E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1

2 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 8403/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács november 15-én tartandó ülésére. N a p i r e n d : E l ő a d ó: A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulási együttműködésének jövőbeni iránya Zsombok Lajos kistérségi elnök Tisztelt Társulási-tanács! A többcélú kistérségi társulásokkal összefüggő kérdések, jövőbeni lehetőségek a további együttműködés irányairól lehetőségeiről állást foglalni szükséges. A társulás átfogó felülvizsgálatának indokai: A. társulásokról szóló jogszabályok átfogó változása B. jelentős feladat és hatáskör átrendeződés C. finanszírozás átfogó módosulása Megszűnő jogszabályok január 1-től: - A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény - A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény A társulásokra ezt követően az alábbi jogszabályi rendelkezéseket kell irányadónak tekinteni: - Alaptörvény 32. cikk (1.) bekezdés k) pontja szabad társulás elve - Alaptörvény 34. cikk (2.) bekezdés kötelező társulás lehetősége - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény IV. fejezete a helyi önkormányzatok társulásairól melynek hatálybalépése január 1. (továbbiakban Mötv.) Mötv A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. A fentiek alapján csak jogi személyiségű társulásokat tarthatnak fenn az önkormányzatok. A hatályát vesztő évi törvény 8-9. szerinti formákat nem. A többcélú kistérségi társulatokat eddig szabályozó és hatályát vesztő évi törvény nem, vonja maga után, hogy a többcélú társulás törvény erejénél fogva megszűnik.

3 A továbbiakban minden társulásra az új Mötv IV. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni Mötv ig. A Mötv (1) bekezdése kimondja - e törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül. Ez a felülvizsgálati kötelezettség, tehát a Többcélú Kistérségi Társulásra is vonatkozik. Határidő: január 1-ét követő 6 hónap. A társulás által ellátott egyes feladatokban azonban lényeges változás áll be január 1-től. A köznevelési törvény 74. (1) bekezdése szerint az állam gondoskodik az óvoda kivételével a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A Mötv 95. (4) bekezdése értelmében a társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezés) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el. Kistérségünk önálló munkaszervezetet nem hozott létre, így ennek megszüntetéséről, annak munkajogi vonzatáról rendelkeznie nem kell. A Mötv 89. (1) bekezdése szerint - társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik. A Mötv 89. (2) bekezdése szerint - társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. A társult tagok a társulási megállapodásban a fenti jogszabályi hely alapján a jövőben szabadon leszabályozhatják a csatlakozás és a kiválás időpontját. A társulás és az általa ellátott feladatok állami finanszírozása is jelentősen megváltozik. A Mötv. új alapokra helyezi az önkormányzatok finanszírozását: a jelenlegi normatív alapú finanszírozás helyett feladat finanszírozás keretében biztosítja az önkormányzatok feladatellátásának pénzügyi fedezetét. Az állami finanszírozás magasabb összegű (illetve kiegészítő) normatívát biztosított a többcélú kistérségi társulásoknak. A benyújtott költségvetési törvényjavaslat feladat - finanszírozást biztosít a települések számára az ellátott feladataik megoldásához. 2

4 A társulás jövőjére nézve az önkormányzatok lehetőségei, a jelenlegi információink szerint az alábbiak: 1.) A társulási megállapodás felülvizsgálata mellett továbbra is fenn lehet tartani a társulást, így az önkormányzatok által eldöntött kötelező és önként vállalt feladatok továbbvihetők! 2.) Egyes feladatokra a jelenleg többcélú kistérségi társulásban fenntartott feladatok esetén külön-külön jogi személyiségű társulások létrehozása, esetleg más-más társult önkormányzati körökkel. 3.) Egyes a társulásban ellátatott feladatokat visszaszervezni az önkormányzatoknak. A többcélú kistérségi társulás és alapjában véve a társulások működésének sarkalatos pontja lesz a finanszírozás kérdése. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás az alábbiakban részletezett feladatokat látja el a társult önkormányzatok számára: A Társulás által ellátott feladatok (Társulási Megállapodás szerint) a) alapfokú oktatás-nevelés, pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás b) egészségügyi ellátás, c) szociális ellátás, valamint család-, és gyermekvédelem, d) kistérségi területfejlesztés, e) belső ellenőrzés ellátása f) sportfeladatok g) mozgókönyvtári feladatok h) gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) i) máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás A társulások által ellátott feladatok a közoktatás állami feladatának kivételével önkormányzati feladatkörben maradtak. A társulás által ellátott feladatokra kötött megállapodásokat az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás folyamatban lévő és fenntartási időszakkal érintett befejezett pályázatai az előterjesztés 2. számú mellékletében találhatóak. Néhány adat és jövőbeni információ a társulás által elvégzett feladatokról: Alapfokú oktatás nevelés A társulásban lévő intézmények óvodai fenntartása és fenntartójának személye a törvényi rendelkezések tükrében eldöntendő feladat. A köznevelési törvény 84. (3) bekezdése előírja (3) - a fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át. Az országgyűlés előtt lévő a közoktatást átszervezését szabályozó T/8888. számú indítvány sem ad lehetőséget (2. (6) bekezdés), hogy az óvodákat hazavigyék az önkormányzatok. 3

5 Van azonban módosító javaslata T/8888/10-es számon, amely lehetőség szerint biztosítani kívánja, hogy az önkormányzatok az óvodájukat újra hazavihessék. Várjuk az országgyűlés döntését. A közoktatási intézményünk 4 konyhát üzemeltetet Hács, Lengyeltóti, Szőlősgyörök, Buzsák jogszabályi korlát az átszervezésükre nincs. A döntést a települések meghozni szíveskedjenek a további működtetésükre vonatkozóan. Egészségügyi ellátás A védőnői szolgálatot Lengyeltóti Városi Önkormányzata, látja el a kistérség önkormányzatai számára. Az évek során a gyermekek létszámának csökkenésével Buzsákon és Szőlősgyörökben már nem kerül alkalmazásra külön-külön védőnő, gazdaságossági okokból. Az előterjesztés 3. számú melléklet tartalmazza a védőnői szolgálat várható OEP támogatását évre vonatkozóan. Tájékoztatásul a táblázat a jelenlegi struktúrában felosztott (ellátandó intézmények és önkormányzatok) pontokat és finanszírozást tartalmazza. Fix díjat csak az önálló körzettel rendelkező település kaphat, melynél a 300 pontos határt vizsgálja az engedélyező hatóság. Ez Szőlősgyörök esetében már Gyuggyal együtt sincs meg (294 pont). Helyzete tovább vizsgálandó. A védőnői szolgálat kiszervezése a társulásból az önkormányzatok számára eldöntendő kérdés. Szociális ellátás család és gyermekvédelem Az önkormányzatok a többcélú kistérségi normatíva érdekében július 1-jével szervezték át többcélú kistérségi társulás fenntartásába az alapszolgáltatási központot. A költségvetési törvénytervezet adatai szerint szerényebb mértékben, de még mindig támogatja a társulásokba történő feladatellátást várhatóan június 30-ig. Az alapszolgáltatás a jogszabályban foglalt feltételek teljesülése esetén (szakmai személyi létszám) mellett bármikor átszervezhető az alapító okirat és működési engedélyek egyidejű módosításával. Az önkormányzatok részéről ez eldöntendő kérdés. A költségvetési törvénytervezet adatai alapján a évi állami hozzájárulások mértékéről előzetes számításokat készítettünk, mely az előterjesztés 4. számú melléklete. Az ellátottakról és szakmai minimumfeltételekről szóló intézményvezetői levél az előterjesztés 5. számú melléklete. Belső ellenőrzés A kistérségi társulás 2011 szeptemberétől nem saját köztisztviselőjével, hanem külső vállalkozás igénybevételével végzi ezt a kötelező feladatot. Törekedtünk arra, hogy az állami normatívából a feladatot biztosítsuk. A költségvetési törvénytervezetben a fenti feladat ellátására nevesített normatíva nincs. Azt az önkormányzatoknak biztosított feladatfinanszírozásból kell kigazdálkodniuk. Eldöntendő kérdés, hogy továbbiakban is a társulás által kötött megállapodáson keresztül veszik-e igénybe a feladatellátást. 4

6 Mozgókönyvtári ellátás Az önkormányzatok mozgókönyvtári ellátás címen jelentős normatívához jutottak a társulási formában. A jövő évi költségvetési törvénytervezet alapvetően megváltoztatja a finanszírozás struktúráját évre Ft-ot kaptak mozgókönyvtári ellátásra. A költségvetési törvénytervezet települési önkormányzatok kulturális feladatainak ellátására lakosonként Ft / főt tervez. Jelen ismereteink alapján mozgókönyvtári pótnormatívához a megyei könyvtárral való szerződéskötéssel juthat az önkormányzat. A társulás mozgókönyvtári ellátásának további sorsa így eldöntendő kérdés! Tájékoztató a kistérségi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás-, casco-, és vagyon flottákról A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásban a gépjármű-felelősségbiztosítás-, casco-, és vagyonbiztosítások kezelése flottaszerződésben történik. A szerződések kezelésére a Pannonsafe Biztosítási Alkusz Kft-t-bízta meg a társulási tanács. A megbízás visszavonásig érvényes és megbízási díjat nem tartalmaz. 1. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás A biztosítás évfordulója január 1-je. A biztosításokat november 30-ig kell felmondani, amennyiben módosítani kívánja azt a tanács. A Pannonsafe Biztosítási Alkusz Kft. elkészítette az egyes gépjárművek díjait flottában és egyedi biztosítási díjakkal számolva. (mellékelt táblázat). Összességében kedvezőbbek a flottadíjak, de egy-egy járműnél nagy eltérések lehetnek. A flottához minimum 5 darab gépjárműnek kell együtt maradnia, és fontos, hogy üzembentartójuk azonos legyen. A buzsáki 2 különálló járművet ( IIE588, LLN403 ) célszerű felmondani, november 30-ával. Az alkusz így kedvezőbbet díjjal számolt a jövő évre. 2. CASCO biztosítások A casco flotta évfordulója: augusztus 1-je. Amennyiben a társulás a továbbiakban is fennmarad, nincs vele teendő. A szerződést felmondani évforduló előtt 30 nappal lehet. Amennyiben megszűnik a társulás, azonnal felmondható a flottaszerződés. A biztosítások akkor kisebb flottában, vagy egyedileg is megköthetők. A flottához minimum 5 darab gépjárműnek kell együtt maradnia, üzembentartójuk nem kell, hogy azonos legyen. A flottadíjak itt is kevéssel kedvezőbbek az egyedi díjaknál. 3. Vagyonbiztosítások A vagyonbiztosítások külön-külön szerződéssel, kötvénnyel vannak megkötve minden egyes önkormányzat esetében. (Somogyvár nem kívánt szerződést kötni.) A társulás felbomlása esetében szerződő fél cseréjével, ugyanezekkel a kedvező feltételekkel folytatódhatnak a szerződések. A szerződéseken 3 éves tartamengedmény van, ezért most új ajánlatokat nem kell kérni. A kistérségi gépjármű flottába tartozó járműlista az előterjesztés 6. számú melléklete. 5

7 Összefoglalva: Indokolt és szükséges a társulási megállapodás felülvizsgálata a Társulási Tanács részéről. A jövőre vonatkozó testületi állásfoglalások kialakításához előzetesen a tanácsi határozatokat szíveskedjenek meghozni. Kérem javaslataikat, hogy milyen feladatok ellátását tartják indokoltnak a jelen társulási megállapodás keretében. A társulási tanács javaslatát a testületek számára előterjesztjük. A testületek elvi döntésének meghozatalát követően van arra lehetőség, hogy a többcélú kistérségi társulásnál megmaradó feladatok esetén meghatározható legyen a működtetés rendszere, annak pénzügyi finanszírozása. Határozati javaslat A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a társulás által ellátott feladatokat január 1-i időponttal kívánja felülvizsgálni. A január 1-jével történő további feladatellátás tekintetében az alábbiak szerint határoz: 1./A Az alapfokú oktatás - nevelés keretében az óvodai intézmények társulásban történő fenntartását javasolja. 1./B Az alapfokú oktatás nevelés keretében az óvodai intézmények fenntartását - amennyiben magasabb rendű jogszabály lehetővé teszi - önkormányzati fenntartásban javasolja biztosítani. 2./A 2./B 3./A 3./B Az oktatási intézmények szervezetében működő lengyeltóti, szőlősgyöröki, buzsáki, hácsi konyha társulásban történő feladatellátását javasolja. Az oktatási intézmények szervezetében működő lengyeltóti, szőlősgyöröki, buzsáki, hácsi konyha önkormányzati fenntartásban történő működtetését javasolja. A Lengyeltóti Városi Önkormányzat által fenntartott védőnői szolgáltatás társulásban történő fenntartását javasolja. A Lengyeltóti Városi Önkormányzat által fenntartott védőnői szolgáltatást önkormányzati fenntartásban javasolja működtetni. 4./A Az Alapszolgáltatási Központ társulásban történő fenntartását javasolja. 4./B Az Alapszolgáltatási Központ önkormányzati fenntartásban történő működtetését javasolja, az alapító okirat és működési engedélyek egyidejű módosításával. 4./C Az Alapszolgáltatási Központ társulási fenntartásban történő működtetését javasolja július 1-ig, azt követően önkormányzati fenntartást javasol. 5./A 5./B A belső ellenőrzési feladatok társulásban történő fenntartását javasolja. A belső ellenőrzési feladatoknak egyedi önkormányzati megállapodások útján történő ellátását javasolja. 6

8 6./A 6./B A mozgókönyvtári ellátást társulási formában javasolja biztosítani. A mozgókönyvtári ellátás feladatát a társulás keretében megszüntetni javasolja. 7./A 7./B A kötelező gépjármű felelősségbiztosítást CASCO-t társulási formában kívánja fenntartani. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítást CASCO-t az önkormányzatok egyedi önkormányzati megállapodások formájában kívánják ellátni. 8./A A vagyon flotta biztosítását társulási formában kívánják fenntartani. 8./B A vagyon flotta biztosítását az önkormányzatok egyedi önkormányzati megállapodások formájában kívánják ellátni. 9. Felkérik Zsombok Lajost a társulás elnökét, hogy a javaslatoknak megfelelően a társult önkormányzatok számára a fenti tárgyban képviselő-testületi előterjesztésről gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal Zsombok Lajos kistérségi elnök Lengyeltóti, november 6. Zsombok Lajos kistérségi elnök Az előterjesztést készítette: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 7

9 1. számú melléklet A Társulás által ellátott feladatokra kötött megállapodások I. Alapfokú oktatás-nevelés, pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás 1. Megállapodás közös igazgatású közoktatási intézmény működtetéséről és finanszírozásáról Szerződő fél: Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény, Somogyvár, Somogyvámos, Pamuk, Öreglak, Buzsák, Szőlősgyörök, (Táska) Község Önkormányzatai Ingatlanhasználati szerződés: Szerződő fél: Alapszolgáltatási Központ - Lengyeltóti, Somogyvár, Somogyvámos, Öreglak, Buzsák, Szőlősgyörök, Hács, Táska Község Önkormányzatai 2. Gépjárművek (Pedagógia Szakszolgálat) Renault Thalia JXT-179 Renault Thalia KXU-802 Szerződő fél: Fodor András Általános Iskola Fenntartási kötelezettség: lejárt Finanszírozás: pályázatból II. Egészségügyi ellátás 1. Szolgáltatási szerződés-központi orvosi ügyelet Szerződő fél: Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. Megállapodás érvényessége: dec. 31. Finanszírozás: OEP Kapcsolódóan: Helyiségbérleti szerződés: Szerződő fél: Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.-Lengyeltóti Városi Önkormányzat Megállapodás érvényessége: dec. 31. Finanszírozás: ingyenes

10 Gépjármű használati szerződés: Szerződő fél: Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.-Lengyeltóti Városi Önkormányzat Megállapodás érvényessége: dec. 31. Finanszírozás: ingyenes 2. Megállapodás a területi védőnői szolgálat biztosítására Szerződő fél: Lengyeltóti Városi Önkormányzat Megállapodás érvényessége: határozatlan Finanszírozás: OEP (különbözetet a Társulásban részt vevő települések önkormányzatai lakosság arányosan) Kapcsolódóan: Szakmai felelősségbiztosítás Szerződő fél: Lengyeltóti Városi Önkormányzat-Generali Biztosító Megállapodás érvényessége: határozatlan Finanszírozás: biztosítási díj: Ft/év Lengyeltóti Városi Önkormányzat-Pannonsafe Biztosítási Alkusz Kft. (A szerződés kezelésére.) Megállapodás érvényessége: visszavonásig Finanszírozás: 0 Ft III. Szociális ellátás, valamint család-, és gyermekvédelem 1. Megállapodás a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról Szerződő fél: Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény, Somogyvár, Somogyvámos, Pamuk, Öreglak, Buzsák, Szőlősgyörök Község Önkormányzatai Ingatlanhasználati szerződés: Szerződő fél: Alapszolgáltatási Központ - Lengyeltóti, Somogyvár, Somogyvámos, Öreglak, Buzsák, Szőlősgyörök Község Önkormányzatai 2. Használati szerződés: Szerződő fél: Alapszolgáltatási Központ Krúdy Oktatóközpont Megállapodás érvényessége: nov. 30. Használatbavételi díj: 1000 Ft/óra IV. Belső ellenőrzés ellátása Szerződő fél: Csonka Ágota/Jakoda Bt.

11 Megállapodás érvényessége: dec. 30. Megbízási díj: 1,6 millió Ft/év. V. Mozgókönyvtári feladatok Szerződő fél: Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár Megállapodás érvényessége: dec. 30. Finanszírozás: mozgókönyvtári normatíva VI. Személyszállítási szerződés Szerződő fél: KAPOS VOLÁN Zrt. Megállapodás érvényessége: jún. 15. Finanszírozás: Ft + Áfa/hó Ellátott terület: Hács-Lengyeltóti Autóbusz bérletbe adása oktatáshoz kapcsolódó, közösségi célú autóbusz Szerződő fél: KAPOS VOLÁN Zrt. Megállapodás érvényessége: teljesítési határidő: márc. 31. Finanszírozás: bérleti díj: Ft + Áfa VII. NEFMI rendeletekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások 1. 28/2012. (IV.27.) NEFMI rendelet Nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásának támogatása Igénylés beadva, támogatói döntés még nincs. Szerződő fél: MÁK Megállapodás érvényessége: 2012/13-as tanév /2012. (IV.27.) NEFMI rendelet Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermeke és tanulók fejlesztésének támogatása Igénylés beadva, támogatói döntés még nincs. Szerződő fél: MÁK

12 Megállapodás érvényessége: 2012/13-as tanév /2012. (IV.27.) NEFMI rendelet Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének, létszámfejlesztéssel összefüggő személyi kiadások támogatása Támogatási összeg: 1,5 millió Ft Szerződő fél: MÁK Megállapodás érvényessége: 2012/13-as tanév /2011. (V.18.) NEFMI rendelet 13. Iskolapszichológusi szolgáltatás további fenntartása Támogatási összeg: 1 millió Ft (Elszámolás: zárszámadáshoz Szerződő fél: MÁK Megállapodás érvényessége: 2012/13-as tanév. 1. Iskolatej Egyéb megállapodások Szerződő fél: Drávatej Kft. Megállapodás érvényessége: dec. 31. Finanszírozás: ingyenes, MVH támogatott iskolai intézményei 2. Mobil jogsegélyszolgálat Szerződő fél: Egy Hajóban Alapítvány Megállapodás érvényessége: határozatlan Finanszírozás: ingyenes 3. Jégeső elhárítás, jégkárok csökkentése Szerződő fél: NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés Megállapodás érvényessége: határozatlan Finanszírozás: Ft/év (lakosságarányosan) 4. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Szerződő fél: Generali Biztosító Zrt. Megállapodás érvényessége: határozatlan, forduló: jan. 1. Finanszírozás: gépjárművenként

13 5. CASCO Szerződő fél: Generali Biztosító Zrt. Megállapodás érvényessége: határozatlan, forduló: aug. 1. Finanszírozás: gépjárművenként 6. Vagyonbiztosítás Szerződő fél: Aegon Biztosító Zrt. Megállapodás érvényessége: határozatlan, forduló: jan. 1. Finanszírozás: településenkénti vagyon szerint Somogyvár kivételével (Önkormányzatonként külön-külön kötvénnyel.) 7. Balesetbiztosítás Szerződő fél: Generali Biztosító Zrt. Megállapodás érvényessége: határozatlan, forduló: okt. 1. Finanszírozás: településenként (Buzsák: Ft/év, Somogyvár: Ft, Lengyeltóti: Ft Érvényesség: Buzsák, Somogyvár, Lengyeltóti iskolabuszokra Kapcsolódó szerződések: Mind a négy biztosítási szerződés esetében megbízási szerződés Szerződő fél: Pannonsafe Biztosítási Alkusz Kft., a szerződés kezelésére. Megállapodás érvényessége: visszavonásig Finanszírozás: 0 Ft 8. Mátrix telefonok Szerződő fél: Magyar Telekom Nyrt. Megállapodás érvényessége: május Finanszírozás: tarifa szerint 9. Közbiztonsági egyeztető fórum-közbiztonság javítása Összehívása: negyedévente, ügyrend szerint Finanszírozás: ingyenes

14 10. Iskolabuszok IVECO JOH-118 Szerződő fél: Lengyeltói Város Önkormányzata Fenntartási kötelezettség: lejárt Finanszírozás: pályázatból IVECO JOH-042 Szerződő fél: Somogyvár Község Önkormányzata Fenntartási kötelezettség: lejárt Finanszírozás: pályázatból 12. Megbízási szerződés bölcsőde felújításának műszaki ellenőrzésére Szerződő fél: Kapos Hidro Kft. Megállapodás érvényessége: határozott: sikeres műszaki átadás-átvétel lebonyolításáig Finanszírozás: Ft + Áfa 13. Vállalkozási szerződés (közbeszerzés, bölcsőde felújítása) Szerződő fél: Sebestyén és Fia Építőipari és Fővállalkozó Kft. Megállapodás érvényessége: teljesítési határidő: ápr. 30. Finanszírozás: Ft + Áfa 14. Használatbavételi megállapodás a TÁMOP számú pályázat keretében beszerzett eszközökre Szerződő fél: Buzsáki Általános Iskola és Tulipán Óvodája Megállapodás érvényessége: júl. 31. Szerződő fél: Táska Községi Önkormányzat Megállapodás érvényessége: júl. 31. Szerződő fél: Tőzike Napköziotthonos Óvoda (Táska) Megállapodás érvényessége: júl. 31.

15 15. Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 26/2012. (V.9.) KIM rendelet alapján támogatás igénylése Szerződő fél: Táska Községi Önkormányzat Megállapodás érvényessége: nincs (2012. szeptember 28-án elszámolva) 16. Egyesületi támogatás évre Szerződő fél: Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület Támogatási összeg: Ft Elszámolási kötelezettség: ápr Szerződés TANINFORM iskolai szoftver SMARAGD csomagjára Szerződő fél: COMMITMENT Szolgáltató s Tanácsadó Zrt. Megállapodás érvényessége: dec. 31. Finanszírozás: költségvetési tv. szerint 18. BIZHUB 163 másológép és GDI NY készülék Szerződő fél: EURO-PROFIL Kft. Megállapodás érvényessége: dec. 31. Finanszírozás: nettó 2,73 Ft szolgáltatási díj másolatonként 19. Munka-, és tűzvédelmi eladatok ellátása Szerződő fél: METÓDUS Mérnöki Tanácsadó Kft. Megállapodás érvényessége: dec. 31. Finanszírozás: Ft + Áfa átalány / év 20. Bölcsőde felújítás projektre megbízási szerződés Szerződő fél: ALD Consulting Kft. Képviseli: Lantay Ákos Megállapodás érvényessége: teljesítés határideje: 2011.dec. 31. Finanszírozás: Ft + Áfa megbízási díj 21. Teljes ellátásról szóló energia adásvételi szerződés Szerződő fél: EON Energiaszolgáltató Kft. Megállapodás érvényessége: teljesítés határideje: 2012.dec. 31. Finanszírozás: jogszabály szerint

16 22. Foglalkozás egészségügyi feladatok ellátására együttműködési megállapodás Szerződő fél: Dr. Szőllősi János Bt. Megállapodás érvényessége: teljesítés határideje: 2012.dec. 31. Finanszírozás: jogszabály szerint: Ft / fő

17 2. számú melléklet ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS A FOLYAMATBAN LÉVŐ ÉS BEFEJEZETT PÁLYÁZATOKRÓL PÁLYÁZATOT KIÍRÓ PÁLYÁZÓ ÖNKORMÁNY- ZAT PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ PÁLYÁZAT NEVE TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM (TÁMOP) POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁMOP / Egyenlő eséllyel Pogányvölgyben TÁRSADALMI INFRASTRUKTU RA OPERATÍV PROGRAM (TIOP) POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TIOP-1.1.1/07/ "E-világ" Pogányvölgyben ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM (ÁROP) POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PROJEKT ÖSSZKTG DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM (DDOP) POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÁROP /C/C A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak DDOP-3.1.3/D Önkormányzati Bölcsöde bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 100% 100% 100% 95% TÁMOGATÁS ÖSSZEGE SAJÁT FORRÁS MÉRTÉKE 0% 0% 0% 5% SAJÁT FORRÁS ÖSSZEGE ÖSSZESEN % 100% 100% 100% 100% ÖSSZESEN Ft ELBÍRÁLÁSI DÖNTÉS DÁTUMA LEZÁRÁS DÁTUMA FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG ben kezdődőtt el. 5 ÉV 5 ÉV 5 ÉV 5 ÉV

18 3. számú melléklet VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT OEP TÁMOGATÁSA 2012év. B E V É T E L E K : Ltóti Öreglak Svár Svámos Buzsák Szgyörök összesen Pontszám Pontszám utáni bevétel Fix díj Kiegészítő pótlék Bevétel havi összege: BEVÉTEL összesen 12 hó VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT OEP TÁMOGATÁSA 2013.év. B E V É T E L E K : Ltóti Öreglak Svár Svámos Buzsák Szgyörök összesen Pontszám Pontszám utáni bevétel Fix díj Kiegészítő pótlék Bevétel havi összege: BEVÉTEL összesen 12 hó év különbsége évi 1 pontszámra jutó összeg fejkvóta díj: 1 hónap / 3909 pont = 274,75.-Ft/pont évben is ezen pontszámra jutó összeggel számoltunk, mivel a következő évi összeg még nem ismert. A pontok száma azonban a évre vonatkozó jelentés szerinti pontszám

19 ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÉVI ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK 4.sz.melléklet 2013.évi költségvetés L.tóti Hács Gyugy Kisberény Buzsák Öreglak Pamuk S.vámos Svár Sz.györök Összesen lakos évesek Családsegítő és gyermekvédelmi szolg. 0 Kiadás: Központosított előirányzat 0 Állami hozzájárulás Kistérségi támogatás Önkormányzati hozzájárulás: Bölcsőde ellátott 18 fő ( Ft/fő) ingyenes étkező 3 fő ( Ft/fő) Kiadás Saját bevétel Központosított előirányzat 0 0 Állami támogatás Önkormányzati támogatás összesen: Házi segítségnyújtás ellátott Kiadás Saját bevétel 0 0 Központosított előirányzat Állami támogatás ( Ft/fő) Kistérségi támogatás (30%) TÁMOP /1 0 Önkormányzati támogatás összesen: Szociális étkeztetés ellátott Kiadás Saját bevétel Állami támogatás ( Ft/fő) Kistérségi támogatás (10%) Önkormányzati támogatás összesen: évi költségvetés L.tóti Hács Gyugy Kisberény Buzsák Öreglak Pamuk S.vámos Svár Sz,györök Összesen

20 Nappali szociális ellátás ellátott Kiadás Saját bevétel Központosított előirányzat Állami támogatás ( Ft/fő) Állami támogatás ( Ft/fő) Kistérségi támogatás (50%) Kistérségi támogatás (10%) Önkormányzati támogatás összesen: Fogyaték.szem.nappali ellátása ellátott Kiadás Bevétel TÁMOP /1 0 Állami támogatás Kistérségi támogatás Önkorm.támogatás összesen Kiadás összesen Saját bevétel Központosított támogatás Állami támogatás Kistérségi támogatás TÁMOP / Önkormányzati hozzájárulás összesen: PTKT-nak átadott PTKT által átadott Támogatás értékű bevétel:

21 5. számú melléklet 8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 3. Tel: 06 85/ , Fax: 06 85/ Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Zsombok Lajos Elnök Úr részére Tisztelt Elnök Úr! A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ március 1-től látja el ténylegesen a 10 település szociális ellátását. A kezdetekhez képest ma már sok változás történt ben az ellátottak száma 2012-ben az ellátottak száma Település Étkezés Házi Nappali Étkezés Házi Nappali gondozás ellátás gondozás ellátás Buzsák Gyugy Hács Kisberény Lengyeltóti Fogy. Nappali Öreglak Pamuk Somogyvámos Somogyvár Szőlősgyörök Összesen Családsegítés és Gyermekjóléti szolgáltatás a kistérség mindegyik településén elérhető. A Bölcsőde férőhelyszáma 20-ról 26 főre emelkedett és a kistérség minden településéről vehet fel gyermeket. Vonatkozásában hozzáteszem, hogy a jogszabály szerint az Idős Nappali ellátásban minden telephelyre kell a gondozónői létszám mellé egy vezető. Nálunk ezt a tevékenységet is én végzem, így ezt elfogadta a Kormányhivatal a működési engedély kiadásakor. Szociális étkezésnél minden 100 főre 1 fő szociális segítőt kellene biztosítani, ebben nem tudjuk tartani az előírásokat, hiszen egyedül Lengyeltótiban van 1 fő 4 órás megváltozott munkaképességű személy, és ő sem szakképzett.

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat képviselő- testülete 2010. április 13-án tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:, Vivert János alpolgármester Ballér József Lajosné, Bíró

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: /2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: /2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 3937-2 /2014. E l ő t e r j e s z t é s a Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére Napirend: Előadó: A Pogányvölgyi

Részletesebben

Előterjesztés a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának január 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának január 30-án tartandó ülésére Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 459-2/2012. Előterjesztés a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2012. január 30-án tartandó

Részletesebben

Előterjesztés Gyugy község Önkormányzat Képviselő-testületének október 10-én tartandó ülésére

Előterjesztés Gyugy község Önkormányzat Képviselő-testületének október 10-én tartandó ülésére Gyugy Község Önkormányzat Polgármestere 8692 Gyugy Fő utca 19. Ügyiratszám:552-24/2011. Előterjesztés Gyugy község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 10-én tartandó ülésére Tárgy: Lengyeltóti

Részletesebben

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére 3. ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: A Munkaszervezet jogutód nélküli megszűntetéséről, valamint a Társulás jövőbeni működéséről

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: /2012. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: /2012. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 1364-9/2012. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-án tartandó ülésére

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának augusztus 25-én tartandó ülésére

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának augusztus 25-én tartandó ülésére Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám:552-19/2011. Előterjesztés Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2011. augusztus 25-én tartandó

Részletesebben

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2012. március 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2012. március 29-én tartandó ülésére Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3566/2012. Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 Email: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselőtestülethez a Segítő Kezek Szociális

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

Ellátott feladatok, feladatellátási helyek: Lengyeltóti, Csokonai u. 15. általános iskola pedagógiai-szakmai szolgáltatás

Ellátott feladatok, feladatellátási helyek: Lengyeltóti, Csokonai u. 15. általános iskola pedagógiai-szakmai szolgáltatás Hivatalos név: FODOR ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT, PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15. Rövid

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására ELŐTERJESZTÉS Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására A szociális és gyermekjóléti ellátás teljes körű szakmai összehangolása és kedvezőbb fenntarthatósága érdekében a Várpalotai Kistérség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 491-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 11-i ülése

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 11-i ülése Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 11-i ülése Tárgy: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előterjesztő: Gáncs István polgármester Tisztelt

Részletesebben

Veresegyház Város Jegyzője Veresegyház, Fő út E L Ő T E R J E S Z T É S

Veresegyház Város Jegyzője Veresegyház, Fő út E L Ő T E R J E S Z T É S Veresegyház Város Jegyzője 2112 Veresegyház, Fő út 35. 28 588-600 28 588-646 E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő- testület 2014. április 29-i rendes/ rendkívüli ülésére Tárgy: Az ESÉLY 2014. évi térítési

Részletesebben

egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról

egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról 1. Az étkeztetést biztosító intézmények vezetői

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulás keretében

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 29-ai ülésére 1. napirendhez

Részletesebben

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Előterjesztés. Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának április 7 i ülésére

Előterjesztés. Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának április 7 i ülésére Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti, Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: /2011. Előterjesztés Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2011. április 7 i ülésére Napirend:

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje

Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek és alcímek 1. melléklet az előterjesztéshez Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetésének címrendje Cím, alcím száma Cím, alcím neve 1. Egészségügyi feladatok 1.1 Központi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásainak 2014. évi önköltség megállapítására és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás Módosítása - Tervezet -

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás Módosítása - Tervezet - A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás Módosítása - Tervezet - 1. A Társulási Megállapodás I. fejezet 8. pontja kikerül a megállapodás szövegéből, a következő pontok számozása

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32)

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32) PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-110/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS

E L Ő T E R J E S Z T ÉS E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 010. március 9-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

13. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL

13. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL Száma: 17329-11/2016. 13. Előkészítők: Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző, Dr. Nagy Attila pályázatkezelési ügyintéző Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása Előterjesztést

Részletesebben

Csanádpalota város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Iktatószám: /2012.

Csanádpalota város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Iktatószám: /2012. Csanádpalota város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Iktatószám: /2012. Tárgy: Beszámoló a Makói Kistérség Többcélú Társulásban végzett tevékenységről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2012. január 30-án megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2012. január 30-án megtartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2012. január 30-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Zsombok Lajos Lengyeltóti polgármester Móring József

Részletesebben

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző.

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző. Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző Készítette: Véleményező Bizottság: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 Ikt.szám: 37-3/2012. 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S A Zirc Kistérség

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 13-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 493-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Társulási megállapodás módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács november 26-i ülésére Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2009. Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2009. november 26-i ülésére

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

a Képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére

a Képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére H ALIMB A K Ö ZS É G Ö NKORMÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1030 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a.../2015. ( ) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek és alcímek Cím, alcím száma Cím, alcím neve 1. Egészségügyi feladatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Előterjesztés a március 29-én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a március 29-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2012. március 29-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításának megalkotása

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása Sápi András Intézményi referens Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Sorszám: IV/11

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata.

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata. 4. NAPIREND Ügyiratszám: 2-140-6./2014. ELŐTERJESZTÉS A Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 13. - i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 19-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Szent Anna Karitász Közhasznú Egyesület kérelméről Melléklet: 1 db A

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS BOZZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATAI 2012-BEN

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS BOZZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATAI 2012-BEN VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS BOZZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATAI 2012-BEN 1/2012. (II.13.) együttes képviselő-testületi határozat

Részletesebben

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 29. napjára összehívott soros nyílt ülésére

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 29. napjára összehívott soros nyílt ülésére 5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29. napjára összehívott soros nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Kapcsolat Központ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32)

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32) PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-36/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.15.) számú önkormányzati rendelete

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.15.) számú önkormányzati rendelete Egységes szerkezetbe foglalt rendelet-tervezet Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.15.) számú önkormányzati rendelete a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Salföld Község Képviselő-testületének 2015. március 31-i testületi ülésére Tárgy: Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS január 25-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 25-i ülésére Tárgy: József Attila ÁMK Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában való működésének vizsgálata

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben