Általános Szerződési feltételek. Ezen Általános Szerződési Feltételek, egyben Együttműködési Megállapodás a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési feltételek. Ezen Általános Szerződési Feltételek, egyben Együttműködési Megállapodás a"

Átírás

1 Általános Szerződési feltételek Ezen Általános Szerződési Feltételek, egyben Együttműködési Megállapodás a Swiss Halley AG. székhely: Churerstrasse Pfaeffikon, Svájc. a továbbiakban Swiss Halley AG. és a oldalon online regisztrált Tagjelöltek, és Tagok között jött létre a regisztrálás napján és helyén. A Swiss Halley AG. szerződéses jogviszonyban áll több olyan turisztikai szolgáltatást nyújtó céggel, amelyekkel együttműködve a Swiss Halley AG. ajánlói rendszerben terjeszti szolgáltatásait és biztosítja hálózatának Tagjai részére az utazási kártyája használatával igénybe vehető kedvezményeket. Tagsági jogviszony létrehozása A Tagjelölt, és a Tag, csak az a 18. életévét betöltött, személy lehet, aki az ügyei viteléhez szükséges belátási képességgel rendelkezik, illetve szerződéskötési képessége nem korlátozott. Pszichiátriai kezelés, vagy büntetés végrehajtás alatt állók nem regisztrálhatnak a hálózatba. Ezen állapotok bekövetkezte esetén, átmenetileg a kezelés és/vagy a büntetés végrehajtás időtartamára a hálózati tagsággal járó jogok felfüggesztésre kerülnek. Tagjelölt az lehet, aki online kitölti a hálózati jelentkezési lapot. Egy természetes személy egy időben a oldalon csak egy tagsággal rendelkezhet. Tag az lehet, aki online kitölti a hálózati jelentkezési lapot, és határidőn belül online bankkártyájával megfizeti a regisztrációs költségek ellenértékét, valamint a tagsági díjat. A regisztrációról egy visszaigazoló t kap, melyet hitelesíteni kell. Hitelesítés után tekinthető a jelentkezés elfogadottnak. A jelentkezést követően minden regisztrált partner, aki eleget tett a belépési díj megfizetési kötelezettségének, a jelentkezés során megadott lakcímére postázásra kerül a jelentkező nevére kiállított utazási kártya, mellyel igénybe veheti a Swiss Halley AG. által nyújtott kedvezményeket. Azok a Tagok, aki a kedvezmények igénybevétele mellett marketing tevékenységet is folytatnak, azok disztribútorrá (a továbbiakban: Disztribútor tag) válnak. A Tagsági jogviszony létrehozása során a valótlan művésznevek használata nem engedélyezett. Etikátlan és szerződésszegő magatartást folytatnak azok a tagjelöltek vagy tagok, akik valótlan adatokat szolgáltatnak. Tilos más vagy fiktív személy megbízásából illetve valótlan adatokkal tagsági jogviszonyt létrehozni. Úgy válassz felhasználónevet, hogy azt nem lehet megváltoztatni. Fontos! Sikertelen fizetés esetén a Swiss Halley AG nem helyezi karanténba a regisztráció díját az Ön bankszámláján, ugyanis a fizetés sikertelensége esetén a regisztráció folyamatát megszakítja és a későbbiekben sem próbálja meg azt megismételni. Ilyen esetekben mindig a tagjelöltnek kell a

2 regisztrációt újra kezdeményezni. Az ennek ellenére történő karanténba helyezést minden esetben a kártyakibocsátó bank kezdeményezi! A tagsági jogviszony hatálya: A tagsági jogviszony területi hatálytól függetlenül határozott illetve határozatlan időre szól. A határozott idejű tagsági jogviszony az online regisztráció elfogadását követően kiállított utazási kártya kiállításától számított minimum 1 éves időtartamig áll fenn. A tagsági jogviszony korlátlan ideig meghosszabbítható, illetve megújítható a tagsági díj és a regisztrációs költségek ismételt megfizetésével. A tagsági jogviszony nem ruházható át. Üzlettárs csatlakoztatása: A Swiss Halley disztribútor tagjainak lehetősége van egy üzlettárs megnevezésére és csatlakoztatására saját webirodájához. A disztribútor üzlettársa lehet minden olyan felhasználó, aki nem rendelkezik érvényes Swiss Halley regisztrációval. A csatlakozást a webiroda Üzlettársaim adatai menüpontban kell jelezni, az üzlettárs nevének megadásával és a szükséges dokumentumok feltöltésével. Emellett a tagnak az új üzlettárs elfogadásához szüksége van, a felső vonalának legmagasabb karrierszintet elért disztribútorának és a mindenkori hálózat igazgatónak irásos hozzájárulására, amelyet az elfogadástól számított 30 napon belül joguk van visszavonni. Üzlettársat csak egyszer lehet megnevezni, az elfogadást követően módosítára nincs lehetőség, csak az üzlettársi kapcsolat megszüntetését lehet kérni. Tagság lejárat Jutalékfizetés csak tagsággal rendelkező tagoknak történik, az Utazási egyenlegén lévő pénzt utazásra költheti amíg tagsága aktív, vagy a hosszabbításra is felhasználhatja. Tagság lejárta után 90 nap van arra, hogy a tag a tagságát meghosszabbítsa. Tagság lejárta utáni 1-30 napban csak mátrixjövedelemre jogosult, valamint a struktúrája Önt követi a mátrixban napig már semmilyen jutalékot nem kap, de a struktúrája még Önt követi a mátrixban napig a struktúrája már nem Önt követi, de még Ön alatt van. Ha valaki Ön alatt regisztrál, Önnek 10 napja van arra, hogy hosszabbítson, s ezáltal Ön lesz a szponzora, ha nem, akkor a felsővonalából az első aktív tagsággal rendelkező tag lesz a szponzora az új tagnak. Ha lejár a tagsága, s nem hosszabbítja meg, az alsóvonala felcsúszik a szponzorához, de a mátrixban benne marad, kap egy jelet a neve elé, szponzora nincsen. Át nem lehet venni a tagságot, mert mint lejárt tagság, többé nem létezik. Tagság meghosszabbítás Felhasználók a tagságukat annak lejárata előtt is meghosszabbíthatják, ami mellett lehetőségük van nagyobb csomagra váltani, ez alól a Business csomag a kivétel, amelyre nem lehet. Az újabb csomag vásárlásakor keletkezett pozíciókat a rendszer automatikusan helyezi el, a kompenzációs tervben megfogalmazott elhelyezési szabályok szerint. Az egyéves csomag esetén keletkezett pozíció helyértéket nem jelölő pozíció lesz, nem kerül jelölésre, nem tud kipörögni. A többéves csomaghoz kapott pozíciók közül egy lesz helyértéket nem jelölő, a többit a rendszer automatikusan helyezi el és a többi pozícióra jellemző tulajdonságot veszik fel.

3 Tagjelöltek, és Tagok jogai, tagsági jogviszony előnyei : A Tagjelölt a Swiss Halley AG. által üzemeltetett weboldalra belépési jogosultságot szerez, valamint rögzítésre kerül a Swiss Halley AG. hálózati rendszerében betöltött pozíciója. A Tag jogosult igénybe venni a Swiss Halley AG. által nyújtott utazási kártya használatával igénybe vehető kedvezményeket, az utazási kártya kiállításától számított legalább 1 éves időtartamon belül, korlátlan alakalommal. A Disztribútor tagot a Swiss Halley AG. szolgáltatásainak továbbhirdetése során végzett marketing tevékenységével összefüggésben álló új értékesítések, és már meglévő tagsági jogviszonyok meghosszabbítása után jövedelem illeti meg, jutalékok, bonuszok elérésére kap lehetőséget, mely tevékenységével összefüggésben keletkező közteher viselési kötelezettség teljesítéséért a Swiss Halley AG. nem felelős. A Disztribútor tag a fenti díjakon felül készkiadásainak, illetve általános üzleti kiadásainak megtérítését nem követelheti. A jelentkezés elfogadását követően, a Disztribútor tagnak minősülő tag független vállalkozóként a saját tevékenységéért felelős. A Swiss Halley AG. és a Disztribútor tag között munkajogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, társasági jogviszony nem jön létre. A disztribútor tag a Swiss Halley AG. rendszerének továbbhirdetésével kizárólag marketing tevékenységet végez területi hatálytól függetlenül. A disztribútor tag a Swiss Halley AG. nevében szerződés megkötésére nem jogosult. A felek között kizárólag a jelen megállapodásban meghatározott tartalmú polgári jogi jogviszony jön létre, amely alapján a Tag és Tagjelölt a Swiss Halley AG-től független piaci szereplőnek tekintendő. A Tag jogosult saját költségén a Swiss Halley AG. által szervezett rendezvényeken, meetingeken, szemináriumokon részt venni. Általános szabályok: A Swiss Halley AG. a Tagok, valamint a Tagjelölt kötelesek egymással szemben kölcsönösen jóhiszemű, korrekt magatartást tanúsítni és törekedni arra, hogy együttműködésük megbízható és eredményes legyen. A Swiss Halley AG. a Tagok, valamint a Tagjelölt kötelesek egymásnak minden olyan információt megadni, amelyek szükségesek az ÁSZF szabályainak maradéktalan betartásához. Tag kötelezettségei: A Tag a tagsági jogviszonya, és a Swiss Halley AG. szolgáltatásainak igénybevétele során az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a Swiss Halley AG. érdekeire figyelemmel jóhiszeműen köteles eljárni. A Tag a tagsági jogviszony létrehozásánál, valamint a Swiss Halley AG. által biztosított szolgáltatások és üzleti lehetőségek során az irányadó jogszabályok és a Társaság által hozott

4 szabályzatok alapján köteles eljárni. A Tag köteles az üzleti titkokat megtartani és elhatárolni magát minden féle cselekedettől, amely a Swiss Halley AG. jó hírnevét és érdekeit rontaná. Kötelezi magát, hogy a tudomására jutott információkat a Swiss Halley AG-val és a szolgáltatásaival kapcsolatban nem használja fel más célra. Ezen kötelezettség a tagsági jogviszony megszűnte után is érvényben marad. A Disztribútor tag a Swiss Halley AG. rendszerét kizárólag a Swiss Halley AG. által kiadott nyomtatványok és tájékoztató anyagok segítségével és felhasználásával, valamint egyéb a Társaság által engedélyezett módon reklámozhatja. A Tag köteles a regisztrációja során valós adatokat szolgáltatni. A hamis, valótlan adatok megadásából származó károkért a Tagot kizárólagos felelősség terheli. A Tag köteles a regisztrációja során megadott adataiban bekövetkező változásoknak megfelelően az adatlapját rendszeresen módosítani, melynek elmaradásából származó károkért kizárólagos felelősség terheli. A Tag kötelezi magát, hogy mentesíteni, és kárpótolni fogja a Swiss Halley AG-t minden olyan harmadik személy által érvényesített igénnyel és követeléssel szemben, amely a Tag cselekedetével, mulasztásával, vagy bármely egyéb felróható magatartásával összefüggésben merül fel. A Swiss Halley AG. kötelezettségei a tagok felé: A Swiss Halley AG. köteles az általa nyújtott szolgáltatásokat és üzleti lehetőségeket a Tagok, és Tagjelöltek részére biztosítani. A Swiss Halley AG. az adott helyzetben általában elvárható módon köteles a Tag kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, így különösen a szükséges iratokat, illetve dolgokat utazási kártya - a Tag rendelkezésére bocsátani, továbbá köteles a Tagnak jelen szerződés teljesítéséhez szükséges tájékoztatást megadni. A Swiss Halley AG. a Disztribútori tag marketing tevékenységével összefüggésben álló új értékesítések, és már meglévő tagsági jogviszony meghosszabbítások után, az Üzletviteli szabályzat részét képező Kompenzációs terv alapján jutalékot köteles fizetni. A Disztribútor tag jogosult arra, hogy jövedelem igénye érvényesítéséhez szükséges tájékoztatást, így különösen a Swiss Halley AG. könyvelésének a jövedelmével kapcsolatos ügyletekre vonatkozó kivonatát megkapja. A Swiss Halley AG. köteles a tagokat kellő időben értesíteni arról, ha nem vagy csak lényegesen kisebb mennyiségben szándékozik, vagy képes szerződéseket kötni. A Kedvezmények, és jutalékok: Az ajánlói struktúra felépítését és működését, valamint az ennek keretei között érvényesíthető

5 kedvezmények, jövedelmek meghatározását, valamint ezek mértékét az Üzletviteli szabályzatban található Kompenzációs terv tartalmazza. Tagsági díjak és egyéb költségek megfizetése: A tagsági díjakat és egyéb költségek megfizetését a Swis Halley AG. hivatalos weboldalán keresztül bankikártyás fizetéssel lehet teljesíteni. A jutalékok kifizetése: A juttatásokat a Swiss Halley AG. az általa ajánlott és közvetített epayments Association-nál nyitható bankszámlára utalja. A bankszámlanyitásra a webirodán keresztül van lehetőség. A bankkártya nyitásához szükséges iratok: - személyazonosság igazolására szolgáló okirat: személyigazolvány, vagy útlevél - lakcím igazolására: lakcímkártya, vagy lakcímre érkező közüzemi számla, vagy bankszámla kivonat. Ezen okiratok scannelt verzióját az epayments weboldalára fel kell tölteni. Ezek hiányában a bankszámla nem nyitható meg! Tagsági jogviszony megszűnése: A tagsági jogviszony megszűnik: - elállással - felmondással - azonnali felmondással Elállás: A Tagjelölt, és a Tag a regisztrálást követően elállhat jelen szerződéstől, amennyiben nem kíván tagja lenni a rendszernek. Ezt a regisztrálást követő 8 napon belül írásban kell jeleznie a cég felé. Az elállási nyilatkozatot saját kezű aláírásával és két tanú aláírásával kell ellátni. Elállás esetén a cég az utazási voucher díjának a 100% - át köteles visszafizetni a Tagnak és a Disztribútor tagnak, aki ezen felül egy éves regisztrációs díj visszafizetésére nem tarthat igényt. (34 USD) Szerződés felmondása: Jelen szerződés határozatlan időre szól. A Disztribútor tag jogosult a szerződést egy hónapos felmondási idővel mely a következő hónap első napjától számít írásban

6 felmondani. Azonnali felmondás: Bármelyik fél jogosult a tagjelölti, tagsági jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél az irányadó jogszabályokat, és a jelen szerződésben és a Swiss Halley AG. egyéb szabályzatában vállalt kötelezettségét súlyosan megszegi. A Swiss Halley AG. azonnali hatállyal felmondja a tagságát annak a Tagjelöltnek, Tagnak, aki a Swiss Halley AG. rossz hírét kelti, lejáratja a Swiss Halley AG-t. A szerződő felek kártérítési kötelezettségei: A szerződő felek kötelesek egymásnak teljes egészében megtéríteni minden olyan kárt, amit szándékos magatartásukkal a másik szerződő félnek okoznak. A Tagjelölt, a Tag, és a Disztribútor tag a jelen ÁSZF és mellékletei megsértéséből eredő a Swiss Halley AG-t ért mindennemű kárért - így különösen az elmaradt haszonért, valamint a bekövetkezett kárért az általános kártérítési szabályok szerint felel. Vis maior eseménynek minősül az eseménnyel érintett Swiss Halley AG. érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen: természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, (a Swiss Halley AG. munkavállalói által végrehajtott sztrájk vagy munkabeszüntetés kivételével), továbbá a Swiss Halley AG. hivatalos weboldala és egyéb a Swiss Halley AG. adatbázishoz való hozzáférést biztosító technikai alapfeltételek, tartós a társaság érdekkörén kívül eső okokból történő szünetelése. Swiss Halley AG. nem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt a fentiek szerinti vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén a Swiss Halley AG. köteles a Tagot írásban haladéktalanul értesíteni. Vis maior esemény időtartama alatt a szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben a szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges. Weboldal használatára vonatkozó rendelkezések: A weboldal használatához Ön köteles felhasználóként betartani mindazon feltételeket és szabályokat, amelyeket a jelen pontban kerülnek felsorolásra és hivatkozásra, illetve amelyeket bármely más, Ön és a Swiss Halley AG. között létrejött szerződés tartalmaz. A Swiss Halley AG. fenntartja a jogot, hogy a weboldalát bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, módosítsa, illetve ahhoz hozzáadjon, vagy részeket töröljön belőle. Továbbá, a Swiss Halley AG. saját hatáskörében, előzetes bejelentés nélkül bármikor be is szüntetheti a weboldalát. A weboldalon található szolgáltatások használatához, igényelnie kell egy különálló felhasználói nevet és jelszót, amihez online regisztrációval juthat hozzá, mellyel Ön Tagjelölté, vagy Taggá válik. A regisztrációval Ön kijelenti, hogy minden Ön által megadott információ a valóságnak megfelelő, és az azokban bekövetkező változásokat haladéktalanul frissíti és korrigálja, hogy azok mindig teljesek és naprakészek legyenek. A személyes adatok frissítésének elmaradásából eredő károkért a Swiss Haley AG. nem felelős. Ön jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Swiss Halley AG. az általa nyújtott szolgáltatások Ön által történő igénybevétele céljából az Ön regisztrációs adatait megoszthassa harmadik féllel. A weboldal használatával Ön adatokat juttat a Swiss Halley AG-hez, amelyeket a

7 Swiss Halley AG. az Adatkezelési Szabályzatnak megfelelően kezel. A felhasználó olyan célokra nem használhatja fel hozzáférését, amelyekkel sérti más személyek adatlapjának biztonságát. Nem gátolhat meg másokat az oldal használatában vagy élvezetében, illetve hasonló szolgáltatások igénybevételében. A rendszer vagy a hálózat biztonságának veszélyeztetése jogi illetve rendőrségi eljárást vonhat maga után. ÁSZF elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a weboldal tartalmát szerzői jogok, védjegyek, egyéb tulajdonosi jogok és törvények védik, valamint az oldal tartalma a Swiss Halley AG. kizárólagos tulajdonát képezi. Ön nem másolhatja, módosíthatja, adhatja ki újra, postázhatja, tölthet le vagy tölthet fel és nem kereskedhet az oldalon található információkkal és dokumentumokkal a Swiss Halley AG. írásos engedélye nélkül, és kizárólag az Ön felelőssége, hogy a szükséges engedélyeket beszerezze a weboldalon található jogvédett anyagok felhasználása előtt. Az oldalon megjelenő bármilyen anyag engedély nélküli használata a szerzői és egyéb jog megsértését jelentheti. Ugyanakkor az itt rögzített feltételek érvényességének fenntartása mellett saját, nem-kereskedelmi használatra egy példányban bármilyen személyi számítógépen a weboldal bármelyik oldalát letöltheti és kinyomtathatja abból a célból, hogy megismerhesse, értékelhesse, vagy megvásárolhassa a Swiss Halley AG. szolgáltatásait, azzal a feltétellel, hogy a letöltött és kinyomtatott anyagban található szerzői joggal, védjegyoltalommal kapcsolatos jelzéseket a másolaton is megtartja. Ez azonban nem jelent engedélyt arra, hogy ezen anyagokat bármilyen kereskedelmi célból kinyomtassa, lemásolja, terjessze, továbbítsa, más weboldalra feltegye, letöltse, tárolja, nyilvánosság elé tárja, megváltoztassa, felhasználja vagy módosítsa. A SWISS HALLEY AG. név, a logók, a szolgáltatások nevei, a Domain-nevek és grafikák mind a Swiss Halley AG. védjegyei, és általában a Swiss Halley AG. által regisztráltak. A grafikák, és szövegek, ellenkező rendelkezés hiányában a Swiss Halley AG. kizárólagos tulajdonát képezik, így nem másolhatók, terjeszthetők vagy jeleníthetők meg, hacsak arra a Swiss Halley AG. előzetesen írásban külön engedélyt nem ad. A Swiss Halley AG. felruházza Disztribútor tagjait, mint, független szerződött partnereit azzal a joggal, hogy másoknak ajánlják ezen weboldalt a Swiss Halley AG-ről és annak szolgáltatásairól való információszerzés céljából. A Swiss Halley AG. Disztribútor tagjai számára a Swiss Halley AG. által ebből a célból engedélyezett Internet hivatkozások nem jelentik azt, hogy a Swiss Halley AG. engedélyezett, vagy jóváhagyott volna bármilyen, a Disztribútor tag által tett kijelentést vagy folytatott üzleti tevékenységet, vagy bármilyen olyan kijelentést vagy garanciavállalást, ami túlmegy a Swiss Halley AG. hivatalos weboldalán, vagy nyomtatott anyagaiban találhatókon. A Swiss Halley AG. hivatalos weboldala linkeket tartalmazhat más oldalakhoz. A weboldalhoz kapcsolt hirdetésekért, valamint linkek útján az oldalhoz kapcsolt honlapok használatáért, üzemeltetéséért, tartalmáért, az azokkal kapcsolatos adatvédelmi rendszerekért, és az azok útján elérhető termékekért és szolgáltatásokért Swiss Halley AG. nem vállal felelősséget. A Swiss Halley AG. nem vállal felelősséget semmilyen olyan webhelyért, ami jelen webhelyre, vagy annak bármely részéhez hivatkozással lenne összekötve. Továbbá a Swiss Halley AG. nem visel felelősséget semmilyen olyan webhelyért, amely a jelen webhely bármely részét beillesztve tartalmazná. Az Ön által a weboldalra feltöltött dokumentumokat - fényképek - a Swiss Haley AG. az Adatkezelési szabályzatnak megfelelően nyilvánosan kezeli. Bár az Ön jogai nem sérülnek az ilyen jellegű anyagokkal kapcsolatosan, a rendelkezésre bocsájtásával Ön ellenérték nélkül engedélyezi a Swiss Halley AG-nek a jogot az anyagok bármilyen okból történő másolásához, kibocsátásához, megjelenítéséhez, nyilvános szerepeltetéséhez, fordításához, átalakításához és más jellegű felhasználásához világszerte. Kérjük, ne adjon át a Swiss Halley AG-nek semmilyen bizalmas, vagy védett információt sem önmagáról sem harmadik félről.

8 Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával és a hivatalos weboldal használatával Ön elfogadja az idevonatozó törvényeket és szabályokat, és kizárólagos felelősségét kommunikációja, és az oldalra feltöltött dokumentumai tartalmáért. A Swiss Halley AG-nek saját hatáskörében joga van azon tartalmak közzétételét megakadályozni, melyek jelen Általános Szerződési Feltételekbe, a Swiss Halley AG. szabályzataiba, vagy jogszabályi rendelkezésbe ütközik. Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Swiss Halley AG. hivatalos weboldalára feltölt, ide értve, de nem kizárólagosan a személyes adatokat, fényképeket. A Swiss Halley AG. automatikusan nem ellenőrzi a regisztrált tagok által elhelyezett, megjelenített tartalmakat. A Swiss Halley AG. a felhasználók által feltöltött tartalmakért nem felelős. Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Swiss Halley AG. minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnak, vagy egyébként kifogásolhatónak talál. Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Swiss Halley AG. minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik, vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői, vagy egyéb jogát. Habár ez a weboldal a világon bárhonnan elérhető, egyes Európai Unión kívüli területeken jogszabály tilthatja a Swiss Halley AG. weboldalának látogatását, illetőleg az általa nyújtott eszközök, információk, és szolgáltatások használatát. A területileg irányadó jogszabályokkal összhangban a Swiss Halley AG. nem vállal felelősséget weboldalának és az általa nyújtott szolgáltatásoknak az Európai Unión kívüli területeken történő igénybevétel következményeiért. Azok, akik a területileg irányadó jogot megsértve lépnek be a weboldalra, saját felelősségükre cselekszenek. Bármilyen, szolgáltatásra, vagy a weboldalon közzétett információra vonatkozó ajánlat érvénytelen azokban az országokban, ahol azt a törvény tiltja. A Swiss Halley AG. kizárólagos hatáskörében előzetes bejelentés nélkül korlátozhatja a weboldal elérését. Kizárólag Ön a felelős a jelszava biztonságáért illetve bármilyen kijelentésért, cselekedetért, mulasztásért, amely az Ön regisztrációs felhasználói nevének, jelszavának használatán keresztül következik be. Ezért Önnek kell lépéseket tennie annak érdekében, hogy mások ne férhessenek hozzá a regisztrációs felhasználói nevéhez, vagy jelszavához. A Swiss Halley AG. alkalmazottai nem kérik el a jelszavát. A szerződő felek kijelentik, és magukra nézve kötelzőnek fogadják el, hogy a felhasználó a Swiss Halley AG. hivatalos weboldálán rákattintás útján tett nyilatkozatai, érvényes szerződéses nyilatkozatnak minősülnek, éppen úgy mintha írásban közölték volna. A Swiss Halley AG. hivatalos weboldalán keletkezett dokumentumok írásbeli dokumentumoknak tekintendők. A Swiss Halley AG. nem szavatolja, hogy a hivatalos weboldala illetőleg annak felkeresése, vagy az ott elérhető információk, anyagok, szolgáltatások zavartalanok, programhibától, tévedésektől és más hiányosságoktól mentesek. A Swiss Halley AG. kizárja mindennemű felelősségét a weboldala látogatójának számítógépes rendszerét ért károsodásokért, ideértve egyebek között az archivált adatok elvesztését, vagy számítógépes vírusok által okozott károkért. A Swiss Halley AG. fenntartja a jogot a weboldalán közölt téves vagy pontatlan információk helyesbítésére és nem vállal felelősséget a ténylegesen vagy állítólag az ilyen hibákból eredő

9 veszteségekért, feltéve, hogy a hiba nem az Swiss Halley AG. szándékos kötelességmulasztásának eredménye. A Swiss Halley AG. weboldalának tartalma előzetes értesítés nélkül módosítható. A Swis Halley AG. weboldalának látogatója hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Swiss Halley AG. esetleges értesítéseket, illetőleg tájékoztatásokat küldjön számára az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan. Az adatkezelés szabályai: A Swiss Halley AG. a személyes adatok védelme érdekében a személyes adatok kezelésének szabályait a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) valamint az egyéneknek a személyes adataik gépi feldolgozása során való védelméről szóló, Strasbourgban, január 28. napján kelt egyezmény szem előtt tartásával, a jelen szerződés mellékletét képező Adatkezelési szabályzat szerint állapítja meg. Egyéb rendelkezések: A jelen szerződésből származó vitás kérdések rendezésére felek kötelesek egymással előzetes egyeztetéseket kezdeményezni, és a jogvitákat lehetőleg peres eljárás megindítása nélkül megoldani. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy felek alávetik magukat az Svájc, Schwyz kantoni Bíróság kizárólagos illetékességének. A Swiss Halley AG. jogosult jelen szerződés és mellékleteinek tartalmát egyoldalúan módosítani. A mindenkor hatályos ÁSZF és mellékletei a Swiss Halley AG. által üzemeltetett weboldalon kerül közzétételre, és a közzétételt követő 8. napon lép hatályba. Azok a Tagjelöltek és Tagok, akik a módosításokat magukra nézve sérelmesnek tartják, jogosultak a Módosított szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül a szerződéstől elállni. Azok a Tagjelöltek és Tagok, akik elállási jogukkal nem élnek a szerződésmódosításokat magukra nézve kötelező hatállyal elfogadják. Jelen szerződés elfogadása a oldalon történt regisztráció hitelesítésével jön létre. A regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a regisztráció hitelesítésével a Tag és Swiss Halley AG. között online szerződés jön létre, mely szerződés írásban megtett szerződésnek minősül. Kijelentem, hogy a Swiss Halley AG. Üzletviteli szabályzatát, Etikai kódexét, Kompenzációs tervét, Adatkezelési szabályzatát, Fegyelmi eljárási szabályzatát, áttanulmányoztam és tudomásul veszem, hogy ezek elválaszthatatlan részét képezik jelen szerződésnek. Kijelentem, hogy jelen szerződés tartalmát elolvastam, megértettem, és mint akaratommal mindenben megegyező okiratot, jóváhagyólag elfogadom.

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya 1. Szerződés hatálya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjed (a továbbiakban: "ÁSZF") az Enicon Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 38. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1.8 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

1.8 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. Hotel-Market.hu ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a HABÓCZKI INGATLANFEJLESZTŐ KFT. (szék hely: 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3. fél

Részletesebben

Általános Felhasználási és Szerző

Általános Felhasználási és Szerző Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek Általános Felhasználási és Szerző dési Feltételek, mely tartalmazza a www.remekaron.hu weboldal tulajdonosa, üzemeltetője és az oldal látogatói és/vagy

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft.

Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft. Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft. A Társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szalag u. 4/9. Postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Szalag u. 4/9. A Társaság cégjegyzékszáma: Cg.15-06-

Részletesebben

LUI.HU - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - V.2013/01

LUI.HU - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - V.2013/01 I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák az Utazzitthon.hu Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett, a http://www.lui.hu/ weboldalon

Részletesebben

Mirmor.eu. Általános Szerződési Feltételek

Mirmor.eu. Általános Szerződési Feltételek 1 Mirmor.eu ÁSZF 2015. Mirmor.eu Általános Szerződési Feltételek Bevezetés A MIRMOR.EU ÁSZF szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a NAIL SHOP Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban:

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK AZ INLERNET TÖRZSVÁSÁRLÓI KÖZÖSSÉG TÖRZSVÁSÁRLÓI SZÁMÁRA Az Inlernet Worldwide AG. (a továbbiakban: "Inlernet") egy Nemzetközi Törzsvásárló Közösséget (a továbbiakban: "Inlernet-Rendszer") üzemeltet, melyben,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Üzletélénkítő program

Általános szerződési feltételek Üzletélénkítő program Általános szerződési feltételek Üzletélénkítő program Oleander Informatikai Kft. Az Oleander Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3534 Miskolc, Gőz u. 7.), mint szolgáltató

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Jelen dokumentum (a továbbiakban: Szerződés) részletezi azon a feltételeket, amelyek a DLM Consulting Kft. (a továbbiakban DLM) által nyújtott szolgáltatások Felhasználók általi

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

GREEN PASS Csoporthoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére

GREEN PASS Csoporthoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére GREEN PASS hoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére Budapest, 2014. november 19. 1147 BUDAPEST, CSÖMÖRI ÚT 18. TELEFON: +36 1 / 796 19 44. WWW.GREENPASS.PRO

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft.

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS ÜZLETI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési és Üzleti Feltételek (továbbiakban Üzletszabály vagy ÁSZF ) a DomainTank Informatikai Kft. (továbbiakban

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési Általános szerződési feltételek (ÁSZF) A Margit András Egyéni Vállalkozó Webparadicsom és Tárhely Olcsón üzletága által nyújtott internetes szolgáltatásokhoz 1. A Szolgáltató adatai A szolgáltató neve:

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások A SZÉCSÉNY ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET INTERNET BANK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ HATÁLYOS: 2014. JANUÁR 1-TŐL Fogalom meghatározások Bankszámla: a Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek az Artimus-Ház Kft által működtetett Magánflotta szolgáltatás ügyfelei számára

Általános Szerződési Feltételek az Artimus-Ház Kft által működtetett Magánflotta szolgáltatás ügyfelei számára Általános Szerződési Feltételek az Artimus-Ház Kft által működtetett Magánflotta szolgáltatás ügyfelei számára Artimus-Ház Autó és Ingatlan Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Levelezési cím: 2093

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

A Klapp.hu Szolgáltatás használatára vonatkozó szerződési feltételeket elolvastam, azokat elfogadom és azokkal egyetértek.

A Klapp.hu Szolgáltatás használatára vonatkozó szerződési feltételeket elolvastam, azokat elfogadom és azokkal egyetértek. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Az Klapp.hu társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Klapp.hu Tagok részére az interneten keresztül

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Archi-Host Kft. Általános Szerződési Feltételek. Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra

Archi-Host Kft. Általános Szerződési Feltételek. Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra Archi-Host Kft Általános Szerződési Feltételek Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra Székhely: Cím: 4145 Csökmő, Rajk L. 22. Telefon: 06 70 420 4001 Fax:

Részletesebben

Online. Reklám. Bevétel.

Online. Reklám. Bevétel. Online. Reklám. Bevétel. Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Sanoma Media Budapest Zrt. (Sanoma) által működtetett, a www.adbox.hu weboldalon elérhető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya és hatálya...3 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...3 1.2. Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya...3

Részletesebben

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A viszony.hu társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a regisztrált tagok (a Tagok ) részére az

Részletesebben

CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A CadIT constructing Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név regisztráció, weboldal

Részletesebben