KÓKA, MENDE, SÜLYSÁP, TÁPIÓSZECSŐ, ÚRI TELEPÜLÉSEK HELYI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI PROGRAMJA / LOCAL AGENDA 21 / I. VÁLTOZAT HELYZETÉRTÉKELÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÓKA, MENDE, SÜLYSÁP, TÁPIÓSZECSŐ, ÚRI TELEPÜLÉSEK HELYI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI PROGRAMJA / LOCAL AGENDA 21 / I. VÁLTOZAT HELYZETÉRTÉKELÉS"

Átírás

1 Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft. Székhely: 1037 Budapest, Kolostor u. 13. Postacím: 1132 Budapest, Kresz Géza u. 18. Tel.: , Fax: Honlap: KÓKA, MENDE, SÜLYSÁP, TÁPIÓSZECSŐ, ÚRI TELEPÜLÉSEK HELYI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI PROGRAMJA / LOCAL AGENDA 21 / I. VÁLTOZAT HELYZETÉRTÉKELÉS Készítette: Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft. Budapest, augusztus

2 Készítette: Dr. Fehér Balázs környezetgazdálkodási agrármérnök, a környezettudományok doktora Barabás Zsuzsanna környezetgazdálkodási agrármérnök 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ HELYI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI PROGRAM JELENTŐSÉGE MÓDSZER DEMOGRÁFIAI HELYZET NÉPMOZGALMI ADATOK NEMZETISÉGEK HELYZETE GAZDASÁGI HELYZET VÁLLALKOZÁSOK MEZŐGAZDASÁG KERESKEDELEM, SZOLGÁLTATÁSOK TURIZMUS MUNKANÉLKÜLISÉG KÖRNYEZETVÉDELMI HELYZETE TERMÉSZETVÉDELMI HELYZET FEJLESZTÉSI JAVASLATOK KULTURÁLIS HELYZET EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS KÖZBIZTONSÁG KÖZLEKEDÉS SWOT ANALÍZIS TERVEZETT FEJLESZTÉSEK

4 1. Bevezető A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás (Társulás) a kedvezményezettje a 20 települést érintő Tápió Menti régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projektnek. A projekt megvalósításához a Társulás Európai Uniós támogatást kapott, amelyhez kapcsolódóan kötelezettséget vállalt a projekt által érintett településekre vonatkozó Local Agenda 21 (Helyi Fenntartható Fejlődési Program, LA 21) elkészítésére. A Társulás a feladat ellátásával a KSzI Kft-t bízta meg. A LA 21 elkészítése során a Társulás által előírt módszertant alkalmazzuk, amely a KEOP KSZ által kiadott Draft LA 21 segédlet KEOP kedvezményezettek számára című dokumentum alapján került összeállításra Helyi Fenntartható Fejlődési Program jelentősége A Local Agenda 21 alapvető célja: az önkormányzat aktív és cselekvő közreműködésével, a lakosság tevőleges támogatásával olyan program kidolgozása és megvalósítása, amely a fenntartható fejlődés elvére épül. A fenntarthatóság helyi programját kell megteremteni, amelynek segítségével egy olyan település szerveződik, amelyet a lakosok otthonnak tekintenek, abban ők és gyermekeik, a város, falu mai és leendő polgárai otthon vannak. A Local Agenda 21 esetében a fenntartható fejlődés elve azt jelenti: A helyi hatáskörben befolyásolható fejlődés (beruházások, fejlesztések, felújítások, intézkedések, szabályozás stb.) olyan alakítása, amely a helybeni életminőség, környezeti állapot javítását, valamint a helyi erőforrások talaj, vízkészlet, energia, emberi- és jövedelemtermelő erőforrások, stb. tartamos, azaz nem kimerítő hasznosítását célozza Módszer Nem egyetlen LA 21 dokumentum készül a teljes projekt területre, hiszen így nem nevezhetnénk helyi -nek a programot. A településekből 5 csoportot képeztünk, azzal a céllal, hogy az elkészülő program, lehetőség szerint, minél jobban vegye figyelembe a települések adottságait, lehetőségeit, kihívásait, nehézségeit. A település csoportok lehatárolása a szennyvíz fejlesztés során alkalmazott módon történt. Az ilyen módon kialakított település csoportok tagjai egymáshoz közel, hasonló földrajzi környezetben helyezkednek el, így fejlődésükben is kapcsolódnak egymáshoz. Az LA 21 készítése során első lépésben a települések helyzetértékelését készítjük el, ami adatgyűjtésből, és a beszerzett adatok kiértékelésből áll. Jelen dokumentum ennek a munkának az eredményeként készült el. Az adatgyűjtés során a Local Agenda szellemiségéhez híven kívántunk eljárni. Ennek érdekében egyrészt figyelembe vettük a statisztikai adatbázisokban, hivatalos kimutatásokban 4

5 és dokumentumokban fellehető információkat, ugyanakkor minden esetben kikértük az egyes települési önkormányzatok véleményét is, arra törekedve, hogy arról is képet kapjunk, hogy a településen élők hogyan látják a helyzetüket. Ennek érdekében kérdőíves felmérést készítettünk az önkormányzatokkal. Fontos megjegyezni, hogy a kérdőíveket településenként más-más helyzetben lévő személy töltötte ki. Ennek megfelelően eltérő kép él egy polgármester és egy önkormányzati ügyintéző fejében a településéről. Az összegyűjtött adatok alapján elkészítettük a vizsgált terület SWOT analízisét. Jelen dokumentumban szerepelnek az adott települések fejlesztési prioritásai is. Azonban ezek a fejlesztési prioritások kizárólag az önkormányzatok adatszolgáltatásán alapulnak, még nem vizsgáltuk az adott fejlesztés megalapozottságát a SWOT analízis alapján, nem vizsgáltuk a fejlesztés kapcsolatát a fenntartható fejlődés alapelveivel, és nem vizsgáltuk a fejlesztések társadalmi támogatottságát, elfogadottságát sem. A helyzetértékeléssel párhuzamosan készült egy fotópályázat is az iskolások részére. A fotópályázat célja annak megismerése volt, hogy az iskolások mit tartanak értékesnek a vizsgált területen, elsősorban a környezetben, és mik azok a pontok, ahol változást látnak szükségesnek. A helyzetértékelés dokumentumait társadalmi vitára bocsátjuk. Ennek során a terület lakossága internetes kérdőív segítségével reflektálhat a helyzetértékelésre. Így megismerjük a lakosság véleményét; felmérjük, hogyan látják a települések helyzetét és fejlődési lehetőségeiket, és arra is választ keresünk, hogy az önkormányzat által felvázolt fejlesztési irányok közül melyiknek milyen a társadalmi elfogadottsága, támogatottsága. A kérdőív mellett a lakosság internetes fórumon, kötetlen formában is bevonásra kerül a LA 21 folyamatába. A helyzetértékelés és a fotópályázat alapján a terület iskolásai számára mobil tanösvényt, azaz egy plakátsorozatot is összeállítunk, amelyhez szintén kérdőíves felmérés kapcsolódik. Ennek célja az iskolások tudatformálása, és véleményük figyelembe vétele a tervezés során. A fentiek figyelembevételével készül el az LA 21 második változata. Itt már a fejlesztési javaslatok értékelése is megtörténik. Figyelembe vesszük a társadalmi igényeket, elfogadottságot, az egyes tevékenységek fenntarthatósági aspektusait, és a terület aktuális helyzetét feltáró SWOT analízis eredményeit is. A második változatot végső egyeztetésre eljuttatjuk az önkormányzatokhoz, és közzé tesszük az interneten is. A végső változat elkészítése során az önkormányzatok reflexióit, és az internetes fórumon eljuttatott észrevételeket vesszük figyelembe. 5

6 2. Demográfiai helyzet 2.1. Népmozgalmi adatok A legfrissebb demográfiai adatok 2011-es évre állnak rendelkezésre. Az 1949-től rendelkezésre álló adatokat vetettük össze, úgy hogy az 1949-es évet tekintettük viszonyítási pontnak. képest lélekszámcsökkenés tapasztalható. Összehasonlítva az 5 település adatait az országos folyamatokkal látható, hogy 1949 és 1990 között a népességszám az országos átlaggal együtt növekedett, Mende és legnagyobb mértékben Tápiószecső településen, ellenben Kókán az 1949-es népességadatok alapján jelentős csökkenés következett be. Úri település lélekszáma jelentősen nem változott 1949-hez képest től országos szinten népességfogyás tapasztalható, ennek ellenére a települések lakossága inkább növekszik. A növekedés ellenére Kóka településen a népességszám még 2011-ben sem érte el az évi állapotot. Ha az 1949 és 2011 közötti időszakot vizsgáljuk, akkor kijelenthetjük, hogy Tápiószecső, és Mende településeken következett be a legnagyobb mértékű növekedés, ellenben Kókán 1949-hez A lakosság korösszetételének vizsgálatakor a 2001-es népszámlálás adataiból tudtunk kiindulni, mivel települési adatok csak ebben az időpontban állnak rendelkezésre. 6

7 7

8 Az öregedési indexet a KSH metodikája alapján határoztuk meg: (Öregedési index a száz gyermekkorúra (0 14) jutó öregkorú (65 éves és idősebb) népesség.) öregedési index Kóka 94 Mende Tápiószecső 58 Úri 97 Tápiómente 79 Pestmegye 73 Magyarország 91 Látható, hogy Tápiószecső mutatói a legkedvezőbbek, ugyanakkor Úri öregedési mutatója a legmagasabb. Az öregségi index Kóka és Úri kivételével az országos átlaghoz viszonyítva jóval kedvezőbb. Az adatokat összevetve a népmozgalmi adatokkal magyarázatot kapunk a folyamatokra: Település Természetes szaporodás, ill. fogyás Vándorlási különbözet Természetes szaporodás, ill. fogyás Vándorlási különbözet Természetes szaporodás, ill. fogyás Vándorlási különbözet Kóka Mende Tápiószecső Úri Látható, hogy a területen a születés-halálozás egyenlege az 1980-as évektől jellemzően negatív volt. A népességszám csökkenéshez 1990-ig nagymértékben az elvándorlás is hozzájárult, azonban 1990 és 2001 között minden településen jelentős mértékű bevándorlás volt megfigyelhető, ami jellemzően az aktív és fiatalkorú népesség arányát növelte. Érdekes ezen adatokat összevetni a települések által adott véleményekkel. Lakosságszám Születések Település Bevándorlás Elvándorlás változás száma Kóka Növekedés Stagnál Erőteljes Közepes Enyhe Mende Stagnál fogyás Közepes Közepes Enyhe növekedés Stagnál Közepes Nem jellemző 8

9 Tápiószecső Növekedés Fogyás Közepes Közepes Úri Stagnál Stagnál Nem jellemző Nem jellemző Úri kivételével a többi településen meg mindig jelenős mértékű bevándorlást tapasztalnak. Ennek ellenére csak Kóka, és Tápiószecső településeken tapasztalták a népesség növekedését, ellenben Mendén és Úrin nem láttak változást a lakosság számában, ugyanis itt az elvándorlás nagyrészt kompenzálja a bevándorlás mértékét. A települések véleménye szerint a születések számában még mindig nem történt változás, az országos folyamatokkal együtt még mindig csökkenést tapasztalnak ezen a területen Nemzetiségek helyzete A nemzetiségek helyzetének értékelésekor nehéz megbízható adatokból kiindulni. A népszámlálási adatok, elsősorban a cigány nemzetiség esetében egyes települések esetén jóval alacsonyabb számokat mutatnak, mint a települések által adott becslések. Ugyanakkor az adatok értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a népszámlálási adatok 2001-re, a települések által szolgáltatott becsült adatok pedig az elmúlt 10 év népmozgalmi adatait is tükrözik. Ezen felül figyelembe lehet venni a 2010-es kissebségi önkormányzati választás adatait is. Ez szintén más kritériumok alapján létrejövő adathalmaz. Nemzetiségek a településeken, statisztikai adatok alapján: TELEPÜLÉS cigány német szlovák román ukrán Teljes kérdőív 2010 lakosság 2001 népszámlálás szerint választás 2001 % Nemzetiségek aránya Kóka % 0,8% 1,3% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% Mende ,3% 0,7% 0,2% 0,9% 0,3% 0,0% 0,0% ,01% 0,0% 1,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% Tápiószecső % 0,5% 0,8% 0,1% 0,0% 0,2% 0,1% Úri % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% Nemzetiségek a településeken az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján: Viszony a Település Kisebbség Arány Változás többségi társadalommal Gazdasági helyzet Kóka Roma 6% Enyhén növekszik jó Elfogadható Mende Roma 0,30% Növekszik Elfogadható Rossz Roma 0,01% Stagnál jó Rossz Tápiószecső Roma 10% Növekszik jó Nagyon rossz Úri Roma 2% Stagnál7 jó Elfogadható A 2010-es kisebbségi önkormányzati választások adatait és a települések által adott véleményeket összevetve, láthatjuk, hogy Kóka és Tápiószecső települések jóval magasabbnak látják a romák arányát, mint ahogy ezt a kimutatások mutatják. Szinte 9

10 mindegyik településen számuk növekszik, de kivételt képez és Úri, ahol nem látnak változást a kissebség létszámában. Gazdasági helyzetük általában rossz, csak Kóka és Úri településen éri el az elfogadható szintet. Jó hírnek számít, hogy az öt közül három településen van kisebbségi önkormányzat. A kissebségek helyzetének javítást Mende és Tápiószecső településen a munkahelyteremtésben látják, amihez jelentős mértékű anyagi fedezetre lenne szükség. Kókán a helyzet javulását közös pályázatok és rendezvények szervezésében, míg on a munkahelyteremtésen kívül az oktatás javításában látják. Itt szintén kivételt képez Úri, ahol a kisebbség anyagi helyzete elfogadható, a többségi társadalommal pedig jó viszonyt ápolnak, így nem tartják szükségesnek egyéb intézkedések bevezetését. 3. Gazdasági helyzet 3.1. Vállalkozások 3.2. Mezőgazdaság A mezőgazdaság helyzetének bemutatására jó alapot ad a földhasználatok leltára, azaz a CORINE adatbázis. A vizsgált települések esetében a 10 ha-nál nagyobb kategóriák vizsgálata a következő képet adja. Kóka Corine kategória Terület (ha) Arány (%) Nagytáblás szántóföldek ,1% Lombos erdő ültetvények ,3% Kistáblás szántóföldek 341 7,7% Kistáblás szőlők 277 6,2% Nem összefüggő, családi házas és kertes beépítés 262 5,9% Természetes gyep fákkal és cserjékkel 119 2,7% Természetes gyep fák és cserjék nélkül 93 2,1% Fiatalos erdők és vágásterületek 87 2,0% Mezőgazdasági területek állandó kultúrák jelentős előfordulásával, és szórt megjelenésű természetes vegetációval 85 1,9% Intenzív legelők és erősen degradált gyepek bokrok és fák nélkül 61 1,4% Komplex művelési szerkezet épületek nélkül 59 1,3% Zárt lombkoronájú természetes lombhullató erdők, vizenyős területen 57 1,3% Nyílt lombkoronájé természetes lombhullató erdők, vizenyős területen 37 0,8% Elegyes ültetvények 32 0,7% Édesvizű mocsarak 31 0,7% Spontán cserjésedőerdősödő területek 31 0,7% Intenzív legelők és erősen degradált gyepek fákkal és bokrokkal 29 0,7% Agrár létesítmények 22 0,5% Mezőgazdasági területek télsélyban szántókkal és jelentős természetes vegetációval 20 0,4% Tűlevelű ültetvények 14 0,3% Nagytáblás szőlők 10 0,2% 10

11 Mende Corine kategória Terület (ha) Arány (%) Nagytáblás szántóföldek ,0% Lombos erdő ültetvények ,6% Nem összefüggő, családi házas és kertes beépítés 202 7,5% Zárt lombkoronájé természetes lombhullató erdők nem vizenyős területen 145 5,4% Tűlevelű ültetvények 50 1,9% Természetes gyep fákkal és cserjékkel 36 1,3% Intenzív legelők és erősen degradált gyepek fákkal és bokrokkal 35 1,3% Kistáblás szőlők 29 1,1% Mezőgazdasági területek télsélyban intenzív legelőkkel és jelentős természetes vegetációval 27 1,0% Elegyes ültetvények 26 1,0% Kistáblás szántóföldek 21 0,8% Fiatalos erdők és vágásterületek 20 0,8% Csemetekertek, erdei faiskolák 19 0,7% Agrár létesítmények 18 0,7% Intenzív legelők és erősen degradált gyepek bokrok és fák nélkül 10 0,4% Corine kategória Terület (ha) Arány (%) Nagytáblás szántóföldek ,4% Lombos erdő ültetvények ,9% Kistáblás szántóföldek 459 9,7% Nem összefüggő, családi házas és kertes beépítés 352 7,4% Komplex művelési szerkezet épületek nélkül 133 2,8% Intenzív legelők és erősen degradált gyepek bokrok és fák nélkül 117 2,5% Komplex művelési szerkezet szórt elhelyezkedésű épületekkel 116 2,4% Intenzív legelők és erősen degradált gyepek fákkal és bokrokkal 110 2,3% Spontán cserjésedőúerdősödő területek 84 1,8% Mezőgazdasági területek télsélyban szántókkal és jelentős természetes vegetációval 75 1,6% Agrár létesítmények 50 1,1% Fiatalos erdők és vágásterületek 44 0,9% Tűlevelű ültetvények 39 0,8% Zárt lombkoronájé természetes lombhullató erdők nem vizenyős területen 37 0,8% Elegyes ültetvények 30 0,6% Mesterséges tavak, vízú tározók 26 0,6% Nyílt lombkoronájé természetes lombhullató erdők, vizenyős területen 26 0,5% Természetes gyep fákkal és cserjékkel 16 0,3% Építési munkahelyek 13 0,3% Zárt lombkoronájé természetes lombhullató erdők, vizenyős területen 11 0,2% Természetes gyep fák és cserjék nélkül 11 0,2% Édesvizű mocsarak 10 0,2% 11

12 Tápiószecső Corine kategória Terület (ha) Arány (%) Lombos erdő ültetvények ,9% Nagytáblás szántóföldek ,9% Kistáblás szántóföldek 335 8,7% Nem összefüggő, családi házas és kertes beépítés 291 7,6% Fiatalos erdők és vágásterületek 287 7,5% Elegyes ültetvények 167 4,3% Komplex művelési szerkezet szórt elhelyezkedésű épületekkel 164 4,3% Természetes gyep fák és cserjék nélkül 134 3,5% Speciális műszaki létesítmények 108 2,8% Természetes gyep fákkal és cserjékkel 107 2,8% Halastavak 87 2,3% Komplex művelési szerkezet épületek nélkül 87 2,3% Tűlevelű ültetvények 52 1,4% Intenzív legelők és erősen degradált gyepek bokrok és fák nélkül 49 1,3% Édesvizű mocsarak 47 1,2% Intenzív legelők és erősen degradált gyepek fákkal és bokrokkal 42 1,1% Agrár létesítmények 17 0,4% Nyílt lombkoronájé természetes lombhullató erdők, vizenyős területen 11 0,3% Úri Corine kategória Terület (ha) Arány (%) Nagytáblás szántóföldek ,8% Kistáblás szántóföldek ,2% Lombos erdő ültetvények 196 8,8% Nem összefüggő, családi házas és kertes beépítés 160 7,2% Halastavak 45 2,0% Intenzív legelők és erősen degradált gyepek bokrok és fák nélkül 39 1,8% Nyílt lombkoronájé természetes lombhullató erdők, vizenyős területen 37 1,6% Édesvizű mocsarak 27 1,2% Természetes gyep fákkal és cserjékkel 22 1,0% Intenzív legelők és erősen degradált gyepek fákkal és bokrokkal 18 0,8% Agrár létesítmények 16 0,7% Komplex művelési szerkezet épületek nélkül 12 0,6% Elegyes ültetvények 10 0,5% Megállapítható, hogy minden település esetében a szántóföldi művelés az elsődleges területhasználat, amit az erdőgazdálkodás követ. A mezőgazdasági tevékenységhez szükséges talajadottságok változatosak a kistérségben. A Tápió-mente talajainak átlagos aranykorona értéke 15. Ennél magasabb átlagos értékek jellemzőek és Úri településeken. A terület agrárgazdasága eltérő típusú, szerkezetű és eredményességű üzemtípusokkal írható le. A különféle üzemtípusok kialakításában egyfelől a mezőgazdasági 12

13 termelőszövetkezetek, ill. az állami gazdaságok átalakulása játszott meghatározó szerepet, valamint az új típusú szövetkezetek és a többnyire jogi személyiségű társas vállalkozások. A széles értelemben vett utódszervezetek (Kóka: Kókai MGTSZ, Dobos József vállalkozó, Kiss és Kovács Kft, Tápiószecső: 1 egyéni gazdálkodó), kialakult piaci kapcsolatokkal, hitelfedezettel rendelkeznek, s ez még akkor is kedvezőbb piaci pozícióba hozza őket a magántermelők, egyéni gazdálkodók többségénél, ha csak ritkán rendelkeznek elegendő tőkével, és működésüket nem egy bizonytalansági tényező kíséri, mint pl. a földbérletek kérdése. A szövetkezeti és társas vállalkozói kör tevékenységét döntően a mezőgazdasági növénytermesztés jelenti. Kókán, a régió többi településéhez képest jelentős szőlőtermesztés folyik. A megtermelt szőlőt elsősorban helyben értékesítik. Az állattartó telepek száma csökkenő tendenciát mutat. Jelenleg csak, Tápiószecső, Úri esetében jeleztek számottevő állattenyésztést. Ez utóbbi település esetében az állattenyésztés csökkenő tendenciát mutat a kérdőívre adott válasz alapján. A régió településeinek döntő többségén valamely utódszervezet, társas vállalkozás jelenti a helyi agrárgazdaság egyik markáns pólusát, míg a másik oldalon az őstermelők, vállalkozók, ill. kistermelők tömege áll. A magángazdálkodói, kistermelői kör igen heterogén. Az új termelők között tarthatók számon a középparaszti gazdaságok mintájára szerveződő, önellátásra és piacra egyaránt termelő, a növénytermesztés és állattartás pillérein nyugvó gazdaságok. Ezt a típusú mezőgazdasági üzemet is majd minden településen reprezentálja néhány család. A térségi agrárgazdaság széles talapzatát a kistermelők jelentik, közülük őstermelői igazolvánnyal is rendelkeznek jó néhányan. A kisüzemi gazdaságok tömege sem elegendő földdel, sem termelési eszközökkel és tapasztalatokkal nem rendelkezik ahhoz, hogy az önellátáson túl tartós piaci szereplővé válhasson; az értékesítés esetleges és bizonytalan, a bevételek az egyszerű újratermeléshez elegendőek. Noha ez a fajta üzemtípus és termelői kör várhatóan tartósan a térségi agrárgazdaság szereplője lesz, jelentősége leginkább az önellátás és a munkaerő lekötése lehet. A terület agrárgazdaságát részben a mezőgazdasági kényszervállalkozások határozzák meg, azok a tőkeszegény családi gazdaságok, amelyek fönntartása szociális szempontból indokolt. Ugyanakkor a mezőgazdasági egyéni és társas vállalkozások többségét is a tőkeszegénység, a termelési eszközök és a termelési infrastruktúra alacsony színvonala jellemzi. Az agrárgazdaság kialakulása még nem fejeződött be. Mindez azt jelenti, hogy az agrárszféra piaci szereplőinek is jelentős támogatásra, fejlesztésre, illetve tőkebevonásra van szüksége a jövőben. A növénytermesztés mellet kiemelt szerepe van az erdőgazdálkodásnak is. Két település, Tápiószecső és Úri nagyobb kiterjedésű halastavakkal is rendelkezik. A mezőgazdaság fejlődését az értékesítési nehézségek mellett az elaprózott földterületek, a szárazság és a belvíz, a bizonytalan terméshozamok, a mezőgazdasági gépek rendelkezésre állásának hiánya is nehezíti. Több településen a mezőgazdaság fejlődésének akadályaként említik meg a szakértelem hiányát is. Az önkormányzatok álláspontja szerint a 13

14 fejlődéshez több állami támogatás, szakember képzés, szükséges. a felvásárlás megszervezése 3.3. Kereskedelem, szolgáltatások Az önkormányzati adatszolgáltatások szerint az alapvető kereskedelmi egységek minden településen rendelkezésre állnak. Mindegyik településen található élelmiszerbolt vegyeskereskedés és vendéglő. A régió települései közül on nagyobb bevásárlóközpont (Tesco) és üzemanyag-töltőállomás (Shell) is található. Ezen kívűl a településen nagy szükségét érzik egy rendezvényház létesítésében, ahol nagyobb rendezvényeket, esküvőket is tudnának rendezni. Kókán cukrászda és cipőbolt, Tápiószecsőn étterem létesítésére lenne szükség, hogy a szükséges igényeket biztosítani tudják Turizmus Mindegyik településen a helyi templomok is turisztikai látványosságnak számítanak, azonban csak Kókán és on számít számottevő ágazatnak a turizmus. Kókára látogatók megtekinthetik a település látványosságait, amelyek közül ki kell emelni a falumúzeumot, a Margit hegyi kápolnát, illetve a település legrégebbi, több száz éves vízellátóhelyét, a Beregkutat. Emelett jelentős szőlő- és borkultúrával is rendelkezik, a településen található pincészetek is nyitva állnak a látogatók előtt. látványossági közül említésre méltó a Sőtér-Kastély, a Grassalkovich-Vadászlak, Hevessy-kastély díszkapuja, illetve a legtöbb Hősi emlékmű. A településeken található turisztikai szálláshelyek nem tudják kielégíteni az igényeket, így a helyi turizmus fellendülését Kókán további szálláshelyek létesítésében, on pedig konferencia- vagy wellnessközpont kialakításában látják. Tápiószecsőn a fellendülést hasonlóképpen szálláshelyek, panziók létesítésében, Mendén turisztikai látványosságok létesítésében látják. A fejlesztések kivitelezésére az önkormányzatoknak jelentős anyagi fedezetre volna szükségük Munkanélküliség A munkanélküliség vizsgálatakor a 2005 IV. negyedévi, 2010 decemberi adatokat vizsgáljuk meg Település Népesség Munkanélküliség Arány Népesség Munkanélküliség Arány Kóka ,47% ,70% Mende ,63% ,95% ,44% ,75% Tápiószecső ,80% ,79% Úri ,44% ,38% Magyarország 3,01 4,74% Látható, hogy 2005 és 2010 között minden településen jelentősen nőt a munkanélküliek száma. A települések közül Úrin volt a legrosszabb a helyzet, és Kóka munkanélküliségi mutatói voltak a legkedvezőbbek az 5 település közül. Ha a települések adatait összevetjük az országos folyamatokkal, akkor láthatjuk, hogy a települések munkanélküliségi helyzete így is kedvezőbb képet mutatott, mint az országos átlag. 14

15 4. Környezetvédelmi helyzete Minden település első helyen említette a környezetvédelmi problémák között a szennyvízkezelés megoldatlanságát, és az illegális hulladéklerakást. Az illegális hulladéklerakás jelentőségére a Local Agenda program keretében megrendezett fotópályázatunk is felhívta a figyelmet. A terület általános iskolás tanulói nagy számban választották ezt a fotók témáinak. Nyilván itt azt is figyelembe kell venni, hogy ez a probléma a gyerekek által jól érzékelhető, és jól fotózható. Kiemelt helyet kapott még a környezetvédelmi problémák között a fűtési légszennyezés, és annak erősödése. Ennek oka, hogy a gázárak növekedése miatt a lakosság egyre nagyobb arányban tér vissza a vegyes tüzelésű kazánok használatára. Ez a téli időszakban lokálisan növeli a levegő terhelését, ugyanakkor ezzel párhuzamosan a változás globális hatása pozitív, hiszen amennyibe fatüzelésre állnak át az csökkenti az üvegház hatású gázok felszabadulását. Úri kivételével a többi településen belvízi elöntések is előfordulhatnak, azonban helyzet javításához szükséges források nem állnak rendelkezésre. További környezetvédelmi probléma a közlekedési eredetű levegő- és zajszennyezés. Levegőszennyezésről Kóka, Mende, településekről is történtek visszajelzések, azonban jelentős, közlekedési eredetű zajszennyezést csak Mendén tapasztaltak. Kóka, Mende és Úri esetében jelezték, hogy korábban hulladéklerakó üzemelt a területükön. Mindhárom településen megtörtént a hulladéklerakó rekultivációja, azonban Úri településen további beavatkozások szükségesek annak érdekében, hogy megakadályozzák a területen az illegális hulladéklerakást. A további környezetvédelmi feladatok a területen: Mendén található szennyvíz-leürítőhely felszámolását tervezik a településen, azonban a felszámolás költségét mintegy 80 millió forintra becsülik. Mindegyik településen komoly problémákat okoz az illegális hulladéklerakás, amelynek megszüntetéséhez jelentős anyagi forrásra van szükség. 5. Természetvédelmi helyzet A régió települései a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területéhez tartoznak. A települések a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet részét képezik. Mende, települések északi része már a szomszédos Gödöllői dombságot érinti. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján Kóka a Hajta mentét, a Gödöllői-dombságot, Tápiószecső az Alsó-Tápió és patakvölgyeket és a Felső-Tápiót, Úri az Alsó-Tápió és patakvölgyeket érinti, mint a jogszabály által kijelölt kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területeket. A Pest-megye K-i részén elhelyezkedő Tápió-vidék Magyarország egyik különleges, természeti látnivalókban még bővelkedő tája. A Tápió-vidék három nagy tájegység, a Duna- Tisza-köze, a Tiszántúl és az Északi-középhegység találkozásánál fekszik, ami egy változatos, 15

16 ritkaságokban gazdag élővilág kialakulását tette lehetővé. E sokszínűség védelmében jött létre júliusában a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet. A tájvédelmi körzet mozaikos elrendezésű, három nagyobb és hét kisebb részegysége elszórtan helyezkedik el. Területe 4515 ha, amelyből 182 ha fokozott védettséget élvez. A Tápió vidék három flórajárás érintkezési zónájába esik. Itt találkozik a középhegységi zárt lomboserdők öve az erdőssztyepp zónával. Eddig 54 természet közeli növénytársulást írtak le. Hetvenkét védett, illetve három fokozottan védett növényfajt (csikófark, homoki kikerics, pókbangó) figyeltek meg. A védett és fokozottan védett állatfajok száma megközelíti a 250-et. Az alföldi, illetve dombság peremi geomorfológiai értékek együttes előfordulása tájképi jelentőségű. A tájértékek közül fontosak a tanyás területek, illetve az ezekhez kapcsolódó extenzív tájhasználati módok. A Gödöllői-dombság a Cserhát hegyvonulatából kiindulva, fokozatosan lealacsonyodva ékelődik be a Pesti síkság, a Duna-Tisza közi homokbucka vidék és az Északalföldi hordalékkúp síkság közé. A tájra az erdővel borított területek dominanciája jellemző. A növénytakarót szemlélve az összképre az egymást váltó különböző erdőtársulások (pl.: gyertyán elegyes mezei juharos-tölgyes, melegkedvelő tölgyes, pusztai tölgyes, sásos égerliget, stb.) élénk mozaikja jellemző, amelyet különböző rét- és gyeptársulások (pl.: löszpusztarét, homokpusztarét, meszes talajú láprét, stb.) tesznek még tarkábbá és gazdagabbá. Az állatvilágot tekintve a költő madárfajok száma száz körüli, köztük megtalálhatóak olyan - e tájon ritkább - fajok, mint a darázsölyv, a holló, a fekete harkály, a guvat, a barna rétihéja és a jégmadár. A fokozottan védett fajok közül a gyurgyalag nagyobb számban a kerecsensólyom szórványosan költ ezen a vidéken. Vonuláskor, kóborlás közben illetve táplálék szerzéskor több ugyancsak ritka faj is látható a tájvédelmi körzet élőhelyein (pl.: gyöngybagoly, halászsas, kanalas gém, szürke küllő, cigányréce stb.). A védett emlősök közül egyes denevér fajok, cickányok, pelék, a menyét, a hermelin, vadmacska és a borz viszonylag gyakoriak. A vízfolyások és mesterséges tavak mentén a fokozottan védett vidra is előfordul, általában, mint téli kóborló. A kétéltűek és hüllők közül gyakrabban kerül szem elé a vízisikló, tarajos gőte, a zöld és fürge gyík, a zöld leveli és erdei béka valamint a barna és zöld varangy. Az általunk vizsgált Tápió menti régió húsz településének területén található természeti értékeket az 1. melléklet térkép szemlélteti. A 2. sz. régió természeti értékei között szerepel a Felső-Tápió völgye A Felső-Tápió mentén - Tápiószecsőtől Tápiószentmártonig - húzódik a második nagyobb részegység. Ehhez kapcsolódik a tájvédelmi körzet egyetlen, terjedelmesebb nyíltvizekkel is rendelkező vizes élőhelye, a tápiószecsői halastó. Itt még gyakorinak mondható a vidra, vonuláskor rendszeresen feltűnik a halászsas. Előfordul a mocsári teknős, a rézsikló és az erdei sikló. A tóparton idős tölgyesek húzódnak, míg távolabb egy gyönyörű lápréten keskeny- és széleslevelű gyapjúsások fehér tengerében gyönyörködhetünk. Ennek a területnek a legnagyobb értéke a kiváló vízminőségű Felső-Tápió feltűnően gazdag halállománya. Előfordul itt a hegyvidéki patakokra jellemző, védett kövicsík, illetve a csak a Duna vízrendszeréhez kötődő, Vörös könyves lápi póc. A láprétek és bokorfűzesek övezte patakparttól távolodva meredek homokbuckákra érkezünk, ahol számos védett növényfaj fordul elő: kései szegfű, homoki árvalányhaj, fényes poloskamag, báránypirosító, homoki 16

17 nőszirom. Értékeire való tekintettel ezek a területek (Cseh-domb, Gicei-hegy) fokozott védettséget élveznek. A hosszan elnyúló részegység D-i végében található Erdőszőlősi-legelő a vidék legfontosabb ürgeélőhelye. A területen találhatóak a csak koratavasszal víz alatt álló mocsárrétek. Legnagyobb kiterjedésű képviselőjük a csenkeszes kaszálórétek, amely elsősorban a Gombai-és Úri-patak völgyében fordulnak elő. Úri környékén találhatóak az égeres legelők. A Kókai-ág szabályozatlan medre mellett, Kóka községtől nyugatra terülnek el a mézgás éger alkotta égeres láperdők. Itt olyan ritka növények fordulnak elő, mint a vidrafű, lápi sás. A Mende, Úri környékén jellemző löszmélyutak meredek bevágásaiban a lila virágzatú budai imolával, vagy a liliomfélékhez tartozó nyúlánk sármával találkozhatunk. Az önkormányzatok által kitöltött kérdőív szerint Kókán a Legelő úton található egy 5 ha-os NATURA 2000-es terület. on nagyrészt folyó- és állóvízi területek, partok találhatóak, amelyek NATURA 2000-es területek. Tápiószecsőn az Alsó és Felső Tápió környéke 10 ha-os területtel szintén NATURA 2000-es terület. Ezen felül Mendén található az ex-lege védett földvár, a Lányvár Fejlesztési javaslatok A 2. régió természetvédelmi helyzetének feltárásával egy időben, megvizsgáltuk a területet érintő természetvédelmi kezelési tervet, fejlesztési koncepciót. A Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet Természetvédelmi Kezelési Terve es évekre vonatkozóan művelési ághoz köthető, művelési ághoz nem köthető fejlesztési javaslatokat ír elő elsősorban természetvédelmi területi és nem települési szinten. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság hatéves fejlesztési terve ( ) az egyes területi egységek (TK, TT) fejlesztési javaslatait fogalmazza meg. A 2. régióban konkrét fejlesztési javaslatként fogalmazza meg az élőhely rekonstrukciót az Úri-patak völgyében két területen hektáron a mocsári, lápi élőhelyek és természeti értékeik megőrzése érdekében. 6. Kulturális helyzet A településeken megtalálható kulturális intézményeket az alábbi táblázatban összesítjük: TELEPÜLÉS Művelődési Általános Középfokú Könyvtár Bölcsőde Óvoda ház iskola oktatás Kóka Mende Tápiószecső Úri Az alapvető intézmények minden településen rendelkezésre állnak, on pedig bölcsőde is 17

FARMOS, TÁPIÓGYÖRGYE, TÁPIÓSZELE, ÚJSZILVÁS TELEPÜLÉSEK HELYI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI PROGRAMJA / LOCAL AGENDA 21 / I. VÁLTOZAT HELYZETÉRTÉKELÉS

FARMOS, TÁPIÓGYÖRGYE, TÁPIÓSZELE, ÚJSZILVÁS TELEPÜLÉSEK HELYI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI PROGRAMJA / LOCAL AGENDA 21 / I. VÁLTOZAT HELYZETÉRTÉKELÉS Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft. Székhely: 1037 Budapest, Kolostor u. 13. Postacím: 1132 Budapest, Kresz Géza u. 18. Tel.: 36-1-237-1490, Fax: 36-1-237-1499 E-mail: kszikft@chello.hu Honlap: www.kszikft.hu

Részletesebben

JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGY, SZENTLŐRINCKÁTA, SZENTMÁRTONKÁTA, TÓALMÁS TELEPÜLÉSEK HELYI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI PROGRAMJA / LOCAL AGENDA 21 /

JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGY, SZENTLŐRINCKÁTA, SZENTMÁRTONKÁTA, TÓALMÁS TELEPÜLÉSEK HELYI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI PROGRAMJA / LOCAL AGENDA 21 / Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft. Székhely: 1037 Budapest, Kolostor u. 13. Postacím: 1132 Budapest, Kresz Géza u. 18. Tel.: 36-1-237-1490, Fax: 36-1-237-1499 E-mail: kszikft@chello.hu Honlap: www.kszikft.hu

Részletesebben

NAGYKÁTA TELEPÜLÉS HELYI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI PROGRAMJA / LOCAL AGENDA 21 / I. VÁLTOZAT HELYZETÉRTÉKELÉS. Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft.

NAGYKÁTA TELEPÜLÉS HELYI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI PROGRAMJA / LOCAL AGENDA 21 / I. VÁLTOZAT HELYZETÉRTÉKELÉS. Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft. Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft. Székhely: 1037 Budapest, Kolostor u. 13. Postacím: 1132 Budapest, Kresz Géza u. 18. Tel.: 36-1-237-1490, Fax: 36-1-237-1499 E-mail: kszikft@chello.hu Honlap: www.kszikft.hu

Részletesebben

A Tápió-vidék Turizmusfejlesztési Koncepciója

A Tápió-vidék Turizmusfejlesztési Koncepciója A Tápió-vidék Turizmusfejlesztési Koncepciója 2003. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Jövőkép...6 Stratégiai célok és programok...7 1. Helyzetfeltárás és elemzés...25 1.1 Kistérség turisztikai potenciáljának

Részletesebben

Dávod Község Önkormányzata Fenntarthatósági Terve

Dávod Község Önkormányzata Fenntarthatósági Terve Dávod Község Önkormányzata Fenntarthatósági Terve Készítette a Beszt Kft. az Eufund Consultants Kft. bevonásával 2010. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A települési fenntarthatósági tervről/programról általában...

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA - HELYZETÉRTÉKELÉS III. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA - HELYZETÉRTÉKELÉS III. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA - HELYZETÉRTÉKELÉS III. kötet 2005. november Tartalomjegyzék Oldalszám TARTALOMJEGYZÉK...2 BEVEZETÉS...4 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS...6 TÁBLÁZATOK

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21 Mélykút Város Fenntartható fejlődés helyi programja 1 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés 1. lényege 2. Dimenziói 3. Az önkormányzat szerepe a folyamatában II. Helyzetelemzés 1. Érintett földrajzi terület bemutatása

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia Rácalmás Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégia I. változat (egyeztetési anyag) Hazai Térségfejlesztő Zrt. 2011. február Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. RÁCALMÁS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

KOZÁRMISLENY LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA

KOZÁRMISLENY LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA KOZÁRMISLENY LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA 2013. október Készítette: PROTASK Esemény- és Projektmenedzsment Kft. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 1. LOCAL AGENDA 21 PROGRAM...2

Részletesebben

ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK FENNTARTHATÓ

ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK FENNTARTHATÓ BÖRZSÖNY DUNA IPOLY VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 0 0 ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK FENNTARTHATÓ GAZDASÁG, TÁRSADALOM ÉS KÖRNYEZET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ÁPRILIS 0 Jóváhagyta a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával DOROSZLÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Készítette: EuroRaptor Pályázati Tanácsadó

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Készítette: EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda

Részletesebben

Bodrogkeresztúr. Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro.

Bodrogkeresztúr. Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro. Bodrogkeresztúr BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉSI STRATÉGIA Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest,

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal 2008. február LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal

Részletesebben

A Főbb célkitűzések a Jövőképben már utalás szintjén megjelennek és a térségben lévő főbb kihívásokra adott válaszokat általánosan fogalmazzák meg..

A Főbb célkitűzések a Jövőképben már utalás szintjén megjelennek és a térségben lévő főbb kihívásokra adott válaszokat általánosan fogalmazzák meg.. 1. Vezetői összefoglaló 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe: A Felső-Tisza Völgye térsége versenyképes, értékeire épülő gazdasági szerkezettel rendelkezik, megfelelő mennyiségű munkahelyet

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 1 PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA MUNKAANYAG 2015. június 10. HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ

Részletesebben

ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE

ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE HELYZETELEMZÉS, PROJEKTLELTÁR, PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. 1013 Budapest,

Részletesebben

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja 2005. május Készítette: I. HELYZETELEMZÉS...3 1. FÖLDRAJZI FEKVÉS, ELÉRHETŐSÉG...3 1.1 Természeti

Részletesebben

BOGYISZLÓ KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK HELYI PROGRAMJA (2014-2019)

BOGYISZLÓ KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK HELYI PROGRAMJA (2014-2019) BOGYISZLÓ KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK HELYI PROGRAMJA (2014-2019) Készítette: 2014. május TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS... 5 1.1 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉRTELMEZÉSE... 5

Részletesebben

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Élhetőbb Ellendért programozás 2013 műhelymunka sorozat Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Alpha Tender Kft. 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Tervezés a településeken...

Részletesebben

Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terve

Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terve Környezeti Fenntarthatósági Terve (2013-1015) A dokumentumot Csanytelek Község Önkormányzata... határozati számmal 2013. -án elfogadta Jegyző Készítette: Csanytelek Község Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

élhetőbb Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

élhetőbb Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa élhetőbb Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa TARTALOMJEGYZÉK 1 Vezetői összefoglaló... 3 1.1 Jövőkép... 3 1.2 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzat

Újhartyán Község Önkormányzat Újhartyán Község Önkormányzat KÖZMŰVELŐDÉSI POLITIKÁJA 1. Településfejlesztési koncepció: Újhartyán Község Önkormányzata 2007. évben településfejlesztési koncepciót készítetett a Városfejlesztési Zrt-vel.

Részletesebben

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Pa-Ku Consulting Bt. 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1 AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

NAGYKOZÁR LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA

NAGYKOZÁR LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA NAGYKOZÁR LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA 2013. október Készítette: PROTASK Esemény- és Projektmenedzsment Kft. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. LOCAL AGENDA 21 PROGRAM...

Részletesebben

HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÍTETTE: DDRFÜ NONPROFIT KFT. 2015. ÁPRILIS TARTALOMJEGYZÉK 4. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ... 3 4.1. Jövőkép... 3 4.1.1. A település jövőképe a társadalmi,

Részletesebben

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 2009. április KÉSZÜLT PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: PESTTERV

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. augusztus 3. Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben