A fogyasztó a közszolgáltatónak megküldött panaszát továbbította tájékoztatásul a fogyasztóvédelmi szervezetnek:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fogyasztó a közszolgáltatónak megküldött panaszát továbbította tájékoztatásul a fogyasztóvédelmi szervezetnek:"

Átírás

1 1. Kérdés: A fogyasztó a közszolgáltatónak megküldött panaszát továbbította tájékoztatásul a fogyasztóvédelmi szervezetnek: Tisztelt Cím! Alulírott, X. alatti lakos február 01-i fordulónappal más gázszolgáltatót veszek igénybe. Az Önök által nyilvántartott partnerszámom: XXXXXXXX. Tájékoztatom Önöket, hogy a váltás időpontjában bediktáltam a mérőóra állást, kolléganőjük ezt már február 1-én is megerősítette. A kiküldött elszámoló számla összege azonban nem megfelelő. Kérem Önöket, hogy a számlát levelem kézhezvételékor azonnal legyenek szívesek helyesbíteni és a visszatérítendő összeget a szerződésben megadott folyószámlára még ezen a héten utalni szíveskedjenek. A fogyasztóvédelmi szervezet által adott válasz: Tisztelt X.Y! Először is szeretném megköszönni, hogy panaszával hozzánk fordult. A vállalkozás üzletszabályzatának pontja alapján a számlakifogások intézésének rendje a következő: A rendszerhasználó kérheti a bemutatott számla helyesbítését a számla kiállítótól, aki erre 15 napon belül köteles nyilatkozni. Ha a rendszerhasználót visszatérítés illeti meg, a bejelentés érdemi elbírálásától számított 8 napon belül a visszatérítést teljesíteni kell. A földgázellátásról szóló 2008.évi XL. törvény 64. (1) bekezdése szerint: Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a Hivatal 127. m) pontja szerinti hatáskörének tiszteletben tartása mellett - a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására a fogyasztóvédelemről szóló törvényt kell alkalmazni azzal, hogy az e törvény szerinti lakossági fogyasztó a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes személy. 1

2 Mindezek alapján az Ön panaszának kivizsgálására a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság rendelkezik hatáskörrel. Amennyiben reklamációja még nem került elintézésre a vállalkozásnál, azzal az említett hatóság Közép-dunántúli Regionális Felügyelőségének Veszprémi Kirendeltségéhez fordulhat, melynek elérhetőségei a következőek: Kirendeltség vezető: Roxer Egon 8200 Veszprém, Megyeház tér Veszprém, Pf Telefonszám: Telefax: Ügyfélfogadás: Hétfő: Szerda: , Péntek: Kezdeményezheti még ezen kívül a lakóhelye szerint illetékes Békéltető testület eljárását is, amely gyors és ingyenes. Figyelmét felhívom arra, hogy a fogyasztóvédelmi szervezet hatósági jogosítványokkal, ezért vizsgálatot nem folytathat, nem bírságolhat, illetve nem kötelezhet, kizárólag tanácsot adhat a fogyasztói jogok érvényesítéséről. Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, egyben tájékoztatom, hogy a fogyasztóvédelmi szervezet az egyesülési jogról rendelkező évi II. tv. és a fogyasztóvédelemről rendelkező évi CLV. tv. rendelkezéseinek keretei között ad felvilágosítást és lát el tanácsadási tevékenységet. Felhívom a figyelmét, hogy a szervezet által jelen levélben adott felvilágosítás, bármilyen értelmezés egyik felet sem köti és harmadik személyre sem kötelező érvényű július Kérdés: Tisztelt Fogyasztóvédelem! A múlthéten vásároltam egy internetes áruházban egy gépjármű lökhárítót. Mivel nem volt rajta a felfogatás kialakítva, visszavittem ahol az eladó számlájára vállalta a felszerelést. Felszerelés után figyelmeztetett egy ismerősöm, hogy ennek a lökhárítónak a használatához engedély kell, mivel nem gyári. Felhívtam az eladót, ő azt mondta nem tud adni, mert ők se kapnak a gyártótól. Állítása szerint neki semmi felelőssége, nem ellenőrzi őket senki, a gyártónak kell engedélyt adni. A gyártó pedig nem ad. Arra a kérdésemre, hogy ezt miért nem mondta vásárlás előtt, miért nincs a honlapjukon se feltüntetve, hogy ezért egy rendőri ellenőrzéskor azonnali forgalmi elvétel jár, és szigorított 2

3 műszaki vizsga, azt válaszolta, hogy nem tudhatja, hogy forgalomba akarok vele menni, lehet hogy csak a kertben szeretnék autókázni. Kértem a termék visszavételét de erre nem volt hajlandó. Mit tehetek annak érdekében, hogy visszakapjam a pénzem? A lökhárító Ft. Köszönettel: Tisztelt X.Y! Először is szeretném megköszönni, hogy panaszával hozzánk fordult. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése alapján a vállalkozás a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről, valamint a következő szakasz szerint: 3. (1) A vállalkozás köteles a 2. (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakról való tájékoztatást írásban - papíron vagy más, a fogyasztó számára hozzáférhető tartós adathordozón - a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Ha e kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően nem tett eleget, ezt az írásbeli megerősítést a szerződés teljesítése során kellő időben, de - kivéve, ha a teljesítés harmadik személy részére történik - legkésőbb a teljesítés időpontjában köteles a fogyasztó részére rendelkezésre bocsátani. A fogyasztónak a Kormányrendelet feltétel nélküli elállási jogot is biztosít: 4. (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. Mindezek alapján a Polgári Törvénykönv által is előírt együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének a vállalkozás nem tett eleget, hiszen az Ön által írt engedélyre ezek szerint nem tért ki a tájékoztató, pedig az mindenképp szükséges a vásárolt termék rendeltetésszerű használatra való alkalmasságához. Amennyiben az idézettekben megjelölt tájékoztatót még nem bocsátották rendelkezésére, akkor a fentiek alapján annak kézhezvételétől három hónapig még gyakorolhatja elállási jogát,ekkor pénzét is visszakapja. Ha a tájékoztatót már a teljesítéskor rendelkezésére bocsátották, akkor az elállási jogot csak annak kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül gyakorolhatja. 3

4 Kezdeményezheti még ezen kívül a lakóhelye szerint illetékes Békéltető testület eljárását is, amely gyors és ingyenes. Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, egyben tájékoztatom, hogy a fogyasztóvédelmi szervezet az egyesülési jogról rendelkező évi II. tv. és a fogyasztóvédelemről rendelkező évi CLV. tv. rendelkezéseinek keretei között ad felvilágosítást és lát el tanácsadási tevékenységet. Felhívom a figyelmét, hogy a szervezet által jelen levélben adott felvilágosítás, bármilyen értelmezés egyik felet sem köti és harmadik személyre sem kötelező érvényű július 7. X. Y. 3. Kérdés: Tisztelt Fogyasztóvédelmi Szervezet! Tanácsot és segítséget szeretnék kérni önöktől mint porul járt üdülési jog vásárló. Tavaly a vállalkozástól vásároltunk ezer forintért üdülési jogot minden páratlan év 47. hetére. Látszólag hivatalos szerződéssel. Decemberben amikor leakartuk "üdülni" a jogunkat egy semmilyen szolgáltatás sem nyújtó szállodába érkeztünk se TV se Wellness és fűtés is alig volt. Személyzet egy fő aki telefonon volt elérhető és 20 km-ről jött, sajnálta az áldatlan állapotokat mert állítólag a tulajdonosok ellopták a szálloda összes bevételét a mi pénzünkkel együtt. A második nap után hazajöttünk mivel az átirányított helyről is elküldtek minket. Azóta semmilyen telefonon nem érhetők el, nem tudom mi a teendőnk ki segíthet az ilyen porul járt családokon ha nem önök. Lehet hogy nekünk is lopni kell "de milliókat" mert csak azok ússzák meg büntetlenül? Várom válaszukat és segítségüket: X. Y. Tisztelt! Először is szeretném megköszönni, hogy panaszával a fogyasztóvédelmi szervezethez fordult. 4

5 Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 2. szakasza alapján: 2. A rendelet alkalmazásában a) ingatlan időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződés (a továbbiakban: szerződés): olyan szerződés, illetve egymással összefüggő több szerződés, amely, illetve amelyek alapján a fogyasztó a vállalkozástól ellenérték fejében közvetlenül vagy közvetve, legalább hároméves időtartamra jogot szerez egy vagy több ingatlan ismétlődő, meghatározott időtartamú üdülési vagy lakáscélú használatára (a továbbiakban: használati jog). Ez alapján az Önök által megkötött szerződésre akkor alkalmazhatóak csak a Kormányrendelet vonatkozó szakaszai csak abban az esetben beszélhetünk, ha a használati jogot legalább 3 évre vásárolták meg. Az ilyen szerződést írásba kell foglalni és annak egy példányát az Önök részére rendelkezésre kellett bocsátani, a szerződésben minden lényeges körülménynek szerepelnie kell a használati joggal kapcsolatosan, úgymint a: a) a vállalkozás, továbbá - ha a vállalkozás nem az ingatlan tulajdonosa - az ingatlan tulajdonosának cégneve (neve), székhelye (lakóhelye), a vállalkozás nyilvántartási száma, valamint annak a jogviszonynak a megjelölése, amely alapján az értékesítő a szerződés megkötésére jogosult; b) a használati jog tartalmának pontos meghatározása, továbbá tájékoztatás azokról a teljesített és még teljesítésre váró feltételekről, amelyek az ingatlan fekvése szerinti államban a használati jog megszerzéséhez és gyakorlásához szükségesek; d) az ingatlan felszereltségének, karbantartási állapotának, továbbá fekvésének és megközelíthetőségének részletes leírása, ha a használati jog egy meghatározott ingatlanra vonatkozik; f) az ingatlanhoz tartozó közművek (víz-, gáz-, áram- és távhőszolgáltatás, telefonhálózat, csatornázás), továbbá az ingatlanhoz kapcsolódó alapszolgáltatások (karbantartás, hulladékelszállítás stb.) és azok igénybevételének feltételei; g) kiegészítő szolgáltatások (uszoda, szauna, kondícionáló terem, teniszpálya stb.) és azok igénybevételének feltételei. A fenti pontok voltak a jelentősek az Önök szempontjából az esetleges később érvényesített, Kormányrendelet által biztosított elállási jog gyakorlása vonatkozásában. Elállás esetén visszajár a teljes fizetett összeg, illetve esetlegesen a még igénybe nem vett ellenszolgáltatás tekintetében a vállalkozás köteles az ellenérték már kifizetett részét a fogyasztónak haladéktalanul visszafizetni. A fent írt esetben tehát a megkötött szerződésben szabályozottak az irányadóak az idézett jogszabályi rendelkezésekkel együtt. A vállalkozás eljárása az Önök által előadottak alapján nem volt jogszerű, így javaslom, hogy forduljon a lakóhelye szerint illetékes Békéltető testülethez, amelynek eljárása gyors és ingyenes, és amelyről egyesületünk honlapján bővebb tájékoztatást talál. Ezen kívül még lehetőségük van polgári bíróság előtt is érvényesíteni igényüket annak érdekében, hogy pénzüket visszakapják. 5

6 Mindezek mellett, a fogyasztóvédelmi egyesület nem rendelkezik hatósági jogosítványokkal, ezért vizsgálatot nem folytathat, nem bírságolhat, illetve nem kötelezhet, kizárólag tanácsot adhat a fogyasztói jogok érvényesítéséről. Mindazonáltal, az Ön által írt esetben felmerülhet a vállalkozás által tanúsított tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúja is, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény alábbi szakasza alapján: 3. 5 (1) Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. (2) Tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat, a) amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem az ésszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el (a továbbiakban: szakmai gondosság követelménye), és b) amely érzékelhetően rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges információk birtokában meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban alkalmazzák, illetve akihez eljut, vagy aki a címzettje, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg (a továbbiakban: a fogyasztói magatartás torzítása), vagy erre alkalmas. Ugyanakkor annak eldöntésére, hogy a vállalkozás megvalósította-e a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat magatartását, csak a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jogosult, melynek elérhetőségei a következőek: Internetes elérhetőség: Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Központi telefonszám: Faxszám: Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, egyben tájékoztatom, hogy a fogyasztóvédelmi egyesület az egyesülési jogról rendelkező évi II. tv. és a fogyasztóvédelemről rendelkező évi CLV. tv. rendelkezéseinek keretei között ad felvilágosítást és lát el tanácsadási tevékenységet. Felhívom a figyelmét, hogy a fogyasztóvédelmi egyesület által jelen levélben adott felvilágosítás, bármilyen értelmezés egyik felet sem köti és harmadik személyre sem kötelező érvényű július Kérdés: Tisztelt Cím! 6

7 Bejelentéssel kívánok élni rossz minőségű árú miatt, amelyet szeretném ha megvizsgálnának és köteleznék a gyártót a megfelelő minőség legyártására. Ezen termék a "XXXXXborotvapenge". Kettő-három használat után a borotvapenge krémező felülete leválik majd az alján található gumiredő is szintén, és így elviselhetetlenül húzza az arcbőrt a penge. Nem beszélve arról, hogy a penge is életlenné válik kb. öt - hat borotválkozást követően. Ez önök szerint természetes? Szerintem nem. Két lehetőséget látok. Vagy az árát kell levinni a gyenge rosszminőségű termékek árához, vagy a minőséget kell feljavítani. Az számomra elfogadhatatlan, hogy ezen nagyon drága borotvapenge ilyen gyenge minőségben maradjon a kereskedelmi forgalomban. Várom megtisztelő válaszukat. Üdvözlettel: X. Y. Tisztelt! Először is szeretném megköszönni, hogy panaszával a fogyasztóvédelmi egyesülethez fordult. Az egyesület nem rendelkezik hatósági jogosítványokkal, ezért vizsgálatot nem folytathat, nem bírságolhat, illetve nem kötelezhet, kizárólag tanácsot adhat a fogyasztói jogok érvényesítéséről. Az Ön által jelzett esettel kapcsolatban a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak van jogköre eljárni, ezért kérjük forduljon hozzájuk, mivel a hatóság jogosult csak a borotvapengét bevizsgálni a megfelelő laboratóriumban. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szervének elérhetőségei a következőek: Internetes elérhetőség: Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Központi telefonszám: Faxszám: Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, egyben tájékoztatom, hogy az egyesület az egyesülési jogról rendelkező évi II. tv. és a fogyasztóvédelemről rendelkező évi CLV. tv. rendelkezéseinek keretei között ad felvilágosítást és lát el tanácsadási tevékenységet. Felhívom a figyelmét, hogy az egyesület által jelen levélben adott felvilágosítás, bármilyen értelmezés egyik felet sem köti és harmadik személyre sem kötelező érvényű július Kérdés: A fogyasztó tájékoztatásul továbbította a vállalkozásnak küldött panaszos levelet az egyesületnek: Tisztelt Vállalkozás! 7

8 Sajnos nem tudom, hogy milyen címre fordulhatnék problémámmal. X városban, Y szám alatt lakom, ahol a házban egy Z márkájú, Z vállalkozás által üzembehelyezett lift "van" (nem írom, hogy működik, mert nem). A ház új építésű, szerintem pár hónapnál nem régebbi. Május 15-i nagy felhőszakadásban sajnos elázott a lift, ez még aznap este lekapcsolásra került. Ez önökhöz 17-én került bejelentésre. (X. címen, de ez ugyanaz az objektum). A lift azóta sem működik (a hatodik emeletre kell minden nap többször felmennem). Ezzel kapcsolatosan kérem szives írásbeli válaszukat a következő kérdésekre: 1. Mi az oka a késedelemnek? 2. Kb kiszállást ejtettek meg az utóbbi három hét során, gyakorlatilag alkatrész, szerszám és szakértelem nélkül. Megéri ez önöknek? Vagy ezeket a kiszállásokat az ügyfél felé leszámlázzák? 3. Milyen alkatrész-raktárkészlettel vannak önök felszerelve? Van egyáltalán raktárkészletük? Telefonos érdeklődésemre / érdeklődésünkre gyakran kapjuk azt a választ, hogy az "alkatrészek meg vannak rendelve". 4. Szervizvezető kollégájuk azt mondta, hogy "36 órán belül tudnak alkatrészt rendelni". Ezt hogy érthette? Mikortól kell a 36 órát számolni? Földi napot/órát használnak a számolásnál, vagy más bolygóét veszik alapul? 5. Szervizvezetőjük szerint a négy hetes javítás teljesen normálisnak mondható, egy lift esetén ez az elvárható szolgáltatási szint. Ez egyezik a cég álláspontjával? Ez egyezik a weboldalukon feltüntetett vállalati információkkal 6. Elégedetlen ügyfelek kihez fordulhatnak panaszaikkal? 7. És végül, teljesen komolyan: több mint száz éves tapasztalatukat latba vetve, önök szerint mikor tudják a liftet rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozni? Ha nem önök az illetékesek a fenti kérdések ügyében, akkor kérem, hogy levelem a megfelelő személyhez, osztályhoz, managerhez vezetőhöz továbbítani sziveskedjenek. További szép napot kívánva, maradok tisztelettel: Tisztelt! Először is szeretném megköszönni, hogy panaszával a fogyasztóvédelmi egyesülethez fordult. 8

9 A Társasházakról szóló 2003.évi CXXXIII. törvény 1. (2) bekezdése alapján a személyfelvonó a lakóközösség közös tulajdonába tartozó vagyontárgynak minősül, mely fenntartása tekintetében az idézett törvény 28. (1) bekezdésének b. pontja alapján a társasház közgyűlése jogosult eljárni. A társasház közgyűlését a közös képviselő, illetve az intézőbizottság elnöke hívhatja össze. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a már idézett törvény 35. (2) bekezdése alapján: (2) Kötelező a közgyűlés összehívása, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak a napirend, az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével írásban kérték. Ha a kérést a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke legkésőbb tizenöt napon belül nem teljesíti, az ennek leteltét követő nyolc napon belül a számvizsgáló bizottság, ennek elmulasztása esetén az összehívást kérő tulajdonostársak vagy az általuk megbízott személy jogosult a közgyűlés összehívására. Ezen kívül a közös képviselőnek még törvényes kötelezettsége van arra, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen az épület fenntartásának biztosítása érdekében. Mindezek alapján azt javaslom Önnek, hogy a közös képviselőnél érdeklődjön a probléma megoldása felől, ő tud tájékoztatást adni azzal kapcsolatosan, hogy a liftet milyen szerződés alapján kötelesek kijavítani,a kijavításra pedig ezen szerződés rendelkezései lesznek az irányadók. Tájékoztatom továbbá, hogy a Fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény alapján a vállalkozásnak 30 napon belül kell a fogyasztó írásbeli megkeresésére válaszolnia. Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, egyben tájékoztatom, hogy az egyesület az egyesülési jogról rendelkező évi II. tv. és a fogyasztóvédelemről rendelkező évi CLV. tv. rendelkezéseinek keretei között ad felvilágosítást és lát el tanácsadási tevékenységet. Felhívom a figyelmét, hogy az egyesület által jelen levélben adott felvilágosítás, bármilyen értelmezés egyik felet sem köti és harmadik személyre sem kötelező érvényű július Kérdés: Jó napot kívánok szeretnék segítséget kérni van 1 oldal ahova évek óta járok és állandóan kitiltják az előfizetéses nevem és hiába érdeklődök az operátornál,hogy miért nem kapok soha választ csak tiltást, kérem segítsenek mert szerintem ez nem fer, hogy előfizetek forintot és 2 nap után kitiltja, xxxxxxxxx.hu oldalról van szó. Köszönöm előre is Tisztelt! 9

10 Először is szeretném megköszönni, hogy panaszával a fogyasztóvédelmi egyesülethez fordult. A Fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény (a továbbiakban Fgytv.) 17/A. (4) bekezdése szerint a vállalkozás a fogyasztó írásbeli panaszát 30 napon belül köteles megválaszolni. Amennyiben a vállalkozás panaszát elutasítja, törvényi kötelezettsége Önt egyidejűleg tájékoztatni, hogy panaszával - az ügy jellegétől függően - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, valamint meg kell adnia a fogyasztó részére az illetékes hatóság, valamint a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét. Tájékoztatom ezen kívül, hogy amennyiben a vállalkozás megsérti az írt törvényes határidőn belüli válaszadási kötelezettségét, ez esetben bejelentéssel élhet az ügy kapcsán a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál, mely központi szervének elérhetőségei a következőek: Internetes elérhetőség: Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Központi telefonszám: Faxszám: Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, egyben tájékoztatom, hogy az egyesület az egyesülési jogról rendelkező évi II. tv. és a fogyasztóvédelemről rendelkező évi CLV. tv. rendelkezéseinek keretei között ad felvilágosítást és lát el tanácsadási tevékenységet. Felhívom a figyelmét, hogy az egyesület által jelen levélben adott felvilágosítás, bármilyen értelmezés egyik felet sem köti és harmadik személyre sem kötelező érvényű június 16. X. Y. 7. Kérdés: Tisztelt fogyasztóvédelmi egyesület, Érdeklődni szeretnék, hogy milyen jogszabály és előírás vonatkozik a kereskedőkre termékismertetőkkel kapcsolatosan? Gondolok itt a ruházati termékeken feltüntetendő származási helyre, összetételre és egyéb előírásokra ( tűzvédelem, tárolás stb). Segítségüket előre is köszönöm. Tisztelt! Először is szeretném megköszönni, hogy panaszával a fogyasztóvédelmi egyesülethez fordult. 10

11 Irányadóak elsősorban a Fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény vonatkozó rendelkezései, nevezetesen: A használati és kezelési útmutató 12. (1) Külön jogszabályban meghatározott termék csak használati és kezelési útmutatóval forgalmazható. (2) Az ilyen használati és kezelési útmutatóban a fogyasztót magyar nyelven, közérthetően és egyértelműen tájékoztatni kell a termék rendeltetésszerű használatának, felhasználásának, eltarthatóságának és kezelésének módjáról. (3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a termékhez csatolt magyar nyelvű használati és kezelési útmutatónak a (2) bekezdésben említett körben tartalmaznia kell mindazt az információt, amelyet a gyártó által csatolt idegen nyelvű használati és kezelési útmutató tartalmaz. A megfelelőség értékelése 13. Azok a termékek, amelyekre vonatkozóan jogszabály megfelelőségértékelési kötelezettséget ír elő, csak az előírt mód szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal, megfelelőségi nyilatkozattal, illetve megfelelőségi jelöléssel együtt forgalmazhatók. Fontos jogszabály ezen kívül a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet. Vonatkozó jogszabály még a textiltermékek forgalomba hozatalának egyes követelményeiről szóló 25/2005. (IV.29.) GKM rendelet. Az említett megfelelőség-tanúsítványokkal, illetőleg egyéb jogszabályokkal kapcsolatosan a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság bővebb felvilágosítást tud adni várhatóan, ugyanis ezen Hatóság feladata az egyes ellenőrzések végrehajtásánál a szigorúbb, pl. összetételekre vonatkozó szabályok vállalkozások általi betartásának ellenőrzése. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szervének elérhetőségei a következőek: Internetes elérhetőség: Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Központi telefonszám: Faxszám: Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, egyben tájékoztatom, hogy az egyesület az egyesülési jogról rendelkező évi II. tv. és a fogyasztóvédelemről rendelkező évi CLV. tv. rendelkezéseinek keretei között ad felvilágosítást és lát el tanácsadási tevékenységet. Felhívom a figyelmét, hogy az egyesület által jelen levélben adott felvilágosítás, bármilyen értelmezés egyik felet sem köti és harmadik személyre sem kötelező érvényű július

12 8.Kérdés: Tisztelt Fogyasztóvédők! Az X webáruháztól februárjában rendeltem 2db mozdonyt. Az egyik mozdony - XXXXXXX gyártmányú "XXXXX mozdony"- egy olyan termék volt, amit sehol máshol: játékboltokban és az interneten sem láttam megvásárolhatónak, pontosan ezért adtam le a rendelésemet ennél a cégnél! Felhívtak telefonon, hogy csak az egyik mozdonyt tudják kiszállítani, a másik, a Gordon mozdony jelenleg nincsen náluk készleten -holott az interneten szerepeltették, mint megvásárolható termék- de megrendelik a gyártótól és amint ez sikerül ingyenesen kiszállítják. E miatt nem mondtam le a rendelést, hiszen bár az egyik mozdonyért kifizettem a kiszállítás és az utánvét költségeit, reménykedtem, hogy a másik mozdonyt ha késve is de plussz költségek nélkül megkapom. Egy hónapig vártam, nem jelentkeztek, írtam nekik levelet és arra azt válaszolták, hogy Gordon mozdonyt a gyártótól sem tudják beszerezni és válasszak egy másik terméket, azt ingyenesen kiszállítják. Készséges voltam a kompromisszumra, választottam egy másik, még drágább terméket a honlapjukról, erre arra is azt válaszolták, hogy nem tudják megrendelni. Kérdéseim Önökhöz: Jogos e az, hogy egy olyan terméket szerepeltet megvásárolhatóként egy webáruház, amit jól tudják, hogy még hosszas türelmi idő után sem lehet beszerezni. Ezt a terméket miután az én ügyemmel kapcsolatban tisztázódott, hogy nem lehet beszerezni, továbbra is, a mai napon is szerepeltetik megvásárolható termékként a honlapjukon. Én, még egyszer leszögezem azért vásároltam ezen a weboldalon, mert egy olyan terméket kínáltak, ami máshol nem megvásárolható. És mivel a kiszállítás és az utánvét is költséges, rendeletem egy másik mozdonyt is, de kizárólag amiatt a mozdony miatt, amit végül megkaptam NEM vásároltam volna! Hiszen azt a terméket plussz költségek -kiszállítás és utánvét költségei- ugyanolyan áron egy játékboltban is megvásárolhattam volna! A "jóvátételi" ajánlatuk pedig mindössze az volt, hogy az XXXXXXXX mozdony helyett egy másik játékot választhatok ingyenes kiszállítással, aminek a költségét már amúgy is megfizettem. És én választottam is egyet, de annak a megrendelését és kiszállítását sem vállalták. Tudnak nekem segíteni, hogy van e erre jogorvoslati lehetőség? Nagyon köszönöm mielőbbi válaszukat: 12

13 Tisztelt! Először is szeretném megköszönni, hogy panaszával a fogyasztóvédelmi egyesülethez fordult. Az esetre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló évi XLVII. törvény szabályai az irányadóak. A törvény vonatkozó szakaszai szerint ugyanis: 3. (1) Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. (2) Tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat, a) amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem az ésszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el (a továbbiakban: szakmai gondosság követelménye), és b) amely érzékelhetően rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges információk birtokában meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban alkalmazzák, illetve akihez eljut, vagy aki a címzettje, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg (a továbbiakban: a fogyasztói magatartás torzítása), vagy erre alkalmas. Mindazonáltal hangsúlyozandó, hogy annak eldöntésére, hogy az Ön által írt vállalkozói magatartás tisztességtelen-e, csak a hatáskörrel rendelkező hatóság, azaz a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a jogosult. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szervének elérhetőségei a következőek: Internetes elérhetőség: Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Központi telefonszám: Faxszám: Amennyiben azóta sem oldódott meg a jogvitája, javaslom, hogy forduljon a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez, melynek eljárása gyors és ingyenes. Jelen hez csatoljuk a testület eljárásának megindítására irányuló kérelem c. formanyomtatványt, illetve a testület eljárására vonatkozó tájékoztatót. Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, egyben tájékoztatom, hogy az egyesület az egyesülési jogról rendelkező évi II. tv. és a fogyasztóvédelemről rendelkező évi CLV. tv. rendelkezéseinek keretei között ad felvilágosítást és lát el tanácsadási tevékenységet. Felhívom a figyelmét, hogy az egyesület által jelen levélben adott felvilágosítás, bármilyen értelmezés egyik felet sem köti és harmadik személyre sem kötelező érvényű május

14 X. Y. 9.Kérdés: Tisztelt Cím! A mai napon kaptam meg X nevű levelét, melyben egy zsebórát és egy csekket küldtek 990 forintról. Magyar ügyfélszolgálat: Y Kft. X város, Y u. Z. szám A levelet megtévesztőnek ítélem és mélységesen fel vagyok háborodva a cég tolakodásától. Úgy gondolom amit nem rendeltem meg azt nem vagyok kötelezhető kifizetni, sőt arra sem vagyok kötelezhető, hogy a saját költségemen küldjem vissza a meg nem rendelet terméket. Kérem szíveskedjenek eljárást kezdeményezni a fent megjelölt cég és eljárása ellen. A megtévesztő magatartás úgy vélem megállapítható, a meg nem rendelt természetbeni ajándék utáni tb járulék meg nem fizetése pedig az APEH-nél eljárást kell, hogy maga után vonjon. Üdv. Tisztelt! Először is szeretném megköszönni, hogy panaszával a fogyasztóvédelmi egyesülethez fordult. Az eset kapcsán a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormány rendelet szabálya az irányadó az alábbi szerint : " 8. (1) A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg. (2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a vállalkozás ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását." Mindezek miatt valóban nem kell kifizetnie a terméket, sem pedig visszaküldeni, ez a költség nem Önt terheli. Az eset felveti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat lehetőségét is, azonban ez esetben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az illetékes hatóság, melynek hatásköre van eljárni a vonatkozó törvény alapján. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szervének elérhetőségei a következőek: Internetes elérhetőség: Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Központi telefonszám: Faxszám: Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, egyben tájékoztatom, hogy az egyesület az egyesülési jogról rendelkező évi II. tv. és a fogyasztóvédelemről rendelkező évi CLV. tv. rendelkezéseinek keretei között ad felvilágosítást és lát el tanácsadási tevékenységet. 14

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. Március 01. Verzió: 2015/03/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1.

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási)

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Jelen módosítás hatálybalépésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

Hatályos: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10.

Hatályos: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. 2. SZ. MELLÉKLET AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) Hatályos: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. Tartalomjegyzék

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató

Oláh & Társa KFT szolgáltató Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék,

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. Celldömölki Kábeltelevízió Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Celldömölk,

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2014. július 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

Fogyasztóvédelem. és turizmus

Fogyasztóvédelem. és turizmus Fogyasztóvédelem és turizmus A szolgáltatók és a fogyasztók jogi kapcsolatrendszere a turizmusban Dr. Salamon András Dr. Salamon András, 2009. Tudatos Vásárlók Egyesülete, 2009. Szakmai lektor: dr. Kathi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.mybabyhug.com webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény

Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Hatályos: 2010. június 1-jétől Nysz.: 14195 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató... 3 Általános felelősségbiztosítási feltételek (ÁFF)... 5 Kiegészítő felelősségbiztosítási

Részletesebben