W-FM 50 tüzelésvezérlő / Szerelési és kezelési utasítás. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "W-FM 50 tüzelésvezérlő 83250312 1/2010-03. Szerelési és kezelési utasítás. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI"

Átírás

1 zerelés és kezelés utasítás BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75 X X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 E L L N E E N L FUE 1 T6.3 IEC /V FUEL ULE-IN COUNTER U ENOR ION QRB/C QRB/C-N L QRA QRA L ON/OFF 3 L 2 X REET V2 FLAME V1 L E N L ar OERATION emens Buldng Technologes HVAC roducts GmbH Made n Germany CE-xxxxxxxxxxxxx DIN Rg.xxxxxxxxxxxxxx Refer to data sheet 7543 VDE Geräte-Nr.: AFETY LOO LINE VOLTAGE 1 LMV27.210A2WH 230 VAC 50 or 60 Hz -20C to + 60C - 4 F to +140 F Best.-Nr.: FM W-FM50 IEMEN L max max/oc 1E mn LT V3/V FLANGE IGNITION V MOTOR CONT ALARM MOTOR L mn 1E L LT 1E L N E L N 1E L N 1E L L 1L L X5-02 X5-01 X9-04 X X4-02 X6-03 X3-05 X3-03 X3-03 X3-05 X6-03 X4-02 X7-02 X9-04 X5-01 X /

2 zerelés és kezelés utasítás 1 Üzemeltetés tanácsok Üzemeltető útmutató zmbólumok Célcsoport zavatosság és jótállás Bztonság Rendeltetésszerű használat Vselkedés gázszag esetén Bztonság ntézkedések Normál üzem Elektromos csatlakozás Gázellátás Építés változtatások Zajkbocsátás Tsztítás és a felhasznált anyagok ártalmatlanítása Terméksmertetés Funkcó Tömörség-ellenőrzés Gázhány-program Kéz teljesítmény Kalkulácó Adatmentés Állítómű referenca-járatása rogramlefutás Bemenetek Feszültségellátás Bztonság reteszáramkör Reteszoldás Teljesítmény-szabályozó érntkezőkön keresztül Teljesítmény-szabályozó, analóg bemenet Teljesítmény-szabályozó, épületautomatzálás Léghány-kapcsoló Nyomásmnmum-kapcsoló Nyomásmaxmum-kapcsoló Tömörség-ellenőrző gáznyomáskapcsoló Lángérzékelő Tüzelőanyag-fogyasztásmérő Kmenetek Rasztás Motor Gyújtókészülék Frekvencaváltó Teljesítményjel Műszak adatok Elektromos adatok Környezet feltételek Méretek / La 2-102

3 zerelés és kezelés utasítás 4 Elektromos nstallálás Kezelés Kezelő felület Kezelőmező Kjelző araméterek kjelzése és megváltoztatása Jelszó araméterek Jelszósznt Info-sznt zervzsznt Üzembe helyezés Gáz beszabályozása Olaj modulácós beszabályozása Olajrész beszabályozása fokozatos üzemhez Üzemen kívül helyezés Karbantartás Bztonság szempontjából fontos komponensek Hbakeresés Eljárásmód zavar esetén Hbakód ótalkatrészek Műszak dokumentumok Frekvencaváltó Jegyzetek Címszójegyzék / La 3-102

4 zerelés és kezelés utasítás 1 Üzemeltetés tanácsok Az eredet kezelés utasítás fordítása 1 Üzemeltetés tanácsok Ez a kezelés utasítás a készülék szerves részét képez és mndg a kezelőkészülék közelében kell tartan. 1.1 Üzemeltető útmutató zmbólumok VEZÉLY FIGYELMEZTETÉ VIGYÁZAT Közvetlen veszély nagy kockázattal. Fgyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezet. Veszély közepes kockázattal. Fgyelmen kívül hagyása környezet károkhoz, súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Veszély alacsony kockázattal. Fgyelmen kívül hagyása anyag károkat okozhat, lletve ksebb vagy közepes sérülésekhez vezethet. Fontos tudnvaló. Közvetlen cselekvésre szólítja fel Önt. Valamely cselekvés eredménye. Felsorolás. Értéktartomány Célcsoport Ez a szerelés és üzemeltetés utasítás üzemeltetők és szakképzett személyek számára készült. Mnden olyan személynek fgyelembe kell venne, ak a készüléken dolgozk. Csak az ahhoz szükséges szakképzettséggel rendelkező vagy arra betanított személyek végezhetnek munkát a készüléken / La 4-102

5 zerelés és kezelés utasítás 1 Üzemeltetés tanácsok 1.2 zavatosság és jótállás zemély sérülésekkel és anyag károkkal kapcsolatos garancáls és jótállás gények kzártak, ha azok a következő okok közül egy vagy több okra vezethetők vssza: a készülék nem rendeltetésszerű használata, a szerelés és üzemeltetés utasítás fgyelmen kívül hagyása, a készülék nem működőképes bztonság vagy védelm berendezések mellett történő üzemeltetése, a készülék hba jelentkezése ellenére történő továbbüzemeltetése, a készülék szakszerűtlen szerelése, üzembe helyezése, kezelése és karbantartása, a készülék önkényes módosítása, olyan kegészítő elemek beépítése, amelyeket a készülékkel közösen nem vetettek típusvzsgálat alá, olyan tűztérbetétek beépítése, amelyek akadályozzák a láng kalakulását, szakszerűtlenül végrehajtott javítások, nem eredet Weshaupt-pótalkatrészek felhasználása, nem megfelelő tüzelőanyagok, az ellátóvezetékekben keletkezett hbák, vs maor / La 5-102

6 zerelés és kezelés utasítás 2 Bztonság 2 Bztonság 2.1 Rendeltetésszerű használat A egy fajta tüzelőanyaggal történő üzemeltetésre alkalmas. zakszerűtlen használat esetén: előfordulhatnak a rendszert használó vagy más személyek test épségét és életét fenyegető veszélyek, bekövetkezhet a készülék vagy más anyag javak károsodása. 2.2 Vselkedés gázszag esetén Akadályozza meg a nyílt láng használatát és a szkraképződést. éldául: Ne kapcsolja be és k a vlágítást. Ne működtessen elektromos készülékeket. Ne használjon mobltelefont. Nyssa k az ablakokat és ajtókat. Zárja el a gázelzáró-golyóscsapot. Fgyelmeztesse az épületben tartózkodókat a veszélyre (ne használja az ajtócsengőt). Hagyják el az épületet. Az épületen kívülről értesítse a fűtéstechnka céget vagy a gázszolgáltató vállalatot. 2.3 Bztonság ntézkedések A bztonság szempontjából lényeges hbákat haladéktalanul meg kell szüntetn. A bztonság szempontjából fontos komponenseket tervezett élettartamuknak megfelelően cserélje k (lásd 8.1. pont) Normál üzem A készüléken lévő valamenny felrat táblának olvasható állapotban kell lenne. A készüléket csak zárt burkolatokkal üzemeltesse. A mozgó alkatrészeket üzem közben ne érntse. A megadott dőszakonként végezze el az előírt beállítás, karbantartás és ellenőrzés munkákat Elektromos csatlakozás Feszültség alatt álló alkatrészeken végzendő bármlyen munka esetén: tartsa be a BGV A3 sz. német balesetvédelm előírásokat és a hely előírásokat, csak EN szernt szerszámokat használjon / La 6-102

7 zerelés és kezelés utasítás 2 Bztonság Gázellátás Épületekben és ngatlanokban üzemelő gázüzemű berendezések beállításához, megváltoztatásához és karbantartásához szükséges munkákat csak a gázszolgáltató vállalat vagy szerződéses szerelővállalat végezhet. A vezeték-berendezéseket a tervezett nyomásfokozatnak megfelelően előzetes és fő vzsgálatnak, lletve kombnált terhelés próbának és tömörségvzsgálatnak kell alávetn (például DVGW-TRGI, G 600 sz. műszak előírás). Az nstallálás munka megkezdése előtt tájékoztassa a gázszolgáltató vállalatot a tervezett berendezés jellegéről és nagyságáról. Az nstallálás során vegye fgyelembe a hely előírásokat és rányelveket (például DVGW-TRGI, G 600 sz. műszak előírás; TRF 1. kötet és 2. kötet). A gázfajtától és a gázmnőségtől függően úgy kell kvtelezn a gázellátást, hogy a tüzelés során folyékony anyagok ne válhassanak k (például kondenzátum), különösen a B-gáz párolgás hőmérsékletét vegye fgyelembe, Csak bevzsgált és engedélyezett, lletve Magyarországon engedélyezett tömítőanyagokat használjon. Vegye fgyelembe a mndenkor megmunkálás tudnvalókat. Más gázfajtára történt átállítás után mndg újból állítsa be a készüléket. Mnden karbantartás és zavarelhárítás munka után tömörségvzsgálatot kell végezn. 2.4 Építés változtatások Bármlyen jellegű átépítés csak a Max Weshaupt GmbH írásbel hozzájárulásával megengedett. Csak olyan kegészítő elemeket építsen be, amelyeket a készülékkel közösen vetettek típusvzsgálat alá. Csak erdet Weshaupt-alkatrészeket használjon. 2.5 Zajkbocsátás Egy tüzelés rendszer zajkbocsátását a tüzelésben résztvevő összes komponens akusztkus vselkedése határozza meg. A túl magas hangnyomássznt halláskárosodást okozhat. Egyén védőfelszerelésekkel gondoskodjon a kezelőszemélyzet bztonságáról. A zajkbocsátás tovább csökkentéséhez egy zajcsllapító burkolat használható. 2.6 Tsztítás és a felhasznált anyagok ártalmatlanítása A készülék tsztításához használt anyagokat szakszerűen és környezetkímélő módon kell kezeln és ártalmatlanítan. Ennek során fgyelembe kell venn a hely előírásokat / La 7-102

8 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés 3 Terméksmertetés 3.1 Funkcó 3 sek 10 sek 3 sek 10 sek Tömörség-ellenőrzés A tömörség-ellenőrző gáznyomáskapcsoló ellenőrz, hogy tömítettek-e a szelepek. Jelz a tüzelésvezérlőnek, ha a tömörség-ellenőrzés alatt a nyomás meg nem engedett mértékben növekszk vagy csökken. A tüzelésvezérlő az alább esetekben automatkusan tömörség-ellenőrzést végez: szabályozott lekapcsolás után, a zavar matt lekapcsolást vagy feszültségkesést követő égőndítás előtt. 1. vzsgálat fázs (a 1. szelep tömörségvzsgálatához tartozó működés folyamathoz): az 1. szelep zár, a 2. szelep késleltetve zár, a gáz távozk, az 1. szelep és a 2. szelep között nyomás pedg leépül, 10 másodpercg mndkét szelep zárva marad. Ha ez alatt a 10 másodperc alatt a gáznyomás egy beállított érték fölé emelkedk, akkor az 1. szelep tömítetlen. A tüzelésvezérlő zavar matt lekapcsolást vált k. 2. vzsgálat fázs (a 2. szelep tömörségvzsgálatához tartozó működés folyamathoz): az 1. szelep nyt, a 2. szelep zárva marad, az 1. szelep és a 2. szelep között gáznyomás felépül, smét zár az 1. szelep, 10 másodpercg mndkét szelep zárva marad. Ha ez alatt a 10 másodperc alatt a gáznyomás a beállított érték alá csökken, akkor a 2. szelep tömítetlen. A tüzelésvezérlő zavar matt lekapcsolást vált k. V1 V szelep 2 2. szelep 3 Nyomás az 1. szelep és a 2. szelep között 4 Tömörség-ellenőrző gáznyomáskapcsoló 5 Üzem fázsok Gázhány-program A gázhány-kapcsoló a 22-es fázstól ellenőrz a csatlakozás gáznyomást. Ha a gáz nyomása az előírt érték alá csökken, akkor ndul egy gázhány-program. A gázhány-programban a tüzelésvezérlő bztonság lekapcsolást végez, majd a gázhány-várakozás dő (10 másodperc) letelte után újból ndítás kísérletet hajt végre. Mnden egyes skertelen ndítás kísérlet után megduplázódk a gázhány-várakozás dő. Ha az ndítás kísérletek száma túllép az smétlés határértéket (223-as paraméter), akkor a tüzelésvezérlő zavarállásban reteszelt állapotba kerül. Az égő ndításakor az smétlés-számláló automatkusan vsszaállításra kerül / La 8-102

9 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Teljesítmény-megadás Kéz teljesítmény Ha jel található az X5-03:1 bemeneten (Égő BE), akkor a kéz teljesítmény funkcóval a teljesítményhatárokon belül mnden terhelés helyzet ndítható. Aktív kéz teljesítmény esetén az aktuáls teljesítmény vllog az üzemállapot-kjelzőn. A kéz teljesítmény funkcó vagy nyomógomb-kombnácóval vagy a 121-es paraméterrel aktválható. A 121- es paraméterrel létrehozott kéz teljesítmény esetén bővített funkcók állnak rendelkezésre. Funkcó araméter 121 Nyomógomb-kombnácó ---- Kéz teljesítmény deaktválva Nem lehetséges Kéz-KI, feszültség vsszatérése után s aktív Gyújtás pozícó működésbe hozása (csak fokozatos üzemmódban) Indítson egy, a teljesítményhatárokon belül terhelés helyzetet. A terhelés határokon kívül értékek s beállíthatók, de nem ndíthatók. Ha aktív kéz teljesítmény esetén bővítve lesznek a terhelés határok, akkor az égő s követ azt. Nem lehetséges Nem lehetséges Indítson egy, a teljesítményhatárokon belül terhelés helyzetet. Csak a teljesítményhatárokon belül értékek állíthatók be. Az üzembe helyezés dőtartamára (400 et) az automatka fgyelmen kívül hagyja a kéz teljesítményt. A Kéz-KI kvételével tüzelőanyag-átkapcsoláskor deaktválva lesz a kéz teljesítmény. Kéz teljesítmény nyomógomb-kombnácóval Kéz teljesítmény aktválása: Tartsa megnyomva az [F] gombot. A kjelzőn LoAd jelenk meg. A [+] vagy a [-] gombbal állítsa be a kéz teljesítményt. Az üzemállapot-kjelzőn vllog a beállított kéz teljesítmény. Kéz teljesítmény Égő-KI: Menjen a legksebb teljesítményre, majd engedje el az [F] és a [-] gombot. Újra nyomja meg az [F] és a [-] gombot. Kéz teljesítmény deaktválása: 5 másodpercg tartsa megnyomva az [esc] gombot. V h mn s V h mn s V h mn s 5 s V h mn s Kéz teljesítmény a 121-es paraméterrel Vgye be a jelszót (lsd. az alább fejezet: 5.2.1). Válassza k a 121-es paramétert. Nyomja meg az [ENTER] gombot. A [+] vagy a [-] gombbal állítsa be a kéz teljesítményt. Nyomja meg az [ENTER] gombot. Indítva lesz a kéz teljesítmény / La 9-102

10 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Kalkulácó A modulácós üzembe helyezéskor, ha 1 és 9 programozva van, egy kalkulácó kezdődk. Kalkulácó esetén egy-egy, a kjelzett üzem pontból knduló egyenes képződk 1, ll. 9 felé. Az egyeneseken lévő értékek új üzem pontokként kerülnek átvételre. 9 felé történő kalkulácó koldása: 3 5 másodpercg tartsa megnyomva a [+] gombot. 1 felé történő kalkulácó koldása: 3 5 másodpercg tartsa megnyomva a [-] gombot. Ha az üzembe helyezéskor csak a 1 és a 9 van programozva,akkor a tüzelésvezérlő a 1 elhagyásakor automatkus kalkulácót ndít el és 2-től 8-g végez számítást Automatkus kalkulácó 2 Kalkulácó 5-től 9 felé Adatmentés A kjelző- és kezelőegységen a 050-es (lsd. az alább fejezet: 5.3.1) paraméterrel tárolhatók le a tüzelésvezérlő beállítása (backup = vsszaállítás). Készülékcsere vagy véletlen paraméter-változás után az adatok smét vsszatárolhatók a tüzelésvezérlőbe. A kjelző- és kezelőegységtől a tüzelésvezérlőre történő véletlen adatátvtel elkerülése ellen védelemként mndkét készülék égőjelölése összehasonlításra kerül, csak egyezés esetén lehetséges adatátvtel (restore = vsszatöltés). FIGYELMEZTETÉ Korom-, ll. CO-képződés hányzó égésellenőrzés matt. Hőgény esetén kb. 30 másodperccel az adatátvtel (restore) után automatkusan ndul az égő. Közvetlenül az adatátvtel (restore) után: Ellenőrzze a működés folyamatot. Mnden pontban végezzen égésellenőrzést. Csak frekvencaváltóval kapcsolatban A vsszatárolás (restore) után fordulatszám-normálást, majd azt követő beszabályozást kell végezn / La

11 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Állítómű referenca-járatása A 10-es üzem fázsban (hazafutás) a tüzelésvezérlő elvégz az állítóművek referencajáratását, melynek során az állítómű áthalad egy referenca-jelölésen. Ezt követően a hajtás smét vsszamegy és érzékel a referenca-jelölés belső oldalát. Erre a pozícóra lesz vonatkoztatva valamenny állítás lépés. A tüzelésvezérlő a tüzelőanyag-hajtások referenca-járatását a NYITVA referenca-jelölésre, a levegőcsappantyú-állítóművéét pedg a ZÁRVA referenca-jelölésre végz el. A levegőcsappantyú-állítómű tengelyének állítás tartománya mechankusan korlátozva van, ezáltal a levegőcsappantyú-állítómű nem járatható a NYITVA referencajelölésre. Az állítóművek felcserélése esetén referenca-járatás hba kerül felsmerésre (85-ös hba) ZÁRVA referenca-tartomány 2 ZÁRVA referenca-tartomány (levegőcsappantyú-állítómű) 3 NYITVA referenca-tartomány 4 NYITVA referenca-tartomány (tüzelőanyag-hajtás) / La

12 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés rogramlefutás Üzem fázsok 00 Zavarlekapcsolás fázs 02 Bztonság fázs 10 Hazafutás 12 tandby 22 Ventlátor / bztonság lefúvatószelep BE 24 Előszellőztetés pozícó 30 Előszellőztetés 36 Gyújtás pozícó 38 Előgyújtás 40 Tüzelőanyag-engedélyezés 42 Gyújtás KI 44 Lángjel 50 Lángstablzálás (csak plotgyújtású gáz tüzelőanyag esetén) 52 Gyújtó-plotszelep KI (csak segédgyújtású gáz tüzelőanyag esetén) üzem állás üzem állás 70 Utóégetés dő 72 Utószellőztetés pozícó 74 Utánszellőztetés 78 Utánszellőztetés 80 Armatúra ürítése (csak tömörség-ellenőrzéskor) 81 Tesztelés nyomásmentes állapotban (csak tömörség-ellenőrzéskor) 82 Armatúra feltöltése (csak tömörség-ellenőrzéskor) 83 Tesztelés rendszernyomással (csak tömörség-ellenőrzéskor) 90 Gázhány-várakozás dő / La

13 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Gáz gyújtó-plotszeleppel X3-03:1, X3-04:1 X5-03:1 X10-05:2 X3-02:1 X5-01:2 X5-02:2 X9-04:2 X3-05:1 X4-02:3 X6-03:3 X8-02:1 X7-01:3 X7-02:3 A bemeneten / kmeneten lévő jel vezérelt Nncs jel a bemeneten Bemenet befolyásolás nélkül 1 Üzem fázsok 2 Bztonság reteszáramkör 3 Hőgény szabályozó 4 Lángjel 5 Léghány-kapcsoló 6 Nyomásmnmum-kapcsoló 7 Nyomásmaxmum-kapcsoló 8 Tömörség-ellenőrző nyomáskapcsoló 9 Ventlátormotor 0 Gyújtókészülék q Bztonság lefúvatószelep w 1. tüzelőanyag-szelep e 2. tüzelőanyag-szelep r Gyújtó-plotszelep / La

14 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Gáz közvetlen gyújtás X3-03:1, X3-04:1 X5-03:1 X10-05:2 X3-02:1 X5-01:2 X5-02:2 X9-04:2 X3-05:1 X4-02:3 X6-03:3 X8-02:1 X7-01:3 A bemeneten / kmeneten lévő jel vezérelt Nncs jel a bemeneten Bemenet befolyásolás nélkül 1 Üzem fázsok 2 Bztonság reteszáramkör 3 Hőgény szabályozó 4 Lángjel 5 Léghány-kapcsoló 6 Nyomásmnmum-kapcsoló 7 Nyomásmaxmum-kapcsoló 8 Tömörség-ellenőrző nyomáskapcsoló 9 Ventlátormotor 0 Gyújtókészülék q Bztonság lefúvatószelep w 1. tüzelőanyag-szelep e 2. tüzelőanyag-szelep / La

15 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Olaj, modulácós és fokozatos X3-03:1, X3-04:1 X5-03:1 X10-05 X3-02:1 X5-01:2 X5-02:2 X3-05:1 X4-02:3 X6-03:3 X8-02:1 X7-01:3 X7-02:3 (1 (1 (2 (1 Csak hosszú előgyújtás dő esetén (281-es paraméter) (2 Csak 12-es üzemmód esetén (olaj, modulácós) A bemeneten / kmeneten lévő jel vezérelt Nncs jel a bemeneten Bemenet befolyásolás nélkül 1 Üzem fázsok 2 Bztonság reteszáramkör 3 Hőgény szabályozó 4 Lángjel 5 Léghány-kapcsoló 6 Nyomásmnmum-kapcsoló 7 Nyomásmaxmum-kapcsoló 8 Ventlátormotor 9 Gyújtókészülék 0 Bztonság lefúvatószelep q 1. tüzelőanyag-szelep w 2. tüzelőanyag-szelep e 3. tüzelőanyag-szelep / La

16 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés 3.2 Bemenetek L E N L X E N L Feszültségellátás A feszültségellátást a nél az X3-04:3-5 bemenetekre kell csatlakoztatn. A hálózat frekvencát a 125-ös paraméterrel kell beállítan. L L E N L X3-04 X Bztonság reteszáramkör Az X3-03:1/2 és az X3-04:1/2 bemenetek a dagnosztka kódban bztonság reteszáramkörként lesznek összefogva. Ha valamelyk bemenet nncs zárva, akkor legalább egy bztonság lekapcsolás kerül koldásra. Az smétlés érték túllépése egy nytott bemenet reteszelését eredményez. Az smétlés érték a 215-ös paraméterrel állítható be. A bztonság reteszáramkör összes külső komponensét az X3-04:1/2 bemenetre kell sorba kapcsoln, például: Vész-K kapcsolók, bztonság hőmérséklet-határoló (TB), vízhány-bztosító,... Az X3-03:1/2 bemenetre kell csatlakoztatn az égőperem-végálláskapcsolót. REET OERATION L E N L MOTOR ALARM MOTOR CONT X8-04 X3-04 X E N L Reteszoldás (1 (2 Az X8-04:1 bemenetre lehet egy reteszoldó-nyomógombot csatlakoztatn. Zavarállásban 1 6 másodperces gombnyomással végezhető el a tüzelésvezérlő reteszoldása. Ennél hosszabb vagy rövdebb működtetést a tüzelésvezérlő fgyelmen kívül hagy, és nem történk reakcó. Reteszelő-funkcóval (1 Ahhoz, hogy a nyomógomb még külön kézzel s reteszelhető legyen, a nyomógombot az X3-04:5 (L) hálózat bemeneten keresztül kell tápláln. Ha a tüzelésvezérlő valamlyen üzem fázsban található, akkor egy 1 6 másodperces gombnyomás kéz reteszelést eredményez. Reteszelő-funkcó nélkül (2 Ha a nyomógombnak nem kell kéz reteszelő-funkcóval rendelkezne, akkor a nyomógomb feszültségellátásának az X3-05:2 rasztó-kmeneten keresztül kell történne / La

17 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Teljesítmény-szabályozó érntkezőkön keresztül A hőgény érntkezőjét az X5-03:1 bemenetre (Égő BE) kell csatlakoztatn. A teljesítmény-szabályozáskor fokozatos és modulácós üzemmód különböztethető meg. Az üzemmód a 201-es paraméterrel határozható meg. ON/OFF L X C Üzemmód teljesítmény-szabályozóval Ha az X5-03:2 (ZÁRVA) lesz vezérelve, akkor csökken az égőteljesítmény. Az X5-03:3 (NYITVA) bemenet vezérlésekor növekszk az égőteljesítmény. Ha egyk bemenet sncs vezérelve, akkor változatlan marad az égőteljesítmény. ON/OFF L ON/OFF L X5-03 X Csúszó 2-fokozatú üzemmód termosztáttal Ha az X5-03 bemenetekre termosztát vagy nyomásszabályozó van csatlakoztatva, akkor a modulácós tüzelőanyag csak csúszó kétfokozatú üzemmódban üzemeltethető. Hőgény esetén az X5-03:2 (ZÁRVA) bemenet kerül vezérlésre, és az égő kslángteljesítményre megy. Ha a hőmérséklet a beállított érték alá csökken, akkor az X5-03:3 (NYITVA) bemenet lesz vezérelve, az égő pedg nagyláng-teljesítményre áll át. Ha az X5-03:3 bemeneten jel van, akkor az X5-03:2 bemenet nem lesz fgyelembe véve. ON/OFF L X C Fokozatos üzemmód (csak olaj tüzelőanyag esetén) Két- és háromfokozatú: Bemenet Kétfokozatú Üzemmód Háromfokozatú X5-03:1 1. fokozat 1. fokozat X5-03:2 1. fokozat 2. fokozat X5-03:3 2. fokozat 3. fokozat Ha 3-fokozatú üzemmód esetén az X5-03:3 bemenet vezérelve lesz, akkor az égő 3. fokozatra áll, a 2. fokozat jelének lyenkor nncs jelentősége. ON/OFF L X Indítás tehermentesítés: Az 1. és a 2. kapocs közé behelyezett átkötőhíd révén hőgény esetén az égő 1. fokozaton gyújt be, majd automatkusan továbbmegy a 2 fokozatra. Ha járulékosan még az X5-03:2 bemenet s vezérlésre kerül, akkor az égő átáll a 3. fokozatra. ON/OFF L X Átkapcsolás tehermentesítés A 2. és a 3. kapocs össze van kötve egy átkötőhíddal. Hőgény esetén az égő 1. fokozatra megy. Ezt követően az X5-03:2/3 bemenetek egydejűleg vezérelve lesznek, az égő pedg a 2. fokozaton keresztül a 3. fokozatra áll át / La

18 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Teljesítmény-szabályozó, analóg bemenet ON/OFF L GND X5-03 X C A hőgény érntkezőjét az X5-03:1 bemenetre (Égő BE) kell csatlakoztatn. Az analóg teljesítményjelet az X64:1 (4 20 ma) és az X64:2 (GND) kapcsokra kell csatlakoztatn. 3 ma-nél ksebb jel deaktválja az analóg bemenetet, és az X5-03:2/3 bemeneten megjelenő teljesítmény-megadásnak van elsőbbsége (942- es paraméter). Ha az X5-03:2/3 bemenetre nncs csatlakoztatva teljesítmény-szabályozó, akkor a tüzelésvezérlő addg marad az aktuáls teljesítményen, amíg meg nem szűnk a hőgény. Modulácós üzemmód A modulácós üzemmódban a 123-as (lsd. az alább fejezet: 5.3.1) paraméter határozza meg a mnmáls állítás lépést. Jel az X64:1/2 kapcson W-FM teljesítmény 3 4 ma ma 100 Fokozatos üzemmód A fokozatos üzemmódban az üzem pontok között egy 1 ma-es hszterézs található, ezáltal kerülhetők el a szükségtelen terhelésváltások. Kétfokozatú: Jel az X64:1/2 kapcson W-FM teljesítmény ma 1. fokozat ma 2. fokozat Háromfokozatú: Jel az X64:1/2 kapcson W-FM teljesítmény ma 1. fokozat ma 2. fokozat ma 3. fokozat ON/OFF L COM X5-03 X Interface Teljesítmény-szabályozó, épületautomatzálás A COM X92 bemenetre egy, az épületautomatzáláshoz használható busz-nterfész csatlakoztatható. Modbus: OCI Modbus busz-nterfész (rend. sz.: ) ebus: ebu MA adapter (rend. sz.: ) Az égőndításhoz az X5-03:1 bemenetet (Égő BE) az X5-03:4 feszültségkmenetre kell csatlakoztatn. A teljesítmény megadása lyenkor az épületautomatzáláson keresztül történk. A busz-kommunkácóhoz szükséges beállításokat a as paramétereknél kell elvégezn / La

19 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Léghány-kapcsoló L X Az X3-02 bemenetre a léghány-kapcsoló záró érntkezőjét kell csatlakoztatn. Ha a ventlátorndítás után hányzk a jel, akkor a tüzelésvezérlő zavar matt lekapcsolást hajt végre. L E mn X Nyomásmnmum-kapcsoló Az X5-01 bemenetre a nyomásmnmum-kapcsoló záró érntkezőjét kell csatlakoztatn. Olajhány-kapcsoló nélkül égő esetén egy átkötőhdat kell csatlakoztatn a 2. kapocs és a 3. kapocs közé. Gázhány-kapcsoló Gázüzemben a 22-es fázstól kezdve a tüzelésvezérlő egy jelet vár az X5-01:2 bemenetre. Ha a nyomás a nyomásmnmum-kapcsolón beállított érték alá csökken, akkor nyt a nyomáskapcsoló érntkezője, és a tüzelésvezérlő ndítja a gázhány-programot (lsd. az alább fejezet: 3.1.2). Olajhány-kapcsoló Olajüzemben a 38-as, ll. a 40-es fázstól kezdve (a 276-os paramétertől függően) a tüzelésvezérlő egy jelet vár az X5-01:2 bemenetre. Ha a nyomás a nyomásmnmumkapcsolón beállított érték alá csökken, akkor nyt a nyomáskapcsoló érntkezője, és a tüzelésvezérlő zavar matt lekapcsolást hajt végre. A 38-as fázsban (előgyújtás) a zavar matt lekapcsolásra 30 másodperc várakozás dő után kerül sor, az ez után következő fázsokban azonnal megtörténk a zavar matt lekapcsolás. L E mn X Nyomásmaxmum-kapcsoló Az X5-02 bemenetre a nyomásmaxmum-kapcsoló nytó érntkezőjét kell csatlakoztatn. Nyomásmaxmum-kapcsoló nélkül égő esetén egy átkötőhdat kell csatlakoztatn a 2. kapocsra és a 3. kapocsra. Max-gáznyomáskapcsoló Gázüzemben a 40-es fázstól kezdve a tüzelésvezérlő egy jelet vár az X5-02:2 bemenetre. Ha a nyomás túllép a nyomáskapcsolón beállított értéket, akkor nyt a nyomáskapcsoló érntkezője, és a tüzelésvezérlő zavar matt lekapcsolást hajt végre. Olajnyomásmaxmum-kapcsoló Olajüzemben a 22-es fázstól kezdve a tüzelésvezérlő egy jelet vár az X5-02:2 bemenetre. Ha a nyomás túllép a nyomáskapcsolón beállított értéket, akkor nyt a nyomáskapcsoló érntkezője, és a tüzelésvezérlő zavar matt lekapcsolást hajt végre. A 22-es fázsban (Ventlátor BE) a zavar matt lekapcsolásra 30 másodperc várakozás dő után kerül sor, az ez után következő fázsokban azonnal megtörténk a zavar matt lekapcsolás / La

20 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés L E mn X Tömörség-ellenőrző gáznyomáskapcsoló Az X9-04 bemenetre a tömörség-ellenőrző gáznyomáskapcsoló nytó érntkezőjét kell csatlakoztatn. Az X9-04 bemenet csak a tömörség-ellenőrzés (lsd. az alább fejezet: 3.1.1) alatt aktív. A tömörség-ellenőrzés dőpontja a 241- es paraméternél állítható be. Ha a 81-es fázsban (Tesztelés nyomásmentes állapotban) a nyomás a beállított érték alá csökken, akkor zár az érntkező. Ha a 83-as fázsban (Tesztelés rendszernyomással) a nyomás túllép a beállított értéket, akkor nyt az érntkező Lángérzékelő Ha a lángjel a 44-es fázsban nem felel meg a szükséges értéknek, akkor a tüzelésvezérlő zavar matt lekapcsolást hajt végre. Ha a lángjel üzem közben a szükséges érték alá csökken, akkor a tüzelésvezérlő bztonság lekapcsolást, majd azt követő újrandítást végez. Két egymás után bztonság lekapcsolás zavar matt lekapcsolást eredményez. Egy lángjel hőgény esetén (12-es fázs) ndítás-akadályoztatást okoz. Egy lángjel az előszellőztetés ( os fázs) vagy utánszellőztetés (78-as fázs) alatt egyszer smétlés után és újból előfordulás után zavar matt lekapcsolást eredményez. A 954-es paraméter százalékban jelz k az aktuáls lángjelet. QRA QRA X BR + QRA BU A QRA lángérzékelőt (UV-cella) az X10-06 bemenetre kell csatlakoztatn. Idegen fény megszólalás határértéke Lángjel 954-es paraméter 18-nál nagyobb Üzem mn. 24 E ION QRB/C QRB/C-N X L 5 Ionzácós lángőr-elektróda Az onzácós lángőr-elektródát az X10-05:2 bemenetre kell csatlakoztatn. Érzékelőáram mn.: 4 µa kb. 30 Érzékelőáram max.: µa 100 Lángjel 954-es paraméter E ION QRB/C QRB/C-N X L 5 QRB A QRB lángérzékelőt (fotoellenállás) az X10-05:3/4 bemenetre kell csatlakoztatn. Idegen fény megszólalás határértéke (400 kω-nál ksebb ellenállás) Lángjel 954-es paraméter kb. 10 Üzem (230 kω-nál ksebb ellenállás) kb. 16 Zárlat-smertetőjel (0,5 kω-nál ksebb ellenállás) / La

21 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés X Tüzelőanyag-fogyasztásmérő Az X75 bemenetre egy tüzelőanyag-fogyasztásmérő Reed-érntkezővel csatlakoztatható. Ennek előfeltétele, hogy ne legyen csatlakoztatva és aktválva frekvencaváltó. A térfogategységenként számlálómpulzusokat a 128-as paraméternél kell beállítan. Az mpulzus-frekvencának nem szabad túllépne a 300 Hz értéket / La

22 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés 3.3 Kmenetek Rasztás MOTOR ALARM MOTOR CONT X Az X3-05:2 rasztás-kmeneten zavarállásban (00-s fázs) hálózatfeszültség-jel kerül kadásra. Ezenkívül ndítás-akadályoztatás s jelezhető. Ehhez a 210-es paramétert 1-re kell állítan Motor MOTOR ALARM MOTOR CONT MOTOR ALARM MOTOR CONT X3-05 X L L M M N N Normál üzem tandardszerűen az égőmotor kontaktorát, ll. csllag-delta kombnácóját az X3-05:1 kmenetre kell csatlakoztatn. Folyamatos üzem Folyamatos szellőztetéshez az égőmotor kontaktorát, ll. csllag-delta kombnácóját az X3-05:3 kmenetre kell csatlakoztatn. Ha rá van szerelve egy léghány-kapcsoló, akkor kegészítőleg fel kell szereln egy tehermentesítő szelepet és azt az X3-05:1 kmenetre kell csatlakoztatn Gyújtókészülék E N L X A gyújtókészüléket az X4-02 kmenetre kell csatlakoztatn. Gyújtás vselkedés gáz esetén A 226-os paraméternél változtatható meg az előgyújtás dő (38-as fázs) dőtartama. Gyújtás vselkedés olaj esetén A 281-es paraméterrel határozható meg, hogy a gyújtás a 22-es vagy a 38-as fázsban legyen-e bektatva. A 266-os paraméternél változtatható meg az előgyújtás dő (38- as fázs) dőtartama V 10 V X Frekvencaváltó 24 V Az X74 dugaszolás helyre csatlakoztatható egy frekvencaváltó és a fordulatszámérzékelő. Frekvencaváltó X74:1 kapocs 24 V-os bemenet; frekvencaváltóval történő táplálás X74:2 kapocs Jelhvatkozás X74:3 kapocs arancsolt fordulatszám-jel (645-ös paraméter) Fordulatszám-érzékelés X74:4 kapocs Fordulatszám-vsszajelzés (tényl. fordulatszám bemenet) X74:5 kapocs 10 V; tüzelésvezérlőről történő táplálás / La

V esc VSD PE N V2 V1 AGM 60.2A9WH SIEMENS. Siemens Building Technologies. Made in Germany. Fuel 1 V1 N PE. Fuel 1 V2 N PE 230 VAC.

V esc VSD PE N V2 V1 AGM 60.2A9WH SIEMENS. Siemens Building Technologies. Made in Germany. Fuel 1 V1 N PE. Fuel 1 V2 N PE 230 VAC. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kezelés utasítás BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 X5-02 X22-02 X32-01 X32-02 X54a X54b Actuator to W-FM 50 X54 1) max/ OC Fuel 1 Fuel 0

Részletesebben

Összeszerelési és kezelési útmutató

Összeszerelési és kezelési útmutató Összeszerelés és kezelés útmutató Vakolat alá szerelt rádó 0315.. 1 Kezelés Kép 1: Kezelő elem A falba süllyesztett rádó funkcó a kezelő elem gombjaval kezelhetők: rövd nyomás kapcsolja be/k a rádót; hosszú

Részletesebben

Akkumulátoros segédindító 12 voltos hálózatokhoz

Akkumulátoros segédindító 12 voltos hálózatokhoz Akkumulátoros segédndító 12 voltos hálózatokhoz BAT 250 HU 2 BAT 250 HU 3 Tartalom Magyar nyelven...4 BAT 250 HU 4 Tartalomjegyzék 1. Felhasználó nformácók... 5 1.1 Fontos utasítások... 5 1.2 Bztonság

Részletesebben

Szerelési és beüzemelési útmutató

Szerelési és beüzemelési útmutató Mndg az Ön oldalán Szerelés és beüzemelés útmutató Exacontrol E7 C Exacontrol E7R C TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 1 Szerelés útmutató... 3 1.1 A dokumentácó... 3 2 CE jel... 3 FELSZERELÉS 3 A készülék felszerelése...

Részletesebben

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme HU 4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva Kezelés útmutató UltraGas kondenzácós gázkazán Az energa megőrzése környezetünk védelme Tartalomjegyzék UltraGas 15-1000 4 205 044 1. Kezelés útmutató

Részletesebben

Kezelési útmutató. Rádiós helyiséghőmérséklet-szenzor órával 1186..

Kezelési útmutató. Rádiós helyiséghőmérséklet-szenzor órával 1186.. Kezelés útmutató Rádós helységhőmérséklet-szenzor órával 1186.. Tartalomjegyzék Ehhez az útmutatóhoz... 2 Hogyan működk a rádós helységhőmérséklet-szenzor... 2 Normálnézet a kjelzőn... 3 A rádós helységhőmérséklet-szenzor

Részletesebben

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X310 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Tartalomjegyzék A műszer beállítása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Bevezetés - -

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérséklet-szabályozó órával 0389..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérséklet-szabályozó órával 0389.. Kezelés útmutató Helységhőmérséklet-szabályozó órával 0389.. Tartalomjegyzék Normálnézet a kjelzőn... 3 A helységhőmérséklet-szabályozó alapvető kezelése... 3 A kjelzők és gombok részletesen... 3 Ehhez

Részletesebben

Leica DISTOTMD510. X310 The original laser distance meter. The original laser distance meter

Leica DISTOTMD510. X310 The original laser distance meter. The original laser distance meter TM Leca DISTO Leca DISTOTMD510 X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Tartalomjegyzék A műszer beállítása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Bevezetés - - -

Részletesebben

Kezelési útmutató. Rádiós-motor-állításmeghajtás 1187 00

Kezelési útmutató. Rádiós-motor-állításmeghajtás 1187 00 Kezelés útmutató Rádós-motor-állításmeghajtás 1187 00 Tartalomjegyzék Ehhez az útmutatóhoz... 2 Készülékábrázolás... 3 Felszerelés... 3 Leszerelés... 3 Feszültségellátás... 4 Elem behelyezése... 4 Működés

Részletesebben

Kapcsolja össze háztartási készülékét a jövővel. Quick Start Guide

Kapcsolja össze háztartási készülékét a jövővel. Quick Start Guide Kapcsolja össze háztartás készülékét a jövővel. Quck Start Gude 1 jövő mostantól az Ön háztartásában kezdődk! Jó, hogy a Home onnect alkalmazást használja * Gratulálunk a jövőbe mutató háztartás készülékéhez,

Részletesebben

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON Nagyteljesítményű Hengeres kialakítású, digitális fémtokozású fotokapcsoló közelítéskapcsoló száloptikához Digitális kijelzőn látható a pillanatnyi érzékelési állapot

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N E3X-DA-N Nagyteljesítményû digitális fotokapcsoló száloptikához n látható a pillanatnyi érzékelési állapot abszolút értékben, illetve százalékban Nagytávolságú,

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Kezelési útmutató. Egyfázisú 230V-os 50Hz hálózatról üzemelő háromfázisú motor hajtására alkalmas. AC Automatavezérlésű Mézpörgető készülékhez

Kezelési útmutató. Egyfázisú 230V-os 50Hz hálózatról üzemelő háromfázisú motor hajtására alkalmas. AC Automatavezérlésű Mézpörgető készülékhez Kezelési útmutató Egyfázisú 230V-os 50Hz hálózatról üzemelő háromfázisú motor hajtására alkalmas AC Automatavezérlésű Mézpörgető készülékhez Kérjük, hogy olvassa el, mielőtt a készüléket üzemeltetni kezdené!

Részletesebben

Használati útmutató VCJ470 vezérléshez

Használati útmutató VCJ470 vezérléshez Centronic VarioControl VCJ470 Használati útmutató VCJ470 vezérléshez Ilyen egyszerűen megy. Használati utasítás Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 4 Szavatosság... 4 Biztonsági utasítások... 5 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Centronic VarioControl VC180

Centronic VarioControl VC180 Centronic VarioControl VC180 hu Szerelési és kezelési útmutató Rádió dugaszoló aljzat Fontos információk: a szerelő / az elektromos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni!

Részletesebben

STARSET-24V-os vezérlés

STARSET-24V-os vezérlés STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen

Részletesebben

TM-73726 Szervó vezérlő

TM-73726 Szervó vezérlő TM-73726 Szervó vezérlő Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai kivitelezést

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

1PMC. 1 Phase Motor Control. H&M Elektronik Kft.

1PMC. 1 Phase Motor Control. H&M Elektronik Kft. 1PMC 1 Phase Motor Control H&M Elektronik Kft. 1 Phase Motor Control 1PMC Felhasználói Kézikönyv H&M Elektronik Kft. 1 Tartalom Biztonsági előírások... 3 Megfelelő használat... 4 Védelmi szint... 4 Tartozékok...

Részletesebben

VDCU használati utasítás

VDCU használati utasítás VDCU használati utasítás A VDCU a 2 vezetékes Futura Digital rendszerhez tervezett többfunkciós eszköz. 2 db CCTV kamera csatlakoztatható felhasználásával a rendszerhez, továbbá világítás vagy zárnyitás

Részletesebben

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem AMV 5 KIVITEL AMV 5 ALKALMAZÁS, ILLESZTHETŐSÉG Az AMV 5 állítómű háromjáratú szelepeknél, VRB, VRG, VF és VL típusoknál alkalmazható, max. DN 80 méretig. A nyomatékkapcsolóval rendelkező fejlett technológia

Részletesebben

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató Forgalmazza: 6782, Mórahalom, Szegedi u. 108. 1. DPC-10 előlap bemutatása Modell száma LED lámpa LCD kijelző Nyomásegység Gombok

Részletesebben

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 hu Szerelési és kezelési útmutató Memóriagomb Fontos információk: a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni! Ezt az eredeti

Részletesebben

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez Termékismertető Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez 2 11/2009 1 x BVS20-SG 1 x termékismertető Szállítási terjedelem Biztonsági utasítások! A készüléket csak elektromos

Részletesebben

AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11

AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11 AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11 DIGITÁLIS PASSZÍV INFRAÉRZÉKELŐ BEÉPÍTETT VILÁGÍTÁSSAL 1. Tulajdonságok Duál-elemes pyroszenzor. Teljesen digitális mozgásérzékelési algoritmus. Kettős jelelemzés, érték és

Részletesebben

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató Tasakcímkéző berendezés Használati útmutató Figyelmeztetés Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve. Tartsa a munkaterületet

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU VDCU Leírás v1.0.pdf Tartalomjegyzék 1 Készülék felépítése...3 2 Műszaki paraméterek...3 3 DIP kapcsolók beállítása...4

Részletesebben

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. Kezelési útmutató DC Automatavezérlésű Mézpörgető készülékhez Kérjük, hogy olvassa el, mielőtt a készüléket üzemeltetni kezdené! Érvényes: 2009. március 01.-től A készülék használatba vételének feltételei:

Részletesebben

VIESMANN VITOTRONIC 100. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az adott fűtőkazán árjegyzékében VITOTRONIC 100

VIESMANN VITOTRONIC 100. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az adott fűtőkazán árjegyzékében VITOTRONIC 100 VIESMANN VITOTRONIC 100 Elektronikus kazánköri szabályozó Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az adott fűtőkazán árjegyzékében A dokumentum helye: Vitotec dosszié, 18. fejezet VITOTRONIC

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Torlift II típusú garázsajtó nyitó szerelési és üzemeltetési útmutató

Torlift II típusú garázsajtó nyitó szerelési és üzemeltetési útmutató Torlift II típusú garázsajtó nyitó szerelési és üzemeltetési útmutató 1. A berendezés működése Micro vezérlő egy nyomógomb a nyitáshoz, stophoz és záráshoz. A Beépített lámpa nyitáskor vagy záráskor 3

Részletesebben

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató 1. A BERENDEZÉS MŐKÖDÉSE Távirányító egy nyomógomb a nyitáshoz, stophoz és záráshoz. A beépített lámpa nyitáskor vagy záráskor 3 percig világít,

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

manual O 2 -modul Szerelési és üzemeltetési utasítás Weishaupt W-FM 100 és W-FM 200 típusú tüzelésvezérlő 83054812-1/2009 W-FM 200 FLAME

manual O 2 -modul Szerelési és üzemeltetési utasítás Weishaupt W-FM 100 és W-FM 200 típusú tüzelésvezérlő 83054812-1/2009 W-FM 200 FLAME PE min L PE min L ON/OFF L P P P INT L GAS OIL RESET PE IGNITION N L PE N L (START) L L L L L PE L N P MOTOR ALARM FLANGE SAFETY LOOP LINE VOLTAGE X6-0 X6-0 X6-0 PE N L SV PE N L F/T6, IEC 7-/V M F/T4

Részletesebben

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára Szerelés útmutató FKC- síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára 604975.00-.SD 6 70649 HU (006/04) SD Tartalomjegyzék Általános..................................................

Részletesebben

LED DRIVER 6. 6 csatornás 12-24V-os LED meghajtó. (RDM Kompatibilis) Kezelési útmutató

LED DRIVER 6. 6 csatornás 12-24V-os LED meghajtó. (RDM Kompatibilis) Kezelési útmutató LED DRIVER 6 6 csatornás 12-24V-os LED meghajtó (RDM Kompatibilis) Kezelési útmutató Tartsa meg a dokumentumot, a jövőben is szüksége lehet rá! rev 2 2015.09.30 DEZELECTRIC LED DRIVER Bemutatás A LED DRIVER

Részletesebben

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WTC-GB 90-A Gázüzemű kondenzációs kazán 83266512 1/2010-08

Szerelési és kezelési utasítás. WTC-GB 90-A Gázüzemű kondenzációs kazán 83266512 1/2010-08 83266512 1/2010-08 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4820000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: Gázüzemű kondenzációs kazán WTC-GB 90-A A fent nevezett

Részletesebben

UTASÍTÁSOK AK-CC A ellenállásos 5FLA, 30LRA 10 A ellenállásos 5FLA, 30LRA 6 A ellenállásos 3FLA, 18LRA 131 VA vezérlés (indítási)

UTASÍTÁSOK AK-CC A ellenállásos 5FLA, 30LRA 10 A ellenállásos 5FLA, 30LRA 6 A ellenállásos 3FLA, 18LRA 131 VA vezérlés (indítási) UTASÍTÁSOK AK-CC 210 t amb = 0 - +55 C 230 V váltóáram, 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V DO1. Hűtés* DO2. * DO3. Ventilátor vagy 2. hűtés* DO4. Alarm, világítás, élfűtés vagy forró gázas leolvasztás* Koordinált

Részletesebben

Centronic VarioControl VC280

Centronic VarioControl VC280 Centronic VarioControl VC280 hu Szerelési és kezelési útmutató Rádió dugaszoló aljzat impulzuskimenettel Fontos információk: a szerelő / az elektromos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

Összeszerelési és kezelési útmutató. VideoTerminal 2600..

Összeszerelési és kezelési útmutató. VideoTerminal 2600.. Összeszerelés és kezelés útmutató VdeoTermnal 2600.. Tartalom Készülékleírás...3 Szerelés...4 Az üvegfedél leszerelése...5 Kezelés...5 Normál beszéd üzemmód...6 Hívás fogadása... 6 Érvényesítés funkcó...

Részletesebben

PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!)

PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!) PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!) ÜZEMELTETÉSI VÍZMINŐSÉG: ÜZEMELTETÉSI TARTOMÁNY KEZELT/KEZELETLEN IVÓVÍZZEL HATÁRÉRTÉKEK PARAMÉTER MÉRTÉKEGYSÉG MIN MAX *A víz vezetőképessége 20 C-on µs/cm

Részletesebben

VAV BASiQ. VAV BASiQ. VAV szabályozó zsalu

VAV BASiQ. VAV BASiQ. VAV szabályozó zsalu VAV szabályozó zsalu Leírás A légmennyiség szabályozók a légcsatornában áramló levegő pontos szabályozására és állandó értéken tartására használhatók. A fő elemei a légmennyiség beállításáért felelős zsalu

Részletesebben

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw 9004840541731 LSTD0016

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw 9004840541731 LSTD0016 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 00 LSTD0032 Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés - Teszt funkció

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 Tartalomjegyzék 11 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 12 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

Kezelési leírás. Portos motor DELUX-R

Kezelési leírás. Portos motor DELUX-R Kezelési leírás Portos motor DELUX-R 1 Tartalomjegyzék Elektromos bekötés Végállás pozíciók beállítása Távirányító egységek hozzáadása/törlése Közbenső pozíciók programozása Végállás pozíciók szerkesztése

Részletesebben

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé A / 18,5 kw LST34000

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé A / 18,5 kw LST34000 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 3 LST2... W SCHRACK INFO Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés -

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WTC-GB 120 300-A Gázüzemű kondenzációs kazán 83251712 1/2011-02

Szerelési és kezelési utasítás. WTC-GB 120 300-A Gázüzemű kondenzációs kazán 83251712 1/2011-02 83251712 1/2011-02 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4821000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: Gázüzemű kondenzációs kazán WTC-GB 90-A, WTC-GB 120-A,

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

Védőrelék. Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, beállítható aszimmetriával és túlmelegedés elleni védelemmel

Védőrelék. Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, beállítható aszimmetriával és túlmelegedés elleni védelemmel Védőrelék A védőrelék széles körben használatosak az ipari célú villamos installáció területén. A vezérléstechnika alapvető kapcsolásainak fontos elemeiként elengedhetetlen kellékei a villamos hálózatok

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus H8PS Digitális pozícionáló Kiváltja a mechanikus pozícionálókat Kompatibilis az abszolút kódadókkal Maximális fordulat: 1600 1/min Nagyméretû LCD-kijelzõ 8 / 16 / 32 db tranzisztoros kimenet 96 x 96 mm-es

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

ZL160. Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz. Általános leírás:

ZL160. Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz. Általános leírás: 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 262-69-33 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZL160 Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz Általános leírás: Vezérlés 24 V-os

Részletesebben

Útmutató EDC kézivezérlőhöz

Útmutató EDC kézivezérlőhöz Útmutató EDC kézivezérlőhöz ALAPFUNKCIÓK A kézivezérlő használata során állítsa az EDC vezérlő előlapján található forgó kapcsolót 0 állásba. Ezáltal a felhasználó a kézivezérlő segítségével férhet hozzá,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6688F Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7 1 1 A B C 5 INSTALLATION MANUAL Modbus interface PCB Kit 1 1 SS1 SS OFF ON 5 Tartalomjegyzék oldal Az készlet tartalma... Az alkatrészek elnevezése... A kommunikációs kábelek specifikációja... Felszerelési

Részletesebben

MFZ. A ZM-SKS B áramkör kezelési útmutatója. A ZM-SKS B áramkör / Rev. 1.1 1

MFZ. A ZM-SKS B áramkör kezelési útmutatója. A ZM-SKS B áramkör / Rev. 1.1 1 A ZMSKS B áramkör kezelési útmutatója H A ZMSKS B áramkör / Rev. 1.1 1 1. Tartalom 3. Általános biztonsági utasítások 1. Tartalom 2 2. Szimbólumok magyarázata 2 3. Általános biztonsági utasítások 2 4.

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK

ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK 36 150 065 A CLT1 kompresszor tesztelő a kuplung nélküli kompresszorok tesztelésére alkalmas. Ez a készülék a modern kompresszorok tesztelését végzi egyszerűen,

Részletesebben

A800. Az eredeti használati utasítás fordítása. Kávéfőző gép: FCS4050 - Hűtőegység: FCS4053

A800. Az eredeti használati utasítás fordítása. Kávéfőző gép: FCS4050 - Hűtőegység: FCS4053 A800 Az eredet használat utasítás fordítása Kávéfőző gép: FCS050 - Hűtőegység: FCS053 A készülék használata előtt olvassa el a használat utasítást és a «Bztonság tudnvalók» című fejezetet. Tartsa a használat

Részletesebben

1. Az előlap bemutatása

1. Az előlap bemutatása AX-T2200 1. Az előlap bemutatása 1, 2, 3, 4. Feszültségválasztó kapcsolók (AC750V/500V/250V/1000V) 5. ellenállás tartomány kiválasztása (RANGE) 6. Főkapcsoló: auto-lock főkapcsoló (POWER) 7. Magasfeszültség

Részletesebben

2. Szerelés, csatlakozás, üzembe helyezés 3-5. 6.2 Naptári hónap, nap és üzemmód változtatása 9. 6.2.2 cha = hét napjára vonatkozó átállítás 10-11

2. Szerelés, csatlakozás, üzembe helyezés 3-5. 6.2 Naptári hónap, nap és üzemmód változtatása 9. 6.2.2 cha = hét napjára vonatkozó átállítás 10-11 H 1. Tartalom jegyzék 2 1. Tartalom Oldal 2. Szerelés, csatlakozás, üzembe helyezés 3-5 3. Kezelőelemek 6 4. Kijelző 6 5. Gyári beállítás 7 6 Beállítások változtatása 8 6.1 Pontos idő, a hét napjai 8 6.2

Részletesebben

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6302 1259 2001/03 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás SR 3 csatlakozó dugós szabályozó egység Szolár hőmérséklet különbség szabályozó A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék

Részletesebben

Motorvédő relé 1,8...2,5 A / 0,75 kw LST Motorvédő relé 2,2...3,2 A / 1,1 kw LST00320

Motorvédő relé 1,8...2,5 A / 0,75 kw LST Motorvédő relé 2,2...3,2 A / 1,1 kw LST00320 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 0 LST0... Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés - Teszt funkció és

Részletesebben

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

Kezelési útmutató. Előerősítő 8szoros

Kezelési útmutató. Előerősítő 8szoros Kezelési útmutató Előerősítő 8szoros 0530 00 Működési leírás Az előerősítő 8szoros felerősíti 8 forrás audiojelét mint például tuner, CD-Player stb. 5 V AC kimeneti feszültségre. Így ez alkotja az illő

Részletesebben

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás COLEMAN MACH 3 (61 164 010) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás KEZELÉSI UTASÍTÁS Alaphelyzetben az üzemmód választó kapcsolónak OFF állásban kell lennie. 1. Kapcsolja be a jármű 240 V-os betáplálásának

Részletesebben

BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK A COMPUTER ELHELYEZÉSE A GÉPEN... 2 A SZÁMÍTÓGÉP ELHELYEZÉSE... 2 A KONZOL FELSZERELÉSE... 3 AZ ÁRAMFORRÁS CSATLAKOZTATÁSA... 4 KIJELZŐ... 5 FUNKCIÓGOMBOK...

Részletesebben

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 3 Biztonsági előírások 3 Szavatosság 4 Rendeltetésszerű használat 4 Magyarázat a kijelzőhöz és a gombokhoz 5 Funkciók 5 Csatlakozás 6 Adók betanítása 7 Programozás

Részletesebben

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás

Részletesebben

Központvezérlő MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Használati útmutató

Központvezérlő MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Használati útmutató Központvezérlő MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC hu Használat útmutató 3 hu Tartalomjegyzék Központvezérlő Tartalomjegyzék 1 Tudnvalók 8 1.1 A lépések leírása 8 1.2 A start menü előhívása 8 1.3 A kjelző nyelvének

Részletesebben

Hőmérséklet-szabályozás

Hőmérséklet-szabályozás Áttekintés PB501158 PB501159 Állítható termosztátok O (kék gomb) záró érintkez vel a ventilátor indításának vezérléséhez, ha a h mérséklet meghaladja a kijelzett maximum értéket. C (piros gomb) nyitó érintkez

Részletesebben

Választás /Program gomb Forgató gomb Start/ Stop gomb

Választás /Program gomb Forgató gomb Start/ Stop gomb Kezelési útmutató akkumulátoros (12V) automata elektronikához A készülék használata Időzítés Ciklus 1. 2 Választás /Program gomb Forgató gomb Start/ Stop gomb Az akkumulátor csatlakozók megfelelő polaritással

Részletesebben

SunSmart-868 árnyékoló meghajtás

SunSmart-868 árnyékoló meghajtás HU SunSmart-868 árnyékoló meghajtás Ãrizze meg az útmutatót! A meghajtás beépítése után rögzítse ezt az útmutatót a kábelre a villanyszerelœnek. Készülékfunkciók: A meghajtás üzembe helyezése szerelœkábellel

Részletesebben

Centronic VarioControl VC520

Centronic VarioControl VC520 N Centronic VarioControl VC520 Centronic VarioControl VC520 4034 200 013 0 IP 20 GS 230 V/50 Hz/6VA N hu Szerelési és kezelési útmutató Rádióvevő potenciálmentes Fontos információk: a szerelő / az elektromos

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

Gyártó, forgalmazó: Kezelési útmutató

Gyártó, forgalmazó: Kezelési útmutató Gyártó, forgalmazó: Piroda Kft., H- 5900 Orosháza, Szabó D. u. 30. Königin-Trade Kft, H- 5900 Orosháza, Szentesi út 31. Tel.: +36 30 609 6666, Fax: +36 68 410 666, E-Mail: info@konigin-trade.com, Web:

Részletesebben

SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN

SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN GÁZ- ÉS OLAJ ALTERNATÍV ÉGŐK 1200-9000 kw SGB- alternatív égők Általános ismertető: Az SGB-...-GG gáz és tüzelőolaj, az SGB-...- GR gáz és könnyű fűtőolaj, az SGB-...-GN

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

CPA 601, CPA 602, CPA 603

CPA 601, CPA 602, CPA 603 CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!

Részletesebben

PC160 VEZÉRLŐEGYSÉG 24 VDC HAJTÓ MOTOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PC160 VEZÉRLŐEGYSÉG 24 VDC HAJTÓ MOTOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PC160 VEZÉRLŐEGYSÉG 24 VDC HAJTÓ MOTOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 1. PC160 VEZÉRLŐ EGYSÉG 2. ÁLLÍTÁSOK 2.1 SW1 DIP KAPCSOLÓ ÁLLÍTÁS 2.2 FUNKCIÓ KAPCSOLÓK ÉS LED FÉNYJELZÉSEK 2.3 TÁVIRÁNYÍTÓ

Részletesebben

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Az ESP modulos id kapcsoló kiskertek és közepes méret közterületek öntöz rendszeréhez kifejlesztett id kapcsoló. Az ESP modulos id kapcsoló kültéren és

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás Érintésmentes energiaátvitel MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység Kiadás: 2011. 02. 17074177 / HU SEW-EURODRIVE

Részletesebben

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához A vásárolt terméket csak megfelelı szakismerettel rendelkezı, cégünk által felkészített szakember szerelheti fel, kötheti be

Részletesebben

LM, NM, SM, GM Zsalumozgató, rugó-visszatérítés nélkül. Nyit-zár, 3 pont vezérlés

LM, NM, SM, GM Zsalumozgató, rugó-visszatérítés nélkül. Nyit-zár, 3 pont vezérlés Zsalumozgató, rugó-visszatérítés nélkül - - 00. július KIVITEL LM NM SM GM Alkalmazás, illeszthetõség Az LM.., az NM.., az SM.. és a GM.. zsalumozgatók a légtechnikai rendszerek különböző típusú, ill.

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

Idő és nap beállítás

Idő és nap beállítás Kézikönyv UTH-20A Idő és nap beállítás Jelen idő beállítás : Nyomja meg az 'hour' és a 'min' gombot egy időben, a nap és jelen idő villogni kezd a kijelző alján. Az óra megváltoztatásához használjuk az

Részletesebben

WP1 Vezérlő Használati Útmutató

WP1 Vezérlő Használati Útmutató WP1 Vezérlő Használati Útmutató Lásd a kötési diagram. 24Volt 9Volt A vezérlő egy 9V-os Rain Bird szolenoidot működtet. Győződjön meg róla, hogy a szelepeket a vezérlővel összekötő vezeték, kisfeszültségű

Részletesebben

Helyiséghőmérséklet szabályozók. Fűtési és hűtési rendszerekhez

Helyiséghőmérséklet szabályozók. Fűtési és hűtési rendszerekhez 3 041 RCU10 RCU10.1 Helyiséghőmérséklet szabályozók Fűtési és hűtési rendszerekhez RCU10... 2-pont vagy PI szabályozás választható ON / OFF vagy PWM kimenetek fűtéshez és hűtéshez Működési módok: normál,

Részletesebben

Kezelési útmutató AS 100 kapuvezérlés

Kezelési útmutató AS 100 kapuvezérlés Bevizsgálva a következő szabvány alapján: EN 12453 1 / 5 oldal 06 javítás Kezelési útmutató Az AS 100 vezérlést Totmann-üzemű, háromfázisú kapunyitó berendezésekkel történő használatra tervezték. A kapu

Részletesebben

Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok

Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok Oximo WT: Automatikus végállás beállítás, motorfejen nem kell végállást állítani Akadályfelismerő funkció Típusok: Cikkszám Hossz L1 Hossz L2 Forgatónyomaték (Nm) Oximo

Részletesebben

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Néhány tipp és tanács a gyors és problémamentes bekötés érdekében: Eszközeink 24 V DC tápellátást igényelnek. A Loxone link maximum 500 m hosszan vezethető

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 4100 Digitális Földelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. Előlap és

Részletesebben

RedŒny- és elœtetœ-hajtás VariEco/B-868

RedŒny- és elœtetœ-hajtás VariEco/B-868 HU RedŒny és elœtetœhajtás VariEco/B868 Jól Œrizze meg ezt az útmutató A csœmotor beépítése után erœsítse fel a kábelre ezt a villamos szakembereknek szóló szerelési útmutatót. Készülékfunkciók: Orsóvégálláskapcsolós

Részletesebben

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II hu Szerelési és kezelési útmutató Kézi adó Fontos információk: a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni! Ezt az eredeti

Részletesebben