Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök"

Átírás

1 Bevezetés A számítógéppel támogatott oktatás megszünteti a tantárgyak közti éles határokat, integrálni képes szinte valamennyi taneszközt, így az információk nem csak egy érzékszervünkön át jutnak el hozzánk, ami lehetővé teszi az ismeretszerzés sokkal hatékonyabb módját. Egyénileg és csoportosan is biztosítja az aktív tanulási folyamatot. A multimédiás oktatóprogramok használata nem igényel mély számítástechnikai ismereteket, így széleskörű elterjedésükre is lehetőség nyílik. A multimédiát felhasználó tanulás során az ismeretek elsajátítási aránya lényegesen javulhat, miközben a tanulásra fordított idő jelentősen csökken. A hagyományos tanulás során a tanár többnyire az átlagos tanuló tempójában halad, nincs lehetősége folyamatos differenciálásra, így előfordul, hogy a jobb tanulók unatkoznak, a gyengébbek pedig lemaradnak. A számítógépes oktatással elérhető az, hogy a tanuló az elsajátítandó anyagban saját képességeihez, egyéni tempójához mérten haladjon. Az alsó tagozatos Ének-zene Tanterv egészét végigkíséri a Profi-édia Kft. Kiadásában megjelent anó uzsika 1. című CD. A feldolgozáshoz nagy segítséget jelent a címen található anyag, mely átfedi a teljes alsó tagozatos ének-zene tanítást, és részletesen elemzi a anó uzsika témaköreit. Ezen kívül az ének-zenét tanító pedagógusok figyelmébe ajánlott Kokas Klára zenepedagógus honlapja, melyből módszertani segítséget meríthetnek: 1. oldal

2 Tartalom Bevezetés évfolyam... 3 Zenehallgatás... 3 Improvizáció... 4 Zenei ismeretek... 4 Zenei olvasás írás... 6 Hangszín évfolyam... 8 Zenehallgatás... 8 Zenei ismeretek évfolyam Éneklés Zenehallgatás Zenei olvasás-írás Zenei ismeretek évfolyam Éneklés Zenehallgatás Zenei olvasás írás, zenei ismeret Zenei formák Hangszín oldal

3 1. évfolyam 3 Gyermekdalok, rek bemutatása hangsze- Egyéni, kiscsoportos; frontális Zenehallgatás Dinamikai ellentétpárok (halkhangos) megkülönböztetése Alapvető tempókülönbségek (gyors- lassú) összehasonlítása 1-2 perces zenei bemutatás (ismert gyermekdal feldolgozásának) figyelemmel kísérése Hangszínhallás fejlesztése: Embe- ri hangfajták hallás utáni megkü- Hangszerek felismerése hangzás alapján (ritmushangszerek, lönböztetése (gyermek- női- férfi) metallofon, furulya, zongora, hegedű) Zenei karakterek hallás utáni megfigyelése Egyéni, vagy kiscsoportos fel- közös adatmegoldás, dalok felvétele, lejátszása Szoftver: anó uzsika 1. (Profi- édia Kft.) a teremben, (Win95/98) + ; jól látható monitor, vagy kivetítő Szoftver: Játszóház 1. (AUTOEX) a teremben (Win95/98), PI. 16b RA + mikrofon, fejhallga- Szoftver: Az okos játékszoba tó; jól látható monitor, vagy kivetítő (AUTOEX) gép a teremben (Win95/98), PI. 16b RA + mikrofon, fejhallga- tó; jól látható monitor, vagy kivetítő A játékos feldolgozás azokat a gyerekeket is motiválja, akik eddig nem kerültek közelebbi kapcsolatba a zenével. Általánosan fejleszti a hallást, és a komplex zenei képességeket. Fejhallgató alkalmazásával lehetőség nyílik a zavartalan egyéni munkára is. A anó uzsika c. program használatánál név szerint menthetjük az egyéni és csoportos munkát is, így a feladatok megoldása folyamatosan nyomon követhető. 3. oldal

4 Improvizáció Énekes és ritmikus variációs játék elemi ritmusértékek felhasználásával Énekes párbeszéd visszhangjá- ték (névéneklés) Ritmus és dallammotívum sa variálá- 3 Egyéni, vagy kiscsoportos; frontális Hallás, ritmusérzék, komplex zenei képességek. Emellett a szoftverek fokozottan fejlesztik a kreativitást is. Egyéni vagy kiscsoportos fel- adatmegoldás, önálló ritmus és dallamsorok alkotása, visszhangjáték a számítógéppel A számítógép használat sohasem helyettesíti, csak kiegészíti, segíti az élő énektanítást, így az óráknak mindig vegyes felépítésűnek kell lennie. Szoftver: anó uzsika 1. (Profi- édia Kft.) gép a teremben; Szoftver: Játszóház 1. (AUTOEX) gép a teremben (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) gép a teremben (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: Az okos játékszoba (AUTOEX) gép a teremben (Win95/98), PI. 16b RA; Zenei ismeretek Ritmika: Egyenletes lüktetés, mo- 2 Egyéni, vagy kiscsoportos; Egyéni vagy kiscsoportos feltívumhangsúly- ütemsúly, kettes ütem, elemi ritmusértékek (negyed és szünetjelek, páros nyolcad); a ritmusvisszhang-felelgetős; ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel frontális adatmegoldás, önálló ritmussorok alkotása, ritmusfelismerés; ritmusértékek gyakorlása Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) a teremben (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: anó uzsika 1. (Profi- édia Kft.) a teremben (Win95/98); mikrofon, fejhallgató 4. oldal

5 A feladatok fejlesztik a kreativitást, a koncentráló készséget, és a zenei képességeket. A változatos gyakorlatok mélyítik a gyerekek megszerzett tudását. A jól sikerült munkákat érdemes közösen meghallgatni, nagyobb a sikerélmény, későbbiekben fokozódik a motiváció. Előadási: Hangos - halk, piano - mezzoforte - forte (p-mf-f), tempó (gyors- lassú) 2 Hangerő érzékeltetése tárgyak hangjainak bemutatásán keresztül; gyors lassú érzékeltetése állatmozgásokkal. Zenei alapfogalmak tudatosításával a zenei képességek fejlesztése. Frontális új anyag elsajátítás; egyéni, illetve kiscsoportos gyakorlás A frontálisan elsajátított új ismeretek egyéni, illetve kiscsoportos gyakorlása Szoftver: Comenius Logo/ Zeneszerkesztő Hardver: egy számítógép a teremben; vagy (lehetőség szerint) több gép a számítástechnika teremben; a program már Win 3.1-től futtatható Szoftver: anó uzsika 1. (Profi- édia Kft.) a teremben (Win95/98), jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) gép a teremben (Win95/98), PI. 16b RA, jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Ha a számítógépes gyakorlatokat nagymozgásos feladatokkal kombináljuk (pl.: állatmozgások, tárgyak hangjai), még hatékonyabb eredményt érünk el. 5. oldal

6 Zenei olvasás írás A vonalrendszer ismerete, tanult pentaton dallamelemek, szolmizációs szótagok (kézjel, be- tűkotta, hangjegy); elhelyezés vo- nalrendszerben 4 Egyéni Egyéni gyakorlás folyamatos cserével. Szoftver: Comenius Logo/ Zeneszerkesztő Hardver: egy számítógép a teremben; vagy (lehetőség szerint) több gép a számítástechnika teremben; a program már Win 3.1-től futtatható Szoftver: anó uzsika 1. (Profi- édia Kft.) a teremben (Win95/98); mikro- (Win95/98), PI. fon, fejhallgató Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) a teremben, 16b RA; A zenei nevelés fontos része, hogy a gyerekek megismerkedjenek a zenei alapfogalmakkal és azokat gyakorlatban is használni tudják. Ezt segíti elő, hogy a programok az elméleti anyagrészek gya- korlati alkalmazásának gyakorlására is lehetőséget adnak. A Comenius Logo géptermi használata elsősorban azoknak az osztályoknak ajánlott, akik elsőtől tanulnak informatikát. A gépi munkát mindenképpen előzze meg frontális gyakorlás, és bár tanári bemutató nincs a javaslatokban, a konkrét egyéni gyakorlást megelőzheti egy-két tanári példa. 6. oldal

7 Hangszín Ritmushangszerek; gyermek-, női-, férfihang; metallofon, zongora, hegedű, rulya 3 Hangok, hangszerek hangjainak bemutatása Frontális; egyéni A szoftverek új ismeretei fejlesztik a kreativitást, az intelligenciát, és a komplex zenei képességeket. j ismeret elsajátítása san; egyéni gyakorlás fufrontáli- Szoftver: Comenius Logo/ Zene- szerkesztő Hardver: egy számítógép a terem- Szoftver: anó uzsika 1. (Profiben; vagy (lehetőség szerint) több gép a számítástechnika teremben; a program már Win 3.1-től futtatható édia Kft.) a teremben (Win95/98), jól lát- ható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) gép a teremben, (Win95/98), PI. 16b RA, jól látható monitorral, vagy kivetítővel; mikrofon, fejhall- gató Szoftver: Az okos játékszoba (AUTOEX) gép a teremben (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: Játszóház 1. (AUTOEX) gép a teremben (Win95/98), PI. 16b RA; Természetesen, ha lehetőségünk van rá, a tökéletes megoldás a hangszerek élő bemutatása, de mivel többnyire ez csak a furulyánál megoldható, így a számítógép tökéletes segédeszköz. 7. oldal

8 2. évfolyam Zenehallgatás jabb zenei együttesek és felis- mekkar; vonós- fúvós zenekar; hegedű, fuvola, fagott) merése hangzás alapján (gyer- Különböző karakterek, hangma- gasságok hallás utáni megfigyelése Egyszerű zenei kérdés- felelet motívumpár hallás utáni felisme- rése 3 Zenekarok, hangszerek bemutatása, megfigyeltetése Frontális osztálymunka; egyéni, vagy csoportos gyakorlás Az új anyag közös elsajátítása után egyéni, vagy csoportos gyakorlás Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) a teremben, (Win95/98), PI. 16b RA; jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: anó uzsika 1. (Profi- édia Kft.) a teremben (Win95/98), jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: CD-RO Univerzum'98 Legjobb logikai játékok válogatása/keresd a párját/usic emo (Cyberstone) a teremben (Win95/98) 486DX 8b RA, Bővülő zenei ismeretek, bővülő intelligencia. Az önállóan megoldandó feladatok fejlesztik a kreativitást. Az Universum 98 cd memória-játéka differenciálásra is lehetőséget ad, a rövid hangsor-párok felismerése csak kiemelkedően jó hallású gyerekek (felnőttek) számára javasolt. 8. oldal

9 Zenei ismeretek Ritmika: félértékű ritmus és szü- netjel; ritmusosztinato, ritmuská- non; ritmushangszerek Ritmusérzék és hallás fokozott fejlesztése. 5 Egyéni, vagy kiscsoportos; frontális Egyéni vagy kiscsoportos fel- adatmegoldás, önálló ritmusso- ritmusértékek rok alkotása, ritmusfelismerés; gyakorlása Szoftver: Comenius Logo/Zeneszerkesztő Hardver: egy számítógép a terem- Szoftver: A muzsika világa ben; vagy (lehetőség szerint) több gép a számítástechnika teremben; a program már Win 3.1-től futtatható (AUTOEX Süni-suli) gép a teremben, (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: anó uzsika 1. (Profi- édia Kft.) gép a teremben (Win95/98); mikrofon, fejhallgató Szoftver: CD-RO Univerzum'98 Legjobb logikai játékok válogatása/keresd a párját/usic emo (Cyberstone) a teremben (Win95/98) 486DX 8b RA, Szoftver: Az okos játékszoba (AUTOEX) a teremben (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: Játszóház 1. (AUTOEX) gép a teremben (Win95/98), PI. 16b RA; A gépi gyakorlás során a gyereknek közvetlen önellenőrzésre, illetve korrigálásra van lehetősége, s ha csak a jól elkészült feladatok kerülnek bemutatásra, a kudarcélmény teljesen kizárható. A anó uzsika pontrendszere viszont egy egészséges versenyszellem kialakulását teszi lehetővé. 9. oldal

10 Hangszín: Gyermekkar; fúvósvonószenekar, hegedű, fuvola, fagott 4 Hangszerek bemutatása Frontális osztálymunka; egyéni, vagy kiscsoportos gyakorlás Egyéni, vagy csoportos zenealkotás különböző hangszerek felhasználásával Szoftver: Comenius Logo/Zeneszerkesztő Hardver: egy számítógép a teremben; vagy (lehetőség szerint) több gép a számítástechnika teremben; a program már Win 3.1-től futtatható Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) a teremben, (Win95/98), PI. 16b RA; jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: anó uzsika 1. (Profi- édia Kft.) a teremben (Win95/98), jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: A szimfonikus zenekar hangszerei (Bpcomputer; ikrosuli Bt.) a teremben (Win95/98), PI. 16b RA, jól látható monitorral, vagy kivetítővel;, Szoftver: CD-RO Univerzum'98 Legjobb logikai játékok válogatása/keresd a párját/usic emo (Cyberstone) a teremben (Win95/98) 486DX 8b RA, Szoftver: Játszóház 1. (AUTOEX) a teremben (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: Az okos játékszoba (AUTOEX) a teremben (Win95/98), PI. 16b RA; 10. oldal

11 Fejlesztendő képességek, készségek Általános zenei műveltség, koncentrációs készség, kreativitás fejlesztése. Amennyiben az osztályban vannak különböző hangszereken játszó gyermekek, mindenképpen javasolt az élő és a gépi zene összehasonlítása, és a zeneszerzés különböző módjainak összeve- tése. 3. évfolyam Éneklés Táncos mozgáselemek összekapcsolása énekes gyermekjátékokkal Alkalmazkodó ritmus szerinti népdaléneklés Több versszakból álló népdalok előadása emlékezetből Népdalkánonok csoportos előadása Kétszólamú ritmusgyakorlatok hangoztatása Ritmushangszerekkel kísért éneklés Az eddig tanult zenei kifejezőeszközök alkalmazása a zenei tartalom közvetítésére 6 Fontos népzenei elemek bemutatása j ismeretek elsajátítása frontálisan; egyéni, csoportos gyakorlás Az újonnan elsajátított anyag mélyebb tanulmányozása, illetve gyakorlati alkalmazása egyéni, vagy csoportmunkában Szoftver: anó uzsika 1. (Profi-édia Kft.) teremben (Win95/98), jól látható monivagy kivetítővel; mikrofon, fejhall- torral, gató Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) teremben, (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: Az okos játékszoba (AUTOEX) teremben (Win95/98), PI. 16b RA; Web: /www.bmc.hu/kokas/index2.htm (Kokas Klára zenepedagógus oldala) /www.biomusic.hu/hun/zenekarok Hardver: egy internetkapcsolattal rendel- kező multimédiás számítógép a teremben, jól látható monitorral, vagy kivetítővel Konkrét népzenei ismeretek bővülésével fejlődnek a zenei képességek. A hagyományokkal való ismerkedés során az általános intelligencia is bővül. 11. oldal

12 Amennyiben a teremben nem áll rendelkezésünkre Internet kapcsolat, az anyagokat előre letölthetjük. Kokas Klára zenepedagógus oldalán (http://www.bmc.hu/kokas/index2.htm) magyar, könnyű és népzenei előadók, lemezeik és letölthető dalok is találhatók. Zenehallgatás Hangulatok, előadásmódok (pl. parlando), karakterisztikus elemek megállapítása Tartalom és zenei kifejező esz- közök összefüggéseinek megfi- zenék gyelése a cselekményes hallgatásában Hangfajok (nőikar, férfikar), kó- utáni megneve- rustípusok hallás zése Hangszerek hallás utáni azonosí- tása (kürt, üstdob) 7 Zenekarok, kórusok, Frontális osztálymunka; Az új anyag közös elsajátítása Szoftver: A szimfonikus zenekar han hangszerek bemutatása, egyéni, vagy csoportos gyakorlás megfigyeltetése után egyéni, vagy csoportos gyakorlás játékos feladatokkal; önálló zene készítése gszerei (Bpcomputer; ikrosuli Bt.) teremben (Win95/98), PI. 16b RA, jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: Játszóház 1. (AUTOEX) teremben (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: anó uzsika 1. (Profi-édia Kft.) teremben (Win95/98), jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) teremben, (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: CD-RO Univerzum'98 Leg- a jobb logikai játékok válogatása/keresd párját/usic emo (Cyberstone) teremben (Win95/98) 486DX 8b RA, Web: a Debreceni Kodály Kórus honlapja Hardver: egy Internet kapcsolattal rendelkező multimédiás számítógép a terem- ben, jól látható monitorral, vagy kivetítő- vel; 12. oldal

13 A komolyzenei részletek felkeltik a gyerekek érdeklődését az igényesebb, gondolatébresztő zene iránt. Nagymértékben fejleszti kreativitásukat az önálló zenealkotás képessége. Igényességre moti- vál, hogy az önkontroll lehetősége elősegíti a pontos munkára való törekvést. Az önálló zenealkotás lehetőséget ad a gyengébb képességű tanulók motiválására is, hiszen itt nem a saját énekhangjukat kell használniuk. A Debreceni Kodály Kórus honlapján, megjelent cd-ikről Haydn, Vajda János és Orbán György művek letölthetők (http://www.dkk.hu/felv.htm). Zenei olvasás-írás Az eddig tanult ritmusok leírása és olvasása, felismerése kottaképről Utószolmizálás Daltanulás kézjelről és betűkot- táról j ritmusmotívumok és dallam- motívumok leírása tanári irányí- tással 8 Egyéni, vagy kiscsoportos gyakorlás I Szoftver: Comenius Logo/Zeneszerkesztő Hardver: egy számítógép a teremben; vagy (lehetőség szerint) több gép a számí- Egyéni vagy kiscsoportos gyakorló feladatok közös ellenőrzéssel tástechnika teremben; a program már Win 3.1-től futtatható Szoftver: anó uzsika 1. (Profi-édia Kft.) teremben (Win95/98); mikrofon, fejhallmuzsika világa (AUTOEX gató Szoftver: A Süni-suli) teremben, (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: Szolfézs kezdőknek és haladók- nak (Aurion Kft.) P166hz 32b RA (Win95/98/NT) 16xCD; A feladatok fejlesztik a kreativitást, a koncentráló készséget, és a zenei képességeket. A dallamírást minden esetben kövesse a dallamsor meghallgatása, mert ez lehetőséget nyújt közvetlen korrekcióra is, illetve a további motivációt is elősegíti. 13. oldal

14 Zenei ismeretek Ritmika: Egész értékű hang és szünetjele; átkötött hang; önálló nyolcad és szünetjele; szinkópa; a négyes ütem; a kétszólamú ritmusgyakorlat 4 Egyéni, vagy csoportos gyakorlás Egyéni vagy kiscsoportos feladatmegoldás, önálló ritmussorok alkotása, ritmusfelismerés; ritmusértékek gyakorlása A feladatok fejlesztik a ritmusérzéket és a kreativitást. A felismerő gyakorlatok elvégzése folyamatosan igénybe veszi koncentráló készséget és a memóriát. A zenei írás tanításának színesítésére szolgálnak a programok, melyekkel az amúgy száraz anyagrészt is érdekesebbé tehetjük, megnövelve így a motivációt. Szoftver: Comenius Logo/Zeneszerkesztő Hardver: egy számítógép a teremben; vagy (lehetőség szerint) több gép a számítástechnika teremben; a program már Win 3.1-től futtatható Szoftver: anó uzsika 1. (Profi-édia Kft.) teremben (Win95/98); Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) teremben, (Win95/98), PI. 16b RA; Szoftver: Szolfézs kezdőknek és haladóknak (Aurion Kft.) P166hz 32b RA (Win95/98/NT) 16xCD; 14. oldal

15 Hangszín: Kürt, üstdob; nőikar, 6 Kórusok, hangszerek Frontális osztálymunka; Az új anyag közös elsajátítása férfikar, vegyeskar bemutatása, megfigyelte- tése egyéni, vagy csoportos gya- korlás után egyéni, vagy csoportos gyakorlás játékos feladatokkal; önálló zene készítése adott hangszerekkel A zenei képességek mellett fejlődik a fantázia, a kreativitás, és a fokozott motiváció is említésre méltó, mely a tudás elmélyüléséhez, és a teljesítmény növekedéséhez vezet. Debreceni Kodály Kórus honlapjáról: (http://www.dkk.hu/felv.htm) Haydn, Vajda János és Orbán György művek letölthetők a kórus eddig megjelent CD-inek anyagából. Szoftver: anó uzsika 1. (Profi-édia Kft.) teremben (Win95/98) jól látható moni- torral, vagy kivetítővel; mikrofon, fejhall- gató Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) teremben, (Win95/98), PI. 16b RA; jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: CD-RO Univerzum'98 Leg- emo (Cyberstone) jobb logikai játékok válogatása/keresd a párját/usic teremben (Win95/98) 486DX 8b RA, ; jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: A szimfonikus zenekar hangszerei (Bpcomputer; ikrosuli Bt.) teremben (Win95/98), PI. 16b RA, jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Web: Debreceni Kodály Kórus honlapja Hardver: egy Internet kapcsolattal rendelkező multimédiás számítógép a terem- jól látható monitorral, vagy kivetítő- ben, vel; 15. oldal

16 4. évfolyam Éneklés Fokozatos halkítás-erősítés műzenei példákon, a zenei mondanivaló kifejezésére. Bicíniumok csoportos előadása. Szolmizált éneklés kottaképről. Hétfokú dallam éneklése szolmizálva, kézjelről. Ritmusjátékok, ritmusgyakorlatok az eddig tanult ritmusértékekkel és képletekkel, a tanult ütemformákban. 4 űzenei példák bemutatása Egyéni, vagy csoportos gyakorlás Kottafelismerés, kottaírás egyéni, vagy csoportos gyakorlása, ritmusgyakorlatok mélyítése Szoftver: Comenius Logo/Zeneszerkesztő Hardver: egy számítógép a teremben; vagy (lehetőség szerint) több gép a számí- tástechnika teremben; a program már Win 3.1-től futtatható Szoftver: anó uzsika 1. (Profi-édia Kft.) teremben (Win95/98) jól látható monitorral, vagy kivetítővel; mikrofon, fejhall- gató Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) teremben, (Win95/98), PI. 16b RA; jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: Szolfézs kezdőknek és haladók- nak (Aurion Kft.) P166hz 32b RA (Win95/98/NT) 16xCD; A szoftverek fejlesztik a zenei hallást, a ritmusérzéket, a többféle zenei stílus megismerése a zenei műveltséget. A szoftverek kiválóan alkalmasak differenciálásra, mind a gyengébb képességű gyerekek felzárkóztatására, mind a tehetséggondozásra alkalmasak a különböző szintű feladatok. indkét végletnél elérjük a célt, sikerélményhez jutnak a gyerekek. 16. oldal

17 Zenehallgatás A vegyeskar szólamainak felismerése és megnevezése Hangszerismeret bővítése (klari- ismert hangszerek megnevezése Fokozatos halkítás, erősítés nét, cselló) A zeneművekben megszólaló (crescendo decrescendo) megfigyelése műzenei példákon 5 Kórusok, hangszerek bemutatása, megfigyeltetése Komplex zenei műveltség fejlesztése, kreativitás fejlődésének elősegítése. Frontális osztálymunka; egyéni, vagy csoportos gyakorlás Az új anyag közös elsajátítása után egyéni, vagy csoportos gyakorlás játékos feladatokkal; önálló zene készítése Szoftver: anó uzsika 1. (Profi-édia Kft.) teremben (Win95/98) jól látható monimikrofon, fejhall- torral, vagy kivetítővel; gató Szoftver: A muzsika világa (AUTOEX Süni-suli) teremben, (Win95/98), PI. 16b RA; jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: CD-RO Univerzum'98 Leg- a jobb logikai játékok válogatása /Keresd párját/usic emo (Cyberstone) teremben (Win95/98) 486DX 8b RA, ; jól látható monitorral, vagy kivetítővel; Szoftver: Zenei Lexikon (Woodstone) teremben, (Win95/98/NT/2000) 486Dx v. PI. 1b szabad hely 32b RA; jól látható monitorral, vagy kivetítővel; mik- rofon, fejhallgató Szoftver: Szolfézs kezdőknek és haladóknak (Aurion Kft.) P166hz 32b RA (Win95/98/NT) 16xCD; Szoftver: A szimfonikus zenekar hangszerei (Bpcomputer; ikrosuli Bt.) teremben (Win95/98), PI. 16b RA, jól látható monitorral, vagy kivetítővel; 17. oldal

18 Vigyázzunk a csoportok összeállításánál, a zeneszerzésnél, és a memória játékoknál hasonló képességű gyerekek kerüljenek egy csoportba. Zenei olvasás írás, zenei ismeret A tanult ritmusképletek felisme- Dallamolvasás fá és ti hangokkal rése, olvasása kottaképről és írása Hétfokú dallamfordulatok kotta- képi elhelyezése 6 Egyéni, vagy kiscsoportos gyakorlás Eegyéni vagy kiscsoportos gyakorló feladatok közös ellenőrzéssel Szoftver: Comenius Logo/Zeneszerkesztő Hardver: egy számítógép a teremben; vagy (lehetőség szerint) több gép a számítástechnika teremben; a program már Win 3.1-től futtatható Szoftver: Szolfézs kezdőknek és haladók- nak (Aurion Kft.) P166hz 32b RA (Win95/98/ NT) 16xCD; Szoftver: anó uzsika 1. (Profi-édia Kft.) teremben (Win95/98); mikrofon, fejhall- gató A feladatok fejlesztik a ritmusérzéket és a kreativitást, a zenei írás, olvasás készségét. A felismerő gyakorlatok elvégzése folyamatosan igénybe veszi koncentráló készséget és a memóriát. Ennél a témakörnél kiemelten javasolt a szoftverek alkalmazása, hiszen a zenei írás-olvasás tanításának színesítésére szolgálnak a programok, melyekkel az amúgy kevesebb sikerélményt hozó anyagrészt is érdekesebbé tehetjük, megnövelve így a motivációt. A dallamírást minden esetben kövesse a dallamsor meghallgatása, mert ez lehetőséget nyújt közvetlen korrekcióra is, illetve a további motivációt is elősegíti. 18. oldal

19 Belépő új szolmizációs hangok kézjele, betűjele; elhelyezés relációkban, a vonalrendszerben; ismert hangkészletekben kottaolvasás tanári irányítással; prima volta, secunda volta Zenei hallás és zenei íráskészség fejlesztése. 5 Egyéni, vagy kiscsoportos gyakorlás Egyéni vagy kiscsoportos gyakorló feladatok közös ellenőrzéssel I Szoftver: Comenius Logo/Zeneszerkesztő Hardver: egy számítógép a teremben; vagy (lehetőség szerint) több gép a számítástechnika teremben; a program már Win 3.1-től futtatható Szoftver: Szolfézs kezdőknek és haladóknak (Aurion Kft.) teremben, P 166hz 32b RA (Win95/98/NT) 16xCD; mikrofon, fej- hallgató 19. oldal

20 Zenei formák Népdalformák 6 Különböző népzenei irányzatok bemutatása; számítógépes népdalfeldolgozások bemutatása Népzenei műveltség általános fejlesztése, komplex zenei kultúra kialakulása. Frontális osztálymunka Az Internetről elérhető anyagokat a folyamatos munka érdekében előre érdemes letölteni. Közösen szerzett ismeretek elsajátítása Web: /Társoldalak ww.badacsony.hu/nepzene / /Oktatas._kultura/uveszet/Zene/ Nepzene Internet kapcsolattal a teremben, jól látható monitorral, vagy kivetítővel. /Társoldalak (dalok szövege: Kalotaszeg arosmente ezőség oldva Vegyes ) / ( Teljes anyag letölthető: pályázat magyar népdalok, népzenei darabok, históriás énekek, udvari táncok és 1920 előtt született katonadalok számítógépes feldolgozására, előadására.) (Népzene/ Sebő Ferenc: Népzene régen és most) /Oktatas._kultura/uveszet/Zene/Nepzene (Letölthető népzene és népzenei együttesek honlapjai) (agyar könnyű és népzenei előadók, lemezeik és letölthető dalok) Szoftver: anó uzsika 1. (Profi-édia Kft.) teremben (Win95/98); 20. oldal

21 Hangszín Klarinét, cselló; szólamai a vegyeskar 6 A hangszerek és a kórusművek bemutatása Frontális osztálymunka; csoportmunka Népzenei műveltség általános fejlesztése, komplex zenei kultúra kialakítása. Hallás fejlesztése. Közösen szerzett ismeretek elsajátítása, ismerkedés a hangszerek tulajdonságaival kisebb csoportokban a Debreceni Kodály Kórus honlapja. egjelent cd-ikről Haydn, Vajda János és Orbán György művek letölthetők. Szoftver: Comenius Logo/Zeneszerkesztő Hardver: egy számítógép a teremben; vagy (lehe- tőség szerint) több gép a számítástechnika terem- futtatható ben; a program már Win 3.1-től Szoftver: Szolfézs kezdőknek és haladóknak (Aurion Kft.) teremben, P 166hz 32b RA (Win95/98/NT) 16xCD; Szoftver: A szimfonikus zenekar hangszerei (Bpcomputer; ikrosuli Bt.) teremben (Win95/98), PI. 16b RA, jól látható monitor- ral, vagy kivetítővel; Web: a Debreceni Kodály Kórus honlapja html Internet kapcsolattal a teremben, jól látható monitorral, vagy kivetítővel ivel a nyelvtanulás kezdeti lépéseinél már fontos szerepet játszanak a dalok, a weblap (http://www.digitel2002.hu/musicjan/index.html) segítségével komplex óra megtartását is megszervezhet- jük, ezenkívül rengeteg letölthető zene is található a honlapon. 21. oldal

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés általános és legfőbb

Részletesebben

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam Készítette: Lassúné Ruskó Renáta A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 390 CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi és jellemnevelésében, vagyis a teljes személyiség fejlesztésében.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi, közösségi és jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata 1. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 1. évfolyam 2 72 1. ek áttekintő táblázata címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

Ének-zene angol nyelven 1-4. évfolyam

Ének-zene angol nyelven 1-4. évfolyam Ének-zene angol nyelven 1-4. évfolyam Óraterv Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 1. 1 37 2. 1 37 3. 1 37 4. 1,5 55,5 A fejlesztés célterületei - kompetenciák kompetenciakomponensek Személyes kompetenciák

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGTERÜLET ÉNEK -ZENE 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás Az ének-zene tanterv az OM kerettantervének kiegészített

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez.

Részletesebben

Ének-zene 3-4. osztály. Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás)

Ének-zene 3-4. osztály. Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás) Ének-zene 3-4. osztály Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók folyamatos motiválása, amely a sok sikerélménnyel járó

Részletesebben

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam Művészetek műveltségterület Ének-zene 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 1 Ajánlás A ének-zene tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció ÉNEK-ZENE A művészi tevékenység, a művészetek hatása semmivel nem pótolható szerepet játszik személyiségünk fejlődésében, az ízlés, a kreativitás, az érzések árnyalt kifejezésének fejlesztésében. A műalkotások

Részletesebben

AJÁNLÓ... 1 1. évfolyam... 2. Számtan, algebra... 24

AJÁNLÓ... 1 1. évfolyam... 2. Számtan, algebra... 24 AJÁNLÓ A számítógéppel támogatott oktatás megszünteti a tantárgyak közti éles határokat, integrálni képes szinte valamennyi taneszközt, így az információk több érzékszervünkön jutnak el hozzánk, a képességfejlesztés

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam

ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam I. rész: 1 4. ÉVFOLYAM Alapelvek és célok: - Az ének és a zene, amelyet a keresztény hallgat, előad, vagy komponál, akár szent, akár világi, Istent dicsőíti. Azért

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A változat) alapján Ének-zene az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

Részletesebben

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ÉNEK-ZENE 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ÉNEK-ZENE 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55 ÉVFOLYAM ÉNEK ZENE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 4. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55 A harmadik évfolyamon az óravezetés részben angol

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

ÉVES ÓRASZÁM FEJLESZTÉSI FELADATOK

ÉVES ÓRASZÁM FEJLESZTÉSI FELADATOK CÉLOK ÉS FELADATOK Az ének-zene a szavak fölött hangzó nyelv élményével és az aktív zenei tevékenységekkel hat az érzelmekre, az emberi lélekre. A zenei nevelés középpontjában a zenei élmény áll, mely

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 1. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 1. évfolyam ÉNEK-ZENE 1. évfolyam A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen, zenélésen keresztül

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 4. évfolyam... 2 Én és a családom... 2 Időjárás... 5 Étkezés... 7 Öltözködés... 9 Iskola... 12 Tágabb környezetünk... 15 Szabadidő, szórakozás... 18 1. oldal 4. évfolyam Én és a családom Bemutatkozás,

Részletesebben

5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára

5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára Ének-zene az 1 4. évfolyam számára 5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A) változatához Célok és feladatok Az ének-zene

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben

Helyi tanterv. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Ének-zene alsó tagozat

Helyi tanterv. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Ének-zene alsó tagozat Helyi tanterv Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Ének-zene alsó tagozat Tematikus összesített óraterv 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. A tartalom részei (témakörök) óraszám óraszám óraszám óraszám 1. Daléneklés

Részletesebben

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás 6. évfolyam A Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 6. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi A zene és a zene tanításának módszertana A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy

Részletesebben

Ének-zene. 1-2. évfolyam

Ének-zene. 1-2. évfolyam Ének-zene 1-2. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

ÉNEK-ZENE B változat

ÉNEK-ZENE B változat ÉNEK-ZENE B változat 1. évfolyam A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen,

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

1 4. évfolyam. 1. évfolyam

1 4. évfolyam. 1. évfolyam 1 4. évfolyam A zenei nevelés általános és legfőbb ja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, a teljes személyiség sokoldalú fejlesztése. Ennek megalapozása az alsó tagozatban kezdődik, ahol a NATban meghatározott

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 3. évfolyam

ÉNEK-ZENE 3. évfolyam ÉNEK-ZENE 3. évfolyam fejlesztési cél Órakeret Zenei reprodukció-éneklés 40 óra (39+1)* Zenei reprodukció- Generatív (önállóan és/vagy 8 óra (7+1)* csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység Zenei

Részletesebben

HALLÁS ZENEI NEVELÉS

HALLÁS ZENEI NEVELÉS HALLÁS ZENEI NEVELÉS Általános célok és feladatok Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magába foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését,

Részletesebben

Testzajok felismerése. Eltérô anyagból készült tárgyak hangszínei. egyéni, tanulói ötlet alapján. Dob, cintányér, furulya. Furulyaszó: népzene,

Testzajok felismerése. Eltérô anyagból készült tárgyak hangszínei. egyéni, tanulói ötlet alapján. Dob, cintányér, furulya. Furulyaszó: népzene, Óraszám 37 1 2. Tanítási anyag Zenei ismeretek Készségfejlesztés Óvodában tanult dalkincs ismeretének felmérése Mit játszunk lányok? Tekeredik a kígyó Sétálunk, sétálunk Fehér liliomszám Borsót fôztem

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Ének-zene 1 4. évfolyam

Ének-zene 1 4. évfolyam Ének-zene 1 4. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Ének-zene 1 4. osztály ÉNEK-ZENE. A változat

Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Ének-zene 1 4. osztály ÉNEK-ZENE. A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Emelt szintű ének-zene helyi tanterv. 1-8. osztály

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Emelt szintű ének-zene helyi tanterv. 1-8. osztály Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola helyi tanterv 1-8. osztály tanterv 1-8 A tanterv szerkezete: Éneklés Zenehallgatás Zenei ismeretek - Hallásfejlesztés - Improvizáció Zenei írás-olvasás A témákon belüli

Részletesebben

Albertné Balogh Márta. TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban

Albertné Balogh Márta. TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban Albertné Balogh Márta TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban Kedves Kollégák! A Harmadik daloskönyv a 2015 2016-es tanévre már megújult formában

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi tanterv Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai évfolyamai számára 2015. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Ének-zene Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

Tanmenet Ének-zene 1.osztály. Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly

Tanmenet Ének-zene 1.osztály. Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly Tanmenet Ének-zene 1.osztály Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák Fejlesztendő kompetenciák 1.2.3. Az óvodában tanult dalok éneklése 4. Kiolvasók és Egyenletes

Részletesebben

FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE

FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE Kolozsvár, 1999 A példatár megjelenését a Magyar Oktatási Miisztérium támogatta Az elektronikus változat elkészítését az Emberi Erőforrások

Részletesebben

Krónerné Rózsavölgyi Ildikó. Tanmenetjavaslat. a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz. Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest

Krónerné Rózsavölgyi Ildikó. Tanmenetjavaslat. a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz. Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Tanmenetjavaslat a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Írta: Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

tematikus képek segítségével, Munkafüzet 4. old.: A tanult dal ritmusának lejegyzése, kettes ütembe rendezése A fél-, negyed- és nyolcadszünet

tematikus képek segítségével, Munkafüzet 4. old.: A tanult dal ritmusának lejegyzése, kettes ütembe rendezése A fél-, negyed- és nyolcadszünet Évi óraszám: 37 óra Óra Dalanyag Zeneelméleti ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, 1., négyes ütem A tanult dalok felismerése A tankönyv ábrái és képei Járok egyedül ritmusról, betűkottáról Népi mesterségek

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve. az 1-4. évfolyamra

2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve. az 1-4. évfolyamra 2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve az 1-4. évfolyamra 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Kötelező minimális óraszám/hét 2 2 2 2 Szabadon tervezhető óraszám/hét - - - - Rendelkezésre álló órakeret/hét

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV. ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8.

Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV. ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8. Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8. évfolyam Emelt szintű ének-zene tanterv 1-8. Részei Ének-Zene 1-4.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1 4. Fejlesztési célok:

ÉNEK-ZENE 1 4. Fejlesztési célok: ÉNEK-ZENE 1 4. A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, a teljes személyiség sokoldalú fejlesztése, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a

Részletesebben

Részletes tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 1. zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához

Részletes tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 1. zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához Részletes tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 1. zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához 1. Zenei anyag Zenei elemek Játékos készségfejlesztés Zenei írás-,olvasást előkészítő Szemléltetés Szept.

Részletesebben

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz.

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. 5. évfolyam Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A változat

ÉNEK-ZENE. A változat ÉNEK-ZENE A változat 51/2012. 12.21. EMMI rendelet 1. számú melléklete alapján Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat

Részletesebben

Ének-zene 1-4. évfolyam

Ének-zene 1-4. évfolyam ÉNEK-ZENE A-változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Ének-zene 1-4. évfolyam

Ének-zene 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Ének-zene 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az ének-zene tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37 ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 37 óraszám óraszám óraszám óraszám A tartalom részei (témakörök) 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 1. Éneklés

Részletesebben

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016 Célok és feladatok A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Logopédia ÉNEK. 1-8 évfolyam

Logopédia ÉNEK. 1-8 évfolyam Logopédia ÉNEK 1-8 évfolyam A helyi tanterv a kerettanterv A változata alapján készült. Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint

Részletesebben

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A moduláris oktatási program címe: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 1-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 1-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 1-8. évfolyam Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Az ének-zene alapvető feladata

Az ének-zene alapvető feladata Az ének-zene alapvető feladata A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó

Részletesebben

Bál XIV. Lajos udvarában (Táncok, menüett) ZONGORA

Bál XIV. Lajos udvarában (Táncok, menüett) ZONGORA Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség kompetencia Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-13. életév) Bál XIV. Lajos udvarában (Táncok, menüett) ZONGORA

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése 1 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése B modul Rajz és vizuális kultúra és az ének-zene tantárgyak keretein belül az 1. a osztályban 2009 / 2010. tanév 2 tartalma Módszerek Tevékenység

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM:

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 74 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam emelt szint

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam emelt szint ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam emelt szint A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene felmutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen,

Részletesebben

Ének-zene 1 4. évfolyam

Ének-zene 1 4. évfolyam Ének-zene 1 4. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók folyamatos motiválása, amely a sok sikerélménnyel járó

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE. 1 4. évfolyama számára

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE. 1 4. évfolyama számára Helyi tanterv ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE az általános iskolák 1 4. évfolyama számára A változat Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés

Részletesebben

TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam

TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam H E L Y I T A N T E R V TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Csizmadia Károlyné az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tanítója Érd, 2013. Felülvizsgálva:

Részletesebben

ÉNEK ZENE. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1-4. évfolyam (A változat)

ÉNEK ZENE. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1-4. évfolyam (A változat) ÉNEK ZENE Alapfokú nevelés oktatás szakasza 1-4. évfolyam (A változat) Az Apáczai Kiadó által megjelentetett kerettantervi ajánlás felhasználásával készült Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának

Részletesebben

A zenei emlékezőképesség fejlesztése

A zenei emlékezőképesség fejlesztése A zenei emlékezőképesség fejlesztése A gyermek zenei emlékezete gyrsan fejlődik, igen sk élményt tárl, de az élmények mennyiségét, minőségét nehezen tudjuk ellenőrizni. A dalk éneklése már az emlékezet

Részletesebben

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 37 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Ének - zene opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Részletesebben

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása TÁNC ÉS MOZGÁS A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát. A tánc

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.03.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.03.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Ének-zene készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.03.1. alapján 1-4. évfolyam. 2 Helyi tanterv Ének-zene 1. évfolyam 3

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Óravázlat. 1. Zenei reprodukcióhoz mint a Nat 2012-ben kiemelt fejlesztési feladathoz kapcsolódó célok:

Óravázlat. 1. Zenei reprodukcióhoz mint a Nat 2012-ben kiemelt fejlesztési feladathoz kapcsolódó célok: Óravázlat Tanító: Kiss Anna Eszter Tantárgy: ének-zene Évfolyam: 2. o. Témakör: A ré hang és fordulatai Tartalom: - Ide ki a piacon... hallás utáni daltanítás - s; m; r; d hangok gyakorlása - tá, ti-ti,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE helyi tanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

ÉNEK-ZENE helyi tanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára ÉNEK-ZENE helyi tanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Szolfézs elméleti tárgy követelmény évfolyamokra lebontva

Szolfézs elméleti tárgy követelmény évfolyamokra lebontva Szolfézs elméleti tárgy követelmény évfolyamokra lebontva Előképző - 1. évfolyam Fejlesztési feladatok Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal. A zene megszerettetése, örömteli művelése. A figyelmes

Részletesebben

Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 A zenei nevelés nem csak zenei célokat szolgál, hanem más, kognitív folyamatokra is kedvező hatással van. A ritmus, a ritmusos

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2015. január 24. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok NÉPTÁNC 1. évfolyam Témakörök: I.Bemelegítés, tánctechnika II. Ritmika III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok V. Néptáncok Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika Járás,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Órakeret: 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Heti óraszám 2 2 2 2 Éves óraszám 72 72 72 72 Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A) változatához. ÉNEK-ZENE az általános iskolák 1 4.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A) változatához. ÉNEK-ZENE az általános iskolák 1 4. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A) változatához ÉNEK-ZENE az általános iskolák 1 4. évfolyama számára A változat Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 65 óra. 1. Ze nei produkció

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 65 óra. 1. Ze nei produkció ÉNEK-ZENE A művészi tevékenység, a művészetek hatása semmivel nem pótolható szerepet játszik személyiségünk fejlődésében, az ízlés, a kreativitás, az érzések árnyalt kifejezésének fejlesztésében. A műalkotások

Részletesebben

Néptánc helyi tanterv 1-4. évfolyam

Néptánc helyi tanterv 1-4. évfolyam Néptánc helyi tanterv 1-4. évfolyam A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben