Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes A TARTALOMBÓL: az ügyben az itt élőktől. Megfosztották valós szimbólumaitól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes A TARTALOMBÓL: az ügyben az itt élőktől. Megfosztották valós szimbólumaitól"

Átírás

1 XIX. évfolyam 4. szám április Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Jézus Somorjára látogat A mennyország sajtóosztálya hivatalosan is megerősítette a hírt, miszerint Jézus Krisztus húsvétkor Somorjára látogat. Érkezésének célja, hogy......szemügyre vegye a Felső-Csallóköz szívében élők ünnepi szokásait Az Írás megemlíti, hogy az eredetileg meghatározott húsvéti hagyományokat az itt élők önkényesen megváltoztatták. Megfosztották azt rendeltetéséből adódó legfőbb motívumától, amely nem más, mint AZ EMBER MEGVÁLTÁ- SÁÉRT ÖNMAGÁT FELÁLDO- ZÓ ISTEN SZERETETE, AMELY LEGYŐZTE A HALÁLT A FELTÁ- MADÁS ÁLTAL. Kisajátították a maguk kívánsága szerint, hogy tobzódásukra alkalmat találjanak. A FELTÁMADÁS méltóságát egyenesen sérti a részegség és a fékevesztett tombolás, amely ezen a vidéken húsvét alkalmából zajlik. A közlemény fájlalja, hogy ezáltal jellegtelenné és értelmetlenné válik a KERESZTYÉN ÜNNEP, hiszen nemcsak beleolvad a hétvégi szórakozások forgatagába, hanem egyenesen meggyalázza és kigúnyolja az eddigiekben tapasztalt magatartás. A MEGVÁLTÓ személyesen szeretne tájékozódni az ügyben az itt élőktől. Megfosztották valós szimbólumaitól az ünnepet, a figyelem középpontjába pedig Isten országától idegen, termékenységkultuszokból származó formák kerültek. Idézet a közleményből: A halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy megygyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett, aki áldott mindörökké. (az Írás 171. oldala) A húsvéti hagyományok megváltásra utaló szimbólumait felcserélték a természet imádatát az önmagától megújuló természet, a létező mindenségben rejlő őserő, az emberben megbúvó istenség tanító képekkel és formákkal....részt vegyen a szerveződő egyházi rendezvényeken A közlemény kiemelten foglalkozik a történelmi keresztyén /keresztény egyházak és a kis felekezetek rendezvényeivel, amelyek iránt különös érdeklődést mutat a Megváltó. Külön megjegyzi, hogy Isten országában eltörölték az Y általi megkülönböztetését a gyülekezeteknek. Ezentúl a KRISZTUSBAN HÍVŐ és a KRISZTUSBAN NEM HÍVŐ megnevezéseket javasolja használni, amely címkék kell, hogy meghatározzák a katolikus, az evangélikus, a református, a jehovista, a szabad keresztyén, a zsidó és egyéb összes többi vallást vagy felekezetet. Az Írás konkrétan elhatárolódik minden mástól, amit vagy akit Jézus Krisztus helyébe közbenjáróként vagy földi helytartóként emelt az egyházi hagyomány. Idézet: Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk csak Jézus Krisztus! (az Írás 138. oldala) Megjegyzi továbbá, hogy a hit gyakorlásának módja túlságosan is a formára összpontosít, és elmarasztalja a merevséget, amelyet a kényelem miatt öltött magára több közösség. Mindezek által pedig felhívja a figyelmet a Szent Lélek általi szabadságra, amely legfőbb jellemzőként kell, hogy meghatározza a Jézus Krisztus nevét szájukra vevő, húsvétot tartó felekezetek ünneplését. A Messiás személyesen vizsgálja majd meg e tekintetben a városunkban élő egyházi csoportosulások szertartásait. (Folytatás a 3. oldalon) A TARTALOMBÓL: A valódi jó pásztor 6. oldal A napokban ünnepelte szeretett lelkiatyánk 80. születésnapját. Mi, a somorjai és a környező falvak hívei szeretnénk neki megköszönni mindent, amit értünk ennyi év alatt tett. A tavalyi év legeredményesebb sportolói - SPORTGÁLA oldal Somorja város önkormányzatának sport- és ifjúsági bizottsága minden év első negyedében megrendezi a sportgálát. Az idei rendezvényen színpadra lépett két aranylábú fiatal labdazsonglőr, a dunaszerdahelyi Szipőcs József és a somorjai Szelle Attila is. Ezt az újságot a D. A. CZVEDLER Kft. ingyenesen terjeszti.

2 2 AKTUÁLIS ÁPRILIS Fiatal és idős egyaránt szívén viseli az ország sorsát... Tóth Ilona felvételei az elnökválasztás első fordulójának pillanatait örökítették meg Domsitz Károly polgármester március 24-én köszöntötte azokat a polgártársainkat, akik a hónap folyamán töltötték be 70., 75., 80., 85., 86. és ennél több életévüket. Az ünnepeltek a rendszeresen megrendezett összejövetelek alkalmával elbeszélgetnek egymással, élénken érdeklődnek a városban történő események iránt, és kérdések egész sorával halmozzák el a polgármestert Március 28. a pedagógusok napja. Az ez alkalomból március 27-én tartott rendezvényről bővebben következő számunkban olvashatnak A Csemadok somorjai alapszervezete évzáró taggyűlésének résztvevői. Bővebben a 4. oldalon A napokban megjelent Judita Kaššovicová somorjai trilógiájának harmadik kétnyelvű kötete, ismét két CD-vel. A verseket Turtev Juraj & Blues Club zenésítette meg. A CD-n vendégként szerepelnek Halčáková Slávka, Kiss Bernadett és Kovács Koppány. A könyv megvásárolható a somorjai Panta Rhei könyvesboltban

3 ÖNKORMÁNYZAT ÁPRILIS 3 Jézus Somorjára látogat (Folytatás az 1. oldalról)...részt vegyen családi alkalmakon A közlemény különös hangsúlyt helyez azon megállapítására, hogy a CSALÁDOK HÚSVÉT- JA az idők folyamán elveszett. A mennyország sajtóosztálya több alkalommal is felhívást tett közzé, hogy a megtalálót jutalomban részesíti, de mind ez idáig senki sem jelentkezett. Mindebből kitűnik folytatja a régiónkhoz intézett üzenet, hogy a próbálkozások erejüket vesztik az utazási irodák kínálta lehetőségeknek és a bevásárlóközpontok akcióinak köszönhetően. Az ily módon kisajátított ünnep szórakozássá, kényeztetéssé változott, ahol nem mutatkozik semminemű szükség a HÚSVÉT valós értékei mélységei és magasságai iránt. Ez a gyakorlat eredményezte, hogy már több generáció identitásában nincs semmilyen nyoma a családok húsvétjának. A közlemény nehezményezi a húsvéti történetek közös, otthoni tanulmányozásának hiányát, a húsvéti rigmusok szinte teljes torzulását, az ünnepkörhöz kötődő énekek hiányát. A mennyországi híradás nem nevezte meg név szerint azokat a családokat, akikhez bebocsátásért zörget majd a Názáreti Jézus. Ez valószínűleg azzal indokolható, hogy a Mester maga helyben választja majd ki a szerencséseket....meglátogassa a KÉTEL- KEDÉS, a HITETLENSÉG és a TAGADÁS által megfertőzött embereket Az Isten Fia különleges gyógyszercsomagot hoz magával látogatása alkalmával az évtizedek során megfertőződött beteg emberek életminőségének megújítására. A készítményeket ingyenesen osztja majd szét a Mester. Az érdeklődők számára bemutatót tart a gyógyító hatású szerek előállításáról, amelyek feloldozzák a bűn terhétől a lelket, újjáteremtik a legyengült lelkiismeretet, megújítják az emberi természetet, feloldják a haragot és a megkötözöttséget, megszabadítják az embert az alkohol, a kábítószer, a szerencsejáték fogságából, megszüntetik a halál miatti félelmet természetesen mellékhatások nélkül. Majd Jézus látogatást tesz a fertőzöttek között, akik a múlt rendszerből visszamaradt és visszatartott ateizmus már mutálódott változataitól fertőződtek meg. A kételkedést, a hitetlenséget és a tagadást egyéni igények szerint, kérésre maga szünteti meg a beteg szervezetben. A gyógyhatású készítmények a mennyországi biológia-tudomány kortalan vívmányai, a közleményben név szerint találjuk őket: Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. (az Írás 217. oldala) A közlemény záradékában maga Jézus Krisztus hívja fel városunk vezetőinek, politikusainak, üzletembereinek a figyelmét a MENNYORSZÁG- GAL való diplomáciai kapcsolatok ápolásának fontosságára. Mind ez idáig semmilyen hivatalos közeledés nem történt a MENNYORSZÁG felé, ami ha nem változik, akkor a jelenlegi állapot a két fél közötti kapcsolat teljes elhidegüléséhez vezethet. Megfelelő alkalmat lát a Megváltó a viszony javítására az elkövetkező HÚS- VÉTKOR. Kér, hogy éljünk a kínálkozó lehetőséggel, hiszen a tervezett látogatásakor még nem VILÁGBÍRÓKÉNT jelenik meg (aki eljön ítélni eleveneket és holtakat), hanem élő Úrként, akinek a jóindulatában eddig sem csalódhattunk. A közlemény a következő szavakkal zárul: Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram, Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen. (az Írás utolsó oldala) György András református lelkész, megbízott mennyországi szóvivő Tavaszi nagytakarítás A városi képviselő-testület környezetvédelmi szakbizottsága meghívja Somorja minden kedves lakosát, akinek szívügye a tiszta és szemétmentes környezet, a 2. tavaszi nagytakarításra, amely április 18-án, szombaton 8.30 órai kezdettel kerül megrendezésre. Az érdeklődők a városháza II. emeleti 9-es számú irodában vagy az es telefonszámon tájékozódhatnak munkaidőben. Lelkes közönség A somorjai Gandhi Roma Polgári Társulás Sipos Károly elnök vezetésével első ízben rendezett műsoros délelőttöt a helyi óvodák részére a városi hivatal oktatási szakosztályával együttműködve. A városunkban működő kilenc óvoda közül csaknem mind képviseltette magát a rendezvényen. A városi művelődési központ színháztermének nézőterét és színpadát egyaránt az óvodások töltötték meg. A kis szereplők az óvónénik vezetésével mindent megtettek azért, hogy lekössék nézőtéri társaik figyelmét. Olyan műsorszámokat adtak elő, amelyekbe a kis nézők is bekapcsolódhattak, az ismert versikéket, dalocskákat, mondókákat együtt énekelhették, Nagy sikert arattak fellépésükkel a tejfalui óvodások szavalhatták a szereplőkkel. A nézősereget a modern táncok előadásakor felhangzó zene is magával ragadta, a gyermekek lelkes tapsa még aktívabbá tette a szereplőket. A jó hangulat tehát nem maradt el. Sipos Károlytól megtudtuk, hogy a társulás legközelebbi rendezvényére, a már hagyományos alapiskolai műsor bemutatására április 17-én kerül sor, szintén a városi művelődési központban. (ti) Kedves Olvasóink! Elnézésüket kérjük, hogy márciusi számunkban ismét garázdálkodott a nyomda ördöge. Újságunk 3. oldalán, ahogy azt észrevették, hiányzik néhány betű, így a szavak olvashatatlanná váltak. Sajnálatos módon épp a nevekben történt a legtöbb hiba, ezért az érintettek elnézését is kérjük. A Tisztelt Pedagógusok! című köszöntő vége az alábbi: Domsitz Károly, Somorja város polgármestere és Hecht Anna, oktatási szakosztály. A Postaládánkból cím alatt közölt elektronikus levél írói: Varga István és Edit. A Hiányzik parkolóhely című cikkben is hiányos Nagy József és Bittera István neve. A hibákért még egyszer elnézést kérünk! A szerkesztőség

4 4 KULTÚRA ÁPRILIS Szüreti ünnepség helyett Szent István Napokat szervez a Csemadok Március első vasárnapján a Csemadok megalakulásának 60. évfordulója jegyében zajlott a szövetség somorjai alapszervezetének ünnepi évzáró gyűlése. Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke is megtisztelte jelenlétével Somorja városát. Jelen volt a dunaszerdahelyi területi választmány alelnöke, a nagymegyeri Varga László, a választmány titkára, Lázok Attila és a művelődési intézet igazgatója, Huszár László is. Képviseltették magukat a környező falvak alapszervezetei, az ünnepség tehát Felső-Csallóköz rangos eseményévé nőtte ki magát. Hrubík Béla a nagy múltú szervezetet méltatva elismerően szólt az alapítókról és azokról a tevékeny tagokról, akik a felvidéki magyarság megmaradása érdekében tevékenykednek. Varga László, a dunaszerdahelyi területi választmány elnöke az ifjúsági program kidolgozását sürgette, és arra figyelmeztetett, hogy a járásban sok faluban kell újraéleszteni a kulturális szervezet tevékenységét. Bárdos Gábor alpolgármester Somorja önkormányzata nevében nagyra értékelte a Csemadok öntevékeny munkáját vársunkban, és a városi önkormányzat részéről további támogatásról biztosította a szervezet tagságát. Nagy Péter, a Csemadok somorjai alapszervetének elnöke az elmúlt év eseményeit értékelte. A hagyományos rendezvények sikeres megvalósítása mellett kiemelte a művészeti csoportok színvonalas és rendszeres tevékenységét. Az eredményekről a közönség is meggyőződhetett, hiszen a kultúrműsorban fellépett a Csali gyermektáncegyüttes Valacsay Franciska és Nagy Myrtill irányításával, a Híd vegyes kar Hecht Anna vezényletével és a Csalló népművészeti együttes, amelynek Keresztes Róbert a vezetője. A műsorban Botló Viktória, a Corvin Mátyás Alapiskola diákja verset mondott, Kovács Koppány pedig rockoperákból énekelt részleteket. Pogány Erzsébet ismertette annak a levélnek a tartalmát, amelyet a Csemadok helyi vezetői a Szlovák Rádió igazgatójának és tanácsának írtak a Pátria Rádió ügyében, hiszen február 2-ától Somorján és környékén nem fogható a közszolgálati rádió magyar adása. Felháborítónak nevezte, hogy a rosszul előkészített változtatás miatti panaszra a rádió programigazgatója cinikusan azt válaszolta, hogy szerinte Somorján gond nélkül fogható az adás, miközben ennek semmi valóságalapja nincs. Dr. Fóthy János, a Somorja és Vidéke Kulturális Társulás elnöke hiányolta a kétnyelvűség elvének következetes betartását városunkban. Más felszólalók is csatlakoztak a véleményéhez, nehezményezték, hogy a köztársasági elnöki választásra vonatkozó tudnivalókat is csak szlovákul kapták meg a polgárok. A tagság döntött a 19 tagú vezetőség összetételéről és arról, hogy a Csemadok dunaszerdahelyi területi konferenciáján a somorjai szervezetet hat küldött fogja képviselni: Nagy Péter, Pogány Erzsébet, Hecht Anna, Kotiers Mária, Mezei Adél és Valacsay Franciska. A Csemadok somorjai szervezetének évi tervei közt szerepel, hogy az augusztus 20-a körüli héten Szent István Napokat szervezzenek, és a szüreti ünnepség helyett új hagyományt teremtsenek városunkban. Úgy vélik ugyanis, hogy az időjárás viszontagságai miatt az utóbbi években sorozatban kárba veszett az egynapos szüreti ünnepség szervezésére fordított energia, ráadásul a szüretnek, a bortermelésnek sincs már olyan jelentősége a környékünkön, mint néhány évtizede. Sajnos, a Pomléban lévő amfiteátrum is nagyon rossz állapotban van. A színpad felújítása szerepel a város fejlesztési programjában, de addig méltatlan körülmények közé nincs értelme nagyszabású rendezvényt vinni a Pomléba. Augusztus 15- e, Nagyboldogasszony napja a somorjai templomi búcsú napja, augusztus 20-át pedig már több éve megünneplik a somorjaiak. Ezért több más szervezettel együtt, mint például az Önkéntes Tűzoltó Testület, az Immortal Alapítvány és a kultúrház, idén augusztus 15-e és 20-a között kerülne sor a Szent István Napok megszervezésére. (pog) Március 15. üzenete: Merjünk nagyot álmodni! Az 1848/49-es magyar szabadságharcra való megemlékezés idén is a Pipagyújtó emlékműnél zajlott. Az ünnepség a somorjai önkéntes tűzoltótestület fúvószenekarának fellépésével, valamint a somorjai és tejfalui alapiskola műsorával kezdődött. Bauer Győző akadémikus, a Csemadok egykori országos elnöke ünnepi beszédében a történelmi események felidézése mellett rávilágított a szlovákiai magyar közösség mai gondjaira és tennivalóira. Mit kívánhat ma a szlovákiai magyar nemzet? tette fel a kérdést Bauer Győző. Esélyegyenlőséget és azonos jogokat. Nem csupán azonos kötelességeket! Részvételt, beleszólási és irányítási lehetőségeket a hazai és európai politikába. Lehetőséget arra, hogy érvényesítse helyi érdekeit a gazdaságban, saját felvirágoztatását. Nem a mások rovására, de nem is a maga kárára. Lehetőséget a szellemi élet gyarapítására. A szabadon szálló, az anyanyelvükön éneklő madarak szabadságát, a szülőföldön való megmaradás és boldogulás szabadságát. Mindehhez kell, hogy legyen elszántságunk és bátorságunk, hogy hittel ne csak álmodjuk a szó igazságát, de valljuk is, és tegyünk is érte, hogy beteljesüljenek a forradalom költőjének szavai: Habár felül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz az úr! Hogy merjünk álmodni újat, és tenni nagyot előre mutatót... Az 1848-as honvédek emlékére állított emlékmű talapzatához sokan elhelyezték a megemlékezés koszorúit és virágait. Többek közt a Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövetségének nevében Berta Gábor titkár, Somorja város nevében Bárdos Gábor alpolgármester és Bauer Győző, az MKP somorjai a l a p s z e r v e - zete nevében Élesztős Pál és Mezzei Márta, Bauer Győző akadémikus a Csemadok somorjai alapszervezetének nevében Nagy Péter és Pogány Erzsébet, a tejfalui alapszervezet nevében Bánky Gyula és Sándor Tibor, a Madách Imre Gimnázium nevében Óváry Péter és Trencsík János, Tejfalu lakóinak nevében Nagy József és Kovács Béla önkormányzati képviselők, Nagypaka képviseletében Varga Sándor, Csallóköztárnok nevében Lengyel István és Horváth József, Sárosfa képviseletében Földváry Terézia és Végh Erzsébet, a Fórum Intézet nevében Tóth Károly és Végh László, valamint a somorjai és a tejfalui iskolások és számos magánszemély. Az ünnepség az esti órákban az Insomnia reborn és a Madách Imre Gimnázium diákjainak zenés-verses összeállításával zárult. (ti) Kiss Gibbó Gábor felvétele

5 KÖZÉLET ÁPRILIS 5 Az elmúlt 30 év legnagyobb forgalma A Dunaszerdahelyi járás Jednota Coop üzletei ban az elmúlt harminc év legnagyobb forgalmát érték el, tudtuk meg Kulcsár Lajos járási elnöktől a somorjai felügyelőbizottság évzáró taggyűlésén. A járás 69 üzletének forgalma tavaly csaknem 1 milliárd 300 millió korona volt. Az elért eredmények bizakodással töltöttek el. Azt hittük, hogy 2009-ben már nem érhet bennünket meglepetés, mégis ez történt mondta az elnök. A Jednota-üzletek forgalma januárban még több mint 3 millió 4 ezer euró (90,5 millió korona) volt, februárban viszont már csak alig 2,94 millió euró (88,5 millió korona). A csökkenést elsősorban az okozta, hogy sokan déli szomszédainkhoz járnak vásárolni. Felhívta a figyelmet a törzsvásárlói kártyákra, s arra kérte a Jednota-tagokat, próbáljanak meg új kártyatulajdonosokat szerezni, mert így nagyobb a valószínűsége annak, hogy az emberek a szövetkezet üzletláncaiban vásárolnak. Erre azért is szükség van, hogy tartani tudják a foglalkoztatottsági szintet, a jelenlegi 484 alkalmazottból ne kelljen egyet sem elbocsátani. Méry Lajos, a somorjai felügyelőbizottság elnöke a helyi viszonyokról számolt be. Megtudtuk tőle, hogy a szövetkezet az öreg áruház épületén felújításokat végzett, miközben további komoly problémák is felmerültek (villanyhálózat, fűtés). Igaz, az épület öreg, teljes felújítást igényelne, de megfontolandó az eladás lehetősége is. A tejfalui üzlet üzletvezető hiányában augusztustól október közepéig zárva volt. Az év elején felújításra került Somorján Méry Lajos, a Jednota Coop somorjai felügyelőbizottságának elnöke ismerteti a tavalyi tevékenységet. Tőle balra: Kulcsár Lajos járási elnök, Pogány Erzsébet és Bárdos Gábor alpolgármester a Fő utcai üzlet, november 19-én pedig a Wega üzletközpontban nyílt meg egy új szupermarket. Az üzleteket ban az új logisztikai raktáron keresztül látták el áruval, így az áruellátás a kezdetben nem volt mindig zökkenőmentes, az új rendszert tanulni kellett. Bárdos Gábor, városunk alpolgármestere arra kérte a szövetkezet vezetőségét és tagjait, hogy továbbra is tartsák meg jó kereskedői módszereiket. Példamutatónak nevezte a Jednota-üzleteket, amelyekben a kétnyelvűséget is figyelembe véve kellő színvonalú a vásárlók tájékoztatása. A Jednota-üzletek egyik legkritikusabb pontjának a zöldségés gyümölcsellátást nevezte, tolmácsolva ezzel a vásárlók véleményét. Kép és szöveg: Tóth Ilona Éljünk az adott lehetőségekkel Évzáró taggyűlést tartott a Szlovákiai Nyugdíjasok Szövetségének alapszervezete, amely már tizenkét éve működik városunkban. A tavalyi év tevékenységét Kopál Irén elnök vázolta. Megtudtuk, hogy a szervezet tagjai rendszeresen hétfőnként találkoznak a Pomléi úti klubban. Kávé, üdítő, esetleg egy kis uzsonna elfogyasztása mellett Kopál Irén, a Szlovákiai Nyugdíjasok Szövetsége somorjai alapszervezetének elnöke ismerteti a múlt év tevékenységét elbeszélgetnek egymással, elmondják ügyes-bajos dolgaikat, de részt vesznek kirándulásokon is, ünnepi összejöveteleket szerveznek, egyszóval igyekeznek időskori napjaikat aktívvá, színessé, vidámmá tenni. Tavaly egyhetes kiránduláson vettek részt Ólublón, jártak a nagymegyeri termálfürdőben és Győrben, ellátogattak Modorba a szüreti ünnepségre, megemlékeztek az idősek hónapjáról, megszervezték a Mikulás-napi és karácsonyi ünnepséget és első ízben tartottak szilveszteri ünnepséget is, igaz, egy nappal korábban, december 30-án, de a hangulat annál fergetegesebb volt. A szervezet járási szintű rendezvényeiről Somogyi Bálint járási elnök szólt. Tőle megtudtuk, hogy az eddigi szokásoktól eltérően idén októberben három helyszínen, Nyárasdon, Siposkarcsán és Légen szerveznek baráti találkozót. A három rendezvényre azért van szükség, mert olyan nagy az érdeklődés, hogy a két helyszín már kevés. A járási elnök elmondta azt is, hogy a nyugdíjasok állami dotációval kirándulhatnak hazánk szépséges tájaira, mint például Tatranský Jánba, Tatranské Matliareba stb. Az énekkarok fesztiválját ezúttal már 11. alkalommal rendezik meg, ha minden jól megy, akkor 2009-ben kerületi fesztivált is tartanak. Nyugdíjasaink számára adott a lehetőség arra, hogy aktív társadalmi életet éljenek, a rendezvények egész sorából pénztárcájukhoz mérten válogassanak. De így van ez rendjén, mert az élet minden korban szép, főleg akkor, ha élünk is az adott lehetőségekkel. Kép és szöveg: Tóth Ilona A Kiss házaspárnak, Csabának és Suzanne-nak köszönhetően március 12-én megnyílt a somorjai zsinagógában az Üzenet a múltból című vándorkiállítás, mely Anna Frank zsidó származású német lány naplóján keresztül bemutatta a holokauszt borzalmait. A tárlat március 27-ig volt megtekinthető

6 6 KÖZÉLET ÁPRILIS A 80 éves Barcsek Sándor somorjai katolikus esperest köszöntjük A valódi jó pásztor Ha a somorjai katolikus egyházközségre gondolok, eszembe jut a csodálatos barokk templom, az emberek, ismerősök, akik nap nap után eljárnak a szentmisékre, a hitoktatók, a fiatalok kis csoportja, amely itt működik, de legfőképpen az esperes úr, aki már negyvenhárom éve kezében tartja közösségünk ügyeit. Negyvenhárom év hosszú idő, egy élet fele. Az Úr akaratából esperes urunk már ennyi éve működik eredményesen városunkban Barcsek Sándor március 16-án született egy kis faluban, Barton, Párkány közelében. Néhány nappal születése után szülei megkereszteltették. Kisgyermekkora óta az oltárnál segédkezett, ministrált. Ez hatással lett egész életére. Szorgalmas, ügyes diák volt, az elemi iskola elvégzése után gimnáziumba jelentkezett. Felvették a komáromi Bencés Gimnáziumba, melynek színvonala országszerte ismert volt. Tanárai jó példájukkal hatottak a serdülő fiatalok fejlődésére. Itt kezdett kialakulni Sándor atya papi hivatása is. A szünetek nagy részét Gútán, pap nagybátyjánál töltötte. Itt kóstolt bele igazán a plébániai életbe. A negyedik osztály elvégzése után szemináriumba jelentkezett, Esztergomba. Erőt, vigaszt mindig a csendes szentségimádásokból merített. A háború alatt a szemináriumban nagyon nehéz körülmények uralkodtak. Az épület egyik felét elfoglalták az orosz katonák, még az ebédlő felét is át kellett nekik engedni. Az Úr többször is próbára tette, hogy hivatását komolyan gondolja-e től Esztergomot határ választotta el otthonától, így ha az ünnepekre, szünidőre haza akart jönni, illetve vissza akart térni a szemináriumba, társaival együtt át kellett szöknie a határon. Hol az Ipolyon, hol a Dunán. Ez a veszélyes vállalkozás öt évig tartott ban a kispapok fele elhagyta a papneveldét. A példa rá is hatott, felmerült benne, hogy ő is kövesse társait. De Istennek hála, hivatása erősebbnek bizonyult, és maradt. Két évvel később aztán nagy változás történt. A felvidékieknek a kormány megígérte, nem lesz gond a külföldi továbbtanulással. Így hazajöttek. Útlevelüket elvették, és ősszel a diákok csak alig egy tizedének engedték meg a magyarországi tanulást. Nem volt mit tenni, néhány barátjával Pozsonyba indultak, hogy fölvennék-e őket a szemináriumba. A nyelvvel nem volt komolyabb baj, mert az előadások nagy része latinul folyt, a tanárok pedig tudtak magyarul is augusztus 3-án szentelték pappá. Felszentelése után Komáromba, egykori diákvárosába helyezték. Fiatalos lelkülettel fogott pasztorációs munkájába. Sok volt a hittanos, gyónó. Különös figyelmet szentelt a prédikációinak, melyek még ma is nagyon mélyek, átgondoltak. Gyakran alkalmaz példákat, idéz neves költőktől, íróktól ban áthelyezték Pozsonyba, ahol a Szent Márton-dóm káplánjaként működött. Itt főleg a magyar szentmiséket végezte. Fél év után elkerült Diószegre, majd rövid időn belül Lévára küldték. Első plébániáját 1960-ban kapta, mikor kinevezték plébánosnak Misérdre (Dunajská Lužná). Nagyon kevés magyar ajkú élt itt, az istentiszteletek nagy része szlovákul folyt. A hatóságok ekkor már nyíltan felléptek az egyház ellen, Misérd sem volt kivétel ben áthelyezték Perbetére. Fél év alatt sikerült a plébániára bevezetni a vizet és felújítani az eddig nem használt emeletet is ban Somorjára került, jelenlegi állomáshelyére. Az esperes úr városunkban és a hozzánk tartozó filiálisokon is nagyon sok mindent tett. Felújíttatta, megjavíttatta a templomokat ben elkezdődött a somorjai plébániatemplom felújítása is. Fokozatosan restaurálták a freskókat, az oltárokat, az orgonát és a tetőt. S ami még ezeknél is fontosabb, életének eddigi papi tevékenységét a hívek lelki üdvösségéért végzett munkának szentelte. Az esperes úr mindig példaként áll előttünk. Szentmiséről soha sem késett. Gyakran emlegette, ha csak egyetlen percet is késne, hatvan embernél az egy perc egy órát jelentene. Szívén viselte hívei lelki életét, szükségleteiket, problémáikat. A nehéz időkben is vállalta, hogy hittant tanít néhány gyermeknek az iskolai hittanon kívül is, nehogy mint hívő egy is elveszszen közülük. Tette ezt, mint a jó pásztor. Mindenki valódi lelki támaszt talált benne. A hívek gyakran fordultak hozzá komoly problémákkal, mert tudták, ő vigaszt, segítséget Barcsek Sándor esperes úr (jobbra) mellett a március 17-i hálaadó szentmise főcelebránsa, Horváth Károly atya tud nyújtani. Sokat látogatta a betegeket, hogy felkészíthesse őket a Krisztussal való találkozásra. A napokban ünnepelte szeretett lelkiatyánk 80. születésnapját. Mi, a somorjai és a környező falvak hívei meg szeretnénk neki köszönni mindent, amit értünk ennyi év alatt tett. Mindent, amit viszonozni, de talán még megköszönni sem lehet. Hiszen őáltala váltunk mi is önmagunkká. Kérjük a Jó Istent, tartsa meg soká erőben, egészségben, hogy továbbra is vezethesse egyházközségünket. Isten éltesse! Bošňák Mária

7 KÖZÉLET ÁPRILIS 7 P Á L Y Á Z A T O K! Somorja Város a 2003/596 számú az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló SZNT-törvény 4. -a és a 2003/552 számú a közösség érdekében végzett munkáról szóló SZNT-törvény alapján p á l y á z a t o t h i r d e t Az esperes úr az oltárnál neveltjeivel, Myjavec Pál egyházgellei plébánossal (baloldalt), Jankó Gábor felbári plébánossal (jobboldalt) és a szintén az ő plébániájáról származó papnövendékkel, Nagy Tiborral (az esperes úr jobb oldalán) Március 17-én, kedden nagyszabású hálaadó szentmisét tartottak a Nagyboldogasszonytemplomban Barcsek Sándor esperes úr 80. születésnapja és somorjai lelki szolgálatának 43. évfordulója alkalmából. A rekollekcióval egybekötött öszszejövetelen megjelentek az esperes úr paptársai, az évek során a keze alatt működő káplán urak nagy része, és jelen volt Koller Gyula atya, pápai prelátus (a somorjai paplak építtetője) is, aki Barcsek esperes úr elődje volt a somorjai plébánián. Hosszú sorban vonult be a vendég atyákból álló díszmenet a főbejáraton a jelen levő hívek sorfala között. A szentmisét több paptestvér közösen celebrálta, miután az esperes úr köszönetet mondott valamennyiüknek és a híveknek a megjelenésért. A prédikációban Horváth Károly atya méltatta az esperes úr lelkipásztori tevékenységét. Az oltártestvérek gyűrűjében a sekrestye bejáratánál A születésnapi ünnepségsorozat vasárnap, március 22-én folytatódott. A reggel fél 10-kor kezdődő szlovák nyelvű szentmisén a szlovák hívek, a 11 órakor kezdődő szentmisén a magyar hívek köszöntötték fel az esperes urat születésnapja alkalmából. A munkásságát méltató cikkek jelentek meg a Katolícke noviny és a Remény című katolikus lapokban. Igazi ünnepi hangulat töltötte be a templomot a vasárnapi nagymisén. Ekkor érződött igazán az a megbecsülés és szeretet, amelyet a somorjai és környező falvak hívei éreznek az esperes úr iránt. A templomi gyermekénekkar és a Híd vegyes kar énekével emelte a szertartás ünnepélyességét. Az ünnepi szónok Bodó Zoltán volt, Myjavec Pál és Jankó Gábor mellett az a harmadik lelkiatya, aki Barcsek esperes úr keze alatt készült fel a papi hivatásra. Beszédet mondott Bugár Béla parlamenti képviselő, az esperes úr egykori ministránsa, aki fontos közéleti szereplése idején is mindig hálával gondol lelki vezetőjére. Virágcsokrokkal és ajándékokkal köszöntötték az esperes urat a plébánia dolgozói, valamint a hívek nevében Kovács Lászlóné Pósfay Gizella. Lapunk olvasói nevében mi is csatlakozunk a jókívánságokhoz. Isten tartsa meg az esperes urat jó erőben, testi-lelki egészségben még nagyon soká! K. Cséfalvay Eszter Parák László csallóközcsütörtöki plébános felvételei az alábbi oktatási intézmények igazgatói tisztségének betöltésére a július 1-jétől kezdődő időszakra: Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola (Somorja, Halász utca 1093/2.) és Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola (Somorja, Park utca 49/4.) Pályázati feltételek: szakmai képzettség, megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma évi 41. számú módosított rendelete értelmében, legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat, az első kvalifikációs vagy az annak megfelelő vizsga letétele a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma évi 41. számú módosított rendelete értelmében (a Corvin Mátyás Alapiskola esetében), erkölcsi feddhetetlenség. A jelentkezéshez csatolandó iratok: jelentkezőlap, a képzettséget igazoló hitelesített okirat, erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi), életrajz, a pedagógiai gyakorlatot igazoló okirat, a munkavégzésre való alkalmasságot bizonyító orvosi igazolás (vagy becsületbeli nyilatkozat), az iskola irányítására, fejlesztésére vonatkozó írásos tervezet, a pályázaton részt vevő személy beleegyezése, hogy személyi adatai felhasználhatók a 2002/428 számú, a személyi adatok védelméről szóló SZNT- törvény 7. -ának 1. és 2. bekezdése alapján. A jelentkezést a megfelelő bizonylatokkal együtt a Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola esetében május 6-ig, a Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola esetében pedig április 29-ig kérjük eljuttatni az alábbi címre: Mestský úrad Városi Hivatal Hlavná Šamorín A borítékon tüntessék fel: Pályázat Magyar tannyelvű alapiskola, illetve Pályázat Művészeti alapiskola

8 8 KÖZÉLET Az egészségkárosultak somorjai alapszervezetének évzáró taggyűlésén a művelődési ház oldalsó bejárata akadálymentesítésének köszönhetően első ízben vettek részt tolókocsisok, igaz, nem a helyi szervezetből, hanem Dunaszerdahelyről és a Mozgáskorlátozottak Győr- Moson-Sopron Megyei Egyesületétől. Ez az utóbbi szervezet, ahogy azt Szabó János elnöktől megtudtuk, 1981-ben, abban az évben alakult, amelyet az ENSZ a Rokkantak évének nyilvánított. Céljuk azóta is a mozgáskorlátozottak teljes társadalmi befogadásának és felzárkóztatásának az elősegítése. Szabó János szeretne hinni az esélyegyenlőségben, főleg abban, hogy eljön az az idő, amikor érzékelhetik, hogy a mozgáskorlátozottakon és más hátrányos helyzetű embereken nem szánakoznak, hanem önzetlenül segítik őket. A tapasztalat azonban egészen más, és nemcsak déli szomszédainknál, hanem hazánkban is. A 2003-as évet az Európai Unió a fogyatékossággal élő emberek évének nyilvánította, 2004-ben az Európai Unió tagja lettünk, azt hittük, szemléletváltás kezdődik, és megváltozik az egészségkárosultak támogatási rendszere is, természetesen előnyösen. De ez még valahogy a mai napig sem mondható el. Pedig Szabó János szavaival élve: minden társadalom annyit ér, amennyire megbecsüli a hátrányos helyzetű embereket és a betegeket. Hogy e téren hazánkban is vannak joghézagok, arra Alojz Partel országos elnök is felhívta a figyelmet, aki a vonatkozó törvényeket ismertette. Csakhogy ezeket a törvényeket éppen a rászorulók közül kevesen ismerik, így sokszor jogaikkal sincsenek tisztában. Éppen ezért e helyen is felhívjuk a figyelmet arra, hogy Alojz Partel minden hónap első csütörtökén Somorján, az egészségkárosultak Pomléi úti klubjában 9.00 órától óráig szaktanácsadást tart. Az ingyenes tanácsadást bárki Segítsünk, ne szánakozzunk! igénybe veheti. Az alapszervezet életében a 2008-as év is sikeres volt. A tagok minden alkalommal részt vesznek a több éve megrendezett Deresen derűsen találkozókon, a baráti szervezetek évzáró taggyűlésein, és a baráti mosonmagyaróvári Margaréta Nyugdíjasklubbal is kölcsönösen látogatják egymás rendezvényeit, azonkívül kirándulnak, ismerkednek hazánk szépséges tájaival. Tavaly például két alkalommal jártak Győrben, nyáron Bükfürdőn az aratóünnepélyen, Balatonbogláron a pezsgőfesztiválon, nyáron Hronecban, ősszel pedig Jasnán csodálták a szépséges tátrai tájat. Köszönet a munkáért Nemzeti színű lobogó, kokárda, Petőfi Sándor, Tizenkét pont, Nemzeti Dal, 1848, forradalom és szabadságharc. Ismét jeles és gyönyörű napot köszönthettünk iskolánkban, számunkra a legnagyobb ünnepen, március 15-én. A Nagyszarvai Magyar Tannyelvű Alapiskola március 13- án emlékezett meg és tartott ünnepséget az es magyar szabadságharc és forradalom történelmi pillanatairól és szereplőiről. Ezen a napon az iskola pedagógusai és mi, tanulók is ünnepi ruhába öltöztünk, és mellünkre tűztük a nemzeti színű kokárdát. Ünnep és megemlékezés Ünnepségünkön köszönthettük Nagyszarva és Tárnok község polgármestereit és minden kedves részt vevő vendégünket. Botló Judit és Uher Rudolf tanítóink, akik minden évben ünnepi műsoraink főszervezői, velünk együtt bizonyították, hogy akarni kell, szükséges, megéri és lehet megható és színvonalas előadást összeállítani. A műsor keretén belül betekinthettünk a szabadságharc történéseinek egy-egy történelemmé vált mozzanatába, amelyeket mi, tanulók versek és dalok sorozatában elevenítettünk meg. A magyar himnusz éneklése és a műsor ÁPRILIS Nem feledkeznek meg a névnapokról sem, hagyománynak számít már az egészséges táplálkozás napja, mint ahogy a Miklós-napi és a karácsonyi összejövetel is. Az évzáró taggyűlésen a tavaly kerek születésnapjukat ünneplő tagok köszöntését és az ízletes vacsora elfogyasztását követően hangulatos zene melletti szórakozás, tánc vette kezdetét, a táncparketten egy időre, farsang lévén, jelmezek is megjelentek. Öröm volt nézni a kerekes széken ülők táncát, azt az optimizmust, amely az arcukról áradt s ami a szemükből kiolvasható volt: nem különbözünk másoktól, mi is teljes értékű életet élünk. A különbség talán csak annyi, hogy amíg az egészséges ember sokszor nem becsüli, nem tiszteli a másikat, a rászoruló értékelni tudja az életet, tud örülni és az örömöket másokkal megosztani. Tudja, hogy a szeretet és a megbecsülés olyan hatalom, amely győzelemre viszi az embert, az irigységet és a rosszindulatot pedig elfojtja. Kép és szöveg: Tóth Ilona percei alatt úgy éreztük, egy kicsit mi is hőssé váltunk. Hősök voltunk magunk, szüleink, tanítóink és diáktársaink szemében is. A kopjafa előtt tartott koszorúzással fejeződött be a március 15-ei ünnepség és megemlékezés. Mi, a műsor főszereplői, felkészítő tanáraink, az iskola diákjai és pedagógusai mindig ilyen nívós rendezvényekkel szeretnénk emlékezni az eseményekre, s elhelyezni a nemzeti lobogót bármelyik 48-as emlékmű lábánál. Hlivák Dalibor, Szitás Károly Szitás Zoltán felvétele

9 2009. ÁPRILIS Mindenki nagyon várja már május 8-át és 9-ét: zeneiskolánk, a Németh- Šamorínsky István Művészeti Alapiskola világhírű zeneművészeket, zenepedagógusokat és -hallgatókat lát vendégül a városunkban rendezett I. Nemzetközi Fuvolaversenyen. Hogyan történt, hogy Somorja adhat otthont egy ilyen jelentős nemzetközi versenynek? Régen tudtuk már, hogy a hazai zeneiskolai pedagógusok részéről nagy igény van a fuvolajáték elméleti és gyakorlati oktatására. A fuvolajáték tanításának Mekkája Franciaország, ezért a megrendezésre kerülő szemináriumokra Franciaországban tanuló lektorokat hívtunk meg. Jelentős művészek valamennyien, például Hansgeorg Schmeiser bécsi egyetemi tanár, aki elbűvölő humorral ismertette meg a fuvolajáték alapjaival a hallgatókat. Meghívásunkat elfogadta Jan Ostrý, a prágai konzervatórium és az ostravai zeneművészeti egyetem tanára is, aki gyakorlati oktatást végzett és workshopokat tartott a hallgatóknak. A szemináriumokat mindig a tanárok és hallgatók közös hangversenye zárta. Ezek az összejövetelek 2006 óta folyamatosan megvalósulnak, ennek köszönhetően Somorja neve fogalommá vált a fuvolajáték tanítóinak körében. A záróhangversenyek során született a gondolat, hogy nemzetközi versenyt kellene rendeznünk azzal a céllal, hogy a leendő külföldi és hazai művészek megismerjék egymást. Az utóbbi két évben a szemináriumok már nemzetközi részvétellel zajlottak, egyre több hallgató és zenepedagógus vett részt rajtuk. Idén március végéig 72 hallgató jelentette be részvételét a világ különböző országaiból. A versenyre a zeneiskolák, a zenei gimnáziumok és a konzervatóriumok diákjai neveztek be. Eddig e korosztály részére még soha nem rendeztek nemzetközi fuvolaversenyt. KULTÚRA OKTATÁS Somorja neve híressé válik a zene világában Az I. Nemzetközi Fuvolaversenyt id. Vladislav Brunner emlékének szentelik a szervezők. A brünni származású Brunner professzor úr hosszú évekig a pozsonyi Szlovák Filharmónia 1. fuvolása, a konzervatórium, valamint a Zeneművészeti Főiskola fuvolatanára volt. Fia, ifj. Vladislav Brunner szintén kiváló fuvolaművész, gyakran fellép Bohdan Warchal Kamarazenekarával, jelenleg a frankfurti főiskola tanára. Ifj. Vladislav Brunner professzor elfogadta zeneiskolánk meghívását, és részt vesz a zsűriben több más európai hírű művésszel és zenepedagógussal együtt. Köztük van a már említett Hansgeorg Schmeiser, Jan Ostrý, a magyarországi 9 Csetényi Gyula professzor és a Belgiumból ide látogató Christian Plouvier professzor, akinek nevét Ankarától Japánig ismerik. Valamennyien szívesen jönnek Somorjára. A zenei rendezvény zeneiskolánk és Somorja város védnöksége alatt zajlik. Városunk újabb zenei eseménnyel gazdagodik. Jöjjön el Ön is erre a kivételes rendezvényre! A zeneiskola termeiben két napon keresztül bárki élvezheti a nyilvános verseny szereplőinek fuvolajátékát. A rendezvény május 9-én este ér véget a órakor kezdődő ünnepi hangversennyel, amelyet a verseny győztesei és tanárai adnak. Ing. Elena Kompauerová A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár ajánlja új könyveiből HUNČÍK PÉTER: HATÁRESET Az ismert pszichiáter és közéleti személyiség első regénye a legjobb értelemben vett szórakoztató szépirodalom. Szórakoztató és szép olvasmány, miközben az, amiről szól egy határ menti felvidéki kisváros polgárainak háborútól, hadifogságtól, kitelepítéstől és a szocializmus építésétől terhes és zajos élete, valójában egy szebb és jobb polgári világ menthetetlen pusztulásának látlelete. Ami mégis összetartja a városka jobb sorsra érdemes, különbözőségükben is szeretnivaló tagjait és magát e regényt, az a köztük levő, személyes sorsuk alakította eleven viszonyrendszer. Az a bizonyos mindent átszövő ezüstszál, mely az emlékek felidézésével a nemzedékeken át viszszavezethető múlt és így a család, a rokonság, a közösség össze- és fenntartását biztosítja. A Somorja és Vidéke Kulturális Társulás márciusi közgyűlésén Fóthy János elnöki beszámolóját követően Hecht Anna a tavalyi beíratási program terén elért eredményeket elemezte. Elmondta, hogy az iskolák és óvodák számára szervezett rendezvények (előadások, játékvár) mellett karácsonyváró csomagokat is ajándékoztak: a társulás 24 óvodában összesen 643 csomagot osztott ki. Szeptember elején a 2008/2009-es tanév elsős diákjainak szülei Somorján (59) és Tejfalun (12) ünnepélyes keretek között átvették a Rákóczi Szövetség 10 ezer forintos beíratási ösztöndíját. Az ösztöndíjra a társulás hatáskörébe tartozó többi iskolában a nagycsaládosok és a más településre bejárni kényszerülők pályázhattak, így Légen 9-en, Nagyszarván 12- en, Nagymagyaron pedig 26-an részesültek ösztöndíjban. A beíratási program a Magyar gyerek magyar iskolába jelszó jegyében telt. Az identitástudat megőrzésére irányuló program 2004 óta arra ösztönzi a szülőket, hogy gyermekeiket anyanyelvi iskolába írassák. (ti) WASS ALBERT: ELIZA Az Amerikába érkező bevándorlók kezdeti nehézségeiről, gazdasági és szellemi kibontakozásáról szól a regény: hogyan jutnak egyes családok egyről kettőre pusztán kezük munkájával és józan eszük segítségével. Wass Albert első felesége unokahúga, Siemers Éva volt, de a házasságot nem a szerelem, hanem az érdek tartotta össze. Az író szeptember 21-én már felesége nélkül érkezett meg New York kikötőjébe. Hamarosan beleszeretett az otthonául is szolgáló McClain tejgazdaság tulajdonosának lányába, az akkor már elvált Elizabeth McClainbe, aki főzött, vezette a háztartást és szárnyai alá vette az író gyermekeit. Wass Albert 1952 januárjában beadta a válókeresetet, és a válás után még abban az évben megesküdött Elizabeth-tel. Könyve az Elizabeth-korszak kezdetéről és a folytatásról szól.

10 10 KÖZÉLET ÁPRILIS Március 5-én három autó ütközött össze a Misérd és Hideghét közti útkereszteződésben. A veszélyesnek látszó balesetben szerencsére senki sem sérült meg. Március 7-én szeméttűzhöz riasztották a tűzoltókat Csölle községből. Egy építkezési telken hulladékot égettek a tulajdonosok. Március 12-én a Lég és Olgya községet összekötő útvonalon történt baleset során gázolaj folyt az úttestre. A tűzoltók semlegesítő anyag segítségével távolították el a veszélyes szenynyeződést. Március 17-én Misérd és Pozsonypüspöki között egy Lada gépkocsi vezetője elvesztette uralmát járműve felett, és egy útszéli fának ütközött. A tűzoltók a gépkocsi akkumulátorát lekötötték, és biztosították a tűz ellen. Március 17-én a tűzoltóknak Misérden egy kidőlt fát kellett eltávolítaniuk az úttestről, mert akadályozta a közlekedést. Március 19-én az éjjeli órákban egy vörösmajori lakos riasztotta a tűzoltókat, a mentőket és a rendőröket is. A helyszínre érkező egységek azonban megállapították, hogy a riasztás indokolatlan volt. Március 20-án Somorján a Pozsonyi és Szőlőskerti út kereszteződésében közlekedési baleset történt. A szemtanúk riasztották a tűzoltókat, mert úgy látszott, hogy az utastérben tűz keletkezett. A kiérkező tűzoltók azonban megállapították, hogy a kilövő légzsák felkavarta a port, ez látszott füstnek. A balesetben senki sem sérült meg. Március 21-én Nagymagyarról riasztották a somorjai és dunaszerdahelyi tűzoltókat azzal, hogy ég egy garázs. Mikor a somorjai egység a helyszínre érkezett, a helybeli tűzoltók már a helyszínen voltak, s oltották a tüzet. A somorjai tűzoltók után a szerdahelyi és gombai tűzoltók is a helyszínre érkeztek. A tüzet egy magasnyomású és egy C vízsugárral oltották el. A dunaszerdahelyi tűzoltók hőkamerával is ellenőrizték az épületet. Március 22-én liftben rekedt A VÁROSI RENDŐRSÉG HÍREI Március 3-án a Billa bevásárlóközpontban lopás történt 28,34 szabálysértést román és magyar állampolgárok követték el. A euró értékben. szabálysértőkre pénzbüntetést Március 3-án a tejfalui futballpályán szabtak ki. is lopás történt. A városi rendőrök az elkövető két személyt elfogták. Március 7-én az Iskola utcai poliklinika épületébe vonultak ki a rendőrök, mert egy eddig ismeretlen tettes betört a gyermekambulancia raktárába, ahonnan egy szkennert tulajdonított el. Március 8-án a Gazda sori pénzautomatához vonultak ki a rendőrök, mert eddig ismeretlen tettesek megpróbálták ellopni a készpénzt kivevők pénzét egy ragasztószalaggal ellátott lécdarab segítségével. Március 9-én órakor az egyik Fő utcai bisztróban történt Március 12-én a városi rendőrök tetten értek egy komáromi illetőségű személyt, aki a Dunához vezető úton öreg ruhákat szórt szanaszét. A rendőri felszólítást követően a férfi a ruhaneműt összeszedte, és a szemétlerakatra szállította. Március 12-én lakossági bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy a Gútori úton szivárog a gáz. A rendőrök értesítették a gázműveket. Március 15-én az Iskola utcai Coop szupermarket eladóterébe beszabadult egy kutya, és veszélyeztette a vásárlók és eladók testi épségét. A rendőrök az ebet rendbontás: egy részeg vendég befogták, tulajdonosát pedig leszerelte a WC-ülőkét, és azzal hadonászott a helyiségben. Március 10-én délután a Szél utcában ismeretlen személyek paplant árultak. A rendőri vizsgálat megállapította, hogy a megbírságolták. Március 21-én az Iskola utcai poliklinika épületében rendbontás történt: egy részeg hajléktalan személy zaklatta az orvosi ellátásra váró pácienseket. BEVETÉSEN A TŰZOLTÓK személyeket kellett kiszabadítaniuk a tűzoltóknak egy Gazda sori tömbházban. Március 22-én egy közlekedési balesetet szenvedett gépkocsi vezetője hívta segítségül a tűzoltókat, a mentőket és a rendőrséget. A helyszínre siető egységek átkutatták a megjelölt útszakaszt, de a balesetet szenvedett személyeket nem találták. Később kiderült, hogy a gépkocsi vezetője annyira dezorientált volt, hogy a beleset színhelyének a Doborgazt és Csúnyt összekötő útvonalat jelölte meg. Valójában több kilométerrel arrább, Bősnél találtak rá a segítségére siető egységek. Március 23-án a kora reggeli órákban riasztották a somorjai és szenci tűzoltókat. Csöllén a főút melletti fa büféépület kapott lángra. A gyors beavatkozás ellenére az épület berendezése teljesen elégett. Március 23-án egy Opel Tigra gépkocsi az útszéli korlátnak ütközött s felborult. A gépkocsi vezetőjének a közeli élelmiszerüzlet tulajdonosa nyújtott elsősegélyt. A kiérkező tűzoltók lekötötték az akkumulátort és tűz ellen biztosították a gépkocsit. Március 26-án feltehetően nem az útviszonyoknak megfelelően vezette gépkocsiját egy WV vezetője. Csukárpakán egy éles kanyarban lehajtott az úttestről, és egy családi ház kerítésébe rohant. Az ütközés következtében megrongálódott a gázvezeték. Március 27-én Somorján, az OMV benzinkúttal szemben levő építkezésen, az AB Cosmetics telephelyén a munkások engedély nélkül égették a szemetet és a műanyag csomagolóanyagot. A tüzet a tűzoltók felszólítására a dolgozóknak el kellett oltaniuk. Sportkávéház nyílik Csölösztőn Véget értek a hosszú, borús téli esték, beköszöntött a tavasz. A jó idő kicsalogatja az embert a természetbe, egyre többen sétálnak, kerékpároznak, görkorcsolyáznak a felvízcsatorna töltésén, ahonnét akarva-akaratlanul is az arra járó elé tárul a Kormorán szálló. Mivel várja látogatóit a szálló a közeljövőben? Május 1-jén újranyitja a hajót, vagyis a botelt, melyen az éttermen és a drinkbáron kívül szálláslehetőséget is kínál. A csölösztői cukrászda helyén ugyancsak május 1-jén megnyitja új kávézóját, a Sport Caffe-t, ahol sporteszközök kölcsönzésére is lehetőség nyílik. A Lagúna bárban április 18-án a funky zene, minden hónap utolsó szombatján pedig a 80-as évek zenéjének kedvelőit várják. Május 16-án nagyszabású kubai éjszaka lesz, a valódi kubai hangulatról élőzene gondoskodik. A szálló éttermében április 3-ától minden pénteken Márik Tibor főszakács kulináris specialitásokkal várja az érdeklődőket, a 20 eurós menüben benne foglaltatik a hideg és meleg előétel, a leves, a főétel, a desszert s az egyes fogásokhoz ajánlott borfajta. A szálló továbbra is gondol a gyermekes családokra, vasárnaponként gondoskodik a kicsik felügyeletéről, miközben a szülők nyugodtan fogyaszthatják ízletes ebédjüket. Természetesen a vasárnapi bábelőadások sem maradnak el. (www.hotelkormoran.sk)

11 2009. ÁPRILIS SPORT 11 A tavalyi év legeredményesebb sportolói Somorja város önkormányzatának sport- és ifjúsági bizottsága minden év első negyedében megrendezi a sportgálát, amelyen kitünteti azokat a sportolókat, akik az elmúlt évben klubjukban a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtották. Az idei rendezvényt március 5-én a kultúrház nagytermében tartották. A sportgálát a Németh- Šamorínsky István Művészeti Alapiskola tánc tagozatának táncosai nyitották meg. Őket a Corvin Mátyás Alapiskola fiatal táncosai követték. Bárdos Gábor alpolgármester ünnepi beszédében elmondta, menynyire büszke városunk a sportolóira és elért eredményeikre. Kiemelte az edzők és a szülők munkájának fontosságát, egyben megköszönte azt a rengeteg munkát, amely az elért eredmények mögött van. Ezután a fiatal sportolók által legjobban várt rész következett, amikor is megtudták, kik voltak a tavalyi év legsikeresebb sportolói. FC STK 1914 Somorja: Pongrácz Tamás (ifjúsági csapat), Göndör István (idősebb diákcsapat), Derzsi Gergely (fiatalabb diákcsapat), Sármány Róbert (fiatalabb előkészítő), Vasi Krisztián (idősebb előkészítő). Kajak-kenu klub: Jakubik Gábor, Tóth Zoltán, Tóth Kristóf, Csenkey Ádám, Halag Dávid, Linka Tibor, Tarcsi Dávid, Tóth Annamária. Vívóklub: Katarína Pokorná, Kristína Bokorová, Nikolasz Szikela, Kitti Bitterová, Anikó Herbergerová, Stephany Szikelová, Végh Dávid. STK teniszklub, Somorja: Nagy Oliver, Hluch Dávid, Nagyová Emma, Nagyová Daniela, Plutzerová Kristína, Egriová Michaela, Šimonová Tamara, Šandalová Veronika Gladiátor birkózóklub: Cvinger Mónika (junior), Molnár Veronika (idősebb diák), Čech Dávid (fiatalabb diák), Soós Tamás (idősebb diák), Horváth Denis (fiatalabb diák), Čuvara Miloš (fiatalabb diák), Szeiler Zoltán (fiatalabb diák). Kosárlabdaklub: Lelkes Júlia, Cséfalvay Viktória (minidiák), Orosz Szabina (idősebb diák), Slama Angelika (idősebb diák), Orosz Simona (női I. liga). A legkiemelkedőbb eredményt elért sportolók mellett sokéves kitartó munkájáért három edző is elismerésben részesült: a kajak-kenu klub részéről Puha Szilvia egykori sikeres sportoló, aki tíz éve edzi a legkisebbeket. Az FC STK 1914 Somorja részéről Góber Péter egykori sikeres futballjátékos, aki több éve az ifjúsági csapatok vezetője és edzője, valamint Vasi Lajos egykori sikeres tejfalui futballista, aki több éve a tejfalui ifjúsági és felnőttcsapatok edzője és csapatvezetője. A kiértékelést követően ismét a művészeti alapiskola táncosai szórakoztatták a sportolókat és a sportbarátokat. A gála legvégén lépett színpadra a két aranylábú fiatal labdazsonglőr, a dunaszerdahelyi Szipőcs József és a somorjai Szelle Attila. Műsorukkal elkápráztatták a közönséget. Bízunk abban, hogy jövőre ismét hasonló eredményekről számolhatunk be, sportolóink idén is hozzák formájukat, öregbítve ezzel is városunk hírnevét. Kovács Koppány Tóth Ilona felvételei Nemzetközi és hazai sikerek a kajak-kenusoknál! A tavalyi évben is, mint minden évben, rengeteg nemzetközi és hazai versenyen vettünk részt, és elég szép eredményeket sikerült elérnünk számolt be lapunknak a kajak-kenu klub képviseletében Puha Szilvia és Keresztes Róbert ban klubunk a Szlovák Kupában a tizenkilenc szlovákiai klub közül a harmadik helyen végzett, ami azért is nagy eredmény, mert csak egy hajszállal maradtunk le a második helyezettől. Összesen 37 bajnoki címet szereztünk, amivel nagyon elégedettek vagyunk. A hazai versenyeken kívül nemzetközi megmérettetéseken is szerepeltünk. Kiemelném a Tóth Jakubik párost, akik a Junior Európa-bajnokságon egy 7., egy 8. és egy 9. helyet szereztek, a felnőtt EB-n pedig a középdöntőig jutottak. Klubunk rendszeresen részt vesz az olaszországi kvalifikációs versenyeken is, igaz, csak egy kisebb csapattal indulunk, de minden évben szép helyezéseket hozunk haza. Megemlíteném még csehországi versenyeinket, Prága mellé és Ostrovská Nová Ves-be járunk rendszeresen minden évben. Ezeken a versenyeken főleg a kisebbek érnek el kimagasló eredményeket, úgy is fogalmazhatnánk, hogy ők szállítják haza az érmeket. Ebben az évben a Tóth Jakubik páros már a felnőtteknél fog versenyezni, nagyon kíváncsiak vagyunk rájuk és szurkolunk nekik, hogy a lehető legjobb eredményeket érjék el. Nagy reményeket fűzünk a fiatalabb korosztályosok közül Tóth Kristófhoz, Halag Dávidhoz, Linka Tiborhoz, Tarcsi Dávidhoz, Tóth Annamáriához, Csenkey Ádámhoz, Pongrácz Tamáshoz vagy Roskoš Jakubhoz, valamint megemlíteném ifjabb Orosz Tibort, aki idén édesapja nyomdokaiba lépett, és a kajakról kenura váltott. Bízunk benne, hogy sportolóink idén is számos első helyezést érnek el. Kovács Koppány

12 12 ESEMÉNYNAPTÁR ÁPRILIS SZÜLETETT január 20-án Bokros Vanda, február 14-én Košťál Kevin, február 15-én Vágay Leyla, február 16-án Kováč Martin, február 19-én Borguľa Samuel, február 26-án Lengyel Leila és Fečo Alexander, február 28-án Vokáliková Viktória és Mitka Matej, március 1-jén Kertész Linda és Krivdová Karolína, március 7- én Farkas Fanni Leila, március 8-án Beňová Beata, március 15-én Pék Francesco, március 18-án Paradiová Jasmína, március 20-án Takáč Kristián, március 23-án Harvan Ján látta meg a napvilágot. Sok sikert, újszülöttek! ELHUNYT február 26-án Kvassay Imre 74 éves korában, február 27-én Horváth Ferenc 76 éves korában, március 7-én Bíró Ferenc 54 éves korában, március 12-én Nagy István 45 éves korában, március 13-án Ághová Margita 62 éves korában, március 14-én Haklová Priska 79 éves korában, március 15-én Brunclik Ágnes 68 éves korában, március 19-én Kollár Pál 54 éves korában, március 21-én Zelinka János 76 éves korában, március 23-án Garaj János 50 éves korában és Burger Pál 77 éves korában távozott az élők sorából. Béke poraikra! KÖSZÖNTŐ Jó egészséget, sok-sok erőt, örömöt, boldogságot kívánunk azon polgártársainknak, akik áprilisban töltik be 70., 75., 80., 85., 86. és ennél több életévüket: Piovár Viera, Sipos Terézia, Világi György, Rigó Mária, Szinghoffer Magdaléna, Nagy Ilona, Holáková Kristína, Hervay Éva, Jakubík Rozália, Kiss Ernő, Németh Gyula, Róža Albína, Sedláčková Mária, Trnčíková Mária, Tóth Julianna, Szűcs Jolán, Pandová Lenka, Lukovič Veronika, Ellenbacher Erzsébet. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK március 7-én Horváth Attila és Tóth Veronika. Gratulálunk! VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Április 18. A Corvin Mátyás Alapiskola szülői bálja Április 22. Bioborkóstoló Április 24. A somorjai katolikus egyház bálja Április 25. Deresen derűsen nyugdíjasok találkozója Április 29. Cyrano de Bergerac a kassai Thália Színház előadása A somorjai Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és a mellette működő szülői tanács szeretettel meghívja a szülőket, gyermekeket, pedagógusokat, iskolabarátokat rendhagyó CSALÁDI BATYUBÁLJÁRA, melyet április 18-án tart a VMK nagytermében. A kezdés időpontja: ó. A zenét szolgáltatja: Bódis Árpád Belépőjegy: 5 A somorjai Harmonia Classica kamarazenekar tisztelettel meghívja Önt JÓTÉKONYSÁGI KONCERTJÉRE április 26-án, vasárnap órakor a római katolikus plébániatemplomba. Fellépnek: Harmonia Classica kamarazenekar Németh Imre ének Koša Ferenc gitár Mayer József nagybőgő Lovász Bálint zongora Koša Nikolett szavalat Kun Emese - szavalat A koncert teljes bevétele egy mozgássérült kislány kerekes székének megvásárlásában segít. Kérjük, tiszteljen meg jelenlétével! Ügyes, fiatal varrónőt keresek minőségi, egyedi ruhák varrására a Koka márka tervezése alapján. Otthon végezhető alkalmi munka, a későbbiekben főállás. A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal a következő címen várjuk: A somorjai Duna utcai óvodában idén sem maradt el a hagyományos farsangi álarcosbál. Nagy volt a készülődés, a díszítésből kivette részét az egész óvoda. Bálteremmé varázsoltuk az osztályokat, a tornatermet, s mire megérkezett a vendégsereg, az asztalok is roskadásig megteltek finomságokkal. Nagy volt az izgalom, szólt a zene, a nóta, Tücsök koma muzsikált. Felvonultak kicsik és nagyok, álarc mögé bújva. Volt királylány, katona, varázsló, katicabogár, tündér, mágus, sportoló és saját készítésű ruhában madárijesztő is. Csuda jó hangulatban roptuk a táncot, ettünk, ittunk, s majdnem hajnalig mulattunk. Horváth Erika május 1-3. MUN-DUS nemzetközi borfesztivál a dunaszerdahelyi kultúrház előtti téren. A szervezők színes programokkal, finom ételekkel és kiváló borokkal várják Önt és kedves családját. Somorja és Vidéke Somorja város önkormányzatának havilapja. Kiadja a város önkormányzata. A kiadásért felel: Domsitz Károly polgármester (tel.: ). Szerkesztő: Tóth Ilona. Lapmenedzser és tördelőszerkesztő: Kovács Koppány. Nyelvi szerkesztő: K. Cséfalvay Eszter. A szerkesztőség címe: Városi Hivatal, Somorja, Fő utca 37. Telefon: Fax: Nyomdai előkészítés: Wanted Design, Somorja. Terjeszti: D. A. CZVEDLER Kft., Somorja. Beszerezhető az üzletekben, kávézókban, éttermekben, benzinkutaknál és más forgalmas helyeken. Nyilvántartási szám: EV 3096/09

13 Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu inzerátov. A hirdetések tartalmi és nyelvtani helyességéért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

14 JARNÉ AKCIE!!! PUSCHKIN PARTY VODKA PUSCHKIN 1,13 /34 Sk RED BULL 2,29 /69 Sk PRIPRAVENÉ SÚ DARČEKY PRE VÁS! HUDBA: DJ JARO (BEZ VSTUPNÉHO) FERNET STOCK - BAVORÁK PARTY HUDBA: DJ JARO SÚŤAŽE S MOŽNOSŤOU VYHRAŤ ZAUJÍMAVÉ CENY!!!! HLAVNÁ CENA: 2,5l FERNET STOCK, NAFUKOVACIA SEX-FIGURÍNA ZÁJAZD DO FABRIKY FERNET STOCK FERNET STOCK 1 / 30 Sk BAVORÁK 1,60 / 49 Sk OBEDNÉ MENU: 3 JEDLÁ OBJEDNÁTE (rovnaké), 2 ZAPLATÍTE! Realitná kancelária Nový projekt - Hubice Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu inzerátov. Super ceny Bývajte v novom hotovom dome s pozemkom už od: ,- Sk Info o bytoch, alebo prenájmoch nehnuteľností: Info o rodinných domoch a pozemkov: Šamorín - 3. izbové byty za skvéle ceny , , ,- Predáme - Pekný priestranný z rekonštruovaný byt 65 m 2 na 5p. V byte sú plastové okná, parkety, dlažba. Nová sanita, pekná kuchynská linka. Odporúčame vidieť. Cena: Sk ,- Predáme - Nový 2izb. byt 55 m 2 s veľkou lodžiou v nadstavbe v centre mesta. Byt sa predáva kompletne dokončený. Možnosťou nasťahovania do 1 mesiaca. Cena: Sk Šamorín Predáme - SP s možnosťou okamžitej výstavby RD. Pozemok sa nachádza v časti Mliečno. Rozloha: je 363 m 2. Všetky IS. Cena: ,- / ,- Sk Macov Predáme - 25 pozemkov v novovybudovanej časti obce. IS: okrem plynu k dispozícii na pozemku. Rozloha: od 600 m m 2 Cena: 37,- /m 2 /1 114,5 Sk/m 2 Predáme - Priestranný byt 77 m 2 s veľmi pekným výhľadom po čiastočných úpravách: kuchyňa s lodžiou, k bytu patrí aj balkón. Kúpou je byt voľný. Cena: Sk ,- Predáme - Priestranný, pekne prerobený byt 67 m 2. V byte sú kuchynská linka so spotrebičmi, plávajúce podlahy a parkety v izbách. K bytu patrí murovaná pivnica. Cena: Sk Stavebné pozemky Šamorín Predáme - SP v novej časti mesta. Pozemok je možné rozdeliť na dve časti. Všetky IS. Rozloha: 11,5 ar, alebo 5,5 ar + 6 ar. Cena: 120,- /m 2 / 3 615,- Sk/m 2 Cukárska Paka Predáme - pozemky v novovybudovanej časti obce Čukárska Paka. Všetky IS k dispozícii. Výmera od 529 m 2. Cena: 50,- /m 2 /1 506,- Sk/m 2 Predáme - Atypický byt 65 m 2 po čiastočnej rekonštrukcii. K bytu patrí murovaná pivnica, v suteréne miestnosť o výmere 37 m 2 ktorá je v osobnom vlastníctve. Cena: Sk ,- Predáme - Pekný, priestranný prerobený byt 77 m 2. V celom byte sú plastové okná, stierka, maľovka, drevené parkety, dlažba, prerobená kúpeľna. Odporúčame vidieť. Cena: Sk Rodinný dom Predáme - 2 iz. RD v Šamoríne časť Mliečno po čiastočnej rekonštrukcii. RD má 2 izby, kuchyňu, kúpeľňu a WC, možnosť parkovania vo dvore a dokúpenia pozemku. RD je v stave možnosti okamžitého nasťahovania. Cena: / Sk A hirdetések tartalmi és nyelvtani helyességéért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget. Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk

15 Pitná voda vzácnym tovarom Územie aglomerácie Šamorín je súčasťou Žitného ostrova ktorý je najväčšou zásobárňou kvalitnej pitnej vody na Slovensku. V súčasnosti slúži na zásobovanie viacerých deficitných oblastí západoslovenského regiónu, čo je asi 1,5 mil. obyvateľov. V máji roku 2007 sa na území tohto regiónu začal realizovať projekt na čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou. Mesto Šamorín a 19 priľahlých obcí predstavujú silu obyvateľov. Z nich bolo do spustenia projektu na vodovodnú sieť napojených len 80% obyvateľstva a na kanalizáciu len 40% tunajšej populácie. Po realizácii spomínaného projektu koniec roku 2010 to bude cca 99% obyvateľov na vodovodnú sieť a 95% populácie na kanalizáciu. Cieľom projektu je zamedzenie používania nekvalitnej pitnej vody z miestnych zdrojov a súkromných studní a ochrana veľkokapacitných zdrojov podzemných vôd nachádzajúcich sa v tejto oblasti. Výstavbou kanalizácií a následným čistením odpadových vôd sa sleduje zabrániť znečisteniu tokov Dunaja, Malého Dunaja a Čiernej Vody, ako aj udržiavanie zdrojov podzemných vôd. V neposlednom rade má projekt za cieľ ďalší rozvoj regiónu, čo nie je bez pitnej vody možné. Celkový rozpočet projektu je 29,8 mil. EUR, z čoho 65% hradí EÚ, 28% vykrýva štátny rozpočet a 7% Západoslovenská vodárenská spoločnosť, obce sú v tomto prípade bez finančnej záťaže. Keďže bola žia-dosť o pridelenie financií na projekt podaná skôr ako prijatá vyššia ponuka zhotoviteľa stavieb, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. hradí z vlastných zdrojov ešte ďalších 12,8 mil. EUR, čo je rozdiel medzi prijatými finančnými prostriedkami a finančnými nárokmi na realizáciu projektu. Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu inzerátov. A hirdetések tartalmi és nyelvtani helyességéért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

16 Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu inzerátov. A hirdetések tartalmi és nyelvtani helyességéért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Muhi Béla összefoglalója A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében tizedik alkalommal rendezte meg a Ribár Béla

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

10. Kárpát-medencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság

10. Kárpát-medencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság 10. Kárpát-medencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság Karpatiasport polgári társulás és az Aranycsapat alapítvány 2012 június 6-án rendezte meg a 10. Kárpátmedencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság felvidéki

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300

tűzött, (/ízen át. Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300 tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds. 60-901 Jászberényi Nyomda 300 SO órától SAS TENGERALATTJÁRÓ 1939-ben a háború kitörésének napjaiban lejátszódó drámai történet, egy lengyel tengeralattjáró

Részletesebben

Ekecsi - Apácaszakállasi

Ekecsi - Apácaszakállasi Ekecsi - Apácaszakállasi H í r a d ó A KÖZSÉGI HIVATAL INGYENES TÁJÉKOZTATÓJA I. Évfolyam 4. Szám 2003. NOVEMBER A z év vége közeledtével szeretném Önöket tájékoztatni a faluban és az önkormányzatban zajló

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A társadalmi és civil szervezetek,

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

6. Karácsony előtt dr. Sztakó József ellátogatott az óvodákba, ahol Minden évben a karácsonyi koncerten kerül kiosztásra a Tótkomlós ifjú tehetsége díj. A fiatalokat a helyi oktatási a Képviselő-testület

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott ország-ismereti rendezvény. A lelkes diákok csapatokban mérhették

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

a fák táncra állanak.

a fák táncra állanak. 2015. április 10-én ismét a költészet parkjává alakul a KÖSZI előtti tér. A Költészet Napja Kőbányán ebben az évben is olyan különleges rendezvény lesz, amelyre érdemes jelentkezni gyerekeknek és felnőtteknek

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

1. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának a december 2-án megtartott alakuló üléséről

1. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának a december 2-án megtartott alakuló üléséről 1. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának a 2014. december 2-án megtartott alakuló üléséről Jelenlevők: a csatolt jelenléti ív szerint. 1. Az ülés megnyitása Az ülést Bárdos Gábor, a város polgármestere

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek Benei Hírmondó IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati hírek Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést

Részletesebben

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ Társrendezők Szepsi Városi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Szepsi

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2014. évről A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben