A Környezetvédelmi nyilatkozatot újrahasznosított papirra nyomtattuk.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Környezetvédelmi nyilatkozatot újrahasznosított papirra nyomtattuk."

Átírás

1 ...egy ötlettel mindig elobbre jár...egy ötle tel mindig elobbre jár BÜCHL HUNGARIA Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Győr, Csörgőfa sor 8. Tel.: / Fax: / A Környezetvédelmi nyilatkozatot újrahasznosított papirra nyomtattuk. Desing: AdArt Studio Fotó: dr. Alexay Zoltán, Hartai Zoltán, Matusz Károly, Krizsán Csaba, Mózes László, Tárkányi Dániel, archív Környezetvédelmi nyilatkozat 2006

2 Tartalomjegyzék Előszó... 4 A BÜCHL HUNGARIA Kft... 6 Cégtörténet... 6 Tevékenységi körök... 7 A Büchl Hungaria Kft. integrált környezetés minőségirányítási rendszere...10 Szervezeti felépítés...10 A BÜCHL HUNGARIA Kft. környezeti és minőség politikája...12 Környezeti hatások...14 A környezeti tényezők értékelése az egyes munkafolyamatokban...14 Erőforrás felhasználás...16 Levegőtisztaság-védelem...16 Hulladékgazdálkodás...18 Veszélyes hulladékok előkezelése...18 Vegyes csomagolóanyagok előkezelése...20 Szennyvízkibocsátás...22 Talaj- és felszín alatti vizek védelme...22 Zajvédelem...24 Célok és programok...26 Záró gondolatok...34 Hitelesítési információk...34

3 Előszó Visszatekintve az elmúlt évre hazánkban jelentős társadalmi és gazdasági változások történtek. A fejlődés szele számos területet érintett, többek között a honi környezetvédelmet is. Közelítve az Európai Unió környezetvédelmi politikájához, végrehajtva a kívánt jogharmonizációs lépéseket haladtunk előre. A választott, illetve a dolgok súlyát tekintve kötelezőnek is mondható útnak még csak az elején járunk, ettől függetlenül a környezeti elemek állapotának megóvása, javítása nem engedi meg a tétovázást. Az ország környezeti állapotának javítása az egyén, a szervezetek, gazdasági társulások és a szakma közös feladata. Ebbe a munkába kapcsolódott be a BÜCHL HUNGARIA Kft. a 2000-es évben. A szakembergárdát, az alkalmazott technológiát, a bevezetni kívánt módszereket illetően igyekezetünk kialakítani egy olyan arculatot és szolgáltatói palettát, amellyel képesek vagyunk megállni helyünket az ökológia és ökonómia egyensúlyát szem előtt tartva. A vállalat profilja, a termékeink és szolgáltatásaink elkerülhetetlenül hozták magukkal a környezetvédelem által támasztott minőségi igényeknek való megfelelést, így a tevékenységek kvalitatív fejlesztése mellett zászlónkra tűztük a munkatársak környezettudatos munkavégzésének és szemléletének pozitív alakítását, illetve a hasonló eszmék külső nyilvánossággal való megosztását. Jelen környezetvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztatást nyújtson a nyilvánosság és más érdekelt felek számára a szervezet környezeti hatásáról és környezeti teljesítményéről, valamint annak folyamatos javításáról június 12. Gömöry Árpád Ügyvezető igazgató 4 5

4 Tevékenységi körök A BÜCHL HUNGARIA Kft. Cégtörténet Cégünk tulajdonosa a németországi Ingolstadt városában székelő BÜCHL Holding GmbH. A német anyavállalat 1999-ben az Audi Hungaria Motor Kft. felkérésére kidolgozott egy innovatív hulladékgazdálkodási koncepciót. Ezt követően, 2000-ben sikeresen pályázott a koncepció gyakorlati megvalósítására, majd létrehozta a Büchl Hungaria Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.-t. A kezdeti nehézségek ellenére a Büchl Hungaria Kft. dinamikus fejlődésnek indult, és egyre jelentősebb hulladékgazdálkodási szereplővé vált. Az elmúlt évek legfontosabb eseményei, amelyek a cég dinamikus fejlődését jelzik, a következők: 2000 A hulladékgazdálkodási feladatok átvétele az Audi Hungaria Kft. telephelyén 2001 Új telephely kialakítása a Győri Nemzetközi Ipari Parkban 2002 Az ISO és ISO 9001 integrált környezet- és minőség irányítási rendszer bevezetése 2003 Beruházás: Európa egyik legmodernebb emulzió bontó berendezésének felállítása 2005 Az emulzió bontó berendezés tárolókapacitásának bővítése A Büchl Hungaria Kft. által nyújtott szolgáltatások köre úgyszintén bővült, így mára a következő tevékenységi körökkel állunk partnereink rendelkezésére: veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítása - engedély száma: /4/2006 folyékony veszélyes hulladékok előkezelése újrahasznosítás céljából engedély száma: H /2006 ; H /2006 veszélyes hulladékok begyűjtése, engedéllyel rendelkező újrahasznosítónak, ártalmatlanítónak történő átadása engedély száma: 14/544-4/2006 válogatómű üzemeltetése, vegyes csomagolóanyag szakszerű szortírozása engedély száma: H-983-4/2006 speciális, üzemen belüli hulladéklogisztikai rendszer alkalmazása (ELOG rendszer) iratmegsemmisítés, bizalmas dokumentumok zárt rendszerben történő megsemmisítése komplex hulladékgazdálkodási koncepciók tervezése hulladékgazdálkodási szaktanácsadás A fenti tevékenységi köröket részletezve elmondhatjuk, hogy az AUDI Hungaria Motor Kft. területén 2000-ben vezettük be, és azóta is eredményesen üzemeltetjük az ELOG belső szelektív hulladékgyűjtési és logisztikai rendszert. A speciális gyűjtőedényzetre alapozott, számítógépes háttérrel támogatott gyűjtési rendszer tervezésénél fontos szempont volt a szelektív gyűjtés kialakítása, a tisztább termelés megvalósítása, illetve a gyári dolgozók termelő tevékenységgel töltött idejének növelése. Központi telephelyünket a Győri Nemzetközi Ipari Park területén (9027 Győr, Csörgőfa sor 8.) alakítottuk ki. A beruházás eredményeként felépítésre került két, egyenként 1000 m 2 alapterületű csarnok, illetve egy modern irodaépület. 6 7

5 Az 1. üzemcsarnokokban zajlik a vegyes csomagolóanyagok válogatása, az anyagraktározás, a szállításra, újrahasznosításra való előkészítés. Az évi tonna kapacitással rendelkező válogató gépsorunk lehetővé teszi az egyes csomagolóanyag frakciók különválogatását. A tevékenység során műszakonként négy munkatárs válogatja a beérkező hulladékokat a válogató kabinban, valamint egy gépkezelő segíti munkájukat a szállítószalagra történő feladással. A 2. csarnokban zajlik a vállalat másik fő profilja, a víz alapú, olajjal szennyezett folyékony veszélyes hulladékok előkezelése. Telephelyünkön 2003 márciusában helyeztük üzembe bepárló berendezésünket. A fizikai eljárással minden olyan folyékony veszélyes hulladék kezelése megvalósítható, amelyek összetevői különböző forrásponttal rendelkeznek, és a desztillálás során vízre, illetve egyéb frakciókra bonthatók. Jelenleg hűtő- és kenőanyagokat, valamint mosófolyadékokat választunk szét víz és olaj fázisra. A keletkező szennyvíz kémiai paraméterei alapján csatornába bocsátható, a viszszamaradó, alacsony víztartalmú olaj pedig magas fűtőértékének köszönhetően termikus úton hasznosítható. Műszakonként egy munkatárs ellenőrzi a bepárló egységek működését az üzemvezető szakmai irányítása alatt. Figyelemre méltó a veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítását végző szállítmányozási részleg. Járműparkunkat láncos és horgos felépítménnyel felszerelt gépjárművek, saját szivattyúval rendelkező tartányjárművek, nyerges vontatók és az ezekhez tartozó félpótkocsik, valamint puttonyos hulladékgyűjtő tehergépkocsi alkotják. Ez utóbbit 2003-ban állítottuk szolgálatba a kisebb, 1-3 m 3 partnereinknél kihelyezett gyűjtőedények helyszíni ürítésére. A veszélyes hulladékok szállítása során a környezetszenynyezés bekövetkezésének valószínűsége nagyobb, ezért fokozott figyelmet fordítunk a járműszemélyzet képzésére. Az ADR szabályainak megfelelően oktatjuk járművezetőinket, és minden feltételt biztosítunk a biztonságos szállításhoz bonyolításához szükséges ismeretanyag elsajátításához. A részleg munkaszervezését, a szállítások ütemezését, valamint az eszközök megfelelő műszaki állapotának fenntartását a szállításvezető látja el. Az ADR előírásainak maradéktalan betartása érdekében a cég veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóval rendelkezik. 8 9

6 A Büchl Hungaria Kft. szervezeti struktúráját a következő ábra szemlélteti: A Büchl Hungaria Kft. integrált környezetés minőségirányítási rendszere Vállalatunk fő profiljából adódóan, tevékenységeink lehetséges környezeti hatásai nem elhanyagolhatóak. Szolgáltatásunk teljes spektruma a hulladékgazdálkodással kapcsolatos, így tevékenységünk minőségi színvonala egyben környezeti teljesítményünket is meghatározza. Ugyanez fordítva is igaz, környezeti teljesítményünk változása minőségi következményekkel jár. Ebből a felismerésből vállaltunknál októberében a minőség és környezettudatosság jeleként bevezetésre került az ISO 9001:2001 és az ISO 14001:1997 szerinti minőség- és környezetirányítási rendszer. Az auditálást az SGS Hungária Kft. végezte. A folyamatos fejlesztésnek és a kedvező jogszabályi háttérnek köszönhetően átalakítottuk a fenti menedzsmentrendszert, az EMAS rendelet előírásainak való megfelelés reményében. A BÜCHL HUNGARIA Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. arra törekszik, hogy a mindenkori jogi előírásokat betartva, a gazdasági és technikai fejlődést követve megfeleljen szolgáltatásait igénybe vevő partnerei elvárásainak, speciális igényeinek. Szervezeti felépítés Amint az ábrából kitűnik, a tevékenységi körök egyértelműen körülhatároltak, a felelősségi körök meghatározottak. A vállalat élén az ügyvezető igazgató áll. Az egyes tevékenységi körök szerint jól elkülönülő szervezeti egységek élén megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakemberek látják el az irányítási feladatokat. Úgy az ügyvezető igazgató, mint az egyes egységek vezetőinek munkáját magas színvonalú szakmai felkészültséggel rendelkező munkatársak segítik. A cég alkalmazottainak száma a évben 106 fő. A dolgozói létszám alakulását az év során az alábbi ábra mutatja:

7 A BÜCHL HUNGARIA Kft. környezeti és minőség politikája Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.-ként fontosnak tartjuk tevékenységünk szervezésénél, feladataink végrehajtásánál, a munkánk során adódó problémák megoldása esetén a környezetvédelemmel kapcsolatos preventív intézkedések, jogi előírások, környezetközpontú szemlélet előtérbe helyezését. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetünk partnereink igényeinek, valamint szolgáltatásaink minőségének magas szinten tartására. Elkötelezettségünket bizonyítva és munkánkat segítve bevezettük és fenntartjuk az MSZ EN ISO 14001:2005 illetve az Európai Unió 761/2001/EK (EMAS) rendelete, és az MSZ EN ISO 9001:2001 szerinti Környezetközpontú és Minőségirányítási Rendszert, melynek keretében a következő kritériumokat, célokat, feladatokat határozzuk meg: Tevékenységünk során mindig szem előtt tartjuk a környezetvédelem általános alapelveit, követjük a fenntartható fejlődés által megkövetelt utat Betartjuk a mindenkor érvényes jogszabályok és egyéb követelmények előírásait; kötelességeinket, és jogainkat megfelelőképpen érvényesítjük Munkánkhoz igyekszünk olyan eszközöket, tárgyi és szellemi javakat felhasználni, amelyek az adott időben elérhető legmagasabb színvonalat képviselik, megfelelve ezzel a folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettségünknek Munkatársaink számára az oktatások keretén belül biztosítjuk a fent említett technika használatának elsajátítását, a kapcsolódó környezetvédelmi irányelvek, szemléletek megismerését, valamint a minőségi szolgáltatás nyújtásának alapjait A minőségirányítási rendszer eredményességének állandó fejlesztése a hibák okainak feltárása és intézkedés az okok megszüntetésére, valamint megelőzésére Hulladékgazdálkodási koncepciók kialakításánál törekedünk az ökológiaiökonómia egyensúly megfelelő kialakítására, a környezeti terhelés csökkentésére, az újrahasznosítási, újrahasználati ráta növelésére, a lehető legjobban illeszkedő technikai módszerek alkalmazására A hulladékkezelés során megfelelő védelmi rendszerek bevezetését hajtjuk végre, amelyek a talaj, felszín alatti és felszín feletti vizek védelmét célozzák Veszélyes hulladékok és anyagok használatához, tárolásához - gyűjtéséhez, szállításához kapcsolódó munkafolyamataink során maximálisan betartjuk a környezetvédelemre, a munkavédelemre és a közlekedésre vonatkozó előírásokat Fentieket kiegészítve biztosítjuk a megrendelők megelégedettségét a szerződésben rögzített igényeken túl is Partnereink kiválasztásánál figyelembe vesszük, adott esetben döntőnek tartjuk a környezetvédelemhez fűződő intézkedéseiket, környezetvédelmi menedzsmentjük megfelelő kialakítását és működését, a környezeti terhelés csökkentésére irányuló tevékenységük mikéntjét Mindenkor törekedünk a megfelelő kapcsolatok kialakítására és ápolására a zökkenőmentes szolgáltatás érdekében Gömöry Árpád Ügyvezető igazgató BÜCHL HUNGARIA Kft. A fent felsorolt pontok betartása, frissítése érdekében folyamatos ellenőrzést végzünk. A kapcsolódó technikai, jogi és egyéb szabályozási változásoknak megfelelően módosításokat hajtunk végre. Mindezek során törekszünk megfelelő viszonyt kialakítani, és fenntartani a lakossággal, közigazgatási és ellenőrző szervezetekkel

8 Környezeti hatások A környezeti tényezők értékelése az egyes munkafolyamatokban A Tevékenységi körök címszó alatt felsorolt tevékenységeink változó mértékben ugyan, de hatással lehetnek a környezeti elemekre. Ebből a szempontból kiemelt jelentőségű a szállítás, amely lehet külső (üzemen kívüli) vagy belső (üzemen belüli). A szállítások során különösen a veszélyes hulladékok jelenthetnek környezeti kockázatot a talajra és vízre. Fontos tevékenységi kör az emulzióbontás, amelynek során nagy mennyiségű veszélyes folyékony hulladék előkezelése történik, potenciális veszélyt jelentve a talajra és vízre. A nem veszélyes, vegyes csomagolóanyagok szakszerű előkezelése sokkal kisebb környezeti kockázattal jár. Az integrált környezet- és minőségirányítási rendszerünk keretében Leopold-matrix alkalmazásával azonosítottuk a fenti tevékenységekhez tartozó azon környezeti tényezőket, amelyek befolyásolhatják a környezeti elemek állapotát. Az elemzéshez használt táblázatot a Minőség- és Környezetvédelmi Kézikönyv melléklete tartalmazza. A vizsgálat a tényezők lehetséges hatásainak előfordulási valószínűségét, a bekövetkező kedvezőtlen esemény észlelhetőségét és az esetleges hatás mértékét veszi figyelembe. Ezek ismeretében az egyes tényezők környezeti hatásainak kockázatát szorzószámok segítségével számszerűsítjük, súlyozva összesítjük és rangsoroljuk. Megállapításra kerül az a pontérték, amely fölött a környezeti tényezőinket szignifikánsnak tekintjük. A szignifikáns környezeti kockázatot mutató tényezők lehetséges hatásának csökkentésére környezetvédelmi célokat fogalmazunk meg, amely célok elérésére programokat dolgozunk ki. Ezek ismertetése a nyilatkozat Célok és programok című fejezetében történik. A szállítási tevékenység a füstgázkibocsátáson, illetve a karbantartások melléktermékeivel, mint közvetlen kibocsátó, másrészt, mint közvetett veszélyforrás kerül a környezet szempontjából fontos munkafolyamatok között felsorolásra. A technikai színvonal a jogszabályoknak megfelelően igazodik a hazai előírásokhoz. Az üzemanyag-felhasználást a helyes használati mód és az útvonaltervezés módszereivel optimalizáljuk. A bepárláshoz kötődően egyszerre nagy mennyiségben a telephelyen előforduló és feldolgozásra váró folyékony veszélyes hulladék, valamint a gépek, berendezések hűtő- és kenőanyagai a talaj és ezzel együtt a talajvíz fokozott védelmét irányozzák elő. Üzemszerű működés mellett is történik szenynyezőanyag kibocsátás, egyrészt a csatornahálózatba szennyvízként, másrészt a melléktermékként keletkező fáradt olaj ártalmatlanításra történő elszállításával. A kibocsátott szennyvíz kémiai paramétereinek értéke az érvényes jogszabályban meghatározott határérték alatt található. A csomagolóanyagok válogatása, a beérkező vegyes hulladék kevésbé veszélyes tulajdonságainak köszönhetően kisebb környezeti kockázatot rejt magában. Ettől függetlenül hangsúlyosan kezeljük az átvételkor történő ellenőrzést, valamint ugyanígy az előkészített, szortírozott hulladékok minősítését. A folyamat során keletkező hulladékok egy része deponálásra kerül, nagyobb részük azonban hasznosítható alapanyagként hagyja el a telephelyet.

9 Erőforrás felhasználás Az egyes technológiák elemeként alkalmazott gépek, berendezések üzemeltetéséből fakadóan elkerülhetetlenül energiafelhasználással kell számolnunk. A vákuumbepárló egységek energiaigénye a folyékony hulladékok melegítéséből adódik. A és a évek erőforrás felhasználását a következő táblázat foglalja össze: Hónap Víz (m 3 ) Csatorna (m 3 ) Gáz (m 3 ) Villany (kwh) január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Megjegyzés: A táblázatban szereplő csatornába bocsátott szennyvíz mennyiség a szociális felhasználásból származó szennyvíz mennyiséget nem tartalmazza, az megegyezik a táblázatban szereplő felhasznált víz mennyiségével. Levegőtisztaság-védelem A levegőt, mint környezeti elemet jelentősen terhelő tényezőt nem azonosítottunk. A jelenleg alkalmazott technológiák nem rendelkeznek bejelentés köteles légszennyező kibocsátással, sem pont-, sem diffúz forrást illetően. A fűtés és a melegvíz előállítás központi egysége egy gázkazán, amely környezetjogilag nem tartozik a szabályozott esetek köréhez, hiszen teljesítménye 110 kw. Jelentős szállítási kapacitással rendelkezünk, amely magában foglal 17 db tehergépjárművet és 6 db pótkocsit. Szállítóeszközeinket műszaki és környezetvédelmi szempontból egyaránt rendszeres felülvizsgálatnak vetjük alá, ez utóbbi szempontból elsősorban a füstgáz-kibocsátást illetően. A vizsgálatok eredményességét igazoló zöldkártyákról nyilvántartást vezetünk, érvényességük lejárat előtti megújítása a szállításvezető feladata.

10 Hulladékgazdálkodás Veszélyes hulladékok előkezelése 2003-ban vettük át és helyeztük üzembe a magas technológiai színvonalat képviselő, három, egyenként is teljes értékű egységet magába foglaló, folyékony veszélyes hulladék bepárló berendezésünket. Az engedélyek alapján átvehető anyagmennyiség évi tonna, amely több mint 50 fajta, különböző hulladékfrakció között oszlik meg. Az alábbi ábra a 2006-ban átvett folyékony veszélyes hulladékok és az előkezelés során keletkező kimenő anyagok mennyiségi alakulását mutatja, kg-ban kifejezve. A évben névleges kapacitásunkat 50%-ban sikerült kihasználnunk Az átvett veszélyes hulladékok, valamint a kibocsátott fáradt olaj és szennyvíz mennyisége 2006-ban Fáradt olaj Szennyvíz Átvett veszélyes hulladék A beérkező hulladékok 100%-a veszélyes hulladéknak, ezzel együtt a környezetre fokozottan veszélyes anyagnak számít. A következő diagram anyagfajtánkként mutatja a 2006-ban beszállított folyékony veszélyes hulladékok mennyiségét, százalékos megoszlásban ban átvett folyékony veszélyes hulladékok aránya 3,01% 3,26% 2,36% 2,30% 6,29% 23,99% 58,79% Emulzió Mosólúg Szenny. Talajvíz Olajos víz Festékes víz Glikol Egyéb Az üzembe helyezett berendezésnek köszönhetően a beszállított veszélyes hulladék több mint 90%-a csatornába bocsátható szennyvízként távozik a rendszerből. A technológia alkalmazása során a hulladékból kinyerjük a veszélyes összetevőt, amely magas fűtőértékéből adódóan energetikai (termikus) hasznosításra kerül. A következő ábra a évben előkezelt veszélyes folyékony hulladékok kimenő anyagainak százalékos megoszlását mutatja. A folyékony veszélyes hulladékok kezeléséből származó kibocsátások aránya ,01% Tisztított víz 92,99% Fáradt olaj 18 19

11 Vegyes csomagolóanyagok előkezelése A szortírozásra átvett hulladékok mennyisége 2006-ban (kg) A csomagolóanyagok előkészítése hasonlóan jó körülmények között zajlott az elmúlt évben. A beszállító partnerek köre tovább bővült az előző évekhez képest. A fő tömeget továbbra is a csomagolásból származó kartonpapír frakció adta Mûanyag hulladék Papir hulladék Vegyes csomagolóanyag A bálázó-prés cseréjének köszönhetően jelentősebb műszaki hibával, illetve az ebből fakadó kieséssel és feldolgozási problémákkal nem kellett számolnunk. Az átvett és feldolgozott hulladékok mennyiségét, illetve a keletkező termékeket a következő grafikonok mutatják. A szortírozó berendezés végtermékeinek mennyisége 2006-ban (kg) Kommunális hulladék Mûanyag hulladék Fa hulladék Papir hulladék 2006-ban tovább bővítettük hulladékhasznosító partnereink számát, biztosítva ezzel a szolgáltatásainkat igénybevevő megbízóinknak hulladékaik egyre korszerűbb kezelését és hasznosítását. A másod nyersanyagként felhasználható hulladékokat engedéllyel rendelkező átvevőkhöz szállítottuk. A szortírozásra átvett hulladékok %-os aránya 2006-ban Papír hulladék 28,74% Műanyag hulladék 9,22% Vegyes csomagolóanyag 62,04% Műanyag hulladék Vegyes csomagolóanyag Papír hulladék A szortírozó A berendezés végtermékeinek %-os %-os aránya aránya 2006-ban Kommunális hulladék 10,04% Műanyag hulladék 11,91% Fa hulladék 26,18% Papír hulladék 51,87% Fa hulladék Papír hulladék Kommunális hulladék Műanyag hulladék 20 21

12 Szennyvízkibocsátás A jogszabályi követelményeknek megfelelve, a kimenő és a csatornahálózatba távozó szennyvíz minőségi, fizikai, kémiai, biológiai paramétereit önellenőrzési terv alapján rendszeresen vizsgáljuk, vizsgáltatjuk ban több mint 40 alkalommal vettek mintát és végezték el a méréseket a labor munkatársai. A csatornára bocsátási engedélyezési, valamint vízjogi engedélyezési eljárás folyamatban van a Pannon-Víz Zrt.-nél. Az illetékes Környezetvédelmi Hatóság technológiánkat előkezelésnek minősítette, és H /2006-os határozatában tevékenységünket engedélyezte. Az engedélyben előírtaknak megfelelően az emulzióbontó berendezésre a vízjogi engedélyt megkértük az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségnél, az eljárás szintén folyamatban van. A vizsgált paraméterek az önellenőrzési tervünkben foglalt mérési mátrix alapján kerülnek heti, havi és negyedéves mérésre. Az illetékes hatóságnak a mérési jegyzőkönyveket megküldtük, eleget téve ezáltal ez irányú jogszabályi kötelezettségünknek. Az alábbi ábra a jogszabályokban meghatározott határértékeket és a évben mért legalacsonyabb és legmagasabb értékeket mutatja. Talaj- és felszín alatti vizek védelme A folyékony veszélyes hulladék előkezelésnek köszönhetően, a telephelyen nagy mennyiségben kerülnek tárolásra olyan anyagok, amelyek potenciálisan veszélyt jelentenek a talajra, illetve a felszín alatti vizekre. A 21/1999. (VII.22.) KHVM-KöM együttes rendelet szabályozza a vészhelyzeti terv elkészítésének feltételeit, amely kitér a tervek tartalmára, elkészítésére, elhelyezésére, karbantartására, felülvizsgálatára és módosítására. A fenti előírásoknak megfelelően felkészültünk az esetleges vészhelyzetre. Elkészült a technológiára vonatkozó Üzemi Vízminőségi Kárelhárítási Terv, amelyet az illetékes vízügyi hatóság jóváhagyott. Ebben a dokumentumban szabályozzuk a vészhelyzet esetén történő reagálás körülményeit és feltételeit. Eddigi tevékenységünk során havária eseményre nem került sor. Különös figyelmet fordítunk az oktatások során arra is, hogy a havária közeli események is feljegyzésre kerüljenek, a rejtett veszélyek felderítése és megelőzése érdekében Paraméter Határérték (mg/l) Maximum érték Minimum érték Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI) ph 10>x>6,5 9,12 6,75 SZOE (állati, növényi) 50 11,7 <1 N(NH 3 -NH 4 ) ,8 0,9

13 Zajvédelem Tevékenységünket illetően többször végeztettünk zajmérést környezeti, illetve munkahelyi zaj mérésére. Külön vizsgáltattuk az Audi Hungaria Motor Kft. területén használt hulladék tároló-szállító eszközeink zajkibocsátását, amelyet a NG 315/01 zajmérési jegyzőkönyv tartalmaz. Munkahelyi zajvizsgálatot végeztettünk a szortírozó csarnokban (jegyzőkönyv száma: MZ352/01), valamint az emulzióbontó területén (jegyzőkönyv szám: /06). A telephely határain mért környezeti zaj vizsgálatát a /05 rögzíti. Az eredmények azt bizonyítják, hogy a vonatkozó határértékeket az általunk üzemeltetett gépek, berendezések okozta zajhatás nem lépi túl, mind a négy jegyzőkönyv vizsgálati eredménye megállapítja, hogy a hangnyomásszint a vonatkozó előírásoknak megfelel. Környezeti zaj vizsgálata Helyszín A telephely északi telekhatárának felezőpontján A telephely keleti telekhatárának felezőpontján A telephely déli telekhatárának felezőpontján A telephely nyugati telekhatárának felezőpontján Mért érték (db) Időpont 65, , , , Munkahelyi zaj vizsgálata Helyszín A telephely emulzióbontó csarnokában A telephely hulladékfeldolgozó csarnokában Mért érték (db) Időpont Telephelyen történő targoncakezelés A telephely műszakvezetőjének munkaköre

14 Célok és programok Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve, hulladékgazdálkodási tervben dolgoztuk ki és rögzítettük azokat a célokat, programokat, melyeket irányadónak tekintünk környezeti tevékenységünk fejlesztésére. Az elérhető legmagasabb színvonalú technológiák alkalmazása mellett kutatjuk azokat a további útvonalakat, melyek lehetővé teszik a hulladékok anyagában ill. egyéb úton történő újrahasznosítását. Az átvevők kiválasztásánál fontosnak tartjuk a megbízhatóságot, a működéshez és a tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek meglétét, illetve a megfelelő minőségi színvonal biztosítását. Partnereinknél is törekszünk a hulladék keletkezési helyén történő szelektív gyűjtésre, mind a veszélyes, mind a nem veszélyes anyagok esetén. Az újrahasznosítás előnyben részesítését, a deponálás mellőzését tartjuk szem előtt. Válogató berendezésünk optimalizálásával, valamint újabb átvevők felkutatásával lehetővé vált a deponálásra került hulladékmennyiség redukálása. A BÜCHL HUNGARIA Kft. hulladékgazdálkodási tervében kiemelt fontosságúnak tartja a környezeti nevelést. A Kommunális Szolgáltatóval közösen szervezett környezetvédelmi kirándulások alkalmával a győri általános iskolák csoportjai számára népszerűsítjük a szelektív hulladékgyűjtést és környezettudatos magatartást. A környezetirányítási rendszerünkben a következő célokat és programokat határoztuk meg a 2006-os évre: 26 27

15 Ssz. Cél/Előirányzat Intézkedés/ Program Erőforrásigény Határidő Megavlósulás igazolása Ipari Park, Központi telephely 1. Papírfelhasználás csökkentése / Hagyományos papír Újrahasznosított helyett újrahasznosított papír beszerzése papír alkalmazása az irodai tevékenységben: 0%-ról 80%-ra 2. Elektronikai eszköz + veszélyes anyag felhasználás csökkentése / Hagyományos toner helyett újratölthető toner használata a nyomtatókban: 0%-ról 80%-ra 3. Hulladékszelektálás fejlesztése / A szortírozást követően kommunális hulladékként megjelenő pántolószalag lerakás helyetti újrahasznosítása 0%-ról 60%-ra Újrahasznosított toner beszerzése Hasznosító partner felkutatása 4. Fokozni az érdekeltek környezeti tájékoztatását / Környezetvédelmi Környezeti kirándulásba bevont nevelés általános iskolák számának 20-ról 30-ra történő növelése Nincs többlet erőforrásigény Nincs többlet erőforrásigény Segédmunkás alkalmazása a válogató csarnokban HUF/ alkalom autóbuszbérlés Audi Hungaria Motor Kft. - BÜCHL területek 5. Audi Hungaria Motor Kft. területén a szelektíven gyűjtött hulladékok számát a PET palack frakcióval növelni 6. Audi Hungaria Motor Kft. területén a szelektíven gyűjtött hulladékok számát az üveg frakcióval növelni 21 db speciális hulladéktároló edény megvásárlása a PET palackok és üveg hulladék gyűjtésére Újrahasznosított irodai papír használata Újrahasznosított tonerek használata Segédmunkás alkalmazva A látogatások dokumentáltak Gyűjtőedények kihelyezve

16 Az Audi Hungaria Motor Kft.-t érintő környezeti céljainkat és programjainkat harmonizáltuk az Audi Hungaria Motor Kft. környezeti céljaival, programjaival. Az imént bemutatott nyolc környezeti cél, illetve a hozzájuk rendelt cselekvési programok mindegyike maradék nélkül megvalósult. A vezetőség elkötelezettségéhez híven biztosította a megfelelő eszközöket, valamint a munkatársak is aktívan hozzájárultak az elért eredményhez. Az újrahasznosítási útvonalak feltérképezése után a műanyag pántoló-szalagok újrahasznosítását a 2006-os évben a következő átvevő partnerekkel valósítottuk meg: Pántolószalag hasznosítása Átvevő Hulladék megnevezése Tömeg (kg) Gerab Kft. Műanyag pántolószalag 2340 Éltex Kft. Műanyag pántolószalag 5340 Kvalitás Kft. Műanyag pántolószalag 3860 Az oktatások és a személyzeti fejlesztések területén is tudtunk előremutató lépéseket tenni. Az eszközöket illetően új oktatási segédleteket és elektronikai kisegítőket szereztünk be. Az oktatások témakörét bővítettük, a dolgozók figyelmét színes előadásokkal igyekeztünk megragadni. A járművezetők közül többen tettek első, illetve bővítő, kiegészítő az ADR hatálya alá tartózó szállításokhoz. A 2007-es évre vonatkozó fontosabb célokat és az ezek megvalósítását elősegítő tervezett intézkedéseket a következő táblázat tartalmazza: Ssz. Cél/Előirányzat Intézkedés/Program Ipari Park, Központi telephely 1. A szortírozó üzemből származó lerakandó hulladék mennyiségének csökkentése a évi mennyiség 10%-ával A szortírozás során eddig lerakásra szánt hulladékok megfelelő fűtőértékű összetevőjének szelektálása, majd energetikai hasznosítás célú előkezelése aprítással 2. A szállítási tevékenység környezeti hatásának csökkentése érdekében monitoring rendszer kiépítése Adatgyűjtés a mutatószámokhoz 30 31

17 Audi Hungaria Motor Kft. - BÜCHL területek 3. Keletkező veszélyes hulladék csökkentése: Audi Hungaria Motor Kft.-ben használt olajfelitató anyag (Absolyt) felhasználásának csökkentése 4. Hulladékszállítás környezeti hatásainak csökkentése: Audi Hungaria Motor Kft.-től származó veszélyes hulladék (köszörű iszap) szállítási távolságának csökkentése kb. 600 kmrel szállításonként 5. Veszélyes hulladék jobb hasznosítása: Audi Hungaria Motor Kft.-től származó veszélyes hulladék (köszörű iszap) előkezelése brikettálással 6. Keletkező hulladék jobb hasznosítása: Audi Hungaria Motor Kft.-től származó olajjal szennyezett üzemi hulladékok előkezelése termikus hasznosítás céljából Anyagfelhasználás okainak feltárása, kiértékelése, számszerűsíthető cél kitűzése Brikettáló berendezés felállítása, köszörű iszapok brikettálása sajtolással A hulladék megfelelő méretű szemcsére történő aprítása, majd termikus hasznosítása A 2008-as évre vonatkozó fontosabb célokat és az ezek megvalósítását elősegítő programokat a következő táblázat foglalja össze: Ssz. Cél/Előirányzat Intézkedés/Program Ipari Park, Központi telephely 1. Hulladékszállítás környezeti hatásainak csökkentése / Csomagolóanyagos préskonténerek átlagos szállítási tömegének évi 5%-os növelése Préstartály fogadógaratba fogak beépítése a tömörített hulladék visszaáramlásának megakadályozása érdekében; oktatás. 2. A Büchl Hungaria Kft. környezeti teljesítményét jellemző mérőszámok biztosabb, szervezettebb Koncepció felállítása, szakcégek bevonása, figyelemmel kísérése / Számítógépes ajánlatok kérése adatfeldolgozási rendszer javítása, adatbázist kezelő rendszer kiépítése 3. Környezetvédelmi szolgáltatás új telephelyen; Hídmérleg telepítése, iroda kialakítása EMAS megfelelőség kialakítása A 2009-es évre vonatkozó fontosabb célokat és az ezek megvalósítását elősegítő programokat a következő táblázat tartalmazza: Ssz. Cél/Előirányzat Intézkedés/Program Ipari Park, Központi telephely 1. A válogatott papír mennyiségének évi 5%-os növelése Új partnerek bevonása a szelektív gyűjtésbe 3. SZE egyetemmel és egyéb iskolákkal való Aktív részvétel a környezetvédelmi oktatásban együttműködés bővítése, gyakornokok bevonása 32 33

18 Záró gondolatok Jelen Környezetvédelmi Nyilatkozattal kívánjuk a 761/2001/EK rendelet követelményei szerint a nyilvánosság elé tárni a BÜCHL HUNGARIA Kft. környezetvédelmi teljesítményét mutató adatokat, tényeket, környezeti tényezőket és hatásokat, valamint a fontosabb törekvéseket. A Környezetvédelmi nyilatkozatban foglaltakra vonatkozó bővebb információkért a következő személyek állnak rendelkezésre: Gömöry Árpád Ügyvezető igazgató BÜCHL HUNGARIA Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Győr, Csörgőfa sor 8. Tel.: 96/ Fax: 96/ mailto: Tormás Petra KIR-MIR felelős BÜCHL HUNGARIA Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Győr, Csörgőfa sor 8. Tel.: 96/ Fax: 96/ mailto: Horváth László Üzemvezető, Környezetvédelmi megbízott Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó BÜCHL HUNGARIA Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Győr, Csörgőfa sor 8. Tel.: 96/ Fax: 96/ mailto: Kovács Dénes Logisztikai ügyintéző BÜCHL HUNGARIA Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Győr, Csörgőfa sor 8. Tel.: 20/ Fax: 96/ mailto: A nyilatkozatot készítették: Horváth László Kovács Dénes Tormás Petra A nyilatkozatot hitelesítette: Bodroghelyi Csaba A hitelesítő akkreditálási okiratszáma: HU-V-0002 A hitelesítés dátuma: június

Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés...

Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés... Környezetvédelmi nyilatkozat BÜCHL HUNGARIA Kft. 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés...8

Részletesebben

Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer

Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer Egyszerűsített környezetvédelmi nyilatkozat BÜCHL HUNGARIA Kft. 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Köszöntő... 3 BÜCHL HUNGARIA Kft. meghatározó dátumai...

Részletesebben

Környezetvédelmi nyilatkozat

Környezetvédelmi nyilatkozat Környezetvédelmi nyilatkozat 2012 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3.o. 1.1 Általános adatok... 4.o. 1.2 A Kádár Környezetvédelmi Kft. bemutatása... 5.o. 1.3 A tevékenység bemutatása... 7.o. 2. Környezetközpontú

Részletesebben

GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2011

GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2011 GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 211 KÉSZÍTETTE: Vargáné Matláry Eleonóra KIR vezető 212.január 1 1. A Győri Hulladékégető Kft. minőség és Környezetpolitikája. A GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT.

Részletesebben

Környezetvédelemi Kézikönyv

Környezetvédelemi Kézikönyv AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. Környezetvédelemi Kézikönyv TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 6 1. KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER 7 1.1. Alapelvek 7 1.2. Szabványügyi vonatkozások 7 1.3. A rendszer elemei 7 1.3.1. Környezetvédelmi

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2011. ÉV DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2011. ÉV Készítette: Istvándi-Feil Nóra okl. környezetmérnök Ellenőrizte: Schubert József

Részletesebben

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. 2014-2015. BEVEZETŐ... 4 A TERV CÉLJA ÉS ALAPVETŐ KERETEI... 4 A FENNTARTHATÓSÁGI TERV HATÁLYA... 5 IDŐBELI... 5 TÁRGYI... 5 SZEMÉLYI... 5 KÜLDETÉSÜNK

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2008. ÉV KÉSZÍTETTE: MENDER KRISZTINA OKL.

DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2008. ÉV KÉSZÍTETTE: MENDER KRISZTINA OKL. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2008. ÉV KÉSZÍTETTE: MENDER KRISZTINA OKL. KÖRNYEZETKUTATÓ PÉCS, 2009. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖRNYEZETI JELENTÉS... 3 II.

Részletesebben

Frissített Környezeti Nyilatkozat 2012. Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.

Frissített Környezeti Nyilatkozat 2012. Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Frissített Környezeti Nyilatkozat 2012 Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Tartalom Elõszó 3 Helyszín, Kecskemét 4 Környezeti Politika 14 Környezetmenedzsment rendszerünk 17 Hatásunk a környezetre

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Környezetvédelmi vezetõ, elérhetõsége: Leveles Beáta 06-1-278-3812 beata.leveles@atel-csepel.hu

Tartalomjegyzék. Környezetvédelmi vezetõ, elérhetõsége: Leveles Beáta 06-1-278-3812 beata.leveles@atel-csepel.hu Környezetvédelmi jelentés 2004 Tartalomjegyzék VEZETÕSÉGI LEVÉL 3 NYILATKOZAT A KÖRNYEZETPOLITIKAI IRÁNYELVEKRÕL 4 A CSEPELI VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 5 Vállalat elérhetõsége, szervezet 5 A Csepel II

Részletesebben

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12.

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Tartalom: 1 Általános információk... 3 1.1 A szervezet főbb

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2004. ÉVRŐL

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2004. ÉVRŐL Paksi Atomerőmű Részvénytársaság KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2004. ÉVRŐL Paks, 2005. A Paksi Atomerőmű Részvénytársaság környezetvédelmi jelentése 2004 évről 2 A környezetvédelmi jelentés összeállításában

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

Fenntarthatósági jelentés Samsonite Hungária Bőrönd Kft. Fenntarthatósági jelentés Samsonite Hungária Bőrönd Kft. 2010. IGAZGATÓI LEVÉL... 4 BEVEZETŐ... 6 A JELENTÉS CÉLJA ÉS ALAPVETŐ KERETEI... 6 A JELENTÉS HATÁLYA... 6 AZ ÉRINTETTEK BEVONÁSA... 7 KÜLDETÉSÜNK

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT:: A CSONGRÁDII KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZZÁSÁBÓLL

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet Minőségirányítási fejlesztések a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központban Keresztény Natália 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. KÖRNYEZETVÉDELEM, BIZTONSÁG, EGÉSZSÉGVÉDELEM

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. KÖRNYEZETVÉDELEM, BIZTONSÁG, EGÉSZSÉGVÉDELEM Tiszai Vegyi Kombinát Rt. KÖRNYEZETVÉDELEM, BIZTONSÁG, EGÉSZSÉGVÉDELEM 2001 TVK KÖRNYEZETVÉDELEM, BIZTONSÁG, EGÉSZSÉGVÉDELEM 2001 1 2 TVK KÖRNYEZETVÉDELEM, BIZTONSÁG, EGÉSZSÉGVÉDELEM 2001 Tartalom Vezérigazgatói

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. EGÉSZSÉGVÉDELEM, BIZTONSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. EGÉSZSÉGVÉDELEM, BIZTONSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM Tiszai Vegyi Kombinát Rt. EGÉSZSÉGVÉDELEM, BIZTONSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM 2002 Tiszai Vegyi Kombinát Rt. EGÉSZSÉGVÉDELEM, BIZTONSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM 2002 TARTALOM VEZÉRIGAZGATÓI LEVÉL EBK ALAPELVEK ÉS

Részletesebben

Audi A haladás technikája

Audi A haladás technikája 6 Audi A haladás technikája 9027 Gyôr, Kardán u. 1. Vagdalt László, környezetvédelmi megbízott (96) 668-227 (96) 668-266 laszlo.vagdalt@audi.hu Alapítás éve: 1993 Alkalmazottak száma: 4863 Nettó árbevétel

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 EGYEZTETÉSI ANYAG 2004. december 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: a Kis-Rábamenti Önkormányzatok

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton...

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton... FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Tovább az úton... n TVK RT. 2004 Tisztelt Partnereink! Az elmúlt néhány évben olvasható Környezetvédelmi Jelentésünket szélesebb körre kiterjeszt ve tavaly tettük közzé első,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉRŐL. az érintett közigazgatási és társadalmi szervek véleményének kiegészítésével

BESZÁMOLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉRŐL. az érintett közigazgatási és társadalmi szervek véleményének kiegészítésével BESZÁMOLÓ HELYI GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉRŐL az érintett közigazgatási és társadalmi szervek véleményének kiegészítésével A dokumentáció terjedelme: 69 oldal Mellékletek száma:

Részletesebben

ISD POWER Kft. Villamos energia Termelői Engedélyes. Üzletszabályzata. 2008. január

ISD POWER Kft. Villamos energia Termelői Engedélyes. Üzletszabályzata. 2008. január ISD POWER Kft Villamos energia Termelői Engedélyes a 2008. január 4. átdolgozott kiadás TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐSZÓ... 4 1.1. Az tárgya... 4 1.2. Az hatálya... 5 1.3. Fogalom meghatározások... 6 2. A TERMELŐI

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT - 2013

KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT - 2013 FŐKERT FŐVÁROSI KERTÉSZETI NONPROFIT ZRT. Alapítva: 1867-2013 TÁRSASÁGI ALAPADATOK Társaság neve: Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. (Kiemelten közhasznú státusz) Központi telephely: 1073 Budapest, Dob

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. AZ ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSE A 2013-AS ÉVRŐL Készítette: Fábik Éva környezetvédelmi megbízott Ellenőrizte: Váradi Zsolt osztályvezető

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő testületének 25/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő testületének 25/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő testületének 25/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben