FLEXKOM Általános Szerződéses Feltételek Értékesítési Partnerek részére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FLEXKOM Általános Szerződéses Feltételek Értékesítési Partnerek részére"

Átírás

1 FLEXKOM Általános Szerződéses Feltételek Értékesítési Partnerek részére 1. Alkalmazási terület (1) Az alábbi üzleti feltételek a FLEXKOM International Holding AG., Burgstraße Kreuzlingen, Svájc, képviseli: Cengiz Ehliz a felügyelő bizottság elnöke, üzleti címe ugyanitt (továbbiakban: FLEXKOM), valamint a független és önálló szerződéses partner (továbbiakban: Értékesítési Partner) közötti Értékesítési Partneri Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. (2) FLEXKOM szolgáltatásait kizárólag jelen üzleti feltételek alapján nyújtja. 2. Az Értékesítési Partneri Szerződés tárgya és létrejötte (1) FLEXKOM egy olyan gazdasági vállalkozás, amely Európában és Európán kívüli államokban többek között Értékesítési Partneri hálózaton keresztül forgalmazza az első World Wide Mega Mall-t, a FlexCard/Flexapp-et és egyéb, magas minőségű szolgáltatásokat (továbbiakban: Szolgáltatások). Az Értékesítési Partner feladata a FLEXKOM részére a fenti szolgáltatások forgalmazása (közvetítése). Tevékenységéért az Értékesítési Partner egy megfelelő mértékű közvetítői jutalékra jogosult, anélkül, hogy a szolgáltatások megvásárlására köteles lenne. (2) A fentieken túlmenően az Értékesítési Partnernek lehetősége van új Értékesítési Partnerek beszervezésére. Az Értékesítési Partner a beszervezett Értékesítési Partnerek szponzorálásáért egy megfelelő mértékű jutalékot kap az általuk közvetített forgalom után. A jutalék mértékéről a mindenkor hatályos Javadalmazási terv rendelkezik. Ahhoz, hogy az Értékesítési Partner beszervezésre jogosulttá váljon, egy E-Biz és egy Team Member licenc regisztrációjával valamint megszerzésével online aktiválnia kell a partneri kapcsolatot, ennek során az Értékesítési Partnernek adott esetben arra is lehetősége van, hogy a felkínált TM-licencek közül a számára legmegfelelőbbet kiválassza. A TM licencek megszerzésére a Startcsomagon (továbbiakban: Starter Set) keresztül van mód. A Starter Set tartalmazza a Business Team Member TM-licenct, melytől kezdődően FLEXKOM legalább 400 forgalmazható Flex-App-et bocsát rendelkezésre, ezek kereskedelmi értéke már meghaladja a teljes Starter Set mindenkori költségét. A Starter Set ezen felül tartalmaz egy megszemélyesített, videoklipekkel ellátott valamint az érdeklődők és a kapcsolatok kezelésére is alkalmas honlapot (Landingpage). Az internetes oldalhoz egy backoffice (háttériroda), is tartozik, amely a Értékesítési Partner számára folyamatosan aktuális és átfogó áttekintést ad a forgalmi adatairól, a jutalékairól és az ügyfélköre alakulásáról. A Starter Set tartalmazza továbbá a szerződés fennállásának legalább első 12 hónapjára a megszemélyesített honlap karbantartását és gondozását.

2 Az Értékesítési Partner ezen túlmenően a Javadalmazási tervben meghatározott számú személyre szóló QR kódot kap, ezeket az ügyfélkör kiépítése során FlexApp-ként (Flexalkalmazásként) továbbadhatja. Végeredményben a Starter Set a típusától függően további Starter Set-opciókat tartalmaz, melyek további szolgáltatásokat nyújtanak. A Starter Setszolgáltatások részletes leírását a mindenkor érvényes Javadalmazási terv tartalmazza. (3) Amennyiben az Értékesítési Partner elégedetlen az egyik általa megszerzett termékcsomaggal és/vagy az Értékesítési Partneri viszonnyal, úgy FLEXKOM a szerződés felbontásának jogszabályban meghatározott feltételei mellett pénzvisszafizetési-garanciát nyújt, ha a visszavételt a szerződés/szolgáltatás aktívvá válását követő 14 napon belül kérik. A szállítási költségek, az átutalási díjak valamint a forgalmazással és szolgáltatással kapcsolatos adók visszatérítésére a kötelező érvényű, ellentétes jogszabályi rendelkezések fenntartása mellett nincs mód. 3. A szerződés létrejöttének általános feltételei (1) Szerződéskötésre jogi személyekkel, személyegyesítő társaságokkal vagy olyan 18. életévüket betöltött természetes személyekkel van lehetőség, akik egyéni vállalkozók. Felhasználóval (fogyasztóval) szerződéskötésre nincs lehetőség. Természetes személyenként; személyegyesítő társaságonként (pl. Pjt., Kkt., Bt.) és jogi személyenként (pl. Rt., Kft., Ltd.,) csak egy Értékesítési Partneri ajánlat (regisztrációs kérelem) és egy szponzor megnevezése fogadható el. Amennyiben az Értékesítési Partner személyegyesítő társaság vagy jogi személy, akkor az Értékesítési Partneri regisztráció során köteles megadni minden szükséges információt az adott társaságról (mint pl. ügyvezető, a társaság székhelye, az illetékes cégbíróság és a cégjegyzékszám). FLEXKOM fenntartja magának a jogot, hogy a szükséges dokumentumokról, mint pl. a cégkivonat vagy a gazdasági társaság alapszabálya másolatot kérjen. (2) Amennyiben online megrendelő vagy megbízási nyomtatványokat használnak, úgy azok a szerződés szerves részét képezik. (3) Az Értékesítési Partner az online-regisztráció során köteles az Értékesítési Partneri kérelmet teljeskörűen és szabályszerűen kitölteni, és az online-kérelem elküldését megelőzően az Értékesítési Partnerekre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeket kipipálással elfogadni. Az Értékesítési Partner köteles a személyes és cégadataiban bekövetkezett bárminemű változást a backoffice-ban a Saját adatok pont alatt feltüntetett adatok megfelelő módosításával haladéktalanul FLEXKOM-nak bejelenteni. FLEXKOM fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben az Értékesítési Partnertől további adatokat kérjen. Az Értékesítési Partner által megküldött Értékesítési Partneri kérelem az onlineregisztrációtól számított 12 hónapig érvényes.

3 (4) FLEXKOM fenntartja magának a jogot arra, hogy az Értékesítési Partneri kérelmeket saját belátása szerint, indoklás nélkül elutasítsa. (5) A szerződés az Értékesítési Partneri kérelem FLEXKOM általi, Welcome Mail -ben (Üdvözlő ben) történő elfogadásával, azzal a felfüggesztő feltétellel jön létre, hogy az Értékesítési Partner 14 napos határidőn belül teljesíti a megállapodás szerinti befizetéseit. A befizetés elmaradása esetén további egyszeri 14 napos határidő áll az Értékesítési Partner rendelkezésére a megállapodás szerinti befizetés teljesítésére. Amennyiben az Értékesítési Partner hagyja, hogy eredménytelenül teljen le ez a póthatáridő is, úgy a szerződés egyelőre nem válik érvényessé, és a kétszer 14 napos eredménytelenül eltelt határidő időpontjától kezdve FLEXKOM a regisztrációtól számított 12 hónapos időtartamra inaktív státuszban tartja nyilván az Értékesítési Partnert. Ezen 12 hónap elteltét követően FLEXKOM jogosult az Értékesítési Partnert oly módon törölni a hálózati rendszeréből, hogy az Értékesítési Partner hálózati rendszerben betöltött pozíciója FLEXKOM-ra száll át. Az Értékesítési Partner csak ezt 12 hónapos határidőt követően regisztrálhatja magát ismételten egy másik szponzor alatt a FLEXKOM-nál. (6) Abban az esetben, ha az Értékesítési Partner az (1) és (3) bekezdésekben szabályozott kötelezettségeket nem teljesíti, úgy FLEXKOM minden előzetes figyelmeztetés nélkül jogosult az Értékesítési Partneri Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és adott esetben az esetlegesen kifizetett jutalékokat visszakövetelni. Azonnali hatályú felmondás esetén FLEXKOM kifejezetten fenntartja magának a jogot további kártérítési igények érvényesítésére. 4. Az Értékesítési Partner státusza vállalkozóként/ Az Értékesítési Partner kötelezettségei (1) Az Értékesítési Partner önálló és független vállalkozóként végzi tevékenységét. Az Értékesítési Partner FLEXKOM-nak nem munkavállalója, nem kereskedelmi képviselője vagy alkusza. Az Értékesítési Partner nem köteles semminemű értékesítési eredményt felmutatni, vásárolni vagy egyéb tevékenységet kifejteni. Az Értékesítési Partner a jelen szerződéses kötelezettségeken túlmenően nem áll a FLEXKOM utasításainak hatálya alatt, és üzleti tevékenységének kockázatát teljeskörűen viseli, beleértve valamennyi üzleti költsége viselésének kötelezettségét és munkavállalói szabályszerű kifizetését. Az Értékesítési Partner köteles vállalkozását a rendes kereskedő gondosságával berendezni és működtetni, ehhez a saját irodahelyiségek működtetése vagy a jó kereskedő gondosságával fenntartott munkahely is hozzátartozik. (2) Az Értékesítési Partner önálló vállalkozóként egyedül felel a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásáért, beleértve az adóügyi- és társadalombiztosítási előírásokat is (pl. közösségi adószám igénylése vagy munkavállalói bejelentése az egészségbiztosítás

4 nyilvántartásába), úgyszintén felel a működési engedély megszerzéséért, amennyiben az szükséges. Ezzel biztosítja az Értékesítési Partner, hogy a FLEXKOM-nál végzett tevékenységéből származó jutalékbevétele után az adót szabályszerűen a székhelyén fizeti meg. FLEXKOM fenntartja magának a jogot, hogy a megállapodás szerinti jutalékból levonja a mindenkori adók és járulékok összegét, ill. hogy olyan összegű kártérítést vagy költségtérítést követeljen, mely kár/költség őt a fenti előírások megszegéséből adódóan terheli, kivéve ha a kárért vagy a költségért nem az Értékesítési Partner felelős. FLEXKOM nem fizeti meg az Értékesítési Partner helyett a társadalombiztosítási járulékot. Az Értékesítési Partner nincs felhatalmazva arra, hogy a FLEXKOM nevében nyilatkozatot tegyen vagy kötelezettségeket vállaljon. (3) Az Értékesítési Partner köteles személyes jelszavait és bejelentkezési ismertetőit harmadik személy hozzáférésétől megóvni. (4) Az Értékesítési Partner tevékenysége során harmadik személy jogait nem sértheti, harmadik személyt nem zaklathat és az érvényes jogszabályi előírásokat nem szegheti meg. Reklámcélú ek küldése során az Értékesítési Partner csak a FLEXKOM által rendelkezésére bocsátott címet használhatja; saját címét ilyen reklámcélokra nem használhatja fel. A reklámcélú ek kiküldésére a nem kívánatos, a címzett beleegyezése nélkül küldött reklámcélú ek, reklámcélú faxok, reklámcélú telefonhívások (az úgynevezett automatikus telefonüzenetek is) és a reklámcélú sms-ek (Spam) küldésének tilalma is vonatkozik. Tilos az olyan jogellenes cselekmények végrehajtása, ill. az azokkal való visszaélés, mint pl. a tiltott vagy tisztességtelen reklám használata. Az Értékesítési Partner a FLEXKOM-termékekről vagy a FLEXKOM-forgalmazási rendszerről különösen hamis vagy megtévesztő adatokat nem tehet közzé. Ezen túlmenően az Értékesítési Partner a kereseti lehetőségeket vagy az saját jutalékára vonatkozó adatokat harmadik személy felé különösen reklámintézkedésekkel összefüggésben nem népszerűsítheti. (5) Az Értékesítési Partner egyéb konkurens termékeket (szolgáltatásokat) nem népszerűsíthet és/vagy forgalmazhat. Amennyiben az Értékesítési Partner egyidejűleg több olyan vállalatnál tevékenykedik, melyek FLEXKOM-nak nem versenytársai, kötelezettséget vállal arra, hogy a mindenkori tevékenységet (a mindenkori alsó ágaival együtt) úgy alakítja, hogy az a másik vállalatnál folytatott tevékenységével kapcsolatba ne kerüljön, azzal össze ne mosódjon. Ezen felül az Értékesítési Partner más FLEXKOM Értékesítési Partnereket egyéb termékek forgalmazására nem csábíthat. Ezen túlmenően az Értékesítési Partner az Értékesítési Partneri Szerződés megkötésével más Értékesítési Partnerek ellen nem véthet, és egyéb, az Értékesítési Partner és más vállalatok között létrejött olyan forgalmazási szerződéseket nem szeghet meg, melyek kikötései még hatályosak. (6) Az Értékesítési Partner köteles FLEXKOM és annak struktúrája üzemi titkait teljes titoktartással kezelni. Üzleti titoknak minősülnek különösen az alsó ágak tevékenységére FlexKom International Holding AG CH- Switzerland 8280 Kreuzlingen Burgstrasse 8 E- Mail: Internet: Telephone: +41(0) 715 / Chairman of the Board of Directors: Cengiz Ehliz CH ROC Kanton Thurgau

5 vonatkozó és azzal kapcsolatos információk. Ez a kötelezettség az Értékesítési Partneri Szerződés megszűnését követően is fennáll. (7) FLEXKOM minden piacon (országban) jogi szempontból ellenőrzött, a backoffice-ba feltöltött marketing és értékesítési anyagokat bocsát az Értékesítési Partner rendelkezésére. Ez megóvja az Értékesítési Partnert a figyelmeztetésektől és biztonságot nyújt számára. Saját értékesítési anyagok, saját termékismertetők vagy egyéb saját készítésű média, honlapok és egyéb reklámeszközök használata, előállítása és terjesztése mindenkor csak FLEXKOM előzetes, bármikor visszavonható, írásos engedélyével megengedett. A FLEXKOM-termékek interneten történő népszerűsítése kizárólag az honlapra feltöltött reklámeszközök és reklámüzenetek felhasználása mellett megengedett. Az Értékesítési Partner egyetlen helyen sem közölhet adatokat a jövedelméről vagy a FLEXKOM által nyújtott kereseti lehetőségekről. Abban az esetben, ha az Értékesítési Partner FLEXKOM szolgáltatásait egyéb internetes médiában, mint pl. közösségi oldalakon (pl. Facebook), online blogokban vagy chat szobákban népszerűsíti, szintén csak a feltöltött, hivatalos FLEXKOM-reklámüzeneteket használhatja, és egyetlen helyen sem közölhet adatokat a jövedelméről vagy a FLEXKOM által nyújtott kereseti lehetőségekről. Az Értékesítési Partner egyetlen esetben sem értékesíthet vagy forgalmazhat egyéb módon saját készítésű marketing és/vagy értékesítési anyagokat a FLEXKOM más Értékesítési Partnerei részére. (8) FLEXKOM szolgáltatásait az Értékesítési Partnerek visszavonásig, a mindenkori érvényes jogszabályi keretek között házi rendezvényeken, online-házi rendezvényeken, online hálózati rendezvényeken vagy online konferenciákon mutathatják be és/vagy értékesíthetik. Az Értékesítési Partner a szolgáltatásokat ezen kívül a jutaléktervben meghatározottak szerint, vagy FLEXKOM előzetes írásbeli hozzájárulásával prezentálhatja vásárokon és szakkiállításokon. Ennek feltétele azonban, hogy az Értékesítési Partner olyan típusú bemutatót tartson, amely nem sérti a FLEXKOM standardet. További kikötés ebben az esetben, hogy az Értékesítési Partner a vásáron nem kínálhatja versenytársak termékeit. FLEXKOM termékeit egyébként gasztronómiai egységekben és egyéb kiskereskedelmi egységekben, mint pl. szupermarketekben vagy benzinkutaknál csak abban az esetben szabad forgalmazni, ha az Javadalmazási tervben foglaltak értelmében kifejezetten megengedett, egyéb esetekben csak FLEXKOM előzetes, írásbeli hozzájárulásával. (9) Tilos a szolgáltatásokat árveréseken, nyilvános vagy privát bolhapiacokon, zsibvásárokon, cserebörzéken, áruházakban, internetes piacokon, mint pl.: ebay, Amazon, vagy hasonló értékesítési helyeken ajánlani. (10) Az Értékesítési Partner jelen szerződéses tevékenysége során nem keltheti azt a látszatot, hogy a FLEXKOM megbízásából, vagy annak nevében, valamint a FLEXKOM-tól nem függetlenül, annak utasítására jár el. Éppen ellenkezőleg, az Értékesítési Partner csak mint független és önálló FLEXKOM Értékesítési Partner léphet fel. Internetes honlapokon,

6 levélpapírokon, névjegykártyákon, autófeliratokon valamint hirdetésekben, reklámanyagokban és hasonló dokumentumokban az Értékesítési Partner csak mint a felelősséget egyedül viselő személy jelenhet meg; úgyszintén használnia kell az Értékesítési Partnernek a Független FLEXKOM Értékesítési Partner kiegészítő megjelölést. Továbbá az Értékesítési Partner FLEXKOM nevében, a vállalat részére, annak érdekében, ill. a vállalat nevében hitelkérelmet nem nyújthat be, hitelt nem vehet fel, kiadásokat nem eszközölhet, kötelezettségeket nem vállalhat, bankszámlákat nem nyithat, egyéb szerződéseket nem köthet, és egyéb formában kötelező érvényű szándéknyilatkozatot sem tehet. (11) Valamennyi utazási költséget, járulékos költséget, irodaköltséget, telefonköltséget és a reklámanyagokra fordított egyéb kiadásokat egyedül az Értékesítési Partner viseli. (12) Az Értékesítési Partner üzleti tevékenysége során nem jogosult a versenytársak márkáiról negatív, becsmérlő vagy egyébként jogszabályokba ütköző módon említést tenni, ill. más vállalatokról negatívan vagy becsmérlően nyilatkozni, és ilyen negatív, becsmérlő vagy egyéb módon jogszabályokba ütköző minősítéseket más vállalatok Értékesítési Partnereinek átcsábítására felhasználni. (13) Valamennyi, a backoffice-ban mindenkor rendelkezésre álló FLEXKOM prezentáció, reklám-, oktatási- és filmanyag stb. (beleértve a fényképeket is) szerzői jogi védelem alatt áll. Ezeket az Értékesítési Partner a FLEXKOM-nál folytatott tevékenysége során a megadott keretek között, jelen, Értékesítési Partnerekre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételekben meghatározott további kötelezettségek betartása mellett használhatja fel. Ezen túlmenően az Értékesítési Partner nem jogosult a fent megnevezett anyagokat FLEXKOM kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül sem egészben, sem kivonatosan sokszorosítani, terjeszteni, nyilvánosan hozzáférhetővé tenni vagy feldolgozni. (14) FLEXKOM nevének, márkajelzéseinek, művei megjelölésének és üzleti megjelöléseinek (továbbiakban: Ismertetőjel) bárminemű használata, felhasználása csak FLEXKOM kifejezett, előzetes, írásbeli hozzájárulásával engedélyezett. Ezen szabály alkalmazandó azon domainek, vagy címek regisztrálása tekintetében is, amelyek FLEXKOM Ismertetőjelét bármely módon, vagy formában tartalmazzák. FLEXKOM kérheti, hogy azokat a domaineket, vagy e- mail címeket, amelyek a FLEXKOM Ismertetőjelét valamely módon, vagy formában tartalmazzák, és amelyek használatát FLEXKOM írásban nem engedélyezte, az Értékesítési Partner töröltesse, vagy amennyiben ez a domain-eket érinti, azokat FLEXKOM-ra átruházza. Amennyiben FLEXKOM az átruházandó domaint átveszi, úgy vállalja az annak átvételével kapcsolatos költségeket. (15) A természetes, valamint a jogi személyek egyaránt csak a marketingtervben meghatározott pozíció megszerzésére jogosultak. Tilos a bónuszokkal való manipuláció. Ide tartozik különösen olyan Értékesítési Partnerek szponzorálása, akik a FLEXKOM üzleti tevékenységgel ténylegesen nem foglalkoznak (ún. strómanok), úgyszintén ide tartozik a nyílt

7 vagy leplezett többes regisztráció. Ebben a tekintetben tilos házastárs, rokon, cég, jogi személyiségű gazdasági társaságok, személyegyesítő társaságok, vagyonkezelő társaságok vagy egyéb harmadik személyek neveinek jelen rendelkezés megkerülése céljából történő felhasználása. (16) Az Értékesítési Partner szerződése felmondását követően ismételten regisztrálhatja magát egy másik szponzor alatt a FLEXKOM-nál. Ennek feltétele, hogy a felmondás és az Értékesítési Partner régi pozíciója felmondásának FLEXKOM általi visszaigazolása legalább 12 hónappal korábban történt, és a szerződést felmondó Értékesítési Partner ezidő alatt nem folytatott tevékenységet a FLEXKOM-nál. (17) Az Értékesítési Partner nem válaszolhat a FLEXKOM-mal, annak termékeivel, a FLEXKOM Javadalmazási tervével vagy egyéb FLEXKOM szolgáltatásokkal kapcsolatos sajtómegkeresésekre. Az Értékesítési Partner köteles valamennyi sajtómegkeresést haladéktalanul a FLEXKOM felé továbbítani. (18) Az Értékesítési Partner kizárólag azokban az országokban (államokban) forgalmazhat FLEXKOM szolgáltatásokat és szervezhet be új Értékesítési Partnereket, mely országokat a FLEXKOM már hivatalosan megnyitotta. (19) Az Értékesítési Partner törzsadataiban (pl. cím, név, bankadatok, stb.) bekövetkezett változásokat haladéktalanul, legkésőbb a változás bekövetkezését követő 10 nap múlva a backoffice-ban a Saját adatok pont alatt feltüntetett adatok megfelelő módosításával FLEXKOM-nak bejelenteni. 5. Figyelmeztetés, kötbér, kártérítés, mentesülés a felelősség alól (1) Amennyiben az Értékesítési Partner a jelen szerződés 4. -ban szabályozott valamely kötelezettségét első alkalommal megszegi, úgy FLEXKOM írásban figyelmezteti az Értékesítési Partnert, hogy 10 napon belül szüntesse meg a kötelezettségszegést. (2) Amennyiben az (1) pontban megjelölt határidő elteltét követően az Értékesítési Partner egy újabb, az előzővel megegyező vagy ahhoz hasonló kötelezettségszegést követ el, vagy az eredetileg sérelmezett kötelezettségszegést nem szünteti meg, úgy azonnal esedékessé válik egy, a FLEXKOM belátása szerinti mértékű kötbér, melynek felülvizsgálata jogvita esetén az illetékes Megyei bíróság (német Tartományi bíróság) feladata. Az Értékesítési Partner köteles a kötbér érvényesítésével összefüggésben felmerülő további ügyvédi költséget megtéríteni. (3) Az Értékesítési Partner tekintet nélkül a kivetett kötbérre minden olyan FLEXKOM-nak okozott kárért is felel, melyet a 3., 4., 6., 13. (2) bekezdés szerinti kötelezettségek megszegése vagy az Értékesítési Partneri Szerződés megszegése, vagy FLEXKOM egyéb

8 jogainak megsértése idézett elő, kivéve, ha a kötelezettségszegésért nem az Értékesítési Partner felelős. (4) Amennyiben az Értékesítési Partner a 3., 4., 6., 13. (2) bekezdésben szabályozott valamely kötelezettségének megszegése, vagy egyéb jogszerűtlen magatartása miatt harmadik fél FLEXKOM-mal szemben igényt támaszt, úgy az Értékesítési Partner FLEXKOM első felhívására mentesíti FLEXKOM-ot ezen igények alól. Ebben a tekintetben az Értékesítési Partner különösen arra vállal kötelezettséget, hogy átvállalja FLEXKOM ezzel összefüggésben felmerülő valamennyi költségét, különösen az ügyvédi, bírósági és kártérítési költségeket. 6. Értékesítési Partner védelme / Nincs területi védelem/ Különös jogosultság (1) Minden aktív Értékesítési Partner esetében, aki új Értékesítési Partnert szervez be - amennyiben FLEXKOM a szerződést a 3. (4) bekezdés szerinti felfüggesztő feltétellel elfogadja - az új, (beszervezett) Értékesítési Partnert a saját struktúrájába utalják (Értékesítési Partner védelme), az adott struktúrában való elhelyezés tekintetében a regisztrációs kérelem FLEXKOM-hoz történő beérkezésének dátuma és időpontja az irányadó. Amennyiben két Értékesítési Partner ugyanazon új Értékesítési Partner tekintetében jelenti be magát szponzornak, úgy FLEXKOM csak az időben első regisztrációban megjelölt szponzort veszi figyelembe. (2) A szponzorvonalak betartása a FLEXKOM forgalmazási rendszer egyik alapvető eleme és elengedhetetlen üzleti alapként szolgálja valamennyi Értékesítési Partner védelmét. Az Értékesítési Partnernek egy másik vonalba, struktúrába történő áthelyezésére nincs mód. Amennyiben egy Értékesítési Partner egy stróman-non, a házastársán, egyéb rokonán, egy cégen, egy jogi személyiséggel rendelkező társaságon, egy személyegyesítő társaságon vagy egy vagyonkezelő társaságon keresztül próbálja akár egy másik vonalba való váltás céljából, vagy valótlan dolgokat színlelve egy ilyen Értékesítési Partneri jogviszony létrehozása céljából többszörösen regisztrálni magát, úgy ez közvetlen, rendkívüli, előzetes figyelmeztetés nélküli, azonnal felmondással az Értékesítési Partneri jogviszony megszűnését eredményezheti. (3) A magát regisztráló Értékesítési Partner köteles a szponzoráló Értékesítési Partner azonosítóját (Szponzor-ID) is szabályszerűen és teljeskörűen megadni. FLEXKOM jogosult forgalmazási rendszeréből az Értékesítési Partner nevét és címét törölni, amennyiben helytelen a Szponzor-ID, vagy a reklámküldeménye és levélküldeményei elköltözött, elhalálozott, nem kereste, ismeretlen vagy egyéb hasonló jelzéssel érkeznek vissza és az adott Értékesítési Partner hibás adatait elvárható határidőn belül nem helyesbíti. Amennyiben FLEXKOM-nak a kézbesíthetetlen reklámküldemények és csomagok miatt költsége keletkezett, úgy jogosult ezeket a költségeket visszakövetelni az érintett Értékesítési Partnertől, kivéve, ha nem az adott Értékesítési Partner felelős a hibás kézbesítésért.

9 (4) Kizárólagos területi hatály (területvédelem) az Értékesítési Partnert alapvetően nem illeti meg, kivéve, ha ezt a területvédelmet a Javadalmazási terv az adott Értékesítési Partner részére kifejezetten biztosítja. (5) Az Értékesítési Partner csak abban az esetben jogosult ügyfélszerzésre az ún. Sportegyesületi és hotelkoncepcióban feltüntetett FLEXKOM ügyfelek köréből, ha Global Team Member (továbbiakban: GTM) pozícióban van, és a további, a Javadalmazási tervben feltüntetett feltételek teljesültek. Ez a GTM Értékesítési Partnerként saját régiójában a kiskereskedők/szolgáltatók csoportjának kiépítéséért felelős, és ezért a tevékenységéért külön jutalékban részesül, melynek mértékéről a Javadalmazási terv rendelkezik. 7. Adminisztrációs, gondozási és karbantartási díj, a honlap és a backoffice-ok használati joga és karbantartási költségei/az árak testreszabása (1) Valamely Startcsomag megszerzésével az Értékesítési Partner többek között jogosulttá válik a FLEXKOM 12 hónapos szerviz és gondozási szolgáltatásainak igénybevételére, valamint egy megszemélyesített honlap (Landingpage) és a backoffice használatára, beleértve valamennyi ott kínált szolgáltatást és eszközt (forgalmazási licenc). A 13. hónaptól merül fel az éves adminisztrációs- gondozási és karbantartási átalánydíj, melynek mértékét a Javadalmazási terv szabályozza, és mely tartalmazza a fent említett használati jogot ugyanúgy, mint további 100 QR kód átadását (a backoffice-ba feltöltve). Az éves adminisztrációs- gondozási és karbantartási díj kiegyenlítése FLEXKOM választása szerint vagy a díj Értékesítési Partner általi megfizetésével, vagy az Értékesítési Partner jutalékszámláján lévő egyenleg terhére történik. Az Értékesítési Partner már most kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy FLEXKOM a díjat a jutalékszámlája terhére számolja el. (2) FLEXKOM - különös tekintettel a piaci helyzet és/vagy a licencstruktúra változásaira fenntartja magának a jogot, hogy az Értékesítési Partner által fizetendő árakat, vagy a megrendeléskor a termékekért járó pontokat, a Javadalmazási tervet vagy a használati díjakat egy új elszámolási időszak kezdetével módosítsa, kiváltképpen megemelje. 8. Reklámeszközök, juttatások, adatfeldolgozás (1) FLEXKOM valamennyi ingyenes reklámeszköze és egyéb ingyenes juttatása a jövőre nézve bármikor visszavonható. (2) Az Értékesítési Partner részére FLEXKOM ingyenesen végzi az adatok feldolgozását, ezzel kapcsolatban FLEXKOM kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben szervizdíjat vezessen be.

10 9. Fizetési feltételek/jutalékfizetési módok/átruházás tilalma (1) FLEXKOM fenntartja magának a jogot, hogy az első jutalék-kifizetés előtt felkérje az Értékesítési Partnert (a backoffice-ban rögzítendő) adószáma vagy közösségi adószáma, valamint bejelentett vállalkozói tevékenysége igazolására. (2) Az Értékesítési Partner jutalékainak kifizetése az Értékesítési Partner által a backoffice-ban feltüntetendő bankszámlára vagy a backoffice-ban megnevezett egyéb fizetési módok formájában történik. (3) Valamennyi jutalék-kifizetés a mindenkor érvényes Marketing-/Javadalmazási terv alapján történik. (4) FLEXKOM a törvényes előírások keretein belül jogosult érvényesíteni a visszatartási jogot. FLEXKOM továbbá akkor élhet jutalék-visszatartási jogával, ha az Értékesítési Partner az első kifizetést megelőzően nem mutatta be az összes szükséges dokumentumot [lásd (1) - (2) bekezdés]. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben FLEXKOM jutalék-visszatartási jogát gyakorolja, az Értékesítési Partnert a jutalék visszatartásának idejére kamat nem illeti meg. (5) FLEXKOM jogosult az Értékesítési Partnerrel szemben őt megillető követeléseibe az Értékesítési Partner jutalék iránti követeléseit részben vagy egészben beszámítani. Amennyiben valamely ügyfél általi vásárlás vagy igénybevett szolgáltatás tekintetében az ügylet utóbb meghiúsult, de a jutalék kifizetése már megtörtént, úgy a már teljesített jutalékot az Értékesítési Partner köteles visszatéríteni a FLEXKOM részére. A visszatérítésre az ügyfél általi vásárlás meghiúsulásának hónapjában, adott esetben a fennálló jutalékkövetelésekbe való beszámítással és a kvalifikáció során figyelembe vett forgalom levonása mellett kerül sor. (6) Az Értékesítési Partner beszámításra akkor jogosult, ha az ellenkövetelés vitathatatlan vagy jogerősen megállapításra került. (7) Az Értékesítési Partnerek Értékesítési Partneri Szerződésekből származó szerződéses partneri követeléseinek engedményezését, elzálogosítását szerződő felek kizárják. Tilos a szerződést harmadik fél jogaival megterhelni. (8) A hibás jutalékokról, bónuszokról vagy egyéb kifizetésekről a hibás kifizetést követő 60 napon belül írásban tájékoztatni kell FLEXKOM-ot. A fenti határidőt követően a jutalék-, bónusz- vagy egyéb kifizetéseket elfogadottnak kell tekinteni. (9) FLEXKOM az Értékesítési Partner részére naponta rendelkezésre bocsátja a jutalékokat, így azokat az Értékesítési Partner naponta lehívhatja. 10. Az Értékesítési Partner működésének felfüggesztése FlexKom International Holding AG CH- Switzerland 8280 Kreuzlingen Burgstrasse 8 E- Mail: Internet: Telephone: +41(0) 715 / Chairman of the Board of Directors: Cengiz Ehliz CH ROC Kanton Thurgau

11 (1) Amennyiben az Értékesítési Partner FLEXKOM felhívása ellenére a regisztrációhoz és a jutalékok kifizetéséhez szükséges követelmények tudomásulvételétől számított 30 napon belül valamennyi szükséges dokumentumot nem ad át FLEXKOM részére, úgy FLEXKOM jogosult a bekért dokumentumok átadásáig az Értékesítési Partner működését a forgalmazási rendszerben átmenetileg felfüggeszteni, így az Értékesítési Partner nem tud szolgáltatásokat közvetíteni, sem más Értékesítési Partnereket a forgalmazási rendszerbe beszervezni, továbbá nem tudja az Értékesítési Partneri szolgáltatásokat igénybe venni. Ugyanez érvényes akkor is, ha az Értékesítési Partner a fizetési felszólítás és a vonatkozó határidő eredménytelen eltelte ellenére is elmulasztotta a 7. (1) bekezdésben feltüntetett adminisztrációs- gondozási és karbantartási díj befizetését, így ebben az esetben az Értékesítési Partner a befizetés pótlásának időpontjáig vagy a szerződés megszüntetéséig felfüggesztésre (inaktív státuszba) kerül. A felfüggesztés időszaka nem jogosítja fel az Értékesítési Partnert a szerződés rendkívüli felmondására, kivéve, ha a felfüggesztésért nem ő a felelős. (2) Azok a jutalékigények, melyek kifizetésére az (1) bekezdésben feltüntetett okokból nincs mód, a FLEXKOM belő elszámolásában tartalékként lesznek lekönyvelve, és legkésőbb a törvényben meghatározott elévülési határidőn belül elévülnek. Ez nem vonatkozik az adminisztrációs- gondozási és karbantartási díj megfizetésének elmulasztásából adódó felfüggesztés esetére, mivel ilyen okból történő felfüggesztés esetén, annak ideje alatt nem keletkezik jutalékigény és nem történik jutalék-kifizetés sem. (3) FLEXKOM jogosult továbbá felfüggeszteni az Értékesítési Partnert, amennyiben a részére küldött levélküldemények és küldemények elköltözött, elhalálozott, nem kereste, ismeretlen vagy egyéb hasonló jelzéssel érkeznek vissza FLEXKOM-hoz. (4) Függetlenül az (1) bekezdésben megnevezett felfüggesztési okoktól FLEXKOM fenntartja magának a jogot, hogy az Értékesítési Partnert alapos okból felfüggessze. FLEXKOM különösen fenntartja magának a jogot, hogy az Értékesítési Partner FLEXKOM rendszerhez való hozzáférését (online is) időbeli korlátozás nélkül zárolja, amennyiben az Értékesítési Partner megszegi a 3., 4., 6. és 13. (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségeket, vagy egy hatályos jogszabály előírásait, vagy egyéb alapos ok fennállása esetén, ha az Értékesítési Partner FLEXKOM vonatkozó figyelmeztetése ellenére az 5. -ban meghatározott határidőn belül sem szünteti meg az adott kötelezettségszegést. A 3., 6. és 13. (2) bekezdésben szabályozott kötelezettségek megszegése esetén FLEXKOM előzetes figyelmeztetés nélkül is jogosult végrehajtani a felfüggesztést. 11. A szerződés tartama és megszüntetése valamint a megszüntetés következményei /Az Értékesítési Partner elhalálozása FlexKom International Holding AG CH- Switzerland 8280 Kreuzlingen Burgstrasse 8 E- Mail: Internet: Telephone: +41(0) 715 / Chairman of the Board of Directors: Cengiz Ehliz CH ROC Kanton Thurgau

12 (1) Felek az Értékesítési Partneri Szerződést határozatlan időre kötik. Az Értékesítési Partner az írásbeliség kikötésének betartása mellett, a következő adminisztrációs- gondozási és karbantartási díj esedékességére, három hónapos határidővel mondhatja fel a szerződést. FLEXKOM lemond a rendes felmondás jogáról. Amennyiben az Értékesítési Partner a 7. (1) bekezdésben meghatározott adminisztrációs- gondozási és karbantartási díjat a vonatkozó fizetési felszólítás és az azt követő további díjfizetési felszólítás ellenére sem egyenlíti ki, a szerződés a 10. (1) és (2) bekezdésben meghatározott következményekkel az azt követő 6 hónapra inaktívvá válik. Amennyiben az Értékesítési Partner ezen inaktív periódus elteltét követően sem fizeti meg a díjat, úgy FLEXKOM ezen utolsó határidő letelte után él a rendkívüli felmondás jogával. (2) FLEXKOM jogosult továbbá az Értékesítési Partner tekintetében rendkívüli felmondással élni, amennyiben levélküldemények és küldemények elköltözött, elhalálozott, nem kereste, ismeretlen vagy egyéb hasonló jelzéssel érkeznek vissza, és az adott Értékesítési Partner hibás adatait 30 napon belül nem helyesbíti. FLEXKOM a felmondást megelőzően - amennyiben ez lehetséges és elvárható - figyelmeztetés útján felszólítja az Értékesítési Partnert adati helyesbítésére. (3) A felmondó félnek az írásbeliség kikötésének betartása mellett, postai úton kell eljuttatnia a felmondást. (4) Az Értékesítési Partneri Szerződés legkésőbb az Értékesítési Partner halálával, vagy az Értékesítési Partner törlésének cégbírósági általi, cégjegyzékben történt bejegyzésével megszűnik. A törvényi feltételek betartása mellett az Értékesítési Partneri Szerződés örökölhető. Az örökössel/örökösökkel alapvetően 6 hónapon belül új Értékesítési Partneri Szerződést kell kötni, mely által az/azok megszerzi/k az örökülhagyó jogait és vállalja/vállalják annak kötelezettségeit. Az elhalálozást Halotti anyakönyvi kivonattal kell igazolni. Amennyiben készült végrendelet az Értékesítési Partneri Szerződés örökléséről, úgy be kell mutatni a végrendelet közjegyző által hitelesített másolatát. Amennyiben fenti feltételek a hat hónapos határidő elteltével nem teljesülnek, valamennyi szerződéses jog és kötelezettség FLEXKOMra száll. A hat hónapos határidő kivételes esetben méltányos mértékben meghosszabbítható, amennyiben egyedi esetekben az örökös/örökösök számára aránytalanul rövidnek bizonyul. (5) Amennyiben pl. az életkora vagy egy betegség miatt nem elvárható az Értékesítési Partnertől, hogy tevékenységét tovább folytassa, FLEXKOM kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéses jogviszonyt a továbbiakban egy, az Értékesítési Partner által megnevezett személlyel folytatja. A (4) bekezdés fenti, halálesetre vonatkozó szabályozásai a szerződéses jogviszony ilyen formában történő folytatására megfelelően vonatkoznak. (6) Figyelem nélkül az (1) bekezdésben meghatározott felmondási okra, FLEXKOM fenntartja magának a rendkívüli felmondás jogát. Rendkívüli felmondási ok különösen a 4. -ban szabályozott kötelezettségek megszegése, amennyiben az Értékesítési Partner az 5.

13 szerinti, a kötelezettségszegés megszüntetésére vonatkozó kötelezettségét határidőn belül nem teljesíti, vagy ha a kötelezettségszegés beszüntetését követően egy későbbi időpontban újból ugyanazt vagy egy hasonló kötelezettségszegést követ el. Abban az esetben, ha az Értékesítési Partner a 3., 6. és a 13. (2) bekezdésekben szabályozott kötelezettségeket megszegi, úgy FLEXKOM minden előzetes figyelmeztetés nélkül élhet a rendkívüli felmondás jogával. (7) Rendkívüli felmondási okot szolgáltat mindkét fél számára, ha a másik féllel szemben csődeljárást indítottak, vagy az ilyen eljárás beindítása iránti kérelmet a költségeket fedező vagyon hiányában elutasították, vagy a másik fél egyébként fizetésképtelen, vagy a felszámolási eljárás keretében egy eskü hatályával bíró nyilatkozatot tett a fizetésképtelenségről. (8) A rendkívüli felmondás joga nem érinti a további jogigényeket. (9) Azoknak a domainek-nek, vagy címeknek a használata, amelyek a FLEXKOM nevet vagy FLEXKOM egyik márkáját, üzleti megjelölését vagy egyik műve címét tartalmazzák a szerződés megszüntetését követően nem megengedett, és azokat - amennyiben domainekről van szó köteles az Értékesítési Partner FLEXKOM-nak az átruházással együtt járó költségek ellenében átadni. (10) Egy szerződés megszüntetése után újbóli szerződéskötésre legkorábban csak a megszűnést követő 12 hónap elteltével kerülhet sor. (11) Amennyiben a jelen szerződéses jogviszonyt FLEXKOM rendkívüli felmondással, vagy az Értékesítési Partner rendes felmondás útján megszünteti, úgy az Értékesítési Partnert a jogviszony megszűnését követően semminemű további jutalék vagy szolgáltatás nem illeti meg. Egyébként az Értékesítési Partner a szerződés megszüntetésekor nem támaszthat kereskedelmi képviselőket megillető kompenzációs igényt, hiszen ő a (német) Kereskedelmi törvénykönyv értelmében, nem minősül kereskedelmi képviselőnek. Az az Értékesítési Partner, aki jogosan, rendkívüli úton mondja fel jogviszonyát, elveszíti jutalékjogosultságát, amennyiben a felmondást követően FLEXKOM más Értékesítési Partnerét közvetlenül vagy harmadik fél bevonásával átcsábítja, vagy megpróbálja átcsábítani, vagy amennyiben a 4. (6) bekezdésében foglalt kötelezettségét megszegi. (12) Amennyiben az Értékesítési Partner FLEXKOM-tól az Értékesítési Partneri Szerződéstől független, egyéb szolgáltatásokat is igénybe vesz, úgy ezek a szolgáltatások az Értékesítési Partneri Szerződés megszüntetésével is változatlanul érvényben maradnak, kivéve, ha az Értékesítési Partner a jogviszony felmondásakor egyben azok megszüntetését is kifejezetten kéri. Amennyiben az Értékesítési Partner a szerződés megszüntetését követően továbbra is igénybe veszi FLEXKOM szolgáltatásait, akkor szokványos ügyfélként lesz nyilvántartva.

14 (13) Az Értékesítési Partneri Szerződés rendes úton történő felmondása esetén, az Értékesítési Partner kérheti azoknak az értékesítést támogató eszközöknek a díj visszatérítése melletti visszavételét, amelyeket a felmondás hatálybalépését megelőző 12 hónapban vásárolt FLEXKOM-nál, amennyiben az anyagot FLEXKOM újrafelhasználhatónak minősíti. Az újraértékesítésre alkalmas értékesítést támogató eszköz átvételét követően FLEXKOM az Értékesítési Partnernek visszatéríti az eredeti nettó vételár 90 %-át, azonban a visszaküldés esetleges költségeit nem téríti meg. (14) A szerződés felmondás útján történő megszűnésével az Értékesítési Partner pozíciója FLEXKOM forgalmazási rendszerében a FLEXKOM-ra száll. 12. A felelősség kizárása (1) FLEXKOM mások életének, testi épségének és egészségének megkárosításából adódó károkért csak akkor felel, amennyiben a kárt FLEXKOM vagy annak alkalmazottai, teljesítési segédei súlyosan gondatlan vagy szándékos magatartása, vagy valamely lényeges szerződéses kötelezettség nekik felróható megszegése (pl. jutalék-kifizetés) okozta. Ez érvényes a szerződéses tárgyalások során a kötelezettségek megszegéséből fakadó károkra, valamint a nem megengedett cselekményekre is. Az ezen túlmenő kártérítési felelősséget felek kizárják. (2) A felelősség FLEXKOM, vagy annak alkalmazottai, teljesítési segédei szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása által mások életében, testi épségében és egészségében okozott károkon kívül a szerződéskötéskor jellemzően tervezhető károkra, egyébként pedig összegszerűségében a szerződés típusának megfelelő átlagkárokra korlátozódik. Ez vonatkozik a közvetett károkra is, különösen az elmaradt haszonra. (3) FLEXKOM nem felel semminemű, a szervereken adatvesztésből származó károkért, kivéve, ha azokat FLEXKOM, vagy annak alkalmazottai, teljesítési segédei súlyosan gondatlan vagy szándékos magatartása okozta. A TMG (német Telemédia törvény) értelmében FLEXKOM szempontjából idegen információk az Értékesítési Partnerrel kapcsolatos, tárolt tartalmak. (4) A fentiek alól kivételt képeznek a termékfelelősségi szabályok. 13. Az üzlet átruházása / A szponzorált struktúra átruházása harmadik félre / Üzletrész átruházása jogi személyeknél vagy személyegyesítő társaságoknál (1) FLEXKOM bármikor jogosult üzletmenetét (jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit) részben vagy egészben harmadik félre átruházni, amennyiben a jogutód a törvényi előírásokat valamint a hatályos szerződéseket magára nézve kötelezően elismeri.

15 (2) Az Értékesítési Partner nem jogosult az értékesítési struktúráját átruházni, kivéve, ha ehhez FLEXKOM különleges, belátása szerinti okból, kivételesen, előzetes írásban hozzájárul. Ebben a tekintetben FLEXKOM mérlegelési jogkörében belátása szerint bármikor visszautasíthatja a szándékolt átruházást, kivéve, ha a visszautasítás méltánytalanul súlyos megterhelést jelent az Értékesítési Partner számára. (3) Amennyiben egy Értékesítési Partnerként regisztrált jogi személyiséggel rendelkező társaság vagy egy személyegyesítő társaság új tagot kíván felvenni, vagy az egyik tag kíván kilépni a társaságból, akkor erre abban az esetben van lehetőség, ha az/azok a tag/tagok aki/akik az Értékesítési Partneri jogviszony létrehozását kérelmezték, továbbra is a társaság tagjai maradnak. Amennyiben a társaság egy tagja üzletrészét harmadig félre szeretné átruházni, úgy az a vonatkozó írásos kérelem benyújtásával csak a (2) bekezdés kikötése mellett megengedett. 14. Élettársi közösség felbontása /válás Abban az esetben, ha egy házaspár vagy bejegyezett élettársi közösségben élő személyek, akik jogi személyként vagy személyegyesítő társaságként regisztrált Értékesítési Partnerek, élettársi/házassági közösségüket felbontják/a társaságbeli tagságukat megszüntetik, úgy ennek a közösségnek a megszakítása, felbontása vagy a fent említett társaság egyéb módon történő megszüntetése után is csak egy Értékesítési Partneri pozíció marad meg. A különváló házastársaknak/élettársaknak/gazdasági társaság tagjainak kell egymás között megállapodni abban, hogy a házaspár/élettársi közösség/gazdasági társaság mely tagja folytatja az Értékesítési Partneri jogviszonyt, és ezt írásban FLEXKOM-nak be kell jelenteni. Amennyiben belső vita alakulna ki annak kapcsán, hogy a különválás, a közösség megszakítása vagy a társaság egyéb módon történő megszüntetése milyen következményekkel jár az Értékesítési Partneri jogviszony tekintetében, FLEXKOM fenntartja magának a rendkívüli felmondás jogát, amennyiben egy ilyen vita az Értékesítési Partner kötelezettségeinek elmulasztásához, jelen, Értékesítési Partnerekre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek megszegéséhez, jogszerűtlen magatartáshoz vagy a felsőbb illetve alsóbb ágak (Downline/Upline) tekintetében aránytalanul súlyos tehertételhez vezet. 15. Elévülés Valamennyi, jelen szerződéses jogviszonyból származó igény mind a két fél tekintetében 6 hónapon belül elévül. Az elévülés határideje a követelés esedékességével, vagy a követelés létrejöttének időpontjában, vagy akkortól kezdődik, amikor a követelés már látható. Ez nem érinti azokat a jogszabályi rendelkezéseket, amelyek kötelezően hosszabb elévülési időt írnak elő.

16 16. Adatvédelem (1) Az alábbiakban FLEXKOM Adatvédelmi nyilatkozata olvasható. (2) A megrendelés, illetve az Értékesítési Partneri jogviszony létrehozása céljából kitöltött és megküldött nyomtatványon az Értékesítési Partner személyes adatokat közöl FLEXKOM-mal. (3) FLEXKOM az Értékesítési Partner által közölt személyes adatokat (pl. megszólítás, név, cím, cím, telefonszám, adószám, banki adatok) a német adatvédelmi előírásoknak megfelelően, az elszámolás és a szerződés teljesítése céljából kezeli. Ennek során FLEXKOM kizárólag az Értékesítési Partner által az online nyomtatvány kitöltése során rendelkezésre bocsátott adatok felvételét, tárolását és feldolgozását végzi, (4) A szerződés teljesítése céljából, azaz pl. a kiszállításkor vagy az elszámoláskor FLEXKOM az Értékesítési Partner személyes adatait továbbítja pl. a szállítónak, együttműködő partnereknek vagy a könyvelésnek, amennyiben ez a szerződés teljesítéséhez szükséges. Ezen harmadik személyek úgyszintén kötelesek kizárólag a német adatvédelmi előírásoknak megfelelően felhasználni az Értékesítési Partner személyes adatait. (5) Az Értékesítési Partner a címen kérheti a jogszabály által megengedett mértékben adatai módosítását, zárolását vagy törlését, valamint megtagadhatja, hogy FLEXKOM adatait információk továbbítása céljából felhasználja. (6) Fenti Adatvédelmi nyilatkozaton túlmenően FLEXKOM az Értékesítési Partner által közölt egyetlen személyes adatot sem tesz hozzáférhetővé harmadik fél számára az Értékesítési Partner külön, írásos beleegyezése nélkül, kivéve, ha erre jogszabály vagy hatósági rendelkezés kötelezi. (7) A jogviszony teljes körű lezárásával, melybe a felmondás mellett a megállapodás szerinti díjazások teljes megfizetése is beletartozik, zárolásra kerülnek az Értékesítési Partner azon adatai, melyeket a jogszabály előírásai szerint meg kell őrizni. Ezek az adatok további felhasználásra nem állnak rendelkezésre. Ez alól kivételt képeznek azok az adatok, amelyek további felhasználásához az Értékesítési Partner hozzájárult. (8) Amennyiben az Értékesítési Partner bővebb tájékoztatást szeretne személyes adatai tárolásáról, vagy az érdeklődők adatainak törlésére, zárolására vagy módosítására vonatkozó kérés merül fel, az (5) bekezdésben feltüntetett címen áll rendelkezésre az illetékes támogató csoport. 17. A jóváírási rendszer, a jutalékterv és a marketingterv bevonása / Hozzájárulás a személyes adatok továbbadásához

17 (1) A Javadalmazási rendszer a Javadalmazási tervvel együtt az Értékesítési Partneri Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, amelyet az Értékesítési Partner ugyanúgy, mint a fent megnevezett dokumentumok tudomásulvételét, a teljes körűen kitöltött online-kérelem űrlapjának elektronikus úton történő elküldésével fogad el. Az Értékesítési Partner mindig a mindenkor hatályos változat vonatkozó előírásait köteles betartani. (2) Továbbá az Adatvédelmi nyilatkozat (vö. 16. ) szintén jelen szerződés szerves részét képezi, melyet az Értékesítési Partner a teljes körűen kitöltött online-kérelem űrlapjának elektronikus úton történő elküldésével fogad el. Az Értékesítési Partner a teljes körűen kitöltött kérelem űrlapjának elektronikus úton történő elküldésével hozzájárul személyes adatai FLEXKOM-on belüli, valamint az Értékesítési Partner közvetlen szponzori vonala részére történő továbbadásához. (3) FLEXKOM bármikor jogosult a Javadalmazási rendszert, a Jutaléktervet és a Marketing tervet módosítani. FLEXKOM a módosításokat megfelelő időben, általában egy hónappal korábban a backoffice-ban jelenti be. Az Értékesítési Partnernek jogában áll, amennyiben a módosításokkal nem ért egyet, és a módosítás őt jogaiban korlátozza, szerződését a módosítás bejelentését követően rendkívüli felmondás útján felmondani. Amennyiben az Értékesítési Partner szerződését a módosítás hatálybalépését követő négy héten belül nem mondja fel, úgy a módosítást kifejezetten elfogadja. 18. Hozzájárulás fénykép- és audiovizuális anyagok használatához Az Értékesítési Partner díjmentesen biztosítja a FLEXKOM számára azon fényképfelvételek és/vagy audiovizuális anyagok rögzítésének, ill. felhasználásának jogát, amelyek Értékesítési Partneri tevékenysége közben az arcképét, a róla készült hangfelvételeket vagy az akkor elhangzott kijelentéseit és idézeteit tartalmazzák. Ebben a tekintetben az Értékesítési Partner az Értékesítési Partneri kérelem (regisztrációs kérelem) elküldésével és jelen, Értékesítési Partnerekre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek átadásával kifejezetten beleegyezik idézetei, a róla készült felvételek vagy rögzített anyagok közzétételéhez, felhasználásához, sokszorosításához és módosításához. 19. Alkalmazandó jog/ Illetékes bíróság (1) A felek közötti szerződéses jogviszonyra a Német Szövetségi Köztársaság jogi rendelkezései az irányadóak, az ENSZ-Vételi Jogi Egyezmény kizárása mellett. Ez nem vonatkozik az Értékesítési Partner tartózkodási helye szerinti állam kötelező érvényű rendelkezéseire.

18 (2) Amennyiben az Értékesítési Partner vállalkozó, közjogi jogi személy vagy közjogi különvagyon, vagy Németországban nem rendelkezik általános illetékességgel, vagy a szerződéskötést követően lakóhelyét Németországon kívüli helyre változtatja, vagy lakóhelye a keresetindításkor ismeretlen, úgy az illetékesség helye München. 20. Záró rendelkezések/ Érvénytelenségi záradék (1) FLEXKOM bármikor jogosult az Értékesítési Partnerekre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek módosítani. FLEXKOM a módosításokat megfelelő határidőben, általában egy hónappal korábban a backoffice-ban jelenti be. Az Értékesítési Partnernek jogában áll, amennyiben a módosításokkal nem ért egyet, és a módosítás őt jogaiban korlátozza, szerződését a módosítás bejelentését követően rendkívüli felmondás útján felmondani. Amennyiben az Értékesítési Partner szerződését a módosítás hatálybalépését követő négy héten belül nem mondja fel, úgy a módosítást kifejezetten elfogadja. (2) Jelen Értékesítési Partnerekre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek módosítása vagy kiegészítése kizárólag írásban lehetséges. Ez az írásbeliség jelen kikötésének módosítására is érvényes. (3) Ha a jelen Értékesítési Partnerekre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek egyes kikötései érvénytelennek, vagy hiányosnak minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a szerződés egészét. Az érvénytelen kikötés helyébe felek olyan hatályos kikötést léptetnek, amely a kikötés célját a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást váltja ki. Ugyanez érvényes egy adott szabályozás hiányában annak pótlására is. (4) Az Értékesítési Partnerekre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek eredetiben német nyelven készült. Amennyiben a fordítás miatt az eredetihez képest tartalmi eltérések mutatkoznak, úgy mindenkor a német nyelvű Értékesítési Partnerekre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek tartalma az irányadó. Az Értékesítési Partnerekre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek i változata

FlexKom Általános Szerződési Feltételek KTM részére

FlexKom Általános Szerződési Feltételek KTM részére FlexKom Általános Szerződési Feltételek KTM részére a FlexKom International Holding AG Burgstrasse 8 8280 Kreuzlingen Svájc / Thurgau tartomány ( FlexKom ) és. Befektető között Preambulum A FlexKom a cashback

Részletesebben

FlexKom Általános Szerződési Feltételek FlexKobi partnerek részére

FlexKom Általános Szerződési Feltételek FlexKobi partnerek részére FlexKom Általános Szerződési Feltételek FlexKobi partnerek részére a FlexKom International Holding AG Burgstrasse 8 8280 Kreuzlingen Svájc / Thurgau tartomány ( FlexKom ) és a FlexKobi elfogadóhely között

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

FlexKom Általános FlexKobi-feltételek

FlexKom Általános FlexKobi-feltételek FlexKom Általános FlexKobi-feltételek a FlexKom International Holding AG Burgstrasse 8 8280 Kreuzlingen Svájc / Thurgau tartomány ( FlexKom ) és egy FlexKobi-elfogadóhely között Bevezető A FlexKom egy

Részletesebben

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) szabályozza a Maschinenring Magyarország Kft. (Székhely: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS DISZTRIBÚTORI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS DISZTRIBÚTORI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS DISZTRIBÚTORI FELTÉTELEK 1. AZ ÁLTALÁNOS DISZTRIBÚTORI FELTÉTELEK ALKALMAZÁSA (1) Az alábbi üzleti feltételek a Swiss Halley AG (Churerstraße 47, 8808 Pfäffikon, Svájc; képviseli: Ulrich Märki

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

FlexKom Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) az Elfogadóhelyek részére

FlexKom Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) az Elfogadóhelyek részére FlexKom Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) az Elfogadóhelyek részére Preambulum mely a FlexKom International Holding AG Burgstrasse 8 8280 Kreuzlingen Svájc / Thurgau tartomány, képviseli: Rudolf

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak:

Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak: ADATVÉDELEM Felhasználói feltételek Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak: tilos a biztositasonline24.hu

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat IMOnline Élmény a vásárlás promóció Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat A promócióban (reklámcélú ajándéksorsolásban) részt vevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015 szeptember 1-től 1 A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 11 A Bar-Nabba Kft(6400 Kiskunhalas, Jókai u 45,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International kft. által meghirdetett MasterCard Youtuber Showroom játék (a továbbiakban: a

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

3. Az ÁFF elismerése szerződéses alapként / Az együttműködő partnerek ÁÜF-ei

3. Az ÁFF elismerése szerződéses alapként / Az együttműködő partnerek ÁÜF-ei Általános Felhasználási Feltételek 1. Érvényességi kör A következő ÁFF mindenkire vonatkozik, aki felhasználóként regisztráltatja magát a gregcopy.hu internetes oldalon ("Oldal ). A regisztráció egyben

Részletesebben

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója weboldalak felhasználói számára Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Prémium Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő magánszemély ügyfelek Akció tárgya: ERSTE

Részletesebben

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Felhasználási Feltételek tartalmazzák a wizando.com online szalonmenedzsment oldal (a továbbiakban: Rendszer) általános felhasználási feltételeit

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Általános szerződési feltételek a Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Postai közvetítői tevékenységi körére vonatkozóan Általános adatok A szolgáltatást nyújtó : Mail Box 694 Bt. Székhely:2030

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS

SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS A jelen közösségépítésre irányuló szerződés ( Szerződés ) az alábbi felek között jött létre: Egyrészről SunMoney Solar

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK KRAIBURG BULGARIA Eood A. Általános feltételek 1. Jelen általános üzleti feltételek (ÁÜF) a Bolgár Kereskedelmi Törvénykönyv 1 -a szerinti vállalkozásokkal (a továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től 2015.07.01-től a Klasszik Hitel és Prémium Hitel módozatokhoz kapcsolódó kedvezmények a módozatok kivezetése miatt nem vehetőek igénybe. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény EgyOtthon

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött a Learnair Képzési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Learnair) és a Felhasználó között, a LIVI 24 Program felhasználási jogáról. Fontos tudnivalók: A Learnair

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

1. Az általános disztribútori feltételek alkalmazása

1. Az általános disztribútori feltételek alkalmazása Általános Disztribútori Feltételek 1. Az általános disztribútori feltételek alkalmazása (1) Az alábbi üzleti feltételek a Swiss Halley AG (Churerstraße 47, 8808 Pfaeffikon, Svájc; képviseli: Ulrich Maerki

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET amely létrejött egyrészről Cégnév: Székhely: Adószám: Képviseli: Mint felhasználó továbbiakban Felhasználó a KuponOS szoftver használatáról másrészről

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat CEWE FOTÓKÖNYV Legyen az esküvő egy örök emlék nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a CEWE Magyarország Kft. (székhelye:

Részletesebben

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek Kyäni Internet Privacy Policy-10.10-HU-EU Kyäni internetes adatkezelési irányelvek A Kyäni, Inc. és annak kapcsolt vállalkozásai (együttesen a Kyäni), valamint ezek leányvállalatai elkötelezettek a Disztribútorok

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta.

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta. Részvételi feltételek Keresd a párját applikáció A nyereményjáték szervezője a Mercur Rent a Car Kft. (Cím: 2220 Vecsés, Hertz u 2. Adószám: 12027222-2- 13. nyilvántartási szám NAIH-86525/2015. továbbiakban,

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata

A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata 1. A játék szervezője és lebonyolítója A játék szervezője és lebonyolítója a Fővárosi Gázművek

Részletesebben

Nemzetközi magánjog 2.

Nemzetközi magánjog 2. Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék Nemzetközi magánjog 2. Knapp László knapplaszlo@freemail.hu Tananyag Vörös Imre: A nemzetközi gazdasági

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben