W-FM 50 tüzelésvezérlő / Szerelési és kezelési utasítás. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "W-FM 50 tüzelésvezérlő 83250312 1/2010-03. Szerelési és kezelési utasítás. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI"

Átírás

1 zerelés és kezelés utasítás BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75 X X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 E L L N E E N L FUE 1 T6.3 IEC /V FUEL ULE-IN COUNTER U ENOR ION QRB/C QRB/C-N L QRA QRA L ON/OFF 3 L 2 X REET V2 FLAME V1 L E N L ar OERATION emens Buldng Technologes HVAC roducts GmbH Made n Germany CE-xxxxxxxxxxxxx DIN Rg.xxxxxxxxxxxxxx Refer to data sheet 7543 VDE Geräte-Nr.: AFETY LOO LINE VOLTAGE 1 LMV27.210A2WH 230 VAC 50 or 60 Hz -20C to + 60C - 4 F to +140 F Best.-Nr.: FM W-FM50 IEMEN L max max/oc 1E mn LT V3/V FLANGE IGNITION V MOTOR CONT ALARM MOTOR L mn 1E L LT 1E L N E L N 1E L N 1E L L 1L L X5-02 X5-01 X9-04 X X4-02 X6-03 X3-05 X3-03 X3-03 X3-05 X6-03 X4-02 X7-02 X9-04 X5-01 X /

2 zerelés és kezelés utasítás 1 Üzemeltetés tanácsok Üzemeltető útmutató zmbólumok Célcsoport zavatosság és jótállás Bztonság Rendeltetésszerű használat Vselkedés gázszag esetén Bztonság ntézkedések Normál üzem Elektromos csatlakozás Gázellátás Építés változtatások Zajkbocsátás Tsztítás és a felhasznált anyagok ártalmatlanítása Terméksmertetés Funkcó Tömörség-ellenőrzés Gázhány-program Kéz teljesítmény Kalkulácó Adatmentés Állítómű referenca-járatása rogramlefutás Bemenetek Feszültségellátás Bztonság reteszáramkör Reteszoldás Teljesítmény-szabályozó érntkezőkön keresztül Teljesítmény-szabályozó, analóg bemenet Teljesítmény-szabályozó, épületautomatzálás Léghány-kapcsoló Nyomásmnmum-kapcsoló Nyomásmaxmum-kapcsoló Tömörség-ellenőrző gáznyomáskapcsoló Lángérzékelő Tüzelőanyag-fogyasztásmérő Kmenetek Rasztás Motor Gyújtókészülék Frekvencaváltó Teljesítményjel Műszak adatok Elektromos adatok Környezet feltételek Méretek / La 2-102

3 zerelés és kezelés utasítás 4 Elektromos nstallálás Kezelés Kezelő felület Kezelőmező Kjelző araméterek kjelzése és megváltoztatása Jelszó araméterek Jelszósznt Info-sznt zervzsznt Üzembe helyezés Gáz beszabályozása Olaj modulácós beszabályozása Olajrész beszabályozása fokozatos üzemhez Üzemen kívül helyezés Karbantartás Bztonság szempontjából fontos komponensek Hbakeresés Eljárásmód zavar esetén Hbakód ótalkatrészek Műszak dokumentumok Frekvencaváltó Jegyzetek Címszójegyzék / La 3-102

4 zerelés és kezelés utasítás 1 Üzemeltetés tanácsok Az eredet kezelés utasítás fordítása 1 Üzemeltetés tanácsok Ez a kezelés utasítás a készülék szerves részét képez és mndg a kezelőkészülék közelében kell tartan. 1.1 Üzemeltető útmutató zmbólumok VEZÉLY FIGYELMEZTETÉ VIGYÁZAT Közvetlen veszély nagy kockázattal. Fgyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezet. Veszély közepes kockázattal. Fgyelmen kívül hagyása környezet károkhoz, súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Veszély alacsony kockázattal. Fgyelmen kívül hagyása anyag károkat okozhat, lletve ksebb vagy közepes sérülésekhez vezethet. Fontos tudnvaló. Közvetlen cselekvésre szólítja fel Önt. Valamely cselekvés eredménye. Felsorolás. Értéktartomány Célcsoport Ez a szerelés és üzemeltetés utasítás üzemeltetők és szakképzett személyek számára készült. Mnden olyan személynek fgyelembe kell venne, ak a készüléken dolgozk. Csak az ahhoz szükséges szakképzettséggel rendelkező vagy arra betanított személyek végezhetnek munkát a készüléken / La 4-102

5 zerelés és kezelés utasítás 1 Üzemeltetés tanácsok 1.2 zavatosság és jótállás zemély sérülésekkel és anyag károkkal kapcsolatos garancáls és jótállás gények kzártak, ha azok a következő okok közül egy vagy több okra vezethetők vssza: a készülék nem rendeltetésszerű használata, a szerelés és üzemeltetés utasítás fgyelmen kívül hagyása, a készülék nem működőképes bztonság vagy védelm berendezések mellett történő üzemeltetése, a készülék hba jelentkezése ellenére történő továbbüzemeltetése, a készülék szakszerűtlen szerelése, üzembe helyezése, kezelése és karbantartása, a készülék önkényes módosítása, olyan kegészítő elemek beépítése, amelyeket a készülékkel közösen nem vetettek típusvzsgálat alá, olyan tűztérbetétek beépítése, amelyek akadályozzák a láng kalakulását, szakszerűtlenül végrehajtott javítások, nem eredet Weshaupt-pótalkatrészek felhasználása, nem megfelelő tüzelőanyagok, az ellátóvezetékekben keletkezett hbák, vs maor / La 5-102

6 zerelés és kezelés utasítás 2 Bztonság 2 Bztonság 2.1 Rendeltetésszerű használat A egy fajta tüzelőanyaggal történő üzemeltetésre alkalmas. zakszerűtlen használat esetén: előfordulhatnak a rendszert használó vagy más személyek test épségét és életét fenyegető veszélyek, bekövetkezhet a készülék vagy más anyag javak károsodása. 2.2 Vselkedés gázszag esetén Akadályozza meg a nyílt láng használatát és a szkraképződést. éldául: Ne kapcsolja be és k a vlágítást. Ne működtessen elektromos készülékeket. Ne használjon mobltelefont. Nyssa k az ablakokat és ajtókat. Zárja el a gázelzáró-golyóscsapot. Fgyelmeztesse az épületben tartózkodókat a veszélyre (ne használja az ajtócsengőt). Hagyják el az épületet. Az épületen kívülről értesítse a fűtéstechnka céget vagy a gázszolgáltató vállalatot. 2.3 Bztonság ntézkedések A bztonság szempontjából lényeges hbákat haladéktalanul meg kell szüntetn. A bztonság szempontjából fontos komponenseket tervezett élettartamuknak megfelelően cserélje k (lásd 8.1. pont) Normál üzem A készüléken lévő valamenny felrat táblának olvasható állapotban kell lenne. A készüléket csak zárt burkolatokkal üzemeltesse. A mozgó alkatrészeket üzem közben ne érntse. A megadott dőszakonként végezze el az előírt beállítás, karbantartás és ellenőrzés munkákat Elektromos csatlakozás Feszültség alatt álló alkatrészeken végzendő bármlyen munka esetén: tartsa be a BGV A3 sz. német balesetvédelm előírásokat és a hely előírásokat, csak EN szernt szerszámokat használjon / La 6-102

7 zerelés és kezelés utasítás 2 Bztonság Gázellátás Épületekben és ngatlanokban üzemelő gázüzemű berendezések beállításához, megváltoztatásához és karbantartásához szükséges munkákat csak a gázszolgáltató vállalat vagy szerződéses szerelővállalat végezhet. A vezeték-berendezéseket a tervezett nyomásfokozatnak megfelelően előzetes és fő vzsgálatnak, lletve kombnált terhelés próbának és tömörségvzsgálatnak kell alávetn (például DVGW-TRGI, G 600 sz. műszak előírás). Az nstallálás munka megkezdése előtt tájékoztassa a gázszolgáltató vállalatot a tervezett berendezés jellegéről és nagyságáról. Az nstallálás során vegye fgyelembe a hely előírásokat és rányelveket (például DVGW-TRGI, G 600 sz. műszak előírás; TRF 1. kötet és 2. kötet). A gázfajtától és a gázmnőségtől függően úgy kell kvtelezn a gázellátást, hogy a tüzelés során folyékony anyagok ne válhassanak k (például kondenzátum), különösen a B-gáz párolgás hőmérsékletét vegye fgyelembe, Csak bevzsgált és engedélyezett, lletve Magyarországon engedélyezett tömítőanyagokat használjon. Vegye fgyelembe a mndenkor megmunkálás tudnvalókat. Más gázfajtára történt átállítás után mndg újból állítsa be a készüléket. Mnden karbantartás és zavarelhárítás munka után tömörségvzsgálatot kell végezn. 2.4 Építés változtatások Bármlyen jellegű átépítés csak a Max Weshaupt GmbH írásbel hozzájárulásával megengedett. Csak olyan kegészítő elemeket építsen be, amelyeket a készülékkel közösen vetettek típusvzsgálat alá. Csak erdet Weshaupt-alkatrészeket használjon. 2.5 Zajkbocsátás Egy tüzelés rendszer zajkbocsátását a tüzelésben résztvevő összes komponens akusztkus vselkedése határozza meg. A túl magas hangnyomássznt halláskárosodást okozhat. Egyén védőfelszerelésekkel gondoskodjon a kezelőszemélyzet bztonságáról. A zajkbocsátás tovább csökkentéséhez egy zajcsllapító burkolat használható. 2.6 Tsztítás és a felhasznált anyagok ártalmatlanítása A készülék tsztításához használt anyagokat szakszerűen és környezetkímélő módon kell kezeln és ártalmatlanítan. Ennek során fgyelembe kell venn a hely előírásokat / La 7-102

8 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés 3 Terméksmertetés 3.1 Funkcó 3 sek 10 sek 3 sek 10 sek Tömörség-ellenőrzés A tömörség-ellenőrző gáznyomáskapcsoló ellenőrz, hogy tömítettek-e a szelepek. Jelz a tüzelésvezérlőnek, ha a tömörség-ellenőrzés alatt a nyomás meg nem engedett mértékben növekszk vagy csökken. A tüzelésvezérlő az alább esetekben automatkusan tömörség-ellenőrzést végez: szabályozott lekapcsolás után, a zavar matt lekapcsolást vagy feszültségkesést követő égőndítás előtt. 1. vzsgálat fázs (a 1. szelep tömörségvzsgálatához tartozó működés folyamathoz): az 1. szelep zár, a 2. szelep késleltetve zár, a gáz távozk, az 1. szelep és a 2. szelep között nyomás pedg leépül, 10 másodpercg mndkét szelep zárva marad. Ha ez alatt a 10 másodperc alatt a gáznyomás egy beállított érték fölé emelkedk, akkor az 1. szelep tömítetlen. A tüzelésvezérlő zavar matt lekapcsolást vált k. 2. vzsgálat fázs (a 2. szelep tömörségvzsgálatához tartozó működés folyamathoz): az 1. szelep nyt, a 2. szelep zárva marad, az 1. szelep és a 2. szelep között gáznyomás felépül, smét zár az 1. szelep, 10 másodpercg mndkét szelep zárva marad. Ha ez alatt a 10 másodperc alatt a gáznyomás a beállított érték alá csökken, akkor a 2. szelep tömítetlen. A tüzelésvezérlő zavar matt lekapcsolást vált k. V1 V szelep 2 2. szelep 3 Nyomás az 1. szelep és a 2. szelep között 4 Tömörség-ellenőrző gáznyomáskapcsoló 5 Üzem fázsok Gázhány-program A gázhány-kapcsoló a 22-es fázstól ellenőrz a csatlakozás gáznyomást. Ha a gáz nyomása az előírt érték alá csökken, akkor ndul egy gázhány-program. A gázhány-programban a tüzelésvezérlő bztonság lekapcsolást végez, majd a gázhány-várakozás dő (10 másodperc) letelte után újból ndítás kísérletet hajt végre. Mnden egyes skertelen ndítás kísérlet után megduplázódk a gázhány-várakozás dő. Ha az ndítás kísérletek száma túllép az smétlés határértéket (223-as paraméter), akkor a tüzelésvezérlő zavarállásban reteszelt állapotba kerül. Az égő ndításakor az smétlés-számláló automatkusan vsszaállításra kerül / La 8-102

9 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Teljesítmény-megadás Kéz teljesítmény Ha jel található az X5-03:1 bemeneten (Égő BE), akkor a kéz teljesítmény funkcóval a teljesítményhatárokon belül mnden terhelés helyzet ndítható. Aktív kéz teljesítmény esetén az aktuáls teljesítmény vllog az üzemállapot-kjelzőn. A kéz teljesítmény funkcó vagy nyomógomb-kombnácóval vagy a 121-es paraméterrel aktválható. A 121- es paraméterrel létrehozott kéz teljesítmény esetén bővített funkcók állnak rendelkezésre. Funkcó araméter 121 Nyomógomb-kombnácó ---- Kéz teljesítmény deaktválva Nem lehetséges Kéz-KI, feszültség vsszatérése után s aktív Gyújtás pozícó működésbe hozása (csak fokozatos üzemmódban) Indítson egy, a teljesítményhatárokon belül terhelés helyzetet. A terhelés határokon kívül értékek s beállíthatók, de nem ndíthatók. Ha aktív kéz teljesítmény esetén bővítve lesznek a terhelés határok, akkor az égő s követ azt. Nem lehetséges Nem lehetséges Indítson egy, a teljesítményhatárokon belül terhelés helyzetet. Csak a teljesítményhatárokon belül értékek állíthatók be. Az üzembe helyezés dőtartamára (400 et) az automatka fgyelmen kívül hagyja a kéz teljesítményt. A Kéz-KI kvételével tüzelőanyag-átkapcsoláskor deaktválva lesz a kéz teljesítmény. Kéz teljesítmény nyomógomb-kombnácóval Kéz teljesítmény aktválása: Tartsa megnyomva az [F] gombot. A kjelzőn LoAd jelenk meg. A [+] vagy a [-] gombbal állítsa be a kéz teljesítményt. Az üzemállapot-kjelzőn vllog a beállított kéz teljesítmény. Kéz teljesítmény Égő-KI: Menjen a legksebb teljesítményre, majd engedje el az [F] és a [-] gombot. Újra nyomja meg az [F] és a [-] gombot. Kéz teljesítmény deaktválása: 5 másodpercg tartsa megnyomva az [esc] gombot. V h mn s V h mn s V h mn s 5 s V h mn s Kéz teljesítmény a 121-es paraméterrel Vgye be a jelszót (lsd. az alább fejezet: 5.2.1). Válassza k a 121-es paramétert. Nyomja meg az [ENTER] gombot. A [+] vagy a [-] gombbal állítsa be a kéz teljesítményt. Nyomja meg az [ENTER] gombot. Indítva lesz a kéz teljesítmény / La 9-102

10 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Kalkulácó A modulácós üzembe helyezéskor, ha 1 és 9 programozva van, egy kalkulácó kezdődk. Kalkulácó esetén egy-egy, a kjelzett üzem pontból knduló egyenes képződk 1, ll. 9 felé. Az egyeneseken lévő értékek új üzem pontokként kerülnek átvételre. 9 felé történő kalkulácó koldása: 3 5 másodpercg tartsa megnyomva a [+] gombot. 1 felé történő kalkulácó koldása: 3 5 másodpercg tartsa megnyomva a [-] gombot. Ha az üzembe helyezéskor csak a 1 és a 9 van programozva,akkor a tüzelésvezérlő a 1 elhagyásakor automatkus kalkulácót ndít el és 2-től 8-g végez számítást Automatkus kalkulácó 2 Kalkulácó 5-től 9 felé Adatmentés A kjelző- és kezelőegységen a 050-es (lsd. az alább fejezet: 5.3.1) paraméterrel tárolhatók le a tüzelésvezérlő beállítása (backup = vsszaállítás). Készülékcsere vagy véletlen paraméter-változás után az adatok smét vsszatárolhatók a tüzelésvezérlőbe. A kjelző- és kezelőegységtől a tüzelésvezérlőre történő véletlen adatátvtel elkerülése ellen védelemként mndkét készülék égőjelölése összehasonlításra kerül, csak egyezés esetén lehetséges adatátvtel (restore = vsszatöltés). FIGYELMEZTETÉ Korom-, ll. CO-képződés hányzó égésellenőrzés matt. Hőgény esetén kb. 30 másodperccel az adatátvtel (restore) után automatkusan ndul az égő. Közvetlenül az adatátvtel (restore) után: Ellenőrzze a működés folyamatot. Mnden pontban végezzen égésellenőrzést. Csak frekvencaváltóval kapcsolatban A vsszatárolás (restore) után fordulatszám-normálást, majd azt követő beszabályozást kell végezn / La

11 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Állítómű referenca-járatása A 10-es üzem fázsban (hazafutás) a tüzelésvezérlő elvégz az állítóművek referencajáratását, melynek során az állítómű áthalad egy referenca-jelölésen. Ezt követően a hajtás smét vsszamegy és érzékel a referenca-jelölés belső oldalát. Erre a pozícóra lesz vonatkoztatva valamenny állítás lépés. A tüzelésvezérlő a tüzelőanyag-hajtások referenca-járatását a NYITVA referenca-jelölésre, a levegőcsappantyú-állítóművéét pedg a ZÁRVA referenca-jelölésre végz el. A levegőcsappantyú-állítómű tengelyének állítás tartománya mechankusan korlátozva van, ezáltal a levegőcsappantyú-állítómű nem járatható a NYITVA referencajelölésre. Az állítóművek felcserélése esetén referenca-járatás hba kerül felsmerésre (85-ös hba) ZÁRVA referenca-tartomány 2 ZÁRVA referenca-tartomány (levegőcsappantyú-állítómű) 3 NYITVA referenca-tartomány 4 NYITVA referenca-tartomány (tüzelőanyag-hajtás) / La

12 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés rogramlefutás Üzem fázsok 00 Zavarlekapcsolás fázs 02 Bztonság fázs 10 Hazafutás 12 tandby 22 Ventlátor / bztonság lefúvatószelep BE 24 Előszellőztetés pozícó 30 Előszellőztetés 36 Gyújtás pozícó 38 Előgyújtás 40 Tüzelőanyag-engedélyezés 42 Gyújtás KI 44 Lángjel 50 Lángstablzálás (csak plotgyújtású gáz tüzelőanyag esetén) 52 Gyújtó-plotszelep KI (csak segédgyújtású gáz tüzelőanyag esetén) üzem állás üzem állás 70 Utóégetés dő 72 Utószellőztetés pozícó 74 Utánszellőztetés 78 Utánszellőztetés 80 Armatúra ürítése (csak tömörség-ellenőrzéskor) 81 Tesztelés nyomásmentes állapotban (csak tömörség-ellenőrzéskor) 82 Armatúra feltöltése (csak tömörség-ellenőrzéskor) 83 Tesztelés rendszernyomással (csak tömörség-ellenőrzéskor) 90 Gázhány-várakozás dő / La

13 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Gáz gyújtó-plotszeleppel X3-03:1, X3-04:1 X5-03:1 X10-05:2 X3-02:1 X5-01:2 X5-02:2 X9-04:2 X3-05:1 X4-02:3 X6-03:3 X8-02:1 X7-01:3 X7-02:3 A bemeneten / kmeneten lévő jel vezérelt Nncs jel a bemeneten Bemenet befolyásolás nélkül 1 Üzem fázsok 2 Bztonság reteszáramkör 3 Hőgény szabályozó 4 Lángjel 5 Léghány-kapcsoló 6 Nyomásmnmum-kapcsoló 7 Nyomásmaxmum-kapcsoló 8 Tömörség-ellenőrző nyomáskapcsoló 9 Ventlátormotor 0 Gyújtókészülék q Bztonság lefúvatószelep w 1. tüzelőanyag-szelep e 2. tüzelőanyag-szelep r Gyújtó-plotszelep / La

14 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Gáz közvetlen gyújtás X3-03:1, X3-04:1 X5-03:1 X10-05:2 X3-02:1 X5-01:2 X5-02:2 X9-04:2 X3-05:1 X4-02:3 X6-03:3 X8-02:1 X7-01:3 A bemeneten / kmeneten lévő jel vezérelt Nncs jel a bemeneten Bemenet befolyásolás nélkül 1 Üzem fázsok 2 Bztonság reteszáramkör 3 Hőgény szabályozó 4 Lángjel 5 Léghány-kapcsoló 6 Nyomásmnmum-kapcsoló 7 Nyomásmaxmum-kapcsoló 8 Tömörség-ellenőrző nyomáskapcsoló 9 Ventlátormotor 0 Gyújtókészülék q Bztonság lefúvatószelep w 1. tüzelőanyag-szelep e 2. tüzelőanyag-szelep / La

15 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Olaj, modulácós és fokozatos X3-03:1, X3-04:1 X5-03:1 X10-05 X3-02:1 X5-01:2 X5-02:2 X3-05:1 X4-02:3 X6-03:3 X8-02:1 X7-01:3 X7-02:3 (1 (1 (2 (1 Csak hosszú előgyújtás dő esetén (281-es paraméter) (2 Csak 12-es üzemmód esetén (olaj, modulácós) A bemeneten / kmeneten lévő jel vezérelt Nncs jel a bemeneten Bemenet befolyásolás nélkül 1 Üzem fázsok 2 Bztonság reteszáramkör 3 Hőgény szabályozó 4 Lángjel 5 Léghány-kapcsoló 6 Nyomásmnmum-kapcsoló 7 Nyomásmaxmum-kapcsoló 8 Ventlátormotor 9 Gyújtókészülék 0 Bztonság lefúvatószelep q 1. tüzelőanyag-szelep w 2. tüzelőanyag-szelep e 3. tüzelőanyag-szelep / La

16 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés 3.2 Bemenetek L E N L X E N L Feszültségellátás A feszültségellátást a nél az X3-04:3-5 bemenetekre kell csatlakoztatn. A hálózat frekvencát a 125-ös paraméterrel kell beállítan. L L E N L X3-04 X Bztonság reteszáramkör Az X3-03:1/2 és az X3-04:1/2 bemenetek a dagnosztka kódban bztonság reteszáramkörként lesznek összefogva. Ha valamelyk bemenet nncs zárva, akkor legalább egy bztonság lekapcsolás kerül koldásra. Az smétlés érték túllépése egy nytott bemenet reteszelését eredményez. Az smétlés érték a 215-ös paraméterrel állítható be. A bztonság reteszáramkör összes külső komponensét az X3-04:1/2 bemenetre kell sorba kapcsoln, például: Vész-K kapcsolók, bztonság hőmérséklet-határoló (TB), vízhány-bztosító,... Az X3-03:1/2 bemenetre kell csatlakoztatn az égőperem-végálláskapcsolót. REET OERATION L E N L MOTOR ALARM MOTOR CONT X8-04 X3-04 X E N L Reteszoldás (1 (2 Az X8-04:1 bemenetre lehet egy reteszoldó-nyomógombot csatlakoztatn. Zavarállásban 1 6 másodperces gombnyomással végezhető el a tüzelésvezérlő reteszoldása. Ennél hosszabb vagy rövdebb működtetést a tüzelésvezérlő fgyelmen kívül hagy, és nem történk reakcó. Reteszelő-funkcóval (1 Ahhoz, hogy a nyomógomb még külön kézzel s reteszelhető legyen, a nyomógombot az X3-04:5 (L) hálózat bemeneten keresztül kell tápláln. Ha a tüzelésvezérlő valamlyen üzem fázsban található, akkor egy 1 6 másodperces gombnyomás kéz reteszelést eredményez. Reteszelő-funkcó nélkül (2 Ha a nyomógombnak nem kell kéz reteszelő-funkcóval rendelkezne, akkor a nyomógomb feszültségellátásának az X3-05:2 rasztó-kmeneten keresztül kell történne / La

17 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Teljesítmény-szabályozó érntkezőkön keresztül A hőgény érntkezőjét az X5-03:1 bemenetre (Égő BE) kell csatlakoztatn. A teljesítmény-szabályozáskor fokozatos és modulácós üzemmód különböztethető meg. Az üzemmód a 201-es paraméterrel határozható meg. ON/OFF L X C Üzemmód teljesítmény-szabályozóval Ha az X5-03:2 (ZÁRVA) lesz vezérelve, akkor csökken az égőteljesítmény. Az X5-03:3 (NYITVA) bemenet vezérlésekor növekszk az égőteljesítmény. Ha egyk bemenet sncs vezérelve, akkor változatlan marad az égőteljesítmény. ON/OFF L ON/OFF L X5-03 X Csúszó 2-fokozatú üzemmód termosztáttal Ha az X5-03 bemenetekre termosztát vagy nyomásszabályozó van csatlakoztatva, akkor a modulácós tüzelőanyag csak csúszó kétfokozatú üzemmódban üzemeltethető. Hőgény esetén az X5-03:2 (ZÁRVA) bemenet kerül vezérlésre, és az égő kslángteljesítményre megy. Ha a hőmérséklet a beállított érték alá csökken, akkor az X5-03:3 (NYITVA) bemenet lesz vezérelve, az égő pedg nagyláng-teljesítményre áll át. Ha az X5-03:3 bemeneten jel van, akkor az X5-03:2 bemenet nem lesz fgyelembe véve. ON/OFF L X C Fokozatos üzemmód (csak olaj tüzelőanyag esetén) Két- és háromfokozatú: Bemenet Kétfokozatú Üzemmód Háromfokozatú X5-03:1 1. fokozat 1. fokozat X5-03:2 1. fokozat 2. fokozat X5-03:3 2. fokozat 3. fokozat Ha 3-fokozatú üzemmód esetén az X5-03:3 bemenet vezérelve lesz, akkor az égő 3. fokozatra áll, a 2. fokozat jelének lyenkor nncs jelentősége. ON/OFF L X Indítás tehermentesítés: Az 1. és a 2. kapocs közé behelyezett átkötőhíd révén hőgény esetén az égő 1. fokozaton gyújt be, majd automatkusan továbbmegy a 2 fokozatra. Ha járulékosan még az X5-03:2 bemenet s vezérlésre kerül, akkor az égő átáll a 3. fokozatra. ON/OFF L X Átkapcsolás tehermentesítés A 2. és a 3. kapocs össze van kötve egy átkötőhíddal. Hőgény esetén az égő 1. fokozatra megy. Ezt követően az X5-03:2/3 bemenetek egydejűleg vezérelve lesznek, az égő pedg a 2. fokozaton keresztül a 3. fokozatra áll át / La

18 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Teljesítmény-szabályozó, analóg bemenet ON/OFF L GND X5-03 X C A hőgény érntkezőjét az X5-03:1 bemenetre (Égő BE) kell csatlakoztatn. Az analóg teljesítményjelet az X64:1 (4 20 ma) és az X64:2 (GND) kapcsokra kell csatlakoztatn. 3 ma-nél ksebb jel deaktválja az analóg bemenetet, és az X5-03:2/3 bemeneten megjelenő teljesítmény-megadásnak van elsőbbsége (942- es paraméter). Ha az X5-03:2/3 bemenetre nncs csatlakoztatva teljesítmény-szabályozó, akkor a tüzelésvezérlő addg marad az aktuáls teljesítményen, amíg meg nem szűnk a hőgény. Modulácós üzemmód A modulácós üzemmódban a 123-as (lsd. az alább fejezet: 5.3.1) paraméter határozza meg a mnmáls állítás lépést. Jel az X64:1/2 kapcson W-FM teljesítmény 3 4 ma ma 100 Fokozatos üzemmód A fokozatos üzemmódban az üzem pontok között egy 1 ma-es hszterézs található, ezáltal kerülhetők el a szükségtelen terhelésváltások. Kétfokozatú: Jel az X64:1/2 kapcson W-FM teljesítmény ma 1. fokozat ma 2. fokozat Háromfokozatú: Jel az X64:1/2 kapcson W-FM teljesítmény ma 1. fokozat ma 2. fokozat ma 3. fokozat ON/OFF L COM X5-03 X Interface Teljesítmény-szabályozó, épületautomatzálás A COM X92 bemenetre egy, az épületautomatzáláshoz használható busz-nterfész csatlakoztatható. Modbus: OCI Modbus busz-nterfész (rend. sz.: ) ebus: ebu MA adapter (rend. sz.: ) Az égőndításhoz az X5-03:1 bemenetet (Égő BE) az X5-03:4 feszültségkmenetre kell csatlakoztatn. A teljesítmény megadása lyenkor az épületautomatzáláson keresztül történk. A busz-kommunkácóhoz szükséges beállításokat a as paramétereknél kell elvégezn / La

19 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Léghány-kapcsoló L X Az X3-02 bemenetre a léghány-kapcsoló záró érntkezőjét kell csatlakoztatn. Ha a ventlátorndítás után hányzk a jel, akkor a tüzelésvezérlő zavar matt lekapcsolást hajt végre. L E mn X Nyomásmnmum-kapcsoló Az X5-01 bemenetre a nyomásmnmum-kapcsoló záró érntkezőjét kell csatlakoztatn. Olajhány-kapcsoló nélkül égő esetén egy átkötőhdat kell csatlakoztatn a 2. kapocs és a 3. kapocs közé. Gázhány-kapcsoló Gázüzemben a 22-es fázstól kezdve a tüzelésvezérlő egy jelet vár az X5-01:2 bemenetre. Ha a nyomás a nyomásmnmum-kapcsolón beállított érték alá csökken, akkor nyt a nyomáskapcsoló érntkezője, és a tüzelésvezérlő ndítja a gázhány-programot (lsd. az alább fejezet: 3.1.2). Olajhány-kapcsoló Olajüzemben a 38-as, ll. a 40-es fázstól kezdve (a 276-os paramétertől függően) a tüzelésvezérlő egy jelet vár az X5-01:2 bemenetre. Ha a nyomás a nyomásmnmumkapcsolón beállított érték alá csökken, akkor nyt a nyomáskapcsoló érntkezője, és a tüzelésvezérlő zavar matt lekapcsolást hajt végre. A 38-as fázsban (előgyújtás) a zavar matt lekapcsolásra 30 másodperc várakozás dő után kerül sor, az ez után következő fázsokban azonnal megtörténk a zavar matt lekapcsolás. L E mn X Nyomásmaxmum-kapcsoló Az X5-02 bemenetre a nyomásmaxmum-kapcsoló nytó érntkezőjét kell csatlakoztatn. Nyomásmaxmum-kapcsoló nélkül égő esetén egy átkötőhdat kell csatlakoztatn a 2. kapocsra és a 3. kapocsra. Max-gáznyomáskapcsoló Gázüzemben a 40-es fázstól kezdve a tüzelésvezérlő egy jelet vár az X5-02:2 bemenetre. Ha a nyomás túllép a nyomáskapcsolón beállított értéket, akkor nyt a nyomáskapcsoló érntkezője, és a tüzelésvezérlő zavar matt lekapcsolást hajt végre. Olajnyomásmaxmum-kapcsoló Olajüzemben a 22-es fázstól kezdve a tüzelésvezérlő egy jelet vár az X5-02:2 bemenetre. Ha a nyomás túllép a nyomáskapcsolón beállított értéket, akkor nyt a nyomáskapcsoló érntkezője, és a tüzelésvezérlő zavar matt lekapcsolást hajt végre. A 22-es fázsban (Ventlátor BE) a zavar matt lekapcsolásra 30 másodperc várakozás dő után kerül sor, az ez után következő fázsokban azonnal megtörténk a zavar matt lekapcsolás / La

20 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés L E mn X Tömörség-ellenőrző gáznyomáskapcsoló Az X9-04 bemenetre a tömörség-ellenőrző gáznyomáskapcsoló nytó érntkezőjét kell csatlakoztatn. Az X9-04 bemenet csak a tömörség-ellenőrzés (lsd. az alább fejezet: 3.1.1) alatt aktív. A tömörség-ellenőrzés dőpontja a 241- es paraméternél állítható be. Ha a 81-es fázsban (Tesztelés nyomásmentes állapotban) a nyomás a beállított érték alá csökken, akkor zár az érntkező. Ha a 83-as fázsban (Tesztelés rendszernyomással) a nyomás túllép a beállított értéket, akkor nyt az érntkező Lángérzékelő Ha a lángjel a 44-es fázsban nem felel meg a szükséges értéknek, akkor a tüzelésvezérlő zavar matt lekapcsolást hajt végre. Ha a lángjel üzem közben a szükséges érték alá csökken, akkor a tüzelésvezérlő bztonság lekapcsolást, majd azt követő újrandítást végez. Két egymás után bztonság lekapcsolás zavar matt lekapcsolást eredményez. Egy lángjel hőgény esetén (12-es fázs) ndítás-akadályoztatást okoz. Egy lángjel az előszellőztetés ( os fázs) vagy utánszellőztetés (78-as fázs) alatt egyszer smétlés után és újból előfordulás után zavar matt lekapcsolást eredményez. A 954-es paraméter százalékban jelz k az aktuáls lángjelet. QRA QRA X BR + QRA BU A QRA lángérzékelőt (UV-cella) az X10-06 bemenetre kell csatlakoztatn. Idegen fény megszólalás határértéke Lángjel 954-es paraméter 18-nál nagyobb Üzem mn. 24 E ION QRB/C QRB/C-N X L 5 Ionzácós lángőr-elektróda Az onzácós lángőr-elektródát az X10-05:2 bemenetre kell csatlakoztatn. Érzékelőáram mn.: 4 µa kb. 30 Érzékelőáram max.: µa 100 Lángjel 954-es paraméter E ION QRB/C QRB/C-N X L 5 QRB A QRB lángérzékelőt (fotoellenállás) az X10-05:3/4 bemenetre kell csatlakoztatn. Idegen fény megszólalás határértéke (400 kω-nál ksebb ellenállás) Lángjel 954-es paraméter kb. 10 Üzem (230 kω-nál ksebb ellenállás) kb. 16 Zárlat-smertetőjel (0,5 kω-nál ksebb ellenállás) / La

21 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés X Tüzelőanyag-fogyasztásmérő Az X75 bemenetre egy tüzelőanyag-fogyasztásmérő Reed-érntkezővel csatlakoztatható. Ennek előfeltétele, hogy ne legyen csatlakoztatva és aktválva frekvencaváltó. A térfogategységenként számlálómpulzusokat a 128-as paraméternél kell beállítan. Az mpulzus-frekvencának nem szabad túllépne a 300 Hz értéket / La

22 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés 3.3 Kmenetek Rasztás MOTOR ALARM MOTOR CONT X Az X3-05:2 rasztás-kmeneten zavarállásban (00-s fázs) hálózatfeszültség-jel kerül kadásra. Ezenkívül ndítás-akadályoztatás s jelezhető. Ehhez a 210-es paramétert 1-re kell állítan Motor MOTOR ALARM MOTOR CONT MOTOR ALARM MOTOR CONT X3-05 X L L M M N N Normál üzem tandardszerűen az égőmotor kontaktorát, ll. csllag-delta kombnácóját az X3-05:1 kmenetre kell csatlakoztatn. Folyamatos üzem Folyamatos szellőztetéshez az égőmotor kontaktorát, ll. csllag-delta kombnácóját az X3-05:3 kmenetre kell csatlakoztatn. Ha rá van szerelve egy léghány-kapcsoló, akkor kegészítőleg fel kell szereln egy tehermentesítő szelepet és azt az X3-05:1 kmenetre kell csatlakoztatn Gyújtókészülék E N L X A gyújtókészüléket az X4-02 kmenetre kell csatlakoztatn. Gyújtás vselkedés gáz esetén A 226-os paraméternél változtatható meg az előgyújtás dő (38-as fázs) dőtartama. Gyújtás vselkedés olaj esetén A 281-es paraméterrel határozható meg, hogy a gyújtás a 22-es vagy a 38-as fázsban legyen-e bektatva. A 266-os paraméternél változtatható meg az előgyújtás dő (38- as fázs) dőtartama V 10 V X Frekvencaváltó 24 V Az X74 dugaszolás helyre csatlakoztatható egy frekvencaváltó és a fordulatszámérzékelő. Frekvencaváltó X74:1 kapocs 24 V-os bemenet; frekvencaváltóval történő táplálás X74:2 kapocs Jelhvatkozás X74:3 kapocs arancsolt fordulatszám-jel (645-ös paraméter) Fordulatszám-érzékelés X74:4 kapocs Fordulatszám-vsszajelzés (tényl. fordulatszám bemenet) X74:5 kapocs 10 V; tüzelésvezérlőről történő táplálás / La

Kezelési útmutató. Rádiós-motor-állításmeghajtás 1187 00

Kezelési útmutató. Rádiós-motor-állításmeghajtás 1187 00 Kezelés útmutató Rádós-motor-állításmeghajtás 1187 00 Tartalomjegyzék Ehhez az útmutatóhoz... 2 Készülékábrázolás... 3 Felszerelés... 3 Leszerelés... 3 Feszültségellátás... 4 Elem behelyezése... 4 Működés

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

manual O 2 -modul Szerelési és üzemeltetési utasítás Weishaupt W-FM 100 és W-FM 200 típusú tüzelésvezérlő 83054812-1/2009 W-FM 200 FLAME

manual O 2 -modul Szerelési és üzemeltetési utasítás Weishaupt W-FM 100 és W-FM 200 típusú tüzelésvezérlő 83054812-1/2009 W-FM 200 FLAME PE min L PE min L ON/OFF L P P P INT L GAS OIL RESET PE IGNITION N L PE N L (START) L L L L L PE L N P MOTOR ALARM FLANGE SAFETY LOOP LINE VOLTAGE X6-0 X6-0 X6-0 PE N L SV PE N L F/T6, IEC 7-/V M F/T4

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

VIESMANN VITOTRONIC 100. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az adott fűtőkazán árjegyzékében VITOTRONIC 100

VIESMANN VITOTRONIC 100. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az adott fűtőkazán árjegyzékében VITOTRONIC 100 VIESMANN VITOTRONIC 100 Elektronikus kazánköri szabályozó Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az adott fűtőkazán árjegyzékében A dokumentum helye: Vitotec dosszié, 18. fejezet VITOTRONIC

Részletesebben

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez Termékismertető Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez 2 11/2009 1 x BVS20-SG 1 x termékismertető Szállítási terjedelem Biztonsági utasítások! A készüléket csak elektromos

Részletesebben

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 3 Biztonsági előírások 3 Szavatosság 4 Rendeltetésszerű használat 4 Magyarázat a kijelzőhöz és a gombokhoz 5 Funkciók 5 Csatlakozás 6 Adók betanítása 7 Programozás

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

213-1. ERC 100 Digitális paraméterezhetõ speciális szabályozó. 2010. július. Szabályozók és vezérlõk KIVITEL

213-1. ERC 100 Digitális paraméterezhetõ speciális szabályozó. 2010. július. Szabályozók és vezérlõk KIVITEL 13-1 KIVITEL ALKALMAZÁS, ILLESZTHETÕSÉG Az ERC 100 digitális szabályozó a DIALOG III család tagja. Ventilátoros klímakonvektorok (fan-coil készülékek) intelligens szabályozását és vezérlését végzi. A készülék

Részletesebben

Kompakt riasztóberendezés, standard DIY-12 Megrend. szám: 85 26 36

Kompakt riasztóberendezés, standard DIY-12 Megrend. szám: 85 26 36 - az ülés állása. Ezek adatat a kezelés utasításakban találja. Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Kompakt rasztóberendezés, standard DIY-12 Megrend. szám: 85 26 36 Kezelés

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

WP1 Vezérlő Használati Útmutató

WP1 Vezérlő Használati Útmutató WP1 Vezérlő Használati Útmutató Lásd a kötési diagram. 24Volt 9Volt A vezérlő egy 9V-os Rain Bird szolenoidot működtet. Győződjön meg róla, hogy a szelepeket a vezérlővel összekötő vezeték, kisfeszültségű

Részletesebben

Választás /Program gomb Forgató gomb Start/ Stop gomb

Választás /Program gomb Forgató gomb Start/ Stop gomb Kezelési útmutató akkumulátoros (12V) automata elektronikához A készülék használata Időzítés Ciklus 1. 2 Választás /Program gomb Forgató gomb Start/ Stop gomb Az akkumulátor csatlakozók megfelelő polaritással

Részletesebben

Használati útmutató UCR 520 vezérléshez

Használati útmutató UCR 520 vezérléshez Centronic UnitControl UCR520 Használati útmutató UCR 520 vezérléshez Ilyen egyszerűen megy. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 3 Szavatosság... 3 Biztonsági utasítások... 4 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN

SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN GÁZ- ÉS OLAJ ALTERNATÍV ÉGŐK 1200-9000 kw SGB- alternatív égők Általános ismertető: Az SGB-...-GG gáz és tüzelőolaj, az SGB-...- GR gáz és könnyű fűtőolaj, az SGB-...-GN

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

Gázüzemû kondenzációs hõközpont CERASMARTMODUL

Gázüzemû kondenzációs hõközpont CERASMARTMODUL Szerelés és karbantartás útmutató szakemberek számára Gázüzemû kondenzácós hõközpont CERASMARTMODUL $ % $ $ 4 ZBS 16/83S-2 MA.. ZBS 22/120S-2 MA.. ZBS 30/150S-2 MA.. 6 720 612 414 HU (05.09) OSW Tartalomjegyzék

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

7213 8100 02/2012 EU EM10

7213 8100 02/2012 EU EM10 73 800 0/0 EU EM0 BE CZ DE ES FR GB HU IT PL PT SK TR RU UA EM0 modul Magyar Magyar Ez a készülék megfelel az Európai Irányelvek ide vonatkozó követelményeinek. A megfelelõsé igazolt. A megfelelõ dokumentációk

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

VIP X1600. Hálózati videoszerver. Telepítési és üzemeltetési kézikönyv

VIP X1600. Hálózati videoszerver. Telepítési és üzemeltetési kézikönyv VIP X1600 Hálózat vdeoszerver hu Telepítés és üzemeltetés kézkönyv VIP X1600 Tartalomjegyzék hu 3 Tartalomjegyzék 1 Előszó 7 1.1 A kézkönyv smertetése 7 1.2 A kézkönyvben alkalmazott jelölések 7 1.3 Rendeltetés

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

4-csöves fan coil készülékekhez

4-csöves fan coil készülékekhez 3 017 RAB 31 RAB31.1 Helyiségtermosztátok 4-csöves fan coil készülékekhez RAB31 Helyiségtermosztát manuális fűtés/hűtés üzemmód átváltással 2-pont szabályozás Manuális 3-fokozatú ventilátor kapcsoló Kapcsolási

Részletesebben

Channel Expander 1.xx Használati útmutató

Channel Expander 1.xx Használati útmutató Channel Expander 1.xx 1. oldal 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 Áttekintés...4 A készülék rögzitése...5 Tápfeszültség csatlakoztatása...8 Öntözés vezérlő csatlakoztatása...8 Szelep kimenetek

Részletesebben

Digitális vezérlőegység

Digitális vezérlőegység Általános leírás: Digitális vezérlőegység kicsi és közepes méretű hűtőkamrához, tárolóhoz Az ECB-1000Q típus széleskörűen használható kicsi és közepes méretű hűtős tárolóeszközökhöz. Hűtési és fagyasztási

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Automatikus hálózati átkapcsoló készülék www.eaton.hu ATS-C Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Kisfeszültségű szünetmentes ellátás ATS-C típusú automatikus átkapcsoló készülékek az Eatontól

Részletesebben

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ FUNKCIÓK I. Az időkapcsoló beállítása (a kék gombok): TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

EXCELLTEL CDX-098E. Felhasználói Kézikönyv. Önálló beléptető kártyaolvasó, és kódzár. A termékről. A készülék funkciói

EXCELLTEL CDX-098E. Felhasználói Kézikönyv. Önálló beléptető kártyaolvasó, és kódzár. A termékről. A készülék funkciói EXCELLTEL CDX-098E Önálló beléptető kártyaolvasó, és kódzár Felhasználói Kézikönyv A termékről A CDX sorozat paraméterei 1. paraméter: támogatott kártyák száma 2. paraméter: támogatott kártyák típusa 1

Részletesebben

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató Indukciós áramlásmérő MAG típus Beépítési és beüzemelési útmutató 1. Mérőcső 1.1 Hidraulikus kialakítás A mérőcső beépítésénél figyelembe kell venni a következő szabályokat a. Mérőcső előtt 5-10 névleges

Részletesebben

EAW gyártmányú hibajelz relé. Típusjel: RA 70

EAW gyártmányú hibajelz relé. Típusjel: RA 70 EAW gyártmányú hibajelz relé Típusjel: RA 70 Alkalmazás A jelz relék a következk jelzésére szolgálnak: - zavarok (pl. transzformátorok, generátorok stb. védberendezésének jelzései) - feszültség kimaradások

Részletesebben

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel 1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:

Részletesebben

12-es sorozat - Kapcsolóórák 16 A

12-es sorozat - Kapcsolóórák 16 A api vagy heti programozású mechanikus kapcsolóórák Működési tartalék 70h áramkimaradás esetére 35 mm-es (E 60715 TH35) szerelősínre szerelhető a - 12.01 típus: 35,8 mm széles - 12.11 típus: 17,6 mm széles

Részletesebben

LOGON B - falra szerelhető vezérlőegység. Telepítési útmutató szervizpartner részére 04/2011 DOB6548-A

LOGON B - falra szerelhető vezérlőegység. Telepítési útmutató szervizpartner részére 04/2011 DOB6548-A LOGON B - falra szerelhető vezérlőegység Telepítési útmutató szervizpartner részére 04/2011 DOB6548-A Tartalomjegyzék Telepités... 3 Elektromos bekötés... 4 Elektromos csatlakozások... 5 Beüzemelés és

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

termék Digitális gáz-tüzeléstechnika Weishaupt gázégők WG 5 - WG 40 (12,5 550 kw) Információ kompakt égőkről

termék Digitális gáz-tüzeléstechnika Weishaupt gázégők WG 5 - WG 40 (12,5 550 kw) Információ kompakt égőkről termék Információ kompakt égőkről Digitális gáz-tüzeléstechnika Weishaupt gázégők WG 5 - WG 4 (12,5 55 kw) Tűz és láng a minőség érdekében A legkorszerűbb kutatólaboratóriumok és gyártóüzemek, továbbá

Részletesebben

CAN-Display. felhasználói kézikönyv

CAN-Display. felhasználói kézikönyv CAN-Display felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Jótállás... 3 3. Tartozékok listája... 3 4. Leírás... 4 4.1. A CAN-Display készülék definíciója... 4 4.2. Az eszköz beépítése... 4

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás A Fupact készülékek általános bemutatása Fupact termékcsalád leírása és működési módja A Fupact termékcsalád egy készülékbe integrálja a kapcsolás, a szakaszolás és a biztosítófoglalat funkciókat. Ezeket

Részletesebben

Elektromos szelepállító

Elektromos szelepállító 4 865 Elektromos szelepállító Kis szelepekhez VVP47, VVI47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 AC 230 V működtető feszültség, 2-pont vezérlőjel AC 24 V működtető feszültség, 2- pont vezérlőjel 105

Részletesebben

MAGICTIME digitális szobatermosztát 1

MAGICTIME digitális szobatermosztát 1 MAGICTIME digitális szobatermosztát 1 MAGICTIME digitális szobatermosztát 2 MAGICTIME BAXI DIGITÁLIS SZOBATERMOSZTÁT KHG 714 086 710 páratlan típus: napi és heti programozás 2 db AA típusú elemmel működik

Részletesebben

Forgódobos Hővisszanyerő Hajtás Kezelési és karbantartási útmutató

Forgódobos Hővisszanyerő Hajtás Kezelési és karbantartási útmutató Forgódobos Hővisszanyerő Hajtás Kezelési és karbantartási útmutató DTR-RHE-ver.4 (05.2009 A hajtás megfelel a lengyel szabványoknak: EC/EN 60439-1+AC kisfeszültségu elosztók és vezérlok www.vtsgroup.com

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II hu Szerelési és kezelési útmutató Távirányító Fontos információk a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni. Ezt a tájékoztatót

Részletesebben

1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ

1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ Elektromos Vezérlőszekrények EQ.M típuscsalád EQ.M- x xxx - xx - x... Opciók: "O 1 -O 10" Belső kód Kimenetek terhelhetősége: "06 "- 6A "10 "- 10A "14 "- 14A "18 "- 18A Doboz kivitel: "M"- PVC Villamos

Részletesebben

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz GFE AD Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz 1.oldal Kábelezés Az 1 ábrán a kábelezés látható. A hurokra az eszközök sorra kapcsolódnak rá, a központ

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

TORO TMC-424 Programozási útmutató

TORO TMC-424 Programozási útmutató TORO TMC-424 Programozási útmutató Pontos idő és dátum beállítása 2 Öntözési időtartam beállítása 2 Öntözési időpontok beállítása 2 Öntözési napok beállítása 3 Kézi öntözés indítása 4 Szezonális százalékos

Részletesebben

CS Lilin PIH-800II. Kezelő

CS Lilin PIH-800II. Kezelő CS Lilin PIH-800II Kezelő Telepítési útmutató A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel vannak illusztrálva,

Részletesebben

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Az ESP modulos id kapcsoló kiskertek és közepes méret közterületek öntöz rendszeréhez kifejlesztett id kapcsoló. Az ESP modulos id kapcsoló kültéren és

Részletesebben

TEMPOWER Controll Unit

TEMPOWER Controll Unit TEMPOWER Controll Unit ALKALMAZÁS A WTC3 készülék a WAVIN gyártmányú felületi hűtő-fűtő rendszer szabályozására, vezérlésére alkalmas. Egyedileg szabályozza a rendszerbe tartozó helyiségek hőmérsékletét,

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak

Érintésvédelem alapfogalmak Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek

Részletesebben

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu

Részletesebben

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296.

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu

Részletesebben

Nyomtatóport szintillesztő

Nyomtatóport szintillesztő Nyomtatóport szintillesztő Az alábbi nyomtatóport kártya lehetővé teszi a nyomtató porthoz való kényelmes, egyszerű hozzáférést, a jelszintek illesztett megvalósítása mellett. A ki- és bemenetek egyaránt

Részletesebben

M o n o R a i n automata mágnesszelep

M o n o R a i n automata mágnesszelep M o n o R a i n automata mágnesszelep Kezelési és beállítási javaslatok 1 belső menettel, vagy ¾ külső menettel Bevezetés Köszönjük, hogy ezt az automata szelepet választotta. Programozás előtt gondosan

Részletesebben

AirGate Modbus. RS485 vezeték nélküli átalakító

AirGate Modbus. RS485 vezeték nélküli átalakító AirGate Modbus RS485 vezeték nélküli átalakító Az AirGate-Modbus olyan átalakító eszköz, mely az RS485 Modbus protokoll vezeték nélküli adatátvitelét teszi lehetővé az IEEE 802.15.4 szabványnak megfelelően.

Részletesebben

POOL BASIC EVO DOUBLE

POOL BASIC EVO DOUBLE POOL BASIC EVO DOUBLE Kezelési utasítás 2000 Szentendre,Kızúzó u. 24., Tel.:(26)500-692, Fax:(26)500-693 Honlap: http://www.szeusz.eu E-mail: kereskedelem@szeusz.eu A CSOMAG TARTALMA A. Pool Basic Double

Részletesebben

DC üzemi feszültség Feszültségtűrés DC -20% / +30% Megengedett felhullám-tartalom 5% Max. áramfelvétel Védettség 0-20

DC üzemi feszültség Feszültségtűrés DC -20% / +30% Megengedett felhullám-tartalom 5% Max. áramfelvétel Védettség 0-20 1 00123681 Építési mód Ülékes szelep Vezérlés analóg Tanúsítványok CE Megfelelősségi nyilatkozat Környezeti hőmérséklet min./max. +5 C / +50 C Közeghőmérséklet min./max. +5 C / +50 C Közeg Sűrített levegő

Részletesebben

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Kezelési útmutató ASC 160 Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok

Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok 1 192 Kettős csőtermosztát Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok RAZ-ST Az elektromechanikus TR és kombinációja a DIN 3440-nek megfelelően 2-állású szabályozó és biztonsági termosztát

Részletesebben

TARTALOM. BLINDER M-20 X-TREME készlet tartalma BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER

TARTALOM. BLINDER M-20 X-TREME készlet tartalma BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER TARTALOM A BLINDER M20-XTREME készlet tartalma szerelési folyamat Szerelési útmutató Elektromos szerelési utm. Lézeres sebességmérés BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER Köszönjük hogy megvásárolta a BLINDER

Részletesebben

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet CPU5A Kártyaméret: 100x100mm 3 vagy 4 tengelyes interpoláció, max.125 KHz léptetési frekvencia. Szabványos kimenetek (Főorsó BE/KI, Fordulatszáám: PWM / 0-10V,

Részletesebben

FRONIUS IG PLUS TRANSZFORMÁTOROS INVERTER

FRONIUS IG PLUS TRANSZFORMÁTOROS INVERTER / Akkumulátortöltő berendezések / Hegesztéstechnika / Napenergia hasznosító berendezések FRONIUS IG PLUS TRANSZFORMÁTOROS INVERTER A maximális hozambiztonsággal mindenre képes. / Fronius MIX -koncepció

Részletesebben

Helyesbítés a kézikönyvhöz

Helyesbítés a kézikönyvhöz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Helyesbítés a kézikönyvhöz MOVIMOT MM..D Funkcionális biztonság A megengedett készülékkombinációk bővítése Kiadás: 2013. 11. 20258291

Részletesebben

AKKUMULÁTOR TESZTER 24V 100A RS232

AKKUMULÁTOR TESZTER 24V 100A RS232 AKKUMULÁTOR TESZTER 24V 100A RS232 2 Felhasználás A teszter alkalmas 24V-os indító akkumulátorok indítóképességének vizsgálatára, akkumulátorok 1-20 órás kapacitásának, vagy tartalék tárolóképességének

Részletesebben

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató R 24 E Elite készülékhez Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK

Részletesebben

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O Használati útmutató Egység neve: BDMv3 / BDMv3O Egység tartalma: Külső modul / Kültéri külső modul, ami egyben az érzékelő is (1) Töltő adapter (5V 2A) (opcionális) Külső csatlakozások: Töltő csatlakozó

Részletesebben

Az eszköz sérülésének veszélye Ellenőrizze a következőket : a tartalék áramforrás feszültsége az tápellátó rendszer frekvenciája (50 vagy 60 Hz)

Az eszköz sérülésének veszélye Ellenőrizze a következőket : a tartalék áramforrás feszültsége az tápellátó rendszer frekvenciája (50 vagy 60 Hz) Veszély és figyelmeztetés Az eszközt csak szakember szerelheti be. A gyártó nem vállal felelősséget a használati útmutató elolvasásának elmulasztásából bekövetkező hibákért. Áramütés veszélye, égés vagy

Részletesebben

Használati útmutató Carrier tipusú szállítószalagokhoz

Használati útmutató Carrier tipusú szállítószalagokhoz Minden, ami szállítószalag Használati útmutató Carrier tipusú szállítószalagokhoz C400S C500S C650S H www. beltservice. hu 2 Bevezető Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy, megtisztelt bizalmával és termékünket

Részletesebben

ABS CP 151-254 vezérlő panel

ABS CP 151-254 vezérlő panel 15975197HU (12/2014) Telepítési és kezelési útmutató www.sulzer.com 2 Telepítési és kezelési útmutató ABS CP vezérlőpanel 151 153 253 254 Tartalom 1 Általános... 3 1.1 Vezérlőegység... 3 2 Biztonság...

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Használati utasítás. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Használati utasítás. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Használati utasítás Danfoss District Energy Biztonsági megjegyzések: A szükséges szerelési, beállítási és karbantartási munkákat kizárólag szakképzett

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870F Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. TORO DDC Kerti vezérlőautomatika kezelési és használati utasítás 2

Tartalomjegyzék. TORO DDC Kerti vezérlőautomatika kezelési és használati utasítás 2 Tartalomjegyzék Felszerelési útmutató: 3 Az esőérzékelő bekötése: 4 Beállítás: 6 A pontos idő és nap beállítása ( SET TIME/DAY ): 6 Öntözési idők beállítása ( RUN TIME ): 6 Mester szelep/szivattyú modul

Részletesebben

RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01. Használati útmutató

RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01. Használati útmutató RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01 Használati útmutató Ez a dokumentum a Ring Games Kft. által gyártott GSM Adatgyűjtő Rendszer RD01 típusú eszközének Használati útmutatója. 2004, Ring Games Kft. Ring Games

Részletesebben

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A -es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A - 5 mm széles, ultravékony relé - Érzékeny DC tekercs, 170 mw - Biztonsági elválasztás VDE 0160/EN 50178 szerint a tekercs és az érintkezõk között

Részletesebben

80-as sorozat - Idõrelék 16 A

80-as sorozat - Idõrelék 16 A 80-as sorozat - Idõrelék A Egy vagy többfunkciós idõrelék 80.01 80.11 öbbfunkciós idõrelé: 6 mûködési funkcióval öbbfeszültségû kivitel: (12...240) V AC/DC vagy (24...240) V AC/DC, a feszültség automatikus

Részletesebben

Danfoss frekvenciaváltók speciális, beépített funkciói

Danfoss frekvenciaváltók speciális, beépített funkciói Danfoss frekvenciaváltók speciális, beépített funkciói www.danfoss.hu/vlt Hajtástechnika Date 1 Előadók Toma Gábor Értékesítés támogatási vezető, Alkalmazástechnikai mérnök 2004 Budapesti Műszaki Egyetem,

Részletesebben

ER Kereskedelmi. mérleg ÁRSZORZÓ MÉRLEG HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ER Kereskedelmi. mérleg ÁRSZORZÓ MÉRLEG HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÁRSZORZÓ MÉRLEG ER Kereskedelmi mérleg HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK....................................... 3 KIJELZÔ................................................ 4 A kijelzô..............................................

Részletesebben

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II hu Szerelési és kezelési útmutató 10-csatornás távirányító Fontos információk a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni.

Részletesebben

AC50A. Lakatfogó. Használati útmutató

AC50A. Lakatfogó. Használati útmutató AC50A Lakatfogó Használati útmutató Tartalom Lakatfogó AC50A Bevezetés... 2 A készlet tartalma... 2 Szállítás és tárolás... 2 Biztonság: 2 Megfelelő kezelés... 3 A készülék tulajdonságai... 3 Kezelés.....

Részletesebben

1 CR CR024B és CR024A intelligens heti szoba termoszátok, felfűtési idő öntanulással, szivattyú karbantartás funkcióval, AC 230 V tápfeszültséggel

1 CR CR024B és CR024A intelligens heti szoba termoszátok, felfűtési idő öntanulással, szivattyú karbantartás funkcióval, AC 230 V tápfeszültséggel 1 CR CR024B és CR024A intelligens heti szoba termoszátok, felfűtési idő öntanulással, szivattyú karbantartás funkcióval, AC 230 V tápfeszültséggel Figyelmeztetés: Az eszköz egyfázisú, váltakozó feszültségű

Részletesebben

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by )

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by ) 2,3 kw kimeneti teljesítmény csatornánként DMX 512 vezérlés DMX címzés csatornánként (Patch) Előfűtés Csatorna teszt Hőmérsékelet vezérelt csendes ventilátor Harting vagy csapfedeles kimenet 2U rack méret

Részletesebben

Megjegyzés: Olvassa át a monitorral szállított Monitor biztonság és garancia kézikönyvben található fontos információkat.

Megjegyzés: Olvassa át a monitorral szállított Monitor biztonság és garancia kézikönyvben található fontos információkat. Elsõ kadás (2004. áprls) Első kadás (2004. december) Megjegyzés: Olvassa át a montorral szállított Montor bztonság és garanca kézkönyvben található fontos nformácókat. Tartalom MAGYAR Bztonság nformácók:

Részletesebben

HYPPO. Csuklós kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HY 7100. Teleszkópos kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló

HYPPO. Csuklós kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HY 7100. Teleszkópos kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HYPPO Szerelési útmutató és részletes alkatrész katalógus Elektromechanikus mozgatószerkezet 1 vagy 2 szárnyú zsanéros kapukhoz csuklós vagy teleszkópos karral Modellek és tulajdonságaik HY 7005 Csuklós

Részletesebben

Wally1/2/3/4/4 PLUS. Programozási leírás. 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő

Wally1/2/3/4/4 PLUS. Programozási leírás. 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő 1.oldal Wally1/2/3/4/4 PLUS 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő Programozási leírás 2.oldal 3.oldal Fő jellemzők Az alap típus 240 kód tárolására képes. A 4 csatornás PLUS típusok 1008 kódot képes tárolni

Részletesebben

PV GUARD P P. Használati - kezelési útmutató. PV-DC-AM-02-04 és PV-DC-AM-02-04-ext. típusú készülékekhez

PV GUARD P P. Használati - kezelési útmutató. PV-DC-AM-02-04 és PV-DC-AM-02-04-ext. típusú készülékekhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. A kezdő képernyő...4 4. Alap funkciók működése...4 5. Belső hívások...5

Részletesebben

Kondenzációs gázkazán

Kondenzációs gázkazán Útmutató gázfajta-átszereléshez Kondenzációs gázkazán 6720812906-00.1Wo Suprapur KBR 16, 30, 42 Suprapur KSBR 16, 30 Condens 2000F 16, 30, 42 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSCR 42 Soltis condens

Részletesebben

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK W TELJESÍTMÉNYRELÉ RT1 RT1 1 pólusú, 12/16 A, egyen- és váltakozó áramú tekercs változat 1 váltó vagy 1 záró érintkező Érzékeny tekercs 400 mw / 0,75 A 5 kv / 10 mm tekercs-érintkező átütési szilárdság

Részletesebben

RPS-1 ph/rx. Felhasználói leírás

RPS-1 ph/rx. Felhasználói leírás RPS-1 ph/rx Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz

SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz Kezelési utasítás és műszaki tájékoztató Verzió : 01/hun POULTRY-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-2943 Bábolna, Pf.: 37. Tel. 06 20 388 5550, 5543 Tel. 06 96

Részletesebben

Két végpontos Optikai füstérzékelő. Használati útmutató

Két végpontos Optikai füstérzékelő. Használati útmutató Két végpontos Optikai füstérzékelő Használati útmutató HU 1. Általános információk >30cm Biztosítsa a szabad útvonalat a vevő és az adó között >30cm Adó Vevő 5-120m Táp-egység Vezérlő FONTOS MEGJEGYZÉS:

Részletesebben

EL-EPM01 Energiamérő készülék

EL-EPM01 Energiamérő készülék EL-EPM01 Energiamérő készülék MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Bevezető: Az EL-PM01 típusú energiamérő készüléket villamos terhelések fi gyelemmel kíséréséhez és méréséhez fejlesztettük ki. A költségek

Részletesebben