LocalLocal Area Network. (LAN), Metropolitan. Area Network (MAN), Wide Wide Area Network (WAN), INTERNET.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LocalLocal Area Network. (LAN), Metropolitan. Area Network (MAN), Wide Wide Area Network (WAN), INTERNET."

Átírás

1 AZ INTERNET

2 Hálózattípusok LocalLocal Area Network (LAN), Metropolitan Area Network (MAN), Wide Wide Area Network (WAN), INTERNET.

3 ARPANET, Történeti áttekintés s I. (Advanced Research Project Agency) USA : katonai célúc számítógépes kutatás-fejleszt fejlesztés Rugalmas kommunikáci ciós s rendszer: a hálózat h egész szének akkor is folyamatosan működő-képesnek kell maradni, ha az egyes számítógépek ill- etve az őket összekötő kapcsolatok váratlanul v kies- nek.. A rendszer bármely b két k t számítógépének képesk pes- nek kell lennie egymással kommunikálni a működő-képesen maradt kapcsolatok felhasználásával.

4 Történeti áttekintés s II. Ethernet alapú helyi hálózatok h (intézm zményekben) NSFnet, (National Science Foundation) USA : amerikai tudományos, oktatási intézm zmények országos hálózatah - a kapcsolat bérelt b postai távkt vközlési vonalakon) - megjelent a backbone (gerinchálózat): kapcsológépek pek (router( router-útválasztó) ) segíts tségével a helyi hálózatokth zatoktól l függetlenf ggetlenül, l, de éppen azo- kat összekapcsolva működik. m A tagintézm zmények helyi hálózatait h kapcsolja össze.

5 Történeti áttekintés s III :NSFnet: NSFnet-hez hasonló elvek alapján számos országban gerinchálózatok kialakulása Napjainkban: kiépültek a gerinchálózatok gerinchálózatai Ez a sok-sok egymással összekapcsolt helyi és gerinchálózat, alkalmazás és s szolgáltat ltatás alkotja azt a nagy összességet, amit ma INTERNET-nek nevezünk. nk.

6 Történeti áttekintés s hazánkban 1988.: Magyarországi gi Akadémiai HálózatH (a nemzetközi kutatói hálózatokból a szocialista országok ki voltak zárva - szigorú embargó) 1989.: 1989.: EUnet segít (elektronikus levelek közvetk zvetítése) 1990.: 1990.: EARN (European European Academic Research Network) (még g nem igazi Internet elérés, de bekapcsolódás a nemzetközi zi hálózatba) h 1992.: 1992.: Teljes körűk Internet elérés - IIF (hazai akadémiai Internet hálózat h - HUNGARNET)

7 tehát, t, mi is az Internet? Azoknak a számítógép-hálózatoknak zatoknak az átfogó összessége,, amelyek az Internet protokoll (IP) közvetítésével vel egymással összeköttetésben vannak. Az Internet-et et alkotó kisebb vagy nagyobb kiterjedésű hálózatoknak saját, egymást stól l független f üzemeltetőjük van, saját t névveln azonosíthat thatók. Tehát t nem egy cég c g vagy hatóság, hanem a különbk nböző szolgáltat ltatók által működtetett m hálózatok és hálózati szolgáltat ltatások összessége.

8 Legfontosabb szervezetek ISOC (Internet Society) az Internet legfontosabb szervező ereje, IAB (Internet Architecture Board) szabványos nyosítás,címzési rendszer,áll llásfoglalásoksok IETF (Internet Engineering Task Force) önkéntes ntes szakért rtők, javaslatok kidolgozása, rendszeres plenáris ülések, RIPE (Réseau( IP Européen en) Európában adminisztratív és s technikai koordináci ció MTA SZTAKI Magyarországon, gon, helyi Internet regisztráci ció

9 Elérési szintek Off-line (levelezés), On-line: Kapcsolt vonalon: telefonvonal X.25 vonal ISDN Bérelt vonalon: analóg, digitális.

10 Címzési eljárások I. IP számok: ig terjedő számn mnégyesek, a 255 a broadcast,, a 0 a hálózat h címe, c maszkolási si lehetőség g (subnet( subnet). IP számtartom mtartományok: A osztály lyú (pl.: 193), B osztály lyú (pl.: ), C osztály lyú (pl.: ), Egy gép g p (node( node,, vagy host) ) (pl.: ).

11 Címzési eljárások II. Domain gép.szervezet.ország (pl.: anett.korosy.hu), gép.alhálózat.szervezet.ország, (pl.: sol.cc.u-szeged.hu szeged.hu), gép.szervezet.tevékenységi körk (pl.: (Tevékenységi körök: k k: com, net, edu, gov, mil, org).

12 Címzési eljárások III. Domain Name Service (DNS) feladata, követelmények: A domain névből l IP szám m képzk pzése, 24 órás s működés, m secondary üzemeltetés.

13 Megvalósítási si módokm (elektronikus levelezés), TELNET TELNET (terminal( emuláci ció), GOPHER (barangolások a hörcs NEWS NEWS (hírolvas rolvasás és írás), FTP FTP (file( átvitel), rcsög -gel), ARCHIE ARCHIE (keres( keresés s az FTP archívumban), WAIS WAIS (keres( keresés s indexelt adatbázisokban), WWW WWW (World Wide Web, grafikus), LYNX LYNX (Dos( hipertext,, karakteres). IRC (csevegés) s)

14 Elektronikus levelezés s I. ( ) Címzés: DOMAIN: pl.: anett.korosy.hu,, vagy korosy.hu.

15 Elektronikus levelezés s II. ( ) Levélt ltípusok: Egyszerű levél, l, Levelező listák, File küldés s levélben. lben.

16 Elektronikus levelezés s III. ( ) Mit tudnak még m g a levelező programok: válaszadás s (reply( reply), továbbküldés s (forward( forward), címtár r (address( book), levelek átirányítása, automatikus aláí áírás-beszúrás, s, multimédia levelek, visszapattanó levelek kezelése, elektronikus aláí áírás - azonosításra. sra. stb.

17 Levelező programok Pegazus Mail (Ms( Ms-DOS), Pegazus Mail (Windows), Pegazus Mail (Macintosh), Minuet (Ms-DOS), Eudora (Ms-DOS), Eudora (Windows), Winqwt, Pine (Ms-DOS), (UNIX), Ms-Outlook.

18 TELNET Távoli terminál l funkció megvalósítása, sa, Működési elv: a programrendszer szerver komponense a távoli t számítógépen futva várja v és s kiszolgálja lja a különböző operáci ciós rendszerek sajátoss tosságai szerint megírt kliens programoktól a hozzá beérkez rkező igényeket. UserUser ID szüks kséges a belépéshez, HYTELNET telnet-tel elérhet rhető adatbázisok hypertext formátumban Címzés: gépnév.szervezet.ország,

19 TELNET programok Telnet Telnet (UNIX host-on on), Kermit, Kermit, NCSA NCSA Telnet, Minuet, TrumpetTrumpet Telnet (Windows), WintelWintel (Windows), WinqwtWinqwt (Windows), Telnet Telnet putty (Windows).

20 GOPHER Menüvezérelt program szövegek keresésé- re, olvasására, letölt ltésére, file-ok keresésé- re, letölt ltésére. Fa struktúra ra-szerű keresés. s. A A hálózati h kapcsolat rugalmas. Hozzáférés: Nyilvános, Telnet-tel tel hívhath vható, saját t kliens programmal.

21 GOPHER programok GopherGopher (UNIX host-on on), Minuet, WinGopher (Windows).

22 NEWS - hálózati hírek Hatalmas újsághoz hasonlíthat tható,, amelynek több millió olvasója és s elvben ugyanennyi szerzője van - a cikkeket az olvasók írják; A A híreket h az olvasók k számára egy alaposan megszervezett terjesztőhálózat zat kézbesk zbesíti; Két- illetve több t irány nyú informáci ció-csere; csere; A A hírekkel h az alábbi dolgok törtt rténnek: továbbítják olvassák k (hozzász szólnak), szerkesztik, rendszerezik őket.

23 Hírolvasó programok Internet Internet News, PINE PINE (UNIX host-on on), WWW, WWW, Gopher.

24 File transfer protocol (FTP) Cél: file-ok letölt ltése, feltölt ltése függetlenf ggetlenül a computer típust pusától, földrajzi f elhelyez- kedésétől,, az adattárol rolás s módjm djától Címzés: gépnév.szervezet.ország Bejelentkezés: User ID-vel vel, password-el el, Anonymous-ként,, jelszó: cím. File keresés: s: ARCHIE-val val. legjelentősebb archívumok tartalomjegyzékének adatbázisa, a kialakult méretekhez m illő hatékonys konysággal file-keres kereséstst tesz lehetővé

25 FTP programok Ftp (UNIX host-on on), Minuet, WinftpWinftp (Windows), WinqwtWinqwt (Windows).

26 WAIS Wide Area Information Servers 1990: Thinking Machines Corporation Teljes szövegre kiterjedő (full-text)) kereső rendszer; Elosztott kliens/szerver alapú rendszer, melynek a szerver komponense tárolja t a különbk nböző forrásokra előzetesen elkész szített indexállom llományokat (adatbázisokat), amelyeken a keresést st végezhetjv gezhetjük; Az adatbázisok (source( source) ) jelentős s része r ingyenes, egy kisebb része r fizető szolgáltat ltatásként érhető el; Nemcsak segít t a keresett informáci ció megtalálásában ban,, hanem egyúttal a kliens program közreműködésével annak elérését t is biztosítja; tja; A A rendszer része r még m g az indexer,, amely a keresést st megkönny nnyítő indexállom llományt készk szíti.

27 WAIS programok SWAIS SWAIS (UNIX host-on on), GUI (UNIX host-on on), WWW WWW serverekbe integrálva, GopherGopher serverekbe integrálva.

28 World Wide Web Egész világot behálózó informáci ció-kezelő rendszer, amely az Internet-et et médiává tette azáltal, hogy a térben t elosztott multimédia informáci ciókat integrálja; Grafikus felület let alatt működő, m, színesen és s látvl tványosan megjelenő hipertext rendszerű programok; Alkalmas szövegek, képek, k hangok, mozgóképek, stb. átvitelére, kezelésére, megtekintésére; A A szövegekbe utalások építhetők k be; Általában az Ftp-t,, a Gopher-t a Telnet-et et és s az -t t is tartalmazza; HTML nyelven programozható; Elérése egy hypertext olvasó (browser)) segíts tségével.

29 WWW programok Mosaic, Cello, Winweb, Netscape Navigator (Gold( - html szerkesztésre sre is), Communicator MS-Internet Explorer, Opera, Opera, Ms-Frontpage (professzionális html szerkesztő), stb.

30 LYNX A WWW-hez hasonló hypertext működés, azonban karakteres üzemmódban, Nem Nem tartalmaz grafikákat, kat, Gyorsabb, mint a grafikus programok.

31 Hogyan kezdjük? k? (I.) 1. Cél C l kijelölése: csak levelezés s egy vagy több t gépen, on-line kapcsolat kapcsolt vonalon (telefon, X.25, ISDN), on-line kapcsolat bérelt b vonalon szolgáltatások igénybev nybevétel, szolgáltatás s nyújt jtása.

32 Hogyan kezdjük? k? (II.) 2. Lehetőségek felmérése anyagi, földrajzi, szervezeti, 3. Tervezés, 4. Megvalósítás. s.

33 Minimális technikai feltételek telek számítógép (egyedi, vagy hálózat), h (alkalmas konfiguráci ció) modem modem (kábel TV), telefonvonal, szolgáltató (software).

34 SZAKIRODALOM Bigdummy (file) Hundummy (file) Kalauz (file( file) Információs s füzetekf (file is) Tan_ Tan_htxt (file) Online HíradH radó (file) Internet hálózath Navigáció a hálózatonh Információs s füzetekf Folyóiratok Az Internet világa Levelezési listák A A HTML nyelv A A Java nyelv Java script-ek készítésese

35 Kérdések, észrevételek:

Hálózatok, adatvédelem

Hálózatok, adatvédelem Hálózatok, adatvédelem 3. Előadás Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet 2012 Számítógép-hálózat Önálló számítógépek olyan rendszere, amelyben az egyes munkaállomások egymás közt adatcserére képesek

Részletesebben

I N T E R N E T. Írta és szerkesztette: Tóth Csaba, 1997, 1998.

I N T E R N E T. Írta és szerkesztette: Tóth Csaba, 1997, 1998. I N T E R N E T M I N D E N K I N E K Írta és szerkesztette: Tóth Csaba, 1997, 1998. Lektorálta: Majoros Nóra Tipográfia: Tóth Csaba Az elektronikus kiadvány terjedelme 145 A/4 ív - Ingyenes, javított

Részletesebben

Informatika 2. Hálózati ismeretek Dr. h.c. Dr. Szepes, András

Informatika 2. Hálózati ismeretek Dr. h.c. Dr. Szepes, András Informatika 2. Hálózati ismeretek Dr. h.c. Dr. Szepes, András Informatika 2. : Hálózati ismeretek Dr. h.c. Dr. Szepes, András Lektor : Cseri, Tamás Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

Internet történeti áttekintése

Internet történeti áttekintése 1.oldal (20) Internet és szolgáltatásai, böngészés Internet történeti áttekintése Internet: Az Internet egy világméretű hálózat, amely összekapcsolja a világszerte létező helyi hálózatokat. Miért és mikor

Részletesebben

1. Az Internet története, részei

1. Az Internet története, részei 1. Az Internet története, részei Az Internet működése és története A számítógépes hálózatok alapjairól az első modulban már szóltunk. Az Internet és szolgáltatásai azonban napjainkban olyan mértékű számítástechnikai,

Részletesebben

7. Információs hálózati szolgáltatások

7. Információs hálózati szolgáltatások 7. Információs hálózati szolgáltatások 7.1. Kommunikáció az interneten A hálózat feladatai erőforrások megosztása (közös használata) információ csere (levelek, üzenetek küldése) nagyszámítógép távoli elérése

Részletesebben

programokat vagy előzetesen ASCII file formátumra való konvertálást (pl. MIME, UUENCODE) igényel. =>

programokat vagy előzetesen ASCII file formátumra való konvertálást (pl. MIME, UUENCODE) igényel. => [#] * 10BASE2, 10BASE5, 10BASE-T, 100BASE-T * eltérő kábelezési módok Ethernet hálózatokban; az egyes típusok az átviteli sebességben, a hálózati topológiában és a kábel maximális hosszában különböznek

Részletesebben

Számítógépek, számítógép rendszerek

Számítógépek, számítógép rendszerek Számítógépek, számítógép rendszerek 4. A hálózatok, az Internet Dr. Vadász Dénes Miskolc, 2005. február TARTALOM TARTALOM... a 4. Hálózatok, az Internet... 1 4.1 Az Internet története 1 4.1.1. Az ARPANet

Részletesebben

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév INTERNET A hatvanas években katonai megrendelésre hozták létre: ARPAnet @ (ARPA= Advanced Research Agency) A rendszer alapelve: minden gép kapcsolatot teremthet egy másik géppel az összekötő vezetékrendszer

Részletesebben

1. Az Internet története, részei

1. Az Internet története, részei 1. Az Internet története, részei Az Internet működése és története A számítógépes hálózatok alapjairól az első modulban már szóltunk. Az Internet és szolgáltatásai azonban napjainkban olyan mértékű számítástechnikai,

Részletesebben

A DEBRECENI UNIVERSITAS HÁLÓZATAÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

A DEBRECENI UNIVERSITAS HÁLÓZATAÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK A DEBRECENI UNIVERSITAS HÁLÓZATAÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK Dr. Terdik György, Terdik@tigris.klte.hu Kossuth Lajos Tudományegyetem, ISZK The subject of this paper is an introduction of the networking

Részletesebben

Fogalom A számítógép-hálózat független számítógépek valamilyen adatátviteli technológiával összekapcsolt rendszere. Előnyei Erőforrás-megosztás: a hálózatban az erőforrásokat - pl. nyomtatót, adatokat

Részletesebben

Bevezetés az informatikába előadás. Számítógép-hálózat. Vállalati hálózatok (folyt.) Vállalati hálózatok. Bevezetés. Mire használjuk?

Bevezetés az informatikába előadás. Számítógép-hálózat. Vállalati hálózatok (folyt.) Vállalati hálózatok. Bevezetés. Mire használjuk? Bevezetés az informatikába előadás Számítógép-hálózatok Hálózati hardver Hálózati szoftver Internet Bevezetés A XX. század az információ technológiák gyors fejlődésének százada. Egybeolvadnak a távközlési,

Részletesebben

Az internet kialakulása

Az internet kialakulása Az internet kialakulása Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. A mai internet elõdjét a 60-as években az Egyesült Államok hadseregének megbízásából fejlesztették ki, és a fejlesztõ intézmény

Részletesebben

MUNKAANYAG. Márk Csaba Endre. Infokommunikáció jelentősége a szépségipari szakmákban. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Márk Csaba Endre. Infokommunikáció jelentősége a szépségipari szakmákban. A követelménymodul megnevezése: Márk Csaba Endre Infokommunikáció jelentősége a szépségipari szakmákban A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok Számítógépes hálózatok A hálózat definíciója: A hálózat kifejezésen mostantól számítógépes hálózatot értünk, amely nem más, mint egymással kommunikálni képes számítógépek és egyéb informatikai eszközök

Részletesebben

Internet. Elméleti alapismeretek

Internet. Elméleti alapismeretek Internet Elméleti alapismeretek Mi a számítógép-hálózat? Olyan számítógépekből álló rendszer, amelyben független, önmagukban is teljes értékű számítógépek és számítógéprendszerek egymással adatokat, információkat

Részletesebben

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...9 HÁLÓZATI ALAPISMERETEK...9 SZERVEREK, MUNKAÁLLOMÁSOK...9 HÁLÓZATOK MÉRETEI...10 HELYI HÁLÓZATOK...10 VÁROSI HÁLÓZATOK...10

Részletesebben

6. előadás Internet, WWW. Dr. Kallós Gábor

6. előadás Internet, WWW. Dr. Kallós Gábor 6. előadás Internet, WWW Dr. Kallós Gábor 2014 2015 1 Tartalom Internet WWW Általános áttekintés Történelem Szervezés Internetes protokollok TCP/IP http, https E-levelezés Protokollok Keresés az interneten

Részletesebben

A számítógépek között kommunikáció formái

A számítógépek között kommunikáció formái A számítógépes kommunikáció A számítógépes technológia különösen az utóbbi években rohamosan fejlődött, és az univerzális rendeltetésű számítógép az emberek közötti kommunikáció hatékony eszközévé vált.

Részletesebben

Kidolgozott szóbeli tételsor SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS ADATFELDOLGOZÁSI ISMERETEK Pénzügyi és számviteli ügyintéző OKJ szóbeli vizsga

Kidolgozott szóbeli tételsor SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS ADATFELDOLGOZÁSI ISMERETEK Pénzügyi és számviteli ügyintéző OKJ szóbeli vizsga Kidolgozott szóbeli tételsor SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS ADATFELDOLGOZÁSI ISMERETEK Pénzügyi és számviteli ügyintéző OKJ szóbeli vizsga Összeállította: dr. Nyári Tibor nyari@iif.u-szeged.hu 1. tétel: Hol és hogyan

Részletesebben

Bevezetés a hálózati információ szolgáltató rendszer tervezésébe és használatába

Bevezetés a hálózati információ szolgáltató rendszer tervezésébe és használatába dr. Nyári Tibor nyari@iif.u iif.u-szeged.hu szeged.hu World Wide Web Bevezetés a hálózati információ szolgáltató rendszer tervezésébe és használatába World Wide Web GRAFIKUS INTERNET SZOLGÁLTAT LTATÁS,

Részletesebben

Tudományos Diákköri Dolgozat. PLC vezérlése és felügyelete Interneten keresztül

Tudományos Diákköri Dolgozat. PLC vezérlése és felügyelete Interneten keresztül Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Mechatronika, Optika és Műszertechnika Tanszék Tudományos Diákköri Dolgozat PLC vezérlése és felügyelete Interneten keresztül Készítette:

Részletesebben

Tartalom. Mi is az az Internet? Az Internet története. Mi is az az Internet? Az Internet története - előzmények

Tartalom. Mi is az az Internet? Az Internet története. Mi is az az Internet? Az Internet története - előzmények Internet az információs társadalom előfutára és hajtóereje Dr. Bakonyi Péter c. docens Mi is az Internet Az Internet története A TCP/IP protokoll Domain name rendszer Az üzleti Internet Tartalom Az Internet

Részletesebben

Internet az információs társadalom előfutára és hajtóereje Dr. Bakonyi Péter c. docens

Internet az információs társadalom előfutára és hajtóereje Dr. Bakonyi Péter c. docens Internet az információs társadalom előfutára és hajtóereje Dr. Bakonyi Péter c. docens 1/24/2011 Internet 1 Tartalom Mi is az Internet Az Internet története A TCP/IP protokoll Domain name rendszer Az üzleti

Részletesebben

összekapcsolt rendszere.

összekapcsolt rendszere. Hálózatok A számítógép p hálózat h autonóm számítógépek egymással összekapcsolt rendszere. Célja: ~ az erőforrások megosztása ~ üzembiztonság fokozása ~ jobb kihasználtság költségek csökkentése ~ egyszerűbb,

Részletesebben

Az Internet. Az Internet kialakulása. Az internet felépítése. Informatika alapjai-12 Az internet 1/10

Az Internet. Az Internet kialakulása. Az internet felépítése. Informatika alapjai-12 Az internet 1/10 Informatika alapjai-12 Az internet 1/10 Az Internet Az Internet kialakulása Az ötvenes-hatvanas években merült föl az USA-ban egy kevéssé sebezhető számítógéphálózat szükségessége, amelynek egy esetleges

Részletesebben

MUNKAANYAG. Virág Miklós. Hálózat- és Internetkezelés. A követelménymodul megnevezése: Szövegfeldolgozás

MUNKAANYAG. Virág Miklós. Hálózat- és Internetkezelés. A követelménymodul megnevezése: Szövegfeldolgozás Virág Miklós Hálózat- és Internetkezelés A követelménymodul megnevezése: Szövegfeldolgozás A követelménymodul száma: 0971-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-50 HÁLÓZAT ÉS INTERNETKEZELÉS

Részletesebben

Operációs rendszerek Számítógépes hálózatok

Operációs rendszerek Számítógépes hálózatok Operációs rendszerek Számítógépes hálózatok Microsoft Windows Server 2003 és 2008 hálózatok kezelése Készítette: Csatlós István 2011-ben 1 Fő tartalomjegyzék OS alapismeretek: Hálózati alapok: TCP/IP &

Részletesebben

Végel János: Internet és intranet 2011-2012. (Jegyzet az ECDL 7. moduljához)

Végel János: Internet és intranet 2011-2012. (Jegyzet az ECDL 7. moduljához) Végel János: Internet és intranet 2011-2012 (Jegyzet az ECDL 7. moduljához) Jegyzet Internet és intranet 1. oldal 0. BEVEZETÉS, FOGALMAK A tárgy keretében információs hálózatokkal foglalkozunk, nagy hangsúlyt

Részletesebben