W-FM 50 tüzelésvezérlő / Szerelési és kezelési utasítás. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "W-FM 50 tüzelésvezérlő 83250312 1/2010-03. Szerelési és kezelési utasítás. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI"

Átírás

1 zerelés és kezelés utasítás BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75 X X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 E L L N E E N L FUE 1 T6.3 IEC /V FUEL ULE-IN COUNTER U ENOR ION QRB/C QRB/C-N L QRA QRA L ON/OFF 3 L 2 X REET V2 FLAME V1 L E N L ar OERATION emens Buldng Technologes HVAC roducts GmbH Made n Germany CE-xxxxxxxxxxxxx DIN Rg.xxxxxxxxxxxxxx Refer to data sheet 7543 VDE Geräte-Nr.: AFETY LOO LINE VOLTAGE 1 LMV27.210A2WH 230 VAC 50 or 60 Hz -20C to + 60C - 4 F to +140 F Best.-Nr.: FM W-FM50 IEMEN L max max/oc 1E mn LT V3/V FLANGE IGNITION V MOTOR CONT ALARM MOTOR L mn 1E L LT 1E L N E L N 1E L N 1E L L 1L L X5-02 X5-01 X9-04 X X4-02 X6-03 X3-05 X3-03 X3-03 X3-05 X6-03 X4-02 X7-02 X9-04 X5-01 X /

2 zerelés és kezelés utasítás 1 Üzemeltetés tanácsok Üzemeltető útmutató zmbólumok Célcsoport zavatosság és jótállás Bztonság Rendeltetésszerű használat Vselkedés gázszag esetén Bztonság ntézkedések Normál üzem Elektromos csatlakozás Gázellátás Építés változtatások Zajkbocsátás Tsztítás és a felhasznált anyagok ártalmatlanítása Terméksmertetés Funkcó Tömörség-ellenőrzés Gázhány-program Kéz teljesítmény Kalkulácó Adatmentés Állítómű referenca-járatása rogramlefutás Bemenetek Feszültségellátás Bztonság reteszáramkör Reteszoldás Teljesítmény-szabályozó érntkezőkön keresztül Teljesítmény-szabályozó, analóg bemenet Teljesítmény-szabályozó, épületautomatzálás Léghány-kapcsoló Nyomásmnmum-kapcsoló Nyomásmaxmum-kapcsoló Tömörség-ellenőrző gáznyomáskapcsoló Lángérzékelő Tüzelőanyag-fogyasztásmérő Kmenetek Rasztás Motor Gyújtókészülék Frekvencaváltó Teljesítményjel Műszak adatok Elektromos adatok Környezet feltételek Méretek / La 2-102

3 zerelés és kezelés utasítás 4 Elektromos nstallálás Kezelés Kezelő felület Kezelőmező Kjelző araméterek kjelzése és megváltoztatása Jelszó araméterek Jelszósznt Info-sznt zervzsznt Üzembe helyezés Gáz beszabályozása Olaj modulácós beszabályozása Olajrész beszabályozása fokozatos üzemhez Üzemen kívül helyezés Karbantartás Bztonság szempontjából fontos komponensek Hbakeresés Eljárásmód zavar esetén Hbakód ótalkatrészek Műszak dokumentumok Frekvencaváltó Jegyzetek Címszójegyzék / La 3-102

4 zerelés és kezelés utasítás 1 Üzemeltetés tanácsok Az eredet kezelés utasítás fordítása 1 Üzemeltetés tanácsok Ez a kezelés utasítás a készülék szerves részét képez és mndg a kezelőkészülék közelében kell tartan. 1.1 Üzemeltető útmutató zmbólumok VEZÉLY FIGYELMEZTETÉ VIGYÁZAT Közvetlen veszély nagy kockázattal. Fgyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezet. Veszély közepes kockázattal. Fgyelmen kívül hagyása környezet károkhoz, súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Veszély alacsony kockázattal. Fgyelmen kívül hagyása anyag károkat okozhat, lletve ksebb vagy közepes sérülésekhez vezethet. Fontos tudnvaló. Közvetlen cselekvésre szólítja fel Önt. Valamely cselekvés eredménye. Felsorolás. Értéktartomány Célcsoport Ez a szerelés és üzemeltetés utasítás üzemeltetők és szakképzett személyek számára készült. Mnden olyan személynek fgyelembe kell venne, ak a készüléken dolgozk. Csak az ahhoz szükséges szakképzettséggel rendelkező vagy arra betanított személyek végezhetnek munkát a készüléken / La 4-102

5 zerelés és kezelés utasítás 1 Üzemeltetés tanácsok 1.2 zavatosság és jótállás zemély sérülésekkel és anyag károkkal kapcsolatos garancáls és jótállás gények kzártak, ha azok a következő okok közül egy vagy több okra vezethetők vssza: a készülék nem rendeltetésszerű használata, a szerelés és üzemeltetés utasítás fgyelmen kívül hagyása, a készülék nem működőképes bztonság vagy védelm berendezések mellett történő üzemeltetése, a készülék hba jelentkezése ellenére történő továbbüzemeltetése, a készülék szakszerűtlen szerelése, üzembe helyezése, kezelése és karbantartása, a készülék önkényes módosítása, olyan kegészítő elemek beépítése, amelyeket a készülékkel közösen nem vetettek típusvzsgálat alá, olyan tűztérbetétek beépítése, amelyek akadályozzák a láng kalakulását, szakszerűtlenül végrehajtott javítások, nem eredet Weshaupt-pótalkatrészek felhasználása, nem megfelelő tüzelőanyagok, az ellátóvezetékekben keletkezett hbák, vs maor / La 5-102

6 zerelés és kezelés utasítás 2 Bztonság 2 Bztonság 2.1 Rendeltetésszerű használat A egy fajta tüzelőanyaggal történő üzemeltetésre alkalmas. zakszerűtlen használat esetén: előfordulhatnak a rendszert használó vagy más személyek test épségét és életét fenyegető veszélyek, bekövetkezhet a készülék vagy más anyag javak károsodása. 2.2 Vselkedés gázszag esetén Akadályozza meg a nyílt láng használatát és a szkraképződést. éldául: Ne kapcsolja be és k a vlágítást. Ne működtessen elektromos készülékeket. Ne használjon mobltelefont. Nyssa k az ablakokat és ajtókat. Zárja el a gázelzáró-golyóscsapot. Fgyelmeztesse az épületben tartózkodókat a veszélyre (ne használja az ajtócsengőt). Hagyják el az épületet. Az épületen kívülről értesítse a fűtéstechnka céget vagy a gázszolgáltató vállalatot. 2.3 Bztonság ntézkedések A bztonság szempontjából lényeges hbákat haladéktalanul meg kell szüntetn. A bztonság szempontjából fontos komponenseket tervezett élettartamuknak megfelelően cserélje k (lásd 8.1. pont) Normál üzem A készüléken lévő valamenny felrat táblának olvasható állapotban kell lenne. A készüléket csak zárt burkolatokkal üzemeltesse. A mozgó alkatrészeket üzem közben ne érntse. A megadott dőszakonként végezze el az előírt beállítás, karbantartás és ellenőrzés munkákat Elektromos csatlakozás Feszültség alatt álló alkatrészeken végzendő bármlyen munka esetén: tartsa be a BGV A3 sz. német balesetvédelm előírásokat és a hely előírásokat, csak EN szernt szerszámokat használjon / La 6-102

7 zerelés és kezelés utasítás 2 Bztonság Gázellátás Épületekben és ngatlanokban üzemelő gázüzemű berendezések beállításához, megváltoztatásához és karbantartásához szükséges munkákat csak a gázszolgáltató vállalat vagy szerződéses szerelővállalat végezhet. A vezeték-berendezéseket a tervezett nyomásfokozatnak megfelelően előzetes és fő vzsgálatnak, lletve kombnált terhelés próbának és tömörségvzsgálatnak kell alávetn (például DVGW-TRGI, G 600 sz. műszak előírás). Az nstallálás munka megkezdése előtt tájékoztassa a gázszolgáltató vállalatot a tervezett berendezés jellegéről és nagyságáról. Az nstallálás során vegye fgyelembe a hely előírásokat és rányelveket (például DVGW-TRGI, G 600 sz. műszak előírás; TRF 1. kötet és 2. kötet). A gázfajtától és a gázmnőségtől függően úgy kell kvtelezn a gázellátást, hogy a tüzelés során folyékony anyagok ne válhassanak k (például kondenzátum), különösen a B-gáz párolgás hőmérsékletét vegye fgyelembe, Csak bevzsgált és engedélyezett, lletve Magyarországon engedélyezett tömítőanyagokat használjon. Vegye fgyelembe a mndenkor megmunkálás tudnvalókat. Más gázfajtára történt átállítás után mndg újból állítsa be a készüléket. Mnden karbantartás és zavarelhárítás munka után tömörségvzsgálatot kell végezn. 2.4 Építés változtatások Bármlyen jellegű átépítés csak a Max Weshaupt GmbH írásbel hozzájárulásával megengedett. Csak olyan kegészítő elemeket építsen be, amelyeket a készülékkel közösen vetettek típusvzsgálat alá. Csak erdet Weshaupt-alkatrészeket használjon. 2.5 Zajkbocsátás Egy tüzelés rendszer zajkbocsátását a tüzelésben résztvevő összes komponens akusztkus vselkedése határozza meg. A túl magas hangnyomássznt halláskárosodást okozhat. Egyén védőfelszerelésekkel gondoskodjon a kezelőszemélyzet bztonságáról. A zajkbocsátás tovább csökkentéséhez egy zajcsllapító burkolat használható. 2.6 Tsztítás és a felhasznált anyagok ártalmatlanítása A készülék tsztításához használt anyagokat szakszerűen és környezetkímélő módon kell kezeln és ártalmatlanítan. Ennek során fgyelembe kell venn a hely előírásokat / La 7-102

8 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés 3 Terméksmertetés 3.1 Funkcó 3 sek 10 sek 3 sek 10 sek Tömörség-ellenőrzés A tömörség-ellenőrző gáznyomáskapcsoló ellenőrz, hogy tömítettek-e a szelepek. Jelz a tüzelésvezérlőnek, ha a tömörség-ellenőrzés alatt a nyomás meg nem engedett mértékben növekszk vagy csökken. A tüzelésvezérlő az alább esetekben automatkusan tömörség-ellenőrzést végez: szabályozott lekapcsolás után, a zavar matt lekapcsolást vagy feszültségkesést követő égőndítás előtt. 1. vzsgálat fázs (a 1. szelep tömörségvzsgálatához tartozó működés folyamathoz): az 1. szelep zár, a 2. szelep késleltetve zár, a gáz távozk, az 1. szelep és a 2. szelep között nyomás pedg leépül, 10 másodpercg mndkét szelep zárva marad. Ha ez alatt a 10 másodperc alatt a gáznyomás egy beállított érték fölé emelkedk, akkor az 1. szelep tömítetlen. A tüzelésvezérlő zavar matt lekapcsolást vált k. 2. vzsgálat fázs (a 2. szelep tömörségvzsgálatához tartozó működés folyamathoz): az 1. szelep nyt, a 2. szelep zárva marad, az 1. szelep és a 2. szelep között gáznyomás felépül, smét zár az 1. szelep, 10 másodpercg mndkét szelep zárva marad. Ha ez alatt a 10 másodperc alatt a gáznyomás a beállított érték alá csökken, akkor a 2. szelep tömítetlen. A tüzelésvezérlő zavar matt lekapcsolást vált k. V1 V szelep 2 2. szelep 3 Nyomás az 1. szelep és a 2. szelep között 4 Tömörség-ellenőrző gáznyomáskapcsoló 5 Üzem fázsok Gázhány-program A gázhány-kapcsoló a 22-es fázstól ellenőrz a csatlakozás gáznyomást. Ha a gáz nyomása az előírt érték alá csökken, akkor ndul egy gázhány-program. A gázhány-programban a tüzelésvezérlő bztonság lekapcsolást végez, majd a gázhány-várakozás dő (10 másodperc) letelte után újból ndítás kísérletet hajt végre. Mnden egyes skertelen ndítás kísérlet után megduplázódk a gázhány-várakozás dő. Ha az ndítás kísérletek száma túllép az smétlés határértéket (223-as paraméter), akkor a tüzelésvezérlő zavarállásban reteszelt állapotba kerül. Az égő ndításakor az smétlés-számláló automatkusan vsszaállításra kerül / La 8-102

9 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Teljesítmény-megadás Kéz teljesítmény Ha jel található az X5-03:1 bemeneten (Égő BE), akkor a kéz teljesítmény funkcóval a teljesítményhatárokon belül mnden terhelés helyzet ndítható. Aktív kéz teljesítmény esetén az aktuáls teljesítmény vllog az üzemállapot-kjelzőn. A kéz teljesítmény funkcó vagy nyomógomb-kombnácóval vagy a 121-es paraméterrel aktválható. A 121- es paraméterrel létrehozott kéz teljesítmény esetén bővített funkcók állnak rendelkezésre. Funkcó araméter 121 Nyomógomb-kombnácó ---- Kéz teljesítmény deaktválva Nem lehetséges Kéz-KI, feszültség vsszatérése után s aktív Gyújtás pozícó működésbe hozása (csak fokozatos üzemmódban) Indítson egy, a teljesítményhatárokon belül terhelés helyzetet. A terhelés határokon kívül értékek s beállíthatók, de nem ndíthatók. Ha aktív kéz teljesítmény esetén bővítve lesznek a terhelés határok, akkor az égő s követ azt. Nem lehetséges Nem lehetséges Indítson egy, a teljesítményhatárokon belül terhelés helyzetet. Csak a teljesítményhatárokon belül értékek állíthatók be. Az üzembe helyezés dőtartamára (400 et) az automatka fgyelmen kívül hagyja a kéz teljesítményt. A Kéz-KI kvételével tüzelőanyag-átkapcsoláskor deaktválva lesz a kéz teljesítmény. Kéz teljesítmény nyomógomb-kombnácóval Kéz teljesítmény aktválása: Tartsa megnyomva az [F] gombot. A kjelzőn LoAd jelenk meg. A [+] vagy a [-] gombbal állítsa be a kéz teljesítményt. Az üzemállapot-kjelzőn vllog a beállított kéz teljesítmény. Kéz teljesítmény Égő-KI: Menjen a legksebb teljesítményre, majd engedje el az [F] és a [-] gombot. Újra nyomja meg az [F] és a [-] gombot. Kéz teljesítmény deaktválása: 5 másodpercg tartsa megnyomva az [esc] gombot. V h mn s V h mn s V h mn s 5 s V h mn s Kéz teljesítmény a 121-es paraméterrel Vgye be a jelszót (lsd. az alább fejezet: 5.2.1). Válassza k a 121-es paramétert. Nyomja meg az [ENTER] gombot. A [+] vagy a [-] gombbal állítsa be a kéz teljesítményt. Nyomja meg az [ENTER] gombot. Indítva lesz a kéz teljesítmény / La 9-102

10 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Kalkulácó A modulácós üzembe helyezéskor, ha 1 és 9 programozva van, egy kalkulácó kezdődk. Kalkulácó esetén egy-egy, a kjelzett üzem pontból knduló egyenes képződk 1, ll. 9 felé. Az egyeneseken lévő értékek új üzem pontokként kerülnek átvételre. 9 felé történő kalkulácó koldása: 3 5 másodpercg tartsa megnyomva a [+] gombot. 1 felé történő kalkulácó koldása: 3 5 másodpercg tartsa megnyomva a [-] gombot. Ha az üzembe helyezéskor csak a 1 és a 9 van programozva,akkor a tüzelésvezérlő a 1 elhagyásakor automatkus kalkulácót ndít el és 2-től 8-g végez számítást Automatkus kalkulácó 2 Kalkulácó 5-től 9 felé Adatmentés A kjelző- és kezelőegységen a 050-es (lsd. az alább fejezet: 5.3.1) paraméterrel tárolhatók le a tüzelésvezérlő beállítása (backup = vsszaállítás). Készülékcsere vagy véletlen paraméter-változás után az adatok smét vsszatárolhatók a tüzelésvezérlőbe. A kjelző- és kezelőegységtől a tüzelésvezérlőre történő véletlen adatátvtel elkerülése ellen védelemként mndkét készülék égőjelölése összehasonlításra kerül, csak egyezés esetén lehetséges adatátvtel (restore = vsszatöltés). FIGYELMEZTETÉ Korom-, ll. CO-képződés hányzó égésellenőrzés matt. Hőgény esetén kb. 30 másodperccel az adatátvtel (restore) után automatkusan ndul az égő. Közvetlenül az adatátvtel (restore) után: Ellenőrzze a működés folyamatot. Mnden pontban végezzen égésellenőrzést. Csak frekvencaváltóval kapcsolatban A vsszatárolás (restore) után fordulatszám-normálást, majd azt követő beszabályozást kell végezn / La

11 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Állítómű referenca-járatása A 10-es üzem fázsban (hazafutás) a tüzelésvezérlő elvégz az állítóművek referencajáratását, melynek során az állítómű áthalad egy referenca-jelölésen. Ezt követően a hajtás smét vsszamegy és érzékel a referenca-jelölés belső oldalát. Erre a pozícóra lesz vonatkoztatva valamenny állítás lépés. A tüzelésvezérlő a tüzelőanyag-hajtások referenca-járatását a NYITVA referenca-jelölésre, a levegőcsappantyú-állítóművéét pedg a ZÁRVA referenca-jelölésre végz el. A levegőcsappantyú-állítómű tengelyének állítás tartománya mechankusan korlátozva van, ezáltal a levegőcsappantyú-állítómű nem járatható a NYITVA referencajelölésre. Az állítóművek felcserélése esetén referenca-járatás hba kerül felsmerésre (85-ös hba) ZÁRVA referenca-tartomány 2 ZÁRVA referenca-tartomány (levegőcsappantyú-állítómű) 3 NYITVA referenca-tartomány 4 NYITVA referenca-tartomány (tüzelőanyag-hajtás) / La

12 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés rogramlefutás Üzem fázsok 00 Zavarlekapcsolás fázs 02 Bztonság fázs 10 Hazafutás 12 tandby 22 Ventlátor / bztonság lefúvatószelep BE 24 Előszellőztetés pozícó 30 Előszellőztetés 36 Gyújtás pozícó 38 Előgyújtás 40 Tüzelőanyag-engedélyezés 42 Gyújtás KI 44 Lángjel 50 Lángstablzálás (csak plotgyújtású gáz tüzelőanyag esetén) 52 Gyújtó-plotszelep KI (csak segédgyújtású gáz tüzelőanyag esetén) üzem állás üzem állás 70 Utóégetés dő 72 Utószellőztetés pozícó 74 Utánszellőztetés 78 Utánszellőztetés 80 Armatúra ürítése (csak tömörség-ellenőrzéskor) 81 Tesztelés nyomásmentes állapotban (csak tömörség-ellenőrzéskor) 82 Armatúra feltöltése (csak tömörség-ellenőrzéskor) 83 Tesztelés rendszernyomással (csak tömörség-ellenőrzéskor) 90 Gázhány-várakozás dő / La

13 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Gáz gyújtó-plotszeleppel X3-03:1, X3-04:1 X5-03:1 X10-05:2 X3-02:1 X5-01:2 X5-02:2 X9-04:2 X3-05:1 X4-02:3 X6-03:3 X8-02:1 X7-01:3 X7-02:3 A bemeneten / kmeneten lévő jel vezérelt Nncs jel a bemeneten Bemenet befolyásolás nélkül 1 Üzem fázsok 2 Bztonság reteszáramkör 3 Hőgény szabályozó 4 Lángjel 5 Léghány-kapcsoló 6 Nyomásmnmum-kapcsoló 7 Nyomásmaxmum-kapcsoló 8 Tömörség-ellenőrző nyomáskapcsoló 9 Ventlátormotor 0 Gyújtókészülék q Bztonság lefúvatószelep w 1. tüzelőanyag-szelep e 2. tüzelőanyag-szelep r Gyújtó-plotszelep / La

14 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Gáz közvetlen gyújtás X3-03:1, X3-04:1 X5-03:1 X10-05:2 X3-02:1 X5-01:2 X5-02:2 X9-04:2 X3-05:1 X4-02:3 X6-03:3 X8-02:1 X7-01:3 A bemeneten / kmeneten lévő jel vezérelt Nncs jel a bemeneten Bemenet befolyásolás nélkül 1 Üzem fázsok 2 Bztonság reteszáramkör 3 Hőgény szabályozó 4 Lángjel 5 Léghány-kapcsoló 6 Nyomásmnmum-kapcsoló 7 Nyomásmaxmum-kapcsoló 8 Tömörség-ellenőrző nyomáskapcsoló 9 Ventlátormotor 0 Gyújtókészülék q Bztonság lefúvatószelep w 1. tüzelőanyag-szelep e 2. tüzelőanyag-szelep / La

15 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Olaj, modulácós és fokozatos X3-03:1, X3-04:1 X5-03:1 X10-05 X3-02:1 X5-01:2 X5-02:2 X3-05:1 X4-02:3 X6-03:3 X8-02:1 X7-01:3 X7-02:3 (1 (1 (2 (1 Csak hosszú előgyújtás dő esetén (281-es paraméter) (2 Csak 12-es üzemmód esetén (olaj, modulácós) A bemeneten / kmeneten lévő jel vezérelt Nncs jel a bemeneten Bemenet befolyásolás nélkül 1 Üzem fázsok 2 Bztonság reteszáramkör 3 Hőgény szabályozó 4 Lángjel 5 Léghány-kapcsoló 6 Nyomásmnmum-kapcsoló 7 Nyomásmaxmum-kapcsoló 8 Ventlátormotor 9 Gyújtókészülék 0 Bztonság lefúvatószelep q 1. tüzelőanyag-szelep w 2. tüzelőanyag-szelep e 3. tüzelőanyag-szelep / La

16 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés 3.2 Bemenetek L E N L X E N L Feszültségellátás A feszültségellátást a nél az X3-04:3-5 bemenetekre kell csatlakoztatn. A hálózat frekvencát a 125-ös paraméterrel kell beállítan. L L E N L X3-04 X Bztonság reteszáramkör Az X3-03:1/2 és az X3-04:1/2 bemenetek a dagnosztka kódban bztonság reteszáramkörként lesznek összefogva. Ha valamelyk bemenet nncs zárva, akkor legalább egy bztonság lekapcsolás kerül koldásra. Az smétlés érték túllépése egy nytott bemenet reteszelését eredményez. Az smétlés érték a 215-ös paraméterrel állítható be. A bztonság reteszáramkör összes külső komponensét az X3-04:1/2 bemenetre kell sorba kapcsoln, például: Vész-K kapcsolók, bztonság hőmérséklet-határoló (TB), vízhány-bztosító,... Az X3-03:1/2 bemenetre kell csatlakoztatn az égőperem-végálláskapcsolót. REET OERATION L E N L MOTOR ALARM MOTOR CONT X8-04 X3-04 X E N L Reteszoldás (1 (2 Az X8-04:1 bemenetre lehet egy reteszoldó-nyomógombot csatlakoztatn. Zavarállásban 1 6 másodperces gombnyomással végezhető el a tüzelésvezérlő reteszoldása. Ennél hosszabb vagy rövdebb működtetést a tüzelésvezérlő fgyelmen kívül hagy, és nem történk reakcó. Reteszelő-funkcóval (1 Ahhoz, hogy a nyomógomb még külön kézzel s reteszelhető legyen, a nyomógombot az X3-04:5 (L) hálózat bemeneten keresztül kell tápláln. Ha a tüzelésvezérlő valamlyen üzem fázsban található, akkor egy 1 6 másodperces gombnyomás kéz reteszelést eredményez. Reteszelő-funkcó nélkül (2 Ha a nyomógombnak nem kell kéz reteszelő-funkcóval rendelkezne, akkor a nyomógomb feszültségellátásának az X3-05:2 rasztó-kmeneten keresztül kell történne / La

17 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Teljesítmény-szabályozó érntkezőkön keresztül A hőgény érntkezőjét az X5-03:1 bemenetre (Égő BE) kell csatlakoztatn. A teljesítmény-szabályozáskor fokozatos és modulácós üzemmód különböztethető meg. Az üzemmód a 201-es paraméterrel határozható meg. ON/OFF L X C Üzemmód teljesítmény-szabályozóval Ha az X5-03:2 (ZÁRVA) lesz vezérelve, akkor csökken az égőteljesítmény. Az X5-03:3 (NYITVA) bemenet vezérlésekor növekszk az égőteljesítmény. Ha egyk bemenet sncs vezérelve, akkor változatlan marad az égőteljesítmény. ON/OFF L ON/OFF L X5-03 X Csúszó 2-fokozatú üzemmód termosztáttal Ha az X5-03 bemenetekre termosztát vagy nyomásszabályozó van csatlakoztatva, akkor a modulácós tüzelőanyag csak csúszó kétfokozatú üzemmódban üzemeltethető. Hőgény esetén az X5-03:2 (ZÁRVA) bemenet kerül vezérlésre, és az égő kslángteljesítményre megy. Ha a hőmérséklet a beállított érték alá csökken, akkor az X5-03:3 (NYITVA) bemenet lesz vezérelve, az égő pedg nagyláng-teljesítményre áll át. Ha az X5-03:3 bemeneten jel van, akkor az X5-03:2 bemenet nem lesz fgyelembe véve. ON/OFF L X C Fokozatos üzemmód (csak olaj tüzelőanyag esetén) Két- és háromfokozatú: Bemenet Kétfokozatú Üzemmód Háromfokozatú X5-03:1 1. fokozat 1. fokozat X5-03:2 1. fokozat 2. fokozat X5-03:3 2. fokozat 3. fokozat Ha 3-fokozatú üzemmód esetén az X5-03:3 bemenet vezérelve lesz, akkor az égő 3. fokozatra áll, a 2. fokozat jelének lyenkor nncs jelentősége. ON/OFF L X Indítás tehermentesítés: Az 1. és a 2. kapocs közé behelyezett átkötőhíd révén hőgény esetén az égő 1. fokozaton gyújt be, majd automatkusan továbbmegy a 2 fokozatra. Ha járulékosan még az X5-03:2 bemenet s vezérlésre kerül, akkor az égő átáll a 3. fokozatra. ON/OFF L X Átkapcsolás tehermentesítés A 2. és a 3. kapocs össze van kötve egy átkötőhíddal. Hőgény esetén az égő 1. fokozatra megy. Ezt követően az X5-03:2/3 bemenetek egydejűleg vezérelve lesznek, az égő pedg a 2. fokozaton keresztül a 3. fokozatra áll át / La

18 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Teljesítmény-szabályozó, analóg bemenet ON/OFF L GND X5-03 X C A hőgény érntkezőjét az X5-03:1 bemenetre (Égő BE) kell csatlakoztatn. Az analóg teljesítményjelet az X64:1 (4 20 ma) és az X64:2 (GND) kapcsokra kell csatlakoztatn. 3 ma-nél ksebb jel deaktválja az analóg bemenetet, és az X5-03:2/3 bemeneten megjelenő teljesítmény-megadásnak van elsőbbsége (942- es paraméter). Ha az X5-03:2/3 bemenetre nncs csatlakoztatva teljesítmény-szabályozó, akkor a tüzelésvezérlő addg marad az aktuáls teljesítményen, amíg meg nem szűnk a hőgény. Modulácós üzemmód A modulácós üzemmódban a 123-as (lsd. az alább fejezet: 5.3.1) paraméter határozza meg a mnmáls állítás lépést. Jel az X64:1/2 kapcson W-FM teljesítmény 3 4 ma ma 100 Fokozatos üzemmód A fokozatos üzemmódban az üzem pontok között egy 1 ma-es hszterézs található, ezáltal kerülhetők el a szükségtelen terhelésváltások. Kétfokozatú: Jel az X64:1/2 kapcson W-FM teljesítmény ma 1. fokozat ma 2. fokozat Háromfokozatú: Jel az X64:1/2 kapcson W-FM teljesítmény ma 1. fokozat ma 2. fokozat ma 3. fokozat ON/OFF L COM X5-03 X Interface Teljesítmény-szabályozó, épületautomatzálás A COM X92 bemenetre egy, az épületautomatzáláshoz használható busz-nterfész csatlakoztatható. Modbus: OCI Modbus busz-nterfész (rend. sz.: ) ebus: ebu MA adapter (rend. sz.: ) Az égőndításhoz az X5-03:1 bemenetet (Égő BE) az X5-03:4 feszültségkmenetre kell csatlakoztatn. A teljesítmény megadása lyenkor az épületautomatzáláson keresztül történk. A busz-kommunkácóhoz szükséges beállításokat a as paramétereknél kell elvégezn / La

19 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés Léghány-kapcsoló L X Az X3-02 bemenetre a léghány-kapcsoló záró érntkezőjét kell csatlakoztatn. Ha a ventlátorndítás után hányzk a jel, akkor a tüzelésvezérlő zavar matt lekapcsolást hajt végre. L E mn X Nyomásmnmum-kapcsoló Az X5-01 bemenetre a nyomásmnmum-kapcsoló záró érntkezőjét kell csatlakoztatn. Olajhány-kapcsoló nélkül égő esetén egy átkötőhdat kell csatlakoztatn a 2. kapocs és a 3. kapocs közé. Gázhány-kapcsoló Gázüzemben a 22-es fázstól kezdve a tüzelésvezérlő egy jelet vár az X5-01:2 bemenetre. Ha a nyomás a nyomásmnmum-kapcsolón beállított érték alá csökken, akkor nyt a nyomáskapcsoló érntkezője, és a tüzelésvezérlő ndítja a gázhány-programot (lsd. az alább fejezet: 3.1.2). Olajhány-kapcsoló Olajüzemben a 38-as, ll. a 40-es fázstól kezdve (a 276-os paramétertől függően) a tüzelésvezérlő egy jelet vár az X5-01:2 bemenetre. Ha a nyomás a nyomásmnmumkapcsolón beállított érték alá csökken, akkor nyt a nyomáskapcsoló érntkezője, és a tüzelésvezérlő zavar matt lekapcsolást hajt végre. A 38-as fázsban (előgyújtás) a zavar matt lekapcsolásra 30 másodperc várakozás dő után kerül sor, az ez után következő fázsokban azonnal megtörténk a zavar matt lekapcsolás. L E mn X Nyomásmaxmum-kapcsoló Az X5-02 bemenetre a nyomásmaxmum-kapcsoló nytó érntkezőjét kell csatlakoztatn. Nyomásmaxmum-kapcsoló nélkül égő esetén egy átkötőhdat kell csatlakoztatn a 2. kapocsra és a 3. kapocsra. Max-gáznyomáskapcsoló Gázüzemben a 40-es fázstól kezdve a tüzelésvezérlő egy jelet vár az X5-02:2 bemenetre. Ha a nyomás túllép a nyomáskapcsolón beállított értéket, akkor nyt a nyomáskapcsoló érntkezője, és a tüzelésvezérlő zavar matt lekapcsolást hajt végre. Olajnyomásmaxmum-kapcsoló Olajüzemben a 22-es fázstól kezdve a tüzelésvezérlő egy jelet vár az X5-02:2 bemenetre. Ha a nyomás túllép a nyomáskapcsolón beállított értéket, akkor nyt a nyomáskapcsoló érntkezője, és a tüzelésvezérlő zavar matt lekapcsolást hajt végre. A 22-es fázsban (Ventlátor BE) a zavar matt lekapcsolásra 30 másodperc várakozás dő után kerül sor, az ez után következő fázsokban azonnal megtörténk a zavar matt lekapcsolás / La

20 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés L E mn X Tömörség-ellenőrző gáznyomáskapcsoló Az X9-04 bemenetre a tömörség-ellenőrző gáznyomáskapcsoló nytó érntkezőjét kell csatlakoztatn. Az X9-04 bemenet csak a tömörség-ellenőrzés (lsd. az alább fejezet: 3.1.1) alatt aktív. A tömörség-ellenőrzés dőpontja a 241- es paraméternél állítható be. Ha a 81-es fázsban (Tesztelés nyomásmentes állapotban) a nyomás a beállított érték alá csökken, akkor zár az érntkező. Ha a 83-as fázsban (Tesztelés rendszernyomással) a nyomás túllép a beállított értéket, akkor nyt az érntkező Lángérzékelő Ha a lángjel a 44-es fázsban nem felel meg a szükséges értéknek, akkor a tüzelésvezérlő zavar matt lekapcsolást hajt végre. Ha a lángjel üzem közben a szükséges érték alá csökken, akkor a tüzelésvezérlő bztonság lekapcsolást, majd azt követő újrandítást végez. Két egymás után bztonság lekapcsolás zavar matt lekapcsolást eredményez. Egy lángjel hőgény esetén (12-es fázs) ndítás-akadályoztatást okoz. Egy lángjel az előszellőztetés ( os fázs) vagy utánszellőztetés (78-as fázs) alatt egyszer smétlés után és újból előfordulás után zavar matt lekapcsolást eredményez. A 954-es paraméter százalékban jelz k az aktuáls lángjelet. QRA QRA X BR + QRA BU A QRA lángérzékelőt (UV-cella) az X10-06 bemenetre kell csatlakoztatn. Idegen fény megszólalás határértéke Lángjel 954-es paraméter 18-nál nagyobb Üzem mn. 24 E ION QRB/C QRB/C-N X L 5 Ionzácós lángőr-elektróda Az onzácós lángőr-elektródát az X10-05:2 bemenetre kell csatlakoztatn. Érzékelőáram mn.: 4 µa kb. 30 Érzékelőáram max.: µa 100 Lángjel 954-es paraméter E ION QRB/C QRB/C-N X L 5 QRB A QRB lángérzékelőt (fotoellenállás) az X10-05:3/4 bemenetre kell csatlakoztatn. Idegen fény megszólalás határértéke (400 kω-nál ksebb ellenállás) Lángjel 954-es paraméter kb. 10 Üzem (230 kω-nál ksebb ellenállás) kb. 16 Zárlat-smertetőjel (0,5 kω-nál ksebb ellenállás) / La

21 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés X Tüzelőanyag-fogyasztásmérő Az X75 bemenetre egy tüzelőanyag-fogyasztásmérő Reed-érntkezővel csatlakoztatható. Ennek előfeltétele, hogy ne legyen csatlakoztatva és aktválva frekvencaváltó. A térfogategységenként számlálómpulzusokat a 128-as paraméternél kell beállítan. Az mpulzus-frekvencának nem szabad túllépne a 300 Hz értéket / La

22 zerelés és kezelés utasítás 3 Terméksmertetés 3.3 Kmenetek Rasztás MOTOR ALARM MOTOR CONT X Az X3-05:2 rasztás-kmeneten zavarállásban (00-s fázs) hálózatfeszültség-jel kerül kadásra. Ezenkívül ndítás-akadályoztatás s jelezhető. Ehhez a 210-es paramétert 1-re kell állítan Motor MOTOR ALARM MOTOR CONT MOTOR ALARM MOTOR CONT X3-05 X L L M M N N Normál üzem tandardszerűen az égőmotor kontaktorát, ll. csllag-delta kombnácóját az X3-05:1 kmenetre kell csatlakoztatn. Folyamatos üzem Folyamatos szellőztetéshez az égőmotor kontaktorát, ll. csllag-delta kombnácóját az X3-05:3 kmenetre kell csatlakoztatn. Ha rá van szerelve egy léghány-kapcsoló, akkor kegészítőleg fel kell szereln egy tehermentesítő szelepet és azt az X3-05:1 kmenetre kell csatlakoztatn Gyújtókészülék E N L X A gyújtókészüléket az X4-02 kmenetre kell csatlakoztatn. Gyújtás vselkedés gáz esetén A 226-os paraméternél változtatható meg az előgyújtás dő (38-as fázs) dőtartama. Gyújtás vselkedés olaj esetén A 281-es paraméterrel határozható meg, hogy a gyújtás a 22-es vagy a 38-as fázsban legyen-e bektatva. A 266-os paraméternél változtatható meg az előgyújtás dő (38- as fázs) dőtartama V 10 V X Frekvencaváltó 24 V Az X74 dugaszolás helyre csatlakoztatható egy frekvencaváltó és a fordulatszámérzékelő. Frekvencaváltó X74:1 kapocs 24 V-os bemenet; frekvencaváltóval történő táplálás X74:2 kapocs Jelhvatkozás X74:3 kapocs arancsolt fordulatszám-jel (645-ös paraméter) Fordulatszám-érzékelés X74:4 kapocs Fordulatszám-vsszajelzés (tényl. fordulatszám bemenet) X74:5 kapocs 10 V; tüzelésvezérlőről történő táplálás / La

Kompakt riasztóberendezés, standard DIY-12 Megrend. szám: 85 26 36

Kompakt riasztóberendezés, standard DIY-12 Megrend. szám: 85 26 36 - az ülés állása. Ezek adatat a kezelés utasításakban találja. Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Kompakt rasztóberendezés, standard DIY-12 Megrend. szám: 85 26 36 Kezelés

Részletesebben

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz Telepítési és programozási kézikönyv Tartalomjegyzék Telepítés Fontos tájékoztatás...4 Mielőtt elkezdené...5 A dokumentáció felépítése...7

Részletesebben

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 HU Kezelési útmutató Hálózati inverter 4,046,0074,HU 005-6050 0 Igen tisztelt olvasó HU Bevezetés

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben

termék WM 10 olaj-, gáz-, gáz/olaj égők monarch WM 10 égő (55 1250 kw) Rugalmasan használható Információk olaj-, gáz- és kéttüzelőanyagos égőkről

termék WM 10 olaj-, gáz-, gáz/olaj égők monarch WM 10 égő (55 1250 kw) Rugalmasan használható Információk olaj-, gáz- és kéttüzelőanyagos égőkről termék Információk olaj-, gáz- és kéttüzelőanyagos égőkről WM 0 olaj-, gáz-, gáz/olaj égők monarch WM 0 égő (55 50 kw) Rugalmasan használható Fejlődés a tradícióban: Az új monarch égő A monarch márkajel

Részletesebben

termék WM 20 olaj-, gáz-, gáz/olaj égők monarch WM 20 égő (150 2600 kw) Kompakt és nagy teljesítményű

termék WM 20 olaj-, gáz-, gáz/olaj égők monarch WM 20 égő (150 2600 kw) Kompakt és nagy teljesítményű termék Információk olaj-, gáz- és kéttüzelőanyagos égőkről WM 20 olaj-, gáz-, gáz/olaj égők monarch WM 20 égő (150 2600 kw) Kompakt és nagy teljesítményű Fejlődés a tradícióban: Az új monarch égő A monarch

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat A1300 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési hibák következtében

Részletesebben

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU close open H H Szerelési és használati útmutató - twist 00 EL Sommer_Twist00EL_V9_HU Tartalomjegyzék Általános adatok... Rajzjelek... Biztonsági előírások... Rendeltetésszerű használat... Rendeltetésellenes

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben

ACS800. Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x

ACS800. Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x ACS800 Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x ACS800 Standard alkalmazás program 7.x Programozói kézikönyv 3AFE 64527592 REV B HU ÉRVÉNYES: 10.03.2002 2002 ABB Kft. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tárgymutató HU Tárgymutató 1 Jelmagyarázat / Biztonsági útmutató......... 3 1.1 Jelmagyarázat....................... 3 1.2 Biztonsági

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Beépítési útmutató. ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266. 1.0 Tartalomjegyzék

Beépítési útmutató. ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266. 1.0 Tartalomjegyzék Beépítési útmutató ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266 1.0 Tartalomjegyzék 1.0 Tartalomjegyzék... 1 1.1 Fontos biztonsági és termékinformációk....................... 2 2.0 Beépítés... 5 2.1 Mielőtt

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

AZ ELSŐ LÉPÉSEK. CP1L CPU egység CP1L-L14D - CP1L-L20D - CP1L-M30D - CP1L-M40D - Rövid áttekintés

AZ ELSŐ LÉPÉSEK. CP1L CPU egység CP1L-L14D - CP1L-L20D - CP1L-M30D - CP1L-M40D - Rövid áttekintés Cat. No. W07E-HU-01A CP1L CPU egység CP1L-L14D - CP1L-L20D - CP1L-M30D - CP1L-M40D - AZ ELSŐ LÉPÉSEK Rövid áttekintés 17 Rendszertervezés 25 Felszerelés és bekötés 35 Programok készítése 75 Programok letöltése

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

SD 20, 30, 40, 50 KLO

SD 20, 30, 40, 50 KLO ÖNTÖTTVAS TAGOS KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556 Fax: 283-0554 E-mail: sduval@saunierduval.hu

Részletesebben

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw Katalógus 2003 Altivar fordulatszám-szabályozók 0,8 2,2 kw Tartalomjegyzék Altivar Bemutatás................................. 2-3. Rendelési számok.......................... 4-5. Jellemzôk..................................

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Gázüzemű fűtőkazánok VK 16/6-2 XE VK 47/6-2 XE

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Gázüzemű fűtőkazánok VK 16/6-2 XE VK 47/6-2 XE KEZELÉSI UTASÍTÁS Gázüzemű fűtőkazánok VK 6/6-2 XE VK 47/6-2 XE Kérjük, hogy a készülék kezelése előtt olvassa el ezt a kezelési utasítást! A kezelési utasítást, valamint a hozzátartozó utasításokat gondosan

Részletesebben

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany Kezelési Utasítás 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Az új HATZ-Dízelmotor Önnek dolgozik Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált

Részletesebben

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 NCT szervoerősítők... 2 Az NCT hajtásrendszerek felépítése... 2 DS..D és DA..D Szervoerősítők... 2 Biztonsági előírások... 2 DS2/4os, DS6/12es, DS8/16es és DA8/12es

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

DeltaSol AL. RESOL DeltaSol AL *11202116* Összeszerelés Csatlakoztatás Kezelés Hibakeresés Rendszerpéldák. Kézikönyv

DeltaSol AL. RESOL DeltaSol AL *11202116* Összeszerelés Csatlakoztatás Kezelés Hibakeresés Rendszerpéldák. Kézikönyv RESOL DeltaSol AL Összeszerelés Csatlakoztatás Kezelés Hibakeresés Rendszerpéldák DeltaSol AL *11202116* 11202116 Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a RESOL készüléket. Kérjük olvassa el alaposan a jelen

Részletesebben

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Econcept 25 K, 35 K típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u.

Részletesebben