J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 30-án megtartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Juhász Ildikó polgármester, Fáskerti Tiborné jegyző, Dankóné dr. Havas Mária Czakóné Hanga Katalin, Bóka Gergely, Szabó Attila András, Szabó József képviselők valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak. Az ülés helye: Kókai Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. JUHÁSZ ILDIKÓ tisztelettel köszöntötte megjelenteket. Külön köszöntötte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd, Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nagykáta Hivatásos Tűzoltóság részéről megjelent Torba Csabát, valamint a Sülysáp Környéki Szociális Szolgáltató részéről jelenlévő Varró Erika Ilonát, és Pallagi Jánosnét. Megállapította, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva. Megállapította, hogy egy képviselő hiányzik, Dr Faroun Ghassan igazoltan van távol. Határozatképesnek mondta ki, és megnyitotta az ülést. Javaslatot tett jegyzőkönyvvezető személyére, javasolta Pozsgainé Szabó Ilonát. Javaslatot tett a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére, javasolta Dankóné Dr. Havas Máriát. A testület egyhangú 6 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül jegyzőkönyv vezetőnek Pozsgainé Szabó Ilonát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Dankóné Dr. Havas Mária képviselőt, alpolgármestert elfogadta. JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat sorrendben tárgyalják, és vegyenek még fel napirendi pontokat. Javasolta az alábbi napirendi pontok felvételét. 4. Szociális étkeztetés házirendjének megtárgyalása Előadó: Fáskerti Tiborné jegyző 5. Az átdolgozott Szakmai Program szociális étkeztetés alapszolgáltatásra Előadó: Fáskerti Tiborné jegyző 6. Pályázat benyújtása mikrobusz vásárlásra Előadó Juhász Ildikó polgármester 7. A Kókai temető területrendezése Előadó Juhász Ildikó polgármester 8. SZMSZ módosítása Előadó Fáskerti Tiborné jegyző 9. A kókai 969. hrsz-ú (Halik-ház) ingatlanvásárlásra határozat Előadó:Juhász Ildikó polgármester

2 2 10. Kóka Kft tájékoztatója csatorna házi bekötésekkel kapcsolatban Előadó: Tölgyesiné Besenyei Edit A polgármester javaslatára, 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadták el a napirendi pontok tárgyalását. Az ülésen az alábbi napirendek kerültek tárgyalásra: 1.Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolója a 2014 évi önkormányzati munkáról. Előadó: Torba Csaba tűzoltó parancsnok. 2.Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. ELŐADÓ: JUHÁSZ ILDIKÓ POLGÁRMESTER 3. Beszámoló a gyermekvédelmi és családsegítő feladatok ellátásáról Előadó: Szvitek Melinda a Sülysápi Szociális Szolgáltató vezetője Fáskerti Tiborné jegyző 4. Szociális étkeztetés házirendjének megtárgyalása Előadó: Fáskerti Tiborné jegyző 5. Az átdolgozott Szakmai Program szociális étkeztetés alapszolgáltatásra Előadó: Fáskerti Tiborné jegyző 6. Pályázat benyújtása mikrobusz vásárlásra Előadó Juhász Ildikó polgármester 7. A Kókai temető területrendezése Előadó Juhász Ildikó polgármester 8. Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/204. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet módosítása Előadó Fáskerti Tiborné jegyző 9. A kókai 969. hrsz-ú (Halik-ház) ingatlanvásárlásra határozat Előadó:Juhász Ildikó polgármester 10. A kókai Kóka Kft tájékoztatója csatorna házi bekötésekkel kapcsolatban Előadó: Tölgyesiné Besenyei Edit 1 Napirend tárgya: 1.Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolója a 2014 évi önkormányzati munkáról. Előadó: Torba Csaba tűzoltó parancsnok. Torba Csaba tűzoltó parancsnok tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket.

3 3 TORBA CSABA tűzoltó parancsnok elmondta, ha Kóka település káreseti statisztikáját nézi, akkor t település méretéhez, a zártkerti ingatlanok méretéhez, vagy a közepes vállalkozói réteghez képest nem jelentős a káresetek száma. Tíz tűzeset történt a tavalyi évben, nyolc műszaki mentés. Itt van a környékben az egyik legerősebb tűzoltó egyesület. Az önkéntes tűzoltó egyesület statisztikájából az látszik, hogy 15 tűzesethez vonultak, ami ezt jelenti, hogy idegenbe is vonultak összesen 24 alakommal vonultak tűz és káresethez. Legjelentősebb időjárási káresetek a decemberi ónoseső okozta károk voltak. Jelentős káresemény volt Kókán a lakóháznál történt gázrobbanás, ahol a tulajdonos súlyosan sérült, majd a későbbiekben elhunyt. Egy melléképület tűz volt, még ami jelentős volt 2014-ben. Megkapták a beszámolót, amit olvashattak. A Nagykátai tűzoltóság jelenleg a Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez tartozik. Kiemelte még, hogy a Kókai Önkéntes Tűzoltó egyesületnek a legjobb a szakmai felkészültsége. A 8 önkéntes tűzoltó egyesület nélkül a Nagykátai tűzoltóság nem igazán tudná megfelelően ellátni a feladatát, jelentős mértékben támaszkodik az önkéntesekre. Nyers Istvánnak megköszönte a Kókai Tűzoltó Egyesület munkáját, bízva abban, hogy a jó kapcsolat a jövőben is megmarad köztük. Elmondta, hogy kérte áthelyezését, így a jövőben nem Ő lesz a felügyeletért a felelős. Elmondta, a tűzgyújtási tilalommal kapcsolatban, hogy belterületen és zártkertben lehet avart égetni, ha az önkormányzat rendeletben szabályozta. Külterületen az égetési szándékot 10 nappal előtte be kell jelenten a Katasztrófavédelmi Igaztóságnak. Fáskerti Tiborné jegyző kérdezte Torba Csabától, hogy azok az önkormányzatok, akiknek jelenleg nincs a tűzgyújtás szabályozásáról rendelete, azok most még alkothatnak- e.? Torba Csaba elmondta, hogy véleménye szerint igen megtehetik, alkothatnak rendeletet a tűzgyújtás szabályozásáról. Juhász Ildikó polgármester javasolta a képviselő- testületnek, hogy fogadják el a katasztrófavédelme beszámolóját. 33/2015.(IV.30. ) Képviselő-testületi határozat Kóka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazatta, ellenvélemény, és tartózkodás nélkül elfogadta a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nagykáta Hivatásos Tűzoltóság évi Önkormányzati beszámolóját. Határidő: megküldésre 15 nap. Felelős: Juhász Ildikó polgármester Napirendi tárgya: Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. ELŐADÓ: JUHÁSZ ILDIKÓ POLGÁRMESTER JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester kérdezte, a képviselő társaitól, hogy van- e valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatban? Elmondta, hogy a Temető bizottság volt elmaradva, de a múlt héten üléseztek. Javasolta, hogy fogadják el az írásos beszámolót. 34/2015. (IV.30.) Képviselő- testületi határozat

4 4 Tárgy: Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról és a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról Kóka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta a Polgármesteri beszámolót a két ülés között végzett munkáról és a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról. Határidő: átvezetésre : 15 nap. Felelős: Juhász Ildikó polgármester 3. Napirendi pont: Beszámoló a gyermekvédelmi és Családsegítő feladatok ellátásáról Előadó: Fáskerti Tiborné jegyző FÁSKERTI TIBORNÉ jegyző elmondta, hogy a Szociális, Oktatási és Jogi Bizottság tárgyalta a gyermekvédelmi beszámolót, és javasolta a képviselő- testületnek elfogadásra. Már a bizottsági ülésen is elmondta, hogy nagyon nagy problémát jelent az óvodában a SNI-s gyermekek logopédiai és mozgásfejlesztésének megoldása, mivel itt az óvodában nincs rá mód, a szülők beleegyeztek, hogy Sülysápra viszik gyermekeiket fejlesztésre. Az önkormányzat megtéríti a logopédiai ellátás költségét, illetve az útiköltségből adódó kiadásaikat. A Sülysáp Környéki Szolgáltató képviselője Varró Erika Ilona kérte, hogy a beszámolójukat, mivel a képviselő- testület nem tudta a mai ülésre átolvasni, így a következő ülésen hozzanak róla határozatot. JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester elmondta, hogy az önkormányzati beszámolót már tárgyalta a szociális bizottság, így most az javasolta elfogadásra, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat beszámolójának elfogadásáról a következő, májusi testületi ülésen külön határozzanak. VARRÓ ERIKA ILONA a Sülysáp Környéki Szociális Szolgáltató munkatársa elmondta, az idén nyáron is szeretnének gyerekeket táboroztatni a Balatonnál, pályáztak az idén is, de az önerőt és az útiköltséget az önkormányzatoknak kell biztosítani a gyerekek számára. Írásos kérelmükben részletesen leírták, hogy az Erzsébet program keretén belül hátrányos helyzetű gyerekeket szeretnének táboroztatni, melynek költsége: Ft önerő Ft útiköltség= Ft /fő. Kókáról 10 gyereket szeretnének vinni, tehát Ft amit támogatásként szeretnének kapni az önkormányzattól. 35/2015. ( IV.30.) Képviselő-testületi határozat. Tárgy: Sülysáp Környéki Szociális Szolgáltató kérelme táboroztatás támogatására Kóka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Támogatja a Sülysáp Környéki Szociális Szolgáltató által benyújtott kérelmet, és 10 gyermek nyári táboroztatására Ft önerő Ft útiköltség= Ft / fő összeggel, azaz Ft ( Hatvanötezer forint ) összeget biztosít a szociális keret terhére Határidő: határozat megküldésére: 15 nap. Felelős: Juhász Ildikó polgármester

5 5 36/2015. ( IV.30.) Képviselő-testületi határozat. Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi és Családsegítő feladatok évi ellátásáról Kóka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. Rendelet 10. számú melléklete tartalmi követelményeinek megfelelő és az önkormányzat gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló- az előterjesztés mellékletét képező- átfogó értékelést elfogadja. Határidő: megküldésre 15 nap. Felelős: Fáskerti Tiborné jegyző 4 Napirendi pont: A szociális étkeztetés házirendje Előadó Fáskerti Tiborné jegyző FÁSKERTI TIBORNÉ jegyző elmondta, hogy ez a házirend igazából azokra az intézményekre vonatkozna, akik bentlakásos intézmények, de az önkormányzatnak is jó ha van ilyen házirendje, amiben szabályozva, van, hogy mi módon lehet kérelmezni az ebédet, mi módon lehet lemondani, milyen időpontban vihetik el, ha nem viszik el, de nem mondták le, milyen következményei lehetnek. Jelen pillanatban a családsegítő szolgálatnál vehetik át az ebédet, tálcás kiszerelésben. JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester kérte a képviselő- testületet, amennyiben egyet értenek a házirenddel, fogadják el. Kóka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 37/2015. (IV. 30) Képviselő-testületi határozat. Tárgy: Szociális étkeztetés házirendje Kóka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadja a Szociális étkeztetés HÁZIREND-jét. Határidő: április 30. Felelős: Fáskerti Tiborné jegyző 5. Napirendi pont Az átdolgozott Szakmai Program szociális étkeztetés alapszolgáltatásra Előadó: Fáskerti Tiborné jegyző JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester elmondta, hogy a Szociális, Oktatási és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és javasolta a képviselő- testületnek elfogadásra. FÁSKERTI TIBORNÉ jegyző elmondta, hogy a az átdolgozott szakmai program elfogadására két okból is szükség van, az egyik az, hogy ellenőrzi a kormányhivatal a szociális étkeztetést. Az étkeztetésnek volt ugyan szakmai programja 2007-es, de az már kissé elavult, ez a mostani a jelenleg aktuális adatokkal került átdolgozásra. Ezt meg kell

6 6 küldeni a Módszertani központnak, aki szakmailag ellenőrzi. Amennyiben hiánypótlásra szólítaná fel az önkormányzatot, akkor ismételten tárgyalhatják. A másik ok, amiért aktualizálta a szociális étkeztetés szakmai programját, az volt, hogy a képviselő- testület már megszavazta, hogy benyújtja pályázatát a mikrobusz vásárlásra, amihez csatolandó a szakmai program. A szakmai program kibővítésre kerülne azzal a résszel, hogy az önkormányzat tervezi saját gépjármű vásárlását, amellyel meg tudja oldani a szociális étkezők részére az étel kiszállítását, valamint az alábbi szociális ellátást. - külterületen, zártkertben élők települési támogatásból természetbeni juttatásainak (élelmiszercsomag) kiszállítása - időskorú lakosok szervezett szállítása közösségi rendezvények igénybevételére - Óvodáskorú SNI-s gyermekek szállítása logopédiai, ill. szenzomotoros mozgásfejlesztés igénybevételére - A fogyatékos személyek jogainak érvényesülése érdekében a súlyos fogyatékosok közlekedési esélyeinek javítására- szállítás biztosítása - falu-és tanyagondnoki szolgálat feladatainak segítése JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester javasolta, hogy az átdolgozott szociális szakmai programot fogadja el a képviselő-testület. 38/2015. (IV. 30) Képviselő-testületi határozat. Tárgy: Szakmai program szociális étkeztetés alapszolgáltatásra. Kóka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadja Kóka Község Önkormányzat Átdolgozott Szakmai Programját a szociális étkeztetés alapszolgáltatásra vonatkozóan. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Ildikó polgármester 6. Napirendi pont: Pályázat benyújtása mikrobusz vásárlásra Előadó: Juhász Ildikó polgármester JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester elmondta, hogy már a képviselő- testület eldöntötte, hogy benyújtja az önkormányzat a busz vásárlásra a pályázatát, de egy újabb határozatra van szükség, mert az előző még a rendelet megjelenése előtt született. Kérte a képviselőtestület tagjait, hogy fogadják el, hogy az önkormányzat benyújtsa a mikróbusz vásárlásra a pályázatát. SÓTI JÓZSEF elmondta, hogy a Római Katolikus Egyházközség és a Szent Máté Alapítvány is tervezte, hogy benyújtja a pályázatát gépjármű vásárlásra. Mivel a kiírt pályázat civil szervezeteknek is szól, a támogatás 100 %-os így mindenki szeretné megpályázni. Véleménye szerint egy községbe nem fognak három, négy autót is adni. JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester elmondta, hogy a kiírásban is úgy szerepel, hogy egy községbe csak maximum három autót adnak. Az önkormányzat nem tudta, hogy az egyház és az alapítvány is szeretne pályázni. Az önkormányzatnak arról volt tudomása, hogy a Polgárőrség és a tűzoltóság szeretne még az önkormányzaton kívül pályázni. Ezt a három pályázatot az önkormányzat egy csomagban fogja benyújtani.

7 7 SÓTI JÓZSEF elmondta, hogy mint az egyház és az alapítvány képviselőjeként ezt szerette volna felajánlani, de nemcsak a jelenlegi pályázatra gondolt, hanem a jövőbeli lehetőségekről is, amennyiben hozzátudnak járulni akár egy nyilatkozattal, vagy bármi mással a pályázathoz akkor az szívesen teszik. Jelenleg úgy döntöttek, hogy már nem nyújtják be a pályázatukat. FÁSKERTI TIBORNÉ jegyző elmondta, hogy az szerepel a pályázat kiírásában, hogy egy településről maximum 3 pályázat nyújtható be május 4- és 13 között, de az is szerepel, hogy amennyiben annyi pályázat érkezik be, hogy elfogy a keretösszeg, akkor lezárják a további pályázati lehetőséget. Van ennek a pályázatnak egy 4 számú melléklete, amiben a maximális pontszám legalább felét el kell érni, ahhoz egyáltalán a település pályázhasson. 39/2015. (IV. 30) Képviselő-testületi határozat. Tárgy: Pályázat benyújtása mikrobusz vásárlásra Kóka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy a 21/2015.(IV.17.) sz. MvM rendeletre tekintettel az alábbi feladatok ellátására mikrobusz vásárlására nyújt be pályázatot. Feladatok: külterületen, zártkertekben élők települési támogatásból történő természetbeni juttatásainak (élelmiszercsomag) kiszállítása, időskorú lakosok szervezett szállítása közösségi rendezvények igénybevételére Óvodáskorú SNS-s gyermekek szállítása logopédiai, ill. szenzomotoros mozgásfejlesztés igénybevételére. a fogyatékos személyek jogainak érvényesülése érdekében a súlyos fogyatékosok közlekedési esélyeinek javítására szállítás biztosítása, falu -, és tanyagondnoki szolgálat feladatainak segítése. Határidő a pályázat benyújtására Felelős: Juhász Ildikó Polgármester 7. Napirendi pont: A kókai temető területrendezése Előadó: Juhász Ildikó polgármester Sóti József a Római Katolikus Egyház képviselője JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester átadta a szót Sóti Józsefnek. SÓTI JÓZSEF elmondta, hogy a 0146-os hrsz-ú köztemetőből a jelenlegi temető a 107-es helyrajzi számon helyezkedik el. A jelenlegi kapu, amin bejárunk, azon nem lehetne bemenni, mert a 0146-os hsz körbeöleli a temetőt, és csak hátulról lehetne bemenni a ravatalozóhoz. Mindenféle szorgalmi jog nélkül került használatra. A jelenlegi kerítés vonala, nem a Római Egyház tulajdona, hanem az önkormányzaté. A tervezett ravatalozót csak a kerítés felé lehetett növelni, mivel a sírok felé nem lehet, így terület kell egy kicsit megnövelni a kerítés vonaláig. A helyi építési szabályzatban az szerepel, hogy zöld felületet nem lehet csökkenteni, ezért is kellene növelni a 107-es hrsz-ú ingatlan területét. Az igényes ravatalozó megépítéshez szükséges lenne, hogy a terület növekedjen, és a közúttal kapcsolódjon. A határrendezés költségeit a Római Egyház vállalja. BÓKA GERGELY kérdezte, hogy az új ravatalozót hová tervezik építeni.?

8 8 SÓTI JÓZSEF elmondta, hogy a jelenleg meglévő helyére, de fedett résszel, igényesen kialakítva. Célszerűségből, hogy minél egyszerűbben megközelíthető legyen, majd a szintkülönbséget is megpróbálják eldolgozni. Az engedélyezésnél, így egyszerre történik majd a bontási engedély, illetve az építési engedély, mivel a réginek a helyére épül. Gondolkodtak, azon is, hogy máshová építenék a ravatalozót, de nincs megfelelő terület máshol. Jelenleg szeretnék rendezni a terület az építési engedély benyújtása előtt. FÁSKERTI TIBORNÉ jegyző kérdezte, hogy ameddig nem lesz használatba vételi engedély az új ravatalozóra, addig, hogy fognak temetni? SÓTI JÓZSEF elmondta, hogy a Paitzéknak a temető előtti részen ahol a szobor található van egy háza, és ott megoldják addig a ravatalozást. Lehet esetleg addig egy mobil ravatalozót is alkalmazni. A halott tároló az egy zárt szekrény, amiben a hűtést kell biztosítani. Törekednek majd arra, hogy minél előbb elkészüljön.. Sóti József Juhász Ildikótól kérdezte, hogy az önkormányzatnak szándékában van- e a temetőt üzemeltetni? JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester elmondta, hogy írásban fogják az egyházat tájékoztatni, hogy az önkormányzat nem kívánja a temetőt üzemeltetni. SÓTI JÓZSEF elmondta, hogy a temető szabályzatot is el fogják készíteni, az úrnás temetésre is kitérnek majd a szabályzatban. Szeretnének a lakosságnak abban segíteni, hogy a temetések költsége kevesebb legyen. A ravatalozás költségét legalább 50 %-al szeretnék csökkenteni. Mindenképpen szeretnék a későbbiekben a szabályzatban lefektetni, hogy a temetőben ki, mit csinál. SZABÓ ATTILA ANDRÁS elmondta, hogy az önkormányzat segítene abban az egyháznak, hogy amennyiben akár az építkezésnél, vagy a járdák készítésénél közmunkásokat szeretnének igényelni, akkor az ezzel járó adminisztrációs terheket az önkormányzat magára vállalná. SÓTI JÓZSEF megköszönte e felajánlást, de jelenleg még nem tudja, hogy az egyháznak szüksége lesz- e közmunkásokra, mert ott nem csak az adminisztrációs feladatok lesznek, hanem valakinek a szakmai felügyeletet is vállalni kell. A lehetőséget megköszönte, amennyiben mód lesz rá élni is fognak vele. Kérte a testület tagjait, hogy JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester elmondta, hogy amennyiben az egyház igénybe szeretne venni közmunkásokat, akkor a munkaügyi központtal kel felvenni a kapcsolatot. Kérte a testületet, hogy aki egyetért a határrendezéssel az kézfenntartással jelezze. Kóka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 40/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Temető területének rendezése ravatalozó építés miatt.

9 9 Kóka község Önkormányzatának Képviselő testülete a Kóka Külterület 0146 hrsz-ú ingatlan határrendezését határozta el a Kóka külterület 0147 hrsz-ú és a belterület 107 ingatlanok között. A határrendezés oka a valós állapot térképi feltüntetése, és a 107 belterületi ingatlan területének növelése. A határrendezéssel kapcsolatos költségeket a Római Katolikus Egyház vállalja. Határidő: 2015.április. 30. Felelős: Juhász Ildikó Polgármester 8. Napirdeni pont: Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/204.(XII.18.) számú önkormányzati rendelet módosítása Előadó Fáskerti Tiborné jegyző FÁSKERTI TIBORNÉ jegyző elmondta, hogy a Szociális, Oktatási és Jogi Bizottság tárgyalta, hogy miért lenne szükség az SZMSZ módosítására. A bizottsági ülésen részletesen kifejtette, hogy miért lenne szükség az egy álláshelyre a Polgármesteri Hivatalban. A költségvetési törvény biztosítja az állás lehetőségét, hiszen feladatfinanszírozásba 12.3 álláshelyet határoz meg, a Kókai Polgármesteri Hivatalban pedig 11 ügyintéző van jelenleg. Az előzőekben arról volt szó, hogy az önkormányzat nem él ezzel az egy álláshely betöltésével, de másként alakultak a hivatalban a személyi feltételek, és az ellátandó feladatok. Az adóba szeretne még egy álláshelyet, mert Pappné Tóth Melinda átmegy a pénzügyre, Ő lesz a csoportvezető helyettes. Mivel a bizottsági ülésen a képviselők jelen voltak és egyet értettek azzal, hogy egy ember felvételre kerülhessen, így az álláshely meghirdetésre került a KSZK honlapján, és a honlapon. Már érkeztek is pályázatok. Azért szerette volna, ha májustól betöltésre kerül az állás, mert az ASP miatt már jelenleg is folynak az oktatások, ahová az új kollégának is mennie kellene ahhoz, hogy majd július 1-től ezt a programot használhassa. Az SzMSz a 3 mellékletben módosulna a szerkezeti felépítés A gazdálkodásban nem 4 fő hanem 5 fő lenne, összesen 12 fő köztisztviselő lenne. JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester kérte, hogy aki egyetért az SZMSZ módosításával az kézfeltartással jelezze. Kóka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Kóka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(IV.30.) számú rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XII.18.) számú rendeletének módosításáról 3. számú melléklete A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYRENDJE 1. melléklete A Hivatal szervezeti felépítése és a szervezeti egységek létszáma 1. A rendelet 3. számú mellékletének 1. számú melléklete szerinti : hivatal szervezeti felépítése és a szervezeti egységek létszáma az alábbiak szerint módosul:

10 10 Pénzügyi Csoport : 5 fő 2. (1)A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. (2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kóka, április 30. Juhász Ildikó polgármester sk. Fáskerti Tiborné jegyző sk. 9. Napirendi pont: A kókai 969. hrsz-ú (Halik-ház) ingatlanvásárlásra határozat Előadó: Juhász Ildikó polgármester JUHÁSZ ILDIKÓ: elmondja, hogy a képviselőtestület szándékát fejezte ki a Halik-féle ház megvásárlására a 121/2014.(XI.27.) számú határozattal. Ennek megerősítése vált szükségessé, mivel a tárgyalások már a megegyezés felé hajlanak. Kéri a képviselőtestületet, hogy szavazzanak, és fogadják el vételárként a kölcsönösen kialkudott E. Ft-ot. Kóka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 41/2015. (IV. 30) Képviselő-testületi határozat. Tárgy: A kókai 969. hrsz-ú (Halik-ház) ingatlanvásárlásra határozat Kóka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy megvásárolja a kókai 969. hrsz-ú, természetben Kóka Dózsa Gy. u. 11. sz. alatti házas ingatlant a kölcsönösen kialkudott Ft összegű vételárért. A képviselőtestület az ingatlan megvásárlását évi költségvetésébe az önkormányzati fejezetbe kiadásként betervezte. A képviselőtestület megbízza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírásával, és a Nagykátai Földhivatalnál történő eljárással. A képviselőtestület megbízza dr. Gál János Ügyvédi Irodáját az adás-vételi szerződés elkészítésével.

11 11 Határidő: adásvételi szerződés megkötésére : 60 nap. Felelős: Juhász Ildikó polgármester 10. Napirendi pont: KÓKA KFT beszámolója a csatornabekötésekkel kapcsolatban Előadó: Tölgyesiné Besenyei Edit TÖLGYESINÉ BESENYEI EDIT elmondta, hogy amióta jó idő van hétvégén is dolgoznak a házi csatornabekötéseken, de nagy problémájuk, hogy ilyenkor nincs önkormányzati autó, nincs aki, kiszállítsa a szükséges csöveket. Napközben is előfordul, hogy 5 méteres csövek lettek kiszállítva, de a talaj miatt csak a két métereseket tudnák felhasználni, mivel sokszor az önkormányzat mindkét autója foglalt, így nincs aki kiszállítsa a csöveket. A KFT pénzét át kellene csoportosítani, azért hogy meg tudjanak venni egy kisteher autót, amivel ki tudnák vinni a szükséges csöveket. Amennyiben már nem kellene szükség a teherautóra majd eladásra kerülhetne ugyanebben az árban, vagy a KFT ha egyéb vállalkozásba kezdene, akkor is használni tudná. A csatornaberuházás idejére nagy szükség lenne egy teherautóra. BÓKA GERGELY kérdezte, hogy bérlésben gondolkodtak-e? TÖLGYESINÉ BESENYEI EDIT elmondta, hogy havi szinten októberig bérleti díjat fizetni nem szerencsés, mert annak az árán már teherautót lehetne venni, amit később értékesíteni is lehetne. DANKÓNÉ DR. HAVAS MÁRI kérdezte, hogy utánfutóval nem lehetne-e megoldani a szállítást. TÖLGYESINÉ BESENYEI EDIT elmondta, hogy gondolkodik majd ezen a lehetőségen is, de jelenleg olyan személygépjármű sincs a családjában, akinek vonóhorgos autója lenne. Ezek a csövek, amiket ki kell szállítani 5 méteresek, ehhez speciális utánfutóra lenne szükség. SZABÓ JÓZSEF elmondta, hogy az utánfutóval sokkal bonyolultabb ezekben a kis utcákban manőverezni, a teherautó jobb megoldás lehetne, mert a későbbiekben is használni tudná a KFT. SZABÓ ATTILA ANDRÁS kérdezte, hogy mivel az önkormányzatnak két teherautója van már, érdemes lenne-e venni most egy harmadikat? JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester elmondta, hogy most, hogy mindhárom pályázat nyertes lett, így olyan sok ember dolgozik, hogy a teherautókat nem tudják nélkülözni, Mindkét autóval folyamatosan dolgoznak. Az önkormányzat költségvetésébe nem volt betervezve, így nincs rá pénz, esetleg a KFT pénzéből lehetne valahogyan átcsoportosítani. TÖLGYESINÉ BESENYEI EDIT elmondta, hogy a KFT költségvetésébe be volt tervezve, hogy a gyógyszertár előtt ahol a reklámok szoktak lenni, lesz egy fényreklám, amit bérbe adnának, de ezt egyenlőre nem csinálnák meg. A bevételük még a csatornától is nagyon függőben van, még nem tud pontos kimutatást adni.

12 12 SZABÓ ATTILA ANDRÁS elmondta, hogy amennyiben a KFT meg tudná oldani belső költségvetésből az autó vásárlását, abban az esetben támogatná. TÖLGYESINÉ BESENYEI EDIT elmondta, hogy mindenképpen az olcsóbb megoldásra törekedik a Kft, de ha az éles bekötések elkezdődnek, akkor mindenképpen kell valami megoldás, mert egyszerre több helyre kell vinni a csöveket, anyag nélkül viszont nem tudnak dolgozni, akkor meg áll az élet. SÓTI JÓZSEF elmondta, hogy a bérlés az szinte kidobott pénz, a vásárolt autó viszont megmarad, vagy használni lehetne a későbbiekben is, vagy eladható lenne. JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester elmondta, hogy KFT ülés május 14-én lesz, akkor kell majd dönteni, addig gondolkozzanak a képviselők, hogy mi lenne a jó megoldás. BÓKA GERGELY elmondta, hogy elkészítette Kóka területeink digitalizálását. Kérdezte, hogy az ÖKOVÍZ mit válaszolt a zöldhulladék szállítással kapcsolatban? FÁKERTI TIBORNÉ jegyző elmondta, hogy három lehetőséget vázolt az ÖKOVÍZ telefonon, de mindháromhoz az önkormányzatnak hozzá kellene járulni anyagilag. JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester megköszönte a részvételt és egyéb hozzászólás hiányában 19 óra 30 perckor bezárta az ülést, elköszönt. K. m. f. Juhász Ildikó Fáskerti Tiborné Polgármester Jegyző Dankóné Dr. Havas Mária Jk. hitelesítő

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Szám: 15/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-10/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 141/2015. (IV.10) számú határozata Nagyrév-Tiszabög működő komp viteldíjának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 3/2012. jkv. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 12-én megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 2-án ( pénteken ) 8.00 --órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 45 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. május 26-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei 2014. június 30-i nyilvános, együttes ülésének anyaga Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Vetró Józsefné, Kovács Sándor képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Vetró Józsefné, Kovács Sándor képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 7. napján 7.30 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v. Készült: Noszlop Községházán, Noszlop község Önkormányzat 2010. május 31-én 16.00 órakor megtartott üléséről.

Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v. Készült: Noszlop Községházán, Noszlop község Önkormányzat 2010. május 31-én 16.00 órakor megtartott üléséről. 1 Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. Tel./Fax: 88/505-820, 505-821 Mobil: 06/20-524-2323 E-mail: noszlop@ajkanet.hu Telephely: 8482 Doba, Kossuth u. 10. Tel: 88/502-920,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. május 06-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 57-59/2013./IX.2./ ÖK. sz. RENDELETE 10./2013./IX.9./

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2015. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-61/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 11. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben