J e g y z ő k ö n y v. Készült: Monoszló Község Önkormányzatának november 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2011. november 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Monoszló Község Önkormányzatának november 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: Simon György Károlyi Róbert Gaálné Kapás Krisztina Horváthné Steierlein Ilona Németh Ferenc polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő B./ Tanácskozási joggal megjelent: Lukács Ágnes körjegyző Simon György polgármester: Tisztelettel köszönti a mai nyilvános képviselőtestületi ülésen megjelent Képviselőtársait és Jegyző Asszonyt. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 főből mind az 5 fő jelen van az ülésen. Ismerteti a mai nyilvános ülés napirendi pontjait. Megkérdezi, hogy van-e más napirendi pontra vonatkozó javaslata valakinek. Nem volt. Aki a napirendi pontokat elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyetértett és az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Napirendi pontok: 1./ Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Simon György polgármester 2./ Monoszló Község Önkormányzata évi költségvetésének III. n. évi végrehajtása. (Írásos anyag mellékelve.) Előadó: Simon György polgármester 3./ Monoszló Község Önkormányzata évi költségvetési koncepciójának tárgyalása. (Írásos anyag mellékelve.) Előadó: Simon György polgármester

2 4./ Köveskáli Védőnői Szolgálat évi költségvetésének III. n. évi végrehajtása. (Írásos anyag mellékelve.) Előadó: Simon György polgármester 5./ Köveskáli Védőnői Szolgálat évi költségvetési koncepciójának tárgyalása. (Írásos anyag mellékelve.) Előadó: Simon György polgármester 6./ Vegyes ügyek - Hitelkeret szerződés meghosszabbítása 1./ Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása. Simon György polgármester: Első fő napirendi pont: Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása. A rendelet-tervezet elkészült, a szöveges részt a mellékletek is kiegészítik. A félévkor módosított költségvetésük e/ft volt, ez e/ft-tal módosult. Így a bevételi és a kiadási főösszegük e/ft. A rendelet-tervezetben be van mutatva a közösen működtetett Körjegyzőség költségvetési módosulása is. A félévkor módosított költségvetése az intézménynek e/ft volt, ez e/ft-tal módosult. A költségvetés főösszege e/ft-ra módosult. A mellékletek részletesen bemutatják a módosulásokat, melyet ismertet. Aki az előirányzat rendeletet elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon: Monoszló Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 igen szavazattal egyetértett és megalkotta az alábbi rendeletét: Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 2./ Monoszló Község Önkormányzata évi költségvetésének III. n. évi végrehajtása. Simon György polgármester: Második napirendi pont: Monoszló Község Önkormányzata évi költségvetésének III. n. évi végrehajtása. Mindenki megkapta az anyagot. Ki szeretné emelni, hogy a bevételi oldalon a e/ft ez ránézésre nagyon alacsony mértékben teljesült, 55,9 %. Ez abból adódik, hogy azok a bevételek, amik be vannak tervezve, de nem érkeztek be, ezek a telekeladás, ÖNHIKI pályázat, ezeket hogyha leszámítják akkor más sokkal jobb képet mutat a bevételi oldal is, majdnem 75 %. Ezzel szemben a kiadási oldal még kevésbé teljesült 43,1 %. Itt is elég jelentős visszafogások történtek. Ez eredményezi azt, hogy szeptember végén közel 6 m/ft záró pénzkészlettel rendelkeztek. Ebbe beletartozik az is, hogy az ÖNHIKI pályázat miatt az intézményfinanszírozás csak I. negyedévét utalták át. Még 4,5 m/ft átutalandó. Ezeket részben teljesíteni tudják. ÖNHIKI pályázaton 2,5 m/ft támogatást nyertek. Elvileg az 5 m/ft-os hiányból 2,5 m/ft hiány keletkezett, ezt a belső megtakarítások úgy tűnik, hogy fedezni tudják. Készítettek egy év végi kifizetési ütemtervet. Beindult a bolt építkezése, csatorna kivitelezése,

3 ezeknek a kifizetéseit meg kell tenniük. Jelenleg a pénzkészlet felszaporodott a 2,5 m/ft-tal, így a bankszámlaegyenlegük 8 m/ft. Az utolsó hónapokra még 1,5 m/ft bevétellel számol a pénzügyes kolléga, sőt az év végéig 10,9 m/ft-tal. Ebben az évben még ki kellene fizetniük a boltnak az első számláját, ami 3 m/ft + ÁFA, de itt az ÁFA csak papíron fog mozogni, mert fordítottan ÁFA-zik. Ki kellene fizetni a csatornát, ami valószínűsíthetően megint fordított ÁFAs, 2,9 m/ft-nak a 2/3-a kb. 2 m/ft. Ez 5 m/ft. A híd, ami 290 e/ft + ÁFA, plusz a tervezési díj, ezek azok a főbb tételek, amiket a fejlesztésekre ki kell fizetni. 5,6 m/ft durván, ami fejlesztésekre kimegy. Elvileg van még 4,5 m/ft, ami az intézmények fenntartására kifizetendő. Teljes egészében ki tudják fizetni, hogyha a likvid hitel keretükhöz hozzányúlnak. Ez 3 m/ft. Januártól elindul a bolthoz a Leader finanszírozás, ennek az intézése is folyamatban van a Kinizsi Banknál. Ha januárban kötik meg a szerződést, akkor december 31-ig él. Ha áprilisra befejeződik az építkezés, el tudnak számolni, akkor 2012-ben az államtól a támogatási összegeket megkapják. Ha egy telket el tudnak adni 2,5 3 m/ft-ért akkor ezeknek a fedezete meg is lesz a jövő évben. Van a 150 e/ft, ami ennek az épületnek az akadálymentesítéséhez szükséges. Szerinte hozniuk kellene egy olyan határozatot, hogy forduljanak a kuratórium felé, hogy I. negyedévére kérnék a támogatás átütemezését. Tartalékba helyeznék azt a pénzösszeget fejlesztési területen. Ha összejön, akkor a 3 m/ft-os likvid hitelt sem kell felhasználniuk. Kéri a képviselő-testületet, hogy a Káli-medence Közhasznú Alapítványtól az akadálymentesítésre kapott ,- Ft-os támogatás átütemezését kérjék a es pénzügyi évre. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: 86/2011. (XI.28.) M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli- Medencéért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumához kérelemmel fordul annak érdekében, hogy az alapítványtól évben akadálymentesítési célra biztosított ,- Ftos támogatás átütemezésérét érje el a 2012-es költségvetési évre. Megbízza a polgármestert, hogy az alapítvány irányába ez ügyben járjon el. Határidő: folyamatos Simon György polgármester: Aki a háromnegyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon: 87/2011. (XI.28.) M. Önk-i H A T Á R O Z A T

4 Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Monoszló Község Önkormányzatának, valamint a Körjegyzőségnek mint önállóan működő és gazdálkodó intézményeknek a háromnegyedévi költségvetésének végrehajtásáról, szóló tájékoztatót elfogadja. Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános Iskola, Kétnyelvű Német nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde, Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás mint önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó intézmények háromnegyedévi költségvetésének végrehajtásáról, szóló tájékoztatókat társközségként elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy az év hátralévő részében a költségvetés végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: november / Monoszló Község Önkormányzata évi költségvetési koncepciójának tárgyalása. Simon György polgármester: Harmadik napirendi pont: Monoszló Község Önkormányzata évi költségvetési koncepciójának tárgyalása. Nagyon nagy mér a bizonytalanság. Ami biztos, hogy az ÁFA 25 %-ról 27 %-ra növekszik. A közszférában nem emelkednek az illetmények. A költségvetési szerveknél szigorodnak a közpénzek kezelési szabályai. Csökkentik az ártámogatásokat, pld. gyógyszerkassza. Elindul az önkormányzati rendszer átszervezése. Azt szeretné megkérdezni, hogy a helyi adó törvény kijött-e már? Lukács Ágnes körjegyző: Még nem találkozott a helyi adó törvény módosítással. Simon György polgármester: Nincsenek még költségvetési sarokszámok sem. Nem tudják, hogy mik azok a feladatok, amiket elvisz az állam oktatás finanszírozásba, közigazgatásban, egészségügyben. Igazából nagyon nem is tudnak mihez számolni. Lukács Ágnes körjegyző: Azt javasolja, hogy a tényadatok mindenképpen ki lehet indulni. Legalább a helyi adó bevételeknél olyan szinttel számoljanak, mint az idei bevétel volt. Simon György polgármester: A kiadási oldal összeállításának elvei. Személyi juttatások és vonzatainál a munka törvénykönyve alá tartozó munkásoknál A személyi juttatások és vonzatainál a munka törvénykönyve alá tartozó munkásoknál a 2012-re várható minimálbérrel, a társadalmi megbízatású polgármesternél a 2012-re a költségvetési törvényben szereplő köztisztviselői illetmény ,- Ft marad. Itt változik valószínű a szorzó. De ez megint az önkormányzati törvénybe fog eldőlni. Ugyan így a jegyzők bérét is az önkormányzati törvény fogja meghatározni. A jegyzőség azzal, hogy most Balatonszepezd becsatlakozott így 3 településből álló körjegyzőség lesz, de a finanszírozásokat nem lehet tudni még. A három település együtt hány fő lesz? Lukács Ágnes körjegyző: nál több. Az lenne a jó, hogyha ez így maradhatna legalább itt a Balaton üdülőkörzetben.

5 Simon György polgármester: Tihany és más települések kezdeményezésére olyan módosító indítvány került átadva, hogy vegyék figyelembe a nyaralókat. Vagy eleve fogadják el az főt, vagy 5 települést egy jegyzőség vonatkozásában. Falugondnoknál a közalkalmazotti jogszabály alapján kerül meghatározásra a személyi juttatás és a járulékvonzata. Azt kellene a képviselő-testületnek eldöntenie, hogy tervez-e változást az alkalmazási feltételekben 2011-től 2012-re. Egyenlőre hagyják így szerinte. Feltétlenül át kell gondolni a bolt működését. Úgy kellene most megtervezni, hogy 6 órában legyen nyitva a bolt, a bér a minimálbérrel legyen számolva. Ha nyáron szeretnék kibővíteni 8 órásra, akkor azt majd a későbbiekben eldöntik. Ha a bolt elkészül, akkor megpróbálják meghirdetni újból és vállalkozó bevonásával tovább működtetni a boltot és a kocsmát. A kisebb tételek, mint pld. az eb összeírás, azokat ugyan ezen a szinten kell megtartani. Mindenképpen beszélni kell a gyermekjóléti szolgálatról. A díja jelenleg 8.000,- Ft/hó. Megtartsák ezt, vagy megpróbálják körbejárni, hogy Balatonfüred, vagy más szolgáltatóval kössenek-e szerződést? Megvizsgálják, hogy ennek mi lenne a költséghatékony módja. Falugondnok továbbképzése már a jövő évi költségvetést nem terheli. Megnézik, hogy legalább ezen a szinten marad-e a támogatás. Közmunkást 2011-ben 1 főt 4 órásban foglalkoztattak. Erről abszolút semmi hír nincs, hogy egyáltalán milyen közmunka program lesz. Azt szeretné, hogyha a közmunkában azt lehessen érvényesíteni, hogy a PROBIO-s közmunkaprogram ne csak a Balaton-parton terjedjen ki, hanem ennek keretében lehessen a háttértelepüléseken is alkalmazni 1-2 embert. Az előző évi tényadatot be kellene tervezni. Németh Ferenc képviselő: Mindenképpen kellene ember, hiszen a csatornázás befejeződik és a közterületeket rendbe kell tenni. Simon György polgármester: Át kell nézni a helyi adókat, de még ebben sem tudnak dönteni, mert nem tudják, hogy hogyan módosítják a helyi adó rendeleteket. Felül kell vizsgálni az építményadót, mert azt elvileg diszkriminatívnak tartottak. Az a legnagyobb adóbevételi forrásuk 3,6 m/ft értékben. Ha ezt egy szintre kell hozniuk, akkor vagy fel kellene emelni az állandó lakosoknak az adót, be kellene részükre is vezetni az építményadót, de ezt nem tudják megfizetni, vagy el kell engedni a nyaralók után az építményadót. Németh Ferenc képviselő: Mi alapján vetik ki, m2 alapján? Simon György polgármester: Igen. Németh Ferenc képviselő: Igazságtalan. Simon György polgármester: Az állandó lakosok után kapnak normatívát, számba vannak véve. A nyaralótulajdonosok után viszont nem kapnak semmit. Lukács Ágnes körjegyző: Az a helyzet, hogy építményadónál mentességet csak szociális alapon lehet biztosítani. Most még így szól a helyi adó törvény. A megkülönböztetés nem szociális alapú. Vagyonalapú és lakóhely alapú. A lakóhely az nem szociális kérdés, így értelmezte az Alkotmánybíróság. Olyan megoldást kellene találni amivel ezt a lakóhely kérdést ezt vagyoni kérdéssé, szociális kérdéssé tudják tenni. Abban az esetben el lehet sütni ezt a helyzetet. Az a baj, hogy az itteni állandó lakosság adófizető és teherbíró képessége nem bír nagyobb tételt. Az pedig ajándék lenne, hogyha a bebírók, nyaralók, gazdasági épület tulajdonosok kommunális adót fizetnének. Saját bevételeik pedig nagyon nagy kiadást jelentenének. A helyi adó törvény nem kezeli ezt a speciális helyzetet, ami egy üdülőkörzeten belül előfordul. Egész Magyarország területére tartalmaz szabályozást, ami földrajzilag, társadalmilag, sok más szempontból óriási nagy különbségeket hordoz magában. Egy alföldi alvó település és egy dunántúli település is két

6 különböző kategória. Az a probléma még, hogy egyrészt a helyi adó törvénymódosítását sem látták, amiben ezekre a végső lehetőségekre az iránymutatást megkapnák és a továbbképzéseket ezzel kapcsolatosan december közepére hirdették meg. Nem látja, hogy hogyan van idő a felkészülésre, hogy 2012-től ezt jól csinálják. Németh Ferenc képviselő: Muszáj vállalni azt, hogy esetleg olyan rendeletet hoznak, ami nem biztos, hogy 100 %-kig megfelel az Alkotmánybíróságnak. De mire azok rájönnének, addigra hozzanak olyan jó törvényt. Lukács Ágnes körjegyző: Év közben enyhébb feltételeket megállapítani, csak szigorúbbat nem lehet év közben. Simon György polgármester: Ez mindenhol gond, nyilván ezt a bevételt senki nem akarja elengedni az állami finanszírozás visszaesése miatt. Lukács Ágnes körjegyző: A kommunális adónak olyan vonzata is van, hogy azért egy kommunális beruházást, szolgáltatást kell nyújtani. Nyilván magába hordoz olyan veszélyeket, ami tartósan ilyen kis bevételű település nem tud felvállalni. Simon György polgármester: Ha nem kapnak abszolút közmunkára lehetőséget, beszedik az adókat, akkor azon el kell gondolkodni, hogy a faluban rendezettséget tudjanak tenni. A közüzemi szolgáltatásokat pedig valamilyen formában az ÖNHIKI-nél kell érvényesíteni. A 2011-es szintet kellene beállítani a dologi kiadásoknál, ezek alapján álljon össze a költségvetés. Ami után a költségvetést, adótörvényeket elfogadták úgy is még tárgyalni fogják. Lukács Ágnes körjegyző: A 2011-es szintből kellene kiindulni. Németh Ferenc képviselő: Addig értelmetlen részletekbe belemenni. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Szerinte nagyon-nagyot fog változni ez az egész. Simon György polgármester: A koncepciónál a év tény számaival számoljanak. Mindenhogyan legyen benne a koncepcióban, hogy feltétel szükséges az, hogy a beruházásaikat tudják finanszírozni, hogy a telekértékesítés elindulhasson. Azaz egyetlen olyan bevételi forrás, amit szabadon felhasználhatnak fejlesztésre. Azt nem szabad felélni. Dönteni kell a 2012-es fejlesztésekről. Legyen-e fejlesztési tartalék, ha igen, akkor mire és milyen mértékben. A bolt áthúzódik, az feltétlenül. Van beadott pályázat a falukemencére, vizesblokkra. Akadálymentesítést is mindenhogyan. Még egyet beletenne a kicsi járdaszakasz és vízelvezetés felújítását a faluháztól a boltig. Dönteniük kell külön, hogy a 2012-es működési forráshiány működési likvid hitel beállításával kerül egyensúlyba. Erre az összegre nyújt be az önkormányzat ÖNHIKI pályázatot. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: 88/2011. (XI.28.) M. Önk-i H A T Á R O Z A T

7 Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetési koncepció kapcsán fontosnak és szükségesnek tartja megfogalmazni célként az önkormányzat beruházásainak finanszírozását, a forgalomképes építési telkek értékesítését. A évben a fejlesztések között a Monoszlói önkormányzati vegyesbolt külső felújítását, a bolt mögötti területen külső közösségi tér (falukemence) és vizesblokk kialakítását, az orvosi rendelő akadálymentesítését, valamint vegyesbolt és buszmegálló előtti járdaszakasz felújítását határozza el. A működési forráshiány finanszírozására likvidhitel beállítását tartja szükségesnek. Az önkormányzati forrás további hiányát ÖNHIKI pályázat benyújtásával kívánja finanszírozni. Simon György polgármester: Aki a 2012-es koncepciót az elhangzottak alapján elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon: 89/2011. (XI.28.) M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a 88/2011. (XI.28.) határozatban megfogalmazottak figyelembevételével az előterjesztés szerint elfogadja. Megbízza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a költségvetési rendelet előterjesztésére a koncepcióban meghatározott irányelvek figyelembe vételéve készítsen előterjesztést. Határidő: január 30., körjegyző 4./ Köveskáli Védőnői Szolgálat évi költségvetésének III. n. évi végrehajtása. Simon György polgármester: Következő fő napirendi pontjuk: Köveskáli Védőnői Szolgálat évi költségvetésének III. n. évi végrehajtása. A Védőnői Szolgálatnál a 2011-es évben változás történt. Összevonásra került a kővágóőrsi körzettel. Egy körzet lett. Erről már a múltkor beszéltek. A védőnő eléggé sérelmezte, hogy a személyi juttatásoknál nem kapta meg azt a pluszt, amit helyettesítéséig megkapott. Sajnos itt sincs és a szomszéd településeken sincs több gyermek. Nem is nagyon várható születés. Lakosságarányosan fizetnek hozzájárulást a szolgálathoz, melyet ismertet. Ismerteti a határozati javaslatot. A II. félévbe csökkentve lettek a hozzájárulások mértékei, Monoszló község vonatkozásában majdnem felére. Aki a Védőnői Szolgálat három negyedéves pénzügyi beszámolójával egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon:

8 90/2011. (XI.28.) M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított évi XXXVIII. törvény 79.. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva döntenek a közösen fenntartott intézmény gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló pénzforgalmi beszámoló elfogadásáról. A Képviselő-testület a Védőnői Szolgálat intézmény évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyják. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: azonnal 5./ Köveskáli Védőnői Szolgálat évi költségvetési koncepciójának tárgyalása. Simon György polgármester: Következő fő napirendi pont: Köveskáli Védőnői Szolgálat évi költségvetési koncepciójának tárgyalása. A Védőnői Szolgálat 2011-es költsége e/ft. A 2012-es tervezett költség e/ft. Ebből a támogatás 2012-ben e/ft. A felosztandó költségek lakosságarányosan e/ft. Durván 120 e/ft-ba kerül Monoszlónak. Németh Ferenc képviselő: Ez kevesebb, mint az idei. Simon György polgármester: Igen, mert nagyobb lett a lakosságszám, több állami támogatást kapnak. Aki a Védőnői Szolgálat 2012-es koncepciójával az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: 91/2011. (XI.28.) M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva dönt a gazdálkodásáról szóló évi koncepció elfogadásáról. A Képviselő-testület a Védőnői Szolgálat intézmény évi koncepcióját az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

9 A Képviselő-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: azonnal 6./ Vegyes ügyek Simon György polgármester: Rátérnek a vegyes ügyek tárgyalására. Dönteniük kell arra vonatkozóan, hogy az intézményfinanszírozásból hátralévő 4,5 m/ft-ot átutalják-e, vagy csak a 2,5 m/ft-ot. Ha rész utalást választanak, akkor egyenlő arányban finanszírozzák-e minden intézményt. Azt gondolja, hogy az ÖNHIKI elszámolásánál mindenhogyan, mivel fő indokuk az volt, hogy van tartozásuk, akkor ezt a 2,5 m/ft-ot ennek a kifizetésére kellene fordítaniuk. Azt a javaslatot teszi, hogy ezt utalják át minden intézményhez arányosítva. A fennmaradó résszel kapcsolatosan december végéig meglátják, hogy mi lesz, hogyan alakul a költségvetésük. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: 92/2011. (XI.28.) M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ÖNHIKI pályázaton elnyert 2,5 m/ft-os finanszírozás felhasználását a közös fenntartású intézményfinanszírozásból ez ideig meg nem fizetett költségek fedezetére fordítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézményfinanszírozást intézményenként arányosítva az elnyert pályázati támogatásból utalja át. Határidő: december 31. Simon György polgármester: Likvid hitel szerződés meghosszabbítása a következő vegyes ügyük. Az a kérdése, hogy maradjon a 3 m/ft, vagy emelkedjen? Szerinte maradjon 3 m/ft. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Szerinte is. Simon György polgármester: Aki egyetért azzal, hogy hosszabbítsák meg a likvid hitel szerződésüket 3 m/ft-os összeggel, kéri kézfeltartással szavazzon: 93/2011. (XI.28.) M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a biztonságos pénzügyi gazdálkodáshoz a Kinizsi Bank Zrt-

10 nél lévő e/ft-os hitelkeret szerződésének további 1 éves futamidejű meghosszabbítását jóváhagyja tekintettel arra, hogy a biztonságosabb pénzügyi gazdálkodást más módon nem tudja megoldani. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a lakosságot tájékoztassa és a hitelszerződést írja alá. Felkéri a polgármestert továbbá, hogy a hitel igénybevételének időpontjáról a testületet előzetesen tájékoztassa. Határidő: december 31. Simon György polgármester: November 30-ig, hogyha kedvezőbb kötelező biztosítást tudnak kötni a kisbuszra, akkor felmondják az eddigi szerződést. Több ajánlatot kérnek be. A casco biztosítást mindenképpen kell rá kötni. Most úgy tűnik, hogyha felmondják és újra kötik a cascoval együtt, akkor kedvezőbb díjtételt érhetnek el. Németh Ferenc képviselő: Ha hűséges marad a réginél, akkor még többet fizethet. Simon György polgármester: Jelentős megtakarításokat lehet elérni. Felhatalmazást kér, hogy az ajánlatok közül a legkedvezőbb biztosításra kösse meg a szerződést. 94/2011. (XI.28.) M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a falugondnoki gépjármű kötelező gépjármű felelősségbiztosítását vizsgálja felül és ajánlatok bekérését követően a legkedvezőbb díjtételű ajánlat vonatkozásában kösse újra. Határidő: november 30. Simon György polgármester: A 2012-es Leader pályázathoz a boltra vonatkozóan hitel szerződést kell kötniük a bankkal. Ez el lett indítva. Ahhoz, hogy ki tudják fizetni a beruházást, nyilván el kell indítaniuk. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: 95/2011. (XI.28.) M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázati úton megvalósuló fejlesztéseihez szükségesnek tartja fejlesztési hitel felvételére ajánlat bekérését a Kinizsi Bank Zrt Zánkai Fiókjától.

11 Megbízza a polgármestert, hogy a hitel finanszírozás feltételeiről a bank ajánlatát követően a képviselőtestületet tájékoztassa. Határidő: december 31. Simon György polgármester: Megkérdezi, hogy van-e valakinek még kérdése, felvetése a nyilvános ülés keretében. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Az idősek napi rendezvénnyel kapcsolatosan említette, hogy betlehemezés program lehetne. A gyermekei Gondos Gáborral betlehemeznek. Meg kellene kérni Őket, hogy azon a bizonyos alkalomkor ezt előadják. Simon György polgármester: Sok szeretettel várnák Őket akkor. Nézzék is meg, hogy mi legyen azaz alkalom. December 17-ét szombatot javasolja. Ebéddel kezdjenek 13,00 órakor. Megkéri Gaálnét, hogy beszéljen Gondos Gáborral. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: A fellépő gyerekeknek valami kis ajándékot kérne. Simon György polgármester: Rendben. Mivel több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a nyilvános ülést 17,16 órakor bezárta. Kmft. S i m o n György polgármester L u k á c s Ágnes körjegyző

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2009. december 14-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2009. december 14-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2009. december 14-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselőtestület tagjai részéről: Simon György Károlyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2011. október 07-én 13,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

alpolgármester, CKÖ. elnöke

alpolgármester, CKÖ. elnöke 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 118-17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. október 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Könyvtár

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Rendeletek: 12/2011.(IX:28.) 13/2011.(IX.28.) 14/2011.(IX.28.) az Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 1 Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2011. (III.10.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről Az Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Szám: 334-5/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-5/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-5/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/14 oldal Németbánya Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

~ 10 ~ 73-4/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. január 30-án 19 órakor megtartott soros üléséről.

~ 10 ~ 73-4/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. január 30-án 19 órakor megtartott soros üléséről. 73-4/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. január 30-án 19 órakor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 7/2012.(I.30.) 8/2012.(I.30.) 9/2012.(I.30.) Rendelet száma:

Részletesebben

Napirendi pontok: 1. 2013. évi költségvetés 2. Indítványok, javaslatok

Napirendi pontok: 1. 2013. évi költségvetés 2. Indítványok, javaslatok Készült Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 1-jén megtartott üléséről Jelen vannak: Varró Lajos alpolgármester, Balogh Edina, Balázsné Király Rita, Bíró Ferenc, dr. Springer

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. május 27-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. május 27-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. május 27-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2015.(V.27.) számú határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. február 22-én 9.00

Részletesebben

M O N O S Z L Ó K O N C E P C I Ó S Z Ö V E G E S E L Ő T E R J E S Z T É S

M O N O S Z L Ó K O N C E P C I Ó S Z Ö V E G E S E L Ő T E R J E S Z T É S M O N O S Z L Ó K O N C E P C I Ó S Z Ö V E G E S E L Ő T E R J E S Z T É S 2013 1 3. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2012. november 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. október 20-án tartott n y í l t üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. október 20-án tartott n y í l t üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. október 20-án tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos bizottsági elnök, Nyikos István

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 1/2012. (I. 19.) 2/2012. (I. 19.) 3/2012. (I. 19.) 4/2012. (I. 19.) 5/2012.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. November 22. (Csütörtök) 16:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1 a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi pontok:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015. január 27. napján 14:00 órai kezdettel a NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben