PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató és Befektetési Zrt. megyei képviseleti jogának ellátásra. Hivatkozási szám: DI_2015_KJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató és Befektetési Zrt. megyei képviseleti jogának ellátásra. Hivatkozási szám: DI_2015_KJE"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató és Befektetési Zrt. megyei képviseleti jogának ellátásra Hivatkozási szám: DI_2015_KJE

2 1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJÁNAK BEMUTATÁSA 1.1. ALAPADATOK Név: DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út. 29. Adószám: KSH számjel: Telefon: Fax: Mail: 1.2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Társaságunk 1996-ban azzal a törekvéssel alakult, hogy az akkor aktuális gazdasági helyzetben segítse a gazdasági élet stabil, rugalmas és kiegyensúlyozott működését. A piaci környezet kihívásaira reagálva erőforrásainkat kizárólag Faktoring szolgáltatás nyújtására fordítottuk. Főbb jellemzők: - 100% magántulajdon - Cca. 20 milliárd HUF finanszírozott volumen egy évben - Folyamatosan bővülő termékkör - Bank független pénzügyi szolgáltató Ügyfeleink folyamatosan bővülő igényei következtében jelenleg Lízinggel- gépek, gépkocsik, termelőeszközök lízingjével -, Követeléskezeléssel- a lejárt kintlévőségek kezelésével -, behajtásával, valamint az erre vonatkozó engedély megszerzésével 2011-től Hitelnyújtással is állunk partnereink rendelkezésére. A Magyar Követelés Tőzsdeként funkcionáló DebtMarket.eu tagjaként ügyfeleink követeléseinek értékesítésében is koncentráltan és hatékonyan tudunk szerepet vállalni. Közgazdasági és jogi végzettségű vezetőink és munkatársaink a pénzügyi piacon cégfinanszírozás, faktoring, követeléskezelés és cégminősítés területen is többéves tapasztalattal rendelkeznek. Munkánkat magasan kvalifikált, speciálisan szakosodott gazdasági szakértők segítik. Társaságunk forgalma és így mérleg főösszege is folyamatosan növekszik. Tevékenységünk pénzügyi hátterét saját forrásaink mellett a magyar bankszektor több neves pénzintézetével kialakított együttműködésünk együttesen biztosítja.

3 1.3. TEVÉKENYSÉGI KÖR Társaságunk TEÁOR besorolású, Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés tevékenységet végez, az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 2197/1998/F. határozata alapján, melyben a pénzintézeti tevékenységekre figyelemmel, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. Törvény (Hpt.) 3. (1) bekezdésében felsorolt pénzügyi szolgáltatások közül pénzkölcsön nyújtására kapott engedélyt, forintban. Az eredeti határozatban foglaltakat időközben kiterjesztettük devizában végezhető tevékenységre is. Tevékenységünk első sorban a klasszikus faktoring (nem lejárt számlakövetelések előfinanszírozása) műveletekből áll, melynek keretében ügyfeleink nem lejárt követeléseit vásároljuk meg napos, esetenként ennél hosszabb futamidővel. Tevékenységünket budapesti székhellyel végezzük. A nem banki vagy állami háttérrel rendelkező, élő számlás faktoringgal foglalkozó faktorcégek közül Társaságunk forgalma a legmagasabb. Tevékenységünk jövedelmezősége és a fejlődést szem előtt tartó osztalék politika eredményeképpen cégünk saját tőkéje jelenleg meghaladja a 700 millió forintot júniusa óta az Új Széchenyi Terv keretében közvetítőként veszünk részt a Kombinált Mikrohitel nyújtásában, mely program keretében a több milliárd forintos kihelyezett hitelállományával cégünk élen jár a közvetítők között októberében közvetítői jogot kaptunk az Új Széchenyi beruházási hitel nyújtására is, melyben szintén komoly sikereket tudhatunk magunkénak ÜZLETPOLITIKÁNK Üzleti filozófiánk alapján igyekszünk élenjárni nem csak a minőségi szolgáltatás, de az innováció területén is. Ügyfeleinket a rövid idő alatti, személyes kiszolgálást lehetővé tevő országos területi képviseleti hálózatunkon keresztül szolgáljuk ki, melyet olyan informatikai fejlesztéseink tesznek teljessé, mint a HomeFaktoring és a MobilFaktoring rendszer. Üzletpolitikánk megvalósításában nagy jelentőséget képvisel a kötelezetti oldallal történő együttműködésünk, melyek eredményeképpen számos, kiemelkedő gazdasági potenciállal rendelkező társaság kizárólagos vagy preferált faktoring partnerei vagyunk.

4 2. A PÁLYÁZAT CÉLJA A Debt-Invest Zrt. stratégiai célja, hogy szolgáltatásainak még szélesebb körű megismertetése és potenciális ügyfeleinek még hatékonyabb elérése, kiszolgálása érdekében országos lefedettségű megyei képviseleti jogot ellátó hálózatot hozzon létre. A felállított képviseleti hálózaton keresztül a tagokkal közösen kialakított marketing és üzleti stratégiával elért eredményekkel maximalizálni tudja piaci részesedését a piacon. 3. PÁLYÁZÓK KÖRE, ALKALMASSÁGI KRITÉRIUMOK 3.1. JOGI FORMA Jelen Pályázat során pályázatot nyújthatnak be olyan a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) szerinti gazdasági társaságok, melyek pénzügyi szolgáltatási tevékenység közvetítésére engedéllyel rendelkeznek SZÉKHELY A pályázónak magyarországi megyeszékhellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie EGYÉB ELVÁRÁSOK - Minimum két fő bejelentett alkalmazotti létszám (nyilatkozattétel szükséges) - Ügyfélfogadásra alkalmas iroda (fényképes dokumentáció szükséges) - Tevékenységi körben végzett szakmai referencia bemutatása - Megfelelőség esetén a kiválasztást követően a Debt-Invest Zrt. által biztosított alapoktatást követően a szolgáltatások közvetítésére vonatkozó üzleti terv bemutatása KIZÁRÓ KÖRÜLMÉNYEK A Pályázat során nem kerülhet kiválasztásra az a pályázó, - amely nem felel meg a hivatkozott Hpt. előírásainak, követelményeinek, - amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; - amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat. - amely nem felel meg a Társaságunk által támasztott egyedi elvárásoknak.

5 4. A PÁLYÁZÓ FELADATAI - A SZÉCHENYI 2020 keretin belül meghirdetésre kerülő, Társaságunk által közvetítendő pályázati, - és hiteltermékek értékesítése, bonyolítása - Faktoring szolgáltatás értékesítése - Rövid lejáratú hitel értékesítése - Bankgarancia termék értékesítése - Eszköz bérbeadási szolgáltatás értékesítése 5. A PÁLYÁZÓ RÉSZÉRE BIZTOSÍTJUK - A Debt-Invest Zrt. megyei képviselője, irodába kihelyezhető tábla - Értékesítést támogató marketing anyagok, prezentációk - Névjegykártya - Alapoktatás a cégcsoport működésének, eljárás rendjének, dokumentációs rendjének, termékeinek, szolgáltatásainak megismerésére, és megfelelő szakmai képviselet elsajátítására - Továbbképzések biztosítása 6 havi rendszerességgel - Folyamatos szakmai támogatás és konzultáció - Jogszabályi változásokról folyamatos tájékoztatás - A cég értékesítést támogató CRM rendszeréhez felhasználói jogosultság biztosítása 6. A PÁLYÁZÓ RÉSZÉRE KÍNÁLJUK - Közel 20 éves szakmai tapasztalat és piaci ismertség / elismertség - Piaci átlagnál nagyobb profitlehetőség - Szolgáltatási kör bővüléséből eredő minőségi ügyfélkör bővülés - Belépési díj nélküli képviseleti jog megszerzése - Közös marketing tevékenység kialakítása 7. A PÁLYÁZAT TARTALMA A jelen pályázati felhívás alapján a megyei képviseleti jog ellátásában részt venni szándékozó gazdasági társaságoknak a pályázatukban be kell mutatniuk, illetve annak mellékleteként be kell nyújtaniuk az alábbi információkat, dokumentumokat: (a) (b) (c) (d) 30 napnál nem régebbi cégkivonat; cégszerű nyilatkozat a Hpt. megfelelőségről; cégszerű nyilatkozat a foglalkoztatotti létszámról; a cég ügyvezetőjének elérhetőségei (tel, mobil, )

6 (e) (f) (g) az utolsó lezárt teljes üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámoló (másolat)(feltéve, hogy a pályázó rendelkezik ilyennel); ügyfélfogadásra alkalmas irodatérről fényképes dokumentáció; szakmai referencia bemutatása 8. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A nyertes pályázó kiválasztása a jelen Pályázati felhívás 3. pontjában (Pályázók köre, alkalmassági kritériumok) meghatározott szempontok, illetve a pályázók által a Pályázati felhívás 7. pontja szerint benyújtott információk és dokumentumok alapján történik AZ ÉRVÉNYTELEN PÁLYÁZATOK Amennyiben valamely pályázó nem felel meg a 3. pontban foglalt kritériumoknak, a pályázata érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül (érvénytelen pályázat). Amennyiben valamely pályázó pályázata nem tartalmazza a 7. pont szerinti információkat és dokumentumokat, pályázata a hiányok és hibák mértéke és jelentősége függvényében érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülhet AZ ÉRVÉNYES PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI A Társaság azokkal a Pályázókkal köt MEGYEI KÉPVISELETI JOG ELLÁTSÁRA vonatkozó KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉST, amelyek megfelelnek az alkalmassági feltételeknek, formailag és tartalmilag megfelelő pályázatot nyújtottak be, és a pályázók közül a legalkalmasabbnak ítéltetnek a feladat maximális hatékonyságú elvégzésére. 9. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS IDŐTARTAMA Jelen pályázati felhívás alapján a megyei képviseleti jog ellátásában részt venni szándékozó és az alkalmassági kritériumoknak megfelelő gazdasági társaságok június 30-tól augusztus 28-ig folyamatosan nyújthatják be pályázatukat. 10. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS MÓDJA A pályázati dokumentáció magyar nyelven nyújtható be. A pályázatokat kérjük elektronikus úton benyújtani a Hivatkozási szám feltüntetésével a mail címre.

7 11. A PÁLYÁZATNYERTESEK KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Előzetes vizsgálat - Az értékelés A pályázatok feldolgozását és értékelését, és a nyertes pályázó kiválasztását a Társaság végzi. Az értékelés keretében a pályázat beérkezését követő 15 (tizenöt) munkanapon belül megvizsgálja a pályázatok formai és tartalmi megfelelőségét, illetve a pályázó alkalmasságát. E feltételek teljesülésének hiányában a pályázat további érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Egyéb esetben a Társaság értesíti a pályázót a pályázat érdemi vizsgálatának megkezdéséről (befogadás). Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg maradéktalanul a jelen pályázati felhívásban foglalt formai és/vagy tartalmi feltételeknek, de a hiányok, illetve hibák feltehetően rövid időn belül megfelelően pótolhatók vagy korrigálhatók, a Társaság a pályázat beérkezésétől számított 20 (húsz) munkanapon belül legfeljebb 5 (öt) naptári napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívhatja fel a pályázót. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási határidőn belül nem pótolja a hiányokat, illetve nem korrigálja pályázata hibáit, pályázatát a Társaság további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A pályázatok érdemi vizsgálat nélküli elutasítása esetén a Társaság elutasító levelét a Pályázó által megadott címre küldi meg Érdemi vizsgálat A kiválasztás Amennyiben valamely pályázat nem kerül a fentiek szerint elutasításra, a Társaság megkezdi a pályázat érdemi vizsgálatát. A Társaság az érdemi vizsgálat megkezdését követő 15 (tizenöt) napon belül meghozza döntését a nyertes pályázó kiválasztásáról, mely döntésről a Pályázót útján értesíti, továbbá gondoskodik a Közvetítői Szerződés megkötésének előkészítéséről. Az értesítés keretein belül a Társaság megküldi Pályázó részére a Közvetítői Szerződést és annak mellékletét képező Jutalák-szabályzatot aláírásra. 12. A KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE A Közvetítői Szerződés megkötésének feltétele, hogy a Pályázó maradéktalanul teljesítse a szerződéskötéshez szükséges feltételeket. A feltételek megfelelő teljesülését a Társaság ellenőrizheti.

8 Amennyiben a pályázatnyertes Pályázó nem képes a képviseleti jog ellátásához szükséges Közvetítői Szerződést a pályázatnyertességről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül a Társasággal megkötni, a Társaság jogosult a Közvetítői Szerződés későbbi megkötésének megtagadására. Budapest, június 30. Debt-Invest Zrt.

A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás keretében finanszírozott ÚJ MAGYARORSZÁG KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÓI HITELPROGRAM közvetítőinek kiválasztására Kódszám: GOP-2008-4.1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (módosított) a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3 Intézkedés. keretében finanszírozott

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (módosított) a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3 Intézkedés. keretében finanszírozott PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ HITELPROGRAM közvetítőinek kiválasztására Kódszám: KMOP-2009-1.3.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.2 Intézkedés. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.2 Intézkedés. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.2 Intézkedés továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3.2 Konstrukció keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI VISZONTGARANCIA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3. Pénzügyi Eszközök Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3.1 Konstrukció, illetve 1.2.1/M Komponens

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2015. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A támogatás célja... 3 II. A támogatásra rendelkezésre

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli

Részletesebben

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójáról

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójáról Tájékoztató a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a garanciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a garanciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a garanciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.) Tartalomjegyzék I. A támogatás célja...3 II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke...3 III. A támogatott pályázatok várható száma...3 IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)...3 V. Támogatás

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól ÜZLETSZABÁLYZAT az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos:

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. A fentiek alapján a Társaság három állami támogatott, és egy saját finanszírozású vállalkozói hitelterméket kínál ügyfelei számára:

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. A fentiek alapján a Társaság három állami támogatott, és egy saját finanszírozású vállalkozói hitelterméket kínál ügyfelei számára: 1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A BG Finance Zrt. (1036 Budapest, Pacsirtamező út 5. E/3. ) továbbiakban Társaság - az Európai Unió Strukturális Alapjaiból nyújtott támogatások közül az II. Nemzeti Fejlesztési Terv

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter meghívásos pályázatot hirdet a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására A szociál- és nyugdíjpolitikáért

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

P á l y á z a t i f e l h í v á s

P á l y á z a t i f e l h í v á s P á l y á z a t i f e l h í v á s Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - továbbiakban Önkormányzat - (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., tel.: 32/422-395, fax: 32/422-395) pályázati felhívást tesz

Részletesebben

90/2010. számú ügyvitelii utasítás 14. számú melléklete ÜZLETSZABÁLYZAT a 2. számú módosítással egységes szerkezetben A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 79/2009.(XII. 3.) számú kuratóriumi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG) tárgyú pályázathoz

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. az együttműködési megállapodások keretében létrejött hitelhez, illetve garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. az együttműködési megállapodások keretében létrejött hitelhez, illetve garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT az együttműködési megállapodások keretében létrejött hitelhez, illetve garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról Tartalomjegyzék 1 A ZRT. KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉRE

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. augusztus 27. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató

Részletesebben

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program GOP-2011-2.1.1/M VISSZA TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS RÉSZHEZ. Termékleírás

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program GOP-2011-2.1.1/M VISSZA TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS RÉSZHEZ. Termékleírás Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA társadalmi szervezetek, alapítványok részére, a honvédelmi eszmét, a katonai hivatást népszerűsítő és a hagyományőrzést erősítő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK START Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2010. január 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: Start Tőkegarancia Pénzügyi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 102/2010. (XII. 9.), kiadta 86/2010. számú ügyvezető igazgatói utasítás. Jelen Üzletszabályzat az Alapítvány

Részletesebben

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására A pályázat kiírására és a pályázati eljárás lefolytatására a foglalkoztatás

Részletesebben

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ emagyarország Pontok támogatása emop 2.0 Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása céllal PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdasági és

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2013. január 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2013. január 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1. A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 102/2010. (XII. 9.), kiadta 86/2010. számú ügyvezető igazgatói utasítás. Jelen Üzletszabályzat az Alapítvány

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben