Általános Szerződési feltételek. Ezen Általános Szerződési Feltételek, egyben Együttműködési Megállapodás a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési feltételek. Ezen Általános Szerződési Feltételek, egyben Együttműködési Megállapodás a"

Átírás

1 Általános Szerződési feltételek Ezen Általános Szerződési Feltételek, egyben Együttműködési Megállapodás a Swiss Halley AG. székhely: Churerstrasse Pfaeffikon, Svájc. a továbbiakban Swiss Halley AG. és a oldalon online regisztrált Tagjelöltek, és Tagok között jött létre a regisztrálás napján és helyén. A Swiss Halley AG. szerződéses jogviszonyban áll több olyan turisztikai szolgáltatást nyújtó céggel, amelyekkel együttműködve a Swiss Halley AG. ajánlói rendszerben terjeszti szolgáltatásait és biztosítja hálózatának Tagjai részére az utazási kártyája használatával igénybe vehető kedvezményeket. Tagsági jogviszony létrehozása A Tagjelölt, és a Tag, csak az a 18. életévét betöltött, személy lehet, aki az ügyei viteléhez szükséges belátási képességgel rendelkezik, illetve szerződéskötési képessége nem korlátozott. Pszichiátriai kezelés, vagy büntetés végrehajtás alatt állók nem regisztrálhatnak a hálózatba. Ezen állapotok bekövetkezte esetén, átmenetileg a kezelés és/vagy a büntetés végrehajtás időtartamára a hálózati tagsággal járó jogok felfüggesztésre kerülnek. Tagjelölt az lehet, aki online kitölti a hálózati jelentkezési lapot. Egy természetes személy egy időben a oldalon csak egy tagsággal rendelkezhet. Tag az lehet, aki online kitölti a hálózati jelentkezési lapot, és határidőn belül online bankkártyájával megfizeti a regisztrációs költségek ellenértékét, valamint a tagsági díjat. A regisztrációról egy visszaigazoló t kap, melyet hitelesíteni kell. Hitelesítés után tekinthető a jelentkezés elfogadottnak. A jelentkezést követően minden regisztrált partner, aki eleget tett a belépési díj megfizetési kötelezettségének, a jelentkezés során megadott lakcímére postázásra kerül a jelentkező nevére kiállított utazási kártya, mellyel igénybe veheti a Swiss Halley AG. által nyújtott kedvezményeket. Azok a Tagok, aki a kedvezmények igénybevétele mellett marketing tevékenységet is folytatnak, azok disztribútorrá (a továbbiakban: Disztribútor tag) válnak. A Tagsági jogviszony létrehozása során a valótlan művésznevek használata nem engedélyezett. Etikátlan és szerződésszegő magatartást folytatnak azok a tagjelöltek vagy tagok, akik valótlan adatokat szolgáltatnak. Tilos más vagy fiktív személy megbízásából illetve valótlan adatokkal tagsági jogviszonyt létrehozni. Úgy válassz felhasználónevet, hogy azt nem lehet megváltoztatni. Fontos! Sikertelen fizetés esetén a Swiss Halley AG nem helyezi karanténba a regisztráció díját az Ön bankszámláján, ugyanis a fizetés sikertelensége esetén a regisztráció folyamatát megszakítja és a későbbiekben sem próbálja meg azt megismételni. Ilyen esetekben mindig a tagjelöltnek kell a

2 regisztrációt újra kezdeményezni. Az ennek ellenére történő karanténba helyezést minden esetben a kártyakibocsátó bank kezdeményezi! A tagsági jogviszony hatálya: A tagsági jogviszony területi hatálytól függetlenül határozott illetve határozatlan időre szól. A határozott idejű tagsági jogviszony az online regisztráció elfogadását követően kiállított utazási kártya kiállításától számított minimum 1 éves időtartamig áll fenn. A tagsági jogviszony korlátlan ideig meghosszabbítható, illetve megújítható a tagsági díj és a regisztrációs költségek ismételt megfizetésével. A tagsági jogviszony nem ruházható át. Üzlettárs csatlakoztatása: A Swiss Halley disztribútor tagjainak lehetősége van egy üzlettárs megnevezésére és csatlakoztatására saját webirodájához. A disztribútor üzlettársa lehet minden olyan felhasználó, aki nem rendelkezik érvényes Swiss Halley regisztrációval. A csatlakozást a webiroda Üzlettársaim adatai menüpontban kell jelezni, az üzlettárs nevének megadásával és a szükséges dokumentumok feltöltésével. Emellett a tagnak az új üzlettárs elfogadásához szüksége van, a felső vonalának legmagasabb karrierszintet elért disztribútorának és a mindenkori hálózat igazgatónak irásos hozzájárulására, amelyet az elfogadástól számított 30 napon belül joguk van visszavonni. Üzlettársat csak egyszer lehet megnevezni, az elfogadást követően módosítára nincs lehetőség, csak az üzlettársi kapcsolat megszüntetését lehet kérni. Tagság lejárat Jutalékfizetés csak tagsággal rendelkező tagoknak történik, az Utazási egyenlegén lévő pénzt utazásra költheti amíg tagsága aktív, vagy a hosszabbításra is felhasználhatja. Tagság lejárta után 90 nap van arra, hogy a tag a tagságát meghosszabbítsa. Tagság lejárta utáni 1-30 napban csak mátrixjövedelemre jogosult, valamint a struktúrája Önt követi a mátrixban napig már semmilyen jutalékot nem kap, de a struktúrája még Önt követi a mátrixban napig a struktúrája már nem Önt követi, de még Ön alatt van. Ha valaki Ön alatt regisztrál, Önnek 10 napja van arra, hogy hosszabbítson, s ezáltal Ön lesz a szponzora, ha nem, akkor a felsővonalából az első aktív tagsággal rendelkező tag lesz a szponzora az új tagnak. Ha lejár a tagsága, s nem hosszabbítja meg, az alsóvonala felcsúszik a szponzorához, de a mátrixban benne marad, kap egy jelet a neve elé, szponzora nincsen. Át nem lehet venni a tagságot, mert mint lejárt tagság, többé nem létezik. Tagság meghosszabbítás Felhasználók a tagságukat annak lejárata előtt is meghosszabbíthatják, ami mellett lehetőségük van nagyobb csomagra váltani, ez alól a Business csomag a kivétel, amelyre nem lehet. Az újabb csomag vásárlásakor keletkezett pozíciókat a rendszer automatikusan helyezi el, a kompenzációs tervben megfogalmazott elhelyezési szabályok szerint. Az egyéves csomag esetén keletkezett pozíció helyértéket nem jelölő pozíció lesz, nem kerül jelölésre, nem tud kipörögni. A többéves csomaghoz kapott pozíciók közül egy lesz helyértéket nem jelölő, a többit a rendszer automatikusan helyezi el és a többi pozícióra jellemző tulajdonságot veszik fel.

3 Tagjelöltek, és Tagok jogai, tagsági jogviszony előnyei : A Tagjelölt a Swiss Halley AG. által üzemeltetett weboldalra belépési jogosultságot szerez, valamint rögzítésre kerül a Swiss Halley AG. hálózati rendszerében betöltött pozíciója. A Tag jogosult igénybe venni a Swiss Halley AG. által nyújtott utazási kártya használatával igénybe vehető kedvezményeket, az utazási kártya kiállításától számított legalább 1 éves időtartamon belül, korlátlan alakalommal. A Disztribútor tagot a Swiss Halley AG. szolgáltatásainak továbbhirdetése során végzett marketing tevékenységével összefüggésben álló új értékesítések, és már meglévő tagsági jogviszonyok meghosszabbítása után jövedelem illeti meg, jutalékok, bonuszok elérésére kap lehetőséget, mely tevékenységével összefüggésben keletkező közteher viselési kötelezettség teljesítéséért a Swiss Halley AG. nem felelős. A Disztribútor tag a fenti díjakon felül készkiadásainak, illetve általános üzleti kiadásainak megtérítését nem követelheti. A jelentkezés elfogadását követően, a Disztribútor tagnak minősülő tag független vállalkozóként a saját tevékenységéért felelős. A Swiss Halley AG. és a Disztribútor tag között munkajogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, társasági jogviszony nem jön létre. A disztribútor tag a Swiss Halley AG. rendszerének továbbhirdetésével kizárólag marketing tevékenységet végez területi hatálytól függetlenül. A disztribútor tag a Swiss Halley AG. nevében szerződés megkötésére nem jogosult. A felek között kizárólag a jelen megállapodásban meghatározott tartalmú polgári jogi jogviszony jön létre, amely alapján a Tag és Tagjelölt a Swiss Halley AG-től független piaci szereplőnek tekintendő. A Tag jogosult saját költségén a Swiss Halley AG. által szervezett rendezvényeken, meetingeken, szemináriumokon részt venni. Általános szabályok: A Swiss Halley AG. a Tagok, valamint a Tagjelölt kötelesek egymással szemben kölcsönösen jóhiszemű, korrekt magatartást tanúsítni és törekedni arra, hogy együttműködésük megbízható és eredményes legyen. A Swiss Halley AG. a Tagok, valamint a Tagjelölt kötelesek egymásnak minden olyan információt megadni, amelyek szükségesek az ÁSZF szabályainak maradéktalan betartásához. Tag kötelezettségei: A Tag a tagsági jogviszonya, és a Swiss Halley AG. szolgáltatásainak igénybevétele során az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a Swiss Halley AG. érdekeire figyelemmel jóhiszeműen köteles eljárni. A Tag a tagsági jogviszony létrehozásánál, valamint a Swiss Halley AG. által biztosított szolgáltatások és üzleti lehetőségek során az irányadó jogszabályok és a Társaság által hozott

4 szabályzatok alapján köteles eljárni. A Tag köteles az üzleti titkokat megtartani és elhatárolni magát minden féle cselekedettől, amely a Swiss Halley AG. jó hírnevét és érdekeit rontaná. Kötelezi magát, hogy a tudomására jutott információkat a Swiss Halley AG-val és a szolgáltatásaival kapcsolatban nem használja fel más célra. Ezen kötelezettség a tagsági jogviszony megszűnte után is érvényben marad. A Disztribútor tag a Swiss Halley AG. rendszerét kizárólag a Swiss Halley AG. által kiadott nyomtatványok és tájékoztató anyagok segítségével és felhasználásával, valamint egyéb a Társaság által engedélyezett módon reklámozhatja. A Tag köteles a regisztrációja során valós adatokat szolgáltatni. A hamis, valótlan adatok megadásából származó károkért a Tagot kizárólagos felelősség terheli. A Tag köteles a regisztrációja során megadott adataiban bekövetkező változásoknak megfelelően az adatlapját rendszeresen módosítani, melynek elmaradásából származó károkért kizárólagos felelősség terheli. A Tag kötelezi magát, hogy mentesíteni, és kárpótolni fogja a Swiss Halley AG-t minden olyan harmadik személy által érvényesített igénnyel és követeléssel szemben, amely a Tag cselekedetével, mulasztásával, vagy bármely egyéb felróható magatartásával összefüggésben merül fel. A Swiss Halley AG. kötelezettségei a tagok felé: A Swiss Halley AG. köteles az általa nyújtott szolgáltatásokat és üzleti lehetőségeket a Tagok, és Tagjelöltek részére biztosítani. A Swiss Halley AG. az adott helyzetben általában elvárható módon köteles a Tag kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, így különösen a szükséges iratokat, illetve dolgokat utazási kártya - a Tag rendelkezésére bocsátani, továbbá köteles a Tagnak jelen szerződés teljesítéséhez szükséges tájékoztatást megadni. A Swiss Halley AG. a Disztribútori tag marketing tevékenységével összefüggésben álló új értékesítések, és már meglévő tagsági jogviszony meghosszabbítások után, az Üzletviteli szabályzat részét képező Kompenzációs terv alapján jutalékot köteles fizetni. A Disztribútor tag jogosult arra, hogy jövedelem igénye érvényesítéséhez szükséges tájékoztatást, így különösen a Swiss Halley AG. könyvelésének a jövedelmével kapcsolatos ügyletekre vonatkozó kivonatát megkapja. A Swiss Halley AG. köteles a tagokat kellő időben értesíteni arról, ha nem vagy csak lényegesen kisebb mennyiségben szándékozik, vagy képes szerződéseket kötni. A Kedvezmények, és jutalékok: Az ajánlói struktúra felépítését és működését, valamint az ennek keretei között érvényesíthető

5 kedvezmények, jövedelmek meghatározását, valamint ezek mértékét az Üzletviteli szabályzatban található Kompenzációs terv tartalmazza. Tagsági díjak és egyéb költségek megfizetése: A tagsági díjakat és egyéb költségek megfizetését a Swis Halley AG. hivatalos weboldalán keresztül bankikártyás fizetéssel lehet teljesíteni. A jutalékok kifizetése: A juttatásokat a Swiss Halley AG. az általa ajánlott és közvetített epayments Association-nál nyitható bankszámlára utalja. A bankszámlanyitásra a webirodán keresztül van lehetőség. A bankkártya nyitásához szükséges iratok: - személyazonosság igazolására szolgáló okirat: személyigazolvány, vagy útlevél - lakcím igazolására: lakcímkártya, vagy lakcímre érkező közüzemi számla, vagy bankszámla kivonat. Ezen okiratok scannelt verzióját az epayments weboldalára fel kell tölteni. Ezek hiányában a bankszámla nem nyitható meg! Tagsági jogviszony megszűnése: A tagsági jogviszony megszűnik: - elállással - felmondással - azonnali felmondással Elállás: A Tagjelölt, és a Tag a regisztrálást követően elállhat jelen szerződéstől, amennyiben nem kíván tagja lenni a rendszernek. Ezt a regisztrálást követő 8 napon belül írásban kell jeleznie a cég felé. Az elállási nyilatkozatot saját kezű aláírásával és két tanú aláírásával kell ellátni. Elállás esetén a cég az utazási voucher díjának a 100% - át köteles visszafizetni a Tagnak és a Disztribútor tagnak, aki ezen felül egy éves regisztrációs díj visszafizetésére nem tarthat igényt. (34 USD) Szerződés felmondása: Jelen szerződés határozatlan időre szól. A Disztribútor tag jogosult a szerződést egy hónapos felmondási idővel mely a következő hónap első napjától számít írásban

6 felmondani. Azonnali felmondás: Bármelyik fél jogosult a tagjelölti, tagsági jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél az irányadó jogszabályokat, és a jelen szerződésben és a Swiss Halley AG. egyéb szabályzatában vállalt kötelezettségét súlyosan megszegi. A Swiss Halley AG. azonnali hatállyal felmondja a tagságát annak a Tagjelöltnek, Tagnak, aki a Swiss Halley AG. rossz hírét kelti, lejáratja a Swiss Halley AG-t. A szerződő felek kártérítési kötelezettségei: A szerződő felek kötelesek egymásnak teljes egészében megtéríteni minden olyan kárt, amit szándékos magatartásukkal a másik szerződő félnek okoznak. A Tagjelölt, a Tag, és a Disztribútor tag a jelen ÁSZF és mellékletei megsértéséből eredő a Swiss Halley AG-t ért mindennemű kárért - így különösen az elmaradt haszonért, valamint a bekövetkezett kárért az általános kártérítési szabályok szerint felel. Vis maior eseménynek minősül az eseménnyel érintett Swiss Halley AG. érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen: természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, (a Swiss Halley AG. munkavállalói által végrehajtott sztrájk vagy munkabeszüntetés kivételével), továbbá a Swiss Halley AG. hivatalos weboldala és egyéb a Swiss Halley AG. adatbázishoz való hozzáférést biztosító technikai alapfeltételek, tartós a társaság érdekkörén kívül eső okokból történő szünetelése. Swiss Halley AG. nem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt a fentiek szerinti vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén a Swiss Halley AG. köteles a Tagot írásban haladéktalanul értesíteni. Vis maior esemény időtartama alatt a szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben a szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges. Weboldal használatára vonatkozó rendelkezések: A weboldal használatához Ön köteles felhasználóként betartani mindazon feltételeket és szabályokat, amelyeket a jelen pontban kerülnek felsorolásra és hivatkozásra, illetve amelyeket bármely más, Ön és a Swiss Halley AG. között létrejött szerződés tartalmaz. A Swiss Halley AG. fenntartja a jogot, hogy a weboldalát bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, módosítsa, illetve ahhoz hozzáadjon, vagy részeket töröljön belőle. Továbbá, a Swiss Halley AG. saját hatáskörében, előzetes bejelentés nélkül bármikor be is szüntetheti a weboldalát. A weboldalon található szolgáltatások használatához, igényelnie kell egy különálló felhasználói nevet és jelszót, amihez online regisztrációval juthat hozzá, mellyel Ön Tagjelölté, vagy Taggá válik. A regisztrációval Ön kijelenti, hogy minden Ön által megadott információ a valóságnak megfelelő, és az azokban bekövetkező változásokat haladéktalanul frissíti és korrigálja, hogy azok mindig teljesek és naprakészek legyenek. A személyes adatok frissítésének elmaradásából eredő károkért a Swiss Haley AG. nem felelős. Ön jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Swiss Halley AG. az általa nyújtott szolgáltatások Ön által történő igénybevétele céljából az Ön regisztrációs adatait megoszthassa harmadik féllel. A weboldal használatával Ön adatokat juttat a Swiss Halley AG-hez, amelyeket a

7 Swiss Halley AG. az Adatkezelési Szabályzatnak megfelelően kezel. A felhasználó olyan célokra nem használhatja fel hozzáférését, amelyekkel sérti más személyek adatlapjának biztonságát. Nem gátolhat meg másokat az oldal használatában vagy élvezetében, illetve hasonló szolgáltatások igénybevételében. A rendszer vagy a hálózat biztonságának veszélyeztetése jogi illetve rendőrségi eljárást vonhat maga után. ÁSZF elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a weboldal tartalmát szerzői jogok, védjegyek, egyéb tulajdonosi jogok és törvények védik, valamint az oldal tartalma a Swiss Halley AG. kizárólagos tulajdonát képezi. Ön nem másolhatja, módosíthatja, adhatja ki újra, postázhatja, tölthet le vagy tölthet fel és nem kereskedhet az oldalon található információkkal és dokumentumokkal a Swiss Halley AG. írásos engedélye nélkül, és kizárólag az Ön felelőssége, hogy a szükséges engedélyeket beszerezze a weboldalon található jogvédett anyagok felhasználása előtt. Az oldalon megjelenő bármilyen anyag engedély nélküli használata a szerzői és egyéb jog megsértését jelentheti. Ugyanakkor az itt rögzített feltételek érvényességének fenntartása mellett saját, nem-kereskedelmi használatra egy példányban bármilyen személyi számítógépen a weboldal bármelyik oldalát letöltheti és kinyomtathatja abból a célból, hogy megismerhesse, értékelhesse, vagy megvásárolhassa a Swiss Halley AG. szolgáltatásait, azzal a feltétellel, hogy a letöltött és kinyomtatott anyagban található szerzői joggal, védjegyoltalommal kapcsolatos jelzéseket a másolaton is megtartja. Ez azonban nem jelent engedélyt arra, hogy ezen anyagokat bármilyen kereskedelmi célból kinyomtassa, lemásolja, terjessze, továbbítsa, más weboldalra feltegye, letöltse, tárolja, nyilvánosság elé tárja, megváltoztassa, felhasználja vagy módosítsa. A SWISS HALLEY AG. név, a logók, a szolgáltatások nevei, a Domain-nevek és grafikák mind a Swiss Halley AG. védjegyei, és általában a Swiss Halley AG. által regisztráltak. A grafikák, és szövegek, ellenkező rendelkezés hiányában a Swiss Halley AG. kizárólagos tulajdonát képezik, így nem másolhatók, terjeszthetők vagy jeleníthetők meg, hacsak arra a Swiss Halley AG. előzetesen írásban külön engedélyt nem ad. A Swiss Halley AG. felruházza Disztribútor tagjait, mint, független szerződött partnereit azzal a joggal, hogy másoknak ajánlják ezen weboldalt a Swiss Halley AG-ről és annak szolgáltatásairól való információszerzés céljából. A Swiss Halley AG. Disztribútor tagjai számára a Swiss Halley AG. által ebből a célból engedélyezett Internet hivatkozások nem jelentik azt, hogy a Swiss Halley AG. engedélyezett, vagy jóváhagyott volna bármilyen, a Disztribútor tag által tett kijelentést vagy folytatott üzleti tevékenységet, vagy bármilyen olyan kijelentést vagy garanciavállalást, ami túlmegy a Swiss Halley AG. hivatalos weboldalán, vagy nyomtatott anyagaiban találhatókon. A Swiss Halley AG. hivatalos weboldala linkeket tartalmazhat más oldalakhoz. A weboldalhoz kapcsolt hirdetésekért, valamint linkek útján az oldalhoz kapcsolt honlapok használatáért, üzemeltetéséért, tartalmáért, az azokkal kapcsolatos adatvédelmi rendszerekért, és az azok útján elérhető termékekért és szolgáltatásokért Swiss Halley AG. nem vállal felelősséget. A Swiss Halley AG. nem vállal felelősséget semmilyen olyan webhelyért, ami jelen webhelyre, vagy annak bármely részéhez hivatkozással lenne összekötve. Továbbá a Swiss Halley AG. nem visel felelősséget semmilyen olyan webhelyért, amely a jelen webhely bármely részét beillesztve tartalmazná. Az Ön által a weboldalra feltöltött dokumentumokat - fényképek - a Swiss Haley AG. az Adatkezelési szabályzatnak megfelelően nyilvánosan kezeli. Bár az Ön jogai nem sérülnek az ilyen jellegű anyagokkal kapcsolatosan, a rendelkezésre bocsájtásával Ön ellenérték nélkül engedélyezi a Swiss Halley AG-nek a jogot az anyagok bármilyen okból történő másolásához, kibocsátásához, megjelenítéséhez, nyilvános szerepeltetéséhez, fordításához, átalakításához és más jellegű felhasználásához világszerte. Kérjük, ne adjon át a Swiss Halley AG-nek semmilyen bizalmas, vagy védett információt sem önmagáról sem harmadik félről.

8 Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával és a hivatalos weboldal használatával Ön elfogadja az idevonatozó törvényeket és szabályokat, és kizárólagos felelősségét kommunikációja, és az oldalra feltöltött dokumentumai tartalmáért. A Swiss Halley AG-nek saját hatáskörében joga van azon tartalmak közzétételét megakadályozni, melyek jelen Általános Szerződési Feltételekbe, a Swiss Halley AG. szabályzataiba, vagy jogszabályi rendelkezésbe ütközik. Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Swiss Halley AG. hivatalos weboldalára feltölt, ide értve, de nem kizárólagosan a személyes adatokat, fényképeket. A Swiss Halley AG. automatikusan nem ellenőrzi a regisztrált tagok által elhelyezett, megjelenített tartalmakat. A Swiss Halley AG. a felhasználók által feltöltött tartalmakért nem felelős. Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Swiss Halley AG. minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnak, vagy egyébként kifogásolhatónak talál. Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Swiss Halley AG. minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik, vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői, vagy egyéb jogát. Habár ez a weboldal a világon bárhonnan elérhető, egyes Európai Unión kívüli területeken jogszabály tilthatja a Swiss Halley AG. weboldalának látogatását, illetőleg az általa nyújtott eszközök, információk, és szolgáltatások használatát. A területileg irányadó jogszabályokkal összhangban a Swiss Halley AG. nem vállal felelősséget weboldalának és az általa nyújtott szolgáltatásoknak az Európai Unión kívüli területeken történő igénybevétel következményeiért. Azok, akik a területileg irányadó jogot megsértve lépnek be a weboldalra, saját felelősségükre cselekszenek. Bármilyen, szolgáltatásra, vagy a weboldalon közzétett információra vonatkozó ajánlat érvénytelen azokban az országokban, ahol azt a törvény tiltja. A Swiss Halley AG. kizárólagos hatáskörében előzetes bejelentés nélkül korlátozhatja a weboldal elérését. Kizárólag Ön a felelős a jelszava biztonságáért illetve bármilyen kijelentésért, cselekedetért, mulasztásért, amely az Ön regisztrációs felhasználói nevének, jelszavának használatán keresztül következik be. Ezért Önnek kell lépéseket tennie annak érdekében, hogy mások ne férhessenek hozzá a regisztrációs felhasználói nevéhez, vagy jelszavához. A Swiss Halley AG. alkalmazottai nem kérik el a jelszavát. A szerződő felek kijelentik, és magukra nézve kötelzőnek fogadják el, hogy a felhasználó a Swiss Halley AG. hivatalos weboldálán rákattintás útján tett nyilatkozatai, érvényes szerződéses nyilatkozatnak minősülnek, éppen úgy mintha írásban közölték volna. A Swiss Halley AG. hivatalos weboldalán keletkezett dokumentumok írásbeli dokumentumoknak tekintendők. A Swiss Halley AG. nem szavatolja, hogy a hivatalos weboldala illetőleg annak felkeresése, vagy az ott elérhető információk, anyagok, szolgáltatások zavartalanok, programhibától, tévedésektől és más hiányosságoktól mentesek. A Swiss Halley AG. kizárja mindennemű felelősségét a weboldala látogatójának számítógépes rendszerét ért károsodásokért, ideértve egyebek között az archivált adatok elvesztését, vagy számítógépes vírusok által okozott károkért. A Swiss Halley AG. fenntartja a jogot a weboldalán közölt téves vagy pontatlan információk helyesbítésére és nem vállal felelősséget a ténylegesen vagy állítólag az ilyen hibákból eredő

9 veszteségekért, feltéve, hogy a hiba nem az Swiss Halley AG. szándékos kötelességmulasztásának eredménye. A Swiss Halley AG. weboldalának tartalma előzetes értesítés nélkül módosítható. A Swis Halley AG. weboldalának látogatója hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Swiss Halley AG. esetleges értesítéseket, illetőleg tájékoztatásokat küldjön számára az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan. Az adatkezelés szabályai: A Swiss Halley AG. a személyes adatok védelme érdekében a személyes adatok kezelésének szabályait a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) valamint az egyéneknek a személyes adataik gépi feldolgozása során való védelméről szóló, Strasbourgban, január 28. napján kelt egyezmény szem előtt tartásával, a jelen szerződés mellékletét képező Adatkezelési szabályzat szerint állapítja meg. Egyéb rendelkezések: A jelen szerződésből származó vitás kérdések rendezésére felek kötelesek egymással előzetes egyeztetéseket kezdeményezni, és a jogvitákat lehetőleg peres eljárás megindítása nélkül megoldani. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy felek alávetik magukat az Svájc, Schwyz kantoni Bíróság kizárólagos illetékességének. A Swiss Halley AG. jogosult jelen szerződés és mellékleteinek tartalmát egyoldalúan módosítani. A mindenkor hatályos ÁSZF és mellékletei a Swiss Halley AG. által üzemeltetett weboldalon kerül közzétételre, és a közzétételt követő 8. napon lép hatályba. Azok a Tagjelöltek és Tagok, akik a módosításokat magukra nézve sérelmesnek tartják, jogosultak a Módosított szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül a szerződéstől elállni. Azok a Tagjelöltek és Tagok, akik elállási jogukkal nem élnek a szerződésmódosításokat magukra nézve kötelező hatállyal elfogadják. Jelen szerződés elfogadása a oldalon történt regisztráció hitelesítésével jön létre. A regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a regisztráció hitelesítésével a Tag és Swiss Halley AG. között online szerződés jön létre, mely szerződés írásban megtett szerződésnek minősül. Kijelentem, hogy a Swiss Halley AG. Üzletviteli szabályzatát, Etikai kódexét, Kompenzációs tervét, Adatkezelési szabályzatát, Fegyelmi eljárási szabályzatát, áttanulmányoztam és tudomásul veszem, hogy ezek elválaszthatatlan részét képezik jelen szerződésnek. Kijelentem, hogy jelen szerződés tartalmát elolvastam, megértettem, és mint akaratommal mindenben megegyező okiratot, jóváhagyólag elfogadom.

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a Boltinfo.eu (a továbbiakban Szolgáltató) és a tőle hirdetések megjelenítését megrendelő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is.

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., HSZ Szolgáltatási Szerződés Személyi tanúsítvány v2.7, Budapest SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés azonosítója:... Nyilvános közigazgatásban is felhasználható,

Részletesebben

Használati feltételek

Használati feltételek Page 1 of 10 https://www.amway.hu Nyomtatási dátum 2010-12-15, 21:43 Használati feltételek 1. Fogalmak 2. A Használati feltételek elfogadása 3. Reklamáció 4. Az Amway Online honlapjának látogatói 5. Az

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt. RankIT játékszabályzata

Nextent Informatika Zrt. RankIT játékszabályzata Nextent Informatika Zrt. RankIT játékszabályzata 1. A Nextent Informatika Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47 49. adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH 83388 /2015, továbbiakban: Szervező

Részletesebben

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) szabályozza a Maschinenring Magyarország Kft. (Székhely: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött a Learnair Képzési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Learnair) és a Felhasználó között, a LIVI 24 Program felhasználási jogáról. Fontos tudnivalók: A Learnair

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a Nyereményjáték szabályzat A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Szallas.hu, oraatallitas.hu, szallasguru.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Szoftver vásárlási feltételek 1. A Panda Számlázó szoftvert letöltötte és minden funkcióját kipróbálta. 2. Regisztrácó előtt tudomásul vette a szoftver licenc szerződést.

Részletesebben

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Felhasználási Feltételek tartalmazzák a wizando.com online szalonmenedzsment oldal (a továbbiakban: Rendszer) általános felhasználási feltételeit

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés Jogi nyilatkozat A webhely használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi információ Ön általi használatát.

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya A CEEGEX Zrt. és a Felhasználó jogaira és kötelezettségeire a CEEGEX Zrt. által működtetett CEEGEX OTC rendszer

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Hatály: 2014. december 9. napjától)

Általános Szerződési Feltételek (Hatály: 2014. december 9. napjától) Általános Szerződési Feltételek (Hatály: 2014. december 9. napjától) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: az ÁSZF) határozzák meg a Kedvezhetek.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

IBUSZ TÖRZSUTAS PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

IBUSZ TÖRZSUTAS PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI IBUSZ TÖRZSUTAS PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az IBUSZ Utazási Irodák Kft. (a továbbiakban: IBUSZ, székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.; Cg. 01-09-266780; engedélyszám: U-R 00967/1999/1999)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Molnár Ferenc egyéni vállalkozó mint Szolgáltató és az általa üzemeltetett Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket,

Részletesebben

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek Kyäni Internet Privacy Policy-10.10-HU-EU Kyäni internetes adatkezelési irányelvek A Kyäni, Inc. és annak kapcsolt vállalkozásai (együttesen a Kyäni), valamint ezek leányvállalatai elkötelezettek a Disztribútorok

Részletesebben

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT Jelen feltételek az Internet Mall Hungary Kft. (Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., adószám: 1356925-2-43, a továbbiakban: a Lebonyolító ) által a

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International kft. által meghirdetett MasterCard Youtuber Showroom játék (a továbbiakban: a

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen általános szerződési feltételek a továbbiakban: ÁSZF a BNI CENTER Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 35/A.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF)

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) 1. Definíciók 1.1. Szolgáltató Szolgáltató neve: Gemstone Media Kft. Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Rétföld u. 39. Cégjegyzékszám: 05-09-022994 Adószáma:

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldal 1 / 9 Általános Szerződési Feltételek Jelen szabályzat a Garancia Auto S.r.o. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 62. fsz. 1.; levelezési cím és iroda:8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Ahogy én láttam - Élményeim a Gyulai Várfürdőben A Gyulai Várfürdő Kft. (5700 Gyula, Várkert u. 2., adószáma: 11049755-2-04) Facebook oldalán (https://www.facebook.com/varfurdo)

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója weboldalak felhasználói számára Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi

Részletesebben

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13 statisztikai számjel: 15730655-8411-321-13 képviseli:

Részletesebben

SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS

SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS A jelen közösségépítésre irányuló szerződés ( Szerződés ) az alábbi felek között jött létre: Egyrészről SunMoney Solar

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Marschalkó Global Group Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Tér 4.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), az Intersuli előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető)

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15.

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15. Szolgáltató adatai: Neve: Netex-Magyarország Szolgáltató Kft. Címe: 7932, Mozsgó, Árpád u. 59. Telefonszám: 30/709 5985 E-mail cím: b.krisztian@webkiallitas.hu JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015.

Részletesebben

Dr. Kenderes Andrea okt. 6.

Dr. Kenderes Andrea okt. 6. Dr. Kenderes Andrea 2012. okt. 6. Facere szerződések alaptípusai Eredmény kötelem- vállalkozási szerződés Gondossági kötelem- megbízási szerződés Vállalkozási szerződés: Ptk. 389. 401. Megbízás: Ptk. 474.

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz 2014. 12. 22. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A jelen szabályzat

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata Balaton régió fotópályázat 2012 hivatalos játékszabályzata 1 Megnevezés: Balaton régió fotópályázat 2012 (a továbbiakban Játék ) Szervezők: SG Marketing Kft. (1149 Budapest, Limanova tér 12.), Aktimania

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) amely létrejött elektronikus úton egyrészről Cég neve: Számlaközpont Zrt. Székhelye: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. Adószám: 24091271-2-02 Képviselő:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BORSODHÁZ Stúdió ingatlanunk.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3508 Miskolc, Tábortűz utca 3., cégjegyzékszáma: 05-09-027822, adószáma: 25180604-2-05, számlaszáma:

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat IMOnline Élmény a vásárlás promóció Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat A promócióban (reklámcélú ajándéksorsolásban) részt vevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015 szeptember 1-től 1 A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 11 A Bar-Nabba Kft(6400 Kiskunhalas, Jókai u 45,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2016. Május 25.-től visszavonásig Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozza meg az EOS Institute EC Kft. (2081 Piliscsaba, Deák Ferenc

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tulajdonos, üzemeltető: cégnév: szélhely: 1097 Budapest, Óbester u. 13. 4. em. 16. cégjegyzékszám: 01-09-994949 adószám: 24193146-2-43 képviseletre jogosult: Csanda Viktor

Részletesebben

Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA. NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.)

Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA. NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.) Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.) 1) 1.1. Az Új Nissan Pulsar és Note Nissan Nyílt Napok promóciós játék (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 Pécs Paktum projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában, utófinanszírozás keretében amely létrejött

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános rendelkezések Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) Varga Józsefné EV (székhely: 1182 BUDAPEST 18 ker. BÓKAY ÁRPÁD UTCA 99.., Adószám: 67051041-2-43;

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben