1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2011. (III. 31.) rendelete a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete - a kerületi gyermekek és lakosok védelme érdekében - a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás (a továbbiakban: védőoltás) költségeinek átvállalásáról a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat az egészségmegőrzés keretében, az önkéntesség és az egyéni felelősség hangsúlyozásával támogassa a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcs kialakulásáért elsősorban felelős Humán Papilloma Vírus (HPV) elleni négykomponensű védőoltás beadását a leginkább érintett körben. 2. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a tárgyév első napján bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is - a törvényes képviselővel együttesen - a VI. kerületben tartózkodó, a tárgyévben 13. életévüket betöltő leánygyermekekre terjed ki. (2) Amennyiben a jelen rendelet 3. (3) bekezdésében megjelölt határidőben beérkezett kérelmek száma alapján az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak részére biztosítandó oltások költségeinek összege nem éri el az éves költségvetési rendeletben erre a célra elkülönített összeget, a rendelet hatálya - a még rendelkezésre álló keret erejéig - kiterjed a tárgyévben 14. életévüket betöltő, az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő leánygyermekekre is. (3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá az Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező személyekre, amennyiben a program keretében kijelölt gyógyszertárakban vásárolják meg a kedvezményes árú védőoltást. 1

2 (4) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak. Az (1)-(2) bekezdések vonatkozásában az életvitelszerű VI. kerületi tartózkodást a kérelmező amennyiben rendelkezik nem VI. kerületi tartózkodási hellyel, illetve kétség esetén - igazolni köteles. 3. A védőoltás költségei átvállalásának feltételei és szabályai 3. (1) Az Önkormányzat a 2. (1)-(2) bekezdésében meghatározott leánygyermekek esetében az oltássorozat mindhárom vakcinája teljes vételárának megtérítését adómentes nem pénzben kapott juttatásként - átvállalja. (2) A tárgyévben 13. életévüket betöltő leánygyermekek törvényes képviselőit Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) a jelen rendelet 1. és 2. számú mellékletét képező kérelem-nyomtatvány és beleegyező nyilatkozat egyidejű megküldésével - levélben tájékoztatja a védőoltás lehetőségéről tárgyév március 15-éig, évben április 15-éig. (3) A védőoltás igénylése iránti kérelmet a tárgyévben 13. életévüket betöltő leánygyermekek törvényes képviselői (szülői felügyeletet gyakorló szülője, gyámolt esetében gyámja) nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalhoz (1067 Budapest, Eötvös utca 3.) tárgyév március 31-éig, évben április 30-áig. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A tárgyévben 14. életévüket betöltő leánygyermekek törvényes képviselői - a 2. (2) bekezdése vonatkozásában a védőoltás igénylése iránti kérelmet tárgyév április 15-éig nyújthatják be, 2011-ben május 15-éig. A költségek átvállalása a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik. (4) A kérelemhez csatolni kell: - a törvényes képviselő beleegyező nyilatkozatát, - a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint - a gyermek és törvényes képviselője lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát. (5) A kérelmek elbírálására irányuló elsőfokú eljárásban a Képviselő-testülettől átruházott - hatáskört a polgármester gyakorolja. (6) Az elbírált kérelmek alapján az oltóanyag beszerzéséről és az oltást beadó házi gyermekorvoshoz történő eljuttatásáról az Önkormányzat gondoskodik. Az oltássorozat három vakcináját a gyermek háziorvosa adja be. Amennyiben a gyermek háziorvosa nem kerületi székhelyen / telephelyen rendel, az oltóanyagot a gyermek lakóhelye szerint területileg illetékes házi gyermekorvos adja be. A beadott oltásokról a háziorvos nyilvántartást vezet. 2

3 (7) Nem kaphat védőoltást az a gyermek, - akinek törvényes képviselője a védőoltás beadásához írásban nem járult hozzá, illetve - akinek beoltása orvosilag ellenjavallt. (8) A szülőnek a költségek átvállalásáról szóló döntés kézbesítését követően - a határozatban szereplő tájékoztatás szerint - mindhárom alkalommal gondoskodnia kell gyermeke védőoltásának beadatásáról. (9) Az oltásra való jogosultság megszűnik, amennyiben a törvényes képviselő az oltássorozat első vakcináját a költségek átvállalásáról szóló döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül nem adatja be a gyermeknek. (10) Amennyiben a törvényes képviselő az első oltást követően nem gondoskodik arról, hogy a gyermek a teljes oltássorozatot megkapja, köteles a már megkapott oltások beszerzési árát az Önkormányzat részére visszatéríteni. Ez alól kivételt képez, ha a gyermek betegsége miatt nem kaphatja meg az oltásokat. (11) Az Önkormányzat egy gyermek esetében egyetlen oltássorozat költségeit vállalja át. 4. (1) A 2. (3) bekezdésében meghatározott személyek (kiskorú esetén a törvényes képviselő) a kijelölt gyógyszertárakban - a háziorvos, illetve szakorvos által felírt recept alapján - az Önkormányzat által biztosított kedvezményes áron vásárolhatják meg az oltóanyagot a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyidejű bemutatásával. (2) A kijelölt gyógyszertárak listáját az Önkormányzat hivatalos lapjában, a internetes oldalon, valamint a háziorvosi rendelőkben közzéteszi. 5. A 3. -ban meghatározott önkormányzati szerepvállalás alól kivételt képez, ha Budapest Főváros Önkormányzata pályázatot ír ki a védőoltás költségei átvállalására. A pályázat elnyerése esetén az Önkormányzat a rá eső rész megfizetését vállalja át adómentes nem pénzben kapott juttatásként. 4. Eljárási rendelkezés 6. A védőoltási költségek átvállalásának pénzügyi fedezetét a Képviselőtestület az éves költségvetési rendeletben külön előirányzatban megjelölt összeg elkülönítésével biztosítja. 5. Záró rendelkezések 7. (1) E rendelet április 1-jén lép hatályba. A védőoltási költségek átvállalására először 2011-ben kerül sor. 3

4 (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 4. melléklete a következő ponttal egészül ki: 67. Dönt a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás költségeinek átvállalása iránti kérelmekről (14/2011. (III. 31.) ör. 3. (5) bek.).. Budapest, március 31. Hassay Zsófia polgármester dr. Sajtos Csilla jegyző 4

5 1. számú melléklet a14/2011. (III. 31.) önk. rendelethez KÉRELEM a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás költségeinek átvállalásához Törvényes képviselő adatai (kérelmező): Név:... Előző név / Leánykori név: Születési hely, idő:... Anyja neve:... Bejelentett lakóhely: Bejelentett tartózkodási hely: Személyazonosító okmány száma, típusa: Telefonszám:... azzal a kéréssel fordulok Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatához, hogy a 14/2011. (III. 31.) önk. rendelet alapján Kiskorú adatai: Név:... Születési hely, idő:.. Anyja neve:... Bejelentett lakóhely: Bejelentett tartózkodási hely: TAJ-száma:... Házi gyermekorvos neve: leánygyermek méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás-sorozatának költségeit vállalja át. Kelt.:.., törvényes képviselő

6 2. számú melléklet a14/2011. (III. 31.) önk. rendelethez BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT Alulírott,., (törvényes képviselő neve) hozzájárulok ahhoz, hogy.. (gyermek neve, születési helye, ideje) leánygyermek részére a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás-sorozatot beadják. Kijelentem, hogy az oltásra vonatkozó tájékoztatást elolvastam. Kelt.:.., törvényes képviselő

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2009. (X. 26.) rendelete a rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (III.15.) önkormányzati rendelete egyes lakossági csoportok támogatásáról

IVÁNC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (III.15.) önkormányzati rendelete egyes lakossági csoportok támogatásáról IVÁNC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (III.15.) önkormányzati rendelete egyes lakossági csoportok támogatásáról Ivánc község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések. 1. A rendelete célja

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések. 1. A rendelete célja Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2012.(X.18.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület

Részletesebben

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18 - i nyilvános testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendeletalkotás az önkormányzati

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2013. (.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2013. (.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2013. (.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2013. (.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (III. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (III. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 1 Hatályos: 2014. január 1-től BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (III. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben