1/2013 sz. Fenntartói szabályzat a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2013 sz. Fenntartói szabályzat a"

Átírás

1 1/2013 sz. Fenntartói szabályzat a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület fenntartásában működő Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működését támogató szülői pénzbeni és természetbeni támogatás, térítési díj és a nem magyar állampolgárok által fizetett díj összege megállapításának és fizetésének szabályairól. (Röviden: Fenntartói térítési díj szabályzat.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. Módosítva: augusztus 27-én Tartalomjegyzék 1 A szabályzat és hatálya Szülői pénzbeni támogatások Az Intézményi székfoglaló A székfoglaló felhasználása Havi rendszeres szülői pénzbeni támogatások Magántanulókra érvényes rendelkezések Támogatási kedvezmények rendszere (Szociális kör) Támogatási kedvezmények Dolgozói kedvezmény Családi kedvezmény Szociális kedvezmény Szociális kör A szülői pénzbeni támogatások (székfoglaló, és havi rendszeres támogatás) visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Elmaradt vagy késedelmes befizetések és következményei Késedelmesen fizetők adatainak nyilvánossága A nevelési-, tanulói Jogviszony megszűnése Szülői természetbeni támogatások Éves-, illetve nyári felújítási munkák és azok pénzbeni megváltása A szolgáltatások Térítési díjak Művészetoktatási térítési díj A térítési díjak megállapítása, a mentességek, kedvezmények köre Kedvezmények és elbírálásuk módja Közös taneszközök éves díja Mentességek, kedvezmények köre Nem magyar állampolgárok által fizetett díjak A díjak megfizetésével kapcsolatos tájékoztatás, nyilvántartás Vegyes és záró rendelkezések Szabályzat hatálybalépése sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet Fenntartói térítési díj szabályzat

2 A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 31. (2) bekezdésének b) és c)pontjában, a 229/2012(VIII.28) Korm.rend.(34-37 ) felhatalmazás alapján, a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület a következő szabályzatot alkotja: 1 A szabályzat és hatálya A szabályzat hatálya kiterjed a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület fenntartásában működő Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, mint közös fenntartású oktatású intézmény a) Óvodájára, b) Általános Iskola és AMI-ra, mint egységes iskolájára. 2 Szülői pénzbeni támogatások Intézményünk nem állami fenntartású közoktatási Intézmény. Az Intézmény a tanulói jogviszony létesítését és fenntartását a Nkt. 31. (2) bekezdésének c) pontja alapján fizetési kötelezettséghez köti. A létesítés feltétele az egyszeri támogatás (székfoglaló) befizetése, a fennmaradás feltétele az intézményfenntartói tevékenység rendszeres havi pénzbeni támogatása az egyesülettel kötött támogatási megállapodás (1. számú melléklet) szerint. A szülői pénzbeni támogatások mindenkori szabályait és mértékét a Nkt. 88. felhatalmazása alapján e szabályzat keretében a fenntartó határozza meg. A szabályzatot és annak kivonatát az intézmény a szülők tájékoztatására a honlapján közzé teszi, valamint az intézménybe történő jelentkezéskor tájékoztatásként átad Az Intézményi székfoglaló A Szülők a gyermekük Intézménybe történő beíratásakor egyszeri támogatást (székfoglaló) kötelesek fizetni a fenntartó részére. A székfoglaló összegét a fenntartó határozza meg minden év május 30-ig, kikérve a szülői közösség véleményét. A székfoglaló akkor is esedékes, ha saját tagintézmények között történik beiratkozás, azaz óvodából iskolába lép a gyermek. Ebben az esetben a székfoglaló összegének megállapítása kedvezőbb is lehet, mint a nem tagintézményből érkező tanuló esetén. A székfoglaló befizetése, legfeljebb 3 havi egyenlő részletekben is teljesíthető. A székfoglaló befizetése, vagy a befizetéséről szóló bizonylat bemutatása, a támogatási-, és a szülői együttműködési megállapodás aláírásakor esedékes. Székfoglaló összege szeptember 01-jétől: Ft. Tagintézményből érkező gyermek esetén székfoglaló összege szeptember 01-jétől: Ft. Az Intézményi székfoglaló megfizetésétől mentesül az a család, akinek gyermeke, - 1 tanévnél rövidebb időre érkezik az intézménybe, - szülői kérésre magántanulóként iratkozik be az intézménybe. 2 Fenntartói térítési díj szabályzat

3 2.2. A székfoglaló felhasználása Óvoda esetén: óvodai eszköz és tárgyi eszköz fejlesztésére fordítandó. Iskola esetén: iskola eszköz és tárgyi eszköz fejlesztésére fordítandó Havi rendszeres szülői pénzbeni támogatások Az Intézmény gazdasági működésének egyik fő alappillére a Szülők pénzben fizetett havi rendszerességű támogatása. A támogatások meghatározása a mindenkori költségvetés tervezése során a fenntartó hatásköre. A havi rendszerességű támogatás összegét a fenntartó határozza meg, kikérve a szülői közösség véleményét. A fenntartó mindenki számára kötelező mértékű támogatási összeget határoz meg, ami az intézmény fenntartható fejlődését biztosítja. Alaptámogatás fajtái: - Óvodai nevelés esetén: Ft/hó 10 oktatási hónapra vonatkozóan. - Iskolai oktatás esetén: Ft/hó 10 oktatási hónapra vonatkozóan. Az óvodai nevelés támogatói összege magában foglalja a tízórai és uzsonna, valamint a napközis nevelés díját. A támogatással kapcsolatban a család Támogatási Megállapodást köt a fenntartóval. A befizetések 10 hónapra értendőek szeptember 01-jétől június 30-ig. Év közben érkező gyermekek esetén a befizetett támogatás időarányosan kerül megállapításra, napra lebontva. A befizetések 12 havi bontásban is teljesíthetőek. Utolsó nevelési-, oktatási évben kizárólag 10 hónapra, - kivétel, ha a gyermek az intézmény iskolájában tanul tovább. A támogatást adott hónapban előre, 10-ei határidővel kell megfizetni. Az indoklással alátámasztott pénzügyi kedvezmény kérelem esetén, a meghatározott és a kedvezményezett összeg közötti különbséget a gyermek után természetbeni támogatással lehet megváltani. Ennek részletes szabályozása a pont alatt található. Az intézménybe járó gyermekek után, minden tanév megkezdése előtt a fenntartó által meghatározott időpontig meg kell megkötni a Támogatási Megállapodást. Ennek elmulasztása esetén a gyermek után, a tanévre meghatározott támogatási összeg fizetendő Magántanulókra érvényes rendelkezések Szülői kérésre magántanulóként az intézménybe járó tanuló esetén a támogatás féléves díja Ft. Ettől való eltérésre a fenntartó felhatalmazása alapján az intézményvezető jogosult. 3 Fenntartói térítési díj szabályzat

4 2.5. Támogatási kedvezmények rendszere (Szociális kör) Támogatási kedvezmények Dolgozói kedvezmény A Waldorf Intézménnyel munkaviszonyban álló munkatársak, a gyermekeik után fizetett alaptámogatásból 50% kedvezményt kapnak gyermekenként. Inaktív állományban lévő munkatársak a kedvezményt nem igényelhetik. A kedvezmény 1 tanévre szól. A gyermekek után további családi kedvezmény nem nyújtható Családi kedvezmény Amennyiben egy családból 2 gyermek jár az intézménybe a befizetésekből a család 15%-os kedvezményt kap mindkét gyermekre. 3 vagy több gyermek esetén a kedvezmény mértéke 30% gyermekenként Szociális kedvezmény Anyagilag nehéz helyzetben lévő család, indoklással alátámasztott kedvezmény-kérelmet nyújthat be a támogatási összeg mérséklésére, amelyet - adott pénzügyi keret határain belül, - a fenntartó elnöksége (továbbiakban elnökség), vagy a szociális kör bírál el. Az igénylési dokumentum e szabályzat 2. számú mellékletében található. A kedvezmény-kérelem benyújtásának határideje a tanévet megelőző minden év augusztus 15., vagy krízishelyzetbe kerülő család esetén év közben folyamatosan. Krízishelyzetnek minősül különösen, ha az egyik vagy mindkét szülő elveszti a munkahelyét. Nem minősülnek krízishelyzetnek azon családi plusz kiadások, amelyek beruházás jellegűek, vagyis ingatlanvásárlás, felújítás, gépjármű-, vagy eszköz-vásárlás, vagy ezekkel kapcsolatos hitelfelvétel. Visszamenőleges kedvezmény-kérelem nem nyújtható be. A kérelmező család vállalja, hogy az előírt támogatási összeg és a kedvezmény-kérelemben vállalt összeg közötti különbözetet az Intézmény számára a - Természetbeni Támogatási Szerződésben (3. sz. melléklet) rögzített - módon kompenzálja. A kompenzálás módját, - e szabályzat irányelvei alapján, - az elnökség határozza meg a családdal történő egyeztetés során. A természetbeni kompenzálás elsősorban akkor lehetséges, ha az költséget takarít meg az intézménynek, vagy fenntartónak, plusz bevételt eredményez, vagy kimutatható növekedést, fejlődést eredményez (pl. új szakkör működtetése, felújítási-, korszerűsítési munka, eszközfejlesztés). Az elnökség vagy szociális kör által jóváhagyott kedvezményt és kompenzációt a családdal kötött Természetbeni Támogatási Szerződésben kell rögzíteni. Abban az estben, ha a kedvezményt igénybe vevő a Természetbeni Támogatási Szerződésben rögzített módon nem kompenzálja az adott kedvezményt, akkor az eredeti Támogatási Megállapodás lép érvénybe és a kedvezményezett összeg pénzbeni tartozásnak minősül. A Természetbeni Támogatási Szerződésben rögzített feladatvégzés koordinálását és ellenőrzését az Intézményegység-vezetők végzik és ellenjegyzik. 4 Fenntartói térítési díj szabályzat

5 2.6. Szociális kör Az elnökség, vagy a Szülői Fórum a nehéz anyagi helyzetben lévő, vagy átmeneti anyagi nehézségbe kerülő családok megsegítésére szociális/segítő kört hozhat létre, aminek működési feltételeit és szabályait a szociális kör határozza meg A szülői pénzbeni támogatások (székfoglaló, és havi rendszeres támogatás) visszafizetésére vonatkozó rendelkezések A fenntartó számára befizetett támogatások a Támogatási Szerződések szerint önkéntes felajánlások így ezek visszafizetésére nincs mód Elmaradt vagy késedelmes befizetések és következményei A Szülői befizetések az Intézmény fenntartásának fő alappillérei. Azok elmaradása, késedelmes befizetése az Intézmény működését veszélyeztetik. E szempontból figyelembe véve az a Szülő, aki önhibáján kívül, rendszeresen nem tudja pontosan betartani a támogatás átutalásának meghatározott időpontját, köteles ezt a tényt írásban jelezni a gazdasági vezetőnek, az okok-, és a szerződés betartásának általa javasolt megoldásának megjelölésével. A fenntartó elnöksége vagy a szociális kör a szülővel közösen feltárja, és megoldást keres a felmerült fizetési nehézséggel kapcsolatban. Minden szülőnek kötelessége a Támogatási Megállapodásban meghatározott összeg határidőre történő megfizetése. Késedelmes fizetés esetén fizetési felszólítás kiküldésére kerül sor. A fizetési felszólításban megadott határidő leteltével a lejárt tartozásokat ügyvédi úton hajtja be a Fenntartó. Az eljárás költségei a tartozót terhelik Késedelmesen fizetők adatainak nyilvánossága A 60 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a fenntartó a szülői nyilvánosság elé lép a tartozást felhalmozó családok adataival. Azon családnak, - aki a fizetési késedelem tényét és okát írásban nem jelzi a fenntartó felé, - a fenntartó, a szülők nevét a késedelmes összeg feltüntetésével a szülői kör számára nyilvánossá teszi. Ennek nyilvánossága az egyenlegközlő levél, vagy belső hírlevél formájában történik A nevelési-, tanulói Jogviszony megszűnése 90 napos késedelem esetén az együttműködési megállapodás megszegése miatt, a nevelési-, tanulói jogviszony megszűntethető. 3 Szülői természetbeni támogatások 3.1 Éves-, illetve nyári felújítási munkák és azok pénzbeni megváltása Az Intézményben a nyári karbantartás a Szülők feladata. Ebbe beletartozik az óvodai és iskolai termek, helyiségek tanévkezdésre esedékes felújítása, előkészítése, takarítása. Ennek időtartama családonként évente 20 óra, ami ezen szabályzat által meghatározott összeggel, támogatás formájában, pénzben megváltható. Amennyiben a munkák nem a nyárra koncentrálódnak, úgy ezt év közben folyamatosan is lehet teljesíteni. A végrehajtás megszervezése 5 Fenntartói térítési díj szabályzat

6 és lebonyolítása a fenntartó elnöksége által előzetesen meghatározott feladatok alapján a Szülői estek/körök feladata. A természetbeni éves munka megváltásának díja: Ft/óra. 4 A szolgáltatások a) Intézményünk nem állami fenntartású intézmény, így a 229/2012(VIII.28) Korm.rend bekezdés a);b) pontban felsoroltak térítési díj nélkül nem vehetők ingyenesen igénybe. 34. (1) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatás intézmény, az önkormányzat, az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: a) a 33. -ban meg nem határozott egyéb foglalkozások, b) alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, valamint e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata, továbbá az állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsga. b) A fenntartó által fenntartott közoktatási intézményekben a szolgáltatásokon kívül csak azok vehetők ingyenesen igénybe, melyeket a fenntartó az intézmény pedagógiai, szakmai programjának jóváhagyásakor ingyenes szolgáltatásként engedélyezett. c) A gyermek, a tanuló, a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban meghatározott térítési díjat fizet. 5 Térítési díjak 5.1 Művészetoktatási térítési díj A Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI, a Waldorf kerettanterv és a helyi tanterv alapján a tantervbe integráltan a pedagógiai programjában megfogalmazott módon művészetoktatási képzést valósít meg. Iskolánk a művészetoktatás finanszírozására az állami rendelkezéseknek megfelelően művészetoktatási térítési díjat állapít meg és szed. A fenntartó ennek mértékét a művészetoktatás térítési díjára vonatkozó 229/2012.(VIII.28) Korm.rend. 35 (1) bekezdés b) pontjának figyelembevételével 18 éven aluli tanuló esetén, a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 15%-ában határozza meg. Ezen összeg a 2013/2014- es tanévben évi Ft. a) A művészetoktatási térítési díjat a mindenkori tanév során számla ellenében két részletben, az Intézmény számlájára kell befizetni augusztus és január hónapban, illetve új gyermek esetén beiratkozáskor időarányosan, a 10 hónapos tanév figyelembevételével. b) A gyermekek napközbeni ellátása (továbbiakban gyermekétkeztetés) intézményi térítési díját a fenntartó határozza meg, a mindenkori szállítótól történő beszerzési díj alapján. 6 Fenntartói térítési díj szabályzat

7 5.2 A térítési díjak megállapítása, a mentességek, kedvezmények köre a) A fenntartó minden tanév megkezdése előtt megállapítja a 229/2012.(VIII.28) Korm.rend. 35 -aiban felsorolt szolgáltatásokra vonatkozó térítési és tandíj alapösszegét, e rendeletben foglaltak figyelembevételével. b) A tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök) költségvetését, azon belül a résztvevők képzési költségét a fenntartó elnöksége határozza meg. A szakköri díjakból származó bevételnek az önköltséget fedeznie kell. 5.3 Kedvezmények és elbírálásuk módja a) Mentesül a művészetoktatási térítési díj fizetése alól o a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, o a testi, érzékszervi középsúlyos értelmi fogyatékos és az autista tanuló, o az enyhe értelmi fogyatékos tanuló, o a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló tanuló, o az árva tanuló, ha az örökbefogadók nehéz anyagi körülmények között nevelik. b) Mivel a Waldorf Intézményekben osztályozás nem történik, ezért a tanulmányi eredmény a térítésidíj-kedvezmények elbírálásakor nem vehető figyelembe. c) Hátrányos helyzetű az a tanuló, aki az évi LXXIX. törvény pontjában meghatározottaknak megfelel. d) A tanulót megillető kedvezményről e szabályzat rendelkezésit figyelembe véve, a benyújtott dokumentumok alapján beiratkozáskor vagy tanév elején történő adategyeztetéskor az intézmény gazdasági vezetője vagy a fenntartó képviselője dönt. A beiratkozás után benyújtott kérelmek alapján a kedvezmények visszamenőlegesen nem érvényesíthetőek. 5.4 Közös taneszközök éves díja Iskolánk a tanítás során speciális eszközöket és alapanyagokat, valamint munkafüzeteket (un. epocha füzeteket) használ. Ezen eszközöket központilag az intézmény szerzi be. Adott tanévben használt közös eszközök és füzetek beszerzésére az előző tanév végén kerül sor, ezért azok számlázása a tanév megkezdése előtt történik. Év közben érkező gyermek után a közös taneszközök térítési díja időarányosan kerül megállapításra, a 10 hónapos tanév figyelembevételével. A közös taneszközök éves térítési díját a 2013/2014-es tanévre a fenntartó - óvodában Ft-ban határozza meg, - iskolában Ft-ban határozza meg. 5.5 Mentességek, kedvezmények köre a) A vizsgákkal kapcsolatban beleértve a javító és pótló vizsgákat is előírt tandíj és térítési díj, fizetési kötelezettségének az intézmény vezetője által megszabott időpontban, egy összegben kell eleget tenni. Tandíj- és térítési díj-köteles vizsgát csak a befizetés igazolásával lehet elkezdeni. 7 Fenntartói térítési díj szabályzat

8 b) A 229/2012(VIII.28) Korm.rend aiban megjelölt további térítési díj és tandíjfizetési kötelezettséggel igénybe vehető szolgáltatások tandíját és térítési díját havi, vagy félévi részletekben kell fizetni. c) A tanulói jogviszony létesítésekor /beiratkozáskor/, illetve térítési díj, tandíjfizetési kötelezettséggel igénybe vehető szolgáltatás igénylésekor a fizetésre kötelezett személy e szabályzatról tájékoztatást kap, és tudomásul veszi, miszerint a térítési díj és tandíj fizetésének hozzájárulás nélküli elmaradása a szolgáltatásból való kizárással járhat. d) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés szolgáltatásért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény ában meghatározott normatív kedvezményeket kell biztosítani. e) A gyermekétkeztetés szolgáltatásért a nevelési-oktatási intézmény vezetője egyéni rászorultság alapján, az intézmény gazdálkodási keretein belül, további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. A kedvezmény megállapítása e szabályzat 5.2 és 5.3 pontjai alapján történik. 5.6 Nem magyar állampolgárok által fizetett díjak a) A nem magyar állampolgár a Nkt. 92. (1) (6) bekezdésében foglalt kivételekkel, továbbá, ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik - az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. b) A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. c) A díjnak az (a) bekezdés szerint meghatározott alapösszegét csökkentő, a gyermeket, tanulót megillető kedvezmény elbírálásáról, a kedvezmény mértékének megállapításáról a fenntartó elnöksége dönt. d) A kedvezmény és annak mértéke megállapításakor a gyermek, a tanuló szociális helyzetét, tanulmányi eredményét kell mérlegelni. e) A díj elengedhető, amennyiben a gyermek, a tanuló szociális helyzete ezt különösen indokolttá teszi, vagy a tanuló tanulmányi eredménye alapján erre kiemelkedően érdemes. f) A fizetendő díj összegét, illetve a díjfizetés elengedését tanévenként kell megállapítani, e rendelet 5.2 és 5.3 pontjaiban foglaltakat alkalmazva. g) Az óvodai felvételkor, a tanulói jogviszony létesítésekor /beiratkozáskor/, illetve díjfizetési kötelezettséggel igénybe vehető szolgáltatás igénylésekor a fizetésre kötelezett személy, írásos nyilatkozatot ad arról, hogy a jogerősen megállapított szolgáltatás díját az arra megszabott időben és módon megfizeti, valamint arról, hogy tudomásul veszi, miszerint a díj fizetésének hozzájárulás nélküli elmaradása a szolgáltatásból való kizárással járhat. 8 Fenntartói térítési díj szabályzat

9 6 A díjak megfizetésével kapcsolatos tájékoztatás, nyilvántartás a) Az intézmény és intézmény egység vezetője az intézménybe felvétel iránt érdeklődő tanulókat, a gyermekek, tanulók szüleit köteles tájékoztatni az intézményben térítési díjért, tandíjért, nem magyar állampolgárok által díjfizetés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról, a díjak várható alapösszegéről, valamint az e rendelet szerint - tanulmányi eredmények, illetve a szociális helyzet alapján - adható kedvezményekről, a díjak fizetésének szabályairól. A fenti információkat az intézményvezető díjmentesen köteles szolgáltatni. b) A közoktatási intézmény vezetője a térítési díj, a tandíj és a nem magyar állampolgárok által fizetendő díj megállapításával, megfizetésével kapcsolatos adatokról tanulónként nyilvántartást vezet. c) Ezen szabályzatot nyilvánosan elérhetővé kell tenni az Intézmény honlapján. 7 Vegyes és záró rendelkezések E rendelet hatálya nem terjed ki az intézményi Alapító Okirat szerinti vállalkozás alapján folyó nevelésre és oktatásra, illetve az ezzel összefüggő szolgáltatásokra. E szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos tandíjról, kedvezményekről, a befizetés módjáról a fenntartó külön határozataiban rendelkezik. 8 Szabályzat hatálybalépése A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzat augusztus 27-án lép hatályba. 9 Fenntartói térítési díj szabályzat

10 1. sz. melléklet T Á M O G A T Á S I M E G Á L L A P O D Á S Mely létrejött egyrészről a: Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület Cím: 6000 Kecskemét, Szarkás 74. Adószám: Bankszámlaszám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú, mint Támogatott, másrészről: Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... Cím:... Adóazonosító/adószám: mint Támogató között az alábbi feltételekkel: 1..) Támogató egyösszegű.. Ft, azaz Forint támogatást fizet 20.-ig, havi egyenlő részletekben, valamint 2..) Támogató 10 havi részletben (szeptember-június hónapban), vagy 12 havi részletben (szeptember-augusztus hónapban), havonta,..... Ft, azaz... Forint támogatást fizet ig terjedő időszakban a közhasznú Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesületnek, óvodai nevelés, és/vagy általános iskolai tanítás, és/vagy egyesületi fenntartás támogatása céljából. A támogató kötelezettséget vállal arra, hogy ezen támogatást a fenti időszakban minden hónap 10. napjáig befizeti. A támogatás teljesülése után az egyesület a Támogató részére a befizetett összegről a befizetést követő év január 31-ig támogatási igazolást állít ki. Támogató tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodással a megállapodást létrehozó felek között polgári jogviszony jön létre, amelynek alapján a támogatás jelen megállapodásnak megfelelő fizetése Támogató kötelezettségét képezi, így a támogatás fizetésének elmaradása esetén Támogatott jogosult a nem fizetett támogatásnak megfelelő követelését annak járulékaival egyetemben perenkívüli, illetve peres eljárásban érvényesíteni. K e c s k e m é t, 20 hó nap Támogató aláírásával igazolja, hogy a Támogatási Megállapodásban foglaltakat megértette, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti Támogató Támogatott képviselője 10 Fenntartói térítési díj szabályzat

11 2. sz. melléklet Kérelem (Fenntartói támogatási kedvezményről) Alulírott,... azzal a kéréssel fordulok a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesülethez, hogy az Intézménybe járó gyermekeim utáni támogatás mértékét 20.. év. hónap... napjától kezdve 20. év.... hónap... napjáig Ft/hó-ra mérsékelni szíveskedjen. INDOKLÁS 1. Mi indokolja kedvezmény-kérelmét? Milyen változások történtek az utóbbi 2 évben a családban? Milyen időszakra kér kedvezményt? Mennyit tud vállalni a kedvezményes időszakban havonta? Mit tud felajánlani a közösségnek? Mit tesz azért, hogy a jövőben kedvezőbben alakuljanak anyagi körülményei? Férj/Élettárs: Neve: Foglalkozása: Beosztása: Munkahelye: Feleség/Élettárs: Neve: Foglalkozása: Beosztása: Munkahelye: A CSALÁD ADATAI 11 Fenntartói térítési díj szabályzat

12 Gyermekek/Eltartottak adatai: Neve: Életkora: Kiemelt családi pótlékra jogosult-e? Neve: Életkora: Kiemelt családi pótlékra jogosult-e? Neve: Életkora: Kiemelt családi pótlékra jogosult-e: Neve: Életkora: Kiemelt családi pótlékra jogosult-e? Neve: Életkora: Kiemelt családi pótlékra jogosult-e? A CSALÁD JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZETE: A CSALÁD HAVI BEVÉTELE Férj/Élettárs nettó jövedelme: munkabér: Ft egyéb munkáltatói juttatás (pl. cafeteria):. Ft Cégautó, mobiltelefon, egyéb:... Feleség/Élettárs nettó jövedelme: Munkabér (TGYÁS, GYED, GYES):.. Ft egyéb munkáltatói juttatás (pl. cafeteria):... Ft Cégautó, mobiltelefon, egyéb:... Gyermekek, eltartottak utána kapott havi juttatások: Családi pótlék:.. Ft Egyéb:... Ft Egyéb. Ft Egyéb. Ft 12 Fenntartói térítési díj szabályzat

13 A CSALÁD HAVI KIADÁSA Rezsi - Áram:... - Víz:... - gáz (fűtés):... - Internet:... - Telefon:... - TV díj:... - újság:... - biztosítás (kötelező, CASCO, lakás):... - Egyéb:... Élelmiszer:... Vegyi:... Ruházat:... Hiteltörlesztés:... - lakás (telek):... - autó:... - szabad felhasználás:... Megtakarítások: - lakáscélú:... - biztosítás:... - Egyéb:... Gyermekek Waldorf oktatás támogatása:... Egyéb vagyoni adatok: Ingatlanok: (cím, nm, építés éve, tulajdoni hányad) 13 Fenntartói térítési díj szabályzat

14 Járművek: (márka, típus, évjárat, hengerűrtartalom) A kérelemhez csatolni kell: 3 hónapnál nem régebbi - munkáltatói igazolást, - munkanélküli központ igazolást a munkanélküliségről, - MÁK határozatot a folyósított ellátásokról (családi pótlék, GYES, stb.), vagy bankszámlakivonat illetve postai utalvány másolata. Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kérelemben leírt adatok nem valósak, vagy az abban foglalt vállalásomat nem teljesítem, az Fenntartóval kötött Támogatási szerződés megszegésének minősül, és a fenntartó elnöksége ezen megállapodást erre hivatkozva felbonthatja, és gyermekem tanulói jogviszonyának megszüntetését javasolhatja. K e c s k e m é t, Kérelmező aláírása 14 Fenntartói térítési díj szabályzat

15 Tájékoztató a (Fenntartói támogatási kedvezmény) kérelemhez Intézményünk alapítói és fenntartói az Intézménybe járó gyermekek szülei. Az Intézményt létét fenntartó akaratuk, a pénzügyi támogatásukban is megnyilvánul. Annak érdekében, hogy a Waldorfpedagógiai nevelésből anyagi okok miatt ne szoruljon ki gyermek, a fenntartó anyagi lehetőségeinek keretei között, és megfelelő indoklás esetén lehetőséget biztosít a szülői vállalások differenciálására. A kedvezmény kérelmek elbírálása a fenntartó elnökségének a feladatköre. A kérelmeket az elnökség részére a címre vagy az iskola titkárságára kell eljuttatni. Elbírálási idő legfeljebb 30 nap. Az elnökség személyes találkozót is kezdeményezhet a kérelmezővel, hogy döntését minél körültekintőbben tudja meghozni. A támogatási kedvezményről hozott döntés tanévre szól. Új tanévben új kérelmet kell beadni. Az elbírálás alapelvei: Minden kérelmet egyedileg kell elbírálni, mert a fenti kérdésekre adott válaszok minden esetben más képet mutatnak, minden eset egyedi. A családnak tisztában kell lennie azzal, hogy ha nincs együttműködésre való készség a részéről, akkor azzal megsérti a testvériesség és kölcsönösség elvét, és az Intézménynek joga van a gyermek tanulói jogviszonyával kapcsolatos együttműködési megállapodást felbontani. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek legfeljebb 2 havi lejárt tartozása lehet. Átütemezés: Elsődlegesen a támogatások átütemezését támogatja a fenntartó. Csökkentés: Az adott tanévre meghatározott támogatás havi összegének %-os mértékű csökkentése. Ebben az esetben természetbeni támogatást kell nyújtani a működtetéshez. Elengedés: Az adott tanévre vonatkozó vissza nem térítendő kedvezmény. Ebben az esetben természetbeni támogatást kell nyújtani a működtetéshez. Az elnökség által vizsgált kérdések: Szellemi rész: - Mi az oka a nehézségének? - Mennyire volt támogató a hozzáállása az Intézményhez az eddigiekben? - Egyetért az Intézmény céljaival? Támogatta azt? Hogyan? Szociális rész: - Milyen a kapcsolata az Intézményen belül: Pedagógusával, szülőtársaival? - Inkább épít, vagy inkább rombol? Gazdasági rész: - Együttműködő-e a nehézség megoldásában? - Eljön-e egy megbeszélésre? - Enged-e betekintést a család a pénzügyi helyzetébe? - Elfogad-e segítséget a probléma megszüntetésére? - Milyen erőfeszítéseket tesz a család, a problémája megszüntetésére? 15 Fenntartói térítési díj szabályzat

16 3. sz. melléklet T E R M É S Z E T B E N I T Á M O G A T Á S I M E G Á L L A P O D ÁS Mely létrejött egyrészről a: Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület Cím: 6000 Kecskemét, Szarkás 74. Adószám: Bankszámlaszám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú, mint Támogatott, másrészről: Támogatási megállapodás száma: /20 Név:... Cím:... Adóazonosító: mint Támogató között, az alábbi feltételekkel: Támogató természetbeni támogatásként terjedő időszakban, összesen.. órában az alábbi tevékenységeket vállalja:.. tevékenység. órában,.. értékben,.. tevékenység. órában... értékben,.. tevékenység. órában... értékben. K e c s k e m é t, 20 hó nap Támogató aláírásával igazolja, hogy a megállapodásban foglaltakat megértette, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti Támogató Támogatott képviselője P. H. P. H. 16 Fenntartói térítési díj szabályzat

GARABONCIÁS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GARABONCIÁS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 GARABONCIÁS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA 1 A Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola térítési díj és tandíj fizetési szabályzata Általános rendelkezések 2 A 229/2012. (VIII. 28.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

4. 5. 6. Hatáskör átruházás

4. 5. 6. Hatáskör átruházás Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatás és a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Pusztazámor Község

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA 1.. /1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő:

A RENDELET HATÁLYA 1.. /1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő: 1 Sárvár Város Önkormányzati Képviselő - testületének a 2/2007. /I. 26./ számú, 29/2007. /IX. 20./ számú és a 14/2010. /V. 21./ számú önkormányzati rendeletével módosított, az általa fenntartott oktatási-nevelési

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 7. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. JÚLIUS 2. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 21/2010. (VII.02.) ÖR. ZMJVK 22/2010. (VII.02.) ÖR. a közoktatási intézményekben

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 16.. /1/ bekezdése,

Részletesebben

Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Páka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet VII. RÉSZ HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE 1. fejezet A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK Államilag támogatott képzés 366. A jelen szabályzat alkalmazásában államilag

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

(1) Az eljárás megindítása történhet: - kérelemre, illetve - hivatalból. Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze Tamás út 18.

(1) Az eljárás megindítása történhet: - kérelemre, illetve - hivatalból. Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze Tamás út 18. Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 25/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásához (egységes

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben

Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.28.)önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.28.)önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.28.)önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Kányavár Község Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

1. A köznevelés információs rendszerének létrehozása és mûködtetése

1. A köznevelés információs rendszerének létrehozása és mûködtetése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 112. szám 19043 III. Kormányrendeletek A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról A Kormány a nemzeti köznevelésrõl

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról * Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 55/2015 Tárgy: Rendeletalkotás gyermekjóléti alapellátásokról valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előterjesztő

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 8/2011. (III. 29.), a 11/2011. (IX. 27.) és a 2/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben