Uj-pesti takarék-pénztár.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Uj-pesti takarék-pénztár."

Átírás

1 7-ik szám 84 Tizehtodik évfolym Titkos betegségeket emi gyegeségei ktoi polgári kórházkb sikerrel hszált egyszerű módszerrel bámultos gyors lpos (z újo keletkezetteket 48 ór ltt) gyógyítj Weiss J gyk orvos szülz, z ittei cs kir griso fökórházb kiszolgált osztályorvos, mide lklmtossággl ugy titoktr ás, mit gyógyczélokhoz jól beosztott redelőitézetébe Pest, kis mező-utez sz emelet, (,,Teréziához" czimzett gyógytár szomszédságáb), bemeet lépcső, pokit reggel órától 0-ig délutá 4 óráig Férfik hölgyek rzére külö bemeet külö várószob Dijjl ellátott levelekre leggyorsbb válsz, kívátr gyógyszerről is godoskodik 7 (2024) Pest, február 4-é 869 Előfizeti föltételek: Vsárpi Újság Politiki Újdoságok egyfltt: Egz évre 0 ft Fél évre 5 ft Cspá Vsárpi Újság: Egz évre 6 ft Fél évre ft Cspá Politiki Újdoságok: Egz évre 5 ft Fél évre 2 ft 50 kr Ló-istálló teljes felszereleit egyes ló-istálló f Mit már Hombold Sádor z ő Kos- 292 mos-áb liélmerikáb hoos kok-övéyek Biztos szer 886 (2-2) (5 9) Heckest Gusztáv köyvkidó-hivtláb megjelet ott, vlmit mide hiteles köyvkereskedbe kphtó: fogfájás elle ; Jóki Hlór Dr Pych-féle szem- fülorvos PESTEM, József-tér U-ikszám ltt, Grosz féle házb Redel hétközpoko délelőtti 2 délutá 2-4 óráig Szegéyek számár igye mide vsárp délelőtti órákb 208 (22) LOTZ A TÁRSA-ál Peste, váczi-tölt 40 sz Dr GROSSMANN, Börbjok vlmit lveolár-fogcseppek, Egy mgyr ábob titkos betegségek példátl erösitő hthtóságár figyelmeztetve levék, épe ugy számtl orvosi súlyos tóbji elle, sok évi tpsztekitélyek, k éltető befolyását mgregéy kötetbe tlás s világhírű licord (egykori páveszt, öfertőztet stb áltl gyegitett gy üvegcse ár ft kr Hrmdik kidás risi tárák) módszere utá, siker emi idegszervekre üdvösek bizoyították kisebbé - 50, biztosítás mellett, redel: (8-rét 255, 255, 25 lp) fűzve 2ft40 kr be Külöös bevezető tulmáyozást fejtvé ki e tárgyb dr prof Lmpso! Ugár F orvostudor stb Viper-zsiórok, Uj-Yorkb kiek okszerű gyógyítási Horváth Mihály Lkás Peste, áltl sikerülvé () kok-pilllíb biztos szer torokfájdlmk, léyegese gyegeség! állpotok bármily emeibe váczi-utez 5-ik szám ltt, torokgylk elle szevedő emberiségek egy pótolhtl koro káréház mellett gyógyszert jálhti Tulmáyozási Egy ily zsiór ykr helyeztetvé, rövid elődásb folymáb ugy tlálvá : hogy másuttl- fájdlmk elle ovólg ht, s gyökeres JSlfogd polcit órágyógyulás okvetle bekövetkezik kókál tfldövzbe szevedőkre ézve, 40 (82) Negyedik jvított kidás tói l-ig kok-pilllkkli gyógyítás meglmegkereshető levél áltl is 868 (586 lp, 8-rét) velippiro, gol zsiór ár ft 58 kr pítás tökélletese hiáyos; miekfolytá vászob kötve 4 ft 50 kr k hszáltát még mellbetegekek is Krieger A, gykorlti tyukszem-műtő jók elismert h midgyárt eiőrebldoit stádiumb Kir szb vol is z () kok-pllliákt támotyukszeiiiipsz gtv más külöleges metőszerekkel em eléggé jálhtj 296 (57) tyúkszemek gyökeres meggyógyitás biz StT" Bővebb felvilágosítást yújt brotositás mellett sürje, mely igyért bérmetve küldetik gy sktuly ár JO kr meg,szereese"-hez czimzett gyógyszer tár áltl (Mohre Apotheke) Wiz-b kisebbé 5 SUT" Kphtó továbbá Bécsbe: z Főrktár Mgyrországr ézve jál,gylhoz" czimzett gyógyszertárb (m Hof) Peste: Török József gyógysze- Peste: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerz, rzél király-utez 7 szám ltt él király-utez 7 sz Amgyrok törtéete mágorlókt ruh-fcsró-gépeket, LotzATti Gzdsági kerti vetőmgvk, 85 Peste József-tér 4-dik szám legjobb csirképességbe: Mgyrhoi lurzer 00 fot 45 frtig Frczi czer Steier veres-virág 28,02 Srgvirg here loo 20 frt Belföldi perje-fúmg 6 Olsz fiiig 22 Agol fűmg 2-24 frtig Frczi fűmg 24^25 Burgudi rép, legjobb 2fl frt Czukorrép QO 2022 frtig A legjobb Briisehweigi téli káposzt-mgvk fotj 2 ft 80 kr ft Mideemű gzdsági, koyh-kerti virág-mgvk, diszfák, cserjék, szőlö-tövek, eperl- káczf-csemeték, vlmit selyemheryó-tojások legjutáyosb árért kpbtók Az 8(iS-ki árjegyzéket felszólításr midekiek díjmetese átküldjük, A érdomü közöség beces megbízásáért esedezik z -ső mgyr kertzgzdáiiti főügyöke _ só* (i_4) V r g Ljos 2 _l2 Uj-pesti tkrék-péztár z első mgyr kertzgzdászti ügyökség mgtáráb Peste, váczi-tölt 40 sz Képes árjegyzékkel igye szolgálttik Az uj-pesti tkrék-péztár üzletét 869 juár 5 megkezdi Az itézet lpszbályszerü htásköréhez következő üzletek trtozk: Az itézet 25 krtól fogv betételeket 5 százlékos kmtozttás mellett elfogd 2 Előleget d: ) mgyr osztrák állm- iprppirokr, vlmit sorsjegyekre is, melyek pesti tőzsdé jegyeztetek; b) ry, ezüst drág kövekre Leszámítol: ) idege sját váltókt, melyek három váltó képes egyé láírásávl vk ellátv kikek leglább egyike álldólg Üj-Peste lkik 4 Kölcsööz: ) fekvöségekre áltláb külööse uj-pesti házkr telkekre, vlmit városi házkr birtokokr b) községekek oly közhszú, z illetékes politiki htóság áltl helybe hgyott czélokr tett dósságok törlesztére, mely község összes tgjik hozzájárultávl eszközledő Alpszbályszerü kellékekkel biró kötelezvéyek z itézet áltl egedméy utjá is átválllttk 5 A tkrék-péztár mgák egy kölcsöössége lpuló hitelegyletek lpítását fetrtott, k bizoyos meghtározdó összegig előleget di fog Kelt Peste, 868 deczember hváb Az igzgtó válsztmáy 75 (66) Kidó-tuljdoos Heckest Gszty Nyomtott sját yomdájáb Peste 869 (egyetem-utez 4-dik szám ltt) ««tt if Hirdeti dijk, Vsárpi Újság Politiki Újdoságokt illetőleg: Egy égyszer hsábzott petit sor vgy k helye egyszeri igttásál 0 krb, háromszori vgy többszöri igttásl csk 7 krb számitttik Kidó-hivtluk számár hirdetméyeket elfogd Bécsbe: Oppdik Aljos, Wollzeile Nro 22 Hsestei Vogler Wollzeile Nro 9 Bélyeg-dij külö mide igttás utá 0 krjezár Mrtiovics Szetmrjy Lpukb Mrtiovics-pörről közlött z egz ország elpusztításár iráyzó terve elle összeesküdött; sőt mgát eze udok törtéeti czikkhez illustrátióul djuk e két yilvá elárulj polgártársi elle kegyet- összeesküv fejévé s kolomposává tette" rczképet Azt hiszszük, érdekes lesz olvsó- lekedi törekvő szádokit: egyszersmid Azokhoz, miket másik czikkükbe Mrik előtt m véres drám áldozti közül goosz ezélztok lpjává tett két istete- tiovicsról elmodottuk, z ugyott emiikét legfőbbek rczvoásivl is megismer- le káté áltl felséges urlkodó házr szórt tett Mjestets-Process i Ugr" czimü kediük lptl ráglmk sérelmes gylázások egykorú émet röpirt következő jellemzét Mrtiovics pát rczképe, mgyr mellett, jeleleg szerecse országló dhtjuk: jkobiusok vezéregyéiségéek, z 795fejedelmet, kitől külöféle kegyelmekkel s Mrtiovics pát gy lelkitehetségü május 20-ki vérp legfőbb áldozták le- jótéteméyekkel hlmozttott, királyi tró- férfiú, tudós yelveke, görögö, ltio vágott s vértől csepegő fejét ábrázolj, egy- járól megbuktti, kormáyzás törvéyes kivül, mide mivelt emzet yelvét kitűő korú rjz utá Az eredeti metszete kép htlmától megfoszti, z ország redéiek kzséggel irá s beszélé, olszul, frcziául, ltt következő láirás áll: tekitélyét s mgát z lkotmáyt felfor- golul, émetül; sikerrel mivelte tudo gz Josepk Mrtiovics, gewester Jc k gti vkmerő meréylettel ügyekezett, s z máyok legtöbb ágát s mide tehetséggel birt rr, hogy gy állmférfi Eth ud ifulirter Abtzu Szá flehesse József Lipót csávár, wurde de 20-te My szárokkl bizodlms társl795 zu Ofe, ufder Geerlgott Az utóbbi 000 frt fizett Wiese h ds lupt der redelt számár császári pézsttsverbrecher Ethuptet" tárból Midvégig megmrdt (Mrtiovics gácz József, volt zo állitás mellett, hogy öt cs k tácsos szászvári ifumg Lipót császár bízt meg lás pát, 795 május 20-diká, eze társság szervezére MBudá tábor-tére, mit gyrországo, hogy kedélyefelségsértök feje lefejeztetett) ket czélszerü reformokr előaz Ítéletbe, mely ellee kzítse, szbdbb elvek kir táblá hoztott s hétszeelőtt z utt egyegesse, hogy mélyes táblá megerösittetett, dúsgzdg dölyfös ppság következőleg v ellee vádk z illő htárok közé szorittstéyálldék megállpítv: sék, prsztság polgárság Mid vádlott sját vlloterhei, melyeket egyedül visel, másából, mid egyéb, pörbe eyhittesseek, politiki közfölvett s előterjesztett okmáigzgtás igzságszolgáltyokból kiviláglik, hogy vádtás jvíttssk, föredüek lott, elkzítvé lázdás táristokrtiáj korlátoltssék msztásár ezélzó irtit, 794pedig midez: országgyűl s diki május hváb, királyi eek yilváos tácskozási méltóság s z ország törvéyes törvéyszerű utjá S e rzbe lkotmáyák felforgtásár, Lipót császár sjátkezű leveleire két titkos társultot lkotott; foglmzváyir utlt, mezok szbályit s jeleket, melyek mit mod ppírji lyekről társk kölcsööse közt vk, s melyeket zokegymásr ismeréek, meghk kellé megtláli, kik elfotározt; mg irát hittel kötegtáskor Bécsbe iromáyit lezett igzgtókt evezett, kik lefogllták Társságák czélj áltl veszélyes szádékit téymartnovcs em más volt, s k eredleg terjesztette; ekik két kátét, méye egyéb em is leedett, melyek egyike A reformátorok," másik A polgár ember"czimét viseli, országlkosokt em kevesbbé királyi fel- mit jövöj országgyűlre kedélyeket dott áltl Azokívül pedig, hogy z ugy- ség, mit z ország redéi elle felkelre elveket előkzítei" zo időbe lkotott, egymássl ugy elle izgtt Az elörebocsátott, s keresetbe igt Midő hlálos ítéletet kihirdették kezö,de demokrt elvű forrdlom biztosbb tott más súlyosbító körülméyekből kivilág- előtte, így szólt: smerem hzi törvéyelétesítére ezélzó, s belső mozglmkt tá- lik tehát, hogy vádlott, megvetvé z istei ket lkotmáyt; tudom, hogy felségsértő mszti törekvő két társultk z ország- s emberi törvéyek szetségét, királyi fel- em vgyok, szádékomért hlált em is érlkosok életére s jvir ézve veszélyes ség élete s méltóság z ország közjv demeltem De h zok, kik most Ferecz

2 86 87 Lderer Mihály, köyvyomttó ki is csikrt Eleite yájs rczczl, hízelgő szlczkovics László, Jáos öcscse vkkl szólitá meg őket; bütetleség Ígérete, Loovics mre, orvostuló gyegébb börtö reméye, jobb étkek dtás, Lukács Pál utóbb ijesztok áltl ügyekezett őket rávei, hogy meél több társkt fedezzeek föl A Mkk Domokos, volt pálos szerzetes királyk leghívebb lttvlóit, legjobb hzmárto stvá, pestmegyoi orvos fikt, kiket gyűlölt, vgy kik gzdgok vlánemesáyi Edre Pjczkoffer Atl, egykori gyvárdi bíró k, csk zért is evezget vl, hogy eveik becsteleitő perbe előforduljk A felségsérti Pruzsiszky József Jiosty Jáos, kőszegi kerületi tábl jegyzője, bűbe fél Mgyrországot belekeveri s z áltl mgák dózójává tei kívát Például Zsigs kicspogásib társ ry Jkbot (mit ez zt törvéyszék előtt is Rosty Pál, egykor ktotiszt Szetjóbi Szbó László, gr Teleki Sámuel, kijeleté)* ddig gyötré, fggtá, míg kéyszerítek egedvé, z árttl körmedi lelkzt is végrehjtás megkezdetett s Zsigry feje le! erdélyi kczellár titkár s jelesköltő, y belekeverte Az ilyféle spyol iquisitiótól vis-zesett v s e t t l erre reméye A j l á b " Szé Atl, kmri számvevő tiszt esett, veszett el egyszerre reméye Ajulásb szborzdtk z ország éháy főbbjei s téy j Szlávy György, bihrmegyei főbíró esett s ötudtl kellett székhez kötözi, Szlávy Jáos, jurtus j Kiélttlságíífi főherczeg ádork fölfedezték, midő sor reá került Midő bkó már Szill Miklós, jogtuló j ki zt királyk is tudtár dt" hlálos cspásr eielé kezét, szeméről leolsehy Fereez, szíz j ly vádló mellett egy szilárd hzfisdódzott roszul kötött kedő Ezzel is csk Szmetovics Károlyr jogtwló, lelkelág; törvéyszék segíthetett vol csk vádlothosszbbr yúlt kios végóráj i köyebbe fellobbi skit s >li em láttm" tko A bírák közt zob sok voltk Szetmrjy Ítéletébe semmi új téy f mod" Kziczy, em emlittetik Az említett émet röpirt is j Szoláves-ik Sádor, ritk tehetségű, bő elv- forrdlmi es-zmék elle yir elfogultk, lig mod ról többet, mit mi elmodot- i sottságu, lig 20 éves jurtus hogy demokrcziát király-gyilkosság éltük Azt jegyzi meg csupá, hogy királyi l Sulyovszky Meyhért, József ltt kül képzeli sem tudv, z eszméket is kárfiskus áltl felségtől bizoyos yeredő m Plémegyei törvéyszék elöke; két Ízbe hozttták mit elválhtlokt véres té,,,, y íeles orszíwvulesi jeles országgyűli követ, követ, jp-e ige o-p gy tlptr, tletu* kegyelemmel volt bizttv, de zért em mod Kziczy társlgásb ctuísticus, - z yéktől Másokt ismét más ézet vezetett vllott többet bár bizttás erre ezélzott, multság, h másk gyegéjét kilesvé, mgá- tul szigorr Erős ptrióták lévé, meg k mit külöbe vllott vol Az ítélet k még ikább másokk belőle bolodot esi- rák mutti, hogy lkotmáyos szbdsági császárt z állmot kormáyozzák, ugy hiszik, hogy z állm áldoztául kell esem, s h ezt biráim lelkiismerete megegedi: kz vgyok meghli" Mjd királyi fis- j kust, Németh Jáost éles tekitettel kérdezé: Fog-e ö egykor igy hlhti meg?" Midmellett utolsó perezéig erőse ; hitte várt kegyelmet s ismételve ; mod: Lehetetle, hogy egem Fereez császár lefejeztesse, hisze kezébe vk tyj irási!" Csk midő hlálos ítélet J törekveikek forrdlmi demokrt eszmékkel semmi közössége ics, s szigorú eljárás áltl krák mgokt tisztákk bizoyiti mide ilyes gyú elle, tudv, hogy Thugut mohó les z ilyesek iieglpithtásár Végre émelyeket zo szádékos, suttogv terjesztett hir birt tulszigorr r hogy fejedelem ex esetbe bőkezűe csedes, elmozdithtl ehrcterü, jó ember" kr éli kegyelmezi jogávl, mim ál Verhovszky Sámuel, Nákó< cslád ügyvéde több tere lesz, miél szigorúbbk leszek z Verseghy Fereez, volt pálos szerzetes, tábori ítéletek H mid ehhez hozzá teszszük, hogy A Mrtiovics-por 795-be pp s iró, ki egyebek közt mrseüliset is m- birák között kétségteleül voltk szolggyrr forditá (Vége) Oz Pál, fitl ügyvéd s iró, egyike legjobb leküek is, kzek ugy ítéli mit praz elfogottk, már említett öt fő ki- j fejekek^z egz országb",, irj Kziczy Midő csolttott vgy itettek: em fogjuk csopőre kir táblá felolvsttott, Ürméyi Józsof, dáli, h eyi ok összehtás ltt oly vül következők voltk: királyi személyök ozt mod rój: smerem z véres lö z ítélet, melye mesterségese csiabffy Ferocz, z 790-ki országgyűle embert; tudomáy szerit méltó, hogy székembe ált ügybe mgyr törvéyszolgálttás Arvmegye követe, tudomáyok gy kedvelője, emléklpjit oly setéte mocskolj ppságk pedig gyűlölője Ezeke kivül elfogttk még tizehármá, Ambrózy Gábor, Először z öt fővádlott ügye vétetett föl Aszly Jáos; mid kette jurtusok, emez köztök tizeht éves báró Révy László, s mid z ötre fejveszt, pllos áltl, moki zob utóbb szbdo bocsátttott iró is dtott pril 27-é (795) Az Ítéletek idobcsáyi Jáos ismeretes iró, kssi mgyr Krály József, kmri tiszt Fodor József, kolás szálomr méltó Ngy szvkt ketársság áltl kidott Mgyr Múzeum" szer- helytrtósági titkár, mgukt z elfogtás res, de egyetle téyt sem bir felhozi egyik kesztője, ki már,,az 789-ki frcziországi vál- előtt gyolőtték Németh Jáos, ügyigzsem Demokrczi, forrdlmi elvek, felfortozásokr" irt költeméyeért is feldtott, miek gtó éháy főredi úrr is kivetette horgát, következtébe 79-b szerkesztői hivtlától gtási szádék, veszélyes komplott, véres em mith gyúsk voltk vol, hem megfoszttvá, gróf Forgách Miklós yitri főispá szádékok midez átláosságb, fel v mgá titkárává lőtt A gróffl épe eek yitri hogy őket megsrczolhss llházy stvá, hordv A vád téyállás zob két káté jószágá vl, midő Bécsből hzérkezett Fekete Fereez Eszterházy Károly grófok árttl terjesztére szorítkozik S ily vágrófé zo hirt hozá, hogy Bcsáyi kerestetik tiz-tizezer forito meték meg mgukt z dk mellett, z öt emes főek porb kellé Ez, árttlk modvá mgát, Forgách tá- elfogtástól esi! csár Budár megy, hogy Sádor főherczeg ádoraz igzgtók s éháy többiek közül ál pártolást keresse; de elfogtvá, Bécsbe A király helybehgyt z ítéletet s is, törvéyek elleére Bécsbe vitettek s ott vitetek végrehjtás május 20-r tüzetett ki Oly gróf Suru elöklete ltt egybelkotott Bryy Mihály szigorú redőri szbályok lklmztttk, vlltó bizottság elébe állíttttk Pest, Brem Jáos, sebz mith forrdlmi kitörtől kell vl trbujovics Korél, jurtus Zemplé s még éháy megye fölirt, mfodor Gerso, tár körösi reform, isko- gyr emeseke" elkövetett e sérelem mitt, ti Ktoság összpotositttott városláb s kérte királyi felséget, állittá vádlot- b s kihirdettetett, hogy éjjel mide házierdélyi László, jogtuló tkt sját törvéyes bíróságuk elé Fölir- gzd vigyázó legye tűzvz esetére, s z HirgeisztFereez, tizokilecz éves jogtuló, ágyuk mellé égő kóczczl állíttttk tü szépe őtt deli ifjú, modj Kziczy Fereez tikr ridege visszutsító, sőt feddö válsz zérek Midez itézked egyedüli czélj de lelke még szebb; szeréyebb, csedesebb, szelí- érkezett; foglyok zob, fggtások végeztével cskugy visszszállittttk Bu- volt: mutti, mith vlób gy mérvű debb, állhttosbb chrctert em ismerek" ll Fereez, ifjú ügyvéd dár s közvádló keresete lá z illetékes veszélytől kellee trti; holott csed Juhász Jáos, premotrei szerzetes pp főtörvéyszékek elébe állíttttk Thugut egy perezre sem zvrttott meg Kziczy Forecz, első rgú költők, s kö- godoskodott, hogy mid közvádló, mid Az ítélet, kijelölt po Bud-Krisztetle új irályuk teromtője, Orpheus" czimü törvéyszékek elökei kellőleg legyeek tivárosi réte, mely ttól fogv Vérmezőfolyóirtát szerkeszté, 8 épe eek egy drbjvl fogllkodik vl, midő decz 4 éjjelé utsítv teedőik irát Mi ember volt ki- ek eveztetik, hjttott végre z öt elitélte rályi ügyek igzgtój, Németh Jáos, A várt s ígért kegyelem egyikek sem érkeelfogtott elég jellemzét Szirmy utá idézük, ki zett meg Zsigryk kellé elöl mei S mikziczy Miklós, Fereez öcscse, Bihrmegye esküttje s iró pedig kormáy érdekébe ferdítve irt dő z ügyetle bkó csk hrmdik cspásr Kopsz Jáos, jogtuló tudt elolti életét, ép zúgolódi kezde meg z egz pör törtéetét: Németh úgymod Szirmy Atl udvri Utá Szetmrjy, bátr, délezege s *) Mrtiovicg rczképét Szilágyi Ferocz ur gyűjte- tácsos idézett mukájáb, tiszte egyéb derék Lczkovics, férfisá Justum c méyébe levó egykorú eredeti metszet utá djuk, mely t tuljdoos áltl kizárólg lpuk számár egedtetvé át, teedőibe hyg, de vádolásr született, rósz tecem"-et éekelve léptek fejvevő tőkémideemű utáyomás elle ovkozuk kell Szetmr- lelkű, s kivéve Verbőczyt, kiből egyémi felülete- hez Hjóczy socrtesi yuglomml fojy képe, cslád birtokáb femrdt képről vett féykép se tult vl, semmi tudomáyyl em biró gdt hlálos cspást Mrtiovics, ki ppi utá v rjzolv Kifejezzük egyszersmid óhjtásukt, ember A jkobiusok vádlásából igy evezi redétől, szokott szertrtások mellett már többi evezetesb elitélt s jelese Hjóczy Lczkovics Szirmy midig z elfogott demokrtákt, ő etlá femrdt képeiek közle irát is; h kiek három ppl előbb megfoszttott, zárt be zok birtokáb leéek, átegedöket gy köszöettel gy kicseket szerze mgák A vádlottktól emes áldoztok sorát, ezúttl gy értékű jádékokt emcsk elvett, hem fogdók Szerk kihirdete szomorúvá tette, de yugodt { álht A más érdemeit em türit mert z reá tlált s yuglmát lelkierejét utolsó per- j homályt vet; meggyőzhetlo visketeggol bír,, ezéig megtrtott Keveset szólott, sorsát j m á s o k ; l t buktti" egz csedességgel viselte végezte 25 éves övelője?mcsis g c z & S z t r ^ A l b e r t t m t 0 > 8 szép fejét bátr trtott bárd lá Túrós Péter, ócsi reform, pp Arczképük z kkori viselet szerit Ujgyörgyi József Uz Pál, ifjú ügyvéd Peste Lelke oly szépy tüteti fel öt Szelid, de férfis voásib modj Kziczy, hogy szebbet soh sem láttm;, emes lelke tükrözik *) F4- i-vtf T T-: 9 ZT Ezúttl csk; mert Thugut politikáj még eyivel em elégedett meg A kisebb redű bűösök" peréek most kellé elövétetie S királyi tábl még tizet: Szolárcsikot, Özt, Kziczy Fereczet, Verseghyt, Lderert, Verhovszkyt, Szet, Sulyovszkyt, Szlávy Jáost Szetjóbi Szbót hlálr, többit egytől tíz évig terjedő fogságr ítélte; éháyt zob bizoyítékok hiáy mitt fölmetett Az ítéletek, fölebbvitel utjá hétszemélyes tábl elé kerültek S e legfelsőbb, semmitö törvéyszék, hlltlul, helyett, hogy mérsékelte vol kir tábl múgy is tul szigorú Ítéleteit, émelyekre ézve zt még súlyosbított A hlálr Ítéltekhez még hármt dott, Hirgeisztot, Szmetovicsot Uzát; éháyk börtöbütetét emelte; felmetettek émelyikét, pl Bcsáyit, szité börtöre ítélte Bécsből kegyelem biztositttott s ez, egyedül ez meti émileg szoktl eljárás tulszigorát A tizehárom hlálr ítélt közül tizeegy kegyelemért felebbezett Kettő em krt Szolárcsik, ki mg ügyét még zzl is ehezítette, hogy máj 20-iki kivégezek utá, börtöe flár holtszéel egy, öt erőteljes ágáb lecsokult ftörzset rjzolt, z öt csok ágr z öt kivégzett evét, törzs ljár pedig e jelmodtot irt: Letius e truco fiorebit" (A csok törzs vígbb hjt ki mjd!), s igy első eszméjét dt zo rjzk, mely utóbb z összes elitéltek eveivel bővíttetett ki, s melyet mi is közlöttük előbbi számukb, Öz, lelkes, bátor fitl ügyvéd, ki árttlság érzetébe em krt kegyelemért folymodi, igzságot követelve s várv csk, mert ö em is volt tgj titkos társultk, felszólitttvá, zt mit ézeteivel em egyezőt visszutsított E kettő em is kpott kegyelmet s rjtok véritélet már júius -á végre is hjttott fjúságok virágáb vlák mid kette, mz 20, ez 25 éves Bátr, emelt fővel metek hlálr, Óz szóli krt éphez, de szvát dobok perge yomt el kellett többi társik eleyzét ge súlyosított eze ézt egy véletle törtéet A Budi öreg Hóhér t i hrmdik vágásr cspt le z első főt, mely látásr szite mgá kivül kezdett lei egy kev ideig Mrtiovics Szet-Márjit, Ltzkovitsot, Hjóczit Mrtiovicsot egy-egy helyos cspássl végezte ki z Egri Hóhér Hjóczi, miekelőtte leült vol székre, szemeit sokságr, erről pedig z Eg felé fordított s rövidede imádkozott Miokutá béköttettek szemei: szembetűőképpe folyújtott ykát Mrtiovics fejét szemkötő koszkeőél fogv trtvá Hóhérlegéy, fel tlált ráti szemfedelet bb szempilltásb, midő épe felvot vl már Hóhér pllosát, ugy hogy mid felvot pllos szemébe tűt, mid pedig még egyszer Néző-Sokság is Mrtiovicsk Újr békötődtek tehát szemei, még podig úgy, hogy többé világosságot em láthták Az Executio mitegy hetedfél órkor kezdődött s yólezr egy fertálykor végződött, midő Mrtiovics írásit égette el Hóhér A jele volt temérdek Sokságk gy rze tpsolássl yiltkozttt eze Törtéettel vló megelégedét A hlálos setetiák külö-külö is kidttttk yomttásb doák yelve, összesummlv pedig mgyrul is Mgyr summájok seteamrtiovics-pört illető egykorú hír- tiákk ez: Mrtiovics gátz Jósef, Folségos Tsálpi közleméyek szárk, s Apostoli Királyukk volt Tácsossá, Lpuk ez idő szerit Mrtiovics-pör le- Százvári Apátúr, elfelejtkezvé O Felségéek folyását ismertetvé, mivel z erre szolgáló törté- bőve reá méretett sok kegyelmeiről, múlt eszeti dtok úgy is ige gyérek, érdemesek trt- tedőbe Peste, születe helyé, iszoyú s emjuk közöli z egykorú mgyr hirlpok idevot- bertele összeesküvt kezdett, párt-ütő-szövettkozó közleméyeit is, yivl ikább, mivel e séget kötött Fel-tett goosz szádékák véghez lpok egyrzt már uicumszorü ritkák, másrzt vitelére, mg igzgtás ltt lejedő Fő-Vigyámeg oly dtokt is trtlmzk, mik még fel- zókt válsztott, úgymit: A Felséges Udvri hszálv em voltk Mgyr Kmrák kkoriszekretáriusátií/moczi A Bécsbe megjelet Mgyr Hírmodó" Jósefet; volt (Grévo Huszár Regemotbóli) 795-dik év május 22-é kidott 4-ik számáb Kpitáy Ltzkovits Jáost; Szet-Muji Feretzet, s Kőszegi Distriktuális (kerületi) Táblák e tudósítás áll: Pestről, máj 8-ká Mrtiovics József, számo fellyül lévő Asszeszszorát, Gróf Sigry ki köz-tsedességek bátorságk tetemes Jkbot, kiket miekutá Pártütők fejévé megháboritásár eráyzott szádékjáért elfogt- emelte vol mgát, mit mukálkodó Társit, ttott vl Bétsbe múlt yáro: fővétolre ítél- rr kötelezett, hogy egybovotott válll s orővel, tetett mid Királyi, mid Septemvirális Táblák istetele szádékjokt tovább terjesztvé, z oráltl Gróf Zsigri, Hjáezi, Ltzkovits Szet- szágk szegletköveit, Törvéyeket felforgssák; Mrji társivl együtt A hlálos sototi hólp- Királyi méltóságot htlmt eltöröllyék; z utá fog végrehjtti Mrtiovics degrdtiój egz községok életét, jószágát kotzkár vessék; (vgy z Apáturi tuljdoságból vló kivetkeztet- bevett stoitisztelotek s Polgári-Redtrtástete) m esett meg, következedő módo: A k szép Alkotmáyát fel-dúllyák, semmivé Frciscusok éhi Klstrom helyé kzült tegyék Ezekről, mid tuljdo Vllások, mid házból,*) hov vitettetett vl már olébb, más czáfolhttl Próbák áltl meggyőzottetvé, Budi Vár ltt lévő Kszármából-, hrmicz K- megsértetett Felség, Ország elle mérzlett A többi hlálos Ítélet fogságr eyhitte- toák között vezettetett ppi hosszú selyemruhá- s elkövetett gooszságjok mitt most említett ték, melyet rzit Brübe, rzit Kuf- j b Templomb, mely hjd Frciscáusoké Fejedelem- Ország elle Támdók, z Országsteib, Grátzbe, s más várkb töltöttek volt Beérkezvé Szetegyházb, körülézte k Törvéyé <*zerét hlálr ítéltettek, s hogy szöryűpéldájokkl mások jór itesseek: érdemki rodlmuk jelesei közül Szetjóbi z Gyülekezetet Az Oltárál misemodó ruhák dt- lett bütetül Hóhér pllossá áltl z Élők szátk reá Ezok kutá z Ekklesiák Törelső évbe meghlt börtöébe Bcsáyi véyei szerét levottk ról; fejéek zo rze, mából kivégeztetek" (774 ) egy év múlv kiszbdult s állmhivtlb mely Koroák eveztetik, megyirődött; szevégre M H" ju 2-á kijött 49-dik szálklmzttott Kziczy 80-be, Verseghy telt ujjiról ledörgöltotott bőr s hosszú ruh máb im eze helyreigzitó tudósítás olvshtó: 804-be látt meg szbdság pvilágát helyett Kput dtott reá E meglévé, Szbó Budáról május 0-á Az itt 20-dik Májusvigyázój ltt viszszkisértotett b végbemot Executio loirását olvsvá HírThugut politikáj czélját érte Az ország- Szolgbirók Bűös tömlöczbe Kodé Püspök vitte végbe b síri csed lö A ptrióták is elémultk Mrtiovics degrdtioját Az executío Bécsi modóból : meg em állhttm, hogy émely jegyzekot e közöljek, ugy mit ki tudhtom S még sem kerülhették ki kormáy szigo- kpu, előtt lesz" ( lp) dolog vlóságát, mivel zo Négyszegü keríte rát Némely főbb hivtlok viselői, z ország(qurée) belől állottm, melyet Végző holy köa Mgyr Hírmodó" máj 26-iki 42-ik rül formált Ktoság Csk föld volt ott bíró gr Zichy Károly, királyi személyök vlmi kev mgsságyir felháyv, hol megürméyi József s helytrtó tács lelöke szám igy ir kivégzről : Budáról Máj 20-á A hlálr itélt Szemé- esett z Executio, semmi külöös lkotváy ollegróf Hller hivtliktól elmozdittttk A lyek szekerekre ültetődtek m jókor reggel, lehokirályi kegyelem pj elforduli látszott z zttttk Várból, Bécsi Kpuhoz em messze be em kzittotett e végro Gróf Sigry Jkbk em tömlöczbe köttetett bé szemo, lkotmáyos párt vezéreitől is eső Goerlis-kszálló vgy rét (Georl-Wiese) hem miekutá kivitetett A éző sokság evezetű térségre Az öt Rbok közzül midegyik, közzül egyéháy rr kiáltottk Brávót, hogy külö-külö égylovs szekére ült háttl KoE szomorú pokról törtéelemek csisk szembe Ppjávl Hjóczi Jósof z Egri Hóhér em oly hibás teljesítette kötelességét, mit Budi Executio olőtt egy puscsk eze gyér dti mrdtk fe A vád- Evgelik Vlláso lévé, T Molár evű Pré- kszó hlltszott zo domb felől, molye ige solottk iromáyi elkoboztttk s vissz sem dikátort kivát mg mellé Ngy bátorságot mu- k állottk Vizsgálásr vétetvé eze törtéőt: dttk; büvád corpus delictijét képező tttk Gróf Sigri Jkbo kivül, ki még töm- z jött ki, hogy löv szomszéd szőllőskertokiromáyok, röpirtok, sőt még émely de- löczbe béköttetto mg szemeit Hjóczi reá be esott Miod z öt foglyokk ige megőtt mokrt eszméket fejtegető övédelmi s fel- esmért egy Ktoár, ki szekér mellett met s volt szkállok, ugy hogy egy tekitsel em modott felőle T Molár Úrk: E dtm midjárt lőhetett vol reájok ismeri Mrtiségfolymodváyi irtok is, május 20 diki zt úgymod ezt Legéyt Vitze-spá ko- ovits gy ájttossággl imádkozott s Feszülekivégzek utá bkó áltl yilváos romb Ktoák, s úgy törtét, hogy midő tet, melyet közébe trtott, midig csókolt Mogelégettettek Végre z elitéltek, midő bör* Bécsbe vivéek fogv, ő vl egy mellém dtott o-yót még ki is moző A Budi Hóhér töböl kiszbdultk, szóvl Írásb Őrzők közzül, s most midő hlálr viszek is: szerecsétlei) cspásik szemlélére ugy elréimé ő egy legközelebbről kisérő Strázsám Az első mült, hogy két Hjdúk kellett megfogi két felegmélyebb hllgtásr köteleztettek szekére Mrtiovics Jósef ült, s ő vitettetett fel A pör lefolyását tárgyló égy iromáy legelőször is z lkotmáyr, melye osett ki- lől Azutá leült földre s szütele köyörgött létezik tudtukr, melyek z egyedüli fór- végoztet A szekerek ugy állottk, hogy egy Rb Ltzkovits oly bátor volt, hogy mg vetkezett rásokt képezik ez ügybe Ez irtok kö- másikk hlálát em láthtt Mrtiovicso lo, s z igét is mg hsított le mgák Ellekivül, kiek, mit leggyobb Bűösek, ézi zetté elébb kezeiek összeköthotét is, de végro vetkezők : ugycsk megegedte - Hjóczi is gyb Der Mjestáts-Process i Ugr torsággl hóit meg" *) E házb vitetett budi elfogtáskor Kossuth Ljos A kivégeztettek vétkébe vló rzvételért 795" Lipcsébe évteleül megjelet röp- is 87-be, Bártfy Lászlók egy még kidtl eredeti fogv volt személyek közül yolez szbdo;oirt, z igzság szellemébe irv, miért pél- levele szerit -E L dáyi, hol csk tláltttk, elkoboztttk Ritk 2 Szirmy Atl, udvri tácsos hivtlból kzült, de kézirtb trtott lti emlékirt: Históri Jkobiorum i Hugári" ulicus ember tollából, kormáy védelmére, téyek szempotok ferdítével Kziczy Fereez ellejegyzetei ez utóbbir s 4 Ugy z ö fogsági plój, kézirtb, mely gybecsü dlékot e szomorú ügyhez, Milesz Bél tisz-füredi ref tító ur szíves közléből, ki z egz kézirtot z eredetiből másolt le, bee fogllttó rjzokkl együtt, épe most közöljük t olvsóikkl Végre jele vázltuk forrásául meg kell evezük Horváth Mihály kitüö törtéetírók Mgyroszág Törtéelme" czimü becses mukáját á r 5

3 S9 88 csáttttk Ezokek számából vlók: Fodor Ger- szellőm midehtóság felett, h z elhgyott so Ngy-Kőrösi Profossor Abfy Ferecz N tudós erőfeszíte urlomr jutttt zt Árv Vármogyo Tábl Bíráj" (79740 ) A bolygók számát, melyekről zt hitte jámbor hldó, hogy zok gyöyörködtetére Közli: Eötvös Ljos vk teremtve, hogy ő 0 szép sereg szemléjébe örvedezhesse egy új megfogott rbszolgávl (Uráus) öveli; tej útk, melye retteea melhoiiri távcső tes huok seregei jöek, titkit feltári, hogy ott vlób egy óriás, logyőzhetle, de csk csil A túlprt! tegeryomt távol, Mit em repül át, meg se lábol lg-sereg voul el, mide perezbe 40,000-ével Ki földre született! " egy-egy távcső előtt; p szolg-seregéek De miért is v z ember o práyi földieké- gyors futását fölfedezi, midez elég volt rr, hez láczolv? Főjé, keméyflú börtöébe zárv hogy kivácsiságot tudvágygy fokozz, s oly egy oly htlomml, mely előtt meghjlik mide, tudvágygyá, miő britt ép jelleméhez illik s ide béklyózv egy portömeghez, mely lig Nem volt elég többé kikutti z ég zo 8"000,000"000,000ÜOO,000- (8 trillió)-szor - rzét, mely zk felől fejük fölött terül el gyobb ő ál, om prometheusi kí-e ez z em- smeri kellett déli ég rejtélyes tájit is, hol z beri zek? Argos, kereszt s koro oly vrázs-féyyel Hisz od kit világok vk, me" lyok ugyeyiszer gyobbk e mi sirlom-völgyükél; féyes pok rgyogó légkörökkel, melyeke porszemek is kicsiy vol föld urák e gzdg birtok, sőt ott még szolgák, bolygók is gyobbk, molyokhez ugy viszoylik föld, mit borsószom pompás rcshoz Lám! jári kezdő gyermeket mily elleállhtl vágy hjtj flu megetti első dombr fel, hogy széttekithesse bölcsője felett, siko; s ekük em lehet kilépi bölcsők szűk légköréből, mikor ott terül még előttük egy világ, molyek legközelebbi potj is 4"000,000000,000 mérföldre v még mitőlük így krták ezt végzetek, ki tudj miért? Azob z ember mikor szokott megyugodi végzet krtá? s ezt már tudjuk miért; o jámbor tuljdo léyok egy egze más osztályák szokás H testéek em dtk, ki kdályozhtj meg, hogy szelleméek e csiáljo szárykt, melyoke z meszsze-messze, ott mgsb, bebolyogj midoség terét, hogy ztá kimerülve, fámelbouri óriási tivpsii (Ausztráliáb) rdt hulljo lá ismét gúyos rideg vlóság hóáb, hol i- rgyog, mit sehol zko Már 84-bo z öreg cse elég keyér Vilmos urák fi, Jáos, Herschel csillgász Szegéy Herschel! fet jári oly távolb, dysti második tgj, Dél-Afrik fokár, Cpehová féy is (mely billió s 29,87 millió mér- towb met, hogy ott folytss tyják gy földet repül egy évbe) csk 7729 év ltt ére el, mukáját, ködök kettős csillgok felvételébe, bebolyogi yi birodlmt, phtsticus köd- s midő égy év múlv visszvoult, jól felszevilágokkl multi, ztá itt let egy szíházi relt várk egy em kevbbé jeles vezért hgyott zez kmukávl fedett szeréy sztlához üli, mg utá Sir ThomsMclerbe, ki tovább foly ez vlób em gy élvezet Fet kottős ttt csillgok üstökösök üldözét votégyes csillgokkl társlog szellem ide let csövü lövegekkel egy pár meleg burgoy várj z sztlo iszo849-be, mig Európáb épek földi yú elletét! tróokt támdták meg, Dél-Amerikáb, Chili Vlób gy lélek kellett hozzá, em szé- mgslti egy másemű forrdlom tört ki: düli el ily mgsság ily mélység között St-Jgob Moeste z égi htlmkt fogt osköyű volt ztá utá hldi gy trom lá úttörőek A gy távcső" csudái még fiom A hrmdik pot, ho ez együttes támvilágból is kívácsi delőket votk sloughi dást megkezdték: Ausztráli volt Már 822-be kertbe, kik szité szeretek kéjelegi z emberi szerelt fel derék kormáyzó Brisbe Prmt- táb, Sydeyhez közel egy csillgdát, de gyege lövegek csk kev szolgáltot tehettek z ügyek, ugy hogy vlódi ostrom csk most kezdődött meg Melboureból, Grubb-féle cső megérkeze utá E htlms mű z, mit képük bemutt A távcső mg egy u rejlector", melybe z égi testek képe egy gy simárcsiszolt éreztűkör áltl gyitv, veretik vissz távcső felső vége felé, hol egy kis yilso betekitve, lehet zt egy másik tükörbe zre vei lye szerkezetű volt Herschel gy teleskopj is, s z ujbb időbe e fémtükörü reflectorokt kezdik ikább kzitei régebbe szokott üveg-lecséjü refrctorok helyett, mivel ez utó köyebbe, kevesebb költséggel lehet eléri ugy oly gyítást A melbouri csőbe fém-tükör átmérője 4, csőok mgák hossz 7 láb, de felül reá még egy gy vs rácsozt v illesztve, mely között szbdo jilrht szél A távcső Fruhofer módszere szerit v felállítv: egyik tegelyével világ tegely, másikkl z elhjlási tegelylyol egy iráyb Az egz mű, melyek súly 8 mázs, Dublib kzült Grubbál, s ugy v egy órmű áltl mozgásb hozv, hogy z egyszer felkeresett csillggl ő is tovább hld Hozzá még egy photogrph egy spectrl-kzülék is v lklmzv holdk külöböző állásib leféyképezére, továbbá p s többi csillgok síiképeiek ez utó lktrzeiek meghtározásár ly gyors hldást, s jövőre ily gyszerű kzülődeket látv csk közel wiult évtizedekbe is: vlób bámulv kérdhetjük, hogy: hol v htár z emberi ztlc? D A zborói kstély Sárosvármegyébo Bártfától zkfelé, hlicsi útb fekszik kétezer lélekél többet számláló Zboró mezőváros, feje mkoviczi urdlomk, mely evét Zborótól dél-keletek fekvő romokb hevorő Mkovicz várától yerte, mit oz lpuk egyik múlt évi számáb le volt irv Mig Mkovicz vár állott, ddig Zboró kevbbé szerepelt Ki k ur volt, birt emezt is A XV százdb kihlt olódi Zudr emzetség birtokáb tláljuk, midő evezetese 44-b Bártf városávl viszálykodott htlms vár-ur Zudr Simo, mely viszály még hrmicz év utá is trtott A XV százd közepé már hires Sorédy György ült birtokb zob em yyir z igz, mit fortély ököl-jog következtébe, mit zt 550-be z ellee Trczy Ktli özvegy Podmiczky Mihályé Hgymássy Kristóf felperességo ltt folyt visszhelyezi por igzolj Utóbb zob z urdlomk leglább egy rze mégis Trczy-k közébe került Hem Serédy Gáspár leáyát Zsuzsát őül vové, e házsság jogá egy időbe birt z urdlmt legyel Jussius ostrogi herczeg is, mert 60-be Mkovicz várát ettől vette meg tizeyolcz ezer ryo Rákóczy Zsigmod z utóbb erdélyi fejedelemmé lett borsod- torvármegyei főispá szepesi káptl előtt Utóbb zob mégis, mert Trczy-örökösök Serédy-ok elle idított fölebb emiitett port yugodi em hgyták, Rákóczy Zsigmod örökösei, évszerit György, kőbbi erdélyi fejedelem, Zsigmod Pál jók látták z urdlomhoz jogukt ^ Trczy-örökösöktől is 6-be tizehárom ezer foritért örököse megválti így került o hely féyes evű Rákóczy-k birtokáb Mkovicz vár már romb heveddé Zboró még áll régi kstély, molyek udvrá mit képük is muttj, v régi, gykr ttrozott két toryú templom, mrdváy még Rákóczy-kork, hbár lpj fli régiobbek is lehetek Homlokzt 577 évet mutt A két kstély körül eme felsőbb gróf Erdődy csládé, mely z Aspremot ágo Rákóczyk évszeriti örököse utód Most régi épületek is csk gzdsági czélr hszálttk Az udvro kivül két sorb áll száz hársf, Rákóczyk korák mrdváy, büszke, terebélyes lomboztikkl árylv el helyet, hol egykor godoktól meekülve Rákóczyk meregtek vgy szórkoztk, kik közül Rákóczy György törtéelmileg is megörökité kedves hársit, fotos levelei lá is od irvá keletül : Dátum Zborovie sub cetum tiliis" N szerkesztett törtéelmi okmáyok mid z ő művei voltk Jöttek, metek sürgöyök utsítások külföldre diplomtii ügyökeikhez Máj 25-dike tájá Adrássy Gyul gr mgyr kormáy követéül lő kellő irtokkl ellátv féyes Pártához" kiküldvo; Horhy pedig mit ügyök Rómáb vezeté ; segédkeztek itt ál Asbóth Csády tácsosok A külügyi irod hátul gy terembo rémurlom idejé gol imházb volt Ez ügyérségél Házmá Szőllősy t^iácsosok, Éber, ifj Vy Miklós Keméy bárók mit titkárok, Ribáry Róyi foglmzók, lólirt mit irodigzgtó, Vécsey, b Simoyimég egy pár más írokból állott személyzet végzé teedőket A levelek főleg Lodoból Pulszkytól Prisból b e Teleki László gróftól külföldi hírlpokkl együtt redoso érkeztek; lelkes hofik gybecsü közreműködével s z éjszki htárszéle lkott külhoi tátorithtl ügybrátok segélyével időkit küldettek utsítások külföldi ügyökeikhoz, 0 futárok vivék egyszersmid Logworth Brow megbízottk tudósításikt Plmerstohoz A kormáyzó Cserátoyt is egy másik társávl kiküldé Agolhob, mely kiküld zob mit kőbb értesültük egze felesleges volt E közbe vzfelhők hzák egé midikább toryosultk Görgei ju 0-á miiszterél látogtást tett A legyelek, köztük Brsztrovszky gróf ggodlms váltig yilváiták, mikép veszély gy őttö ő Szvik lig bírtuk hitelt di Jul 6-á vettük hírt, miszerit kormáy ddig, mig veszély trt, Szegedre voul 8-á Csáyitól kpott útlevelekkel ellátv elhgytuk Pestet, z éjét Czegléde töltöttük, hol Kossuth, Bóis Zoltá, kkori ref lelkz Szbó Károlyál quid cosilii felett tkodtk Másp A forrdlom végpjiból estére Szolokr értük Perczel Aboy mellett táborozott SzoloLegközelebbi számikb közölko kormáyzó Hlssy Kázmér tük dr Sikor A fehér keresztél" Szetmrjy Ferecz kormáybiztosál szállvá meg, éjjel czimü érdekes rjzát, forrdlom végpjiból, fegyverletétel szomorú korszkából A kormáy székhelyé ez idő szerit bámu- éháy rémet látott hovéd Réks felől zo hírrel Ugy e gyászpokr votkozik következő ltos volt z élékség, mozglom Az ország- állított be, hogy muszkák z emiitett helységtől czikk is, melyet Kerekes Sádor ur Hzák" ez gyűl folyttá üleit kollégium gy termébe, em messze portyázk; lő erre zvr máspolitiki pilp tárczájáb emrég közölt, s hol egyik po Sárossy Gyul Ary trombitá- p kor reggel Tisz hidjá átkelve folytttuk utukt Ku-sz-Márto, Szetes H-M-Vásármelyet o egz terjedelmébe átveszük mit ját" olvst fel helye át Szegedre érdekes sok új rzletet is trtlmzó dlékot o Júius 4-é kidtott redelet, miszerit mideoldlról E városb még kellőleg újr beredezem világított tük hivtlt korszk esemé A személyyeihez zetből lig egy pár jött le SzegedreA sz Btthyáy bdságért vikázmér gróf vott küzdel849-diki pril mek zlele 20-dik körül végett áluk Szbdkáról trtózkodott Debreczebe golok, lefelutzvá, külgyelek, olügymiisztori szok, émetek teedőihez hoz romáok vezálátott Május lük trtottk -ké vetto Belgrádb lólirt Szbdegy jeles olsz ká levelet, mit get melybe gróf diplomtique" tudtj, mikép Szegedről lőtt e sorok íróját elküldve, kitől külügyi miértesitvéyek isztérium irodolgok otti digzgtójává állásáról rekievezi, dese érkeztek felhivj, hogy Forglom meyibo em tologás, kiikább kívá vált vedégmegyei jegyzői lőkbe, mily hivtláb redkívüli lemrdi, áhetett, képzell zol jehető Az orletkezzék szággyűl A válsztás folyttt üleköyű volt; zeit ttlé 5-é már tük ideje ltt Zborói kstély (Sárosmegyébe) Greguss Jáos eredeti rjz Debreczebe Répásy táborvlék, hol mielhlt ; törtét ok mideki fájdlmár iszteriumál Ebor Nádort, kivel mit főváros- miisztériumok Pestre költözek 5-ké útr kelból meekülttol még juár hób Kisújszálláso tük, fővárosb megérkeztük A külügy-, továbbá m bleset, hogy túl Tiszá Zsóelsőbe jöttem össze, titkári miőségbe tláltm kereskedelmi igzságügyi miisztériumok z tér gyszerű épülete, melybe z ott kzített Folytk külügyéri dolgok meglehetőse; Oszvld-házb jeleleg szállod szállásol- lőszerek gy meyiségbe léteztek, jul hó miiszter, ki yugti yelvekbe tökéletese tttk el; külügyi jobbr z első, többi má- utolsó pji egyiké, reggeli 7 órkor irtóztto járts volt, fárdhtl vl mukáb; sodik emelete Az üresedbe volt keroske- robjjl légbe repült, Tiszár yúló blkéyelemről szó se lehetett A frcziául z időbe delmi ügyérséget is ekkor gróf, mit helyettes kok szobákb több ölyire becspódtk, í

4 90 ti rfr í tomp morj 80 mérföldyi távolb volt szákáb 5 werstyire trtoztk elhurczoli csizmák bőréből kzített levessel vgy vlmeór tájá gyászos emlékű hely szié vlák lyik társuk húsávl csillpítják, mert már ilye hlhtó Szemere Btthyáy jul 25-ke tájá Gör- E sorok irój huszárok közelébe oly térsége, eset is dt elé mgát Miél gzdgbb telepet geihoz utztk E^ze eltávozás utái egyik po hol zbkoresztek vlák, állpodott meg A szeretéek fölfedezi A fejsze, fűrz, meg tűz egy mgs éltes uri egyé jelet meg _ külügyi tábori zoe hrsogott z orosz fővezér hdi szállá- ugy csk dolgozik z erdőkbe ; leihelyeke hivtlb, mod, hogy ő Zmojszki gróf sá, hová zltt csptok fegyverrel, s oét lkásokt építeek, utkt csiálk, hogy hely óhjt miiszterrel beszéli; sjálttl dtuk vissz élkül voultk helyeikre, hol szivszg- szíére élőimet szállíthssk A több ezerre meő tudtár, hogy kit látogti krt, z távol v gtó jeleetek szemtúi vlák, látv: huszár mukás lig eged ^mgák éháy órát yugjblczy mit futár Szegedről küldetett ki mit bucsuik el kedves lovától fegyverétől; lomr lvásr És kevsel zutá újból zo Kosttiápolyb, átdtott eki 2 ezer drb cstákb rettethotle százdosk köyei mi- Tig- királyokr ismerük beök, kik tele mry z otti követ számár Futár szál- két peregek lá megbámult rczá, mith szü- rokkl szórják z ryt hitel ppírokt eszelői sirjáál áll; másokál mély bát elke- veszett szeszélyeik kielégítére" lítmáy hov lettek? em tudjuk sered átkoztot jelző hgo tört ki; volt, ki hű Ez esztele pzrlásokról multságos példákt Nevezetes, hogy Kossuth épszerűsége Szegede ez időbo gyo lábbszállt, z ddig féy- bjtársát, szeretett lovát fájdlmáb gyolőtte hoz fel Skriti A gzdg ryásók házit csárlett dicssugrk egze elhlváyultk; A fegyverek letétele utá elhgzott trombi- dákk, vgy legjobb esetbe szállodákk tekikárász-ház erkélyéről egy este trtott beszéde ták hrsogás zk felől, leáldozott p, mely- tették, melyekbe mideki, ki csk dobzódi htástlul hgzott el; gy többség csk ek utolsó sugri is letűtek láthtárról, be- vgy kártyázi krt, szives fogdttásr lelt állt siri csed, rgyogó csillgok közül kelet Addig mrdhtott, meddig eki tetszett; fizetie Görgeit dicsőité, mit hz megmetőjét Aug -é jött ismét redelet, hogy Ardr felől óriási sírkő lkjáb muttkozó várrom gyá- termzetese semmit som kellett Éjjel-ppl megyük de midefelől meekültekkel szos tokite lá z ltt elterülő fegyvertele folytoos kártyáztk Megállpodott vgyoú tömött városb Szőllősyvol megérkezvé, rr táborr, hotlá vált épre Tudtuk, hogy z emberek, kik bőve jövedelmező kereskedelmi kellett godoluk: jelotékey meyiségű elleség körmei közé juták, báht velük vállltokkl redelkeztek, szó szoros értelmébe irtokt hov tegyük? Ngyobb rzét átdtuk ugy, mit eki tetszik Mi lesz velük, merro koldusokká tették mgokt kártyá, volt eset rá, várb, hol hős Dmjics láb-bj mitt tét- mejük? E kérdek feletti elmélked közbe hogy egy lpr 45,000 ezüst rubelt is föltettek; leül feküdt tt vlák egy pár p, zutá emii- várrom köryéké hjli csillg eltűt, mitegy jobbágyokr is játszódtk oly feltétől ltt, hogy tett útitársmml Lúgosr voultuk j jeléül k, hogy emzetek is lesz még egykor ki vesztett, kéytele volt őket felszbdíti Aug 9-é elidultuk Temesvár felé, de ut- hjl Reggel lett Mozglomk még semmi Midig csk vlódi pezsgőt ittk; em egy közbe már ágyukt Lúgos felé kisért huszárokkl jele em muttkozvá, emberemek modám, hogy házál évegyedekét 0,000 rubel értékű pezstlálkozv, hllottuk temesvári ütközet szomorú megyük rr éjszkyugtk, metük, utt gőél is többet elpusztítottk A péz ugy szólv hírét Kiszetóig hldtuk, hol Vettor tábor- tlálv eze hldtuk, 2 vgy vízfolyáso át- mide becsét elvesztette, s szó legszorosbb érokot tláltuk; iét Lúgosr visszfordultuk, keltük, mideütt többyire muszkáktól hemzsegő telmébe z utczár dobálták zt Egy Kroezus zt htároztuk, hogy utukt Krsobes Mo- kukoriczák, s ezekből kikdikáló ágyuk közt él- több po át mide félóráb sürgöyöket külhádi felé veszszük Aug 0-ké este, mielőtt kül, hogy vlki csk meg is szólitottvol; igy dözgetett üres boritékokkl, csupá csk zét, elidulák, Btthyáy gróféhoz metem, hogy szerecse elértük Gyulár, oét Sárrét hogy postmestert bosszts álmáb háborizeetét férjéhoz megértsem, s zt tlálkozásuk szélbe országutt kerülve Nádudvro át Sz- gthss Egy másik időtöltből s hetvekodből esetébe k átdjm A grófé sirt s rr kért bolcsb; Nyir-Bátorb szegéy bujdosó le- felpofozott éháyszor ogy hivtlokot s mide fel, hogy belgrádi bsától érkezett, vlószíű- gyelekkel tlálkoztuk Az éjszki óriás hdoszlo- pofért egy-ogy házt dott oki Egy hrmdik leg yomtékos ügybo irt levelet viém el fér- pik kivoulás több héte át trtott legfiombb tüzifecskedőket hoztá külföldről jéhez Görgei táboráb E gybecsü megbizás És midyáj földöfutókká lettük Bjos számos cselédségéből tűzoltó testületet lkított utmk Szőllősyétől eltérő iráyt dvá, társm meghtározi: külföldre meekültök szevedtek-e A fecskedők megpróbálás végett restéit ddig kocsiról leszállt, egymástól elbúcsúztuk s é többet, vgy beszorult hotlok?" vári, mig vlmikor jószátából tűz üt ki, hem Fcsétk idultm; útközbo pézügymivett egy házt zt gyújtott fel Egy prszt isztérium málháit szállító számos kocsikt elige jövedelmező priiske-t, zz: rytrtlmu hgyv, -é estefelé Lippár értem; hol gy eret fedezett föl, melyből egy fotot yomó" tologás okozt kdályok elleére, kompo rydrbot ásott ki Ebbéli örömébe végig Aryásók Szibériáb rdi prtr átkelve, s itt számos bácski, szbdfeküdött szerecs tláló egy pocsolyáb 862-be Szt-Pétervártt egy köyv jelet szolgáj áltl pezsgővel ötözteté mgát s folytoki ismerősökkel tlálkozv, kissé megállpodtm; erre cskhmr révhez két hitó közeledett, z meg orosz yelve e czim ltt: Egy ryásó^ os kibált: Csk töltsed, Wk! Nem sokár elsőbe ült Kossuth mg, másodikb Sze- emlékirti/ E köyv kkortájb midefelé Stepovics váá teszlek!" (zz emes, előkelő mere Btthyáy Kázmér gróf E em is várt gy figyelmet költött, mert egze új világb emberré Mert törvéy szerit csk emesekek szerecs tlálkozás utá levelet grófk kéz- vezeté olvsóit s Kelet-Szibéri épeiek életéről szbd tyjok eve utá z ics végzetet od tei besitettom, ki zt elolvsvá, zo kérdemre: szokásiról felette érdekes közleméyeket fogmit tegyek? válszolá, hogy Lúgosk trtsk; ll mgáb A szerző, Skriti, mg is ry- Külöbe közéletbe már em veszik többé o ezutá z utsok Lippár átszállittttk Este ásó volt; keleti Szibériát mide iráyb átb- törvéyt oly szoros) Egy ry-ember", ki reggelire becsületese lévé z idő, z átkelt Mroso reggelre h- rgolt s meglátogtt Tig (ry vidék) terlsztám; de reggel rr, hogy Lúgos felé utzzék, jedelmes területeit is jeisseiski kormáyzóság- felhjtott jó pezsgőből, ogykissó pityós hgyá már seki se godolhtott, mivel Mros blprt- b Rzletese elődj, hogy szibérii ry el lkását Útközbe rzeg fővel beleütötte z járól mideki z iesőre átmeeküli iprko- mhy gyszerű változásokt idézett elő ép orrát egy szomszéd ház fláb E ház szemtelcdott, hozv hirt, hogy z elleség lugosi utt életébe Ez érdekes mukából éháy vázltot sége felbőszitette őt; rögtö megvottc zt leromár elfogllt; zért U, kocsik hosszú sori midmi is bemuttuk olvsóikk, már csk zért is, ttt, hogy máskor e merzelje gzdg embevilágos felé voultk 2-é délbe Győrökö v- mivel szibérii rysókál mszk jelemek rekek útját álli lák, hol ebéd ltt elleséges csptok közeledé- sok sjátságos voását külöezségét fogjuk fölegy másik ryásó meg krt láti Szséek hiro gy zvrt ijedelmet okozott, iig ismeri Mily egze másképe li itott z ry- Pétervárt, czár büszke rezidecziáját, mert volt végre kisült, hogy közeledő cspt még múlt ásás Ausztráliáb, Uj-Seeldb Amerik módj hozzá elég Nykáb vette hát zt hosszú évbe fogolylyá tett horvátokból áll Ezúttl yugoti prtji, mit orosz Ázsiáb! Ott z utt, mely Jeisseitől Néváig vezet tt meg hgyott itt ideiglo egy házál, hol szállv volt, ry-báyák fölfedeze követ eztébe virágzó ztá kedve kerekedett egyúttl Krostdtot is lólirt egy ládát, melyek yomár jöie oddig- állmok keletkeztek, mig itt mivelőd jeleté- megtekitei Mit gzdg e-b<r, milye ő vl, elé em sikerült; ebbe voltk többi közt m leve- keyebb fejlődéek s trtósbb gzdászti le- méltóságá lólik trtott más közöséges hlezek okmáyok, melyek külföld iráyábi dületek még legcsekélyebb yomit is lig ve- ldóvl ugyzo gőzösö egy hitváy rubelért hetjük zre kkori viszoyikr émi világot vethetéek utzi,- s kpt tehát mgát s kibérelt mgák egyet külö Megit egy másikt keresztpák Egyébirát szibérii prsztok mguk Az p délutá Világosr értük, hol már hivtk meg egy jómódú csládhoz; csecsemőek módj szerit derék, becsületes emberek Többyire kozákot huszárrl vogyost láttuk Járt hire, első fogócskájáért" 25,000 rubelt jádékozott hogy Pskievics s Rüdiger közbejárásuk folytá jól birják mgukt, büszkék rr, hogy szibériik Végre még egy másikt egze elrgdott egy külöbekek trtják mgukt z orosz prszgörgei császárikkl kiegyezett, mgyr lpár olsz dllm, melyeket egyik ismerőséek kotmáy vissz lesz állítv, mideki bátr tokál Hjdáb ptrirchális egyszerűségbe, leáy éekelt zért két pi-t, rymosó-rzmehot hz, em lesz semmi bátás üuschek de zért jól kéyelmese éltek, cskhogy elkü- véytársulti jegyet jádékozott leáyk, s zokk, kik illetméyeikért kstélyb felme- löözve s mide szellemi fogllkozás élkül Ek- mivel ez em tudt, hogy mire vlók jegyek, tek, új mgyr ezüst húszsokkl fizetett A hd- kor következtek be z ry-felfedezek, melyek két rzvéyt zol visszváltott tőle 20,000 jártk, melybe ige sok máris beleutk, lázs izgtottságot hoztk mgukkl A mukás rubelért A pézt lelkierőt legbdrbb vége; fegyvert mieik holp muszkák kéz keresetté lő s ige jól fizették Most már," módo tékozolták", irj Skriti, sokszor oly előtt lerkják, ezek em fogják egedi, hogy irj Skriti, Tig czárjit, vgyis iiz ry- izetleségekért bolodságokért, hogy lig embereik legkisebb bátlmzást is szevedjeek mosódák birtokosit plotáikb lukullusi üepé- hié z ember" E szerit jól met, s redé volt mide! A vá- lyek dobzódások közepette tláljuk, melyekél Némely mukás rubellel tért vissz rosb egz vásár volt, zsidók potom áro szed- egyszersmid új terveket is szőek, hogy mi móték vették gy meyiségű új hdi kzle- do juthssk még több ryhoz Mjd e szyb- priiskákból (báyák) s városokb ztá hlteket Modották, s rzbe láttuk, hogy mide rit milliomosok ismét legfárdhtlbb mu- ltl dobzódásk dták mgukt Csk oly oldlról muszkákkl vgyuk körülvéve, holp kásokká változk Prikcssik-jikkl, zz: ügy- bort krtk ii, milyet z urk iszk", már lesz fegyvorlerkás, előáll béke! Nyugodt ökeikkel s éháy ezer mukássl bemélvedek t i pezsgőt s burdá ért (krezos), melyet Do lőtt mideki, t i ki ezt elhitte ludt szép cskem hozzáférhetetle hegyek, vdook melléké gyártk, 8 rubelt is örömest dtk tudrák (mocsáros, téle át jéglepte pusztságok) Pár hét ltt emcsk hogy pézöket mid elitták, csedese Másp déltájb elkezdettek hdcsptok tömkelegébe, hol éhséget, szomjuságot s mide- de ruháikt csizmáikt is Jeisseisk városáb vouli ki m sikr, mely mgsr emelkedett féle mis bjokt kéyteleek szevedi s mellett ecry prszt egy fiom selyem szövetet vásárolt ősvár romji előtt yugtr fekszik 24 ezer éltöket is gykr koezkáztti Néháy hóppl roppt gy áro, kifeszitteté zt legsárosbb vitézből álló válogtott hdsereg díszruháb öl- előbb még Jeisseiskbe, Krssojrskb vgy utczá keresztül s végig met rjt hogy csiztomskbu ették szrvsgomb-pástétomot, s it- máit be e piszkolj Egy másik gy Összeg zözött tisztektől vezéyeltetve, 44 ágyúvl huták drág pezsgőt, most pedig éhségöket ócsk pézért számtl leáyt fogdott fel, kik őt egy tódott el város éjszki oldlá Délutá 4 9 Útközbe egy hivtlokkl tlálkozott, ki őt közcsed- redháboritás mitt el krt fogti, de ő péztári utlváyokkl tömte be hivtlok száját Megit egy másik tlálkozik z utczá redőrbiztossl; 50 rubeles bkjegyet yomv mrkáb, igy szólott hozzá: Csk tedd el, gyságos ur, h m em foghtsz is el, mert pézem v, megtlálsz holp kkor sem lesz z oly kő!" És z ilye emberekkel táborokok, grófok herczegek szőri tk kezet s dk ebédeket estélyeket tiszteletökre! Csod-e, h kiesek redes kerékvágásukból s eszöket vesztik? És csod-e, h Szibéri soh sem fog ott álli, kármeyi ry legye is, hol Amerikák vgy Ausztráliák bár legterméketleebb, de ry-gzdg vidéke áll műveltség, ipr jóllét tekitetébe? Sámi Lijos Kziczy Ferecz plój budi fogságáb (Folyttás) Regmecztől csk pilltokig ludtm s itt eldőlvé sok émet közt, mély álom yom le A lárm egyszerre lecsedesült, midő káplár meghozá hirt, hogy Tácsics vitessék Egy ór múlv Sulyovszky idult Domió fráter, sít forti imo, ihil ftetur" (öcse"m urm, legye erős lelkű, mit se vlljo), sugá ekem metébe Egem 2 ór utá ére sor Csikorgott kerekem jeges hób, midő várdombjá s z utczáko olmeék Végre Frciskáusok klstrom előtt megállák Szekeremről hlim, mit yitják zárkt Mide htodik lépre folyosó más meg más kto áll puskávl, fejét fehér szűrkámzájáb burkolvá Kpitáy Novk úrhoz vezettek, ki itt Stári ezredjebeli főhdgy Astleiterrel, két civilis comissáriussl, Kmerluf Bscherer budi polgárokkl együtt viselé felvigyázás terhét Herr vo Kziczy, mod Novk yájs rczczl, Sie müsse erlube, dss m Sie visitirc; dies ist mir uf ds strogste befohlo" (Kziczy ur, meg kell egedie, hogy megmotozzák; ez szigorú prcsom) Kivált zöld mgyr metém gllérját motozák gy goddl, jele, hogy vlkiél k vgy pljbász tlálttott Ndrágom czékl sziű, melléyem fehér volt s metémre egy vttávl vstgo bélelt úgyevezett setét-zöld Kutscherpelz-ot (kocsis budát) öltöttem, mely medvével volt prémezve vete od, hol z x betű v, ugy hogy szemeim em láthták, mikét ott lácz v földre vetve A lácz megcsördült lábm ltt s elborzdtm De egy perez ltt elmúlt rettegem; tudtm, hogy zt viselem kell Levetkeztottek s kpitáy megkövetett, hogy láczot lábmr kéytele téteti Feltevék zt, másik vége le vl srófolv deszk geredájához Alig zártk el s már ludtm, még pedig folyvást egz reggelig Oly gy vl lkdtságom z öt pi útb A lácz oly rövid volt, hogy em tehettem többet két lépél Pszolám Novk kpitáyk, hogy h igy lesze< sokáig lesrófolv, el kell veszem Almásy Pál ő excelletiáj levétette rólm vst, oly formá, hogy biráim előtt post vsb jelejek meg, mit tisztek profbszál Ez törtét deczember 25-é Deczember 29 Kpitáy Novk jeletette, hogy kérdőre fogk vottti Öltözzem tehát vegyem fel post vst Frczi kék metébe drágb, de melybe kék szi közzé fehér is volt trkás vegyítve; fehér piquet ljblicskávl, két hetes szkálll boglys fővel kze vártm z órát Jobb lábmr s blkezemre fel volt téve lácz Két kto puskásá refectoriumb kisére Novk kpitáy utá Belépvé folyosóról ktoák kifordultk é By Ferecz hát megott állottm meg, meghjtvá mgmt mide szó élkül By jobb Deczember 9 A kegyetio tél mitt seki sem utzott; é pedig midig zt óhjtám, hogy ismerősöket tláljk eíő, kik z eyéimek hirt vihesseek, hogy láttk ; vgy olyokt, kiktől hllhssk vlmit Kerepes előtt, gödöllői erdőbe, egy ptki mhol z épület lsó sor: togátus mee gylog üepi legátiójáb Hová megy z ur?" kiáltám eki kocsiból, tisztecske oldl mellől Hát tekitetes ur, hov mev 0, 9 Fel gyé?" kérdé ő is Nem megyek é, felelék hem meettetem Köszötse professor 8 Szetgyörgyit" E szót Sulyovszky evetve hirtemplom szám ltt Kziczy F deté Zemplébe s zt dévjkodók sokszor emlett koroáz2 sz Verseghy getek Udvr kert ttott meg Kerepese szokérszi ltt kiszállák szo8 sz Sulyovszky 795 RefectoFerecz kérőikből s többi szldt meleg szobáb; é rium márcziustól fogv 792 ju 6 kü mrdék, mert megpillti borsodmegyei 0 sz Sulyovszky defőszolgbíró Pogáy Ádám urt s reméylém, czemb ót márcziusig hllhtok tőle vlmit, mit tudom hszáli fog 7 Ez em látvá vst rjtm, hmisk véle sz Abffy Forecz ÍV- s hirt, melyet Peste hllott, hogy t i é is elfogttm Ugy tettem, mith sommit sem tudék s kérdem: kiket fogtk hát el? Kezembe dá fvágó z elfogottk eveit királyi ügyigzgtó ctióját elleök Azt Németh Jáos közöségessé Urk utczáj Budá tette, hogy publikum olcsedesittessék Kérem A felső sor képrjz ez: Pogáyt, mulsso ddig, mig két irást egy útitársmml szobáb megolvstthtom Í5 /6 Sulyovszky is mogolvsvá két irást, fellim, kiált: Hál steek! h eze ügy yomozttik, 7 Szlávy Jáos ugy ő mot, mert vétle" Ugyezt modám 0 20 Sulyovszky Meyh é, ugyezt Tácsics Kpitáy Fokete mogtá2 Verchovszky Sámuel mdá Pogáyt s feyegette, hogy bedj; de hlludvr kert 22 Őz Pál vá, hogy kir ügyz két irást mg szélesztette el s látvá, hogy Pogáy beüket em 2 Pruzsiszky József ismére foglyokk, elcsedesült Neki elég vl, 24 Lukács Pál hogy prcsot teljesítette 25 Rosti Pál Fekete ebéd utá midjárt idult; egy ór 2 26 Kopsz Jáos utá Zsigárdi Sulyovszky, ismét egy ór múlv Ehrestei é Meg vl hgyv Feketéek, Zd hogy Budár együtt e mejük be 25 Még é ott vlók, már csk mgm, midő F v á cf o jő Fáy Jáos Soos György, midkette Pestről Kss felé Ezek is beszélek, kik fogttk el Nem tlálttott álm semmi tiltott porték köyöké yugttá fejét, visszpillt s elborhogy Budpest zug; em hiszik mesét s dolgot Ehrestei átdt pézemet kpitáyk, ez zdv kpt el fejét A királyi ügyz blját átvecsk terrorismus mukáják tekitik Fáytól pedig ekem bból 5 foritot zo kijeletsel d tette szék krjá s hidege éze, véremet szomhliám, mikét z yj testvéréek férje, helytr- kezemhez, hogy többet di egyszerre ics sz- jzv Jobbjáb egy levelet forgtott s verte zt tótácsoki titkár Fodor József, kit jól ismertem, bdságáb; h elfogy, szóljk, z sztlhoz, mitegy játszv zzl, de hol pecséipák báró Sághy Mihályk házáál Dormdo Most pedig jöjjö z ur, mod kő tet muttv, hol z dreszt Berzoviczi megilletőkeresztül lőtte mgát s Csörsz árkáb temette- z idő" döttek látszott A kövér Somogyi yuglomtett el Ki vl küldve ^ tiszt, hogy Fodort Ekkor kpitáy Novk Kmerluf elkísér- b vl; metéje felibe egy Überrokkot vett fel, fogj el; éjjel kr iduli Fodor elébe terjeszté, tek z lsó sor - sö szám ltti szobájáb, mely- félvé meghűltől hogy ő beteg, hideg iszoyú: iduljk reggel ek rjz ez: Lobogó hjm közt még okkor egy ősz szál Éjfélig kártyáztk A tiszt mélye ellvék, Fodor sem volt s kicsiy lévé terkiilltott, kéméy ltt szivéek szogzé puskámetem félszemű Mikos ját s hlv dőlt el itélómester ogemotjurátussulyovszky Tácsics Du szélé állák kák godol Az ügyz szekereike, midő é od érkezem Midig ite s Mikos hozzáfog hirek utá vágyvá, kértem Ehresteit, tére be fggtáshoz: Domie pervelem kávéházb, mert fázom A Kremitzerébe illustris, quod est ome?" tehát, hol hidr szokás mei, bemeék (Urm, mi eve?) Frciscus Kziczy" Ude? Szetiváyi József királyi fisclis, Rátoyi quot orum? que cogábor egy ismeretle bbhgyák kártyát s ditiois? cujus religiois?" épe házikhoz krák mei, midő beléptük (Ho vló? háy éves? Szetiváyi összecsókolt; Rátoyi, ludsk micsod állpotú? micsod érezvé mgát, em Ezt megvetsel éztem vllásu?) Protestás helv É, h luds voltm vol is, megöleltem vol brátomt, h fogv láttm vl Mig mtráczomt s páráimt kiszedték, z- cofessiois" felelék Domie mgifico seribt református!" Tiz ór vl, midő csolkokr tevéek be- vrt, eszmélet élkül ige sebes léptekkel (gyságos ur, irj: református!) kiált By s üket párzsákjikt s Budá, Du vár- jártm fel s lá boltiv megett tházáb várák redelt, melyikük vitessék Voss le z ur csizmáit," mod Novk elértettem itét, hogy heroisiusk hgyjk A sok szemét émet serege éktoloül dli É Metem z sztl ágy közt A gyerty áryékot békét

5 92 Qure ost iterceptus?" (Miért fogtott el?) kérdé Mikos Ex ctioe mgifici domii directoris cus regl, qum i Kerepes mecum ord judlium cottus Borsod Admus Pogáy commuicvert Scio ctechismum liquem hic queri;egodectochismo tli ihil quidqum scio" (A méltóságos kir ügyigzgtó ur redeletéből, melyet velem Kerepese Pogáy Ádám, Borsod megye főszolgbiráj közlött Tudom, hogy itt vlmi káté kerestetik; é efféle kátéról mit som tudok) 2 - Aíztl 5 Refertorium F o l y o s ó Domie spectbilis, mod kir ügyz fűit e cum Frcisco Szetmrjy i Károlyiesi ístelltioe?" (Tekitetes ur, együtt volt-e Szotmrjy Feroczczel károlyi boigttáso?) Fui, et meo curru vectusest Ptkium" (Voltm, s z é kocsimo met Ptkr) Et qulis hec epistol?" (S miféle levél ez?) Me d Szetmrjy Sed cum d eum ullás uqum lis litters seripserim, costro mihi debet, i his ullám lim cotieri petitioom, qum ut mihi oper Klopstockii bibliopol mitteret" (Az eyém, Szetmrjy hoz; de mivel ő hozzá sommi más levelet om írtm, erőse meg kell mrdom zo állitásom mellett, mikét bb semmi más kér em volt, mit hogy ekem Klopstock mukáit küldje meg köyvárustól) Mide fggtottk dtk egy rote dibolust" s ekem Byt: tlá, hogy midkette kálviisták voltuk Ez most hozzám fordult: Édes öcsémurm, mi osztályos tyfik vgyuk s öcsémurm tudj, hogy é öcsémurmt gyermeksége ót gyo szerettem Erre szeretetre, erre z tyfiságukr kérem, vlljo meg midet; tuduk midet, ics ideje tgdi" Köszööm méltóságos ur kegyességét, do é semmit sem vétek, igy semmit sem vllhtok" Erre Berzeviczi tótos kimodássl, mely hosszú hgzót is rövide ejti ki: Domie spec- Frczi ítélet mgyr zeéről Do Gerdoé, Teleki grófő gybecsü köyvet irt z 867-iki párisi kiállításról Addig is, mig ujbb tüzetesebbe szólák e köyvről, érdekesek trtjuk megismerteti mgyr zeét illető közleméyoit Már világkiállítás ltt hllottuk olvstuk, hogy Pestről met zeztársságok, Ptikárius Sárközi gy feltűt keltettek Föltűt czigáyok sjátságos egyéisége, elrgdó volt áltlok tolmácsolt zeék Ak összeállítás is érdokos vol, hogy czigáyokk viselt dolgikról törtéeti igzsággl em midig tláló elődását mily trk mesékké szőtte frczi képzolg A grófő köyvéből vlódibb dologról, zeék htásáról értesülük Chrrieux Philibert igy szól Zogorászok Hirdó"-jáb mgyr zoe felől Miutá világtárltot gy hrezjátékhoz hsolított vol, kérdi: Ki volt győztes zeére ézve? Mgyrország A zeébe bbérágt vivott ki, mit szobrásztb Olszország festzetbe Bjorország Kulbch, Vel, Ptikárius voltk 867ok hősei, jóllehet ige külöbözek egymástól Lehetséges-o, hogy szegéy keletiek, kik hgjegy, mérték-ver, jelet, jálás tpsoló élkül játszk, legyőzhették két világ tult zeekdémiáit! Tgdhtl Vlmit Dávid leverte Góliáthot prittyájávl, eze kis zeekr összezúzt dijosztogtás óriási zeekrát; ágyú, hrg, székesegyházi gy hrg, éekes, hgszeres, gy orgo zj csk elijesztette z igzi zeekedvelőket, mig más folől hópok lefolyás ltt sem szűtek meg eze szeréy zezek elrgdttásig lelkesítei még legtudtlbb zeekedvelőt is, vlmit legmgsbb polezo levő zezt Reggoltől estig tolog tömeg jtjok előtt ée soh seki sem jö ki teremből, hogy elbűvölt megidult lelkébe vissztérre e kzüle i tbilis fráter, scimus omi Per quique vuler JezuChristioro spectbilomdomium frtrem,e se destrut, o reddt se idigum clemiti optimi pricipis; ftetur quod scit" (Tek öcsémurm, tuduk midet A Jézus Krisztus öt sebére kérem tek öcsémurmt, o rots meg mgát, e tegye mgát mélttlá jóságos fejedelom kegyére; vllj meg mit tud) É állhttosá megmrdtm tgdás mellett s visszküldöttek szobámb*) (Voiyt köv) -ső szám ltt protootrius: Mikos László 2-ik sz prot: Somogyi Jáos sz ládor: Berzeviczi Adrás 4 sz tácsok: By Ferecz 5 sz királyi ügyigzgtó : Nyéki Németh Jáos Egyveleg ( Ferecz eje 87-ki erdélyi útjáról) Szilágyi Ferecz érdekes czikket irt Budpesti Közlöy"-be, molybo többek közt királyi utzás ltt törtét következő domát jegyezte föl Ö Felségeik Kolozsvárról elutzásuk utá Felvicze kev ideig megállpodtk, hol tiszteletükre Aryosszék főkirálybiráj gr Keméy Miklós (gr Köméy Sámuel idősb fi) egy székely épüepélyt rodezett Ak folytáb egy kezébe pohrt trtó, s egy szép székely leáyt éh átkroló székely legéy tácz közbe e verseket is éeklé: Bort iszom é, em vizet, Ferecz császár megfizet Hllvá ezt császár, kérdé hozzá közelálló főkirálybirótól: Ws sgt er?" A felelet erre volt: Er sgt, dss Euor Mjestt seiem Wei bezhlo werde" A Felség mosolyogv viszozá:,,j, j, ich werde zhle" S vlób székely, táczák éekéek fejedelem eltávozás utá oly szép diját yerte, mi kétsége kivül őt még jobb kedvre villyozt fel *) A pló folytá előforduló émet lti modtok fordítás zárjelekbe em Kziczytól, hem t közlő úrtól v Szerk T A R H A Z Az ördöggel léptek tehát lkur? mit Pgii vgy Liszt, zogorászok eze V Károly? Semmikép; ugy játszk mit érezek, ebből áll egz mesterségök Szeretik zeét, mivel egy titó sem utt meg velők Nem játszk gy bjjl betult zeedrbokt, de hgjikkl sírk, godolk, álmodozk, éekelek, mit más emberek köyyol vgy godolttl A zee bálváyuk, örömük, költzotök, szvok, htlmok, mideök, ezért fejezhetik ki oly helyese Ok Apolló törvéyes fii, mig más müvzok csk igyekezőbb vgy tuyább títváyi Eze öztoleek, kik háládtosságból igye zeélek k, ki bőkezűe fizetheté; kik mes szerződeket visszutsítk, mert, mit modják, megfgyák külföldi p sugri ltt: eze dlokok ikább Ossi rémképei lőhetéek, mit XX százd fii Vló v eze állításb; ők hlhttlok Soh z övékhez hsoló sikert em láttuk Struss Bilso, z osztrák, porosz, flmd más hdi zee, dlárdák, melyeket yir szeretük : ezek mid gy helyeslt yortek, de már rég eltűtek A mgyr koroázttási zeekr tébolyodásig elrgd ez igzság Bch előjáték em ér fel Mky Pál czimblmávl Soh egy rögtöz sem lő ugy elődv, soh egy sem rzesült oly ihlet, oly mély zee-érzetbe A termzet eze boldog fii egyedül vlósitották Meyerbeer egz élete álmit A félhgok évcseréléből álló hglejteket, molyek egymásb folyk mit homokprt hullámi verőféybe; hgráy (rhytme) rögtöi változttás, mely rr tör, hogy zeét emberi szó htlmávl felruházz, mely logmuldóbb érzt vgy godoltot tetsze szorit lefesti, csk csege, hgj, mozdult áltl Eze csodát Ptikárius tlált fel, kiek zezei ugy játszk, mit z emberek beszélek, ezért érti őket mide ember Kossuth idulój Homer idejébe ** (Szet-Pétervár sülyed) Orosz forrásokból értesül Fr J" következő érdekes, de mideesetre egyszersmid htásr számított közleméyről : A pétervári iráydó körökbe beszélik, hogy z emberi számitások lehető hitelessége utá idulv, Pétorvár 50 év múlv már om fog létezi A város sülyed termzetes, ige lss, lig zrevehetőleg, zob ijesztő szbályszerűséggel; mit kuttásr kiküldött szkférfik yiltkozk, tlj állpot yir kedvezőtle, hogy z előkzületek császári plot áthelyezét illetőleg, megtehetők (?) Kevsel ezelőtt már beszéltek jourlistikáb egy kidót prcsról, mely Kiewbe egy császári plot építét elredeli A közvéleméy e redeletbe csk politiki termzetű téyt látott Az előbbiek szerit moskvi állmférfikál csk császári állm redelkezükre álló városi vlmelyikéek kiválsztásáról lehetett szó Az áthelyez mg egyátlá em ökéytes; meekül z elemek elleállhtl htlm elől Ugy látszik, hogy dolgok mibelétét gy közöség előtt titkoli krják E közleméy tlá idokul fog szolgáli további kuttásokr" (Az 866-diki émet háború költségei) A költségek, melyeket Poroszországk z 866-ki háború okozott, porosz képviselőház budgetbizottságák tett jelet szerit, visszhelyezi költségeke kivül ,000 tllérr rúgk ** (A hoveri király vgyo,) mely jeleleg porosz kormáy kezele ltt áll, ide em számítv kstélyok ivetáriumát, mitegy 82,000 tllérr rug, mi 4 fél százlékos állmppírokb fektetve évekét körülbelül 598 ezer tllért jövedelmez Eze jószág kezele, mi Hover trtomáy elökéek felügyelete ltt törtéik, mitegy 80,000 tllérb kerül (Egy másodper ez) ltt csig %oou, légy 5, gylogó 5Vi,/> teve 6, mérsékelt szelek 0, gyorsbb rohmuk 2, bérkocsi-ló 2, czetl2 / 0, gyors vitorlás hjók 4, z irmszrvs áltl húzott szá 25, gőzmozdoy 29, korcsolyázó 6, gol prip 4, szélvz 50, léghjó 50, gy erővel dobott kő 50 z gár 70, ss 95, vihr 26, glmb 4, hg 0 E mellett 02, puskgolyó 599, 25 fotos ágyúgolyó 2299, z egyelítő vlmely potj 245, föld középpotj p körül 4 mértföld, psugár 42,000 mértföld utt tesz vrázsol, mikor ők dják elé Hlli kell őket, hogy lehesse képzeli Ptikárius örökre! (for evor) modj közöség igz v; seki sem érdemesebb múzs mide fiik például szolgáli Ez bizoyár műtárlt legvártlbb legbámultosbb didl; érdemes hirdeti, hogy mide ember bebizoyíthss Zeével beszélő emberek még em léteztek mi korukb" Más lp, mikor krgy erőlködeiről beszél, ki érzt kr ötei zezeibe sokszor cslódvá, ikább zsrokukká válik, mit vezetőjökké, ekkét szól mgyrokról: V eszmeképi zeekr, vezotő élküli: világtárlt egy külső terme mélyébo 2 ember, kikek fekete hj fekete szemei ázsii eredetöket hirdetik, képezi e zeekrt Első megpilltásuk megzvrj európi szokásikt, hogy zo komoly képek csk kkor hgyják el mozdultlságukt, mikor jkik mosolyr voulk Mi meglepő eze zezek állásib z, hogy változtosságuk szbdságuk is elősogiti z öszhgot Még egy húzást sem tett yiretyűjök, már tudj hllgtó, hogy oly emborek előtt v, kikbe zee megtestesült Mily külöbség v köztök párisi zeekrik közt Náluk mideik zez más-más jeleit dj egykedvüségéok, keleti zezeik yuglomb is összhgot képezek, egy eszme lelkesíti őket, irigység, tudtlság távol v tőlök, özről semmit sem tudk ők, kik közül mideik oly htlms egyéiséget képvisel Ök zeét szeretik, szbd hjlmuk húsz évvel ezelőtt krd (?), most hgszerek áldozott Ked igzi szbdsággl szembe mit tehete krgy pálezáj? Meglepő fordult, helyes hg, lelkesed, csegő elődás, mideel birk" Melléklet Vsárpi ijság 7-ik számához 869 febr 4 osztályértokezlet legutóbbi jegyzőköyvét Ez tu- 50,000 foritból törtét, mely összeget épisdtj, Kogy Bllss Jáos emlékbeszédéek meg- kolák segélyeze" czim ltt 868-r szvzott 44: (Az 867-ki világtárltról) De Gerdoé trtásávl Jedrssik tárt bizt meg z osztály meg z országgyűl A többi rz oskolák felszeáltl irt köyvek első kötete jelet meg Prisb ** (A Kisfludy-társságk) febr 5-kére, relére forditttott Mgyrországi bizomáyos Pfeifer Ferdiád mit Kisfludy Károly születpjár kitűzött ** (A földmivel-, ipr- kereskedelem ügyi Ar z első kötetek (59 oldl, képekkel) 2 frt közgyűle z kdémi-ploti ég mitt elö- miisztérium) feálló, vgy még felállítdó ** (Dr Argeti Döme) hsoszevi mukájá- kileg elhlszttott, február 4-kére E po d gzdsági felsőbb titézetekek jól kzült ták htodik kidását hirdeti Grill Károly köyv- e 0 órkör trttik z kdémi gy-díszter- rokkl leedő ellátttás tekitetéből e folyó évkereskede E mukát jól ismeri mgyr közö- mébe A már előbb megállpított tárgysorozt be kitűő előmeeteli! s erkölcsileg is feddhetle ség leggyobb rze; s igy elég lesz yit emlí- következő: Elöki megyitó, Toldy Ferocz jellemü oly két ifjt kívá külföldi egyetemekre teük meg,hogy jele kidás is újr átdolgozv, lelöktől 2 Titkári jelet társság lefolyt tovább-képoztet tekitetéből kiküldei, kik tetemese bővitve jeleik meg A 70 ivre terjedő évi működéről Emlékbeszéd Tomp Mihály társágr hivtássl birvá, e pályá eddig tett muk ár: ht forit o é fölött, Lévy Józseftől 4 Öreg krszék, költe- tulmáyikt tökélesbitei kzek, miisz** (Debreczebe megjelet) A mgyr l- méy Ssász Károlytól 5 Zríyi lo, élet térium áltl egy évi kü időz trtmár 800 o kotmáy törtéete" skoli kéziköyvül irt L- jellemrjz, Horváth Mihálytól 6 Jelet múlt é ft évi segélylyel látttvá el Egyike segélydáyi Gedeo, debreczei főiskol tármáso- évi pályáztokról 7 A gvllér-politikusok, pá- zedőkek vegyzeti, másik z álltgyógyádik egze újr dolgozott kidás H-dik füzet lyyertes sztír, felolvss Szigeti József 8 A szti szkkl fogllkozók közül fog válsztti Kidj Telegdi Ljos Ár frt 60 kr jutlmt dicséretet yert pálymüvek jeligéi Felhivtk eélfogv midzok, kik z érdeklett állmsegélyt elyeri óhjtják, hogy tul4 (A kisdedóvodák mit z emberszeretet s leveleiek felbotás 9 Elöki zárszó hjléki/) Eze czim ltt jelet meg Szász Do (A m kir termzettudomáyi társult) máyi s erkölcsi bizoyítváyokkl kellőe felmokos, kolozsvári ref ppk egyik kolozsvári juár 20-ki közgyűlé elhtározt, hogy re- szerelt folymodváyikt z lólirt miisztériumkisdedóvod megyitásá modott beszéde Mé- des tgok válsztás ezetúl em z évi közgyülé- hoz f é mrcz l-ig yujtsákbe Megjogyoztetvé, lye godolkozó, szbtos iró férfi kármely seke, hem hvi válsztmáyi üleke fog hogy hso iráyú, már eddig miisztériumhoz tárgyról érdekese beszélhet; s hogy kisdedóvás törtéi Eze értesít kpcsáb v szerecsém beyújtott folymodások meyibe szbályem háldtl tárgy, muttj Szász Domokosk társult tisztelt tgjit fölkéri, hogy belépre szerüleg felszerelvék e pályáztál figyelembe eme beszéde A füzet ár 20kr; egz jövedolme kzekek yiltkozó jáltjik evét, polgári ál- fogk véteti felállított kisdedóvodáé lását, lkhelyét vgy egyeest titkárrl, vgy ** (A pesti ref gymsiumb) z elemi ** (Krlovszky M d) Egy mukácsi rb válsztmáy vlmelyik tgjávl szíveskedjeek iskoláb z ki iskoli évbe z első féltörtéete" czimü regéyes korrjz két kötetbe közöli Bud (műegyetem) 869 február 6-á évi vizsgák trttk febr 7, 8, 9 20-ik megjelet; ár 2 frt Szily Kálmá titkár pjá Az érettségre meodők előleges vizsgáj = (Szkközlöyök) Megjeletek: Termé= (A mgyr földhitelitézet) közzétette zár- lesz febr 8-á d u 25-ig; mgátulók vizsszettudomáyi Közlöy" A termzettud, társult számdását 868-ról, s ez örvedetes képét mu- gáj pedig z V osztályokból fobr 9-é hvi folyóirt 2-ik (februári) füzet; trtlm ttj eze legsjátbb itézetük állásák A d u 25-ig Febr 20-á d u 2 órkor 2 -é következő : A csillgok élete, Berecz Atltól A záloglevelek forglm 20846,700 frtr rug, jö- d o d u érettségi Írásbeli vizsg Febr 22-é mesterséges termékeyít, Dpsy Lászlótól Kár- vedék jegyeké 47,700 ft, péztári utlváyoké pedig d e d u óráko szóbeli érettségi páti képek, dr Szotágh Miklóstól Sóoldtok cse- 044,900 frtr A biztositási trtléklp vizsg trttik meg Kelt Pcsto, 869 febr 2-á rebomlásáról Közli P Gy Geológii kert, jvslt 2785,55 frt; z összes vgyomérleg 25948,8 Áz igzgtóság Greguss Gyulától E gyobb czikkoket érde- frtyi gy összeget mutt A tiszt üzleteredméy ** (Pályázt) A losoczi ref középgymkes próbb közleméyek" követik A füzet vé- z itézet keletkezétől 868 decz -ig tesz siumbá z osztályok eddig helyettegé társult üleiről jegyzőköyvi kivo- 0,570 frtot sítve pótolt tszékei jövő 869/-0 iskoli évre tok s titkári jelet v E folyóirt egz ** (A emzeti kszió válsztmáy) 869- betöltetvé, eze osztr ért forit évi folymák ár em tgok rzére 5 ft A tár- be következő: igzgtók: Károlyi György gr, fizetsel ellátot tári állomásokr pályázt yitsult tgji tgdíj fejébe kpják (Bud-peste Szpáry Atl gr, WekheimB b Válsztmáyi tátik Tterv szerit z Löszt, tár z, lkó tg évdij 5 ft, vidékié pedig ft) tgok: Almásy György gr, Almásy Pál, Adrássy oszt tár V osztályokb Erdzeti Lpok," z országos erdzeti- egylet xlldár gr, Adrássy Gyul gr,, Beiczky Fe- reál tokt, V oszt tári viszot közlöye, 869-ki évfolym -ső füzete Trtl- recz, Beiczky Ödö, Csáky László gr, Deák z osztályokb is humá tokt fogmából fölemiitjük Korpo város erdeiek loi- Ferecz, Dessewffy Aurél gr, Éber Nádor, Eöt- vá títi, pályázóktól megkiváttik, miszerit rás," Nézetek juh legelőről," Gyümölcsf- vös József b, Festetics Gyul gr, Festetics Pál betöltedő osztályokb előforduló külööse teyzf z erdőbe-," A selmeczi csőtörtmérő" gr, Földváry Albert, Hjós József, Hvs gácz, reál tokr ézve, elméleti gykorlti tári stb gykorlti iráyú czikkeket Előfizeti- ár Huszár Ferecz, Károlyi Gyul gr, Károlyi stvá képességöket, ezekívül z osztály tárául egz évre 5 ft Borászti Füzetek", szerk gr, Keglevich Bél gr, Lczkovics József, Led- jálkozó, mithogy ez állomássl rjz-tisomssich Pál dr Etz F 2-ik füzet Nyolcz iczky Mihály, Lipty Bél b, Lóyy Meyhért, tás is kpcsolv lze, rjztitási képességet gyobb számos kisebb közleméyyel Ar egz Mjthéyi László b id, Mikes Jáos gr, Németh évre Ft Midhárom derék szkfolyóirtot ujo- Ljos, Pfeffer Jáos, Podmiczky Frigyes b, mi másik állomásál is pályázó előyére szolgál, igzolják A pályázt htárideje f lg jáljuk z illető közöség figyelmébe Pompéry Jáos, Révy Simo b, Somssich Pál, 869 év prillió 0-ki pjáig tűzetik ki, s vá tt (A Százdok") évfolymák fü- Szápáry Gyul gr, Szécheyi Bél gr, Szécheyi lsztás eredméye f év május l-ig pályázókkl zete következő érdekes trtlomml jelet meg: A Ödö gr, Szécheyi Gyul gr, Széher Mihály, közöltetik Felhivtk tehát pályázi kíváók, bujdosók támdás 672-be, Puler Gyulától A Szetiváyi Károly, Szitáyi Berát, Sztári Jáos miszerit bizoyítváyikkl tökéletese felszerelt veteristák, Kuz Nádortól Köyvismertetek, gr, Teleki Domokos gr id, Tisz Kálmá, Tisz folymodváyikt eze htáridőbe losoczi bíráltok Tárcz, változtos élék trtlomml Ljos, Tomcsáyi József, Urházy György, Wicze reform, egyház tácsához terjeszszék be Losocz 4+ (Cserátoy lpj) márczius elsejé fog Miklós, Zichy Pál Ferecz gr, Zichy Mó gr, 869 juár Szilssy Ferecz godok megjelei Elleőr" czim ltt Kisebb lkú Zichy Miklós gr ifj, Zsivor György Póttgok: pilp lösz Érdekesek véljük megjegyezi, hogy Blskovich Miklós, Gorove stvá, Hollá Erő, Kéthi Ljos juár közepe ót áit lkudozásb Odesclchi Gyul herczeg, Szécheyi Pál gr, Mi újság? igyik kidóhivtlll; tervezett lpják ő is Zichy Victor gróf (Pákh Albert síremléke ügyébe) E pok Elleőf" czimet szát Véletle összetlálkozás ** (A budi kszió elökévé) éháy szv- b (febr 0-é) volt lpuk egykori szerkesztője, zt többséggel Tárky Gedeo válszttott meg Pákh Albert hlálák második évfordulój MiBerde Mózs elleébe Közitézetek, egyletek utá z elhuytk jeles művzük zsó áltl kzített gyöyörű mellszobr már emzeti mú** (A mgyr tud kdémiáb) f hó 8-ká Egyliáz iskol zeum szobor-termét ékesíti, óhjtottuk vol s re mth term-tudomáiiyi osztály trtott ült Az elök, b Eötvös József, kötelességéek trtj ±t (Négy föur :) gr Appoyi György, gr méltük is, hogy ez évfordulti po mgát sirz ül kezdeté megyugtti z kdémiát z Cziráky Jáos, gr Károlyi stvá b Weck- emléket is fölállíthssuk éhik kerepos-uti irát, hogy legközelebb kitört tűzvz em h- heim László Mgyr Állmb" közlött yilt fel- temetőbe yugvó pori fölé A romá stylü sírygság vgy mulsztások következtébe, hem, hivást itézek sz stvá birodlmák ktholikus emlék tervéek eszméjét dr Schmidt Frigyes, dczár legóvtosbb itézkedekek, szere- fiihoz leáyihoz, dkozásr buzditvá egy vjd-huydi vár helyreállításávl is megbízott csétle véletleségből törtét Az elökség egy ékes püspöki mellkereszt megszerzevégett, hogy híres épitz dt, rzletes kivitelét pedig szité mérököt bizott meg kezdettől fogv z épület zzl X Pius pápát f év pr 0-é, mit áldo- jeles épitz hzákfiár Schultz Fereczre bizt fölötti felügyelettel, s épe tűzvz megelőzhe- zárság 50 éves jubileumá megtiszteljék A ke- Ez utóbbi rzletekkel _ még em kzülhetett el te végett vízvezetékkel hálózttt bo z egz reszt mr meg v redelve, s h szükségesél gze; most zob kilátásuk v z egzek pdlást; zob kútból föl vezető csövek, me- több péz gyűle be, z Pétorfillérkét fog átszol- bevégeztéről rövid idő értesítheti olvsóikt, lyek z égtől messze esvé, még tűz utá is gáltti Nics kiirv, de ökéyt következik, kikek kegyeletos áltoztkzsége hozt s hozz folyvást be voltk fgyv, o szerecsétleségél hogyh másemű dkozás em gyűle, már létre mid már kz mellszobrot, mid még em voltk hszálhtók Egyébirát jövőbe, megredelt keresztet fetisztolt égy buzgó főúr kzülő siremléket meyire lehet, még gyobb óvtosságot fog z sját költségé fogj kiválti Ahoz ztá seki** (Az országgyűl összehívás felöl) mid igzgtóság kifejtei A szkül első tárgyát ek sem loszszólivlój; logföllebb hziépe- ürűbbe beszélek összohivis pul pr 8-t Btizflvy Sámuel levelező tg székfoglló érte- velügybe támd reméy, hogy rzére is jut leg- emlegetik keze képezé, melyek czime:,,atestegyezet lább yi ez áldoztkz főurk rzéről, moy** (Zágráb város) képviselete Adrássy mi(orthopoedi) ujbb hldás s tudomáyos állás yit egy csillogó kereszt kzíttetére forditk iszterelököt, Deák Fereczet b Gbloczct pjikb, három kiválóbb keresettel fölvilágo4+ (Néptítók segélyezére) 7,680 frtot diszpoi^árrá válsztott sítv" Második felolvsó Szbó József volt, osztott ki z okttásügyi miiszter 88 titó kö** (Király Ö Felsége) Vettcr, hovédtáborbemuttv mthomtiki- termzettudomáyi zött, 608<) 00 foritjávl E segélyez zo okot f hó 7-é mgá-kihllgtáso fogdt rodlom művzet

6 94 -)-[- (Krgyorgycvicsherczeg vádlott társi) Kosttiápolyb képviselte, mig végre 866Nemzeti szíház pőréek yilváos tárgylás f hó 8-ik ót foly b külügymiiszterré lett; mely utóbbi hivtlá A közöség gy érdekeltséggel kiséri A Polit b 86á deczemberébeu Lvlette mrquis áltl Pétek, febr 5 A cslódások" Vigj 5 felv rt KisÚjdoságokb ösmerteti fogjuk e evezetes tár- válttott fel Arczképe életrjz közölve volt lpukb 866-b, mikor Frcziország kül- fludy Károly gylást, Szombt, febr 6 Diorh" Oper felv Zeéjét * ** (Krgyorgyevics Péter) herezog, vizsgá- ügymiiszterévé eveztetett ki szerz Meyorbecr ~^\L (Dézse) f hó 8-á két fáklyás zee volt lt ltt levő herczeg Krgyorgyovis Sádor fi, Vsárp, febr 7 Üldözött hovéd" Szimü 4 felv kiek ügye most foly büfeyitő törvéyszék egyszerrea bloldlik szervezkedő gyűlt tr- rt Szigligeti Hétfő, febr <S,,A szép molár ö"- Vigj felv írták tottk; zt illette z egyik A jobboldl ezzel szemőtt, Prisból Pestre érkezett Mellesville Dumoir Ford Somolki És A miiszter be megtisztelte volt képviselőjét Betegh kelemet ** (Ard város) 849 febr 8-á megtámdelök bálj" Vigj- felv rt N N Kedd, febr 9 A boldogsáj első pj Vig oper tvá, megmrdását csk hovédek vitézségé- évpj lklmából Gjzágó Slmot Azt felv Zeéjét szerz Auber ek köszölieté Ez emlékezetes p 20-ik évfor- irják, hogy em verekedtek össze Szerd, febr 0 4 völgy Wiomtl Drám 5 felv ** (Az kdémi égéről) Thisz kpitáy dulóját üej^lé város febr 8-á, s z üepélytbrriére utá frcidból ford Feleki Miklós z gg Boczkó Dáiel megjoloo e városb csk hivtlos jelett tett htóságál E jeletből Csütörtök, febr Lohegri Oper felv Szőve emelte, ki mit kormáybiztos megmetek kitűik, hogy vizipuskák elmrdásák ok gúí zeéjét szerz Wger lichárd főrzcse volt E város üepies szit öltött A volt, hogy városházi toroyőr kő jelezte Szerkesztői modivló hovéd-egylet, tüzoltókr díegylet testületilog tüzet Az első vizipusk Lipótvárosból, második, P u t Bi A Az ujbbt em közölhetjük A bs Terézvárosból, hrmdik budi Grs-féle zászjpik ltt főtére összegyűlve egyesültek, tii liget vlób megérdemleé szükséges simitást s egy kikhez ezéhek számtl egyesek cstlkozv, gyártelepről jött Az udvro csk két első dol- kis összevoást, kkor közölhető is vol Post A hldokló király még sem közölhető moet tűzoltók zeekrávl élé, 9 ór utá szép gozhtott s többi kiszorult z utczár A tüz Dézs P F Az rczkép megjött; lklmilg föl redbe helybeli sírkertbe idult tt, miutá vlódi okát kipuhtoli em sikerült Ayi bizofogjuk hszáli Egyszer már lett vol reá szükségük, dlárd Szózt első versszkát eléekelte, ká- yos, hogy megbocsáthtl köyelműségből kkor kerestük is, de ei, volt tlálhtó Köszöjük poláb istei tisztelet trttott stei tisztelet eredett Berli G-y ge sjáljuk, hogy kívátk végeztével hovédok sírjához voult meet, ** (A frsg utolsó pjib) leglátogtot- eleget em tehetük; de szerkesztőség esk redes muhol sir boszotelo egy gyöyörű hlotti tbb bái volt Peste redoutb vsárp este tr ktársi számár redelkezhetik, meghtározott számú péléekek djárd áltl lett eléekle utá "Vss tott u bolodokbálj"; oly zsúfolv volt gy- dáyokkl " D-Földvár H L Az utóbbit már fölhszáltuk stvá, hovédegylet lelöke trtott lklmi szerű terem, hogy lig lehetett mozogi bee Az előbbi küldeméy is, mellékleteivel együtt, hiáy élkül beszédet Ezutá z gg Boczkó Dáiel, febr Sokféle bolodságot véghez vittek " redezők ez megérkezett Kss O Gy A kivát czélk társlpuk, Pol 8-kák egyik hőse, ki c pr 80 éve dczár, este A mit belépett z ember, már lépcső Ard kérére megjelet, lépett sirdombr yk közé szkdt hó, pró ppírdrbokb Ujd felel meg A Néptítók Lpj" ezimü közlöyt kultuszmiisztérium dj ki Meghtó volt láti tisztes öreget, kiek fürtjei A terembe mgáb vlmi eleetrikűs p ro Bkoy K Szives tudósításit jövőre is elvármár z ezüstből ry szibe meek át, midő tott türelmes publikum szemét Jöttök zutá juk A küldött okmáy ikább pilpokb fogllht reszkoteg hgo yilváitá, hogy ő királyuk mideuféle krobták; chorus is volt, mely yi- helyet; ilyesmi egz terjedelembe közlére em redelzo modtáb: Csk boldog épek lehet bol- felé húzt ótát, háy torok működött bee kezhetük elegedő térrel dog urlkodój" Mgyrországk szebb boldo- Ppiros kksokb bujttott gyerekek kukorékol- A Vsárpi Ujsás; múlt 858-diki évfolymából gbb jövőjét látj; zért hz király iráti tk, sípoltk, doboltk Bolod újság is jelet meg következő számok: 4 8 2;! táutorithtl hűségre rgszkodásr it Végre Dudtopsi gőzlöy" Pestor Leid- czimiel Ard polgárit megáldvá, beszédét zzl végzé: ** (Vuclusebe) egy fitl leáy csábitóját, Élje hz!"; mit ezer meg ezor élje" visz- gyolőtte, miutá z utóbbi z igért házsságot hgozott o Vss stvá felhívás folytá megtgdt, bár leáy már áldott állpotb szomszéd gör kth temetőbe, hol február 8-ká volt, A leáy törvéyszék elé került, s védelmére 849-be elesett szerbok vk eltemetve, idult csupá zt hozt fel, hogy olrblott becsületeért 48-dik sz f Hei R-töl moot s itt el<^zqr főt Potrovics Tivdr szerb krt boszut álli Az esküdtszék birák kérdélelkz trtott beszédet szerb yelve, zutá pedig seire,,em"-mel felolt, s vádlottt felmetette (Mgdeburgb) Vss stvá, kiemelvé beszédébe, hogy e p (Hlálozás) Gróf Festetich Albert Jáos Sötét legye z egesztelőd pj; felejtsük el multk meghlt febr 0-é, 8 éves koráb keserveit s testvérileg egyetértve igyekezzük ** (Nép vérbiróság) A temesvári börtöből z boldogitásár Ezzel z üepély befejeztet- j 29-é fegyecz szökött ki, s ezek közül ogy vé, meet zo redbo, mit jött, hz gyujtogtó Gyirok községbe mevé, ogy roko távozott el krt fogti A fegyecz elleállt, s bottl, ** (A pesti egyetemből) már többe beléptek vsvillávl, s ogyéb hsoló fegyverekkel ellátott hdseregbe mit ökétesek; összese körülbelül ép gyoverte ** (Gyilkosság) Gulács községébe c pok60- leszek b egy Bllá evü kodás összeveszvé "bojtárjá** (A gyvárdi) jogkdémi több hlltáj, hszáli krj zo kodvezméyt, mely vl, eek fejébe bltáját oly erővel vágt bele, szerit, h mit ökéytosek belépek hdse- hogy zol szöryet hlt A kodás véres tett regbe, tulmáyikt folytthtják A Ngyvá- utá zol kereket oldott s dczár k, hogy rdo állomásozó vdász-zászlólj prcsok Gulács községbo, szomszéd m-ppi községbe kijeletette, hogy h vdászokhoz leglább tize- csedbiztosok lkk, em sikerült kézrekeritei öte jolekezek, számukr kdet-iskolát fog l- H J lispá, kíok tettes kodás volt, 00 frt kíti, s egy év múlv mit tisztek osztthtk jutlmt tűzött k, ki kézre keriti Az illetőek már em első tette véregz; több izbe hovédségbe volt ilyesmiért feyitve Mit modják, feleségéek ** (A bécsi burgszíházb) múlt héto z vállát is bltávl vágt el Elátkozott hcrczeg"-et dták A számos közö** (Több erdélyi romá) egy memordumot ség em csekély meglepetére király ő Felsége b c d e f g h Rudolf koroherceggel Gizel főherczegővel yújtott át még múlt évi deczember 0-á Boust Világos jelet meg z udvri páholyb A királyi gyer- grófk, mit állmkczellárk," z erdélyi Világos idul s 9-dik lépre mttot mod mekek oz lklomml voltk ewször szíházb, s romáok állpotáról Beust gróf ismételve köszöetét fejezte ki fölvilágositásért e tárgyról, de közöség élék örömet érzett zo vidámság A 476-dik számú feldváy megfejte meglepő beyomás fölött, melyet vig drb kijeletette, hogy pszokk, melyek romá(szirmy Jáostól, f 868) gyermekekre gykorolt, kiket ezekívül még ok olle itéztetek, em Bécsbe v székheschöe drsticus játék külööse multttott lyük, hoi Pesto át érkezek, miért is ő em Világos Sötét Világos ) Sötét Gizell főherczegő szombto ávirdi hivtlt Ítélheti meg teljeso ezek mibelétét F2e6f f7e6: Kd7e6 ** (Mgs életkor) Kecskeméte közelebb 2 f6f7 krt meglátogti, szádékáb zob roszullét tetsz sz 2 B87 tetsz sz - B7e7 mtt áltl megkdályozttott A főherezogő ugyis huyt el özv Kligert Atlé; élt 05 évet, h- f7f8 Huszár mtt termzetti tulmáyib már távíróig jutott, gyott mg utá 67 uokát déduokát Helyese fejtették meg: Veszprémbe:Fülöp József s z elméleti titásb gykorlti elődás fog (Milesz Bél) úrtól, Kziczy fogsági p- Hrsztib: gr Festetics Beó Krczgo : Kcsó Ljos Miskolzo: Czethe József Csákváro: Klig kpcsoltti lój közlőjétől yiltkoztot vettük, miszerit vá Jászkisére: Glmbos stvá Petécsé: Rády ** (Moustier mrquis) hosszbb betegesked evezett közleméyhoz múlt számukb tett jegy- György Oelsé: Glesiger Zsig A pesti skk-kör utá f hó 5-é Prisb meghlt Frcziországot zetbo hibás (s tudt élkül) volt ref lelkzek Rövid értesít Hrsztib Gr F B A kérdezett felváltv mjd Boriibe, mjd Bécsbo, mjd evezve, ref titó helyett lkás Nsry-Szombtb v SAKKJATÉK TARTALOM H E T - N * PTÁR Hópi- hetip Vsár Hétfő Kedd Szerd 9 Csőt Ktholikus protestás ptár Február Görög-orosz ptár Február(ő) C Báliét vocit ÍEKrisztbem Fuszt, Jovit Fuszti Simo Au Juli Juli 4 zidor Doát Kát f Theodul 5 Agth Simo, Fláviá Cocordi 6 Bukol páp 9 Pét Jéz tövisk ) + Msvét 7 Prté püsp 20 Szóm Eleuther pk f Eukário 8 Tivdr Hold változási Első egyed zreliták ptár hossz Adr R f kél yűg hoz PP- ó P- ó P- f 0 5fi , 2 4fi 9A 45 fi fj zruh 4 zrel 82fi zsák fi 5 6 [hl m Böjt Móz Eső-ü Zhor é esti 6 ór 22 perczkor E - p T - g - r : -- Mrtiovics Szetmrjy (két rczkép) A Mrti\ ovics-pör 795-be (vége) A Mrtiovics-port illető egyí korú hirlpi közleméyek A melbori íávcső (képpel) kél yi j A zborói kstély (képpel) A forrdlom végpjiból ó P- ó p Aryásók Szibériáb Kziczy Fereez plój bu8 5 8 di fogságáb (folyttás) Egyveleg Tárház: Frezi 8 59 fi 9 io fi itélet mgyr zeéről rodlom művzet Közi j tézetek, egyletek Egyház iskol Mi újság? Nemzeti szíház Szerkesztői modivló Skkjá0 o e, i ték Heti-ptár 28 i Felelős szerkesztő: Ngy Miklós (L mgyr-utez 2 sz) Ho l d N p HRDETÉSE Folyvást előfizetheti Lótljdoosok s gzdászok számár Hgok Kwizd-féle álltgyógyászti kzítméyek felett Becses lpjáb joggl tétetvé említ zo léyeges előyökről, melyek z urlgó mrhvz ltt híreves koreuburgi mrhpor hszált áltl elérethetők Azo gyszerű áldoztok, melveket jele mrhvz z ország több vidékei kivát, bizoyár mide mezeigzdá kötelességül tüzedi ki mgá<, hogy ily cspásoktól lehetőségik biztoságb helyezze, eélfogv kötelességemek trtom zleleteim áltl merített tpsztltimt közhírré tei, hogy zo vidékeke, hol mrhvz trtm ltt koreubrgi mrhpor redszerese hszálttott, ott mrhvz em került kitörre Eze óvszer külööse 856-b bizoyult be jók Oberuler földbirtokos istállójáb St Ruprechtbe Villch mellett, kiek szomszéd gzdsági jeletékey veszteséget szevedtek, miközbe sját mrhállás mide veszélytől met mrdt, melyet mit vlósággl megtörtét dolgot emcsk Oberuler hem z otti elöljáró Schöfim ur kz bebizoyíti Villch Tisztelettel Fürst M Ö cs kir szb üditő-edvéek ismételt hszált cslhttl hthtóság oly mértékbe meggyőzött, hoj ;y zt mide lklomml hszáltb veszem, küldjö ekem ismét stb Gyógy Gróf Ku stvá Császári királyi egedméyezett koreuburgi mrhpor lovk, szrv-smrhák juhok számár gy csomg ár 84 kr, egy kisebb csomgé 42 kr o é, Üditöedv lovk számár Hvvizd Fereez Jáostól Koielmrgb, kizárólg szbd, ő cs kir felsége Fereez József áltl üveg ár ft 40 kr LÓ-ptkeÖCS, kérges, törékey pták s kisebbszertt üreges ptoldlk elle következő iábbjegyzett hírlpokr: (juár -töl kezdve teljesszámu példáyokkl szolgálhtuk) Előfizeti feltételek: Trk Világ Képes Regélő félévre - üveg ár 70,krjczár Kuty-lpdcsok kutybetegségek (Stupe) elle, görcs, vidtácz, ehézkór, csúz- s kutyák közöséges betegségei elle Biztos óvszer z ebdüh elle Egy sktuly ár 80 kr Gyógypor házi szárysálltok számár, ludk, kcsák, tyúkok, gyögytyúkok pávák hullás s közöséges betegségei stb olle Egy csomg á r 50 kr Vlódi miőségbe kphtó Peste: TÖtOK József gyógyszerz urái, király-utez 7 sz ; Thlmyer A Társ; Hlbuer testvérek; Gltz * évegyedre 50 GZdáSZtí KÖZlÖy (eddig Flusi Gzd) félévre Hovéd ktoi hetilp j) Nép ZáSZÍÓj félévre Jogtudomáyi Közlöy félévre évegy 5 0 * évegyedre félévre : évegyedre , zrelit Közlöy félévre A Politiki üjdoságok-r küiö í-,?> február -sötöl kezdve előfizetheti 5 hór (febrjúius) 2 0 A pézes levelek bérmetes külde kéretik Egy szelecze ár ft 50 krjezár PtSUgárpor, ptsugár-rothüás elle lovkál ft - kr Vsárpi Újság küio félévre (2-4) feckest Gusztáv hírlpkidó-hivtl (Pest, egyetem-utez 4-dik sz ) A leggyobb vászoruh-rktárb váczi-utez YPSLANT"-hoz Peste kphtók legolcsóbb árko leggyobb válsztékb, mideemű kz fehéremüek, wrk, hölgyek gyermekek számár úgymit: 20,000 drbál több férfi-igek, rmburgi, holldi vgy irldi vászoból drbj 2 ft 50 kr, 9 ft, ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6ft,6 ft J Frühwirth, Rkodczy A Kdá: z udvri gyógyszertárb Mgyr50 kr, 7 ft-, 8 ft, 0 ft, 2 ft országo mjd mide város mezővárosb v rkhely, mi korokit legolvsottbb lpokb köztudomásr hoztik 404 () 0,000 drbál több SÍÍUS férfi-igek logo külöböző mitáb ft 50 kr, ft 80 Í~fc*7-A^2 Hogy t ez közöséget hmisitváyok megvételétől megóvkr, 2 ft, 2 ft 50 kr, ft, ^ ^ * WCT juk, ezeel tudtjuk, hogy csk zo csomgok üvegek Fehér mdpol férfi-igek ft 50 kr, ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, ft, ft vlódik, melyek koreubrgi kerületi gyógyszertár pecsétjét hordják mguko 50 kr, 4 ft Férfi-gtyák vászoból, mgyr, félmgyr vgy frezi mitár ft 75 kr, 2 ft 2 ft 25 kr, 2 ft 60 kr, ft, Nöi igek vászoból, simák 2 ft, 25 kr, 2 ft 50 kr, ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft hímezve ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft, 6 ft, 8 ft, 9 ft, schweiezi frezi mellmustrávl 4 ft, 4ft60 kr, 5ft6 ft, 7 ft, 8 ft, 0 ft Női füzö-vállk(dme-mieder) ft 50 kr,2ft 50 kr, ft, ft 50 kr,4 ft,4 ftöokr Fi igek vászoból 4 éves ft 80 kr,2 ft 40 kr, 6 éves ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves 2 ft, 2ft4őkr,0éves 2ftl0kr,-2 ft 65 kr,2éves 2 ft 40kr,2ft90kr, ft 50 kr, 4 éves 2 ft 65 kr, 8 ft 5 kr, 4 ft 20 kr, 6 éves ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr Szíes fi-igek 4 éves ft 0 kr, ft 25 kr, 6 éves ft 25 kr, ft 40 kr, 8 éves ft 5 kr, ft 55 kr, 0 éves ft 60 kr, ft 75 kr, 2 éves ft 65 kr, 2 ft, 4 éves ft, 75 kr, 2 ft 0 kr, 6 éves ft 75 kr, 2 ft 20 kr Mideemű téli lsó melléyek, drágok, hrisyák egyéb <éli czikkek férfik hölgyek számár gy válsztásb Fórktár legjobb meriki kriolik mideféle szíbe 2 ft, 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 8 ft 5 ftig Szíes lsószokyák 4 ft 75 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 7 ft 0 ftig És sok egyéb kz fehéremű ezikkek, melyekről z árjegyzék kívátr bérmetese elküldetik Továbbá, jáljuk gy rktárukt rombuigi, holldi irldi vászkb, vége 27 ft, 28 ft, 0 ft, 2 ft, 5 ft, 40 ft 20 ftig Creszvászo, vége 2 ft, 2 ft 50 kr, ft, 4 ft, 5 ft, 6 ft, 8 ft, 20 ft 25 ftig ft 40 kr Plt-Ceylo-kávé 4 20 Vászozsebkedök, tucztj ft, ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 8 ft Portorico-kávé 9 ft, 0 ft 20 ftig Ary-Jv-kávé 80 Cub-kávé egz fiom 4 40 Lguyr-kávé 4 Gyögy-kávé egz fi 4 50 Törülközők, tucztj 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft, 0 ft, 2 ft 20 ftig Szies gyi kvász, vége 9 ft, 0 ft, ft-, 2ft,86 ftig továbbá: Vászo sztlkedők, tucztj 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft 0 kr, 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, Czukor, brsilii-rhuui, egy pit ft,legfiombb jmiki-rhum, 8 ft 2 ftig: broszok mide gyságb ht személytől 24-ig; sztli kzpecco-virág- Souchog-the, srdiák, mustár sjt-félék letek 6, 2, 8 24 személyre legjutáyosb áro kphtók Peste, Ngy válsztás ágyteritök, piquet- tricot pplokból, káv csemegékedökböl 5 fot jóféle s tisztizlü kávé csk 2 ft 80 kr áfot Bhofer Jármy-ál, két szerecse- Ludo-utcz szögleté, -dik szám ltt 9tP Vidéki megredelek pézösszeg bekülde vgy utávét mellett leggyorsbb eszközöltetek 884 ( 2) p A t, ez vidéki közöségek! Üzletük köyebb feltlálás tekitetéből szolgáljo tájékozásul z itt leyomott tájrjz, mely láczhidtól veszi kiidulási potját! rrxrí l r í S c z l p t p l t bevásárlásáál fehéremüek roppt hlmz S A U i y i ÜCÖAlCliOlY következtébe oly helyzetbe vgyuk, hogy leggyobb meyiséget midekor kze szolgáltthtjuk ^^ Küldeméyeket mide iráyb utávétellel még levél érkezte pjá zol elküldük csomgolást em számítuk, ugyszite megredelek leghmrbb elkzíttetek 88(-6) Kollrits József fii

7 96 Az első budpesti férfiruh-csrok Gzdsági kerti vetőmgvk, z elsó mgyr feállásák rövid ideje ltt redkívüli jutáyoság, szilárd igzi szolgált folytá tisztelt közöség áltl jók ismert gy rb-tár 6 kertzgzdászti ügyökség mgiáráb Peste, József-tér 4-dik szám legjobb csirképességbe: Mgyrhoi luczer 00 fot 45 frtig Frczi lczer Steier veres-virágú 28,02 Sárgvirg here 20 frt Belföldi perje-fümg 6 Olsz fűmg 22 Agol fűmg 2-24 frtig Frczi fűmg 2425 Brgudi rép legjobb 26 frt Czkorrép 2022 frtig A legjobb Bruschweigi téli káposzt-mgvk fotj 2 ft 80 kr, ft Mideemű gzdsági, koyh-kerti virág-mgvk, diszfák, cserjék, szölö-íövek eperf- kczf-csemeték, vlmit selyemheryó-tojások legjutáyosb árért kpbtók Az 868-ki árjegyzéket felszólításr midekiek d í j m e t e s e átküldjük A érdemü közöség becses megbízásáért esedezik z -sö mgyr kertzgzdászti főügyöke -^j m Dorotty-iitczáh * Wuri-udvr -sö em ö jálj dústrtlmu válsztékb bel- külföldi szövetekből legújbb ezerit csios szilárdul kzített ruháit szbás bámultos olcsó árko 860 frt 085 frt Téli öltöy Téli drág Téli melléy Slo-öltöy Házi irod-öltöy Pogyol-öltöy 0-0 Fpi Öltöy ft Ajálj továbbá utzó-bud- ruh-kölcsö-itezetet legelfogdhtóbb föltételek mellett; mide viselt rti ujjl kicseréltetik 9BT"" Megredelek vidékekről beküldött mérték szerit gyors godos vé«hezvittetek 54 ( 2) Őszi felöltöy Öszijquet ószi öltöy Bársoy jquet Vdász öltöy ü t i köpey Tizehtodik évfolym 8-ik szám 94 (-4) Vrg Ljos Pest, február 2-é 869 Előfizeti föltételek : Vsárpi Újság Politiki Újdoságok együtt: Egz évre 0 ft Fél évre 5 ft Csupá Vsárpi Újság: Egz évre 6 ft Fél évre ft Cspá Politiki Újdoságok: Egz évre 5 ft Fél évre 2 ft 50 kr KÁNYAJÓZSEF Hirdeti dijk, Vsárpi Újság Politiki Újdoságokt illetőleg: Egy égyszer hsábzott petit sor vgy k helye egyszeri igttáál 0 krb, háromszori vgy többszöri igttásál csk 7 krb számitttik Ki dó-hivtluk számár hirdetméyeket elfogd Becsbe: Oppelik Aljos, Wollzeile Nro 22 Hsestei Vogler Wollzeile Nro 9 Bélyeg-dij külö mide igttás utá 0 krjezár (előbb Böhi Káy) Fud Peste, József-tér 0-ik sz jálj bs (84869) mide évszkr dús ellátott Közpoti szállítási rkhely gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsbe legújbb bel- külföld OVÁ? Azt tpsztlvá, miszerit Seidlilz-porok oly hszálti utsitváyokkl dtk el, melyek sját utsitváyimml szorul szór zoosk sját evem láírásávl vk hmisítv, s igy küllkr ézve gyártmáyimml köye összetéveszthetők, miélfogv zo zrevétellel óvok midekit eze hmisítváyok megvételétől: hogy z áltlm kzített Seidlitz-porok mide egyes ktlyt, vlmit z dgok ppirji hivtlos etéteméyezett védmárkkl vk ellátv ői-divtáru Ár ej?y bepecsételt eredeti ktulyák ft 25 kr Hszálti utsítás mide yelve E porok, redkivüli s legkülöbözőbb esetekbe bebizoyult gyógyhtásúk áltl mide eddig ismert háziszerek között közi: táirátt 80 (4-6) Dr Pttiso-féle köszvéy-vtt végül hysteriár, búkórr es huzmos háysr hjlmál stb legjobb sikerrel lklmztttk, s legtrtósb gyógyhtást eredméyezték Az ez értelembei ige is kiterjedt levelez számos bizoyítváyt trtlmz oly betegek rzéről, kik miutá álok mide, gykr llopthikus hydropthikus gyógymód eredméyteleül kiierittetett, ez egyszerű háziszerhez folymodtk, ebbe rogált egzségökek helyreállításár oly soká eredméyteleül keresett gyógyszert meglelek Ez elismerőirtok szerzői között társdlomk cskem mide osztályi, u m mukások, títók, kereskedők, iprosok, művzek, mezei gzdák, tárok hivtlokok sőt gyógyszerzek orvosok, vlmit midkét embeli oly egyéek is képviselvék, kikek ezelőtt még leghirhedtebb gyógyforrá sok sem okoztk legkisebb köj-ebbiilt, kikek egzségök csupá csk Seidlitz-porokk redes hszált áltl áilitttott helyre" mr eyhíti zol s gyors gyógyítj TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerz urái, király;utez 7-dik szám ltt, U H J JÓZSEF ur kereskedébe, grátos-utezáb köszvéy csüzok mide emeit, u m: A főrktár létezik i ^ H Eze ezégek ltt szité megredelhető: jtrcz-, mell-, torok- fogfájás, lej-, kez- térdkftszvéy, tgszggtás, gerificz- s gyekfjdlmkt Ár egy Ár e«j gyobb üvegek ft 80 kr, egy kisebbek ft o é e"z csomguk 70 kr, íélosomgé 40 kr Az üvegcsék el vk látv védmárkomml kimerítő hszálti utsítássl Ez z egyetle fj, mely mide tölt előtt i i;s kphtó Peste: szet lélekhez" ozii- vegytilg megvizsgálttik czikupkkl elzárt üvegekbe küldetik el Eze legtisztább leghtályosbb májhlzsír-fj Dorschizett gyó^yszert:irb:m, király-utcz 7-ik szhlkk leggodosbb egybegyűjte kiválogtás áltl v megyerve, egyátláb semmi vegyti kezel lá em votott, ltt: Temesvrtt: Pccher J E gysz; hem bepecsételt Öregekbe levő folydék egze épe es zo állpoíb v mikét z közvetleül termzet ; Mkó: \Veil M Budá: Pichler Vdv áltl yujttott E vlódi Dorsch-májhlzsirolj Európák mide orvosi tekitélye áltl mit legjelesb gyógyszer mell- es gyógyszerz: Veszprémbe: TüszkM: más bjokb Zomborb: leijlhofer K; Eperjese: tüdöbjokb, scrophulus es rchitis kös/vey é s c s ú z, idült bőrkiüt, szemgyuldás, ideg- több OLL A gyógyszerz Bécsbe, i! zum Storchu Tuchlube 262 (44 -; )()) Schmidt K gysz urkál :!0(! ( 4) lklmzttik orvégil Berge városból vló vlódi Dorsch-májhlzsirolj is* Mgyr áttos Titkos Mpr kereskedelmi betegségeket közpoti ügyökség emi gyegeséget ktoi polgári kórházkb sikerrel hszált egyszerű módszerrel bámultos gyors lpos (z ujo keletkezetteket 48 ór ltt) gyógyítj Weiss J gyk orvos szülz, z ittei cs kir griso fők őrházb kiszolgált osztályorvos, mide lklmtossággl ugy titoktrás, mit gyógyczélokhozjól beosztott redelőitézetébe Pest kis mezö-utez sz emelet, ( Teréziához" czimzett gyógytár szomszédságáb), bemeet lépcső, pokit reggel 7 órától O-ig délutá t 4 óráig Férfik es hölgyek rzére külö bemeet külö várószob Dijjl ellátott levelekre leggyorsbb válsz, kívátr gyógyszerről is godoskodik 7 (2224) Peste, Sebestyé-utcz 5-ik szám Eze 0000 forityi óvdék mellett egedélyezett itézet üzlettárgyi: B i r t o k o k dásvétele hszobérlete K ö l e s ft o k kieszközle igtlokr Biztositsi ügyekbe z érdeklettek áltl biztosítási szerződek lpjá támszthtó jogos igéyek érvéyesítéél felek jogképviselete Pézbehjtási ügyletek Bel- kiiltőldi itézetek, társultok, községek, gyárk, kereskedőházk s mgáosok érdekeiek képviselete Egyesek pézügyi birtok-vis«oyi!uik redeze s vgyoák kezelese Társultok vállltok létrehozás, C/eti összeköttetek előmozdítás t j Jelfedezek tlálmáyok értékesíte Ügyletek es üzletek körüli útbigzítás, felvilágosítás s tácsdás E/ itézete! egy keleti trtomáyokt érdeklő külö jogügyi üzleti osztály is lkítttott Az ügyködő felek előyéek s erdekeiek lehető előmozdítás tekitetéből z itézet, tuljdoos ügyvédi irodájávl egyesittetett Progrmiuk, melyekből z itézet díjszbályzt is kivihető, dij élkül bérmetve küldetek ;O7 (! ) K á r m á Ljos köz- váltóügyvéd s Í fetebbi itézet tuljdoos Titkos betegségeket még mkcs üdült bjokt is ugy kórodáb, mit mgá gykorlt folytá több ezer betege legjobbk bizoyult mód szerit, sokszor élkül, hogy beteg hivtásáb vgy életmódjáb gátolttek, gyökerese, biztos gyors gyógyít Med dr Helfer Vilmos Pest, király-utez 27 szám Medetz-házb, -ső emelet, délelőtt 79-ig, délutá 4 óráig Díjzott levelekre zoválszolttik, s kívátr gyógyl szerek is megküldetek 90 (-2) Kidó-tuljdoos Heckest Gusztáv Nyomtott sját yomdájáb Peste 869 (egyetem-utez 4-dik szám ltt) Az időviszoyok meglepő fordult z, Törökországb is terjed A kormáyt euróhogy mi, kik egykor yit szevedtük pi műveltséggel bíró felvilágosodott embetörökországtól, s ez országgl évtizedeke rek képezik, kikek szám pról-pr át folyttott hrczikk tuljdoítjuk zt, gyrpodik, s mgát jeleleg urlkodó hogy hldás tekitetébe yugt-európi szultát is áthtott reformok szükségesépektől yir elmrdtuk, m, ez ségéek érzete lig egy százd előtt még hlálos elleséa reform biztosithtj Törökország meggükek femrdását óhjtjuk A politik, mrdását z európi állmcsládb, s zért z érdekek egysége kéyszerit beüket őszite örömmel üdvözöljük török kormáy rr, hogy megbocsássuk k, ki Mohács- mide lépét reformok teré ál oly borzsztó cspást mért emzetre A török reformerek között kitűő helyet Aggódv figyeljük Törökország felbotá- fogllt el Fud bs, kitől még sokt sár iráyzott törekveket, s másrzről vártuk, de ki Törökország gy veszörüli tuduk mideek, mi Törökország életképességéről túskodik M midkettőkek egy elleségük v, pszlvismus, em z pszlvismus, mely szláv épeket mivelöd áltl krj összeköti, hem z pszlvismus, melyek szálit Oroszország trtj kezébe, s midkettőket egymás támogtásár utl keleti kérd A keleti kérd megoldás ltt értik éjszko Törökország felbomlását, mi pedig megoldás ltt értjük sttus quo fetrtását biztosítását, s e czél csk z áltl érhető el, h Törökország civilistio, reformok teré előbbre hldt s erösbödik A mgyrt is, törököt is zzl vádolják, hogy emzetiségeket elyomják A törtéelem bizoyítj e vád lptlságáttörökországb ugy mit áluk fetrthtták mgukt emzetiségek s türelem tekitetébe túlteszük kármelyik yugt-európi épe F U A D B A S A Mit mi em, ugy törökök sem erőszkolták yelvüket vllásukt teségére Nizzáb f hó 2-diké meghlt emzetiségekre Fud 84-be Kosttiápolyb szüazo czime tehát, hogy elyomj letett Apj zzet Moll, üepelt török költő keresztyé emzetiségeket, Törökország fel- volt, sőt gyéje Leid Hym is fogllbotását követeli em lehet Mrd egye- kozott költzettel Fud zob cskhdül z, mit civilistio hiáyák evezek mr mgár lett hgytv, mert pj rzt De eze segítve lesz A művelőd m már vett z ulemák összeesküvébe, s Moh- med, vgyoát elkobozvá, száműzte Fud erre glt-szeriji török főiskoláb lépett, s főleg z orvosi tudomáyokt tult, mert z orvosi pály yújt leghmrbb keyeret Törökországb Még mit tuló költői evet szerzett mgák 84-be rzt vett tripolisi expeditiób mit orvos, s ez idő ltt lklm volt frczi yelvet megtuli, ugy hogy vissztérvé, belépett Port tolmácsi közé s ezzel kezdetét vette politiki pályáj A szorglom komolyság, melylyel z ujbb yelveket, törtéelmet, épjogot emzetgzdságot tulmáyozt, felkeltették fölebbvló ifigyeimét, s 840-be követségi titkárrá eveztetett ki Lodob Gyors emelkedett ezutá 849-be belügymiiszter, s 852-be Ali bs utá külügymiiszter lett Ez állásáb z orosz törekvek ellei mgtrtás Az igzság szet helyek kérdébe" czimü röpirt áltl Miklós czár hrgját hivt ki, ki 85 márcz hváb Metsikoff herczeget küldötte Kosttmápolyb, s eek sürgetére Fud kéytele volt lemodi De zért keleti háború ltt sem mrdt távol közügyektől, s 854-beOmer bs főhdiszállásá mit kormáybiztos yert lklmzást, sőt görögök ellei hrezb mit kto is kitütette mgát 855-be ismét átvette külügyi tárczát, s következő évek képezik állmférfiui működéek féypotját Az 856 febr 8-ki httihumjum létrejöttébe evezetes rze volt, s ezzel törte meg civilistio útját Törökországb Az ő sürgetére kezdettek építei távird-volkt, jvították világitó toryok körüli eddig elhygolt szolgáltot, s evezetes befolyást gykorolt párisi békelkudozásokr, vlmit zl856-ki szerződ htároztir is 857-be külügy-miisztériumot

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer 19. Függvéyek rekurzív megdás, mester módszer Algoritmusok futási idejéek számítás gykr vezet rekurzív egyelethez, külööse kkor, h z lgoritmus rekurzív. Tekitsük például h z összefésülő redezés lábbi lgoritmusát.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét Vrg József: Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Vrg József, Kecskemét Hrmic éves tári pályámo sokszor tpsztltm, hogy tehetséges tulók

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Versenyfeladatok. Középiskolai versenyfeladatok megoldása és rendszerezése Szakdolgozat. Készítette: Nováky Csaba. Témavezető: Dr.

Versenyfeladatok. Középiskolai versenyfeladatok megoldása és rendszerezése Szakdolgozat. Készítette: Nováky Csaba. Témavezető: Dr. Verseyfeldtok Középiskoli verseyfeldtok megoldás és redszerezése Szkdolgozt Készítette: Nováky Csb Témvezető: Dr. Fried Ktli Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kr Mtemtik Alpszk Tári Szkiráy

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén Kis Tigris Gimázium és Szkiskol Készségszit-mérés és - fejlesztés mtemtik kompeteci területé Vlj Máté 0. Bevezetés A Második Esély A Második Esély elevezés egy oly okttási strtégiát tkr, melyek egyik legfő

Részletesebben

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]...

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]... A Guss elimiáció Tekitsük egy lieáris egyeletredszert, mely m egyeletet és ismeretlet trtlmz: A feti egyeletredszer együtthtómátri és kibővített mátri: A Guss elimiációs módszer tetszőleges lieáris egyeletredszer

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A táblázat a, b, c és d oszlopai a válaszlehetőségeket jelölik, a n oszlop pedig azt, hányan nem válaszoltak az adott kérdésre.

A táblázat a, b, c és d oszlopai a válaszlehetőségeket jelölik, a n oszlop pedig azt, hányan nem válaszoltak az adott kérdésre. Kiértékelés Közvéleméy kuttás élj: A Gudel Károly TISZK közvéleméy kuttásák élj, hogy következő, gykorlti képző helyekkel kpsoltos kérdésekre válszt kpjo: meyire tájékozottk z egyes gykorlti képző helyek

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

ARITMETIKA ÉS ALGEBRA I. TERMÉSZETES SZÁMOK

ARITMETIKA ÉS ALGEBRA I. TERMÉSZETES SZÁMOK ARITMETIKA ÉS ALGEBRA I. TERMÉSZETES SZÁMOK 1. MŐVELETEK TERMÉSZETES SZÁMOKKAL ) Összedás: + = c és - összeddók, c - összeg A feldtok yivl gyo (tö). Az összedás tuljdosági: 1) kommuttív (felcserélhetı):

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Lineáris programozás

Lineáris programozás Lieáris progrmozás Lieáris progrmozás Lieáris progrmozás 2 Péld Egy üzembe 4 féle terméket állítk elő 3 féle erőforrás felhszálásávl. Ismert z erőforrásokból redelkezésre álló meyiség (kpcitás), termékek

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 29., hétfõ 146. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 284/2007. (X. 29.) Korm. r. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól...

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

FÜG GE LÉK. Tárgymutató

FÜG GE LÉK. Tárgymutató FÜG GE LÉK Tárgymutató Tárgymutató 2609 A adat vé del mi biz to s 444 445 adó (lásd még: ál ta lá nos for gal mi adó, sze mé lyi jö ve de lem adó, he lyi adók) funkciója 684 685, 686, 1915 adó elõ leg

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben