A XIX. század orvostudománya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A XIX. század orvostudománya"

Átírás

1 Birtalan Győző A XIX. század orvostudománya (A Semmelweis Egyetem egyetemi jegyzetéből) Az általános fejlődés A XIX. században jelentősen felgyorsult és kiszélesedett a tudományos medicina fejlődése. Az előrelépés egyik alapfeltétele az volt, hogy a kutató orvosok megelégelve az addigi spekulatív rendszeralkotások terméketlenségét, mind tudatosabban tértek át az induktív jellegű tárgyszerű részkutatásokra. E módszer önmagában nem volt új, de a szükség újból életre hívta és azt korszerű köntösbe öltöztette a francia Auguste Comte ( ) pozitivista filozófiája. A megfelelő orvostudományi kutatómódszerek részben már a francia forradalom ismeretelméleti ideológiájából következtek. Az ultrakonzervatív és elavult egyetemi fakultások helyébe az új szakoktatási intézményt az Egészségügyi Iskolát ( L'école de Santé ) létesítették, Párizson kívül még két francia városban. Az új tanrendben a sebészet is a teljes jogú tárgyak közé került. A medicina chirurgizálása, melynek már voltak előzményei ezzel befejezett ténnyé vált. Az újítások irányítója Jean Georges Cabanis ( ) a közvetlen klinikai megfigyelések elsődlegességét hangsúlyozta az elméletekkel szemben, a gyakorlati szellemű oktatás szószólója volt. Ebben az empirikus irányzatban nagy hangsúlyt kapott a beteg fizikai vizsgálata és esetleges kórboncolása is. Vitalizmus A század elején a francia orvosok haladó csoportja klinikus és kórboncnok volt egy személyben. Közülük sokan hosszabb-rövidebb ideig gyakorló sebész is. A vitalizmus káros beidegződései azonban nem tűntek el egy csapásra. A kórboncolás önmagában véve még nem biztosította a helyes út követését. Példa erre Victor Broussais ( ) tudományos szereplése. Broussais a napóleoni hadsereg egykori katonaorvosa 1816-ban feltűnést keltő elvi álláspontot fogalmazott meg és publikált. Azt ugyanis, hogy az addigi tünettani

2 orvostudományt a laesiók orvostudománya kell hogy felváltsa. Elvetette a használatos tradicionális betegségegységeket. A brow-ni tanok talaján állva a túl sok és túl kevés ingerület-ingereltség sémáiból vezette le kórtanát. Doktrínáját élettani orvostudomány -nak nevezte ugyanakkor támaszkodni kívánt kórbonctani tapasztalataira is. Ezekből azonban igen egyoldalú következtetést vont le. Szerinte szinte valamennyi kórkép kiindulópontja az elsődleges gyomor-bélhurut. Ebből következett a gyulladásellenes célzatú terápia, ami diétából és főleg rengeteg vérvételből állt. Emiatt az 1830-as évek elején kb. 40 millió piócát inportáltak Franciaországba. Ez a gyógymód egyesek szerint több áldozatot követelt, mint a nagy francia forradalom, mielőtt a statisztikai számítások segítségével végre teljesen lelepleződött a broussaisizmus tarthatatlansága. Statisztikai szemlélet Ebben az időben kezdték alkalmazni a statisztika tudományos bizonyítási módszereit az orvostudományban is. Ez elsősorban Pierre Alexander Louis ( ) és Jules Gavarret ( ) érdeme volt. Az előbbi, Louis emellett igen jelentős felfedezéseket tett a tuberkulózis, a tífusz betegségek differenciálásában, a korabeli gyógyszerelések hatékonyságának egzakt megítélésében. Az orvosi statisztikai módszerek finomításában pedig Gavarret szerzett hervadhatatlan érdemeket. A statisztikai értékelésekhez a betegek (és betegségek) azonos helyen és módon történő észlelésére volt szükség és természetesen az észlelések statisztikai nagyságrendjére. Ez utóbbit az akkorra már minden nagyobb városban létesített kórházak tették lehetővé. Ide jutottak tömegesen a város szegényebb betegei, zömmel az ipari munkások és családtagjaik. Utóbbiak a kapitalista fellendülésnek köszönhetően egyre többen zsúfolódtak a városok perifériáin, általában rossz szociális és táplálkozási körülmények között élve. Francia kutatók Visszatérve a kórbonctani klinikum fejlődésére, időrendben haladva, a franciákkal kezdjük. Közülük is elsőként Jean Nicolas Corvisart ( ) neve érdemel említést. Napóleon egyik kedvenc orvosa volt, akit a császár orvosi és emberi kvalitásai miatt is igen nagyra becsült. Corvisart a szív betegségeiről írt ragyogó monográfiájával (Essai sur les maladies et

3 les lésions organiques du coeur et des gros vaisseaux, 1806.) bizonyította, hogy mekkora lehetőségek rejlettek még a klinikopatológiai kutatómódszerben. Nemcsak a kardiális tünettant gazdagította, de döntően járult hozzá a kardio-pulmonális tünetegyüttesek eredetének, kialakulásának tisztázásához. Meghatározta az aortaaneurizma és a mitrális stenosis diagnosztikai jeleit. Corvisart erősen érdeklődött az első bécsi iskola klinikai eredményei iránt. Stoll tanulmányozásakor olvasott Auenbrugger kopogtatási metodikájáról. Megismerkedve az Inventum novum-mal is, azt újból lefordította franciára (egy fordítása ugyanis már volt, de az nem keltett figyelmet). Hangsúlyozta a bécsi orvos felfedezésének prioritását, rámutatva egyben a módszer roppant diagnosztikai jelentőségére. Corvisart számos tanítványa közül kiemelkedtek Gaspar Laurent Bayle ( ) és René Theophile Hyacinthe Laennec ( ). Bayle a tbc patológiájáról írt klasszikus munkájával vált nevezetessé. Laennec az új fizikai diagnosztikát egy újabb módszerrel, a hallgatózással fejlesztette. Az általa bevezetett sztetoszkóp (illetve annak későbbi változatai) azóta is az orvosi munka egyik standard eszköze, sőt szimbóluma. Laennec érdeme azonban ennél jóval több. Meghatározta és elkülönítette a legfontosabb tüdőbetegségek (pneumonia, tüdőtbc, emphysema) patológiai jellemzőit, a légmell, a hörgtágulatok, a tüdőtályog hallgatózási jeleit. Sok újat hozott a szívbajok fizikai diagnosztikájában, tőle származik a májcirrhosis kifejezés. Az új kutatási módszer célkitűzéseit az alábbiakban foglalta össze: 1. Megállapítani a holttestben a beteg szerv elváltozására utaló fizikai jellegzetességeket. 2. Amennyiben lehetséges, felismerni ezeket az élőben biztosan értékelhető fizikai jelek alapján élesen elválasztva a kísérő tüneteket, azaz a vitalis akciók esetleges zavarait. 3. Harcolni a betegséggel a tapasztalat által hatásosnak mutatkozó eszközök segítségével. Röviden: a cél a belső szervi károsodásokat azon a diagnosztikai szinten felismerni, ahogy ez a sebészi betegségek esetében lehetséges. Az elvi jelentőségű szemléletváltást tükrözi e megállapítása: A természet állandó szabályokra van kényszerítve az élőlények destrukciójában és konstrukciójában egyaránt. A vidéki gyakorlatot folytató Pierre Bretonneau ( ) több évtizedes klinikai és kórbonctani tapasztalataiból merítve leírta a diftéria és a hastífusz patológiai ismérveit. A párizsi kórbonctani tanszék első professzora Jean Cruveilhier ( ) a gyomorfekély klasszikus ismertetésével szerzett maradandó hírnevet. Gabriel Andral ( ) vegytani és mikromorfológiai vizsgálatai a későbbi laboratóriumi diagnosztikát készítették elő.

4 Az anatómiai és a determinisztikus szemlélet egy sajátságos terméke volt Franz Josef Gall ( ) organológiája, melyet később frenológiának, kranioszkópiának is elneveztek. Gall szerint az agy több különböző szervből (organon) fejlődött, amelyek speciális lelki tulajdonságok, funkciók központjai. 27 ilyen centrumot tételezett fel, melyeknek fejlettségét a koponya tapintásával is megállapíthatónak vélte. Kranioszkopizálásával Gall diagnosztizálta többek között a hiúság, a művészi készség, a szaporodási hajlam, stb. adottságait. E vizsgáló módszer akkor múló jellegű, kétes értékű divatnak bizonyult. Évtizedekkel később hivatkoztak rá, amikor az agyi tevékenységek lokalizációs kutatásai egzakt kísérleti szinten előtérbe kerültek. Ír kutatók A francia klinikopatológiai iskola erős hatást tett az ír fővárosban, Dublinban folyó orvosi kutatómunkára. Az ottani kiválóságok közül kiemelkedik Robert Graves ( ), a pajzsmirigy túlműködés tünetegyüttesének egyik klasszikus leírója. E betegséget az angolszász irodalomban többnyire róla nevezik el. A kontinensen inkább a merseburgi triász leírójának, Carl A. Basedow-nak ( ) neve kötődik e betegség fogalomköréhez. A dublini iskola reprezentánsai közül William Stokes ( ) kardiológiai tárgyú munkáival, Dominie John Corrigan ( ) az aortaelégtelenségről szóló tanulmányával tűnt ki. Brit kutatók A múlt század első felében kifejtett úttörő orvosi kutatómunkából alaposan kivették a részüket a legjobb londoni klinikusok is. Többségük a nagyhírű Guy Hospitalban dolgozott, így Richard Bright ( ), aki meghatározta a belgyógyászati vesebajok tipikus kórbonctani elváltozásait. Leírta a nagy fehér vesé -t, a nagy tarka vesé -t, valamint a kis tarka vesé -t. Az volt a véleménye, hogy ezek a típusok egy kórfolyamat egymásután stádiumait reprezentálják. Emellett Bright felhívta a figyelmet a vesebaj egyéb jeleire is: a fehérjevizelésre (melyet előtte már mások is észleltek), a hematuriára, a vesebetegek nagyrészénél tapasztalható bal szívkamra hipertrofiára. A kardiális tünetek között volt persze

5 a közismert vizenyő is (a vesebaj a vizi betegségek hagyományos csoportjához tartozott). Bright egyik érdeme éppen annak a felismerése, hogy nem minden vesebaj jár együtt oedémával. Thomas Addison ( ) neve a mellékvese elégtelenség klinikai fogalmához kapcsolódik. Ő írta le az anaemia perniciosa kórképét is. Thomas Hodgkin ( ) a róla elnevezett betegség meghatározásával szerzett hírnevet. Német kutatók A korabeli német klinikusok közül Johan Lukas Schönlein ( ) emelkedik ki. Würzburgban, Zürichben, végül pedig Berlinben adta elő a belgyógyászatot. Különös érdeme, hogy noha kezdetben maga is a már említett német természetfilozófia talaján állt, amiből a természettörténeti irányzatát fejlesztette ki sikeresen alkalmazta és terjesztette az új egzakt diagnosztikai módszereket a német orvostudományban. Leírta az első gomba eredetű emberi parazita betegséget, melynek kórokozója az Achorion Schönlein nevet kapta. A bécsi orvosi iskola A kórbonctan mint önállósodott klinikai diszciplína a múlt század derekán az úgynevezett második bécsi iskolában érte el csúcspontját. Karl Rokitansky ( ), a rendkívüli képességű és munkabírású patológus több tízezer kórházi eset feldolgozása nyomán kidolgozta a klasszikus makroszkópos részletes kórbonctan ma is használatos fogalomrendszerét, vizsgálati módszereit. Rokitansky arra is törekedett, hogy kielégítő elméletet alkosson a többnyire krónikus és rosszindulatú lefolyású generalizált betegségek (tbc, daganatok, rendszerbetegségek stb.) kóroktani magyarázatára. Kialakította az úgynevezett dyskrasia-tan -t, mely szerint e betegségek alapja a vér és testnedvek valamilyen kóros vegyi állapota. Számos és sokféle vér és vizeletkémiai vizsgálatot végzett feltevéseinek igazolására, egészében véve azonban humoralpatológiájával kudarcot vallott. Ennek megsemmisítő kritikáját utóbb Virchow sejtkórtana adta. Szorosan együttműködött Rokitanskyval a másik kiemelkedő bécsi tudós, a belgyógyász Josef Škoda ( ). Škodát átlagon felüli kórbonctani és fizikai ismeretei arra predesztinálták, hogy a hallgatózási és kopogtatási diagnosztika addigi legmélyebb elemzője,

6 elméleti alapjainak megteremtője legyen. Ugyanakkor élete alkonyán a terápiában szkeptikussá vált. Abból a sok észlelésből, hogy a betegségek zömében talált kórbonctani elváltozások lényegében befolyásolhatatlannak tűntek a korabeli növényi és ásványi gyógyszerekkel, logikusan következett a második bécsi iskola híressé vált terápiás tartózkodása, sőt egyesek nihilizmusa. Semmelweis Semmelweis Ignácz ( ), aki szintén a második bécsi iskolához tartozott, a Bécsi Közkórház I. Szülészeti Osztályának orvosaként lelkiismeretes kórbonctani munkát is végzett. Különösen izgatta az a probléma, miért oly magas az ő osztályán a gyermekágyi láz okozta halálozás a II. osztályéhoz képest, ahol csak bábák oktattak. Amikor egy kollégája, Kolletschka professzor, boncolási sérülés következtében meghalt, a szekciós jegyzőkönyv adatainak olvasásakor Semmelweis eljutott ahhoz a döntő felismeréshez, hogy a Kolletschkánál leírt szeptikus elváltozások és a gyermekágyi láz tünetcsoportja lényegileg azonos kórforma, amely kontakt úton terjed. Bizonyítva látta, hogy a gyermekágyi lázat a boncoló orvosok és medikusok szennyezett keze közvetíti. Ezek után Semmelweis elrendelte, hogy osztályán csak klórvízzel történő előzetes kézmosás után szabad hozzányúlni a szülőnőhöz. Az eredmény nem maradt el: néhány hónap alatt a gyermekágyi láz halálozása több mint egytizedére csökkent őszén Semmelweis elhagyta Bécset, Pesten folytatta orvosi és tudományos tevékenységét, előbb a Rókus Kórház szülész főorvosaként, 1855-től pedig mint a pesti egyetem tanára. Nagyjelentőségű tanait az 1861-ben megjelent Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers c. főművében fejtette ki a legrészletesebben. Életéről, a felfedezése elfogadtatásáért folytatott tragikus küzdelmeiről bő irodalom keletkezett. Homeopathia, fördőkúrák A korabeli hivatalos medicina terápiás tartózkodása nem maradt következmények nélkül. Ebből érthető több paramedicinális irányzat korabeli népszerűsödése. Ezt Közép-Európában főként a homeopathia és a fürdőkúrák sikerei jelezték. Az előbbiről már esett szó. Az utóbbiak

7 közül Vinzenz Priessnitz ( ) neve vált a legismertebbé. Priessnitz egyszerű sziléziai parasztember volt. Gräfenbergben létesítette gyógyintézményét, ahol a pacienseket hidegvízkúrával kezelték. Ahogyan ilyenkor lenni szokott, a kedvező tapasztalatok visszhangja felerősödött, a rosszul végződött kezelésekről kevesebbet beszéltek. Divat volt Gräfenbergbe járni hazánkból is. Ilyen és hasonló természeti gyógykúrákkal egyébként az orvostörténelem régebbi évszázadaiban is találkozni. A XIX. század második felében már megindult a balneo-, és klimaterápia tudományos tanulmányozása is az empirikus adatok értelmezésére és igazolására. A korabeli orvostudomány hatalmas fejlődését az egyre szélesebb területen folyó alapkutatások készítették elő. Ezek közül időrendben haladva, elsőként az élettan kimagasló eredményeit kell számba vegyük. Modern fiziológia a XIX. században A múlt század első felének nagy francia fiziológusa, Francois Magendie ( ) már elvhű pozitivista volt. A tények gyűjtését tekintette a medicina haladása alapfeltételének és tartózkodott mindenféle spekulációtól. Az élet és kórjelenségeket kizárólag kémiai és fizikai törvényszerűségekből értelmezte, élesen elvetette a vitalizmust. Oroszlánrésze volt az érző és mozgató idegpályák elkülönítésében, amely felfedezés dicsőségében osztozott az angol Charles Bell-lel ( ) és a német Johannes Müller-rel ( ). Őt tekinthetjük az első kórélettani experimentátornak. Tanulmányozta a különböző szervexstirpatiók és mérgek hatását a kísérleti állatokon. Sokat foglalkozott a gyógyszerek kipróbálásával, hatásmechanizmusuk elemzésével. Emellett kísérleteket folytatott az emberi és állati tápanyagszükséglet megállapítására. Marie-Jean-Pierre Flourens ( ), a kiváló francia idegfiziológus határozta meg a légzőközpontot. Főleg galambokon folytatott kísérletekben tanulmányozta az agyközpontok hipotézisét. Arra a meggyőződésre jutott, hogy a nagyagy egész területe funkcionális egység, melynek működőképességét valamely rész kiesése nem csorbítja. Flourens értékes tanulmányokat írt a kisagy működéséről és a belső hallójáratokról. Claude Bernard Magendie tanítványa, Claude Bernard ( ) a múlt század orvosi élettanának egyik legnagyobb alakja. Ellentétben mesterével, aki idegenkedett a szintézisektől, Bernard rendelkezett a nagy összefüggések megragadásának kivételes képességével. Az egyoldalú

8 lokalizációs anatómiai szemléletet kritizálva írta: Egy szerv sem él önmagában, majdhogy azt lehetne mondani, külön anatómiailag nem is létezik,... ami él, egzisztál az az együttes és ha az összetevőket egymástól elkülönítve, egymás után vizsgálják, a működés folyamata nem érthető meg. E szellemben tanulmányozta Claude Bernard az emésztés folyamatát. Sorra foglalkozott az ezt szolgáló mirigyek működésével. Elkülönítette és meghatározta termékeiket, valamint beidegzésüket. Megállapította a belső milieu egyensúlyának és hőállandóságának jelentőségét. Tanulmányozta különböző gyógyszerek, elsősorban a kurare hatását, példát mutatva a tudományos értékű gyógyszertani vizsgálatokra. Felfedezte a máj glikogenizáló tevékenységét, amelyet véleménye szerint a központi idegrendszer vezérel. Erre bizonyítékként kínálkozott az általa észlelt jelenség: a negyedik agykamra szúrásakor bekövetkező glikozuria. Nagyban hozzájárult a vazomotoros idegműködések megismeréséhez. Számunkra már ismerősként cseng, de az ontológiai betegségfelfogás elutasításakor ő fogalmazta meg a gondolatot, amely meghatározó befolyást gyakorolt a kor avantgarde belgyógyászatára: A betegség nem újfajta betegségmechanizmus eredményeként tekintendő, sokkal inkább oly mechanizmusok zavarán alapul, melyek normális viszonyok között is előfordulnak. A fiziológia, mint az életről szóló tanítás szükségképpen a patológiát, a beteggé válásról szóló tanítást is tartalmazza. Claude Bernard tudományos munkássága impulzust adott a belső szekréciós mirigyek tanulmányozásához. E témakör kutatásában az első jelentős lépést a sokoldalú göttingeni fiziológus Arnold Adolph Berthold ( ) tette meg. Ő 1849-ben végzett kísérleteiben a kakasok ivarmirigyét eltávolította, majd a heréket újból a kasztrált állat bőre alá ültetve megállapította, hogy ezek az állatok, szemben a csupán kasztrált csoport tagjaival, nemi jellegüket megtartották. Charles Edouard Brown-Sequard ( ) párizsi orvostudós 1856-ban bizonyította, hogy a mellékveséjüktől megfosztott állatok elpusztulnak. Moritz Schiff ( %) ugyanabban az időben a pajzsmirigy kiirtásával igazolta e szerv vitális jelentőségét. Schiff évtizedekkel ezután pajzsmirigy készítményekkel gyógyítani tudta az előzetes műtéttel előidézett hiánybetegséget ben Brown-Sequard is megpróbálkozott hasonlóval. Herekivonatot ültetett át többek között önkísérletben is tanúsága szerint, sikerrel.

9 Német kutatások A német alapkutatások roppant termékeny múltszázadi hullámát Johannes Müller ( ) tudományos munkássága indította el. Egyik méltatója szerint éveken át egy személyben képviselte az egész korabeli élettant és morfológiát. Erős hatással volt fiatalabbkori fejlődésére a korabeli német idealista filozófia és Goethe természettudományos szemlélete. A goethei színelmélet megismerése irányította a látás mechanizmusának, a retina színérzékenységének, általában a szervek érzékelésének és az érzékelések projiciálásának beható tanulmányozásához. Foglalkozott a hangképzés élettanával is. Leírta a specifikus idegi energiák törvényét. Az élőlények őstípusait feltételező goethei koncepció szellemében közeledett az összehasonlító állattan és a filogenezis izgalmas kérdéseihez. Értékes zoológiai anyag gyűjtésével serkentette e tudományág fejlődését. Mint azt Magendie tárgyalásakor érintettük, Johannes Müller is érdemeket szerzett a mozgató-érző idegpályák meghatározásában. A végső bizonyító kísérleteket e kérdés tisztázására ő végezte el. Kitűnő embriológus volt. Sok időt szentelt a daganatok fejlődési mechanizmusának megfejtésére. Igen járatos volt a morfológiában, amiből kitűnő tanítványa Virchow is sokat profitált. Alapjában véve mindig izgatták a filozófia nagy kérdései, de mint azt gyakran mondotta tanítványainak: Ha valakinek az elvontságokhoz van tehetsége, nem tehet okosabbat, minthogy sok konkrétummal foglalkozik. Johannas Müllerről talán túlzás nélkül elmondható, hogy senki nem teremtett termékenyebb, zseniálisabb kutatókból álló iskolát, mint ő. E hosszú és tekintélyes névsorból csupán a legnagyobbakat emelhetjük ki itt. Fizikai eszközökkel végzett élettani vizsgálatok A fizikai eszközökkel végzett élettani vizsgálatok művelői közül maradandó érdemeket szereztek a Weber testvérek. Közülük Ernst Heinrich Weber ( ) vezette be az ingerküszöb fogalmát. Öccsével, Eduard Friedrich Weberrel ( ) együttműködve kidolgozták a pulzushullám sebességének mérését és bizonyították a vagus ideg gátló hatását körül négy fiatal J. Müller tanítvány Emil Du Bois Reymond ( ), Carl Ludwig ( ), Ernst Brücke ( ) és Hermann Helmholtz ( ) együttesen elhatározták, hogy új fizikai élettant teremtenek. Tervükből sokat megvalósítottak. Du Bois Reymond lerakta a modern elektrofiziológia alapjait. Carl Ludwig a szív, a

10 vérkeringés és a vese működésének kutatásában tűnt ki. Nagyszerű technikai érzékkel rendelkezett. Lipcsei intézetében rengeteg német és külföldi tudósjelölt ismerkedett a klasszikus kísérleti élettan metódusaival, Brücke mikromorfológiai és izomélettani vizsgálataival szerzett nemzetközi hírnevet. Szellemes experimentátor volt, számos kitűnő tanítványt nevelt. Helmholtz az érzékszervek élettanában alkotott újat és kidolgozta a kiemelkedő és elvi jelentőségű vizsgáló módszert, a szemtükrözést. Ezáltal lehetett először közvetlenül megtekinteni élőben az érhálózat egy részét és annak működését. A feltalálás serkentette más testüregek szkópozására alkalmas műszerek előállítását. Helmholtz 1847-ben néhány évvel Robert Mayer ( ) felfedezését követően szintén igazolta az energia megmaradásának elvét, ami új távlatokat nyitott az élő szervezetek energetikai kutatásaihoz. Mayer felfedezéséről röviden annyit, hogy 1840-ben hajóorvosként utazott Batáviába. Észlelte, hogy amikor a déli tengereken vért vett pacienseitől, az világosabb volt, mint amit északon tapasztalt. Tübingeni tanára Johan Heinrich Ferdinand von Autenrieth ( ), a sokoldalú, nagy orvostudós már régebben felhívta a figyelmét arra, hogy a vénás vér nyáron világosabb, mint télen. Robert Mayer e megfigyeléseket más hasonlókkal egybevetve eljutott a nagy felismeréshez, hogy az élő szervezetben csakúgy mint a természetben mindenütt különböző formájú energiák használódnak el, alakulnak át, miközben összességük mennyisége változatlan marad. Mayer erről szóló dolgozata 1842-ben jelent meg. A felfedezés prioritása ügyében évtizedekig tartó keserves küzdelmet kellett folytatnia. Az energia megmaradásának elve az orvosi élettanba is behatolt. Max Pettenkofer ( ) és Carl Voit ( ) kidolgozták a szervezeti alapanyagcsere meghatározásának módszerét. Voit egyik tanítványa Max Rubner ( ) felismerte és megmérte a tápanyagok specifikus dinamikus hatását. Felix Hoppe-Seyler ( ) életművének köszönhetően létrejött a biokémia tudományágazata, amely kifejezés is tőle származik. Ő fedezte fel 1862-ben a hemoglobint. Kémia az orvostudomány szolgálatában E teljesítményekhez természetesen a kémia fejlődése is hozzátartozott körül dolgozták ki a vizelet azóta is használt vegyi elemzéseinek többségét (fehérje, cukor, stb.). A kiemelkedő giesseni vegyész Justus Liebig ( ), egy időben néhány kiváló francia kémikussal, meghatározta táplálékaink alapelemeit (zsír, fehérje, szénhidrát). Barátja Friedrich Woehler ( ) 1828-ban szintetizálta az ureumot, ami rendkívül fontos felfedezés volt. Ezzel

11 ugyanis eloszlott az a vitalista tévhit, mintha a szerves kémiában különleges természeti törvények érvényesülnének. Sejttan Visszatérve a Johannes Müller iskola tagjaihoz, közéjük tartozott Theodor Schwann ( ) is, aki a botanikus Jakob Mathias Schleiden-nel ( ) együttműködve felismerte és demonstrálta, hogy az állati szervezetek strukturális eleme a sejt. Addig a morfológiai elemzések legfeljebb a rostok nagyságrendjéig terjedtek. Az 1839-ben megteremtett modern citológia egyik nélkülözhetetlen feltétele volt a mikroszkopizálás technikai tökéletesedése. A Schwann-Schleiden-féle sejttan egyik fogyatékossága az a feltevés, hogy a sejtek egy amorf sejtmasszából, az úgynevezett blastemából származnak. Ezt az elgondolást a későbbi utánvizsgálatok nem támasztották alá, majd Virchow sejtkórtana végleg kiszorította. Mikroanatómia A mikroanatómusok egyik kiemelkedő egyénisége Jakob Henle ( ) ugyancsak Müller tanítványa volt. Több fontos anatómiai felfedezést tett. Emellett az úgynevezett racionális medicina ideológusaként tűnt fel. Ez az akkori egyoldalú empirikus irányzatok ellensúlyozására létrejött eklektikus szemlélet az analógiákra épülő feltevéseknek és logikus következtetéseknek is helyet kívánt adni az orvosi kutatásokban. Feltehetően e munkamódszernek tudható be, hogy Henle, aki már 1840-ben igen alapos okfejtéssel, meglepő éleslátással igazolta a mikroorganizmusok patogenitásának elméletét, ezen a ponton be is fejezte és nem végzett megfelelő mikrobiológiai vizsgálatokat. A cseh származású Johannes Evangelista Purkinje ( ) elsőként alkalmazta a mikrotomizálás technikáját. Tőle származik a protoplasma fogalom. Albert Koelliker ( ) vezette be a sejttant az embriológiába.

12 Sejtkórtan A sejttan és a medicina közelítésén több kutató is munkálkodott akkoriban. A tudatos és átfogó szintetizálás érdeme azonban Rudolf Virchow-é ( ), aki az új doktrínát, a sejtkórtant megalkotta. Virchow, elméletét az 1858-ban megjelentetett Die Cellularpathologie in ihrer Gründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre ( A fiziológiás és patológiás szövettanra alapozott sejtkórtan ) című művében fejtette ki. Elsősorban ezzel alapozta meg tekintélyét, ennek köszönhette, hogy később az orvosok pápája -ként emlegették. Virchowtól származik a sokat idézett omnis cellula ex cellula (minden sejt sejtből ti. lesz) kifejezés is. Koncepciójának lényegéről egy helyen így írt: Arról van szó, hogy a hisztológiát az élettannal és a kórtannal felbonthatatlan kapcsolatba hozzuk, mindenekelőtt pedig elfogadtassuk: a sejt valóban valamennyi élő jelenség végső alakeleme és hogy a tulajdonképpeni élettevékenységet nem szabad a sejten túlra helyezni, E gondolatban kifejeződik a tan új progresszív távlata, de egyben korlátja is. Ez utóbbi problematikájába itt most nem bonyolódhatunk bele, azt próbáljuk összefoglalni, amivel a tan a haladást szolgálta. A sejtkórtan az élő rendszerek biopatológiai folyamatairól kialakított elképzeléseket rendezte. E folyamatok zárt oksági láncolatát rögzítette azzal, hogy kiindulópontként a sejt szerkezeti és funkcionális elemét határozta meg. Erre irányult a kutatók figyelme, de a sejtkórtan orientálta az orvosok diagnosztikai és terápiás munkáját is. Az addig igen sokféleképpen és bizonytalanul közvetített ens morbi (betegséglényeg) feltárása a sejtek kórtanának kutatásával azonosult. Virchow Virchow maga is nagy eredményeket ért el e kutatási elvek és módszerek alkalmazásával. Megállapította a degeneratív és gyulladásos folyamatokra jellemző mikroszkópos elváltozásokat. Az utóbbi vonatkozásában sokat foglalkozott a fehérvérsejtek viselkedésével. Élesen elkülönítette az átmeneti fehérvérsejt szaporulatot a leukaemiától, melynek elnevezését is ő adta. Sok egyéb mai terminus technicus származik tőle. Így egyebek között a neuroglia, az amyloidosis, a corpora amilacea, a nekrobiózis. Számottevően gazdagította klinikai ismereteinket a thrombosis és emboliaképződés mechanizmusának feltárásával. Érdekes állatkísérleteket végzett a leszakadó embolus

13 hatásának bizonyítására. Tanulmányozta a szövetszaporulatok kialakulásának mikéntjét. A baktérium éra előtt e mechanizmus megértése a betegségek kialakulásának, lényegi megismerésének lehetőségével is kecsegtetett. Igen fontos volt itt a rosszindulatú daganatok és általában a proliferatív folyamatok tisztázása. Virchow, aki az akkori uralkodó felfogással egyezően a tuberkulózist is idetartozónak vélte, sokat foglalkozott e problémákkal. Eredményesen harcolt a régebbi spekulatív irányzatok ellen, melyek a szervezetben valamely központi vezérlő energiát (életerőt, illetve ennek valamilyen változatát), vagy akár generalizáltan ható humoralis tényezőt ( dyskrasiák ), idegrendszeri központot (neuropathológiai iskola) tételeztek fel. Ellenvéleménye azonban szintén túl kategorikusan hangzott: A test minden része kicsiny cselekvőképes centrumot, elemet képez és sehol sem létezik, amennyire tapasztalatunk bizonyítja, egy anatómiai központ, ahonnan a szervezet tevékenységét felismerhető módon irányítanák. E megállapítása egyébként egyezett elvi liberális demokrata meggyőződésével. Ez utóbbinak köszönhetően Virchow igen aktívan foglalkozott, különösen fiatalabb korában a lakosság, azon belül az ipari munkásság és szegényparasztság betegségügyével. Világosan látta a társadalmi viszonyok, az életszínvonal jelentőségét e vonatkozásokban. Sikerrel érvényesítette befolyását fontos egészségügyi törvények megalkotásában. A trichinózis kórokozójának felismerése nyomán kezdeményezésére bevezették a kötelező hatósági húsvizsgálatot. Élete utolsó szakaszában produktívan foglalkozott még antropológiával, őstörténettel, etnográfiával is. Virchow egyik tanítványa Julius Cohnheim ( ) kimutatta, hogy a leukocyták a gyulladásos szövetekben áthatolnak az érfalon. Ez igen fontos felfedezés volt és revízióra kényszerítette a gyulladásos reakcióról kialakított addigi egyoldalú proliferatív felfogást, melyet maga Virchow is képviselt. Orvosi bakteriológia Még ennél is jelentősebb paradigmatikus szemléletváltozás következett be a hatvanas évek második felétől sokasodó bakteriológiai kutatások eredményei nyomán, melyek végül egy új kóroktani diszciplína, az orvosi bakteriológia kibontakozásához vezettek. Mint minden fontos irányzatnak, ennek is voltak előzményei. Az olasz Agostino Bassi ( ) bebizonyította, hogy egyes selyemhernyó betegségeket gombák idéznek elő. A

14 francia Casimir Davaine ( ) és Pierre Rayer ( ) 1850-ben lépfenében elhullott állatok vérében meglátták a mikroszkóppal jól kivehető specifikus kórokozót. E vérrel azután sikerült a betegséget más kísérleti állatokra átvinni. Azt követően egyre többen kezdtek Európa-szerte foglalkozni baktériumvadászattal, ami sok ellentmondásos eredményhez vezetett. Következett ez mindenekelőtt a vizsgáló módszerek kialakulatlanságából, emiatt a vizsgálatok reprodukálásának nehézségeiből. Sokat számított ezért a kutató rátermettsége, lelkiismeretessége, publikációs morálja, stb. A bakteriológia tudománnyá válásához és orvosi elfogadásához előbb az egzakt kutatási és bizonyítási módszerek kidolgozására volt szükség. Ezt követően pedig el kellett jutni az eredmények gyakorlati alkalmazásának meggyőző sikerélményeihez. E roppant teljesítmények mindenekelőtt Louis Pasteur ( ) és Robert Koch ( ) nevéhez fűződnek. Pasteur Robert Boyle, a XVII. század kiváló angol vegyésze mondotta, hogy aki egyszer megismeri a Permentek működését, az fontos kórjelenségek magyarázatára is képes lesz. Ez történt, amikor a vegyész Pasteur, részben régebbi megfigyelésekre támaszkodva (Caignard de la Tour) teljes jelentőségében felfogta, hogy bizonyos fermentfolyamatok az élő szervezetekben megtelepedett mikroszkopikus paraziták élettevékenységével okozati összefüggésben vannak. Megállapította, hogy a borkősav jobbra és balra-forgató származékainak létrejötte egy élő anyag táplálkozási sajátosságával függ össze. Foglalkozott az alkoholos erjedés iparilag is igen jelentős kérdéseivel. Kiderült, hogy ebben az esetben is a folyadékban kimutatható mikroba-féleségek arányán múlik az alkoholos és a tejsavas erjedés két lehetséges útja. Az erjedés további tanulmányozása elvezette a vajsavas bomlás anaerob természetének felismeréséig. Kidolgozta a roppant gyakorlati jelentőségű parteurizálás módszerét. Egy megbízatás kapcsán évekig tartó munkával kimutatta a dél-franciaországi selyemhernyó betegség parazitáját és annak eliminálására hatásos intézkedéseket léptetett életbe. Az egyik érintett kisváros polgármestere ezért aranyból akart neki szobrot állítani. Kiindulva a bakteriális folyamatok fajlagosságából és a keletkezési lánc zárt folyamatosságából, frappáns, meggyőző kísérletekkel döntő csapást mért az ősnemzés még akkor is hirdetett és tudományosan igazolni próbált elméletére. Általánosítva addigi megfigyeléseit, az 1880-as évektől a magasabb rendű szervezetekben lezajló fertőző betegségekkel kezdett foglalkozni ban észlelte, hogy az

Birtalan Győző EURÓPAI ORVOSLÁS AZ ÚJKORBAN (1640 1920)

Birtalan Győző EURÓPAI ORVOSLÁS AZ ÚJKORBAN (1640 1920) Birtalan Győző EURÓPAI ORVOSLÁS AZ ÚJKORBAN (1640 1920) Előszó...3 I. rész (1640 1750)...4 Bevezető...4 Orvostani irányzatok, tudományos élet, mikroszkopikus kutatások...5 Doktriner, empirikus és tradicionális

Részletesebben

Doktori tézisek. Dr. Baran Brigitta. Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Doktori tézisek. Dr. Baran Brigitta. Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Adatok a szkizofrénia terápiájához: a görcskezelés története Meduna László korszakalkotó felfedezésének ellentmondásai és hatása az elmegyógyászati szemlélet fejlődésére Doktori tézisek Dr. Baran Brigitta

Részletesebben

MÉREI F. TIBOR KÖRNYEY ISTVÁN

MÉREI F. TIBOR KÖRNYEY ISTVÁN Forrás: Mérei F. Tibor: Környey István. Bp., 1994. Akadémiai. (A múlt magyar tudósai) + CD-ROM MÉREI F. TIBOR KÖRNYEY ISTVÁN Környey István (Gőrz, 1901. júl. 29. Bp., 1988. jún. 21.): ideg-és elmegyógyász,

Részletesebben

A mikrobiológia tárgya, története

A mikrobiológia tárgya, története 1 A mikrobiológia tárgya, története A mikrobiológia tárgya, fogalma A mikrobiológia, mint a biológia egyik ága, a szabad szemmel nem látható élőlényekkel, a mikroszervezetekkel vagy mikrobákkal, azoknak

Részletesebben

Korunk tudománya. Selye János. distressz nélkül. Akadémiai Kiadó Budapest

Korunk tudománya. Selye János. distressz nélkül. Akadémiai Kiadó Budapest Korunk tudománya Selye János distressz nélkül Akadémiai Kiadó Budapest Előszó 11 Bevezetés 15 Életünk és a stressz 23 Mi a stressz? 23 A stressz a szervezet nem specifikus válasza bármilyen igénybevételre

Részletesebben

A biológia rövid története

A biológia rövid története Isaac Asimov A biológia rövid története Gondolat 1972 A mű eredeti címe: A Short History of Biology Fordította Dr. Tóth Miklós Szakmailag ellenőrizte Dr. Szalay Marzó Lászlóné A fordítást ellenőrizte Dr.

Részletesebben

BRT alapok. A bioinformatikai rendszerterápia alapismeretei. Lednyiczky Gábor

BRT alapok. A bioinformatikai rendszerterápia alapismeretei. Lednyiczky Gábor BRT alapok A bioinformatikai rendszerterápia alapismeretei Lednyiczky Gábor Tartalomjegyzék 1. Az emberi szervezet működését irányító folyamatok 2. A mitogenetikus sugárzás, a biofotonok 3. Külső és belső

Részletesebben

A NÜRNBERGI ORVOSPER MA IS ÉLŐ TANULSÁGAI

A NÜRNBERGI ORVOSPER MA IS ÉLŐ TANULSÁGAI A SZENT ISTVÁN TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÉKFOGLALÓ ELŐADÁSAI Új Folyam. 14. szám Szerkeszti: STIRLING JÁNOS OESSH főtitkár KERPEL-FRONIUS SÁNDOR A NÜRNBERGI ORVOSPER MA IS ÉLŐ TANULSÁGAI BUDAPEST 2007 A SZENT

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei 1 Dr. Buda Béla Elsõ kiadás: 1974 Második kiadás: 1979 Harmadik, bõvített kiadás: 1986 Jelen kötet a harmadik, bõvített kiadás változatlan utányomása

Részletesebben

MISKOLCZY DEZSŐ SCHAFFER KÁROLY

MISKOLCZY DEZSŐ SCHAFFER KÁROLY Forrás: Miskolczy Dezső: Schaffer Károly. Bp., 1973. Akadémiai. (A múlt magyar tudósai) + CD-ROM MISKOLCZY DEZSŐ SCHAFFER KÁROLY Schaffer Károly (Bécs, 1864. szept. 7. Bp., 1939. okt. 16.): ideg-elmegyógyász,

Részletesebben

Vitaminok. 1. Történeti áttekintés

Vitaminok. 1. Történeti áttekintés 1. Történeti áttekintés 1 Vitaminok az Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus alapszak hallgatói részére Kelemen János Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest, 2014 2 1. Történeti áttekintés

Részletesebben

Buda Béla. Az öngyilkosság. Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok

Buda Béla. Az öngyilkosság. Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok Buda Béla Az öngyilkosság Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok Második, bõvített kiadás 2001 Buda Béla dr. 2001 ANIMULA KIADÓ Honlap: www.animula.hu Szerkesztõség és könyvesbolt: 1026 Budapest, Bimbó

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei TARTALOM Előszó Előszó a harmadik kiadáshoz A második kiadás elé Az első kiadás előszava I. Problématörténeti áttekintés 1. A közvetlen emberi

Részletesebben

FLERKÓ BÉLA SZENTÁGOTHAI JÁNOS

FLERKÓ BÉLA SZENTÁGOTHAI JÁNOS Forrás: Flerkó Béla: Szentágothai János. Bp., 1998. Akadémiai. (A múlt magyar tudósai) + CD-ROM FLERKÓ BÉLA SZENTÁGOTHAI JÁNOS Szentágothai János legalább öt generációra visszamenően híres orvosok leszármazottja,

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KITÜNTETETT KREATIVITÁS. Magyar származású Nobel-díjasok

KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KITÜNTETETT KREATIVITÁS. Magyar származású Nobel-díjasok KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 2000. 3. SZÁM KITÜNTETETT KREATIVITÁS Magyar származású Nobel-díjasok A harmadik évezred küszöbén világunk arculatának formálásában mind meghatározóbb szerepet játszik a tudomány. A

Részletesebben

Dr. Hajdi György. A MODERN ORVOSTUDOMÁNY ELŐZMÉNYEI A görög-római antikvitás és az arab középkor orvoslásának legjelesebb képviselői

Dr. Hajdi György. A MODERN ORVOSTUDOMÁNY ELŐZMÉNYEI A görög-római antikvitás és az arab középkor orvoslásának legjelesebb képviselői 1 Dr. Hajdi György A MODERN ORVOSTUDOMÁNY ELŐZMÉNYEI A görög-római antikvitás és az arab középkor orvoslásának legjelesebb képviselői Az orvoslás egyidős az emberiséggel. Az ókori nagy kultúrákban, Kínától

Részletesebben

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat)

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) Jellinek kötet bevezető tanulmánya 1/20 Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) 1.Élete 1851-1911 Georg Jellinek ősei apai ágon a szombatosok szektájához

Részletesebben

A SZERVESKÉMIA ALKALMAZÁSA AZ ÉLETTANBAN ÉS A KÓRTANBAN

A SZERVESKÉMIA ALKALMAZÁSA AZ ÉLETTANBAN ÉS A KÓRTANBAN DR. JUSTUS LIEBIG A SZERVESKÉMIA ALKALMAZÁSA AZ ÉLETTANBAN ÉS A KÓRTANBAN 1842 A magyar kiadást sajtó alá rendezte: DR. KÁDÁR IMRE Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete Budapest,

Részletesebben

Rákmegelőző és gyógyító diéta

Rákmegelőző és gyógyító diéta Megjegyzés: ez még egy munka-változat, fénymásolat alapján készítve. Kisebb hibák vannak benne. Keresem az eredeti könyvet, hogy a meglévő hibákat javíthassam. Kapcsolatfelvétel: http://tau.hu/email.htm

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN Írták: Irinyi Tamás Ács Andrea Herceg Attila Ivánka Tibor Rácz Szilvia Szabó Zsuzsanna Szerkesztette: Irinyi Tamás Tartalom A pszichiátriai ápolás történeti áttekintése -------------------------------------------------

Részletesebben

SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT. HR TÖRTÉNELEM

SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT. HR TÖRTÉNELEM SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT. HR TÖRTÉNELEM 1. A RENDSZERELMÉLETŰ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS KIALAKULÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI 1.1. TUDOMÁNYOS MUNKASZERVEZÉS Hegedűs Zsuzsa (1975) G. Friedmannt

Részletesebben

A birodalom rémálmai: Nyugat-Afrika és a dögletes lég a brit közgondolkodásban, 1840-1874

A birodalom rémálmai: Nyugat-Afrika és a dögletes lég a brit közgondolkodásban, 1840-1874 A birodalom rémálmai: Nyugat-Afrika és a dögletes lég a brit közgondolkodásban, 1840-1874 Máthé László Az európai gondolkodásban már a felvilágosodás időszakától kezdődően jelen volt az a gondolat, hogy

Részletesebben

A Vargha-módszer továbbfejlesztése az extrém terhelésnek kitett állomány teljesítő képességének fokozására

A Vargha-módszer továbbfejlesztése az extrém terhelésnek kitett állomány teljesítő képességének fokozására ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Vargha Zoltán A Vargha-módszer továbbfejlesztése az extrém terhelésnek kitett állomány teljesítő képességének

Részletesebben

A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN

A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN Szakdolgozat Készítette: Lukács Mónika Szak: Matematika Bsc Tanári szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, egyetemi tanársegéd Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN Írták: Irinyi Tamás Ács Andrea Herceg Attila Juhos Nándor Ivánka Tibor Németh Anikó Rácz Szilvia Szabó Zsuzsanna Szerkesztette: Irinyi Tamás Tartalom A pszichiátriai ápolás

Részletesebben

Állatkísérletek az orvostudományban

Állatkísérletek az orvostudományban Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Műtéttan Intézet Állatkísérletek az orvostudományban Egyetemi jegyzet Szeged 2007 1 Előszó Az Európai Unió az állatkísérletek végzését engedélyhez

Részletesebben

Eddig anyag harcolt anyag ellen a bús beteg ágyán, S durva csatájok közt kín vala élni tovább.

Eddig anyag harcolt anyag ellen a bús beteg ágyán, S durva csatájok közt kín vala élni tovább. Kölnei Lívia: ALTERNATÍV GYÓGYMÓDOK MAGYARORSZÁGON 1800 1945 Alternatív gyógymódnak nevezzük a hivatalos gyakorlattól eltérő orvosi módszereket. Lehettek tiltottak, megtűrtek vagy hivatalosan engedélyezettek

Részletesebben

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Apor Vilmos Katolikus Főiskola Természettudományi és Matematikai Intézet 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Konzulens:

Részletesebben

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe eszmélet kiskönyvtár Sorozatszerkesztõ: Lugosi Gyõzõ IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe Eszmélet Alapítvány Fordította: Koltai

Részletesebben

BEVEZETÉS A NEVELÉSSZOCIOLÓGIÁBA. Kozma, Tamás

BEVEZETÉS A NEVELÉSSZOCIOLÓGIÁBA. Kozma, Tamás BEVEZETÉS A NEVELÉSSZOCIOLÓGIÁBA Kozma, Tamás BEVEZETÉS A NEVELÉSSZOCIOLÓGIÁBA Kozma, Tamás Publication date 1991, 2001 Szerzői jog 1991, 2001 Kozma Tamás, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. - Budapest Lektorálta

Részletesebben