két tárgyi beruházásban szereplő jogcímet szeretnék az öltöző felújítására átcsoportosítani, ami ,-Ft. Ebből a pályázati rész ,-Ft, 3

4 a 30%-os önrész pedig ,-Ft. Kérelmezni kell, hogy ezt az összeget átcsoportosíthassák a sportöltöző felújítására. Utólagosan kér elnézést a Képviselő-testülettől, hiszen ezt a pénzt még 2014 decemberében lehívták, a Sportegyesület számláján van. Tehát a kerítés és a labdafogó hálóra rendelkezésre álló pénzt a 4 millió forintot szeretnék átcsoportosítani a sportöltöző felújítására. Kéri a képviselő-testületet, hogy ezen pályázathoz szükséges önrészt ,-Ft-os összeggel támogassa a Sportegyesület pályázatát. Ha kiírták volna a 2015-ös előminősítéses pályázatot, ahhoz az önrész 3 millió forint lett volna, melyet a évi költségvetésében biztosítja az önkormányzat. Török Imre képviselő Megkérdezi, hogy évre ez már egy új kérelem? Lidi Attila Sportegyesület elnöke Határozat korábban erről nem született, mert a pályázat nem volt kiírva, de jelezték, hogy 2015-ben ismét lesz az előminősítéses pályázat. Bagó Szabolcs képviselő Mindig utólagosan, vagy éppen a testületi ülés előtt értesülnek a tényekről. Szerinte ez úgy működik, ha valakinek valamilyen kérelme van azt illik időben eljuttatni a megfelelő helyre. A Kulturális Bizottság már megtárgyalta az egyesületek támogatásának a kérdését és a bizottság nem látta indokoltnak az ,-Ft-os támogatás megítélését. Nagyon komoly összértékű dologról van szó és átláthatatlan az egész. Felmerül a kérdés, hogy elkészül-e a beruházás és indokolt-e az ilyen nagy mértékű támogatás megítélése. Igazából nem derül ki, hogy mennyi az az összeg, amely rendelkezésre áll más forrásból, vagyis amelyet az önkormányzatnak kell kipótolnia. Mivel nagyon sok pénzről van szó, ehhez kérne egy kis betekintést, információt. Mennyi az az összeg, amellyel az egyesület gazdálkodik? Lidi Attila Sportegyesület elnöke A TAO-s pályázatokat mindig jóvá kell hagyatni, tehát igényt kell benyújtani meghatározott célra. A Megyei I. osztály feltétele a kerítés. Tavaly a foci csapat Megyei I-ben játszott, ami szerinte Bősárkánynak dicsőség. Minden erejével azon dolgozik, hogy a foci csapatot visszavigye az I. osztályba, ehhez a tárgyi feltételeket szeretnék megvalósítani. Tehát, ha ez követelmény a Labdarúgó Szövetségnél, ehhez pályázati forrást is elő kell teremteni. Ezt az igényt benyújtották és jóvá is hagyták. Az a kérdés, hogy ezt a támogatást le tudják-e hívni, tudnak-e annyi társasági adót összegyűjteni, hogy ez a pályázat megvalósuljon. Sajnos, amíg ez a forrás nem áll rendelkezésre a pályázathoz, addig nem terheli feleslegesen kérésekkel a képviselő-testületet. Rácz István képviselő Mikor a bősárkányi foci csapat a Megyei I-be lépett megkapta az ehhez szükséges forrást, kerítésről szó sem volt. A Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya mielőtt a Megyei I-be került mennyi támogatást kapott.? Szalay Imre polgármester Tavaly a foci csapat ,-Ft ,-Ft támogatást kapott. Rácz István képviselő Tiszteletre méltó ez a beruházás. Nincs tisztában azzal, hogy mikor elindult akkor a Magyar Labdarúgó Szövetségtől ígéretet kaptak-e a pályázat kiírására? Tehát az MLSZ-től megkapták a határozatot, hogy lesz második és harmadik pályázat is? Lidi Attila Sportegyesület elnöke A 2013-as pályázat lezárult és 2014-ben benyújtottak egy kérelmet a meghosszabbításra. Bíztak abban, hogy 2015-ben is lesz előminősített pályázat. Bízik benne, hogy ez a pályázati kiírás meg fog jelenni. Kéri megteremteni annak a lehetőségét, hogy a 7 millió forintos pályázati pénzt társasági adókból tudják összegyűjteni. Korábban ezt a pénzt az MLSZ biztosította. 4

5 Rácz István képviselő Mi a biztosíték arra, hogy ezt a pénzt az egyesület össze is tudja szedni? Lidi Attila Sportegyesület elnöke Úgy gondolja, hogy össze tudják gyűjteni a határozatban kiírt pályázati önrészt. Szalay Imre polgármester Elmondja, hogy az önkormányzat költségvetése az idei évben 285 millió forint, amelyet feladatfinanszírozás keretében biztosítanak. Tehát minden egyes pénzeszközhöz hozzá van rendelve a feladat is. Az egyesületek támogatására 5 millió forint áll rendelkezésre. Ebből az 5 millió forintból, mint fejlesztési forrásból év végére 50 vagy 100 millió forintos beruházásokat tudna az önkormányzat megvalósítani. A Költségvetési rendeletet már elfogadta az önkormányzat. A Kulturális Bizottság megtárgyalta a Sportegyesület kérelmét, de döntést nem tudott hozni. Az egyesület kérelmében szerepel pl. az edzők juttatása is, ami 1 millió forintos tétel. Egy kicsit úgy néz ki, hogy az önkormányzat fizeti az edzők tiszteletdíját. Ez idáig is jóval magasabb összeggel támogatta az önkormányzat az egyesületet, mint az egyéb civil szervezeteket. Sajnos a támogatáshoz több forrás nem áll rendelkezésre. Varga Sándor képviselő Ő a Kézilabda Szakosztály edzője és nem kap ezért térítést. Németh Gábor alpolgármester A sportöltöző felújításával kapcsolatban elmondja, hogy még az elején kapott a képviselő-testület egy tervrajzot, ami szerint az 1/3-os támogatást meg is kapta az egyesület. Elkezdődött a felújítás, amiről az önkormányzat nem kapott tájékoztatást. Erről, azért is illett volna tájékoztatást adni, mivel ez a létesítmény a falué. Megtekintették a felújítást és akkor döbbentek rá, hogy teljesen más kivitelezés valósul meg, mint ami a tervrajzon van. Nem tudott a képviselő-testület sem a kivitelezőről, sem arról, hogy maga a beruházás mennyibe fog kerülni. Az elmúlt 2 évben elköltöttek 20 millió forintot és vajon az épület készültségi foka arányban áll-e az elköltött pénzzel? Vajon mennyi pénz szükséges még a befejezéshez? Tulajdonképpen az önkormányzat nem ismeri a létesítmény műszaki tartalmát. Jó lenne konkrétumokat hallani, például hogy ebből a 20 millió forintból megvalósult a létesítmény 60%-a. Az lenne a kérdése, hogy a felhasznált 20 millió forintból milyen készültségi fokra került ez az épület? Ha létesítmény 37 millió forint, akkor még 7 millió forinttal még mindig nem kész az épület és kerítés sem lesz. Még arról sem esett szó, hogy a Sportegyesület milyen összegből gazdálkodik. Mivel nincs rálátása az önkormányzatnak az egyesület működésére, ezért azt sem tudják, hogy a támogatásokat mire költik. Az sem derül ki, hogy a támogatóktól és egyéb hozzájárulásokból befolyt összeg hová kerül. Lidi Attila Sportegyesület elnöke 2012-ben úgy vállalta el ezt a társadalmi pozíciót, hogy az Sportegyesület pénzügyeit az önkormányzat vezeti. Kérte, hogy egy önkormányzati alkalmazott kezelje a Sportegyesület pénz ügyeit, hogy bármikor betekintése nyíljon a Képviselő-testületnek, vagy bárkinek a pénzügyekbe. Önkormányzati alkalmazott vezeti a Sportegyesület könyvelését: a jegybevételektől a szponzori támogatásokig mindenbe be lehet tekinteni. Úgy gondolja, hogy ennél nagyobb rálátás nem kell. Úgy gondolja, hogy ezeket a támogatásokat tárgyi beruházásra kapták, amelyek meg is valósultak. Az automata öntöző berendezéshez is az önkormányzat biztosította az önrészt. A pályán a világítás már kész, a hangosítás is meg fog valósulni. Vásárolt az egyesület egy fűnyíró traktort, amely védett helyen van és karban van tartva. A támogatások 80-90%-át tárgyi fejlesztésekre fordították. Mit valósítottak meg a 20 millió forintból: az épület lebontásra került, az épülethez a 5

6 hozzáépítés megtörtént, az épület megkapta a régi és új födém együttes kivitelezését, az emeleti főfalakat, a konkrét tervdokumentációját (födémtervet, építészeti tervet, kiviteli tervet), elkészült az új tetőszerkezet. A nyílászárók cseréje megtörtént, kivéve a három öltöző ablaka, a közösségi helyiség bejárati ajtaja. Úgy tervezik még, hogy a régi épületet szükséges felújítani, hátra van az épület higiéniai festése, az új épületrész teljes kialakítása (vakolása, aljzatbeton, beltéri nyílászárók), teljesen új zuhanyzó kialakítása. Ez a műszaki készültségi fok volt betervezve 2014-ben. Az valóban igaz, hogy tervmódosítások történtek ban valóban Farkas Imre sporttársuk által elkészített nyers tervek alapján nyújtották be a pályázatot. Ezeket a terveket egy kicsit még módosították és így töltötték fel a pályázathoz 2013-ban év elején is ugyanezeket a nyers terveket töltötték fel és erről kapott tájékoztatást a képviselő-testület, majd a terveket 2014-ben engedélyeztették. Ezeket a terveket a játékosoknak, a tagoknak is kiosztották véleményezésre. Utólagosan kér elnézést, hogy az engedélyes tervrajzokat egy kicsit megkésve küldte át. Az új öltöző nagyobb lett alapterületre is és jobban hasznosítható. Ezek a módosítások több ember kezén is keresztül mentek. Szalay Imre polgármester Elmondja, hogy az önkormányzat nem vezetheti sem a Sportegyesület, sem más civil szervezet számláját. Önkormányzati alkalmazott saját szabadidejében intézheti a Sportegyesület pénzügyeit, de a Képviselő-testületnek erre nem lehet rálátása. Igazából az lenne a probléma forrása, hogy mindig mindent az utolsó pillanatban tudnak meg. Ez nem jó, hogy a Képviselő-testület utólagosan értesül dolgokról. Saját példa, hogy orvosi ügyeleti autóra szeretne az önkormányzat pályázni, de az ezzel kapcsolatos előterjesztést már most megkapta a képviselő-testület, pedig a pályázat még nem került kiírásra. Igazából a képviselő-testületnek a Sportegyesület dolgaira rálátása nincsen. Németh Gábor alpolgármester Van-e olyan szakember, aki a sportöltözőre ráfordított összeget és a műszaki készültségi fokát ellenőrzi és jóváhagyja? Az építkezésnek van-e műszaki ellenőre? Lidi Attila Sportegyesület elnöke Igen van. Mivel a sportöltöző felújítása kötelezően e-naplós és megfelelő jogosultsággal rendelkező műszaki ember vezeti. Németh Gábor alpolgármester Felelős műszaki ellenőrre gondolt, aki ellenőrzi maga az építkezést. Van-e? Lidi Attila Sportegyesület elnöke Ha generál kivitelezésről beszélünk nem szükséges műszaki ellenőr, csak műszaki vezető. Nem tartották szükségesnek a műszaki ellenőrt, hiszen több százezer forint kifizetéséről lenne szó. Az összes alvállalkozó bősárkányi és sportbarát és sporthoz kötött. A munkák 60%-át bősárkányi vállalkozók végzik. Ha törvény nem teszi kötelezővé, akkor ezáltal több százezer forintot spóroltak az egyesületnek. Szalay Imre polgármester A műszaki ellenőr olyan szakember, aki ellenőrzi, hogy pl.: elvégeztek kb. 100m2 tetőszigetelést. Szerinte minden ilyen nagyobb beruházáshoz szükségeltetik. Az Építési Hatóságnak ellenőrzési jogköre van, vizsgálja, hogy szabályszerűen folyik-e az épület megépítése. Annak érdekében, hogy a megrendelő hogy megfelelően biztosítani tudja magát a kivitelezővel szemben, műszaki ellenőr szükséges. Lidi Attila Sportegyesület elnöke Úgy gondolja, hogy a műszaki vezető ezért a munkáért teljes mértékben felel. 6

7 Rácz István képviselő Akkor cselekedett volna helyesen a Sportegyesület vezetősége, ha ezt az összeget nem spórolják meg ,-Ft lett volna a műszaki ellenőr alkalmazása, de nyugodtak lehettek volna, hogy azok az anyagok, amelyeket előírt az Építési Hatóság beépítésre kerültek. Véleménye szerint, mivel közpénzről van szó, indokolt lett volna a műszaki ellenőr alkalmazása. A ravatalozó felújításánál is volt műszaki ellenőr. Szalay Imre polgármester Műszaki ellenőr volt tavaly a buszfordulónál is, és a művelődési ház felújításánál is. Varga Sándor képviselő Mi történne, ha az önkormányzat ezt az ,-Ft-os támogatást nem tudná az egyesület rendelkezésére bocsátani, milyen készültségi szintig jutna el az egyesület az épület felújításával? Lidi Attila Sportegyesület elnöke Ha az önrészre a pénzt nem tudják összeszedni, akkor a meglévő pályázati pénzt vissza kell utalni. A munkálatokkal eljutnának addig, hogy minden kőműves munka, aljzat betonozás megtörténne, a szaniterek, vizesblokkok kialakítása, ablakok nyílászárók beépítése befejeződne. A hátsó büférészen a kültéri burkolat, az épület alsó részén a hungarocell felragasztása illetve a festés elkészülne. Az ,-Ft magának a Sportegyesület működéséhez szükséges, nem pedig a beruházáshoz. Az összeg hasonló, de azt a működési támogatáson felül kéri az egyesület. Németh Gábor alpolgármester Más fontosabb dologra sem tudja az önkormányzat biztosítani a pénzbeli támogatást. Nem biztos, hogy most ehhez hozzájárulhat az önkormányzat. Varga Sándor képviselő Mikor az általános iskolai öltöző felújítására nyújtottak be pályázatot, akkor előbb megbeszélte a polgármesterrel, hogy tudja-e az önkormányzat az önrészt vállalni. A képviselők közül nem biztos, hogy mindenki tisztában van vele, hogy erre az ,-Ftra még szüksége van a Képviselő-testületnek. Az önkormányzat költségvetési terv alapján működik, amit előre ütemezni kell. Már a múlt hónapban jelezte az önkormányzat felé, hogy mire szeretne pályázni az iskolában. Szép dolog, hogy próbál az egyesület pályázat útján előre jutni, csak az önerőt nem mindig tudja az önkormányzat bevállalni. Lidi Attila Sportegyesület elnöke Szerinte tájékoztatva volt a Képviselő-testület. Háromszor ,-Ft-ról volt szó és az ehhez szükséges 2 x 3 millió forintról. Bagó Szabolcs képviselő A támogatás egy részét működésre a másik részét pedig beruházásokra nyújtja a képviselő-testület. A Sportegyesület magába foglalja a Labdarúgó Szakosztályt, a Kézilabda Szakosztályt, és a Teke Szakosztályt. Viszont finanszírozás szempontjából külön van a Teke és Kézilabda Szakosztály támogatása. Támogatás szempontjából érdemes lenne külön választani a szakosztályok támogatását. Lidi Attila Sportegyesület elnöke A pénzügyek külön kezelését már ő is kérte, hiszen a Labdarúgó Szakosztálynál szigorú jelentések és elszámolások vannak. Mivel a sportöltöző beruházásnál is fontos az átláthatóság és a megfelelő elszámolás. Bagó Szabolcs képviselő Jó lenne megtalálni az egészséges egyensúlyt az együttműködésben. Az együttműködés alapja a tisztánlátás. Ő sem tartja átláthatónak az egyesület működését. Szerinte egy közösségi pénzből gazdálkodó civil szervezet működése legyen átlátható. Az a legnagyobb probléma, hogy sokszor késve értesülnek dolgokról. Ha esetleg a dolgokról a Sportegyesület előre kikérné a képviselő-testület véleményét, akkor szájíze mindenkinek 7

8 sokkal jobb lenne. Mivel az önkormányzat a legnagyobb szponzor, ezt az együttműködésben is szeretnék érvényesíteni. Továbbra is nyitva áll a kérdés, hogy a támogatásra igényelt ,-Ft-ra szükség van-e? Azt javasolja, míg az egyetértés nincsen meg, addig függessze fel a képviselő-testület a támogatás odaítélését. Szalay Imre polgármester A Kulturális Bizottság a többi egyesület számára már felosztotta a támogatás összegét. A maradék ,-Ft támogatás odaítélését mindenképpen javasolja a Sportegyesület Labdarúgás Szakosztályának a működési költségekre. Viszont a másik ,-Ft-os támogatást nem javasolja biztosítani, hiszen az önkormányzat anyagi lehetőségei nagyon szűkösek. Javasolja, hogy a bizottság tagjai még egyszer üljenek össze, beszéljék át a sportöltöző felújításával kapcsolatos dolgokat. Lidi Attila Sportegyesület elnöke Az egyesület nevében megköszöni az ,-Ft-os támogatást ben a Sportegyesület ugyanezen támogatásra ,-Ft-os támogatást kapott, akkor sokkal kevesebb labdarúgó volt az egyesületben, mint most. Varga Sándor képviselő Úgy tudja, hogy a Sportegyesületnek az ,-Ft-on kívül van még ,-Ft-os társasági adó támogatása is utánpótlás nevelésre. Ennyi pénzből lehet utánpótlást nevelni. Lidi Attila Sportegyesület elnöke: A Sportegyesület nem tudta lehívni ezt a pénzt. A Labdarúgó Szakosztálynál sportfejlesztés keretében legnagyobb részben tárgyi beruházások voltak. Úgy gondolja, hogy az egyesület fejlődik, ezt mind szakmai, mind pedig pénzügyi szempontból vállalja. Rendszeresen figyelik a pályázatokat, cégekkel tartják a kapcsolatot és ezért az egyesület vezetősége sokat tesz. Varga Sándor képviselő: Elmondja, hogy ő közel 60 játékossal dolgozik együtt. Megpróbálja az egyesületet az anyagi lehetőségeihez mérten működtetni. Az önkormányzat anyagi lehetősége is véges, ezért a Labdarúgó Szakosztály is próbáljon meg saját erőből pályázni. Lidi Attila Sportegyesület elnöke: Utánpótlás nevelésre ,-Ft-ot tudtak igénybe venni. Török Imre képviselő: A Labdarúgó Szakosztály az önkormányzat költségvetésének közel a 3%-át kéri támogatásként. Szalay Imre polgármester: Az önkormányzat évi költségvetéséből ,-Ft-os támogatást javasol a Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya számára. Bagó Szabolcs képviselő: Javasolja, hogy amíg nincs egyetértés, függessze fel az önkormányzat a Labdarúgó Szakosztály támogatását. Lidi Attila Sportegyesület elnöke: A bajnokság elindult, ezért a támogatásból egy kis részteljesítést szeretné kérni. Szalay Imre polgármester: Az ,-Ft-ot az épület felújításához nem tudja támogatni. Javasolja, hogy a Községi Sportegyesület részére, az éves működési költségekre megállapított ,- Ft összegű támogatást az önkormányzat folyósítsa az Egyesület részére. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 8

9 A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 5 tartózkodással elutasította a határozati javaslatot. Szalay Imre polgármester Szavazásra bocsátja a működésre nyújtott ,- Ft összegű támogatás folyósításának felfüggesztését a Sportegyesület képviselőjével való egyeztető megbeszélés megtörténtéig. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. 24/2015. (III.25.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Sportegyesület működési költségeire megállapított ,- Ft összegű támogatás folyósítását felfüggeszti az Egyesület képviselőjével való egyeztető tárgyalás megtörténtéig. Felkéri a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság elnökét az egyeztetés lebonyolítására. Felelős: Bagó Szabolcs elnök Határidő: azonnal Szalay Imre polgármester: Javaslata, hogy a működésre nyújtott ,- Ft összegű támogatáson felül, a Községi Sportegyesület sportöltöző felújításához benyújtott további ,- Ft összegű igényét ne támogassa a Képviselő-testület. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta. 25/2015. (III.25.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Sportegyesület sportöltöző felújításához benyújtott ,- Ft összegű többlettámogatásra irányuló igényét elutasítja. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal 2. napirendi pont Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló rendelet megalkotása Szalay Imre polgármester: Az avar és kerti hulladékok égetésével kapcsolatosan már nagyon sok telefon volt, hogy mikor és hogyan lehet tüzelni, égetni. Az avar égetéssel kapcsolatban az előterjesztésben három féle variáció készült. A Kapuvári Katasztrófavédelemmel egyeztetett, miszerint a napi időszakot is szabályozni kellene, ahogy a tervezetben is szerepel. Napi szabályozásnak mindenképpen órás kezdést javasolnak. Az őszi és tavaszi időszak mellett, a másik variáció október 1-től május 31-ig, a harmadik pedig az egész éves lehetőség. A rendeletben elsődlegesen a komposztálás szerepel, az égetés csak kivételes megoldás lehet. 9

10 Javasolja az avarégetési időszakot október 1-től május 31-ig munkanapokon és szombaton 11:00 órától 18:00 óráig megjelölni. Németh Gábor alpolgármester: Szerinte faluhelyen a 11:00 órás kezdés késő. Szombaton az eseti órákban célszerű ha már nem lehet tüzelni. Török Imre képviselő A nyári bográcsolás nem számít ide. Szalay Imre polgármester: Az észrevételek figyelembe vételével javasolja, hogy a rendelet 3. (1) bekezdésében az alábbi időpontot határozzák meg az avarégetésre: október 1. és május 31. napja közötti időszakban munkanapokon 10 órától 18 óráig és szombaton 10 órától 14 óráig. Szavazásra bocsátja a módosító javaslatot. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a módosító javaslatot. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta meg. 8/2015.(III.26.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről (A rendelet írásban mellékelve) Dr. Horváth Rita jegyző Elmondja, hogy a rendelet holnapi nap folyamán kerül kihirdetésre és pénteken (március 27.) lép hatályba. Ettől kezdve, a rendeletben meghatározott időszakban teljesen szabadon lehet majd tüzelni és nem kell bejelenteni az önkormányzathoz. 3. napirendi pont Az önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadása Szalay Imre polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést. Március 31-ig meg kell alkotni az önkormányzat adott évi közbeszerzési tervét, akkor is ha nem terveznek közbeszerzést az évre. A terv az év folyamán bármikor módosítható. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta. 26/2015. (III.25.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét az előterjesztett tartalommal. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: december

11 4. napirendi pont Az önkormányzat évi belső ellenőrzési stratégiájának elfogadása Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző Dr. Horváth Rita jegyző: Ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzat stratégiai terve 2018-ig szól. Általános jellegű követelményeket, illetve elveket tartalmaz a belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozóan. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta. 27/2015. (III.25.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat évi belső ellenőrzési stratégiáját az előterjesztett tartalommal. Felelős: dr. Horváth Rita jegyző Határidő: folyamatos 5. napirendi pont Az önkormányzat évi gazdasági programjának elfogadása Szalay Imre polgármester Az önkormányzatnak az alakuló ülést követő 6 hónapon belül meg kell alkotnia a következő választási ciklusra szóló gazdasági programját. A program a következő évek célkitűzéseit tartalmazza. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta. 28/2015. (III.25.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat évi gazdasági programját az előterjesztett tartalommal. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal 6. napirendi pont: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Szalay Imre polgármester: A Képviselő-testület év elején elfogadta az önkormányzat évi költségvetési rendeletét. A költségvetésben a tavalyi évi pénzmaradvány megállapításánál 2,5 millió forint szerepelt. Ez az összeg tartalmazza a decemberében kapott az önkormányzat normatíva feladatfinanszírozási előleget, amelyet vissza kell fizetni. Így javasolja, hogy a kiadási oldalon a évi feladatfinanszírozási normatíva pénzeszköz fizetését tervezzék bele, a bevételi oldalon pedig az iparűzési adóbevételt ,-Ft-tal 11

12 emeljék meg. Államháztartáson belüli megelőlegezéseket, visszafizetéseket a költségvetésben szerepeltetni kell, emiatt módosítani szükséges az önkormányzat évi költségvetési rendeletét. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a módosítást fogadják el. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta meg. 9/2015.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) rendelet módosításáról (A rendelet írásban mellékelve) 7. napirendi pont: Egyéb ügyek, tájékoztatók a) Pályázati lehetőség ügyeleti autó cseréjére Szalay Imre polgármester: Az MVH oldalán jelent meg ez a pályázati lehetőség falugondnoki buszok cseréjére, amelyre nemcsak önkormányzatok, hanem civil szervezetek is pályázhatnak. Személygépjármű esetén 3,5 millió forintra, terepjármű esetén 5 millió forintra lehet pályázni. A jelenlegi ügyeleti gépjármű cserére szorul, 6 éves elmúlt és km van benne. Az ügyeleti szolgálat szerint már esedékes lenne a gépjármű cseréje. 100%-os pályázati lehetőség, csak az ÁFÁ-t kell befizetni. Jelenleg Suzuki Vitara az orvosi ügyeleti autó. Két autó márka jöhet számításba a Suzuki Vitara és Dacia, mindkettő 4 millió forint alatt van. Németh Gábor alpolgármester: A bősárkányi önkormányzat is nyújt be pályázatot autó cserére? Szalay Imre polgármester: Mivel az orvosi ügyeleti autónak a bősárkányi önkormányzat a fenntartója, már nem tudnak másik autóra pályázni. Rácz István képviselő: A többi település tudomására kell hozni, hogy ezáltal Bősárkány elesik egy pályázati lehetőségtől. Szalay Imre polgármester: Korábban készenléti szolgálatban három kistérség volt bent Szany, Rábapordány, Bősárkány és Csorna. Minden évben ,-Ft igazgatási díjat leszámláznak az orvosi ügyeleti szolgálatnak, ez kb. annyi amennyivel Bősárkány település hozzájárul a szolgálat működtetéséhez. Németh Gábor alpolgármester: Ettől még az önkormányzatnak nem lesz járműve. Szalay Imre polgármester: A hivatalnak nincs gépjárműve, az önkormányzatnak 4 is van. Az ÖNO-s autó cseréjére lehetne pályázni, viszont még sem lehet, hiszen az ügyeleti autó cseréjére pályáznak. Az ÖNO-s kisbusz 6 éves. 12

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 15 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 11-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 1/2012. (I. 19.) 2/2012. (I. 19.) 3/2012. (I. 19.) 4/2012. (I. 19.) 5/2012.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 25-én tartott nyílt ülésén folytatólagosan.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 25-én tartott nyílt ülésén folytatólagosan. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 25-én tartott nyílt ülésén folytatólagosan. Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1 a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi pontok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. március 28-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/50-66/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009. december 18- án (péntek) 8.00 órai kezdettel megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 356/11/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁJUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁJUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 13-én 14:20 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével.

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 16-án de. 8 órakor a Városháza nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor Jegyzőkönyv Készült: 2011. szeptember 15- én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Bujtás László képviselő Nátz Miklós képviselő Sárvári István képviselő Wandraschek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/132-51/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 10-én

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagycenk Nagyközség

Részletesebben