Először próbáljuk meg megérteni és megfogalmazni a fő problémákat...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Először próbáljuk meg megérteni és megfogalmazni a fő problémákat..."

Átírás

1 Magyar Közgazdasági Társaság Egészségügy-gazdaságtani Szakosztály Egészség- gazdaságtani Diákkör Corvinus egészség-politikai és egészség-gazdaságtani minikonferencia sorozat 2010/2 Először próbáljuk meg megérteni és megfogalmazni a fő problémákat... a Magyar Közgazdasági Társaság Egészségügy-gazdaságtani Szakosztálya és a Budapesti Corvinus Egyetem Egészség- gazdaságtani Diákkörének, szervezésében Időpont: május 3., Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, Fővám tér 8., terem Program Levezető elnök: Dr. habil. Gulácsi László PhD, elnök, Egészségügy-gazdaságtani Szakosztály, Magyar Közgazdasági Társaság Megnyitó, köszöntés Dr. Trautmann László, CSc., dékán, Közgazdaságtudományi Kar, Budapesti Corvinus Egyetem Hunyadi Edit, elnök, Egészség-gazdaságtani Diákkör, Budapesti Corvinus Egyetem Az államháztartás szerepe az egészségügy finanszírozásában - értékválasztások az egészségügyben Prof. Dr. habil. Kovács Árpád, PhD, elnök, Magyar Közgazdasági Társaság

2 Makro szintű forrásszűkítés - mikro szintű alkalmazkodás (elmaradása) a magyar egészségügyben ( ) Dr. Pulay Gyula, PhD, főigazgató, Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az előadás bemutatja, hogy ban a GDP arányában milyen mértékben csökkentek az egészségügyre szánt államháztartási kiadások. Ez a forráskivonás csak akkor nem járt volna az egészségügyi ellátás színvonalának jelentős csökkenésével, ha az ellátás megszervezésében az egészségügyi ágazat, illetve az egyes egészségügyi szolgáltatók szintjén az elvonásokkal arányos hatékonyságjavulás következik be. Ezért az előadás az Állami Számvevőszéknek az egészségüggyel foglalkozó legújabb jelentései, valamint az ÁSZ Kutató Intézetének a közelmúltban végzett kutatásai alapján azt vizsgálja, hogy mennyire valósultak meg az egészségügyi ellátás hatékonyságának javítását célzó kormányzati intézkedések. Az elemzések elsősorban az alábbi területekre terjednek ki: a gyógyszertámogatás egyes kérdései, egynapos sebészet, sürgősségi betegellátó rendszerek fejlesztése, egyes kórházi tevékenységek kiszervezése Egészségpolitika az Európai Unió és az OECD tagországaiban; Magyarország számára releváns tapasztalatok (angol nyelvű előadás, tolmácsolás nélkül) Prof. Dr. Niek S. Klazinga, PhD, University of Amsterdam, OECD Paris, visiting professzor, Budapesti Corvinus Egyetem Új(?) törekvések a gyógyszerek költség-hatékonyságának megítélésében Prof. Dr. habil. Géher Pál, CSc., Budai Irgalmasrendi Kórház, Semmelweis Egyetem A szerző a gyógyszerek (társadalom)biztosítási befogadásának egyre több országban feltételként megszabott költség-hatékonysági elemzésének újabb módszereiről számol be. A beteg kockázatainak elemzésén, valamint az azonos hatástani csoportba tartozó gyógyszerek esetében a kezelési stratégián alapuló költség-hatékonysági elemzések a való életet jobban tükrözik a hagyományos költség-hatékonysági számításoknál. Az orvosi és közgazdasági szempontok árnyaltabb figyelembe vétele a jövő gyógyszertámogatási politikájának szélesebb körű elfogadottságának lehet alapja A co-payment alkalmazása az egészségügyi szolgáltatásban Dr. habil. Simon Judit, PhD, intézetigazgató, Marketing és Média Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem Az előadás bemutatja az egészségügyi rendszerek finanszírozási típusait, ebben a közösségi és a magán finanszírozás arányát, szerepét. Adatok alapján elemzi a különböző egészségügyi modellekben eltérő a magán- és az állami finanszírozás arányát. Foglalkozik az egészségügy és a puha költségvetési korlát összefüggésével. Elemzi a co-payment szerepét, az alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi tapasztalatokat. Megfogalmaz néhány javaslatot a copayment alkalmazására az értékközpontú szemlélet jegyében, a magyar egészségügyi rendszerre vonatkozóan is.

3 Egészség-gazdaságtani és egészségpolitikai kalandozások között Dr. habil. Boncz Imre, PhD, egyetemi docens, tanszékvezető, Egészséggazdaságtani, Egészségpolitikai és Egészségügyi Menedzsment Tanszék, Pécsi Tudományegyetem; a Budapesti Corvinus Egyetem visiting professzora és a a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság elnöke Az előadás bemutatja az 1990 és 2010 közötti időszak fontosabb egészség-gazdaságtani és finanszírozási kihívásait és az ezekhez kapcsolódó egészségpolitikai intézkedéseket Megbeszélés, vita Zárszó A részvétel díjtalan, regisztráció nem szükséges. Mindenkit szeretettel várunk! a Magyar Közgazdasági Társaság Egészségügy-gazdaságtani Szakosztály belépéssel, programokkal kapcsolatos információ: Budapesti Corvinus Egyetem Egészség- gazdaságtani Diákkör belépéssel, programokkal kapcsolatos információ:

4 Prof. Dr. habil. Kovács Árpád, PhD, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Dr. Kovács Árpád a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi tanára, a Magyar Közgazdasági Társaság és a Pénzügyi Gazdasági Ellenőrök Közhasznú egyesületének elnöke ben megkezdett pályáját tervezőmérnökként kezdte, majd a közlekedési tárcánál vállalatfelügyeleti-vállalatirányitási feladatokat látott el, e feladatai a nagy ellátórendszerek műszaki építési és üzemeltetési problémái mellett a finanszírozás kérdéseire is ráirányították a figyelmét ben elnyert egyetemi (műszaki) doktori fokozatszerzése is ilyen határterületen mozog: az útügyi beruházások megvalósítása pénzügyeihez, szervezéséhez kapcsolódott és 1989 között előbb gazdasági szakértőként majd főosztályvezetőként a kormányzati ellenőrzés központi szerveként működő KNEB-nél dolgozik, s ugyancsak a közlekedés, távközlés és az építésügy közfinanszírozásának, ellenőrzésének kérdései tartoznak munkakörébe ben féléves továbbképzési programon vesz részt az USA Számvevőszékénél, a General Accountability Office-nál. Innen pályázza meg a megalakuló, az állami ellenőrzés legfelső szintjét ellátó Állami Számvevőszék egyik szakmai részlegvezetői állását től ig az ÁSZ főcsoportfőnöke, majd szakigazgatója. Feladatköre ugyancsak a nagy társadalmi ellátórendszerek finanszírozása ellenőrzéséhez, kiemelten a társadalombiztosítás, az állami vagyonkezelés, a politikai intézményrendszer működése pénzügyei állami kontrolljához kapcsolódik ban az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. igazgatósága elnökévé nevezik ki, majd év végén a Országgyűlés az Állami Számvevőszék elnökévé választja, mely feladatkört év végéig tölti be. E funkciójához kapcsolódóan a számvevőszékek világszervezetének, az INTOSAI-nak kormányzótanácsának tagja, alelnöke, majd elnöke, az ICGFM (USA) kormányzati menedzsmentszövegség igazgatóságának tagja ben PhD fokozatot szerez, 2003ban habilitál a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán. Kutatásainak témája a: pénzügyi ellenőrzés és a megváltozó világ, az alkalmazkodási mintaválasztások, verseny az államszerzetek szintjén től több egyetemen tanít, munkáját címzetes egyetemi tanár, egyetemi magántanár, díszdoktor címekkel és szakmai kitüntetésekkel ismerték el ban egyetemi docens az ELTE Állam és Jogtudományi Karán, majd től egyetemi tanár Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. Több könyv szerzője, társzerzője, fejezetírója, szerkesztője: Pénzügyi ellenőrzés változó erőtérben (Perfekt, 2003), Privatizáció Magyarországon (ÁSZ-FEMI, 2004), Az ellenőrzés rendszere és módszerei (Perfekt, 2007), Jegyzet a közpénzügyekről (Rejtjel, 2010). Szerzője a Magyarország Politikai Évkönyve sorozat számvevőszéki ellenőrzés tapasztalatait, hatásait, makrogazdasági összefüggéseit feldolgozó fejezeteinek. A szakmai pályához kapcsolódóan mintegy kétszáz szakcikkét közöltek a szakfolyóiratok. (OECD Journal on Budgeting,

5 International Journal for Government Auditing, Harward Business Journal, Külgazdaság, Pénzügyi Szemle, Magyar Közigazgatás, Ipargazdaság, Számvitel és Könyvvizsgálat, Magyar Jog, Ügyészek Lapja, stb.) A Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottsága elnöke, több folyóirat szerkesztésében vesz részt.

6 Dr. Pulay Gyula, PhD, az Állami Számvevőszék Kutató Intézete főigazgatója március 16-án születtem, Budapesten. Tanulmányaim: A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem diplomáztam 1979-ben. Ugyanitt 1982-ben egyetemi doktori címet szereztem ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Menedzser Szak Doktori Iskolájában a Gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban doktori (PhD) fokozatot szereztem. Munkahelyeim: 1979-ben közgazdász-kutatói munkakörben helyezkedtem el a Könnyűipari Szervezési Intézetben márciusában az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal főelőadója lettem. Később ugyanitt osztályvezető-helyettesnek, majd főosztályvezető-helyettesnek neveztek ki ben a Népjóléti Minisztérium helyettes államtitkárának neveztek ki, ahol a pénzügyi, és a társadalombiztosítási területet irányítottam, illetve az egészségügyi finanszírozási reform bevezetésének a főfelelőse voltam májusától közigazgatási államtitkár voltam, előbb a Munkaügyi Minisztériumban, majd 1998 júniusától a Szociális és Családügyi Minisztériumban, 2001 januárjától az Egészségügyi Minisztériumban, 2002 júniusától a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban, 2003 márciusától 2006 június 30-áig a közigazgatási államtitkári munkakör megszűnéséig a Miniszterelnöki Hivatalban november 1. és szeptember 12. között az Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézetében dolgoztam főigazgató-helyettesként szeptember 13.-tól az intézet főigazgatójának nevezetek ki január 1-jétől az intézet új elnevezése: Állami Számvevőszék Kutató Intézete. Vezetői feladataim mellett szűkebb kutatási területem a közpénzügyek szabályozása, ezen belül kiemelten a foglalkoztatáspolitikai és szociálpolitikai, valamint az egészségügyi célú közkiadások hasznosulásának vizsgálata. Szakirodalmi, publikációs és oktatói tevékenység 4 önálló könyvem jelent meg, egyéb publikációim száma megközelíti a százat. Oktató tevékenységet rendszeresen folytattam. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Közgazdasági tanszékének a megbízott tanszékvezető egyetemi docense vagyok. Emellett a Semmelweis Egyetemen tanítok pénzügyi és gazdasági ismereteket és egészség-gazdaságtant. Társadalmi szervezeti tagság:

7 A Nagycsaládosok Országos Egyesületének alapító tagja; tagja a Magyar Közgazdasági Társaságnak (Egészségügyi-gazdaságtan Szakosztály), az MTA köztestületének és az MTA Munkatudományi Bizottságának.

8 Professor Dr. Niek S. Klazinga PhD Dr. Niek Klazinga (1957) holds a medical degree from Groningen State University (1984) and a PhD from the Erasmus University Rotterdam (1996; quality management of medical specialist care in The Netherlands). From 1985 he worked at the Dutch Institute for Quality Improvement in Health Care (CBO) as (chief) scientific officer. During this period he was actively involved in quality assurance activities in hospitals and CBO's national guideline development programme and between 1989 and 1995 he was project leader of two EU funded international projects on quality assurance in European hospitals (COMAC, BIOMED I). Between he was also a part-time associated professor at the department of Health Policy and Management at the Erasmus University Rotterdam (ibmg/eur). Since then he is the acting programme director of the master programme on Health Services Research of NIHES (Netherlands Institute of Health Sciences). He participated as a partner in the EU project on external quality assurance strategies (ExPert) and on the quality of practice guidelines (AGREE). August 1999 he was appointed Professor of Social Medicine at the Academic Medical Centre - University of Amsterdam and Chair of the Department of Social Medicine. In this capacity he developed a research line on public health and health services research with numerous national and international projects. In 2005 he was appointed as Chief Medical Officer of the Public Health Services of the city of Amsterdam (GGD) whilst keeping his position as professor of social medicine on a part-time basis. Off January 2006 the CMO post was changed into the post of advisor of the GGD on policy and research and coordinator of the Academic Collaborative between the Academic Medical Centre and the Public Health Services of the city of Amsterdam. Off January 2007 Niek Klazinga is on a part-time basis (50%) heading the Health Care Quality Indicator Project of the OECD in Paris. In this capacity he is responsible for both R&D work and publications on indicators reflecting the quality and safety of health care in the OECD member states in various area's such as the clinical effectiveness of cancer care, chronic diseases and acute care (AMI, stroke) but also on patient safety, mental health care, responsiveness/patient experiences and health promotion, prevention and primary care. Results of this work were released in a special chapter on quality of care in OECD's Health at a Glance publication December Niek Klazinga published widely in peer-reviewed journals on the functioning and quality of health care services and health systems and has over the past 15 years given hundreds of lectures. His present research activities concentrate on public health and health services research, more specifically on the development and use of quality indicators, quality systems in health care and health system performance. Niek Klazinga serves as technical advisor towards WHO/EURO in a project on the development of a Hospital Performance Indicator

9 Framework (PATH). Furthermore he is at present one of the lead researchers in a EU funded international research project on the quality of cross-border care (Marquis). Over the past 10 years he has been involved in various health services research projects in Hungary. To date (April 2010) he has successfully supervised the completion of 19 PhD thesis and is in the process of supervising another 15. Niek Klazinga is, amongst others, member of the scientific advisory council of the European Public Health Federation, member of the editorial board of the International Journal on Quality in Health Care and editor in chief of the Dutch journal on health sciences (TSG) Since 2005 he also holds the presidency of the Dutch Public Health Federation (NPHF) and acts as chairman of the College on Social Medicine (CSG), the national body responsible for specialty training in the domain of social medicine. Furthermore off 2006 he is a member of the board of trustees of the Isala Klinieken, the largest non-university hospital in The Netherlands and chairman of the scientific council of the CQ-Index, the Dutch national programme for standardised measurement of patient experiences

10 Prof. Dr. habil. Géher Pál, CSc Dr. Géher Pál (Budapest, október 3.) osztályvezető főorvos (Budai Irgalmasrendi Kórház), egyetemi tanár (Semmelweis Egyetem ÁOK III. Belklinika Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoport) Tanulmányai: Semmelweis Egyetem, általános orvosi diploma (1975.), reumatológiai és fizioterápiás szakorvos (1979.), University of Pennsylvania: Executive Health Care Management (1993.), közigazgatási szakvizsga (2002.). Nyelvismerete francia, angol, orosz, német Előző munkahelyei: ORFI segédorvos-főorvos ( ), Népjóléti Minisztérium: főmunkatárs, osztályvezető, főosztályvezető ( ) Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem (Semmelweis Egyetem): egyetemi docens ( ), Egészségügyi Minisztérium: egészségpolitikai helyettes államtitkár = ) Tudományos aktivitás: orvostudomány kandidátusa, habilitált doktor, könyvfejezet: 5, nemzetközi folyóiratban megjelent közlemény: 23 (IF:48,8), magyar folyóiratban megjelent közlemény 47. Tudományos társasági tagság: Magyar Reumatológusok Egyesülete (alelnök), Magyar Gerincgyógyász Társaság (volt elnök), Magyar Balneológiai Egyesület (alelnök), Magyar Fájdalom Társaság, Fizikális Medicina és Rehabilitáció magyarországi Társasága, International Society of Medical Hidrology (pénztáros). Folyóirat szerkesztőségi tagság: Magyar Reumatológia, Medicus Universalis, Magyar Orvos, Rehabilitációs és Fizikális Medicina, Lege Artis Medicinae Kitüntetés, díjak: Pro Sanitate, Belák Sándor emlékérem Egészségügyi szervezési tanácsadásban részvétel: Phare program, világbanki program: Management Information System, regionális program, kiegészítő egészségbiztosítási csomag kidolgozása, irányított betegellátási modell, kórház átvilágítások.

11 Dr. habil. Simon Judit PhD Dr. Simon Judit a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetének igazgatója, az MVM vállalati professzora. Kutatási és oktatási területe a marketingkutatás, a fogyasztói magatartás kutatása, az egészségügyi és gyógyszermarketing és -kutatás, a marketingstratégia. Ugyanezen az egyetemen végzett a népgazdasági tervező-elemző szak gazdaságmatematikai specializációján, majd szerzett egyetemi doktori, valamint kandidátusi fokozatot, és itt habilitált ben elvégezte a Harvard Business School Advanced Management Programját. A Budapesti Corvinus Egyetemen a Marketingkutatás tantárgy felelőssége és oktatása mellett az egészségügyi marketing és marketingkutatás oktatásának felelőse és tanára az egyetem Orvos-Gyógyszerész-Közgazdász posztgraduális programjában. A programban több éve tanít, mindkét tantárgyához oktatási segédanyagokat fejlesztett, amelyek az egészségügyben alkalmazott marketing speciális vonásait foglalják össze. Marketing az egészségügyben című könyve megjelenés alatt áll az Akadémiai Kiadónál. Széles körű nemzetközi tudományos és oktatási kapcsolatokkal rendelkezik, több közös kutatási projekt vezetője. Figyelemre méltó publikációs teljesítményében könyv, magyar és idegen nyelvű szakmai cikkek, valamint hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon tartott és megjelentetett előadásanyag található. A Budapesti Corvinus Egyetemen a Passaui Egyetemmel közösen működtetett Német Nyelvű Gazdálkodástudományi Képzési Központ igazgatója. Vállalati tapasztalatait az ACNielsen Piackutató Kft. értékesítési és ügyfélkapcsolati igazgatójaként, valamint az LHS Consulting egészségügyi és gyógyszeripari piackutatásra és marketing tanácsadásra specializálódott cég alapítójaként és kutatási igazgatójaként szerezte. Rendszeresen vezet marketing-tanácsadást és kutatás-fejlesztési projekteket a Marketing és Média Intézetben is. A Magyar Marketing Szövetség szakértője. A Magyar Tudományos Akadémia Marketingtudományi Bizottságának titkáraként aktívan részt vesz a tudományos közéletben.

12 Dr. habil. Boncz Imre, PhD Dr. Boncz Imre május 17-én született Zalaegerszegen. Középiskolai tanulmányait a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban végezte ben érettségizett ban végzett általános orvosként a Pécsi Orvostudományi Egyetemen ban közgazdasági szakoklevelet szerzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. Világbanki ösztöndíjjal a rotterdami egyetemen folytatott tanulmányokat, ahol 1997-ben Master of Science fokozatot kapott (Erasmus University Rotterdam, The Netherlands Institute for Health Sciences) ben Európai Unió szakértő diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán ben Ph.D. fokozat nyert a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskolájában, majd ugyanott 2010-ben habilitált. Több külföldi egyetemen vett részt tanulmányúton, kredit pontos kurzuson (University of Oslo, University of Cambridge, University of Ghent, Karolinska Institute Stockholm, Katholieke Universiteit Nijmegen, Maastricht Limburg University, Vienna School of Clinical Research) és 1999 között a Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán dolgozott tanársegédi, majd adjunktusi beosztásban; a kar Tanulmányi Osztályán osztályvezetőként. Oktatási területe az egészségügy finanszírozása, egészségbiztosítás, egészség-gazdaságtan, népegészségtan és 2006 között az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál dolgozott, kezdetben a Vas Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatója, a Nyugat-dunántúli Egészségügyi Területi Főosztály vezetőjeként Szombathelyen, majd az OEP Szakmapolitikai és Koordináló Főosztály főosztályvezetőjeként Budapesten ban a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi- és Egészségtudományi Koordinációs Központjának stratégiai igazgatója. Jelenleg a PTE Egészségtudományi Kar Egészséggazdaságtani, Egészségpolitikai és Egészségügyi Menedzsment Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense és a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanára. A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság (META) alapító tagja és elnöke; a Magyar Életbiztosítási Orvostani Társaság (MÉBOT) tagja; a Magyar Onkológusok Társaságának (MOT) tagja; az International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) és az International Health Economics Association (IHEA) tagja és beválasztották az IHEA Standing Scientific Committee tagjai közé. Szakmai tevékenységének méltányolásaként a Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1993-ban és 1994-ben rektori dicséretben, illetve 1999-ben főigazgatói dicséretben részesült. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál végzett munkájának elismeréseként 2000-ben Szent Kristóf Érem a társadalombiztosításért, 2001-ben OEP főigazgatói dicséret és 2004-ben Szent Kristóf Plakett a társadalombiztosításért díjakban részesült. Az egészségbiztosítás, egészségügyi finanszírozás és népegészségügy témakörében rendszeresen tart előadást hazai és külföldi tudományos és szakmai konferenciákon,

13 folyóiratokban számos publikációja jelent meg. Publikációs tevékenységének főbb mutatói: közlemények száma 39 külföldi és 119 magyar, könyv-fejezetek (15 db), idézhető folyóirat absztrakt (163 db angol és 36 db magyar), magyar előadás és poszter (179 db), külföldi előadás és poszter (229 db), független hivatkozások (236 db).

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK Összefoglaló a Tanszék 2013. évi oktatási, tudományos és közéleti tevékenységéről 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi kar Egészségügyi

Részletesebben

Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási szakközgazdász & Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási specialista szakirányú továbbképzési szak

Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási szakközgazdász & Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási specialista szakirányú továbbképzési szak KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási szakközgazdász & szakirányú továbbképzési szak 2014/2015. tanév http://hecon.uni-corvinus.hu

Részletesebben

III. ESÉLYKONFERENCIA

III. ESÉLYKONFERENCIA Munkahelyi esélyegyenlőség- Vállalati felelősségvállalás III. ESÉLYKONFERENCIA 2013. május 30. Családbarát intézkedések vállalati gyakorlata Munkahelyi esélyegyenlőség vállalati felelősségvállalás III.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre FGSZE 2013 Szerkesztette: Hrubos Ildikó, Luda Szilvia és Török Imre A szerkesztésben közreműködött: Mészöly

Részletesebben

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése»

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése» A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ), a Budapesti Gazdasági Főiskola, az UNESCO UNITWIN fenntartható fejlődés kutatási, oktatási és képzési hálózata és az Európai Kulturális Központ (CEC

Részletesebben

Kitüntetések. Hazai tiszteletbeli tagság. Prof. dr. Horváth László egyetemi tanár. Kitüntetések. Külföldi tiszteletbeli tagság.

Kitüntetések. Hazai tiszteletbeli tagság. Prof. dr. Horváth László egyetemi tanár. Kitüntetések. Külföldi tiszteletbeli tagság. BESZÁMOLÓ Kitüntetések A Magyar Radiológusok Társasága vezetôségének döntése alapján több évtizedes kiváló munkájuk elismeréseként Pécsett, az MRT XXIV. Kongresszusán az alább felsorolt kollégák kaptak

Részletesebben

Az Európai Zöld Költségvetés éves konferenciája 2010

Az Európai Zöld Költségvetés éves konferenciája 2010 Az Európai Zöld Költségvetés éves konferenciája 2010 Új logika a gazdaságban 2010. július 8 9. Budapest, Andrássy Egyetem, Pollack Mihály tér 3. 2 A konferencia témái Az Európai Zöld Költségvetés Projekt

Részletesebben

Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013.

Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. Koncz Katalin könyve új színfoltot képez az emberi erőforrás menedzsment hazai szakirodalmában. Noha ezen a területen számos tudományos

Részletesebben

Újfalussy Balázs. Cserti József

Újfalussy Balázs. Cserti József A jelölőbizottság jelentése az ELFT közgyűlésének Az ELFT jelölőbizottsága ez év február végén levelet küldött minden szakosztály, szakcsoport és területi csoport elnökének és titkárának, s abban kérte,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

Minőségfejlesztés a laboratóriumi medicinában: együttműködés az egészségügyi szervezet/menedzsment és a laboratóriumi szakemberek között

Minőségfejlesztés a laboratóriumi medicinában: együttműködés az egészségügyi szervezet/menedzsment és a laboratóriumi szakemberek között Minőségfejlesztés a laboratóriumi medicinában: együttműködés az egészségügyi szervezet/menedzsment és a laboratóriumi szakemberek között Dr. Fekete Mátyás 1, Dr. Vásárhelyi Barna 1,2, Dr. Debreczeni Lóránd

Részletesebben

8 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Debreceni Egyetem

8 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Debreceni Egyetem 8 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Debreceni Egyetem Debreceni Egyetem Bevezető 9 Bevezető Debrecenben a felsőoktatási képzés gyökerei a 16. századig nyúlnak vissza, 1538-ban alapították a Debreceni

Részletesebben

HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE 2014/1-2.

HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE 2014/1-2. SZERZŐINKRŐL / AUTHORS Bencze Szabina a PTE Neveléstudományi Doktori Iskola harmadéves PhDhallgatója. Kutatási területei az oktatásfinanszírozás, a hátrányos helyzet, valamint a hallgatói mobilitás vizsgálata.

Részletesebben

Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007)

Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007) Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007) A DE OEC Minőségirányítási rendszerének 2007. évi fejlesztési terve szerint, mely 2007. március 5-én került elfogadásra, a Centrum,

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

Magánpraxis, egészségbiztosítás, szerződés és biztonság

Magánpraxis, egészségbiztosítás, szerződés és biztonság Célújság: Biztosítási Szemle Magánpraxis, egészségbiztosítás, szerződés és biztonság Gulácsi László 1, Baji Petra 1, Kovács Erzsébet 2, Farkas Ramón 3, Leitner György 4, Gamal Eldin Mohamed 5, Simon Tamás

Részletesebben

Szerzőinkről / Authors

Szerzőinkről / Authors Szerzőinkről / Authors Bertalan Péter (Ph.D., Dr. habil.) a Kaposvári Egyetem egyetemi docense, történész, politológus. Kutatási területei: globalizációs folyamatok a 20. században, történelmi folyamatok

Részletesebben

2005. december. Tartalomjegyzék. 2005. december

2005. december. Tartalomjegyzék. 2005. december 1 2005. december 2 2005. december A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar információs lapja Felelõs kiadó: Prof. Dr. Kovács L. Gábor egyetemi tanár, fõigazgató Fõszerkesztõ: Oláh András fõiskolai

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ (2007 2008)

Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ (2007 2008) Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ (2007 2008) Készítette: Dr. Kovács Tibor Dr. Tóth Éva főiskolai docens főiskolai docens Eger 2009. A Gazdaság-

Részletesebben

Be kö szön tő. Molnár Attila Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete elnök IME XI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2012. OKTÓBER

Be kö szön tő. Molnár Attila Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete elnök IME XI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2012. OKTÓBER Be kö szön tő Közeledik az év vége, de ahogy azt a napi hírekből hallhatjuk, nincs még itt az ideje az értékelésnek, mert várnak még ránk változások az utolsó hónapokban is. Most érkezett el az ideje a

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ Nyíregyháza, 2010 Szerkesztette: Dr. Harsányi Gergő, Ujváriné Siket Adrienn A kézirat lezárva: 2010. augusztus 30. Felelős kiadó: Dr. Fábián

Részletesebben

BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA

BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA 1 BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA Szerkesztették: Hoffmann Márta Kozák Ákos Veres Zoltán Szakértõk: Dr. Sugatagi Gábor GfK Hugária Piackutató Intézet Dr. Szennyessy Judit Modern Üzleti

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS VICZE GÁBOR VESZPRÉM

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS VICZE GÁBOR VESZPRÉM DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS VICZE GÁBOR VESZPRÉM 2014 2 PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vicze Gábor Versenyképességi tényezők és kitörési lehetőségek a magyar szolgáltató

Részletesebben

Dr. Dózsa Csaba 1,2, László Teodóra 2, Palaticz Edina 2 1. Miskolci Egyetem, 2 ELTE TÁTK

Dr. Dózsa Csaba 1,2, László Teodóra 2, Palaticz Edina 2 1. Miskolci Egyetem, 2 ELTE TÁTK Sok-e vagy kevés Magyarországon a kórházi ágy? A hazai aktív fekvőbeteg szakellátás kapacitásainak és teljesítmény mutatóinak elemzése nemzetközi kitekintésben Dr. Dózsa Csaba 1,2, László Teodóra 2, Palaticz

Részletesebben

2001 március. A Magyar Akkreditációs Bizottság SZÓJEGYZÉKE (és magyar-angol szótára) 1

2001 március. A Magyar Akkreditációs Bizottság SZÓJEGYZÉKE (és magyar-angol szótára) 1 2001 március A Magyar Akkreditációs Bizottság SZÓJEGYZÉKE (és magyar-angol szótára) 1 Ez a kiadvány egy tervezet, mely a MAB titkársága referensei észrevételeinek figyelembevételével nyerte el jelenlegi

Részletesebben

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői Élet és jellemrajzok Budapest, 1887 A fiatal iparos-nemzedék a becsület, a tisztesség, a tökéletesedés terén igyekezzék fejlődni és haladni, és barátkozzék meg azzal

Részletesebben

Tartalom: Az Informatikai Iroda tevékenysége. Az Egészségpolitikai Szakkönyvtár hírei. HealthOnLine-ajánló. A Technológia -értékelõ Iroda tevékenysége

Tartalom: Az Informatikai Iroda tevékenysége. Az Egészségpolitikai Szakkönyvtár hírei. HealthOnLine-ajánló. A Technológia -értékelõ Iroda tevékenysége 2005. Különszám Tartalom: Az Egészségügyi szakmai programja Az Informatikai Iroda tevékenysége Az Egészségpolitikai Szakkönyvtár hírei HealthOnLine-ajánló Az Egészségügyi Közgazdasági Iroda aktuális elemzései

Részletesebben

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben