História Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "História 1997-0910. Created by XMLmind XSL-FO Converter."

Átírás

1 História

2 História Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve.

3 Tartalom Vlagyivosztoktól Kabulig Út az adósságcsapdába Képek A zöld forradalom évei Magyarországon Képek Mosonyi Emil levele, Kapcsold az ötödik sebességet Képek iii

4

5 1. Vlagyivosztoktól Kabulig PÓK Attila Vlagyivosztoktól Kabulig június 24 július 3. Nixon amerikai elnök látogatása a Szovjetunióban. Több együttműködési megállapodást, valamint a föld alatti nukleáris fegyverkísérletek korlátozásával kapcsolatos egyezményt írnak alá. A két ország diplomáciai kapcsolatba lépése (1933) óta 105 államközi megállapodást írtak alá, ebből 41-et a legutóbbi két évben. Kissinger külügyminiszter szerint: a fegyverkezési versenyről ezen a szinten valaha tartott legrészletesebb megbeszélés zajlott le, olyan adatok hangzottak el, amelyeket nemrég még a hírszerzési szabályzat megsértésének nyilvánítottak volna. november Ford amerikai elnök Vlagyivosztokban tárgyal a szovjet vezetőkkel. Többek között megállapodnak abban, hogy a stratégiai nukleáris rakéták és nehézbombázók maximális számát mindkét országban 2400-ban határozzák meg. Egy nyilatkozatában Ford elnök hangsúlyozza, hogy ez lényegesen kevesebb, mint amit egy ellenőrzés nélküli, átfogó fegyverkezési verseny hozna magával július Közös szovjet amerikai űrutazási program (Szojuz Apolló-űrrepülés). 17-én a két űrhajó utasai kölcsönösen meglátogatják egymást. augusztus 1. Helsinkiben harminchárom európai ország, valamint az Egyesült Államok, Kanada legfelsőbb szintű vezetői vesznek részt az európai biztonsági és együttműködési értekezlet záróülésén, amelyen 100 oldalas záróokmányt írnak alá. A New York Times szerint Ford elnök és Kissinger külügyminiszter úgy tekinti a finnországi utazást és az európai biztonsági okmány aláírását, mint ami előmozdítja az amerikai szovjet enyhülést május 28. Ford amerikai elnök Washingtonban és Brezsnyev, az SZKP főtitkára Moszkvában, egy időben, szovjet amerikai szerződést írnak alá a békés célú, föld alatti nukleáris robbantásokról. Nem hajtanak végre 150 kilotonnával nagyobb hatóerejű különálló robbantást és több mint másfél megatonna összhatóerejű csoportos robbantást. Kölcsönösen lehetővé teszik egymásnak az ellenőrzést június 15. Bécsben Carter amerikai elnök és Brezsnyev szovjet államfő aláírja a hadászati támadófegyverek mennyiségi és minőségi korlátozásáról szóló SALT-II. megállapodást. (A második világháború óta ez a tizedik szovjet amerikai csúcstalálkozó.) Részlet Carter elnök hazaérkezése után tartott kongresszusi beszédéből: Amikor még az Egyesült Államok egyedül rendelkezett nukleáris fegyverekkel, Truman elnök nemzetközi fennhatóság alá kívánta helyezni az atombombát. Eisenhower elnök javasolta először a nukleáris kísérletek ellenőrzését. Kennedy elnök idején jön létre a részleges atomcsend egyezmény. (1963. augusztus 5.) Johnson elnök a stratégiai fegyverekkel bővíti a tárgyalások témakörét (1964. augusztus 31 szeptember 10.), Nixon elnök kötötte meg a történelmi jelentőségű SALT-szerződést (1972. május ), Ford elnök tárgyalásainak eredménye a vlagyivosztoki megállapodás (1974. november ). Ez egy élő, megszakítás nélküli folyamat. december 27. Afganisztában bejelentik, hogy megdöntötték H. Amin rendszerét. Az afgán kormány nyilatkozata szerint az ország területi épsége, nemzeti függetlensége és az áprilisi forradalom vívmányainak megvédése érdekében gazdasági, politikai és katonai segítségért fordult a Szovjetunióhoz. A szovjet kormány teljesítette kérését. Január végéig kb szovjet katona érkezik Afganisztánba. Az Egyesült Államok a szovjet csapatok Afganisztánba vonulása után azonnal leállítja a Szovjetunióba irányuló gabonakivitelét, megtiltja az olajfeltáráshoz szükséges technológiák exportját és az 1980-ban esedékes moszkvai olimpia bojkottját javasolja. Ugyanakkor felújítják a fegyverszállítást az Afganisztánnal szomszédos Pakisztánba. A NATO főtitkára Josef Luns, január 1-jén kijelenti, hogy Afganisztán az első, nem szovjet blokkhoz tartozó ország, ahová a Szovjetunió a nemzetközi jog durva megsértésével csapatokat küldött január 23. Carter amerikai elnök kongresszusi beszédéből: A II. világháború vége óta Amerika állt a többi ország élére, szembenézve a növekvő szovjet hatalomból eredő kihívással... 1

6 az 1940-es években mi vállaltunk vezető szerepet az Atlanti Szövetség létrehozásában, válaszképpen a szovjet elnyomásra, kelet-európai birodalmának konszolidálására és a Nyugat-Európára ebből származó fenyegetésre, az 1950-es években segítséget nyújtottunk ahhoz, hogy feltartóztassuk a további szovjet kihívásokat Koreában és a Közel-Keleten, és ennek érdekében újra felfegyverkeztünk, az 1960-as években szembeszálltunk a Berlin, valamint a kubai rakétaválság körüli szovjet kihívásokkal, s azután arra törekedtünk, hogy bevonjuk a Szovjetuniót a hidegháborún való túllépés a konfrontációtól való távolodás fontos feladatába, az 1970-es években pedig három amerikai elnök is folytatott tárgyalásokat a szovjet vezetőkkel, megpróbálván véget vetni a nukleáris fegyverkezési hajsza fokozódásának... A jelenleg Afganisztánban levő szovjet csapatok által fenyegetett térség hatalmas stratégiai jelentőséggel bír: itt van a világ exportálható kőolajának több mint 2/3-a... függőségünk a külföldi olajtól nemzetbiztonságunkat fenyegető, nyilvánvaló és közvetlen veszély." február 22. L. Brezsnyev, az SZKP főtitkára beszédéből: Az USA jelenlegi vezetése egyértelműen az enyhülés aláásására és a nemzetközi helyzet kiélezésére törekszik. Forrás: Pók Attila: A nemzetközi élet krónikája, című, a História Könyvtárban a könyhétre megjelenő munkája alapján 2

7 1. Út az adósságcsapdába FÖLDES György Út az adósságcsapdába Magyarországnak 1972-ben, az olaj- és energiaválság kitörése előtt 1,9 milliárd dollár adóssága volt. A következő öt évben ez az összeg viszonylag egyenletes ütemben évente hétszázmillió dollárral gyarapodott ban, egyetlen esztendő alatt 2,3 milliárdos drámai romlás következett. Ezután újabb évi milliós adósságnövekedéssel kellett számolni. A következő két évben, ben szigorú intézkedésekkel sikerült ezt az 1,4 milliárd dollárt eltüntetni, és visszatérni a négy évvel korábbi adósságszintre. A kiigazítás nem bizonyult tartósnak: 1983-ban helyreállt a már-már normálisnak tűnő, félmilliárdot meghaladó éves eladósodási ütem, majd ban 8,8 milliárd dollárról 15 milliárd dollárra nőtt a bruttó konvertibilis adósságállomány. Magyarországot vasmarok keménységgel zárta be az adósságcsapda. Az adósságnövekedés adatai önmagukért beszélő, száraz tények. Vannak előzményeik és lettek következményeik. A magyar társadalom többsége rövid távon haszonélvezője volt, hosszabb távon pedig kárvallottja lett ennek a folyamatnak. Kérdések sokasága merült és merül föl ma is a téma kapcsán. Leginkább a felelősség problémáját feszegették azok, akik politikai hasznot reméltek a választól. Elkerülhettük volna az eladósodást? Lett volna nélküle rendszerváltás? A történésznek a téma kapcsán a miértet és a hogyant érdemes vizsgálnia. Szélesedő szakadék Az eladósodás nem új keletű gazdaságtörténeti jelenség. Tartósan akkor került a tudományos és politikai érdeklődés középpontjába, amikor az energiaválság utáni kiigazító programok sikerhez vezettek a centrumországokban (USA, Japán, Franciaország). Amikor ezzel éles ellentétben az olajban szegény fejlődő országok sokasága elveszítette a felzárkózás reményét. Közülük többen hiteleket vettek fel gazdaságuk fejlesztése és/vagy társadalmi-politikai stabilitásuk megőrzése érdekében. Megfelelő belső reformok, feltételek hiányában azonban az egyenlőtlen csere, a külső piacok bizonytalansága és a külső segítség elmaradása miatt egy idő után ezen országok zöme már azért vett fel hiteleket, hogy fizetni tudjon a már felvett kölcsönökért. A hetvenes évek végétől a centrumbéli hitelezők készsége megszűnt az adósságteher alatt vergődő országok finanszírozására. Ezt a kényelmetlen feladatot igyekeztek áthárítani az ENSZ égisze alatt működő nemzetközi pénzügyi szervezetekre: a Nemzetközi Valutaalapra és a Világbankra. E szervezetek működése azonban nem lehetett karitatív, segélyező jellegű. Hiteleket csak az adott ország gazdaságának vizsgálata után nyújtottak, és rendkívül drasztikus takarékossági intézkedéseket, ún. kiigazító gazdaságpolitikát követeltek cserébe. A két világszervezet vezetői és szakértői nem mondtak le a visszafizetésről, mert fenn akarták tartani a nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitását. Ez a szempont határozta meg hitelnyújtási tevékenységüket. Ezért nem merülhetett fel a tartozások elengedése és az erőforrások átcsoportosítása a gazdaságilag fejlett országokból a fejletlenekbe. Csak fizetésképtelenség esetén egyeztek bele az adósságtörlesztés átütemezésébe. A hetvenes évek végére és a nyolcvanas évek elejére világossá vált: ily módon nemhogy szűkül, inkább csak szélesedik a szakadék az első és a harmadik világ között. Nem teljesült az a várakozás, amely a függetlenné vált gyarmatok felemelkedéséhez kapcsolódott. E felismerés szülte az Észak Dél-problémát vizsgáló Brandt-bizottságot. De mi történt eközben a második világban, az államszocializmus régiójában? Itt az energiaválságot a kapitalizmus válságának vélték, amely eltakarja a kommunizmusépítés, az utolérni és elhagyni programjának kudarcát, és segíti az évi csehszlovákiai beavatkozás eszmei sebeinek gyógyítását. A kelet-európai kommunista pártok ekkortájt hirdették meg a fejlett szocializmust, mely szerint a tudományos-technikai forradalom vívmányainak alkalmazása lehetővé teszi a gyors gazdasági növekedést, a nagyléptékű beruházások megvalósítását és az életszínvonal emelését, többek között a szociális ellátások bővítése révén. Néhány év múlva változott a helyzet, és egy realistább megközelítés kezdett érvényesülni a gyakorlatban: az elhárítás és a védekezés gazdaságpolitikája. Ekkor nyert újra tért a két világpiac teóriája: a regionális, illetve a szocialista autarkia gondolata. A megvalósítás, a KGST gyökeres átalakítása és a nemzeti-állami kereteket szétfeszítő gazdasági együttműködés, a keleti közös piac valódi megteremtése viszont elmaradt. Ráadásul a világgazdasági fordulat másként érintette a természeti erőforrásokban gazdag Szovjetuniót, mint a többi országot. Sőt, köztük is lényeges különbségek mutatkoztak. Románia önálló gazdaság kiépítésére törekedett, Lengyelország a munkaképes lakosság gyors gyarapodása miatt nyugati hitelekre támaszkodva nagyszabású 3

8 beruházásokat hajtott végre, Bulgária, Csehszlovákia és az NDK pedig a szovjet piac igényeire építve kereste a megoldást. Magyarország külön kategóriába sorolható. Bár igyekezett megfelelni a szovjet elvárásoknak, nem szűkítette nyugati kapcsolatait, és a gazdaság szerkezetének átalakítására irányuló elképzeléseit az életszínvonal emelésének érintetlenül hagyásával a tőkés országoktól felvehető hitelekre támaszkodva kívánta végrehajtani. Már a gazdasági mechanizmus reformjának kidolgozásakor ( ) világossá vált, hogy a versenyképesség fokozásához nem elég a belső piac kényszere, nyitni kell a világpiac felé, élő kapcsolatba kell vele kerülni. E nyitást szükségesnek ítélték az ország külgazdasági viszonyrendszerének kiegyensúlyozása érdekében is. Az elgondolás fontos részét képezte az új lehetőségek feltárása, a külső erőforrások bevonása. Ezért már 1967-ben felmerült a magyar csatlakozás gondolata az IMF-hez és a Világbankhoz, bár a csatlakozási kérelem benyújtására a szovjet vezetés idegenkedése miatt nem került sor. A modernizációs jellegű hitelfelvétel tervét azok a közgazdászok, gazdaság-politikusok fogadtatták el Kádár Jánossal és az MSZMP felső vezetőivel, akik látták, hogy technológiai korszerűsítés, szerkezetváltás nélkül nem oldható meg a magyar gazdaság fejlesztése. Modernizáció nélkül nem küzdhetőek le a nemzetközi fizetési mérlegből eredő éves kétéves rendszerességgel jelentkező feszültségek és hiányok sem. A tervszerű eladósodás A kidolgozott hitelfelvételi tervek egyrészt azokra a gazdasági teljesítményekre alapozódtak, amelyek az említett éveket jellemezték, másrészt a világgazdaság növekedésének előrejelzésére épültek. A felvevő piacok bővülése garantálni látszott a magyar termékek értékesítését és a hitelek visszafizetését. A sors iróniája, hogy a tervszerű eladósodás koncepciója akkor emelkedett hivatalos rangra, amikor 1973 őszén az arab izraeli háború kitörése, illetve a nyomában fellépő olajválság gyökeresen megváltoztatta a helyzetet: véget ért a majdnem három évtizedes világgazdasági konjunktúra. A fejlett országok a tempó visszafogásával, különböző takarékossági intézkedésekkel, a gazdaságtalan termelés visszaszorításával, az egymás közti integráció bővítésével és szerkezetváltást ösztönző politikával válaszoltak a kihívásra. Arról, hogy a keleti tömb miért nem ezt az utat választotta, már szóltunk. De az mégis magyarázatra szorul, hogy a külkereskedelmére érzékeny Magyarország miért csak öt évvel később, 1978 végén döntött a gazdaság kiigazításáról? Amikor éppen megindult a hitelfelvétel az új központi beruházások számára, amikor 1973-ban megkezdődött az export nagyobbik hányadát adó iparvállalatok kiemelése. Az új helyzet felértékelte a drága import kiváltását ígérő, importhelyettesítő ágazatokat, pl. az energetikát, a bányászatot. Az érintett vállalati menedzsment, az ágazati vezetők, a befolyásos területi, politikai erőcsoportok, akik természetesen az ágazatukban, illetve a területükön dolgozók érdekeit is képviselték, nagy nyomás alatt tartották az ország politikai vezetését. Az MNB pedig ebben az időben ( között) előteremtette a többletberuházásokhoz szükséges külső erőforrásokat. A politikai vezetés, élén Kádár Jánossal elkötelezte magát az életszínvonal rendszeres emelése mellett, és igyekezett elkerülni a komolyabb társadalmi megrázkódtatással járó fordulatokat, intézkedéseket. Ezért is bízott, és kellett bíznia önmagában és a világhelyzet Magyarország számára kedvező alakulásában. Ezért nem értékelte árnyaltan a Nyugaton lezajló recessziót, hiszen az csak fokozta a magyar export nehézségeit. A politikai vezetés az as terv elkészítése során a gazdasági növekedés ütemének fenntartása mellett döntött, és erre építve akarta megvalósítani a korszerűsítési-szerkezetváltási és a népjólét általános emelését megcélzó szociális programját. Az adott körülmények között ez kizárta az önerőre támaszkodás lehetőségét, a külső hitelfelvételek felfüggesztését. Ráadásul egy ilyen lépést egyet jelentett volna azzal, hogy Magyarország lemond a korszerű technológiák bevezetéséről. A csábítás: olcsó hitelek A korábbi elképzelései mellett kitartó politikai vezetés kezére játszott két külső körülmény is. Az első: a centrum-országokban is időt vett igénybe megfelelő gazdasági stratégia kidolgozása. A növekedés és a beruházás ütemének radikális csökkentése után hatalmas tőkék szabadultak föl, öltöttek pénzformát, és kerestek maguknak értékesülési lehetőséget. A legkézenfekvőbb az volt, hogy a tőkefelesleg majd a rendkívüli többletbevételhez jutott olajtermelő országokba áramlik. De ezek az országok, noha hihetetlen ütemben és mértékben bővítették fogyasztásukat és növelték beruházásaikat, nem tudták jövedelmüket teljesen visszaforgatni a gazdaságba. Inkább maguk is mint tőkeexportőrök léptek fel a nemzetközi pénzvilág porondján. Így a modern kori gazdaságtörténetben egyedülálló szituáció alakult ki: a hitelkamatok értéke között alatta maradt az inflációnak. Könnyen lehetett hitelezőt találni, könnyű volt elcsábulni... A második körülmény, amely lassította az új helyzet tudatosítását, az a KGST védőernyője volt, amely alatt továbbra is alkalom nyílt a nem korszerű, nem jó minőségű termékek eladására. Bár elfogadták a bukaresti 4

9 árelvet, vagyis azt, hogy a szocialista külkereskedelemben is érvényesítik a világpiaci árakat. Ám a konjunkturális és politikai indítékúnak tekintett ingadozások kiszűrése érdekében öt év átlagárait vették alapul. Ez a megoldás időt adott az újonnan létrejött árarányok kárvallottjainak. Így Magyarország is alkalmazkodhatott, sőt bizonyos többletbevételhez juthatott a szovjet származású kőolajtermékek reexportja révén. A védelemnek persze ára volt. Míg az egyik oldalról segített a stabilitás megőrzésében, addig a másik oldalról hozzájárult a szükséges fordulat elhalasztásához. A mérleghez hozzátartozik, hogy a változatlanul magas beruházási hányadból exportképes kapacitásokat is teremtettek, a mezőgazdaságban pozitív változás zajlott le, és az infrastruktúrában is sikerült valamelyest pótolni az évtizedes elmaradásokat. Növekedett az életszínvonal, és ezzel párhuzamosan átalakult a lakossági fogyasztás szerkezete. Kifejeződött ez a nagyarányú lakásépítésben is. A megvalósuló gazdaságpolitika hosszabb távon nem hozhatott kielégítő eredményeket, mert fenntartott egy elavult gazdasági-termelési, s ezen keresztül egy túlhaladott foglalkoztatási szerkezetet. De ami a legfontosabb, a világpiac nem ismerte el valóságosnak a magyar ráfordításokat, és a külkereskedelmi cserearányok drámai mértékben romlottak. A célkitűzések változatlanul hagyása mellett az ország külső adósságállománya évről évre súlyos összegekkel nőtt. Az új hitelek iránti igény miatt és a hitelhez jutási lehetőségek nehezülése következtében ban újra napirendre került az IMF-és Világbank-tagság ügye, de a kérelmet a szovjet vezetők rossz szemmel nézték, ezért az ismét az íróasztalban maradt. 1977: irány a világpiac 1976 végétől felgyorsult a kiút keresése, és 1977 őszén az MSZMP Központi Bizottsága új külgazdasági stratégiát fogad el, amely az exportorientáció jegyében a világpiachoz és nem a szocialista piachoz való alkalmazkodást tűzte ki célul. Ez a program helyes távlati irányokat jelölt ki, de alkalmatlan volt a válság konkrét kezelésére. Nemhogy enyhítette volna, hanem inkább fűtötte a beruházási kedvet. A következő évben ezért félmilliárd dollárral romlott a folyó fizetési mérleg, és hiánya jóval túllépte az egymilliárdos szintet. Még rosszabbul alakult az ország külső adósságállománya, amely több mint két milliárd dollárral emelkedett egyetlen év leforgása alatt. Igaz, hogy ebben kiemelkedő szerepet játszott a nemzetközi pénzpiac mozgásirányának megváltozása, a hitelek megdrágulása, a kamatszint növekedése elején már láthatóvá vált, hogy ezen a pályán haladva az ország a szakadékba tart, fizetésképtelenné válik. A pénzügyi szakemberek ezt egyértelműen jelezték. Még egy félévnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az MSZMP vezetői belássák, elkerülhetetlen a gazdaságpolitikai fordulat. Nem lehet fenntartani a növekedés ütemét, vissza kell fogni a beruházásokat, és minden egyéb szempontot az egyensúly követelményének kell alárendelni. Ragaszkodás az elért vívmányokhoz A munkanélküliséggel járó szelekcióhoz és az életszínvonal visszavételéhez Kádár és a párt vezetői nem járultak hozzá, ragaszkodtak az elért vívmányok megőrzéséhez, a társadalmi béke megtartásához, a hatalmi viszonyok stabilitásához. Kezdetét vette egy új gazdasági reformcsomag kidolgozása. A kiigazítási politika egy két évtizedes jóléti periódus végét jelentette, melynek során egy lavírozó egyensúlyozó politikai irányvonal érvényesült. Ez kivédte ugyan a rosszabb lehetőségeket, megállította az adósság növekedését, fenntartotta a társadalmi-politikai status quót, bátorította a reformtörekvéseket, de nem tudta megoldani az alapproblémát, nem alakított ki egy új, egészséges alapokon nyugvó fejlődési pályát. 2. Képek 5

10 6

11 7

12 8

13 1. A zöld forradalom évei Magyarországon ROMÁNY Pál A zöld forradalom évei Magyarországon Termelés és agrárpolitika a hetvenes években A hatvanas évek Amerikájából szervezett The Green Revolution a zöld forradalom nem volt hivatalos program a korabeli Magyarországon. A világ ismerte, értékelte, mert nyomában forradalmi változás ment végbe a szántóföldeken, a gabonatermesztésben. Az intenzív, új, rövid szalmájú, de bőtermő búza, rizs és más növényfajták előállítója, az Iowából indult Norman Ernest Borlaug Nobelbékedíjat kapott 1970-ben. Több ázsiai országban visszaszorult az éhezés, elegendő gabona termett, mert Borlaug csodabúzáit termelték. Magyarországon is téma volt a gabonaimport, a kenyérgabona-kérdés megoldásra várt. Az egy lakosra jutó búzatermés ritkán érte el a két mázsát. A zöld forradalmat tehát be kellett engedni, akár álruhában, akár kerülő úton. A Magyar Tudományos Akadémia is tiszteletbeli tagjává választja Borlaug-ot, miután már a világ sok országában megtették. És miután már régen nemcsak a kenyérgabona-kérdés, hanem a húsprobléma megoldásán is túljutott az ország. Azaz: 1980-ban. A hazai gabonahozamok sokáig stagnáltak a századforduló mázsás színvonalán. Megmaradt a régi fajtaállomány is, akárcsak az aranykorona-rendszer, amit már egyedül Magyarország tartott meg a földminőség értékelésére. A harmincas évek végén valamelyest javultak az átlagok, főleg a kukorica esetében. A minőséggel nem volt baj. Ám az ország szántóföldjének mintegy a felét gabonatermesztéssel hasznosították, döntően búzával és kukoricával, így ennek termelése, mennyisége és minősége meghatározónak számított az egész mezőgazdaságra nézve. Ugyanakkor ezt a viszonylag egyszerű, a vetésforgóba, talajváltásba megfelelően beilleszthető termelési szerkezetet indokolták az ország természetföldrajzi adottságai, a termelési hagyományok és más feltételek is. De magasabb színvonalon, jobb hozamokkal, mint az elért mázsás termés hektáronként. Századfordulói színvonalon A kollektivizálást követő években mintegy 30%-kal még csökkent is a búza vetésterülete. Helyére ipari- és takarmánynövények kerültek. A kukorica lett a magyar mezőgazdaság első számú szántóföldi kultúrája. A kistermelői (háztáji) érdekeltség is mellette szólt. A kukorica 1,2 1,4 millió hektáros területétől így elmaradt a búza területe. Az átlagtermés viszont nem javult olyan mértékben, hogy ellensúlyozhatta volna a terület csökkenését. Az agrártermelés színvonalának, benne a talaj termőképessége hasznosításának fontos mércéje a meghatározott területen elért terméshozam. A termésátlag jelzi, hogy intenzív vagy extenzív módon gazdálkodnak, miképpen találkoznak a biológia és az ökonómia törvényei, milyen az agrártársadalom érdekeltsége a hozamok alakulásában. Alacsony agrárnépsűrűség esetén általában extenzív agrárkultúra a jellemző, de Magyarország nem volt besorolható ebbe a kategóriába. A nemzeti jövedelem termelésének belső arányai is azt követelték, hogy a viszonylag gyorsan feltárható, megszerezhető mezőgazdasági előnyöket lehet és kell az ország javára kamatoztatni. Az évi 2 millió tonnát el sem érő búzatermés kenyérgabona-importra kényszerítette az országot, hiszen a fejadag nem állt rendelkezésre. (És a beszerzéshez szükséges valuta sem.*) A vetésterületet csak az ún. pénzes növények terhére lehetett volna növelni, ami a gazdaságok érdekeivel ütközött. A búza felvásárlási árának jelentős emelését a fogyasztói árakkal való közvetlen kapcsolat, illetve az érvényesített ár- és jövedelempolitikai kötöttségek akadályozták. A takarmánynövények (kukorica, árpa stb.) nagy területéhez a szövetkezeti tagság ragaszkodott, hiszen a háztáji állattartás, hízlalás üzemanyaga onnan volt biztosítható. Nem volt nehéz eljutni tehát ahhoz a felismeréshez, hogy csak a fajlagos hozamok, az átlagtermések növelése lehet a járható út Magyarországon. A mi szűzföldjeink fogalmazódott meg programszerűen a laboratóriumokban, a szakszerűségben, a többet tudó növény- és állatfajtákban vannak. És az új gazdasági mechanizmus, valamint az átalakított szövetkezetpolitika által nyitott új utakban. Áttörés a vezérnövényeknél 9

14 A kenyérgabonából való önellátást a hatvanas évek közepére ismét elérte az ország. Ez azért vált lehetségessé alig növelt vetésterület mellett, mert a búza átlagtermése meghaladta, Magyarország történetében először, a 20 mázsát hektáronként. Ezen a színvonalon maradt a termés 1970-ig. A 30 q/ha országos átlag 1971-ben született meg, amit a 40 mázsás termés 1977-ben követett. Tizenkét év alatt mind a hektáronkénti hozam, mind az országos termésmennyiség megkétszereződött. Ez utóbbi a 2,4 millió tonnáról 5,3 millió tonnára növekedett. A hazai fogyasztás kielégítése mellett bőven jutott exportra is. A nagy terméshozamok a búzát a legjövedelmezőbb szántóföldi növények közé emelték, érdemes volt növelni vetésterületét is. A nyolcvanas években már 1,3 millió hektáron folyt a termesztése, és 1984-ben átlépték országos átlagban az 50 métermázsás álomhatárt! A kenyérgabonához hasonló utat járt be a takarmánygabona-termesztés is. Fő növénye, a kukorica, a mázsás átlagról 1975-ben jutott az 50 q/ha színvonalára, hogy 1982-re megközelítse a 70 q/ha átlagtermést. Más mezőgazdasági kultúrák is szerepet játszottak az agrárteljesítmények növekedésében, így a kertészet több ágazata, valamint az erdő- és vadgazdaság is. Indokolt megemlíteni, hogy amíg az as évek átlagában 254 ezer tonna almatermése volt az országnak, az évi átlag 1 millió 105 ezer tonna. Mindez megalapozta főleg az állatállomány, a hústermelés növelése révén, hogy a magyar agrárexport 1965 és 1975 között háromszorosára növekedjék. Az évi agrárexport amikor a devizaforintban való elszámolás megszűnt 45,6 milliárd forintot tett ki, majd 1988-ra meghaladta a 100 milliárd forintot. A magyar agrárpolitika nem választotta nem választhatta a termés növekedésének külterjes, a termőterület kiterjesztésében megjelenő módját. Voltak ugyan próbálkozások a rét-legelő területek csökkentésére, volt szigorítás a szántó művelési ág megváltoztatásában, a kisajátítási igények elbírálásában, de ezek együttvéve sem gyakoroltak érdemi hatást a földhasználat szerkezetére. A mezőgazdaságilag művelt terület folyamatosan fogyott. Főképpen az egyébként örvendetes erdőtelepítések nyomán, de az infrastruktúra bővítése következtében is. (Egy-egy új, 100 kmes autópálya előkészítése egy átlagos méretű állami gazdaság termőterületének feladásával kezdődött.) A magyar agrártermelés terjeszkedéséhez egy irányban volt korlátlan lehetőség: az élelmiszeripari feldolgozás mértékében, az érték, a minőségi színvonal emelésében. Termés és politika A hetvenes évek elején ígéretes fejlesztési programok indulnak az állattenyésztésben is, mind az állomány növelésére, mind a hozamok emelésére. A baromfihibridek Bábolna, Bóly állami nagyüzemei és Hernád szövetkezeti gazdaságának szervezésében országosan elterjednek. A tojástermelésben, valamint a brojlercsirke-nevelésben a két növénytermesztési ágazathoz hasonló mértékű, majd azt meghaladó növekedés, valóságos áttörés következik be. A változások hatása szerteágazó, s túlterjed az említett ágazatokon. Bizonyítottnak látszik, hogy a mezőgazdaság: világtermelés. A bezárkózás káros, a nyitottság, az új fajták, módszerek átvétele nélkülözhetetlen a korszerűsítéshez. A hetvenes évek közepén pl. a búza vetésterületének negyedén olasz fajtákat (San Pastore, Libellula), más részén krasznodári, azaz szovjet fajtákat találunk. A régi fajták viszont egy megszűnt termelési módhoz illeszkedtek. A kiváló Bánkúti-búza megdőlt, kézi kaszára és marokszedőre várt. Az új, intenzív búzáknak már kombájnból is más, nagyobb áteresztőképességű kellett, mint amivel a magyar mezőgazdaság rendelkezett. A kukoricacsőtörő-gépeket pedig felváltották a kombájnnal, ezzel együtt a technológiai sorba kellett iktatni a termény mesterséges szárítását. A kukoricafosztás romantikáját néprajzi eseménnyé tette a gép, amit nem ezért bíráltak a haladás ellenzői, hanem azért, hogy mi lesz, ha nem kap (!) az ország a tőkés cégektől pótalkatrész-utánpótlást... Politikai következményei voltak már a hetvenes évek elején, majd később, hullámzóan, de mind nagyobb mértékben a mezőgazdasági termelők közötti jövedelmi különbségek látható növekedésének is. A háztáji állattartás helyenként középüzemi méreteket öltött, a jól gazdálkodó kistermelők megbecsülésben, kitüntetésben részesültek, amit a társadalom, a sajtó és a politikai tényezők egy része nem titkolt ellenszenvvel fogadott. A háztájizás a gyanús jövedelemszerzés szinonimája lett ezekben a körökben. Vagy a magas kultúrától elforduló életmód nyilvánvaló és elítélendő jele. A mezőgazdasági kistermelésben alkalmazott, jobbára külföldi gépek, a takarmánybolt-hálózatból beszerezhető táptakarmányok, premixek (magyar különlegességként) továbbnövelték a vállalkozási és így a második gazdaságból származó jövedelemszerzési lehetőségeket. És sok helyen a hatósági szembenállást. 10

15 A termelés növekedésével együtt megjelentek a piaci zavarok, a különböző értékesítési háborúk. Különösen a könnyen romló áruknál vált tarthatatlanná a helyzet. Az ún. járulékos beruházások pótlása elkerülhetetlenné vált. A hetvenes évek közepére már egyértelmű, hogy az élelmiszer-feldolgozásnak prioritást kell kapnia a fejlesztésben. Az közötti időszakban 50 milliárd forintot szántak az élelmiszeripari beruházásokra. Minden korábbinál többet. A szegedi, miskolci húsipari fejlesztések befejezése, a kaposvári, bajai húsipari beruházások, a martfűi növényolajgyár, a kecskeméti bébiétel, a szabadegyházi izocukor és sok más üzem építése, korszerűsítése jelzi ezt az utat. Nemzeti iparrá lép elő a Mirelit, a hűtőipar. A Hajdúságba települ lengyel kivitelezésben egy új cukorgyár, a programba vett fejlesztésen fölül, mert a 4 milliárdos államközi magyar követelést ezzel teljesíti Lengyelország. Új élelmiszeripari kapacitásokat, hűtő- és tárolótereket, vágóhidakat létesítenek a mezőgazdasági és a fogyasztási szövetkezetek is. Általánossá válik a szakszövetkezetekben a borpalackozás, tagságuk termésének feldolgozása és forgalmazása. Megépül az ország és a szocialista tábor első termelőszövetkezeti sörgyára Martfűn, és Bábolnához kerül a Győri Baromfi-feldolgozó Vállalat. Megkezdődik tehát a vertikális integráció kiépülése. Ebbe illeszkedik a négy agráripari egyesülés szervezése is. A termelési rendszereknek elnevezett sajátos integrációs formára a horizontális kapcsolatok voltak a meghatározók. Az ún. rendszergazda (rendszerközpont) ellátta a piacszervezési, az anyag- és eszközellátási feladatokat (vagy ezek egy részét), előírta a termesztési, tenyésztési rendet, ellátta a termelőket szaktanáccsal, szolgáltatással. A készáru előállítása után elszámoltak. Mindezt kölcsönös érdekeltségi alapon. Bizonyos esetekben az jelentett kényszerpályát, hogy meghatározott gépekkel, fajtákkal csak a rendszergazda rendelkezett, és csak a vele szerződésre lépő partnerrel osztotta azt meg. Feltételeinek elfogadása árán. Végül is az látható, hogy a zöld forradalomnak csaknem minden fontos eleme alkalmazást nyert a magyar agrártermelésben. Két lényeges elem kivételével: az egyik a jövedelem- és tőkehiány fennmaradása, a másik a szabad földforgalom és a magántulajdon korlátja. Társadalmi hatása ezért is maradt el az egyébként lehetségestől. Az agrártársadalom és illúziói A hetvenes években végbement az agrártársadalom és a falvak teljes átalakulása. A gyors falusi elvándorlás lelassult** a hatvanas éveknek a felére, néhány vidéken növekedés is mérhető volt a hetvenes évek végén. Tovább csökkent a községekben a mezőgazdasági keresők száma és aránya. Ez utóbbi alakulása jól szemlélteti a falusi társadalom alapvető és gyors megváltozását. A községi népességben a kollektivizálás előtti 58%-os paraszti arány 1980-ra már 30%-ot sem ért el. Mezőgazdasági termeléssel természetesen jóval többen foglalkoztak ennél, de úgy, hogy a biztonságos havi jövedelmet más munkahely garantálta a számukra, vagy a család egyik tagjának. Általánossá vált a vegyesfoglalkozású falusi család, a sok félreértést okozó statisztikai megnevezéssel: a kettős jövedelmű kategória. Ipari, szolgáltatási munkát végeztek sokan a mezőgazdasági nagyüzemek keretei között is, hiszen a regionális iparfejlesztés elmaradását az agrárgazdaság saját hasznára is igyekezett pótolni. Az ipari vállalkozás és bedolgozás a mezőgazdasági nagyüzemek életrevalóságának egyik mércéjévé és támadási céltáblájává lett. Jelentős jövedelemnövelő és életforma-alakító tényező lett Magyarországon az ún. mezőgazdasági kistermelés, amelynek ösztönzése 1976-tól kormányprogrammá vált. A szinte korlátozás nélküli egyéni állattartás, a fóliázás, majd a mezőgazdasági nagyüzemekből való termeléskihelyezés sokféle formája a szerződéses árutermelés új pályáit alakította ki. És kialakultak az illúziók is... Jogos a korabeli megállapítás, hogy: az 1970-es években végighaladt a különböző társadalmi csoportokon az a felismerés, hogy gazdaságunk első és második gazdaságra való megosztottsága társadalmi berendezkedésünk tartós sajátossága. Ennek megfelelően alakultak át a családi és személyes stratégiák. S valóban ez tükröződött már a szakmaválasztásban, a mezőgazdasági ismeretek iránt növekvő érdeklődésben is. Ez jelent meg abban is, hogy a mezőgazdasági foglalkozású aktív keresők között a közép- és felsőfokú iskolai végzettségűek aránya meghaladta a nyolcvanas évek végére a 27%-ot. Érthetően megnőtt a vidék kulturális fogyasztása, a sajtó-, tv-, rádió- stb. előfizetők, könyvvásárlók száma. Egyidejűleg megváltozott a falukép is. A falusi porták kereken 50%-án új, 1945 után épült házak állnak, és az egyszobás lakások aránya az 1949 évi 73%-ról 1980-ra 25%-ra csökkent. Helyükbe lépett a többszobás és mind több korszerű felszereléssel, 11

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN Készítette: Baranyi Aranka Gödöllő 2003 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai üzleti ismeretek szakirány MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG GAZDASÁGI- KERESKEDELMI KAPCSOLATAI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde- nemzetközi pénzintézetek szakirány A KISVÁLLALATOK A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS FŐ HAJTÓEREJE?! A NÉMET ÉS

Részletesebben

The Impact of the EU Common Agricultural Policy on Hungarian Agriculture

The Impact of the EU Common Agricultural Policy on Hungarian Agriculture The Impact of the EU Common Agricultural Policy on Hungarian Agriculture Némethné Pál Katalin D I S C U S S I O N P A P E R O C T O B E R 2 0 1 4 2 The Impact of the EU Common Agricultural Policy on Hungarian

Részletesebben

Gazdasági hullámvölgyek társadalmi leszakadás

Gazdasági hullámvölgyek társadalmi leszakadás Gazdasági hullámvölgyek társadalmi leszakadás Boér Zoltán 2015 Tartalomjegyzék Összefoglalás... 3 Magyarország az első világháború után... 4 Európa az első világháborútól a gazdasági világválságig... 5

Részletesebben

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági Szak Nappali tagozat Nemzetközi Gazdaságelemző szakirány Ágár Davaajav MONGÓLIA PRIVATIZÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE Diplomadolgozat Konzulens:

Részletesebben

Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98

Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98 Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98 (Helyzetkép a TEP makro-forgatókönyveihez) Budapest, 1999. február Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. 2. A tervgazdaság általános válsága 5. 3. A piacgazdaság

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS AGRÁR KÜLKERESKEDELMI KAPCSOLATAINK ALAKULÁSA AZ EU ORSZÁGAIVAL SZITÁNÉ SURÁNYI ROZÁLIA GÖDÖLLŐ 2011. A doktori iskola megnevezése: Gazdálkodás és Szervezéstudományok

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány JAPÁN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGÁNAK ÉS VÁLLALATI KULTÚRÁJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Részletesebben

A TULAJDONI ÉS SZERVEZETI VISZONYOK ÁTALAKULÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN, 1990 1998

A TULAJDONI ÉS SZERVEZETI VISZONYOK ÁTALAKULÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN, 1990 1998 SZENT ISTVÁN EGYETEM A TULAJDONI ÉS SZERVEZETI VISZONYOK ÁTALAKULÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN, 1990 1998 Doktori értekezés Dr. Herbst Árpád Gödöllő 2000 A doktori program címe: Agrárökonómia

Részletesebben

Partnerség a világ mezôgazdaságában

Partnerség a világ mezôgazdaságában Tartalom XVI. ÉVFOLYAM AZ EUROFARM SZAKLAPSZÖVETSÉG TAGJA FÔSZERKESZTÔ: DR. KOVÁCS JÁNOS SZERKESZTÔBIZOTTSÁG ELNÖKE: DR. NAGY JÁNOS TÁRSELNÖK: BÚVÁR GÉZA SZERKESZTÔBIZOTTSÁG: DR. BENEDEK PÁL DR. CSIZMAZIA

Részletesebben

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005.

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005. ICEG VÉLEMÉNY XXII Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 4 I. Írország 5 II. Olaszország 10 III.

Részletesebben

Béla Tomka Gazdasági növekedés és fogyasztás Magyarországon a 20. században [Economic growth and consumption in Hungary in the 20th century] Korunk,

Béla Tomka Gazdasági növekedés és fogyasztás Magyarországon a 20. században [Economic growth and consumption in Hungary in the 20th century] Korunk, Béla Tomka Gazdasági növekedés és fogyasztás Magyarországon a 20. században [Economic growth and consumption in Hungary in the 20th century] Korunk, vol. XXI, (2010), no. 4, 30-45. TOMKA BÉLA GAZDASÁGI

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bittner Beáta

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bittner Beáta DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Bittner Beáta Debrecen 2011 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

A KÉTSZINTÛ BANKRENDSZER FEJLÕDÉSE MAGYARORSZÁGON 1987-1995. 1996. október 30.

A KÉTSZINTÛ BANKRENDSZER FEJLÕDÉSE MAGYARORSZÁGON 1987-1995. 1996. október 30. A KÉTSZINTÛ BANKRENDSZER FEJLÕDÉSE MAGYARORSZÁGON 1987-1995 1996. október 30. Nagyapáim emlékének, akiket soha nem ismerhettem meg, mert elsodorták õket e század történelmének viharai. 2 ELŐSZÓ E tanulmány

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Dr. Ángyán József Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllő

Dr. Ángyán József Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllő MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZET BÉKÉSCSABAI OSZTÁLY CENTRE FOR REGIONAL STUDIES, HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES ALFÖLD INSTITUTE BÉKÉSCSABA DEPARTMENT

Részletesebben

Szövetség vagy versengés?

Szövetség vagy versengés? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK levelező tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány Szövetség vagy versengés? Az Egyesült Államok és Kína bilaterális kapcsolata az

Részletesebben

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA MAJOROS PÁL* A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA A nemzetgazdaságok fejlődése elképzelhetetlen a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a világméretűvé váló nemzetközi munkamegosztásban való részvétel nélkül, mert

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben

EGY MAGYAR RUHÁZATI TERMELŐVÁLLALAT UKRAJNÁBA TÖRTÉNŐ TERMELÉSÁTHELYEZÉSÉNEK GAZDASÁGOSSÁGI VIZSGÁLATA

EGY MAGYAR RUHÁZATI TERMELŐVÁLLALAT UKRAJNÁBA TÖRTÉNŐ TERMELÉSÁTHELYEZÉSÉNEK GAZDASÁGOSSÁGI VIZSGÁLATA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Logisztika szakirány EGY MAGYAR RUHÁZATI TERMELŐVÁLLALAT UKRAJNÁBA TÖRTÉNŐ TERMELÉSÁTHELYEZÉSÉNEK GAZDASÁGOSSÁGI

Részletesebben

HELLER FARKAS FÜZETEK GAZDASÁGTÖRTÉNETI MÛHELYTANULMÁNYOK

HELLER FARKAS FÜZETEK GAZDASÁGTÖRTÉNETI MÛHELYTANULMÁNYOK HELLER FARKAS FÜZETEK GAZDASÁGTÖRTÉNETI MÛHELYTANULMÁNYOK A Gazdaságtörténeti Mûhely 2003. május 14-én Szövetkezeti gondolat régen és ma témában rendezett konferenciájának anyaga II. évfolyam, 2004/1.

Részletesebben

M ű h e l y t a n u l m á n y o k

M ű h e l y t a n u l m á n y o k MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET M ű h e l y t a n u l m á n y o k 64. szám 2004. november Somai Miklós A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG ÁTALAKULÁSA I. BIOLÓGIAI ALAPOK, STRUKTÚRAVÁLTÁS, TERMELŐI

Részletesebben

Regionális világgazdaságtan - tételek -

Regionális világgazdaságtan - tételek - Regionális világgazdaságtan - tételek - 1. Ismertesse a XXI. századi nemzetállamok gazdasági feladatait, szerepét! A nemzetállamok stabil üzleti környezet megteremtésével, illetve emberi erőforrás és technológiai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola VERTIKÁLIS KOORDINÁCIÓ ÉS SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK A GABONAVERTIKUMBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola VERTIKÁLIS KOORDINÁCIÓ ÉS SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK A GABONAVERTIKUMBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola VERTIKÁLIS KOORDINÁCIÓ ÉS SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK A GABONAVERTIKUMBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS MAJÓCZKI-KATONA SZILVIA Gödöllő 2014 A doktori

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Szabó Kristóf

SZAKDOLGOZAT. Szabó Kristóf SZAKDOLGOZAT Szabó Kristóf 2009 1 BUDAPESTI GAZDAS[GI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDAS[GI SZAK Nappali tagozat Gazdas{gelemző szakir{ny A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI V[LS[G HAT[SA KELET-KÖZÉP EURÓP[RA,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Szabó Kata 2010

SZAKDOLGOZAT Szabó Kata 2010 SZAKDOLGOZAT Szabó Kata 2010 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A MAGYAR TEJÁGAZAT MÚLTJA ÉS JELENE. LESZ-E

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben