Javaslat. az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok, közhasznú társaságok alapító okiratainak módosítására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat. az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok, közhasznú társaságok alapító okiratainak módosítására"

Átírás

1 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T İ L 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/ ; Fax: 32/ ; Szám: /2008. Javaslat az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok, közhasznú társaságok alapító okiratainak módosítására Tisztelt Közgyőlés! A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirıl szóló 21/2006. (V.18.) IM rendelet módosításáról szóló 41/2007. (VIII.29.) IRM rendelet 2. -a rendelkezik a társaságok tevékenységi körét meghatározó négy számjegyő szakágazati besorolás feltüntetésérıl. A 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: TEÁOR 08) négy számjegyő szakágazati besorolása szerint kell felsorolni a cég tevékenységi köreit, a szakágazat után feltüntetve az évszámot ( 08) is. Azoknak a már bejegyzett TEÁOR számoknak a helyébe, amelyek a TEÁOR 03 és a TEÁOR 08 közötti fordítókulcsot tartalmazó KSH közlemény alapján automatikusan átfordíthatóak a megfelelı TEÁOR 08 tevékenységi szakágazati besorolássá, január 1- jén a TEÁOR 08 szerinti szám került automatikusan bejegyzésre. Azon tevékenységi körök, amelyek a KSH-közlemény értelmében automatikusan nem sorolhatóak át, a tevékenységi kör megfelelı módosítását a cégnek kell kérnie a cégbíróságon, legkésıbb július 1-jéig. A Közgyőlés a 86/2008. (IV.29.) Öh. sz. határozatával megadta a felhatalmazást a Salgótarján Foglalkoztatási Kht. tevékenységi köreinek TEÁOR 08 szerinti átsorolásra vonatkozó alapító okirat módosításra. A társaságok jogi képviselıi elkészítették az alapító okiratok módosításait, melyet jelen elıterjesztés 1-5. számú mellékletei tartalmaznak. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

2 2 Határozati javaslat: 1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft, a Tarjánhı Szolgáltató Elosztó Kft, a Salgó Vagyon Kft, a Létesítmény és Sport Kht, a Salgótarjáni Városi Televízió Kht alapító okiratait az 1-5. számú mellékletek szerint módosítja. Határidı: Felelıs: értelemszerően Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése utasítja a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft., a Tarjánhı Szolgáltató Elosztó Kft., a Salgó Vagyon Kft, a Létesítmény és Sport Kht., a Salgótarjáni Városi Televízió Kht ügyvezetı igazgatóit, hogy az alapító okirat cégiratok közé történı elhelyezése érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg. Határidı: Felelıs: értelemszerően Bodnár Benedek ügyvezetı igazgató Kiss József ügyvezetı igazgató Tatár Csaba ügyvezetı igazgató Diószegi István ügyvezetı igazgatója Podos Gyula ügyvezetı igazgató László István ügyvezetı igazgató Salgótarján, május 13. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3 ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 1. számú melléklet A Nógrád Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon, Cg , sz. alatt bejegyzett VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Korlátolt Felelısségő Társaság alapítója, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése, /2008.(V.27.) Öh. sz. határozattal módosította az alábbiak szerint: 1. Az alapító okiratban a tevékenységi körök módosulnak a január 1-tıl hatályos TEÁOR alapján: Törlésre kerülnek az alábbi TEÁOR 03 tevékenységi körök: Növénytermelési szolgáltatás Tároló fatermék gyártása Fém visszanyerése hulladékból Épületbontás, földmunka Tetıszerkezet-építés, tetıfedés, vízszigetelés Autópálya, út, repülıtér, sport játéktér építése Vízi létesítmény építése Egyéb speciális szaképítés Villanyszerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Egyéb befejezı építés Gépjármőjavítás Közúti teherszállítás Egyéb szárazföldi jármő kölcsönzése Építıipari gép, kölcsönzése Fogyasztási cikk kölcsönzése Üzletviteli tanácsadás Mérnöki tevékenység, tanácsadás Takarítás, tisztítás Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Hulladékgyőjtés, -kezelés Szennyezıdésmentesítés Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás A társaság új, TEÁOR 08 tevékenységi körei: Egyéb, nem évelı növény termesztése Egyéb évelı növény termesztése Növényi szaporítóanyag termesztése Növénytermesztési szolgáltatás Erdészeti, egyéb erdıgazdálkodási tevékenység Fakitermelés Főrészárugyártás Tároló fatermék gyártása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Szennyvíz győjtése, kezelése Nem veszélyes hulladék győjtése Veszélyes hulladék győjtése

4 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Használt eszköz bontása Hulladék újrahasznosítása Szennyezıdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Vasút építése Híd, alagút építése Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Elektromos, híradás-technikai célú közmő építése Vízi létesítmény építése Egyéb m.n.s. építés Bontás Építési terület elıkészítése Villanyszerelés Tetıfedés, tetıszerkezet-építés Gépjármőjavítás, -karbantartás Gépjármőalkatrész-kiskereskedelem Taxis személyszállítás Közúti áruszállítás PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység Gépjármőkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése Építıipari gép kölcsönzése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Biztonsági rendszer szolgáltatás Általános épülettakarítás Egyéb épület-, ipari takarítás Egyéb takarítás Zöldterület-kezelés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás Oktatást kiegészítı tevékenység M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Salgótarján, május... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése, mint Alapító képv. Székyné dr. Sztrémi Melinda Polgármester Készítette és ellenjegyezte: Dr. Szénási Zsuzsanna ügyvéd

5 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA A TARJÁNHÕ Szolgáltató - Elosztó Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegyzék szám: ) tevékenységi körébõl (Alapító Okirat 3. pont) a jan. 1-étõl hatályos TEÁOR 08-ra tekintettel törlésre kerülnek a következõ tevékenységek: Fémmegmunkálás Kötõelem, csavar gyártása Szivattyú, kompresszor gyártása Mérõmûszer gyártása Villamosenergia-elosztás, kereskedelem Épületbontás, földmunka Épület, híd, alagút, közmû, vezeték építése Egyéb speciális szaképítés Villanyszerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Közúti teherszállítás Mérnöki tevékenység, tanácsadás A Társaság tevékenységi köre kiegészül az alábbi tevékenységekkel: Fémmegmunkálás Kötõelem, csavar gyártása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Villamosenergia-elosztás Villamosenergia-kereskedelem Lakó- és nem lakó épület építése Híd, alagút építése Folyadék szállítására szolgáló közmû építése Elektromos, híradástechnikai célú közmû építése Egyéb építmény építése m.n.s Bontás Építési terület elõkészítése Villanyszerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Közúti áruszállítás Költöztetés Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlanügynöki tevékenység Ingatlankezelés Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás Reklámügynöki tevékenység

6 Médiareklám Piac-, közvélemény kutatás Fényképészet M.n.s. e szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység Összetett adminisztratív szolgáltatás Sportlétesítmény mûködtetése Egyéb sporttevékenység M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység Fizikai közérzetet javító szolgáltatás A fentiekre tekintettel az Alapító Okirat 3. pontja a következõre változik: 3.1. Fõtevékenység: Gõzellátás, légkondicionálás 3.2. Egyéb tevékenységi körök: 3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi körei Fémmegmunkálás Kötõelem, csavar gyártása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Villamosenergia-szállítás Villamosenergia-elosztás Villamosenergia-kereskedelem Villamosenergia-termelés Lakó- és nem lakó épület építése Híd, alagút építése Folyadék szállítására szolgáló közmû építése Elektromos, híradástechnikai célú közmû építése Egyéb építmény építése m.n.s Bontás Építési terület elõkészítése Villanyszerelés Víz-, gáz-, fûtés-, légkondicionáló-szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Egyéb speciális szaképítés m.n.s Közúti áruszállítás Költöztetés Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlanügynöki tevékenység Ingatlankezelés Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Piac-, közvélemény kutatás Fényképészet 2

7 M.n.s. e szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység Összetett adminisztratív szolgáltatás Sportlétesítmény mûködtetése Egyéb sporttevékenység M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 3 Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanok maradnak. Salgótarján, május Az Alapító képviseletében Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Ellenjegyezte:

8

9 3. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Nógrád Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon Cg sz. alatt bejegyzett Salgó Vagyon Salgótarjáni Vagyonhasznosító és Ipari Park Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okiratát, a./2008.(v.27.) Öh sz. határozatával módosítja: 1. Az alapító okirat 2. pontja módosul: A társaság székhelye: 3104 Salgótarján, Ipari Park 6226 /9 hrsz. A társaság telephelye: 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér Az alapító okirat 4. pontja, a társaság tevékenységi körei módosulnak a január 1-tıl hatályos TEÁOR szerint Törlésre kerülnek az alábbi TEÁOR 03 tevékenységi körök: Ingatlankezelés FİTEVÉKENYSÉG Épületbontás, földmunka Épület, híd, alagút, közmő, vezeték építése Tetıszerkezet-építés, tetıfedés, vízszigetelés Villanyszerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Egyéb befejezı építés Egyéb szálláshely-szolgáltatás Adatfeldolgozás Mérnöki tevékenység, tanácsadás Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Üzletviteli tanácsadás Hirdetés Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás A társaság új, TEÁOR 08 tevékenységi körei az alábbiak: Ingatlankezelés FİTEVÉKENYSÉG Építményüzemeltetés Bontás Építési terület elıkészítése Lakó-és nem lakó épület építése Vasút építése Híd, alagút építése Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Elektromos, híradás-technikai célú közmő építése Egyéb m.n.s. építés Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

10 43.91 Tetıfedés, tetıszerkezet-építés Villanyszerelés Víz, gáz, főtés, légkondicionáló-szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Biztonsági rendszer szolgáltatás Egyéb befejzı építés m.n.s Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Számítógép-üzemeltetés Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás Fényképészet M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység Hangfelvétel készítése, kiadása M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Divat-formatervezés Immateriális javak kölcsönzése Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Követelésbehajtás M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Oktatást kiegészítı tevékenység Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Sport, szabadidıs képzés M.n.s egyéb személyi szolgáltatás Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Salgótarján, május,,,, Készítette és ellenjegyezte: Dr. Szénási Zsuzsanna ügyvéd 2.. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése, mint Alapító képv. Székyné dr. Sztrémi Melinda Polgármester

11 4. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Nógrád Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon sz. alatt bejegyzett Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság Alapító Okiratát, a.. /2008.(V.27.) Öh sz. határozatával módosítja: 1. Az alapító okirat IV. pontja, a társaság tevékenységi körei módosulnak a január 1- tıl hatályos TEÁOR szerint Törlésre kerülnek az alábbi TEÁOR 03 tevékenységi körök: Ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Hirdetés Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Máshova nem sorolt felnıtt- és egyéb oktatás Szociális ellátás elhelyezés nélkül Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás Egyéb sporttevékenység Máshova nem sorolható egyéb szabadidıs tevékenység Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás A társaság új, TEÁOR 08 tevékenységi körei az alábbiak: Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Saját és bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Reklámügynöki tevékenység Egyéb foglalás Építményüzemeltetés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Sport, szabadidıs képzés Egyéb humán-egészségügyi ellátás Gyermekek napközbeni ellátása Egyéb sporttevékenység M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység

12 Az alapító okirat egyéb rendelkezési változatlanul hatályban maradnak. 2 Salgótarján, május Készítette és ellenjegyezte: Dr. Szénási Zsuzsanna ügyvéd... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése, mint Alapító képv. Székyné dr. Sztrémi Melinda Polgármester

13 5. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Nógrád Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon Cg sz. alatt bejegyzett Salgótarjáni Városi Televízió Közhasznú Társaság Alapító Okiratát, a./2008. (V.27.) Öh sz. határozatával módosítja: 1. Az alapító okirat II. pontja, a társaság tevékenységi körei módosulnak a január 1-tıl hatályos TEÁOR szerint: Törlésre kerülnek az alábbi TEÁOR 03 tevékenységi körök: Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme Könyv-,újság-,papíráru-kiskereskedelem Egyéb, máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem Egyéb nem bolti kiskereskedelem Távközlés Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Máshová nem sorolt felnıtt-és egyéb oktatás Film-videogyártás Rádió-televízió mősorszolgáltatás, közhasznú Alkotó és elıadómővészet Mővészeti Kiegészítı tevékenység, közhasznú Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás A társaság új, TEÁOR 08 tevékenységi körei az alábbiak: Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme Bútor, szınyeg, világítóberendezés nagykereskedelme Óra-,ékszer-nagykereskedelem Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme mn.s Fa-,építıanyag-,szaniteráru-nagykereskedelem Könyv-kiskereskedelem Újság-,papíráru-kiskereskedelem Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme Telekommunikációs termék kiskereskedelme Takaró, szınyeg, fal-,padlóburkoló kiskereskedelme Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme Sportszer-kiskereskedelem Játék-kiskereskedelem Dísznövény, vetımag, mőtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme Csomagküldı, internetes kiskereskedelem Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Rádiómősor-szolgáltatás Televíziómősor összeállítása, szolgáltatása Vezetékes távközlés

14 Vezeték nélküli távközlés Mőholdas távközlés Egyéb távközlés Hangfelvétel készítése, kiadása M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Divat-formatervezés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység Immateriális javak kölcsönzése Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Követelésbehajtás M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás Szakmai középfokú oktatás Sport, szabadidıs képzés Kulturális képzés M.n.s. egyéb oktatás Film, video, televíziómősor-gyártás Film-,videogyártás, televíziós mősorfelvétel utómunkálatai Hangfelvétel készítése, kiadása Elıadó-mővészet Elıadómővészetet kiegészítı tevékenység Alkotómővészet Egyéb foglalás Mővészeti létesítmények mőködtetése M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Salgótarján, május,,,, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése, mint Alapító képv. Székyné dr. Sztrémi Melinda Polgármester Készítette és ellenjegyezte: Dr. Szénási Zsuzsanna ügyvéd

1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez

1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez 1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez A 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Iktatószám:12.381/2015. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

KalocsaKOM Kft. Székhelye: Kalocsa, Szent István kir. út 35. Tel: +36 (78)601 000 E-mail: iroda@kalocsakom.hu Honlap: www.kalocsakom.

KalocsaKOM Kft. Székhelye: Kalocsa, Szent István kir. út 35. Tel: +36 (78)601 000 E-mail: iroda@kalocsakom.hu Honlap: www.kalocsakom. 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetőségei, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó

Részletesebben

http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.teaor08_fa

http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.teaor08_fa 1. oldal, összesen: 14 TEÁOR '08 struktúra Központi Statisztikai Hivatal Nyitólap TEÁOR '08 struktúra TEÁOR '03 - TEÁOR '08 fordítókulcs KSH honlap Struktúra szintjei: 1. ágazat, 2. alágazat, 3. szakágazat

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-064364 cégjegyzékszámú BTG Budaörsi Településgazdálkodási

Részletesebben

Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez)

Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez) Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez) 1. napirendi ponthoz: A 2015 február 6-i taggyőlésen a Társaság döntött a Társaság törzstıkéje felemelésérıl, mely törzstıke-emelés

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 2. melléklet a /2013. (XI. 28.) határozathoz AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: pm.hiv.demecser@gmail.com web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások TEÁOR 08 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0112

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1893/2006/EK RENDELETE. (2006. december 20.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1893/2006/EK RENDELETE. (2006. december 20.) 2006.12.30. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 393/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1893/2006/EK RENDELETE (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások A MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény,

Részletesebben

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.05-09-004604 cégjegyzékszámú AVE Miskolc Környezetvédelmi

Részletesebben

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK Budapest, 2010. január 29. Ára: 3970 Ft 1. szám 2002. december FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2010. évi elõ fi ze té si

Részletesebben

szen080114_teaor Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 17:41 Készítette: GMF pénzügy TEÁOR'08 kód TEÁOR'08 név

szen080114_teaor Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 17:41 Készítette: GMF pénzügy TEÁOR'08 kód TEÁOR'08 név Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 név 7240 Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás 6201 Számítógépes programozás 5523 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. október 15. Ára: 3970 Ft 12. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER TÁJÉKOZTATÓI 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató

Részletesebben

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések:

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: 244/2008. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza Huber Helgát a Kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-én elfogadott módosítással

Részletesebben

KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Érvényes: 2010. október 01-tõl

KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Érvényes: 2010. október 01-tõl KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS Érvényes: 2010. október 01-tõl Díjszámítás menete 2 A díjkalkuláció lépései a következõk: 1. Hasznos alapterület meghatározása 2. A biztosítási összeg(ek) meghatározása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.)

ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. tv. (továbbiakban: Ptk.) 57 60. -a, a gazdasági társaságokról szóló hatályos

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a Ózd, 2011. november 24. Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Előkészítő: P.H. Településfejlesztési

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T ( a módosításokkal egységes szerkezetben )

A L A P Í T Ó O K I R A T ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: LISZ Kft. alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/9. Előkészítette: Véleményező bizottság: Dr. Kiss Beáta ügyvéd, mb. jogi képviselő LISZ Kft. Ügyrendi, lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /12-2/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Városgazdálkodási

Részletesebben

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0112 Rizstermesztés

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Elıterjesztések és határozati javaslatok a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Tárgy: A Társaság 2008. április 25-i éves rendes közgyőlése

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározta, hogy a társaság nem kíván a jövő közhasznú jogállású gazdasági társaságként

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A társaság bemutatása... 2 2. A számviteli politika bemutatása... 7 2.3. A piaci értéken történı értékelés

Részletesebben