Vidékfejlesztési menedzsment és marketing

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vidékfejlesztési menedzsment és marketing"

Átírás

1 Vidékfejlesztési menedzsment és marketing A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés kapcsolata Agrártörténet (Bálint János) A mezőgazdaságé talán a világ leghosszabb története, a kezdete az Édenkert homályába vész, a jelene politikai viharokat kavar, a jövője bizonytalan. Sokan az agrárium jelentőségét csekélynek látják, hiszen a nemzetgazdaságban csak 4-5 százalékos nálunk a szerepe, és a legfejlettebb országokban még kisebb a részesedése a GDP-ből. Szerintünk hibás a megközelítés; mindannyian a mezőgazdaságból származó élelmiszereket esszük, azaz itt 100 százalékos az érintettségünk, a ruházatunknak legalább a fele agrár eredetű termék, a fejlett gazdaságokban is minden negyedik ember termel, tervez, vagy beszállít valamit a mezőgazdaságnak, vagy éppen a terményeit dolgozza fel, a szolgáltatásaival kereskedik. A tájat Európa közepén kilencven százalékig a mező- és erdőgazdálkodás uralja, a városok és az autópályák is parkosítottak. Tehát mindannyian nyakig benne vagyunk, holott még csak most következik a nyaktól fölfelé, merthogy állítólag az eszünk is innen származik. Igen, az emberré-válás története is némileg agrártörténet. Bölcs régészek persze szeretnék hinni, hogy majom őseink a felegyenesedéssel, a beszéddel és művészi barlangrajzaikkal váltak emberré, de nagy valószínűséggel nem így kezdődött. Az emberi evolúció akkoriban még nem díjazta a mai humán tudományokat. Az őseink alighanem alapvetően növényevők voltak, és csak egyetlen olyan növénycsoport létezik, amely akarja, hogy megegyék, ez a gyümölcs. Míg az összes többi növény okosan védi magát a megevéstől, mérgező, rossz ízű, szúrós, emészthetetlen lesz, csak hogy fennmaradhasson ezzel szemben a gyümölcsök még segítenek is a fogyasztónak. Érésük színével, illatával csábítják az arra járókat és repülőket: harapj belém, légy boldog a húsommal és vidd messzire a magjaimat, ha egy mód van rá, ne köpj ki, hanem inkább trágyázd meg a leendő palántámat. Földhözragadt racionalitás, de bizonyára így helyes. Afrika őserdeiben mindig volt éredő gyümölcs, de véletlenszerű a gyümölcstermő növények eloszlása a szövevényes rengetegben, nehéz felfedezni és a megfelelő érési időpontban újra megtalálni őket. Az ilyen feladatokhoz kognitív térkép kell, azaz légifotók hiányában olyan agy, amely leképezi az amúgy átláthatatlan teret három dimenzióban, a talajtól a lombkorona szintig. Mivel a legtöbb gyümölcs rövid időszak alatt tömegesen érik, nagy csapat majom lakmározhat belőle egyszerre. A csoportos életmódhoz kommunikáció szükséges, a békés egymásmellett-éléshez viszonylag fejlett változatban, amely bizalmat és együttműködést is lehetővé tesz. Ezek már szinte emberi tulajdonságok. Lehet, hogy így valóban az almafától kaptuk a kezdeti tudást, és az esemény valóban az Édenkertben történt. Az ember gyűjtögető, halász-vadász életmódja valószínűleg mindig létezett, de a Föld benépesítéséhez ez nem elegendő gazdasági alap. A magyar ősök minden bizonnyal pásztornépek voltak, ahogy a földterület kétharmadát ma is legeltetéssel hasznosítják szerte a világban, szegény sivatagi országoktól a gazdag Új-Zélandig. Az állatokat sem könnyű szelídíteni, de a növényeket még sokkal nehezebb. Az állattartáshoz óriási terület kellett, amelyet nagy családok férfitagjai őriztek, harcias népek voltak, akik állattolvajlásért hamar öltek, mint a western filmekben is. Államot viszont csak ritkán alkottak, inkább csak a háborúzó, területvédő vagy új vidékeket elfoglaló hadjárataikhoz. Nem is lett volna fölös élelmiszerük az állami hivatalnokok és a katonák eltartásához. A Föld meghódításához később, az állatok után meg kellett szelídíteni a növényeket is, az évről évre kiválasztott legnagyobb fűmagvak elvetéséhez fel kellett törni a földet. Néhány év

2 alatt a talaj természetes termőképessége kimerül, ezért az első földművelőknek vándorolniuk kellett, évtizedenként új földeket keresve, erdőket irtva, réteket feltörve tehettek csak szert új táptalajra. Csak néhány kivételes hely volt alkalmas az állandó földműves életre; a Nílus és az Eufrátesz széles lapályához hasonló folyóvölgyek a vízzel kapták a megújuló tápanyagot. A történelemkönyvek szerint az évről-évre a folyó áradásával elöntött és így tápláló iszappal megtrágyázott földek bizonyultak alkalmasnak a tartós művelésre. Lehet hogy így volt, de lehetnek kétségeink. A víz egész évben hordozhat oldott tápanyagokat, amelyek csatornásbarázdás öntözéssel a növényekhez vezethetők. Ezek az ókori kultúrák sivatagi éghajlaton jöttek létre, az öntözés nélkülözhetetlen volt, a víz vezetéséhez technika kell, a technika összehangolt működtetéséhez fegyelmezett közösség, azaz állam. Így talán az ókori birodalmak alapjai is a mezőgazdaságban gyökereznek. A megszelídített fűmag, a gabona már alkalmas a mérsékelt égöv meghódítására, Európa nagy részén öntözés nélkül is termeszthető a táplálékban szűkös télre, a következő évig jól tárolható, önmaga a szaporító képlet, azaz ha ellen tud állni az éhező száj az utolsó, de legszebb szemeknek, akkor azokat elvetheti, és belőle újra gabona lesz. Nem lehetett könnyű élet, ilyesmire mondják, hogy az éhezés az emberiség természetes állapota, de szerencsére egyre jobban távolodunk ettől a természetességtől. Ezer évvel ezelőtt Európára aranykor köszöntött. Az évgyűrű vizsgálatok szerint kedvezőre fordult az éghajlat, gazdag terméseket arattak, a mocsárvidék visszaszorításával csökkent a malária fenyegetése. Évezredes találmányok használata vált általánossá; a szélmalmok elterjedésével a földművelő elhagyhatta a folyóvölgyeket, az alföldek közepén is tudott őrölni. Alkalmazták a földek pihentetését, a vetésforgót és a trágyázást. A patkó használata megsokszorozta a lovak igavonó képességét, a kengyellel együtt persze a harci készségeket is fokozta. Megszületett a nyugat-európai farmgazdaság, a kis család által intenzíven művelt földterület és a kapcsolódó dús legelő, amely fontos volt, mert a gabonából még nemigen jutott az állatnak. A föld egybetartásához korlátozni kellet az emberi szaporaságot; az első fiú elment szerzetesnek, a második katedrálist épített, a harmadik katonáskodott, és a háborúba hurcolt betegségeivel tízszer-százszor több embert ölt meg, mint a kardjával, azaz kegyetlenül hangzik, de működött a népességszabályozás. Általánosan elterjedt az alkohol, ahol megél a szőlő ott a bor, ahol csak a gabona, ott a sör, amelyek remekül beváltak víztisztítóként és jól adagolható kábítószerként. Mindkettő kellett az életbenmaradáshoz. Talán nem véletlen, hogy a kender alapú civilizációkról nem tudunk, bár állítólag az Andokban való magashegyi boldoguláshoz szintén elengedhetetlen volt a koka-cserje. Nem akarunk senkit megbántani vallásos hitében, de állítólag ezer évvel Krisztus születése után lett általános a kereszténység, amely megvigasztalta a parasztot a nyomorúságos életében, és megfékezte az uralkodókat a kegyetlenkedésben és a harácsolásban. Szükséges ideológia volt az akkori európai életkörülmények elviseléséhez. Az aranykor körülbelül háromszáz évig tartott, a legszebb képi bizonyítékot a virágzó agráriumról talán Berry herceg kalendáriumában találhatjuk.

3 Forrás: A március hónap Berry herceg kalendáriumából (Limbourg testvérek, között) A magyar változat nem volt ennyire sikeres, a Kárpát-medencében száraz és csapadékos évtizedek váltogatták egymást, az utóbbiakban az Alföld szinte összefüggő mocsárrá változott. A síkvidéki erdőket hamar kiirtották az állatokat vándoroltató pásztorok. A földművesek sajnos csak karcolták a földet, sem az ekék, sem az igavonók minősége nem érte el a nyugat-európait. Pannónia szőlőskertjei viszont talán tényleg virágozhattak után kisebb jégkorszak köszöntött Európára, a lakosság újra megtanulta az éhezést. Brueghel festményein sok a hó, korcsolyáznak azokon a németalföldi csatornákon, amelyek a mi életünkben talán be sem fagytak. Kevés az élelem, sok az ember, nagyvárosok születnek, ahol az utcán egybefolynak az emberi tevékenység levei. A betegségek alapjaiban korlátozzák az emberi munkaképességet, a túlélők zöme a mai értelemben csökkent munkaképességű. Kimerül a szántóföldek termőképessége, amelyen átmenetileg segít ugyan a déli félteke guanótelepeinek majd természetes foszfátbányáinak kitermelése és az európai földekre szállítása, de alapvetően reménytelen a helyzet.

4 Forrás: members.iif.hu/.../bruegel-evszakok-nyar_sm.jpg id. Pieter Brueghel ( ): Téli táj korcsolyázókkal Thomas Robert Malthus ( ) a zseniális lelkész-közgazdász a 18. század végén, az ipari forradalom Angliájában rávilágított a népesség-robbanás és a bekövetkező élelmiszerhiány összefüggésére. Szerinte a mezőgazdaság élelmiszertermelő-képessége nem tud lépést tartani a rohamosan növekvő létszámú lakosság táplálék-szükségletével. Sajnos az előrejelzése igaznak bizonyult, és az 1950-es évekig az éhező milliók, éhenhaló százezrek, kalória- fehérje- és vitaminhiányosan táplálkozó milliárdok jellemezték a földgolyónk legnagyobb részét. (Malthus talán ennél a felfedezésénél is nagyobb érdeme, hogy társadalmi megfigyeléseivel inspirálta a fiatal Darwint, a szűkös erőforrások melletti túlélésért folytatott, a fajok és egyedek közötti harc, az evolúciós elmélet felismerésére a növény- és állatvilágban. Malthus hírhedtté később azzal a gyanúsítással vált, hogy ő lenne az eugénika, a náci fajnemesítés tudományos szülőatyja, de ez az apasági per azóta szerencsére eredménytelenül zárult; bebizonyosodott, hogy a száz évvel később élő gonoszok az önkényes apanevesítők.) Forrás: Thomas Robert Malthus( ) (balra) és Charles Darwin (jobbra) ( )

5 Az új ígéretes korszak csak a második világháború utolsó éveiben kezdődik, amikor egy amerikai mezőgazda és csapata elkezdte megváltani az éhező világot. Szerény keretek között indult az akció, a Rockefeller Alapítvány megbízásából néhány fiatal amerikai gabonaszakértő áttelepült az éhező Mexikóba, hogy ott szintén fiatal agrárszakembereket korszerű gabonatermelésre tanítson. Meghonosították az eredetileg Japánból származó rövidszárú búzákat, amelyek meghálálták a természetes és műtrágyázást, valamint az öntözést. (A korábbi európai ringó búzamezők szinte embermagasak voltak, hosszú száron, karcsú, könnyű kalászokkal, amelyek ennek ellenére is elfeküdtek és megpenészedtek a földön, ha trágyázták, öntözték, vagy ha csak a vihar döntögette őket.) orman Ernest Borlaug és csapata sikerrel működött Mexikóban, később Indiában és számos afrikai országban alapítottak helyi szakemberekből tanácsadó intézményeket, megsokszorozva a termést és hátrahagyva egy-egy működő kutatóbázist. Borlaug a többé-kevésbé sikeres forradalmáért 1970-ben Nobel Béke Díjat kapott. A nevét az egész világon ismerik, többnyire áldják, néhányan átkozzák, Magyarországon alig említik. Műve a zöld forradalom enni adott az emberiségnek; nem segélyt osztott, hanem földművelést, növénytermesztést és nemesítést tanított szerte a világon. Lehet, hogy ő alkalmazta a tudástranszfert is először, a fejlődő országok segítésének máig legkorszerűbbnek tartott módszerét, amely "hal helyett háló" formájában persze több ezer éve ismert. Borlaug gabonanemesítő és technológiafejlesztő tevékenysége nyomán az éhező Mexikó gabona-exportáló országgá vált, India, Pakisztán és Afrika számos régiójának parasztjai és kutatói tanulták meg tőle, hogyan kell a zöld forradalom újításait a termőhelyhez, a gazdasághoz és az adott társadalomhoz illeszteni (Borlaug életéről részletesebben olvashatnak az pontban). Ma is sokan éheznek a világon. Az ENSZ mezőgazdasági szervezete október 16-át a világ élelmezési napjának választotta (World Food Day, UN FAO). Jelmondata szerint az élelemhez és a táplálkozáshoz való jog az emberi alapjogok egyike. Mindannyian tudjuk, hogy éhező társadalmakban sajnos nem épülhet demokrácia sem; az éhség és a hiányos táplálkozás (ne hallgassuk el, a Kárpát-medence szegényeinek is) sok egyéb gazdasági és szociális problémát okoz. Az ezredforduló közeli évekre a hagyományos keresztezéses növénynemesítés tartalékai részben kimerültek, illetve már nem elég gyorsak és hatékonyak ahhoz, hogy lépést tartsanak a népesség-robbanással. A második zöld forradalom, a biotechnológia és a génmódosítás forradalma talán megoldja a régi problémákat, bár bizonyára újakat is teremt. Ellenségei szerint Borlaug is inkább csak teremtette az újabbakat, a műtrágyázás és a vegyszeres növényvédelem elterjesztésével, valamint az egyébként talán meg sem születő népesség életben tartásával. Nem éppen keresztényi nézetek! Az idős Nobeldíjas tudós ma is a haladást támogatja, híve a géntechnológia alkalmazásának; ebben látja a reményt hatmilliárd ember jobb élelmezésére körül fordult a kocka, az egymilliárd éhező, alultáplált, vitamin- és mikroelem-hiányos ember mellett egymilliárd túltáplált kortársunk is él, rajtuk nem a több, hanem a jobb táplálék és az egészségesebb életmód segítene. A vidék elsődleges funkciója a gazdag országokban ma már nem az élelmiszertermelés, hanem a táj, a hagyományos élőhelyek, a természet és a tradicionális életközösségek megőrzése, amelynek a neve már nem mezőgazdaság, hanem multifunkcionális agrárium vagy komplex térségfejlesztés.

A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták.

A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták. Cím: Itt és most Helyi megoldások a globális válságra Írta: dr. Hajnal Klára A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták. Lektorálta: dr. Kiss

Részletesebben

Robert Klark Graham nyomán: Az ember jövője. (Fordította: Lőrincz-Véger Gábor)

Robert Klark Graham nyomán: Az ember jövője. (Fordította: Lőrincz-Véger Gábor) Robert Klark Graham nyomán: Az ember jövője (Fordította: Lőrincz-Véger Gábor) Az ember jövője - 2. oldal A szerzőről Az 1980-as évek elején az egész világ az amerikai Robert Klark Graham (1906-1997) nevétől

Részletesebben

Környezeti és társadalmi felelősségvállalás az agráriumban

Környezeti és társadalmi felelősségvállalás az agráriumban 46 Környezeti és társadalmi felelősségvállalás az agráriumban HOLLÓ MÁRTA BÁLINT JÁNOS GÁL-BEREY TÜNDE JUHÁSZ MÁRIA Kulcsszavak: klímaváltozás, élelmiszer-mérföldek, ökológiai lábnyom, virtuális víz, biodiverzitás.

Részletesebben

Válaszok gyerekeknek és minisztereknek

Válaszok gyerekeknek és minisztereknek Miért fontos a biodiverzitás? Válaszok gyerekeknek és minisztereknek Miért fontos a biodiverzitás? Válaszok gyerekeknek és minisztereknek Copyright CEEweb for Biodiversity, 2010 A CEEweb a Biológiai Sokféleségért

Részletesebben

A GLOBÁLIS ÉLELMEZÉSI BIZTONSÁG

A GLOBÁLIS ÉLELMEZÉSI BIZTONSÁG A GLOBÁLIS ÉLELMEZÉSI BIZTONSÁG ÉS AZ AGRÁRSZEKTOR (Simai Mihály akadémikus) Az élelmezési világnapnak, amelynek ebben az esztendőben a fő témája az élelemhez való jog, különös jelentőséget ad az, hogy

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Történelem és Társadalomtudományi Tanszék. Rácz Béla. Őstörténet. Az ősközösségi társadalom története

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Történelem és Társadalomtudományi Tanszék. Rácz Béla. Őstörténet. Az ősközösségi társadalom története II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszék Rácz Béla Őstörténet Az ősközösségi társadalom története jegyzet Beregszász - 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I.

Részletesebben

Klímaőrjárat Tanári kézikönyv

Klímaőrjárat Tanári kézikönyv Impresszum Kiadja: Magyar Természetvédők Szövetsége Cím: 1091 Budapest, Üllői út 91/b. Tel: +36 1 216 7297 Fax: +36 1 216 7295 Email: info@mtvsz.hu Web: www.mtvsz.hu 2009 Klímaőrjárat Tanári kézikönyv

Részletesebben

A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI

A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI Tudományos konferencia Budapest, ZMNE, 2007. november 9. 2008 2 A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI

Részletesebben

A Zöld Folt és a Greenpeace GMO-ellenessége éhhalálra ítéli a szegényeket

A Zöld Folt és a Greenpeace GMO-ellenessége éhhalálra ítéli a szegényeket 2015. február 24. http://geneticliteracyproject.org/2015/02/24/owen-paterson-anti-gmo-stance-of-green-blob- Greenpeace-condemn-poor-to-starvation-death/ A Zöld Folt és a Greenpeace GMO-ellenessége éhhalálra

Részletesebben

Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak

Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Készült az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karon a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Oktatási

Részletesebben

Megvéd-e a jog az éhenhalástól avagy megvalósulhat-e az élelemhez való jog a XXI. században?

Megvéd-e a jog az éhenhalástól avagy megvalósulhat-e az élelemhez való jog a XXI. században? Kovács Júlia joghallgató, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar OTDK pályamunka Megvéd-e a jog az éhenhalástól avagy megvalósulhat-e az élelemhez való jog a XXI. században? 1. Bevezetés

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS KEZDŐKNEK MINDEN, AMIT TUDNI AKARTÁL A PALEÓRÓL, DE NEM VOLT IDŐD MEGKÉRDEZNI! 3afra Kiadó

TÁPLÁLKOZÁS KEZDŐKNEK MINDEN, AMIT TUDNI AKARTÁL A PALEÓRÓL, DE NEM VOLT IDŐD MEGKÉRDEZNI! 3afra Kiadó SZENDI GÁBOR TÁPLÁLKOZÁS KEZDŐKNEK MINDEN, AMIT TUDNI AKARTÁL A PALEÓRÓL, DE NEM VOLT IDŐD MEGKÉRDEZNI! 3afra Kiadó SZENDIGÁBOR Paleolit táplálkozás kezdőknek Minden, amit tudni akartál a paleoról, de

Részletesebben

Gyulai Iván. A fenntartható fejlődés

Gyulai Iván. A fenntartható fejlődés Gyulai Iván A fenntartható fejlődés Tananyag tanárok számára I. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A fenntartható fejlődés - Tananyag tanárok számára I. rész: A fenntartható fejlődés... 2 Mit jelent a fenntartható

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ ÉS KÖRNYEZETE

CIVILIZÁCIÓ ÉS KÖRNYEZETE CIVILIZÁCIÓ ÉS KÖRNYEZETE Debreceni Egyetem, 2006/2007. tanév II. félév, leadta és lejegyezte Végh László 2007. május 14. 0.1. Tudnivalók a vizsgázásról Vizsgázni előreláthatólag bármelyik munkanapon lehet.

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

Makra László. Környezeti klimatológia II.

Makra László. Környezeti klimatológia II. Makra László Környezeti klimatológia II. Az ember hatása az éghajlatra Alapismeretek Hogyan alakítja az ember az éghajlatot? Az autók, növények, gyárak és erőművek által kibocsátott üvegházgázok módosítják

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány KÖRNYEZETTUDATOSSÁGGAL KAPCSOLATOS FOGYASZTÓI SZOKÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

A SZAKADÉK SZÉLÉN TÁNCOLÓ VILÁG avagy hogyan lehet megakadályozni a környezeti és gazdasági összeomlást

A SZAKADÉK SZÉLÉN TÁNCOLÓ VILÁG avagy hogyan lehet megakadályozni a környezeti és gazdasági összeomlást Lester R. Brown A SZAKADÉK SZÉLÉN TÁNCOLÓ VILÁG avagy hogyan lehet megakadályozni a környezeti és gazdasági összeomlást EARTH POLICY INSITUTE Magyar fordítás: Bíró Dávid, Budapest, 2011 1. oldal, összesen:

Részletesebben

PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel!

PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel! PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel! DR. TÓTH CSABA Jaffa Kiadó Budapest, 2012 Hungarian edition Jaffa Kiadó, 2012 Minden jog fenntartva! A könyvben közölt, tudományosan alátámasztott állítások

Részletesebben

Környezeti változások az Alföldön a szakemberek és a helyi lakosok szemével

Környezeti változások az Alföldön a szakemberek és a helyi lakosok szemével SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR Környezeti változások az Alföldön a szakemberek és a helyi lakosok szemével KÉSZÍTETTE: Fekete Bence Környezettan szakos hallgató TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat REKLÁM szakirány ÉRTÉK ÉS ÉRDEK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat REKLÁM szakirány ÉRTÉK ÉS ÉRDEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat REKLÁM szakirány ÉRTÉK ÉS ÉRDEK A MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ REAKCIÓJA A GLOBÁLIS ÖKOLÓGIAI KRÍZIS HAJNALÁN

Részletesebben

Héjjas István Az ÉLET megóvása és a KÖRNYEZETVÉDELEM tények és hiedelmek

Héjjas István Az ÉLET megóvása és a KÖRNYEZETVÉDELEM tények és hiedelmek Héjjas István Az ÉLET megóvása és a KÖRNYEZETVÉDELEM tények és hiedelmek 2 Héjjas István Az ÉLET MEGÓVÁSA és a KÖRNYEZETVÉDELEM tények és hiedelmek Nagykanizsa 2013 3 A könyv megjelenését támogatta: Energiapolitika

Részletesebben

MATT RIDLEY A JÓZAN OPTIMISTA. A jólét evolúciója AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

MATT RIDLEY A JÓZAN OPTIMISTA. A jólét evolúciója AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST MATT RIDLEY A JÓZAN OPTIMISTA A jólét evolúciója AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A magyar kiadás a Matt Ridley: The Rational Optimist. How Prosperity Evolves. Fourth Estate, London, 2011. eredeti kiadás alapján

Részletesebben

az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsnak és a Magyar Természetvédők Szövetségének 2013.

az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsnak és a Magyar Természetvédők Szövetségének 2013. J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsnak és a Magyar Természetvédők Szövetségének 2013. június 5-én, szerdán, 13 óra 33 perckor

Részletesebben

2010. Mogyoródi Zoltán Molnár György 2010.09.25.

2010. Mogyoródi Zoltán Molnár György 2010.09.25. 2010. A balkán konyhái és azok hatásai a magyar gasztronómiára, a pannon konyhára, kiemelt figyelemmel a román, az erdélyi, a bolgár, az albán, a szerb, a horvát, a macedón és a görög nemzetek sajátosságaira

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJSZERÛ SZERVEZÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK EGY LEHETSÉGES ELMÉLETI MODELLJÉHEZ

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJSZERÛ SZERVEZÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK EGY LEHETSÉGES ELMÉLETI MODELLJÉHEZ 4. FEJEZET GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJSZERÛ SZERVEZÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK EGY LEHETSÉGES ELMÉLETI MODELLJÉHEZ (Várhalmi Miklós, 1994. 07. 01.) MOTTÓ: RENDSZERSZEMLÉLET 1.) Jegyezzünk

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJSZERŰ SZERVEZÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK EGY LEHETSÉGES ELMÉLETI MODELLJÉHEZ "RENDSZERSZEMLÉLET"

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJSZERŰ SZERVEZÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK EGY LEHETSÉGES ELMÉLETI MODELLJÉHEZ RENDSZERSZEMLÉLET GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJSZERŰ SZERVEZÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK EGY LEHETSÉGES ELMÉLETI MODELLJÉHEZ MOTTÓ: "RENDSZERSZEMLÉLET" 1./ Jegyezzünk és soroljuk fel mindent, hogy biztosak legyünk

Részletesebben

The Impact of the EU Common Agricultural Policy on Hungarian Agriculture

The Impact of the EU Common Agricultural Policy on Hungarian Agriculture The Impact of the EU Common Agricultural Policy on Hungarian Agriculture Némethné Pál Katalin D I S C U S S I O N P A P E R O C T O B E R 2 0 1 4 2 The Impact of the EU Common Agricultural Policy on Hungarian

Részletesebben

KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI

KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM AGRÁRKÖZGAZDASÁGI TANSZÉK Témavezető: Dr. Módos Gyula Biráló Bizottság: Elnök: Csáki Csaba, akadémikus

Részletesebben