Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/11. szám (november) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.euroeco.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/11. szám (november) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele"

Átírás

1 Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2012/11. szám (november) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Nyertes fiatal gazdák figyelmébe ajánljuk 2. oldal Nitrát adatszolgáltatás december 31-ig! Gazdálkodói kérdések és válaszok 5. oldal 7. oldal A NATURA 2000 és LIFE programok jelene, jövője 8. oldal Sorvezető előrendelési akció! 10. oldal Lemken és Farmet demógépek kiárusítása óriási engedményekkel, a készlet erejéig! 10. oldal Alkatrész előrendelési akció! 11. oldal Mezőgazdasági biztosítások év végi fontos teendői 12. oldal Személyes hírszolgáltatásaink napi témái 13. oldal További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! "Hírlevél" menüpontunkban megtalálhatják korábbi havi hírleveleink teljes tartalmát. Kiemelt napi híreinket, információszolgáltatásunkat ezentúl megtalálják honlapunk főoldalán is, emellett elolvashatják a "V.I.P. Hírek Partnereinknek" menüben. Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Aktuális kifizetési kérelmek Az augusztus 1-től december 31-ig beadható kifizetési kérelmek jogcímei a következők: Megújuló energiaforrások (Kazáncsere); Önálló, építéssel nem járó gépek; Kertészeti gépek; Erdészeti gépek; Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK); Baromfitelepek korszerűsítése; Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP); Nyersszesz, nyersolaj üzemek; Öntözés; Kertészet korszerűsítése; Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése (Szárító); Mezőgazdasági utak; Turisztika; Mikrovállalkozások; Vidéki örökség; Falumegújítás és - fejlesztés; Tanyabusz; LEADER További kifizetési kérelmek: Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele január 1 - március 18. (A gyűjtési időszak március 3-ig tart.) Fiatal gazda 10 % (A évben támogatási határozatot kapott ügyfelek esetében.) január Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások (A támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül.) Fiatal gazda (90 %) (A támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételét követő 90 napon belül.) Aktuális támogatási kérelmek A szőlőfeldolgozás és borkészítés melléktermékeinek lepárlása október augusztus 30. Méhészeti támogatások Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés (2012. október április 6.) Méhcsaládok számának szinten tartása (2012. október augusztus 3.) Kaptárak jelölése; Rendezvények és elméleti ismeretterjesztés; Mézkinyeréshez és vándoroltatáshoz eszközbeszerzés; Varroa atka elleni alternatív védekezés (2012. október szeptember 5.) LEADER nemzetközi együttműködés október augusztus 31. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése november 5 - december 14. Szőlőültetvények szerkezetátalakítása: Támogatási igényt megerősítő nyilatkozat november 15 - december 15. Gazdaságátadás támogatása december január 31. Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele január 1 - február 15. (A gyűjtési időszak január 31-ig tart.) Ahol az időszak utolsó napja hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, ott a legvégső benyújtási nap a határidő leteltét követő első munkanap, de ajánlott az eredeti dátum szerinti határidő betartása! Folyamatos támogatási kérelmek A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatása; Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatása; Állatbetegségek megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos támogatások; Baromfi és sertés állatjóléti támogatások További határidőkről, honlapunk "Határidők" menüpontjában tájékozódhatnak! - 1 -

2 Nyertes fiatal gazdák figyelmébe ajánljuk Hírlevelünk megjelenését megelőző napokban vehették kézhez határozataikat azon pályázók, akik támogatási kérelmet nyújtottak be a fiatal gazda jogcímmel kapcsolatban. Összesen 11,6 milliárd Ft támogatást biztosít a minisztérium és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a 931 db nyertes fiatal gazda számára. Az első öröm után most folytatódhat a pályázatokhoz kapcsolódó tervezés és megvalósítás, melyek a kérelmek beadásakor kezdődtek meg. Javasoljuk minden ifjú gazdának, hogy vegye elő támogatási kérelmét és részletesen tanulmányozza azt át a későbbi problémák elkerülése végett. Segítségként az alábbiakra hívjuk fel figyelmüket: Mikor és hogyan juthatok a megítélt támogatáshoz? A támogatási összeg 90 %-ának lehívása A nyertes pályázó a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 90 napon belül köteles a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani az MVH-hoz. A kifizetési kérelem benyújtásával egyidőben már igazolni kell a következőket: Egyéni vállalkozói tevékenység. TCS/TÉSZ tagság (korábban benyújtott tagfelvételi szándéknyilatkozat esetében). Ezen kívül szükséges az MVH ügyfélnyilvántartási rendszerébe a bekövetkezett változásokat bejelenteni (egyéni vállalkozói státusz, adószám, statisztikai számjel, vállalkozói bankszámlaszám, KKV kód, telephely). A mezőgazdasági vállalkozói tevékenység elindításával a fiatal gazdáknak eleget kell tenniük az agrárkamarai regisztrációs kötelezettségüknek is, bár ezt az MVH felé nem szükséges igazolni. Az MVH előzetes tájékoztatása szerint a támogatási összeg folyósítása egységesen 2013 év elején fog történni. A támogatási összeg 10 %-ának a lehívása A 10 %-os kifizetési kérelem a 4. évre vállalt üzemméret nagyság elérését, valamint a kötelező képzésen való részvételt követően nyújtható be. Erre május 1. és 31. napja között, majd ezt követően évente május között megnyíló kifizetési időszakban, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évében megnyíló kifizetési időszak végéig van lehetőség. Ökológiai gazdálkodás vállalása esetén a 10 %-os kifizetési kérelem benyújtásával egyidőben, valamint a működtetési időszak leteltét követő 60 napon belül kell az MVH felé benyújtani az ökológiai ellenőrző szervezet által kiállított igazolást arról, hogy a nyertes eleget tett az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos vállalásainak. Mire kell odafigyelnem az évek során, és meddig tart a pályázattal kapcsolatos kötelezettségem? A gazdaság kötelező működtetése január 1-jétől december 31-ig tart. Ez idő alatt több olyan vállalt kötelezettség van, amit bármikor ellenőrizhet és számonkérhet az MVH: A gazdaság személyes vezetése (családtámogatási ellátásban részesülő fiatal gazda közreműködőt is bevonhat). Szankció: a feltétel nem teljesülése esetén a támogatásból való kizárás és az addig folyósított támogatás visszafizetése. A 90%-os kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától a működtetési időszak végéig a mezőgazdasági termelő tevékenység főtevékenységként, egyéni vállalkozóként való folytatása. Aki vállalta a főállású mezőgazdasági termelővé válást a működtetési időszak valamelyik évétől, az a fiatal gazda attól az évtől nem rendelkezhet munkaviszonyból vagy más nem önálló tevékenységből származó jövedelemmel és a mezőgazdasági termelői tevékenységből származó árbevétele meg kell, hogy haladja az összes bevételének 50%-át

3 Szankció: a feltétel nem teljesülése esetén a támogatásból való kizárás és az addig folyósított támogatás visszafizetése. Az A Szakmai szempontok és a B Horizontális szempontok rész alapján tett vállalások, kötelezettségek megvalósítása és fenntartása (pl. életvitelszerű tartózkodási hely fenntartása/ megváltoztatása). Szankció: a külön részletezettek kivételével a feltételek nem teljesülése esetén a támogatásból való kizárás és az addig folyósított támogatás visszafizetése. A gazdaságnak el kell érnie a vállalt üzemméret nagyságot (EUME) a támogatási kérelmének SFH-betétlapján meghatározott ütemezése szerint (évente), és azt fenn kell tartani a működtetési időszak végéig. Szankció: az adott évre 20 %-ot meghaladó eltérés esetén - az elmaradáson túl - százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2 %-ának visszafizetése. A vállalt üzemméret nagyság elérése a 4. év végéig és annak fenntartása az 5. év végéig. Szankció: ha a 4. évre teljesült EUME méret alacsonyabb kategóriába történő besorolást eredményez, úgy euró visszafizetése a szankció a feljebb található százalék-pontonkénti szankción felül, ha pedig a gazdaság a 4. év végére sem éri el a 4 EUME nagyságot, az a támogatásból való kizárással és az addig folyósított támogatás visszafizetésével jár. Vállalás esetén a növénytermesztés és kertészet és/vagy állattenyésztés arányának üzemméret szerinti tartása a 4. évben. Szankció: 15 %-ot meghaladó eltérés esetén az eltérésen túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2%-ának visszafizetése. Állattenyésztés vállalása esetén a fiatal gazda köteles a működtetési időszak kezdetétől az állatállomány tartójaként (tartási helyek és tenyészetek) szerepelni, valamint eleget tenni az ENAR, illetve BIR rendeletekben előírt állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek. Szankció: a feltétel nem teljesülése esetén a támogatásból való kizárás és az addig folyósított támogatás visszafizetése. A használatban lévő területek földhasználati nyilvántartásba való bejelentése. Szankció: üzemméret számításából eredő szankciók. A támogatási kérelem pénzügyi tervében vállalt 4. és az 5. évi árbevétel tartása. (Az ide vonatkozó vállalások a támogatási határozaton fel vannak tüntetve.) Szankció: 25 %-ot meghaladó elmaradás esetén az érintett év vonatkozásában az elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2 %-ának visszafizetése. A gazdálkodásával összefüggésben meghatározott tartalom szerinti gazdálkodási napló vezetése. Szankció: a feltétel nem teljesülése esetén a támogatásból való kizárás és az addig folyósított támogatás visszafizetése. Üzleti tervben tett vállalásoknak való megfelelés (pl. kommunikációs terv, társadalmi szerepvállalás, minőségirányítási rendszer bevezetése). Szankció: Külön szabályozott szankció nincs a fentiekkel kapcsolatban, de a mulasztási bírság és egyéb szankció elkerülése végett ezeket a vállalásokat is célszerű betartani. Monitoring adatszolgáltatás évente. Szankció: akár ,- Ft összegű mulasztási bírság

4 Kötelező képzésen való részvétel a támogatási összeg 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása előtt. Szankció: a feltétel nem teljesülése esetén a támogatásból való kizárás és az addig folyósított támogatás visszafizetése. Vállalás esetén a TCS/TÉSZ tagság fenntartása az 5. év végéig. Szankció: nem teljesülés esetén a támogatási összeg 2 %-ának a visszafizetése. Vállalás esetén ökológiai gazdálkodással kapcsolatos kötelezettségek betartása. Szankció: nem teljesülés esetén a támogatási összeg 3 %-ának a visszafizetése. Vállalás esetén gazdaságátadási támogatásban történő sikeres részvétel. Szankció: euró visszafizetése a támogatási összegből. Gazdaságátadás támogatási kérelem benyújtására december 17. és január 31. napja között nyílik lehetőség. Hogyan ellenőrzi az MVH a kötelezettségeim betartását? A nyertes fiatal gazdák a kötelezettségvállalás ideje alatt mindenféleképpen átesnek valamiféle ellenőrzésen! Az ellenőrzés módjai: Adminisztratív ellenőrzés (keresztellenőrzés, adatbekérők). Helyszíni ellenőrzés (gazdaság helyszíni bejárása, számlák megléte, megfelelő könyvvezetés). Az ellenőrzés alapjai: Az EUME számítás alapjául szolgáló területméretet az adott évben benyújtott egységes területalapú támogatás (SAPS) adataiból ellenőrzi az MVH, mind a terület mérete, mind pedig a hasznosítás figyelembevétele mellett. Az EUME számítás alapjául szolgáló állatlétszámot a napi állományadatok éves átlaga alapján számított állatlétszám alapján kell meghatározni. Az adott évi EUME nagyságot a kötelezettségvállalás 5 év alatt a támogatási kérelemben számolt SFH értékek alapján kell számolni. Az adott évre vállalt üzemméret nagyságot kötelező tartani, azonban az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése lehetséges más ágazaton belüli (állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés) termékekkel is, a lényeg az EUME méret és a százalékos arány együttes tartása. Amennyiben a fiatal gazda a tervezettnél gyorsabb ütemezésben, a 4. év vége előtt éri el a tervezett üzemméret nagyságot, a fenntartási kötelezettség az 5. év végéig ebben az esetben is fennáll! Az MVH helyszíni szemle során ellenőrizheti a gazdálkodással kapcsolatos számlákat, pénzügyi bizonylatokat, felmérheti a használt földterületeket, bekérheti az állat-nyilvántartásokat, így célszerű minden, a gazdálkodással kapcsolatos papír dokumentációt egy helyen tartani. Kihez fordulhatok, ha kérdésem merül fel az évek során? Mint ahogy a fentiekből is látható, az elnyert támogatás megtartása legalább akkora feladat, mint annak elnyerése volt. Az évek során sok egyéb kérdés is felmerülhet még a támogatással kapcsolatban. Pályázati divíziónk tanácsadói szerződéssel rendelkező partnereink részére folyamatos segítséget nyújt az üzemeltetési időszak során. Kérdéseivel, észrevételeivel forduljon munkatársainkhoz honlapunkon található elérhetőségeink bármelyikén Kleizer Andrea, Nagy Balázs Pályázati divízió

5 Nitrát adatszolgáltatás december 31-ig! Az idei évben ismét december 31. napjáig kell teljesíteni az illetékes talajvédelmi hatóság részére a vonatkozó jogszabály szerinti nitrát adatszolgáltatást. Idén változott a jogszabály, így már az előírásokat sem kell betartaniuk és az adatszolgáltatást sem kell teljesíteniük azoknak, akik nitrátérzékeny területen háztartási igényt meg nem haladóan folytatnak állattarást (baromfi esetén 3 számosállat/ingatlan, vegyes állattartás esetén 5 számosállat/ingatlan). Nitrát adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn a fentieken kívül a nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak, illetve a nagy állatlétszámú állattartó teleppel rendelkezőknek. Nagy állatlétszámúnak minősül az a telep, ahol több, mint: 30 ló vagy 50 szarvasmarha vagy 200 juh, kecske vagy 100 sertés vagy 2000 broiler baromfi vagy 500 kifejlett baromfi (tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka, stb.) vagy 50 strucc vagy 50 anyanyúl és szaporulata helyezhető el. A nitrátérzékeny területek MEPAR blokkazonosító szerinti listáját megtalálják honlapunkon a Szaktanácsadás - Hasznos információk menüpontban. Az adatszolgáltatás alapjául szolgáló nyilvántartás a Gazdálkodási napló, melyet minden kötelezett gazdálkodónak és állattartónak vezetnie kell. A nyilvántartásokat, a beküldött adatlapok másolatát, valamint a talajvédelmi terveket 5 évig meg kell őrizni! Az adatlapok kitöltésénél figyelni kell arra, hogy a környezetvédelmi azonosítók (KÜJ, KTJ) mindenképpen feltüntetésre kerüljenek, mert az adatszolgáltatásnak környezetvédelmi vonatkozása is van. A mezőgazdasági tevékenység folytatója a jogszabályban foglalt előírások nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén bírságot (nitrátszennyezési, nitrát adatszolgáltatási) köteles fizetni, amelynek mértéke a mulasztás, illetve az előírások megszegésének mértékétől függően , illetve forint közötti összeg lehet. A nitrátérzékeny területeken gazdálkodóknak be kell tartani a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat vonatkozó előírásait, melynek fontosabb kitételei a következők: Évente mezőgazdasági területre szervestrágyával kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a legeltetés során az állatok által elhullajtott trágyát, továbbá a szennyvizekkel, szennyvíziszapokkal, valamint szennyvíziszap komposzttal kijuttatott mennyiséget is. Tilos kijuttatni trágyát november 15-től február 15-ig, kivéve az őszi kalászosok fejtrágyázását, ahol február 1-jétől a trágyakijuttatás megengedett, kivéve a fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajra ahová egyébkent sem juttatható ki trágya. Tilos kijuttatni könnyen oldódó nitrogént tartalmazó trágyát a betakarítás után, amennyiben ősszel nem kerül sor újabb kultúra vetésére. Amennyiben az állatsűrűségből származóan a kijuttatott trágya nem haladja meg éves szinten a 120 kg/ha nitrogén hatóanyag mennyiséget, úgy a téli legeltetés megengedett

6 Ültetvények esetében 15 %-nál meredekebb lejtésű területeken csak a külön jogszabály szerinti talajvédelmi tervben meghatározott erózió elleni védelem biztosításával juttatható ki trágya. A trágyázás során a tápanyagok közvetlenül vagy közvetve, beszivárgás vagy erózió útján sem juthatnak a felszíni vizekbe. Ennek érdekében nem juttatható ki: műtrágya a felszíni vizek partvonalának 2 méteres sávjában; szervestrágya: - a tavak partvonalától mért 20 méteres sávban, - egyéb felszíni vizektől mért 5 méteres sávban (a védőtávolság 3 m-re csökkenthető, ha a mezőgazdasági művelés alatt álló tábla 50 m-nél nem szélesebb és 1 ha-nál kisebb területű), - forrástól, emberi fogyasztásra, illetve állatok itatására szolgáló kúttól mért 25 méteres körzetben. A mezőgazdasági területen a tápanyag-gazdálkodás tervezése során a kijuttatandó tápanyagok mennyiségének meghatározásakor figyelembe kell venni a talaj tápanyag-ellátottságát, a termesztett növénynek a termőhely adottságaihoz igazított termésszintjéhez tartozó tápanyagigényét. A kijuttatott istállótrágyát haladéktalanul, egyenletesen a talajba kell dolgozni. Adott területen betakarítás után a megfelelő talajfedettséget biztosító növény alá csak abban az esetben juttatható ki könnyen oldódó nitrogéntrágya, így különösen hígtrágya, trágyalé, ammónium- és nitráttartalmú műtrágya, ha a trágyázás és vetés közötti időszak a 15 napot nem haladja meg. A kijuttatott hatóanyag nem haladhatja meg a csírázáshoz és az őszi-téli növekedéshez szükséges mennyiséget. Állattartó telepen képződött trágyát az erre a célra kialakított trágyatárolóban kell gyűjteni a külön jogszabályban meghatározott időpontot követően. Az előírásoktól eltérni abban az esetben lehet, ha az állattartó a tartási hely szerint illetékes felügyelőségnek bejelenti és igazolja, valamint ezt az adatszolgáltatása során jelenti, hogy a trágya közvetlen termőföldön történő felhasználását továbbiakban nem folytatja, azaz a keletkező trágya meghatározott időközönként feldolgozásra kerül, így különösen komposzt, fermentálási vagy biogázüzem alapanyagként. Ez esetben olyan méretű, vízzáróan szigetelt trágyatárolót kell kiépíteni, amely biztosítja az elszállításig a trágya biztonságos tárolását. Hígtrágya, trágyalé kizárólag műszaki védelemmel ellátott tartályban vagy medencében tárolható. A tárolótartály, medence anyagát úgy kell megválasztani, hogy az a korróziónak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen. Ha a mélyalmos tartás esetén, valamint az extenzív legeltetéses állattartás ideiglenes szálláshelyein képződött trágya, illetve a karámföld a jogszabályban meghatározott szabályok szerint közvetlenül termőföldre kerül, akkor trágyatároló építése nem szükséges. Trágyakazal mezőgazdasági táblán csak abban az esetben létesíthető, ha: - felszíni víz nincs 100 m távolságon belül, - a talajvíz legmagasabb szintje a külön jogszabály szerinti mezőgazdasági parcella azonosító rendszer (MePAR) szerint 1,5 méter alatt van, illetve - a talajvíz legmagasabb szintje a MePAR szerinti egységben 1,5 méter felett van ugyan, de a tárolt trágyakazal közvetlen környezetében a talajvíz szintje 1,5 méter alatt van. Az adott évben felhasználandó mennyiségnél több istállótrágya ideiglenes trágyakazalban a mezőgazdasági művelés alatt álló táblán nem tárolható. Az ideiglenes trágyakazlat minden évben más helyszínen kell kialakítani. Ideiglenes trágyakazalban a trágya maximum 2 hónapig tárolható

7 A nitrátjelentés elektronikus beküldése A nyomtatvány a NÉBIH weboldaláról (www.nebih.gov.hu) tölthető le a Nyomtatványok/E-nyomtatványok menüpontból. Javasoljuk, hogy a nyomtatvány használatához az ugyanitt megtalálható kitöltési útmutatót is töltsék le és telepítsék! A nyomtatványt az Általános nyomtatványkitöltő programba (ÁNYK) kell telepíteni és kitölteni. A nyomtatvány kialakítása tulajdonképpen megfelel az 59/2008 (IV.29.) FVM rendeletben rögzítettnek. Mely adatlapokat kinek kell kitölteni? Az NT1 adatlapot minden nitrátérzékeny területen gazdálkodó számára kötelező kitölteni. Az NT2 adatlapot állattartóknak kell kitölteniük. Az NT3 és NT4 adatlapokat a trágyatárolóval rendelkező gazdálkodóknak. Az első adatlap a hígtrágya tárolására, míg a második az istállótrágya tárolására vonatkozik. Az NT5 adatlap felső részét a legeltetést folytatóknak, az alsó részét pedig mindazoknak, akik bármilyen trágyaféleséget juttattak ki. Az NT6 adatlapot pedig azok töltsék ki, akik más gazdálkodótól szervestrágyát vettek át. A nyomtatványba ellenőrző funkció került beépítésre, amely a kötelezően kitöltendő mezőkre vonatkozóan figyelmeztet, de tartalmi vizsgálatot értelemszerűen nem végez! Ezért kérünk mindenkit, hogy beküldés előtt alaposan ellenőrizze a beírt adatokat! Az így kitöltött nyomtatványt ügyfélkapus jelszó segítségével kell benyújtani. A rendszer ezután az értesítési tárhelyre küld visszaigazolást. A nitrátjelentéssel kapcsolatban írjanak a címre, vagy hívjanak minket a 96/ as központi telefonszámon! Bányai Tibor Univer-Penta Társaság Gazdálkodói kérdések és válaszok Mikor indulnak az állatjóléti felelős képzések, és mely hivatalnál lehet majd jelentkezni rájuk? 2013-tól bizonyos állatlétszám felett valamennyi állattartónak az állatok jólétéért felelős személyt kell kijelölnie. Az állattartó által kijelölt állatjóléti felelősnek állatvédelmi képzésen kell részt vennie, és képesítési bizonyítványt kell szereznie. A képzést és a vizsgáztatást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szervezi, végzi, eredményes vizsgát követően képesítési bizonyítványt ad ki, melyeket nyilvántart. A képzések első turnusa januárra várható a hivatal szerint. Az előzetes igényfelmérések után kijelölik a helyszíneket (első körben országosan kb. 5 helyszín várható), és a terv szerint a NÉBIH honlapján lehet majd regisztrálni a képzésekre. Az állatjóléti felelős személy alkalmazásának, illetve kijelölésének kötelezettsége ugyan január 1-jétől már életbe lép, de a hivatal tájékoztatása alapján a képzések tolódása miatt egyelőre nem fognak ellenőrzéseket tartani ennek kapcsán. Mely biztosításokat érinti a jövő évtől a biztosítási adó? január 1-jétől biztosítási adó érinti a casco, vagyon- és balesetbiztosításokat. A biztosítási adó mértéke casco esetében 15 %, vagyon- és balesetbiztosítások esetében 10 %. Az adó alapja a biztosítás éves díja. Papír alapon, vagy elektronikusan kell teljesíteni a nitrát adatszolgáltatást? Az adatszolgáltatás papír alapon és elektronikusan is teljesíthető a talajvédelmi hatóság felé

8 A NATURA 2000 és LIFE programok jelene, jövője Újabban mindenki arra figyel, hogy mi lesz a mezőgazdasági támogatásokkal, mennyi pénzhez jut Magyarország a as időszakban. Azonban sem a mezőgazdaság, sem a természet-, környezetvédelem szempontjából nem elhanyagolható kérdés, hogy mi lesz a NATURA 2000 és a LIFE programok jövője. Már csak azért sem, mert bár ezt kevesen tudják, a LIFE program, mely a NATURA 2000 alapját is jelentette annak idején, idén ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Lássuk tehát mi az, amit ezek a programok úgymond kéz a kézben eddig elértek, és milyen tervei vannak ezekkel a programokkal az EU-nak. Az 1980-as években egy csapatnyi környezetvédő megálmodta a LIFE projektet. Most az EU egyik pénzügyi sarokköve és egyben az egyik legnagyobb környezetvédelmi projektje, melyet a jövőben legalább az eddigi intenzitásnak megfelelően támogatni kívánnak. A LIFE program eddigi 20 éve alatt a világ egyik legnagyobb környezetvédelmi programja valósult meg projektet társfinanszírozott, melyekre összesen 2,8 milliárd eurót fordítottak a központi költségvetésből. Számos más rendszeren keresztül, mely a LIFE programhoz kapcsolódik, összesen 3,8 millirád eurót fordítottak a környezet védelmére, helyreállítására. Az EU egyik legkevésbé vitatott döntései közé tartozik a LIFE program, amely az élőhely-irányelvvel egyszerre született meg, ennek következtében szintén idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. A NATURA 2000 program a LIFE program segítségével jött létre, mely végül a világ legnagyobb védett, koordinált természetvédelmi hálózata lett, értékes szerepet tölt be a biodiverzitás védelmében.. A LIFE programok az EU környezetvédelmi programjának kiemelt elemei, melyek bizonyították, hogy a Brüsszelben hozott jogszabályok segítségével hathatósan képes az Unió a környezetvédelmi programját és eszközrendszerét alkalmazni szerte a kontinensen. Ezek az együttműködések, egyedi nemzeti projektek a 2013-as finanszírozási időszak lejártával is folytatódni fognak, az Unió tervei szerint befolyásuk növekedni fog, fejlesztésükben egy új szakasz veszi kezdetét. A LIFE programok tapasztalatait fel kívánják használni egyéb programok esetében is, további környezetvédelmi, szakpolitikai területekbe kívánják beépíteni, szélesebb körű finanszírozást kívánnak biztosítani az ilyen irányú zöld kezdeményezéseknek, innovációknak. Jelenleg folyamatosan tárgyalásokat folytatnak az Unió vezetésén belül, hogy a program milyen irányban folytatódjon, azon felül, hogy eredeti céljait és elért eredményeit feltétlenül fenn kívánják tartani. A jelenlegi álláspont szerint az eddig bevált irányon kívül nagyobb figyelmet kívánnak fordítani a holisztikus (rendszerszemléletű), integrált megközelítésre. Konkrétabban megfogalmazva a fő irány jelen pillanatban a természetvédelem, víz- és hulladékkérdés, valamint az éghajlat és klímaváltozással kapcsolatos kérdések kezelése, a változásokhoz való alkalmazkodás és azok hatásának enyhítése. Az élőhelyvédelem 10 legfontosabb elért eredménye az Unióban: 1. Védett természeti területek megháromszorozása. 2. A biodiverzitás behatóbb ismerete. 3. A helyi érdekeltségek kezelik a NATURA 2000 területeket. 4. Összehangolt erőfeszítések Európa természeti értékeinek megőrzésére. 5. Időtálló talajgazdálkodási gyakorlatok kidolgozása. 6. Veszélyeztetett fajok megmentése a kihalástól. 7. Az értékes élőhelyek megsemmisítésének megállítása. 8. Új lehetőségek megteremtése a kikapcsolódás és a turizmus területén. 9. A NATURA 2000 hálózat kiépítése. 10. A természetvédelmi / környezetvédelmi ráfordítások jelentős emelése

9 Az Európai Unió Tanácsa a következő tájékoztatót adta ki az EU 2020-ig tartó biológiai sokféleséggel foglalkozó stratégiájának kidolgozása előtt a delegációk részére, természetesen itt csak annak egy-két fontosabb momentumát kiemelve: Emlékeztette a delegációkat a biológiai sokféleséggel kapcsolatos politikáról szóló, június 25-i, december 22-i, március 15-i és december 20-i következtetéseire, emellett különösen kiemelve az Európai Tanács elkötelezettségét a biológiai sokféleséggel kapcsolatos hosszú távú, 2050-ig szóló elképzelés, valamint a március i ülésén kitűzött 2020-as cél mellett. Elismerte ugyan, hogy különböző ágazatokban több olyan pozitív kezdeményezés indult, amely jó eredményeket hozott, különösen a NATURA 2000 hálózat. Ugyanakkor mély aggodalmának adott hangot arról, hogy a biológiai sokféleséggel kapcsolatban 2010-re kitűzött uniós és globális célok nem teljesültek, és hogy Európa biológiai sokféleségét továbbra is súlyosan veszélyeztetik többek között a földhasználat tekintetében jelentkező változások, a szennyezés, az invazív idegen fajok, a természeti erőforrások nem fenntartható használata, valamint az éghajlatváltozás, amint az a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, évi uniós cselekvési terv 2010-es értékelése során megállapított tendenciákból is kiderült. Emlékeztette a delegációkat, hogy a 2010-ben Nagojában (Japán) a Biológiai Sokféleség Egyezmény részes felei által tett kötelezettségvállalásokra, különösen arra, hogy a biológiai sokféleségre vonatkozó, a as időszakra szóló stratégiai tervet és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos aichi célokat végre kell hajtani! Hangsúlyozta, hogy a szubszidiaritás elvével összhangban (a szubszidiaritás elve azt jelenti, hogy a problémáknak lehetőleg azok keletkezési helyén kell megoldódnia, és a felsőbb szintek beavatkozásának a szükséges minimumra kell korlátozódnia, de a szükséges segítséget meg kell adni), a következő többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalások eredményének megelőlegezése nélkül megfelelő egyensúlyt kell teremteni az összes uniós ágazati szakpolitika céljai és az EU biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig szóló stratégiája között, különösen a fő globális kihívások, például a biológiai sokféleség csökkenése, az élelmezésbiztonság és az éghajlatváltozás terén. Ezek után a Tanács több pontban felsorolta a delegációktól elvárt teendőket, melyek között olyanok szerepelnek, mint az uniós irányelvek beépítése a nemzeti jogszabályokba. A direktívák hathatósabb és precízebb betartatása, a pályázaton elnyert összegek szigorúbb és átfogóbb ellenőrzése Tehát, amint azt láthatjuk, a jövőben a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos eddigi támogatások előre láthatólag nem csak, hogy megmaradnak jelenlegi szintjükön, de a további időszakokban azok emelkedésére számíthatunk. A támogatási szint megemelkedésével együtt azonban az Unió erőteljesebb ellenőrzést is el fog várni az egyes tagországoktól. Tatárvári Károly

10 Sorvezető előrendelési akció! Trimble Ez-Guide 250 sorvezető + Ag15 antenna EGNOS pontossággal (térítésmentes, cm pontosságú) 4,3 színes képernyő, LED-sor, ami tükröződő képernyő esetén is lehetővé teszi a sorvezető használatát; munkanapló készítés; területmérésre és sebességmérésre is alkalmas, stb. Ez-Steer kormányautomatika továbbfejleszthetőség! Akciós ár: Ft + ÁFA helyett Ft + ÁFA Az akciós ár kizárólag december 15-ig történő leelőlegezett megrendelés esetén érvényes. Kiszállítás februárban, a beérkezett rendelések sorrendjében. Lemken és Farmet demógépek kiárusítása óriási engedményekkel, a készlet erejéig! A 2012-es év végének közeledtével meghirdetjük demógép kiárusítási akciónkat! Az alábbi, főként szántóföldi bemutatókon használt, es gyártású gépeket extra árengedménnyel - akár 25-39%- kal olcsóbban - vásárolhatják meg partnereink! Rövidtárcsák: Lemken Rubin 9/600 KUA; 6 m-es féligfüggesztett rövidtárcsa; - 39%!!! Farmet Diskomat 6; 6 m-es féligfüggesztett rövidtárcsa; Farmet Softer 4,5; 4,5 m-es féligfüggesztett rövidtárcsa. Ekék: Lemken EurOpal N 100; 4 fejes függesztett váltvaforgató eke; Lemken Vari-Opal 7 4 N 100; 4 fejes függesztett váltvaforgató eke; Lemken EurOpal N 100; 5 fejes függesztett váltvaforgató eke; Lemken Vari-Opal N 100; 5 fejes függesztett váltvaforgató eke; Lemken Vari-Opal 8 5 N 100; 5 fejes függesztett váltvaforgató eke; Lemken EurOpal N 100; 6 fejes függesztett váltvaforgató eke; Lemken Vari-Diamant 10 OF 7+1 L fejes féligfüggesztett váltvaforgató eke; Pöttinger Servo ; 4 fejes függesztett váltvaforgató eke. Szántóföldi kultivátorok: Lemken Karat 9/400 KUA; 4 m-es féligfüggesztett szántóföldi nehézkultivátor; Farmet Duolent DX 300 N; 3 m-es függesztett szántóföldi nehézkultivátor; Farmet Duolent DX 460 NS; 4,6 m-es függesztett szántóföldi nehézkultivátor; Farmet Triolent TX 300 N; függesztett szántóföldi nehézkultivátor. Magágykészítők: Farmet K 600 PS II/A; 6 m-es féligfüggesztett kompaktor Egyéb: Trimble EZ-Guide 250 GPS sorvezető AG15 antennával Az akciókkal kapcsolatos bővebb információ: Lőkös Gábor (Kelet-Magyarország): 30/ ; Csáki Miklós (Közép-Magyarország): 30/ ; Kóbor Szabolcs (Nyugat-Magyarország): 30/ ; Dr. Szabados Tamás (Nyugat-Magyarország): 30/ ;

11 Alkatrész előrendelési akció! Tisztelt Partnereink! Az Euro-Öko Farm Projekt Kft. előrendelési akciót hirdet Lemken munkagépek alkatrészeire, amelynek keretében megrendeléseiket 20 %-os mértékű kedvezménnyel érvényesíthetik a 2012-es érvényben lévő hivatalos gyártói árjegyzékhez képest. Fizetési feltételek: A megrendelések beérkezésének határideje december 14. napja! 50 % előleg a megrendelést követő 5 napon belül az Euro-Öko Farm Projekt Kft. által kiállított előlegbekérő szerint. A fennmaradó összeg az alkatrészek átvétele előtt átutalással, illetve utánvéttel. Alkatrészek átvétele: folyamatosan, február hónapban. Kedvezménnyel csökkentett nettó 400,- feletti megrendelés esetén a vevő telephelyére díjmentesen leszállítva; Kedvezménnyel csökkentett nettó 400,- alatti megrendelések esetén a szállítási költség a vevőt terheli. (Kiszállítás postai úton, vagy futárral.) Egyösszegű -s előre fizetés, illetve nettó 2.000,- -nál nagyobb összegű megrendelések esetén egyedi árképzés! A megrendeléseket a beérkezési sorrend alapján áll módunkban kielégíteni. Elszámolás -ban, illetve a CIB Bank Zrt. által közölt Ft/ deviza eladási árfolyamon. Írásbeli megrendeléseiket kérjük a 96/ , vagy a 96/ as faxszámra, vagy a 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth u. 99. postacímre szíveskedjenek eljuttatni. Internetes megrendelésre a címen van lehetőségük. A fenti akciós árkedvezmények egyéb kedvezményekkel nem vonhatóak össze! Az alábbi linkekre kattintva tölthetik le az alkatrész árlistát, valamint a megrendelő lapot: Bővebb információ: Árlista Megrendelő lap Magyar Tamás (vevőszolgálati vezető): 30/ ; Lőkös Gábor (Kelet-Magyarország): 30/ ; Csáki Miklós (Közép-Magyarország): 30/ ; Kóbor Szabolcs (Nyugat-Magyarország): 30/ ; Dr. Szabados Tamás (Nyugat-Magyarország): 30/ ;

12 Mezőgazdasági biztosítások év végi fontos teendői Ha kedvezőbb növény-, állat-, vagyon- vagy flotta kötelező biztosítást szeretne, úgy november 30-ig fel kell mondania érvényben lévő szerződését! Ne hagyja az utolsó pillanatra, mert a postai kézbesítés és a faxon elküldött dokumentumok beérkezésének is idő kell. Ha kicsúszik a határidőből, nem áll módjában váltani! Cselekedjen időben, ne maradjon le a lehetőségről! Számoljon a január 1-jétől hatályos biztosítási adóval, amely casco esetében 15 %, vagyon- és balesetbiztosítások esetében 10 %-os mértékű költséggel jár. Az adó alapja a biztosítás éves díja. Ha nem vált, ennyivel valószínűleg drágább lesz a biztosítása. Ha nem akar többet fizetni, mint most, érdemes beleszámolnia ezt a plusz költséget, és egy olcsóbb biztosítás után néznie. Az előző évek statisztikái alapján jelentősen kevesebbet kell fizetniük azoknak az ügyfeleknek, akik alkuszi segítségünkkel, több biztosító ajánlatát összehasonlítva választják ki a legkedvezőbb díjú biztosítást! A évi kedvezőbb díjú biztosítások eléréséhez elengedhetetlen november 30-ig a meglévő biztosítások évfordulóra történő felmondása! Az alábbi linkekről a felmondáshoz szükséges mintadokumentumokat tölthetnek le: Biztosítási szerződés felmondása (KGFB) Biztosítási szerződés felmondása (általános) Jó tanácsok a felmondás továbbításához: Ne hagyja a felmondást az utolsó napra! A postán küldött felmondást ajánlottként kell feladni, és gondoljanak arra is, hogy kb. 4-5 nap, míg megérkezik a biztosítóhoz. Az évfordulós utolsó felmondási nap: november 30. (faxon még leadható a biztosítónak). A felmondást személyesen az ügyfél november 30-án még leadhatja a biztosítónak nyitvatartási időben. A biztosítások ajánlatkéréséhez, valamint a felmondásokhoz kérjük, keressék területileg illetékes kollégáinkat, akik a szükséges adminisztrációban segítenek: Észak-Kelet-Magyarország Petrus Csaba 30/ Észak-Nyugat-Magyarország Papp Kinga 30/ Dél-Kelet-Magyarország Krupinszki László 30/ Dél-Nyugat-Magyarország Németh-Baraga Mariann 30/ A témával kapcsolatban felmerült kérdéseket kérjük, küldjék meg a címre, illetve forduljanak bizalommal a biztosítási divízió vezetőjéhez: Petrusné Nagy Orsolya 30/

13 Személyes hírszolgáltatásaink napi témái (2012. november) Tisztelt Partnereink! Jelen rovatunkban tájékozódhatnak előző havi hírlevelünk óta megjelent, és ügyfeleink részére megküldött személyes napi hírszolgáltatásaink témáiról. Célunk, hogy ismételten felhívjuk figyelmüket az Önöket érintő témakörökre. A levelek teljes tartalmát honlapunk (www.euroeco.hu) "V.I.P. Hírek Partnereinknek" menüpontjában is elolvashatják. Személyes napi hírszolgáltatás témája Kiküldés dátuma héten megjelent jogszabályok, közlemények november heti termőföld kifüggesztések településlistája november 30. Biztosítások felmondása: utolsó lehetőség! november 30. Felszámolások, csődeljárások hét november 29. December 17-től igényelhető a gazdaság-átadási támogatás november 29. EURO-ECO finanszírozás - 8 nap november 28. Kamarai regisztráció, agrárkár-enyhítés: a végső határidő november 30.! november 28. EMVA első kifizetési kérelmek: lejár a meghosszabbított benyújtási határidő! november 28. EMVA-s támogatások - új kötelező tájékoztatási és arculati elemek november 27. AKG-s adatszolgáltatás: a végső határidő november 30.! november 27. EMVA-s beruházási támogatások: igényelhető az előleg! november 26. Biztosítások felmondása - segédlet november héten megjelent jogszabályok, közlemények november heti termőföld kifüggesztések településlistája november 23. Sorvezető előrendelési akció! november 22. Felszámolások, csődeljárások hét november 22. Változások a gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés szabályaiban november 22. EMVA beruházási támogatások: lejár a meghosszabbított megvalósítási határidő! november 21. Nitrátjelentés - közeleg a határidő! november 21. Friss információk az állatjóléti felelős képzésekről november 20. Novemberi kérelmek november 19. Biztosítási adó november héten megjelent jogszabályok, közlemények november heti termőföld kifüggesztések településlistája november 16. Fiatal gazda döntés a nyertesekről november 16. Felszámolások, csődeljárások hét november 15. Lemken és Farmet demógépek kiárusítása óriási engedményekkel, a készlet erejéig! november 15. Tanyafejlesztési pályázatok - haladék a megvalósításra november 14. Kötelező agrárkamarai regisztráció és díjfizetés - közeleg a határidő! november 14. Módosult benyújtási határidő vidékfejlesztési pályázatoknál november 13. Szőlőültetvények szerkezetátalakítása - ismételt lehetőség az Egyéni tervek jóváhagyására november 13. Agrárkár-enyhítés - közeleg az igénylési határidő! november 12. KGFB és Casco flotta november héten megjelent jogszabályok, közlemények november 9. Támogatott szaktanácsadás - kifizetési kérelmek! november heti termőföld kifüggesztések településlistája november 9. Felszámolások, csődeljárások hét november 8. Demógépek év végi kiárusítása! november 8. AKG-s adatszolgáltatási határidő! november 7. Rövidesen indul a gazdaságátadási támogatás! november 7. Kötelező biztosítás november 6. NFA pályázatok - felhívással érintett települések november 6. Elindult az EURO-ECO Csoport új honlapja! november 6. Téli előírások nitrát-érzékeny területeken november 5. Novemberi kérelmek november 5. Amennyiben kérdésük, észrevételük merülne fel, kérjük, írjanak a címünkre!

14

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

Részletesebben

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként?

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? Fertőszentmiklós, 2015. 03. 06. Szemerits Attila, Havasréti

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 48. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt két hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet

113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet

67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása Pályázat kódja VP2-4.1.3.5-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás 40 70% Pályázók köre Területi szűkítés 18,08 milliárd Ft Egyéni beruházás

Részletesebben

A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére

A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére Fiatal gazda információs börze 2012. november 15-29. Borbényi György osztályvezető MVH

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

Fiatal Gazda Pályázat 2015.

Fiatal Gazda Pályázat 2015. Műszerteszt Kft. www.muszerteszt.hu A 2014-2020-as mezőgazdasági pályázati rendszer nagy nyertesei kétség kívül a fiatal mezőgazdasági termelők lesznek. Ilyen jellegű pályázat eddig 2008-ban, 2009-ben,

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

Általános tájékoztatás az új nitrátérzékeny területeken elvárt kötelezettségekről, valamint a trágyatárolásra vonatkozó előírásokról, határidőkről

Általános tájékoztatás az új nitrátérzékeny területeken elvárt kötelezettségekről, valamint a trágyatárolásra vonatkozó előírásokról, határidőkről Általános tájékoztatás az új nitrátérzékeny területeken elvárt kötelezettségekről, valamint a trágyatárolásra vonatkozó előírásokról, határidőkről EU jogszabálya Tanács 1991. december12-i 91/676/EGK irányelve

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

67/2007. (VII. 26.) FVM

67/2007. (VII. 26.) FVM 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.)

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.) Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések (2012. március 6.) 1. Kinek van adatszolgáltatási kötelezettsége? Annak az ügyfélnek van adatszolgáltatási kötelezettsége, aki az Európai

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása társadalmi egyeztetésen

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása társadalmi egyeztetésen Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása társadalmi egyeztetésen Pályázat kódja VP2-4.1.3.5-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás 40 70% Pályázók köre Területi szűkítés 18,08 milliárd

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja 2015. augusztus MEGVÁLTOZTAK A HATÁRIDŐK AZ EMVA ALAP KÜLÖNBÖZŐ JOGCÍMEIRE VO- NATKOZÓAN: Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus

Részletesebben

EU.WATER. A Nitrátrendelet hatálya alá tartozó területen történő gazdálkodás feltételrendszere és az adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség

EU.WATER. A Nitrátrendelet hatálya alá tartozó területen történő gazdálkodás feltételrendszere és az adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség EU.WATER A Nitrátrendelet hatálya alá tartozó területen történő gazdálkodás feltételrendszere és az adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség Debrecen 2011. december 13. www.euwater.envm.unideb.hu

Részletesebben

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2015. március 6.)

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2015. március 6.) Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések (2015. március 6.) 1. Milyen adatot kell megadni a 242-es kérdésnél: Új kötelezettségvállalással érintett terület (ha) - AKG Kérjük,

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Tájékoztató az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. VP5-4.1.1.6-15 kódszámú pályázatról

Tájékoztató az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. VP5-4.1.1.6-15 kódszámú pályázatról Tájékoztató az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése VP5-4.1.1.6-15 kódszámú pályázatról A felhívás keretében az alábbi állatfajok tartása esetén igényelhető támogatás: szarvasmarha,

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3744-7/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0155-0183675/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem 2015 Egységes Kérelem felületén beadandó kérelmek 37 jogcím kerül megjelenítésre az 2015. évi EK felületen 1. Közvetlen Támogatások: Alap támogatás (SAPS), Zöldítés,

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2014. verziószám: 01

Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2014. verziószám: 01 1. sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez

Részletesebben

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az állattartó telepeken trágyatárolók építésére, kialakítására irányul.

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az állattartó telepeken trágyatárolók építésére, kialakítására irányul. Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a várva várt VP5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése című pályázati felhívás! A pályázati

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XI. 26.) rendelete a helyi állattartásról

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XI. 26.) rendelete a helyi állattartásról Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XI. 26.) rendelete a helyi állattartásról (egységes 2017. március 31-től) A Képviselőtestület az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI.

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Pályázat kódja VP6-6.2.1-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás -

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete 1. Felhívás azonosító jele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A B C D E F G H I J K VP1-1.1.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- VP1-2.3.1-4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.3-

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI Szarvas, szeptember 5.

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI Szarvas, szeptember 5. TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI 2011-2014 Szarvas, 2014. szeptember 5. Szabó Tibor, szaktanácsadó Kecskeméti Főiskola Területi Szaktanácsadó Központ Tanyafejlesztési Program A Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3785-11/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0184-0191989/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések Tájékoztató részanyag a Monitoring Bizottság részére a 2007-2013 közötti vidékfejlesztési program egyes intézkedés végrehajtásának előrehaladásáról Beszámoló időszaka: 2012. június 1-30. I. tengely - A

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE

28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2012.

Részletesebben

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Füsi Erzsébet NAKVI SZFO megbízott osztályvezető A szakképzési

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26)

Részletesebben

2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20.

2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20. 2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20. Kedves Ügyfelünk! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

SEGÉDLET. Általános tudnivalók

SEGÉDLET. Általános tudnivalók SEGÉDLET a varroa atka elleni alternatív védekezés higiénikus aljdeszka, valamint a keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító (RFID-chip) beszerzésének támogatása iránti kérelem (B1216-02

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. december 2014/8. szám Tartalom 1. Nitrát jelentés december 31-ig... 1 2. Új, elektronikus kárbejelentés november 1-től... 3 3. Fiatal gazdák induló támogatása új ponthatár...

Részletesebben