Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök"

Átírás

1 Bevezetés A számítógéppel támogatott oktatás megszünteti a tantárgyak közti éles határokat, integrálni képes szinte valamennyi taneszközt, így az információk nem csak egy érzékszervünkön át jutnak el hozzánk, ami lehetővé teszi az ismeretszerzés sokkal hatékonyabb módját. Egyénileg és csoportosan is biztosítja az aktív tanulási folyamatot. A multimédiás oktatóprogramok használata nem igényel mély számítástechnikai ismereteket, így széleskörű elterjedésükre is lehetőség nyílik. A multimédiát felhasználó tanulás során az ismeretek elsajátítási aránya lényegesen javulhat, miközben a tanulásra fordított idő jelentősen csökken. A hagyományos tanulás során a tanár többnyire az átlagos tanuló tempójában halad, nincs lehetősége folyamatos differenciálásra, így előfordul, hogy a jobb tanulók unatkoznak, a gyengébbek pedig lemaradnak. A számítógépes oktatással elérhető az, hogy a tanuló az elsajátítandó anyagban saját képességeihez, egyéni tempójához mérten haladjon. Az alsó tagozatos Ének-zene Tanterv egészét végigkíséri a Profi-édia Kft. Kiadásában megjelent anó uzsika 1. című CD. A feldolgozáshoz nagy segítséget jelent a címen található anyag, mely átfedi a teljes alsó tagozatos ének-zene tanítást, és részletesen elemzi a anó uzsika témaköreit. Ezen kívül az ének-zenét tanító pedagógusok figyelmébe ajánlott Kokas Klára zenepedagógus honlapja, melyből módszertani segítséget meríthetnek: 1. oldal

2 Tartalom Bevezetés évfolyam... 3 Zenehallgatás... 3 Improvizáció... 4 Zenei ismeretek... 4 Zenei olvasás írás... 6 Hangszín évfolyam... 8 Zenehallgatás... 8 Zenei ismeretek évfolyam Éneklés Zenehallgatás Zenei olvasás-írás Zenei ismeretek évfolyam Éneklés Zenehallgatás Zenei olvasás írás, zenei ismeret Zenei formák Hangszín oldal

3 1. évfolyam 3 Gyermekdalok, rek bemutatása hangsze- Egyéni, kiscsoportos; frontális Zenehallgatás Dinamikai ellentétpárok (halkhangos) megkülönböztetése Alapvető tempókülönbségek (gyors- lassú) összehasonlítása 1-2 perces zenei bemutatás (ismert gyermekdal feldolgozásának) figyelemmel kísérése Hangszínhallás fejlesztése: Embe- ri hangfajták hallás utáni megkü- Hangszerek felismerése hangzás alapján (ritmushangszerek, lönböztetése (gyermek- női- férfi) metallofon, furulya, zongora, hegedű) Zenei karakterek hallás utáni megfigyelése Egyéni, vagy kiscsoportos fel- közös adatmegoldás, dalok felvétele, lejátszása Szoftver: anó uzsika 1. (Profi- édia Kft.) a teremben, (Win95/98) + ; jól látható monitor, vagy kivetítő Szoftver: Játszóház 1. (AUTOEX) a teremben (Win95/98), PI. 16b RA + mikrofon, fejhallga- Szoftver: Az okos játékszoba tó; jól látható monitor, vagy kivetítő (AUTOEX) gép a teremben (Win95/98), PI. 16b RA + mikrofon, fejhallga- tó; jól látható monitor, vagy kivetítő A játékos feldolgozás azokat a gyerekeket is motiválja, akik eddig nem kerültek közelebbi kapcsolatba a zenével. Általánosan fejleszti a hallást, és a komplex zenei képességeket. Fejhallgató alkalmazásával lehetőség nyílik a zavartalan egyéni munkára is. A anó uzsika c. program használatánál név szerint menthetjük az egyéni és csoportos munkát is, így a feladatok megoldása folyamatosan nyomon követhető. 3. oldal

4 Improvizáció Énekes és ritmikus variációs játék elemi ritmusértékek felhasználásával Énekes párbeszéd visszhangjá- ték (névéneklés) Ritmus és dallammotívum sa variálá- 3 Egyéni, vagy kiscsoportos; frontális Hallás, ritmusérzék, komplex zenei képességek. Emellett a szoftverek fokozottan fejlesztik a kreativitást is. Egyéni vagy kiscsoportos fel- adatmegoldás, önálló ritmus és dallamsorok alkotása, visszhangjáték a számítógéppel A számítógép használat sohasem helyettesíti, csak kiegészíti, segíti az élő énektanítást, így az óráknak mindig vegyes felépítésűnek kell lennie. Szoftver: anó uzsika 1. (Profi- édia Kft.) gép a teremben; Szoftver: Játszóház 1. (AUTOEX) gép a teremben (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) gép a teremben (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: Az okos játékszoba (AUTOEX) gép a teremben (Win95/98), PI. 16b RA; Zenei ismeretek Ritmika: Egyenletes lüktetés, mo- 2 Egyéni, vagy kiscsoportos; Egyéni vagy kiscsoportos feltívumhangsúly- ütemsúly, kettes ütem, elemi ritmusértékek (negyed és szünetjelek, páros nyolcad); a ritmusvisszhang-felelgetős; ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel frontális adatmegoldás, önálló ritmussorok alkotása, ritmusfelismerés; ritmusértékek gyakorlása Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) a teremben (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: anó uzsika 1. (Profi- édia Kft.) a teremben (Win95/98); mikrofon, fejhallgató 4. oldal

5 A feladatok fejlesztik a kreativitást, a koncentráló készséget, és a zenei képességeket. A változatos gyakorlatok mélyítik a gyerekek megszerzett tudását. A jól sikerült munkákat érdemes közösen meghallgatni, nagyobb a sikerélmény, későbbiekben fokozódik a motiváció. Előadási: Hangos - halk, piano - mezzoforte - forte (p-mf-f), tempó (gyors- lassú) 2 Hangerő érzékeltetése tárgyak hangjainak bemutatásán keresztül; gyors lassú érzékeltetése állatmozgásokkal. Zenei alapfogalmak tudatosításával a zenei képességek fejlesztése. Frontális új anyag elsajátítás; egyéni, illetve kiscsoportos gyakorlás A frontálisan elsajátított új ismeretek egyéni, illetve kiscsoportos gyakorlása Szoftver: Comenius Logo/ Zeneszerkesztő Hardver: egy számítógép a teremben; vagy (lehetőség szerint) több gép a számítástechnika teremben; a program már Win 3.1-től futtatható Szoftver: anó uzsika 1. (Profi- édia Kft.) a teremben (Win95/98), jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) gép a teremben (Win95/98), PI. 16b RA, jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Ha a számítógépes gyakorlatokat nagymozgásos feladatokkal kombináljuk (pl.: állatmozgások, tárgyak hangjai), még hatékonyabb eredményt érünk el. 5. oldal

6 Zenei olvasás írás A vonalrendszer ismerete, tanult pentaton dallamelemek, szolmizációs szótagok (kézjel, be- tűkotta, hangjegy); elhelyezés vo- nalrendszerben 4 Egyéni Egyéni gyakorlás folyamatos cserével. Szoftver: Comenius Logo/ Zeneszerkesztő Hardver: egy számítógép a teremben; vagy (lehetőség szerint) több gép a számítástechnika teremben; a program már Win 3.1-től futtatható Szoftver: anó uzsika 1. (Profi- édia Kft.) a teremben (Win95/98); mikro- (Win95/98), PI. fon, fejhallgató Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) a teremben, 16b RA; A zenei nevelés fontos része, hogy a gyerekek megismerkedjenek a zenei alapfogalmakkal és azokat gyakorlatban is használni tudják. Ezt segíti elő, hogy a programok az elméleti anyagrészek gya- korlati alkalmazásának gyakorlására is lehetőséget adnak. A Comenius Logo géptermi használata elsősorban azoknak az osztályoknak ajánlott, akik elsőtől tanulnak informatikát. A gépi munkát mindenképpen előzze meg frontális gyakorlás, és bár tanári bemutató nincs a javaslatokban, a konkrét egyéni gyakorlást megelőzheti egy-két tanári példa. 6. oldal

7 Hangszín Ritmushangszerek; gyermek-, női-, férfihang; metallofon, zongora, hegedű, rulya 3 Hangok, hangszerek hangjainak bemutatása Frontális; egyéni A szoftverek új ismeretei fejlesztik a kreativitást, az intelligenciát, és a komplex zenei képességeket. j ismeret elsajátítása san; egyéni gyakorlás fufrontáli- Szoftver: Comenius Logo/ Zene- szerkesztő Hardver: egy számítógép a terem- Szoftver: anó uzsika 1. (Profiben; vagy (lehetőség szerint) több gép a számítástechnika teremben; a program már Win 3.1-től futtatható édia Kft.) a teremben (Win95/98), jól lát- ható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) gép a teremben, (Win95/98), PI. 16b RA, jól látható monitorral, vagy kivetítővel; mikrofon, fejhall- gató Szoftver: Az okos játékszoba (AUTOEX) gép a teremben (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: Játszóház 1. (AUTOEX) gép a teremben (Win95/98), PI. 16b RA; Természetesen, ha lehetőségünk van rá, a tökéletes megoldás a hangszerek élő bemutatása, de mivel többnyire ez csak a furulyánál megoldható, így a számítógép tökéletes segédeszköz. 7. oldal

8 2. évfolyam Zenehallgatás jabb zenei együttesek és felis- mekkar; vonós- fúvós zenekar; hegedű, fuvola, fagott) merése hangzás alapján (gyer- Különböző karakterek, hangma- gasságok hallás utáni megfigyelése Egyszerű zenei kérdés- felelet motívumpár hallás utáni felisme- rése 3 Zenekarok, hangszerek bemutatása, megfigyeltetése Frontális osztálymunka; egyéni, vagy csoportos gyakorlás Az új anyag közös elsajátítása után egyéni, vagy csoportos gyakorlás Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) a teremben, (Win95/98), PI. 16b RA; jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: anó uzsika 1. (Profi- édia Kft.) a teremben (Win95/98), jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: CD-RO Univerzum'98 Legjobb logikai játékok válogatása/keresd a párját/usic emo (Cyberstone) a teremben (Win95/98) 486DX 8b RA, Bővülő zenei ismeretek, bővülő intelligencia. Az önállóan megoldandó feladatok fejlesztik a kreativitást. Az Universum 98 cd memória-játéka differenciálásra is lehetőséget ad, a rövid hangsor-párok felismerése csak kiemelkedően jó hallású gyerekek (felnőttek) számára javasolt. 8. oldal

9 Zenei ismeretek Ritmika: félértékű ritmus és szü- netjel; ritmusosztinato, ritmuská- non; ritmushangszerek Ritmusérzék és hallás fokozott fejlesztése. 5 Egyéni, vagy kiscsoportos; frontális Egyéni vagy kiscsoportos fel- adatmegoldás, önálló ritmusso- ritmusértékek rok alkotása, ritmusfelismerés; gyakorlása Szoftver: Comenius Logo/Zeneszerkesztő Hardver: egy számítógép a terem- Szoftver: A muzsika világa ben; vagy (lehetőség szerint) több gép a számítástechnika teremben; a program már Win 3.1-től futtatható (AUTOEX Süni-suli) gép a teremben, (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: anó uzsika 1. (Profi- édia Kft.) gép a teremben (Win95/98); mikrofon, fejhallgató Szoftver: CD-RO Univerzum'98 Legjobb logikai játékok válogatása/keresd a párját/usic emo (Cyberstone) a teremben (Win95/98) 486DX 8b RA, Szoftver: Az okos játékszoba (AUTOEX) a teremben (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: Játszóház 1. (AUTOEX) gép a teremben (Win95/98), PI. 16b RA; A gépi gyakorlás során a gyereknek közvetlen önellenőrzésre, illetve korrigálásra van lehetősége, s ha csak a jól elkészült feladatok kerülnek bemutatásra, a kudarcélmény teljesen kizárható. A anó uzsika pontrendszere viszont egy egészséges versenyszellem kialakulását teszi lehetővé. 9. oldal

10 Hangszín: Gyermekkar; fúvósvonószenekar, hegedű, fuvola, fagott 4 Hangszerek bemutatása Frontális osztálymunka; egyéni, vagy kiscsoportos gyakorlás Egyéni, vagy csoportos zenealkotás különböző hangszerek felhasználásával Szoftver: Comenius Logo/Zeneszerkesztő Hardver: egy számítógép a teremben; vagy (lehetőség szerint) több gép a számítástechnika teremben; a program már Win 3.1-től futtatható Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) a teremben, (Win95/98), PI. 16b RA; jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: anó uzsika 1. (Profi- édia Kft.) a teremben (Win95/98), jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: A szimfonikus zenekar hangszerei (Bpcomputer; ikrosuli Bt.) a teremben (Win95/98), PI. 16b RA, jól látható monitorral, vagy kivetítővel;, Szoftver: CD-RO Univerzum'98 Legjobb logikai játékok válogatása/keresd a párját/usic emo (Cyberstone) a teremben (Win95/98) 486DX 8b RA, Szoftver: Játszóház 1. (AUTOEX) a teremben (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: Az okos játékszoba (AUTOEX) a teremben (Win95/98), PI. 16b RA; 10. oldal

11 Fejlesztendő képességek, készségek Általános zenei műveltség, koncentrációs készség, kreativitás fejlesztése. Amennyiben az osztályban vannak különböző hangszereken játszó gyermekek, mindenképpen javasolt az élő és a gépi zene összehasonlítása, és a zeneszerzés különböző módjainak összeve- tése. 3. évfolyam Éneklés Táncos mozgáselemek összekapcsolása énekes gyermekjátékokkal Alkalmazkodó ritmus szerinti népdaléneklés Több versszakból álló népdalok előadása emlékezetből Népdalkánonok csoportos előadása Kétszólamú ritmusgyakorlatok hangoztatása Ritmushangszerekkel kísért éneklés Az eddig tanult zenei kifejezőeszközök alkalmazása a zenei tartalom közvetítésére 6 Fontos népzenei elemek bemutatása j ismeretek elsajátítása frontálisan; egyéni, csoportos gyakorlás Az újonnan elsajátított anyag mélyebb tanulmányozása, illetve gyakorlati alkalmazása egyéni, vagy csoportmunkában Szoftver: anó uzsika 1. (Profi-édia Kft.) teremben (Win95/98), jól látható monivagy kivetítővel; mikrofon, fejhall- torral, gató Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) teremben, (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: Az okos játékszoba (AUTOEX) teremben (Win95/98), PI. 16b RA; Web: /www.bmc.hu/kokas/index2.htm (Kokas Klára zenepedagógus oldala) /www.biomusic.hu/hun/zenekarok Hardver: egy internetkapcsolattal rendel- kező multimédiás számítógép a teremben, jól látható monitorral, vagy kivetítővel Konkrét népzenei ismeretek bővülésével fejlődnek a zenei képességek. A hagyományokkal való ismerkedés során az általános intelligencia is bővül. 11. oldal

12 Amennyiben a teremben nem áll rendelkezésünkre Internet kapcsolat, az anyagokat előre letölthetjük. Kokas Klára zenepedagógus oldalán (http://www.bmc.hu/kokas/index2.htm) magyar, könnyű és népzenei előadók, lemezeik és letölthető dalok is találhatók. Zenehallgatás Hangulatok, előadásmódok (pl. parlando), karakterisztikus elemek megállapítása Tartalom és zenei kifejező esz- közök összefüggéseinek megfi- zenék gyelése a cselekményes hallgatásában Hangfajok (nőikar, férfikar), kó- utáni megneve- rustípusok hallás zése Hangszerek hallás utáni azonosí- tása (kürt, üstdob) 7 Zenekarok, kórusok, Frontális osztálymunka; Az új anyag közös elsajátítása Szoftver: A szimfonikus zenekar han hangszerek bemutatása, egyéni, vagy csoportos gyakorlás megfigyeltetése után egyéni, vagy csoportos gyakorlás játékos feladatokkal; önálló zene készítése gszerei (Bpcomputer; ikrosuli Bt.) teremben (Win95/98), PI. 16b RA, jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: Játszóház 1. (AUTOEX) teremben (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: anó uzsika 1. (Profi-édia Kft.) teremben (Win95/98), jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) teremben, (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: CD-RO Univerzum'98 Leg- a jobb logikai játékok válogatása/keresd párját/usic emo (Cyberstone) teremben (Win95/98) 486DX 8b RA, Web: a Debreceni Kodály Kórus honlapja Hardver: egy Internet kapcsolattal rendelkező multimédiás számítógép a terem- ben, jól látható monitorral, vagy kivetítő- vel; 12. oldal

13 A komolyzenei részletek felkeltik a gyerekek érdeklődését az igényesebb, gondolatébresztő zene iránt. Nagymértékben fejleszti kreativitásukat az önálló zenealkotás képessége. Igényességre moti- vál, hogy az önkontroll lehetősége elősegíti a pontos munkára való törekvést. Az önálló zenealkotás lehetőséget ad a gyengébb képességű tanulók motiválására is, hiszen itt nem a saját énekhangjukat kell használniuk. A Debreceni Kodály Kórus honlapján, megjelent cd-ikről Haydn, Vajda János és Orbán György művek letölthetők (http://www.dkk.hu/felv.htm). Zenei olvasás-írás Az eddig tanult ritmusok leírása és olvasása, felismerése kottaképről Utószolmizálás Daltanulás kézjelről és betűkot- táról j ritmusmotívumok és dallam- motívumok leírása tanári irányí- tással 8 Egyéni, vagy kiscsoportos gyakorlás I Szoftver: Comenius Logo/Zeneszerkesztő Hardver: egy számítógép a teremben; vagy (lehetőség szerint) több gép a számí- Egyéni vagy kiscsoportos gyakorló feladatok közös ellenőrzéssel tástechnika teremben; a program már Win 3.1-től futtatható Szoftver: anó uzsika 1. (Profi-édia Kft.) teremben (Win95/98); mikrofon, fejhallmuzsika világa (AUTOEX gató Szoftver: A Süni-suli) teremben, (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: Szolfézs kezdőknek és haladók- nak (Aurion Kft.) P166hz 32b RA (Win95/98/NT) 16xCD; A feladatok fejlesztik a kreativitást, a koncentráló készséget, és a zenei képességeket. A dallamírást minden esetben kövesse a dallamsor meghallgatása, mert ez lehetőséget nyújt közvetlen korrekcióra is, illetve a további motivációt is elősegíti. 13. oldal

14 Zenei ismeretek Ritmika: Egész értékű hang és szünetjele; átkötött hang; önálló nyolcad és szünetjele; szinkópa; a négyes ütem; a kétszólamú ritmusgyakorlat 4 Egyéni, vagy csoportos gyakorlás Egyéni vagy kiscsoportos feladatmegoldás, önálló ritmussorok alkotása, ritmusfelismerés; ritmusértékek gyakorlása A feladatok fejlesztik a ritmusérzéket és a kreativitást. A felismerő gyakorlatok elvégzése folyamatosan igénybe veszi koncentráló készséget és a memóriát. A zenei írás tanításának színesítésére szolgálnak a programok, melyekkel az amúgy száraz anyagrészt is érdekesebbé tehetjük, megnövelve így a motivációt. Szoftver: Comenius Logo/Zeneszerkesztő Hardver: egy számítógép a teremben; vagy (lehetőség szerint) több gép a számítástechnika teremben; a program már Win 3.1-től futtatható Szoftver: anó uzsika 1. (Profi-édia Kft.) teremben (Win95/98); Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) teremben, (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: Szolfézs kezdőknek és haladóknak (Aurion Kft.) P166hz 32b RA (Win95/98/NT) 16xCD; 14. oldal

15 Hangszín: Kürt, üstdob; nőikar, 6 Kórusok, hangszerek Frontális osztálymunka; Az új anyag közös elsajátítása férfikar, vegyeskar bemutatása, megfigyelte- tése egyéni, vagy csoportos gya- korlás után egyéni, vagy csoportos gyakorlás játékos feladatokkal; önálló zene készítése adott hangszerekkel A zenei képességek mellett fejlődik a fantázia, a kreativitás, és a fokozott motiváció is említésre méltó, mely a tudás elmélyüléséhez, és a teljesítmény növekedéséhez vezet. Debreceni Kodály Kórus honlapjáról: (http://www.dkk.hu/felv.htm) Haydn, Vajda János és Orbán György művek letölthetők a kórus eddig megjelent CD-inek anyagából. Szoftver: anó uzsika 1. (Profi-édia Kft.) teremben (Win95/98) jól látható moni- torral, vagy kivetítővel; mikrofon, fejhall- gató Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) teremben, (Win95/98), PI. 16b RA; jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: CD-RO Univerzum'98 Leg- emo (Cyberstone) jobb logikai játékok válogatása/keresd a párját/usic teremben (Win95/98) 486DX 8b RA, ; jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: A szimfonikus zenekar hangszerei (Bpcomputer; ikrosuli Bt.) teremben (Win95/98), PI. 16b RA, jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Web: Debreceni Kodály Kórus honlapja Hardver: egy Internet kapcsolattal rendelkező multimédiás számítógép a terem- jól látható monitorral, vagy kivetítő- ben, vel; 15. oldal

16 4. évfolyam Éneklés Fokozatos halkítás-erősítés műzenei példákon, a zenei mondanivaló kifejezésére. Bicíniumok csoportos előadása. Szolmizált éneklés kottaképről. Hétfokú dallam éneklése szolmizálva, kézjelről. Ritmusjátékok, ritmusgyakorlatok az eddig tanult ritmusértékekkel és képletekkel, a tanult ütemformákban. 4 űzenei példák bemutatása Egyéni, vagy csoportos gyakorlás Kottafelismerés, kottaírás egyéni, vagy csoportos gyakorlása, ritmusgyakorlatok mélyítése Szoftver: Comenius Logo/Zeneszerkesztő Hardver: egy számítógép a teremben; vagy (lehetőség szerint) több gép a számí- tástechnika teremben; a program már Win 3.1-től futtatható Szoftver: anó uzsika 1. (Profi-édia Kft.) teremben (Win95/98) jól látható monitorral, vagy kivetítővel; mikrofon, fejhall- gató Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) teremben, (Win95/98), PI. 16b RA; jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: Szolfézs kezdőknek és haladók- nak (Aurion Kft.) P166hz 32b RA (Win95/98/NT) 16xCD; A szoftverek fejlesztik a zenei hallást, a ritmusérzéket, a többféle zenei stílus megismerése a zenei műveltséget. A szoftverek kiválóan alkalmasak differenciálásra, mind a gyengébb képességű gyerekek felzárkóztatására, mind a tehetséggondozásra alkalmasak a különböző szintű feladatok. indkét végletnél elérjük a célt, sikerélményhez jutnak a gyerekek. 16. oldal

17 Zenehallgatás A vegyeskar szólamainak felismerése és megnevezése Hangszerismeret bővítése (klari- ismert hangszerek megnevezése Fokozatos halkítás, erősítés nét, cselló) A zeneművekben megszólaló (crescendo decrescendo) megfigyelése műzenei példákon 5 Kórusok, hangszerek bemutatása, megfigyeltetése Komplex zenei műveltség fejlesztése, kreativitás fejlődésének elősegítése. Frontális osztálymunka; egyéni, vagy csoportos gyakorlás Az új anyag közös elsajátítása után egyéni, vagy csoportos gyakorlás játékos feladatokkal; önálló zene készítése Szoftver: anó uzsika 1. (Profi-édia Kft.) teremben (Win95/98) jól látható monimikrofon, fejhall- torral, vagy kivetítővel; gató Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) teremben, (Win95/98), PI. 16b RA; jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: CD-RO Univerzum'98 Leg- a jobb logikai játékok válogatása /Keresd párját/usic emo (Cyberstone) teremben (Win95/98) 486DX 8b RA, ; jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: Zenei Lexikon (Woodstone) teremben, (Win95/98/NT/2000) 486Dx v. PI. 1b szabad hely 32b RA; jól látható monitorral, vagy kivetítővel; mik- rofon, fejhallgató Szoftver: Szolfézs kezdőknek és haladóknak (Aurion Kft.) P166hz 32b RA (Win95/98/NT) 16xCD; Szoftver: A szimfonikus zenekar hangszerei (Bpcomputer; ikrosuli Bt.) teremben (Win95/98), PI. 16b RA, jól látható monitorral, vagy kivetítővel; 17. oldal

18 Vigyázzunk a csoportok összeállításánál, a zeneszerzésnél, és a memória játékoknál hasonló képességű gyerekek kerüljenek egy csoportba. Zenei olvasás írás, zenei ismeret A tanult ritmusképletek felisme- Dallamolvasás fá és ti hangokkal rése, olvasása kottaképről és írása Hétfokú dallamfordulatok kotta- képi elhelyezése 6 Egyéni, vagy kiscsoportos gyakorlás Eegyéni vagy kiscsoportos gyakorló feladatok közös ellenőrzéssel Szoftver: Comenius Logo/Zeneszerkesztő Hardver: egy számítógép a teremben; vagy (lehetőség szerint) több gép a számítástechnika teremben; a program már Win 3.1-től futtatható Szoftver: Szolfézs kezdőknek és haladók- nak (Aurion Kft.) P166hz 32b RA (Win95/98/ NT) 16xCD; Szoftver: anó uzsika 1. (Profi-édia Kft.) teremben (Win95/98); mikrofon, fejhall- gató A feladatok fejlesztik a ritmusérzéket és a kreativitást, a zenei írás, olvasás készségét. A felismerő gyakorlatok elvégzése folyamatosan igénybe veszi koncentráló készséget és a memóriát. Ennél a témakörnél kiemelten javasolt a szoftverek alkalmazása, hiszen a zenei írás-olvasás tanításának színesítésére szolgálnak a programok, melyekkel az amúgy kevesebb sikerélményt hozó anyagrészt is érdekesebbé tehetjük, megnövelve így a motivációt. A dallamírást minden esetben kövesse a dallamsor meghallgatása, mert ez lehetőséget nyújt közvetlen korrekcióra is, illetve a további motivációt is elősegíti. 18. oldal

19 Belépő új szolmizációs hangok kézjele, betűjele; elhelyezés relációkban, a vonalrendszerben; ismert hangkészletekben kottaolvasás tanári irányítással; prima volta, secunda volta Zenei hallás és zenei íráskészség fejlesztése. 5 Egyéni, vagy kiscsoportos gyakorlás Egyéni vagy kiscsoportos gyakorló feladatok közös ellenőrzéssel I Szoftver: Comenius Logo/Zeneszerkesztő Hardver: egy számítógép a teremben; vagy (lehetőség szerint) több gép a számítástechnika teremben; a program már Win 3.1-től futtatható Szoftver: Szolfézs kezdőknek és haladóknak (Aurion Kft.) teremben, P 166hz 32b RA (Win95/98/NT) 16xCD; mikrofon, fej- hallgató 19. oldal

20 Zenei formák Népdalformák 6 Különböző népzenei irányzatok bemutatása; számítógépes népdalfeldolgozások bemutatása Népzenei műveltség általános fejlesztése, komplex zenei kultúra kialakulása. Frontális osztálymunka Az Internetről elérhető anyagokat a folyamatos munka érdekében előre érdemes letölteni. Közösen szerzett ismeretek elsajátítása Web: /Társoldalak ww.badacsony.hu/nepzene / /Oktatas._kultura/uveszet/Zene/ Nepzene Internet kapcsolattal a teremben, jól látható monitorral, vagy kivetítővel. /Társoldalak (dalok szövege: Kalotaszeg arosmente ezőség oldva Vegyes ) / ( Teljes anyag letölthető: pályázat magyar népdalok, népzenei darabok, históriás énekek, udvari táncok és 1920 előtt született katonadalok számítógépes feldolgozására, előadására.) (Népzene/ Sebő Ferenc: Népzene régen és most) /Oktatas._kultura/uveszet/Zene/Nepzene (Letölthető népzene és népzenei együttesek honlapjai) (agyar könnyű és népzenei előadók, lemezeik és letölthető dalok) Szoftver: anó uzsika 1. (Profi-édia Kft.) teremben (Win95/98); 20. oldal

21 Hangszín Klarinét, cselló; szólamai a vegyeskar 6 A hangszerek és a kórusművek bemutatása Frontális osztálymunka; csoportmunka Népzenei műveltség általános fejlesztése, komplex zenei kultúra kialakítása. Hallás fejlesztése. Közösen szerzett ismeretek elsajátítása, ismerkedés a hangszerek tulajdonságaival kisebb csoportokban a Debreceni Kodály Kórus honlapja. egjelent cd-ikről Haydn, Vajda János és Orbán György művek letölthetők. Szoftver: Comenius Logo/Zeneszerkesztő Hardver: egy számítógép a teremben; vagy (lehe- tőség szerint) több gép a számítástechnika terem- futtatható ben; a program már Win 3.1-től Szoftver: Szolfézs kezdőknek és haladóknak (Aurion Kft.) teremben, P 166hz 32b RA (Win95/98/NT) 16xCD; Szoftver: A szimfonikus zenekar hangszerei (Bpcomputer; ikrosuli Bt.) teremben (Win95/98), PI. 16b RA, jól látható monitor- ral, vagy kivetítővel; Web: a Debreceni Kodály Kórus honlapja html Internet kapcsolattal a teremben, jól látható monitorral, vagy kivetítővel ivel a nyelvtanulás kezdeti lépéseinél már fontos szerepet játszanak a dalok, a weblap (http://www.digitel2002.hu/musicjan/index.html) segítségével komplex óra megtartását is megszervezhet- jük, ezenkívül rengeteg letölthető zene is található a honlapon. 21. oldal

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Emelt szintű ének-zene helyi tanterv. 1-8. osztály

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Emelt szintű ének-zene helyi tanterv. 1-8. osztály Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola helyi tanterv 1-8. osztály tanterv 1-8 A tanterv szerkezete: Éneklés Zenehallgatás Zenei ismeretek - Hallásfejlesztés - Improvizáció Zenei írás-olvasás A témákon belüli

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV. ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8.

Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV. ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8. Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8. évfolyam Emelt szintű ének-zene tanterv 1-8. Részei Ének-Zene 1-4.

Részletesebben

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ÉNEK-ZENE 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ÉNEK-ZENE 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55 ÉVFOLYAM ÉNEK ZENE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 4. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55 A harmadik évfolyamon az óravezetés részben angol

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Ének - zene 1-4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Ének - zene 1-4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Ének - zene 1-4. osztály 2013 Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Órakeret: 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Heti óraszám 2 2 2 2 Éves óraszám 72 72 72 72 Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket

Részletesebben

Ének-zene 1-4. évfolyam

Ének-zene 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Ének-zene 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az ének-zene tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

Ének-zene 1 4. évfolyam

Ének-zene 1 4. évfolyam Ének-zene 1 4. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók folyamatos motiválása, amely a sok sikerélménnyel járó

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE az általános iskolák 1 4. évfolyama számára A változat Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés

Részletesebben

Kell egy csapat - A pálya széle

Kell egy csapat - A pálya széle IV.2.9. MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET BEVEZETÉS A sportiskolai kerettantervben a művészeteket megjelenítő tantárgyak funkciója kettős. Biztosítani szeretnénk azt, hogy a sportiskolában tanulmányait folytató

Részletesebben

Helyi tanterv. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Ének-zene alsó tagozat

Helyi tanterv. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Ének-zene alsó tagozat Helyi tanterv Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Ének-zene alsó tagozat Tematikus összesített óraterv 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. A tartalom részei (témakörök) óraszám óraszám óraszám óraszám 1. Daléneklés

Részletesebben

Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz. Bevezető

Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz. Bevezető Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz Bevezető 2007 október-novemberében jelent meg a Zenei nevelés tankönyv, mely a magyar tannyelvű alapiskolák negyedik osztálya számára íródott.

Részletesebben

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt

Részletesebben

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Második kiegészítés Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási

Részletesebben

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene A képzés struktúrája: Klasszikus zene Z O N G O R A Óraterv Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kötelező vagy kötelezően 2-2 2-2

Részletesebben

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. 2014. szeptember 1.

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. 2014. szeptember 1. Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. szeptember 1. 1 Nem akarom, nem is tudom, nem is volna szabad rangsorolni, hogy ki hát a nagyobb,( ). Csak azt tudom, hogy Eck Imre közéjük tartozik,(

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Ének zene 5.-8. évfolyam heti 1 óra Az osztályozó vizsga követelményei a dokumentum végén találhatók. (29. oldal) Készítette: Lórántfi Mónika 2013 Az ének-zene

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8 évfolyam Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 A felső tagozaton tanított ének-zene konkrét

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 1. évfolyam... 2 A megismerési módszerek alapozása... 2 Az élettelen természet alapismeretei... 3 Az élő természet alapismeretei... 4 Testünk és életműködésünk... 5 Tájékozódási alapismeretek...

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől

Részletesebben

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek.

Részletesebben

Művészetek. Célok és feladatok

Művészetek. Célok és feladatok Művészetek Célok és A művészetek műveltségi terület alapja a nemzeti és az egyetemes emberi kultúra, valamint mindennapi életünk, tervezett-alakított környezetünk és a természet esztétikai jelentésekkel

Részletesebben

Ének-zene 5-8. évfolyam

Ének-zene 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Ének-zene 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az ének-zene tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt, a zeneszerető/értő közönségnevelést. Ehhez fontos

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam óraszám: 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 ebből nem szakrendszerű heti 0,5 évi 18,5 heti 0,5 évi 18,5 Célok

Részletesebben

Rápli Györgyi Szabó Katalin Kézikönyv az Énekeskönyv 5. tanításához

Rápli Györgyi Szabó Katalin Kézikönyv az Énekeskönyv 5. tanításához Rápli Györgyi Szabó Katalin Kézikönyv az Énekeskönyv 5. tanításához Enekeskonyv tanari kk.indd 1 2014.06.03. 21:08:41 Szerzők Rápli Györgyi - Szabó Katalin Szerkesztette MISKOLCI SZILVIA Kapcsolódó kerettanterv

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni

Részletesebben

BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI

BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI Absztrakt A tanulmány témája az Ulwila zeneoktatási és zeneterápiás módszer, vagyis a színes kotta módszer. Fő célja,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben