INFO-ágazat (Posta, Hírközlési, Informatika, Média) T a n u l m á n y

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFO-ágazat (Posta, Hírközlési, Informatika, Média) T a n u l m á n y"

Átírás

1 INFO-ágazat (Posta, Hírközlési, Informatika, Média) T a n u l m á n y ÚJ TÍPUSÚ, EU-KONFORM SZAKSZERVEZETI ÁGAZATI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK ESÉLYEI, ILLETVE A KONKRÉT ÁGAZAT JELEN ÁLLAPOTA ÉS KILÁTÁSAI A SZAKSZERVEZETI MOZGALOM SZEMPONTJÁBÓL Készítette: január 28. Lázár András Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Elnök MOSZ Postai ágazatvezető

2 2 Általános megjegyzés A jövőben kialakítandó rendszert el kell vonatkoztatni a KSH által kialakított ágazati rendszertől, és a gyakorlatban kialakult szerkezetet kell alapul venni. A postai, hírközlési, informatikai és média ágazatban található gazdasági szervezetek és egyéb intézmények több főhatóság felügyelete alá tartoznak, így az egyeztetéseknek jelenleg törvényi akadályai is vannak. Tartalomjegyzék

3 3 Általános megjegyzés I.fejezet Az INFO ágazat jellege, struktúrája 6. old. Meghatározási szempontok 7. old. Az ágazat helyzete szakszervezeti vonatkozásban 7. old. A tulajdonosi szerkezet alakulásának hatásai 7. old. Mit ér a szakszervezet, ha magyar 8. old. Együtt sem mindig könnyebb 8. old. Kell a változás 8. old. Az állam jelenléte 8. old. Társadalmi súly 9. old. A dán modell működő magyar modellje 9. old. Mit várhatunk a csatlakozástól 10. old. Az ágazat megjelenítésének nehézségei 10. old. Az ágazat intézményi szereplői (db) 11. old. Külföldi tőke aránya 11. old. Távközlési alágazat 11. old. Média alágazat 14. old. Informatika alágazat 14. old. Postai alágazat 14. old. II. fejezet Munkaügyi kapcsolatok szereplői az ágazatban 18. old. Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (PHDSZSZ) 18. old. A Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségén kívüli érdekvédelmi szervezetek 21. old. Szakszervezeti együttműködés 22. old. Munkaadói szövetségek jelenléte az ágazatban 22. old. III. fejezet Kollektív alku jellemzői: 24. old. informatikai alágazatban médiában postás alágazatban IV. fejezet Középszintű szociális párbeszéd további fórumai 27. old.

4 4 V. fejezet Részvételi intézmények az ágazatban 29. old. VI. fejezet Mi a teendő? 32. old. Közös nevezők 32. old. Időpazarlás megakadályozása 32. old. Anyagi és erkölcsi rendteremtés 32. old. Mellékletek Záradék 33. old. A Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének Alapszabálya 33. old. Postai Érdekegyeztető Tanács Alapító Okirata 33. old.

5 5 I. fejezet Az INFO-ágazat jellege, struktúrája

6 6 Tartalom: Meghatározási szempontok Az ágazat helyzete szakszervezeti vonatkozásban A tulajdonosi szerkezet alakulásának hatásai Mit ér a szakszervezet, ha magyar Együtt sem mindig könnyebb Kell a változás Az állam jelenléte Társadalmi súly A dán modell működő magyar modellje Mit várhatunk a csatlakozástól Az ágazat megjelenítésének nehézségei Az ágazat intézményei szereplői Külföldi tőke aránya Távközlési ágazat Média alágazat Informatikai alágazat Postai alágazat I. fejezet Az INFO-ágazat jellege, struktúrája

7 7 Meghatározási szempontok: Azt, hogy az Ágazathoz milyen területek sorolhatók és milyen tevékenységi köröket érint, különféle szempontok alapján határozható meg. Jelen tanulmány abból indul ki, hogy minden olyan tevékenységet ide soroljon, amely az információ áramlásán, tárolásán, rendszerezésén alapszik, így Európában is közérthető formában, INFO-ágazatként érdemes kezelni. Ide tartozik a távközlés, a klasszikus postai szolgáltatások, a műsorszórás és a számítástechnika-informatika mellett a média is, mind a nyomtatott, mind az elektronikus sajtót ideértve. Az ágazat helyzete szakszervezeti vonatkozásban: Jelen tanulmány minden kérdést szakszervezeti, munkavállalói szempontból vizsgál, így az ágazat jellegét, struktúráját is. Sajnálatos tény, hogy az INFO-ágazat gazdasági és infrastruktúrális mutatói, fejlettségének fokmérői, az elmúlt években fordított arányosságot mutattak a munkavállalói szervezettséggel, vagyis miközben a vállalatok egyre modernebb technológiával egyre sokoldalúbb tevékenységeket folytattak és folytatnak, mindössze 30%- uknál van szakszervezet és a szakszervezeti tagok létszáma a foglalkoztatottak összlétszámának egytizedét(!) sem teszi ki. Ez magyarázható egyrészt a szocializmusból megörökölt szakszervezeti struktúrák megkövesedésével, látszatreformjaival, azzal, hogy a tömegek nem érezték-érzik, hogy a szakszervezet valóban betöltheti azt a funkciót, amit egy érdekvédelmi szerveződésnek be kell, tehát nem elsősorban a szakszervezeti elit és annak mindenkori politikai szövetségeseik érdekeinek védelmét, hanem a tagságét tartja majd szem előtt. De ez csak az érem egyik oldala. A tulajdonosi szerkezet alakulásának hatásai: A tulajdonosi struktúra változása (privatizáció, új cégek megjelenése, stb.), a magántulajdonú vállalatok dominanciája nyomán egyre több cégnél kimondottan szakszervezet ellenes munkaadói hozzáállást tapasztalni, ami megnyilvánulhat pozitív diszkriminációban is (vonzó egyéni csomagok, a munkavállalók érdek-szeparálása egymástól) és negatívban is (egy országos, külföldi tulajdonú szolgáltató például elbocsátással fenyegette meg régióvezetőit, ha területükön alakul elsőként szakszervezet!). Sajnálatosnak azért nem túlzás nevezni ezt az állapotot, mert az európai gyakorlatnak is ellentmond. Nyugat-Európa országaiban az ágazathoz tartozó cégek, intézmények munkavállalóinak túlnyomó többsége szakszervezeti tag. Tény, hogy Magyarországon a külföldi, illetve gyakran magyar magántulajdonos előszeretettel folytat rablógazdálkodást, nem hosszú távra tervezve, hanem csak az extraprofit minél gyorsabb kiaknázását tartva szem előtt. Az EU-n belül a különféle jogi és gazdasági megkötések miatt nem lenne lehetőség a munkavállalói érdekek olyan mértékű semmibe vételére, mint amit számos magyarországi vállalat esetében tapasztalni. Az erős szakszervezetek tehát az uniós csatlakozásunk miatt is fontosak lennének. Mit ér a szakszervezet, ha magyar:

8 8 Alkalmasak-e jelenlegi formájukban az INFO-ágazat szakszervezetei feladataik ellátására? A válasz nem egyértelmű. Egy szakszervezet eredményes működéséhez ugyanis nem elegendő az intézményes keret, a törvények adta lehetőségek. Legelőször is léteznie kell magának a szakszervezetnek. Kell hogy legyen tömegbázisa az adott munkahelyen, kell hogy legyen vagyona, amit szükség esetén mozgósíthat (szociális célokra: segélyalap, üdültetés, stb., illetve politikai célokra: sztrájkalap, plakátok, mozgalmi munka). Kell ezenfelül egy olyan kapcsolat a munkaadóval, amely az együttműködést helyezi a konfrontáció elébe és nem utolsó sorban szerencsés, ha a szakszervezet külső támogatásra is számíthat, mind szociális, mind politikai téren (lobbizás, szolidaritási megmozdulások, stb.), azaz mindenképpen célszerű a szakszervezetnek egy nagyobb halmazhoz csatlakozni. Bármelyik nemzetgazdasági ágazatot vizsgáljuk, és az INFO-ágazat sem kivétel, látható, hogy nagyon sok vállalat esetében még a legelső feltétel, azaz maga a szakszervezet sem áll rendelkezésre, még több az olyan cég, ahol a szakszervezet nem rendelkezik biztos anyagi háttérrel, ezért ki van szolgáltatva a munkaadónak, ami erőteljesen visszafogja aktivitását, megint másutt a munkaadó koloncnak tartja a szakszervezetet és igyekszik ignorálni, vagy vezetőit korrumpálva megszelídíteni. Együtt sem mindig könnyebb: Ami pedig a nagyobb szerveződéseket, tömörüléseket illeti, bár a rendszerváltozás előtti egyetlenhez képest mára már több is van, igazán nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Az MSZOSZ, mint legnagyobb (SZOT-jogutód) szövetség vagyona leapadt, tagsága csökken, politikailag túlságosan elkötelezett, miközben az elkötelezettség előnyeit a tagság még nem tapasztalta, a többi konföderáció pedig, létszámát és anyagi lehetőségeit tekintve sincs olyan helyzetben, hogy kellő nyomást tudjon gyakorolni, akár a munkaadói, akár a kormányzati oldal képviselőire. Bonyolítja a helyzetet, hogy különböző szimpátiák és szempontok alapján a konföderációk tagjai a legkülönbözőbb területekről léptek be, így egységes ágazati-stratégiai szakszervezeti fellépés a jelenlegi struktúra mellett nehezen szervezhető meg. Kell a változás: Ezek a tények mindenképpen mellette szólnak annak, hogy ágazati bontásban jöjjenek létre tömörülések, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az egyéb, felsorolt feltételek hiánya esetén ez is csak pótcselekvés marad. Vagyis az új szerveződések is csak akkor érnek majd valamit, ha szilárd anyagi bázisa lesz a tömörüléseknek és ha a tagszervezeteknek lesz tömegvonzása, illetve megfelelő kontaktusa a munkaadói oldallal. Az állam jelenléte: Az INFO-ágazat sajátossága, hogy alig egy-két nagy intézmény maradt állami tulajdonban. A magyar magántulajdonban lévő vállalatok inkább a kisebb kft-k, bt-k. Ugyanakkor a magyar tulajdonos sem garancia a szakszervezetre, mert pl. az informatika területén a Synergon-nál nincs szakszervezet, ugyanakkor a külföldi tulajdonú Flextronicsnál van (igaz, a munkavállalók 7%-a tag csak). A távközlés-hírközlés-klasszikus posta területen a nagyobb intézmények közül már csak két stratégiai fontosságú vállalat maradt állami tulajdonban, a hagyományosan nagy dolgozói létszámú Magyar Posta Rt., illetve az Antenna Hungária Rt., jellemző módon mindkettőben magas a szakszervezeti tagok száma az összes foglalkoztatotthoz képest. Társadalmi súly:

9 9 Összességében az INFO-ágazat (a médiával együtt, amely ugyanakkor nem a KHVM alá tartozik, ami ugyancsak bonyolítja a képletet) több mint félmillió munkavállalót foglalkoztat és (becsült érték!) ebből kevesebb, mint százezren tagjai valamelyik szakszervezetnek. A médiában, a közszolgálati intézményekben szintén viszonylag magas a szakszervezeti létszám, ugyanakkor a magánkézben lévő sajtóban csak az Axel-Springer kiadó, illetve a Népszabadság munkatársainak egy része szervezett. Az ágazat gazdasági helyzetét tekintve a távlatok bíztatóak. Magyarországon mind a távközlésnek, mind a vele egyre jobban integrálódó informatikának, jelentős fejlődése ellenére még van mit behoznia az EU-tagországokkal szembeni lemaradásból. Más kérdés, hogy a fejlesztések egyre kvalifikáltabb munkaerőt igényelnek majd és kisebb számban, mint amennyi kevésbé képzett munkaerő válik majd feleslegessé az évek során. Ez különösen a hagyományosan nagy létszámmal dolgozó Magyar Posta Rt-t, a Matáv Rt-t, illetve meghatározott profilú, az átállást csak nehezen megoldani tudó gyártókat, szolgáltatókat érinti majd. A szakszervezeteknek időben fel kellene tudni készülniük a folyamatok kezelésére, ugyanakkor a gyakorlat azt mutatja, hogy saját szakértőik, funkcionáriusaik oktatását sem tudják megoldani, vagyis hiába kap kézhez egy adatot a szakszervezet képviselője, nem tudja értelmezni, nem tud stratégiát kialakítani a szakszervezeti politikára vonatkozóan. Még a rendelkezésre álló lehetőségek sincsenek megfelelően kihasználva, amire a legjobb példa az Üzemi Tanács intézménye. Bár nincsenek szakszervezeti jogosítványai, az Üzemi Tanács számos olyan információhoz juthat és oszthatja meg a munkavállalókkal, amely szakszervezeti választ is kíván. Ehelyett az Üzemi Tanácsok tagjai, igen sok esetben még csak nem is érdeklődnek (bár joguk) a vállalattal kapcsolatos döntéstervezetek, adatok iránt, igaz rajtuk sem kéri (bár ez is törvény adta jog) ezt számon senki. Azt is tudni kell, hogy a munkaadó könnyebben tudja kordában tartani az Üzemi Tanácsot, mint egy aktív szakszervezetet, kijátszva egymás ellen a két, alapvetően természetes szövetségest. Abban a tekintetben sem egységes a kép, hogy mik a kollektív szerződés meglétének feltételei, hiszen van számos olyan cég, ahol nincs szakszervezet, de van kollektív szerződés és olyan is, ahol a viszonylag nagy létszámú szakszervezet ellenére tárgyalni sem nagyon tárgyaltak a kollektív szerződésről (pl. Duna Televízió). Vegyes a kép olyan tekintetben is, hogy míg sok cégnél egy szakszervezet sem működik, soknál egy, de vannak vállalatok, ahol több érdekvédelmi szervezet jött létre, amelyek együttműködési készsége változó, a munkaadó mozgásterét ugyanakkor növeli, ha nincs egységes szakszervezeti akarat. A dán modell működő magyar modellje: Visszatérve a nagyobb szerveződésekre, tömörülésekre, egy eredményes kísérlet már történt és jelenleg is tart az ágazathoz tartozó szakszervezetek integrálására egy szövetségen belül. A Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, amely eredetileg az egykor a postát, távközlés és műsorszórást egy vállalatban egyesítő Magyar Posta szakszervezetének jogutódjaként jött létre és amely meghirdette a nyitást az INFO-ágazat más szereplői felé is. Csak 2001-ben 8 új szervezet csatlakozott, így már 16 tagszervezet alkotja a szövetséget. A postai, távközlési intézmények mellett a közszolgálati televíziók szakszervezetei és a Sajtószakszervezet is belépett a PHDSZSZ-be. Ugyancsak meghirdetett célja a szövetségnek (és ez egybecseng a meghonosításra váró dán modellel ), hogy ágazati gyűjtőszövetségként, egyetlen politikai erő mellett sem elköteleződve, szakmai alapon és szakértő partnerként együttműködve a munkaadóval és a felügyeleti szervekkel, a klasszikus szakszervezeti értékek megőrzésével kíván tevékenykedni. E szövetség, támogatást elfogad a politikai élet szereplőitől, de megelőlegezett szövetséget nem kínál, mert a magyar közelmúlt számos példája bizonyítja, hogy a szakszervezetek az ilyen alkukkal jelentős tekintélyt és nem utolsó sorban létszámot veszítettek. Tanulságos, hogy a szövetségnek különböző konföderációkhoz tartozó szervezetek is tagjai a konföderáción kívüliek mellett. Az pedig, ismerve az elmúlt tizenegynéhány év

10 10 szakszervezeti krónikáját, egyenesen példaértékű, hogy a szövetség indulóvagyona nemhogy csökkent, de gyarapodott, biztosítva a működés anyagi feltételeit. Az, hogy az anyagi háttérről több említés is esik, nem véletlen. Nyugat-európai példák bizonyítják, hogy az erős, gazdag szakszervezetek könnyebben ki tudnak egyezni a munkaadókkal a tárgyalóasztalnál, sztrájk nélkül is, mivel a másik oldal tisztában van vele, megengedheti magának a szakszervezet a sztrájk finanszírozását. Ugyancsak elengedhetetlen az anyagi háttér azon szakértők felkészítéséhez, illetve megfizetéséhez, akik segítenek a szakszervezeteknek érdemi módon megvizsgálni az adott munkahely lehetőségeit, felkutatva azokat a forrásokat, amelyekből javítható a munkavállalók anyagi helyzete, anélkül, hogy üzleti szempontból hátrányba kerülne a vállalat. Mit várhatunk a csatlakozástól: Az EU-csatlakozás, törvénykezési oldalról gyakorlatilag megalapozódott, így az INFOágazatot e tekintetben nem érinti majd jelentősen. Olyan tekintetben viszont annál jobban, hogy milyen jövedelmi és szociális viszonyok várhatók a csatlakozástól. Mivel felvételünk nem jelenti automatikusan a jövedelmi viszonyok kiegyenlítődését, várhatóan nem kell jelentős munkahelycsökkenéstől tartani (pontosabban, amitől kell, az nem EU függő, hanem a képzett-képzetlen munkaerő szükséglet arányának változása miatt következhet be). A különböző, ágazaton belüli, technológia lemaradások ledolgozását célzó támogatások felhasználása is javíthat a munkavállalók munka- és életkörülményein. Remélhetőleg tovább csökken majd a szakadék az EU és a magyarországi jövedelmek között. Ugyanakkor, az ágazat jelenlegi munkavállalóinak többsége (ismerve az EU-tagállamok belpolitikai kényszereit) továbbra is itthon lesz kénytelen munkát vállalni, azaz az ágazat nem fog munkaerőgondokkal küzdeni, ellentétben más meghatározott területekkel. A szakszervezeti aspektusból viszont szükségessé válik egy összehangoltabb politizálás, amely uniós szinten növelheti meg azokat a jogokat és juttatásokat, amelyekből a tagállamok minden munkavállalója profitálhat. Az ágazat megjelenítésének nehézségei: Mind a jelen kérdésre, mind a továbbiakra jellemző, ezért mindenképpen jelezni kell, hogy meglehetősen hiányosak az adatok, ami egységes, átfogó kép kialakítását megnehezíti. A vállalatok száma sem mérvadó, mert a kétfős bt. és a többezer fős holding között nem tesz különbséget, és külön szót érdemelnek az átfedések, például, hogy nemcsak külön konföderációkban szerepelnek az ágazathoz sorolt-sorolható szervezetek, hanem az önmeghatározási problémák miatt ugyanaz a szervezet egyaránt tartozhat többféle ágazathoz (pl. a Siemens egyik szakszervezete a Vasas-oknál szerepel, a másik az Építők-nél, ugyanakkor elektronikai holding lévén, számos távközlési és számítástechnikai profillal az INFO-ágazatba illene leginkább, de hasonló a helyzet az IBM-mel és a Flextronics-szal is). Ráadásul, miközben a magyarországi átlagjövedelmek az INFO-ágazaton belül is jelentősen elmaradnak az EUátlagtól, az ágazaton belül is nagy a szóródás. Némely cég ráadásul olyan kedvező feltételeket biztosít a vállalati Kollektív Szerződésben, amelyeknek a töredéke is előrelépés lenne egy másik, ugyancsak ágazati intézmény számára. Igen általánosan lehet tehát majd megfogalmazni azokat az igényeket, amelyek mögé egységesen felsorakoztatható az ágazat minden szakszervezete. Az ágazat intézményi szereplői (db): (forrás: Központi Statisztikai Hivatal)

11 11 AZ ÁGAZAT GAZDASÁGI SZERVEZETEINEK MEGOSZLÁSA Posta alágazat Távközlés alágazat Informatika alágazat Média alágazat Nyomtatott sajtó Elektronikus sajtó A privatizáció helyzete alágazatonként más és más képet mutat. A hírközlés, a távközlés, az informatika és a média területén lényegében lezajlott, a posta területén a folyamat most zajlik. Külföldi tőke aránya: A külföldi tőke, illetve vállalkozások aránya az ágazaton belül megközelítőleg 65 %. Távközlési alágazat: A távközlési alágazat legjelentősebb szereplője a MATÁV Rt többségi tulajdonosa a MagyarCom amely a Deutshe Telekom AG kizárólagos tulajdonában van. A távközlési piac liberalizációja az eddigi lehetőségeknél többet kínál majd az alágazat már eddig is jelentős nevet szerzett vállalatainak, mint a Vivendi (több regionális szolgáltatót vásárolt föl), a PanTel (stratégiai szövetséget kötött a Matáv-val), de még hosszú ideig jelentős Matáv dominanciára lehet számítani. Ezzel együtt, mint fentebb már szó esett róla, a meglehetősen nagy létszámmal működő Matáv Rt. jelentős leépítésekre kényszerül majd.

12 12

13 13 A mobilszolgáltatók 2000-es, együttesen hozzávetőleg 260 milliárd forintos árbevételük alapján a távközlési piac százalékát szerezték meg. Ez az előző évhez képest figyelemre méltó, 32 százalékos növekedést jelez. A hazai rádiótelefon-használók száma ugyanis egyetlen év alatt megkétszereződött: 1,5 millióról 3 millióra nőtt. Ráadásul, amennyiben magyar szokás szerint a távközlési piac liberalizációja nem hoz a nyugat-európai gyakorlatban tapasztalt radikális árcsökkenést, úgy a mobiltelefonálás árban is versenyképes lesz a vezetékessel, ami tovább növelheti a mobilosok számát. A mobilszolgáltatók közös jellemzője ugyanakkor, hogy egyiknél sem működik szakszervezet. A NEO Stúdió 2000 elemzéséből kiderül, hogy a Westel szolgáltatásait decemberben csaknem 1,6 millió előfizető vette igénybe, s ennek alapján részesedése meghaladta az 52 százalékot. A mobiltársaság nem konszolidált bevételei elérték a 153,4 milliárd forintot, éves eredménye a 35,5 milliárdot. A Pannon GSM tavaly eladta 1,21 milliomodik előfizetését is. Az első teljes szolgáltatási évét záró Vodafone 19 ezerről 184 ezerre növelte előfizetői számát. A Matáv kezében lévő Westel Rádiótelefon Kft. - kereskedelmi nevén az elmúlt évben még megtartotta előfizetői táborát. Az üzleti kommunikációs szolgáltatók a távközlési forgalom mintegy 8 százalékát hasították ki maguknak 2000-ben. Részesedésük értéke milliárd forint volt. A magyar piac egyik sajátossága, hogy ezen a területen is a legnagyobb távközlési szolgáltató diktálja a tempót. A Bell Research tanácsadó cég felmérései szerint a teljes adatkommunikációs piac 51 százalékát a Matáv mondhatta magáénak. Az internetes társaságok 2 százalékos piaci részesedést szereztek az elmúlt esztendőben, és hajszálra ugyanekkora volt a kábeltelevíziós cégek piaci súlya is decemberben. A 16 milliárd forintos összértékűre becsült szegmens háromnegyedét az országban működő kisebb-nagyobb kábeltelevíziós társaság közül négy uralta. A legnagyobb - árbevétel alapján 53 százalékos, előfizetők száma szerint 40 százalékos - részesedést a UPC szerezte meg magának. A piacvezető szolgáltatót a MatávKábel TV, a FiberNet és az EMKTV követték. A több száz helyi szolgáltatónak legfeljebb néhány ezer előfizetője volt. A hazai háztartások 42 %-a rendelkezik kábeltelevíziós előfizetéssel, ennek a piacnak több mint négyötödét jelenleg négy nagyobb cég - UPC, Matáv Kábel TV, FiberNet, EMKTV - uralja, ők együttesen kb. 1,1 millió előfizetővel rendelkeznek. A maradék egy ötödön 440 kisebb szolgáltató osztozik, mintegy előfizetővel. Egyre több kábeltelevíziós szolgáltató portfoliójában jelenik meg a szélessávú Internet-hozzáférés nyújtása, egyelőre azonban a kábeltévés társaságok fő profilja és jelentős bevételi forrásai a tévécsatorna csomagok. Üvegszálas optikai kábelei segítségével a MATÁV részt vesz a televíziós műsorszórási feladatok megoldásában is. A távközlési vállalatokban a külföldi érdekeltségek arány a eléri a 66 %-ot. A megközelítőleg kisebb-nagyobb távközlés területén működő cég főt foglalkoztat. Mint stratégiai és emellett (még?) állami tulajdonú cég, az Antenna Hungária Rt. Is fontos szereplője a táv- és hírközlés területének. A műsorszórás mellett a cég számos perspektivikus projektben szerzett részesedést (pl. Vodafone). A többször beígért privatizáció elképzelhető, hogy elmarad, mert a vállalat így is prosperál. Ez munkavállalói szempontból inkább jót jelentene. Média alágazat:

14 14 A média alágazatban a közszolgálati televíziók (MTV, Duna TV), az MTI és a Magyar Rádió maradt állami tulajdonban, az országos napilapok, megyei lapok túlnyomó része külföldi tulajdonban van. A nagyobb kereskedelmi rádiók ugyancsak külföldi kézben vannak. Általános tapasztalat, hogy a sajtóban dolgozók, függetlenül a tulajdonostól, meglehetősen ki vannak szolgáltatva a munkaadónak, ugyanakkor, míg Nyugat-Európában a média munkavállalói éppen a szakszervezetben vélik megtalálni védelmezőjüket, Magyarországon ez fordítva működik, sem a kereskedelmi televíziókban, sem a nagy napilapoknál (kivétel: Népszabadság) nincs szakszervezet. A Sajtószakszervezet szándéka, hogy a hírügynökségi és nyomtatott sajtó munkavállalóinak szervezeteként működjön, támogatásra érdemes cél, de a kiszolgáltatott munkavállalók gyakran csak akkor fordulnak hozzá, amikor biztossá válik leépítésük. Informatika alágazat: Az informatikai alágazat fejlesztésére 2001-ben 20 milliárd forintot fordított a kormány, de az előrejelzések szerint 2002-ben 40 milliárd forint lesz erre a célra felhasználva. A Széchenyi terv informatikai fejezete is tartalmaz 3 milliárd forint megpályázható támogatást, ami kockázati tőkeként támogatja majd a cégek infokommunikációs fejlesztését. Az igazi garancia a fejlődésre azonban nem a kormánytámogatás, hanem az ágazat jellege, a terület a következő években egyre több, igaz kvalifikált munkaerőt kíván majd. Szakszervezetek tekintetében azonban az informatikai cégeknél még az országosnál is rosszabb az arány. Postai alágazat: A postai alágazat (Magyar Posta Rt. /MP.Rt./) gazdasági helyzete stabil, az elmúlt években nyereséggel zárta a gazdálkodását, a fokozatosan megszűnő állami támogatást a postai stratégiában is szereplő kiegészítő tevékenységekkel sikerült kivédeni (pl. kereskedelmi tevékenység, biztosítás közvetítés). A hagyományos postai szolgáltatásokon felül a Magyar Posta Rt ismét növelte pénzintézeti tevékenységének arányát a Postabank részvényeinek 33%-ának megvásárlásával, de a távközlés területén is újból megjelenik a Tetra zárt kommunikációs rendszerrel, amely 51 milliárd forintos ráfordítást követel a cégtől. A Magyar Posta Rt postahelyen, embert foglalkoztat. A vállalat 100 %-ban az állam tulajdonában van, a tulajdonosi és felügyeleti jogokat a KHVM gyakorolja. A Cég tevékenységét a postatörvény szabályozza. A költségvetéstől támogatást nem kap. A cég tevékenységi köréből a privatizáció eddig csak a hírlapterjesztést érintette ben az üzleti tevékenység árbevétele 96,8 milliárd forint volt, a 2001 év valószínű árbevétele milliárd forint. A kereskedelmi tevékenységből származó árbevétel 2000-ben 20,4 %-kal nőtt, 2001-ben a növekedés meghaladta a 23 %-ot. A Magyar törvényhozás elfogadta az Egységes Hírközlési Törvényt, mely az EU elvárásoknak megfelelően szabályozta a postai tevékenységet. Mivel a klasszikus postai tevékenység az EU-ban is állami többségi tulajdonban van, Magyarországon hasonló tulajdonosi szerkezet várható. Idesorolhatók a különböző, a nagyok esetében külföldi tulajdonban lévő csomagküldő szolgálatok is DHL, UPS, stb., amelyeknél nem működik szakszervezet, ellentétben anyavállalataikkal.

15 15 II.fejezet Munkaügyi Kapcsolatok szereplői az ágazatban

16 16 Tartalom: Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (PHDSZSZ) A Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségén kívüli érdekvédelmi szervezetek Szakszervezeti együttműködés Munkaadói szövetségek jelenléte az ágazatban

17 17 II. fejezet Munkaügyi kapcsolatok szereplői az ágazatban: Az ágazaton belül - ismereteink szerint - az alábbi szakszervezetek működnek: 1. Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (PHDSZSZ): 1146 Budapest, Cházár András u. 13. Tel / fax: (1) Elnök: Lázár András Tagszervezetei: Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetsége (MAPÉSZ) Budapest, Verseny u. 26. Tel / fax: (1) Elnök: Takács Violetta Rozália Taglétszám: fő (konföderáción kívüli) Postai Munkavállalók Érdekvédelmi Szakszervezete (POMÉSZ) 1061 Budapest, Teréz krt Tel / fax: Elnök: Tóbiás István Taglétszám: fő (konföderáción kívüli) Postások Független Szakszervezete (POFÜSZ) 1425 Budapest, 70-es posta Tel / fax: (1) Elnök: Sümegvári Miklós Taglétszám: fő (a Munkástanácsok Országos Szövetségének tagja) POFÜSZ Debreceni Munkástanácsa 4002 Debrecen, Petőfi tér 1/c. Tel / fax: (52) Elnök: Ádám István Taglétszám: 100 fő (a Munkástanácsok Országos Szövetségének tagja) Postai Érdekvédelem ' Székesfehérvár, Pf. 7 Tel / fax: (22) Elnök: Piski József Taglétszám: 207 fő

18 (a Munkástanácsok Országos Szövetségének tagja) 18 POFÜSZ Veszprémi Postások Munkástanácsa 8202 Veszprém, Házgyár u. 4. Tel / fax: (88) Elnök: Szili István Taglétszám: 79 fő (a Munkástanácsok Országos Szövetségének tagja) POFÜSZ Magyar Posta Rt. Pécsi Munkástanácsa Pécs, Pf. 56 Tel / fax: (72) Elnök: Varga Gyula Taglétszám: 85 fő (a Munkástanácsok Országos Szövetségének tagja) Matávcom Szakszervezet (MCSZ) 1107 Budapest, Bihari u. 6. Tel / fax: (1) Elnök: Lázár András Taglétszám: 400 fő (konföderáción kívüli) Magyar Műsorszóró Dolgozók Szakszervezete (MMDSZ) 1115 Budapest, Petzvál József u Taglétszám: 565 fő (a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének tagja) Hírközlési Főfelügyelet Érdekvédelmi Szervezete (HIFÉSZ) 1015 Budapest, Ostrom u Tel: (1) , Fax: (1) Elnök: Hajas György Taglétszám: 400 fő (konföderáción kívüli) Hírép Dolgozók Szakszervezete (HIDOSZ) Budapest, Remény u Tel / fax: (1) Elnök: Bebesi József Taglétszám: 28 fő (konföderáción kívüli) MTV Televíziós Műsorgyártók Érdekvédelmi Szervezete (TEMÉSZ) 1054 Budapest, Szabadság tér 15. Tel / fax: (1) Elnök: Zih Zsolt Taglétszám: 215 fő (konföderáción kívüli)

19 Duna Televízió Dolgozóinak Szakszervezete 1016 Budapest, Mészáros u Tel / fax: (1) Titkár: Tótfalusi András Taglétszám: 100 fő (konföderáción kívüli) 19 Sajtószakszervezet Budapest, Kölcsey u. 2. Tel: (1) , Fax: (1) Elnök: Dr. Lepies György Taglétszám: fő (konföderáción kívüli) Békésy György Postaforgalmi Szakközépiskola 1656 Pf. 111 Tel / fax: (1) Elnök: Szalay Istvánné Taglétszám: 18 fő (konföderáción kívüli) Puskás Tivadar Távközlési Szakközépiskola 1119 Budapest, Fehérvári út 159. Tel / fax: (1) Elnök: Palásti Lajosné Taglétszám: 16 fő (konföderáción kívüli)

20 20 A Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségén kívüli érdekvédelmi szervezetek: Postás Munkástanács Székesfehérvár, Elnök: Kotyó László Taglétszám: 22 fő (a Munkástanácsok Országos Szövetségének tagja) Pécsi Gépjárműszállítási Üzem Független Szakszervezete (PGSZÜ), Pécs, Diósi u. 52. Elnök: Ciráki Sándor Taglétszám: 15 fő (a Munkástanácsok Országos Szövetségének tagja) Postás Szakszervezet (PSZ) 1146 Budapest, Cházár András u. 13. Elnök: Mundruczó Kornél Taglétszám: fő (részt vesz az ENSZ mellett működő és a világ postáit tömörítő Egyetemes Postaegyesület munkájában, tagja a Nemzetközi Hírközlési Szövetségnek (UNI), felfüggesztett tagsággal rendelkezik az Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségében) Magyar Távközlési Ágazati Szakszervezet (Matász) 1146 Budapest, Cházár András u. 13. Elnök: Szalai József Taglétszám: fő (tagja a Nemzetközi Hírközlési Szövetségnek (UNI), felfüggesztett tagsággal rendelkezik az Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségében) A média területén működik a felsoroltakon kívül még 6 kisebb szakszervezet (2 a Magyar Televízió (az egyik MSZOSZ-tag), 4 a Magyar Rádió (az egyik MSZOSZ-tag) dolgozóit tömöríti, mindegyikkel tárgyalások folynak a Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségébe való belépésről. Az informatika területén, mint másutt is jeleztük, definíciós problémák vannak, számos elektronikai és azon belül informatikai, illetve távközlési berendezéseket gyártó cég szakszervezetei a Vasas Szakszervezethez (MSZOSZ) (Siemens I., Flextronics, IBM, stb.), illetve az Építőkhöz (Siemens II.) tartoznak, ugyanakkor besorolhatók lehetnek az alakuló INFO-ágazatba.

21 21 Szakszervezeti együttműködés: Az ágazat szakszervezeteinek jelenléte a konföderációkban Munkás- MSZOSZ tanácsok SZEF LIGA ÉSZT Autonóm egyéb A szakszervezetek az ágazat vállalatainál eltérően reprezentáltak, az ágazatban jelenlétük 30 %-os (a cégek 30%-ában van szakszervezet), szervezettségük 10 %-os. A szervezettség elsősorban a nagyvállalatoknál jelentősebb, a kiszervezett kisebb cégekben sokszor a 0-val egyenlő. Az ágazaton belüli szakszervezetek informális együttműködése vegyes képet mutat. A konföderációk legfelsőbb szintű vezetői rendszeres találkozóikon információt cserélnek ugyan, de a különböző konföderációkhoz tartozó, egyazon ágazatba sorolható szervezetekről ez nem mondható el. Munkaadói szövetségek jelenléte az ágazatban:! MMNSZ (Magyar Munkaadói Szervezetek Nemzetközi Együttműködési Szövetsége) A magyar munkaadók átfogó, országos csúcsszövetsége, amely célul tűzi ki tagszervezeteinek az Európai Unióval, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális partneri intézményekkel, valamint az európai és egyéb nemzetközi gazdasági és munkaadói szervezetekkel fennálló többoldalú kapcsolatainak összehangolását azért, hogy a hazai munkaadói érdekképviseleti szervezetek nemzetközi kapcsolataikban egyeztetett álláspontot képviseljenek és közösen lépjenek fel. A magyar gazdaság versenyképességének javítása érdekében a szövetség elősegíti Magyarország euroatlanti integrációjának megvalósítását. Az MMNSZ arra törekszik, hogy az EU-val folytatott csatlakozási tárgyalásokon a magyar munkaadók és a magyar gazdaság érdekei megfelelően érvényesüljenek. Az MMNSZ kapcsolatot tart fenn valamennyi, az Európai Unióhoz való csatlakozásban érintett törvényhozó, közigazgatási szervezettel és az európai államok magyarországi külképviseleteivel és elsősorban nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül elősegíti tagjai megfelelő tájékoztatását az Európai Unióról. Kapcsolatot tart fenn továbbá a nemzetközi gazdasági és munkaügyi szervezetekkel, a nemzeti és nemzetközi munkaadói, gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel és lehetőség szerint közreműködik azok munkájában. Tagszervezetei felhatalmazása alapján az MMNSZ képviseli azokat nemzetközi szakmai és munkaügyi fórumokon, rendezvényeken, a vele kapcsolatban álló nemzetközi szervezetek tevékenységéről, dokumentumairól tagjai részére és harmadik személyek számára rendszeres információkat szolgáltat. Az MMNSZ tagjai részére konferenciákat, szemináriumokat, oktatási programokat szervez a vele kapcsolatban álló nemzetközi szervezetek közreműködésével.! VOSZ (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége) 270 postai, távközlési, informatikai cég tagja, az ágazatban működő cégek 3 %-a. A foglalkoztatottak létszáma ezekben kb fő. A VOSZ - a STRATOSZ-on keresztül - részt vesz az Országos Munkaügyi Tanács (OMT), a Gazdasági Tanács, Közszolgáltató Vállalatok Nemzetközi Szövetségének

ÁGAZATI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY

ÁGAZATI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY ÁGAZATI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY a postai, távközlési, informatikai, média (infokommunikációs) ágazat társadalmi párbeszéd helyzetéről Készítette: Lázár András (Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti

Részletesebben

Dr. G. Tóth Károly, STRATOSZ

Dr. G. Tóth Károly, STRATOSZ TÉNYFELTÁRÓ TANULMÁNY a Postai és távközlési (az infokommunikációs) ÁGAZAT szervezettségéről (ÁGAZATI TANULMÁNY) A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG SZEMPONTJAI SZERINT ÁTDOLGOZOTT, ÉS KIEGÉSZÍTETT VÁLTOZAT A munkavállalói

Részletesebben

A Postai és Távközlési (információs) szektor munkavállaló érdekképviseleti tevékenységéről

A Postai és Távközlési (információs) szektor munkavállaló érdekképviseleti tevékenységéről TÉNYFELTÁRÓ TANULMÁNY A Postai és Távközlési (információs) szektor munkavállaló érdekképviseleti tevékenységéről Készítette: Kapaló András Postás Szakszervezet szakértő Budapest. 2002. január 20. I. Bevezetés

Részletesebben

a Postai és távközlési (az infokommunikációs) szektor munkaadóinak szervezettségéről Összeállította: Dr. G. Tóth Károly, STRATOSZ

a Postai és távközlési (az infokommunikációs) szektor munkaadóinak szervezettségéről Összeállította: Dr. G. Tóth Károly, STRATOSZ TÉNYFELTÁRÓ TANULMÁNY a Postai és távközlési (az infokommunikációs) szektor munkaadóinak szervezettségéről Összeállította: Dr. G. Tóth Károly, STRATOSZ Budapest, 2002-01-28 TÉNYFELTÁRÓ TANULMÁNY az infokommunikációs

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Confederation of Hungarian Employers and Industrialists

MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Confederation of Hungarian Employers and Industrialists MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Confederation of Hungarian Employers and Industrialists 1 Tisztelt Olvasó! Dr. Futó Péter elnök A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) a

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

Agazati Reszvetelt Megallapito Bizottsag 1476 Budapest Pt. 75.; Tel.: (06)-(1)-374-9060; Fax: (06)-(1)-374-9070; E-mail: armb@lab.

Agazati Reszvetelt Megallapito Bizottsag 1476 Budapest Pt. 75.; Tel.: (06)-(1)-374-9060; Fax: (06)-(1)-374-9070; E-mail: armb@lab. if' Agazati Reszvetelt Megallapito Bizottsag 1476 Budapest Pt. 75.; Tel.: (06)-(1)-374-9060; Fax: (06)-(1)-374-9070; E-mail: armb@lab.hu Ikt. sz.: 0001-1I2012-400015323-ARMB Targy: ARMB batarozat - az

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

IX. A munkaügyi kapcsolatok rendszere

IX. A munkaügyi kapcsolatok rendszere BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség IX. A munkaügyi kapcsolatok rendszere Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 December 22 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok Berki Erzsébet Hőrich Balázs: A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Bár a Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok 2010 kutatás fő terepe a versenyszféra

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

Fürdőszolgáltatás Szakágazati Párbeszéd Bizottság /FÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. december

Fürdőszolgáltatás Szakágazati Párbeszéd Bizottság /FÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. december Fürdőszolgáltatás Szakágazati Párbeszéd Bizottság /FÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. december 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a fürdőszolgáltatás- munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2005-2007-IG 1. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJA 1.1. Kiinduló feltételek

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 323 Jelentés a Magyar Távközlési Vállalat gazdálkodásáról és privatizációjáról TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 1. Összefoglaló megállapítások 2. Következtetések

Részletesebben

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A A MINŐSÉG BIZTOSÍTVA Független alkuszok kulcsszerepben a biztosítási piacon 2 Kik vagyunk? 3 A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) 1991-ben 13 alkuszcég elhatározásából jött

Részletesebben

VS/2014/0588. Országjelentés Magyarország - 2015. Készült a szerzők (Képesné Szabó Ildikó és Rossu Balázs) eredeti, angol nyelvű anyaga alapján

VS/2014/0588. Országjelentés Magyarország - 2015. Készült a szerzők (Képesné Szabó Ildikó és Rossu Balázs) eredeti, angol nyelvű anyaga alapján Kísérlet egyes közép-kelet európai országokban a társadalmi párbeszéd és a nemzeti munkaügyi kapcsolatok revitalizációjára - tanulságok és bevált gyakorlatok a válságból való kivezető úton VS/2014/0588

Részletesebben

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása Munkaügyi kapcsolatok Harmadik rész XIX. fejezet Általános rendelkezések XX. fejezet Üzemi Tanácsok XXI. fejezet Szakszervezetek XXII. fejezet

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

Távközlés, internet 2006. III. negyedév

Távközlés, internet 2006. III. negyedév www.ksh.hu A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LEGFRISSEBB ADATAIBÓL Következik: Előzetes adatok az ipari termelés változásáról 2006. december 7. Közzététel: 2006. december 6. Sorszám: 210. Távközlés, internet

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete Székhely: 6080 Szabadszállás, Balázspuszta 105. Adószám: 18033108-1-07 Statisztikai számjel: 18033108 9499 529 07 Pk. 60.042/2010/4.

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat. Sarkalatos Pontok 2012. november 6.

A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat. Sarkalatos Pontok 2012. november 6. A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat Sarkalatos Pontok 2012. november 6. Színvonal Versenyképesség Esélyegyenlőség A korai fejlesztés meghatározó Az első 6 év meghatározó az ember életében

Részletesebben

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munkavállalók szociális

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

Tudás és Szakértelem. Tájékoztató füzet

Tudás és Szakértelem. Tájékoztató füzet Tájékoztató füzet Tudás és Szakértelem az ÁFEOSZ kapacitásainak megerősítése az érdekképviseleti tevékenység fejlesztése érdekében című TÁMOP-2.5.1/A-2-10/3-2010-0006 projekt keretében végzett tevékenységről

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november Televíziós gyorsjelentés 2014. november ezer Televízió gyorsjelentés, 2014. november Adatszolgáltatók: Magyar Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

a 2009. április 30-i igazgatótanács ülés elfogadta HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖTÉVES STRATÉGIÁJA (2009-2013)

a 2009. április 30-i igazgatótanács ülés elfogadta HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖTÉVES STRATÉGIÁJA (2009-2013) a 2009. április 30-i igazgatótanács ülés elfogadta HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖTÉVES STRATÉGIÁJA (2009-2013) 1 HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖTÉVES STRATÉGIÁJA (2009-2013) Előszó A HONVÉD Nyugdíjpénztár 2009. végén

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. december 31.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. december 31. BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Statisztikai számjel: 23486959-6190-114-03 Cégjegyzék szám: 03-10-100448 ÜZLETI JELENTÉS 2011. december

Részletesebben

Európai üzemi tanácsok a gyakorlatban A munkavállalók képviselőinek képzése és oktatása ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Európai üzemi tanácsok a gyakorlatban A munkavállalók képviselőinek képzése és oktatása ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Európai üzemi tanácsok a gyakorlatban A munkavállalók képviselőinek képzése és oktatása ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 1 A SINTTAV 2010 elején szemináriumot rendezett az EWC 1 -krõl, amely az elsõ ilyen témájú

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP Az alábbi űrlap kitöltésével, valamint a tagsági nyilatkozat aláírásával jelentkezhet a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) tagjainak a sorába. CÉGRE/SZERVEZETRE

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Mennyit ér valójában a tartalom?

Mennyit ér valójában a tartalom? Mennyit ér valójában a tartalom? Telbisz Ferenc PKI Fejlesztési Igazgatóság Szélessávú rendszerek fejlesztési osztály H-1117 Budapest XI. Magyar Tudósok körútja 9 2008. október 14, 1. oldal Tartalomjegyzék

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május Televíziós gyorsjelentés 2012. május ezer Televízió gyorsjelentés, 2012. május Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 33367/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére A szabad vállalkozási zónák kedvező feltételeket és kedvezményeket biztosítanak

Részletesebben

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében 2009

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében 2009 Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében 2009 Prezentáció a Nemzeti Hírközlési Hatóság [NHH] részére 2010. március A projekt és a prezi címe 2005.12.34. Távközlési szolgáltatások

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008

Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008 Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008 Hungarian Corporate Statistics Database AZ ADATBÁZIS LEÍRÁSA Budapest, 2010 Adatbázis ECOSTAT Softwerleírás DATASECTION-OPMI 1 BEVEZETÉS A hitelezési kockázatok

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Nemzeti Befektetési Ügynökség HIPA. Értékmegőrzés generációkon át 2015. 09. 23

Nemzeti Befektetési Ügynökség HIPA. Értékmegőrzés generációkon át 2015. 09. 23 Nemzeti Befektetési Ügynökség HIPA Értékmegőrzés generációkon át 2015. 09. 23 Misszió Munkánkkal hozzájárulunk a nemzetgazdaság és a magyar társadalom fejlődéséhez a külföldi működőtőke bevonásával, új

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Az elnök-vezérigazgató üzenete

Az elnök-vezérigazgató üzenete Az elnök-vezérigazgató üzenete T i s z t e lt R é s z v é n y e s e k! Elmúlt évi köszöntőmben azzal indítottam, hogy a 2013-as év nehéz lesz. Igazam lett, de ennek egyáltalán nem örülök. Öt évvel a globális

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

2.0 változat. 2012. június 14.

2.0 változat. 2012. június 14. SZAKISKOLA 2012 Kutatási beszámoló a szakképzési beiskolázási keretszámok tervezéséhez és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez a Közép-Dunántúlon 2.0 változat 2012. június 14. H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata 1/2004. számú határozata A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: Sasinszki Ágnes Boris Mihály Szepesi János Arago Befektetési

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a gyermekügyeleti ellátással kapcsolatos döntésre

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a gyermekügyeleti ellátással kapcsolatos döntésre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a gyermekügyeleti ellátással kapcsolatos döntésre Készítette: Lombos Antal Szociális és Egészségügyi ágazatvezető Viszkievicz Ferenc

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

A Pedagógusok Szakszervezete programja 2013-2018

A Pedagógusok Szakszervezete programja 2013-2018 A Pedagógusok Szakszervezete programja 2013-2018 Június 30-án a Pedagógusok Szakszervezete XX. konresszusa elfogadta a szakszervezet 2013-2018 közötti progamját. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE P R O G R

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE 2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE BUDAPEST 2005. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BSE: MTAV.BU), Magyarország

Részletesebben

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni?

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni? Regionális szervezet a Balaton Régióban Hogyan érdemes csinálni? Jelenlegi helyzet Pozitívumok: - helyi, mikrotérségi szervezetek megalakulása - tudatosabb termékpolitika elsősorban helyi szinten - tudatosabb

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról Az ágazati párbeszéd bizottságokról

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM ÉS ÉRDEKVÉDELEM. A munkavédelmi képviselet (munkavédelmi bizottságok, paritásos munkavédelmi testületek) működésének tapasztalatai.

MUNKAVÉDELEM ÉS ÉRDEKVÉDELEM. A munkavédelmi képviselet (munkavédelmi bizottságok, paritásos munkavédelmi testületek) működésének tapasztalatai. MUNKAVÉDELEM ÉS ÉRDEKVÉDELEM Eredmények és aktuális feladatok a munkavédelemben A munkavédelmi képviselet (munkavédelmi bizottságok, paritásos munkavédelmi testületek) működésének tapasztalatai. A képviselet

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya PARADIGMAVÁLTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN Dr. habil. Béla Baranyi az MTA doktora tudományos

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 TÁMOP CÉL Országos munkavállalói szövetségek, országos munkaadói szövetségek kapacitásának erősítése, együttműködésük elősegítése Konzorcium: LIGA szakszervezetek,

Részletesebben

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (Xll.1.) RENDELETE az iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 25/2009.(XII.22.), 1/2011.(II.03.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete/

Részletesebben