Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5"

Átírás

1 Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Kapcsolódó pályázati tevékenység: Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel különösen köznevelésioktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Ábrajegyzék... 2 Bevezető... 3 Az étkeztetéssel kapcsolatos önkormányzati célok, irányok megfogalmazása... 3 A Fonyód Konyha Nonprofit Kft főbb adatai... 4 Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás intézményei és adagszámai... 5 Az étkezésben érintettek visszajelzései: Lakossági közvetlen visszajelzések gyűjtése... 6 A helyi termelők bevonásának megvalósulása és nehézségei... 6 Az étkeztetési feladat-ellátás folyamata, szabályozási háttér... 7 Jelzett kihívás, probléma a feladat-ellátási folyamatban... 9 Az étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell... 9 Észrevételek, javaslatok megfogalmazása...12 A tanácsadási tevékenység összefoglalása...12 Ábrajegyzék 1. ábra A Fonyód Konyha Nonprofit Kft. főbb adatai ábra Ellátott intézmények és étkezői létszámaik ábra A feladat-ellátási folyamat modellje ábra Az étkeztetés finanszírozási modellje ábra Az étkeztetési szolgáltatások személyi térítési díjának csökkentési szabályai...11

3 Bevezető Fonyód Város közétkeztetéséről folytatott helyzetelemző workshopok során az Önkormányzat vezetőinek és munkatársainak segítségével betekintést kaptunk a város közétkeztetési rendszerébe, jelenlegi működési struktúrájába, melynek eredményét jelen dokumentum tartalmazza. A tanulmányban a feltárt helyzet bemutatása mellett a vezetői konzultációk során végzett tanácsadási tevékenység keretében két fejlesztési javaslatot is kidolgoztunk az étkeztetéssel kapcsolatos feladat-ellátási és finanszírozási modellre vonatkozóan, melyek a tanulmány végén kaptak helyet. Az étkeztetéssel kapcsolatos önkormányzati célok, irányok megfogalmazása A Fonyód Város Önkormányzata közétkeztetéssel kapcsolatos hosszú távú célja az, hogy minden korosztályt a korosztályi igényekhez igazodva és a törvényi szabályozásokat maradéktalanul betartva a lehető legmagasabb színvonalon tudjon kiszolgálni. Működését tekintve a fonyódi közétkeztetési rendszer egyedinek mondható, mivel az üzemeltetésre egy Nonprofit Kft-t hozott létre, ahol a cégformából is rögtön kiderül, hogy beszállítói oldalról nem a profitszerzés az elsődleges cél, hanem hogy minél fókuszáltabban kizárólag a feladatellátásra, annak minőségére helyeződhessen a hangsúly. A Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, bár elsődleges tevékenységének tekinti az önkormányzat által kötelezően ellátandó étkeztetési feladat biztosítását, nem kizárólag az önkormányzati közétkeztetéssel foglalkozik. A fennmaradó kapacitását hasznosítja egyéb bevételt hozó tevékenységekkel: rendezvények, esküvők lebonyolítása, gyermek táborok étkezésének biztosítása, egyéb vendéglátóipari tevékenységek jellemezik tevékenységét. Ezeknek a felsorolt kiegészítő bevételeknek a hasznát az NKft. visszaforgatja beruházásként a közétkeztetés lehetőségeinek minőségi javításába, ennek lehetséges megvalósulási formája például új eszközök beszerzése, felújítás.

4 Az NKft. szemléletmódjára jellemző az a törekvés, hogy a befolyt térítési díjak minél jelentősebb hányadát tudják visszaforgatni a termelési folyamatba. Ennek köszönhetően a szolgáltatás színvonala, a felhasznált alapanyagok minősége, a kapcsolódó létesítmények állapota folyamatos fejlesztésen megy keresztül. A Fonyód Konyha Nonprofit Kft főbb adatai A szervezet neve: Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Címe: 8640 Fonyód, Fő utca 19. Adószám: Cégjegyzékszám: (Hatályos) A cég tevékenységi köre(i): 9/ Egyéb vendéglátás (Főtevékenység) 9/ Éttermi, mozgó vendéglátás 9/ Rendezvényi étkeztetés 9/ Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. ábra A Fonyód Konyha Nonprofit Kft. főbb adatai

5 Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás intézményei és adagszámai Fonyód város Önkormányzata az alábbi intézményekben és étkezői létszámok mellett biztosítja az étkezést: Intézmény neve Étkezők száma (fő) Megjegyzés Napi adagszám Fonyódi Óvoda 120 n/a napi 3szori Palonai Magyar Bálint 220 n/a napi 3szori Általános iskola Középiskola (2 iskola) 300/600 n/a napi 1szeri Kollégium 40 n/a napi 3szor Sportoló kárpátaljai 32 hétvégén napi 1szeri gyerekek Százszorszép Bölcsőde 25 n/a napi 4szeri Szociális étkezők: 130 n/a napi 1szeri Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ (2014 január 1- től Szociális Társulás keretén belül működik, idősekkel, szociális rászorulókkal, gyermekvédelemmel foglalkozik. A Fonyódi Önkormányzat végzi a gazdálkodással kapcsolatos feladatait) Szociális étkezők Alapszolgáltatási Központ 35 hétvégén napi 1szeri 2. ábra Ellátott intézmények és étkezői létszámaik Az intézményekben nem csak a gyermekek és az ellátottak étkeznek, hanem a dolgozók is: a dajkák, tanárnők, óvónők. Továbbá vannak külső étkezők is, akik teljes árat fizetnek és ételhordóban viszik el az ételt.

6 Ezekkel a csoportokkal együtt a teljes ellátott létszám kb. 950 fő, amelyet 2 főzőkonyhával biztosítanak. Ennek az önkormányzati feladatellátásban kötelezően érintett körnek az étkeztetési ellátása az elsődleges a működés során. A többi kiegészítő étkeztetési lehetőséget úgy kell kiszolgálni (esküvők, projekt megnyitók, átadó ünnepségek, születésnapok, önkormányzati események), hogy a vállalt fő tevékenységi kör étkezési érdekei ne sérüljenek. A Fonyód Konyha NKft. Büfét is üzemeltet a Mátyás Király Gimnáziumban, melyből szintén származik bevétele. Az étkezésben érintettek visszajelzései: Lakossági közvetlen visszajelzések gyűjtése A tanácsadási folyamat során elhangzott, hogy bár hivatalos kérdőíves igényfelmérés nem készült az étkeztetési szolgáltatással kapcsolatos visszajelzések feltérképezésére, azonban a Fonyód Konyha Kft. vezetője elmondta, hogy a helyi viszonyok között az informális visszajelzések hatékonyan működnek, mert a gyerekek és a nyugdíjasok egy az egyben elmondják a véleményüket. És amíg a külső étkezőnk száma egyre több, a régi étkezők megmaradása mellett, addig gondolom elégedettséget lehet elkönyvelni.. A helyi termelők bevonásának megvalósulása és nehézségei A tanácsadási folyamat során rákérdeztünk arra a témakörre, hogy a helyi termelők bevonása jelenleg milyen mértékben valósul meg. Az interjúk alapján az szokott lenni a probléma a helyi termelők bevonásával kapcsolatosan, hogy a helyi kisebb termelőket össze kellene fogni, hogy egységes és állandó kínálatot tudjanak biztosítani. Sajnos ilyen megoldás még nem alakult ki Fonyódon, de elhangzott, hogy a Fonyód Konyha Kft. a kisebb beszerzéseket lehetőség szerint helyi forrásokból biztosítja, főleg a szezonális termékeket, mint amilyenek például a gyümölcs, dió, mák, és méz.

7 Az étkeztetési feladat-ellátás folyamata, szabályozási háttér Az étkezéseket a Fonyódi Önkormányzat intézményei rendelik meg a saját részükre a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft.-től. Az étkeztetés elektronikai hátterét a Menza-Net program adja, amely program segítségével rendszerezik a szolgáltatást igénybevevőket, követik a költségtérítéssel kapcsolatos adminisztrációkat, illetve a jelentkezések és lemondások következtében folyamatosan változó létszámot. A különböző intézmények titkárságai minden nap reggel 9 óráig on-line felületen aktualizálják a beérkezett információkat, amelyek alapján elkészítik a létszámhoz igazított főzési tervet. Ezzel a lehetőséggel a szolgáltatás igénybevétele igen rugalmassá vált. A különböző titkárságok faladata a térítési díjak begyűjtése, számlázással kapcsolatos ügyintézés. Ez alól a Gimnázium képez kivételt, ahol közvetlenül a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársainál van lehetőség befizetni a szolgáltatás ellenértékét. A Gimnáziumban minden osztályban van egy menza felelős, akik eljuttatják a menza lapot minden hónap 25-én a többieknek, az osztályból mindenkivel kitöltetik és ezt követően leadják az illetékeseknek. A Menza-Net programot a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft. egyik munkatársa kezeli. A Kft-nél 3 fő foglalkozik a különféle szervezési teendőkkel: Ügyvezető Élelmezési Vezető Irodai Asszisztens. Ezen kívül alkalmaznak 7 szakácsot, 8 konyhai kisegítőt, 2 szakács tanulót. Étkezés operatív ellenőrzése: Chipes rendszer működik a konyhán, kulcstartóba épített chippel, ami alapján azonnal látható, hogy egy gyermek be van-e fizetve az éppen igénybe vett étkezéshez.

8 A feladat-ellátási folyamat modellje a leírtak alapján a következőképpen ábrázolható: 3. ábra A feladat-ellátási folyamat modellje

9 Jelzett kihívás, probléma a feladat-ellátási folyamatban Szállító járművek hiánya A közös munka során megfogalmazódott az egyik legmarkánsabb problémája a rendszernek. A kiszállítási folyamat hatékonysága a leggyengébb láncszem a rendszerben, mert a kiszállításhoz használt gépjármű park hiányos. Megállapítható, hogy jelenleg a Szociális Központ szállító járművét használják minden étel kiszállításra. Szükség lenne további autókra és a szállításban résztvevő személyzet kiegészítésére. Étel kipakoláskor erőforrás hiány a konyhán A kiszállított ételek kipakolását az intézmények konyháin dolgozó személyzet látja el nap mint nap, aminek következtében jelentős erőforrás kiesés keletkezik a konyhákon a kipakolás körüli időszakban. Ez nehézséget okoz az étkeztetéssel kapcsolatos feladatellátási folyamatban. Az étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell A Gyermekvédelmi törvény alapján a köznevelési és a gyermekjóléti alapellátást biztosító intézményeknél alkalmazandó nyersanyagnormák összegét az Önkormányzat állapítja meg rendeletben. Az ellátottak az étkeztetés igénybevételéért a nyersanyagnorma + Áfa összegét fizetik meg az intézmény részére térítési díj formájában. Az Önkormányzat rendeletében meghatározott bontások mellett a NKft-nél egyes étkezésekre is le van bontva a nyersanyagnorma. A térítési díjakat az intézmények szedik be a konyha nevében és oda is fizetik azokat be, amely közvetlen bevételként a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft-nél jelenik meg. Az étkeztetés során felmerülő költségek is közvetlenül a NKft-nél merülnek fel. A Fonyód-Balatonfenyves Adatszolgáltatási Központ társulás keretében működik, egyedül itt történik számlázás. Itt az Adatszoltáltatási Központ szedi be a térítési díjakat, és fizeti ki a vásárolt étkeztetés díját a Konyha NKft. felé. Az elszámolás alapja a vásárolt adagszám.

10 Az állam a Fonyódi Önkormányzat részére a jelenlegi jogszabályok értelmében az ellátottak száma alapján meghatározott, elismert konyhai dolgozók bér- és járuléktámogatását, és az ehhez mérten jóval alacsonyabb szintű üzemeltetési támogatást finanszírozza. Itt jelenik meg a feladat-alapú finanszírozás felé történő elmozdulás. Az Önkormányzatnak ebből az összegből és saját, önkormányzati forrásokból kell mindent finanszíroznia az étkeztetéssel kapcsolatosan, beleértve a kedvezményesen étkezők étkeztetési támogatását is (50% illetve 100%-os kedvezmények). A támogatás 2014-ben 13,82 fő konyhai alkalmazott bérét és járulékát finanszírozza éves szinten, amely Ft-ot tesz ki, míg a üzemeltetési támogatás mértéke Ft. A szükséges plusz forrásokat az Önkormányzat a saját adó, ingatlan értékesítés, ingatlan kiadás bevételeiből finanszírozza. 4. ábra Az étkeztetés finanszírozási modellje

11 A finanszírozási modell fontos elemét képezik a rendeletben meghatározott térítési díjak. A következőkben a 100%-os, kedvezmény nélküli térítési díjakat szerepeltetjük. Az önkormányzat rendeletében meghatározott térítési díjak: Bölcsődei gyermekek térítési díja (tízórai, ebéd, uzsonna): Óvodai gyermekek térítési díja (tízórai, ebéd, uzsonna): Általános iskolai gyerekek térítési díja (tízórai, ebéd, uzsonna): Általános iskolai gyerekek menza térítési díja: Gimnáziumi gyerekek menza térítési díja: Kollégiumi gyerekek térítési díja (reggeli, ebéd, vacsora): Vendégétkezők menza: 390.-Ft 390.-Ft 440.-Ft 300.-Ft 350.-Ft 700.-Ft 595.-Ft Az étkeztetési szolgáltatások személyi térítési díjának csökkentési szabályai: Étkeztetés helyben fogyasztással vagy saját elvitellel Jövedelem (Ft/hó) Kedvezmény mértéke % Ft/adag Kiszállítással % Ft Ft % Ft Ft % Ft Ft % Ft Ft Ft Ft 5. ábra Az étkeztetési szolgáltatások személyi térítési díjának csökkentési szabályai

12 Észrevételek, javaslatok megfogalmazása Az elvégzett tanácsadási tevékenység tapasztalatai alapján a Fonyódi Önkormányzatnál kialakított közétkeztetési gyakorlatot összességében jó gyakorlatnak tartjuk. A Nonprofit Kft. keretrendszere és az alkalmazott megoldások az elhangzott interjúk és az étkeztetési számadatok alapján megfelelő színvonalú közétkeztetést eredményez Kisebb hiányosságokat is tapasztaltunk a folyamatban, melyek megoldásával, fejlesztésével tovább lehet javítani az étkeztetési feladat-ellátás hatékonyságán. Ilyen hatékonyságnövelő lehetőség az ételek szállítására szolgáló járműpark felújítása / szállítójármű beszerzésének lehetősége. Javasoljuk az önkormányzat számára, hogy törekedjen arra, hogy találjon forrást a járműpark megfelelő szintre történő felfejlesztéséhez. További javaslatunk, hogy a feladatellátási folyamatban az ételek autóból történő kipakolására biztosítson az önkormányzat a konyhai személyzeten túl (például közfoglalkoztatotti állományból) munkaerőt. Ezen két intézkedés segítségével tovább javítható az egyébként kis kimagasló hatékonyságú és minőségű étkeztetéssel kapcsolatos feladat-ellátás. Javasoljuk továbbá, hogy az önkormányzat fordítson időt és figyelmet az étkeztetési feladat-ellátással kapcsolatos tapasztalataik széleskörű megosztására annak érdekében, hogy más önkormányzatok is épülhessenek a kipróbált gyakorlatokból. A tanácsadási tevékenység összefoglalása A Fonyód Város Önkormányzatánál végzett tanácsadási folyamat során áttekintettük az önkormányzat közétkeztetési feladat-ellátását, finanszírozását, étkeztetéssel kapcsolatos céljait, az alkalmazott helyi eszközöket és megoldásokat, az ellátott intézmények körét és az étkeztetés volumenét. A feltárt helyzetet, és az erre vonatkozó értékelésünket jelen dokumentáció fentebbi fejezetei mutatják be. A tanácsadási tevékenység során építő jellegű hangulat alakult ki az önkormányzat munkatársaival és a Fonyód Konyha Nonprofit Kft. vezetőjével. A tevékenység során személyes interjúkat, csoportmunkát, helyszíni bejárást alkalmaztunk elsődlegesen, valamint es adatküldést és telefonon történő egyeztetéseket.

Aszód Város Önkormányzata. Feladat-ellátási és finanszírozási modell (4. pályázati elem)

Aszód Város Önkormányzata. Feladat-ellátási és finanszírozási modell (4. pályázati elem) a Feladat-ellátási és finanszírozási modell (4. pályázati elem) Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. Bevezetés...

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata. 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata. 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Önkormányzati fenntartásban vagy működtetésben álló intézményekkel különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési,

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata

Nyékládháza Város Önkormányzata Tanácsadási tevékenység: Étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Dokumentum: Tanácsadás: Back Office Értékelés és javaslatok megfogalmazása Tanácsadói dokumentum

Részletesebben

Helyzetfelmérés és a hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány

Helyzetfelmérés és a hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány Helyzetfelmérés és a hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Szervezetfejlesztési projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM

Részletesebben

Kapcsolódó indikátor: Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány

Kapcsolódó indikátor: Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány Kapcsolódó pályázati tevékenység: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tájékoztató a nevelés-oktatás területén dolgozók,

Részletesebben

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

Tevékenység: Önkormányzati fenntartásban vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell felülvizsgálata

Tevékenység: Önkormányzati fenntartásban vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell felülvizsgálata Tevékenység: Önkormányzati fenntartásban vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell felülvizsgálata Dokumentum: Összefoglaló tanácsadói jelentés, javaslatok

Részletesebben

Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál. Szakmai beszámoló ÁROP-1. A.5-2013-2013-0038

Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál. Szakmai beszámoló ÁROP-1. A.5-2013-2013-0038 Szakmai beszámoló ÁROP-1. A.5-2013-2013-0038 McMillan & Baneth Kft és Clarity Consulting Kft 1/26 Tartalom 1 A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE 3 2 A PROJEKT CÉLJA 4 3 AZ ÖNKORMÁNYZATI SZFÉRA AKTUÁLIS HELYZETE,

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 8 7 9 8 5 5 3 5 6 2 9 1 1 3 1 5 Statisztikai számjel 1 5-0 9-0 7 3 0 8 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT A vállalkozás címe: 4440 TISZAVASVÁRI, VÁROSHÁZA tér

Részletesebben

10.A Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata

10.A Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata 10.A Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata Kerekegyháza Város Önkormányzata Ügyfél Kerekegyháza Város Önkormányzata Cím Alcím

Részletesebben

A XV. kerületi Önkormányzat által fenntartott és működtetett közintézményekben biztosított közösségi étkeztetés vizsgálata 2013.

A XV. kerületi Önkormányzat által fenntartott és működtetett közintézményekben biztosított közösségi étkeztetés vizsgálata 2013. A V. kerületi Önkormányzat által fenntartott és működtetett közintézményekben biztosított közösségi étkeztetés vizsgálata 2013. Készítette a Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtetési

Részletesebben

2013 ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET (KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET)

2013 ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET (KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET) GYULAKONYHA ÉLELMEZÉSI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2013 ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET (KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET) 2014 ÉVI ÜZLETI TERV GYULAKONYHA ÉLELMEZÉSI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014.

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. 1 B e v e z e té s A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

Az önkormányzatra és az intézményrendszerre vonatkozó intézményi modell Helyzetfelmérés

Az önkormányzatra és az intézményrendszerre vonatkozó intézményi modell Helyzetfelmérés Az önkormányzatra és az intézményrendszerre vonatkozó intézményi modell Helyzetfelmérés Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 3 2 Helyzetelemzés 4 2.1 A helyzetelemzés

Részletesebben

Tudásmegosztás. Balatonboglár Önkormányzata

Tudásmegosztás. Balatonboglár Önkormányzata Tudásmegosztás ÁROP-1.A.5-2013. Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára Balatonboglár Önkormányzata 1 Tartalom A dokumentum

Részletesebben

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu 1 Feladat-ellátási és finanszírozási modell Tolna Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban (intézményi összehasonlítás más önkormányzatokkal) 2014 T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. ÉS KONZORCIONÁLIS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

HELYZETÉRTÉKELŐ TANULMÁNY HATÉKONYSÁGNÖVELŐ ÁTVILÁGÍTÁSHOZ

HELYZETÉRTÉKELŐ TANULMÁNY HATÉKONYSÁGNÖVELŐ ÁTVILÁGÍTÁSHOZ Polgárdi Város Önkormányzata HELYZETÉRTÉKELŐ TANULMÁNY HATÉKONYSÁGNÖVELŐ ÁTVILÁGÍTÁSHOZ Készítette: 2010. április 30. 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Polgárdi Város Önkormányzata ( Megbízó ) és a ( Megbízott

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati cégek és önkormányzat közötti szerződéses kapcsolatok vizsgálata és az önkormányzati feladatellátást szabályozó külső szerződések rendszere Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30.

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

FÜGGETLEN SZAKÉRTŐI JELENTÉS

FÜGGETLEN SZAKÉRTŐI JELENTÉS Mátrai Istvánné Postacím: 4431 Nyíregyháza Kamarai tag könyvvizsgáló Szivárvány utca 53. Kamarai tagsági szám: 002001 Tel/fax: 06-42-436-180 Mobil: +36-20-9525-485 E-mail: magika@matrai.hu FÜGGETLEN SZAKÉRTŐI

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE , GYULAKONYHA ÉLELMEZÉSI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Szt. István u. 29/1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2014. ÉVRŐL A vonatkozó

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja. Szakmai koncepció. Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja

Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja. Szakmai koncepció. Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja Szakmai koncepció Kisújszállás Város Önkormányzat című pályázathoz, amely az ÁROP-1.A.5-2013 kiírásra kerül benyújtásra Kisújszállás, 2013. július 30. Készítette: Kiss Endre osztályvezető 1/29 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Helyettes szülői hálózat térségi feladatellátási modell

Helyettes szülői hálózat térségi feladatellátási modell Helyettes szülői hálózat térségi feladatellátási modell Pro Publico Bono" elnevezésű ÁROP-3.A.2-2013-2013-0019 azonosító számú projekt Piliscsaba Város Önkormányzata Megbízó Cím Alcím Piliscsaba Város

Részletesebben

Hatékonyságnövelés lehetőségei (3. pályázati elem) (2/1. tanulmány)

Hatékonyságnövelés lehetőségei (3. pályázati elem) (2/1. tanulmány) Hatékonyságnövelés lehetőségei (3. pályázati elem) (2/1. tanulmány) Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2.

Részletesebben