Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes A TARTALOMBÓL: az ügyben az itt élőktől. Megfosztották valós szimbólumaitól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes A TARTALOMBÓL: az ügyben az itt élőktől. Megfosztották valós szimbólumaitól"

Átírás

1 XIX. évfolyam 4. szám április Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Jézus Somorjára látogat A mennyország sajtóosztálya hivatalosan is megerősítette a hírt, miszerint Jézus Krisztus húsvétkor Somorjára látogat. Érkezésének célja, hogy......szemügyre vegye a Felső-Csallóköz szívében élők ünnepi szokásait Az Írás megemlíti, hogy az eredetileg meghatározott húsvéti hagyományokat az itt élők önkényesen megváltoztatták. Megfosztották azt rendeltetéséből adódó legfőbb motívumától, amely nem más, mint AZ EMBER MEGVÁLTÁ- SÁÉRT ÖNMAGÁT FELÁLDO- ZÓ ISTEN SZERETETE, AMELY LEGYŐZTE A HALÁLT A FELTÁ- MADÁS ÁLTAL. Kisajátították a maguk kívánsága szerint, hogy tobzódásukra alkalmat találjanak. A FELTÁMADÁS méltóságát egyenesen sérti a részegség és a fékevesztett tombolás, amely ezen a vidéken húsvét alkalmából zajlik. A közlemény fájlalja, hogy ezáltal jellegtelenné és értelmetlenné válik a KERESZTYÉN ÜNNEP, hiszen nemcsak beleolvad a hétvégi szórakozások forgatagába, hanem egyenesen meggyalázza és kigúnyolja az eddigiekben tapasztalt magatartás. A MEGVÁLTÓ személyesen szeretne tájékozódni az ügyben az itt élőktől. Megfosztották valós szimbólumaitól az ünnepet, a figyelem középpontjába pedig Isten országától idegen, termékenységkultuszokból származó formák kerültek. Idézet a közleményből: A halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy megygyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett, aki áldott mindörökké. (az Írás 171. oldala) A húsvéti hagyományok megváltásra utaló szimbólumait felcserélték a természet imádatát az önmagától megújuló természet, a létező mindenségben rejlő őserő, az emberben megbúvó istenség tanító képekkel és formákkal....részt vegyen a szerveződő egyházi rendezvényeken A közlemény kiemelten foglalkozik a történelmi keresztyén /keresztény egyházak és a kis felekezetek rendezvényeivel, amelyek iránt különös érdeklődést mutat a Megváltó. Külön megjegyzi, hogy Isten országában eltörölték az Y általi megkülönböztetését a gyülekezeteknek. Ezentúl a KRISZTUSBAN HÍVŐ és a KRISZTUSBAN NEM HÍVŐ megnevezéseket javasolja használni, amely címkék kell, hogy meghatározzák a katolikus, az evangélikus, a református, a jehovista, a szabad keresztyén, a zsidó és egyéb összes többi vallást vagy felekezetet. Az Írás konkrétan elhatárolódik minden mástól, amit vagy akit Jézus Krisztus helyébe közbenjáróként vagy földi helytartóként emelt az egyházi hagyomány. Idézet: Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk csak Jézus Krisztus! (az Írás 138. oldala) Megjegyzi továbbá, hogy a hit gyakorlásának módja túlságosan is a formára összpontosít, és elmarasztalja a merevséget, amelyet a kényelem miatt öltött magára több közösség. Mindezek által pedig felhívja a figyelmet a Szent Lélek általi szabadságra, amely legfőbb jellemzőként kell, hogy meghatározza a Jézus Krisztus nevét szájukra vevő, húsvétot tartó felekezetek ünneplését. A Messiás személyesen vizsgálja majd meg e tekintetben a városunkban élő egyházi csoportosulások szertartásait. (Folytatás a 3. oldalon) A TARTALOMBÓL: A valódi jó pásztor 6. oldal A napokban ünnepelte szeretett lelkiatyánk 80. születésnapját. Mi, a somorjai és a környező falvak hívei szeretnénk neki megköszönni mindent, amit értünk ennyi év alatt tett. A tavalyi év legeredményesebb sportolói - SPORTGÁLA oldal Somorja város önkormányzatának sport- és ifjúsági bizottsága minden év első negyedében megrendezi a sportgálát. Az idei rendezvényen színpadra lépett két aranylábú fiatal labdazsonglőr, a dunaszerdahelyi Szipőcs József és a somorjai Szelle Attila is. Ezt az újságot a D. A. CZVEDLER Kft. ingyenesen terjeszti.

2 2 AKTUÁLIS ÁPRILIS Fiatal és idős egyaránt szívén viseli az ország sorsát... Tóth Ilona felvételei az elnökválasztás első fordulójának pillanatait örökítették meg Domsitz Károly polgármester március 24-én köszöntötte azokat a polgártársainkat, akik a hónap folyamán töltötték be 70., 75., 80., 85., 86. és ennél több életévüket. Az ünnepeltek a rendszeresen megrendezett összejövetelek alkalmával elbeszélgetnek egymással, élénken érdeklődnek a városban történő események iránt, és kérdések egész sorával halmozzák el a polgármestert Március 28. a pedagógusok napja. Az ez alkalomból március 27-én tartott rendezvényről bővebben következő számunkban olvashatnak A Csemadok somorjai alapszervezete évzáró taggyűlésének résztvevői. Bővebben a 4. oldalon A napokban megjelent Judita Kaššovicová somorjai trilógiájának harmadik kétnyelvű kötete, ismét két CD-vel. A verseket Turtev Juraj & Blues Club zenésítette meg. A CD-n vendégként szerepelnek Halčáková Slávka, Kiss Bernadett és Kovács Koppány. A könyv megvásárolható a somorjai Panta Rhei könyvesboltban

3 ÖNKORMÁNYZAT ÁPRILIS 3 Jézus Somorjára látogat (Folytatás az 1. oldalról)...részt vegyen családi alkalmakon A közlemény különös hangsúlyt helyez azon megállapítására, hogy a CSALÁDOK HÚSVÉT- JA az idők folyamán elveszett. A mennyország sajtóosztálya több alkalommal is felhívást tett közzé, hogy a megtalálót jutalomban részesíti, de mind ez idáig senki sem jelentkezett. Mindebből kitűnik folytatja a régiónkhoz intézett üzenet, hogy a próbálkozások erejüket vesztik az utazási irodák kínálta lehetőségeknek és a bevásárlóközpontok akcióinak köszönhetően. Az ily módon kisajátított ünnep szórakozássá, kényeztetéssé változott, ahol nem mutatkozik semminemű szükség a HÚSVÉT valós értékei mélységei és magasságai iránt. Ez a gyakorlat eredményezte, hogy már több generáció identitásában nincs semmilyen nyoma a családok húsvétjának. A közlemény nehezményezi a húsvéti történetek közös, otthoni tanulmányozásának hiányát, a húsvéti rigmusok szinte teljes torzulását, az ünnepkörhöz kötődő énekek hiányát. A mennyországi híradás nem nevezte meg név szerint azokat a családokat, akikhez bebocsátásért zörget majd a Názáreti Jézus. Ez valószínűleg azzal indokolható, hogy a Mester maga helyben választja majd ki a szerencséseket....meglátogassa a KÉTEL- KEDÉS, a HITETLENSÉG és a TAGADÁS által megfertőzött embereket Az Isten Fia különleges gyógyszercsomagot hoz magával látogatása alkalmával az évtizedek során megfertőződött beteg emberek életminőségének megújítására. A készítményeket ingyenesen osztja majd szét a Mester. Az érdeklődők számára bemutatót tart a gyógyító hatású szerek előállításáról, amelyek feloldozzák a bűn terhétől a lelket, újjáteremtik a legyengült lelkiismeretet, megújítják az emberi természetet, feloldják a haragot és a megkötözöttséget, megszabadítják az embert az alkohol, a kábítószer, a szerencsejáték fogságából, megszüntetik a halál miatti félelmet természetesen mellékhatások nélkül. Majd Jézus látogatást tesz a fertőzöttek között, akik a múlt rendszerből visszamaradt és visszatartott ateizmus már mutálódott változataitól fertőződtek meg. A kételkedést, a hitetlenséget és a tagadást egyéni igények szerint, kérésre maga szünteti meg a beteg szervezetben. A gyógyhatású készítmények a mennyországi biológia-tudomány kortalan vívmányai, a közleményben név szerint találjuk őket: Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. (az Írás 217. oldala) A közlemény záradékában maga Jézus Krisztus hívja fel városunk vezetőinek, politikusainak, üzletembereinek a figyelmét a MENNYORSZÁG- GAL való diplomáciai kapcsolatok ápolásának fontosságára. Mind ez idáig semmilyen hivatalos közeledés nem történt a MENNYORSZÁG felé, ami ha nem változik, akkor a jelenlegi állapot a két fél közötti kapcsolat teljes elhidegüléséhez vezethet. Megfelelő alkalmat lát a Megváltó a viszony javítására az elkövetkező HÚS- VÉTKOR. Kér, hogy éljünk a kínálkozó lehetőséggel, hiszen a tervezett látogatásakor még nem VILÁGBÍRÓKÉNT jelenik meg (aki eljön ítélni eleveneket és holtakat), hanem élő Úrként, akinek a jóindulatában eddig sem csalódhattunk. A közlemény a következő szavakkal zárul: Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram, Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen. (az Írás utolsó oldala) György András református lelkész, megbízott mennyországi szóvivő Tavaszi nagytakarítás A városi képviselő-testület környezetvédelmi szakbizottsága meghívja Somorja minden kedves lakosát, akinek szívügye a tiszta és szemétmentes környezet, a 2. tavaszi nagytakarításra, amely április 18-án, szombaton 8.30 órai kezdettel kerül megrendezésre. Az érdeklődők a városháza II. emeleti 9-es számú irodában vagy az es telefonszámon tájékozódhatnak munkaidőben. Lelkes közönség A somorjai Gandhi Roma Polgári Társulás Sipos Károly elnök vezetésével első ízben rendezett műsoros délelőttöt a helyi óvodák részére a városi hivatal oktatási szakosztályával együttműködve. A városunkban működő kilenc óvoda közül csaknem mind képviseltette magát a rendezvényen. A városi művelődési központ színháztermének nézőterét és színpadát egyaránt az óvodások töltötték meg. A kis szereplők az óvónénik vezetésével mindent megtettek azért, hogy lekössék nézőtéri társaik figyelmét. Olyan műsorszámokat adtak elő, amelyekbe a kis nézők is bekapcsolódhattak, az ismert versikéket, dalocskákat, mondókákat együtt énekelhették, Nagy sikert arattak fellépésükkel a tejfalui óvodások szavalhatták a szereplőkkel. A nézősereget a modern táncok előadásakor felhangzó zene is magával ragadta, a gyermekek lelkes tapsa még aktívabbá tette a szereplőket. A jó hangulat tehát nem maradt el. Sipos Károlytól megtudtuk, hogy a társulás legközelebbi rendezvényére, a már hagyományos alapiskolai műsor bemutatására április 17-én kerül sor, szintén a városi művelődési központban. (ti) Kedves Olvasóink! Elnézésüket kérjük, hogy márciusi számunkban ismét garázdálkodott a nyomda ördöge. Újságunk 3. oldalán, ahogy azt észrevették, hiányzik néhány betű, így a szavak olvashatatlanná váltak. Sajnálatos módon épp a nevekben történt a legtöbb hiba, ezért az érintettek elnézését is kérjük. A Tisztelt Pedagógusok! című köszöntő vége az alábbi: Domsitz Károly, Somorja város polgármestere és Hecht Anna, oktatási szakosztály. A Postaládánkból cím alatt közölt elektronikus levél írói: Varga István és Edit. A Hiányzik parkolóhely című cikkben is hiányos Nagy József és Bittera István neve. A hibákért még egyszer elnézést kérünk! A szerkesztőség

4 4 KULTÚRA ÁPRILIS Szüreti ünnepség helyett Szent István Napokat szervez a Csemadok Március első vasárnapján a Csemadok megalakulásának 60. évfordulója jegyében zajlott a szövetség somorjai alapszervezetének ünnepi évzáró gyűlése. Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke is megtisztelte jelenlétével Somorja városát. Jelen volt a dunaszerdahelyi területi választmány alelnöke, a nagymegyeri Varga László, a választmány titkára, Lázok Attila és a művelődési intézet igazgatója, Huszár László is. Képviseltették magukat a környező falvak alapszervezetei, az ünnepség tehát Felső-Csallóköz rangos eseményévé nőtte ki magát. Hrubík Béla a nagy múltú szervezetet méltatva elismerően szólt az alapítókról és azokról a tevékeny tagokról, akik a felvidéki magyarság megmaradása érdekében tevékenykednek. Varga László, a dunaszerdahelyi területi választmány elnöke az ifjúsági program kidolgozását sürgette, és arra figyelmeztetett, hogy a járásban sok faluban kell újraéleszteni a kulturális szervezet tevékenységét. Bárdos Gábor alpolgármester Somorja önkormányzata nevében nagyra értékelte a Csemadok öntevékeny munkáját vársunkban, és a városi önkormányzat részéről további támogatásról biztosította a szervezet tagságát. Nagy Péter, a Csemadok somorjai alapszervetének elnöke az elmúlt év eseményeit értékelte. A hagyományos rendezvények sikeres megvalósítása mellett kiemelte a művészeti csoportok színvonalas és rendszeres tevékenységét. Az eredményekről a közönség is meggyőződhetett, hiszen a kultúrműsorban fellépett a Csali gyermektáncegyüttes Valacsay Franciska és Nagy Myrtill irányításával, a Híd vegyes kar Hecht Anna vezényletével és a Csalló népművészeti együttes, amelynek Keresztes Róbert a vezetője. A műsorban Botló Viktória, a Corvin Mátyás Alapiskola diákja verset mondott, Kovács Koppány pedig rockoperákból énekelt részleteket. Pogány Erzsébet ismertette annak a levélnek a tartalmát, amelyet a Csemadok helyi vezetői a Szlovák Rádió igazgatójának és tanácsának írtak a Pátria Rádió ügyében, hiszen február 2-ától Somorján és környékén nem fogható a közszolgálati rádió magyar adása. Felháborítónak nevezte, hogy a rosszul előkészített változtatás miatti panaszra a rádió programigazgatója cinikusan azt válaszolta, hogy szerinte Somorján gond nélkül fogható az adás, miközben ennek semmi valóságalapja nincs. Dr. Fóthy János, a Somorja és Vidéke Kulturális Társulás elnöke hiányolta a kétnyelvűség elvének következetes betartását városunkban. Más felszólalók is csatlakoztak a véleményéhez, nehezményezték, hogy a köztársasági elnöki választásra vonatkozó tudnivalókat is csak szlovákul kapták meg a polgárok. A tagság döntött a 19 tagú vezetőség összetételéről és arról, hogy a Csemadok dunaszerdahelyi területi konferenciáján a somorjai szervezetet hat küldött fogja képviselni: Nagy Péter, Pogány Erzsébet, Hecht Anna, Kotiers Mária, Mezei Adél és Valacsay Franciska. A Csemadok somorjai szervezetének évi tervei közt szerepel, hogy az augusztus 20-a körüli héten Szent István Napokat szervezzenek, és a szüreti ünnepség helyett új hagyományt teremtsenek városunkban. Úgy vélik ugyanis, hogy az időjárás viszontagságai miatt az utóbbi években sorozatban kárba veszett az egynapos szüreti ünnepség szervezésére fordított energia, ráadásul a szüretnek, a bortermelésnek sincs már olyan jelentősége a környékünkön, mint néhány évtizede. Sajnos, a Pomléban lévő amfiteátrum is nagyon rossz állapotban van. A színpad felújítása szerepel a város fejlesztési programjában, de addig méltatlan körülmények közé nincs értelme nagyszabású rendezvényt vinni a Pomléba. Augusztus 15- e, Nagyboldogasszony napja a somorjai templomi búcsú napja, augusztus 20-át pedig már több éve megünneplik a somorjaiak. Ezért több más szervezettel együtt, mint például az Önkéntes Tűzoltó Testület, az Immortal Alapítvány és a kultúrház, idén augusztus 15-e és 20-a között kerülne sor a Szent István Napok megszervezésére. (pog) Március 15. üzenete: Merjünk nagyot álmodni! Az 1848/49-es magyar szabadságharcra való megemlékezés idén is a Pipagyújtó emlékműnél zajlott. Az ünnepség a somorjai önkéntes tűzoltótestület fúvószenekarának fellépésével, valamint a somorjai és tejfalui alapiskola műsorával kezdődött. Bauer Győző akadémikus, a Csemadok egykori országos elnöke ünnepi beszédében a történelmi események felidézése mellett rávilágított a szlovákiai magyar közösség mai gondjaira és tennivalóira. Mit kívánhat ma a szlovákiai magyar nemzet? tette fel a kérdést Bauer Győző. Esélyegyenlőséget és azonos jogokat. Nem csupán azonos kötelességeket! Részvételt, beleszólási és irányítási lehetőségeket a hazai és európai politikába. Lehetőséget arra, hogy érvényesítse helyi érdekeit a gazdaságban, saját felvirágoztatását. Nem a mások rovására, de nem is a maga kárára. Lehetőséget a szellemi élet gyarapítására. A szabadon szálló, az anyanyelvükön éneklő madarak szabadságát, a szülőföldön való megmaradás és boldogulás szabadságát. Mindehhez kell, hogy legyen elszántságunk és bátorságunk, hogy hittel ne csak álmodjuk a szó igazságát, de valljuk is, és tegyünk is érte, hogy beteljesüljenek a forradalom költőjének szavai: Habár felül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz az úr! Hogy merjünk álmodni újat, és tenni nagyot előre mutatót... Az 1848-as honvédek emlékére állított emlékmű talapzatához sokan elhelyezték a megemlékezés koszorúit és virágait. Többek közt a Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövetségének nevében Berta Gábor titkár, Somorja város nevében Bárdos Gábor alpolgármester és Bauer Győző, az MKP somorjai a l a p s z e r v e - zete nevében Élesztős Pál és Mezzei Márta, Bauer Győző akadémikus a Csemadok somorjai alapszervezetének nevében Nagy Péter és Pogány Erzsébet, a tejfalui alapszervezet nevében Bánky Gyula és Sándor Tibor, a Madách Imre Gimnázium nevében Óváry Péter és Trencsík János, Tejfalu lakóinak nevében Nagy József és Kovács Béla önkormányzati képviselők, Nagypaka képviseletében Varga Sándor, Csallóköztárnok nevében Lengyel István és Horváth József, Sárosfa képviseletében Földváry Terézia és Végh Erzsébet, a Fórum Intézet nevében Tóth Károly és Végh László, valamint a somorjai és a tejfalui iskolások és számos magánszemély. Az ünnepség az esti órákban az Insomnia reborn és a Madách Imre Gimnázium diákjainak zenés-verses összeállításával zárult. (ti) Kiss Gibbó Gábor felvétele

5 KÖZÉLET ÁPRILIS 5 Az elmúlt 30 év legnagyobb forgalma A Dunaszerdahelyi járás Jednota Coop üzletei ban az elmúlt harminc év legnagyobb forgalmát érték el, tudtuk meg Kulcsár Lajos járási elnöktől a somorjai felügyelőbizottság évzáró taggyűlésén. A járás 69 üzletének forgalma tavaly csaknem 1 milliárd 300 millió korona volt. Az elért eredmények bizakodással töltöttek el. Azt hittük, hogy 2009-ben már nem érhet bennünket meglepetés, mégis ez történt mondta az elnök. A Jednota-üzletek forgalma januárban még több mint 3 millió 4 ezer euró (90,5 millió korona) volt, februárban viszont már csak alig 2,94 millió euró (88,5 millió korona). A csökkenést elsősorban az okozta, hogy sokan déli szomszédainkhoz járnak vásárolni. Felhívta a figyelmet a törzsvásárlói kártyákra, s arra kérte a Jednota-tagokat, próbáljanak meg új kártyatulajdonosokat szerezni, mert így nagyobb a valószínűsége annak, hogy az emberek a szövetkezet üzletláncaiban vásárolnak. Erre azért is szükség van, hogy tartani tudják a foglalkoztatottsági szintet, a jelenlegi 484 alkalmazottból ne kelljen egyet sem elbocsátani. Méry Lajos, a somorjai felügyelőbizottság elnöke a helyi viszonyokról számolt be. Megtudtuk tőle, hogy a szövetkezet az öreg áruház épületén felújításokat végzett, miközben további komoly problémák is felmerültek (villanyhálózat, fűtés). Igaz, az épület öreg, teljes felújítást igényelne, de megfontolandó az eladás lehetősége is. A tejfalui üzlet üzletvezető hiányában augusztustól október közepéig zárva volt. Az év elején felújításra került Somorján Méry Lajos, a Jednota Coop somorjai felügyelőbizottságának elnöke ismerteti a tavalyi tevékenységet. Tőle balra: Kulcsár Lajos járási elnök, Pogány Erzsébet és Bárdos Gábor alpolgármester a Fő utcai üzlet, november 19-én pedig a Wega üzletközpontban nyílt meg egy új szupermarket. Az üzleteket ban az új logisztikai raktáron keresztül látták el áruval, így az áruellátás a kezdetben nem volt mindig zökkenőmentes, az új rendszert tanulni kellett. Bárdos Gábor, városunk alpolgármestere arra kérte a szövetkezet vezetőségét és tagjait, hogy továbbra is tartsák meg jó kereskedői módszereiket. Példamutatónak nevezte a Jednota-üzleteket, amelyekben a kétnyelvűséget is figyelembe véve kellő színvonalú a vásárlók tájékoztatása. A Jednota-üzletek egyik legkritikusabb pontjának a zöldségés gyümölcsellátást nevezte, tolmácsolva ezzel a vásárlók véleményét. Kép és szöveg: Tóth Ilona Éljünk az adott lehetőségekkel Évzáró taggyűlést tartott a Szlovákiai Nyugdíjasok Szövetségének alapszervezete, amely már tizenkét éve működik városunkban. A tavalyi év tevékenységét Kopál Irén elnök vázolta. Megtudtuk, hogy a szervezet tagjai rendszeresen hétfőnként találkoznak a Pomléi úti klubban. Kávé, üdítő, esetleg egy kis uzsonna elfogyasztása mellett Kopál Irén, a Szlovákiai Nyugdíjasok Szövetsége somorjai alapszervezetének elnöke ismerteti a múlt év tevékenységét elbeszélgetnek egymással, elmondják ügyes-bajos dolgaikat, de részt vesznek kirándulásokon is, ünnepi összejöveteleket szerveznek, egyszóval igyekeznek időskori napjaikat aktívvá, színessé, vidámmá tenni. Tavaly egyhetes kiránduláson vettek részt Ólublón, jártak a nagymegyeri termálfürdőben és Győrben, ellátogattak Modorba a szüreti ünnepségre, megemlékeztek az idősek hónapjáról, megszervezték a Mikulás-napi és karácsonyi ünnepséget és első ízben tartottak szilveszteri ünnepséget is, igaz, egy nappal korábban, december 30-án, de a hangulat annál fergetegesebb volt. A szervezet járási szintű rendezvényeiről Somogyi Bálint járási elnök szólt. Tőle megtudtuk, hogy az eddigi szokásoktól eltérően idén októberben három helyszínen, Nyárasdon, Siposkarcsán és Légen szerveznek baráti találkozót. A három rendezvényre azért van szükség, mert olyan nagy az érdeklődés, hogy a két helyszín már kevés. A járási elnök elmondta azt is, hogy a nyugdíjasok állami dotációval kirándulhatnak hazánk szépséges tájaira, mint például Tatranský Jánba, Tatranské Matliareba stb. Az énekkarok fesztiválját ezúttal már 11. alkalommal rendezik meg, ha minden jól megy, akkor 2009-ben kerületi fesztivált is tartanak. Nyugdíjasaink számára adott a lehetőség arra, hogy aktív társadalmi életet éljenek, a rendezvények egész sorából pénztárcájukhoz mérten válogassanak. De így van ez rendjén, mert az élet minden korban szép, főleg akkor, ha élünk is az adott lehetőségekkel. Kép és szöveg: Tóth Ilona A Kiss házaspárnak, Csabának és Suzanne-nak köszönhetően március 12-én megnyílt a somorjai zsinagógában az Üzenet a múltból című vándorkiállítás, mely Anna Frank zsidó származású német lány naplóján keresztül bemutatta a holokauszt borzalmait. A tárlat március 27-ig volt megtekinthető

6 6 KÖZÉLET ÁPRILIS A 80 éves Barcsek Sándor somorjai katolikus esperest köszöntjük A valódi jó pásztor Ha a somorjai katolikus egyházközségre gondolok, eszembe jut a csodálatos barokk templom, az emberek, ismerősök, akik nap nap után eljárnak a szentmisékre, a hitoktatók, a fiatalok kis csoportja, amely itt működik, de legfőképpen az esperes úr, aki már negyvenhárom éve kezében tartja közösségünk ügyeit. Negyvenhárom év hosszú idő, egy élet fele. Az Úr akaratából esperes urunk már ennyi éve működik eredményesen városunkban Barcsek Sándor március 16-án született egy kis faluban, Barton, Párkány közelében. Néhány nappal születése után szülei megkereszteltették. Kisgyermekkora óta az oltárnál segédkezett, ministrált. Ez hatással lett egész életére. Szorgalmas, ügyes diák volt, az elemi iskola elvégzése után gimnáziumba jelentkezett. Felvették a komáromi Bencés Gimnáziumba, melynek színvonala országszerte ismert volt. Tanárai jó példájukkal hatottak a serdülő fiatalok fejlődésére. Itt kezdett kialakulni Sándor atya papi hivatása is. A szünetek nagy részét Gútán, pap nagybátyjánál töltötte. Itt kóstolt bele igazán a plébániai életbe. A negyedik osztály elvégzése után szemináriumba jelentkezett, Esztergomba. Erőt, vigaszt mindig a csendes szentségimádásokból merített. A háború alatt a szemináriumban nagyon nehéz körülmények uralkodtak. Az épület egyik felét elfoglalták az orosz katonák, még az ebédlő felét is át kellett nekik engedni. Az Úr többször is próbára tette, hogy hivatását komolyan gondolja-e től Esztergomot határ választotta el otthonától, így ha az ünnepekre, szünidőre haza akart jönni, illetve vissza akart térni a szemináriumba, társaival együtt át kellett szöknie a határon. Hol az Ipolyon, hol a Dunán. Ez a veszélyes vállalkozás öt évig tartott ban a kispapok fele elhagyta a papneveldét. A példa rá is hatott, felmerült benne, hogy ő is kövesse társait. De Istennek hála, hivatása erősebbnek bizonyult, és maradt. Két évvel később aztán nagy változás történt. A felvidékieknek a kormány megígérte, nem lesz gond a külföldi továbbtanulással. Így hazajöttek. Útlevelüket elvették, és ősszel a diákok csak alig egy tizedének engedték meg a magyarországi tanulást. Nem volt mit tenni, néhány barátjával Pozsonyba indultak, hogy fölvennék-e őket a szemináriumba. A nyelvvel nem volt komolyabb baj, mert az előadások nagy része latinul folyt, a tanárok pedig tudtak magyarul is augusztus 3-án szentelték pappá. Felszentelése után Komáromba, egykori diákvárosába helyezték. Fiatalos lelkülettel fogott pasztorációs munkájába. Sok volt a hittanos, gyónó. Különös figyelmet szentelt a prédikációinak, melyek még ma is nagyon mélyek, átgondoltak. Gyakran alkalmaz példákat, idéz neves költőktől, íróktól ban áthelyezték Pozsonyba, ahol a Szent Márton-dóm káplánjaként működött. Itt főleg a magyar szentmiséket végezte. Fél év után elkerült Diószegre, majd rövid időn belül Lévára küldték. Első plébániáját 1960-ban kapta, mikor kinevezték plébánosnak Misérdre (Dunajská Lužná). Nagyon kevés magyar ajkú élt itt, az istentiszteletek nagy része szlovákul folyt. A hatóságok ekkor már nyíltan felléptek az egyház ellen, Misérd sem volt kivétel ben áthelyezték Perbetére. Fél év alatt sikerült a plébániára bevezetni a vizet és felújítani az eddig nem használt emeletet is ban Somorjára került, jelenlegi állomáshelyére. Az esperes úr városunkban és a hozzánk tartozó filiálisokon is nagyon sok mindent tett. Felújíttatta, megjavíttatta a templomokat ben elkezdődött a somorjai plébániatemplom felújítása is. Fokozatosan restaurálták a freskókat, az oltárokat, az orgonát és a tetőt. S ami még ezeknél is fontosabb, életének eddigi papi tevékenységét a hívek lelki üdvösségéért végzett munkának szentelte. Az esperes úr mindig példaként áll előttünk. Szentmiséről soha sem késett. Gyakran emlegette, ha csak egyetlen percet is késne, hatvan embernél az egy perc egy órát jelentene. Szívén viselte hívei lelki életét, szükségleteiket, problémáikat. A nehéz időkben is vállalta, hogy hittant tanít néhány gyermeknek az iskolai hittanon kívül is, nehogy mint hívő egy is elveszszen közülük. Tette ezt, mint a jó pásztor. Mindenki valódi lelki támaszt talált benne. A hívek gyakran fordultak hozzá komoly problémákkal, mert tudták, ő vigaszt, segítséget Barcsek Sándor esperes úr (jobbra) mellett a március 17-i hálaadó szentmise főcelebránsa, Horváth Károly atya tud nyújtani. Sokat látogatta a betegeket, hogy felkészíthesse őket a Krisztussal való találkozásra. A napokban ünnepelte szeretett lelkiatyánk 80. születésnapját. Mi, a somorjai és a környező falvak hívei meg szeretnénk neki köszönni mindent, amit értünk ennyi év alatt tett. Mindent, amit viszonozni, de talán még megköszönni sem lehet. Hiszen őáltala váltunk mi is önmagunkká. Kérjük a Jó Istent, tartsa meg soká erőben, egészségben, hogy továbbra is vezethesse egyházközségünket. Isten éltesse! Bošňák Mária

7 KÖZÉLET ÁPRILIS 7 P Á L Y Á Z A T O K! Somorja Város a 2003/596 számú az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló SZNT-törvény 4. -a és a 2003/552 számú a közösség érdekében végzett munkáról szóló SZNT-törvény alapján p á l y á z a t o t h i r d e t Az esperes úr az oltárnál neveltjeivel, Myjavec Pál egyházgellei plébánossal (baloldalt), Jankó Gábor felbári plébánossal (jobboldalt) és a szintén az ő plébániájáról származó papnövendékkel, Nagy Tiborral (az esperes úr jobb oldalán) Március 17-én, kedden nagyszabású hálaadó szentmisét tartottak a Nagyboldogasszonytemplomban Barcsek Sándor esperes úr 80. születésnapja és somorjai lelki szolgálatának 43. évfordulója alkalmából. A rekollekcióval egybekötött öszszejövetelen megjelentek az esperes úr paptársai, az évek során a keze alatt működő káplán urak nagy része, és jelen volt Koller Gyula atya, pápai prelátus (a somorjai paplak építtetője) is, aki Barcsek esperes úr elődje volt a somorjai plébánián. Hosszú sorban vonult be a vendég atyákból álló díszmenet a főbejáraton a jelen levő hívek sorfala között. A szentmisét több paptestvér közösen celebrálta, miután az esperes úr köszönetet mondott valamennyiüknek és a híveknek a megjelenésért. A prédikációban Horváth Károly atya méltatta az esperes úr lelkipásztori tevékenységét. Az oltártestvérek gyűrűjében a sekrestye bejáratánál A születésnapi ünnepségsorozat vasárnap, március 22-én folytatódott. A reggel fél 10-kor kezdődő szlovák nyelvű szentmisén a szlovák hívek, a 11 órakor kezdődő szentmisén a magyar hívek köszöntötték fel az esperes urat születésnapja alkalmából. A munkásságát méltató cikkek jelentek meg a Katolícke noviny és a Remény című katolikus lapokban. Igazi ünnepi hangulat töltötte be a templomot a vasárnapi nagymisén. Ekkor érződött igazán az a megbecsülés és szeretet, amelyet a somorjai és környező falvak hívei éreznek az esperes úr iránt. A templomi gyermekénekkar és a Híd vegyes kar énekével emelte a szertartás ünnepélyességét. Az ünnepi szónok Bodó Zoltán volt, Myjavec Pál és Jankó Gábor mellett az a harmadik lelkiatya, aki Barcsek esperes úr keze alatt készült fel a papi hivatásra. Beszédet mondott Bugár Béla parlamenti képviselő, az esperes úr egykori ministránsa, aki fontos közéleti szereplése idején is mindig hálával gondol lelki vezetőjére. Virágcsokrokkal és ajándékokkal köszöntötték az esperes urat a plébánia dolgozói, valamint a hívek nevében Kovács Lászlóné Pósfay Gizella. Lapunk olvasói nevében mi is csatlakozunk a jókívánságokhoz. Isten tartsa meg az esperes urat jó erőben, testi-lelki egészségben még nagyon soká! K. Cséfalvay Eszter Parák László csallóközcsütörtöki plébános felvételei az alábbi oktatási intézmények igazgatói tisztségének betöltésére a július 1-jétől kezdődő időszakra: Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola (Somorja, Halász utca 1093/2.) és Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola (Somorja, Park utca 49/4.) Pályázati feltételek: szakmai képzettség, megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma évi 41. számú módosított rendelete értelmében, legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat, az első kvalifikációs vagy az annak megfelelő vizsga letétele a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma évi 41. számú módosított rendelete értelmében (a Corvin Mátyás Alapiskola esetében), erkölcsi feddhetetlenség. A jelentkezéshez csatolandó iratok: jelentkezőlap, a képzettséget igazoló hitelesített okirat, erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi), életrajz, a pedagógiai gyakorlatot igazoló okirat, a munkavégzésre való alkalmasságot bizonyító orvosi igazolás (vagy becsületbeli nyilatkozat), az iskola irányítására, fejlesztésére vonatkozó írásos tervezet, a pályázaton részt vevő személy beleegyezése, hogy személyi adatai felhasználhatók a 2002/428 számú, a személyi adatok védelméről szóló SZNT- törvény 7. -ának 1. és 2. bekezdése alapján. A jelentkezést a megfelelő bizonylatokkal együtt a Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola esetében május 6-ig, a Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola esetében pedig április 29-ig kérjük eljuttatni az alábbi címre: Mestský úrad Városi Hivatal Hlavná Šamorín A borítékon tüntessék fel: Pályázat Magyar tannyelvű alapiskola, illetve Pályázat Művészeti alapiskola

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes XX. évfolyam 5. szám 2010. május Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Megújul a szabadtéri színpad A Hainburg Somorja 2012, a turizmus fejlesztését támogató, Európai Unió által dotált program keretében

Részletesebben

Napirenden Somorja energetikai koncepciója

Napirenden Somorja energetikai koncepciója XVII. évfolyam 5. szám 2007. május Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2007. április 19-én tartotta ülését a somorjai városi képviselő-testület Napirenden Somorja energetikai koncepciója Az önkormányzat

Részletesebben

Új öregotthon épül Somorján lakóinak nagy része elhagyta

Új öregotthon épül Somorján lakóinak nagy része elhagyta XXIV. évfolyam 3. szám 2014. március Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2014. február 27-én tartotta ülését a városi képviselő-testület A legutóbbi önkormányzati ülésnek nagy hallgatósága volt,

Részletesebben

Dupla aranysávos minősítés a Csalinak

Dupla aranysávos minősítés a Csalinak XXIII. évfolyam 11. szám 2013. november Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Dupla aranysávos minősítés a Csalinak 2013. október 4 6-a között hagyományosan Füleken zajlott a VII. Eszterlánc Gyermek

Részletesebben

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes XXIV. évfolyam 2. szám 2014. február Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Beruházások az adott lehetőségekhez mérten Az önkormányzat legutóbbi ülésén a képviselők megvitatták és elfogadták a város

Részletesebben

tavaszi vásár a fő téren május 16 18. részletes program a plakátokon és a www.samorin.sk honlapon

tavaszi vásár a fő téren május 16 18. részletes program a plakátokon és a www.samorin.sk honlapon XXIII. évfolyam 5. szám 2013. május Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Akinek nem csak a káplánjai köszönhetnek sokat Február elején a Mária Rádió egyik vasárnap esti műsorában beszélgetés hangzott

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes XVIII. évfolyam 1. szám 2008. január Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Boldog új esztendőt, Somorja, boldog új esztendőt, Somorjaiak! Mire e sorok megjelennek, már visszazökkenünk az új év mindennapjaiba,

Részletesebben

2012. január 26-án tartotta ülését a városi képviselő-testület NAPIRENDEN: A KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÜDÜLŐKÖZPONT

2012. január 26-án tartotta ülését a városi képviselő-testület NAPIRENDEN: A KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÜDÜLŐKÖZPONT XXII. évfolyam 2. szám 2012. február Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2012. január 26-án tartotta ülését a városi képviselő-testület NAPIRENDEN: A KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÜDÜLŐKÖZPONT Az önkormányzati

Részletesebben

Testvérvárosi helyett baráti kapcsolat Leiderdorppal A város önkormányzata legutóbbi

Testvérvárosi helyett baráti kapcsolat Leiderdorppal A város önkormányzata legutóbbi XXI. évfolyam 10. szám 2011. október Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN ÜLÉSEZETT A VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET Testvérvárosi helyett baráti kapcsolat Leiderdorppal A város

Részletesebben

Az energiatakarékosság útján

Az energiatakarékosság útján XXIV. évfolyam 5. szám 2014. május Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Az energiatakarékosság útján A legutóbbi önkormányzati ülésen a képviselők jóváhagyták a város közvilágításának korszerűsítéséről

Részletesebben

A LONDONI OLIMPIA STAFÉTÁJA SOMORJÁN

A LONDONI OLIMPIA STAFÉTÁJA SOMORJÁN XXII. évfolyam 5. szám 2012. május Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Skóciából Új-Zélandra gyalogosan NEMES CÉLT SZOLGÁLVA Mindenre akad ember. Hihetetlen, de James Thomas fényképész, újságíró-tudósító

Részletesebben

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes. 2008. október 23-án tartotta ülését a városi képviselő-testület. Név: Cím:

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes. 2008. október 23-án tartotta ülését a városi képviselő-testület. Név: Cím: XVIII. évfolyam 11. szám 2008. november Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2008. október 23-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Új utcák Somorján, készülő utcanevek Tejfalun Újabb három

Részletesebben

Mégis megépül az élményfürdő? Az önkormányzati ülés napirendi pontjainak jóváhagyását

Mégis megépül az élményfürdő? Az önkormányzati ülés napirendi pontjainak jóváhagyását XIX. évfolyam 5. szám 2009. május Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2009. április 16-án ülésezett a városi képviselő-testület Mégis megépül az élményfürdő? Az önkormányzati ülés napirendi pontjainak

Részletesebben

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes XXIV. évfolyam 6. szám 2014. június Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Egy héttel később zajlott a tavaszi vásár Jó döntés volt A május 15 17-re tervezett tavaszi vásár szervezői úgy döntöttek,

Részletesebben

Békés, meghitt, áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

Békés, meghitt, áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! XXIV. évfolyam 12. szám 2014. december Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Békés, meghitt, áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! Olvasónak üdvözlet az Úrban! Veszem a

Részletesebben

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes XVII. évfolyam 12. szám 2007. december Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Egyre inkább fennáll annak a veszélye, hogy népünk számára a karácsony nem más, mint egy újra és újra lejátszódó betlehemes

Részletesebben

KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya

KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2012. július Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya Hol vannak már azok a régi

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok

Karácsonyi gondolatok XVIII. évfolyam 12. szám 2008. december Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Karácsonyi gondolatok Karácsony ünnepe ma már annyira elvilágiasodott, hogy szinte elfelejtjük az ünnep alapgondolatát.

Részletesebben

KÜRTÖS. (Faludy György: Óda a magyar nyelvhez) Közéleti havilap. IX. évfolyam 4. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011.

KÜRTÖS. (Faludy György: Óda a magyar nyelvhez) Közéleti havilap. IX. évfolyam 4. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011. k W r t s Q KÜRTÖS IX. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2011. április Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Szükségünk van húsvétra?! Ünnepek. Gond és készülõdés. Kötelességek, kiadások. Mindannyiunknak más-mást

Részletesebben

Visszatekintő a 2012-es esztendőre!

Visszatekintő a 2012-es esztendőre! SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. JANUÁR 11. Visszatekintő a 2012-es esztendőre! Az elmúlt év sárvári eseményeit, programjait idézzük fel lapunk 6. oldalán

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Karácsonyi játszóház a baptistáknál. Ajándék a mentõsöknek. Egy éve gondozzák a betegek lelkét. Anna könyvesbolt. Várjuk az ünnepeket

Pápa és Vidéke. Karácsonyi játszóház a baptistáknál. Ajándék a mentõsöknek. Egy éve gondozzák a betegek lelkét. Anna könyvesbolt. Várjuk az ünnepeket Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 15. Közéleti hetilap III. évfolyam 45. szám Várjuk az ünnepeket Közeledik a karácsony, a keresztény egyház egyik legnagyobb

Részletesebben

Tisztelt polgártársak!

Tisztelt polgártársak! Ipolyság 2006. január XV. évfolyam 1. szám Ára 8 korona Tisztelt polgártársak! 2006 küszöbén városunk minden lakójának sikerekben gazdag új évet, erőt, e- gészséget, boldogságot, szeretetteljes új évet

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

KÜRTÖS T ÖRVÉNYEK ÉS BÍRÓ/ Á/K. Közéleti havilap. IX. évfolyam 7. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011. július

KÜRTÖS T ÖRVÉNYEK ÉS BÍRÓ/ Á/K. Közéleti havilap. IX. évfolyam 7. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011. július k W r t s Q KÜRTÖS IX. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2011. július Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft A cím megtévesztõ lehet a cikk tartalmát illetõen, de csak olyan mértékig, hogy nem a bírák, bíróságok

Részletesebben

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám ECSEDI HÍRMONDÓ NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI LAPJA XVI. évfolyam 4. szám,,fel nagy örömre ma született, Aki után a Föld epedett." A keresztény emberek számára a karácsony üzenete Isten

Részletesebben