INFO-ágazat (Posta, Hírközlési, Informatika, Média) T a n u l m á n y

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFO-ágazat (Posta, Hírközlési, Informatika, Média) T a n u l m á n y"

Átírás

1 INFO-ágazat (Posta, Hírközlési, Informatika, Média) T a n u l m á n y ÚJ TÍPUSÚ, EU-KONFORM SZAKSZERVEZETI ÁGAZATI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK ESÉLYEI, ILLETVE A KONKRÉT ÁGAZAT JELEN ÁLLAPOTA ÉS KILÁTÁSAI A SZAKSZERVEZETI MOZGALOM SZEMPONTJÁBÓL Készítette: január 28. Lázár András Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Elnök MOSZ Postai ágazatvezető

2 2 Általános megjegyzés A jövőben kialakítandó rendszert el kell vonatkoztatni a KSH által kialakított ágazati rendszertől, és a gyakorlatban kialakult szerkezetet kell alapul venni. A postai, hírközlési, informatikai és média ágazatban található gazdasági szervezetek és egyéb intézmények több főhatóság felügyelete alá tartoznak, így az egyeztetéseknek jelenleg törvényi akadályai is vannak. Tartalomjegyzék

3 3 Általános megjegyzés I.fejezet Az INFO ágazat jellege, struktúrája 6. old. Meghatározási szempontok 7. old. Az ágazat helyzete szakszervezeti vonatkozásban 7. old. A tulajdonosi szerkezet alakulásának hatásai 7. old. Mit ér a szakszervezet, ha magyar 8. old. Együtt sem mindig könnyebb 8. old. Kell a változás 8. old. Az állam jelenléte 8. old. Társadalmi súly 9. old. A dán modell működő magyar modellje 9. old. Mit várhatunk a csatlakozástól 10. old. Az ágazat megjelenítésének nehézségei 10. old. Az ágazat intézményi szereplői (db) 11. old. Külföldi tőke aránya 11. old. Távközlési alágazat 11. old. Média alágazat 14. old. Informatika alágazat 14. old. Postai alágazat 14. old. II. fejezet Munkaügyi kapcsolatok szereplői az ágazatban 18. old. Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (PHDSZSZ) 18. old. A Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségén kívüli érdekvédelmi szervezetek 21. old. Szakszervezeti együttműködés 22. old. Munkaadói szövetségek jelenléte az ágazatban 22. old. III. fejezet Kollektív alku jellemzői: 24. old. informatikai alágazatban médiában postás alágazatban IV. fejezet Középszintű szociális párbeszéd további fórumai 27. old.

4 4 V. fejezet Részvételi intézmények az ágazatban 29. old. VI. fejezet Mi a teendő? 32. old. Közös nevezők 32. old. Időpazarlás megakadályozása 32. old. Anyagi és erkölcsi rendteremtés 32. old. Mellékletek Záradék 33. old. A Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének Alapszabálya 33. old. Postai Érdekegyeztető Tanács Alapító Okirata 33. old.

5 5 I. fejezet Az INFO-ágazat jellege, struktúrája

6 6 Tartalom: Meghatározási szempontok Az ágazat helyzete szakszervezeti vonatkozásban A tulajdonosi szerkezet alakulásának hatásai Mit ér a szakszervezet, ha magyar Együtt sem mindig könnyebb Kell a változás Az állam jelenléte Társadalmi súly A dán modell működő magyar modellje Mit várhatunk a csatlakozástól Az ágazat megjelenítésének nehézségei Az ágazat intézményei szereplői Külföldi tőke aránya Távközlési ágazat Média alágazat Informatikai alágazat Postai alágazat I. fejezet Az INFO-ágazat jellege, struktúrája

7 7 Meghatározási szempontok: Azt, hogy az Ágazathoz milyen területek sorolhatók és milyen tevékenységi köröket érint, különféle szempontok alapján határozható meg. Jelen tanulmány abból indul ki, hogy minden olyan tevékenységet ide soroljon, amely az információ áramlásán, tárolásán, rendszerezésén alapszik, így Európában is közérthető formában, INFO-ágazatként érdemes kezelni. Ide tartozik a távközlés, a klasszikus postai szolgáltatások, a műsorszórás és a számítástechnika-informatika mellett a média is, mind a nyomtatott, mind az elektronikus sajtót ideértve. Az ágazat helyzete szakszervezeti vonatkozásban: Jelen tanulmány minden kérdést szakszervezeti, munkavállalói szempontból vizsgál, így az ágazat jellegét, struktúráját is. Sajnálatos tény, hogy az INFO-ágazat gazdasági és infrastruktúrális mutatói, fejlettségének fokmérői, az elmúlt években fordított arányosságot mutattak a munkavállalói szervezettséggel, vagyis miközben a vállalatok egyre modernebb technológiával egyre sokoldalúbb tevékenységeket folytattak és folytatnak, mindössze 30%- uknál van szakszervezet és a szakszervezeti tagok létszáma a foglalkoztatottak összlétszámának egytizedét(!) sem teszi ki. Ez magyarázható egyrészt a szocializmusból megörökölt szakszervezeti struktúrák megkövesedésével, látszatreformjaival, azzal, hogy a tömegek nem érezték-érzik, hogy a szakszervezet valóban betöltheti azt a funkciót, amit egy érdekvédelmi szerveződésnek be kell, tehát nem elsősorban a szakszervezeti elit és annak mindenkori politikai szövetségeseik érdekeinek védelmét, hanem a tagságét tartja majd szem előtt. De ez csak az érem egyik oldala. A tulajdonosi szerkezet alakulásának hatásai: A tulajdonosi struktúra változása (privatizáció, új cégek megjelenése, stb.), a magántulajdonú vállalatok dominanciája nyomán egyre több cégnél kimondottan szakszervezet ellenes munkaadói hozzáállást tapasztalni, ami megnyilvánulhat pozitív diszkriminációban is (vonzó egyéni csomagok, a munkavállalók érdek-szeparálása egymástól) és negatívban is (egy országos, külföldi tulajdonú szolgáltató például elbocsátással fenyegette meg régióvezetőit, ha területükön alakul elsőként szakszervezet!). Sajnálatosnak azért nem túlzás nevezni ezt az állapotot, mert az európai gyakorlatnak is ellentmond. Nyugat-Európa országaiban az ágazathoz tartozó cégek, intézmények munkavállalóinak túlnyomó többsége szakszervezeti tag. Tény, hogy Magyarországon a külföldi, illetve gyakran magyar magántulajdonos előszeretettel folytat rablógazdálkodást, nem hosszú távra tervezve, hanem csak az extraprofit minél gyorsabb kiaknázását tartva szem előtt. Az EU-n belül a különféle jogi és gazdasági megkötések miatt nem lenne lehetőség a munkavállalói érdekek olyan mértékű semmibe vételére, mint amit számos magyarországi vállalat esetében tapasztalni. Az erős szakszervezetek tehát az uniós csatlakozásunk miatt is fontosak lennének. Mit ér a szakszervezet, ha magyar:

8 8 Alkalmasak-e jelenlegi formájukban az INFO-ágazat szakszervezetei feladataik ellátására? A válasz nem egyértelmű. Egy szakszervezet eredményes működéséhez ugyanis nem elegendő az intézményes keret, a törvények adta lehetőségek. Legelőször is léteznie kell magának a szakszervezetnek. Kell hogy legyen tömegbázisa az adott munkahelyen, kell hogy legyen vagyona, amit szükség esetén mozgósíthat (szociális célokra: segélyalap, üdültetés, stb., illetve politikai célokra: sztrájkalap, plakátok, mozgalmi munka). Kell ezenfelül egy olyan kapcsolat a munkaadóval, amely az együttműködést helyezi a konfrontáció elébe és nem utolsó sorban szerencsés, ha a szakszervezet külső támogatásra is számíthat, mind szociális, mind politikai téren (lobbizás, szolidaritási megmozdulások, stb.), azaz mindenképpen célszerű a szakszervezetnek egy nagyobb halmazhoz csatlakozni. Bármelyik nemzetgazdasági ágazatot vizsgáljuk, és az INFO-ágazat sem kivétel, látható, hogy nagyon sok vállalat esetében még a legelső feltétel, azaz maga a szakszervezet sem áll rendelkezésre, még több az olyan cég, ahol a szakszervezet nem rendelkezik biztos anyagi háttérrel, ezért ki van szolgáltatva a munkaadónak, ami erőteljesen visszafogja aktivitását, megint másutt a munkaadó koloncnak tartja a szakszervezetet és igyekszik ignorálni, vagy vezetőit korrumpálva megszelídíteni. Együtt sem mindig könnyebb: Ami pedig a nagyobb szerveződéseket, tömörüléseket illeti, bár a rendszerváltozás előtti egyetlenhez képest mára már több is van, igazán nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Az MSZOSZ, mint legnagyobb (SZOT-jogutód) szövetség vagyona leapadt, tagsága csökken, politikailag túlságosan elkötelezett, miközben az elkötelezettség előnyeit a tagság még nem tapasztalta, a többi konföderáció pedig, létszámát és anyagi lehetőségeit tekintve sincs olyan helyzetben, hogy kellő nyomást tudjon gyakorolni, akár a munkaadói, akár a kormányzati oldal képviselőire. Bonyolítja a helyzetet, hogy különböző szimpátiák és szempontok alapján a konföderációk tagjai a legkülönbözőbb területekről léptek be, így egységes ágazati-stratégiai szakszervezeti fellépés a jelenlegi struktúra mellett nehezen szervezhető meg. Kell a változás: Ezek a tények mindenképpen mellette szólnak annak, hogy ágazati bontásban jöjjenek létre tömörülések, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az egyéb, felsorolt feltételek hiánya esetén ez is csak pótcselekvés marad. Vagyis az új szerveződések is csak akkor érnek majd valamit, ha szilárd anyagi bázisa lesz a tömörüléseknek és ha a tagszervezeteknek lesz tömegvonzása, illetve megfelelő kontaktusa a munkaadói oldallal. Az állam jelenléte: Az INFO-ágazat sajátossága, hogy alig egy-két nagy intézmény maradt állami tulajdonban. A magyar magántulajdonban lévő vállalatok inkább a kisebb kft-k, bt-k. Ugyanakkor a magyar tulajdonos sem garancia a szakszervezetre, mert pl. az informatika területén a Synergon-nál nincs szakszervezet, ugyanakkor a külföldi tulajdonú Flextronicsnál van (igaz, a munkavállalók 7%-a tag csak). A távközlés-hírközlés-klasszikus posta területen a nagyobb intézmények közül már csak két stratégiai fontosságú vállalat maradt állami tulajdonban, a hagyományosan nagy dolgozói létszámú Magyar Posta Rt., illetve az Antenna Hungária Rt., jellemző módon mindkettőben magas a szakszervezeti tagok száma az összes foglalkoztatotthoz képest. Társadalmi súly:

9 9 Összességében az INFO-ágazat (a médiával együtt, amely ugyanakkor nem a KHVM alá tartozik, ami ugyancsak bonyolítja a képletet) több mint félmillió munkavállalót foglalkoztat és (becsült érték!) ebből kevesebb, mint százezren tagjai valamelyik szakszervezetnek. A médiában, a közszolgálati intézményekben szintén viszonylag magas a szakszervezeti létszám, ugyanakkor a magánkézben lévő sajtóban csak az Axel-Springer kiadó, illetve a Népszabadság munkatársainak egy része szervezett. Az ágazat gazdasági helyzetét tekintve a távlatok bíztatóak. Magyarországon mind a távközlésnek, mind a vele egyre jobban integrálódó informatikának, jelentős fejlődése ellenére még van mit behoznia az EU-tagországokkal szembeni lemaradásból. Más kérdés, hogy a fejlesztések egyre kvalifikáltabb munkaerőt igényelnek majd és kisebb számban, mint amennyi kevésbé képzett munkaerő válik majd feleslegessé az évek során. Ez különösen a hagyományosan nagy létszámmal dolgozó Magyar Posta Rt-t, a Matáv Rt-t, illetve meghatározott profilú, az átállást csak nehezen megoldani tudó gyártókat, szolgáltatókat érinti majd. A szakszervezeteknek időben fel kellene tudni készülniük a folyamatok kezelésére, ugyanakkor a gyakorlat azt mutatja, hogy saját szakértőik, funkcionáriusaik oktatását sem tudják megoldani, vagyis hiába kap kézhez egy adatot a szakszervezet képviselője, nem tudja értelmezni, nem tud stratégiát kialakítani a szakszervezeti politikára vonatkozóan. Még a rendelkezésre álló lehetőségek sincsenek megfelelően kihasználva, amire a legjobb példa az Üzemi Tanács intézménye. Bár nincsenek szakszervezeti jogosítványai, az Üzemi Tanács számos olyan információhoz juthat és oszthatja meg a munkavállalókkal, amely szakszervezeti választ is kíván. Ehelyett az Üzemi Tanácsok tagjai, igen sok esetben még csak nem is érdeklődnek (bár joguk) a vállalattal kapcsolatos döntéstervezetek, adatok iránt, igaz rajtuk sem kéri (bár ez is törvény adta jog) ezt számon senki. Azt is tudni kell, hogy a munkaadó könnyebben tudja kordában tartani az Üzemi Tanácsot, mint egy aktív szakszervezetet, kijátszva egymás ellen a két, alapvetően természetes szövetségest. Abban a tekintetben sem egységes a kép, hogy mik a kollektív szerződés meglétének feltételei, hiszen van számos olyan cég, ahol nincs szakszervezet, de van kollektív szerződés és olyan is, ahol a viszonylag nagy létszámú szakszervezet ellenére tárgyalni sem nagyon tárgyaltak a kollektív szerződésről (pl. Duna Televízió). Vegyes a kép olyan tekintetben is, hogy míg sok cégnél egy szakszervezet sem működik, soknál egy, de vannak vállalatok, ahol több érdekvédelmi szervezet jött létre, amelyek együttműködési készsége változó, a munkaadó mozgásterét ugyanakkor növeli, ha nincs egységes szakszervezeti akarat. A dán modell működő magyar modellje: Visszatérve a nagyobb szerveződésekre, tömörülésekre, egy eredményes kísérlet már történt és jelenleg is tart az ágazathoz tartozó szakszervezetek integrálására egy szövetségen belül. A Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, amely eredetileg az egykor a postát, távközlés és műsorszórást egy vállalatban egyesítő Magyar Posta szakszervezetének jogutódjaként jött létre és amely meghirdette a nyitást az INFO-ágazat más szereplői felé is. Csak 2001-ben 8 új szervezet csatlakozott, így már 16 tagszervezet alkotja a szövetséget. A postai, távközlési intézmények mellett a közszolgálati televíziók szakszervezetei és a Sajtószakszervezet is belépett a PHDSZSZ-be. Ugyancsak meghirdetett célja a szövetségnek (és ez egybecseng a meghonosításra váró dán modellel ), hogy ágazati gyűjtőszövetségként, egyetlen politikai erő mellett sem elköteleződve, szakmai alapon és szakértő partnerként együttműködve a munkaadóval és a felügyeleti szervekkel, a klasszikus szakszervezeti értékek megőrzésével kíván tevékenykedni. E szövetség, támogatást elfogad a politikai élet szereplőitől, de megelőlegezett szövetséget nem kínál, mert a magyar közelmúlt számos példája bizonyítja, hogy a szakszervezetek az ilyen alkukkal jelentős tekintélyt és nem utolsó sorban létszámot veszítettek. Tanulságos, hogy a szövetségnek különböző konföderációkhoz tartozó szervezetek is tagjai a konföderáción kívüliek mellett. Az pedig, ismerve az elmúlt tizenegynéhány év

10 10 szakszervezeti krónikáját, egyenesen példaértékű, hogy a szövetség indulóvagyona nemhogy csökkent, de gyarapodott, biztosítva a működés anyagi feltételeit. Az, hogy az anyagi háttérről több említés is esik, nem véletlen. Nyugat-európai példák bizonyítják, hogy az erős, gazdag szakszervezetek könnyebben ki tudnak egyezni a munkaadókkal a tárgyalóasztalnál, sztrájk nélkül is, mivel a másik oldal tisztában van vele, megengedheti magának a szakszervezet a sztrájk finanszírozását. Ugyancsak elengedhetetlen az anyagi háttér azon szakértők felkészítéséhez, illetve megfizetéséhez, akik segítenek a szakszervezeteknek érdemi módon megvizsgálni az adott munkahely lehetőségeit, felkutatva azokat a forrásokat, amelyekből javítható a munkavállalók anyagi helyzete, anélkül, hogy üzleti szempontból hátrányba kerülne a vállalat. Mit várhatunk a csatlakozástól: Az EU-csatlakozás, törvénykezési oldalról gyakorlatilag megalapozódott, így az INFOágazatot e tekintetben nem érinti majd jelentősen. Olyan tekintetben viszont annál jobban, hogy milyen jövedelmi és szociális viszonyok várhatók a csatlakozástól. Mivel felvételünk nem jelenti automatikusan a jövedelmi viszonyok kiegyenlítődését, várhatóan nem kell jelentős munkahelycsökkenéstől tartani (pontosabban, amitől kell, az nem EU függő, hanem a képzett-képzetlen munkaerő szükséglet arányának változása miatt következhet be). A különböző, ágazaton belüli, technológia lemaradások ledolgozását célzó támogatások felhasználása is javíthat a munkavállalók munka- és életkörülményein. Remélhetőleg tovább csökken majd a szakadék az EU és a magyarországi jövedelmek között. Ugyanakkor, az ágazat jelenlegi munkavállalóinak többsége (ismerve az EU-tagállamok belpolitikai kényszereit) továbbra is itthon lesz kénytelen munkát vállalni, azaz az ágazat nem fog munkaerőgondokkal küzdeni, ellentétben más meghatározott területekkel. A szakszervezeti aspektusból viszont szükségessé válik egy összehangoltabb politizálás, amely uniós szinten növelheti meg azokat a jogokat és juttatásokat, amelyekből a tagállamok minden munkavállalója profitálhat. Az ágazat megjelenítésének nehézségei: Mind a jelen kérdésre, mind a továbbiakra jellemző, ezért mindenképpen jelezni kell, hogy meglehetősen hiányosak az adatok, ami egységes, átfogó kép kialakítását megnehezíti. A vállalatok száma sem mérvadó, mert a kétfős bt. és a többezer fős holding között nem tesz különbséget, és külön szót érdemelnek az átfedések, például, hogy nemcsak külön konföderációkban szerepelnek az ágazathoz sorolt-sorolható szervezetek, hanem az önmeghatározási problémák miatt ugyanaz a szervezet egyaránt tartozhat többféle ágazathoz (pl. a Siemens egyik szakszervezete a Vasas-oknál szerepel, a másik az Építők-nél, ugyanakkor elektronikai holding lévén, számos távközlési és számítástechnikai profillal az INFO-ágazatba illene leginkább, de hasonló a helyzet az IBM-mel és a Flextronics-szal is). Ráadásul, miközben a magyarországi átlagjövedelmek az INFO-ágazaton belül is jelentősen elmaradnak az EUátlagtól, az ágazaton belül is nagy a szóródás. Némely cég ráadásul olyan kedvező feltételeket biztosít a vállalati Kollektív Szerződésben, amelyeknek a töredéke is előrelépés lenne egy másik, ugyancsak ágazati intézmény számára. Igen általánosan lehet tehát majd megfogalmazni azokat az igényeket, amelyek mögé egységesen felsorakoztatható az ágazat minden szakszervezete. Az ágazat intézményi szereplői (db): (forrás: Központi Statisztikai Hivatal)

11 11 AZ ÁGAZAT GAZDASÁGI SZERVEZETEINEK MEGOSZLÁSA Posta alágazat Távközlés alágazat Informatika alágazat Média alágazat Nyomtatott sajtó Elektronikus sajtó A privatizáció helyzete alágazatonként más és más képet mutat. A hírközlés, a távközlés, az informatika és a média területén lényegében lezajlott, a posta területén a folyamat most zajlik. Külföldi tőke aránya: A külföldi tőke, illetve vállalkozások aránya az ágazaton belül megközelítőleg 65 %. Távközlési alágazat: A távközlési alágazat legjelentősebb szereplője a MATÁV Rt többségi tulajdonosa a MagyarCom amely a Deutshe Telekom AG kizárólagos tulajdonában van. A távközlési piac liberalizációja az eddigi lehetőségeknél többet kínál majd az alágazat már eddig is jelentős nevet szerzett vállalatainak, mint a Vivendi (több regionális szolgáltatót vásárolt föl), a PanTel (stratégiai szövetséget kötött a Matáv-val), de még hosszú ideig jelentős Matáv dominanciára lehet számítani. Ezzel együtt, mint fentebb már szó esett róla, a meglehetősen nagy létszámmal működő Matáv Rt. jelentős leépítésekre kényszerül majd.

12 12

13 13 A mobilszolgáltatók 2000-es, együttesen hozzávetőleg 260 milliárd forintos árbevételük alapján a távközlési piac százalékát szerezték meg. Ez az előző évhez képest figyelemre méltó, 32 százalékos növekedést jelez. A hazai rádiótelefon-használók száma ugyanis egyetlen év alatt megkétszereződött: 1,5 millióról 3 millióra nőtt. Ráadásul, amennyiben magyar szokás szerint a távközlési piac liberalizációja nem hoz a nyugat-európai gyakorlatban tapasztalt radikális árcsökkenést, úgy a mobiltelefonálás árban is versenyképes lesz a vezetékessel, ami tovább növelheti a mobilosok számát. A mobilszolgáltatók közös jellemzője ugyanakkor, hogy egyiknél sem működik szakszervezet. A NEO Stúdió 2000 elemzéséből kiderül, hogy a Westel szolgáltatásait decemberben csaknem 1,6 millió előfizető vette igénybe, s ennek alapján részesedése meghaladta az 52 százalékot. A mobiltársaság nem konszolidált bevételei elérték a 153,4 milliárd forintot, éves eredménye a 35,5 milliárdot. A Pannon GSM tavaly eladta 1,21 milliomodik előfizetését is. Az első teljes szolgáltatási évét záró Vodafone 19 ezerről 184 ezerre növelte előfizetői számát. A Matáv kezében lévő Westel Rádiótelefon Kft. - kereskedelmi nevén az elmúlt évben még megtartotta előfizetői táborát. Az üzleti kommunikációs szolgáltatók a távközlési forgalom mintegy 8 százalékát hasították ki maguknak 2000-ben. Részesedésük értéke milliárd forint volt. A magyar piac egyik sajátossága, hogy ezen a területen is a legnagyobb távközlési szolgáltató diktálja a tempót. A Bell Research tanácsadó cég felmérései szerint a teljes adatkommunikációs piac 51 százalékát a Matáv mondhatta magáénak. Az internetes társaságok 2 százalékos piaci részesedést szereztek az elmúlt esztendőben, és hajszálra ugyanekkora volt a kábeltelevíziós cégek piaci súlya is decemberben. A 16 milliárd forintos összértékűre becsült szegmens háromnegyedét az országban működő kisebb-nagyobb kábeltelevíziós társaság közül négy uralta. A legnagyobb - árbevétel alapján 53 százalékos, előfizetők száma szerint 40 százalékos - részesedést a UPC szerezte meg magának. A piacvezető szolgáltatót a MatávKábel TV, a FiberNet és az EMKTV követték. A több száz helyi szolgáltatónak legfeljebb néhány ezer előfizetője volt. A hazai háztartások 42 %-a rendelkezik kábeltelevíziós előfizetéssel, ennek a piacnak több mint négyötödét jelenleg négy nagyobb cég - UPC, Matáv Kábel TV, FiberNet, EMKTV - uralja, ők együttesen kb. 1,1 millió előfizetővel rendelkeznek. A maradék egy ötödön 440 kisebb szolgáltató osztozik, mintegy előfizetővel. Egyre több kábeltelevíziós szolgáltató portfoliójában jelenik meg a szélessávú Internet-hozzáférés nyújtása, egyelőre azonban a kábeltévés társaságok fő profilja és jelentős bevételi forrásai a tévécsatorna csomagok. Üvegszálas optikai kábelei segítségével a MATÁV részt vesz a televíziós műsorszórási feladatok megoldásában is. A távközlési vállalatokban a külföldi érdekeltségek arány a eléri a 66 %-ot. A megközelítőleg kisebb-nagyobb távközlés területén működő cég főt foglalkoztat. Mint stratégiai és emellett (még?) állami tulajdonú cég, az Antenna Hungária Rt. Is fontos szereplője a táv- és hírközlés területének. A műsorszórás mellett a cég számos perspektivikus projektben szerzett részesedést (pl. Vodafone). A többször beígért privatizáció elképzelhető, hogy elmarad, mert a vállalat így is prosperál. Ez munkavállalói szempontból inkább jót jelentene. Média alágazat:

14 14 A média alágazatban a közszolgálati televíziók (MTV, Duna TV), az MTI és a Magyar Rádió maradt állami tulajdonban, az országos napilapok, megyei lapok túlnyomó része külföldi tulajdonban van. A nagyobb kereskedelmi rádiók ugyancsak külföldi kézben vannak. Általános tapasztalat, hogy a sajtóban dolgozók, függetlenül a tulajdonostól, meglehetősen ki vannak szolgáltatva a munkaadónak, ugyanakkor, míg Nyugat-Európában a média munkavállalói éppen a szakszervezetben vélik megtalálni védelmezőjüket, Magyarországon ez fordítva működik, sem a kereskedelmi televíziókban, sem a nagy napilapoknál (kivétel: Népszabadság) nincs szakszervezet. A Sajtószakszervezet szándéka, hogy a hírügynökségi és nyomtatott sajtó munkavállalóinak szervezeteként működjön, támogatásra érdemes cél, de a kiszolgáltatott munkavállalók gyakran csak akkor fordulnak hozzá, amikor biztossá válik leépítésük. Informatika alágazat: Az informatikai alágazat fejlesztésére 2001-ben 20 milliárd forintot fordított a kormány, de az előrejelzések szerint 2002-ben 40 milliárd forint lesz erre a célra felhasználva. A Széchenyi terv informatikai fejezete is tartalmaz 3 milliárd forint megpályázható támogatást, ami kockázati tőkeként támogatja majd a cégek infokommunikációs fejlesztését. Az igazi garancia a fejlődésre azonban nem a kormánytámogatás, hanem az ágazat jellege, a terület a következő években egyre több, igaz kvalifikált munkaerőt kíván majd. Szakszervezetek tekintetében azonban az informatikai cégeknél még az országosnál is rosszabb az arány. Postai alágazat: A postai alágazat (Magyar Posta Rt. /MP.Rt./) gazdasági helyzete stabil, az elmúlt években nyereséggel zárta a gazdálkodását, a fokozatosan megszűnő állami támogatást a postai stratégiában is szereplő kiegészítő tevékenységekkel sikerült kivédeni (pl. kereskedelmi tevékenység, biztosítás közvetítés). A hagyományos postai szolgáltatásokon felül a Magyar Posta Rt ismét növelte pénzintézeti tevékenységének arányát a Postabank részvényeinek 33%-ának megvásárlásával, de a távközlés területén is újból megjelenik a Tetra zárt kommunikációs rendszerrel, amely 51 milliárd forintos ráfordítást követel a cégtől. A Magyar Posta Rt postahelyen, embert foglalkoztat. A vállalat 100 %-ban az állam tulajdonában van, a tulajdonosi és felügyeleti jogokat a KHVM gyakorolja. A Cég tevékenységét a postatörvény szabályozza. A költségvetéstől támogatást nem kap. A cég tevékenységi köréből a privatizáció eddig csak a hírlapterjesztést érintette ben az üzleti tevékenység árbevétele 96,8 milliárd forint volt, a 2001 év valószínű árbevétele milliárd forint. A kereskedelmi tevékenységből származó árbevétel 2000-ben 20,4 %-kal nőtt, 2001-ben a növekedés meghaladta a 23 %-ot. A Magyar törvényhozás elfogadta az Egységes Hírközlési Törvényt, mely az EU elvárásoknak megfelelően szabályozta a postai tevékenységet. Mivel a klasszikus postai tevékenység az EU-ban is állami többségi tulajdonban van, Magyarországon hasonló tulajdonosi szerkezet várható. Idesorolhatók a különböző, a nagyok esetében külföldi tulajdonban lévő csomagküldő szolgálatok is DHL, UPS, stb., amelyeknél nem működik szakszervezet, ellentétben anyavállalataikkal.

15 15 II.fejezet Munkaügyi Kapcsolatok szereplői az ágazatban

16 16 Tartalom: Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (PHDSZSZ) A Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségén kívüli érdekvédelmi szervezetek Szakszervezeti együttműködés Munkaadói szövetségek jelenléte az ágazatban

17 17 II. fejezet Munkaügyi kapcsolatok szereplői az ágazatban: Az ágazaton belül - ismereteink szerint - az alábbi szakszervezetek működnek: 1. Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (PHDSZSZ): 1146 Budapest, Cházár András u. 13. Tel / fax: (1) Elnök: Lázár András Tagszervezetei: Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetsége (MAPÉSZ) Budapest, Verseny u. 26. Tel / fax: (1) Elnök: Takács Violetta Rozália Taglétszám: fő (konföderáción kívüli) Postai Munkavállalók Érdekvédelmi Szakszervezete (POMÉSZ) 1061 Budapest, Teréz krt Tel / fax: Elnök: Tóbiás István Taglétszám: fő (konföderáción kívüli) Postások Független Szakszervezete (POFÜSZ) 1425 Budapest, 70-es posta Tel / fax: (1) Elnök: Sümegvári Miklós Taglétszám: fő (a Munkástanácsok Országos Szövetségének tagja) POFÜSZ Debreceni Munkástanácsa 4002 Debrecen, Petőfi tér 1/c. Tel / fax: (52) Elnök: Ádám István Taglétszám: 100 fő (a Munkástanácsok Országos Szövetségének tagja) Postai Érdekvédelem ' Székesfehérvár, Pf. 7 Tel / fax: (22) Elnök: Piski József Taglétszám: 207 fő

18 (a Munkástanácsok Országos Szövetségének tagja) 18 POFÜSZ Veszprémi Postások Munkástanácsa 8202 Veszprém, Házgyár u. 4. Tel / fax: (88) Elnök: Szili István Taglétszám: 79 fő (a Munkástanácsok Országos Szövetségének tagja) POFÜSZ Magyar Posta Rt. Pécsi Munkástanácsa Pécs, Pf. 56 Tel / fax: (72) Elnök: Varga Gyula Taglétszám: 85 fő (a Munkástanácsok Országos Szövetségének tagja) Matávcom Szakszervezet (MCSZ) 1107 Budapest, Bihari u. 6. Tel / fax: (1) Elnök: Lázár András Taglétszám: 400 fő (konföderáción kívüli) Magyar Műsorszóró Dolgozók Szakszervezete (MMDSZ) 1115 Budapest, Petzvál József u Taglétszám: 565 fő (a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének tagja) Hírközlési Főfelügyelet Érdekvédelmi Szervezete (HIFÉSZ) 1015 Budapest, Ostrom u Tel: (1) , Fax: (1) Elnök: Hajas György Taglétszám: 400 fő (konföderáción kívüli) Hírép Dolgozók Szakszervezete (HIDOSZ) Budapest, Remény u Tel / fax: (1) Elnök: Bebesi József Taglétszám: 28 fő (konföderáción kívüli) MTV Televíziós Műsorgyártók Érdekvédelmi Szervezete (TEMÉSZ) 1054 Budapest, Szabadság tér 15. Tel / fax: (1) Elnök: Zih Zsolt Taglétszám: 215 fő (konföderáción kívüli)

19 Duna Televízió Dolgozóinak Szakszervezete 1016 Budapest, Mészáros u Tel / fax: (1) Titkár: Tótfalusi András Taglétszám: 100 fő (konföderáción kívüli) 19 Sajtószakszervezet Budapest, Kölcsey u. 2. Tel: (1) , Fax: (1) Elnök: Dr. Lepies György Taglétszám: fő (konföderáción kívüli) Békésy György Postaforgalmi Szakközépiskola 1656 Pf. 111 Tel / fax: (1) Elnök: Szalay Istvánné Taglétszám: 18 fő (konföderáción kívüli) Puskás Tivadar Távközlési Szakközépiskola 1119 Budapest, Fehérvári út 159. Tel / fax: (1) Elnök: Palásti Lajosné Taglétszám: 16 fő (konföderáción kívüli)

20 20 A Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségén kívüli érdekvédelmi szervezetek: Postás Munkástanács Székesfehérvár, Elnök: Kotyó László Taglétszám: 22 fő (a Munkástanácsok Országos Szövetségének tagja) Pécsi Gépjárműszállítási Üzem Független Szakszervezete (PGSZÜ), Pécs, Diósi u. 52. Elnök: Ciráki Sándor Taglétszám: 15 fő (a Munkástanácsok Országos Szövetségének tagja) Postás Szakszervezet (PSZ) 1146 Budapest, Cházár András u. 13. Elnök: Mundruczó Kornél Taglétszám: fő (részt vesz az ENSZ mellett működő és a világ postáit tömörítő Egyetemes Postaegyesület munkájában, tagja a Nemzetközi Hírközlési Szövetségnek (UNI), felfüggesztett tagsággal rendelkezik az Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségében) Magyar Távközlési Ágazati Szakszervezet (Matász) 1146 Budapest, Cházár András u. 13. Elnök: Szalai József Taglétszám: fő (tagja a Nemzetközi Hírközlési Szövetségnek (UNI), felfüggesztett tagsággal rendelkezik az Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségében) A média területén működik a felsoroltakon kívül még 6 kisebb szakszervezet (2 a Magyar Televízió (az egyik MSZOSZ-tag), 4 a Magyar Rádió (az egyik MSZOSZ-tag) dolgozóit tömöríti, mindegyikkel tárgyalások folynak a Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségébe való belépésről. Az informatika területén, mint másutt is jeleztük, definíciós problémák vannak, számos elektronikai és azon belül informatikai, illetve távközlési berendezéseket gyártó cég szakszervezetei a Vasas Szakszervezethez (MSZOSZ) (Siemens I., Flextronics, IBM, stb.), illetve az Építőkhöz (Siemens II.) tartoznak, ugyanakkor besorolhatók lehetnek az alakuló INFO-ágazatba.

21 21 Szakszervezeti együttműködés: Az ágazat szakszervezeteinek jelenléte a konföderációkban Munkás- MSZOSZ tanácsok SZEF LIGA ÉSZT Autonóm egyéb A szakszervezetek az ágazat vállalatainál eltérően reprezentáltak, az ágazatban jelenlétük 30 %-os (a cégek 30%-ában van szakszervezet), szervezettségük 10 %-os. A szervezettség elsősorban a nagyvállalatoknál jelentősebb, a kiszervezett kisebb cégekben sokszor a 0-val egyenlő. Az ágazaton belüli szakszervezetek informális együttműködése vegyes képet mutat. A konföderációk legfelsőbb szintű vezetői rendszeres találkozóikon információt cserélnek ugyan, de a különböző konföderációkhoz tartozó, egyazon ágazatba sorolható szervezetekről ez nem mondható el. Munkaadói szövetségek jelenléte az ágazatban:! MMNSZ (Magyar Munkaadói Szervezetek Nemzetközi Együttműködési Szövetsége) A magyar munkaadók átfogó, országos csúcsszövetsége, amely célul tűzi ki tagszervezeteinek az Európai Unióval, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális partneri intézményekkel, valamint az európai és egyéb nemzetközi gazdasági és munkaadói szervezetekkel fennálló többoldalú kapcsolatainak összehangolását azért, hogy a hazai munkaadói érdekképviseleti szervezetek nemzetközi kapcsolataikban egyeztetett álláspontot képviseljenek és közösen lépjenek fel. A magyar gazdaság versenyképességének javítása érdekében a szövetség elősegíti Magyarország euroatlanti integrációjának megvalósítását. Az MMNSZ arra törekszik, hogy az EU-val folytatott csatlakozási tárgyalásokon a magyar munkaadók és a magyar gazdaság érdekei megfelelően érvényesüljenek. Az MMNSZ kapcsolatot tart fenn valamennyi, az Európai Unióhoz való csatlakozásban érintett törvényhozó, közigazgatási szervezettel és az európai államok magyarországi külképviseleteivel és elsősorban nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül elősegíti tagjai megfelelő tájékoztatását az Európai Unióról. Kapcsolatot tart fenn továbbá a nemzetközi gazdasági és munkaügyi szervezetekkel, a nemzeti és nemzetközi munkaadói, gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel és lehetőség szerint közreműködik azok munkájában. Tagszervezetei felhatalmazása alapján az MMNSZ képviseli azokat nemzetközi szakmai és munkaügyi fórumokon, rendezvényeken, a vele kapcsolatban álló nemzetközi szervezetek tevékenységéről, dokumentumairól tagjai részére és harmadik személyek számára rendszeres információkat szolgáltat. Az MMNSZ tagjai részére konferenciákat, szemináriumokat, oktatási programokat szervez a vele kapcsolatban álló nemzetközi szervezetek közreműködésével.! VOSZ (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége) 270 postai, távközlési, informatikai cég tagja, az ágazatban működő cégek 3 %-a. A foglalkoztatottak létszáma ezekben kb fő. A VOSZ - a STRATOSZ-on keresztül - részt vesz az Országos Munkaügyi Tanács (OMT), a Gazdasági Tanács, Közszolgáltató Vállalatok Nemzetközi Szövetségének

Dr. G. Tóth Károly, STRATOSZ

Dr. G. Tóth Károly, STRATOSZ TÉNYFELTÁRÓ TANULMÁNY a Postai és távközlési (az infokommunikációs) ÁGAZAT szervezettségéről (ÁGAZATI TANULMÁNY) A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG SZEMPONTJAI SZERINT ÁTDOLGOZOTT, ÉS KIEGÉSZÍTETT VÁLTOZAT A munkavállalói

Részletesebben

ÁGAZATI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE

ÁGAZATI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD ÁGAZATI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE LÉGI KÖZLEKEDÉS MUNKAADÓ OLDAL Készítette: Csuport Antal Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. A légi közlekedési ágazat jellemzése 3 1.1. Az ágazat strukturája,

Részletesebben

Szociális párbeszéd a kereskedelemben

Szociális párbeszéd a kereskedelemben Szociális párbeszéd a kereskedelemben A KSH besorolás szerint a G jelű nemzetgazdasági ág megnevezése: Kereskedelem, járműjavítás. (Az előző szabályozáshoz képest lényeges változás, hogy a korábban belkereskedelemhez

Részletesebben

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 1 Tartalomjegyzék A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 A település üzemeltetési ágazat tevékenységi jellemzői...

Részletesebben

SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1

SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1 SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1 ( Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c. PHARE projekt megrendelésére készült ágazati összegző tanulmány) Az ágazat definíciója, határai A Kereskedelem,

Részletesebben

VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY. Munkavállalói oldal. Budapest, 2002. január

VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY. Munkavállalói oldal. Budapest, 2002. január VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY Munkavállalói oldal Budapest, 2002. január Készítette: Tóth Mihály 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető. II. III. IV. Előzmények. A projekt első fázisának munkavállalói nézőpontból

Részletesebben

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZAT Bende Edit 2003 1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ SZERVEZETI STRATÉGIÁK

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGBAN. ágazati megalapozó tanulmány

A MEZŐGAZDASÁGBAN. ágazati megalapozó tanulmány TÁRSADALMI PÁRBESZÉD, SZOCIÁLIS PARTNERSÉG A MEZŐGAZDASÁGBAN HU 0104-01, Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése projekt ágazati megalapozó tanulmány Készítette: Dr. Filipsz László 2 A TÁRSADALMI

Részletesebben

MI MSZOSZ INFÓ. A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE LAPJA 2008 január 222. szám

MI MSZOSZ INFÓ. A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE LAPJA 2008 január 222. szám MI MSZOSZ INFÓ A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE LAPJA 2008 január 222. szám Tisztelt Olvasó! Haladni kell a korral: az új esztendõben megújult lapunk is. Az MSZOSZ INFÓ, a MI, nem csak adni

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Molnár Veronika 2004.

SZAKDOLGOZAT. Molnár Veronika 2004. SZAKDOLGOZAT Molnár Veronika 2004. 3 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A gazdaságszervezés három szintje... 7 1. Az Országos Érdekegyeztető Tanács... 10 2. A gazdasági kamarák és a gazdasági érdekképviseleti

Részletesebben

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására Kézikönyv a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására A kiadványt szerkesztette és az összehasonlító

Részletesebben

Az országos szintű szociális dialógus Magyarországon és bővítésének lehetőségei

Az országos szintű szociális dialógus Magyarországon és bővítésének lehetőségei Az országos szintű szociális dialógus Magyarországon és bővítésének lehetőségei Kisgyörgy Sándor Pásztóy András LIGA Szakszervezetek, Norvég projekt, 2013/14 Budapest, 2014. április 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

Tanulmány Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c projekt 1. sz. feladatának végrehajtása érdekében. (Készítette: Karmos Gábor)

Tanulmány Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c projekt 1. sz. feladatának végrehajtása érdekében. (Készítette: Karmos Gábor) Tanulmány Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c projekt 1. sz. feladatának végrehajtása érdekében A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE, A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD LEHETŐSÉGEI (Készítette:

Részletesebben

SOCIAL DIALOGUE AND EMPLOYMENT IN THE EUROPEAN UNION. An introductory guide

SOCIAL DIALOGUE AND EMPLOYMENT IN THE EUROPEAN UNION. An introductory guide SOCIAL DIALOGUE AND EMPLOYMENT IN THE EUROPEAN UNION An introductory guide 1 Társadalmi párbeszéd Magyarországon Magyarországon a társadalmi párbeszéd fogalmát általában azonosan használjuk az érdekegyeztetéssel.

Részletesebben

Kőmüves Zsolt dr. Elektronikus útmutató kézikönyv a HVDSZ 2000 tisztségviselői számára

Kőmüves Zsolt dr. Elektronikus útmutató kézikönyv a HVDSZ 2000 tisztségviselői számára Kőmüves Zsolt dr. Elektronikus útmutató kézikönyv a HVDSZ 2000 tisztségviselői számára Budapest, 2015 1 Szerző: Dr. Kőműves Zsolt, egyetemi adjunktus Szerkesztő: Dr. Kőműves Zsolt, egyetemi adjunktus Lektor:

Részletesebben

DOLGOZÓI KÉPVISELŐK A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK FELÜGYELŐBIZOTTSÁGAIBAN

DOLGOZÓI KÉPVISELŐK A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK FELÜGYELŐBIZOTTSÁGAIBAN DOLGOZÓI KÉPVISELŐK A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK FELÜGYELŐBIZOTTSÁGAIBAN Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzők: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Dr. Lénárt Szilvia az Érdekvédelmi Tanácsadó

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK

ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK Tankönyv az alapszervezeti tisztségviselők oktatásához ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK Tankönyv az alapszervezeti tisztségviselők oktatásához

Részletesebben

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA. Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA. Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM Budapest 2012 Tartalomjegyzék oldal I. ELŐSZÓ...3 II. III. IV. A NEMZETKÖZI ÁRU- ÉS KÜLDEMÉNYFORGALOMRÓL ÁLTALÁBAN..5

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Szerző: Dr. Szabó Gyula A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM PÉNZÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM PÉNZÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Nemeskéri Gyula PÉNZÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY Ergofit Kft. Budapest, 2007. 1 TARTALOMJEGYZÉK Az elemzés célja, tárgya, módszere...

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Stabil növekedés kezdõdhet Galler Károly, a KEMGYE új elnöke Komárom-Esztergom megye üzleti kilátásairól (11 12. oldal) Kötelezõ

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. XIV. évfolyam 2012. szám

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. XIV. évfolyam 2012. szám Posta szakmai folyóirat XIV. évfolyam 2012. 1. szám Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL Tájékoztatók a 2011. november 4-5-i Országos Postás Konferencia második munkanapjáról

Részletesebben

A munkavédelem gyakorlata

A munkavédelem gyakorlata 2008. XI. évfolyam 2. szám A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának lapja Május 1.: Konferencia és megemlékezés 8. oldal A munkavédelem gyakorlata 10. oldal Érdemes együttmûködni és összefogni

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁG. Készítette: Papp Miklós MEDOSZ Szövetség BUDAPEST

A MEZŐGAZDASÁG. Készítette: Papp Miklós MEDOSZ Szövetség BUDAPEST A MEZŐGAZDASÁG ÁGAZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE, A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD LEHETŐSÉGEI Készítette: Papp Miklós MEDOSZ Szövetség BUDAPEST 2002 2 I. AZ ÁGAZAT JELLEGE, STRUKTÚRÁJA A mezőgazdaság az erdőgazdálkodással

Részletesebben

Non-profit vállalkozásfejlesztés

Non-profit vállalkozásfejlesztés Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció SZAK Nappali tagozat EUkapcsolatok szakirány Nonprofit vállalkozásfejlesztés (A nonprofit vállalkozásfejlesztés lehetőségei

Részletesebben

Európai szociális párbeszéd: szót értenek egymással

Európai szociális párbeszéd: szót értenek egymással Európai szociális párbeszéd: szót értenek egymással Bevezetés 2 Az európai szociális párbeszéd története 4 Az európai szociális párbeszéd az európai szociális modell alkotóeleme 6 Az európai szociális

Részletesebben

A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD

A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD Dr. Kiss Mihály A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD Kéziköny munkáltatóknak és munkavállalóknak ba Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/ 0104596 számú

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVIII. ÉVFOLYAM 2008. 4. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Nekem a Balaton a riviéra TARTALOM KÖSZÖNTŐ Húzóágazat a turizmus...3 NAPIREND

Részletesebben

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében 2005 Készítették: Dr. Bartal Anna Mária-Dr. Kákai László-Szabó István Bartal-Kákai-Szabó: Civil szervezetek és civil projektek

Részletesebben