Tisztelt Megyei Bíróság!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Megyei Bíróság!"

Átírás

1 Nógrád Megyei Bíróság Budapest, szeptember 15. részére Hiv.sz.: 19.P /2007/ Balassagyarmat Köztársaság tér 2. Tárgy: Előkészítő irat Tisztelt Megyei Bíróság! A fenti számon folyó per alapját képező történeti tényállást a t. Bíróság munkáját is segítendő az alábbiak szerint foglalom össze annak is a bizonyítására, hogy a felperes és társasága önhibáján kívül került a per alapját képező teljes vagyonvesztést eredményező helyzetbe, amely miatt a jogai megóvására az érintett alperesek jól tetten érhető korabeli és esetenként jelenleg is folytatott törvénysértései miatt kizárólag peres eljárás keretében van lehetőség. 1) A Fővárosi Bíróság i kezdőnappal rendelte el az AGRIA Bútoripari és Kereskedelmi Rt. felszámolását. A felszámolás lefolytatására a bíróság a Kossuth Holding Rt-t jelölte ki. A felszámolás alá vont állami tulajdonban állt AGRIA Rt. igazgatósági tagja és napja között és korábbi vezérigazgató-helyettese Pataki Gyuláné volt, aki a felszámolás elrendelését követően a kijelölt felszámoló-biztos helyi megbízottja lett. A felügyelő-bizottság tagjai között szerepelt és a közötti időben Géczi Judit, aki a későbbiekben Patakinével együtt, a felperes Balázs István cégénél a Ba-Mat Kft-nél dolgozott. (I. Melléklet) 2) Szendrődi József többségi (90%) tulajdonosként án megalapítja egy társával a Szendrő Invest Kft-t (Cg ). A céget napján jegyezték be a cégjegyzékbe. A cég társasági szerződését Dr. Holobrádi Emese ügyvéd készíti el és jegyzi ellen. Szendrődi József bizonyított módon 1995-től kezdődően folyamatában a Kossuth Holding Rt. tulajdonos ügyvezetőjével Dr. Magyari Józseffel együtt jelenik meg több cégben is, továbbá Szendrődi és Holobrádi októbertől a Kossuth Holding Rt-ben már FB tagként is megjelenik közvetlenül, Magyari Józsefet váltva. Szendrődi József fb. tagként től ig Magyari Józseffel együtt volt jelen a BUBIV Kft-ben (Cg ), amely től kezdődően került felszámolás alá. A cégjegyzéki adatok szerint a BUBIV Kft-nél Magyari József párhuzamosan volt és a közötti időben ügyvezető és FB tag. A felperes cégénél a Ba- Mat Kft-nél okirati bizonyítékok állnak rendelkezésre, hogy az állami tulajdonú AGRIA Rt. fa felszámolását végző Kossuth Holding Rt-ben meghatározó többes szerepet betöltő Magyari József és a felperes cégébe a Ba-Mat Kft-be napjától képviseltre jogosult társasági dolgozóként megjelent Höfle Béláné a Ba-Mat Kft. ügyében harmadik cégek útján közvetlenül is kapcsolatban álltak. (II. Melléklet) 3) A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt ben (felperesnek fel nem róható okból nem ismert időpontban) keresetet nyújtott be /1995. számon az OKHB I. r. alperes, az Egri Városi Földhivatal II. r. alperes, az Egri Önkormányzat Adó és Illetékhivatal III. r. alperes, valamint a Heves Megyei

2 Egészségbiztosítási Pénztár IV. r. alperes ellen, a /1992. számú földhivatali határozat bírósági felülvizsgálatára (közigazgatási határozat ellen három évvel később!), továbbá az AGRIA Rt. fa /1 és 2. hrsz-ú ingatlanára felvezetett OKHB Rt. I. r. alperes javára bejegyzett jelzálog törlésére. Ugyanakkor a Cstv. korban hatályos 38. (1) bekezdése kimondja, hogy az adós ingatlanán és egyéb vagyontárgyain fennálló végrehajtási jog, az elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a zálogjog pedig a vagyon értékesítésével megszűnik. A törvény kógens rendelkezéséből az következik, hogy a /1995. számú perben törölni kért ingatlan-nyilvántartásban feltűntetett jogok egy része a felszámolás kezdetével, míg a másik része a felszámolási vagyon értékesítésével ipso iure megszűnik. A /1995. számú per iratait selejtezte ki és nyilatkozatok szerint meg is semmisítette az I. r. alperes törvénysértő módon 2005-ben, emiatt alig csak pár darab peres irat áll rendelkezésre. Ugyanakkor a fellelt peres iratok tartalmával egyértelműen kizárható a peres felek személyének változásáról rendelkező határozat léte, azok szabályszerű kihirdetése és kézbesítése, így a perben állt felek személyének változásáról rendelkező határozat jogereje. (III. Melléklet) 4) A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt én értékesítette a Szendrő Invest Kft. részére, az AGRIA Rt. fa /1 és 2. hrsz-ú ingatlanára 1991-ben felvezetett 30 milliós jelzáloggal biztosított követelését és annak 47 millió forint összegű járulékait, 23 millió forintért. A hivatkozott szerződés aláírását megelőző két nappal korábbi időponttól kezdődően Szendrődi József és Magyari József a BUBIV Kft-nél fb tagokként működnek együtt. (IV. Melléklet) 5) A Szendrő Invest Kft napján befizetett a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt-nél vezetett AGRIA Rt. fa számlára 20 millió forint bánatpénzt, az AGRIA Rt. fa felszámolási vagyonának értékesítésére kiírt pályázatra. (V. Melléklet) 6) Az Egri Városi Bíróság én tárgyalást tartott a Takarékbank Rt. által indított 11.P /1995. számú perben. A jegyzőkönyv szerint a Takarékbank Rt. nem kérte a perből történő elbocsátását, így maradt perben álló felperes. Ugyanakkor a bíróság a IV. r. alperessel szemben jogerősen megszűntette a pert. A jogerős permegszüntetés ellenére a IV. r. alperes még márciusában is perben álló alperesként járt el és tett érdemi nyilatkozatot a perben. (VI. Melléklet) 7) Az állami tulajdonú AGRIA Rt.. fa felszámolási vagyonának megvásárlására jogosultságot szerezett Szendrő Invest Kft. és a felperes Ba-Mat Kft-je napján közös taggyűlést tartottak a Ba-Mat Kft. székhelyén. Ennek keretében arról történt megállapodás 5 hónapon belüli szerződéskötési kötelezettségvállalás mellett, hogy a felszámolási vagyon közösen történő megvásárlására úgy kerül sor, hogy a két társaság egyesül akként, hogy a Szendrő Invest Kft. beolvad a Ba-Mat Kft-be. A Ba-Mat Kft. kötelezettséget vállalat továbbá arra, hogy pénzintézethez felszámolási hitelért folyamodik. (VII. Melléklet) 8) A Fővárosi Cégbíróságon elfekvő cégiratok szerint Szendrődi József és Tokarcsik Viktor én taggyűlést tartott. A Szendrő Invest Kft. taggyűlési jegyzőkönyve szerint három határozat született, az egri fióktelep létesítésről, a tevékenységi körök módosításáról, valamint az igazgatói munkakörben foglalkoztatott két alkalmazott, Pataki Gyuláné és Höfle Béláné 2

3 3 együttes cégjegyzési jogáról. A taggyűlési jegyzőkönyv alapján Dr. Lengyel István ügyvéd ellenjegyzésével került elkészítésre én a társasági szerződés módosítása megnevezésű okirat, amelyben rögzítettek egyeznek a június 04-én meghozott határozatok tartalmával. Szendrődi József ugyanakkor án a Pataki Gyuláné részére írt megbízólevélben tévesen / valótlanul június 5-én kelt taggyűlési határozatra hivatkozva arról adott tájékoztatást, hogy a társaság a Szendrő Invest Kft. nevét AGRIA Bútoripari és Kereskedelemi Kft-re módosította. Egyrészt nem lelehető fel a cégiratok között i taggyűlési jegyzőkönyv, másrészt, az én cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem mellékleteiként csatolt társasági iratokban rögzített határozatok között, nincs névmódosításról szóló határozat. Előző tényekkel szögesen ütközően a cégbírósághoz napján benyújtott i keltezésű Szendrődi József ügyvezető által cégszerűen aláírt változásbejegyzési kérelem formanyomtatvány első oldalán az áll, hogy a Szendrő Invest Kft. új elnevezése napjától AGRIA Bútoripari és Kereskedelmi Kft. A Fővárosi Cégbíróság nem ismerte fel, hogy az un. cégkódos nyomtatvány tartalma nem egyezik az napján tartott taggyűlésen hozott határozatokkal és társasági szerződés módosítása megnevezésű okiratban rögzítettekkel a cégnév módosítás tekintetében. Emiatt án a Cg /7. számú végzéssel a bíróság felhívta a Szendrő Invest Kft-t ( 1 ), hogy a módosításként egyébként taggyűlési határozat hiányában, ezért csak a cégkódos nyomtatványon megjelölt új cégnév, sérti más névviselési jogát. Annak ellenére, hogy a végzést a tértivevény szerint maga Szendrődi József csak napján vette át postai úton, a bírósági hiánypótlásnak már az napján kelt beadvánnyal eleget tett, egyúttal Szendrődi József az i beadványában bejelentette, hogy a társaság cégnevének megváltoztatására vonatkozó korábbi kérelmüket visszavonom. (VIII. Melléklet) 9) Az állami tulajdonú AGRIA Rt. fa nevében a felszámoló helyi megbízottjaként eljárt korábbi vezérigazgató-helyettes Pataki Gyuláné, napján számlát állít ki a Szendrő Invest Kft-nek a 20 millió forint bánatpénzzel érintett (5. pont) felszámolási vagyonhoz tartozó földterület, épületek, gépek, berendezések és egyéb eszközök vételáráról, 91 millió forint + 19 millió ÁFA összegben, összesen 110 millió forint értékben. A számla teljesítési határideje A Szendrő Invest Kft napján a Ba-Mat Kft-vel közösen megtartott taggyűlésén abban állapodott meg, hogy a két cég egyesülésével közösen vásárolják meg a felszámolási vagyont. Ezen tranzakciót Szendrődi József és Patakiné eltitkolta a felperes Balázs István és a Ba-Mat Kft. elől. (IX. Melléklet; X. Melléklet) 10) ( 2 ) A Szendrő Invest Kft. részére a Takarékbank Rt. egri fiókja, én 80 millió forint összegű felszámolási hitelt folyósított. Ezen tranzakciót Szendrődi József és Patakiné eltitkolta a felperes Balázs István és a Ba-Mat Kft. elől. Teljeséggel ismeretlen a hitel visszafizetésének módja és forrása. Az viszont tény, hogy Szendrődi József szeptemberében (tehát már a Szendrő Invest Kft. beolvadással történt megszűnését követően) a megszűnt társaság nevében kérte a folyósított hitel átütemezését, a megszűnt Szendrő Invest Kft. nevében. Ez a tény önmagában bizonyítja, hogy a felperes és 1 A társaság ével a Ba-Mat Kft-be történt beolvadással megszűnt! 2 Egy csak utóbb felperes birtokába jutott, napján készült tanúmeghallgatási jkv-ből (Ny.204/2001.) jutott felperes tudomására Patakiné elmondása alapján az a tény, hogy

4 társasága elől ténylegesen eltitkolták mind a Szendrő Invest Kft. részére folyósított 80 milliós felszámolási hitel tényét, mind a még csak taggyűlési határozat formájában sem létezett AGRIA Kft. név alatt nyitott folyószámla tényét, azon történt összes pénzmozgással együtt. 11) Az állami tulajdonú AGRIA Bútoripari és Kereskedelmi Rt. fa Nagy Ferenc felszámoló-biztos eljárásában én szerződést kötött a Szendrő Invest Kft-vel, hogy a felszámolási eljárás befejezésével összefüggésben végezze el az rt. fa teljes mennyiségű iratanyagának felülvizsgálatát, leltározását és rendszerezését, valamint dobozokba csomagolva történő tárolás előkészítését. (XI. Melléklet) 12) Szendrődi József napján az AGRAI Bútoripari és Kereskedelmi Kft. cégnévre bankszámlaszerződést és csekkszerződést kötött a Takarékszövetkezeti Bank Rt-vel. A szerződésben feltűntetett cégnévre nem létezett taggyűlési határozat, így annak hiányában a szerződés megkötésére a pénzintézet tévedésbe ejtésével és tévedésben tartásával került sor. A számla fölött rendelkezésre Szendrődi József önállóan, illetve Höfle Béláné, Pataki Gyuláné és Géczi Judit kettős aláírással voltak jogosultak. Mind a számla létezését, mind az azzal rendelkezésre jogosultak személyét, ezen keresztül a személyi és pénzügyi átfedéseket is elhallgatták a felperes és a Ba-Mat Kft. elől. Az eleve törvénysértő alapokon nyitott és Balázsék elől eltitkolt bankszámlát a Takarékbank Rt és napja között vezette. Ugyanakkor tény az, hogy a bejegyzett jogalany a Szendrő Invest Kft. a Ba-Mat Kft-be történt beolvadással napján megszűnt, így a cégnév változásként csalárd módon én bejelentett, de utóbb visszavont névmódosításra figyelemmel vagy nem lehetett volna működtetni a számlát, vagy át kellett volna vezetni a Ba-mat Kft. nevére. A számla létezéséről sem a cég sem a képviselői, így a felperes sem tudott, az azon bonyolított forgalom nem volt és nem ismert. (XII. Melléklet) 13) Az eleve törvénysértően használt AGRIA Bútoripari és Kereskedelmi Kft. cégnév alatt Patakinéék rendkívül nagyszámban kötnek különböző szerződéseket még azt követően is, hogy a jogalany (Szendrő Invest Kft. = AGRIA Kft.) a beolvadás miatt én megszűnt. A szerződéssel összefüggő pénzügyi teljesítések a Takarékbanknál vezetett AGRIA Kft. számlájára történtek napját követően is. Az és napja közötti számlaforgalom teljességében ismeretlen a felperes és társasága előtt a mai napig is. 14) Pataki Gyuláné az állami tulajdonú AGRIA Bútoripari és Kereskedelmi Rt. fa nevében eljárva, szintén napján a Takarékszövetkezeti Bank Rt. egri fiókjánál betéti szerződést kötött, a fióknál pénzforgalmi számlával rendelkező Számlatulajdonos részére történő betételhelyezéshez. Az AGRIA Bútoripari és Kereskedelmi Rt. fa bankszámláját a Takarékbank Rt. a felszámolás kezdetét követően és napja között vezette. (XIII. Melléklet) 15) án a Ba-Mat Kft. taggyűlése meghozza a két cég egyesüléséről szóló határozatot, amellyel egyidejűleg meghatalmazza Dr. Lengyel István ügyvédet az egybeolvadással összefüggő változások cégbírósági átvezetésének intézésére. (XIV. Melléklet) 16) án Szendrődi József, Tokarcsik Viktor és a Ba-Mat Kft. üzletrészátruházási szerződést kötöttek a Sznedrő Invest Kft. 100 %-os üzletrészének Ba-Mat Kft. általi megvásárlásáról. (XV. Melléklet) 4

5 17) napjával a Ba-Mat Kft. tagjai aláírják a dr. Lengyel István által készített, a Szendrő Invest Kft. Ba-Mat Kft-be történt beolvadásával létrejött jogutód cég társasági szerződését. A szerződésen alapuló közjegyzők által készített aláírási címpéldányok szerint Balázs Istvánné ügyvezető ig önállóan képviseli a társaságot Szendrődi József ügyvezetővel azonosan, azonban napjától kizárólag együttes képviseleti joggal rendelkeztek, amellyel egyező volt értelemszerűen a cégjegyzés módja. A két társaság egybeolvadásával megörökölt Pataki Gyuláné és Höfle Béláné együttes aláírási címpéldánya szerint, az igazgatói munkakörben foglalkoztatott és cégképviseletre feljogosított két társasági alkalmazott kizárólag együttes aláírással voltak a cégképviseletre jogosultak. Ezen aktussal Pataki Gyuláné egyidejűleg volt jelen az állami tulajdonú AGRIA Rt. fa -ban helyi megbízottként és a letéti számla fölött rendelkezésre jogosultként, az AGRIA Kft. törvénysértő számlája fölött rendelkezésre jogosultként, valamint a Ba-Mat Kft-ben cégképviseletre jogosult alkalmazottként. Dr. Lengyel István ügyvéd fb tagként töltött be tisztséget. (XVI. Melléklet) 18) Az AGRIA Rt. fa Nagy Ferenc felszámoló-biztos eljárásában én adásvételi szerződést köt a Ba-Mat Kft-vel a felszámolás alatt állt állami vállalat pályázaton értékesítésre kiírt vagyonára. A szerződést Dr. Lengyel István ügyvéd készítette és jegyezte ellen. A szerződés 8. pontjában az eladó szavatolta az értékesített ingatlanok per, teher és igénymentességét, amely tény egyértelműen bizonyítja, hogy az 1995-től folyó 11.P /1995. számú per tényét eltitkolták a felperes és a Bamat Kft. elől. Továbbá annak az eltitkolását is bizonyítja, hogy Patakiné által májusban a Szendrő Invest Kft. részére történt eladásról kiállított számla értelmében a vagyonértékesítés már egyszer megtörtént. Ez alapján a Sznedrő Invest Kft. 80 milliós felszámolási hitelt fel is vett a Takrékbank Rt-től. (XVII. Melléklet) 19) Az AGRIA Rt. fa Nagy Ferenc felszámoló-biztos és Pataki Gyuláné együttes eljárásában napján számlát állított ki a Ba-Mat Kft. részére földterület, épületek, gépek, berendezések, egyéb eszközökről összesen 110 millió forint értékben, i teljesítési határnappal. Az i keltű számla sorszáma (XVIII. Melléklet) 20) Az imént hivatkozott számla es sorszámából és a számlán szereplő kiállítási dátumból következően nyilvánvaló módon át követő időpontban, az AGRIA Rt. fa nevében eljárt ismeretlen személy es számla és 183/96. sorszámon, lényegesen megváltoztatott tartalommal ismét kiállított egy 183/96. sorszámú számlát i keltezéssel, a beolvadással már én ipso iure megszűnt Szendrő Invest Kft. részére akként, hogy az eredeti i számlán rögzített adatoktól eltérően már nem adásvétel került megjelölésre, hanem egy előlegszámla került kiállításra. Az napján kiállított eredeti 183/96. sorszámú számla tartalmától eltérő tartalommal duplikált számlát, nyilvánvalóan csak az AGRIA Rt. fa irataihoz hozzáférő személy állíthatta és bocsáthatta ki. (XIX. Melléklet) 21) Dr. Lengyel István ügyvéd (aki egyidejűleg jár el az állami tulajdonú AGRIA Rt. fa -nál, a Szendrő Invest Kft-nél és a Ba-Mat Kft-nél mind ügyvédként, mind pedig fb. tagként) i keltezéssel szeptember 23.-án benyújtotta a két társaság egyesülésével összefüggő változásbejegyzési 5

6 kérelmet és mellékleteit. A kérelem kötelező tartalmi kelléke az un. cégkódos nyomtatvány első pár lapja ismeretlen okból és körülmények között az új társaság cégbejegyzési kérelemének formanyomtatványán, míg az azonos okirat hátsó lapjai már a bejegyzett társaság változásbejegyzési kérelem formanyomtatványán lett kitöltve és benyújtva. A cégbíróság átvételt igazoló bélyegzője, a változásbejegyzési kérelemhez tartozó formanyomtatványon van. A cégkódos nyomtatványban egyértelműen meg van jelölve a cégjegyzékbe már napján jogerősen bejegyzett beolvasztó Ba-Mat Kft as cégjegyzékszáma. Ennek ellenére a Fővárosi Cégbíróság a változásbejegyzési kérelmet törvénysértő módon a es cégjegyzékszámra iktatta. A bejegyzett jogalanyok egyesülésével összefüggő változásbejegyzési kérelem új cégjegyzékszámra történő iktatását egyértelműen kizárta az a tény és körülmény is, a cégkódos nyomtatványban megadott létező cégjegyzékszámokon túl, hogy az án érkeztetett változásbejegyzési kérelemhez az egyesülő társaságok hatályos cégkivonatai is csatolásra kerültek. Ugyanis cégkivonatot kizárólag cégjegyzékben regisztrált jogalanyról lehet kiállítani. A cégkódos nyomtatványban az i társasági szerződésben rögzítettekkel és a hozzá tartozó ügyvezetői aláírási címpéldányokban rögzítettekkel egyezően, bevezetni kért adatként egyértelműen és világosan feltüntetésre került az, hogy napjától kezdődően a cégjegyzés módja a két ügyvezető részéről együttesen történik. Az a óta bevezetni kérelmezett cégjegyzés módjára napjától hatályos adat cégjegyzékbe történő bevezetésére csak 12 év után, napján került sor! A Fővárosi Cégbíróságnak már 1998-ban és 2008-ban is hivatalból kellett volna és kellene észlelnie azt, hogy egyrészt a korban bevezetett adatok a kérelemtől eltérő tartalommal kerültek bevezetésre a Pp. 3. /2/ bekezdésének súlyos megsértésével. Másrészt, a csak 12 év után napján 1996-os visszamenőleges hatállyal a cégjegyzék 12/5. rovatába bevezetett ügyvezetők együttes cégjegyzési módját megjelenítő adat kizárja a cégjegyzék 13/1-es rovatába, valamint a 13/2-es rovatban napjáig rögzített, és azt követően a 13/9. rovatban megjelölt ügyvezetők képviseleti jogosultságára vonatkozó adatok tartalmát. Továbbá a cégbíróságnak azt is hivatalból kell jelenleg is észlelnie, hogy a 2008-ban átvezetett 1996-os kérelemhez tartozó ügyvezetői aláírási címpéldányokban a társaság 1996-os érvényes határozatán alapulóan rögzített és átvezetni kérelmezett napjától hatályos ügyvezetők együttes képviseletére vonatkozó adatok, a mai napig nem kerültek a cégjegyzékbe bevezetésre. Ezért áll fenn fel nem oldható ellentmondás jelenleg is a cégjegyzék 12/5. rovatába én bevezetett adat, és a cégjegyzék 13/1. rovatába án, illetve a 13/9. rovatába én bevezetett hatályos adatok tartalma között. (XX. Melléklet) 22) Szendrődi József és Pataki Gyuláné napján a Ba-Mat Kft. nevében jogosulatlanul együttes képviseletben eljárva, joghatás kiváltására alkalmatlan (BH ) nyilatkozatot írtak alá a felperes és társasága elől eltitkolt 11.P /1995. számú peres eljárásban perben állt, illetve perben állóként fellépett alperesi társaságok képviselőivel együtt, a 6

7 felperes és a a Ba-Mat Kft. elől eltitkolt 1995-ben indított és a felperesi cég által megvásárolt vagyont érintő per közös kérelem alapján történő megszüntetésről. Az Egri Városi Bíróság megsértve a Pp a szerinti, az eljárás bármely szakaszában hivatalból fennálló kötelezettségét is, elfogadta a Ba-Mat Kft. képviseltében fellépett álképviselők által tett érvénytelen nyilatkozatot, a Pp. 61. és 65. -ai-ra figyelemmel perben nem állt Ba-mat Kft. nevében tett joghatályos nyilatkozatként. A bírósághoz napján a peres eljárás megszüntetésére benyújtott közös kérelmen a Ba-Mat Kft. részéről együttesen eljárt személyek képviseleti jogának hiányát, az álképviseltet egyértelműen az is bizonyítja, hogy szintén napján a közös kérelmet aláíró személyek egy 3 oldalas megállapodást is aláírtak, amelynek a 6. pontjában azt rögzítették, hogy a Ba-Mat Kft. képviseletében a szerződés aláírására Balázs Istvánné és Szendrődi József ügyvezetők együttesen jogosultak. Ezzel szögesen ütközően a megállapodást Pataki Gyuláné és Szendrődi József írták alá közösen, nyilvánvalóan joghatás kiváltására alkalmatlan módon, jogosulatlanul és érvénytelenséget eredményező módon alá (BH ). Az i megállapodást és a bíróságnak címzett azonos keltű közös kérelmet IV. r. alperesi megjelöléssel a Heves Megyei Egészségbiztosítási Pénztár képviselője is aláírta annak ellenére, hogy vele szemben a pert a bíróság már januárjában jogerősen megszűntette. A bírósághoz benyújtott közös kérelmet aláíró mindegyik személy az azonos napon aláírt megállapodásból tudta, hogy a Ba- Mat Kft. nevében arra nem jogosult személyek írták alá az okiratot, amely tudomásuk ellenére az érvénytelen álképviseletet mégis elfogadták, annak törvénysértő és joghatás kiváltására alkalmatlan következményeibe belenyugodtak. (XXI. Melléklet) 23) napján a Takarékbank Rt. jogi képviselője útján a 11.P /1995. számú peres eljárásban perben álló felpereseként terjesztett elő nyilatkozatot és teljesített iratcsatolást. A Takarékbank Rt i felperesi fellépése azt bizonyítja megcáfolhatatlanul, hogy napjáig az Egri Városi Bíróság nem hozott a Pp. 61. és ának megfelelő alakszerű határozatot a felperes személyének a változásáról. A Ba-Mat Kft át megelőző perben állásának hiánya is azt bizonyítja, túl az álképviselők eljárásból következő érvénytelenségen és ipso iure hatálytalanságon, hogy a peres félként napján álképviselők eljárásában a Ba-Mat Kft. nevében tett nyilatkozatot perben álló fél részéről tett és joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozatként az Egri Városi Bíróság nem fogadhatta volna el, annak elfogadása törvénysértő volt. (XXII. Melléklet) 24) Szendrődi József az én általa is megvalósított álképviseltet követően i keltezéssel bejelentette Balázs Istvánné ügyvezető társa részére, hogy i hatállyal lemondott ügyvezetői megbízatásáról. Az évi VI. tv. 38. (1) bek. c) pontja értelmében Szendrődi József ügyvezetői tisztsége i hatályú lemondásával ipso iure megszűnt. Ennek ellenére a cégjegyzékbe napjáig Szendrődi József önálló képviseleti joga től kezdődően ig volt nyilvántartva azzal is ütközően, hogy júniusi változásbejegyzési kérelemben kifejezetten szerepel Szendrődi József törlésére vonatkozó kérelem, és az ezzel együtt kérelmezett változást a cégbíróság még 1997-ben át is vezette. Ez a tény és körülmény is bizonyítja azt, hogy a Fővárosi Cégbíróság a Pp. 3. (2) bekezdését többször is 7

8 8 megsértette azzal, hogy a kérelemtől eltérő adatokat vezetett be a cégjegyzékbe, illetve a kérelemtől eltérő adatokat és nem megfelelő hatállyal törölt a cégjegyzékből. (XXIII. Melléklet) 25) A két társaság egyesülését követően, így az ével ipso iure megszűnt Szendrő Invest Kft. taggyűlési határozat hiánya ellenére én cégbírósághoz bejelentett, cégjegyzéken át nem vezetett AGRIA Bútoripari és Kereskedelmi Kft. cégnévre a Takarékbank Rt-nél án nyitott bankszámlán pontosan nem ismert, de különösen jelentős összegű pénzforgalmat bonyolított Pataki Gyuláné, Géczi Judit. A jelenlegi ismeretek szerint az AGRIA Kft. néven nyitott bankszámlán került lebonyolításra az AGRIA Kft. nevére kötött nagyszámú szerződések szerinti teljesítések, a Szendrő Invest (AGRIA) Kft. megszűnését követően is kötött szerződések szerinti teljesítésekkel együtt. (XXIV. Melléklet) 26) A Fővárosi Cégbíróság január 27. napján ismételten, a Ba-Mat Kft os kérelemétől eltérő adatokat vezetett be a cégjegyzékbe. A Pp. 3. (2) bekezdését sértő módon bevezetett adatok is eredményezték azt, hogy egyrészt a közhiteles cégnyilvántartás valótlan és törvénysértő adatokat rögzít a felperes és a beavatkozó cégéről, a felperes személyhez és jó hírnévhez való fűződő jogát is alapjaiban megsértve, másrészt a felperes és társasága ügyeiben eljárt szervek a mai napig is irat- és tényellenes adatokból dolgoznak, és a legaprólékosabb okiratokkal alátámasztott módon lefolytatott bizonyítások, közokirat tartalmával szembeni ellenbizonyítási lehetőség ellenére (Pp /5/ és /6/ bek.) és a valótlan adatokra történt folyamatos hivatkozások ellenére, a felperes Balázs Istvánt polgári jogilag és büntetőjogilag is elmarasztaló határozatokat hoztak, a Balázs család és a Ba- Mat Kft-nek önhibáján kívüli teljes vagyonvesztését eredményezve. (XXV. Melléklet) Tisztelettel: Mellékletek Minda Zoltán felperesi beavatkozó

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

AGRIA Ba-Mat Kft. "fa" tulajdonosai Székhely: 1103 Budapest, Gyömröi út 51-53. Telephely: 1201 Budapest, Irma u. 8.

AGRIA Ba-Mat Kft. fa tulajdonosai Székhely: 1103 Budapest, Gyömröi út 51-53. Telephely: 1201 Budapest, Irma u. 8. Székhely: 1103 Budapest, Gyömröi út 51-53. Dr. Holobrádi Emese úrhölgy 1075 Budapest Kazinczy u. 24-26 Tisztelt Holobrádi Emese Judit! A 2003. október 31-i hatállyal végelszámolás útján jogutód nélkül

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Pénzügyi Információs melléklet (PIM)

Pénzügyi Információs melléklet (PIM) I. Alapadatok (Jelenlegi állapot) A vállalkozás neve: A vállalkozás székhelye: Alapítás dátuma: Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai azonosító szám: Pénzügyi Információs melléklet (PIM) II. A vállalkozás

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény

Pályázati Hirdetmény Pályázati Hirdetmény A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21.), mint a(z) UJ STRIGON Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Fővárosi Bíróság Budapest, 2011. június 17. Tisztelt Fővárosi Bíróság! k e r e s e t

Fővárosi Bíróság Budapest, 2011. június 17. Tisztelt Fővárosi Bíróság! k e r e s e t Tiszta Energiával Magyarországért Párt Nyilvántartási szám: 2850 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1. Budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u. 2. www.tempopart.hu www.tempohirek.com/news.php E-mail:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815 AGRIA Ba-Mat Kft. fa tulajdonosai Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 51-53. Telephely: 1201 Budapest, Irma u. 8. Adósz.: 12018705-2-42 Alapítva: 1993. július 01. PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest,

Részletesebben

Tisztelt Fővárosi Bíróság!

Tisztelt Fővárosi Bíróság! Tiszta Energiával Magyarországért Párt 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1. Budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u.2. tempopart@vipmail.hu www.tempopart.hu sites.google.com/site/tempoparttempo Fővárosi

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével - megtekintést

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés Árverési Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN CÉGELJÁRÁS CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN Tvszék, mint cégbíróság 1 2 Cégbíróság feladatai cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat)cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, cégnyilvántartásból

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..), mint a(z) SZEGA-BAU Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..), mint a(z) MOVE2HUNGARY Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58.., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58..), mint a(z) HU-CO Kft.

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, vagyonértékelés stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Acélárugyár Zrt. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 44. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Tizek Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-729062, székhely: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4.., levelezési cím: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4..), mint a(z) AUTÓ-BRILL Kereskedelmi és

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9.., levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9..), mint a(z) Révai Nyomda Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a jelen útmutatóhoz mellékelt dokumentumok, ill. a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (cégiratok, főkönyvi kivonat, tulajdoni lap,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: 08-8/609- /2011. 1.sz. melléklet ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről másrészről továbbá valamint és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) adószám:

Részletesebben

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.215..(1) bekezdés, 228. (3) bekezdés

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.215..(1) bekezdés, 228. (3) bekezdés Az ingatlan tehermentesítésének a jelzálogjog által biztosított szerződéses kötelezettségek teljesítésének és a jelzálogjog töröltetésének eladó általi vállalása nem tekinthető sem lehetetlen feltételnek,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

40 Országos sportági szakszövetség változásbejegyzése iránti kérelem PK-105V 41 Országos sportági szakszövetség nyilvántartásból való törlése iránti

40 Országos sportági szakszövetség változásbejegyzése iránti kérelem PK-105V 41 Országos sportági szakszövetség nyilvántartásból való törlése iránti Dokumentum neve Dokumentum kódja Polgári peres elektronikus formanyomtatványok 1 Személyi adat-, lakcímváltozás bejelentése KÍTMV-KPMG-12-12-01 2 Polgári keresetlevélhez tartozó formanyomtatvány T-P-12-02-01

Részletesebben

805/2004/EK Rendelet a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okiratról. Dr. Nyilas Anna

805/2004/EK Rendelet a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okiratról. Dr. Nyilas Anna 805/2004/EK Rendelet a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okiratról Dr. Nyilas Anna - Célja - Egyszerűsített végrehajtás, automatikus elismerés és nincs külön végrehajthatóvá nyilvánítás

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..), mint a(z) OKNOPLUSZ Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke 3. A volt szovjet repülőtér értékesítése tárgyában hozott határozatok visszavonása

dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke 3. A volt szovjet repülőtér értékesítése tárgyában hozott határozatok visszavonása A 2013. szeptember 12-i ülés határozatai 341/2013.(IX.12.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja dr. Vancsura Tamás képviselő személyét.

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok jogalkalmazási problémái Szerző: dr. Bori Beáta Pécs 2014. május I. Bevezetés A magyar fizetésképtelenségi és jogutód nélküli megszűnéssel

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/26126-18/2011. Tárgy: a Debrecen 92,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/11/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 28-i ülésére Tárgy: Az Eplény 236/1 helyrajzi számú

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..), mint a(z) Dombori Agrárlogisztikai

Részletesebben

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel: 36-1-285-5815 Fax: 36-1-283-7715

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel: 36-1-285-5815 Fax: 36-1-283-7715 Tiszta Energiával Magyarországért Párt Nyilvántartási szám: 2850 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1. Budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u. 2. www.tempopart.hu www.tempohirek.com/news.php E-mail:

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI ADATLAP Gazdasági társaságok részére

SZÁLLÍTÓI ADATLAP Gazdasági társaságok részére 1 I. Ügyfél adatok: Teljes neve és cégformája: SZÁLLÍTÓI ADATLAP Gazdasági társaságok részére Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószáma: Cégjegyzékszáma: KSH száma: Alapítás dátuma: Bejegyzés dátuma:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) KŐSZEGI ÚTI INVEST Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

A csődeljárás. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék

A csődeljárás. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék B e t h l e n - s o r o z a t Írta: Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter tanszékvezető, egyetemi tanár

Részletesebben

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám Cégközlöny 26/2010-i szám I. A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó ZRt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a TIGA ÉPKER Kereskedelmi

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10.., levelezési cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10..), mint a(z) Sky Realty

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 6 ^ l m BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...), mint a(z) Sunshine

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) Terra Zebra Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Városgazdálkodási

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a Szarvasugrás közműveinek

Részletesebben

Könyvek

Könyvek EH 2016.10.K29 A bejegyzési kérelmet benyújtó ügyvéd nem minősül az 1997. évi CXLI. tv. 26. (7) bekezdése szerinti jogosultnak. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező,

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének a

Részletesebben

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ 10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KEKOLETI ^ ÖNKORUANÍZAIA,0^^ KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA Dr. Lukács Titanilla Vagyonhasznosítási Iroda Tárgy: Budapest

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK Tisztelt Ügyfelünk! ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK H I R D E T M É N Y A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: Bank) csak a megfelelő jogi formában, az alábbi kötelező tartalmi elemeket

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1v. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Tóparti Lakópark Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Javaslat székhely- és telephely-használatot igazoló nyilatkozatok kiadására

Javaslat székhely- és telephely-használatot igazoló nyilatkozatok kiadására Javaslat székhely- és telephely-használatot igazoló nyilatkozatok kiadására Ó z d, 2013. január 24. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Megjelenés a Cégközlöny 2011.02.10-i 6. számában

PÁLYÁZAT. Megjelenés a Cégközlöny 2011.02.10-i 6. számában PÁLYÁZAT Megjelenés a Cégközlöny 2011.02.10-i 6. számában A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó ZRt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; FALCOTRADE Rt. fa. (3200 Gyöngyös, Szurdokpart u.1., asz:11363806-2-10,

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

PÁLYÁZAT. n y i l v á n o s p á l y á z a t. útján értékesíti adós társaság kizárólagos tulajdonában lévő, alábbi vagyonelemeket:

PÁLYÁZAT. n y i l v á n o s p á l y á z a t. útján értékesíti adós társaság kizárólagos tulajdonában lévő, alábbi vagyonelemeket: PÁLYÁZAT A Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest XIV. ker., Cházár András utca 9.; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a Cydonia Kutatási és Botanikai Bt f.a. (8425 Zirc-Lókút, Bem u. 109. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Válságmendzser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-164088, székhely: 1039 Budapest, Petőfi utca 3.., levelezési cím: 1039 Budapest, Petőfi utca 3..), mint a(z) NOVUS TRIBULUS Kft f.a

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS,

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, Tiszántúli Első Hitelszövetkezet. Fiók 2. sz. melléklet Szerződés azonosító: ESZV-- ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, A BANKSZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE mely létrejött Ügyféltípus megnevezése

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.), mint a(z)

Részletesebben

PÁLYÁZAT. emelkedésének napja:2009.04.21., Cégközlönyi közzététel napja: 2009.04.27.)

PÁLYÁZAT. emelkedésének napja:2009.04.21., Cégközlönyi közzététel napja: 2009.04.27.) PÁLYÁZAT A Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest XIV. ker., Cházár András utca 9.; Cg.sz.: 01-10-043926), mint az Energiahíd Kereskedelmi Kft f.a. 1097 Budapest, Kén u. 8., adószám:11163266-2-43,

Részletesebben

ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt

ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt BM-KF-01-1-0 nyomtatvány 1. OLDAL - ÁLTALÁNOS ADATOK... 2-3 2. OLDAL - KERESETLEVÉLBEN MEGNEVEZETT FELPERES

Részletesebben

DR-04 NYOMTATVÁNY Bejelentés jogi személy adónyilvántartásba való bejegyzéséről

DR-04 NYOMTATVÁNY Bejelentés jogi személy adónyilvántartásba való bejegyzéséről 4 Melléklet DR-04 NYOMTATVÁNY Bejelentés jogi személy adónyilvántartásba való bejegyzéséről * A csillaggal jelölt mezőket kötelező kitölteni 1 * bejelentéskor az APEH (DURS) tölti ki 2 Cég illetve elnevezés*

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164691, székhely: 2233 Ecser, Petőfi utca 23.., levelezési cím: 2233 Ecser, Petőfi utca 23..), mint a(z) Andalúzia- Építő Kft. f.a

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2006. február 8-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2006. február 8-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke Szám: 280/2006 Melléklet: 5 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 12-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 12-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 12-i ülésére 8. Tárgy: Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel peren kívüli egyezség megkötése Az előterjesztést

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30.

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010230/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Ezüst Patika

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Krízis Kontroll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 1111 Budapest, Bicskei utca 6.., levelezési cím: 1111 Budapest, Bicskei utca 6..), mint a(z) SZIK BT. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek.

A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek. Tisztelt Munkáltató! A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek. A munkáltató dolgozói részére lakáscélra nyújthat

Részletesebben

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BÍRÓSÁGI JOGESET 1. Borsod Megyei Békéltető Testület még nem vesztett pert 15 év alatt A vállalkozás az

Részletesebben