1/2013 sz. Fenntartói szabályzat a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2013 sz. Fenntartói szabályzat a"

Átírás

1 1/2013 sz. Fenntartói szabályzat a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület fenntartásában működő Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működését támogató szülői pénzbeni és természetbeni támogatás, térítési díj és a nem magyar állampolgárok által fizetett díj összege megállapításának és fizetésének szabályairól. (Röviden: Fenntartói térítési díj szabályzat.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. Módosítva: augusztus 27-én Tartalomjegyzék 1 A szabályzat és hatálya Szülői pénzbeni támogatások Az Intézményi székfoglaló A székfoglaló felhasználása Havi rendszeres szülői pénzbeni támogatások Magántanulókra érvényes rendelkezések Támogatási kedvezmények rendszere (Szociális kör) Támogatási kedvezmények Dolgozói kedvezmény Családi kedvezmény Szociális kedvezmény Szociális kör A szülői pénzbeni támogatások (székfoglaló, és havi rendszeres támogatás) visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Elmaradt vagy késedelmes befizetések és következményei Késedelmesen fizetők adatainak nyilvánossága A nevelési-, tanulói Jogviszony megszűnése Szülői természetbeni támogatások Éves-, illetve nyári felújítási munkák és azok pénzbeni megváltása A szolgáltatások Térítési díjak Művészetoktatási térítési díj A térítési díjak megállapítása, a mentességek, kedvezmények köre Kedvezmények és elbírálásuk módja Közös taneszközök éves díja Mentességek, kedvezmények köre Nem magyar állampolgárok által fizetett díjak A díjak megfizetésével kapcsolatos tájékoztatás, nyilvántartás Vegyes és záró rendelkezések Szabályzat hatálybalépése sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet Fenntartói térítési díj szabályzat

2 A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 31. (2) bekezdésének b) és c)pontjában, a 229/2012(VIII.28) Korm.rend.(34-37 ) felhatalmazás alapján, a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület a következő szabályzatot alkotja: 1 A szabályzat és hatálya A szabályzat hatálya kiterjed a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület fenntartásában működő Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, mint közös fenntartású oktatású intézmény a) Óvodájára, b) Általános Iskola és AMI-ra, mint egységes iskolájára. 2 Szülői pénzbeni támogatások Intézményünk nem állami fenntartású közoktatási Intézmény. Az Intézmény a tanulói jogviszony létesítését és fenntartását a Nkt. 31. (2) bekezdésének c) pontja alapján fizetési kötelezettséghez köti. A létesítés feltétele az egyszeri támogatás (székfoglaló) befizetése, a fennmaradás feltétele az intézményfenntartói tevékenység rendszeres havi pénzbeni támogatása az egyesülettel kötött támogatási megállapodás (1. számú melléklet) szerint. A szülői pénzbeni támogatások mindenkori szabályait és mértékét a Nkt. 88. felhatalmazása alapján e szabályzat keretében a fenntartó határozza meg. A szabályzatot és annak kivonatát az intézmény a szülők tájékoztatására a honlapján közzé teszi, valamint az intézménybe történő jelentkezéskor tájékoztatásként átad Az Intézményi székfoglaló A Szülők a gyermekük Intézménybe történő beíratásakor egyszeri támogatást (székfoglaló) kötelesek fizetni a fenntartó részére. A székfoglaló összegét a fenntartó határozza meg minden év május 30-ig, kikérve a szülői közösség véleményét. A székfoglaló akkor is esedékes, ha saját tagintézmények között történik beiratkozás, azaz óvodából iskolába lép a gyermek. Ebben az esetben a székfoglaló összegének megállapítása kedvezőbb is lehet, mint a nem tagintézményből érkező tanuló esetén. A székfoglaló befizetése, legfeljebb 3 havi egyenlő részletekben is teljesíthető. A székfoglaló befizetése, vagy a befizetéséről szóló bizonylat bemutatása, a támogatási-, és a szülői együttműködési megállapodás aláírásakor esedékes. Székfoglaló összege szeptember 01-jétől: Ft. Tagintézményből érkező gyermek esetén székfoglaló összege szeptember 01-jétől: Ft. Az Intézményi székfoglaló megfizetésétől mentesül az a család, akinek gyermeke, - 1 tanévnél rövidebb időre érkezik az intézménybe, - szülői kérésre magántanulóként iratkozik be az intézménybe. 2 Fenntartói térítési díj szabályzat

3 2.2. A székfoglaló felhasználása Óvoda esetén: óvodai eszköz és tárgyi eszköz fejlesztésére fordítandó. Iskola esetén: iskola eszköz és tárgyi eszköz fejlesztésére fordítandó Havi rendszeres szülői pénzbeni támogatások Az Intézmény gazdasági működésének egyik fő alappillére a Szülők pénzben fizetett havi rendszerességű támogatása. A támogatások meghatározása a mindenkori költségvetés tervezése során a fenntartó hatásköre. A havi rendszerességű támogatás összegét a fenntartó határozza meg, kikérve a szülői közösség véleményét. A fenntartó mindenki számára kötelező mértékű támogatási összeget határoz meg, ami az intézmény fenntartható fejlődését biztosítja. Alaptámogatás fajtái: - Óvodai nevelés esetén: Ft/hó 10 oktatási hónapra vonatkozóan. - Iskolai oktatás esetén: Ft/hó 10 oktatási hónapra vonatkozóan. Az óvodai nevelés támogatói összege magában foglalja a tízórai és uzsonna, valamint a napközis nevelés díját. A támogatással kapcsolatban a család Támogatási Megállapodást köt a fenntartóval. A befizetések 10 hónapra értendőek szeptember 01-jétől június 30-ig. Év közben érkező gyermekek esetén a befizetett támogatás időarányosan kerül megállapításra, napra lebontva. A befizetések 12 havi bontásban is teljesíthetőek. Utolsó nevelési-, oktatási évben kizárólag 10 hónapra, - kivétel, ha a gyermek az intézmény iskolájában tanul tovább. A támogatást adott hónapban előre, 10-ei határidővel kell megfizetni. Az indoklással alátámasztott pénzügyi kedvezmény kérelem esetén, a meghatározott és a kedvezményezett összeg közötti különbséget a gyermek után természetbeni támogatással lehet megváltani. Ennek részletes szabályozása a pont alatt található. Az intézménybe járó gyermekek után, minden tanév megkezdése előtt a fenntartó által meghatározott időpontig meg kell megkötni a Támogatási Megállapodást. Ennek elmulasztása esetén a gyermek után, a tanévre meghatározott támogatási összeg fizetendő Magántanulókra érvényes rendelkezések Szülői kérésre magántanulóként az intézménybe járó tanuló esetén a támogatás féléves díja Ft. Ettől való eltérésre a fenntartó felhatalmazása alapján az intézményvezető jogosult. 3 Fenntartói térítési díj szabályzat

4 2.5. Támogatási kedvezmények rendszere (Szociális kör) Támogatási kedvezmények Dolgozói kedvezmény A Waldorf Intézménnyel munkaviszonyban álló munkatársak, a gyermekeik után fizetett alaptámogatásból 50% kedvezményt kapnak gyermekenként. Inaktív állományban lévő munkatársak a kedvezményt nem igényelhetik. A kedvezmény 1 tanévre szól. A gyermekek után további családi kedvezmény nem nyújtható Családi kedvezmény Amennyiben egy családból 2 gyermek jár az intézménybe a befizetésekből a család 15%-os kedvezményt kap mindkét gyermekre. 3 vagy több gyermek esetén a kedvezmény mértéke 30% gyermekenként Szociális kedvezmény Anyagilag nehéz helyzetben lévő család, indoklással alátámasztott kedvezmény-kérelmet nyújthat be a támogatási összeg mérséklésére, amelyet - adott pénzügyi keret határain belül, - a fenntartó elnöksége (továbbiakban elnökség), vagy a szociális kör bírál el. Az igénylési dokumentum e szabályzat 2. számú mellékletében található. A kedvezmény-kérelem benyújtásának határideje a tanévet megelőző minden év augusztus 15., vagy krízishelyzetbe kerülő család esetén év közben folyamatosan. Krízishelyzetnek minősül különösen, ha az egyik vagy mindkét szülő elveszti a munkahelyét. Nem minősülnek krízishelyzetnek azon családi plusz kiadások, amelyek beruházás jellegűek, vagyis ingatlanvásárlás, felújítás, gépjármű-, vagy eszköz-vásárlás, vagy ezekkel kapcsolatos hitelfelvétel. Visszamenőleges kedvezmény-kérelem nem nyújtható be. A kérelmező család vállalja, hogy az előírt támogatási összeg és a kedvezmény-kérelemben vállalt összeg közötti különbözetet az Intézmény számára a - Természetbeni Támogatási Szerződésben (3. sz. melléklet) rögzített - módon kompenzálja. A kompenzálás módját, - e szabályzat irányelvei alapján, - az elnökség határozza meg a családdal történő egyeztetés során. A természetbeni kompenzálás elsősorban akkor lehetséges, ha az költséget takarít meg az intézménynek, vagy fenntartónak, plusz bevételt eredményez, vagy kimutatható növekedést, fejlődést eredményez (pl. új szakkör működtetése, felújítási-, korszerűsítési munka, eszközfejlesztés). Az elnökség vagy szociális kör által jóváhagyott kedvezményt és kompenzációt a családdal kötött Természetbeni Támogatási Szerződésben kell rögzíteni. Abban az estben, ha a kedvezményt igénybe vevő a Természetbeni Támogatási Szerződésben rögzített módon nem kompenzálja az adott kedvezményt, akkor az eredeti Támogatási Megállapodás lép érvénybe és a kedvezményezett összeg pénzbeni tartozásnak minősül. A Természetbeni Támogatási Szerződésben rögzített feladatvégzés koordinálását és ellenőrzését az Intézményegység-vezetők végzik és ellenjegyzik. 4 Fenntartói térítési díj szabályzat

5 2.6. Szociális kör Az elnökség, vagy a Szülői Fórum a nehéz anyagi helyzetben lévő, vagy átmeneti anyagi nehézségbe kerülő családok megsegítésére szociális/segítő kört hozhat létre, aminek működési feltételeit és szabályait a szociális kör határozza meg A szülői pénzbeni támogatások (székfoglaló, és havi rendszeres támogatás) visszafizetésére vonatkozó rendelkezések A fenntartó számára befizetett támogatások a Támogatási Szerződések szerint önkéntes felajánlások így ezek visszafizetésére nincs mód Elmaradt vagy késedelmes befizetések és következményei A Szülői befizetések az Intézmény fenntartásának fő alappillérei. Azok elmaradása, késedelmes befizetése az Intézmény működését veszélyeztetik. E szempontból figyelembe véve az a Szülő, aki önhibáján kívül, rendszeresen nem tudja pontosan betartani a támogatás átutalásának meghatározott időpontját, köteles ezt a tényt írásban jelezni a gazdasági vezetőnek, az okok-, és a szerződés betartásának általa javasolt megoldásának megjelölésével. A fenntartó elnöksége vagy a szociális kör a szülővel közösen feltárja, és megoldást keres a felmerült fizetési nehézséggel kapcsolatban. Minden szülőnek kötelessége a Támogatási Megállapodásban meghatározott összeg határidőre történő megfizetése. Késedelmes fizetés esetén fizetési felszólítás kiküldésére kerül sor. A fizetési felszólításban megadott határidő leteltével a lejárt tartozásokat ügyvédi úton hajtja be a Fenntartó. Az eljárás költségei a tartozót terhelik Késedelmesen fizetők adatainak nyilvánossága A 60 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a fenntartó a szülői nyilvánosság elé lép a tartozást felhalmozó családok adataival. Azon családnak, - aki a fizetési késedelem tényét és okát írásban nem jelzi a fenntartó felé, - a fenntartó, a szülők nevét a késedelmes összeg feltüntetésével a szülői kör számára nyilvánossá teszi. Ennek nyilvánossága az egyenlegközlő levél, vagy belső hírlevél formájában történik A nevelési-, tanulói Jogviszony megszűnése 90 napos késedelem esetén az együttműködési megállapodás megszegése miatt, a nevelési-, tanulói jogviszony megszűntethető. 3 Szülői természetbeni támogatások 3.1 Éves-, illetve nyári felújítási munkák és azok pénzbeni megváltása Az Intézményben a nyári karbantartás a Szülők feladata. Ebbe beletartozik az óvodai és iskolai termek, helyiségek tanévkezdésre esedékes felújítása, előkészítése, takarítása. Ennek időtartama családonként évente 20 óra, ami ezen szabályzat által meghatározott összeggel, támogatás formájában, pénzben megváltható. Amennyiben a munkák nem a nyárra koncentrálódnak, úgy ezt év közben folyamatosan is lehet teljesíteni. A végrehajtás megszervezése 5 Fenntartói térítési díj szabályzat

6 és lebonyolítása a fenntartó elnöksége által előzetesen meghatározott feladatok alapján a Szülői estek/körök feladata. A természetbeni éves munka megváltásának díja: Ft/óra. 4 A szolgáltatások a) Intézményünk nem állami fenntartású intézmény, így a 229/2012(VIII.28) Korm.rend bekezdés a);b) pontban felsoroltak térítési díj nélkül nem vehetők ingyenesen igénybe. 34. (1) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatás intézmény, az önkormányzat, az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: a) a 33. -ban meg nem határozott egyéb foglalkozások, b) alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, valamint e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata, továbbá az állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsga. b) A fenntartó által fenntartott közoktatási intézményekben a szolgáltatásokon kívül csak azok vehetők ingyenesen igénybe, melyeket a fenntartó az intézmény pedagógiai, szakmai programjának jóváhagyásakor ingyenes szolgáltatásként engedélyezett. c) A gyermek, a tanuló, a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban meghatározott térítési díjat fizet. 5 Térítési díjak 5.1 Művészetoktatási térítési díj A Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI, a Waldorf kerettanterv és a helyi tanterv alapján a tantervbe integráltan a pedagógiai programjában megfogalmazott módon művészetoktatási képzést valósít meg. Iskolánk a művészetoktatás finanszírozására az állami rendelkezéseknek megfelelően művészetoktatási térítési díjat állapít meg és szed. A fenntartó ennek mértékét a művészetoktatás térítési díjára vonatkozó 229/2012.(VIII.28) Korm.rend. 35 (1) bekezdés b) pontjának figyelembevételével 18 éven aluli tanuló esetén, a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 15%-ában határozza meg. Ezen összeg a 2013/2014- es tanévben évi Ft. a) A művészetoktatási térítési díjat a mindenkori tanév során számla ellenében két részletben, az Intézmény számlájára kell befizetni augusztus és január hónapban, illetve új gyermek esetén beiratkozáskor időarányosan, a 10 hónapos tanév figyelembevételével. b) A gyermekek napközbeni ellátása (továbbiakban gyermekétkeztetés) intézményi térítési díját a fenntartó határozza meg, a mindenkori szállítótól történő beszerzési díj alapján. 6 Fenntartói térítési díj szabályzat

7 5.2 A térítési díjak megállapítása, a mentességek, kedvezmények köre a) A fenntartó minden tanév megkezdése előtt megállapítja a 229/2012.(VIII.28) Korm.rend. 35 -aiban felsorolt szolgáltatásokra vonatkozó térítési és tandíj alapösszegét, e rendeletben foglaltak figyelembevételével. b) A tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök) költségvetését, azon belül a résztvevők képzési költségét a fenntartó elnöksége határozza meg. A szakköri díjakból származó bevételnek az önköltséget fedeznie kell. 5.3 Kedvezmények és elbírálásuk módja a) Mentesül a művészetoktatási térítési díj fizetése alól o a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, o a testi, érzékszervi középsúlyos értelmi fogyatékos és az autista tanuló, o az enyhe értelmi fogyatékos tanuló, o a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló tanuló, o az árva tanuló, ha az örökbefogadók nehéz anyagi körülmények között nevelik. b) Mivel a Waldorf Intézményekben osztályozás nem történik, ezért a tanulmányi eredmény a térítésidíj-kedvezmények elbírálásakor nem vehető figyelembe. c) Hátrányos helyzetű az a tanuló, aki az évi LXXIX. törvény pontjában meghatározottaknak megfelel. d) A tanulót megillető kedvezményről e szabályzat rendelkezésit figyelembe véve, a benyújtott dokumentumok alapján beiratkozáskor vagy tanév elején történő adategyeztetéskor az intézmény gazdasági vezetője vagy a fenntartó képviselője dönt. A beiratkozás után benyújtott kérelmek alapján a kedvezmények visszamenőlegesen nem érvényesíthetőek. 5.4 Közös taneszközök éves díja Iskolánk a tanítás során speciális eszközöket és alapanyagokat, valamint munkafüzeteket (un. epocha füzeteket) használ. Ezen eszközöket központilag az intézmény szerzi be. Adott tanévben használt közös eszközök és füzetek beszerzésére az előző tanév végén kerül sor, ezért azok számlázása a tanév megkezdése előtt történik. Év közben érkező gyermek után a közös taneszközök térítési díja időarányosan kerül megállapításra, a 10 hónapos tanév figyelembevételével. A közös taneszközök éves térítési díját a 2013/2014-es tanévre a fenntartó - óvodában Ft-ban határozza meg, - iskolában Ft-ban határozza meg. 5.5 Mentességek, kedvezmények köre a) A vizsgákkal kapcsolatban beleértve a javító és pótló vizsgákat is előírt tandíj és térítési díj, fizetési kötelezettségének az intézmény vezetője által megszabott időpontban, egy összegben kell eleget tenni. Tandíj- és térítési díj-köteles vizsgát csak a befizetés igazolásával lehet elkezdeni. 7 Fenntartói térítési díj szabályzat

8 b) A 229/2012(VIII.28) Korm.rend aiban megjelölt további térítési díj és tandíjfizetési kötelezettséggel igénybe vehető szolgáltatások tandíját és térítési díját havi, vagy félévi részletekben kell fizetni. c) A tanulói jogviszony létesítésekor /beiratkozáskor/, illetve térítési díj, tandíjfizetési kötelezettséggel igénybe vehető szolgáltatás igénylésekor a fizetésre kötelezett személy e szabályzatról tájékoztatást kap, és tudomásul veszi, miszerint a térítési díj és tandíj fizetésének hozzájárulás nélküli elmaradása a szolgáltatásból való kizárással járhat. d) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés szolgáltatásért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény ában meghatározott normatív kedvezményeket kell biztosítani. e) A gyermekétkeztetés szolgáltatásért a nevelési-oktatási intézmény vezetője egyéni rászorultság alapján, az intézmény gazdálkodási keretein belül, további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. A kedvezmény megállapítása e szabályzat 5.2 és 5.3 pontjai alapján történik. 5.6 Nem magyar állampolgárok által fizetett díjak a) A nem magyar állampolgár a Nkt. 92. (1) (6) bekezdésében foglalt kivételekkel, továbbá, ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik - az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. b) A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. c) A díjnak az (a) bekezdés szerint meghatározott alapösszegét csökkentő, a gyermeket, tanulót megillető kedvezmény elbírálásáról, a kedvezmény mértékének megállapításáról a fenntartó elnöksége dönt. d) A kedvezmény és annak mértéke megállapításakor a gyermek, a tanuló szociális helyzetét, tanulmányi eredményét kell mérlegelni. e) A díj elengedhető, amennyiben a gyermek, a tanuló szociális helyzete ezt különösen indokolttá teszi, vagy a tanuló tanulmányi eredménye alapján erre kiemelkedően érdemes. f) A fizetendő díj összegét, illetve a díjfizetés elengedését tanévenként kell megállapítani, e rendelet 5.2 és 5.3 pontjaiban foglaltakat alkalmazva. g) Az óvodai felvételkor, a tanulói jogviszony létesítésekor /beiratkozáskor/, illetve díjfizetési kötelezettséggel igénybe vehető szolgáltatás igénylésekor a fizetésre kötelezett személy, írásos nyilatkozatot ad arról, hogy a jogerősen megállapított szolgáltatás díját az arra megszabott időben és módon megfizeti, valamint arról, hogy tudomásul veszi, miszerint a díj fizetésének hozzájárulás nélküli elmaradása a szolgáltatásból való kizárással járhat. 8 Fenntartói térítési díj szabályzat

9 6 A díjak megfizetésével kapcsolatos tájékoztatás, nyilvántartás a) Az intézmény és intézmény egység vezetője az intézménybe felvétel iránt érdeklődő tanulókat, a gyermekek, tanulók szüleit köteles tájékoztatni az intézményben térítési díjért, tandíjért, nem magyar állampolgárok által díjfizetés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról, a díjak várható alapösszegéről, valamint az e rendelet szerint - tanulmányi eredmények, illetve a szociális helyzet alapján - adható kedvezményekről, a díjak fizetésének szabályairól. A fenti információkat az intézményvezető díjmentesen köteles szolgáltatni. b) A közoktatási intézmény vezetője a térítési díj, a tandíj és a nem magyar állampolgárok által fizetendő díj megállapításával, megfizetésével kapcsolatos adatokról tanulónként nyilvántartást vezet. c) Ezen szabályzatot nyilvánosan elérhetővé kell tenni az Intézmény honlapján. 7 Vegyes és záró rendelkezések E rendelet hatálya nem terjed ki az intézményi Alapító Okirat szerinti vállalkozás alapján folyó nevelésre és oktatásra, illetve az ezzel összefüggő szolgáltatásokra. E szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos tandíjról, kedvezményekről, a befizetés módjáról a fenntartó külön határozataiban rendelkezik. 8 Szabályzat hatálybalépése A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzat augusztus 27-án lép hatályba. 9 Fenntartói térítési díj szabályzat

10 1. sz. melléklet T Á M O G A T Á S I M E G Á L L A P O D Á S Mely létrejött egyrészről a: Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület Cím: 6000 Kecskemét, Szarkás 74. Adószám: Bankszámlaszám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú, mint Támogatott, másrészről: Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... Cím:... Adóazonosító/adószám: mint Támogató között az alábbi feltételekkel: 1..) Támogató egyösszegű.. Ft, azaz Forint támogatást fizet 20.-ig, havi egyenlő részletekben, valamint 2..) Támogató 10 havi részletben (szeptember-június hónapban), vagy 12 havi részletben (szeptember-augusztus hónapban), havonta,..... Ft, azaz... Forint támogatást fizet ig terjedő időszakban a közhasznú Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesületnek, óvodai nevelés, és/vagy általános iskolai tanítás, és/vagy egyesületi fenntartás támogatása céljából. A támogató kötelezettséget vállal arra, hogy ezen támogatást a fenti időszakban minden hónap 10. napjáig befizeti. A támogatás teljesülése után az egyesület a Támogató részére a befizetett összegről a befizetést követő év január 31-ig támogatási igazolást állít ki. Támogató tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodással a megállapodást létrehozó felek között polgári jogviszony jön létre, amelynek alapján a támogatás jelen megállapodásnak megfelelő fizetése Támogató kötelezettségét képezi, így a támogatás fizetésének elmaradása esetén Támogatott jogosult a nem fizetett támogatásnak megfelelő követelését annak járulékaival egyetemben perenkívüli, illetve peres eljárásban érvényesíteni. K e c s k e m é t, 20 hó nap Támogató aláírásával igazolja, hogy a Támogatási Megállapodásban foglaltakat megértette, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti Támogató Támogatott képviselője 10 Fenntartói térítési díj szabályzat

11 2. sz. melléklet Kérelem (Fenntartói támogatási kedvezményről) Alulírott,... azzal a kéréssel fordulok a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesülethez, hogy az Intézménybe járó gyermekeim utáni támogatás mértékét 20.. év. hónap... napjától kezdve 20. év.... hónap... napjáig Ft/hó-ra mérsékelni szíveskedjen. INDOKLÁS 1. Mi indokolja kedvezmény-kérelmét? Milyen változások történtek az utóbbi 2 évben a családban? Milyen időszakra kér kedvezményt? Mennyit tud vállalni a kedvezményes időszakban havonta? Mit tud felajánlani a közösségnek? Mit tesz azért, hogy a jövőben kedvezőbben alakuljanak anyagi körülményei? Férj/Élettárs: Neve: Foglalkozása: Beosztása: Munkahelye: Feleség/Élettárs: Neve: Foglalkozása: Beosztása: Munkahelye: A CSALÁD ADATAI 11 Fenntartói térítési díj szabályzat

12 Gyermekek/Eltartottak adatai: Neve: Életkora: Kiemelt családi pótlékra jogosult-e? Neve: Életkora: Kiemelt családi pótlékra jogosult-e? Neve: Életkora: Kiemelt családi pótlékra jogosult-e: Neve: Életkora: Kiemelt családi pótlékra jogosult-e? Neve: Életkora: Kiemelt családi pótlékra jogosult-e? A CSALÁD JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZETE: A CSALÁD HAVI BEVÉTELE Férj/Élettárs nettó jövedelme: munkabér: Ft egyéb munkáltatói juttatás (pl. cafeteria):. Ft Cégautó, mobiltelefon, egyéb:... Feleség/Élettárs nettó jövedelme: Munkabér (TGYÁS, GYED, GYES):.. Ft egyéb munkáltatói juttatás (pl. cafeteria):... Ft Cégautó, mobiltelefon, egyéb:... Gyermekek, eltartottak utána kapott havi juttatások: Családi pótlék:.. Ft Egyéb:... Ft Egyéb. Ft Egyéb. Ft 12 Fenntartói térítési díj szabályzat

13 A CSALÁD HAVI KIADÁSA Rezsi - Áram:... - Víz:... - gáz (fűtés):... - Internet:... - Telefon:... - TV díj:... - újság:... - biztosítás (kötelező, CASCO, lakás):... - Egyéb:... Élelmiszer:... Vegyi:... Ruházat:... Hiteltörlesztés:... - lakás (telek):... - autó:... - szabad felhasználás:... Megtakarítások: - lakáscélú:... - biztosítás:... - Egyéb:... Gyermekek Waldorf oktatás támogatása:... Egyéb vagyoni adatok: Ingatlanok: (cím, nm, építés éve, tulajdoni hányad) 13 Fenntartói térítési díj szabályzat

14 Járművek: (márka, típus, évjárat, hengerűrtartalom) A kérelemhez csatolni kell: 3 hónapnál nem régebbi - munkáltatói igazolást, - munkanélküli központ igazolást a munkanélküliségről, - MÁK határozatot a folyósított ellátásokról (családi pótlék, GYES, stb.), vagy bankszámlakivonat illetve postai utalvány másolata. Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kérelemben leírt adatok nem valósak, vagy az abban foglalt vállalásomat nem teljesítem, az Fenntartóval kötött Támogatási szerződés megszegésének minősül, és a fenntartó elnöksége ezen megállapodást erre hivatkozva felbonthatja, és gyermekem tanulói jogviszonyának megszüntetését javasolhatja. K e c s k e m é t, Kérelmező aláírása 14 Fenntartói térítési díj szabályzat

15 Tájékoztató a (Fenntartói támogatási kedvezmény) kérelemhez Intézményünk alapítói és fenntartói az Intézménybe járó gyermekek szülei. Az Intézményt létét fenntartó akaratuk, a pénzügyi támogatásukban is megnyilvánul. Annak érdekében, hogy a Waldorfpedagógiai nevelésből anyagi okok miatt ne szoruljon ki gyermek, a fenntartó anyagi lehetőségeinek keretei között, és megfelelő indoklás esetén lehetőséget biztosít a szülői vállalások differenciálására. A kedvezmény kérelmek elbírálása a fenntartó elnökségének a feladatköre. A kérelmeket az elnökség részére a címre vagy az iskola titkárságára kell eljuttatni. Elbírálási idő legfeljebb 30 nap. Az elnökség személyes találkozót is kezdeményezhet a kérelmezővel, hogy döntését minél körültekintőbben tudja meghozni. A támogatási kedvezményről hozott döntés tanévre szól. Új tanévben új kérelmet kell beadni. Az elbírálás alapelvei: Minden kérelmet egyedileg kell elbírálni, mert a fenti kérdésekre adott válaszok minden esetben más képet mutatnak, minden eset egyedi. A családnak tisztában kell lennie azzal, hogy ha nincs együttműködésre való készség a részéről, akkor azzal megsérti a testvériesség és kölcsönösség elvét, és az Intézménynek joga van a gyermek tanulói jogviszonyával kapcsolatos együttműködési megállapodást felbontani. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek legfeljebb 2 havi lejárt tartozása lehet. Átütemezés: Elsődlegesen a támogatások átütemezését támogatja a fenntartó. Csökkentés: Az adott tanévre meghatározott támogatás havi összegének %-os mértékű csökkentése. Ebben az esetben természetbeni támogatást kell nyújtani a működtetéshez. Elengedés: Az adott tanévre vonatkozó vissza nem térítendő kedvezmény. Ebben az esetben természetbeni támogatást kell nyújtani a működtetéshez. Az elnökség által vizsgált kérdések: Szellemi rész: - Mi az oka a nehézségének? - Mennyire volt támogató a hozzáállása az Intézményhez az eddigiekben? - Egyetért az Intézmény céljaival? Támogatta azt? Hogyan? Szociális rész: - Milyen a kapcsolata az Intézményen belül: Pedagógusával, szülőtársaival? - Inkább épít, vagy inkább rombol? Gazdasági rész: - Együttműködő-e a nehézség megoldásában? - Eljön-e egy megbeszélésre? - Enged-e betekintést a család a pénzügyi helyzetébe? - Elfogad-e segítséget a probléma megszüntetésére? - Milyen erőfeszítéseket tesz a család, a problémája megszüntetésére? 15 Fenntartói térítési díj szabályzat

16 3. sz. melléklet T E R M É S Z E T B E N I T Á M O G A T Á S I M E G Á L L A P O D ÁS Mely létrejött egyrészről a: Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület Cím: 6000 Kecskemét, Szarkás 74. Adószám: Bankszámlaszám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú, mint Támogatott, másrészről: Támogatási megállapodás száma: /20 Név:... Cím:... Adóazonosító: mint Támogató között, az alábbi feltételekkel: Támogató természetbeni támogatásként terjedő időszakban, összesen.. órában az alábbi tevékenységeket vállalja:.. tevékenység. órában,.. értékben,.. tevékenység. órában... értékben,.. tevékenység. órában... értékben. K e c s k e m é t, 20 hó nap Támogató aláírásával igazolja, hogy a megállapodásban foglaltakat megértette, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti Támogató Támogatott képviselője P. H. P. H. 16 Fenntartói térítési díj szabályzat

1/2010 sz. Fenntartói szabályzat a

1/2010 sz. Fenntartói szabályzat a 1/2010 sz. Fenntartói szabályzat a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület fenntartásában működő Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működését

Részletesebben

F I Z E T E N D Ő T É R Í T É S I D Í J A K, T A N D Í J A K REN D E L K E Z É SE. Szeged, július 04.

F I Z E T E N D Ő T É R Í T É S I D Í J A K, T A N D Í J A K REN D E L K E Z É SE. Szeged, július 04. A S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M K Ö Z O K T A T Á S I I N T É Z M É N Y E I B E N I G É N Y B E V E T T S Z O L G Á L T A T Á S O K É R T F I Z E T E N D Ő T É R Í T É S I D Í J A K, T A

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról Miskolc Megyei Jogú

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv (2) bekezdése alapján.

(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv (2) bekezdése alapján. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010 (IV.30.) önkormányzati rendelete a közoktatásban alkalmazandó térítési-, illetve tandíjak helyi szabályozásáról Tápiószecső Nagyközség

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE A Lőrinci Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíjak

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az alapfokú művészetoktatás keretében fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról, fizetésének módjáról és az adható fizetési kedvezményekről

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

HATÁROZAT. Az oktatási intézményben igénybe vehető szolgáltatások köre

HATÁROZAT. Az oktatási intézményben igénybe vehető szolgáltatások köre HATÁROZAT az Egri Főegyházmegye által fenntartott Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola köznevelési intézményben igénybe vehető alapfokú művészetoktatási vagy szakképzési szolgáltatások intézményi

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (XI. 28.) rendelete a Művészeti Iskolában alkalmazott térítési díj és tandíjfizetési kötelezettség megállapításának szabályairól Martonvásár

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE az oktatási térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.)

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (Egységes szerkezetben a módosításról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a térítési díj és tandíj összegének megállapításáról 31/2012. (IX. 08.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 1 Az önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE a Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói által fizetendő térítési és tandíjak fizetéséről és

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

A rendelet hatálya. A térítési díj mértéke, és a térítési díjfizetési kötelezettsége

A rendelet hatálya. A térítési díj mértéke, és a térítési díjfizetési kötelezettsége A Szarvasi Önkormányzat 22/2008. (VIII.29) rendeletével módosított 34/2006. (XI. 24.) rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség szabályozásáról A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

A rendelet hatálya. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

A rendelet hatálya. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 25/2009. (06.23.) rendelete a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és megfizetésének

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 2014. április 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84 62/551-548 OM azonosító: 200917 www. mffg.hu

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

TANDÍJ és TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

TANDÍJ és TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas Áchim András u. 1. TANDÍJ és TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 1-től Kerpits Miklós EKIF elnök Tóth Tibor Győző igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Zeneművészeti ág - egyéni képzés

Zeneművészeti ág - egyéni képzés Budapest XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában fizetendő Térítési díjak és tandíjak mértéke a 2015/16. tanévre 1 Zeneművészeti ág - egyéni képzés egy művészeti ágban, heti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

Az Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Térítési- és tandíjak megállapításának szabályzata. A rendelet hatálya 1..

Az Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Térítési- és tandíjak megállapításának szabályzata. A rendelet hatálya 1.. Az Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Térítési- és tandíjak megállapításának szabályzata Készült: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008 (IV.25.) Önkormányzati

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Lenti Város Önkormányzat

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XI.26.) rendelete a Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat művészetoktatási

Részletesebben

Kedves Szülők, Diákok!

Kedves Szülők, Diákok! Kedves Szülők, Diákok! Zeneiskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe. Térítési díjat fizet minden olyan 6-18 éves növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2012.(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2012.(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2012.(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A nevelési-oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményben a tanulók által fizetendő térítési díjról és tandíjról

Részletesebben

RENDELET. Törvényi előírások. Részletek a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletből

RENDELET. Törvényi előírások. Részletek a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletből RENDELET Törvényi előírások Részletek a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletből A térítési díj-fizetési kötelezettség 35. (1) Az állami szerv, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

2015/2016 Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kecskemét A térítési díj és a tandíj fizetésének szabályozása

2015/2016 Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kecskemét A térítési díj és a tandíj fizetésének szabályozása 1 2015/2016 Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kecskemét A térítési díj és a tandíj fizetésének szabályozása 2 I. Általános rendelkezések Jelen Szabályzat a Klebelsberg

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL Tisztelt Szülők! A 2015-16-os tanévben is az alapfokú művészeti iskolában térítési díj, illetve tandíj ellenében vehetik igénybe az alapfokú művészetoktatást. Ha a tanuló

Részletesebben

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház)

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház) Kazincbarcika Város Önkormányzatának 7/1998. (II. 27.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 1 Kazincbarcika

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre,

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre, SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(X. 19.) számú rendelete a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményekben

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2015/16 tanévtől a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2015.

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Az ingyenesen igénybe vehető közoktatási szolgáltatások

Az ingyenesen igénybe vehető közoktatási szolgáltatások EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV. 25.) Önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért kérhető

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása a KHT. által fenntartott intézmények iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzéseinél. 2008. szeptember 1-től érvényes Szeged, 2008. június 15.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI Módosítva: 2014. október 13. FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2014/2015-ös tanévben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2014/2015-ös tanévben Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2014/2015-ös tanévben A KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013.(VII.5.) EMMI utasításban

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez -

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez - 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36425:24-586 EMAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:44227/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről

2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 15. Margruber

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ megállapítása és elrendelése a 2013/2014-es tanévben

TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ megállapítása és elrendelése a 2013/2014-es tanévben TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ megállapítása és elrendelése a 2013/2014-es tanévben a: a térítési díj és tandíj fizetés mértéke és rendje a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskolában hatálya: 2013.

Részletesebben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben A KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013.(VII.5.) EMMI utasításban

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2006. (II.23.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2006. (II.23.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2006. (II.23.) KGY r e n d e l e t e a nevelési-oktatási és az alapfokú művészetoktatási intézményekben a tanulók által fizetendő költségtérítésről és tandíjról,

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK

I.FEJEZET ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK 7/2006. (III. 1.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a nevelési- oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről A Budapest Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Dorogháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2008.(XII.24.) számú rendelete

Dorogháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2008.(XII.24.) számú rendelete Dorogháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2008.(XII.24.) számú rendelete az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési díjakról Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ megállapítása és elrendelése a 2012/2013-As tanévben

TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ megállapítása és elrendelése a 2012/2013-As tanévben TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ megállapítása és elrendelése a 2012/2013-As tanévben a: a térítési díj és tandíj fizetés mértéke és rendje a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskolában hatálya: 2012.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 37.903/2012. Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Javaslat az oktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról szóló 18/2005.(III. 31.) Ör.sz rendelet módosításáról szóló

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben