Először próbáljuk meg megérteni és megfogalmazni a fő problémákat...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Először próbáljuk meg megérteni és megfogalmazni a fő problémákat..."

Átírás

1 Magyar Közgazdasági Társaság Egészségügy-gazdaságtani Szakosztály Egészség- gazdaságtani Diákkör Corvinus egészség-politikai és egészség-gazdaságtani minikonferencia sorozat 2010/2 Először próbáljuk meg megérteni és megfogalmazni a fő problémákat... a Magyar Közgazdasági Társaság Egészségügy-gazdaságtani Szakosztálya és a Budapesti Corvinus Egyetem Egészség- gazdaságtani Diákkörének, szervezésében Időpont: május 3., Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, Fővám tér 8., terem Program Levezető elnök: Dr. habil. Gulácsi László PhD, elnök, Egészségügy-gazdaságtani Szakosztály, Magyar Közgazdasági Társaság Megnyitó, köszöntés Dr. Trautmann László, CSc., dékán, Közgazdaságtudományi Kar, Budapesti Corvinus Egyetem Hunyadi Edit, elnök, Egészség-gazdaságtani Diákkör, Budapesti Corvinus Egyetem Az államháztartás szerepe az egészségügy finanszírozásában - értékválasztások az egészségügyben Prof. Dr. habil. Kovács Árpád, PhD, elnök, Magyar Közgazdasági Társaság

2 Makro szintű forrásszűkítés - mikro szintű alkalmazkodás (elmaradása) a magyar egészségügyben ( ) Dr. Pulay Gyula, PhD, főigazgató, Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az előadás bemutatja, hogy ban a GDP arányában milyen mértékben csökkentek az egészségügyre szánt államháztartási kiadások. Ez a forráskivonás csak akkor nem járt volna az egészségügyi ellátás színvonalának jelentős csökkenésével, ha az ellátás megszervezésében az egészségügyi ágazat, illetve az egyes egészségügyi szolgáltatók szintjén az elvonásokkal arányos hatékonyságjavulás következik be. Ezért az előadás az Állami Számvevőszéknek az egészségüggyel foglalkozó legújabb jelentései, valamint az ÁSZ Kutató Intézetének a közelmúltban végzett kutatásai alapján azt vizsgálja, hogy mennyire valósultak meg az egészségügyi ellátás hatékonyságának javítását célzó kormányzati intézkedések. Az elemzések elsősorban az alábbi területekre terjednek ki: a gyógyszertámogatás egyes kérdései, egynapos sebészet, sürgősségi betegellátó rendszerek fejlesztése, egyes kórházi tevékenységek kiszervezése Egészségpolitika az Európai Unió és az OECD tagországaiban; Magyarország számára releváns tapasztalatok (angol nyelvű előadás, tolmácsolás nélkül) Prof. Dr. Niek S. Klazinga, PhD, University of Amsterdam, OECD Paris, visiting professzor, Budapesti Corvinus Egyetem Új(?) törekvések a gyógyszerek költség-hatékonyságának megítélésében Prof. Dr. habil. Géher Pál, CSc., Budai Irgalmasrendi Kórház, Semmelweis Egyetem A szerző a gyógyszerek (társadalom)biztosítási befogadásának egyre több országban feltételként megszabott költség-hatékonysági elemzésének újabb módszereiről számol be. A beteg kockázatainak elemzésén, valamint az azonos hatástani csoportba tartozó gyógyszerek esetében a kezelési stratégián alapuló költség-hatékonysági elemzések a való életet jobban tükrözik a hagyományos költség-hatékonysági számításoknál. Az orvosi és közgazdasági szempontok árnyaltabb figyelembe vétele a jövő gyógyszertámogatási politikájának szélesebb körű elfogadottságának lehet alapja A co-payment alkalmazása az egészségügyi szolgáltatásban Dr. habil. Simon Judit, PhD, intézetigazgató, Marketing és Média Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem Az előadás bemutatja az egészségügyi rendszerek finanszírozási típusait, ebben a közösségi és a magán finanszírozás arányát, szerepét. Adatok alapján elemzi a különböző egészségügyi modellekben eltérő a magán- és az állami finanszírozás arányát. Foglalkozik az egészségügy és a puha költségvetési korlát összefüggésével. Elemzi a co-payment szerepét, az alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi tapasztalatokat. Megfogalmaz néhány javaslatot a copayment alkalmazására az értékközpontú szemlélet jegyében, a magyar egészségügyi rendszerre vonatkozóan is.

3 Egészség-gazdaságtani és egészségpolitikai kalandozások között Dr. habil. Boncz Imre, PhD, egyetemi docens, tanszékvezető, Egészséggazdaságtani, Egészségpolitikai és Egészségügyi Menedzsment Tanszék, Pécsi Tudományegyetem; a Budapesti Corvinus Egyetem visiting professzora és a a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság elnöke Az előadás bemutatja az 1990 és 2010 közötti időszak fontosabb egészség-gazdaságtani és finanszírozási kihívásait és az ezekhez kapcsolódó egészségpolitikai intézkedéseket Megbeszélés, vita Zárszó A részvétel díjtalan, regisztráció nem szükséges. Mindenkit szeretettel várunk! a Magyar Közgazdasági Társaság Egészségügy-gazdaságtani Szakosztály belépéssel, programokkal kapcsolatos információ: Budapesti Corvinus Egyetem Egészség- gazdaságtani Diákkör belépéssel, programokkal kapcsolatos információ:

4 Prof. Dr. habil. Kovács Árpád, PhD, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Dr. Kovács Árpád a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi tanára, a Magyar Közgazdasági Társaság és a Pénzügyi Gazdasági Ellenőrök Közhasznú egyesületének elnöke ben megkezdett pályáját tervezőmérnökként kezdte, majd a közlekedési tárcánál vállalatfelügyeleti-vállalatirányitási feladatokat látott el, e feladatai a nagy ellátórendszerek műszaki építési és üzemeltetési problémái mellett a finanszírozás kérdéseire is ráirányították a figyelmét ben elnyert egyetemi (műszaki) doktori fokozatszerzése is ilyen határterületen mozog: az útügyi beruházások megvalósítása pénzügyeihez, szervezéséhez kapcsolódott és 1989 között előbb gazdasági szakértőként majd főosztályvezetőként a kormányzati ellenőrzés központi szerveként működő KNEB-nél dolgozik, s ugyancsak a közlekedés, távközlés és az építésügy közfinanszírozásának, ellenőrzésének kérdései tartoznak munkakörébe ben féléves továbbképzési programon vesz részt az USA Számvevőszékénél, a General Accountability Office-nál. Innen pályázza meg a megalakuló, az állami ellenőrzés legfelső szintjét ellátó Állami Számvevőszék egyik szakmai részlegvezetői állását től ig az ÁSZ főcsoportfőnöke, majd szakigazgatója. Feladatköre ugyancsak a nagy társadalmi ellátórendszerek finanszírozása ellenőrzéséhez, kiemelten a társadalombiztosítás, az állami vagyonkezelés, a politikai intézményrendszer működése pénzügyei állami kontrolljához kapcsolódik ban az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. igazgatósága elnökévé nevezik ki, majd év végén a Országgyűlés az Állami Számvevőszék elnökévé választja, mely feladatkört év végéig tölti be. E funkciójához kapcsolódóan a számvevőszékek világszervezetének, az INTOSAI-nak kormányzótanácsának tagja, alelnöke, majd elnöke, az ICGFM (USA) kormányzati menedzsmentszövegség igazgatóságának tagja ben PhD fokozatot szerez, 2003ban habilitál a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán. Kutatásainak témája a: pénzügyi ellenőrzés és a megváltozó világ, az alkalmazkodási mintaválasztások, verseny az államszerzetek szintjén től több egyetemen tanít, munkáját címzetes egyetemi tanár, egyetemi magántanár, díszdoktor címekkel és szakmai kitüntetésekkel ismerték el ban egyetemi docens az ELTE Állam és Jogtudományi Karán, majd től egyetemi tanár Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. Több könyv szerzője, társzerzője, fejezetírója, szerkesztője: Pénzügyi ellenőrzés változó erőtérben (Perfekt, 2003), Privatizáció Magyarországon (ÁSZ-FEMI, 2004), Az ellenőrzés rendszere és módszerei (Perfekt, 2007), Jegyzet a közpénzügyekről (Rejtjel, 2010). Szerzője a Magyarország Politikai Évkönyve sorozat számvevőszéki ellenőrzés tapasztalatait, hatásait, makrogazdasági összefüggéseit feldolgozó fejezeteinek. A szakmai pályához kapcsolódóan mintegy kétszáz szakcikkét közöltek a szakfolyóiratok. (OECD Journal on Budgeting,

5 International Journal for Government Auditing, Harward Business Journal, Külgazdaság, Pénzügyi Szemle, Magyar Közigazgatás, Ipargazdaság, Számvitel és Könyvvizsgálat, Magyar Jog, Ügyészek Lapja, stb.) A Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottsága elnöke, több folyóirat szerkesztésében vesz részt.

6 Dr. Pulay Gyula, PhD, az Állami Számvevőszék Kutató Intézete főigazgatója március 16-án születtem, Budapesten. Tanulmányaim: A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem diplomáztam 1979-ben. Ugyanitt 1982-ben egyetemi doktori címet szereztem ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Menedzser Szak Doktori Iskolájában a Gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban doktori (PhD) fokozatot szereztem. Munkahelyeim: 1979-ben közgazdász-kutatói munkakörben helyezkedtem el a Könnyűipari Szervezési Intézetben márciusában az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal főelőadója lettem. Később ugyanitt osztályvezető-helyettesnek, majd főosztályvezető-helyettesnek neveztek ki ben a Népjóléti Minisztérium helyettes államtitkárának neveztek ki, ahol a pénzügyi, és a társadalombiztosítási területet irányítottam, illetve az egészségügyi finanszírozási reform bevezetésének a főfelelőse voltam májusától közigazgatási államtitkár voltam, előbb a Munkaügyi Minisztériumban, majd 1998 júniusától a Szociális és Családügyi Minisztériumban, 2001 januárjától az Egészségügyi Minisztériumban, 2002 júniusától a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban, 2003 márciusától 2006 június 30-áig a közigazgatási államtitkári munkakör megszűnéséig a Miniszterelnöki Hivatalban november 1. és szeptember 12. között az Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézetében dolgoztam főigazgató-helyettesként szeptember 13.-tól az intézet főigazgatójának nevezetek ki január 1-jétől az intézet új elnevezése: Állami Számvevőszék Kutató Intézete. Vezetői feladataim mellett szűkebb kutatási területem a közpénzügyek szabályozása, ezen belül kiemelten a foglalkoztatáspolitikai és szociálpolitikai, valamint az egészségügyi célú közkiadások hasznosulásának vizsgálata. Szakirodalmi, publikációs és oktatói tevékenység 4 önálló könyvem jelent meg, egyéb publikációim száma megközelíti a százat. Oktató tevékenységet rendszeresen folytattam. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Közgazdasági tanszékének a megbízott tanszékvezető egyetemi docense vagyok. Emellett a Semmelweis Egyetemen tanítok pénzügyi és gazdasági ismereteket és egészség-gazdaságtant. Társadalmi szervezeti tagság:

7 A Nagycsaládosok Országos Egyesületének alapító tagja; tagja a Magyar Közgazdasági Társaságnak (Egészségügyi-gazdaságtan Szakosztály), az MTA köztestületének és az MTA Munkatudományi Bizottságának.

8 Professor Dr. Niek S. Klazinga PhD Dr. Niek Klazinga (1957) holds a medical degree from Groningen State University (1984) and a PhD from the Erasmus University Rotterdam (1996; quality management of medical specialist care in The Netherlands). From 1985 he worked at the Dutch Institute for Quality Improvement in Health Care (CBO) as (chief) scientific officer. During this period he was actively involved in quality assurance activities in hospitals and CBO's national guideline development programme and between 1989 and 1995 he was project leader of two EU funded international projects on quality assurance in European hospitals (COMAC, BIOMED I). Between he was also a part-time associated professor at the department of Health Policy and Management at the Erasmus University Rotterdam (ibmg/eur). Since then he is the acting programme director of the master programme on Health Services Research of NIHES (Netherlands Institute of Health Sciences). He participated as a partner in the EU project on external quality assurance strategies (ExPert) and on the quality of practice guidelines (AGREE). August 1999 he was appointed Professor of Social Medicine at the Academic Medical Centre - University of Amsterdam and Chair of the Department of Social Medicine. In this capacity he developed a research line on public health and health services research with numerous national and international projects. In 2005 he was appointed as Chief Medical Officer of the Public Health Services of the city of Amsterdam (GGD) whilst keeping his position as professor of social medicine on a part-time basis. Off January 2006 the CMO post was changed into the post of advisor of the GGD on policy and research and coordinator of the Academic Collaborative between the Academic Medical Centre and the Public Health Services of the city of Amsterdam. Off January 2007 Niek Klazinga is on a part-time basis (50%) heading the Health Care Quality Indicator Project of the OECD in Paris. In this capacity he is responsible for both R&D work and publications on indicators reflecting the quality and safety of health care in the OECD member states in various area's such as the clinical effectiveness of cancer care, chronic diseases and acute care (AMI, stroke) but also on patient safety, mental health care, responsiveness/patient experiences and health promotion, prevention and primary care. Results of this work were released in a special chapter on quality of care in OECD's Health at a Glance publication December Niek Klazinga published widely in peer-reviewed journals on the functioning and quality of health care services and health systems and has over the past 15 years given hundreds of lectures. His present research activities concentrate on public health and health services research, more specifically on the development and use of quality indicators, quality systems in health care and health system performance. Niek Klazinga serves as technical advisor towards WHO/EURO in a project on the development of a Hospital Performance Indicator

9 Framework (PATH). Furthermore he is at present one of the lead researchers in a EU funded international research project on the quality of cross-border care (Marquis). Over the past 10 years he has been involved in various health services research projects in Hungary. To date (April 2010) he has successfully supervised the completion of 19 PhD thesis and is in the process of supervising another 15. Niek Klazinga is, amongst others, member of the scientific advisory council of the European Public Health Federation, member of the editorial board of the International Journal on Quality in Health Care and editor in chief of the Dutch journal on health sciences (TSG) Since 2005 he also holds the presidency of the Dutch Public Health Federation (NPHF) and acts as chairman of the College on Social Medicine (CSG), the national body responsible for specialty training in the domain of social medicine. Furthermore off 2006 he is a member of the board of trustees of the Isala Klinieken, the largest non-university hospital in The Netherlands and chairman of the scientific council of the CQ-Index, the Dutch national programme for standardised measurement of patient experiences

10 Prof. Dr. habil. Géher Pál, CSc Dr. Géher Pál (Budapest, október 3.) osztályvezető főorvos (Budai Irgalmasrendi Kórház), egyetemi tanár (Semmelweis Egyetem ÁOK III. Belklinika Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoport) Tanulmányai: Semmelweis Egyetem, általános orvosi diploma (1975.), reumatológiai és fizioterápiás szakorvos (1979.), University of Pennsylvania: Executive Health Care Management (1993.), közigazgatási szakvizsga (2002.). Nyelvismerete francia, angol, orosz, német Előző munkahelyei: ORFI segédorvos-főorvos ( ), Népjóléti Minisztérium: főmunkatárs, osztályvezető, főosztályvezető ( ) Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem (Semmelweis Egyetem): egyetemi docens ( ), Egészségügyi Minisztérium: egészségpolitikai helyettes államtitkár = ) Tudományos aktivitás: orvostudomány kandidátusa, habilitált doktor, könyvfejezet: 5, nemzetközi folyóiratban megjelent közlemény: 23 (IF:48,8), magyar folyóiratban megjelent közlemény 47. Tudományos társasági tagság: Magyar Reumatológusok Egyesülete (alelnök), Magyar Gerincgyógyász Társaság (volt elnök), Magyar Balneológiai Egyesület (alelnök), Magyar Fájdalom Társaság, Fizikális Medicina és Rehabilitáció magyarországi Társasága, International Society of Medical Hidrology (pénztáros). Folyóirat szerkesztőségi tagság: Magyar Reumatológia, Medicus Universalis, Magyar Orvos, Rehabilitációs és Fizikális Medicina, Lege Artis Medicinae Kitüntetés, díjak: Pro Sanitate, Belák Sándor emlékérem Egészségügyi szervezési tanácsadásban részvétel: Phare program, világbanki program: Management Information System, regionális program, kiegészítő egészségbiztosítási csomag kidolgozása, irányított betegellátási modell, kórház átvilágítások.

11 Dr. habil. Simon Judit PhD Dr. Simon Judit a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetének igazgatója, az MVM vállalati professzora. Kutatási és oktatási területe a marketingkutatás, a fogyasztói magatartás kutatása, az egészségügyi és gyógyszermarketing és -kutatás, a marketingstratégia. Ugyanezen az egyetemen végzett a népgazdasági tervező-elemző szak gazdaságmatematikai specializációján, majd szerzett egyetemi doktori, valamint kandidátusi fokozatot, és itt habilitált ben elvégezte a Harvard Business School Advanced Management Programját. A Budapesti Corvinus Egyetemen a Marketingkutatás tantárgy felelőssége és oktatása mellett az egészségügyi marketing és marketingkutatás oktatásának felelőse és tanára az egyetem Orvos-Gyógyszerész-Közgazdász posztgraduális programjában. A programban több éve tanít, mindkét tantárgyához oktatási segédanyagokat fejlesztett, amelyek az egészségügyben alkalmazott marketing speciális vonásait foglalják össze. Marketing az egészségügyben című könyve megjelenés alatt áll az Akadémiai Kiadónál. Széles körű nemzetközi tudományos és oktatási kapcsolatokkal rendelkezik, több közös kutatási projekt vezetője. Figyelemre méltó publikációs teljesítményében könyv, magyar és idegen nyelvű szakmai cikkek, valamint hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon tartott és megjelentetett előadásanyag található. A Budapesti Corvinus Egyetemen a Passaui Egyetemmel közösen működtetett Német Nyelvű Gazdálkodástudományi Képzési Központ igazgatója. Vállalati tapasztalatait az ACNielsen Piackutató Kft. értékesítési és ügyfélkapcsolati igazgatójaként, valamint az LHS Consulting egészségügyi és gyógyszeripari piackutatásra és marketing tanácsadásra specializálódott cég alapítójaként és kutatási igazgatójaként szerezte. Rendszeresen vezet marketing-tanácsadást és kutatás-fejlesztési projekteket a Marketing és Média Intézetben is. A Magyar Marketing Szövetség szakértője. A Magyar Tudományos Akadémia Marketingtudományi Bizottságának titkáraként aktívan részt vesz a tudományos közéletben.

12 Dr. habil. Boncz Imre, PhD Dr. Boncz Imre május 17-én született Zalaegerszegen. Középiskolai tanulmányait a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban végezte ben érettségizett ban végzett általános orvosként a Pécsi Orvostudományi Egyetemen ban közgazdasági szakoklevelet szerzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. Világbanki ösztöndíjjal a rotterdami egyetemen folytatott tanulmányokat, ahol 1997-ben Master of Science fokozatot kapott (Erasmus University Rotterdam, The Netherlands Institute for Health Sciences) ben Európai Unió szakértő diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán ben Ph.D. fokozat nyert a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskolájában, majd ugyanott 2010-ben habilitált. Több külföldi egyetemen vett részt tanulmányúton, kredit pontos kurzuson (University of Oslo, University of Cambridge, University of Ghent, Karolinska Institute Stockholm, Katholieke Universiteit Nijmegen, Maastricht Limburg University, Vienna School of Clinical Research) és 1999 között a Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán dolgozott tanársegédi, majd adjunktusi beosztásban; a kar Tanulmányi Osztályán osztályvezetőként. Oktatási területe az egészségügy finanszírozása, egészségbiztosítás, egészség-gazdaságtan, népegészségtan és 2006 között az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál dolgozott, kezdetben a Vas Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatója, a Nyugat-dunántúli Egészségügyi Területi Főosztály vezetőjeként Szombathelyen, majd az OEP Szakmapolitikai és Koordináló Főosztály főosztályvezetőjeként Budapesten ban a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi- és Egészségtudományi Koordinációs Központjának stratégiai igazgatója. Jelenleg a PTE Egészségtudományi Kar Egészséggazdaságtani, Egészségpolitikai és Egészségügyi Menedzsment Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense és a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanára. A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság (META) alapító tagja és elnöke; a Magyar Életbiztosítási Orvostani Társaság (MÉBOT) tagja; a Magyar Onkológusok Társaságának (MOT) tagja; az International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) és az International Health Economics Association (IHEA) tagja és beválasztották az IHEA Standing Scientific Committee tagjai közé. Szakmai tevékenységének méltányolásaként a Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1993-ban és 1994-ben rektori dicséretben, illetve 1999-ben főigazgatói dicséretben részesült. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál végzett munkájának elismeréseként 2000-ben Szent Kristóf Érem a társadalombiztosításért, 2001-ben OEP főigazgatói dicséret és 2004-ben Szent Kristóf Plakett a társadalombiztosításért díjakban részesült. Az egészségbiztosítás, egészségügyi finanszírozás és népegészségügy témakörében rendszeresen tart előadást hazai és külföldi tudományos és szakmai konferenciákon,

13 folyóiratokban számos publikációja jelent meg. Publikációs tevékenységének főbb mutatói: közlemények száma 39 külföldi és 119 magyar, könyv-fejezetek (15 db), idézhető folyóirat absztrakt (163 db angol és 36 db magyar), magyar előadás és poszter (179 db), külföldi előadás és poszter (229 db), független hivatkozások (236 db).

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Simon Judit. Karrier. egyetemi tanár. Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék

Oktatói önéletrajz. Dr. Simon Judit. Karrier. egyetemi tanár. Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék Dr. Simon Judit egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, népgazdasági

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2001 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1991-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Malota Erzsébet

Oktatói önéletrajz Dr. Malota Erzsébet egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 BCE, Gazdálkodási Kar, Ph.D. képzés 1993-1996 BCE, Gazdálkodási Kar,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1976 Marx Károly Közgazd. Egyetem, Tanárszak \"D\" Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vállalkozások Pénzügyei Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1982 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező_szervező szak Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántó Zoltán Oszkár

Oktatói önéletrajz Dr. Szántó Zoltán Oszkár Dr. Szántó Zoltán Oszkár egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 MKKE, közgazdász - tanár és

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Görög Mihály

Oktatói önéletrajz Dr. Görög Mihály egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1972-1977 MKKE, Közgazdász-tanár 1995 Harvard Business School,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipar szak Tudományos fokozatok, címek:: 1984,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1973-1978 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző Tudományos

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső professor emeritus Gazdálkodástudományi Kar Vezetői Számvitel Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1959-1963 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Pénzügy (könyvviteli specializáció) 1971-1973 Pénzügyminisztérium,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg Corvinus Egészségpolitikai és Egészség-gazdaságtani Konferenciák 2011/6 Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont Magyar

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Fehér Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Fehér Péter egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2000 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodási szak, Információmenedzsment-Vezetői gazdaságtan

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2008 Budapesti Corvinus Egyetem, PhD, Közgazdaságtudományok doktora, Budapesti

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia kia@ktk.pte.hu 20/9574021 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Külsős óraadó 2001. 09. 01. 2008. 09.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

A következő lépés Európa felé

A következő lépés Európa felé A következő lépés Európa felé Dr. Boncz Imre PhD a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Központ stratégiai igazgatója, tanszékvezető egyetemi docens, címzetes egyetemi tanár (BCE).

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hámori Balázs

Oktatói önéletrajz Dr. Hámori Balázs egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1969 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, elméleti közgazdasági és tervezési

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője Agárdi Irma egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1993 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Belkereskedelem 1993-1996 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Születési név, hely, idő:

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Születési név, hely, idő: Születési név, hely, idő: SZAKMAI ÉLETRAJZ Kovács Árpád, Szombathely, 1948. február 3. Iskolai végzettség, tudományos minősítés: 1971 okl. építőmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar (sz.:

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kerékgyártó Györgyné

Oktatói önéletrajz Dr. Kerékgyártó Györgyné Dr. Kerékgyártó Györgyné egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1958-1963 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Általános Közg. Kar tanári B szak

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Tagozat: nappali, esti Képzési idő: 4 félév Választható szakirányok: Egészségpolitika tervezés és elemzés Egészség-gazdaságtan Összes kredit:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Berács József

Oktatói önéletrajz Dr. Berács József egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja Egyéb szervezeti egység Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipar szak,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Jenei István

Oktatói önéletrajz Jenei István adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1999-2003 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Vállalatgazdasági

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Magyari Beck István

Oktatói önéletrajz Dr. Magyari Beck István professor emeritus Karrier Felsőfokú végzettségek: 1961-1963 ELTE Bölcsészettudományi Kar, Magyar nyelv és irodalom, Pedagógia 1963-1968 Leningrádi Állami Egyetem, Szentpétervár, Pszichológia (mérnöki

Részletesebben

Dr. Nábrádiné Horváth Ildikó, középiskolai tanár, Tóth Árpád Gimnázium Debrecen Nábrádi Zsófia, Ildikó, 29 év, egészségpszichológus, közgazdász

Dr. Nábrádiné Horváth Ildikó, középiskolai tanár, Tóth Árpád Gimnázium Debrecen Nábrádi Zsófia, Ildikó, 29 év, egészségpszichológus, közgazdász Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Nábrádi András Cím(ek) 4032 Debrecen, Poroszlay u. 111., Magyarország Telefonszám(ok) Telefon:(36-52)/508444 Mobil: +36-30-249-1597 Fax(ok)

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Vezetéknév/utónév Zsubori Edina Ágnes Cím 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám 06-30-584-6250 E-mail zsubina@yahoo.com Állampolgárság magyar Szakmai tapasztalat

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Városiné Dr. Demeter Krisztina

Oktatói önéletrajz Városiné Dr. Demeter Krisztina Városiné Dr. Demeter Krisztina egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1984-1989 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jenei György

Oktatói önéletrajz Dr. Jenei György professor emeritus Közgazdaságtudományi Kar Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1960-1965 Eötvös Loránd Tudományegyetem, történelem - filozófia Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Incze Emma

Oktatói önéletrajz Incze Emma adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Stratégia Tanszék Karrier fokú végzettségek: 1999-2004 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola 1993-1997 Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Vas Réka Franciska

Oktatói önéletrajz Dr. Vas Réka Franciska adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Szegedi Tudományegyetem, közgazdász-gazdálkodási Tudományos fokozatok, címek:: 2008, PhD Budapesti

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Losonci Dávid István

Oktatói önéletrajz Losonci Dávid István adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 2001-2006 Budapesti Corvinus Egyetem, közgazdász Tudományos fokozatok, címek:: 2014, PhD

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A DRG Európában - a jelen és a fő tendenciák; franciaországi megoldások

A DRG Európában - a jelen és a fő tendenciák; franciaországi megoldások Corvinus egészségpolitikai és egészséggazdaságtani konferenciák 2011/4 Egészség-gazdaságtani Diákkör, Budapesti Corvinus Egyetem, Egészségügy-gazdaságtani Szakosztály, Magyar Közgazdasági Társaság Magyar

Részletesebben

BKÁE, közgazdász (Főszakirány: termelésmenedzsment és logisztika; Mellékszakirány: alkalmazott statisztika)

BKÁE, közgazdász (Főszakirány: termelésmenedzsment és logisztika; Mellékszakirány: alkalmazott statisztika) Matyusz Zsolt adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1999-2004 BKÁE, közgazdász (Főszakirány: termelésmenedzsment és logisztika;

Részletesebben

Professzor dr. Jermendy György - orvos, tudományos igazgató

Professzor dr. Jermendy György - orvos, tudományos igazgató Született: Szeghalom, 1947. október 29. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház osztályvezető főorvosi kinevezését elnyerve 1992-ben lettem a kórház munkatársa. Az itt eltöltött 24 év alatt részese lehettem annak,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20.

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20. Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel. +36-1-482-5319 és +36-1-482-5325 erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu erzsebet.novaky@gmail.com

Részletesebben

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA:

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: PÉCS, 2016. NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: A SZÁMVITEL TUDOMÁNY-SZAKMA-OKTATÁS KONFERENCIA előzetes PROGRAMJA PÉCS, 2016. november 8. A

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1985-1990 Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pszichológus,

Részletesebben

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Fülöp Gyula Cím(ek) 3535 Miskolc, Perczel M. u. 20. Magyarország Telefonszám(ok) +36/46/565-111/16-94 Fax(ok) +36/46/565-111/29-46 E-mail(ek)

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes Filep Gyuláné Dr. Nagy Éva Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1983-1985 MKKE Közgazdasági Továbbképző Intézet, Szakközgazdász (Vállalati komplex

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Nagy Beáta

Oktatói önéletrajz Dr. Nagy Beáta egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 MKKE, közgazdász, szociológus Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Végvári György

Oktatói önéletrajz Dr. Végvári György egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Átoktató SZIE-KETK Projektszervezet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1980-1985 Kertészeti Egyetem, Termesztési Kar Tudományos fokozatok, címek:: 1996, kandidátus

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Martin-Hajdu György

Oktatói önéletrajz Dr. Martin-Hajdu György adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 2005-2007 Nemzetközi

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. NÉV: prof. dr. Muszbek László SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Sárrétudvari, február 25. ÁLLAMPOLGÁRSÁG: magyar

Szakmai Önéletrajz. NÉV: prof. dr. Muszbek László SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Sárrétudvari, február 25. ÁLLAMPOLGÁRSÁG: magyar Szakmai Önéletrajz NÉV: prof. dr. Muszbek László SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Sárrétudvari, 1942. február 25. ÁLLAMPOLGÁRSÁG: magyar TANULMÁNYOK: 1960-1966 Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE) VÉGZETTSÉG: 1966

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Gyulavári Tamás

Oktatói önéletrajz Gyulavári Tamás egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (Corvinus), Marketing fő-, Alkalmazott statisztika mellékszakirány

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Horváth Dóra

Oktatói önéletrajz Dr. Horváth Dóra egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-1998 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (BKÁE), Budapesti

Részletesebben

CURRICULUM VITAE MIROSLAV N. MILIČEVIĆ

CURRICULUM VITAE MIROSLAV N. MILIČEVIĆ Név Cím Munkahely Lakóhely CURRICULUM VITAE MIROSLAV N. MILIČEVIĆ Institute for Digestive Diseases (emésztıszervi betegségek intézete) University Clinical Center, The Surgical Clinic, (egyetemi klinikai

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kovács Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Kovács Zoltán Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1961-1966 ELTE, magyar nyelv és irodalomtanár, okleveles pszichológus

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN PULIKÁIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK OKTORI FOKOZTSZERZÉSHEZ Z SZTE KÖZGZSÁGTNI OKTORI ISKOLÁJÁN doktori képzés átalakuló szabályozási feltételei miatt az SZTE Közgazdaságtani oktori Iskola Tanácsa a 2011. december

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában Dr. Borsos Attila Curriculum Vitae Munkahelyi telefon: +36 (96) 613 634 Közlekedésépítési Tanszék Mobil: +36 (30) 453 3311 9026, Győr, Egyetem tér 1. E-mail: borsosa@sze.hu Lakcím: 9029 Győr, Sárási út

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Ertseyné dr. Peregi Katalin

Oktatói önéletrajz Ertseyné dr. Peregi Katalin Ertseyné dr. Peregi Katalin egyetemi docens Kertészettudományi Kar Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Kertészeti Egyetem, okleveles kertészmérnök 1980-1982 Kertészeti

Részletesebben

Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza

Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza Születés idő és hely: 1951. március 15., Budapest Jelenlegi munkahely: Végzettség: Doktori disszertáció: Nyelvtudás: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 1970-1975,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem

Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti Corvinus Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék Fontos kérdések az egészségügyben: hálapénz, életminőség, az egészség értéke Az egészség értéke Prof. Dr. Gulácsi László Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2001 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) MA Studies 1993 Year of Obtaining the MA Degree

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2001 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) MA Studies 1993 Year of Obtaining the MA Degree Curriculum Vitae Personal Data Faludy, Judit Name Ms / Mrs / Mr / Dr / Dr habil. / Professor Dr / Title PhD / CSc / DSc / Academician F / M Gender 1968 Year of Birth Budapest (Hungary) Place of Birth (Country)

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN Első nap: 2006. május 18. (csütörtök) Egyetemi innováció, különös tekintettel a Debreceni Egyetemen zajló innovációs folyamatokra és a Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpontra második nap: 2006.

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Polyák Gábor György

Oktatói önéletrajz Dr. Polyák Gábor György Dr. Polyák Gábor György adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Infokommunikációs Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 Pécsi Tudományegyetem, jogász 1998-2002 Pécsi Tudományegyetem, kommunikációs

Részletesebben

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Születési hely, idő Budapest, 1966. június 28. Tudományos fokozat 1999 PhD. 2006 MTA doktora (D.Sc.) 2006 Habilitáció Semmelweis Egyetem (Kardiológia)

Részletesebben

1994-1995 Magyar Olaj- és Gázipari Rt Marketing és Kereskdelemi Igazgatóság, adóreferens (ÁFA,, fogyasztási adó, helyi adók)

1994-1995 Magyar Olaj- és Gázipari Rt Marketing és Kereskdelemi Igazgatóság, adóreferens (ÁFA,, fogyasztási adó, helyi adók) Forman Balázs egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1989-1995 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető Curriculum Vitae Családnév: Szepesi Keresztnév: Balázs Született: 1974, Szekszárd, Magyarország e-mail: szepesibalazs@hetfa.hu Munkahelyek 2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági

Részletesebben

A kurzus organogramja. Bizottságok & Képzési eljárásrend

A kurzus organogramja. Bizottságok & Képzési eljárásrend SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF SZEGED ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR SCHOOL OF MEDICINE Sebészeti Műtéttani Intézet Institute of Surgical Research E-mail: office.expsur@med.u-szeged.hu web: http://web.szote.u-szeged.hu/expsur/

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben