Először próbáljuk meg megérteni és megfogalmazni a fő problémákat...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Először próbáljuk meg megérteni és megfogalmazni a fő problémákat..."

Átírás

1 Magyar Közgazdasági Társaság Egészségügy-gazdaságtani Szakosztály Egészség- gazdaságtani Diákkör Corvinus egészség-politikai és egészség-gazdaságtani minikonferencia sorozat 2010/2 Először próbáljuk meg megérteni és megfogalmazni a fő problémákat... a Magyar Közgazdasági Társaság Egészségügy-gazdaságtani Szakosztálya és a Budapesti Corvinus Egyetem Egészség- gazdaságtani Diákkörének, szervezésében Időpont: május 3., Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, Fővám tér 8., terem Program Levezető elnök: Dr. habil. Gulácsi László PhD, elnök, Egészségügy-gazdaságtani Szakosztály, Magyar Közgazdasági Társaság Megnyitó, köszöntés Dr. Trautmann László, CSc., dékán, Közgazdaságtudományi Kar, Budapesti Corvinus Egyetem Hunyadi Edit, elnök, Egészség-gazdaságtani Diákkör, Budapesti Corvinus Egyetem Az államháztartás szerepe az egészségügy finanszírozásában - értékválasztások az egészségügyben Prof. Dr. habil. Kovács Árpád, PhD, elnök, Magyar Közgazdasági Társaság

2 Makro szintű forrásszűkítés - mikro szintű alkalmazkodás (elmaradása) a magyar egészségügyben ( ) Dr. Pulay Gyula, PhD, főigazgató, Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az előadás bemutatja, hogy ban a GDP arányában milyen mértékben csökkentek az egészségügyre szánt államháztartási kiadások. Ez a forráskivonás csak akkor nem járt volna az egészségügyi ellátás színvonalának jelentős csökkenésével, ha az ellátás megszervezésében az egészségügyi ágazat, illetve az egyes egészségügyi szolgáltatók szintjén az elvonásokkal arányos hatékonyságjavulás következik be. Ezért az előadás az Állami Számvevőszéknek az egészségüggyel foglalkozó legújabb jelentései, valamint az ÁSZ Kutató Intézetének a közelmúltban végzett kutatásai alapján azt vizsgálja, hogy mennyire valósultak meg az egészségügyi ellátás hatékonyságának javítását célzó kormányzati intézkedések. Az elemzések elsősorban az alábbi területekre terjednek ki: a gyógyszertámogatás egyes kérdései, egynapos sebészet, sürgősségi betegellátó rendszerek fejlesztése, egyes kórházi tevékenységek kiszervezése Egészségpolitika az Európai Unió és az OECD tagországaiban; Magyarország számára releváns tapasztalatok (angol nyelvű előadás, tolmácsolás nélkül) Prof. Dr. Niek S. Klazinga, PhD, University of Amsterdam, OECD Paris, visiting professzor, Budapesti Corvinus Egyetem Új(?) törekvések a gyógyszerek költség-hatékonyságának megítélésében Prof. Dr. habil. Géher Pál, CSc., Budai Irgalmasrendi Kórház, Semmelweis Egyetem A szerző a gyógyszerek (társadalom)biztosítási befogadásának egyre több országban feltételként megszabott költség-hatékonysági elemzésének újabb módszereiről számol be. A beteg kockázatainak elemzésén, valamint az azonos hatástani csoportba tartozó gyógyszerek esetében a kezelési stratégián alapuló költség-hatékonysági elemzések a való életet jobban tükrözik a hagyományos költség-hatékonysági számításoknál. Az orvosi és közgazdasági szempontok árnyaltabb figyelembe vétele a jövő gyógyszertámogatási politikájának szélesebb körű elfogadottságának lehet alapja A co-payment alkalmazása az egészségügyi szolgáltatásban Dr. habil. Simon Judit, PhD, intézetigazgató, Marketing és Média Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem Az előadás bemutatja az egészségügyi rendszerek finanszírozási típusait, ebben a közösségi és a magán finanszírozás arányát, szerepét. Adatok alapján elemzi a különböző egészségügyi modellekben eltérő a magán- és az állami finanszírozás arányát. Foglalkozik az egészségügy és a puha költségvetési korlát összefüggésével. Elemzi a co-payment szerepét, az alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi tapasztalatokat. Megfogalmaz néhány javaslatot a copayment alkalmazására az értékközpontú szemlélet jegyében, a magyar egészségügyi rendszerre vonatkozóan is.

3 Egészség-gazdaságtani és egészségpolitikai kalandozások között Dr. habil. Boncz Imre, PhD, egyetemi docens, tanszékvezető, Egészséggazdaságtani, Egészségpolitikai és Egészségügyi Menedzsment Tanszék, Pécsi Tudományegyetem; a Budapesti Corvinus Egyetem visiting professzora és a a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság elnöke Az előadás bemutatja az 1990 és 2010 közötti időszak fontosabb egészség-gazdaságtani és finanszírozási kihívásait és az ezekhez kapcsolódó egészségpolitikai intézkedéseket Megbeszélés, vita Zárszó A részvétel díjtalan, regisztráció nem szükséges. Mindenkit szeretettel várunk! a Magyar Közgazdasági Társaság Egészségügy-gazdaságtani Szakosztály belépéssel, programokkal kapcsolatos információ: Budapesti Corvinus Egyetem Egészség- gazdaságtani Diákkör belépéssel, programokkal kapcsolatos információ:

4 Prof. Dr. habil. Kovács Árpád, PhD, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Dr. Kovács Árpád a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi tanára, a Magyar Közgazdasági Társaság és a Pénzügyi Gazdasági Ellenőrök Közhasznú egyesületének elnöke ben megkezdett pályáját tervezőmérnökként kezdte, majd a közlekedési tárcánál vállalatfelügyeleti-vállalatirányitási feladatokat látott el, e feladatai a nagy ellátórendszerek műszaki építési és üzemeltetési problémái mellett a finanszírozás kérdéseire is ráirányították a figyelmét ben elnyert egyetemi (műszaki) doktori fokozatszerzése is ilyen határterületen mozog: az útügyi beruházások megvalósítása pénzügyeihez, szervezéséhez kapcsolódott és 1989 között előbb gazdasági szakértőként majd főosztályvezetőként a kormányzati ellenőrzés központi szerveként működő KNEB-nél dolgozik, s ugyancsak a közlekedés, távközlés és az építésügy közfinanszírozásának, ellenőrzésének kérdései tartoznak munkakörébe ben féléves továbbképzési programon vesz részt az USA Számvevőszékénél, a General Accountability Office-nál. Innen pályázza meg a megalakuló, az állami ellenőrzés legfelső szintjét ellátó Állami Számvevőszék egyik szakmai részlegvezetői állását től ig az ÁSZ főcsoportfőnöke, majd szakigazgatója. Feladatköre ugyancsak a nagy társadalmi ellátórendszerek finanszírozása ellenőrzéséhez, kiemelten a társadalombiztosítás, az állami vagyonkezelés, a politikai intézményrendszer működése pénzügyei állami kontrolljához kapcsolódik ban az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. igazgatósága elnökévé nevezik ki, majd év végén a Országgyűlés az Állami Számvevőszék elnökévé választja, mely feladatkört év végéig tölti be. E funkciójához kapcsolódóan a számvevőszékek világszervezetének, az INTOSAI-nak kormányzótanácsának tagja, alelnöke, majd elnöke, az ICGFM (USA) kormányzati menedzsmentszövegség igazgatóságának tagja ben PhD fokozatot szerez, 2003ban habilitál a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán. Kutatásainak témája a: pénzügyi ellenőrzés és a megváltozó világ, az alkalmazkodási mintaválasztások, verseny az államszerzetek szintjén től több egyetemen tanít, munkáját címzetes egyetemi tanár, egyetemi magántanár, díszdoktor címekkel és szakmai kitüntetésekkel ismerték el ban egyetemi docens az ELTE Állam és Jogtudományi Karán, majd től egyetemi tanár Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. Több könyv szerzője, társzerzője, fejezetírója, szerkesztője: Pénzügyi ellenőrzés változó erőtérben (Perfekt, 2003), Privatizáció Magyarországon (ÁSZ-FEMI, 2004), Az ellenőrzés rendszere és módszerei (Perfekt, 2007), Jegyzet a közpénzügyekről (Rejtjel, 2010). Szerzője a Magyarország Politikai Évkönyve sorozat számvevőszéki ellenőrzés tapasztalatait, hatásait, makrogazdasági összefüggéseit feldolgozó fejezeteinek. A szakmai pályához kapcsolódóan mintegy kétszáz szakcikkét közöltek a szakfolyóiratok. (OECD Journal on Budgeting,

5 International Journal for Government Auditing, Harward Business Journal, Külgazdaság, Pénzügyi Szemle, Magyar Közigazgatás, Ipargazdaság, Számvitel és Könyvvizsgálat, Magyar Jog, Ügyészek Lapja, stb.) A Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottsága elnöke, több folyóirat szerkesztésében vesz részt.

6 Dr. Pulay Gyula, PhD, az Állami Számvevőszék Kutató Intézete főigazgatója március 16-án születtem, Budapesten. Tanulmányaim: A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem diplomáztam 1979-ben. Ugyanitt 1982-ben egyetemi doktori címet szereztem ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Menedzser Szak Doktori Iskolájában a Gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban doktori (PhD) fokozatot szereztem. Munkahelyeim: 1979-ben közgazdász-kutatói munkakörben helyezkedtem el a Könnyűipari Szervezési Intézetben márciusában az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal főelőadója lettem. Később ugyanitt osztályvezető-helyettesnek, majd főosztályvezető-helyettesnek neveztek ki ben a Népjóléti Minisztérium helyettes államtitkárának neveztek ki, ahol a pénzügyi, és a társadalombiztosítási területet irányítottam, illetve az egészségügyi finanszírozási reform bevezetésének a főfelelőse voltam májusától közigazgatási államtitkár voltam, előbb a Munkaügyi Minisztériumban, majd 1998 júniusától a Szociális és Családügyi Minisztériumban, 2001 januárjától az Egészségügyi Minisztériumban, 2002 júniusától a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban, 2003 márciusától 2006 június 30-áig a közigazgatási államtitkári munkakör megszűnéséig a Miniszterelnöki Hivatalban november 1. és szeptember 12. között az Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézetében dolgoztam főigazgató-helyettesként szeptember 13.-tól az intézet főigazgatójának nevezetek ki január 1-jétől az intézet új elnevezése: Állami Számvevőszék Kutató Intézete. Vezetői feladataim mellett szűkebb kutatási területem a közpénzügyek szabályozása, ezen belül kiemelten a foglalkoztatáspolitikai és szociálpolitikai, valamint az egészségügyi célú közkiadások hasznosulásának vizsgálata. Szakirodalmi, publikációs és oktatói tevékenység 4 önálló könyvem jelent meg, egyéb publikációim száma megközelíti a százat. Oktató tevékenységet rendszeresen folytattam. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Közgazdasági tanszékének a megbízott tanszékvezető egyetemi docense vagyok. Emellett a Semmelweis Egyetemen tanítok pénzügyi és gazdasági ismereteket és egészség-gazdaságtant. Társadalmi szervezeti tagság:

7 A Nagycsaládosok Országos Egyesületének alapító tagja; tagja a Magyar Közgazdasági Társaságnak (Egészségügyi-gazdaságtan Szakosztály), az MTA köztestületének és az MTA Munkatudományi Bizottságának.

8 Professor Dr. Niek S. Klazinga PhD Dr. Niek Klazinga (1957) holds a medical degree from Groningen State University (1984) and a PhD from the Erasmus University Rotterdam (1996; quality management of medical specialist care in The Netherlands). From 1985 he worked at the Dutch Institute for Quality Improvement in Health Care (CBO) as (chief) scientific officer. During this period he was actively involved in quality assurance activities in hospitals and CBO's national guideline development programme and between 1989 and 1995 he was project leader of two EU funded international projects on quality assurance in European hospitals (COMAC, BIOMED I). Between he was also a part-time associated professor at the department of Health Policy and Management at the Erasmus University Rotterdam (ibmg/eur). Since then he is the acting programme director of the master programme on Health Services Research of NIHES (Netherlands Institute of Health Sciences). He participated as a partner in the EU project on external quality assurance strategies (ExPert) and on the quality of practice guidelines (AGREE). August 1999 he was appointed Professor of Social Medicine at the Academic Medical Centre - University of Amsterdam and Chair of the Department of Social Medicine. In this capacity he developed a research line on public health and health services research with numerous national and international projects. In 2005 he was appointed as Chief Medical Officer of the Public Health Services of the city of Amsterdam (GGD) whilst keeping his position as professor of social medicine on a part-time basis. Off January 2006 the CMO post was changed into the post of advisor of the GGD on policy and research and coordinator of the Academic Collaborative between the Academic Medical Centre and the Public Health Services of the city of Amsterdam. Off January 2007 Niek Klazinga is on a part-time basis (50%) heading the Health Care Quality Indicator Project of the OECD in Paris. In this capacity he is responsible for both R&D work and publications on indicators reflecting the quality and safety of health care in the OECD member states in various area's such as the clinical effectiveness of cancer care, chronic diseases and acute care (AMI, stroke) but also on patient safety, mental health care, responsiveness/patient experiences and health promotion, prevention and primary care. Results of this work were released in a special chapter on quality of care in OECD's Health at a Glance publication December Niek Klazinga published widely in peer-reviewed journals on the functioning and quality of health care services and health systems and has over the past 15 years given hundreds of lectures. His present research activities concentrate on public health and health services research, more specifically on the development and use of quality indicators, quality systems in health care and health system performance. Niek Klazinga serves as technical advisor towards WHO/EURO in a project on the development of a Hospital Performance Indicator

9 Framework (PATH). Furthermore he is at present one of the lead researchers in a EU funded international research project on the quality of cross-border care (Marquis). Over the past 10 years he has been involved in various health services research projects in Hungary. To date (April 2010) he has successfully supervised the completion of 19 PhD thesis and is in the process of supervising another 15. Niek Klazinga is, amongst others, member of the scientific advisory council of the European Public Health Federation, member of the editorial board of the International Journal on Quality in Health Care and editor in chief of the Dutch journal on health sciences (TSG) Since 2005 he also holds the presidency of the Dutch Public Health Federation (NPHF) and acts as chairman of the College on Social Medicine (CSG), the national body responsible for specialty training in the domain of social medicine. Furthermore off 2006 he is a member of the board of trustees of the Isala Klinieken, the largest non-university hospital in The Netherlands and chairman of the scientific council of the CQ-Index, the Dutch national programme for standardised measurement of patient experiences

10 Prof. Dr. habil. Géher Pál, CSc Dr. Géher Pál (Budapest, október 3.) osztályvezető főorvos (Budai Irgalmasrendi Kórház), egyetemi tanár (Semmelweis Egyetem ÁOK III. Belklinika Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoport) Tanulmányai: Semmelweis Egyetem, általános orvosi diploma (1975.), reumatológiai és fizioterápiás szakorvos (1979.), University of Pennsylvania: Executive Health Care Management (1993.), közigazgatási szakvizsga (2002.). Nyelvismerete francia, angol, orosz, német Előző munkahelyei: ORFI segédorvos-főorvos ( ), Népjóléti Minisztérium: főmunkatárs, osztályvezető, főosztályvezető ( ) Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem (Semmelweis Egyetem): egyetemi docens ( ), Egészségügyi Minisztérium: egészségpolitikai helyettes államtitkár = ) Tudományos aktivitás: orvostudomány kandidátusa, habilitált doktor, könyvfejezet: 5, nemzetközi folyóiratban megjelent közlemény: 23 (IF:48,8), magyar folyóiratban megjelent közlemény 47. Tudományos társasági tagság: Magyar Reumatológusok Egyesülete (alelnök), Magyar Gerincgyógyász Társaság (volt elnök), Magyar Balneológiai Egyesület (alelnök), Magyar Fájdalom Társaság, Fizikális Medicina és Rehabilitáció magyarországi Társasága, International Society of Medical Hidrology (pénztáros). Folyóirat szerkesztőségi tagság: Magyar Reumatológia, Medicus Universalis, Magyar Orvos, Rehabilitációs és Fizikális Medicina, Lege Artis Medicinae Kitüntetés, díjak: Pro Sanitate, Belák Sándor emlékérem Egészségügyi szervezési tanácsadásban részvétel: Phare program, világbanki program: Management Information System, regionális program, kiegészítő egészségbiztosítási csomag kidolgozása, irányított betegellátási modell, kórház átvilágítások.

11 Dr. habil. Simon Judit PhD Dr. Simon Judit a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetének igazgatója, az MVM vállalati professzora. Kutatási és oktatási területe a marketingkutatás, a fogyasztói magatartás kutatása, az egészségügyi és gyógyszermarketing és -kutatás, a marketingstratégia. Ugyanezen az egyetemen végzett a népgazdasági tervező-elemző szak gazdaságmatematikai specializációján, majd szerzett egyetemi doktori, valamint kandidátusi fokozatot, és itt habilitált ben elvégezte a Harvard Business School Advanced Management Programját. A Budapesti Corvinus Egyetemen a Marketingkutatás tantárgy felelőssége és oktatása mellett az egészségügyi marketing és marketingkutatás oktatásának felelőse és tanára az egyetem Orvos-Gyógyszerész-Közgazdász posztgraduális programjában. A programban több éve tanít, mindkét tantárgyához oktatási segédanyagokat fejlesztett, amelyek az egészségügyben alkalmazott marketing speciális vonásait foglalják össze. Marketing az egészségügyben című könyve megjelenés alatt áll az Akadémiai Kiadónál. Széles körű nemzetközi tudományos és oktatási kapcsolatokkal rendelkezik, több közös kutatási projekt vezetője. Figyelemre méltó publikációs teljesítményében könyv, magyar és idegen nyelvű szakmai cikkek, valamint hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon tartott és megjelentetett előadásanyag található. A Budapesti Corvinus Egyetemen a Passaui Egyetemmel közösen működtetett Német Nyelvű Gazdálkodástudományi Képzési Központ igazgatója. Vállalati tapasztalatait az ACNielsen Piackutató Kft. értékesítési és ügyfélkapcsolati igazgatójaként, valamint az LHS Consulting egészségügyi és gyógyszeripari piackutatásra és marketing tanácsadásra specializálódott cég alapítójaként és kutatási igazgatójaként szerezte. Rendszeresen vezet marketing-tanácsadást és kutatás-fejlesztési projekteket a Marketing és Média Intézetben is. A Magyar Marketing Szövetség szakértője. A Magyar Tudományos Akadémia Marketingtudományi Bizottságának titkáraként aktívan részt vesz a tudományos közéletben.

12 Dr. habil. Boncz Imre, PhD Dr. Boncz Imre május 17-én született Zalaegerszegen. Középiskolai tanulmányait a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban végezte ben érettségizett ban végzett általános orvosként a Pécsi Orvostudományi Egyetemen ban közgazdasági szakoklevelet szerzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. Világbanki ösztöndíjjal a rotterdami egyetemen folytatott tanulmányokat, ahol 1997-ben Master of Science fokozatot kapott (Erasmus University Rotterdam, The Netherlands Institute for Health Sciences) ben Európai Unió szakértő diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán ben Ph.D. fokozat nyert a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskolájában, majd ugyanott 2010-ben habilitált. Több külföldi egyetemen vett részt tanulmányúton, kredit pontos kurzuson (University of Oslo, University of Cambridge, University of Ghent, Karolinska Institute Stockholm, Katholieke Universiteit Nijmegen, Maastricht Limburg University, Vienna School of Clinical Research) és 1999 között a Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán dolgozott tanársegédi, majd adjunktusi beosztásban; a kar Tanulmányi Osztályán osztályvezetőként. Oktatási területe az egészségügy finanszírozása, egészségbiztosítás, egészség-gazdaságtan, népegészségtan és 2006 között az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál dolgozott, kezdetben a Vas Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatója, a Nyugat-dunántúli Egészségügyi Területi Főosztály vezetőjeként Szombathelyen, majd az OEP Szakmapolitikai és Koordináló Főosztály főosztályvezetőjeként Budapesten ban a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi- és Egészségtudományi Koordinációs Központjának stratégiai igazgatója. Jelenleg a PTE Egészségtudományi Kar Egészséggazdaságtani, Egészségpolitikai és Egészségügyi Menedzsment Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense és a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanára. A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság (META) alapító tagja és elnöke; a Magyar Életbiztosítási Orvostani Társaság (MÉBOT) tagja; a Magyar Onkológusok Társaságának (MOT) tagja; az International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) és az International Health Economics Association (IHEA) tagja és beválasztották az IHEA Standing Scientific Committee tagjai közé. Szakmai tevékenységének méltányolásaként a Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1993-ban és 1994-ben rektori dicséretben, illetve 1999-ben főigazgatói dicséretben részesült. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál végzett munkájának elismeréseként 2000-ben Szent Kristóf Érem a társadalombiztosításért, 2001-ben OEP főigazgatói dicséret és 2004-ben Szent Kristóf Plakett a társadalombiztosításért díjakban részesült. Az egészségbiztosítás, egészségügyi finanszírozás és népegészségügy témakörében rendszeresen tart előadást hazai és külföldi tudományos és szakmai konferenciákon,

13 folyóiratokban számos publikációja jelent meg. Publikációs tevékenységének főbb mutatói: közlemények száma 39 külföldi és 119 magyar, könyv-fejezetek (15 db), idézhető folyóirat absztrakt (163 db angol és 36 db magyar), magyar előadás és poszter (179 db), külföldi előadás és poszter (229 db), független hivatkozások (236 db).

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg Corvinus Egészségpolitikai és Egészség-gazdaságtani Konferenciák 2011/6 Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont Magyar

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője Agárdi Irma egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1993 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Belkereskedelem 1993-1996 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A következő lépés Európa felé

A következő lépés Európa felé A következő lépés Európa felé Dr. Boncz Imre PhD a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Központ stratégiai igazgatója, tanszékvezető egyetemi docens, címzetes egyetemi tanár (BCE).

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Tagozat: nappali, esti Képzési idő: 4 félév Választható szakirányok: Egészségpolitika tervezés és elemzés Egészség-gazdaságtan Összes kredit:

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A DRG Európában - a jelen és a fő tendenciák; franciaországi megoldások

A DRG Európában - a jelen és a fő tendenciák; franciaországi megoldások Corvinus egészségpolitikai és egészséggazdaságtani konferenciák 2011/4 Egészség-gazdaságtani Diákkör, Budapesti Corvinus Egyetem, Egészségügy-gazdaságtani Szakosztály, Magyar Közgazdasági Társaság Magyar

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes Filep Gyuláné Dr. Nagy Éva Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1983-1985 MKKE Közgazdasági Továbbképző Intézet, Szakközgazdász (Vállalati komplex

Részletesebben

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20.

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20. Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel. +36-1-482-5319 és +36-1-482-5325 erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu erzsebet.novaky@gmail.com

Részletesebben

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Fülöp Gyula Cím(ek) 3535 Miskolc, Perczel M. u. 20. Magyarország Telefonszám(ok) +36/46/565-111/16-94 Fax(ok) +36/46/565-111/29-46 E-mail(ek)

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN Első nap: 2006. május 18. (csütörtök) Egyetemi innováció, különös tekintettel a Debreceni Egyetemen zajló innovációs folyamatokra és a Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpontra második nap: 2006.

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza

Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza Születés idő és hely: 1951. március 15., Budapest Jelenlegi munkahely: Végzettség: Doktori disszertáció: Nyelvtudás: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 1970-1975,

Részletesebben

CURRICULUM VITAE MIROSLAV N. MILIČEVIĆ

CURRICULUM VITAE MIROSLAV N. MILIČEVIĆ Név Cím Munkahely Lakóhely CURRICULUM VITAE MIROSLAV N. MILIČEVIĆ Institute for Digestive Diseases (emésztıszervi betegségek intézete) University Clinical Center, The Surgical Clinic, (egyetemi klinikai

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában Dr. Borsos Attila Curriculum Vitae Munkahelyi telefon: +36 (96) 613 634 Közlekedésépítési Tanszék Mobil: +36 (30) 453 3311 9026, Győr, Egyetem tér 1. E-mail: borsosa@sze.hu Lakcím: 9029 Győr, Sárási út

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2001 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) MA Studies 1993 Year of Obtaining the MA Degree

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2001 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) MA Studies 1993 Year of Obtaining the MA Degree Curriculum Vitae Personal Data Faludy, Judit Name Ms / Mrs / Mr / Dr / Dr habil. / Professor Dr / Title PhD / CSc / DSc / Academician F / M Gender 1968 Year of Birth Budapest (Hungary) Place of Birth (Country)

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

A kurzus organogramja. Bizottságok & Képzési eljárásrend

A kurzus organogramja. Bizottságok & Képzési eljárásrend SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF SZEGED ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR SCHOOL OF MEDICINE Sebészeti Műtéttani Intézet Institute of Surgical Research E-mail: office.expsur@med.u-szeged.hu web: http://web.szote.u-szeged.hu/expsur/

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Születési hely, idő Budapest, 1966. június 28. Tudományos fokozat 1999 PhD. 2006 MTA doktora (D.Sc.) 2006 Habilitáció Semmelweis Egyetem (Kardiológia)

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető Curriculum Vitae Családnév: Szepesi Keresztnév: Balázs Született: 1974, Szekszárd, Magyarország e-mail: szepesibalazs@hetfa.hu Munkahelyek 2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Dr. PAPP LÁSZLÓ EMLÉKÉRE PÉCS, 2015. OKTÓBER 27. OKTÓBER 28. A RENDEZVÉNY SZAKMAI TÁMOGATÓJA:

PROGRAMFÜZET. Dr. PAPP LÁSZLÓ EMLÉKÉRE PÉCS, 2015. OKTÓBER 27. OKTÓBER 28. A RENDEZVÉNY SZAKMAI TÁMOGATÓJA: Dr. PAPP LÁSZLÓ EMLÉKÉRE PÉCS, 2015. OKTÓBER 27. OKTÓBER 28. PROGRAMFÜZET A RENDEZVÉNY SZAKMAI TÁMOGATÓJA: TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0010 TUDÁS-PARK FEJLESZTÉSE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÁZISÁN EMLÉKEZÜNK

Részletesebben

1994-1995 Magyar Olaj- és Gázipari Rt Marketing és Kereskdelemi Igazgatóság, adóreferens (ÁFA,, fogyasztási adó, helyi adók)

1994-1995 Magyar Olaj- és Gázipari Rt Marketing és Kereskdelemi Igazgatóság, adóreferens (ÁFA,, fogyasztási adó, helyi adók) Forman Balázs egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1989-1995 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Dublin ÍRORSZÁG Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2011. január Tájékoztató országtanulmány ÍRORSZÁG Tartalom Gazdasági-politikai környezet... 2

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Kiemelt pontok:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Kiemelt pontok: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név Munkahely Tóth Miklós Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Semmelweis Egyetem Tel/Fax xx -36-1 4879275, 06/20 9579571, e-mail: tothmik1@hotmail.com Kiemelt pontok: 1991-2009

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

ELTE Szociológia Intézet. ELTE Szociológia Intézet. ELTE Szociológia Intézet. József Attila Tudományegyetem, Szeged

ELTE Szociológia Intézet. ELTE Szociológia Intézet. ELTE Szociológia Intézet. József Attila Tudományegyetem, Szeged Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) SÁGI Matild Cím(ek) 1084 Budapest, Mátyás tér 9. 1. em. 1/A Telefonszám(ok) Mobil: (+36) 20 433 1982 Fax(ok) E-mail(ek) matild.sagi@gmail.com

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Tolnai Jánosné Dr. Születési név: Szatmári Katalin Anyja neve: Bognár Aranka Neme: nő Születési hely, idő: Budapest, 1954.04.29 Családi állapot: házas Állampolgárság:

Részletesebben

Tanuló városok a felnőtt tanulók elvárásai. V. Nemzetközi Felnőttképzési Konferencia

Tanuló városok a felnőtt tanulók elvárásai. V. Nemzetközi Felnőttképzési Konferencia 2008. november 10. (hétfő) PROGRAM Időpont (óra) Tartam (perc) Téma 10.00 10.10 10 Köszöntő 10.10 10.15 5 10.15 10.25 10 10.25 11.25 60 Az V. felnőttképzés-fejlesztési konferencia céljai és programja Köszöntő

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Érték alapú szolgáltatás és biztosítás vásárlás az egészségügyben. Corvinus Egészségpolitikai Konferenciák 2012/1.

MEGHÍVÓ. Érték alapú szolgáltatás és biztosítás vásárlás az egészségügyben. Corvinus Egészségpolitikai Konferenciák 2012/1. Corvinus Egészségpolitikai Konferenciák 2012/1 Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Biztosítási Oktató és Kutató Csoport Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Health Economics Study Circle, Health and Health Care Economics Section of the Hungarian Economic Association in cooperation with: Semmelweis

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

SAJTÓ-, KOMMUNIK[CIÓS, KÖZKAPCSOLATI ÉS PROTOKOLL FŐOSZT[LY

SAJTÓ-, KOMMUNIK[CIÓS, KÖZKAPCSOLATI ÉS PROTOKOLL FŐOSZT[LY SAJTÓ-, KOMMUNIK[CIÓS, KÖZKAPCSOLATI ÉS PROTOKOLL FŐOSZT[LY AZ ÚJ HELYETTES ÁLLAMTITKÁROK ÉLETRAJZAI dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár Koordinációs Ügyekért

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Miklós József Nemes

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Miklós József Nemes Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Miklós József Nemes Cím(ek) 18. Borostyánkő utca, 9700,Szombathely,Magyarország Telefonszám(ok) 94-504-455 Mobil: 06-20-530-37-17 E-mail(ek)

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Dr. Kivovics Péter Születési hely, idő: Budapest, 1955. április 3. Telefon: +36-1-317-0951 +36-20-825-0315 E-mail: vics.peter@dent.semmelweis-univ.hu Tanulmányok:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE 2014/1-2.

HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE 2014/1-2. SZERZŐINKRŐL / AUTHORS Bencze Szabina a PTE Neveléstudományi Doktori Iskola harmadéves PhDhallgatója. Kutatási területei az oktatásfinanszírozás, a hátrányos helyzet, valamint a hallgatói mobilitás vizsgálata.

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási szakközgazdász & Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási specialista szakirányú továbbképzési szak

Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási szakközgazdász & Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási specialista szakirányú továbbképzési szak KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási szakközgazdász & szakirányú továbbképzési szak 2014/2015. tanév http://hecon.uni-corvinus.hu

Részletesebben

Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 2 Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 3 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T PERSONAL INFORMATION Name DR. ADRIENNE Telephone (72) 501599 Ext. 3297 Fax (72) 501599 Ext. 3237 E-mail adrienne@ajk.pte.hu Nationality Hungarian

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok.

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: Dr. Deli József Születési hely, idő: Baja, 1956. március 6. Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős, 2 gyermek apja (Orsolya 1985, Kristóf 1988) Lakcím: 7634

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának folyóirat-állománya Folyóirat neve Elérhetősége Acta chimica Academiae Scientiarum Hungaricae 1957-1962, 1973-1982 folytatása Acta chimica Hungarica Tart.j.:

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények Címe: Debreceni Aneszteziológiai Napok Szervező: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék Helyszín: Hotel

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta PhD habil

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta PhD habil SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta PhD habil Anyja neve: Mihályfi Matild Születési hely, idő: Győr, 1961. március 22. Munkahely: Széchenyi István Egyetem, Gazdaságtudományi

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Sümeginé Dr.Dobrai Katalin. dobrai@ktk.pte.hu 72/501599 mellék: 23132

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Sümeginé Dr.Dobrai Katalin. dobrai@ktk.pte.hu 72/501599 mellék: 23132 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Sümeginé Dr.Dobrai Katalin dobrai@ktk.pte.hu 72/501599 mellék: 23132 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: 2007. július-

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Hematológia,jeles

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Hematológia,jeles SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SEZEMÉLYES ADATOK Név Dr. Masszi Tamás Születési hely, idı: Budapest, 1958. december 15. Lakcím: 1213 Budapest, Mókus út 38. Család: Nıs, öt gyermeke van: Eszter, Csilla, Domonkos, Katalin,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Molnár Kolos Születési idő: Budapest, 1985.06.24. Anyja neve: Orbán Olga Terézia Lakcím: 1151. Budapest, Bem utca 33. Telefon: +3620/213-6462 E-mail: molnar@pt.bme.hu

Részletesebben

A BELLA akkreditációs program szerepe a betegellátás biztonságának javításában, 1. rész: A fejlesztési módszertan

A BELLA akkreditációs program szerepe a betegellátás biztonságának javításában, 1. rész: A fejlesztési módszertan A BELLA akkreditációs program szerepe a betegellátás biztonságának javításában, 1. rész: A fejlesztési módszertan Dr. habil. Belicza Éva 1, Dr. Lám Judit 1, Dr. Safadi Heléna 1, Dr. Fügedi Gergely 1, Sinka

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

I. nap 9.00-10.00 REGISZTRÁLÁS 10.00 MEGNYITÓ: Prof Paragh György, a DE OEC elnöke

I. nap 9.00-10.00 REGISZTRÁLÁS 10.00 MEGNYITÓ: Prof Paragh György, a DE OEC elnöke , DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2010. SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KONFERENCIA ÉS TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM 1 JAVASLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

1985-1990 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Okleveles közgazdász, Külgazdaságtan szak,

1985-1990 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Okleveles közgazdász, Külgazdaságtan szak, Dr. Gelei Andrea egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Okleveles közgazdász,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Családnév: Dr MÉSZÁROS 2. Keresztnév: Julia 3. Születési dátum: 15 th of July 1952 4. Állampolgárság: Hungarian 5. Családi állapot: Elvált, egy lánygyermek 6. Iskolai végzettség:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Atlanti-óceán. Dublin ÍRORSZÁG. Kelta-tenger

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Atlanti-óceán. Dublin ÍRORSZÁG. Kelta-tenger TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Atlanti-óceán Észak-Írország (N.Br.) Dublin ÍRORSZÁG Írtenger Kelta-tenger GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Euroguidance Hungary National Employment and Social Office Dear Reader, Euroguidance Hungary started operating in Szeged in 2000 in

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi Születési hely, idő: Kaposvár, 1976. június 21. e-mail: gyorgyi.horvath@aok.pte.hu Nyelvtudás: 2013 angol felsőfokú B típusú orvosi szaknyelvi (Profex) nyelvvizsga

Részletesebben