FLEXKOM Általános Szerződéses Feltételek Értékesítési Partnerek részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FLEXKOM Általános Szerződéses Feltételek Értékesítési Partnerek részére"

Átírás

1 FLEXKOM Általános Szerződéses Feltételek Értékesítési Partnerek részére 1. Alkalmazási terület (1) Az alábbi üzleti feltételek a FLEXKOM International Holding AG., Burgstraße Kreuzlingen, Svájc, képviseli: Cengiz Ehliz a felügyelő bizottság elnöke, üzleti címe ugyanitt (továbbiakban: FLEXKOM), valamint a független és önálló szerződéses partner (továbbiakban: Értékesítési Partner) közötti Értékesítési Partneri Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. (2) FLEXKOM szolgáltatásait kizárólag jelen üzleti feltételek alapján nyújtja. 2. Az Értékesítési Partneri Szerződés tárgya és létrejötte (1) FLEXKOM egy olyan gazdasági vállalkozás, amely Európában és Európán kívüli államokban többek között Értékesítési Partneri hálózaton keresztül forgalmazza az első World Wide Mega Mall-t, a FlexCard/Flexapp-et és egyéb, magas minőségű szolgáltatásokat (továbbiakban: Szolgáltatások). Az Értékesítési Partner feladata a FLEXKOM részére a fenti szolgáltatások forgalmazása (közvetítése). Tevékenységéért az Értékesítési Partner egy megfelelő mértékű közvetítői jutalékra jogosult, anélkül, hogy a szolgáltatások megvásárlására köteles lenne. (2) A fentieken túlmenően az Értékesítési Partnernek lehetősége van új Értékesítési Partnerek beszervezésére. Az Értékesítési Partner a beszervezett Értékesítési Partnerek szponzorálásáért egy megfelelő mértékű jutalékot kap az általuk közvetített forgalom után. A jutalék mértékéről a mindenkor hatályos Javadalmazási terv rendelkezik. Ahhoz, hogy az Értékesítési Partner beszervezésre jogosulttá váljon, egy E-Biz és egy Team Member licenc regisztrációjával valamint megszerzésével online aktiválnia kell a partneri kapcsolatot, ennek során az Értékesítési Partnernek adott esetben arra is lehetősége van, hogy a felkínált TM-licencek közül a számára legmegfelelőbbet kiválassza. A TM licencek megszerzésére a Startcsomagon (továbbiakban: Starter Set) keresztül van mód. A Starter Set tartalmazza a Business Team Member TM-licenct, melytől kezdődően FLEXKOM legalább 400 forgalmazható Flex-App-et bocsát rendelkezésre, ezek kereskedelmi értéke már meghaladja a teljes Starter Set mindenkori költségét. A Starter Set ezen felül tartalmaz egy megszemélyesített, videoklipekkel ellátott valamint az érdeklődők és a kapcsolatok kezelésére is alkalmas honlapot (Landingpage). Az internetes oldalhoz egy backoffice (háttériroda), is tartozik, amely a Értékesítési Partner számára folyamatosan aktuális és átfogó áttekintést ad a forgalmi adatairól, a jutalékairól és az ügyfélköre alakulásáról. A Starter Set tartalmazza továbbá a szerződés fennállásának legalább első 12 hónapjára a megszemélyesített honlap karbantartását és gondozását.

2 Az Értékesítési Partner ezen túlmenően a Javadalmazási tervben meghatározott számú személyre szóló QR kódot kap, ezeket az ügyfélkör kiépítése során FlexApp-ként (Flexalkalmazásként) továbbadhatja. Végeredményben a Starter Set a típusától függően további Starter Set-opciókat tartalmaz, melyek további szolgáltatásokat nyújtanak. A Starter Setszolgáltatások részletes leírását a mindenkor érvényes Javadalmazási terv tartalmazza. (3) Amennyiben az Értékesítési Partner elégedetlen az egyik általa megszerzett termékcsomaggal és/vagy az Értékesítési Partneri viszonnyal, úgy FLEXKOM a szerződés felbontásának jogszabályban meghatározott feltételei mellett pénzvisszafizetési-garanciát nyújt, ha a visszavételt a szerződés/szolgáltatás aktívvá válását követő 14 napon belül kérik. A szállítási költségek, az átutalási díjak valamint a forgalmazással és szolgáltatással kapcsolatos adók visszatérítésére a kötelező érvényű, ellentétes jogszabályi rendelkezések fenntartása mellett nincs mód. 3. A szerződés létrejöttének általános feltételei (1) Szerződéskötésre jogi személyekkel, személyegyesítő társaságokkal vagy olyan 18. életévüket betöltött természetes személyekkel van lehetőség, akik egyéni vállalkozók. Felhasználóval (fogyasztóval) szerződéskötésre nincs lehetőség. Természetes személyenként; személyegyesítő társaságonként (pl. Pjt., Kkt., Bt.) és jogi személyenként (pl. Rt., Kft., Ltd.,) csak egy Értékesítési Partneri ajánlat (regisztrációs kérelem) és egy szponzor megnevezése fogadható el. Amennyiben az Értékesítési Partner személyegyesítő társaság vagy jogi személy, akkor az Értékesítési Partneri regisztráció során köteles megadni minden szükséges információt az adott társaságról (mint pl. ügyvezető, a társaság székhelye, az illetékes cégbíróság és a cégjegyzékszám). FLEXKOM fenntartja magának a jogot, hogy a szükséges dokumentumokról, mint pl. a cégkivonat vagy a gazdasági társaság alapszabálya másolatot kérjen. (2) Amennyiben online megrendelő vagy megbízási nyomtatványokat használnak, úgy azok a szerződés szerves részét képezik. (3) Az Értékesítési Partner az online-regisztráció során köteles az Értékesítési Partneri kérelmet teljeskörűen és szabályszerűen kitölteni, és az online-kérelem elküldését megelőzően az Értékesítési Partnerekre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeket kipipálással elfogadni. Az Értékesítési Partner köteles a személyes és cégadataiban bekövetkezett bárminemű változást a backoffice-ban a Saját adatok pont alatt feltüntetett adatok megfelelő módosításával haladéktalanul FLEXKOM-nak bejelenteni. FLEXKOM fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben az Értékesítési Partnertől további adatokat kérjen. Az Értékesítési Partner által megküldött Értékesítési Partneri kérelem az onlineregisztrációtól számított 12 hónapig érvényes.

3 (4) FLEXKOM fenntartja magának a jogot arra, hogy az Értékesítési Partneri kérelmeket saját belátása szerint, indoklás nélkül elutasítsa. (5) A szerződés az Értékesítési Partneri kérelem FLEXKOM általi, Welcome Mail -ben (Üdvözlő ben) történő elfogadásával, azzal a felfüggesztő feltétellel jön létre, hogy az Értékesítési Partner 14 napos határidőn belül teljesíti a megállapodás szerinti befizetéseit. A befizetés elmaradása esetén további egyszeri 14 napos határidő áll az Értékesítési Partner rendelkezésére a megállapodás szerinti befizetés teljesítésére. Amennyiben az Értékesítési Partner hagyja, hogy eredménytelenül teljen le ez a póthatáridő is, úgy a szerződés egyelőre nem válik érvényessé, és a kétszer 14 napos eredménytelenül eltelt határidő időpontjától kezdve FLEXKOM a regisztrációtól számított 12 hónapos időtartamra inaktív státuszban tartja nyilván az Értékesítési Partnert. Ezen 12 hónap elteltét követően FLEXKOM jogosult az Értékesítési Partnert oly módon törölni a hálózati rendszeréből, hogy az Értékesítési Partner hálózati rendszerben betöltött pozíciója FLEXKOM-ra száll át. Az Értékesítési Partner csak ezt 12 hónapos határidőt követően regisztrálhatja magát ismételten egy másik szponzor alatt a FLEXKOM-nál. (6) Abban az esetben, ha az Értékesítési Partner az (1) és (3) bekezdésekben szabályozott kötelezettségeket nem teljesíti, úgy FLEXKOM minden előzetes figyelmeztetés nélkül jogosult az Értékesítési Partneri Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és adott esetben az esetlegesen kifizetett jutalékokat visszakövetelni. Azonnali hatályú felmondás esetén FLEXKOM kifejezetten fenntartja magának a jogot további kártérítési igények érvényesítésére. 4. Az Értékesítési Partner státusza vállalkozóként/ Az Értékesítési Partner kötelezettségei (1) Az Értékesítési Partner önálló és független vállalkozóként végzi tevékenységét. Az Értékesítési Partner FLEXKOM-nak nem munkavállalója, nem kereskedelmi képviselője vagy alkusza. Az Értékesítési Partner nem köteles semminemű értékesítési eredményt felmutatni, vásárolni vagy egyéb tevékenységet kifejteni. Az Értékesítési Partner a jelen szerződéses kötelezettségeken túlmenően nem áll a FLEXKOM utasításainak hatálya alatt, és üzleti tevékenységének kockázatát teljeskörűen viseli, beleértve valamennyi üzleti költsége viselésének kötelezettségét és munkavállalói szabályszerű kifizetését. Az Értékesítési Partner köteles vállalkozását a rendes kereskedő gondosságával berendezni és működtetni, ehhez a saját irodahelyiségek működtetése vagy a jó kereskedő gondosságával fenntartott munkahely is hozzátartozik. (2) Az Értékesítési Partner önálló vállalkozóként egyedül felel a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásáért, beleértve az adóügyi- és társadalombiztosítási előírásokat is (pl. közösségi adószám igénylése vagy munkavállalói bejelentése az egészségbiztosítás

4 nyilvántartásába), úgyszintén felel a működési engedély megszerzéséért, amennyiben az szükséges. Ezzel biztosítja az Értékesítési Partner, hogy a FLEXKOM-nál végzett tevékenységéből származó jutalékbevétele után az adót szabályszerűen a székhelyén fizeti meg. FLEXKOM fenntartja magának a jogot, hogy a megállapodás szerinti jutalékból levonja a mindenkori adók és járulékok összegét, ill. hogy olyan összegű kártérítést vagy költségtérítést követeljen, mely kár/költség őt a fenti előírások megszegéséből adódóan terheli, kivéve ha a kárért vagy a költségért nem az Értékesítési Partner felelős. FLEXKOM nem fizeti meg az Értékesítési Partner helyett a társadalombiztosítási járulékot. Az Értékesítési Partner nincs felhatalmazva arra, hogy a FLEXKOM nevében nyilatkozatot tegyen vagy kötelezettségeket vállaljon. (3) Az Értékesítési Partner köteles személyes jelszavait és bejelentkezési ismertetőit harmadik személy hozzáférésétől megóvni. (4) Az Értékesítési Partner tevékenysége során harmadik személy jogait nem sértheti, harmadik személyt nem zaklathat és az érvényes jogszabályi előírásokat nem szegheti meg. Reklámcélú ek küldése során az Értékesítési Partner csak a FLEXKOM által rendelkezésére bocsátott címet használhatja; saját címét ilyen reklámcélokra nem használhatja fel. A reklámcélú ek kiküldésére a nem kívánatos, a címzett beleegyezése nélkül küldött reklámcélú ek, reklámcélú faxok, reklámcélú telefonhívások (az úgynevezett automatikus telefonüzenetek is) és a reklámcélú sms-ek (Spam) küldésének tilalma is vonatkozik. Tilos az olyan jogellenes cselekmények végrehajtása, ill. az azokkal való visszaélés, mint pl. a tiltott vagy tisztességtelen reklám használata. Az Értékesítési Partner a FLEXKOM-termékekről vagy a FLEXKOM-forgalmazási rendszerről különösen hamis vagy megtévesztő adatokat nem tehet közzé. Ezen túlmenően az Értékesítési Partner a kereseti lehetőségeket vagy az saját jutalékára vonatkozó adatokat harmadik személy felé különösen reklámintézkedésekkel összefüggésben nem népszerűsítheti. (5) Az Értékesítési Partner egyéb konkurens termékeket (szolgáltatásokat) nem népszerűsíthet és/vagy forgalmazhat. Amennyiben az Értékesítési Partner egyidejűleg több olyan vállalatnál tevékenykedik, melyek FLEXKOM-nak nem versenytársai, kötelezettséget vállal arra, hogy a mindenkori tevékenységet (a mindenkori alsó ágaival együtt) úgy alakítja, hogy az a másik vállalatnál folytatott tevékenységével kapcsolatba ne kerüljön, azzal össze ne mosódjon. Ezen felül az Értékesítési Partner más FLEXKOM Értékesítési Partnereket egyéb termékek forgalmazására nem csábíthat. Ezen túlmenően az Értékesítési Partner az Értékesítési Partneri Szerződés megkötésével más Értékesítési Partnerek ellen nem véthet, és egyéb, az Értékesítési Partner és más vállalatok között létrejött olyan forgalmazási szerződéseket nem szeghet meg, melyek kikötései még hatályosak. (6) Az Értékesítési Partner köteles FLEXKOM és annak struktúrája üzemi titkait teljes titoktartással kezelni. Üzleti titoknak minősülnek különösen az alsó ágak tevékenységére FlexKom International Holding AG CH- Switzerland 8280 Kreuzlingen Burgstrasse 8 E- Mail: Internet: Telephone: +41(0) 715 / Chairman of the Board of Directors: Cengiz Ehliz CH ROC Kanton Thurgau

5 vonatkozó és azzal kapcsolatos információk. Ez a kötelezettség az Értékesítési Partneri Szerződés megszűnését követően is fennáll. (7) FLEXKOM minden piacon (országban) jogi szempontból ellenőrzött, a backoffice-ba feltöltött marketing és értékesítési anyagokat bocsát az Értékesítési Partner rendelkezésére. Ez megóvja az Értékesítési Partnert a figyelmeztetésektől és biztonságot nyújt számára. Saját értékesítési anyagok, saját termékismertetők vagy egyéb saját készítésű média, honlapok és egyéb reklámeszközök használata, előállítása és terjesztése mindenkor csak FLEXKOM előzetes, bármikor visszavonható, írásos engedélyével megengedett. A FLEXKOM-termékek interneten történő népszerűsítése kizárólag az honlapra feltöltött reklámeszközök és reklámüzenetek felhasználása mellett megengedett. Az Értékesítési Partner egyetlen helyen sem közölhet adatokat a jövedelméről vagy a FLEXKOM által nyújtott kereseti lehetőségekről. Abban az esetben, ha az Értékesítési Partner FLEXKOM szolgáltatásait egyéb internetes médiában, mint pl. közösségi oldalakon (pl. Facebook), online blogokban vagy chat szobákban népszerűsíti, szintén csak a feltöltött, hivatalos FLEXKOM-reklámüzeneteket használhatja, és egyetlen helyen sem közölhet adatokat a jövedelméről vagy a FLEXKOM által nyújtott kereseti lehetőségekről. Az Értékesítési Partner egyetlen esetben sem értékesíthet vagy forgalmazhat egyéb módon saját készítésű marketing és/vagy értékesítési anyagokat a FLEXKOM más Értékesítési Partnerei részére. (8) FLEXKOM szolgáltatásait az Értékesítési Partnerek visszavonásig, a mindenkori érvényes jogszabályi keretek között házi rendezvényeken, online-házi rendezvényeken, online hálózati rendezvényeken vagy online konferenciákon mutathatják be és/vagy értékesíthetik. Az Értékesítési Partner a szolgáltatásokat ezen kívül a jutaléktervben meghatározottak szerint, vagy FLEXKOM előzetes írásbeli hozzájárulásával prezentálhatja vásárokon és szakkiállításokon. Ennek feltétele azonban, hogy az Értékesítési Partner olyan típusú bemutatót tartson, amely nem sérti a FLEXKOM standardet. További kikötés ebben az esetben, hogy az Értékesítési Partner a vásáron nem kínálhatja versenytársak termékeit. FLEXKOM termékeit egyébként gasztronómiai egységekben és egyéb kiskereskedelmi egységekben, mint pl. szupermarketekben vagy benzinkutaknál csak abban az esetben szabad forgalmazni, ha az Javadalmazási tervben foglaltak értelmében kifejezetten megengedett, egyéb esetekben csak FLEXKOM előzetes, írásbeli hozzájárulásával. (9) Tilos a szolgáltatásokat árveréseken, nyilvános vagy privát bolhapiacokon, zsibvásárokon, cserebörzéken, áruházakban, internetes piacokon, mint pl.: ebay, Amazon, vagy hasonló értékesítési helyeken ajánlani. (10) Az Értékesítési Partner jelen szerződéses tevékenysége során nem keltheti azt a látszatot, hogy a FLEXKOM megbízásából, vagy annak nevében, valamint a FLEXKOM-tól nem függetlenül, annak utasítására jár el. Éppen ellenkezőleg, az Értékesítési Partner csak mint független és önálló FLEXKOM Értékesítési Partner léphet fel. Internetes honlapokon,

6 levélpapírokon, névjegykártyákon, autófeliratokon valamint hirdetésekben, reklámanyagokban és hasonló dokumentumokban az Értékesítési Partner csak mint a felelősséget egyedül viselő személy jelenhet meg; úgyszintén használnia kell az Értékesítési Partnernek a Független FLEXKOM Értékesítési Partner kiegészítő megjelölést. Továbbá az Értékesítési Partner FLEXKOM nevében, a vállalat részére, annak érdekében, ill. a vállalat nevében hitelkérelmet nem nyújthat be, hitelt nem vehet fel, kiadásokat nem eszközölhet, kötelezettségeket nem vállalhat, bankszámlákat nem nyithat, egyéb szerződéseket nem köthet, és egyéb formában kötelező érvényű szándéknyilatkozatot sem tehet. (11) Valamennyi utazási költséget, járulékos költséget, irodaköltséget, telefonköltséget és a reklámanyagokra fordított egyéb kiadásokat egyedül az Értékesítési Partner viseli. (12) Az Értékesítési Partner üzleti tevékenysége során nem jogosult a versenytársak márkáiról negatív, becsmérlő vagy egyébként jogszabályokba ütköző módon említést tenni, ill. más vállalatokról negatívan vagy becsmérlően nyilatkozni, és ilyen negatív, becsmérlő vagy egyéb módon jogszabályokba ütköző minősítéseket más vállalatok Értékesítési Partnereinek átcsábítására felhasználni. (13) Valamennyi, a backoffice-ban mindenkor rendelkezésre álló FLEXKOM prezentáció, reklám-, oktatási- és filmanyag stb. (beleértve a fényképeket is) szerzői jogi védelem alatt áll. Ezeket az Értékesítési Partner a FLEXKOM-nál folytatott tevékenysége során a megadott keretek között, jelen, Értékesítési Partnerekre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételekben meghatározott további kötelezettségek betartása mellett használhatja fel. Ezen túlmenően az Értékesítési Partner nem jogosult a fent megnevezett anyagokat FLEXKOM kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül sem egészben, sem kivonatosan sokszorosítani, terjeszteni, nyilvánosan hozzáférhetővé tenni vagy feldolgozni. (14) FLEXKOM nevének, márkajelzéseinek, művei megjelölésének és üzleti megjelöléseinek (továbbiakban: Ismertetőjel) bárminemű használata, felhasználása csak FLEXKOM kifejezett, előzetes, írásbeli hozzájárulásával engedélyezett. Ezen szabály alkalmazandó azon domainek, vagy címek regisztrálása tekintetében is, amelyek FLEXKOM Ismertetőjelét bármely módon, vagy formában tartalmazzák. FLEXKOM kérheti, hogy azokat a domaineket, vagy e- mail címeket, amelyek a FLEXKOM Ismertetőjelét valamely módon, vagy formában tartalmazzák, és amelyek használatát FLEXKOM írásban nem engedélyezte, az Értékesítési Partner töröltesse, vagy amennyiben ez a domain-eket érinti, azokat FLEXKOM-ra átruházza. Amennyiben FLEXKOM az átruházandó domaint átveszi, úgy vállalja az annak átvételével kapcsolatos költségeket. (15) A természetes, valamint a jogi személyek egyaránt csak a marketingtervben meghatározott pozíció megszerzésére jogosultak. Tilos a bónuszokkal való manipuláció. Ide tartozik különösen olyan Értékesítési Partnerek szponzorálása, akik a FLEXKOM üzleti tevékenységgel ténylegesen nem foglalkoznak (ún. strómanok), úgyszintén ide tartozik a nyílt

7 vagy leplezett többes regisztráció. Ebben a tekintetben tilos házastárs, rokon, cég, jogi személyiségű gazdasági társaságok, személyegyesítő társaságok, vagyonkezelő társaságok vagy egyéb harmadik személyek neveinek jelen rendelkezés megkerülése céljából történő felhasználása. (16) Az Értékesítési Partner szerződése felmondását követően ismételten regisztrálhatja magát egy másik szponzor alatt a FLEXKOM-nál. Ennek feltétele, hogy a felmondás és az Értékesítési Partner régi pozíciója felmondásának FLEXKOM általi visszaigazolása legalább 12 hónappal korábban történt, és a szerződést felmondó Értékesítési Partner ezidő alatt nem folytatott tevékenységet a FLEXKOM-nál. (17) Az Értékesítési Partner nem válaszolhat a FLEXKOM-mal, annak termékeivel, a FLEXKOM Javadalmazási tervével vagy egyéb FLEXKOM szolgáltatásokkal kapcsolatos sajtómegkeresésekre. Az Értékesítési Partner köteles valamennyi sajtómegkeresést haladéktalanul a FLEXKOM felé továbbítani. (18) Az Értékesítési Partner kizárólag azokban az országokban (államokban) forgalmazhat FLEXKOM szolgáltatásokat és szervezhet be új Értékesítési Partnereket, mely országokat a FLEXKOM már hivatalosan megnyitotta. (19) Az Értékesítési Partner törzsadataiban (pl. cím, név, bankadatok, stb.) bekövetkezett változásokat haladéktalanul, legkésőbb a változás bekövetkezését követő 10 nap múlva a backoffice-ban a Saját adatok pont alatt feltüntetett adatok megfelelő módosításával FLEXKOM-nak bejelenteni. 5. Figyelmeztetés, kötbér, kártérítés, mentesülés a felelősség alól (1) Amennyiben az Értékesítési Partner a jelen szerződés 4. -ban szabályozott valamely kötelezettségét első alkalommal megszegi, úgy FLEXKOM írásban figyelmezteti az Értékesítési Partnert, hogy 10 napon belül szüntesse meg a kötelezettségszegést. (2) Amennyiben az (1) pontban megjelölt határidő elteltét követően az Értékesítési Partner egy újabb, az előzővel megegyező vagy ahhoz hasonló kötelezettségszegést követ el, vagy az eredetileg sérelmezett kötelezettségszegést nem szünteti meg, úgy azonnal esedékessé válik egy, a FLEXKOM belátása szerinti mértékű kötbér, melynek felülvizsgálata jogvita esetén az illetékes Megyei bíróság (német Tartományi bíróság) feladata. Az Értékesítési Partner köteles a kötbér érvényesítésével összefüggésben felmerülő további ügyvédi költséget megtéríteni. (3) Az Értékesítési Partner tekintet nélkül a kivetett kötbérre minden olyan FLEXKOM-nak okozott kárért is felel, melyet a 3., 4., 6., 13. (2) bekezdés szerinti kötelezettségek megszegése vagy az Értékesítési Partneri Szerződés megszegése, vagy FLEXKOM egyéb

8 jogainak megsértése idézett elő, kivéve, ha a kötelezettségszegésért nem az Értékesítési Partner felelős. (4) Amennyiben az Értékesítési Partner a 3., 4., 6., 13. (2) bekezdésben szabályozott valamely kötelezettségének megszegése, vagy egyéb jogszerűtlen magatartása miatt harmadik fél FLEXKOM-mal szemben igényt támaszt, úgy az Értékesítési Partner FLEXKOM első felhívására mentesíti FLEXKOM-ot ezen igények alól. Ebben a tekintetben az Értékesítési Partner különösen arra vállal kötelezettséget, hogy átvállalja FLEXKOM ezzel összefüggésben felmerülő valamennyi költségét, különösen az ügyvédi, bírósági és kártérítési költségeket. 6. Értékesítési Partner védelme / Nincs területi védelem/ Különös jogosultság (1) Minden aktív Értékesítési Partner esetében, aki új Értékesítési Partnert szervez be - amennyiben FLEXKOM a szerződést a 3. (4) bekezdés szerinti felfüggesztő feltétellel elfogadja - az új, (beszervezett) Értékesítési Partnert a saját struktúrájába utalják (Értékesítési Partner védelme), az adott struktúrában való elhelyezés tekintetében a regisztrációs kérelem FLEXKOM-hoz történő beérkezésének dátuma és időpontja az irányadó. Amennyiben két Értékesítési Partner ugyanazon új Értékesítési Partner tekintetében jelenti be magát szponzornak, úgy FLEXKOM csak az időben első regisztrációban megjelölt szponzort veszi figyelembe. (2) A szponzorvonalak betartása a FLEXKOM forgalmazási rendszer egyik alapvető eleme és elengedhetetlen üzleti alapként szolgálja valamennyi Értékesítési Partner védelmét. Az Értékesítési Partnernek egy másik vonalba, struktúrába történő áthelyezésére nincs mód. Amennyiben egy Értékesítési Partner egy stróman-non, a házastársán, egyéb rokonán, egy cégen, egy jogi személyiséggel rendelkező társaságon, egy személyegyesítő társaságon vagy egy vagyonkezelő társaságon keresztül próbálja akár egy másik vonalba való váltás céljából, vagy valótlan dolgokat színlelve egy ilyen Értékesítési Partneri jogviszony létrehozása céljából többszörösen regisztrálni magát, úgy ez közvetlen, rendkívüli, előzetes figyelmeztetés nélküli, azonnal felmondással az Értékesítési Partneri jogviszony megszűnését eredményezheti. (3) A magát regisztráló Értékesítési Partner köteles a szponzoráló Értékesítési Partner azonosítóját (Szponzor-ID) is szabályszerűen és teljeskörűen megadni. FLEXKOM jogosult forgalmazási rendszeréből az Értékesítési Partner nevét és címét törölni, amennyiben helytelen a Szponzor-ID, vagy a reklámküldeménye és levélküldeményei elköltözött, elhalálozott, nem kereste, ismeretlen vagy egyéb hasonló jelzéssel érkeznek vissza és az adott Értékesítési Partner hibás adatait elvárható határidőn belül nem helyesbíti. Amennyiben FLEXKOM-nak a kézbesíthetetlen reklámküldemények és csomagok miatt költsége keletkezett, úgy jogosult ezeket a költségeket visszakövetelni az érintett Értékesítési Partnertől, kivéve, ha nem az adott Értékesítési Partner felelős a hibás kézbesítésért.

9 (4) Kizárólagos területi hatály (területvédelem) az Értékesítési Partnert alapvetően nem illeti meg, kivéve, ha ezt a területvédelmet a Javadalmazási terv az adott Értékesítési Partner részére kifejezetten biztosítja. (5) Az Értékesítési Partner csak abban az esetben jogosult ügyfélszerzésre az ún. Sportegyesületi és hotelkoncepcióban feltüntetett FLEXKOM ügyfelek köréből, ha Global Team Member (továbbiakban: GTM) pozícióban van, és a további, a Javadalmazási tervben feltüntetett feltételek teljesültek. Ez a GTM Értékesítési Partnerként saját régiójában a kiskereskedők/szolgáltatók csoportjának kiépítéséért felelős, és ezért a tevékenységéért külön jutalékban részesül, melynek mértékéről a Javadalmazási terv rendelkezik. 7. Adminisztrációs, gondozási és karbantartási díj, a honlap és a backoffice-ok használati joga és karbantartási költségei/az árak testreszabása (1) Valamely Startcsomag megszerzésével az Értékesítési Partner többek között jogosulttá válik a FLEXKOM 12 hónapos szerviz és gondozási szolgáltatásainak igénybevételére, valamint egy megszemélyesített honlap (Landingpage) és a backoffice használatára, beleértve valamennyi ott kínált szolgáltatást és eszközt (forgalmazási licenc). A 13. hónaptól merül fel az éves adminisztrációs- gondozási és karbantartási átalánydíj, melynek mértékét a Javadalmazási terv szabályozza, és mely tartalmazza a fent említett használati jogot ugyanúgy, mint további 100 QR kód átadását (a backoffice-ba feltöltve). Az éves adminisztrációs- gondozási és karbantartási díj kiegyenlítése FLEXKOM választása szerint vagy a díj Értékesítési Partner általi megfizetésével, vagy az Értékesítési Partner jutalékszámláján lévő egyenleg terhére történik. Az Értékesítési Partner már most kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy FLEXKOM a díjat a jutalékszámlája terhére számolja el. (2) FLEXKOM - különös tekintettel a piaci helyzet és/vagy a licencstruktúra változásaira fenntartja magának a jogot, hogy az Értékesítési Partner által fizetendő árakat, vagy a megrendeléskor a termékekért járó pontokat, a Javadalmazási tervet vagy a használati díjakat egy új elszámolási időszak kezdetével módosítsa, kiváltképpen megemelje. 8. Reklámeszközök, juttatások, adatfeldolgozás (1) FLEXKOM valamennyi ingyenes reklámeszköze és egyéb ingyenes juttatása a jövőre nézve bármikor visszavonható. (2) Az Értékesítési Partner részére FLEXKOM ingyenesen végzi az adatok feldolgozását, ezzel kapcsolatban FLEXKOM kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben szervizdíjat vezessen be.

10 9. Fizetési feltételek/jutalékfizetési módok/átruházás tilalma (1) FLEXKOM fenntartja magának a jogot, hogy az első jutalék-kifizetés előtt felkérje az Értékesítési Partnert (a backoffice-ban rögzítendő) adószáma vagy közösségi adószáma, valamint bejelentett vállalkozói tevékenysége igazolására. (2) Az Értékesítési Partner jutalékainak kifizetése az Értékesítési Partner által a backoffice-ban feltüntetendő bankszámlára vagy a backoffice-ban megnevezett egyéb fizetési módok formájában történik. (3) Valamennyi jutalék-kifizetés a mindenkor érvényes Marketing-/Javadalmazási terv alapján történik. (4) FLEXKOM a törvényes előírások keretein belül jogosult érvényesíteni a visszatartási jogot. FLEXKOM továbbá akkor élhet jutalék-visszatartási jogával, ha az Értékesítési Partner az első kifizetést megelőzően nem mutatta be az összes szükséges dokumentumot [lásd (1) - (2) bekezdés]. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben FLEXKOM jutalék-visszatartási jogát gyakorolja, az Értékesítési Partnert a jutalék visszatartásának idejére kamat nem illeti meg. (5) FLEXKOM jogosult az Értékesítési Partnerrel szemben őt megillető követeléseibe az Értékesítési Partner jutalék iránti követeléseit részben vagy egészben beszámítani. Amennyiben valamely ügyfél általi vásárlás vagy igénybevett szolgáltatás tekintetében az ügylet utóbb meghiúsult, de a jutalék kifizetése már megtörtént, úgy a már teljesített jutalékot az Értékesítési Partner köteles visszatéríteni a FLEXKOM részére. A visszatérítésre az ügyfél általi vásárlás meghiúsulásának hónapjában, adott esetben a fennálló jutalékkövetelésekbe való beszámítással és a kvalifikáció során figyelembe vett forgalom levonása mellett kerül sor. (6) Az Értékesítési Partner beszámításra akkor jogosult, ha az ellenkövetelés vitathatatlan vagy jogerősen megállapításra került. (7) Az Értékesítési Partnerek Értékesítési Partneri Szerződésekből származó szerződéses partneri követeléseinek engedményezését, elzálogosítását szerződő felek kizárják. Tilos a szerződést harmadik fél jogaival megterhelni. (8) A hibás jutalékokról, bónuszokról vagy egyéb kifizetésekről a hibás kifizetést követő 60 napon belül írásban tájékoztatni kell FLEXKOM-ot. A fenti határidőt követően a jutalék-, bónusz- vagy egyéb kifizetéseket elfogadottnak kell tekinteni. (9) FLEXKOM az Értékesítési Partner részére naponta rendelkezésre bocsátja a jutalékokat, így azokat az Értékesítési Partner naponta lehívhatja. 10. Az Értékesítési Partner működésének felfüggesztése FlexKom International Holding AG CH- Switzerland 8280 Kreuzlingen Burgstrasse 8 E- Mail: Internet: Telephone: +41(0) 715 / Chairman of the Board of Directors: Cengiz Ehliz CH ROC Kanton Thurgau

11 (1) Amennyiben az Értékesítési Partner FLEXKOM felhívása ellenére a regisztrációhoz és a jutalékok kifizetéséhez szükséges követelmények tudomásulvételétől számított 30 napon belül valamennyi szükséges dokumentumot nem ad át FLEXKOM részére, úgy FLEXKOM jogosult a bekért dokumentumok átadásáig az Értékesítési Partner működését a forgalmazási rendszerben átmenetileg felfüggeszteni, így az Értékesítési Partner nem tud szolgáltatásokat közvetíteni, sem más Értékesítési Partnereket a forgalmazási rendszerbe beszervezni, továbbá nem tudja az Értékesítési Partneri szolgáltatásokat igénybe venni. Ugyanez érvényes akkor is, ha az Értékesítési Partner a fizetési felszólítás és a vonatkozó határidő eredménytelen eltelte ellenére is elmulasztotta a 7. (1) bekezdésben feltüntetett adminisztrációs- gondozási és karbantartási díj befizetését, így ebben az esetben az Értékesítési Partner a befizetés pótlásának időpontjáig vagy a szerződés megszüntetéséig felfüggesztésre (inaktív státuszba) kerül. A felfüggesztés időszaka nem jogosítja fel az Értékesítési Partnert a szerződés rendkívüli felmondására, kivéve, ha a felfüggesztésért nem ő a felelős. (2) Azok a jutalékigények, melyek kifizetésére az (1) bekezdésben feltüntetett okokból nincs mód, a FLEXKOM belő elszámolásában tartalékként lesznek lekönyvelve, és legkésőbb a törvényben meghatározott elévülési határidőn belül elévülnek. Ez nem vonatkozik az adminisztrációs- gondozási és karbantartási díj megfizetésének elmulasztásából adódó felfüggesztés esetére, mivel ilyen okból történő felfüggesztés esetén, annak ideje alatt nem keletkezik jutalékigény és nem történik jutalék-kifizetés sem. (3) FLEXKOM jogosult továbbá felfüggeszteni az Értékesítési Partnert, amennyiben a részére küldött levélküldemények és küldemények elköltözött, elhalálozott, nem kereste, ismeretlen vagy egyéb hasonló jelzéssel érkeznek vissza FLEXKOM-hoz. (4) Függetlenül az (1) bekezdésben megnevezett felfüggesztési okoktól FLEXKOM fenntartja magának a jogot, hogy az Értékesítési Partnert alapos okból felfüggessze. FLEXKOM különösen fenntartja magának a jogot, hogy az Értékesítési Partner FLEXKOM rendszerhez való hozzáférését (online is) időbeli korlátozás nélkül zárolja, amennyiben az Értékesítési Partner megszegi a 3., 4., 6. és 13. (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségeket, vagy egy hatályos jogszabály előírásait, vagy egyéb alapos ok fennállása esetén, ha az Értékesítési Partner FLEXKOM vonatkozó figyelmeztetése ellenére az 5. -ban meghatározott határidőn belül sem szünteti meg az adott kötelezettségszegést. A 3., 6. és 13. (2) bekezdésben szabályozott kötelezettségek megszegése esetén FLEXKOM előzetes figyelmeztetés nélkül is jogosult végrehajtani a felfüggesztést. 11. A szerződés tartama és megszüntetése valamint a megszüntetés következményei /Az Értékesítési Partner elhalálozása FlexKom International Holding AG CH- Switzerland 8280 Kreuzlingen Burgstrasse 8 E- Mail: Internet: Telephone: +41(0) 715 / Chairman of the Board of Directors: Cengiz Ehliz CH ROC Kanton Thurgau

12 (1) Felek az Értékesítési Partneri Szerződést határozatlan időre kötik. Az Értékesítési Partner az írásbeliség kikötésének betartása mellett, a következő adminisztrációs- gondozási és karbantartási díj esedékességére, három hónapos határidővel mondhatja fel a szerződést. FLEXKOM lemond a rendes felmondás jogáról. Amennyiben az Értékesítési Partner a 7. (1) bekezdésben meghatározott adminisztrációs- gondozási és karbantartási díjat a vonatkozó fizetési felszólítás és az azt követő további díjfizetési felszólítás ellenére sem egyenlíti ki, a szerződés a 10. (1) és (2) bekezdésben meghatározott következményekkel az azt követő 6 hónapra inaktívvá válik. Amennyiben az Értékesítési Partner ezen inaktív periódus elteltét követően sem fizeti meg a díjat, úgy FLEXKOM ezen utolsó határidő letelte után él a rendkívüli felmondás jogával. (2) FLEXKOM jogosult továbbá az Értékesítési Partner tekintetében rendkívüli felmondással élni, amennyiben levélküldemények és küldemények elköltözött, elhalálozott, nem kereste, ismeretlen vagy egyéb hasonló jelzéssel érkeznek vissza, és az adott Értékesítési Partner hibás adatait 30 napon belül nem helyesbíti. FLEXKOM a felmondást megelőzően - amennyiben ez lehetséges és elvárható - figyelmeztetés útján felszólítja az Értékesítési Partnert adati helyesbítésére. (3) A felmondó félnek az írásbeliség kikötésének betartása mellett, postai úton kell eljuttatnia a felmondást. (4) Az Értékesítési Partneri Szerződés legkésőbb az Értékesítési Partner halálával, vagy az Értékesítési Partner törlésének cégbírósági általi, cégjegyzékben történt bejegyzésével megszűnik. A törvényi feltételek betartása mellett az Értékesítési Partneri Szerződés örökölhető. Az örökössel/örökösökkel alapvetően 6 hónapon belül új Értékesítési Partneri Szerződést kell kötni, mely által az/azok megszerzi/k az örökülhagyó jogait és vállalja/vállalják annak kötelezettségeit. Az elhalálozást Halotti anyakönyvi kivonattal kell igazolni. Amennyiben készült végrendelet az Értékesítési Partneri Szerződés örökléséről, úgy be kell mutatni a végrendelet közjegyző által hitelesített másolatát. Amennyiben fenti feltételek a hat hónapos határidő elteltével nem teljesülnek, valamennyi szerződéses jog és kötelezettség FLEXKOMra száll. A hat hónapos határidő kivételes esetben méltányos mértékben meghosszabbítható, amennyiben egyedi esetekben az örökös/örökösök számára aránytalanul rövidnek bizonyul. (5) Amennyiben pl. az életkora vagy egy betegség miatt nem elvárható az Értékesítési Partnertől, hogy tevékenységét tovább folytassa, FLEXKOM kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéses jogviszonyt a továbbiakban egy, az Értékesítési Partner által megnevezett személlyel folytatja. A (4) bekezdés fenti, halálesetre vonatkozó szabályozásai a szerződéses jogviszony ilyen formában történő folytatására megfelelően vonatkoznak. (6) Figyelem nélkül az (1) bekezdésben meghatározott felmondási okra, FLEXKOM fenntartja magának a rendkívüli felmondás jogát. Rendkívüli felmondási ok különösen a 4. -ban szabályozott kötelezettségek megszegése, amennyiben az Értékesítési Partner az 5.

13 szerinti, a kötelezettségszegés megszüntetésére vonatkozó kötelezettségét határidőn belül nem teljesíti, vagy ha a kötelezettségszegés beszüntetését követően egy későbbi időpontban újból ugyanazt vagy egy hasonló kötelezettségszegést követ el. Abban az esetben, ha az Értékesítési Partner a 3., 6. és a 13. (2) bekezdésekben szabályozott kötelezettségeket megszegi, úgy FLEXKOM minden előzetes figyelmeztetés nélkül élhet a rendkívüli felmondás jogával. (7) Rendkívüli felmondási okot szolgáltat mindkét fél számára, ha a másik féllel szemben csődeljárást indítottak, vagy az ilyen eljárás beindítása iránti kérelmet a költségeket fedező vagyon hiányában elutasították, vagy a másik fél egyébként fizetésképtelen, vagy a felszámolási eljárás keretében egy eskü hatályával bíró nyilatkozatot tett a fizetésképtelenségről. (8) A rendkívüli felmondás joga nem érinti a további jogigényeket. (9) Azoknak a domainek-nek, vagy címeknek a használata, amelyek a FLEXKOM nevet vagy FLEXKOM egyik márkáját, üzleti megjelölését vagy egyik műve címét tartalmazzák a szerződés megszüntetését követően nem megengedett, és azokat - amennyiben domainekről van szó köteles az Értékesítési Partner FLEXKOM-nak az átruházással együtt járó költségek ellenében átadni. (10) Egy szerződés megszüntetése után újbóli szerződéskötésre legkorábban csak a megszűnést követő 12 hónap elteltével kerülhet sor. (11) Amennyiben a jelen szerződéses jogviszonyt FLEXKOM rendkívüli felmondással, vagy az Értékesítési Partner rendes felmondás útján megszünteti, úgy az Értékesítési Partnert a jogviszony megszűnését követően semminemű további jutalék vagy szolgáltatás nem illeti meg. Egyébként az Értékesítési Partner a szerződés megszüntetésekor nem támaszthat kereskedelmi képviselőket megillető kompenzációs igényt, hiszen ő a (német) Kereskedelmi törvénykönyv értelmében, nem minősül kereskedelmi képviselőnek. Az az Értékesítési Partner, aki jogosan, rendkívüli úton mondja fel jogviszonyát, elveszíti jutalékjogosultságát, amennyiben a felmondást követően FLEXKOM más Értékesítési Partnerét közvetlenül vagy harmadik fél bevonásával átcsábítja, vagy megpróbálja átcsábítani, vagy amennyiben a 4. (6) bekezdésében foglalt kötelezettségét megszegi. (12) Amennyiben az Értékesítési Partner FLEXKOM-tól az Értékesítési Partneri Szerződéstől független, egyéb szolgáltatásokat is igénybe vesz, úgy ezek a szolgáltatások az Értékesítési Partneri Szerződés megszüntetésével is változatlanul érvényben maradnak, kivéve, ha az Értékesítési Partner a jogviszony felmondásakor egyben azok megszüntetését is kifejezetten kéri. Amennyiben az Értékesítési Partner a szerződés megszüntetését követően továbbra is igénybe veszi FLEXKOM szolgáltatásait, akkor szokványos ügyfélként lesz nyilvántartva.

14 (13) Az Értékesítési Partneri Szerződés rendes úton történő felmondása esetén, az Értékesítési Partner kérheti azoknak az értékesítést támogató eszközöknek a díj visszatérítése melletti visszavételét, amelyeket a felmondás hatálybalépését megelőző 12 hónapban vásárolt FLEXKOM-nál, amennyiben az anyagot FLEXKOM újrafelhasználhatónak minősíti. Az újraértékesítésre alkalmas értékesítést támogató eszköz átvételét követően FLEXKOM az Értékesítési Partnernek visszatéríti az eredeti nettó vételár 90 %-át, azonban a visszaküldés esetleges költségeit nem téríti meg. (14) A szerződés felmondás útján történő megszűnésével az Értékesítési Partner pozíciója FLEXKOM forgalmazási rendszerében a FLEXKOM-ra száll. 12. A felelősség kizárása (1) FLEXKOM mások életének, testi épségének és egészségének megkárosításából adódó károkért csak akkor felel, amennyiben a kárt FLEXKOM vagy annak alkalmazottai, teljesítési segédei súlyosan gondatlan vagy szándékos magatartása, vagy valamely lényeges szerződéses kötelezettség nekik felróható megszegése (pl. jutalék-kifizetés) okozta. Ez érvényes a szerződéses tárgyalások során a kötelezettségek megszegéséből fakadó károkra, valamint a nem megengedett cselekményekre is. Az ezen túlmenő kártérítési felelősséget felek kizárják. (2) A felelősség FLEXKOM, vagy annak alkalmazottai, teljesítési segédei szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása által mások életében, testi épségében és egészségében okozott károkon kívül a szerződéskötéskor jellemzően tervezhető károkra, egyébként pedig összegszerűségében a szerződés típusának megfelelő átlagkárokra korlátozódik. Ez vonatkozik a közvetett károkra is, különösen az elmaradt haszonra. (3) FLEXKOM nem felel semminemű, a szervereken adatvesztésből származó károkért, kivéve, ha azokat FLEXKOM, vagy annak alkalmazottai, teljesítési segédei súlyosan gondatlan vagy szándékos magatartása okozta. A TMG (német Telemédia törvény) értelmében FLEXKOM szempontjából idegen információk az Értékesítési Partnerrel kapcsolatos, tárolt tartalmak. (4) A fentiek alól kivételt képeznek a termékfelelősségi szabályok. 13. Az üzlet átruházása / A szponzorált struktúra átruházása harmadik félre / Üzletrész átruházása jogi személyeknél vagy személyegyesítő társaságoknál (1) FLEXKOM bármikor jogosult üzletmenetét (jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit) részben vagy egészben harmadik félre átruházni, amennyiben a jogutód a törvényi előírásokat valamint a hatályos szerződéseket magára nézve kötelezően elismeri.

15 (2) Az Értékesítési Partner nem jogosult az értékesítési struktúráját átruházni, kivéve, ha ehhez FLEXKOM különleges, belátása szerinti okból, kivételesen, előzetes írásban hozzájárul. Ebben a tekintetben FLEXKOM mérlegelési jogkörében belátása szerint bármikor visszautasíthatja a szándékolt átruházást, kivéve, ha a visszautasítás méltánytalanul súlyos megterhelést jelent az Értékesítési Partner számára. (3) Amennyiben egy Értékesítési Partnerként regisztrált jogi személyiséggel rendelkező társaság vagy egy személyegyesítő társaság új tagot kíván felvenni, vagy az egyik tag kíván kilépni a társaságból, akkor erre abban az esetben van lehetőség, ha az/azok a tag/tagok aki/akik az Értékesítési Partneri jogviszony létrehozását kérelmezték, továbbra is a társaság tagjai maradnak. Amennyiben a társaság egy tagja üzletrészét harmadig félre szeretné átruházni, úgy az a vonatkozó írásos kérelem benyújtásával csak a (2) bekezdés kikötése mellett megengedett. 14. Élettársi közösség felbontása /válás Abban az esetben, ha egy házaspár vagy bejegyezett élettársi közösségben élő személyek, akik jogi személyként vagy személyegyesítő társaságként regisztrált Értékesítési Partnerek, élettársi/házassági közösségüket felbontják/a társaságbeli tagságukat megszüntetik, úgy ennek a közösségnek a megszakítása, felbontása vagy a fent említett társaság egyéb módon történő megszüntetése után is csak egy Értékesítési Partneri pozíció marad meg. A különváló házastársaknak/élettársaknak/gazdasági társaság tagjainak kell egymás között megállapodni abban, hogy a házaspár/élettársi közösség/gazdasági társaság mely tagja folytatja az Értékesítési Partneri jogviszonyt, és ezt írásban FLEXKOM-nak be kell jelenteni. Amennyiben belső vita alakulna ki annak kapcsán, hogy a különválás, a közösség megszakítása vagy a társaság egyéb módon történő megszüntetése milyen következményekkel jár az Értékesítési Partneri jogviszony tekintetében, FLEXKOM fenntartja magának a rendkívüli felmondás jogát, amennyiben egy ilyen vita az Értékesítési Partner kötelezettségeinek elmulasztásához, jelen, Értékesítési Partnerekre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek megszegéséhez, jogszerűtlen magatartáshoz vagy a felsőbb illetve alsóbb ágak (Downline/Upline) tekintetében aránytalanul súlyos tehertételhez vezet. 15. Elévülés Valamennyi, jelen szerződéses jogviszonyból származó igény mind a két fél tekintetében 6 hónapon belül elévül. Az elévülés határideje a követelés esedékességével, vagy a követelés létrejöttének időpontjában, vagy akkortól kezdődik, amikor a követelés már látható. Ez nem érinti azokat a jogszabályi rendelkezéseket, amelyek kötelezően hosszabb elévülési időt írnak elő.

16 16. Adatvédelem (1) Az alábbiakban FLEXKOM Adatvédelmi nyilatkozata olvasható. (2) A megrendelés, illetve az Értékesítési Partneri jogviszony létrehozása céljából kitöltött és megküldött nyomtatványon az Értékesítési Partner személyes adatokat közöl FLEXKOM-mal. (3) FLEXKOM az Értékesítési Partner által közölt személyes adatokat (pl. megszólítás, név, cím, cím, telefonszám, adószám, banki adatok) a német adatvédelmi előírásoknak megfelelően, az elszámolás és a szerződés teljesítése céljából kezeli. Ennek során FLEXKOM kizárólag az Értékesítési Partner által az online nyomtatvány kitöltése során rendelkezésre bocsátott adatok felvételét, tárolását és feldolgozását végzi, (4) A szerződés teljesítése céljából, azaz pl. a kiszállításkor vagy az elszámoláskor FLEXKOM az Értékesítési Partner személyes adatait továbbítja pl. a szállítónak, együttműködő partnereknek vagy a könyvelésnek, amennyiben ez a szerződés teljesítéséhez szükséges. Ezen harmadik személyek úgyszintén kötelesek kizárólag a német adatvédelmi előírásoknak megfelelően felhasználni az Értékesítési Partner személyes adatait. (5) Az Értékesítési Partner a címen kérheti a jogszabály által megengedett mértékben adatai módosítását, zárolását vagy törlését, valamint megtagadhatja, hogy FLEXKOM adatait információk továbbítása céljából felhasználja. (6) Fenti Adatvédelmi nyilatkozaton túlmenően FLEXKOM az Értékesítési Partner által közölt egyetlen személyes adatot sem tesz hozzáférhetővé harmadik fél számára az Értékesítési Partner külön, írásos beleegyezése nélkül, kivéve, ha erre jogszabály vagy hatósági rendelkezés kötelezi. (7) A jogviszony teljes körű lezárásával, melybe a felmondás mellett a megállapodás szerinti díjazások teljes megfizetése is beletartozik, zárolásra kerülnek az Értékesítési Partner azon adatai, melyeket a jogszabály előírásai szerint meg kell őrizni. Ezek az adatok további felhasználásra nem állnak rendelkezésre. Ez alól kivételt képeznek azok az adatok, amelyek további felhasználásához az Értékesítési Partner hozzájárult. (8) Amennyiben az Értékesítési Partner bővebb tájékoztatást szeretne személyes adatai tárolásáról, vagy az érdeklődők adatainak törlésére, zárolására vagy módosítására vonatkozó kérés merül fel, az (5) bekezdésben feltüntetett címen áll rendelkezésre az illetékes támogató csoport. 17. A jóváírási rendszer, a jutalékterv és a marketingterv bevonása / Hozzájárulás a személyes adatok továbbadásához

17 (1) A Javadalmazási rendszer a Javadalmazási tervvel együtt az Értékesítési Partneri Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, amelyet az Értékesítési Partner ugyanúgy, mint a fent megnevezett dokumentumok tudomásulvételét, a teljes körűen kitöltött online-kérelem űrlapjának elektronikus úton történő elküldésével fogad el. Az Értékesítési Partner mindig a mindenkor hatályos változat vonatkozó előírásait köteles betartani. (2) Továbbá az Adatvédelmi nyilatkozat (vö. 16. ) szintén jelen szerződés szerves részét képezi, melyet az Értékesítési Partner a teljes körűen kitöltött online-kérelem űrlapjának elektronikus úton történő elküldésével fogad el. Az Értékesítési Partner a teljes körűen kitöltött kérelem űrlapjának elektronikus úton történő elküldésével hozzájárul személyes adatai FLEXKOM-on belüli, valamint az Értékesítési Partner közvetlen szponzori vonala részére történő továbbadásához. (3) FLEXKOM bármikor jogosult a Javadalmazási rendszert, a Jutaléktervet és a Marketing tervet módosítani. FLEXKOM a módosításokat megfelelő időben, általában egy hónappal korábban a backoffice-ban jelenti be. Az Értékesítési Partnernek jogában áll, amennyiben a módosításokkal nem ért egyet, és a módosítás őt jogaiban korlátozza, szerződését a módosítás bejelentését követően rendkívüli felmondás útján felmondani. Amennyiben az Értékesítési Partner szerződését a módosítás hatálybalépését követő négy héten belül nem mondja fel, úgy a módosítást kifejezetten elfogadja. 18. Hozzájárulás fénykép- és audiovizuális anyagok használatához Az Értékesítési Partner díjmentesen biztosítja a FLEXKOM számára azon fényképfelvételek és/vagy audiovizuális anyagok rögzítésének, ill. felhasználásának jogát, amelyek Értékesítési Partneri tevékenysége közben az arcképét, a róla készült hangfelvételeket vagy az akkor elhangzott kijelentéseit és idézeteit tartalmazzák. Ebben a tekintetben az Értékesítési Partner az Értékesítési Partneri kérelem (regisztrációs kérelem) elküldésével és jelen, Értékesítési Partnerekre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek átadásával kifejezetten beleegyezik idézetei, a róla készült felvételek vagy rögzített anyagok közzétételéhez, felhasználásához, sokszorosításához és módosításához. 19. Alkalmazandó jog/ Illetékes bíróság (1) A felek közötti szerződéses jogviszonyra a Német Szövetségi Köztársaság jogi rendelkezései az irányadóak, az ENSZ-Vételi Jogi Egyezmény kizárása mellett. Ez nem vonatkozik az Értékesítési Partner tartózkodási helye szerinti állam kötelező érvényű rendelkezéseire.

18 (2) Amennyiben az Értékesítési Partner vállalkozó, közjogi jogi személy vagy közjogi különvagyon, vagy Németországban nem rendelkezik általános illetékességgel, vagy a szerződéskötést követően lakóhelyét Németországon kívüli helyre változtatja, vagy lakóhelye a keresetindításkor ismeretlen, úgy az illetékesség helye München. 20. Záró rendelkezések/ Érvénytelenségi záradék (1) FLEXKOM bármikor jogosult az Értékesítési Partnerekre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek módosítani. FLEXKOM a módosításokat megfelelő határidőben, általában egy hónappal korábban a backoffice-ban jelenti be. Az Értékesítési Partnernek jogában áll, amennyiben a módosításokkal nem ért egyet, és a módosítás őt jogaiban korlátozza, szerződését a módosítás bejelentését követően rendkívüli felmondás útján felmondani. Amennyiben az Értékesítési Partner szerződését a módosítás hatálybalépését követő négy héten belül nem mondja fel, úgy a módosítást kifejezetten elfogadja. (2) Jelen Értékesítési Partnerekre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek módosítása vagy kiegészítése kizárólag írásban lehetséges. Ez az írásbeliség jelen kikötésének módosítására is érvényes. (3) Ha a jelen Értékesítési Partnerekre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek egyes kikötései érvénytelennek, vagy hiányosnak minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a szerződés egészét. Az érvénytelen kikötés helyébe felek olyan hatályos kikötést léptetnek, amely a kikötés célját a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást váltja ki. Ugyanez érvényes egy adott szabályozás hiányában annak pótlására is. (4) Az Értékesítési Partnerekre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek eredetiben német nyelven készült. Amennyiben a fordítás miatt az eredetihez képest tartalmi eltérések mutatkoznak, úgy mindenkor a német nyelvű Értékesítési Partnerekre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek tartalma az irányadó. Az Értékesítési Partnerekre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek i változata

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK AZ INLERNET TÖRZSVÁSÁRLÓI KÖZÖSSÉG TÖRZSVÁSÁRLÓI SZÁMÁRA Az Inlernet Worldwide AG. (a továbbiakban: "Inlernet") egy Nemzetközi Törzsvásárló Közösséget (a továbbiakban: "Inlernet-Rendszer") üzemeltet, melyben,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft.

Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft. Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft. A Társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szalag u. 4/9. Postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Szalag u. 4/9. A Társaság cégjegyzékszáma: Cg.15-06-

Részletesebben

GREEN PASS Csoporthoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére

GREEN PASS Csoporthoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére GREEN PASS hoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére Budapest, 2014. november 19. 1147 BUDAPEST, CSÖMÖRI ÚT 18. TELEFON: +36 1 / 796 19 44. WWW.GREENPASS.PRO

Részletesebben

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE)

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE) A 1. Fogalmak 1.1. Az Ügyfél a Wirecard CEE szerződéses partnere. Ettől eltérően az Ügyfél más dokumentumokban megbízóként, felhasználóként, kereskedőként, üzletüzemeltetőként, szerződéses vállalkozóként

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV A jelen Üzletszabályzat és Kompenzációs terv tartalmazza azokat az előírásokat és eljárásokat, amelyek a Képviselő az Endless Biotech Hungary Kft-vel,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató. Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató. Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon: 06-1-48-48-128

Részletesebben

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Az iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Bevezetés A jelen módosított és újrafogalmazott Kereskedési- és Számla Szerződés ( Kereskedési Szerződés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A GREEN PASS Csoporthoz Független Forgalmazóként történő csatlakozásnak Budapest,

Részletesebben

Magyar. Unicity Global Markets GmbH. Vállalati Irányelvek

Magyar. Unicity Global Markets GmbH. Vállalati Irányelvek Magyar Unicity Global Markets GmbH Vállalati Irányelvek 2 3 érvényés 2011. január Magyarország Általános Tudnivalók A Unicity Franchise Partnereinek Etikai Szabályzata: Code of Ethics 1. Fejezet Fogalom-meghatározások

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 2161 Csomád, József utca 85. (ügyintézés helye: 1052 Budapest, Vármegye utca

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-33510025 Felfalusi Péter vezérigazgató Továbbiakban:

Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-33510025 Felfalusi Péter vezérigazgató Továbbiakban: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az INTRUM JUSTITIA Hitel Ügyintéző Szolgáltatás Kft., az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zrt. és az Opten Informatikai Kft. által üzemeltetett Company Tomograph (CT) szolgáltatás

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2015. április 25. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. április 28. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A viszony.hu társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a regisztrált tagok (a Tagok ) részére az

Részletesebben

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Randizzon társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Randizzon Tagok részére az Interneten keresztül

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

Tartalomjegyzék. JEUNESSE GLOBAL POLITIKÁK ÉS ELJÁRÁSOK (Verzió: 2012.02.14.)

Tartalomjegyzék. JEUNESSE GLOBAL POLITIKÁK ÉS ELJÁRÁSOK (Verzió: 2012.02.14.) JEUNESSE GLOBAL POLITIKÁK ÉS ELJÁRÁSOK (Verzió: 2012.02.14.) Tartalomjegyzék 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 5 1.1 Értékesítők Magatartási Kódexe... 5 1.2 Független vállalkozói státusz... 5 1.3 Üzletvitel... 6

Részletesebben