J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 30-án megtartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Juhász Ildikó polgármester, Fáskerti Tiborné jegyző, Dankóné dr. Havas Mária Czakóné Hanga Katalin, Bóka Gergely, Szabó Attila András, Szabó József képviselők valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak. Az ülés helye: Kókai Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. JUHÁSZ ILDIKÓ tisztelettel köszöntötte megjelenteket. Külön köszöntötte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd, Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nagykáta Hivatásos Tűzoltóság részéről megjelent Torba Csabát, valamint a Sülysáp Környéki Szociális Szolgáltató részéről jelenlévő Varró Erika Ilonát, és Pallagi Jánosnét. Megállapította, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva. Megállapította, hogy egy képviselő hiányzik, Dr Faroun Ghassan igazoltan van távol. Határozatképesnek mondta ki, és megnyitotta az ülést. Javaslatot tett jegyzőkönyvvezető személyére, javasolta Pozsgainé Szabó Ilonát. Javaslatot tett a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére, javasolta Dankóné Dr. Havas Máriát. A testület egyhangú 6 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül jegyzőkönyv vezetőnek Pozsgainé Szabó Ilonát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Dankóné Dr. Havas Mária képviselőt, alpolgármestert elfogadta. JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat sorrendben tárgyalják, és vegyenek még fel napirendi pontokat. Javasolta az alábbi napirendi pontok felvételét. 4. Szociális étkeztetés házirendjének megtárgyalása Előadó: Fáskerti Tiborné jegyző 5. Az átdolgozott Szakmai Program szociális étkeztetés alapszolgáltatásra Előadó: Fáskerti Tiborné jegyző 6. Pályázat benyújtása mikrobusz vásárlásra Előadó Juhász Ildikó polgármester 7. A Kókai temető területrendezése Előadó Juhász Ildikó polgármester 8. SZMSZ módosítása Előadó Fáskerti Tiborné jegyző 9. A kókai 969. hrsz-ú (Halik-ház) ingatlanvásárlásra határozat Előadó:Juhász Ildikó polgármester

2 2 10. Kóka Kft tájékoztatója csatorna házi bekötésekkel kapcsolatban Előadó: Tölgyesiné Besenyei Edit A polgármester javaslatára, 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadták el a napirendi pontok tárgyalását. Az ülésen az alábbi napirendek kerültek tárgyalásra: 1.Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolója a 2014 évi önkormányzati munkáról. Előadó: Torba Csaba tűzoltó parancsnok. 2.Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. ELŐADÓ: JUHÁSZ ILDIKÓ POLGÁRMESTER 3. Beszámoló a gyermekvédelmi és családsegítő feladatok ellátásáról Előadó: Szvitek Melinda a Sülysápi Szociális Szolgáltató vezetője Fáskerti Tiborné jegyző 4. Szociális étkeztetés házirendjének megtárgyalása Előadó: Fáskerti Tiborné jegyző 5. Az átdolgozott Szakmai Program szociális étkeztetés alapszolgáltatásra Előadó: Fáskerti Tiborné jegyző 6. Pályázat benyújtása mikrobusz vásárlásra Előadó Juhász Ildikó polgármester 7. A Kókai temető területrendezése Előadó Juhász Ildikó polgármester 8. Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/204. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet módosítása Előadó Fáskerti Tiborné jegyző 9. A kókai 969. hrsz-ú (Halik-ház) ingatlanvásárlásra határozat Előadó:Juhász Ildikó polgármester 10. A kókai Kóka Kft tájékoztatója csatorna házi bekötésekkel kapcsolatban Előadó: Tölgyesiné Besenyei Edit 1 Napirend tárgya: 1.Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolója a 2014 évi önkormányzati munkáról. Előadó: Torba Csaba tűzoltó parancsnok. Torba Csaba tűzoltó parancsnok tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket.

3 3 TORBA CSABA tűzoltó parancsnok elmondta, ha Kóka település káreseti statisztikáját nézi, akkor t település méretéhez, a zártkerti ingatlanok méretéhez, vagy a közepes vállalkozói réteghez képest nem jelentős a káresetek száma. Tíz tűzeset történt a tavalyi évben, nyolc műszaki mentés. Itt van a környékben az egyik legerősebb tűzoltó egyesület. Az önkéntes tűzoltó egyesület statisztikájából az látszik, hogy 15 tűzesethez vonultak, ami ezt jelenti, hogy idegenbe is vonultak összesen 24 alakommal vonultak tűz és káresethez. Legjelentősebb időjárási káresetek a decemberi ónoseső okozta károk voltak. Jelentős káresemény volt Kókán a lakóháznál történt gázrobbanás, ahol a tulajdonos súlyosan sérült, majd a későbbiekben elhunyt. Egy melléképület tűz volt, még ami jelentős volt 2014-ben. Megkapták a beszámolót, amit olvashattak. A Nagykátai tűzoltóság jelenleg a Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez tartozik. Kiemelte még, hogy a Kókai Önkéntes Tűzoltó egyesületnek a legjobb a szakmai felkészültsége. A 8 önkéntes tűzoltó egyesület nélkül a Nagykátai tűzoltóság nem igazán tudná megfelelően ellátni a feladatát, jelentős mértékben támaszkodik az önkéntesekre. Nyers Istvánnak megköszönte a Kókai Tűzoltó Egyesület munkáját, bízva abban, hogy a jó kapcsolat a jövőben is megmarad köztük. Elmondta, hogy kérte áthelyezését, így a jövőben nem Ő lesz a felügyeletért a felelős. Elmondta, a tűzgyújtási tilalommal kapcsolatban, hogy belterületen és zártkertben lehet avart égetni, ha az önkormányzat rendeletben szabályozta. Külterületen az égetési szándékot 10 nappal előtte be kell jelenten a Katasztrófavédelmi Igaztóságnak. Fáskerti Tiborné jegyző kérdezte Torba Csabától, hogy azok az önkormányzatok, akiknek jelenleg nincs a tűzgyújtás szabályozásáról rendelete, azok most még alkothatnak- e.? Torba Csaba elmondta, hogy véleménye szerint igen megtehetik, alkothatnak rendeletet a tűzgyújtás szabályozásáról. Juhász Ildikó polgármester javasolta a képviselő- testületnek, hogy fogadják el a katasztrófavédelme beszámolóját. 33/2015.(IV.30. ) Képviselő-testületi határozat Kóka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazatta, ellenvélemény, és tartózkodás nélkül elfogadta a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nagykáta Hivatásos Tűzoltóság évi Önkormányzati beszámolóját. Határidő: megküldésre 15 nap. Felelős: Juhász Ildikó polgármester Napirendi tárgya: Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. ELŐADÓ: JUHÁSZ ILDIKÓ POLGÁRMESTER JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester kérdezte, a képviselő társaitól, hogy van- e valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatban? Elmondta, hogy a Temető bizottság volt elmaradva, de a múlt héten üléseztek. Javasolta, hogy fogadják el az írásos beszámolót. 34/2015. (IV.30.) Képviselő- testületi határozat

4 4 Tárgy: Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról és a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról Kóka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta a Polgármesteri beszámolót a két ülés között végzett munkáról és a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról. Határidő: átvezetésre : 15 nap. Felelős: Juhász Ildikó polgármester 3. Napirendi pont: Beszámoló a gyermekvédelmi és Családsegítő feladatok ellátásáról Előadó: Fáskerti Tiborné jegyző FÁSKERTI TIBORNÉ jegyző elmondta, hogy a Szociális, Oktatási és Jogi Bizottság tárgyalta a gyermekvédelmi beszámolót, és javasolta a képviselő- testületnek elfogadásra. Már a bizottsági ülésen is elmondta, hogy nagyon nagy problémát jelent az óvodában a SNI-s gyermekek logopédiai és mozgásfejlesztésének megoldása, mivel itt az óvodában nincs rá mód, a szülők beleegyeztek, hogy Sülysápra viszik gyermekeiket fejlesztésre. Az önkormányzat megtéríti a logopédiai ellátás költségét, illetve az útiköltségből adódó kiadásaikat. A Sülysáp Környéki Szolgáltató képviselője Varró Erika Ilona kérte, hogy a beszámolójukat, mivel a képviselő- testület nem tudta a mai ülésre átolvasni, így a következő ülésen hozzanak róla határozatot. JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester elmondta, hogy az önkormányzati beszámolót már tárgyalta a szociális bizottság, így most az javasolta elfogadásra, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat beszámolójának elfogadásáról a következő, májusi testületi ülésen külön határozzanak. VARRÓ ERIKA ILONA a Sülysáp Környéki Szociális Szolgáltató munkatársa elmondta, az idén nyáron is szeretnének gyerekeket táboroztatni a Balatonnál, pályáztak az idén is, de az önerőt és az útiköltséget az önkormányzatoknak kell biztosítani a gyerekek számára. Írásos kérelmükben részletesen leírták, hogy az Erzsébet program keretén belül hátrányos helyzetű gyerekeket szeretnének táboroztatni, melynek költsége: Ft önerő Ft útiköltség= Ft /fő. Kókáról 10 gyereket szeretnének vinni, tehát Ft amit támogatásként szeretnének kapni az önkormányzattól. 35/2015. ( IV.30.) Képviselő-testületi határozat. Tárgy: Sülysáp Környéki Szociális Szolgáltató kérelme táboroztatás támogatására Kóka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Támogatja a Sülysáp Környéki Szociális Szolgáltató által benyújtott kérelmet, és 10 gyermek nyári táboroztatására Ft önerő Ft útiköltség= Ft / fő összeggel, azaz Ft ( Hatvanötezer forint ) összeget biztosít a szociális keret terhére Határidő: határozat megküldésére: 15 nap. Felelős: Juhász Ildikó polgármester

5 5 36/2015. ( IV.30.) Képviselő-testületi határozat. Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi és Családsegítő feladatok évi ellátásáról Kóka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. Rendelet 10. számú melléklete tartalmi követelményeinek megfelelő és az önkormányzat gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló- az előterjesztés mellékletét képező- átfogó értékelést elfogadja. Határidő: megküldésre 15 nap. Felelős: Fáskerti Tiborné jegyző 4 Napirendi pont: A szociális étkeztetés házirendje Előadó Fáskerti Tiborné jegyző FÁSKERTI TIBORNÉ jegyző elmondta, hogy ez a házirend igazából azokra az intézményekre vonatkozna, akik bentlakásos intézmények, de az önkormányzatnak is jó ha van ilyen házirendje, amiben szabályozva, van, hogy mi módon lehet kérelmezni az ebédet, mi módon lehet lemondani, milyen időpontban vihetik el, ha nem viszik el, de nem mondták le, milyen következményei lehetnek. Jelen pillanatban a családsegítő szolgálatnál vehetik át az ebédet, tálcás kiszerelésben. JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester kérte a képviselő- testületet, amennyiben egyet értenek a házirenddel, fogadják el. Kóka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 37/2015. (IV. 30) Képviselő-testületi határozat. Tárgy: Szociális étkeztetés házirendje Kóka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadja a Szociális étkeztetés HÁZIREND-jét. Határidő: április 30. Felelős: Fáskerti Tiborné jegyző 5. Napirendi pont Az átdolgozott Szakmai Program szociális étkeztetés alapszolgáltatásra Előadó: Fáskerti Tiborné jegyző JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester elmondta, hogy a Szociális, Oktatási és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és javasolta a képviselő- testületnek elfogadásra. FÁSKERTI TIBORNÉ jegyző elmondta, hogy a az átdolgozott szakmai program elfogadására két okból is szükség van, az egyik az, hogy ellenőrzi a kormányhivatal a szociális étkeztetést. Az étkeztetésnek volt ugyan szakmai programja 2007-es, de az már kissé elavult, ez a mostani a jelenleg aktuális adatokkal került átdolgozásra. Ezt meg kell

6 6 küldeni a Módszertani központnak, aki szakmailag ellenőrzi. Amennyiben hiánypótlásra szólítaná fel az önkormányzatot, akkor ismételten tárgyalhatják. A másik ok, amiért aktualizálta a szociális étkeztetés szakmai programját, az volt, hogy a képviselő- testület már megszavazta, hogy benyújtja pályázatát a mikrobusz vásárlásra, amihez csatolandó a szakmai program. A szakmai program kibővítésre kerülne azzal a résszel, hogy az önkormányzat tervezi saját gépjármű vásárlását, amellyel meg tudja oldani a szociális étkezők részére az étel kiszállítását, valamint az alábbi szociális ellátást. - külterületen, zártkertben élők települési támogatásból természetbeni juttatásainak (élelmiszercsomag) kiszállítása - időskorú lakosok szervezett szállítása közösségi rendezvények igénybevételére - Óvodáskorú SNI-s gyermekek szállítása logopédiai, ill. szenzomotoros mozgásfejlesztés igénybevételére - A fogyatékos személyek jogainak érvényesülése érdekében a súlyos fogyatékosok közlekedési esélyeinek javítására- szállítás biztosítása - falu-és tanyagondnoki szolgálat feladatainak segítése JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester javasolta, hogy az átdolgozott szociális szakmai programot fogadja el a képviselő-testület. 38/2015. (IV. 30) Képviselő-testületi határozat. Tárgy: Szakmai program szociális étkeztetés alapszolgáltatásra. Kóka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadja Kóka Község Önkormányzat Átdolgozott Szakmai Programját a szociális étkeztetés alapszolgáltatásra vonatkozóan. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Ildikó polgármester 6. Napirendi pont: Pályázat benyújtása mikrobusz vásárlásra Előadó: Juhász Ildikó polgármester JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester elmondta, hogy már a képviselő- testület eldöntötte, hogy benyújtja az önkormányzat a busz vásárlásra a pályázatát, de egy újabb határozatra van szükség, mert az előző még a rendelet megjelenése előtt született. Kérte a képviselőtestület tagjait, hogy fogadják el, hogy az önkormányzat benyújtsa a mikróbusz vásárlásra a pályázatát. SÓTI JÓZSEF elmondta, hogy a Római Katolikus Egyházközség és a Szent Máté Alapítvány is tervezte, hogy benyújtja a pályázatát gépjármű vásárlásra. Mivel a kiírt pályázat civil szervezeteknek is szól, a támogatás 100 %-os így mindenki szeretné megpályázni. Véleménye szerint egy községbe nem fognak három, négy autót is adni. JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester elmondta, hogy a kiírásban is úgy szerepel, hogy egy községbe csak maximum három autót adnak. Az önkormányzat nem tudta, hogy az egyház és az alapítvány is szeretne pályázni. Az önkormányzatnak arról volt tudomása, hogy a Polgárőrség és a tűzoltóság szeretne még az önkormányzaton kívül pályázni. Ezt a három pályázatot az önkormányzat egy csomagban fogja benyújtani.

7 7 SÓTI JÓZSEF elmondta, hogy mint az egyház és az alapítvány képviselőjeként ezt szerette volna felajánlani, de nemcsak a jelenlegi pályázatra gondolt, hanem a jövőbeli lehetőségekről is, amennyiben hozzátudnak járulni akár egy nyilatkozattal, vagy bármi mással a pályázathoz akkor az szívesen teszik. Jelenleg úgy döntöttek, hogy már nem nyújtják be a pályázatukat. FÁSKERTI TIBORNÉ jegyző elmondta, hogy az szerepel a pályázat kiírásában, hogy egy településről maximum 3 pályázat nyújtható be május 4- és 13 között, de az is szerepel, hogy amennyiben annyi pályázat érkezik be, hogy elfogy a keretösszeg, akkor lezárják a további pályázati lehetőséget. Van ennek a pályázatnak egy 4 számú melléklete, amiben a maximális pontszám legalább felét el kell érni, ahhoz egyáltalán a település pályázhasson. 39/2015. (IV. 30) Képviselő-testületi határozat. Tárgy: Pályázat benyújtása mikrobusz vásárlásra Kóka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy a 21/2015.(IV.17.) sz. MvM rendeletre tekintettel az alábbi feladatok ellátására mikrobusz vásárlására nyújt be pályázatot. Feladatok: külterületen, zártkertekben élők települési támogatásból történő természetbeni juttatásainak (élelmiszercsomag) kiszállítása, időskorú lakosok szervezett szállítása közösségi rendezvények igénybevételére Óvodáskorú SNS-s gyermekek szállítása logopédiai, ill. szenzomotoros mozgásfejlesztés igénybevételére. a fogyatékos személyek jogainak érvényesülése érdekében a súlyos fogyatékosok közlekedési esélyeinek javítására szállítás biztosítása, falu -, és tanyagondnoki szolgálat feladatainak segítése. Határidő a pályázat benyújtására Felelős: Juhász Ildikó Polgármester 7. Napirendi pont: A kókai temető területrendezése Előadó: Juhász Ildikó polgármester Sóti József a Római Katolikus Egyház képviselője JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester átadta a szót Sóti Józsefnek. SÓTI JÓZSEF elmondta, hogy a 0146-os hrsz-ú köztemetőből a jelenlegi temető a 107-es helyrajzi számon helyezkedik el. A jelenlegi kapu, amin bejárunk, azon nem lehetne bemenni, mert a 0146-os hsz körbeöleli a temetőt, és csak hátulról lehetne bemenni a ravatalozóhoz. Mindenféle szorgalmi jog nélkül került használatra. A jelenlegi kerítés vonala, nem a Római Egyház tulajdona, hanem az önkormányzaté. A tervezett ravatalozót csak a kerítés felé lehetett növelni, mivel a sírok felé nem lehet, így terület kell egy kicsit megnövelni a kerítés vonaláig. A helyi építési szabályzatban az szerepel, hogy zöld felületet nem lehet csökkenteni, ezért is kellene növelni a 107-es hrsz-ú ingatlan területét. Az igényes ravatalozó megépítéshez szükséges lenne, hogy a terület növekedjen, és a közúttal kapcsolódjon. A határrendezés költségeit a Római Egyház vállalja. BÓKA GERGELY kérdezte, hogy az új ravatalozót hová tervezik építeni.?

8 8 SÓTI JÓZSEF elmondta, hogy a jelenleg meglévő helyére, de fedett résszel, igényesen kialakítva. Célszerűségből, hogy minél egyszerűbben megközelíthető legyen, majd a szintkülönbséget is megpróbálják eldolgozni. Az engedélyezésnél, így egyszerre történik majd a bontási engedély, illetve az építési engedély, mivel a réginek a helyére épül. Gondolkodtak, azon is, hogy máshová építenék a ravatalozót, de nincs megfelelő terület máshol. Jelenleg szeretnék rendezni a terület az építési engedély benyújtása előtt. FÁSKERTI TIBORNÉ jegyző kérdezte, hogy ameddig nem lesz használatba vételi engedély az új ravatalozóra, addig, hogy fognak temetni? SÓTI JÓZSEF elmondta, hogy a Paitzéknak a temető előtti részen ahol a szobor található van egy háza, és ott megoldják addig a ravatalozást. Lehet esetleg addig egy mobil ravatalozót is alkalmazni. A halott tároló az egy zárt szekrény, amiben a hűtést kell biztosítani. Törekednek majd arra, hogy minél előbb elkészüljön.. Sóti József Juhász Ildikótól kérdezte, hogy az önkormányzatnak szándékában van- e a temetőt üzemeltetni? JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester elmondta, hogy írásban fogják az egyházat tájékoztatni, hogy az önkormányzat nem kívánja a temetőt üzemeltetni. SÓTI JÓZSEF elmondta, hogy a temető szabályzatot is el fogják készíteni, az úrnás temetésre is kitérnek majd a szabályzatban. Szeretnének a lakosságnak abban segíteni, hogy a temetések költsége kevesebb legyen. A ravatalozás költségét legalább 50 %-al szeretnék csökkenteni. Mindenképpen szeretnék a későbbiekben a szabályzatban lefektetni, hogy a temetőben ki, mit csinál. SZABÓ ATTILA ANDRÁS elmondta, hogy az önkormányzat segítene abban az egyháznak, hogy amennyiben akár az építkezésnél, vagy a járdák készítésénél közmunkásokat szeretnének igényelni, akkor az ezzel járó adminisztrációs terheket az önkormányzat magára vállalná. SÓTI JÓZSEF megköszönte e felajánlást, de jelenleg még nem tudja, hogy az egyháznak szüksége lesz- e közmunkásokra, mert ott nem csak az adminisztrációs feladatok lesznek, hanem valakinek a szakmai felügyeletet is vállalni kell. A lehetőséget megköszönte, amennyiben mód lesz rá élni is fognak vele. Kérte a testület tagjait, hogy JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester elmondta, hogy amennyiben az egyház igénybe szeretne venni közmunkásokat, akkor a munkaügyi központtal kel felvenni a kapcsolatot. Kérte a testületet, hogy aki egyetért a határrendezéssel az kézfenntartással jelezze. Kóka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 40/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Temető területének rendezése ravatalozó építés miatt.

9 9 Kóka község Önkormányzatának Képviselő testülete a Kóka Külterület 0146 hrsz-ú ingatlan határrendezését határozta el a Kóka külterület 0147 hrsz-ú és a belterület 107 ingatlanok között. A határrendezés oka a valós állapot térképi feltüntetése, és a 107 belterületi ingatlan területének növelése. A határrendezéssel kapcsolatos költségeket a Római Katolikus Egyház vállalja. Határidő: 2015.április. 30. Felelős: Juhász Ildikó Polgármester 8. Napirdeni pont: Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/204.(XII.18.) számú önkormányzati rendelet módosítása Előadó Fáskerti Tiborné jegyző FÁSKERTI TIBORNÉ jegyző elmondta, hogy a Szociális, Oktatási és Jogi Bizottság tárgyalta, hogy miért lenne szükség az SZMSZ módosítására. A bizottsági ülésen részletesen kifejtette, hogy miért lenne szükség az egy álláshelyre a Polgármesteri Hivatalban. A költségvetési törvény biztosítja az állás lehetőségét, hiszen feladatfinanszírozásba 12.3 álláshelyet határoz meg, a Kókai Polgármesteri Hivatalban pedig 11 ügyintéző van jelenleg. Az előzőekben arról volt szó, hogy az önkormányzat nem él ezzel az egy álláshely betöltésével, de másként alakultak a hivatalban a személyi feltételek, és az ellátandó feladatok. Az adóba szeretne még egy álláshelyet, mert Pappné Tóth Melinda átmegy a pénzügyre, Ő lesz a csoportvezető helyettes. Mivel a bizottsági ülésen a képviselők jelen voltak és egyet értettek azzal, hogy egy ember felvételre kerülhessen, így az álláshely meghirdetésre került a KSZK honlapján, és a honlapon. Már érkeztek is pályázatok. Azért szerette volna, ha májustól betöltésre kerül az állás, mert az ASP miatt már jelenleg is folynak az oktatások, ahová az új kollégának is mennie kellene ahhoz, hogy majd július 1-től ezt a programot használhassa. Az SzMSz a 3 mellékletben módosulna a szerkezeti felépítés A gazdálkodásban nem 4 fő hanem 5 fő lenne, összesen 12 fő köztisztviselő lenne. JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester kérte, hogy aki egyetért az SZMSZ módosításával az kézfeltartással jelezze. Kóka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Kóka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(IV.30.) számú rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XII.18.) számú rendeletének módosításáról 3. számú melléklete A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYRENDJE 1. melléklete A Hivatal szervezeti felépítése és a szervezeti egységek létszáma 1. A rendelet 3. számú mellékletének 1. számú melléklete szerinti : hivatal szervezeti felépítése és a szervezeti egységek létszáma az alábbiak szerint módosul:

10 10 Pénzügyi Csoport : 5 fő 2. (1)A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. (2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kóka, április 30. Juhász Ildikó polgármester sk. Fáskerti Tiborné jegyző sk. 9. Napirendi pont: A kókai 969. hrsz-ú (Halik-ház) ingatlanvásárlásra határozat Előadó: Juhász Ildikó polgármester JUHÁSZ ILDIKÓ: elmondja, hogy a képviselőtestület szándékát fejezte ki a Halik-féle ház megvásárlására a 121/2014.(XI.27.) számú határozattal. Ennek megerősítése vált szükségessé, mivel a tárgyalások már a megegyezés felé hajlanak. Kéri a képviselőtestületet, hogy szavazzanak, és fogadják el vételárként a kölcsönösen kialkudott E. Ft-ot. Kóka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 41/2015. (IV. 30) Képviselő-testületi határozat. Tárgy: A kókai 969. hrsz-ú (Halik-ház) ingatlanvásárlásra határozat Kóka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy megvásárolja a kókai 969. hrsz-ú, természetben Kóka Dózsa Gy. u. 11. sz. alatti házas ingatlant a kölcsönösen kialkudott Ft összegű vételárért. A képviselőtestület az ingatlan megvásárlását évi költségvetésébe az önkormányzati fejezetbe kiadásként betervezte. A képviselőtestület megbízza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírásával, és a Nagykátai Földhivatalnál történő eljárással. A képviselőtestület megbízza dr. Gál János Ügyvédi Irodáját az adás-vételi szerződés elkészítésével.

11 11 Határidő: adásvételi szerződés megkötésére : 60 nap. Felelős: Juhász Ildikó polgármester 10. Napirendi pont: KÓKA KFT beszámolója a csatornabekötésekkel kapcsolatban Előadó: Tölgyesiné Besenyei Edit TÖLGYESINÉ BESENYEI EDIT elmondta, hogy amióta jó idő van hétvégén is dolgoznak a házi csatornabekötéseken, de nagy problémájuk, hogy ilyenkor nincs önkormányzati autó, nincs aki, kiszállítsa a szükséges csöveket. Napközben is előfordul, hogy 5 méteres csövek lettek kiszállítva, de a talaj miatt csak a két métereseket tudnák felhasználni, mivel sokszor az önkormányzat mindkét autója foglalt, így nincs aki kiszállítsa a csöveket. A KFT pénzét át kellene csoportosítani, azért hogy meg tudjanak venni egy kisteher autót, amivel ki tudnák vinni a szükséges csöveket. Amennyiben már nem kellene szükség a teherautóra majd eladásra kerülhetne ugyanebben az árban, vagy a KFT ha egyéb vállalkozásba kezdene, akkor is használni tudná. A csatornaberuházás idejére nagy szükség lenne egy teherautóra. BÓKA GERGELY kérdezte, hogy bérlésben gondolkodtak-e? TÖLGYESINÉ BESENYEI EDIT elmondta, hogy havi szinten októberig bérleti díjat fizetni nem szerencsés, mert annak az árán már teherautót lehetne venni, amit később értékesíteni is lehetne. DANKÓNÉ DR. HAVAS MÁRI kérdezte, hogy utánfutóval nem lehetne-e megoldani a szállítást. TÖLGYESINÉ BESENYEI EDIT elmondta, hogy gondolkodik majd ezen a lehetőségen is, de jelenleg olyan személygépjármű sincs a családjában, akinek vonóhorgos autója lenne. Ezek a csövek, amiket ki kell szállítani 5 méteresek, ehhez speciális utánfutóra lenne szükség. SZABÓ JÓZSEF elmondta, hogy az utánfutóval sokkal bonyolultabb ezekben a kis utcákban manőverezni, a teherautó jobb megoldás lehetne, mert a későbbiekben is használni tudná a KFT. SZABÓ ATTILA ANDRÁS kérdezte, hogy mivel az önkormányzatnak két teherautója van már, érdemes lenne-e venni most egy harmadikat? JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester elmondta, hogy most, hogy mindhárom pályázat nyertes lett, így olyan sok ember dolgozik, hogy a teherautókat nem tudják nélkülözni, Mindkét autóval folyamatosan dolgoznak. Az önkormányzat költségvetésébe nem volt betervezve, így nincs rá pénz, esetleg a KFT pénzéből lehetne valahogyan átcsoportosítani. TÖLGYESINÉ BESENYEI EDIT elmondta, hogy a KFT költségvetésébe be volt tervezve, hogy a gyógyszertár előtt ahol a reklámok szoktak lenni, lesz egy fényreklám, amit bérbe adnának, de ezt egyenlőre nem csinálnák meg. A bevételük még a csatornától is nagyon függőben van, még nem tud pontos kimutatást adni.

12 12 SZABÓ ATTILA ANDRÁS elmondta, hogy amennyiben a KFT meg tudná oldani belső költségvetésből az autó vásárlását, abban az esetben támogatná. TÖLGYESINÉ BESENYEI EDIT elmondta, hogy mindenképpen az olcsóbb megoldásra törekedik a Kft, de ha az éles bekötések elkezdődnek, akkor mindenképpen kell valami megoldás, mert egyszerre több helyre kell vinni a csöveket, anyag nélkül viszont nem tudnak dolgozni, akkor meg áll az élet. SÓTI JÓZSEF elmondta, hogy a bérlés az szinte kidobott pénz, a vásárolt autó viszont megmarad, vagy használni lehetne a későbbiekben is, vagy eladható lenne. JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester elmondta, hogy KFT ülés május 14-én lesz, akkor kell majd dönteni, addig gondolkozzanak a képviselők, hogy mi lenne a jó megoldás. BÓKA GERGELY elmondta, hogy elkészítette Kóka területeink digitalizálását. Kérdezte, hogy az ÖKOVÍZ mit válaszolt a zöldhulladék szállítással kapcsolatban? FÁKERTI TIBORNÉ jegyző elmondta, hogy három lehetőséget vázolt az ÖKOVÍZ telefonon, de mindháromhoz az önkormányzatnak hozzá kellene járulni anyagilag. JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester megköszönte a részvételt és egyéb hozzászólás hiányában 19 óra 30 perckor bezárta az ülést, elköszönt. K. m. f. Juhász Ildikó Fáskerti Tiborné Polgármester Jegyző Dankóné Dr. Havas Mária Jk. hitelesítő

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, az elhangzott kiegészítésekkel javasolta elfogadásra a napirendeket.

Jegyzőkönyv. Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, az elhangzott kiegészítésekkel javasolta elfogadásra a napirendeket. Jegyzőkönyv amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 15 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-16/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

17. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

17. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-17/2015. iktatószám 17. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 4. napján 16:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 4. napján 16:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 4. napján 16:00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29.-én, a Községháza házasságkötő termében 13 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 26-16/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) 520-034 Fax: (42) 520-035 Ügyiratszám: 6-39/2013. Tárgy: Képviselő-testületi

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 1/2015.(II.05.) számú önkormányzati határozat 2/2015.(II.05.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv nyilvános üléséről. Időpont: 2010. december 13. Helyszín: Községi Önkormányzat 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester Lakatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. 128-152/2008. sz. határozat 12/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. május 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. május 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 8/2012.(V. 18.) Határozatok: 63/2012. (V. 17.) 64/2012. (V. 17.) 65/2012. (V.

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben