Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/11. szám (november) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.euroeco.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/11. szám (november) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele"

Átírás

1 Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2012/11. szám (november) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Nyertes fiatal gazdák figyelmébe ajánljuk 2. oldal Nitrát adatszolgáltatás december 31-ig! Gazdálkodói kérdések és válaszok 5. oldal 7. oldal A NATURA 2000 és LIFE programok jelene, jövője 8. oldal Sorvezető előrendelési akció! 10. oldal Lemken és Farmet demógépek kiárusítása óriási engedményekkel, a készlet erejéig! 10. oldal Alkatrész előrendelési akció! 11. oldal Mezőgazdasági biztosítások év végi fontos teendői 12. oldal Személyes hírszolgáltatásaink napi témái 13. oldal További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! "Hírlevél" menüpontunkban megtalálhatják korábbi havi hírleveleink teljes tartalmát. Kiemelt napi híreinket, információszolgáltatásunkat ezentúl megtalálják honlapunk főoldalán is, emellett elolvashatják a "V.I.P. Hírek Partnereinknek" menüben. Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Aktuális kifizetési kérelmek Az augusztus 1-től december 31-ig beadható kifizetési kérelmek jogcímei a következők: Megújuló energiaforrások (Kazáncsere); Önálló, építéssel nem járó gépek; Kertészeti gépek; Erdészeti gépek; Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK); Baromfitelepek korszerűsítése; Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP); Nyersszesz, nyersolaj üzemek; Öntözés; Kertészet korszerűsítése; Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése (Szárító); Mezőgazdasági utak; Turisztika; Mikrovállalkozások; Vidéki örökség; Falumegújítás és - fejlesztés; Tanyabusz; LEADER További kifizetési kérelmek: Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele január 1 - március 18. (A gyűjtési időszak március 3-ig tart.) Fiatal gazda 10 % (A évben támogatási határozatot kapott ügyfelek esetében.) január Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások (A támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül.) Fiatal gazda (90 %) (A támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételét követő 90 napon belül.) Aktuális támogatási kérelmek A szőlőfeldolgozás és borkészítés melléktermékeinek lepárlása október augusztus 30. Méhészeti támogatások Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés (2012. október április 6.) Méhcsaládok számának szinten tartása (2012. október augusztus 3.) Kaptárak jelölése; Rendezvények és elméleti ismeretterjesztés; Mézkinyeréshez és vándoroltatáshoz eszközbeszerzés; Varroa atka elleni alternatív védekezés (2012. október szeptember 5.) LEADER nemzetközi együttműködés október augusztus 31. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése november 5 - december 14. Szőlőültetvények szerkezetátalakítása: Támogatási igényt megerősítő nyilatkozat november 15 - december 15. Gazdaságátadás támogatása december január 31. Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele január 1 - február 15. (A gyűjtési időszak január 31-ig tart.) Ahol az időszak utolsó napja hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, ott a legvégső benyújtási nap a határidő leteltét követő első munkanap, de ajánlott az eredeti dátum szerinti határidő betartása! Folyamatos támogatási kérelmek A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatása; Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatása; Állatbetegségek megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos támogatások; Baromfi és sertés állatjóléti támogatások További határidőkről, honlapunk "Határidők" menüpontjában tájékozódhatnak! - 1 -

2 Nyertes fiatal gazdák figyelmébe ajánljuk Hírlevelünk megjelenését megelőző napokban vehették kézhez határozataikat azon pályázók, akik támogatási kérelmet nyújtottak be a fiatal gazda jogcímmel kapcsolatban. Összesen 11,6 milliárd Ft támogatást biztosít a minisztérium és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a 931 db nyertes fiatal gazda számára. Az első öröm után most folytatódhat a pályázatokhoz kapcsolódó tervezés és megvalósítás, melyek a kérelmek beadásakor kezdődtek meg. Javasoljuk minden ifjú gazdának, hogy vegye elő támogatási kérelmét és részletesen tanulmányozza azt át a későbbi problémák elkerülése végett. Segítségként az alábbiakra hívjuk fel figyelmüket: Mikor és hogyan juthatok a megítélt támogatáshoz? A támogatási összeg 90 %-ának lehívása A nyertes pályázó a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 90 napon belül köteles a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani az MVH-hoz. A kifizetési kérelem benyújtásával egyidőben már igazolni kell a következőket: Egyéni vállalkozói tevékenység. TCS/TÉSZ tagság (korábban benyújtott tagfelvételi szándéknyilatkozat esetében). Ezen kívül szükséges az MVH ügyfélnyilvántartási rendszerébe a bekövetkezett változásokat bejelenteni (egyéni vállalkozói státusz, adószám, statisztikai számjel, vállalkozói bankszámlaszám, KKV kód, telephely). A mezőgazdasági vállalkozói tevékenység elindításával a fiatal gazdáknak eleget kell tenniük az agrárkamarai regisztrációs kötelezettségüknek is, bár ezt az MVH felé nem szükséges igazolni. Az MVH előzetes tájékoztatása szerint a támogatási összeg folyósítása egységesen 2013 év elején fog történni. A támogatási összeg 10 %-ának a lehívása A 10 %-os kifizetési kérelem a 4. évre vállalt üzemméret nagyság elérését, valamint a kötelező képzésen való részvételt követően nyújtható be. Erre május 1. és 31. napja között, majd ezt követően évente május között megnyíló kifizetési időszakban, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évében megnyíló kifizetési időszak végéig van lehetőség. Ökológiai gazdálkodás vállalása esetén a 10 %-os kifizetési kérelem benyújtásával egyidőben, valamint a működtetési időszak leteltét követő 60 napon belül kell az MVH felé benyújtani az ökológiai ellenőrző szervezet által kiállított igazolást arról, hogy a nyertes eleget tett az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos vállalásainak. Mire kell odafigyelnem az évek során, és meddig tart a pályázattal kapcsolatos kötelezettségem? A gazdaság kötelező működtetése január 1-jétől december 31-ig tart. Ez idő alatt több olyan vállalt kötelezettség van, amit bármikor ellenőrizhet és számonkérhet az MVH: A gazdaság személyes vezetése (családtámogatási ellátásban részesülő fiatal gazda közreműködőt is bevonhat). Szankció: a feltétel nem teljesülése esetén a támogatásból való kizárás és az addig folyósított támogatás visszafizetése. A 90%-os kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától a működtetési időszak végéig a mezőgazdasági termelő tevékenység főtevékenységként, egyéni vállalkozóként való folytatása. Aki vállalta a főállású mezőgazdasági termelővé válást a működtetési időszak valamelyik évétől, az a fiatal gazda attól az évtől nem rendelkezhet munkaviszonyból vagy más nem önálló tevékenységből származó jövedelemmel és a mezőgazdasági termelői tevékenységből származó árbevétele meg kell, hogy haladja az összes bevételének 50%-át

3 Szankció: a feltétel nem teljesülése esetén a támogatásból való kizárás és az addig folyósított támogatás visszafizetése. Az A Szakmai szempontok és a B Horizontális szempontok rész alapján tett vállalások, kötelezettségek megvalósítása és fenntartása (pl. életvitelszerű tartózkodási hely fenntartása/ megváltoztatása). Szankció: a külön részletezettek kivételével a feltételek nem teljesülése esetén a támogatásból való kizárás és az addig folyósított támogatás visszafizetése. A gazdaságnak el kell érnie a vállalt üzemméret nagyságot (EUME) a támogatási kérelmének SFH-betétlapján meghatározott ütemezése szerint (évente), és azt fenn kell tartani a működtetési időszak végéig. Szankció: az adott évre 20 %-ot meghaladó eltérés esetén - az elmaradáson túl - százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2 %-ának visszafizetése. A vállalt üzemméret nagyság elérése a 4. év végéig és annak fenntartása az 5. év végéig. Szankció: ha a 4. évre teljesült EUME méret alacsonyabb kategóriába történő besorolást eredményez, úgy euró visszafizetése a szankció a feljebb található százalék-pontonkénti szankción felül, ha pedig a gazdaság a 4. év végére sem éri el a 4 EUME nagyságot, az a támogatásból való kizárással és az addig folyósított támogatás visszafizetésével jár. Vállalás esetén a növénytermesztés és kertészet és/vagy állattenyésztés arányának üzemméret szerinti tartása a 4. évben. Szankció: 15 %-ot meghaladó eltérés esetén az eltérésen túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2%-ának visszafizetése. Állattenyésztés vállalása esetén a fiatal gazda köteles a működtetési időszak kezdetétől az állatállomány tartójaként (tartási helyek és tenyészetek) szerepelni, valamint eleget tenni az ENAR, illetve BIR rendeletekben előírt állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek. Szankció: a feltétel nem teljesülése esetén a támogatásból való kizárás és az addig folyósított támogatás visszafizetése. A használatban lévő területek földhasználati nyilvántartásba való bejelentése. Szankció: üzemméret számításából eredő szankciók. A támogatási kérelem pénzügyi tervében vállalt 4. és az 5. évi árbevétel tartása. (Az ide vonatkozó vállalások a támogatási határozaton fel vannak tüntetve.) Szankció: 25 %-ot meghaladó elmaradás esetén az érintett év vonatkozásában az elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2 %-ának visszafizetése. A gazdálkodásával összefüggésben meghatározott tartalom szerinti gazdálkodási napló vezetése. Szankció: a feltétel nem teljesülése esetén a támogatásból való kizárás és az addig folyósított támogatás visszafizetése. Üzleti tervben tett vállalásoknak való megfelelés (pl. kommunikációs terv, társadalmi szerepvállalás, minőségirányítási rendszer bevezetése). Szankció: Külön szabályozott szankció nincs a fentiekkel kapcsolatban, de a mulasztási bírság és egyéb szankció elkerülése végett ezeket a vállalásokat is célszerű betartani. Monitoring adatszolgáltatás évente. Szankció: akár ,- Ft összegű mulasztási bírság

4 Kötelező képzésen való részvétel a támogatási összeg 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása előtt. Szankció: a feltétel nem teljesülése esetén a támogatásból való kizárás és az addig folyósított támogatás visszafizetése. Vállalás esetén a TCS/TÉSZ tagság fenntartása az 5. év végéig. Szankció: nem teljesülés esetén a támogatási összeg 2 %-ának a visszafizetése. Vállalás esetén ökológiai gazdálkodással kapcsolatos kötelezettségek betartása. Szankció: nem teljesülés esetén a támogatási összeg 3 %-ának a visszafizetése. Vállalás esetén gazdaságátadási támogatásban történő sikeres részvétel. Szankció: euró visszafizetése a támogatási összegből. Gazdaságátadás támogatási kérelem benyújtására december 17. és január 31. napja között nyílik lehetőség. Hogyan ellenőrzi az MVH a kötelezettségeim betartását? A nyertes fiatal gazdák a kötelezettségvállalás ideje alatt mindenféleképpen átesnek valamiféle ellenőrzésen! Az ellenőrzés módjai: Adminisztratív ellenőrzés (keresztellenőrzés, adatbekérők). Helyszíni ellenőrzés (gazdaság helyszíni bejárása, számlák megléte, megfelelő könyvvezetés). Az ellenőrzés alapjai: Az EUME számítás alapjául szolgáló területméretet az adott évben benyújtott egységes területalapú támogatás (SAPS) adataiból ellenőrzi az MVH, mind a terület mérete, mind pedig a hasznosítás figyelembevétele mellett. Az EUME számítás alapjául szolgáló állatlétszámot a napi állományadatok éves átlaga alapján számított állatlétszám alapján kell meghatározni. Az adott évi EUME nagyságot a kötelezettségvállalás 5 év alatt a támogatási kérelemben számolt SFH értékek alapján kell számolni. Az adott évre vállalt üzemméret nagyságot kötelező tartani, azonban az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése lehetséges más ágazaton belüli (állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés) termékekkel is, a lényeg az EUME méret és a százalékos arány együttes tartása. Amennyiben a fiatal gazda a tervezettnél gyorsabb ütemezésben, a 4. év vége előtt éri el a tervezett üzemméret nagyságot, a fenntartási kötelezettség az 5. év végéig ebben az esetben is fennáll! Az MVH helyszíni szemle során ellenőrizheti a gazdálkodással kapcsolatos számlákat, pénzügyi bizonylatokat, felmérheti a használt földterületeket, bekérheti az állat-nyilvántartásokat, így célszerű minden, a gazdálkodással kapcsolatos papír dokumentációt egy helyen tartani. Kihez fordulhatok, ha kérdésem merül fel az évek során? Mint ahogy a fentiekből is látható, az elnyert támogatás megtartása legalább akkora feladat, mint annak elnyerése volt. Az évek során sok egyéb kérdés is felmerülhet még a támogatással kapcsolatban. Pályázati divíziónk tanácsadói szerződéssel rendelkező partnereink részére folyamatos segítséget nyújt az üzemeltetési időszak során. Kérdéseivel, észrevételeivel forduljon munkatársainkhoz honlapunkon található elérhetőségeink bármelyikén Kleizer Andrea, Nagy Balázs Pályázati divízió

5 Nitrát adatszolgáltatás december 31-ig! Az idei évben ismét december 31. napjáig kell teljesíteni az illetékes talajvédelmi hatóság részére a vonatkozó jogszabály szerinti nitrát adatszolgáltatást. Idén változott a jogszabály, így már az előírásokat sem kell betartaniuk és az adatszolgáltatást sem kell teljesíteniük azoknak, akik nitrátérzékeny területen háztartási igényt meg nem haladóan folytatnak állattarást (baromfi esetén 3 számosállat/ingatlan, vegyes állattartás esetén 5 számosállat/ingatlan). Nitrát adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn a fentieken kívül a nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak, illetve a nagy állatlétszámú állattartó teleppel rendelkezőknek. Nagy állatlétszámúnak minősül az a telep, ahol több, mint: 30 ló vagy 50 szarvasmarha vagy 200 juh, kecske vagy 100 sertés vagy 2000 broiler baromfi vagy 500 kifejlett baromfi (tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka, stb.) vagy 50 strucc vagy 50 anyanyúl és szaporulata helyezhető el. A nitrátérzékeny területek MEPAR blokkazonosító szerinti listáját megtalálják honlapunkon a Szaktanácsadás - Hasznos információk menüpontban. Az adatszolgáltatás alapjául szolgáló nyilvántartás a Gazdálkodási napló, melyet minden kötelezett gazdálkodónak és állattartónak vezetnie kell. A nyilvántartásokat, a beküldött adatlapok másolatát, valamint a talajvédelmi terveket 5 évig meg kell őrizni! Az adatlapok kitöltésénél figyelni kell arra, hogy a környezetvédelmi azonosítók (KÜJ, KTJ) mindenképpen feltüntetésre kerüljenek, mert az adatszolgáltatásnak környezetvédelmi vonatkozása is van. A mezőgazdasági tevékenység folytatója a jogszabályban foglalt előírások nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén bírságot (nitrátszennyezési, nitrát adatszolgáltatási) köteles fizetni, amelynek mértéke a mulasztás, illetve az előírások megszegésének mértékétől függően , illetve forint közötti összeg lehet. A nitrátérzékeny területeken gazdálkodóknak be kell tartani a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat vonatkozó előírásait, melynek fontosabb kitételei a következők: Évente mezőgazdasági területre szervestrágyával kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a legeltetés során az állatok által elhullajtott trágyát, továbbá a szennyvizekkel, szennyvíziszapokkal, valamint szennyvíziszap komposzttal kijuttatott mennyiséget is. Tilos kijuttatni trágyát november 15-től február 15-ig, kivéve az őszi kalászosok fejtrágyázását, ahol február 1-jétől a trágyakijuttatás megengedett, kivéve a fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajra ahová egyébkent sem juttatható ki trágya. Tilos kijuttatni könnyen oldódó nitrogént tartalmazó trágyát a betakarítás után, amennyiben ősszel nem kerül sor újabb kultúra vetésére. Amennyiben az állatsűrűségből származóan a kijuttatott trágya nem haladja meg éves szinten a 120 kg/ha nitrogén hatóanyag mennyiséget, úgy a téli legeltetés megengedett

6 Ültetvények esetében 15 %-nál meredekebb lejtésű területeken csak a külön jogszabály szerinti talajvédelmi tervben meghatározott erózió elleni védelem biztosításával juttatható ki trágya. A trágyázás során a tápanyagok közvetlenül vagy közvetve, beszivárgás vagy erózió útján sem juthatnak a felszíni vizekbe. Ennek érdekében nem juttatható ki: műtrágya a felszíni vizek partvonalának 2 méteres sávjában; szervestrágya: - a tavak partvonalától mért 20 méteres sávban, - egyéb felszíni vizektől mért 5 méteres sávban (a védőtávolság 3 m-re csökkenthető, ha a mezőgazdasági művelés alatt álló tábla 50 m-nél nem szélesebb és 1 ha-nál kisebb területű), - forrástól, emberi fogyasztásra, illetve állatok itatására szolgáló kúttól mért 25 méteres körzetben. A mezőgazdasági területen a tápanyag-gazdálkodás tervezése során a kijuttatandó tápanyagok mennyiségének meghatározásakor figyelembe kell venni a talaj tápanyag-ellátottságát, a termesztett növénynek a termőhely adottságaihoz igazított termésszintjéhez tartozó tápanyagigényét. A kijuttatott istállótrágyát haladéktalanul, egyenletesen a talajba kell dolgozni. Adott területen betakarítás után a megfelelő talajfedettséget biztosító növény alá csak abban az esetben juttatható ki könnyen oldódó nitrogéntrágya, így különösen hígtrágya, trágyalé, ammónium- és nitráttartalmú műtrágya, ha a trágyázás és vetés közötti időszak a 15 napot nem haladja meg. A kijuttatott hatóanyag nem haladhatja meg a csírázáshoz és az őszi-téli növekedéshez szükséges mennyiséget. Állattartó telepen képződött trágyát az erre a célra kialakított trágyatárolóban kell gyűjteni a külön jogszabályban meghatározott időpontot követően. Az előírásoktól eltérni abban az esetben lehet, ha az állattartó a tartási hely szerint illetékes felügyelőségnek bejelenti és igazolja, valamint ezt az adatszolgáltatása során jelenti, hogy a trágya közvetlen termőföldön történő felhasználását továbbiakban nem folytatja, azaz a keletkező trágya meghatározott időközönként feldolgozásra kerül, így különösen komposzt, fermentálási vagy biogázüzem alapanyagként. Ez esetben olyan méretű, vízzáróan szigetelt trágyatárolót kell kiépíteni, amely biztosítja az elszállításig a trágya biztonságos tárolását. Hígtrágya, trágyalé kizárólag műszaki védelemmel ellátott tartályban vagy medencében tárolható. A tárolótartály, medence anyagát úgy kell megválasztani, hogy az a korróziónak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen. Ha a mélyalmos tartás esetén, valamint az extenzív legeltetéses állattartás ideiglenes szálláshelyein képződött trágya, illetve a karámföld a jogszabályban meghatározott szabályok szerint közvetlenül termőföldre kerül, akkor trágyatároló építése nem szükséges. Trágyakazal mezőgazdasági táblán csak abban az esetben létesíthető, ha: - felszíni víz nincs 100 m távolságon belül, - a talajvíz legmagasabb szintje a külön jogszabály szerinti mezőgazdasági parcella azonosító rendszer (MePAR) szerint 1,5 méter alatt van, illetve - a talajvíz legmagasabb szintje a MePAR szerinti egységben 1,5 méter felett van ugyan, de a tárolt trágyakazal közvetlen környezetében a talajvíz szintje 1,5 méter alatt van. Az adott évben felhasználandó mennyiségnél több istállótrágya ideiglenes trágyakazalban a mezőgazdasági művelés alatt álló táblán nem tárolható. Az ideiglenes trágyakazlat minden évben más helyszínen kell kialakítani. Ideiglenes trágyakazalban a trágya maximum 2 hónapig tárolható

7 A nitrátjelentés elektronikus beküldése A nyomtatvány a NÉBIH weboldaláról (www.nebih.gov.hu) tölthető le a Nyomtatványok/E-nyomtatványok menüpontból. Javasoljuk, hogy a nyomtatvány használatához az ugyanitt megtalálható kitöltési útmutatót is töltsék le és telepítsék! A nyomtatványt az Általános nyomtatványkitöltő programba (ÁNYK) kell telepíteni és kitölteni. A nyomtatvány kialakítása tulajdonképpen megfelel az 59/2008 (IV.29.) FVM rendeletben rögzítettnek. Mely adatlapokat kinek kell kitölteni? Az NT1 adatlapot minden nitrátérzékeny területen gazdálkodó számára kötelező kitölteni. Az NT2 adatlapot állattartóknak kell kitölteniük. Az NT3 és NT4 adatlapokat a trágyatárolóval rendelkező gazdálkodóknak. Az első adatlap a hígtrágya tárolására, míg a második az istállótrágya tárolására vonatkozik. Az NT5 adatlap felső részét a legeltetést folytatóknak, az alsó részét pedig mindazoknak, akik bármilyen trágyaféleséget juttattak ki. Az NT6 adatlapot pedig azok töltsék ki, akik más gazdálkodótól szervestrágyát vettek át. A nyomtatványba ellenőrző funkció került beépítésre, amely a kötelezően kitöltendő mezőkre vonatkozóan figyelmeztet, de tartalmi vizsgálatot értelemszerűen nem végez! Ezért kérünk mindenkit, hogy beküldés előtt alaposan ellenőrizze a beírt adatokat! Az így kitöltött nyomtatványt ügyfélkapus jelszó segítségével kell benyújtani. A rendszer ezután az értesítési tárhelyre küld visszaigazolást. A nitrátjelentéssel kapcsolatban írjanak a címre, vagy hívjanak minket a 96/ as központi telefonszámon! Bányai Tibor Univer-Penta Társaság Gazdálkodói kérdések és válaszok Mikor indulnak az állatjóléti felelős képzések, és mely hivatalnál lehet majd jelentkezni rájuk? 2013-tól bizonyos állatlétszám felett valamennyi állattartónak az állatok jólétéért felelős személyt kell kijelölnie. Az állattartó által kijelölt állatjóléti felelősnek állatvédelmi képzésen kell részt vennie, és képesítési bizonyítványt kell szereznie. A képzést és a vizsgáztatást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szervezi, végzi, eredményes vizsgát követően képesítési bizonyítványt ad ki, melyeket nyilvántart. A képzések első turnusa januárra várható a hivatal szerint. Az előzetes igényfelmérések után kijelölik a helyszíneket (első körben országosan kb. 5 helyszín várható), és a terv szerint a NÉBIH honlapján lehet majd regisztrálni a képzésekre. Az állatjóléti felelős személy alkalmazásának, illetve kijelölésének kötelezettsége ugyan január 1-jétől már életbe lép, de a hivatal tájékoztatása alapján a képzések tolódása miatt egyelőre nem fognak ellenőrzéseket tartani ennek kapcsán. Mely biztosításokat érinti a jövő évtől a biztosítási adó? január 1-jétől biztosítási adó érinti a casco, vagyon- és balesetbiztosításokat. A biztosítási adó mértéke casco esetében 15 %, vagyon- és balesetbiztosítások esetében 10 %. Az adó alapja a biztosítás éves díja. Papír alapon, vagy elektronikusan kell teljesíteni a nitrát adatszolgáltatást? Az adatszolgáltatás papír alapon és elektronikusan is teljesíthető a talajvédelmi hatóság felé

8 A NATURA 2000 és LIFE programok jelene, jövője Újabban mindenki arra figyel, hogy mi lesz a mezőgazdasági támogatásokkal, mennyi pénzhez jut Magyarország a as időszakban. Azonban sem a mezőgazdaság, sem a természet-, környezetvédelem szempontjából nem elhanyagolható kérdés, hogy mi lesz a NATURA 2000 és a LIFE programok jövője. Már csak azért sem, mert bár ezt kevesen tudják, a LIFE program, mely a NATURA 2000 alapját is jelentette annak idején, idén ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Lássuk tehát mi az, amit ezek a programok úgymond kéz a kézben eddig elértek, és milyen tervei vannak ezekkel a programokkal az EU-nak. Az 1980-as években egy csapatnyi környezetvédő megálmodta a LIFE projektet. Most az EU egyik pénzügyi sarokköve és egyben az egyik legnagyobb környezetvédelmi projektje, melyet a jövőben legalább az eddigi intenzitásnak megfelelően támogatni kívánnak. A LIFE program eddigi 20 éve alatt a világ egyik legnagyobb környezetvédelmi programja valósult meg projektet társfinanszírozott, melyekre összesen 2,8 milliárd eurót fordítottak a központi költségvetésből. Számos más rendszeren keresztül, mely a LIFE programhoz kapcsolódik, összesen 3,8 millirád eurót fordítottak a környezet védelmére, helyreállítására. Az EU egyik legkevésbé vitatott döntései közé tartozik a LIFE program, amely az élőhely-irányelvvel egyszerre született meg, ennek következtében szintén idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. A NATURA 2000 program a LIFE program segítségével jött létre, mely végül a világ legnagyobb védett, koordinált természetvédelmi hálózata lett, értékes szerepet tölt be a biodiverzitás védelmében.. A LIFE programok az EU környezetvédelmi programjának kiemelt elemei, melyek bizonyították, hogy a Brüsszelben hozott jogszabályok segítségével hathatósan képes az Unió a környezetvédelmi programját és eszközrendszerét alkalmazni szerte a kontinensen. Ezek az együttműködések, egyedi nemzeti projektek a 2013-as finanszírozási időszak lejártával is folytatódni fognak, az Unió tervei szerint befolyásuk növekedni fog, fejlesztésükben egy új szakasz veszi kezdetét. A LIFE programok tapasztalatait fel kívánják használni egyéb programok esetében is, további környezetvédelmi, szakpolitikai területekbe kívánják beépíteni, szélesebb körű finanszírozást kívánnak biztosítani az ilyen irányú zöld kezdeményezéseknek, innovációknak. Jelenleg folyamatosan tárgyalásokat folytatnak az Unió vezetésén belül, hogy a program milyen irányban folytatódjon, azon felül, hogy eredeti céljait és elért eredményeit feltétlenül fenn kívánják tartani. A jelenlegi álláspont szerint az eddig bevált irányon kívül nagyobb figyelmet kívánnak fordítani a holisztikus (rendszerszemléletű), integrált megközelítésre. Konkrétabban megfogalmazva a fő irány jelen pillanatban a természetvédelem, víz- és hulladékkérdés, valamint az éghajlat és klímaváltozással kapcsolatos kérdések kezelése, a változásokhoz való alkalmazkodás és azok hatásának enyhítése. Az élőhelyvédelem 10 legfontosabb elért eredménye az Unióban: 1. Védett természeti területek megháromszorozása. 2. A biodiverzitás behatóbb ismerete. 3. A helyi érdekeltségek kezelik a NATURA 2000 területeket. 4. Összehangolt erőfeszítések Európa természeti értékeinek megőrzésére. 5. Időtálló talajgazdálkodási gyakorlatok kidolgozása. 6. Veszélyeztetett fajok megmentése a kihalástól. 7. Az értékes élőhelyek megsemmisítésének megállítása. 8. Új lehetőségek megteremtése a kikapcsolódás és a turizmus területén. 9. A NATURA 2000 hálózat kiépítése. 10. A természetvédelmi / környezetvédelmi ráfordítások jelentős emelése

9 Az Európai Unió Tanácsa a következő tájékoztatót adta ki az EU 2020-ig tartó biológiai sokféleséggel foglalkozó stratégiájának kidolgozása előtt a delegációk részére, természetesen itt csak annak egy-két fontosabb momentumát kiemelve: Emlékeztette a delegációkat a biológiai sokféleséggel kapcsolatos politikáról szóló, június 25-i, december 22-i, március 15-i és december 20-i következtetéseire, emellett különösen kiemelve az Európai Tanács elkötelezettségét a biológiai sokféleséggel kapcsolatos hosszú távú, 2050-ig szóló elképzelés, valamint a március i ülésén kitűzött 2020-as cél mellett. Elismerte ugyan, hogy különböző ágazatokban több olyan pozitív kezdeményezés indult, amely jó eredményeket hozott, különösen a NATURA 2000 hálózat. Ugyanakkor mély aggodalmának adott hangot arról, hogy a biológiai sokféleséggel kapcsolatban 2010-re kitűzött uniós és globális célok nem teljesültek, és hogy Európa biológiai sokféleségét továbbra is súlyosan veszélyeztetik többek között a földhasználat tekintetében jelentkező változások, a szennyezés, az invazív idegen fajok, a természeti erőforrások nem fenntartható használata, valamint az éghajlatváltozás, amint az a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, évi uniós cselekvési terv 2010-es értékelése során megállapított tendenciákból is kiderült. Emlékeztette a delegációkat, hogy a 2010-ben Nagojában (Japán) a Biológiai Sokféleség Egyezmény részes felei által tett kötelezettségvállalásokra, különösen arra, hogy a biológiai sokféleségre vonatkozó, a as időszakra szóló stratégiai tervet és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos aichi célokat végre kell hajtani! Hangsúlyozta, hogy a szubszidiaritás elvével összhangban (a szubszidiaritás elve azt jelenti, hogy a problémáknak lehetőleg azok keletkezési helyén kell megoldódnia, és a felsőbb szintek beavatkozásának a szükséges minimumra kell korlátozódnia, de a szükséges segítséget meg kell adni), a következő többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalások eredményének megelőlegezése nélkül megfelelő egyensúlyt kell teremteni az összes uniós ágazati szakpolitika céljai és az EU biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig szóló stratégiája között, különösen a fő globális kihívások, például a biológiai sokféleség csökkenése, az élelmezésbiztonság és az éghajlatváltozás terén. Ezek után a Tanács több pontban felsorolta a delegációktól elvárt teendőket, melyek között olyanok szerepelnek, mint az uniós irányelvek beépítése a nemzeti jogszabályokba. A direktívák hathatósabb és precízebb betartatása, a pályázaton elnyert összegek szigorúbb és átfogóbb ellenőrzése Tehát, amint azt láthatjuk, a jövőben a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos eddigi támogatások előre láthatólag nem csak, hogy megmaradnak jelenlegi szintjükön, de a további időszakokban azok emelkedésére számíthatunk. A támogatási szint megemelkedésével együtt azonban az Unió erőteljesebb ellenőrzést is el fog várni az egyes tagországoktól. Tatárvári Károly

10 Sorvezető előrendelési akció! Trimble Ez-Guide 250 sorvezető + Ag15 antenna EGNOS pontossággal (térítésmentes, cm pontosságú) 4,3 színes képernyő, LED-sor, ami tükröződő képernyő esetén is lehetővé teszi a sorvezető használatát; munkanapló készítés; területmérésre és sebességmérésre is alkalmas, stb. Ez-Steer kormányautomatika továbbfejleszthetőség! Akciós ár: Ft + ÁFA helyett Ft + ÁFA Az akciós ár kizárólag december 15-ig történő leelőlegezett megrendelés esetén érvényes. Kiszállítás februárban, a beérkezett rendelések sorrendjében. Lemken és Farmet demógépek kiárusítása óriási engedményekkel, a készlet erejéig! A 2012-es év végének közeledtével meghirdetjük demógép kiárusítási akciónkat! Az alábbi, főként szántóföldi bemutatókon használt, es gyártású gépeket extra árengedménnyel - akár 25-39%- kal olcsóbban - vásárolhatják meg partnereink! Rövidtárcsák: Lemken Rubin 9/600 KUA; 6 m-es féligfüggesztett rövidtárcsa; - 39%!!! Farmet Diskomat 6; 6 m-es féligfüggesztett rövidtárcsa; Farmet Softer 4,5; 4,5 m-es féligfüggesztett rövidtárcsa. Ekék: Lemken EurOpal N 100; 4 fejes függesztett váltvaforgató eke; Lemken Vari-Opal 7 4 N 100; 4 fejes függesztett váltvaforgató eke; Lemken EurOpal N 100; 5 fejes függesztett váltvaforgató eke; Lemken Vari-Opal N 100; 5 fejes függesztett váltvaforgató eke; Lemken Vari-Opal 8 5 N 100; 5 fejes függesztett váltvaforgató eke; Lemken EurOpal N 100; 6 fejes függesztett váltvaforgató eke; Lemken Vari-Diamant 10 OF 7+1 L fejes féligfüggesztett váltvaforgató eke; Pöttinger Servo ; 4 fejes függesztett váltvaforgató eke. Szántóföldi kultivátorok: Lemken Karat 9/400 KUA; 4 m-es féligfüggesztett szántóföldi nehézkultivátor; Farmet Duolent DX 300 N; 3 m-es függesztett szántóföldi nehézkultivátor; Farmet Duolent DX 460 NS; 4,6 m-es függesztett szántóföldi nehézkultivátor; Farmet Triolent TX 300 N; függesztett szántóföldi nehézkultivátor. Magágykészítők: Farmet K 600 PS II/A; 6 m-es féligfüggesztett kompaktor Egyéb: Trimble EZ-Guide 250 GPS sorvezető AG15 antennával Az akciókkal kapcsolatos bővebb információ: Lőkös Gábor (Kelet-Magyarország): 30/ ; Csáki Miklós (Közép-Magyarország): 30/ ; Kóbor Szabolcs (Nyugat-Magyarország): 30/ ; Dr. Szabados Tamás (Nyugat-Magyarország): 30/ ;

Aktuális kifizetési kérelmek A február 1-től május 31-ig beadható kifizetési kérelmek jogcímei a következők:

Aktuális kifizetési kérelmek A február 1-től május 31-ig beadható kifizetési kérelmek jogcímei a következők: Az EURO-ECO Csoport szaktanácsadói hírlevele 2013/4. szám (április) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Változások a földügyekben 1. oldal 2. oldal Közúti közlekedés és fuvarozás - GKI képzés

Részletesebben

www.eurofarm.hu Tartalom: 2012/10. szám (október) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 - Aktuális kérelmek benyújtási időszakai

www.eurofarm.hu Tartalom: 2012/10. szám (október) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 - Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2012/10. szám (október) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal A környezetkímélő tápanyaggazdálkodás alapelvei 2. oldal FARMET DISKOMAT

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. december 2014/8. szám Tartalom 1. Nitrát jelentés december 31-ig... 1 2. Új, elektronikus kárbejelentés november 1-től... 3 3. Fiatal gazdák induló támogatása új ponthatár...

Részletesebben

www.euroeco.hu Az aktuális tartalomból: Családi gazdaságok létrehozása

www.euroeco.hu Az aktuális tartalomból: Családi gazdaságok létrehozása Megoldásokat szállítunk 2013/8. szám (augusztus) Az aktuális tartalomból: Családi gazdaságok létrehozása (Részletek a 3. oldalon.) LEMKEN EKE AKCIÓ! (Részletek a 9. oldalon.) A mezőgazdasági termékek és

Részletesebben

Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele 2013. január 1 - március 18. (A gyűjtési időszak március 3-ig tart.) Védett őshonos állatok tenyésztése

Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele 2013. január 1 - március 18. (A gyűjtési időszak március 3-ig tart.) Védett őshonos állatok tenyésztése Az EURO-ECO Csoport szaktanácsadói hírlevele 2013/2. szám (február) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Az EU-s támogatások várható alakulása a következő hét évben 2. oldal Az őszi

Részletesebben

Hírlevél. Rovatok. Csoport. További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! Az aktuális tartalomból: www.euroeco.

Hírlevél. Rovatok. Csoport. További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! Az aktuális tartalomból: www.euroeco. Csoport Hírlevél 2014/4. szám április Megoldásokat szállítunk Az aktuális tartalomból: Újdonságok a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásaiban (Részletek az 5. oldalon.) A legjobb befektetés

Részletesebben

EU.WATER. A Nitrátrendelet hatálya alá tartozó területen történő gazdálkodás feltételrendszere és az adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség

EU.WATER. A Nitrátrendelet hatálya alá tartozó területen történő gazdálkodás feltételrendszere és az adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség EU.WATER A Nitrátrendelet hatálya alá tartozó területen történő gazdálkodás feltételrendszere és az adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség Debrecen 2011. december 13. www.euwater.envm.unideb.hu

Részletesebben

www.eurofarm.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/9. szám (szeptember) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 -

www.eurofarm.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/9. szám (szeptember) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 - Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2012/9. szám (szeptember) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal A talajszerkezet hatása a növények fejlődésére 2. oldal Nyilvántartások

Részletesebben

NITRÁT. gazdálkodói kézikönyv

NITRÁT. gazdálkodói kézikönyv NITRÁT gazdálkodói kézikönyv 2015 Tisztelt Gazdálkodó! Az agrártámogatások rendszere 2015-től jelentősen megváltozik. A zöldítés és a kisgazdaságok egyszerűsített támogatási rendszere mellett új kertészeti

Részletesebben

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. gazdálkodói kézikönyv

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. gazdálkodói kézikönyv KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS gazdálkodói kézikönyv 2015 ELŐSZÓ 1 Tisztelt Gazdálkodó! 2015-től a Közös Agrárpolitika (KAP) reformja számos változást hozott a gazdálkodóknak. Már a korábbi ciklusokban együtt

Részletesebben

További kifizetési kérelmek: - Családi gazdálkodók átmeneti támogatása - Tejtermelők átmeneti támogatása (2011. november 1-20.)

További kifizetési kérelmek: - Családi gazdálkodók átmeneti támogatása - Tejtermelők átmeneti támogatása (2011. november 1-20.) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/10. szám (október) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Családi gazdaság adózása 2. oldal Natura 2000 helyszíni ellenőrzések

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZET- GAZDÁLKODÁS

AGRÁR-KÖRNYEZET- GAZDÁLKODÁS GRÁR-KÖRNYEZET- GZDÁLKODÁS kézikönyv a támogatási kérelem benyújtásához 2015 ELŐSZÓ Tisztelt Gazdálkodó! Jelen kiadvány a 2015 őszén, a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetésre kerülő grár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

Boldog, sikerekben gazdag új évet kívánunk minden Kedves Partnerünknek! - 1 -

Boldog, sikerekben gazdag új évet kívánunk minden Kedves Partnerünknek! - 1 - Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/1. szám Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Információk az Új Széchenyi Tervről 2. oldal Bővült a Kölcsönös Megfeleltetés rendszere

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai

Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2010/12. szám Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Együttműködés a vidék érdekében Bajban egyes biztosító társaságok 1. oldal 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015. április-május 2015/3. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015... 1 2. Tejágazati szereplők adatellenőrzési/bejelentési feladatai... 4 3. Szőlő szerkezetátalakítás... 6 4.

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. április 2014/3. szám Tartalom 1. Fiatal gazda pályázat 2014... 1 2. Fiatal gazda rendelet módosítások... 2 3. Bemutató üzemek... 2 4. Egységes kérelem 2014... 3 5. Képzés

Részletesebben

Agrártámogatások 2014:

Agrártámogatások 2014: Agrártámogatások Elsősorban közvetlen területalapú támogatások és a kölcsönös megfeleltetés rendszere, de más is Agrártámogatások Magyarország (Mrd Ft) Megnevezés 2010. évi előirányzat 2011. évi előirányzat

Részletesebben

Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási idõszakai. Az Univer Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele. 2010/3. szám. EMVA Energiaültetvények támogatása

Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási idõszakai. Az Univer Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele. 2010/3. szám. EMVA Energiaültetvények támogatása Az Univer Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2010/3. szám Tartalom: EMVA Energiaültetvények támogatása 2. oldal EMVA Gazdaságátadás támogatása 5. oldal AKG Szankciók 10. oldal Gazdálkodói kérdések

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015.május- június 2015/4. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015 hosszabbítás... 1 2. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatást igénylők tejértékesítési jelentése... 1 3. Anyatehén

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejle... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700023.fvm 1 / 49 2013.11.15. 9:45 A jogszabály mai napon (2013.XI.15.) hatályos

Részletesebben

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK...

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK... JELENTÉS az Európai Bizottság részére a 91/676/EGK irányelv 10. cikke értelmében a mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni vízvédelmi feladatok végrehajtásáról Időszak: 2004-2007. Jelentés

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény az állattartó telepek

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. január 2014/1. szám Tartalom 1. Méhészeti támogatások... 1 2. Anyajuh és anyakecske de minimis támogatás... 2 3. Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtott támogatás... 3

Részletesebben

1. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI Vidékfejlesztési Program EMV társfinanszírozással megvalósuló egyes agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés című felhívás tervezett megjelentetéséről szóló tájékoztatás Vidékfejlesztési Program Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 1. oldal, összesen: 29 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. június - július 2013/4. szám Tartalom 1. Kertészeti géptámogatás... 1 2. Bemutató üzemi programok támogatása... 3 3. Tanyaprogram 2013.... 4 4. Sertésfeldolgozók de minimis

Részletesebben