F Ő T I T K Á R Á N A K 4/2015. (III. 10.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F Ő T I T K Á R Á N A K 4/2015. (III. 10.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A"

Átírás

1 FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: , Telefax: Mobil: 06-70/ BM: cím: Szám: FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET F Ő T I T K Á R Á N A K 4/2015. (III. 10.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) ei üléséről A RÉT március 9--én megtartott soros ülésén megvitatott kérdésekről az alábbiak szerint tájékoztatom tagságunkat. A tanácskozást Kovács István r. dandártábornok úr, az ORFK gazdasági főigazgatója vezette. Az ülésen munkáltatói részről részt vettek továbbá dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos úr, az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője, továbbá dr. Boros Gábor r. ezredes úr, az ORFK Hivatal Jogi Főosztály vezetője. Szakszervezetünket az ülésen Pongó Géza főtitkár és Dávid Tibor főtitkár-helyettes képviselték. (A munkáltatói oldal által adott írásbeli válaszokat a szövegben dőlt betűvel jelöljük.) Röszke határátkelőhelyen dolgozók megyei pályamatrica költsége A RÉT előző, január 12-ei soros ülésén méltányossági alapon kértük, hogy a rendőrség térítse meg a röszkei átkelőn szolgálatot teljesítők megyei pálya matrica díját (évi Ft), mivel a fizetős útszakaszt elkerülni nem tudják, viszont a szolgálatteljesítési helyre saját gépkocsival tudnak a legrugalmasabban eljutni. Egyébként a munkáltató számára is előnyösnek tartjuk ezt a munkába járási konstrukciót, mivel így nem a rendőri szervet terheli az állomány szállításának megoldása. Vagyis nem csupán egyéni dolgozói érdekeket szolgál a megszokott gyakorlat. A múltkori ülés keretében szóban, majd később írásban is azt a választ kaptuk az ORFK-tól, hogy a jogszabályok alapján a szóban forgó költség munkába járási költségnek minősül, ezért csak a 9 Ft/km költségtérítés fizethető jogszerűen. Tekintettel arra, hogy az említett útszakasz sajnos nem került ki a fizetős körből, viszont az elkerülése nem oldható meg az érintett kollégák számára, mivel nem túl sok kollégát érint, ezért a költségvonzata sem túl jelentős, továbbra is kértük a probléma méltányos kezelését a rendőrség részéről. A jogszerűség biztosítása érdekében a szóban forgó költség (évi Ft) térítését akár más formában történő ellentételezését is el tudjuk képzelni, pl. egyszeri Erzsébet-utalvány biztosításával kis értékű ajándék címén. Az ORFK gazdasági Főigazgatóság válasza szerint a röszkei határátkelőnél szolgálatot teljesítők útdíj költségének Erzsébet utalvánnyal történő megtérítését nem támogatják.

2 2 Esetükben a szóban forgó költség munkába járásnak minősül, így csak a 9 Ft/km költségtérítés fizethető. A választ természetesen nem tudjuk elfogadni, ezért a probléma rendezése érdekében a Belügyminisztériumhoz fordulunk. Megnövekedett migrációs terhek ellentételezése Ugyancsak az előző RÉT ülésen kértük, hogy valamilyen formában kompenzálja a rendőrség a médiában is nagy visszhangot kapott megnövekedett migráció rendőrségi feladataiban résztvevők többlet terheit. Bár az ülés keretében az a válasz hangzott el az ORFK részéről, hogy ezt szolgálja a határrendészeti pótlék, ez azonban szerintünk nem így van. Ráadásul a szóban forgó pótlék minden határrendészt alanyi jogon megillet, viszont a migrációs többletterhek országosan eltérően jelentkeznek: a leginkább érintett rész a déli határvidék. Továbbá a megnövekedett migrációs leterheltség nem csupán a hivatásos, hanem a közalkalmazotti és munkavállalói állományt is érinti, akik nem részesülnek határrendészeti pótlékban! Sok esetben pedig nem hogy többlet elismerést nem kap a túlterhelt állomány, de még a jogszerű járandóság biztosítása is akadozik. Így például a gyakori berendelés költségeinek megtérítésére sem kerül sor. Kértük, hogy az ORFK szakmai irányító szervként felügyelje a jogos juttatások teljesítését. Ezen felül az érintett állomány részére változatlanul anyagi elismerést tartunk indokoltnak, amely dicséret-jutalom vagy kis értékű ajándék melyre korábban volt is példa a rendőrségnél formájában jogszerűen adható lenne. Kezdeményeztük továbbá az érintett szolgálati helyek munkakörülményeinek átvilágítását is: pl. a szállítójárművek állapota (sokban nem működik a fűtés), a működtetésükhöz szükséges személyi feltételek megléte, stb. Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság válasza szerint a megnövekedett migrációs terhek ellentételezése kapcsán felmerült anyagi elismerés juttatását az állomány leterheltségére tekintettel indokoltnak tartja Főigazgató úr, azonban erre a Rendőrség központi kerettel nem rendelkezik, így ezt az érintett szervnek a saját költségvetése terhére kell megoldania. A választ ez esetben sem tartjuk megnyugtatónak, lévén, hogy az egyes rendőri szervek nem rendelkeznek önálló költségvetési forrással, ezért e tekintetben is a BM közbenjárást fogjuk kérni. A migrációs felvetéseinkre egyébiránt nem kaptunk teljes körű választ. A jogszabály szerint járó juttatások teljesítésének elmaradása esetére ezért az egyéni jogérvényesítést javasoljuk az érintetteknek (kérelem, panasz). A munkakörülményeket érintő észrevételeket pedig kérjük, hogy területi tisztségviselőink próbálják meg a helyi vezetés irányába tett jelzésekkel orvosolni. Első éves RSZKI tanulók Aktuális tájékoztatást kértünk az érintett tagjaink nevében, hogy az I. éves RSZKI tanulók április 20-ával kezdődő szakmai gyakorlatuk során milyen feladatokat kell majd, hogy ellássanak, illetve milyen jogosultságokkal fognak rendelkezni, figyelemmel arra, hogy tanulói státuszban vannak.

3 3 Friss információkat kértünk továbbá az első évesek várható hivatásos kinevezésének részleteiről: hová kerülnek majd kinevezésre? Vannak, akik szívesen mennének a Készenléti Rendőrségre, illetve a BRFK-ra. A többség természetesen a lakóhely szerinti kinevezésnek örülne, de kérdés, hogy lehet-e választani a megyén belül, illetve valamilyen szempont, szűrő (pl. 30 km-es távolság) alapján kerül majd sor a szolgálatteljesítési hely kijelölésére. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat válasza szerint a rendészeti szakközépiskolai tanulók képzését - ezen belül a szakmai gyakorlati képzését - az alábbi jogszabályok illetve megállapodások határozzák meg: - A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény - A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény - a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet - A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet - az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet, - a szakképzési kerettantervről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet - az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Komi. rendelet - a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet - a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet - A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 56. (1) bekezdése értelmében a rendészeti szakközépiskolák és a rendőrség területi szervei között kötött együttműködési megállapodások. A rendészeti szakközépiskolák tanulóinak szakmai gyakorlati képzése kapcsán vizsgálni szükséges, a képzést végző, a területi szakmai gyakorlati képzést biztosító intézmények, és a képzésben résztvevők jogállását egyaránt. A gyakorlati képzése kapcsán kiemelendő, hogy a rendészeti szakközépiskola a rendőrség hivatásos állományú tiszthelyettesei utánpótlását biztosító, a felnőttoktatás szabályai szerint szakképzést végző szakközépiskola. A szakközépiskolai tanuló a szakközépiskolába felvételt nyert és beiratkozott, rendvédelmi pályára készülő személy. A rendészeti szakközépiskolák 2014/2016 szakképzési évfolyama iskolai rendszerű szakképzésben vesz részt, vagyis olyan képzésben, mely a köznevelés keretében a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és a szakképzési törvényben meghatározottak szerint, a rendészeti szakközépiskolákban folyik, résztvevői a szakközépiskolákkal tanulói jogviszonyban állnak. Az iskolai rendszerű szakképzés a felnőttoktatás keretében folyik. A képzés OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) elnevezésű szakképzés. A képzés összóraszáma 2540 óra. Ebből az elméleti képzési idő aránya: 50 %, a gyakorlati képzési idő aránya: 50 %. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolai rendszerű szakképzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

4 4 A szakképzésről szóló évi CLXXXVII 2. (11). bekezdés alapján a gyakorlati képzés a szakmai képzésnek az iskolai tanműhelyben, az állami felnőttképzési intézmény tanműhelyében vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult gazdálkodó szervezetnél, egyéb szervnél vagy szervezetnél folyó azon része, amelynek célja a szakképesítéshez kapcsolódó munkatevékenységek gyakorlatban történő elsajátítása és a tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére való felkészítése, amelyet iskolai rendszerű szakképzés esetén a szakképzési kerettanterv határoz meg; A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet l. (1) bekezdés d) pontja értelmében a gyakorlati képzés: a szakközépiskolában folytatott gyakorlati oktatás, valamint a rendőrség kijelölt szerveinél végrehajtott területi szakmai gyakorlat. Mindezek ismeretében a gyakorlati képzés két elemből tevődik össze, egyrészt: a szakközépiskolában folytatott gyakorlati oktatásból, másrészt a rendőrség kijelölt szerveinél végrehajtott területi szakmai gyakorlatból áll. A tanulók gyakorlati képzését a rendőr szakképzés központi programjában előírtak szerint, a szakközépiskola pedagógiai programja alapján, a rendőri szerv által kijelölt szolgálati helyeken kell végrehajtani. A gyakorlati képzés konkrét célja, tartalma és szakmai követelményei, időtartama, helye, feladatrendszere, megkezdésének feltételei, szempontjai a szakközépiskola pedagógiai programjának részét képező helyi tantervben kerülnek meghatározásra. A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályok (a tanulók jogai és kötelességei): A gyakorlati képzés során a tanuló jogviszonyban lévők jogosultságait és kötelezettségeit kógens jogszabályi rendelkezések határozzák meg. így a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM- OM együttes rendelet a ban taxatíve tartalmazza. A tanuló a gyakorlati képzés során a helyi tantervben meghatározott követelmények elsajátítása érdekében a rendvédelmi szervek objektumaiba - az elhelyezésére kijelölt helyiségeken túl - a további szolgálati helyiségekbe és körletekbe (előállító, fogda, ügylet stb.) mentorai, illetőleg oktatói kíséretében és felügyelete alatt beléphet és engedéllyel ott tartózkodhat. A tanuló szolgálati jelvénnyel nem rendelkezik, azzal a gyakorlati képzés idejére sem látható el. Önálló intézkedésre, lőfegyver és egyéb kényszerítő eszköz használatára, szolgálati gépjármű vezetésére nem jogosult, de köteles és jogosult a felkészültségének megfelelő részfeladatokat felügyelet mellett ellátni - a vonatkozó előírások, valamint az adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett, feladatához és felkészültségéhez igazodva - a mentor szolgálati elöljárója által meghatározott mértékben az intézkedések, eljárások során keletkezett iratokba betekinteni, azokat megismerni. (32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet 19. (l)-(2) bek.)

5 5 A tanuló a gyakorlati képzés során köteles a szakközépiskolával kötött szerződésben, a rendőri szerv munkarendjében meghatározottakat és a rendvédelmi szervekre vonatkozó jogszabályokat és belső rendelkezéseket a rá vonatkozó mértékben maradéktalanul betartani. A tanuló köteles a részére kiadott gyakorlati képzési (foglalkozási) naplót mentorának is rendelkezésére bocsátani, az abban meghatározott részeket pontosan vezetni. A tanuló köteles a gyakorlati képzésről történő mulasztását igazolni, az arról szóló igazolást mentorának, valamint osztályfőnökének bemutatni. A tanuló kötelessége a szakközépiskolával kötött szerződésben vállalt kötelezettség betartása, különösen a tanterv szerinti szakmai gyakorlatokon részt venni és a szakmai felügyeletével megbízott gyakorlati oktató (a továbbiakban: mentor) utasítására a képzettségének megfelelő szolgálati feladatok végrehajtásában közreműködni; A gyakorlati képzést az ORFK vezetője, a szakközépiskolák igazgatói, továbbá a rendőri szervek vezetői, illetőleg az általuk megbízott személyek ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjed az együttműködési megállapodásban, a központi szakmai programban meghatározott gyakorlati képzési feladatok megvalósulására, a tanulók és a mentorok tevékenységének szakszerűségére, jogszerűségére és eredményességére. Az I. évfolyamos RSZKJ tanulók területi szakmai gyakorlatának óraszáma, tartalma és tervezett időpontjai Csapatszolgálat I. gyakorlat (140 óra) - Biztosítás (60 óra) - Zárás, kutatás (40 óra) - Tömegoszlatás (40 óra) Végrehajtás tervezett helye: rendészeti szakközépiskolákban Végrehajtás ideje: április 20-május 15. (140 óra) Területi szakmai gyakorlat (180 óra) a. Közrendvédelmi ismeretek III. gyakorlat'(140 óra) - 18/2008. ORFK utasítás gyakorlása (60 óra) - Az Rtv-ben és az RSzSz-ben meghatározott intézkedések gyakoroltatása (40 óra) - Intézkedések gyakorlása mentőn irányítással (40 óra) Közlekedési ismeretek I. gyakorlat (20 óra) - Közlekedési baleset gyakorlata - Közlekedési baleset helyszíni teendői - Közlekedési baleset feldolgozása Idegen nyelv II. gyakorlat (20 óra) - Intézkedési szituációk - Gyakorlati ellenőrzések - Közrendvédelmi intézkedések Végrehajtás helye: területi, helyi rendőrkapitányságok Végrehajtás ideje: május 18-június 19. (180 óra) Összefüggő nyári területi szakmai gyakorlat (160 óra) Az intézkedést befolyásoló tényezők megismerése, átvizsgálások, kényszerítő eszközök használatának gyakorlata, biztosítás, zárás, kutatás, tömegoszlatás, a 18/2008. ORFK Utasításban foglaltak gyakorlása (rendőri intézkedések gyakorlati végrehajtásának alapvető taktikái, a Rtv-ben és az RSzSz-ben meghatározott intézkedések megismerése, gyakoroltatása, intézkedések gyakorlása mentor

6 6 irányítással, közlekedési baleset gyakorlata, közlekedési baleset helyszíni teendői, közlekedési baleset feldolgozása. Végrehajtás helye: területi, helyi rendőrkapitányságok Végrehajtás ideje: június 22-től - augusztus 28. közötti időben (160 óra) Megjegyezés: Az összefüggő nyári területi szakmai gyakorlatot a rendőrkapitányságok a fenti időintervallumban tervezik. Tanulói jogviszony esetén a 160 óra feletti részt a tanulókat megillető nyári szünet kiadására kell fordítani. Fentieket az ülésen kérésünkre dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok úr szóban az alábbiakkal egészítette ki. A jelenlegi első éves évfolyam előreláthatóan csak a kétéves képzést követően kerül kinevezésre hivatásos állományba, azaz várhatóan júniusban. Az említett tanulók a szakmai gyakorlatukat egyébiránt a lakóhelyük szerinti rendőrkapitányságokon fogják teljesíteni. Hivatásos állományba pedig jövőre annál a rendőri szervnél fognak kinevezést nyerni, amely részükre akkor majd kijelölésre kerül. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének tájékoztatása szerint, akik Budapesten vállalnának hivatásos szolgálatot, annak vélhetően nem lesz akadálya, mivel a budapesti rendőri szervek létszámigénye köztudottan állandónak mondható, lévén, hogy a fővárosból vidékre áthelyezésüket várók pótlását folyamatosan biztosítani kell. Kimutatások (létszám, fluktuáció, túlóra) Az előző RÉT ülésen még nem tudott a rendőrség adatokat szolgáltatni az alábbiak tekintetében, ezért azokat a január 1-jei számok ismertté válása utánra ígérte. a) a teljes személyi állományt érintő évi fluktuációról (le- és felszerelők) rendőri szervenként és foglalkoztatási jogviszonyonkénti, illetve állománykategóriánkénti (a hivatásos állományon belül tiszt, tiszthelyettes) bontásban, a leszerelések esetében feltüntetve a jogviszony megszüntetési okokat is; b) aktuális meglévő létszám, ugyancsak rendőri szervenként, foglalkoztatási jogviszonyonként és állománykategóriánként, feltüntetve a rendszeresített státuszok számát is. Kértük a fenti kimutatások rendelkezésünkre bocsájtását. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat tájékoztatása szerint a Rendőrség január 1-jén összességében ( hivatásos, közalkalmazott és 433 kormánytisztviselő és 258 igazságügyi alkalmazott) rendszeresített státusszal rendelkezett. A foglalkoztatottak létszáma január 1-jén fő ( hivatásos, közalkalmazott és 376 kormánytisztviselő, 211 igazságügyi alkalmazott, munkavállaló, 357 szenior állományú), mely tartalmazza a más szervhez (TEK, NVSZ, oktatási intézménybe, stb.) vezényelt, valamint a feladatteljesítés alól felmentett és illetménynélküli szabadságon tartózkodó állományt. A Rendőrség állományába december 31. és december 31. közötti időszakban felés leszerelő hivatásos, közalkalmazotti, közszolgálati tisztviselői, igazságügyi alkalmazotti és a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó állomány fluktuációját az 1. számú melléklet tartalmazza, mely nem foglalja magában a különleges foglalkoztatási jogviszonyba tartozók fluktuációját.

7 7 A táblázat adatait szemlélve igen magasnak mondható a civil életbe távozók létszáma: az fő hivatásosból 66 fő közös megegyezéssel, 647 fő pedig lemondással távozott. Ez utóbbi számadat is igen magas, és azt igazolja, hogy a távozni szándékozókat csak kis számban engedik közös megegyezéssel leszerelni. Az előző RÉT ülésen a túlórák tekintetében azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Robotzsaru-ban rögzített valamennyi tavalyi túlóra kompenzálásra került (szabadidőben vagy pénzbeli kifizetéssel). Szakszervezetünkhöz azonban nem egy szolgálati helyről ezzel ellentétes információ érkezett, ami miatt Zala, illetve Komárom Esztergom megye vonatkozásában írásban meg is kerestük az ORFK-t. Az ülés keretében tájékoztatást kértünk a konkrétan nevesített két megye kompenzálatlan évi túlóráinak rendezése érdekében tett intézkedésekről legfőképpen arról, hogy mikor fizetik ki a kollégáknak a jogos járandóságaikat továbbá kértük, hogy valamennyi rendőri szervre kiterjedően kerüljön sor a túlórák rendezettségének visszaellenőrzésére. Tájékoztatást kértünk arról, hogy e tekintetben milyen intézkedések történtek. Kértük továbbá, hogy a évi túlszolgálatok országos megoszlásáról a rendőrség adjon tájékoztatást: rendőri szervenként, megyénként hány fő mennyi túlórát teljesített. Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság válasza szerint a évi túlórák kimutatást a következő RÉT ülésen a szakszervezetek rendelkezésére bocsátják. Az ülésen elmondtuk, hogy a TIK (Tevékenység Irányító Központ) témakörben feltett RÉT kérdésünkre adott ORFK válasz is alátámasztja, hogy a januári RÉT ülésen elhangzott tájékoztatással szemben még igen is vannak évi megváltatlan túlórák, mégpedig nem is kis óraszámban. A Zala megyei, valamint a Komárom-Esztergom megyei túlórák tekintetében egyébiránt külön írásos megkereséssel is fordultunk az ORFK-hoz még január 22-én (választ még nem kaptunk), de más megyékből is kaptunk azóta is jelzéseket a 2014-es kompenzálatlan túlórák vonatkozásában. Úgy tudjuk például, hogy Zala megyében azóta már kb. 100 szolgálati kérelem került benyújtásra, melyet szolgálati panaszként a megye az ORFK-ra felterjesztett. A konkrét ügy állásáráról az ülésen kértünk tájékoztatást! Az említett túlóra helyzettel kapcsolatban egyébiránt azt is elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a téma megkapirgálása óta kampányszerűen megkezdődött a 2014-es túlórák erőből csúsztatással történő rendezése, amit két okból is kifogásolunk: - egyrészt az eltelt idő miatt jogszerűen már csak a pénzbeli kifizetés jöhet számításba, - másrészt a nagy óraszámú csúszók betervezése a évi túlórák megnövekedését generálják, mivel a munkát valakinek el kell végezni! Figyelemmel a július 1-től életbe lépő új Hszt.-s túlóra szabályozásra is (nem akarnak pénzbeli kifizetést engedélyezni), kizárólag a pénzbeli, és soron kívüli túlóra rendezést tartjuk elfogadhatónak! Az ORFK RÉT ülésen résztvevő gazdasági és személyügyi képviselőinek, vezetőinek elmondása szerint nincs tudomásuk az említett zala megyei túlórás panaszokról, ezért név szerint kérték a megváltatlan túlórák jelzését irányukba, hogy azoknak utána tudjanak járni. Gazdasági főigazgató úr egyébiránt továbbra is úgy nyilatkozott, hogy szabályos, azaz a Robotzsaru programban rögzített, 2014-es megváltatlan túlóra nem állhat fenn.

8 8 Az ORFK tájékoztatás ismeretében kérjük érintett tagjainkat és tisztségviselőinket, hogy a reklamáció érdekében szükséges adatokat, iratokat (benyújtott szolgálati kérelem, vagy panasz) bocsássák rendelkezésünkre. Általánosságban pedig csak azt tudjuk tanácsolni mindenkinek, hogy amennyiben az elrendelt és teljesített túlszolgálat legfeljebb 60 napon belül nem kerül(t) ellentételezésre, úgy az igényérvényesítéssel ne késlekedjenek, hanem mielőbb tegyék meg a szükséges lépéseket (kérelem, panasz benyújtása). A 2014-es túlórákhoz hasonló helyzet kialakulása így megelőzhető, illetve július 1-jétől, az új Hszt. hatálybalépésével végleg kétséges a pénzbeli kifizetés érvényesítése. Térfigyelő szolgálat vállalás diszkrimináció A januári soros RÉT ülésen kifogásoltuk, hogy a BRFK a munkajogviszonyban álló fegyveres biztonsági őrök számára nem engedélyezi a térfigyelő szolgálat vállalását, szemben a közalkalmazotti jogviszonyban állókkal, így az amúgy is alacsonyabb bérezésű kollégák nem tudják ily módon kiegészíteni a havi keresményüket. A múltkori ülésen ígéretet kaptunk a probléma kivizsgálására, melynek eredményéről a márciusi ülés keretében kértünk tájékoztatást. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság válasza szerint a vonatkozó jogszabályok nem tiltják, hogy fegyveres biztonsági őr szolgálati idején kívül másodállásban más kereső tevékenységet folytasson, függetlenül attól, hogy munkavállalóként vagy közalkalmazottként van foglalkoztatva, így a BRFK V., X., és XVIII. kerületi Rendőrkapitányságon a munkavállalóként szolgálatot teljesítő fegyveres biztonsági őrök jelenleg is végeznek térfigyelő szolgálatot. A BRFK Humánigazgatási Szolgálat tájékoztatása szerint a BRFK Humánigazgatási Szolgálatára nem érkezett jelzés arra vonatkozóan, hogy a fennálló jogviszony típusa alapján került volna sor meghatározott személyi kör kizárására a megbízási szerződés keretében végezhető térfigyelő tevékenység ellátásából. Bérminimum környékén keresők aránya Tájékoztatást kértünk arról, hogy hány főnek (jogviszonyonkénti bontásban) kellett kiegészíteni az illetményét a minimálbérre, valamint a garantált bérminimumra. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat válasza szerint az ORFK Gazdasági Főigazgatóság és a területi szervek adatszolgáltatása alapján a közalkalmazottak vonatkozásában főt, a kormánytisztviselők vonatkozásában 7 főt, az igazságügyi alkalmazottak vonatkozásában 8 főt érintett összesen a minimálbérre ill. a garantált bérminimumra történő kiegészítés megállapítása. A hivatásos állomány tekintetében fő esetében vált szükségessé a rendszeres és nem rendszeres pótlékok, illetve a Ft kiegészítő juttatás beszámítása nélkül a minimálbérre kiegészítés. A beosztási illetmény, a rendfokozati illetmény, az illetménykiegészítés, a pótlékok, valamint a Ft-os kiegészítő juttatás figyelembevételével minden hivatásos állományú munkavállaló illetménye meghaladja a Ft-ot. Az ORFK által közölt január 1-jei meglévő létszám adat (több mint fő) alapján tehát a személyi állomány több mint 10 %-a (12 %) él és dolgozik a bérminimum környékén!

9 9 Ez a számadat most már évek óta nem csökken! Reméljük, hogy a július 1-jétől bevezetésre kerülő új életpálya végre érezhetően javítani fog ezen az állapoton! Bűnmegelőzési előadók Tavaly év végén megkereséssel fordultunk az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetőjéhez (2014. november 3-án /2014. iktatószámon), a bűnmegelőzési tanácsadóként foglalkoztatottak helyzetének stabilizálása, és ezzel együtt a feladatnak megfelelő juttatások biztosítása érdekében. A szóban forgó tevékenységet ugyanis az aktív állományból kijelölt személyek megbízással, illetve a szenior szolgálatot vállalók határozott idejű szerződéssel teljesítik. A megbízás következtében több kolléga esetében mind a rendfokozati, mind a fizetési fokozatban történő előmenetel nem valósul meg, mivel nem kinevezéssel, hanem csak megbízással látják el a feladatot. Igaz ugyan, hogy a megbízást évente hosszabbítják, ami szintén azt támasztja alá, hogy a feladat ellátásra hosszabb távon van szükség, de az anyagierkölcsi elismerés sajnos elmarad. Álláspontunk szerint a feladatra státuszok rendszeresítése, és arra az érintettek kinevezése indokolt, amit a korábbi megkeresésünkben részletesen is kifejtettünk, de érdemi választ ez idáig nem kaptunk. Az ülés keretében ismételten kértük a szükséges intézkedések megtételét, és arról szakszervezetünk tájékoztatását. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat válasza szerint a kérdés korábban már megválaszolásra került, az abban leírtakat továbbra is fenntartják. A válasz előttünk nem ismert, mivel az említett tavaly év végi megkeresésünkre nem érkezett hozzánk írásos tájékoztatás, ezért az ülésen kértük annak rendelkezésünkre bocsájtását. TIK problémák A RÉT üléseken már nem először foglalkoztunk a kb. egy éve működő TIK központok, pontosabban az abban közreműködő kollégák leterheltségének problémájával. A kapott rendőrségi válaszok ellenére információink szerint sajnos a helyzet változatlan, és az érintett kollégáktól folyamatosan kapunk jelzéseket a napi szinten tapasztalt negatívumokról: - a havi pihenőnapokat (heti 2 nap) nem kapják meg. Van olyan tagunk, aki tavaly 10 nappal kevesebb pihenőnapot kapott, mint ami a jogszabályok szerint megillette volna. - A szolgálattervezetet rendszeresen változtatják, amiről ráadásul nem is kellő időben kapnak tájékoztatást az érintettek. - A 12 órás szolgálat ideje alatt gyakorta pihentetés nélkül dolgoznak, nincs elegendő létszám ugyanis pl. a szolgálati időrendszer alapján járó pihenőidők tartamára történő leváltásra. - A TIK-eknél is vannak 2014-ről áthozott túlórák, amiknek a szabadidős kiadására esély sincs, mivel még a tavalyi évi rendes szabadságokat sem tudták kivenni a kollégák! Mindezek alapján átfogó vizsgálatot tartunk szükségesnek a TIK központok vonatkozásában, melynek keretében rendőri szervenként kértük ellenőrizni a jelzett problémákat, és megtenni a szükséges intézkedéseket.

10 10 Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság válasza szerint az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) munkatársai évben szakirányítás keretében szakmai ellenőrzést tartottak a TIK-ekben, amelyek során vizsgálták a szolgálatvezényléseket és az ahhoz kapcsolódó pihenőnapok kiadásának gyakorlatát. Ennek során megállapították, hogy a pihenőnapok kiadásának dokumentálása számos MRFK-n nem előírásszerű, ugyanis sok esetben a pihenőnap és a pihenőidő között nem tesznek különbséget. Ezt a hibát az ügyeleti szakterületen kívül az ORFK Ellenőrzési Szolgálat is feltárta. Mindkét szervezeti elem az ellenőrzés során felhívta a figyelmet az előírásszerű dokumentálásra. Az ügyeleti szakterület évi utóellenőrzései során ismételten ellenőrzés alá vonja a szolgálatvezénylések megfelelő rögzítését. A TIK osztályvezetők jelentése alapján a szolgálatvezénylések időben elkészülnek, azokat a tevékenység-irányítókkal ismertetik, azonban bármikor bekövetkezhet olyan előre nem várt helyzet (betegség, baleset, egyéb szolgálatszervezési probléma), amely szükségessé teszi a szolgálatvezénylés azonnali, helyzethez igazodó módosítását Ezekben az esetekben nem lehet előre tervezettségről beszélni, ezért nem lehet az érintett állományt a módosításokról előre tájékoztatni. Az ezzel kapcsolatos szolgálati idők elszámolása minden esetben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. Minden TIK-ben, minden szolgálatban meghatározzák, hogy az egyes irányítási pultok kiesése (tevékenység-irányító szolgálatközi pihenőidejének kivételekor) esetén melyik irányítási pult (tevékenység-irányító) veszi át annak feladatát. Ezzel minden TIK-ben biztosított a szolgálatközi pihenőidő kivétele. Az ügyeleti szakterület munkatársai a végrehajtott ellenőrzéseik során nem tapasztalták, hogy a TIK állománya munkaközi pihenőidejét nem tudta volna kivenni évben az Ügyeleti Főosztály által végrehajtott ellenőrzés több TIK esetében feltárta, hogy nagyon magas a meg nem váltott túlszolgálatok, valamint a ki nem adott szabadságok száma. Ezek kiadásának biztosítására a BRFK és az érintett MRFK-k vezetői ütemtervet készítettek. A május 31-ig végrehajtásra kerülő utóellenőrzések során a évről áthozott szabadságok és túlszolgálatok megfelelő kiadása, illetve azok megváltásának biztosítása szintén vizsgálat tárgyát képezi. A jelenlegi adatok alapján a szabadságok kiadásának problémája elsősorban a BRFK, illetve Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Fejér és a Veszprém MRFK-t érinti. Az ügyeleti szakterület munkatársai az utóellenőrzések során a megváltatlan túlórák megváltása és a ki nem adott szabadságok kiadása érdekében szükség esetén javaslatot tesznek ütemterv készítésére, amelyek végrehajtását a Főosztály minden esetben figyelemmel kíséri. Rendőrök személyes képmásának védelme Mint ismeretes a közelmúltban a Kúria korábban hatályos álláspontját gyökeresen megváltoztatva megsemmisítette azt a 2012-es jogegységi döntést, mely szerint csak a beleegyezésükkel lehetett felismerhető fotót, hangfelvételt közölni az intézkedő rendőrökről. Így a korábbi jogegységi döntést a bíróságok már nem alkalmazhatják, ám új támpontokat egyelőre nem tudott adni a Kúria, a jelenlegi helyzet jogalkotással, vagy esetről esetre konkrét bírósági döntésekkel, jogértelmezésekkel tehető majd egyértelműbbé. A Kúria döntés véleményünk szerint nem segít a rendőri hivatás népszerűsítésében, akár csak az új Hszt. tervezetből megismert rendelkezések, melyek a rendőri kötelezettségeket, joghátrányokat és ezáltal a kiszolgáltatottság érzetét növelik!

F Ő T I T K Á R Á N A K 6/2015. (V. 12.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2015. 05.

F Ő T I T K Á R Á N A K 6/2015. (V. 12.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2015. 05. FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

Rendõr motoros találkozó Diósgyõrben 20. oldal

Rendõr motoros találkozó Diósgyõrben 20. oldal A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2008. JÚLIUS-AUGUSZTUS Rendõr motoros találkozó Diósgyõrben 20. oldal SIKERES KIFOGÁSOK PEST MEGYÉBEN 8. oldal INTERJÚ KOVÁCS GYÖRGY RÉGIÓ-ELNÖKKEL 3. oldal ÚJABB

Részletesebben

ÖSSZESÍTT SZAKTERÜLETI VÁLASZOK. A 2012. december 10-i RÉT ülésre.

ÖSSZESÍTT SZAKTERÜLETI VÁLASZOK. A 2012. december 10-i RÉT ülésre. Szám: 32851/ 28 / 2012. ált. ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT :1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 : 443-5539 Fax: 443-5540 vezetői: 33-021 BM: 33-022 Titkárság: 33-024

Részletesebben

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET JOGSEGÉLYSZOLGÁLATA

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET JOGSEGÉLYSZOLGÁLATA FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET JOGSEGÉLYSZOLGÁLATA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil: 06-70/

Részletesebben

Draskovics Tibor, az IRM vezetõje is felkereste az FRSZ sátrát a rendõrnapon AZ ELNÖK ASSZONY NEM ADJA FEL BÜSZKÉK VAGYUNK A HIVATÁSUNKRA

Draskovics Tibor, az IRM vezetõje is felkereste az FRSZ sátrát a rendõrnapon AZ ELNÖK ASSZONY NEM ADJA FEL BÜSZKÉK VAGYUNK A HIVATÁSUNKRA A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2008. MÁJUS Draskovics Tibor, az IRM vezetõje is felkereste az FRSZ sátrát a rendõrnapon ANYÁK-NAPI VIRÁGCSOKOR 13. oldal AZ ELNÖK ASSZONY NEM ADJA FEL MI TÖRTÉNT

Részletesebben

FRSZ FOCIKUPA FELHÍVÁS 2. oldal FRSZ SÍVERSENY EPLÉNYBEN BEUGRÓ ÜGYELETÉRT KÖZEL 1 MILLIÓ FT. www.frsz.hu MI JÁR ANNAK, AKIT SZOLGÁLATI BALESET ÉRT?

FRSZ FOCIKUPA FELHÍVÁS 2. oldal FRSZ SÍVERSENY EPLÉNYBEN BEUGRÓ ÜGYELETÉRT KÖZEL 1 MILLIÓ FT. www.frsz.hu MI JÁR ANNAK, AKIT SZOLGÁLATI BALESET ÉRT? Mi nem csak beszélünk, teszünk is! A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2010. JANUÁR-FEBRUÁR FRSZ FOCIKUPA FELHÍVÁS 2. oldal FRSZ SÍVERSENY EPLÉNYBEN A TMRSZ RABLÁNCAI NEM FOJTOGATJÁK TÖBBÉ TAGJAINKAT

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ a 2012. október 08-i RÉT ülésről

EMLÉKEZTETŐ a 2012. október 08-i RÉT ülésről Szám: 27006/ 26 / 2012. ált. ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT :1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 : 443-5539 Fax: 443-5540 vezetői: 33-021 BM: 33-022 Titkárság: 33-024

Részletesebben

MI TÖRTÉNT A RÉT-EN? AZ FRSZ A HATÁRRENDÉSZEK VÉDELMÉÉRT 4. oldal ELINDULT AZ FRSZ HONLAP FÓRUM ROVATA

MI TÖRTÉNT A RÉT-EN? AZ FRSZ A HATÁRRENDÉSZEK VÉDELMÉÉRT 4. oldal ELINDULT AZ FRSZ HONLAP FÓRUM ROVATA Mi nem csak beszélünk, teszünk is! A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2009. JÚLIUS-AUGUSZTUS AZ FRSZ A HATÁRRENDÉSZEK VÉDELMÉÉRT 4. oldal ELINDULT AZ FRSZ HONLAP FÓRUM ROVATA MI TÖRTÉNT A RÉT-EN? 4.

Részletesebben

A Kispest csapata nyerte az FRSZ focikupát

A Kispest csapata nyerte az FRSZ focikupát A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2007. JÚLIUS-AUGUSZTUS A Kispest csapata nyerte az FRSZ focikupát NÖVELNI KELL A TESTÜLET PRESZTÍZSÉT 3. oldal ÖSSZEHÍVTÁK A KONGRESSZUST 2. oldal MINDENKIRE SZÜKSÉG

Részletesebben

Mi nem csak beszélünk, teszünk is! A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA

Mi nem csak beszélünk, teszünk is! A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA Mi nem csak beszélünk, teszünk is! A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2011 MÁRCIUS 2 Köszöntõ, közösségi élet 2011/2. szám FRáSZ Megkésett nõnapi köszöntõ, vallomással Mottó: a férfiak csak a világot

Részletesebben

AUTÓPÁLYÁN MOTOROZNI VESZÉLYES. TÉRÍTÉSMENTES NYARALÁS FRSZ TAGOK GYERMEKEINEK! 2. oldal. JOGELLENES A HÁZON BELÜLI VEZÉNYLÉS 18. oldal. www.frsz.

AUTÓPÁLYÁN MOTOROZNI VESZÉLYES. TÉRÍTÉSMENTES NYARALÁS FRSZ TAGOK GYERMEKEINEK! 2. oldal. JOGELLENES A HÁZON BELÜLI VEZÉNYLÉS 18. oldal. www.frsz. Mi nem csak beszélünk, teszünk is! A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2010. MÁRCIUS AUTÓPÁLYÁN MOTOROZNI VESZÉLYES 20. oldal TÉRÍTÉSMENTES NYARALÁS FRSZ TAGOK GYERMEKEINEK! 2. oldal MI TÖRTÉNT A RÉT-EN?

Részletesebben

AMIT AZ 1,2-SZERES SZORZÓRÓL TUDNI KELL 12-13. oldal. BESZÁMOLÓK AZ FRSZ RENDEZVÉNYEIRÕL: 2., 15., 16. és 22. oldal

AMIT AZ 1,2-SZERES SZORZÓRÓL TUDNI KELL 12-13. oldal. BESZÁMOLÓK AZ FRSZ RENDEZVÉNYEIRÕL: 2., 15., 16. és 22. oldal Mi nem csak beszélünk, teszünk is! A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2010. MÁJUS AMIT AZ 1,2-SZERES SZORZÓRÓL TUDNI KELL 12-13. oldal BESZÁMOLÓK AZ FRSZ RENDEZVÉNYEIRÕL: 2., 15., 16. és 22. oldal

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Zsigmondy Béla ZRt. 2008. I. félévi számviteli beszámolója... 2

Részletesebben

A TMRSZ PERT VESZÍTETT AZ FRSZ ELLEN A KÖZALKAL- MAZOTTAKÉRT IS EREDMÉNYESEN ÁLLUNK KI FRSZ KIFOGÁS EGY BRFK INTÉZKEDÉSSEL SZEMBEN. www.frsz.

A TMRSZ PERT VESZÍTETT AZ FRSZ ELLEN A KÖZALKAL- MAZOTTAKÉRT IS EREDMÉNYESEN ÁLLUNK KI FRSZ KIFOGÁS EGY BRFK INTÉZKEDÉSSEL SZEMBEN. www.frsz. Mi nem csak beszélünk, teszünk is! A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2010. ÁPRILIS FRSZ KIFOGÁS EGY BRFK INTÉZKEDÉSSEL SZEMBEN KI PERELHETÕ A SORON KÍVÜLI ELÕLÉPTETÉSÉRT? 12. oldal 15. oldal A TMRSZ

Részletesebben

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 1. oldal 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 A Magyar Köztársaság függetlenségének, alkotmányos rendjének, valamint a lakosság és az ország

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1-119/2013. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

1,2 X - SZOLGÁLATI IDÕ SZORZÓ 18. oldal. Nyugdíjasok figyelem - nemzetközi jogsegély A BEISKOLÁZÁSI SEGÉLYRÕL

1,2 X - SZOLGÁLATI IDÕ SZORZÓ 18. oldal. Nyugdíjasok figyelem - nemzetközi jogsegély A BEISKOLÁZÁSI SEGÉLYRÕL Mi nem csak beszélünk, teszünk is! A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2011 JÚNIUS 1,2 X - SZOLGÁLATI IDÕ SZORZÓ 18. oldal Nyugdíjasok figyelem - nemzetközi jogsegély AZ FRSZ 12 KÖVETELÉSE A JOGEGYENLÕSÉG

Részletesebben

www.frsz.hu A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA

www.frsz.hu A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA Mi nem csak beszélünk, teszünk is! A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2012 JÚNIUS Felhívás tagdíjbeszedési megbízásra Az ügyeletesek helyettesítése nem ingyenes! Új esély az akciószolgálati pótlékra!

Részletesebben

Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1 270 8000 www.onyf.

Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1 270 8000 www.onyf. 2010 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1 270 8000 www.onyf.hu Felelős kiadó Prof. Dr. Mészáros József

Részletesebben

Szemben a tüntetôkkel

Szemben a tüntetôkkel A mi jogaink a ti biztonságotok FRáSZ A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2006. OKTÓBER Szemben a tüntetôkkel A LIGA folytatja 10 11. oldal Szeretnénk biztonságban tudni kollégáinkat 3 4 5. oldal Jeney

Részletesebben

1/2012. (V. 31.) VM KÁT utasítás. a Vidékfejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

1/2012. (V. 31.) VM KÁT utasítás. a Vidékfejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról 1/2012. (V. 31.) VM KÁT utasítás a Vidékfejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

A finomhangolás indokolt volt, de mi lesz a jövő? Lehet-e elkötelezett egy kölcsönzött dolgozó? Kerülendő praktikák a munkaerő-kölcsönzésben

A finomhangolás indokolt volt, de mi lesz a jövő? Lehet-e elkötelezett egy kölcsönzött dolgozó? Kerülendő praktikák a munkaerő-kölcsönzésben Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek 2013. március 4. évfolyam 3. szám Ára: 2490 Ft a munkaügy értesítője A finomhangolás indokolt volt, de mi lesz a jövő? Lehet-e elkötelezett egy kölcsönzött dolgozó?

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZEMÉLYZETI FOOSZTÁLY HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYNÖKSÉG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM JOGI FOOSZTÁLY SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ A SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁSBAN

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 10. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 11., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 10. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 11., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 11., péntek 10. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (II. 11.) BM utasítás a nemzetbiztonsági ellenõrzések eljárási

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2003. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2003. január Kollektív Szerződés Budapest, 2003. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1. A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 5 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK.. 6 1.

Részletesebben

I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...77

I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...77 2 TARTALOMJEGYZÉK I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...7 1. HUMÁN TEVÉKENYSÉG...8 2. HIVATAL TEVÉKENYSÉGE...15 3. EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...23 III.

Részletesebben