Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium Műszaki Irányelvek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium Műszaki Irányelvek"

Átírás

1 Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium Műszaki Irányelvek BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS Csapadékvíz elvezető hálózat : MI / G 21 Urban drainage. Hydraulic sizing of urban storm sewers E Műszaki Irányelvek tárgya a települések (belterületek) mentesítése meghatározott csapadék okozta kártételektől, illetve az elvezető hálózat hidraulikai méretezése. Tartalom KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI MINISZTÉRIUM 1. JELÖLÉSEK 1. Jelölések 2. A mértékadó nagyvízhozamot okozó csapadék meghatározása 2.1. Az összegyülekezési idő meghatározása 2.2. A mértékadó modellcsapadék meghatározása 3. A mértékadó nagyvízhozam számítása 3.1. Racionális módszer 3.2. Vízmennyiségmérleg módszer 3.3. Mértékadó vízhozam számítása torkolati szivattyús átemelés esetén 4. A hálózat jellemző szelvényeinek hidraulikai méretezése 4.1. Permanens méretezési módszer 4.2. Nempermanens méretezési módszer 5. Árhullámkép becslése Függelék A szövegben említett magyar állami szabványkiadványok A tárggyal kapcsolatos magyar állami szabványkiadványok és műszaki szabályozási kiadványok E Műszaki Irányelvekben előforduló fogalmak betűjele, megnevezése és mértékegysége: A s a vízszállító keresztmetszet területe m 2 A v a vízgyűjtő területe ha, km 2 B a víztükör szélessége m B o a mederfenék szélessége m C sebességi tényező (Chezy) m 1/2 s -1 D csőcsatorna átmérője m F a beszivárgott víz mennyisége mm, m 3 ha -1 Fr a Froude-féle szám I a mederfenék lejtése és a víz felszínének lejtése, %, %o I m a terepfelszín átlagos lejtése, %, %o A jóváhagyás időpontja: március 18. A közzététel időpontja: július (34 oldal)

2 MI / L lefolyás mm, m 3 ha -1 L 1 a terepen való lefolyás hossza m L 2 a mederbeli lefolyás hossza m L c a leghosszabb lefolyási pálya mérete m L p p év átlagos ismétlődési idejű lefolyás mm, m 3 ha -1 P csapadékmennyiség mm, m 3 ha -1 P w a nedvesített kerület m Q vízhozam ls -1, m 3 s -1 Q p p év átlagos ismétlődési idejű vízhozam ls -1, m 3 s -1 R hidraulikai sugár m R f vízzáró felületi tényező, % R q vízhozamarány S felszíni tározott víz m 3 ha -1 S 1 nedvesített tározás mm, m 3 ha -1 S 2 medertározás m 3, ha -1 a p a tízperces zápor intenzitása mmh -1, ls -1 ha -1 f a beszivárgás intenzitása mmh -1, ls -1 ha -1 h vízmélység m i p a p év átlagos ismétlődési idejű csapadék intenzitása mmh -1, ls -1 ha -1 k a simasági tényező m 1/3 s -1 m hatványkitevő n a Manning féle érdességi tényező sm -1/3 p átlagos ismétlődési idő év q fajlagos lefolyás ls -1 ha -1 s csatornasűrűség kmkm -2 t idő min t 1 a terepen való lefolyás ideje min t 2 a mederbeli lefolyás ideje min t c összegyülekezési idő min, h v m az áramló víz középsebessége ms -1 lefolyási tényező σ érdesség mm ρ rézsűhajlás m m A MÉRTÉKADÓ NAGYVÍZHOZAMOT OKOZÓ CSAPADÉK MEGHATÁROZÁSA Településen mértékadó lefolyást általában olyan átlagos ismétlődési idejű modellcsapadék okoz, amelynek időtartama megegyezik a vizsgált vízgyűjtőterület összegyülekezési idejével. Az összegyülekezési időtől eltérő idejű modellcsapadék okozta lefolyás-idősort is meg lehet határozni a hálózat minta-keresztmetszeteinek, valamint a műtárgyaknak a hidraulikai mértezéséhez Az összegyülekezési idő meghatározása Az összegyülekezési idő meghatározása méréssel Nyílt árokhálózatban való összegyülekezési időt a mértékadóhoz közeli lefolyás mérésével kell meghatározni. Zárt csatornában a méréshez legalább félig telt állapotú lefolyás tekinthető alkalmasnak. A méréshez környezetbarát jelzőanyagot kell használni. A mérés módszerét az MI /4 tartalmazza Az összegyülekezési idő számítása Az összegyülekezési idő a terepen való lefolyás és a vízfolyásban való elfolyás összege: t c = t 1 + t 2

3 3 MI / A terepen való lefolyási idő meghatározása A terepen való lefolyás idejét (t 1 -et) egyedi vizsgálat alapján vagy becsléssel kell meghatározni. A terepen való lefolyás közelítő ideje Kerby módosított képletével (1) határozható meg: t 1 = 1,2 nl I Az (1) összefüggés legfeljebb 400 m úthossz esetén alkalmazható. 400 m-nél hosszabb távon a lefolyó víz a terepen is annyira koncentrálódik, hogy azt már a mederbeni lefolyás hidraulikai módszerével kell vizsgálni. Az n érdességi tényező értékeit az 1. táblázat tartalmazza. 1 m 0,5 (1) 1. táblázat Lefolyási pálya Érdességi tényező n Szántó 0,4 0,5 Erdő, rét, legelő 0,3 0,4 Gyepes park 0,2 0,3 Kőburkolat 0,15 0,25 Beton, aszfalt-burkolat 0,1 0, A vízfolyásban való lefolyási idő meghatározása A vízfolyásban való lefolyás idejét (t 2 -t) a telt szelvényű vízszállítás középsebességeiből számított részidők szakaszonkénti összegezésével a (2) szerint kell meghatározni: t2 = 1 60 N j= 1 ahol: j index az egyes mederszakaszokra vonatkozó értékek jele, N a mederszakaszok száma. A középsebesség értékek (v mj ) meghatározására trapézszelvényű, partélig telt nyílt meder esetében az 1. ábra nomogramja használható (gravitációs csővezeték esetén pedig a 7. és 8. ábrák alkalmazhatók) Az összegyülekezési idő becslése Külterület esetében a terepen és a mederben való lefolyás idejét egyetlen közelítéssel a (3) összefüggésből lehet kiszámítani: t c = v L v 2 Lc A I ahol: L c = L 1 + L 2, Az összefüggés az km 2 nagyságú vízgyűjtők esetén használható. A számítás meggyorsítására a 2. ábrán levő grafikon alkalmazható. A hidraulikai méretezés elősegítésére az összegyülekezési időadatok a 3. ábra terület-idő grafikonnal ábrázolhatók A mértékadó modellcsapadék meghatározása m 2j mj (2) (3)

4 MI / ábra Nomogram a vm és R felvételére

5 2. ábra Az összegyülekezési idő (t c) meghatározása 5 MI /2 1988

6 MI / ábra Terület-idő grafikon

7 7 MI / Időbeni állandó intenzitású csapadék A p visszatérési idejű csapadék intenzitása a (4) összefüggésből határozható meg: i p = a p ahol t a = 10 min. Az m hatványkitevő értékeit a 2. táblázat tartalmazza. 2. táblázat t t c a m (4) Visszatérési idő p 10 perces intenzitás a p (év) (mm/h) (l/sha) Hatványkitevő m 1 47, , , , , , , , , , ,75 Előfordulhat, hogy síkvidéki települési vízgyűjtőterületen egy- vagy többnapos csapadékot tekintenek mértékadónak. A budapesti régióra feltárt adatok figyelembe vehetők minden hazai síkvidéki település vízrendezési hálózat minta-kereszteszelvényeinek és a műtárgyainak hidraulikai méretezéséhez. Az országos záporadatokat és a budapesti 1 6 napos modellcsapadékok adatait a 4. ábra tartalmazza. Az ábra vonalkázott részeiből kell a mértékadó csapadékot kiválasztani, a racionális számításhoz. Síkvidéki település (átlagos felületi lejtése I m < 1%) vizsgálatához a számított összegyülekezési idő alatt hulló modellcsapadék alapján meghatározható a mértékadó lefolyás-idősor, ha t c 3 h. Ha 3 ha < t c < 24 h, akkor nem tételezhető fel időben állandó intenzitású, hanem csak szakaszos csapadékhullás Időben változó intenzitású csapadék A csapadék intenzitásának időbeni változását a gépi számításkor célszerű figyelembe venni, ha az összegyülekezési idő (t c ) legfeljebb 100 perc. Az időben változó intenzitású, p visszatérési idejű csapadék maximális intenzitása hazai vizsgálatok szerint általában az összegyülekezési idő első egyharmadában következik be. Az intenzitás legnagyobb értékének megjelenéséig (0,33 t c -ig) lehullott csapadék az előkészítő csapadék. A maximális intenzitás értéke az időben állandó intenzitásnak a kétszerese. Az időben változó intenzitású záporcsapadék vázlatos idősorát az 5. ábra mutatja be. Az időben változó intenzitású modellcsapadék térfogata azonos az időben állandó intenzitású modellcsapadék térfogatával Az ismétlődési idő meghatározása A p ismétlődési idő meghatározásánál (kiválasztásánál) a csatornázás beruházási költségei szoros összefüggésben legyenek az elöntés ellen megvédett anyagi javak értékével. Kiindulásul 4 éves ismétlődési időre való méretezés javasolható. Ritkán lakott területeken, illetve ott ahol a terepesés következtében az esetleges elöntés ideje korlátozott, a védelem kisebb foka is elfogadható (1 2 éves ismétlődési idő). Sűrűn lakott, pincézett területeken húzódó főgyűjtők esetében a védelem nagyobb foka (ismétlődési idő: 10, 25 év) az indokolt.

8 MI / ábra Az országos rövididejű modellcsapadékok és a budapesti többnapos csapadékok intenzitás (i p) víztömeg adatai (P p)

9 9 MI / ábra Időben változó modellcsapadék intenzitásának idősora 3. A MÉRTÉKADÓ NAGYVÍZHOZAM SZÁMÍTÁSA 3.1. Racionális módszer A mértékadó nagyvízhozam számítása során meg kell határozni a lehullott csapadék lefolyási hányadát és a levonulás során a területegységekről összegyülekező víz terjedését és összegződését. A lehulló csapadék lefolyási hányadát vízmennyiség elemzéssel, az összegyülekező víz terjedését és összegződését pedig a hullámterjedés elméletének alkalmazásával kell számítani. A p (év) átlagos ismétlődési idejű Q p nagyvízhozamot az (5) képlettel kell számítani. Q p = i p A v (5) ahol: a lefolyási tényező, i p a mértékadónak választott csapadék intenzitása, A v a vizsgált terület nagysága. A vizsgált területet részvízgyűjtőkre kell felosztani. Egy-egy vízgyűjtő területe általában egy csatorna (árok) vagy csatornaszakasz torkolatához tartozó területtel azonos méretű. A terület jellemzői alapján próba hosszszelvényeket kell készíteni és kiszámítani a vizsgált szelvények összegyülekezési időit (2.1. pont). Ennek alapján kell megszerkeszteni a vizsgált vízelvezető rendszer terület-idő grafikonját (3. ábra). Az összegyülekezési idők figyelembevételével kell meghatározni a mértékadó csapadék-intenzitást a vizsgált szelvényekben. A lefolyási tényezőt a (6) összefüggéssel kell számítani: ahol: I = 0,14 +0,65 R f + 0,05 I, (6) a csatorna (árok) kezdőpontjától a vizsgált keresztszelvényig terjedő szakaszának átlagos lejtése (%, %o). A lefolyási tényező számítására ajánlott képlet érvényességi tartománya a (6) képletben alkalmazott mértékegységekkel: R f > 0,08, 0,55 < I < 6%, 5%o 60%o < 0,95.

10 MI / A lefolyási tényező valószínűségi változó, a (6) képlettel a p = 1 4 éves csapadékból keletkező nagyvízhozam számítható. A p > 4 év átlagos ismétlődési idejű csapadék lefolyási tényezőjét a (6) összefüggésből számított értéknek korrekciós tényezővel módosított értékeként kell számítani a 3. táblázat szerint. A táblázat értékei p = 1 4 év 0,5 esetben használhatók. Záporcsapadék átlagos ismétlődési ideje p (év) 3. táblázat Lefolyási tényező , , ,17 Lefolyási tényezők tájékoztató értékeit a racionális számításhoz a 4. táblázat tartalmazza. 4. táblázat Felület fajta Lefolyási tényező Tetőfelületek Fém és palatető 0,95 0,90 Cseréptető 0,90 0,80 Lapos tető 0,80 0,70 Útburkolat Aszfalt vagy beton burkolat 0,90 0,85 Kiöntött hézagú kőburkolat 0,85 0,90 Kiöntetlen hézagú kőburkolat 0,70 0,50 Makadám burkolat 0,48 0,25 Kavicsutak 0,30 0,15 Egyéb felületeke Burkolatlan földfelület 0,15 0,10 Park, kert, temető 0,10 0,05 Sportpályák 0,20 0,10 Erdő, rét 0,10 0,03 Üzleti negyedek Városközponti 0,70 0,95 Alközponti 0,50 0,70 Lakóterületek Családi házas 0,30 0,50 Lakótömbök pontházakkal 0,40 0,60 Lakótömbök összeérő blokkokkal 0,60 0,75 Külváros 0,25 0,40 Villanegyed 0,50 0,70 Ipari településrész Laza telepítésű 0,75 0,85 Sűrű telepítésű 0,75 0,95 Vasúti pályák 0,20 0,40 A számításhoz az 5. táblázat használható.

11 11 MI / Vízmennyiségmérleg módszer Számítás összegyülekezési idő alapján Korlátozott összegyülekezésű a települési vízgyűjtőterület, ha átlagos lejtése I m < 1%o, esetleg korlátozott, ha 1% > I m > 1%o. Utóbbi esetben az összegyülekezési folyamat minőségét műszaki mérlegeléssel kell eldönteni, figyelembe véve a fedőréteg beszivárgási viszonyait és a vízelvezető hálózat sűrűségét. A záporból keletkező fölösleges (káros) víz elvezetéséhez szükséges meder vagy (zárt) csatornahálózat méretezésére mértékadó vízhozamot síkvidéken vízmennyiség-mérleg alapján kell számítani. A mérleg egyik oldalát az összegyülekezési időhöz tartozó zápor képezi, amelyet a 2.2. szerint kell meghatározni P (m 3 /ha) értékben. A mérleg másik oldalán kell számításba venni az összegyülekezési idő alatt beszivárgó víztömeget F (m 3 /ha), a nedvesítési tározást S 1 (m 3 /ha) és a medertározást S 2 (m 3 /ha). Az időben állandó beszivárgás intenzitásának változatai a következők: f 1 = 3 mm/h agyag talajon, f 2 = 5 mm/h agyagos iszap talajon, f 3 = 7 mm/h iszap talajon, f 4 = 10 mm/h iszapos homokliszt talajon, f 5 = 13 mm/h lösz talajon, f 6 = 17 mm/h iszapos homok talajon, f 7 = 20 mm/h homok, vagy kavics talajon. A lefolyást képező L p (m 3 /ha) maradék levezetéséről az összegyülekezési idő 3-szorosa alatt kell gondoskodni. A lefolyást (m 3 /ha) a 6. ábra segítségével vagy a (7) képlet szerint kell meghatározni. L p = P F (S 1 + S 2 ) (7) Az ábrán levő tározási grafikonból a csatornasűrűség (s) függvényében meghatározható az S 2 fajlagos tározás értéke, majd a tereplejtés és a művelés szerint, a fajlagos nedvesítési tározás S 1 értéke és ezek összege (S), ami független az összegyülekezési időtől. A csatornasűrűség számítása során figyelembe veendők a D 0,3 m körszelvényű csatornák, illetve a B o 0,4 fenékszélességű nyílt árkok. Síkvidéki vízgyűjtőn a vízzáró felületen S 1 = 2 mm = 20 m 3 /ha, a vízáteresztőn pedig S 1 6 mm = 60 m 3 /ha felvétele célszerű. A 6. ábra alapján az összegyülekezési idő függvényében kell meghatározni a fajlagos csapadékmennyiség (P) és beszivárgó vízmennyiség (F) értékeit. Az utóbbit csak a vízáteresztő felületen (1 R f ) szabad figyelembe venni. A megfelelő időhöz és talajfajtához tartozó F értékhez hozzá kell mérni az S értékét. A grafikonból 1l vetítővonallal állapítható meg a vizsgált összegyülekezési időhöz tartozó fajlagos lefolyási érték (L p = P F S), amiből számítani kell a nagyvízhozamot. A grafikon t c 90 min időtartományban használható. Az ismertetett módszer különbségét a dombvidéki nagyvíz számításához viszonyítva elsősorban a tócsásodás, azaz a nedvesítési többlettározás okozza. Az árhullám hozama a (8) képlettel számítható: ahol Q p = β L p A v (8) 5,56 β - 1, 3 t c m s Ha az összegyülekezési idő t c > 180 min-nél, a vízmennyiség mérleget a t = 180 min időtartamú csapadék mennyiségéből kell meghatározni. Az elfolyó csapadékvizet = 540 min = 9 óra alatt kell elvezetni, egyenletes vízhozamot feltételezve. Ebben az esetben az árhullám derékszögű négyszög alakúnak feltételezhető.

12 Tervszám: A részvízgyűjtő számjele A csatorna tandó méretezési szakasz számjele száma hossza (m) szelvény lejtése % város... község, új régi A víz sebessége telt szelvény esetén (m/s) ter. (ha) elbon- átl. mélysége külön vízzáró felülete (ha) együtt v= A V A VZ mértékadó csapadékának átlagos ismétlődési ideje A racionális számítás és méretezés táblázata v= A V A VZ p:... év v= A V A VZ tározással tározás nélkül v= A V A VZ Lapszám: v= A V A VZ 5. táblázat MI / A vizsgált csatornaszakasz vízgyűjtőterületének vízzáró felületei tény. lejtése % R f I 2 R f I 2 R f I 2 R f I 2 R f I 2 lefolyási tényezője lefolyási hossz (m) L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 A terepi vagy előző szakaszra számított lejtése érdességi tényezője I 1 n 1 I 1 n 1 I 1 n 1 I 1 n 1 I 1 n 1 lefolyási idő t 1 min t 1 min t 1 min t 1 min t 1 min (A táblázat folytatódik)

13 (Az 5. táblázat folytatása) lefolyási hossz (m) L 2 L 2 L 2 L 2 L 2 A vizsgált csatorna szakasz lejtése érdességi tényezője l 2 n 2 l 2 n 2 l 2 n 2 l 2 n 2 l 2 n 2 lefolyási idő t 2 min t 2 min t 2 min t 2 min t 2 min Összegyülekezési idő t e min t e min t e min t e min t e min Mértékadó csap. int. szakasz teljes i p l/s ha i p l/s ha i p l/s ha i p l/s ha i p l/s ha A szakasz csatorna Mértékadó vízhozama Vízszállító képessége Q p Q c l/s l/s Q p Q c l/s l/s Q p Q c l/s l/s Q p Q c l/s l/s Q p Q c l/s l/s 13 MI /2 1988

14 6. ábra Záporból lefolyó fajlagos vízmennyiség meghatározása I m < 1 esetén MI /

15 15 MI / Számítás egynapos csapadék alapján A számításhoz a fajlagos csapadékadat a 4. ábrából, a tározási értékek a 6. ábrából vehetők fel. A beszivárgás fajlagos értékének meghatározása során csak 4 h beszivárgási időt kell feltételezni, a csapadék szakaszos jellege miatt, tehát a t c = 60 min időtartamhoz tartozó fajlagos beszivárgási értéknek a négyszeresét kell figyelembe venni. β tényező során t c összegyülekezési időként 4 h-t kell figyelembe venni Torkolati szivattyús átemelés esetén mértékadó vízhozam számítása A települési csapadékvíznek torkolati átemelése esetén az átemelésre mértékadó vízhozam elvben azonos a vízelvezető hálózatra mértékadó p átlagos ismétlődési idejű vízhozammal. A torkolatig gravitációsan levezetett zápor okozta csapadékvíznek tározás nélküli levezetését kerülni kell. Az átemelő telep szivattyús kapacitását meghaladó vízhozamnak az időszakos kármentes tározásáról kell gondoskodni, lehetőleg nyílt, hasznosítatlan, vagy csekély hasznú mély területen. A záporok kezdeti szakaszán szállított víz befogadót veszélyeztethet szennyezettségével. A szállított szennyezőanyagot átemelés előtt géppel tisztítható ülepítőtérben kell leülepíteni Torkolati tározó térfogatának és az átemelő szivattyú kapacitásának a meghatározása A települési torkolati tározó méretezésének módját az MI /4 tartalmazza A torkolati nyílt tározó vízminőségvédelmi hasznosítása A települési zárt csapadéktározók vízminőségvédelmi hasznosítására az MI /4 ad irányelveket. A nyílt tározónak a vízminőségvédelmi hasznosításához a befolyási szelvény közelében, alkalmas áramlási viszonyokat teremtve olyan ülepítő holtteret kell kialakítani, amelyben a szennyezőanyag jelentős része lerakódik. Az ülepítőtér fenékszintje legalább 0,3 m-rel legyen mélyebb az áramlási tér fenékszintjénél. Az ülepítő tér kis kotrógéppel és tehergépkocsival legyen megközelíthető. A leülepített szennyezőanyagot hulladékgyűjtő térbe kell szállítani. 4. A HÁLÓZAT JELLEMZŐ SZELVÉNYEINEK HIDRAULIKAI MÉRETEZÉSE 4.1. Permanens méretezési módszer A csapadékvizet a településről zárt csatornában vagy nyílt árokban kell vezetni, elsősorban gravitációs vízszállítással. Permanens, egyenletes vízmozgás feltételezésével a vízszállításhoz szükséges vízszállító keresztmetszet méretezését az MI /2 tartalmazza. Körkeresztmetszetű és tojásszelvényű zárt csatornák méretezéséhez nyújtanak segítséget a 7., 8. és 9. ábrák. Trapézszelvényű nyílt medrek méretezésére a Bosznay-féle méretező nomogram használható (F14.). A nyílt medrek méretezése során figyelembe kell venni az áteresztők és hidak helyi veszteségeit is. A hidraulikai méretezéshez akkor használhatók a jelen irányelvben bemutatott eljárástól eltérő algoritmusú számítógépi programok, ha azok pontossága eléri vagy meghaladja e Műszaki Irányelvekben közölt elérhető pontosságot. Az ábrák segítségével meghatározható a mederanyagnak megfelelő fenéklejtés: I, fenékszélesség: B o (m), vízmélység: h (m), rézsűhajlás: ρ (m/m) Nempermanens méretezési módszer A mértékadó, nagy intenzitású záporok szinte kivétel nélkül időben változóak, tehát nem permanens jellegűek. Az egyszerűsített nem permanens méretezési módszer alkalmazható olyan esetekben, ahol a csatornaszakasz alvízi peremfeltételeként a kritikus sebesség előáll bukóakna, a befogadó vízszintje, átemelő szivattyútelep leszívása vagy más ok következtében. A csatornával elszállítható legnagyobb vízhozam a csatornahossztól is függ. Nempermanens vízmozgás mellett, de legfeljebb 30 m-es csatornahossz esetén, jól közelíthető a 10. összefüggéssel:

16 MI / ábra Gravitációs, telt szelvényű, kör keresztmetszetű betoncső vízszállítása 8. ábra Gravitációs, telt szelvényű, tojás keresztmetszetű betoncső vízszállítása

17 17 MI / ábra Nem telt szelvényű csőcsatornák vízszállítása Q 30 = 0, ,08147 n I D 8/3, (10) A 30 és 250 m csatornahossz között a vízhozam: képlettel számítható, ahol: L Q = Q30 L o 2 L2 0,24 0,009 Lo L o 30 m, Q 30 a (10) képletből kapott vízhozamérték (m 3 /s), (m) L 2 A 250 m-nél nagyobb csatornahossz esetén a vízhozam:, (11) Q = 0,7048 0, ,08147 n I D 8/3 (12) A vázolt méretezési módszert minden olyan esetben kell alkalmazni, amikor az így kapott csatorna beruházási költségei kisebbek a hagyományos méretezés útján (4.1. szakasz) kapott csatorna beruházási költségeinél (beleértve a méretezés költségeit is). Azonos csatornaméret esetén a 4.1. és 4.2. szerinti módszerrel kapott maximálisan levezethető vízhozamok közötti különbség, illetve ezek aránya több tényező függvénye (fenéklejtés, érdesség, keresztmetszet, csatornahossz, a csatornát terhelő árhullám alakja), ezért pontos összehasonlítás csak a mindkét módon elvégzett méretezés eredményének ismeretében tehető. A peremfeltételek gondos vizsgálata szükséges minden alkalmazás esetén.

18 MI / A nempermanens méretezési módszert kell alkalmazni, ha a nempermanens méretezés a csatorna vízelvezető képességének 25%-os növekedését mutatja. Ehhez iránymutatást a 10. és 11. ábra ad. Amennyiben a paraméterek által meghatározott pont a megfelelő görbesereg és az origó közé esik, fennáll az Rq 1,25-ös vízhozamarány, tehát a nem permanens módszer alkalmazandó. Amennyiben a paraméterek által meghatározott pont a fenti térrészen kívül esik, de a fenéklejtés 20%-os csökkentése esetén belül esne, a méretezést még ajánlatos (az eredeti lejtéssel) a nem permanens módon végezni. Ennél nagyobb eltérés esetén a méretezés permanens (4.1. szakasz szerinti) módon végzendő el. 5. ÁRHULLÁMKÉP BECSLÉSE A racionális módszerrel meghatározott nagyvízhozam alapján becsléssel szerkeszthető összetett háromszög alakú árhullámkép. Az árhullámkép t = 0 időpontban Q = 0. Az összegyülekezési idő (t c ) elteltével a p átlagos ismétlődési idejű nagyvízhozam a 3. fejezet szerint számítható. Újra Q = 0 vízhozammal lehet számolni I m 1 lejtésű területen 3 t c időpontban, I m < 1 lejtésű területen pedig 4 t c időpontban. Az árhullám leszálló ága két egyenes szakasszal közelíthető (12. ábra). A vízmennyiség-mérleg alapján számított árhullám is a 12. ábra szerint szerkesztendő, ha t c < 180 min.

19 10. ábra A nempermanens méretezési módszer alkalmazási tere I. 19 MI /2 1988

20 MI / ábra A nempermanens méretezési módszer alkalmazási tere II.

21 12. ábra Árhullám becslés a Q p nagyvízhozam ismeretében 21 MI /2 1988

22 MI / FÜGGELÉK F1. PÉLDÁK LEFOLYÁS-IDŐSOR SZÁMÍTÁSÁRA Feladat az F13. ábrán bemutatott vízgyűjtőterületr ől levonuló lefolyás-id ősor, illetve abból a tetőző hozamnak a kiszámítása különféle modellcsapadékok hatására. A számítás elvégzendő városias települési fedettség és eltérő lejtésviszonyok esetére, valamennyi ismertetett módszerrel. F1.1. Számítás racionális módszerrel dombvidéki településen A számításhoz hasznosítható a 5. táblázat sémája, amelyen az és jelű főcsatornák, valamint az jelű mellékcsatorna méretezését kell elvégezni, p = 4 éves modellcsapadékra (F6. táblázat), a Q 4 = i 4 A v képlettel. A terület-idő diagramot a teljes csatornahálózatra a 3. ábra tartalmazza. Az F7. táblázat bemutatja az jelű csatorna három vizsgált szelvényében a különféle előfordulási valószínűségi tetőző vízhozamokat, figyelembe véve az F6. táblázatot. F7. táblázat Átl. ismétlődési idő (év) Csapadék intenzitás i p (l/s ha) Lefolyási tényező Tetőző vízhozam Q (l/s) szelvényekben ,47 0,46 0, ,47 0,46 0, ,47 0,46 0, ,49 0,48 0, ,53 0,52 0, ,57 0,56 0, ,64 0,63 0, F13. ábra Vízgyűjtőterület (példa)

23 A racionális számítás és méretezés táblázata Példa I. F6. táblázat Tervszám: város... község, mértékadó csapadékának átlagos ismétlődési ideje p: 4 év tározással tározás nélkül Lapszám: A részvízgyűjtő számjele 1/1 = 4/1 1 = 4 2 = számjele A csatorna új elbontandó régi átl. mélysége méretezési szakasz száma hossza (m) szelvény lejtése % 120 Ø0,4 0, Ø0,80 0, Ø1,20 0, Ø1,60 0, Ø1,60 0, A víz sebessége telt szelvény esetén (m/s) v=1,2 v=2,2 v=2,4 v=2,5 v= A vizsgált csatornaszakasz vízgyűjtőterületének A terepi vagy előző szakaszra számított ter. (ha) külön együtt vízzáró felülete (ha) vízzáró felületi tény. lejtése % lefolyási tényezője lefolyási hossz (m) lejtése érdességi tényezője lefolyási idő A V A VZ R f I 2 L 1 I 1 n 1 t 1 1,5 0,4 0,2 1,2 0, ,03 0,2 10 A V A VZ R f I 2 L 1 I 1 n 1 t ,2 1,2 0, ,03 0,2 15 A V A VZ R f I 2 L 1 I 1 n 1 t ,6 0,4 1,2 1,2 0, ,03 0,2 15 A V A VZ R f I 2 L 1 I 1 n 1 t ,6 1,2 50 0,02 0,2 10 A V A VZ R f I 2 L 1 I 1 n 1 t ,3 0,42 1,2 15 (A táblázat folytatódik) 23 MI /2 1988

24 A vizsgált csatorna szakasz lefolyási hossz (m) lejtése érdességi tényezője lefolyási idő Összegyülekezési idő (min) Mértékadó csap. int. (l/s ha) A csatorna szakasz szakasz teljes Mértékadó vízhozama (l/s) L 2 l 2 n 2 t 2 t e i p Q p ,007 0, L 2 l 2 n 2 t 2 t e i p Q p ,007 0, L 2 l 2 n 2 t 2 t e i p Q p ,005 0, L 2 l 2 n 2 t 2 t e i p Q p 200 0,004 0, (Az F6. táblázat folytatása) L 2 l 2 n 2 t 2 t e i p Q p MI / Vízszállító képessége (l/s) Q c 176 Q c 1100 Q c 2700 Q c Q c 5200

25 25 MI / F1.2. Számítás racionális módszerrel síkvidéki településen A számítás adatait és eredményeit az F8. táblázat tartalmazza. F2. NAGYVÍZHOZAM SZÁMÍTÁSA SÍKVIDÉKI TELEPÜLÉSEN, KORLÁTOZOTT ÖSSZEGYÜLEKEZÉSI FELTÉTELEK KÖZÖTT F2.1. Példa s = 90 km/km 2 csatornasűrűségre A számítást a 3.2. szerint kell elvégezni. Meghatározandó az F1.2. példában ismertetett vízgyűjtőterület p = 4 éves nagyvízhozama. A település talajának beszivárgási intenzitása (előzetes csapadékot feltételezve) f s = 36 l/s ha. A terület csatornasűrűsége: s = 9 km/km 2. Az F1.2. példa szerint az összegyülekezési idő a szelvényben: t = 36 min. A nedvesítési tározás: S 1 = 6 mm értékűnek vehető. A 6. ábra alapján S = S 1 + S 2 = 76 m 3 /ha, P 4év = 230 m 3 /ha, F s = (1 R f ) 80 m 3 /ha = (1 0,42) 80 = 46,4 m 3 /ha. Az elvezetendő csapadékvíz L 4év = ,4 76 = 107,6 m 3 /ha, q 4év = 107, = 16,6 l/s ha, Q 4év = A v q = 65 16,6 = 1079 l/s vagy Q 4év = 556, 107,6 65 = 1080 l/s 36 feltételezve, hogy a 3 36 min alatt egyenletes intenzitással kell elvezetni a vizet. Megjegyzés: 9 km/km 2 csatornasűrűség ennél biztosan többet képes elvezetni. Az L 4 értéke a 6. ábrán szerkesztéssel határozható meg. A vetítési vonalak sorrendjét számozás jelöli. F2.2. F2.3. Példa s = 2 km/km 2 csatornasűrűségre Kisszámítandó az F2.1. példában ismertetett vízgyűjtőterületnek az elvezetendő nagyvízhozama, ha a csatornasűrűség csupán s = 2 km/km 2. Ekkor a nedvesítési tározás legalább S 1 = 9 mm értékű kell, hogy legyen. Ekkor S = 95 m 3 /ha. L 4év = ,4 95 = 88,6 m 3 /ha = 8,86 mm, 88, q 4év = = 13,7 l/s ha, Q 4év = 65 13,7 = 891 l/s vagy Q 4év = 556, 88,6 65 = 889 l/s 36 feltételezve, hogy 3 36 min alatt egyenletes intenzitással kell elvezetni a vizet. Példa a 3 órás csapadék alapján való számításra Meg kell határozni az F2.1. példában ismertetett települési vízgyűjtőterületekről elvezetendő nagyvízhozamot 3 órás csapadék esetén, a szerinti módszerrel. A p = 4 éves 3 órás fajlagos csapadék a 4. ábrából p 4év = 360 m 3 /ha, a 3 órás beszivárgás fajlagos értéke a vízáteresztő felületen 3 (1 R f ) F s = 3 (1 0,42) 13 = 22,6 mm = 226 m 3 /ha, a fajlagos tározás: S = 76 m 3 /ha. A fajlagos lefolyás pedig: L 4év = = 58 m 3 /ha.

26 Tervszám: A részvízgyűjtő számjele A csatorna tandó méretezési szakasz számjele száma hossza (m) szelvény lejtése % város... község, új régi A víz sebessége telt szelvény esetén (m/s) ter. (ha) elbon- átl. mélysége külön vízzáró felülete (ha) együtt 400 Ø1,00 1 v=0,80 A V A VZ 1 = = Ø1,50 0,8 v=0,95 A V A VZ Példa II. mértékadó csapadékának átlagos ismétlődési ideje = p: 4 év 200 0,6 v= A V A VZ tározással tározás nélkül 900 Ø2,00 0,6 v=1,0 A V A VZ ,3 Lapszám: v= A V A VZ F8. táblázat MI / A vizsgált csatornaszakasz vízgyűjtőterületének vízzáró felületi tény. lejtése % R f I 2 0,2 0,5 R f I 2 0,6 0,4 0,5 0,5 R f I 2 0,6 0,5 R f I 2 0,42 0,5 R f I 2 lefolyási tényezője 0,29 0,42 0,43 lefolyási hossz (m) L L L 1 50 L 1 L 1 A terepi vagy előző szakaszra számított lejtése érdességi tényezője I 1 n 1 0,007 0,2 I 1 n 1 0,007 0,02 I 1 n 1 0,005 0,2 I 1 n 1 I 1 n 1 lefolyási idő (mm) t 1 22 t 1 22 t 1 14 t 1 22 t 1 (A táblázat folytatódik)

27 (Az F8. táblázat folytatása) lefolyási hossz (m) L L L L 2 L 2 A vizsgált csatorna szakasz lejtése érdességi tényezője l 2 n 2 0,001 0,013 l 2 n 2 0,0008 0,013 l 2 n 2 0,0006 0,013 l 2 n 2 l 2 n 2 lefolyási idő (min) t 2 6 t t 2 3 t 2 14 t 2 Összegyülekezési idő (min) t e 28 t e 33 t e t e 36 t e Mértékadó csap. int. (l/s ha) szakasz teljes i p i p i p i p 105 i p A szakasz csatorna Mértékadó vízhozama (l/s) Vízszállító képessége (l/s) Q p Q c Q p Q c Q p Q c Q p Q c Q p Q c 27 MI /2 1988

28 MI / A mértékadó vízhozam: Q 4év = 65 = 116 l/s vagy Q 4év = 556, = 116 l/s 180 F2.4. Példa az egynapos csapadék alapján való számításhoz A p = 5 éves 24 órán fajlagos csapadék a 4. ábrából P 5év = 510 m 3 /ha, A 4 órás beszivárgás fajlagos értéke a vízáteresztő felületen: 4 (1 0,42) 13 = 30,2 mm = 302 m 3 /ha, a fajlagos tározás pedig S = 76 m 3 /ha. A fajlagos lefolyás: L 5év = = 132 m 3 /ha. A mértékadó nagyvízhozam: Q 5év = = 199 l/s vagy Q 5év = 556, = 199 l/s. Megjegyzés: A 4 órás beszivárgás figyelembevétele indokolt, mert a 24 órás csapadék nem folyamatos, hanem megszakításos. F3. EGYSZERŰSÍTETT, NEMPERMANENS MÉRETEZÉSI MÓD F3.1. Példa az n = 0,013 s/m 1/3 érdességi tényező esetére Kiszámítandó az F1.2. példában szereplő jelű csatorna átmérője a szelvényben az egyszerűsített, nempermanens méretezési móddal. A (10) képlet átalakításával az átmérő (D) 0,375 Qn D = 0,019 0,08147 I + Q vízhozam = 2,935 m 3 /s n érdességi tényező = 0,013 s/m 1/3 I fenéklejtés = 0,0006 Ezek alapján D = 1251 mm. A gyártott 1,25 m átmérő elfogadható, feltéve, hogy 30 m-nél nem hosszabb szakasz végén létrejön a kritikus mozgás, szemben az F1.2. példában alkalmazott 2,0 m-es átmérővel. Amennyiben a szakasz hossza L 2 = 200 m, úgy a vízhozamcsökkentő tényezőt is figyelembe véve: D = Qn ( 0, ,08147 I ) L L Behelyettesítéssel D = 1422 mm, illetve 1,5 m átmérő adódik. o 2 0,24+ 0,0009L2/Lo 0,375

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Csatornaméretezés 32.lecke A csatorna keresztszelvény méretének meghatározása A hidraulikai

Részletesebben

Csatorna hálózat feladata: különböző halmazállapotú szennyeződéseket a benne lévő vízzel együtt gravitáció segítségével usztasa el a közcsatornáig.

Csatorna hálózat feladata: különböző halmazállapotú szennyeződéseket a benne lévő vízzel együtt gravitáció segítségével usztasa el a közcsatornáig. Szennyvíz és csapadék víz mennyisége Amit a csatornának szállítani kell: szennyvíz csapadékvíz technológia víz A csatorna lehet: zárt csatorna nyitott csatorna Csatorna hálózat feladata: különböző halmazállapotú

Részletesebben

Vízkárelhárítás. Kisvízfolyások rendezése. www.vit.bme.hu 2010.12.17. 1

Vízkárelhárítás. Kisvízfolyások rendezése. www.vit.bme.hu 2010.12.17. 1 Vízkárelhárítás Kisvízfolyások rendezése www.vit.bme.hu 2010.12.17. 1 Kisvízfolyások rendezésének lehetséges indokai Intenzív hordalékterhelés miatt függımeder alakult ki, nem megfelelı a vízelvezetés

Részletesebben

YBL ÉPÍTŐMÉRNÖKI TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS NOVEMBER 17. BOSNYÁKOVICS GABRIELLA ÉPÍTŐMÉRNÖKI INTÉZET INFRASTRUKTÚRAMÉRNÖKI SZAKCSOPORT

YBL ÉPÍTŐMÉRNÖKI TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS NOVEMBER 17. BOSNYÁKOVICS GABRIELLA ÉPÍTŐMÉRNÖKI INTÉZET INFRASTRUKTÚRAMÉRNÖKI SZAKCSOPORT YBL ÉPÍTŐMÉRNÖKI TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS 2015. NOVEMBER 17. BOSNYÁKOVICS GABRIELLA ÉPÍTŐMÉRNÖKI INTÉZET INFRASTRUKTÚRAMÉRNÖKI SZAKCSOPORT Sóskút Budapesttől ~25 km-re található Pest megyei település Megrendelő:

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM T /1 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Zala vízgyűjtő árvízi veszély- és kockázatértékelése

A Zala vízgyűjtő árvízi veszély- és kockázatértékelése A Zala vízgyűjtő árvízi veszély- és kockázatértékelése XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS-SZOMBATHELY Készítette: Belovai Tamás Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és Öntözési Osztály (vízrendezési

Részletesebben

1.2 Általában a települési csapadékvíz elvezetési programokról, és alapelveiről

1.2 Általában a települési csapadékvíz elvezetési programokról, és alapelveiről 1. ELŐZMÉNYEK, A TERVEZÉS TÁRGYA 1.1 A tervezés tárgya, a feladat ismertetése: Budaörs Város Önkormányzata Budaörs Frankhegy Közműtervezés KÉ-23143 (KÉ-23802)számú egyszerűsített közbeszerzési eljárás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 009. május. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek emelt szint 101 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. május 1. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése TARTALOMJEGYZÉK Szöveges munkarészek Tartalomjegyzék Tervezői nyilatkozat Iratok Műszaki leírás Üzemelési

Részletesebben

Villámárvíz modellezés a Feketevíz vízgyűjtőjén

Villámárvíz modellezés a Feketevíz vízgyűjtőjén Villámárvíz modellezés a Feketevíz vízgyűjtőjén Pálfi Gergely DHI Hungary Kft. 2016.07.07. MHT, XXXIV. Országos Vándorgyűlés Debrecen Villám árvíz modellezés A villámárvizek általában hegy és dombvidéki

Részletesebben

AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT.

AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT. AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT. A PROJEKT BEMUTATÁSA ÉS CÉLKITŰZÉSE Az Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése (KEOP-2.5.0.B)

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint 111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 201. október 1. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZCSATORNÁK. Hidraulikai méretezés

KÖZCSATORNÁK. Hidraulikai méretezés 1987 09 11 Országos Vízügyi Hivatal MÛSZAKI IRÁNYELVEK KÖZCSATORNÁK Hidraulikai méretezés 68.4:68.15:53.57 MI-10-167/3 87 Az MI-10-167/3 75 helyett G 1 Design of public sewers. Hydraulic calculations E

Részletesebben

AZ 1963. ÉS A 2010. ÉVI VÍZKÁROK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FEJÉR MEGYÉBEN

AZ 1963. ÉS A 2010. ÉVI VÍZKÁROK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FEJÉR MEGYÉBEN AZ 1963. ÉS A 2010. ÉVI VÍZKÁROK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FEJÉR MEGYÉBEN Marosi Gertrúd Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és Társulati osztály Árpás 2013. április 23. Működési terület nagysága 13.100

Részletesebben

Belvízvédelmi Intézkedési Terv

Belvízvédelmi Intézkedési Terv Belvízvédelmi Intézkedési Terv Készült: Taksony, 2009.november.15. Összeállította: Rung József Mérnök Üzemgazdász MK. 13-1146 Tervezési szakterület:vz-t 1/9 Tartalomjegyzék 1. A TERÜLET ISMERTETÉSE 3 2.

Részletesebben

MELEGEN HENGERELT, LEJTÕS TALPÚ I-ACÉL MÉRETEI

MELEGEN HENGERELT, LEJTÕS TALPÚ I-ACÉL MÉRETEI Magyar Népköztársaság Országos Szabvány MELEGEN HENGERELT, LEJTÕS TALPÚ I-ACÉL MÉRETEI 669.14 122.4 423.1 MSZ 325-86 Az MSZ 325-77 helyett C 22 Hot rolled sloping flange steel beams. Dimensions MAGYAR

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. május 18. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Confederación Hidrográfica del Ebro AUTOMATA HIDROLÓGIAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (A.H.I.R) AZ EBRO FOLYÓ VÍZGYÛJTÕ TERÜLETÉN

Confederación Hidrográfica del Ebro AUTOMATA HIDROLÓGIAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (A.H.I.R) AZ EBRO FOLYÓ VÍZGYÛJTÕ TERÜLETÉN AUTOMATA HIDROLÓGIAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (A.H.I.R) AZ EBRO FOLYÓ VÍZGYÛJTÕ TERÜLETÉN AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER CÉLKITÛZÉSEI Árvízi elõrejelzés és menedzsment A vízkészletek optimalizálása és menedzselése

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

Elõzetes kockázatbecslés

Elõzetes kockázatbecslés M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 78. szám 16999 A Kormány 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelete a vizek többletébõl eredõ kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek,

Részletesebben

Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete

Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete Árvízi veszélyeztetettség Magyarországon 2015 konferenciasorozat, Szolnok 2015. február 03. LAURINYECZ PÁL műszaki referens KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Brockhauser Barbara, Deme Sándor, Hoffmann Lilla, Pázmándi Tamás, Szántó Péter MTA EK, SVL 2015/04/22

Brockhauser Barbara, Deme Sándor, Hoffmann Lilla, Pázmándi Tamás, Szántó Péter MTA EK, SVL 2015/04/22 Brockhauser Barbara, Deme Sándor, Hoffmann Lilla, Pázmándi Tamás, Szántó Péter MTA EK, SVL 2015/04/22 Fő feladat: radionuklidok aktivitáskoncentrációjának és az ebből származó dózisok számítása vízi terjedés

Részletesebben

MMK Szakmai továbbk CSAPADÉKV

MMK Szakmai továbbk CSAPADÉKV CSAPADÉKV KVÍZ-GAZDÁLKODÁS CSAPADÉK SZENNYVÍZ EGYESÍTETT RENDSZERŰ CSATORNÁZÁS URBANIZÁCIÓ SZENNYVÍZTÍTÁS CSATORNÁZÁSI RENDSZEREK KLÍMAVÁLTOZÁS CSAPADÉKVÍZ-GAZDÁLKODÁS MEGAVÁROSOK A csapadé időszerűségét

Részletesebben

Amikor szakad az ég... Csapadékvíz elvezetési problémák a Fővárosban. Gerőfi-Gerhardt András FCsM Zrt. Hálózatüzemeltetési Osztály

Amikor szakad az ég... Csapadékvíz elvezetési problémák a Fővárosban. Gerőfi-Gerhardt András FCsM Zrt. Hálózatüzemeltetési Osztály Amikor szakad az ég... Csapadékvíz elvezetési problémák a Fővárosban Gerőfi-Gerhardt András FCsM Zrt. Hálózatüzemeltetési Osztály Hálózat kialakítása, méretezése - Bp. teljes körű csatornázási terve

Részletesebben

Meteorológia a vízügyi ágazatban. Előadó:Nagy Katalin Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. október 26.

Meteorológia a vízügyi ágazatban. Előadó:Nagy Katalin Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. október 26. Meteorológia a vízügyi ágazatban Előadó:Nagy Katalin Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. október 26. Az időjárás figyelése mérési adatok, távmérés, intenzív megfigyelések Az

Részletesebben

MIKE URBAN MOUSE Csıhálózati áramlási modell. DHI Prága oktatási anyagainak felhasználásával. Kiválasztás menü és eszköztár. Csomópontok és csövek

MIKE URBAN MOUSE Csıhálózati áramlási modell. DHI Prága oktatási anyagainak felhasználásával. Kiválasztás menü és eszköztár. Csomópontok és csövek MIKE URBAN MOUSE Csıhálózati áramlási modell Modell elemek Készült az projekt keretében, a DHI Prága oktatási anyagainak felhasználásával 1 Kiválasztás menü és eszköztár Csomópontok és csövek A csomópont

Részletesebben

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. Április 2-3. Siófok Biró Marianna Simonffy

Részletesebben

A Váli-völgy vízrendezési feladatai

A Váli-völgy vízrendezési feladatai A Váli-völgy vízrendezési feladatai A Váli-völgy vízrendezési feladatai című projekt a 1318/2015. (V.21.) Korm. határozatban került nevesítésre a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP),

Részletesebben

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ Székesfehérvár, 2000, július 29. Tövisháti András okl. mérnök, okl vízellátás, csatornázás

Részletesebben

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához Segédlet a gördülőcsapágyak számításához Összeállította: Dr. Nguyen Huy Hoang Budapest 25 Feladat: Az SKF gyártmányú, SNH 28 jelű osztott csapágyházba szerelt 28 jelű egysorú mélyhornyú golyóscsapágy üzemi

Részletesebben

1. A. Ismertesse a vízügyi igazgatási szervek árvízvédelmi feladatait! 1. B. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, fő területeit és azok feladatát!

1. A. Ismertesse a vízügyi igazgatási szervek árvízvédelmi feladatait! 1. B. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, fő területeit és azok feladatát! 1. A. Ismertesse a vízügyi igazgatási szervek árvízvédelmi feladatait! 1. B. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, fő területeit és azok feladatát! 2. A. Foglalja össze hidrometriai (vízméréstani) ismereteit!

Részletesebben

A belügyminiszter. /2016. (...) BM rendelete. az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról

A belügyminiszter. /2016. (...) BM rendelete. az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról 1 A belügyminiszter /2016. (...) BM rendelete az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖRNYEZETVÉDELEM-VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖRNYEZETVÉDELEM-VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK KÖRNYEZETVÉDELEM-VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK Tesztfeladatok Összesen: 40 pont 1. Tesztfeladatok környezetvédelmi témakörökből 20 pont Igaz-hamis állítások Állapítsa

Részletesebben

ELSÕ BETON. Mederburkoló elemek. 1991 óta az építõipar szolgálatában

ELSÕ BETON. Mederburkoló elemek. 1991 óta az építõipar szolgálatában 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7. Mederburkoló 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7. 1, Általános ismertetés A elemcsalád belterületi és külterületi felszíni csapadékvíz elvezetõ árkok és ipari- mezõgazdasági üzemû

Részletesebben

Alépítményi és felszíni vízelvezetések

Alépítményi és felszíni vízelvezetések Alépítményi és felszíni vízelvezetések A vízelvezetésről általában A talajban és a felszínen megtalálható különbözõ megjelenési formájú vizek veszélyt jelenthetnek az épületeinkre. Az épületet érõ nedvességhatások

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK 2007. május 25. 8:00 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Nagyvízi mederkezelési tervek készítése

Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Nagyvízi mederkezelési tervek készítése SZEMBENÉZÜNK AZ ÁRVIZEKKEL ÁRVÍZI VESZÉLYEZTETETTSÉG MAGYARORSZÁGON 2015. SZOLNOK Előadó: Tóth Zoltán, KÖTIVIZIG, folyógazdálkodási csoportvezető Szolnok, 2015 február

Részletesebben

Önkormányzati üzemeltetésű Fegyvernek-Büdöséri belvízöblözet védekezési tapasztalatai

Önkormányzati üzemeltetésű Fegyvernek-Büdöséri belvízöblözet védekezési tapasztalatai Önkormányzati üzemeltetésű Fegyvernek-Büdöséri belvízöblözet védekezési tapasztalatai Békési István, Gáspár Renáta Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. 1. Előzmények

Részletesebben

Földművek árkai és biztosításuk

Földművek árkai és biztosításuk Földművek árkai és biztosításuk Alapfogalmak A víztelenítő rendszer elemei Meder (szállít) Árok (csatorna) Zárt szelvény (felszín alatti átvezetés, de nem nyomás alatt) Folyóka (nagyon kis vízmennyiség

Részletesebben

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS 2011. 01. MEGBÍZÓ: BALATONVILÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS 2011. 01. MEGBÍZÓ: BALATONVILÁGOS ÖNKORMÁNYZATA BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT MEGBÍZÓ: BALATONVILÁGOS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. SZAKTERVEZŐ: KRISTÁLY KFT. FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS 2011.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ACO DRAIN. Tározócsöves vízelvezetés ACO DRAIN Qmax rendszer áttekintése. ACO Fränkische ACO MARKANT ACO DRAIN ACO DRAIN

ACO DRAIN. Tározócsöves vízelvezetés ACO DRAIN Qmax rendszer áttekintése. ACO Fränkische ACO MARKANT ACO DRAIN ACO DRAIN ACO DRAIN Qmax rendszer áttekintése Csatornavég Normál csatornaelem EPDM Aknacsatlakozó pár Csatornaelem Csatornavég lezáró tömítés oldalcsatlakozással lezáró 52 600 vízelvezetõ rendszer Pl: járdák, autóparkolók.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM- VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELEM- VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 17. KÖRNYEZETVÉDELEM- VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. május 17. 8:00 Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Kapos rendezés HEC-RAS 1D modell bemutatása

Kapos rendezés HEC-RAS 1D modell bemutatása Kapos rendezés HEC-RAS 1D modell bemutatása Készítette Pintér Csaba Jakab Róbert 2016. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék. 1 2. Bevezetés... 2 3. A modellterület bemutatása 2 3.1. A Kapos folyó jellemzése

Részletesebben

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék TERVEZETT TÉMAKÖRÖK I. Alapfogalmak, a víz jellemzői II. Építmények álló vízben III. IV. Építmények mozgó vízben Vízmennyiségek építmények környezetében V. Vízelvezetés szabad felszínű medrekben VI. A

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 19. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,

Részletesebben

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára 4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET4B) c. tárgyból a űszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára TOKOS TENGELYKAPCSOLÓ méretezése és szerkesztése útmutató segítségével 1. Villamos motorról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

Prágai szakmai kirándulás 2015. 05. 18-20.

Prágai szakmai kirándulás 2015. 05. 18-20. Prágai szakmai kirándulás 2015. 05. 18-20. Május 18. Szakmai kirándulásunkat a modřice-i szennyvíztisztító telepen (Chrlická 552, 664 42 Modřice) kezdtük el. A szennyvíztisztító telep Brno és környékének

Részletesebben

Tevékenység: Tanulmányozza a ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál!

Tevékenység: Tanulmányozza a ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál! Tanulmányozza a.3.6. ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál! Az alakváltozás mértéke hajlításnál Hajlításnál az alakváltozást mérnöki alakváltozási

Részletesebben

Vízszintes kitűzések. 1-3. gyakorlat: Vízszintes kitűzések

Vízszintes kitűzések. 1-3. gyakorlat: Vízszintes kitűzések Vízszintes kitűzések A vízszintes kitűzések végrehajtása során általában nem találkozunk bonyolult számítási feladatokkal. A kitűzési munka nehézségeit elsősorban a kedvezőtlen munkakörülmények okozzák,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján MHT Vándorgyűlés 2013. 07. 04. Előadó: Ficsor Johanna és Mohácsiné Simon Gabriella É s z a

Részletesebben

Gyakorló példa vízlépcső-terv fő adatai a Duna egy közepes mellékfolyójára

Gyakorló példa vízlépcső-terv fő adatai a Duna egy közepes mellékfolyójára Gyakorló példa vízlépcső-terv fő adatai a Duna egy közepes mellékfolyójára Adatok Magyarország, illetve a Kárpát-medence folyóinak vízsebességéről, vízozamáról, eséséről már több, mint éve ozzáféretőek,

Részletesebben

Hidrológiai helyzet. Kapolcsi Éva Fruzsina NYUDUVIZIG ÉDUVIZIG

Hidrológiai helyzet. Kapolcsi Éva Fruzsina NYUDUVIZIG ÉDUVIZIG 50 éve törtt rtént Emlékülés s az 1965 ös árvíz évfordulójárara Hidrológiai helyzet Előad adók: Kapolcsi Éva Fruzsina okl. építőmérnök NYUDUVIZIG Sütheő László okl. építőmérnök ÉDUVIZIG 2015. április 14.

Részletesebben

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont)

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont) 1. tétel 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont). Adott az ábrán két vektor. Rajzolja meg a b, a b és az a b vektorokat! (6 pont)

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Havi hidrometeorológiai tájékoztató

Havi hidrometeorológiai tájékoztató Havi hidrometeorológiai tájékoztató 2017. május Meteorológiai értékelés Májusban az átlagos csapadékmennyiség nagyon heterogén módon alakult az Igazgatóság területén. Bizonyos állomásokon az átlagnál kevesebb,

Részletesebben

II. RÉSZ HIDROLÓGIAI SZÁMÍTÁSOK 1. A CSATORNÁK VÍZSZÁLLÍTÁSA 2. A CSATORNÁK MÉRETEZÉSE 3. A FOLYADÉKOK KIFOLYÁSA TARTÁLYOKBÓL 4. A ZSILIPEK VÍZHOZAMA

II. RÉSZ HIDROLÓGIAI SZÁMÍTÁSOK 1. A CSATORNÁK VÍZSZÁLLÍTÁSA 2. A CSATORNÁK MÉRETEZÉSE 3. A FOLYADÉKOK KIFOLYÁSA TARTÁLYOKBÓL 4. A ZSILIPEK VÍZHOZAMA II. RÉSZ HIDROLÓGIAI SZÁMÍTÁSOK 1. A CSATORNÁK VÍZSZÁLLÍTÁSA 2. A CSATORNÁK MÉRETEZÉSE 3. A FOLYADÉKOK KIFOLYÁSA TARTÁLYOKBÓL 4. A ZSILIPEK VÍZHOZAMA 5. A BUKÓÉLEK VÍZHOZAMA 6. AZ ÚSZÁS 7. A KUTAK VÍZHOZAMA

Részletesebben

3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára 3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára TENGELYVÉG CSAPÁGYAZÁSA, útmutató segítségével d. A táblázatban szereplő adatok alapján

Részletesebben

Ajánlott szakmai jellegű feladatok

Ajánlott szakmai jellegű feladatok Ajánlott szakmai jellegű feladatok A feladatok szakmai jellegűek, alkalmazásuk mindenképpen a tanulók motiválását szolgálja. Segít abban, hogy a tanulók a tanultak alkalmazhatóságát meglássák. Értsék meg,

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

- Fejthetőség szerint: kézi és gépi fejtés

- Fejthetőség szerint: kézi és gépi fejtés 6. tétel Földművek szerkezeti kialakítása, építés előkészítése Ismertesse a földmunkákat kiterjedésük szerint! Osztályozza a talajokat fejthetőség, tömöríthetőség, beépíthetőség szerint! Mutassa be az

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: X. tározó 1.2. A víztest VOR kódja: AIH041 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS. az ADUVIZIG működési területére 2013. augusztus 29 2013. szeptember 12.

METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS. az ADUVIZIG működési területére 2013. augusztus 29 2013. szeptember 12. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 65 Baja, Széchenyi I. u. 2/C. Tel.: 79/525-1 Fax: 79/325-212 e-mail: titkarsag@aduvizig.hu weblapcím: www.aduvizig.hu METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

Részletesebben

Tisztelt Dobossy Gáborné!

Tisztelt Dobossy Gáborné! Tárgy: Csapadékvíz gyűjtő árok átépítése a Madár-forrásnál Tisztelt! Az AQARIUS Bt. Felújítási tanulmánytervet készített az 1-es út melletti iparterületektől a Füzes-patakig tartó csapadékvíz elvezető

Részletesebben

1. ábra Modell tér I.

1. ábra Modell tér I. 1 Veres György Átbocsátó képesség vizsgálata számítógépes modell segítségével A kiürítés szimuláló számítógépes modellek egyes apró, de igen fontos részletek vizsgálatára is felhasználhatóak. Az átbocsátóképesség

Részletesebben

Hajózás a Maros folyón

Hajózás a Maros folyón BORZA TIBOR osztályvezető Magyar Hidrológiai Társaság, XXXIV. Országos Vándorgyűlés Debrecen, 2016. július 6-8. Történeti áttekintés A meglévő állapot ismertetése Jogszabályi környezet Hidrológiai számítások

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A hidrológiai körfolyamat elemei; beszivárgás 9.lecke Intercepció A lehulló csapadék

Részletesebben

A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve

A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve ÁRVIZI VESZÉLYEZTETETTSÉG MAGYARORSZÁGON 2015. konferencia 2015. február 3. Csibrán Zoltán osztályvezető Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság Célkitűzések

Részletesebben

2013. júniusi Duna-árvíz

2013. júniusi Duna-árvíz 2013. júniusi Duna-árvíz meteorológiai és hidrológiai értékelése Katona József, Gyüre Balázs, Kerék Gábor, Ficsor Johanna ÉDUVIZIG, Győr Meteorológiai előzmények 2013. tavaszi negyedév Hosszan elhúzódó

Részletesebben

Kör légcsatornára szerelhető rács

Kör légcsatornára szerelhető rács Méretek B+0 A+0 A B Leírás Az négyszögletes szellőzőrács állítható, függőleges lamellákkal, amely közvetlenül felszerelhető kör keresztmetszetű légcsatornára. A rács egyaránt használható befúvásra és elszívásra.

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 21. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár MSZ EN 1610 Zárt csatornák fektetése és vizsgálata Dr. Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens, Dulovics Dezsőné dr. főiskolai tanár, Az előadás témakörei: -alkalmazási terület, fogalom meghatározások, általános

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

A SZÉL ENERGIÁJÁNAK HASZNOSÍTÁSA Háztartási Méretű Kiserőművek (HMKE)

A SZÉL ENERGIÁJÁNAK HASZNOSÍTÁSA Háztartási Méretű Kiserőművek (HMKE) A SZÉL ENERGIÁJÁNAK HASZNOSÍTÁSA Háztartási Méretű Kiserőművek (HMKE) A szél mechanikai energiáját szélgenerátorok segítségével tudjuk elektromos energiává alakítani. Természetesen a szél energiáját mechanikus

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az erózió elleni védekezés műszaki lehetőségei I. 82.lecke A vízerózió elleni műszaki

Részletesebben

TOKOD - EBSZŐNYBÁNYA TELEPÜLÉSRÉSZ SÁRISÁPI SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓBA TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSI KÉRELME MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

TOKOD - EBSZŐNYBÁNYA TELEPÜLÉSRÉSZ SÁRISÁPI SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓBA TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSI KÉRELME MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ TOKOD - EBSZŐNYBÁNYA TELEPÜLÉSRÉSZ SÁRISÁPI SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓBA TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSI KÉRELME MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 2015. március Építő és Gépipari Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

KISVÍZFOLYÁSOK REVITALIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA A HOSSZÚRÉTI-PATAK PÉLDÁJÁN. Nagy Ildikó Réka 1. Vízrendezési célok és módszerek megváltozása

KISVÍZFOLYÁSOK REVITALIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA A HOSSZÚRÉTI-PATAK PÉLDÁJÁN. Nagy Ildikó Réka 1. Vízrendezési célok és módszerek megváltozása KISVÍZFOLYÁSOK REVITALIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA A HOSSZÚRÉTI-PATAK PÉLDÁJÁN Nagy Ildikó Réka 1 Vízrendezési célok és módszerek megváltozása Az elmúlt évtizedekben az anyagi lehetőségek és az egyre

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Tiszaszentimrei halastavak 1.2. A víztest VOR kódja: AIG998 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Telekhalmi halastavak 1.2. A víztest VOR kódja: AIH031 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Nyomott oszlopok számítása EC2 szerint (mintapéldák)

Nyomott oszlopok számítása EC2 szerint (mintapéldák) zéhenyi István Egyetem zerkezetépítési és Geotehnikai Tanszék yomott oszlopok számítása E szerint 1. Központosan nyomott oszlop Központosan nyomott az oszlop ha e = 0 (e : elsőrendű, vagy kezdeti külpontosság).

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

BUDAÖRS Muskotály u., Puttony u., Aszú u., Körte u. és Ribizke utca Tsz.: 759-1150 Csapadékvíz elvezetés tanulmányterv TARTALOMJEGYZÉK

BUDAÖRS Muskotály u., Puttony u., Aszú u., Körte u. és Ribizke utca Tsz.: 759-1150 Csapadékvíz elvezetés tanulmányterv TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK 2. ADATOK 3. VÍZRAJZI VIZSGÁLAT 4. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 5. KÖRNYEZETI HATÁSOK 6. MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE 7. RAJZI MELLÉKLETEK 1. Áttekintő helyszínrajz az Odvashegyi-árok

Részletesebben

SOPRON MASTER PLAN, AZAZ A KÖZÉP ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CSATORNAHÁLÓZAT KONCEPCIÓ MEGALAPOZÁSA

SOPRON MASTER PLAN, AZAZ A KÖZÉP ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CSATORNAHÁLÓZAT KONCEPCIÓ MEGALAPOZÁSA SOPRON MASTER PLAN, AZAZ A KÖZÉP ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CSATORNAHÁLÓZAT KONCEPCIÓ MEGALAPOZÁSA XXXII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS Szeged 2014.07.02. Pieskó Erzsébet Lenke (DHI Hungary Kft.) Dr. Knolmár Marcell (Budapesti

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Ecsegfalvi halastavak 1.2. A víztest VOR kódja: AIG946 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet 2. előadás A rugalmas lemezelmélet alapfeltevései A lemez anyaga homogén, izotróp, lineárisan rugalmas (Hooke törvény); A terheletlen állapotban

Részletesebben

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz Országos Meteorológiai Szolgálat Magyar Meteorológiai Társaság Éghajlati Szakosztály Magyar Hidrológiai Társaság Hidraulikai Műszaki Hidrológiai Szakosztály 2010 ÉGHAJLATA, IDŐJÁRÁSA ÉS VÍZJÁRÁSA A TÉNYADATOK

Részletesebben