MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP"

Átírás

1 MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP január 20. II. évfolyam 3. szám A megelõzésre koncentrál a védelmi bizottság Soron kívüli ülést tartott január 11-én a makói Helyi Védelmi Bizottság a Városházán. Ezúttal nem vészhelyzetet kellett megoldaniuk a tagoknak: az ülést a szintén soron kívüli, január 12-ei megyei védelmi bizottsági ülés, pontosabban az ott megalakuló Ár- és Belvízvédelmi Operatív Bizottság ülése miatt kellett összehívni. Ezen Dr. Frank József kért tájékoztatást a megye helyi védelmi bizottságaitól a bel- és árvízvédelem ügyében. Lapunk úgy tudja, ezúttal a megelõzésre, a felkészülésre esett a fõhangsúly a vis major helyzetek elhárítása helyett a miniszterelnök kérésének, illetve a kormány döntésének megfelelõen. AMakó térségi polgármesterek a január 11-i helyi védelmi bizottsági ülésen tájékoztatást adtak a településükön, illetve annak térségében tapasztalható belvízhelyzetrõl a helyi védelmi bizottság elnökének. Dr. Buzás Péter, Makó város polgármestere, a helyi védelmi bizottság elnöke sajtótájékoztatón informálta az újságírókat a helyi védelmi bizottság ülésérõl. Elmondta, hogy az önkormányzat szakemberei a napokban körbejárták a várost, és sehol nem tapasztaltak belvízzel összefüggõ problémát közterületen. A polgármester hozzátette, az önkormányzat természetesen partner a telkeken megállt víz lefolyásának megoldásában, de ehhez az ingatlantulajdonos közremûködése is szükséges, hiszen az önkormányzatok elsõsorban a közterületek belvízvédelméért felelõsek. Folyószámláról is fizethetõ a társulati hozzájárulás Többen is érdeklõdtek az önkormányzat zöld számán, illetve a Makótérségi Víziközmû Társulatnál, hogy van-e lehetõség a társulati hozzájárulás havi részleteit sárga csekk helyett átutalással, bankszámláról fizetni. Számunkra mindenképpen jó hír, hogy ez a lehetõség adott. Az átutalásos befizetéshez csupán annyit kell tenni, hogy felkeressük a számlavezetõ bankunkat a Makó-térségi Víziközmû Társulat által a nevünkre kipostázott csekkel és az azon található adatok alapján adunk beszedési megbízást számlavezetõ bankunk számára. Azonosságunkat a társulásnak a közlemények rovatban található számkód igazolja, ezt kell a banki átutalás közlemények rovatában is szerepeltetni. A kód tartalmaz egy kizárólag az érintett ingatlanra vonatkozó számot is, ezért kérjük, a megbízáshoz mindenki csak a saját csekkjén lévõ számkódot használja. MEZÕGAZDASÁGI TÉLI ESTÉK CSATORNAHÍRMONDÓ A Mezõgazdasági Téli Esték rendezvénysorozat következõ elõadásnapja január 23-án, hétfõn 17 órakor lesz a makói polgármesteri hivatal földszinti házasságkötõ termében. Az elõadáson Szuda Zoltán, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) regionális megbízottja beszél az NVT aktuális intézkedéseirõl. Mindenkit szeretettel hívunk, várunk. Dr. Buzás Péter Makó város polgármestere Választókerületi fórumok Makón AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA EBÉDLÕJÉBEN JANUÁR 23-án, hétfõn 17,00 órai kezdettel Mágori Józsefné képviselõ a képviselõi munkájáról, Dr. Buzás Péter polgármester a város egészét érintõ kérdésekrõl (Magyar u., Almási u., Szép u., Kálvária u., Sírkert utca által határolt terület) A SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ISKOLA NAGY ELÕADÓJÁBAN JANUÁR 25-én, szerdán 17,00 órai kezdettel Gilicze János képviselõ a képviselõi munkájáról, Dr. Buzás Péter polgármester a város egészét érintõ kérdésekrõl (Tinódi utca, Lonovics sgt., Árpád utca, Szent István tér, Szent Anna utca által bezárt terület) A RÁKÓCZI UTCAI KLUBBAN JANUÁR 26-án, csütörtökön 17,00 órai kezdettel Marosvári Attila képviselõ a képviselõi munkájáról, Dr. Buzás Péter polgármester a város egészét érintõ kérdésekrõl (Hunyadi u., Megyeház u., Batthyány u., Kálvin utca által határolt terület) lakossági fórumot tartanak, melyre minden kedves érdeklõdõt tisztelettel várnak. ALPOLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA Makó város alpolgármestere, GILICZE JÁNOS január 27-én, pénteken 9-12 óra között a Városházán, hivatali szobájában (fõépület, I. emelet 108. szoba) lakossági fogadóórát tart.

2 2. MAKÓ és TÉRSÉGE január 20. Városi rendezvények Január 26-ig: Ratkai János Úton címû fotókiállítása a József Attila Városi Könyvtárban (Mátó Erzsébet, Deák F. u. 2., tel.: ). Február 6-ig: Apa és fia Joó Sándor és Joó Zoltán fotókiállítása a Városház Galériában (Karsai Ildikó, ). Mezõõri járulék a változások bejelentendõek A mezõõri járulék ügyintézése Makón a polgármesteri hivatal Pénzügyi Osztályának Vagyoncsoportjánál (Városháza, 125. szoba, telefon: 62/ /201 mellék) lehetséges. Ezúton kérjük, hogy a földtulajdonban vagy a földhasználatban történt változást (föld-eladás, föld-bérbeadás), a tulajdonban lévõ változást (például elhalálozás) a változást követõ 30 napon belül, de legkésõbb május 31-ig a Pénzügy Osztály Vagyoncsoportjánál bejelenteni szíveskedjenek ügyfélfogadási idõben (hétfõ: 7,30-12,00; szerda: 7,30-17,30, péntek: 7,30-12,00). Makói haszonbérlõk figyelmébe Még megköthetik a polgármesteri hivatal (Makó, Széchenyi tér 22.) 125-ös szobájában a mezõgazdasági évre vonatkozó haszonbérleti szerzõdéseket azok, akik eddig még nem tették meg. Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ: , Szerda: , Péntek: További felvilágosítás kapható a 62/ telefonszámon a 201-es melléken. A híd túl messze van Megrendezte szokásos év eleji teljesítménytúráját a Téry Ödön Turisztikai és Szabadidõs Sportegyesület és Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség. A túrában szegedi, vásárhelyi és makói intézmények, szervezetek mûködtek közre. A túrát három távon rendezték: 90, 60 és 30 kilométeren. Az erõpróbán 12 makói vett részt a 110 indulóból. Nagy Tamás, Nagy Erika, Fodor Ferenc és Csala Ferenc kitûnõ teljesítményt nyújtott a 30 kilométeres szakaszon, de jól teljesített Bálint Ildikó, Horváth János, Szabó Imre, ifj. Dornbach Péter, 60 kilométeren Banyó István, és 90-en Farkas Nándor, Gera István és Fekete Gábor. Egybegyûjtjük a rendezvényeket Makó önkormányzata arra kéri az olyan kulturális, szórakoztató rendezvények szervezõit, amelyek a város minden lakóját érintik, hogy rendezvényükrõl (annak nevérõl, idõpontjáról, jellegérõl) adjanak hírt szerkesztõségünknek. (Városháza, Széchenyi tér 22., ). Az önkormányzat a város 2006-os rendezvénynaptárát lapunkon keresztül, és más módon is folyamatosan közreadja. Kötelezõ számadás Agondnokok és gyámok akik a gondnokság alá helyezett nagykorú személyek és a gyámság alatt lévõ kiskorúak törvényes képviselõi, illetve vagyonuk kezelõi tevékenységét a Gyámhivatal felügyeli. A gyámok és gondnokok mûködésükrõl és a vagyonkezelésrõl évente kötelesek beszámolni. Az elmúlt évre vonatkozó, okmányokkal alátámasztott számadások benyújtásának határideje február 15. A Makó Városi Gyámhivatal kéri a számadásra kötelezett gondnokokat és gyámokat, hogy ennek a kötelezettségüknek is tegyenek eleget, és ügyfélfogadási idõben (hétfõ 8-12, szerda 8-12, 13-17, péntek 8-12 óráig) keressék fel a hivatal munkatársait (földszint es iroda), akik szükség esetén segítséget is nyújtanak a számadási okmányok kitöltéséhez. A szükséges ûrlapok a makói önkormányzat honlapjáról (www.mako.hu) is letölthetõek. Megújult Makón az irodaház Makón, a Széchenyi tér 7. szám alatt az irodaház elöregedése már balesetveszélyt jelentett az arra haladók és az ott lakók számára, ezért az önkormányzat úgy döntött, rendbe hozza az épületet. A ház állapotát jól jellemzi, hogy a megcsúszott attikafal miatt a homlokzati vakolat már szinte folyamatosan hullott a járdára. Az emeleti irodák annyira beáztak, hogy a fénycsõ-tartókból csöpögött a víz. A kivitelezési munkát pályázat útján a Mestermû Kft nyerte el. A munka összértéke meghaladta a 7 millió forintot. A kivitelezés tavaly kezdõdött meg, a munka mûszaki átadás-átvétele január 9-én megtörtént. A javítás során a nagymértékben megrongálódott attikafal elbontásra került. Az új, monolit vasbeton attika oly módon készült el, hogy az késõbb, a tetõtér építése során is felhasználható lesz. A sérült homlokzati vakolat természetesen az épülethez illõ színezettel került javításra. A lapos tetõ korszerû anyaggal újraszigetelte a kivitelezõ, emellett megduplázta a páraszellõzök számát, valamint megtörtént a lemezszegélyek cseréje is. A kivitelezéshez a teljes homlokzatot be kellett állványozni. A munkák során a Casco reklámfelirat mely a beázásokhoz egyébként nagyban hozzájárult el lett bontva. A lakáshoz jutást is segíti a makói képviselõ-testület Makó Város Önkormányzati Képviselõ-testülete minden évben két alkalommal hirdeti meg lakáscélú pályázati felhívását. Lakáscélú támogatás igényelhetõ lakásvásárlásra, építésre, bõvítésre, felújításra. Tavaly a második félévben 9 makói család igényelt az elõbbi célokra támogatást, közülük 8 család pályázatát fogadta el a képviselõ-testület, és összesen 2.1 millió Ft kamatmentes, hosszú lejáratú (10 év) kölcsönben részesítette õket. A sikeres pályázók közül a legtöbben két gyermeket nevelõ házaspárok, illetve egyedülállók. Az elutasított pályázó nem felelt meg a jogszabályban megszabott követelményeknek. Makó Város Önkormányzata legközelebb elsõ félévében hirdeti meg a rászoruló családok számára a lakáshoz jutást, lakásfelújítást elõsegítõ anyagi támogatását. A képviselõ-testület ekkor ismét várja a rászorulók pályázatait, hogy az elkülönített pénzügyi keret felhasználásával a rendelet keretei között segítse a makói lakosok lakáshelyzetét. ISKOLAVÁLASZTÁSI FÓRUM A tanköteles korú óvodások szülei részére iskolaválasztási fórumot rendez a makói önkormányzat január 30-án, hétfõn 16:30-kor a polgármesteri hivatal (Széchenyi tér 22.) nagytermében. A fórumon Dr. Buzás Péter köszönti a szülõket, majd Dr. Debrey Attila, a közoktatási osztály vezetõje tart beiskolázási tájékoztatót. Ez után az önkormányzati és az egyházi általános iskolák bemutatkozó elõadásai követik egymást. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk a fórumra!

3 2006. január 20. MAKÓ és TÉRSÉGE 3. CSATORNAHÍRMONDÓ Szennyvíz-csatornázás: az érintettek 83,3 százaléka már igent mondott A szennyvíz-beruházásban résztvevõ hat település által létrehozott Makó-térségi Víziközmû Társulás amely a 17 milliárdos beruházás támogatásának kezelõje, a nagyberuházás kivitelezésének versenyeztetõje tanácsának ülésérõl tartott sajtótájékoztatót a társulási tanács elnöke, Nagy Lajos, valamint Dr. Buzás Péter január 11-én. Makó város polgármestere elmondta, mindenképpen örömteli, és a polgármesterek nevében is köszöni, hogy az érintett ingatlantulajdonosok több mint 83 százaléka önkéntesen mondott igent a térség történetének legnagyobb beruházására. Ülés tartott a szennyvíz-beruházást kezelõ Makó-térségi Víziközmû Társulás január 11-én, a makói Városházán. A társulás nem keverendõ össze az ingatlantulajdonosokból álló víziközmû társulattal. A társulat a csatornázás öntevékeny partnere, társberuházója, míg a társulás a beruházás gazdája, fõként a közbeszerzési ügyek intézõje. A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, amelybe Makó 5, a községek pedig összesen szintén 5 tagot delegáltak (ez az arány megegyezik a megvalósuló beruházás településenkénti arányával). Nagy Lajos, a társulás elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, több fontos napirendi pontot tárgyalt meg a társulási tanács január 11-én. Mint közbeszerzést kiíró szerv elfogadta a saját közbeszerzési szabályzatát. Eszerint a közbeszerzéssel kapcsolatos szakmai feladatokat az úgynevezett PIU (a projektmenedzselõ szervezet angol megfelelõjébõl képzett betûszó) végzi, míg az érdemi döntéseket a társulási tanács hozza. A PIU a makói önkormányzat munkatársaiból, illetve külsõs szakemberekbõl áll össze. A következõ napirendi pontban a társulási tanács jóváhagyta az állami támogatással megvalósuló tervezési feladatokra vonatkozó ajánlattételi felhívást. Ennek a közbeszerzésnek a majdani nyertese voltaképpen a szándék szerint 2007-ben startoló kivitelezés tervdokumentációjának elkészítését vállalja. Erre a munkára körülbelül nettó 115 millió forintos keret áll rendelkezésre. A közbeszerzési dokumentációt a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által megbízott Hidea csoport készítette, és a Nemzeti Fejlesztési Hivatal szakemberei is véleményezték. A polgármesterek megállapodtak, a közbeszerzési pályázat nyertesének kiválasztásához is külsõ szakértõk segítségét veszik majd igénybe - tekintettel a beruházás nagyságrendjére. A társulási tanács a további napirendi pontokban döntött a társulás 2006-os költségvetésérõl, illetve a beruházás menedzselésén dolgozó szakemberek (Éhn József és Arnold János) további alkalmazásáról. A társulási tanácson Hajdu Gábor, a társulási tanács makói delegáltja, a Galamb József Szakképzõ Iskola igazgatója felhívta a figyelmet arra a várhatóan most februárban induló másfél éves képzésre, ahol az iskola vízmû- és csatornakezelõ szakmunkásokat képez a Makó-térségi Víziközmû Kft. segítségével. Medgyesi Pál kiemelte azt is, hogy hamarosan nagy szükség lesz középfokú, technikusi, illetve diplomás vízügyi szakemberekre a térség településein. A társulási tanács utáni sajtótájékoztatón Dr. Buzás Péter, Makó város polgármestere köszönetet mondott minden ingatlantulajdonosnak, aki társulati belépésével elõsegítette a makói pályázat sikerét. Hangsúlyozta: a társulat keresi a módot arra, hogy a lemaradó, de most önként belépni szándékozó ingatlantulajdonosok miként csatlakozhatnak a beruházáshoz. Az természetesen nyilvánvaló, hogy a feltételek már nem lehetnek olyan kedvezõek, mint december 31. elõtt. Újságírói kérdésre válaszolva Dr. Buzás Péter elmondta, a as idõszakra vonatkozó brüsszeli költségvetés megszületése nagyon fontos pozitívum a pályázatunk szempontjából. A Makó-térségi beruházás dokumentációja áprilisban kerül a magyar kormány elé, az pedig jóváhagyás után továbbítja Brüsszelbe, az unió döntéshozói várhatóan ez év végen, jövõ év elején bólintanak a makói beruházásra. Kedvezõ hiteleket kínálnak helyi cégeknek a bankok Mint arról már tavaly hírt adtunk, Makó város polgármestere képviselõi indítványra tárgyalást kezdeményezett a városban mûködõ pénzintézetek vezetõivel. Dr. Buzás Péter olyan, a kis- és középvállalkozások számára kedvezõ hitelkonstrukciók kidolgozására kérte a bankokat, amelyek lehetõvé teszik, hogy a helyi vállalkozások sikerrel indulhassanak a különbözõ közbeszerzési pályázatokon. Legtöbbször ugyanis komoly problémát jelent a vállalkozóknak, hogy a beruházások utófinanszírozottak. A tárgyalások nyomán a pénzintézetek elkészítették azokat a konstrukciókat, amelyeket az ilyen jellegû finanszírozási gondok orvoslására szánnak. A bankok képviselõi január 27-én, pénteken délután 2 órától a Korona dísztermében mutatják be ajánlataikat az érintett vállalkozóknak és cégvezetõknek. Makó város polgármestere, Dr. Buzás Péter Makó Város Önkormányzati Képviselõ-testülete nevében tisztelettel hív, vár minden érintett vállalkozót a rendezvényre! AZ ÉV SPORTOLÓJA Makó Város Önkormányzata a Városi Televízióval közösen ban is meghirdeti szokásos közönségszavazását. Idén is azt kérdezzük: Ön szerint ki Makó legeredményesebb nõi és férfi sportolója, ifjúsági csapata és sportolója, edzõje, valamint melyik az év csapata Makón 2005-ben? A közönségszavazás eredményét Ön is befolyásolhatja, ha ezt a szelvényt JANUÁR 25-ÉN, szerdán 14 óráig eljuttatja a Makó Városi TV Kht.-hoz (Széchenyi tér 6., I. emelet). Szavazni csak ezen a szelvényen lehet. A szavazás ünnepélyes eredményhirdetését február 1-jén a városi televízióban tekinthetik meg, ugyanitt adja át Makó város polgármestere a helyi Fair Play díjat is. Szavazzon Ön is a legeredményesebb sportolókra! SZAVAZÓSZELVÉNY AZ ÉV NÕI SPORTOLÓJA:... sportág:... AZ ÉV FÉRFI SPORTOLÓJA:... sportág:... AZ ÉV IFJÚSÁGI CSAPATA:... sportág:... AZ ÉV IFJÚSÁGI SPORTOLÓJA:... sportág:... AZ ÉV EDZÕJE:... sportág:... AZ ÉV CSAPATA:... sportág:...

4 4. MAKÓ és TÉRSÉGE január 20. Visszapillantó városüzemelési szemmel Lapunk januárban sorozatszerûen beszámol arról, milyen jelentõsebb események, beruházások, fejlesztések történtek a városban az elmúlt esztendõben. Cikkünkben a városüzemelést érintõ legfontosabb eseményeket gyûjtjük össze. Avárosüzemelési csoport az utakat érintõen a következõ feladatokat végezte el: önkormányzati utak burkolatjel festése; kátyúzása; KRESZ-táblák cseréje, pótlása. 30 kmes övezet kialakítása, itt sebességcsökkentõ bordák építése. Autóbusz megállók takarítása, betört üvegek cseréjének elvégzése. Súlykorlátozó és Megállni tilos! táblák kihelyezése. A balesetveszélyes járdaszakaszok folyamatos javítása. A Ráday utcai útsüllyedés megszüntetése. A évben elnyert pályázat alapján a burkolatjavítási munkák végeztetése a kistérségi településeken. Kátyúzási feladatok végeztetése kistérségben: Kiszomboron, Földeákon és Pitvaroson A négy városrészben elnyert SAPARD program részeként elkészült: Járda felújítás térkõbõl: Vertán telepen: m 2 ; Belvárosban (fõtéren): 3.381m 2 ; Újvároson: m 2 ; Kálvin, Csokonai u., Állomás tér: m 2. Út felújítás:bárányos soron: m 2 ; Gépkocsi parkoló felújítás: Csipkeházak mögött: 574 m 2 ; Újvároson: m 2 ; Vertán telepen: 60 m 2 ; Csapadék és belvíz levezetõ csatorna felújítása, mederburkolás: Vertán telepen: folyóméter (fm); Újvároson: 742 fm; Kálvin, Csokonai u., Állomás tér: 348 fm; meglévõ, zárt csatorna tisztítása gépi mosatással: 685 fm. Az önkormányzat saját erejébõl is újított fel belvíz levezetõ csatornákat a következõ helyeken: zárt csatorna építése, Hunfalvi utca: 50 fm; Mederburkolás, Sírkert utca, Wesselényi u.: 50 fm; Meglevõ fõgyûjtõ csatornák tisztítása: fm; Szikkasztóárok készítése: 140 fm; Zárt csatorna és út alatti átereszek mosatása, zárt csatorna és út alatti áteresz felújítása, átépítése: 16 fm. A TESCO áruház építésével kapcsolatos mederburkolat készítése (Wekerle utcán): 520 fm. Ezen kívül a Lesi szõlõben lévõ átemelõ szivattyúk felújítása, automatikus mûködtetésre való átépítése is megtörtént. Makó európai virágos várossá vált, köszönhetõen a 2005-ben elvégzett kertészeti tevékenységeknek, amelybõl a városüzemelés is kivette részét. A következõ helyeken a munkatársak az alábbiakban részletezett munkákat végezték el. Szegedi utca bevezetõ szakasza: Sövény aljának tisztítása, ásás, gereblyézés szükség szerint; Virágpalánta beültetés; Galamb József Iskola által elõállított palánta (közel db); Palánták öntözése, tápanyag utánpótlás, tisztántartás; Gyepkarbantartás szükség szerint; Sövénynyírás 2-3 alkalommal, pótlás; a sövény növényvédelme. Hagyma szobor-bartók tér: Fûnyírás szükség szerint, Gyepszélvágás; Szalagágy: egynyári palántaültetés, ápolás; (talajlazítás, öntözés, tápanyagpótlás, növényvédelem); Cserjecsoport ásása, tisztántartása; Díszfák, díszcserjék tányérozása; Díszfák ápolási munkái; a 100-as ABC-tõl a lámpáig; Cserjeágyak ápolási munkái; Körforgalom zöldfelületének gondozása Széchenyi tér: Cserjeágyások ápolási munkái, rendszeres gyepfelület ápolás, gondozása; Korzó kaszinó elõtt: Rózsaágyások tavaszi igazító metszése, talajlazítás, tisztántartás, növényvédelem, vadalás, elnyílott virágok levágása. Szoborpark: Mindegyik szoborhoz virágok, cserjék ültetése, illetve ápolása; Sövénynyírás, ápolás szükség szerint. Hõsi emlékmû Korona elõtti tér: Virágültetés, cserjék, örökzöldek ápolása, növényvédelme, tányérozása; Fûnyírás szükség szerint, gyepszélvágás, tipegõ tisztán tartása; Széchenyi tér egynyári beültetés ápolási munkák (talaj elõkészítés, ültetés, öntözés, növényvédelem); Gyepápolás szükség szerint, gyep szélvágás szükség szerint.; Korona terasz virágtartó beültetése, ápolása; Korona butiksor cserje beültetés, gyepápolás. Polgármesteri Hivatal elõtti park: süllyesztett parkban a rózsaágyások kitakarása, ellenõrzõ metszési munkák, õsszel betakarás, ápolási munkák végzése; Kétnyári karbantartási munkái (talajlazítás, fagyott részek eltávolítása, szükség szerinti öntözése); Egynyári kiültetéséhez talaj elõkészítés, ültetés, ápolási munkák, növényvédelem; Sövénynyírás szükség szerint, tisztántartás, növényvédelem, pótlás; Kossuth szobor gyöngykavics tisztántartás; Polgármesteri Hivatal udvar: Gyepápolás, fûnyírás, tápanyag utánpótlás, fák ápolási munkái, árnyéki gyeppótló visszavágása, fák tányérozása, cserjék ifjítása, pótlása, kívül, az épület oldalánál virág pótlása a járda széléig; Terasz faládáinak beültetése, ápolása Megyeház u.: Sövényápolás szükség szerint; Játszótér fûnyírás, fák ápolási munkái szükség szerint. Erdei F. tér: Fûnyírás, cserje ápolás (csobogó helyreállítása, padok kihelyezése) gyepfelület részbeni felújítása Csanád vezér tér: Fûnyírás szükség szerint, fák tányérozása; Kavicsos utak tisztántartása (gyomirtás); Sövényápolás (nyírás, talajlazítás, tisztántartás, növény védelme); Cserjeágyás tisztántartása; Kiemelt ágyások rendszeres ápolása. Benzinkút mögötti terület: Fûnyírás, fák tányérozása, sövénynyírás. Petõfi park: A park zöldfelületének ápolása fûnyírása, fák tányérozása, cserjeágyások, virágágyások beültetése, ápolása. Kossuth u. mindkét oldalán fûnyírás. Vásárhelyi u: fasor ápolása (öntözése, tányérozása, tápoldatozás), fûnyírás; 43-as út Aradi u. végig fûnyírás; Ságvári tér: fák ápolása, fûnyírás; Kölcsey u. Farkas Imre u. fûnyírás, fák ápolása; Návay L. tér fûnyírás, fák ápolása; Szent János tér: Fûnyírás, cserjék ifjítása, tisztán tartása, kitaposott gyep helyreállítása, fák tányérozása; Marczibányi tér: sövénynyírás, ápolás, virágültetés, gondozás, gyöngykavics tisztántartása; Szent István tér: zöldfelület, gondozása, fûnyírás; Juhász Gy. tér: Fûnyírás, cserjék ifjítása, fák tányérozása, Baba fák gondozása; Vásárhelyi-Kossuth u. sarkon: domb és környéke beültetése, gondozása; virágoszlopok beültetése, kihelyezése, gondozása; Kandelábereken a muskátlik kihelyezése. A Szegedi u.-kölcsey u. háromszögben park felújítás, gondozás. Fûnyírás Makó lakótelepein. Kálvária u: nyárfasor kivágása, új fasor telepítése, gondozása Ezen kívül folyamatos volt a 43. sz. fõúton megépített kiszombori", illetve az Úri utcai körforgalom zöldfelületének, valamint a Baba park fáinak gondo-

5 2006. január 20. MAKÓ és TÉRSÉGE 5. zása. A Baba-fa program folytattuk, folytatjuk. Szintén folyamatos a játszóterek gondozása. A fenti kertészeti munkákat közmunkások igénybevételével végeztük. KÖZTISZTASÁG: A hulladékgyûjtés végzése során különösebb hiányosság nem merült fel, az idén tovább csökkent a lakossági reklamációk száma. Az utak gépi seprését, portalanítását Juhász László vállalkozó jó színvonalon végezte. A téli síkosság mentesítés megfelelõ szinten zajlott. A kézi járdatakarítást, azok síkosság mentesítését átlag 20 fõ közmunkással végeztettük el, meghatározott programok alapján. Az illegális lerakók megszüntetésében mivel mindig újratermelõdnek jelentõs eredményt nem értünk el. NÖVÉNYVÉDELEM, PERMETEZÉS: A tavalyi szúnyoggyérítési feladatokat jó minõségben végezte el a vállalkozó, sor került növényvédelmi permetezésre is. Honvéd városrész belvízelvezetõ csatornáinak és elhagyott önkormányzati telkek nádirtása megtörtént. Elvégeztük a Széchenyi tér, Kálvin u., Megyeház u. által határolt terület rágcsáló irtását is. Gyepmesteri telep üzemeltetését a Kommunális és Közbeszerzési Kht a megfelelõ szinten végezte. A közvilágítás fejlesztéseként tavaly 32 lámpatest pótlólagos felszerelése megtörtént, 5 további szükséges lámpatest elhelyezésének tervei még nem készültek el, így a felhelyezésük sem mehetett végbe. A külterületi dûlõutak gréderezése tavaly két alkalommal megtörtént. AZ ÉV FÕBB VÁROSÜZEMELÉSI MUNKÁI Július: Nemzetközi zsûri makói látogatása, Juhász Gyula tér gyomlálás, fatányérozás; Görög katolikus temetõben sírok rendbetétele; Aradi utcai kerékpárút virágültetés; Hunyadi utcában gyöngykavics gyomlálása; Kazinczy utca, gyomlálás, kaparás, visszavágás; Szent István szobornál virágágyás gyomlálás; Munkaügyi Központnál virágültetés, permetezés; Kiszombori körforgalmi domb gyomlálás Augusztus: Szegedi utca végén, Erdei Ferenc téren, Petõfi parkban virágágyak gyomlálása, kaparása; Szegedi utcán, fõtéren, Csanád vezér téren egynyári növények permetezése; Szegedi utcán fûmagvetés, sövénynyírás, sövény aljának tisztítása, fûgyûjtés, nyírfaágak levágása, ládák öntözése, bokrok gyomlálása, fák tányérozása, virágágyások gondozása; Patay tér teljes rendbetétele; MFC pályán sövénynyírás, gyomlálás,fûnyírás. Erdei Ferenc téren cserje ápolás, gyepfelület ápolása; Hagymaház, környékének rendbetétele, rózsaágyások gondozása, mûtrágyázás, kõedények öntözése; Marczibányi téren. Csokonai utcában sövénynyírás; Kiszombori körforgalomnál fûnyírás, magszedés; Erdei Ferenc térrõl tömlõ beszállítása; Maros part rendbetétele, Hunyadi utcán fák tányérozása, gereblyézés, kavicságy tisztántartása Szeptember: Polgármesteri Hivatal elõtt rózsaágyások kitakarítása, ellenõrzõ metszési munkák, cserjegyomlálás, elnyílott virágok leszedése, virágágyások öntözése; Széchenyi téren sövénynyírás, rendszeres gyepfelület ápolás, cserjevágás, árvácska ültetés fák tövében, ládák öntözése; Maros part rendbetétele a Vadásznapra; Megyeház utcán a sövény aljának tisztítása, virágágyások gondozása, sövénynyírás; Erdei Ferenc téren gyomlálás, öntözés; Aradi utcai kerékpárút mellett virágágyás gondozása, öntözés; Aradi utcán sövénynyírás. Csanád vezér téren virágágyások tisztántartása, sövénynyírás, gyomlálás, kavicsos utak tisztántartása, fák tányérozása. Görög katolikus temetõ rendbetétele, járdalap mellett gyomlálás, gereblyézés; Petõfi parkban sövény aljának tisztítása, ásás, gereblyézés szükség szerint, öntözés, magszedés, fák tányérozása; Ráday és Új utcában sövénynyírás, takarítás; Szent István téren virágágyások kaparása, fák tányérozása; Hunfalvi utcán gereblyézés. MFC pályán gyepfelület ápolása; Újvárosi református temetõben tujanyírás, hõsi sírok rendbetétele; Szegedi utcán fanyesés, sövénynyírás, kavicsos részek tisztántartása, sövényalja lombgereblyézés. Úri utcán cserjekapálás, gereblyézés; Ráday lakótelepen fanyesés, takarítás; Marczibányi téren lombgereblyézés, takarítás Október: Lovas szobor elõtt egynyári növények felszedése; Gimnázium elõtt egynyári növények felszedése, Martinovics utcában fanyesés; Lombgereblyézés és fanyesés a Kazinczy u. környékén, Ráday lakótelepen és a Marczibányi téren, Széchenyi téren; Magszedés; Csokonai utcában sövénygyomlálás; Ráday lakótelep rendbetétele; Zsidó temetõben fûgyûjtés. Zsinagóga elõtt, Széchenyi téren és az Állomástéren a rózsaágyások gondozása; Erdei Ferenc téren, Megyeház utcán sövény, cserje, virágágyás gyomlálása, gereblyézés; Lombszívó kipróbálása. Pulitzer sétányon virágágyásból rózsa kiszedés, fatányérozás, fanyesés, orgonanyesés, virágágyások gyomlálása Csanád vezér tér, Széchenyi tér, Erdei Ferenc tér, Zsinagóga belsõ, Szegedi utca, Szent István tér; Marczibányi téren fanyesés, lombgereblyézés; Pulitzer sétányon a kerítésen kívüli sövények nyesése, növényültetéshez árokásás. Posta utcai ládák öntözése; Aradi utcai kerékpárút mentén gyomlálás; Szent István téren a játszótéren gyomlálás, kavicsos utak tisztántartása; Kálvin téren a templom környékének rendbetétele (gyomlálás, sövénymetszés, gereblyézés); 43-as sziget helyreállítása, ültetés, öntözés; Deák Ferenc utcán lombgereblyézés, fatányérozás; Széchenyi téren ládák öntözése; Csanád vezér téren a zászlónál rotálás, hagymaültetés, palántálás. Csanád vezér tér, Közösségi Ház zöldfelület felmérés, zöldkár; Kossuth szobornál lombgereblyézés, Szegedi utcán egyirányú tábla eltávolítása, lombgereblyézés, lilahagyma ültetés November: Szegedi utcai kazettákba virághagyma és árvácska ültetése, lombgereblyézés, egynyári növények kiszedése; Deák Ferenc utcán, Széchenyi téren árvácska ültetése, tulipánhagymák rakása; Új utcán pártszékház környékének rendbetétele; Erdei Ferenc téren körforgalom rotálása; Széchenyi téren a körforgalom beültetése árvácskával és tulipánhagymával; Evangélikus templom környékének rendbetétele; Erdei Ferenc téren körforgalom rotálás, beültetés árvácskával, tulipánhagymával, öntözés, lombtakarítás; Fõtér lombgereblyézés. A 43-as sziget mentén szeméttakarítás; Megyeház, Halászcsárda, Csanád vezér tér lombgereblyézés, lámpánál egynyári növények kiszedése, rotálás, gereblyézés. Rózsák metszése, betakarása; Csipkesoron virágültetés; Muskátlik leszedése az oszlopokról

6 6. MAKÓ és TÉRSÉGE január 20. Választás 2006 Az Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda tájékoztatja a választópolgárokat, a helyi párt és társadalmi szervezeteket, hogy a választással kapcsolatos tudnivalókat így a szavazás helyérõl és idejérõl, a jelöltekrõl, a névjegyzék kifüggesztésérõl, a szavazás módjáról, a választási eredményérõl szóló közleményt, hirdetményt, felhívást a helyben szokásos mód (a Városháza hivatali helyiségében hirdetõtáblán történõ nyilvános kifüggesztés) mellett az önkormányzat honlapján (www.mako.hu), illetve a lapunk hasábjain is közzé teszi. Aválasztási iroda a keretében mûködõ Választási Információs Szolgálat útján gondoskodik arról, hogy a Ve. 6. (5) bekezdésében elõírtaknak megfelelõen a választópolgárok a választási tudnivalókról, a szavazás módjáról általános tájékoztatást és kérdéseikre felvilágosítást kapjanak. A választási eljárásról szóló évi C. 6. (2)-(6) bekezdésében foglaltak alapján a választások elõkészítésével, lebonyolításával, illetve a tájékoztatással kapcsolatos feladatokat a választási iroda és a választási információs szolgálat látja el. Választási kérdésekben a választópolgárok, a pártok és társadalmi szervezetek, a sajtó képviselõi, az érdeklõdõk tájékoztatást, információt kérhetnek személyesen, telefonon, telefaxon, -en, postai úton. A választásokkal kapcsolatos kérdésekben a választópolgárok a Választási Irodát, illetve annak keretében a Választási Információs Szolgálatot Makón a polgármesteri hivatal (Városháza), 109/115. számú I. emeleti hivatali helyiségben kereshetik fel személyesen a hivatali mûködés idõtartama alatt (7:30-tól 16 óráig, szerdán 17:30-ig, pénteken 12 óráig). Telefonon közvetlenül a 62/ es számon hívható az iroda, illetve az információs szolgálat. A választási iroda ezúton is közzéteszi a választási irodára vonatkozó legfontosabb információkat: Az országgyûlési egyéni választókerület választási iroda vezetõje: Dr. Bánfi Margit jegyzõ, a választási iroda címe és levélcíme: 6900, Széchenyi tér 22., fax száma: 62/ , , címe: honlapja: a Választási Iroda vezetõje Rendelési idõn kívül is van orvosi segítség a kistérségben A betegségek egyik jellemzõje, hogy általában az úgynevezett üzleti órákon kívül, tehát nem munkaidõben támadnak rá szervezetünkre. Fontos tudni, hogy ilyenkor is közel a segítség: alábbi cikkünkben a makói kistérség minden településén egységes orvosi ügyelet munkáját mutatjuk be Szabó Alajos, a makói Mentõállomás vezetõjének segítéségével. Az orvosi ügyelet fõszabályként azoknak a betegeknek az ellátására szolgál, akiknél a beavatkozás nem halasztható a háziorvos következõ rendelési idejéig. A makói kistérségben teljes egészében adott a feltételrendszer ahhoz, hogy a betegeket szakszerûen ellássák: két orvos, két mobil egységgel (megfelelõen felszerelt autóval) áll a rászorulók rendelkezésére hétköznap, hétvégén és ünnepnapon egyaránt. A járóbetegek hétköznap este 19 és reggel 7 óra között kereshetik fel Makón a Vorhand rabbi téren lévõ Ambulanciát. Hétvégén és ünnepnapon az ambulancia reggel 7-tõl a következõ munkanap reggel 7 óráig áll a betegek rendelkezésére. Az ügyeletes orvos, ha a betegsége okán a páciens nem tudja meglátogatni az ambulanciát, akkor a beteg otthonában nyújt segítséget. Az ügyeletet telefonon kell értesíteni, ahol az ügyeletes felméri a panaszok alapján a betegség jellegét, és a megfelelõ szintû erõt a szükséges idõben küldi ki a helyszínre. A gyermekügyeletet a kistérség a makói kórházban oldja meg. Hétköznaponként 17 órától másnapig a kórház gyermekosztályán mûködik az ügyelet. Hétvégén és ünnepnapon 8-16 óra között a Kórház-Rendelõintézet gyermekorvosi rendelõjében van ügyeletet, 16 óra után pedig a makói kórház gyermekosztálya ügyel. A szülõk akadályoztatása esetén az orvosi ügyelet természetesen azt is vállalja, hogy mentõkocsival szállítja be az ellátás helyszínére a gyermeket. Szabó Alajos lapunknak elmondta: a nyilvánvalóan azonnali segítséget igénylõ esetekben a mentõk 104-es hívószámát kell tárcsázni. A nem rohamkocsit igénylõ rosszullét, baleset esetén az ügyeleti ellátás a 62/ es vagy a ös telefonszámon érhetõ el. Ha mobiltelefonról hívjuk a 104-es segélyszámot, rendkívül fontos tisztázni, hogy melyik településen vagyunk, mert a segélyhívószám mindig a legközelebbi megyeszékhelyen csörög. Újra határmenti vállalkozók tanultak a Koronában AMakó és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás soron következõ Phare PEGASUS CBC képzési rendezvényét január 13-án tartotta a Korona Üzleti és Szolgáltató Központban. Az uniós forrásból megvalósuló képzésen a határ két oldaláról, magyar és román vállalkozók, illetve más érdeklõdõk vettek részt. A vállalkozásokat az unió játékszabályaira felkészítõ képzés aktualitását jól jelzi, hogy januártól folyamatosan nyílnak meg a pályázati források, és egyre több olyan projekt van, melyet határmenti együttmûködések keretében lehet megvalósítani. A Pegausus képzés súlyát az adja meg, hogy az oktatók itt elsõsorban napi rutinban elõforduló, gyakorlati példákat mutatnak be a résztvevõknek. A képzést január 13-án a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi adjunktusa, Imreh Szabolcs tartotta, aki elõadásában külön kiemelte, hogy mire érdemes még odafigyelni", melyek a kritikus pontok egy pályázat benyújtásánál, emellett egy jótanács-lista is ismertetésre került, amely a napi gyakorlatban hasznosítható javaslatokat tartalmaz, továbbá az elõadó bemutatott gyakori típushibákat, melyek gyakran elkerülik a pályázók figyelmét. A képzés elõadásainak anyagát, valamint a következõ képzési rendezvények meghívóit a honlapon olvashatják. IDÉN IS LESZ KERI-BÁL Az Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola január 27-én, pénteken 19 órai kezdettel rendezi meg a KERI-bálat a Sportcsarnokban. A belépõjegyeket hétfõn és szerdán óra között a Posta utca 4-6 szám alatt lehet megvásárolni. Minden makói fiatalt, szüleiket és valamennyi érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk.

7 2006. január 20. MAKÓ és TÉRSÉGE 7. Pillanatfelvétel a város szociális hálójáról A makói képviselõ-testület az õt megilletõ egyes hatásköreit a polgármesterre és bizottságaira ruházhatja át. Az ekként átruházott hatáskörök gyakorlásáról az érintettek évente kötelesek tájékoztatni a testületet. Makón, a decemberi ülésen a képviselõk megtárgyalták és elfogadták ezeket a tájékoztatókat. Az alábbiakban a makói polgármester által gyakorolt szociális támogatásokkal kapcsolatos hatáskörökrõl adunk részletesebb tájékoztatást. Egy fõ részesült 2005-ben munkanélküliek jövedelempótló támogatásban május 1-jétõl ilyen támogatást megállapítani nem lehet, de a korábban megállapított ellátást a jogszabályi feltételeknek megfelelõen tovább kell folyósítani. 23 fõ kapott szociális segélyt ezt az ellátást az az aktív korú egészségkárosodott veheti igénybe, aki munkaképességét legalább 67 százalékában elvesztette, vagy vakok személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban részesül, vagyona nincs és megélhetése más módon nem biztosított. További 59 fõ kapott rendszeres szociális segélyt ilyen ellátást igényelhet az a szociálisan rászorult, nem foglalkoztatott, aki kérelme benyújtása elõtt a munkanélküli járadék, illetve a munkanélküliek jövedelempótló támogatás folyósítási idõtartamát kimerítette, vagy legalább egy évig a munkaügyi központtal együttmûködött, vagy három hónapot a munkaügyi központtal együttmûködött és az ápolási díjra, a gyermeknevelési támogatásra, illetve a megváltozott munkaképességgel összefüggõ ellátásokra való jogosultsága megszûnt. A rendszeres szociális segélyre jogosultak esetében a szociális törvényben elõírt legalább 30 munkanap idõtartamú, foglalkoztatási kötelezettségének közcélú foglalkoztatás megszervezésével tett eleget, ezen foglalkoztatás keretében 57 fõ, míg közhasznú foglalkoztatás keretében 159 fõ került került foglalkoztatásra ezen utóbbi foglalkoztatás a munkanélkülivé vált személyeknek kínál átmeneti munkalehetõséget a munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján. Az idõskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezõ idõskorú személyek részére nyújtható támogatás. Az önkormányzat idõskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét, illetõleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek havi jövedelme, valamint saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 százalékát, egyedülálló esetén 95 százalékát. Makó városban jelenleg 29 fõ részesül idõskorúak járadékában. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi ellátás évben 48 fõ részesült ezen ellátási formában, ebbõl 15 fõ felnõtt hozzátartozóját, 33 fõ beteg gyermekét, illetve fogyatékos hozzátartozóját ápolja. A gyógyszertámogatás célja, hogy a rászorulóknak az orvos által közgyógyellátásra fel nem írható gyógyszerek, megvásárlásához nyújtson támogatást október 31-ig gyógyszertámogatásban 10 fõ részesült. A társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ gyógyfürdõellátások árának 85%-át a társadalombiztosítás megtéríti. A fennmaradó 15%-ot a betegnek kell megfizetni. A támogatás igénybe vehetik azon makói betegek, akik a makói fürdõben az orvos által felírt valamennyi kezelésen részt vesznek október 31-ig 673 fõ részesült támogatásban. A méltányos lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeit a képviselõ-testület a szociális törvényben foglaltakkal összhangban helyi rendeletében szabályozta. Itt került meghatározásra az együttlakó személyek száma alapján, a lakószobák száma, továbbá a lakás alapterületének nagysága. Jogosultsági feltételként a helyi rendelet tartalmazza a családban az egy fõre jutó jövedelem maximumát, a figyelembe vehetõ kiadások körét. Tekintettel arra, hogy a közüzemi díjak folyamatos emelkedése egyre magasabb terhet ró a lakosságra, egyre nagyobb az igény ezen ellátási forma iránt. Jelenleg összesen 472 család részesül lakásfenntartási támogatásban. A fûtéssel kapcsolatos költségekre tekintette is folyósítható méltányos lakásfenntartási támogatás. Ebben az esetben elegendõ csak a fûtési szezonban felmerülõ kiadások költségeit igazolni 2005-ben 98 család részesült ilyen támogatásban. Az adósságkezelési szolgáltatás adósságcsökkentési támogatásból és adósságkezelési tanácsadásból áll. Az adósságcsökkentési támogatással együtt lakásfenntartási támogatást is meg kell állapítani. Az ellátás feltétele, hogy a legalább hat havi tartozás a kérelem benyújtását megelõzõ másfél éven belül keletkezett és összege minimum 50 ezer forint. A megállapított támogatást minden esetben a szolgáltató felé utalja át az önkormányzat október 31-ig adósságcsökkentési támogatásban 52 fõ részesült. Átmeneti segély a létfenntartását veszélyeztetõ, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az idõszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdõ személyek részére pénzbeli, természetbeni és kamatmentes kölcsön formájában állapítható meg. Ezen ellátási formánál a jogosultsági feltételek között a legalacsonyabb az egy fõre jutó jövedelem. Az átmeneti segély élelmiszervásárlási utalvány, gyógyszervásárlási támogatás, illetve közüzemi szolgáltató részére történõ átutalás formájában került megállapításra október 31. napjáig átmeneti segélyben 195 személy részesült. Temetési segély folyósítására, a helyi rendelt alapján, abban az esetben kerül sor, amennyiben a kérelmezõ az elhalt személy eltemettetésérõl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, ill. a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. Temetési segély megállapítására az elmúlt évben 3 esetben került sor. Az önkormányzatnak kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történõ eltemettetésérõl, amennyiben az elhunyt temettetésére köteles személy az eltemettetésrõl nem gondoskodik, vagy nincs az eltemettetésre köteles hozzátartozó. Köztemetés elrendelésére október 31-ig 13 esetben került sor október 31. napjáig 216 méltányossági alapú közgyógyellátásra jogosító igazolvány került kiadásra. A gyermekek védelmérõl szóló törvény és az ehhez kapcsolódó helyi rendelet szabályainak megfelelõen jelenleg 1161 jogosult részére havi 5434 forint összegû rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítunk. Azok a gyermekek, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek és nappali oktatás munkarendje szerint tanulói vagy hallgatói jogviszonyban állnak egyszeri gyermekvédelmi támogatásra jogosultak ben 840 fõ részesült támogatásban. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetésére 983 esetben került sor 4372eFt összegben. Ezen támogatási forma keretei között került kifizetésre a beiskolázási támogatás ben összesen 922 gyermek részesült a támogatásban, közülük 203 elsõ, 219 második, 246 ötödik, 254 kilencedik osztályban tanul szeptember 1-je és december 31-e közötti idõszakban ingyenes étkezésre jogosultak azok az 1-4. évfolyamos gyermekek, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, három illetve többgyermekes családban nevelkednek, illetve tartósan betegek vagy fogyatékosak. Az állami költségvetés 313 gyermek után havi forintot biztosít. Az általános iskolákban ingyenes étkezésben jelenleg 446 gyermek részesül.

8 8. MAKÓ és TÉRSÉGE január 20. TÉRSÉGI HÍRMONDÓ Csanádpalota: otthon az informatikában Számítógép-kezelõi tanfolyam indult a csanádpalotai Községi Könyvtár szervezésében az elmúlt napokban. Az öt héten át tartó tanfolyamon négy csoportban összesen 28 fõ vesz részt, akik 10 alkalommal, alkalmanként 2 órás idõtartamban sajátítják el a legmodernebb ismereteket. Gálamûsort ad a Maros Táncegyüttes A Maros Táncegyüttes és összes csoportjának hagyományos, nagyszabású, jubileumi Farsangi Gálamûsorára az együttes szeretettel hív, vár mindenkit február 4-én, szombaton és 5-én, vasárnap 17 órakor a Hagymaházban (Makó, Posta u. 4.). Fellépnek: az Aprók, a Mákvirágok, a Pántlika, a Margaréta, a Boglárka, a MÖTYKE, a Boróka valamint a Maros. Jegyek elõvételben vásárolhatók január 16-tól munkanapokon a Bartók Iskola tornatermében, vagy a ös számon, vagy az elõadások elõtt egy órával a Hagymaházban. Nõi torna Ferencszálláson Ferencszálláson minden kedden és pénteken este 6-tól 7 óráig az önkormányzat tulajdonában lévõ Fehérház emeletén lévõ kondicionáló terem a lányok, asszonyok rendelkezésére áll, hogy mindenki igényének megfelelõen erõsíthesse izmait, vagy éppen fogyhat. Csanádpalotaiak, figyelem! Csanádpalota községben az utóbbi idõben elõfordult besurranásos tolvajlások kapcsán a bûnözés visszaszorítása, illetve a bûncselekmények elkövetésének megakadályozása, és elsõsorban saját értékeink védeleme érdekében az önkormányzat felhívja a lakosság figyelmét, hogy fokozottabban ügyeljenek meglévõ értékeikre: ne hagyják nyitva lakásuk bejárati ajtaját, és legyenek óvatosak a lakásuk ajtaján kopogtató, és különbözõ vásárlási ajánlatokkal bejönni szándékozó idegenekkel szemben! Csanádpalota: nõtt a temetési segély Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételérõl szóló, többször módosított 6/1997. (IV. 3.) ÖR. rendeletében foglaltak szerint temetési segély abban az esetben állapítható meg, ha a temetési segélyt igénybe vevõ jogosult családjában az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, a jelenlegi Ft-ot. A temetési segély öszszege január hó 1. napjától a.) Ft-ot meg nem haladó egy fõre jutó jövedelem esetén: ,- Ft, b.) ,- Ft közötti egy fõre jutó jövedelem esetén ,- Ft, c.) ,- Ft közötti egy fõre jutó jövedelem esetén 8.000,- Ft. A temetési segély iránti kérelmet az elhunyt eltemetésérõl gondoskodó jogosultnak a halálesettõl számított 3 hónapon belül kell benyújtania. Meghitt hangulatban telt az évvége Kiszomboron Kiszomboron is jó hangulatban, gondot, bajt feledve teltek az év végi ünnepek. Összeállításunk felidézi, hogyan ünnepeltek a kiszomboriak. Tavaly december 13-án, Luca napján Luca napi bolondságok néven, vidám, hagyományokat õrzõ és felelevenítõ rendezvényt tartottak a kiszombori mûvelõdési házban. A honismereti kör tagjainak segítségével õsi hagyományt elevenítettek fel: nem mást, mint az ólomból jóslást. Ez úgy történik, hogy nyílt tûzön hevített ólmot csöppentettek az érdeklõdõk hideg vízbe, az egybõl megdermedve érdekes formát vett fel. Ebbõl pedig a jövendõbeli kilétére, vagy a foglalkozására lehet következtetni. Az ólomjóslás mellett almából és hagymából is jósoltak. Ezek a jóslatok az újév idõjárására vonatkoztak. A hagymát vagy almát 12 szeletre vágva, és azt besózva, ugye, levet enged. Abból, hogy mennyit, vagy, hogy egyáltalán enged e levet, arra lehet következtetni: mennyire lesz száraz vagy esõs az adott hónap. A gyerekek egy része kukoricát morzsolt, másik része pedig a csutkából várat épített. Természetesen a legmagasabb vár építõje lett a gyõztes. Elmaradhatatlan volt a luca-tök faragása is. Ez az angol halloween-tök magyar megfelelõje voltaképpen. Az érdeklõdõ kiszomboriak is sok tököt faragtak, belsejébe pedig gyertyát tettek. A kész munkákat a mûvelõdési ház elé helyezték. Akinek ez mind nem volt elég, még luca-pogácsát is süthetett. Szakértõ felnõttek irányítása mellett készültek a pogácsák, melyek közepében egy-egy szerencsepénz bújt meg. A kora délután kezdõdõ rendezvény egészen estig tartott. Ezután, december 21-én a Dózsa György Általános Iskola tanárai és tanulói hívták a falu lakosságát egy bensõséges hangulatú karácsonyi ünnepségre. A tornacsarnokban tartott rendezvényen az iskola felsõ tagozatos diákjai és tanárai állították össze, és adták elõ a mûsorszámokat. Hatalmas, ötméteres fenyõn gyulladtak ki a kiszombori karácsony fényei és közösen száznál is több diák énekelt karácsonyi dalokat. Az ünnep elõtt, december 22-én újból a mûvelõdési házba invitálták a helyieket. Karácsonyi készülõdés néven szerveztek ugyanis egy délelõtti rendezvényt. Ez alkalommal a mézespogácsa-sütés fortélyaival ismertették meg a honismereti kör tagjai a jelenlévõket. Mások Kajti Imréné segítségével szalmából, kukorica-csuhéból és különbözõ természetes anyagokból készítettek karácsonyfa-díszeket. Kis idõ elteltével zsúfolásig megtelt az elõtérben elhelyezett fenyõfa kézzel gyártott díszekkel. Egyfajta évzárásként és újév kezdésként újév elsõ napján, délután közös koccintásra, beszélgetésre, a maradék megevésére hívta az önkormányzat a falu lakóit. A kiszomboriak a Szent István téren gyülekeztek és különbözõ népi jókívánságokkal köszöntötték egymást, illetve a 2006-os évet.

9 2006. január 20. MAKÓ és TÉRSÉGE 9. TÉRSÉGI HÍRMONDÓ A beteg helyett a vér utazik Ma még sajnos az a jellemzõbb eset, hogy a beteg megy a kórházba, ha a gyógyításához vérvételre van szüksége. A jövõ útja azonban már az, hogy a vér utazik a beteg helyett a háziorvosi rendelõ és a vizsgálatot végzõ labor között. A Földeákon rendelõ dr. Polycsik Ilona betegeinek évek óta nem kell a városba utazni a vérvételért. Lapunk arra kérte a doktornõt, beszéljen az új módszer elõnyeirõl, és esetleges árnyoldalairól. Úgy tudom, viszonylag új lehetõség az, hogy a vérvétel nem a kórházban, hanem helyben, a háziorvosi rendelõben történik. Ön mikor értesült arról, hogy így is lehet ezt a vizsgálatot végezni? Elõször orvos-továbbképzésen hallottam róla 2003-ban egy Békés megyei kollégától, akinek szintén az a kiskunhalasi cég dolgozott, amelyik most nekem. Egy rendkívül rugalmas csapatról van szó. A tárgyalást úgy kell elképzelni velük, hogy hétfõn felvettem a cégvezetõvel a kapcsolatot, kedden eljött Földeákra tárgyalni, a következõ szerdán pedig már meg is kezdhettem a vérvételt a cég által biztosított eszközökkel. A szerdai napot egyébként én választottam ki, mert nekik voltaképpen bármelyik nap jó. Az ilyen formájú vérvétellel nincs plusz kiadása sem az orvosnak, sem a betegnek, hiszen a vizsgálatot a TB ugyanúgy támogatja. Ha ez valóban ennyire egyszerû, miért nincs mindenütt ilyen lehetõség? Két kifogást tudok említeni. Az egyik az, hogy a vérvétel, ha mondhatom így, túlmunkának számít, hiszen mindig a hivatalos rendelési idõ elõtt egy fél órával végezzük el. Ezt azonban az asszisztensemmel együtt teljesen önkéntesen vállaltuk, hiszen általában beteg jön el egy-egy alkalomra, akik nagy örömmel veszik a lehetõséget. A másik kifogás: nem minden háziorvos szeret vénából vért venni. Nekem szerencsém van ilyen téren, mert gyermekgyógyász végezettségem van, és 12 évig kórházi orvos voltam, így gyakorlatom van ebben. Az, hogy a vérvétel milyen szakértelmet igényel, nehéz megítélni, mert intézménye válogatja, hogy mi a gyakorlat. Van olyan kórházigazgató, aki csak orvosnak enged vért venni, máshol egyes nõvéreket neveznek ki erre a feladatra. Úgy gondolom, ez affinitás kérdése is, én például kimondottan szeretem csinálni. A betegek is hozzászoktak, igénylik a szolgáltatást és nekem is segítség. Itt ülõk a rendelõben, és kényelmesen tudom végezni a kötelességem. Hogy érti a kötelesség szót? Úgy, hogy a háziorvosnak kötelezõ különbözõ rendszerességgel szûrõvizsgálatokat végezni. A földeáki betegeimnek biztosított vérvételi lehetõség egyébként nemcsak az úgynevezett népszerû vizsgálatokra jó: tehát vércukor, koleszterinszint, stb., hanem a speciálisabb esetekre is. Ettõl a cégtõl általános laborvizsgálatot (vér, vizelet, széklet, garattörlés) lehet kérni, és szinte minden lehetséges vizsgálatot megrendelhetek, még a daganatos megbetegedésekre utaló markerek vizsgálatát is. Az idõs embereknek, vagy a terhes anyukáknak nagy segítség, hogy nem kell beutazni a városba mert a mentõ nem mindig viszi be idõre õket, bérautót kell fogadnia, ha a családtagja nem tud valamiért segíteni, hiszen ennyit gyalogolni nem tud. Elõnye a vizsgálatnak az is, hogy ezeket a vérképeket elfogadják a vásárhelyi, vagy a makói kórházban, illetve a szegedi klinikán is. Említette, hogy Kiskunhalasra megy a vér. Mikorra érkezik onnan vissz az eredmény? Ha akarom, másnapra is lehet kérni a vérképet, de nem ez a jellemzõ. Az igazán sürgõs eseteket a legtöbbször beutalom a makói kórházba. Általában a hétvégén dobják be a heti eredményeket, tehát ha hétfõ reggel nyitom ki a postaládám, már benne van. Kérésre telefonon és interneten is adnak nekem tájékoztatást, sõt, ha azonnali beavatkozást igénylõ lelet van, õk jelzik. Mennyi ember használja ki a lehetõséget? Tavaly közel 400 ember vette igénybe itt a rendelõben a szolgáltatást. Szép lassan terjedt el a híre, amikor kiírtam a rendelõben a vérvétel idõpontját. Egyébként személyesen is fel szoktam hívni a lehetõségre a figyelmet. Szerintem egy falusi háziorvosnak az ilyet fel kell vállalnia. A makói kórház is partnerséget ajánl a háziorvosoknak Interjúnkhoz kapcsolódik, hogy nemrégiben dr. Baráth Lajos adott tájékoztatást a Kórház-Rendelõintézet szakmai munkájáról Csanádpalotán a kistérségi polgármesterek számára. A fõigazgató elmondta, elkészült az intézmény ötéves szakmai fejlesztési terve, illetve az a pénzügyi és likviditási terv, melyekben meghatározták a válságkezelés átfogó koncepcióját, és amellyel megkezdték a gazdasági problémák felszámolását. A fõigazgató hangsúlyozta, kiemelt feladatnak tekinti a Kórház-Rendelõintézet és makói kistérség háziorvosai között a szakmai integráció megteremtését és mûködtetését a lakosság minél magasabb szintû ellátásának biztosítása érdekében. A makói kórház struktúráját is e szempontok szerint vizsgálták felül a szakemberek, illetve a lakosság egészségi állapotának és igényeinek figyelembevételével alakítják át. A közös munka megteremtése érdekében a háziorvosokkal a korábbi idõszakhoz képest szorosabb kapcsolatot alakít ki a kórház. A fõigazgató és az osztályvezetõ fõorvosok rendszeres konzultációkat folytatnak a háziorvosokkal, ahol céljuk egyrészt a párbeszéd megteremtése és a szakmai együttmûködés létrehozása, másrészt a lakosság szükségleteire alapozott szakellátási kapacitások kialakítása. Az orvosi alapellátás és a kórház szakellátása közötti együttmûködés újabb lépéseként a fõigazgató felajánlotta a térségi háziorvosok számára a kórház laboratóriumának szolgáltatásait a következõ módon: a térség háziorvosai a vizsgálatra levett vért az igények szerint kialakított módon a laboratóriumba szállíthatják, az eredményeket pedig elektronikus úton kapják meg. A fõigazgató kifejezte reményét, hogy a térség háziorvosai élnek ezzel a felajánlott lehetõséggel, és mind többen használják ki a laboratóriumi szolgáltatás e korszerû formáját. Dr. Baráth Lajos arra kérte a háziorvosokat, hogy az együttmûködés fejlesztése érdekében jelezzék igényeiket és javaslataikat a kórház számára, ezeket lehetõségeik szerint igyekeznek megvalósítani.

10 10. MAKÓ és TÉRSÉGE január 20. TÉRSÉGI HÍRMONDÓ Választás 2006 Az Alkotmány alapján a köztársasági elnök jogköre az országgyûlési képviselõk választásának idõpontjának kitûzése. Mint ismeretes a Magyar Köztársaság elnöke bejelentése szerint január 19. napján tûzi ki az országgyûlési képviselõ választás idõpontját. Az Alkotmány egyben kimondja, hogy az általános választást az elõzõ országgyûlés megválasztását követõ negyedik év április vagy május hónapjában kell megtartani. A választási eljárásról szóló törvény szerint a választás napját legkésõbb a szavazás napja elõtt 72. nappal kell kitûzni. A köztársasági elnöke az elsõ és a második fordulót egyidejûleg tûzi ki, a másodikat az elsõ fordulót követõ 14. napra. A választás kétfordulós. Az országgyûlési képviselõk választásáról szóló törvény érvényességi és eredményességi feltételt állít fel. Amennyiben az egyéni választókerületben, valamint a területi választókerületben a két feltétel nem teljesül az elsõ fordulóban, akkor kerül sor a másodikra. Az általános választásokon a választópolgárok 386 parlamenti képviselõt választhatnak, egyéni választókerületben 176, területi választókerületben listán 152 képviselõt. Azon szavazatok alapján pedig, amelyekkel az egyéni és területi választókerületben nem értek el mandátumot, a pártok országos listájáról 58 kompenzációs mandátum tölthetõ be. (töredékszavazatok alapján megszerezhetõ kompenzációs mandátum).csongrád megyében az egyéni választókerületek száma 7, amelyben a megszerezhetõ mandátumok száma 6, a területi választókerületben (6. sz. választókerület) megszerezhetõ mandátumok száma pedig szintén 6. A megye választópolgárai a 6. számú területi választókerületben 6, a 7 egyéni választókerületben pedig ugyancsak 6 képviselõt választhatnak, küldhetnek a parlamentbe. Makó város és a hozzátartozó 16 települési önkormányzatok területe egy választókerület. A 17 település Csongrád Megye 7. sz. országgyûlési egyéni választókerületét együtt alkotja, melynek székhelye Makó város. A város és vonzáskörzetét képezõ települések választópolgárai egy képviselõi helyre választhatnak képviselõt. Az országgyûlési képviselõket a választópolgárok közvetlen és titkos szavazással választják. A választókerületben a szavazás napján 63 szavazókör fog mûködni (Makó 30, 16 település 33). Az Alkotmány értelmében a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezõ minden nagykorú állampolgár megillet az a jog, hogy az országgyûlési képviselõk választásán választó és választható legyen. A jogszabály lehetõséget ad arra, hogy azon személyek, akiknek csak településszintû lakóhelyük (hajléktalanok) van, hogy a választási iroda által kijelölt szavazókörben szavazzanak (lakcímként csak település van bejegyezve), akik a szavazás napján lakóhelyüktõl távol vannak, igazolás birtokában bárhol az országban szavazhassanak, akik a választások napján külföldön tartózkodnak, hazánk külképviseletein adják le szavazataikat. Nincs választójoga annak, aki jogerõs ítélet alapján a cselekvõképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt, illetõleg a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerõs ítélet hatálya alatt áll, továbbá aki jogerõs szabadságvesztés büntetését, vagy aki büntetõeljárásban jogerõsen elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. Az országgyûlési képviselõ választásokon a következõ választási bizottságok mûködnek közre: a szavazókörökben a szavazatszámláló bizottságok (SZSZB), az egy szavazókörrel rendelkezõ településeken a szavazatszámláló bizottság feladatait ellátó helyi választási bizottság (HVB), az egyéni választókerületben országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság (OEVB), a megyében területi választási bizottság (TVB), országosan az Országos Választási Bizottság (OVB). A választási bizottságok választott és megbízott tagokból (a jelöltet, vagy listát állító jelölõ szerveztek, független jelöltek által delegált) állnak. A delegáltak személyesen ellenõrizhetik a választás törvényes lefolyását. A szavazatszámláló és a helyi választási bizottság választott tagjait a települési önkormányzat képviselõ-testülete, az országgyûlési egyéni választókerületi és a területi választási bizottság tagjait a megyei közgyûlés, az OVB tagjait az Országgyûlés választja meg. Az SZSZB-be és az OEVB-be az egyéni képviselõjelöltet állító jelölõ szervezet és a független jelölt, a TVB-be a területi listát állító, az OVB-be az országos listát állító jelölõ szervezet, küldhet be megbízottat. A választott tagok megbízatása a következõ általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart, míg a delegált tag megbízatása a választás végleges eredményének közzé tételével szûnik meg, kivéve az OVB-t. A bizottság tagjainak összeférhetetlenségére vonatkozó törvényi rendelkezések szerint nem lehet tagja a köztársasági elnök, állami vezetõ, közigazgatási hivatal vezetõje, képviselõ, megyei közgyûlés elnöke, polgármester, jegyzõ, fõjegyzõ, választási iroda tagja, a választási bizottság illetékességi területén mûködõ közigazgatási szerv köztisztviselõje, valamint a választókerületben induló jelölt. Az olyan választási bizottságoknak, amelyek a jogorvoslati eljárásban egymással döntési, döntést felülbíráló kapcsolatba kerülhetnek, nem lehetnek tagjai az egymással hozzátartozói kapcsolatban álló személyek (Ve. 22. (2)-(4)). Ezen összeférhetetlenségi szabályok egyaránt vonatkoznak a választási bizottság választott és megbízott tagjaira. Nem lehet a választási bizottság választott tagja a fentieken túl a választókerületben jelöltet állító jelölõ szervezet tagja, valamint a választókerületben induló jelölt hozzátartozója sem. A választási bizottságok választott és megbízott tagjainak jogai és kötelezettségei azonosak, azzal az eltéréssel, hogy a megbízottakat tiszteletdíj nem illeti meg. A választási bizottságok tevékenysége a választás egész folyamatát végigkíséri. A választási bizottságok ülései nyilvánosak. A választási bizottságok adják ki a mandátumot nyert képviselõknek a megbízólevelet. Az OEVB a országgyûlési egyéni képviselõknek, a TVB a területi listán mandátumot szerzett képviselõknek, az OVB a kompenzációs mandátumot nyert képviselõknek. A szavazókörökben a szavazatszámláló bizottságok bonyolítják le a szavazást, állapítják meg a szavazás szavazóköri eredményét. A szavazás napján a szavazóhelyiség megnyitásától a választási iratoknak a választási irodához történõ beszállításáig és ellenõrzéséig folyamatosan mûködnek. Illetékességi területük az adott szavazókör területe. A bizottságok mûködésük tartama alatt hatóságnak, tagjaik hivatalos személynek minõsülnek. A bizottságot az elnök képviseli. A választási bizottságok mellett a szavazatszámláló bizottságok kivételével, akik mellett a választási iroda egy tagja jegyzõkönyvezetõként tevékenykedik valamennyi szinten, települési szinten helyi (HVI), országgyûlési egyéni választókerület székhelyén országgyûlési egyéni választókerületi választási iroda (OEVI), területi szinten minden megyében területi választási iroda (TVI), országos szinten az Országos Választási Iroda (OVI) mûködik választási irodaként.

11 2006. január 20. MAKÓ és TÉRSÉGE 11. Magyarcsanád: a leghangosabbak végül önként csatlakoztak Aláírásgyûjtésbe kezdtek a csatornázás ellen, majd a beruházást ellenzõk egyes szószólói néhány nap múlva önként csatlakoztak a szennyvízközmû társulathoz Magyarcsanádon. Farkas Jánosné, a település elsõ embere lapunknak elmondta, a hangadók többsége megértette és elfogadta, hogy a szükséges önerõ elõteremtésének a lakosság számára legkedvezõbb módja a lakástakarék-pénztári (LTP) szerzõdés megkötése. Lapunk a magyarcsanádi aláírásgyûjtés részleteinek járt utána. Ajelek szerint váratlanul érte a magyarcsanádi ingatlantulajdonosok egy részét, hogy a Makó és Térsége Víziközmû Társulat decemberben tértivevényes levélben értesítette õket arról, hogy társulati tagként hozzájárulás befizetésére kötelezettek. Úgy tûnt, hiába volt a polgármesteri hivatal által minden magyarcsanádinak eljuttatott tájékoztató levél, a helyi újság hírverése és a lapunk hasábjain megjelenõ csatornahírmondó rovat: a településen élõk közül akadtak olyanok, akik nem fogadták el, hogy januártól meg kell fizetniük a társulati hozzájárulást egy összegben, vagy 62 hónapos LTP-befizetéssel. Leginkább azt nem értették, hogy miért kell máris fizetni, ha a beruházás csak 2007-ben indul el. Aláírásgyûjtésbe kezdtek tehát, hogy szándékaiknak érvényt szerezzenek. Alapvetõen nem a környezetvédelmi fejlesztés létjogosultságát vonták kétségbe, inkább annak a rájuk esõ anyagi vonzatát sérelmezték. Sok magyarcsanádit felbiztattak közöttük olyat is, aki már önként csatlakozott, hogy aláírásával támogassa a tiltakozó akciót. Farkas Jánosné, Magyarcsanád polgármestere lapunknak elmondta, hogy a polgármesteri hivatalban a település jegyzõjével együtt fogadták az aláírásgyûjtés kezdeményezõit, és ott apróra átbeszélték a térségi csatornázás részleteit. A zúgolódók ezen a közel 3 órás beszélgetésen minden kérdésükre választ kaptak. Fokozatosan belátták, hogy az LTP szerzõdés valóban a legkedvezõbb elõ-takarékossági forma jelenleg, hiszen a befizetett összeg mellé 30 százalékos állami támogatás jár, és az önkormányzat havi 1000 forintos támogatása is jelentõs segítség. Megértették, hogy azért kell már most, jó elõre takarékoskodni, mert a térség lakóinak LTP-betétjei nyújtják majd a kivitelezéshez szükséges bankhitelek fedezetét. Ugyancsak a mai állampolgári befizetések fedezik a Társulat már most jelentkezõ mûködési költségeinek egy részét. A beszélgetés végén az aláírást szervezõk úgy távoztak az önkormányzattól, hogy önként csatlakoznak a társulathoz, és megkötik az LTPszerzõdést. Az utolsó dátumig, december 31-éig aztán még számos magyarcsanádi gondolta meg magát, és csatlakozott önként, a kedvezményeket igénybe véve a társulathoz. Magyarcsanád polgármestere, mint azt lapunknak elmondta, leginkább azt sajnálja, hogy az aláírásgyûjtéssel számos, kevésbé tájékozott helybelit elbizonytalanítottak azzal kapcsolatban, hogy szennyvíz-ügyben jó döntést hoztak. Talán egyesekben még olyan remény is kelt, hogy egy aláírással kiválthatja, vagy elodázhatja a társulati hozzájárulás megfizetését. Pedig a hozzájárulás megfizetése alól senki nem vonhatja ki magát. Farkas Jánosné emlékeztetett, az Európai Unió és a magyar állam, amely a beruházás költségének túlnyomó részét állja, jogosan várja el, hogy az itt élõk is járuljanak hozzá a csatornázáshoz, befizetéseikkel mutassák meg, hogy fontosnak tartják környezetük védelmét, a talaj alatti vizek tisztaságát. Szépítené a könyvtárát Csanádpalota Kulturált környezettel az ifjúságért címmel nyújtott be pályázatot a csanádpalotai Községi Könyvtár a Mobilitás által a belföldi ifjúsági közösségi terek kialakítására, fejlesztésére kiírt pályázati felhívásra. Nyertes pályázat esetén a könyvtár felújíthatja a közösségi tér parkettáját, valamint akadálymentesítheti az intézményt. A tervezett bekerülési költség 3 millió Ft, melynek fedezetéül a pályázat útján igényelt 2 millió 100 ezer Ft támogatás, valamint az önkormányzat által biztosított 30 százalékos mértékû saját erõ, a 900 ezer Ft szolgál. A könyvtárnak jelen pillanatban 1029 beiratkozott olvasója van, ebbõl a 14 év alatti 291 fõ. A december 2-án benyújtott pályázat elbírálása eredményének közzététele a napokban várható. Ezen kívül másik pályázattal is készül a Községi Könyvtár: a Miniszterelnöki Hivatal A közkönyvtárak uniós programjának évi támogatására kiírt felhívására pályázik. A pályázat útján elnyerhetõ 160 ezer forint öszszegû támogatás állománygyarapításra és rendezvény szervezésére fordítható. TÉRSÉGI HÍRMONDÓ Újévi koncert Királyhegyesen Újév-köszöntõ hangversenyt rendez kicsikkel és nagyokkal a királyhegyesi Mûvelõdési Ház január 28-án, szombaton 16 órától. A nagyteremben megrendezendõ mûsorban fellépnek a királyhegyesi általános iskola zenésznövendékei, a Hegyesi Dalkör, illetve egy meglepetés zenekar. Vezényel: Mátó Mátyás. A szervezõk szeretettel hívnak, várnak mindenkit rendezvényükre. Emelkedik a kommunális adó mértéke Ferencszálláson Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 14/2005.(XII.14.) KT. rendeletével január 1. napjától a kommunális adó évi mértékét forintról forintra emelte. Az emelést a szemétszállítási díj mértékének növekedése indokolja. Fe-rencszálláson nincs külön szemétszállítási díj, az beépül a kommunális adóba. Milliomos-nézõben a csanádpalotai idõsek A Legyen Ön is milliomos címû televíziós mûsor nyilvános felvételén vett részt a Kelemen László Mûvelõdési Ház keretében mûködõ Nyugdíjas Klub január 11-én Budapesten. A kirándulásra a Dér István Általános Iskola által mûködtetett iskolabusszal utaztak. A nyilvános felvétel délelõtt kezdõdött és délután fél kettõig tartott. Ezen idõ alatt a nézõk 2-3 adás felvételének lehettek tanúi. Térségi látnivalók Térségi túrát szervez tavasszal a Makói Természetbarát SE. Maroslelére (Vetyehátra) február 25-én a 8:30-as busszal indulnak, majd Vetyehátra (kb. 10 km) gyalog érnek oda. Csanádpalotát március 11-én szemlélik meg. Utazás vonattal, gyülekezõ a nagyállomáson kor. Mindkét túra délután zárul Makón.

12 12. MAKÓ és TÉRSÉGE január 20. KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET A Makón ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak sorrendje a következõ: január 15-ig Korzó Gyógyszertár (Széchenyi tér 8), január között Kígyó Gyógyszertár (Széchenyi tér 25.). FOGÁSZATI ÜGYELET A hétvégén, azaz január 21-én és 22-én (szombaton és vasárnap) a fogorvosi ügyelet a Kórház-Rendelõintézet fogorvosi rendelõjében 8-tól 11 óráig lesz. GAZDIT KERESÜNK A gyepmesteri telepen 9 keverék kutya található, ebbõl 4 fiatalabb. Az ebek reménykedve várják régi vagy leendõ új gazdáikat munkaidõben, hétfõtõl péntekig 7-15 óra között. Mivel két hét után elaltatják az ebeket, kérjük, ha tud, minél hamarabb segítsen rajtuk! A gyepmester tel. száma: 06-30/ A gyepmesteri telep az állati tetemeket ingyen átveszi, de a háztartási szemetet kérjük ne vigyék a telepre, mert az kommunális hulladék! Több egészséges és szép kutya várja reménykedve leendõ gazdáját a Makói Természetvédõ és Állatvédõ Egyesületnél (telefon: 30/ , naponta 15 és 18 óra között.). ANYAKÖNYVI HÍREK Házasságot kötött: Takács Ernõ (Bethlen u. 58.) és Kovacs Maria-Böji (Timisoara); Hajdu János és Szalontai Mária (Honvéd u. 41.); Nagy Roland (Verebes u. 19.) és Presits Szilvia (Vásárhelyi u. 69.) Elhunyt: Frics Ferenc (Makó-Rákos), Koszta Mátyás (Magyarcsanád), Hegedûs Mihályné Prónai Mária (Kiszombor), Bucsu Lajos (Nagyér), Almási Pálné Török Erzsébet és Szabó Mihály makói lakosok. A Téli Kupa élén: Favor Trans és Old Boys Befejezõdött január 15-én a makói önkormányzat által szervezett Téli Kupa kispályás futball torna. A 35 év alattiak között a tornát a Favor Trans csapata nyerte meg, míg a 35 év felettiek között a Makó FC Old Boys csapata diadalmaskodott. A gyõzteseknek járó kupát és az egyéb díjakat, különdíjakat dr. Siket István, Makó város alpolgármestere adta át. Az utolsó kör eredményeirõl, a végsõ sorrendrõl és a díjazott csapatokról, játékosokról részletesen következõ számunkban számolunk be. Ezúton mondunk viszont köszönetet a három játékvezetõnek, Dobos Józsefnek, Lakatos Gyulának és Pápay Józsefnek, akik heteken keresztül ügyeltek a játék tisztaságára. Újabb ingyenes buszjárat Makón Makó Város Önkormányzati Képviselõ-testületének döntése alapján januártól ingyenes helyi autóbuszjárat jár Makón. Idén január 18-tól a megnyíló hipermarket újabb busz-körjáratot indít a városban. Alábbiak ennek a menetrendjét közöljük. A buszjárat 9, 11, 13, 15, 17 és 18 órakor indul az autóbusz-állomásról, az áruháztól vissza pedig 10:20, 11:20,15:20,17:20 és 19:20 órakor indul. Példaként a 9-es, illetve a 10:20 busz menetrendjét közöljük, a többi is ugyanebben az idõrendben halad. Indulás Megállóhely 9:00 Csanád vezér tér Autóbusz állomás 9:02 Galamb József Szak. Isk. 9:03 Kórház bej. út 9:04 Almási u. 9:05 Holló u. 9:06 Sírkert u. 9:08 Vásárhelyi u. 9:10 Hosszú u. 9:12 Gyóni G. ú. 9:13 Megyeri u. 9:15 Királyhegyesi u. 9:18 Tesco Áruház Indulás Megállóhely 10:20 Tesco Áruház 10:23 Királyhegyesi u. 10:25 Megyeri u. 10:26 Gyóni G. ú. 10:28 Hosszú u. 10:30 Vásárhelyi u. 10:32 Sírkert u. 10:33 Holló u. 10:34 Almási u. 10:35 Kórház bej. út 10:36 Galamb József Szak. Isk. 10:38 Csanád vezér tér Autóbusz állomás Emlékeztetõül közöljük a tavaly januárban indult, ingyenesen igénybe vehetõ járat menetrendjét is. Indulás Megállóhely 7:30 Csanád vezér tér Aut. áll. 7:32 Szegedi u. ABC 7:34 Kálvin u. - Belvárosi iskola 7:37 Lonovics sgt.- Tüdõgondozó 7:38 Állomás tér 7:41 Batthyány u.idõsek otthona 7:42 Batthyány u. -Aradi utca 7:44 Aradi u. -Kertész utca 7:46 Tulipán u. -Bajza u. 7:47 Hosszú u. - Megyeri u. 7:48 Hosszú u. -Gyóni G. u. 7:50 Justh Gy. u. - Hosszú u. 7:52 Justh Gy. u. -Vásárhelyi u. 7:54 Almási u. - Sírkert u. 7:55 Almási u. -Holló utca 7:56 Szép u. -Szõlõ utca 7:59 SZTK rendelõ 8:02 Szép u. Galamb J. Szak.Isk. 8:04 Csanád vezér tér Aut. áll. Indulás Megállóhely 11:45 Csanád vezér tér Aut. áll. 11:47 Szép u. Galamb J. Szak.Isk. 11:50 SZTK rendelõ 11:53 Szép u. -Szõlõ utca 11:54 Almási u. -Holló utca 11:55 Almási u. - Sírkert u. 11:57 Justh Gy. u. -Vásárhelyi u. 11:59 Justh Gy. u. - Hosszú u. 12:01 Hosszú u. -Gyóni G. u. 12:02 Hosszú u. - Megyeri u. 12:03 Tulipán u. -Bajza u. 12:05 Aradi u. -Kertész utca 12:07 Batthyány u. -Aradi utca 12:08 Batthyány u.idõsek otthona 12:11 Állomás tér 12:12 Lonovics sgt.- Tüdõgondozó 12:15 Kálvin u. - Belvárosi iskola 12:17 Szegedi u. ABC 12:19 Csanád vezér tér Aut. áll. MAKÓ ÉS TÉRSÉGE KIADJA: A MAKÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA FELELÕS KIADÓ: A MAKÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZERKESZTÕSÉG: 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22., TELEFON: 62/ INGYENES ZÖLD SZÁM: 06-80/ FELELÕS SZERKESZTÕ: DR. BÁNFI MARGIT JEGYZÕ ISSN NYOMÁS: MAKÓI NYOMDA KÉZBESÍTI: MAGYAR POSTA RT.

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2005. október 14. I. évfolyam 9. szám CSATORNAHÍRMONDÓ Újabb mérföldkõhöz érkezett a Makó-térségi csatornaépítés Sajtótájékoztatót tartott október 5-én este

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2006. március 31. II. évfolyam 12. szám Szerda lehet az ügyintézõs nap Makón Hivatalosan is átadta március 22-én dr. Buzás Péter polgármester a város és a

Részletesebben

A forradalom 50. évfordulójára és a harmadik magyar köztársaság kikiáltására emlékezik Makó

A forradalom 50. évfordulójára és a harmadik magyar köztársaság kikiáltására emlékezik Makó Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p 2006. október 20. II. évfolyam 41. szám Nemzeti ünnep A forradalom 50. évfordulójára és a harmadik magyar köztársaság kikiáltására emlékezik

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. A M A KóI Ö N KOR M Á N y Z AT I N F OR M ÁC Ió S H E T I L A PJA. 2010. január 15. XIII. évfolyam 2. szám.

MAKÓI HÍREK. A M A KóI Ö N KOR M Á N y Z AT I N F OR M ÁC Ió S H E T I L A PJA. 2010. január 15. XIII. évfolyam 2. szám. MAKÓI HÍREK A M A KóI Ö N KOR M Á N y Z AT I N F OR M ÁC Ió S H E T I L A PJA 2010. január 15. XIII. évfolyam 2. szám Megértést kér az önkormányzat a fürdő környékén élőktől Lakossági fórumot szervezett

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. Idõsbarát önkormányzat címet nyert el Makó városa. 2007. október 12. X. évfolyam 41. szám A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA

MAKÓI HÍREK. Idõsbarát önkormányzat címet nyert el Makó városa. 2007. október 12. X. évfolyam 41. szám A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2007. október 12. X. évfolyam 41. szám Idõsbarát önkormányzat címet nyert el Makó városa MAKÓ VÁROS HÍREI Idõsbarát önkormányzat díjat vehetett át

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p

Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p 2006. április 28. II. évfolyam 16. szám Április 28. (péntek) 10.00 A világ gyermekszemmel Nemzetközi gyermekrajz kiállítás a Hagymaházban.

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2005. december 2. I. évfolyam 16. szám MAKÓ VÁROS HÍREI Román-magyar Pegasus konferencia volt a Koronában A határ két oldalán mûködõ vállalkozások ismerkedhettek

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. 19:00 HAB PARTY 20:00 Hastánc bemutató 20.30 Dinnyeúsztató Verseny 21 22 SZTÁRVENDÉG! PELLER ANNA KONCERTJE

MAKÓI HÍREK. 19:00 HAB PARTY 20:00 Hastánc bemutató 20.30 Dinnyeúsztató Verseny 21 22 SZTÁRVENDÉG! PELLER ANNA KONCERTJE MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2007. július 13. X. évfolyam 28. szám Lesz Hagymafesztivál! Idén is szórakozhatunk, kikapcsolódhatunk a hagyományosan szeptember második hétvégéjén

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. 2007. november 9. X. évfolyam 45. szám A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA MAKÓ VÁROS HÍREI

MAKÓI HÍREK. 2007. november 9. X. évfolyam 45. szám A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA MAKÓ VÁROS HÍREI MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2007. november 9. X. évfolyam 45. szám Fogyasztási egység alatt a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejezõ arányszámát

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA

ALPOLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2005. június 3. IX. évfolyam 22. szám Pedagógusnapra Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük. De ha olyannak

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. Meghívó Batyusbálba nyugdíjasoknak. Színes az oktatási palettánk. Mezõgazdasági Téli Esték. 2007. február 9. X. évfolyam 6.

MAKÓI HÍREK. Meghívó Batyusbálba nyugdíjasoknak. Színes az oktatási palettánk. Mezõgazdasági Téli Esték. 2007. február 9. X. évfolyam 6. MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2007. február 9. X. évfolyam 6. szám Zárva tart a DÉMÁSZ Az ügyfélszolgálati munkatársainak képzése miatt a DÉ- MÁSZ makói ügyfélszolgálata február

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2005. december 23. I. évfolyam 19. szám KÖVETKEZÕ SZÁMUNK 2006. JANUÁR 6-ÁN, PÉNTEKEN JELENIK MEG. Tisztelt Makói és Térségi olvasók! ASzenteste elõtti napokban

Részletesebben

Makó és Térsége. I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p. 2006. július 21. II. évfolyam 28. szám

Makó és Térsége. I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p. 2006. július 21. II. évfolyam 28. szám Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p 2006. július 21. II. évfolyam 28. szám II. Makói Muzsika 2. Makó és Térsége 2006. július 21. Városi rendezvények Július 22. Veterán-jármû

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez.

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. XVII. évfolyam 8. szám 2005. március 3. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. A M A KóI Ö N KOR M Á N Y Z AT I N F OR M ÁC Ió S H E T I L A PJA. 2009. július 24. XII. évfolyam 29. szám.

MAKÓI HÍREK. A M A KóI Ö N KOR M Á N Y Z AT I N F OR M ÁC Ió S H E T I L A PJA. 2009. július 24. XII. évfolyam 29. szám. MAKÓI HÍREK A M A KóI Ö N KOR M Á N Y Z AT I N F OR M ÁC Ió S H E T I L A PJA 2009. július 24. XII. évfolyam 29. szám Százkettedik évében a legidősebb makói A város legidősebb polgára imádja a csokoládét

Részletesebben

Makó és Térsége. Diákpolgármestert választottak a makói fiatalok. Polgármesteri fogadóóra. Képviselõi fogadóóra

Makó és Térsége. Diákpolgármestert választottak a makói fiatalok. Polgármesteri fogadóóra. Képviselõi fogadóóra Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p 2006. november 10. II. évfolyam 44. szám Makó város hírei Diákpolgármestert választottak a makói fiatalok Idõközi választást tartott

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2005. szeptember 30. I. évfolyam 7. szám MACIKA PÁLYÁZAT KIFIZETÉS 2006-ban AMagyarországi Cigányokért Közalapítvány elõzõ években kiírt pályázata folytatódik

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Tisztelt Hölgyem / Uram! C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. december 8. Tisztelt Hölgyem / Uram! A Ceglédi Viziközmû Társulat Szervezõbizottsága

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

Cegléden temették újra Zsengellér Gyulát

Cegléden temették újra Zsengellér Gyulát A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXIV. évfolyam 9. szám 2013. december 2. HAZATÉRT A LEGENDA Cegléden temették újra Zsengellér Gyulát Kívánságának megfelelően szülővárosában, Cegléden

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁST MEGHÍVÓ. tart 2011. október 20-án (csütörtökön) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete (FALUGYÛLÉST)

KÖZMEGHALLGATÁST MEGHÍVÓ. tart 2011. október 20-án (csütörtökön) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete (FALUGYÛLÉST) MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete KÖZMEGHALLGATÁST (FALUGYÛLÉST) tart 2011. október 20-án (csütörtökön) Az ülés helye: Öregiskola (Kossuth Lajos u. 78.) Idôpontja: 18.00

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2015. március Meghívó Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésű rendezvénysorozat részeként 2015. április 5-én (húsvét) vasárnap, településünkön tartandó

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya VIII. é v f o l ya m 6. s z á m 2010. Sz e p t e m b e r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya Zsombói

Részletesebben

Óvodaavató hagyományt teremtõ tanévnyitóval

Óvodaavató hagyományt teremtõ tanévnyitóval obuda_18.qxd 9/13/2007 4:41 PM Page 1 XIII. évfolyam 18. szám 2007. szeptember 17. Budapest tüdeje a Solymár-völgy Bádog Böske a Bécsi úton NB I-ben a Goli Folytatódnak a természeti értékeink népszerûsítésére

Részletesebben

HíRMONDÓ. IX. évfolyam 1. szám 2011. f e b r u á r ZSOMBÓI. Most az alapozás ideje zajlik Gyuris. 2011-es esztendőre

HíRMONDÓ. IX. évfolyam 1. szám 2011. f e b r u á r ZSOMBÓI. Most az alapozás ideje zajlik Gyuris. 2011-es esztendőre IX. évfolyam 1. szám 2011. f e b r u á r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Most az alapozás ideje zajlik Gyuris Zsolt polgármester gondolatai

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Tovább (sz)épül településünk. XXII. évf. 2014. március DÓZSA GYÖRGY TÉR ÁTADÁSA. www.hirmondo.budakeszi.hu. Részletek a 2.

HÍRMONDÓ. Tovább (sz)épül településünk. XXII. évf. 2014. március DÓZSA GYÖRGY TÉR ÁTADÁSA. www.hirmondo.budakeszi.hu. Részletek a 2. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXII. évf. 2014. március Részletek a 2. oldalon Tovább (sz)épül településünk DÓZSA GYÖRGY TÉR ÁTADÁSA Bővebben 5. oldalon Bővebben 7. oldalon Bővebben 10. oldalon

Részletesebben

H I R D E T M É N Y XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. 2006. szeptember. Tisztelt Választópolgárok!

H I R D E T M É N Y XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. 2006. szeptember. Tisztelt Választópolgárok! XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Tisztelt Választópolgárok! 2006. október 1-jén ismét települési önkormányzati képviselõk, polgármesterek, és megyei közgyûlési tagok választására kerül sor. Ez a tájékoztató segítséget

Részletesebben