Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ"

Átírás

1 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁPRILIS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2/A évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadása 2/B Az Önkormányzat évi pénzmaradványának jóváhagyása 3. Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolója 4. A Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései 5. Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás meghirdetése 6. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás működési költségeihez való hozzájárulás 7. TISZK létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítása 8. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei nyári nyitvatartásának elfogadása 9. Helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet módosítása 10. Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány Alapító Okiratának módosítása 11.Alsóréti Holt-Tiszáról szóló tájékoztató tábla elhelyezése 12.Fegyvernek, Sallai út 2/C sz. alatti ingatlan felajánlása megvásárlásra 13.Fegyvernek, Petőfi út 15. sz. alatti ingatlan eladása Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő 2. napirendhez meghívott: NC & C Kft. Czibulkáné Dr. Németh Emília hites könyvvizsgáló 2., 4. napirendhez meghívott: Intézmények vezetői 3., 6., 7. napirendhez meghívott: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója 3. napirendhez meghívott: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója 8. napirendhez meghívott: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója Fegyvernek, március 20. Tatár László polgármester

2 Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület április 28-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: Április 5-én megállapodás módosítása az ATEV-vel az állati hulladék elszállításával kapcsolatban. Április 6-án fogadónapot tartottam, amelyen kb. 30 lakos jelent meg különböző szociális problémákkal. Április 8-án a 95 éves Bihari Lajosné köszöntése. Április 11-én egyeztetés az intézmények gazdaságvezetőivel. Április 13-án Orvosi Rendelőben orvosi ügyelettel kapcsolatos egyeztetés a háziorvosokkal. Április 20-án Kistérségi Tanács Pénzügyi Bizottságának ülésén vettem részt Örményesen. Április 20-án Falunappal kapcsolatos egyeztetés a civil szervezetekkel. Április 21-én Kistérségi Tanács ülésén vettem részt Törökszentmiklóson. Április 21-én megbeszélés az orvosi ügyelettel kapcsolatban a Tiszagyendai, Tiszaroffi polgármesterekkel, illetve háziorvosokkal. Április 21-én tájékoztató a szennyvízberuházással kapcsolatosan az utcabizalmiakkal. Április 22-én találkozó OTP Befektetési csoportvezetőjével. Rendőrségtől kapott tájékoztatás: Hó Emberölés Testi sért. Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati óra március I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: 1.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 4 - köztemetés - - átállási támogatás - - lakásfenntartási támogatás 41 - lakásfenntart.tám.elutasítás 3 - lakásfenntartási tám.megszünt. - B.) Bizottság döntései: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12.. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás - - átmeneti segély elut. 1 - ápolási díj megállapítás - - ápolási díj megszűnés - - ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés -

3 - ápolási díj felülvizsg. - - ápolási díj továbbfolyósítás - - ápolási díj elutasítás 1 - szociális kölcsön - - szociális kölcsön elutasítás - - tüzelő tám. - - tüzelő tám.elutasítás - - szapárfalui tanulók bérlet tám. - - rendkívüli gyvt. elutasítás - II. III. Polgármesteri keret felhasználás: nemleges Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft. és az feletti támogatások március hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 1/b. pont) Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: nemleges Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: nemleges Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES IV. Fontosabb jogszabályok - Fegyvernek, április 20. Tatár László polgármester

4 Beszámoló a fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ keretein belül működő pedagógiai szakszolgálat működési tapasztalatairól I. Működésünket meghatározó törvényi háttér: Szakszolgálatunk 2009 szeptemberétől Fegyvernek és Örményes óvodás és iskolás korú gyermekei számára nyújt szakmai szolgáltatást az alábbi területeken: nevelési tanácsadás, logopédiai gondozás, továbbtanulási- pályaválasztási tanácsadás. Az elmúlt tanévben igyekeztünk megfelelni fenntartónk elvárásainak, s emellett elkezdtük feltérképezni a nevelési-oktatási intézmények igényeit, hogy munkánk menetét ezek figyelembe vételével alakítsuk ki. Munkánkat jogszabályok is meghatározzák, melyek a szakmai munka kereteit teremtik meg. LXXIX/1993. törvény a közoktatásról 14/1994 MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról 4/2010.(I.19.) OKM rendelet Éves munkatervet készítettünk, melyet a jogszabályok által meghatározott módon közzétettünk. II. Személyi feltételek: Nevelési tanácsadás: 1 fő gyógypedagógus, megbízott vezető; kötelező óraszáma heti 10 óra (vizsgálat, terápia) 1 fő gyógypedagógus; kötelező óraszáma heti 21 óra (vizsgálat, terápia) 1 fő pszichológus; kötelező óraszáma heti 21 óra (vizsgálat, terápia) Logopédiai gondozás: 1 fő gyógypedagógus-logopédus; kötelező óraszáma heti 21 óra (főként terápia) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás: Pszichológusunk látta el november-január időszakban. 1

5 Kisegítő munkatársak: Munkánkat segítette napi 4 órás munkaidőben egy adminisztrátor. Takarító személyzet. III. Tárgyi feltételek: A tanév első hónapjaiban jelentős-1 millió forint- összegben vásárolhattunk teszteket és fejlesztő anyagokat, melyek a pszichológiai és a logopédiai munkát segítik elsősorban. A gyógypedagógiai vizsgálatokhoz magunk alakítottuk át a Szakértői Bizottságok által használt vizsgálati anyagot. Sok munkával, ismeretgyűjtéssel jól kidolgozottnak mondható vizsgálati protokollanyagot állítottunk össze. Elkészítettük saját szakvéleménysablonunkat, mely formailag és tartalmilag is megfelel a törvényi előírásoknak. A gyógypedagógiai terápiák során használjuk a nevelési-oktatási intézmények fejlesztő eszközeit, valamint saját magunk által vásárolt, illetve készített eszközökkel is dolgozunk. Szakkönyveink és eszközeink tárát folyamatosan kívánjuk bővíteni. IV. Ellátott feladataink: 1. : Nevelési tanácsadás: A fejlesztések és terápiák a gyerekek, tanulók nevelési-oktatási intézményében folytak. Az órarendek, beosztások folyamatosan változtak, eleinte több vizsgálati órával és kevesebb terápiával dolgoztunk, a tanév második félévére az arány megfordult. A vizsgálatok átlagosan 2-2,5 órát vettek igénybe, míg a terápiák 45 percesek. A szakvéleményeket igyekeztünk folyamatosan elkészíteni, torlódás ennek ellenére előfordult. 177 esetben készült szakvélemény. Vizsgálataink típusai: BTMN- kontrollvizsgálat Tanulási nehézség vizsgálata Részképesség-vizsgálat Beszéd - szűrővizsgálat Pszichológiai vizsgálat Iskolaérettségi vizsgálat 2

6 A tanév során elvégzett vizsgálataink a felterjesztés típusa szerint, számokban: Megnevezés Felterjesztett Elvégzett BTMN kontrollvizsgálat: Tanulási nehézség vizsgálata Részképesség vizsgálat Iskolaérettségi és részképesség vizsgálat Csak pszichológiai vizsgálat Összesen: A helyben működő Szakszolgálat létjogosultságát alátámasztja a vizsgálati felterjesztések és az elvégzett vizsgálatok aránya is, mely 92 %- os volt. A tanév során elvégzett/nem elvégzett vizsgálatok, vizsgálattípus szerint: Megnevezés Vizsgálatok száma Gyógypedagógiai vizsgálat 167 Pszichológiai vizsgálat 122 Egyéb Fő Lemondó nyilatkozatot tett 3 Más nevelési tanácsadó vizsgálta 2 A vizsgálaton nem jelent meg 11 A nevelési/oktatási intézményekben előírt/lezárt/folyamatban lévő terápiák: Megnevezés: Óvodák Iskolák Összesen Gyógypedagógiai terápia Pszichológiai megsegítés Sajátos nevelési igény gyanúja miatt továbbterjesztésre javasoltunk 22 gyermeket. 3

7 2. Logopédiai gondozás: Szeptemberben logopédusunk felvette a kapcsolatot az óvodákkal, iskolákkal, és a szülői beleegyező nyilatkozatok beszerzése után 196 gyermeknél végezte el a beszéd-szűrővizsgálatot. Ennek eredménye alapján, valamint az év közbeni vizsgálatok eredményeként 58 gyermek kapott beszédvizsgálati- véleményt, került logopédiai terápiába. Őket szakmailag megfelelő csoportokba osztotta, a foglalkozásokat beindította. Ezek gyakorisága heti 1 foglalkozás. Azon gyermekek esetében, akik beszédében csak ún. esztétikai problémák voltak, melyek terápiát nem igényeltek, ott tanácsadást biztosított az érdeklődő szülők számára 12 gyermek esetében. Az év folyamán a csoportból kikerülő gyerekek helyére újak kerültek. Tapasztalataink szerint óvodáskorban az időben elkezdett szakszerű segítségnek köszönhetően a beszédhibás első osztályosok száma az elmúlt évekhez képest jelentősen csökkent. Logopédusunk szükség esetén bekapcsolódott a nevelési tanácsadás vizsgálataiba is, főként megkésett beszédfejlődés diagnosztizálása miatt. A későbbiekben tervezzük a logopédus munkáját diszlexia prevencióval is bővíteni. A logopédiai terápia és eredménye intézményi megoszlásban: Orczy Tagintézmény Móra Tagintézmény Szalai Tagintézmény Tiszavirág Óvoda Tagóvodái Ellátott Tünetmentes Lényegesen javult Részben javult Keveset javult Nem javult Kimaradt Tanácsadás Összesen : Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás: Az októberi előkészületek után novemberben minden 8. osztályban pályaválasztási osztályfőnöki órát tartott a pszichológus, ahol a pályaválasztással kapcsolatos általános ismereteiket eleveníthették fel, bővíthették ki a tanulók. Teszteket, kérdőíveket töltöttek ki, melyekből beállítottságukra derülhetett fény. Aki igényelte, egyéni tanácsadásban is részesülhetett. Öten éltek ezzel a lehetőséggel. 4

8 4. BTMN ellátás ellenőrzése: Novemberben és június elején megtörtént az intézményekben a BTMN tanulók ellátásának ellenőrzése. Az ellenőrzésekről jegyzőkönyvek készültek. A vizsgálat kiterjedt a személyi és tárgyi feltételekre, a dokumentációra és a fejlesztés tartalmára. A tapasztalatok mindhárom iskolában és a szakiskolában is pozitívak voltak. A fejlesztésben részesülő tanulók nagy százalékban látogatták a foglalkozásokat, melyek szakszerűen tervezettek voltak. 5. : SNI b tanulók ellátásának segítése: Az SNI tanulók ellátását folyamatosan segítettük. Az osztálytanítók és a szaktanárok egyaránt fordultak hozzánk kérdésekkel, kezelési problémákkal, melyekben igyekeztünk szakszerű segítséget nyújtani. A következő tanévtől az SNI b tanulók ellátásának segítésével kapcsolatos teendőink nagymértékben megváltoznak az új 4/2010.(I.19.) OKM rendelet hatályba lépésével. 6. Nem alapfeladat ellátása: Az SNI tanulók köréből kompetenciánknak megfelelően láttunk el gyerekeket. Voltak közöttük tanulásban akadályozottak, ún. diszesek, beszédfogyatékosok, és pszichopedagógiai megsegítést igénylők. V. Minőségbiztosítás: Elkészítettük a bemutatkozó kiadványunkat. Jelentkeztünk a Hírmondóban. Eszközbeszerzésünk, készítésük folyamatos. Vizsgálati anyagunkat folyamatosan pontosítjuk, bővítjük. Dokumentációnk naprakész. Az adminisztráció belső ellenőrzése négy alkalommal megtörtént. Internetes felület készítésében még elmaradásunk van. VI. Kapcsolttartási rendszerünk: Napi kapcsolatot tartottunk fenn az intézményvezetőkkel. Konzultációt biztosítottunk az óvodák és az iskolák pedagógusainak. Szakmai kérdésekkel, problémákkal Csibi Enikő szaktanácsadóhoz fordultunk. Más szakszolgálatokkal is tartottuk a kapcsolatot: újszászi, kisújszállási és törökszentmiklósi szakszolgálat. 5

9 Pedagógiai hetek keretében, márciusban részt vettünk Újszászon bemutató foglalkozáson, szakmai előadáson és megbeszélésen. Júniusban részt vettünk a Szolnoki Városi Nevelési Tanácsadó által szervezett konferencián. Kapcsolatot tartottunk fenn a tiszabői és a fegyverneki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. Több esetben segítették munkánkat azzal, hogy a kevésbé együttműködő szülőket meggyőzzék a vizsgálat fontosságáról. Egy esetben végzés alapján szakvéleményt küldtünk a törökszentmiklósi Gyámhivatalnak. VII. Továbbképzés önképzés: Kuiné Varga Mária gyógypedagógus 90 órás továbbképzésen vett rész. Szabó Ildikó megbízott vezető közoktatás-vezetői szakvizsgára felkészítő továbbképzését elkezdte. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Műhelyfoglalkozásain részt vettünk. Időt fordítunk az önképzésre. Egymás között ismeret-és tapasztalatcserét folytatunk. VIII. Pályázat: Pályázatot nyújtottunk be a 21/2010.(V.13) OKM rendelet alapján 3 db laptop beszerzésére. IX. Összegzés: Összességében a tanév során munkatervünknek megfelelő tempóban tudtunk haladni. Nehézségeink, problémáink természetesen adódtak a feladat újszerűsége miatt. Továbbra is igyekszünk az eddigi színvonalat fenntartani, javítani. Személyi állományunk a 2010/2011 tanévben egy főállású, szakvizsgázott tanító-fejlesztőpedagógussal bővül. Ebben a tanévben vizsgáljuk a gyógytestnevelés területén nyújtható szakmai szolgáltatás lehetőségét (igény mértéke, személyi és tárgyi feltételek). Szakvizsgával nem rendelkező kollégáink szakirányú továbbképzésre jelentkeznek, bízunk abban, hogy a képzésekre pályázati lehetőségek is adódnak. Várjuk az építő kritikákat és ötleteket. Reméljük, hogy a közeljövőben vizsgálati helyünk kérdése megoldódik, hogy eszközeink bővítésére lehetőségünk lesz, illetve feladatellátásunkat tovább tudjuk terjeszteni. Fegyvernek, Szabó Ildikó Intézményegység-vezető Ambrus Dénes igazgató 6

10 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete április 28-i ülésére a Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány alapító okiratának módosításáról. Tisztelt Képviselőtestület! A Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány Alapító Okiratának felülvizsgálatát és módosítását a februári ülésen elvégeztük és azt megküldtük a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnak. A Bíróság két pontban pontosításra visszaküldte az okiratot. 1. Mivel kértük az alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történő besorolást, Ezért az alapító okirat 5. pontjából mellőzni kell a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv ában meghatározott feladatokra vonatkozó rendelkezést. 2. Az Alapító Okirat 7/e. pontjának azon rendelkezése, miszerint a kuratórium döntéseiről 8 napon belül személyesen, vagy telefonon értesíti az érintetteket, nem biztosítja az értesítés átvételének igazolhatóságát. A személyes értesítés nem kizárt,de ebben az esetben átvételi elismervényt kell készíteni és aláíratni. Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.../2011. (IV. 28.) sz. határozati javaslat Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 104/1991. (XI. 28.) önkormányzati határozattal létrehozott, többször módosított Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Alapító Okirat 5. (A helyi önkormányzatokról szóló évi LXIII. törvénnyel módosított évi LXV. tv. 8. -ában meghatározott feladat; a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Tv.26.. c/9 és 15. pontjai) hivatkozás hatályát veszti.

11 2. Az Alapító Okirat 7/e pontja hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés kerül: A kuratórium döntéseit a helyi sajtóban- a döntést követő számban közzé kell tenni. A döntésről 8 napon belül írásban vagy személyesen, (átvételi elismervény ellenében) értesíti az érintetteket. 3. Ezzel egyidejűleg kiadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. Erről értesül: 1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Kuratórium tagjai Fegyvernek, április 19. Tatár László Polgármester Készítette: Bérczesi Mária

12 Fegyvernek Nagyközség P o l g á r m e s t e r é t ő l 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. E L Ő T E R J E SZ T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének április Alsóréti Holt-Tiszáról szóló tájékoztató tábla elhelyezéséről 28-i ülésére a Tisztelt Képviselő Testület! A Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult a képviselő testülethez, hogy a mellékelt helyszínrajz szerint a Szent Imre téren, a buszfordulóban mintegy 3 m 2 területen járuljon hozzá az Alsóréti Holt-Tiszáról szóló tájékoztató tábla elhelyezéséhez. A tábla mérete: 2,00 m x 1,00 m = 2,00 m 2 mely sem építési engedélyezési, sem építési bejelentési kötelezettség alá nem tartozik. A táblát a mellékelt helyszínrajz szerint kívánják elhelyezni. A tábla anyaga műanyag, tartószerkezete fa, mely ezzel anyagában, megjelenésében eltérne a Szent Imre téren már elhelyezett információs tábláktól. A tájékoztató tábla kivitelezéséhez és annak felállításához anyagi támogatást nem kérnek, annak minden költségét a Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület viseli. A táblát más anyagból megvalósítani nem tudják, mert nincs rá anyagi fedezetük. Az információs tábla felállításához az egyesület megkérte a településközpont rehabilitációját tervező Álmosdi Árpád szakmai véleményét. A tervező a kezdeményezést szimpatikusnak, a tábla tartalmát informatívnak, grafikai megfogalmazását kulturáltnak találta. Az elhelyezésével kapcsolatban azonban megjegyzi, hogy ilyen jellegű információs táblákat a vízpartokra, a horgászvizekhez vezető utca elejére, a horgászegyesület székházához szoktak elhelyezni, olyan helyekre inkább, ahol az érdeklődők megfordulnak. A településközpont kiemelten fontos helye a körforgalom közepe, ahova olyan információkat kell elhelyezni, amelyek a közösség egészét érintik, vagy a turisták számára a község vagy a térség egészéről ad tájékoztatást. Ha a térre kerül, az azt mutatja, hogy a horgászat az egyik fő jellegzetessége a településnek. A tábla formájára vonatkozóan javasolja, hogy a már elhelyezett, nagyon egyszerű vonalvezetésű tablók tartóvázához és formájához hasonló kerüljön elhelyezésre, megtartva ezzel a központ egységességét. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 2006-ban tanulmánytervet készíttetett a településközpont rehabilitációjára, mellyel pályázaton tudott részt venni. A pályázaton elnyert összeggel megtervezésre került a településközpont rehabilitációjának engedélyezési és kiviteli tervei, elkészültek az I. ütem kivitelezési munkái és május végére befejezésre kerül a II. ütem és ezzel az egész beruházás. Ma már nem csak a terveken, hanem a valóságban is látható a Szent Imre tér, melyen alaposan átgondolt tervek alapján került elhelyezésre a település történetét, nevezetességeit, utcaneveit és térképét tartalmazó tábla, a térről elérhető utcák és sportpálya elérhetőségét bemutató tábla, egy oszlop, mely a település legjellegzetesebb létesítményeinek irányát mutatja, padok, szeméttartók. Az információs táblák egyszerű vonalú fém lábakon álló fém táblák, melyektől teljesen eltér az elhelyezni kívánt fa tartóelemeken megjelenő műanyag tábla.

13 Az elkészült Szent Imre tér jól áttekinthető egységet és egyensúlyt mutat, melyet egy megjelenésében, formájában és információ tartalmában nem a térre való tábla az egységet megbontaná, ezért a tábla elhelyezését ezen a téren nem javasoljuk. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestülete, hogy a település márciusában pályázaton vett részt, ahol a településközpont rehabilitációját, a már elkészült munkákat és a megvalósulásra váró terveket mutattuk be, melynek része volt a Szent Imre tér is. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági bizottsága április 19-én Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának az önkormányzat által benyújtott pályázati anyag alapján Épített környezet védelme kategóriában Települési környezetért címet és ,-Ft elismerést adományozta. Mellékletek: Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász egyesület elnökének kérelme Helyszínrajz A táblán megjelenő információ Településközpont tervezőjének szakmai nyilatkozata Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:.../2011. (IV.28.)sz. önkormányzati határozati javaslat: Alsóréti Holt-Tiszáról szóló tájékoztató tábla elhelyezéséről Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület elnöke által benyújtott kérelme alapján nem járul hozzá a Szent Imre téren az Alsóréti Holt-Tiszáról szóló információs tábla elhelyezéséhez. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek, április 28. Tatár László polgármester

14 Fegyvernek történetét, nevezetességeit, térképét és utcaneveit bemutató tábla A Szent Imre térről elérhető utcákat és létesítményt bemutató tábla

15 A településen megtalálható nevezetességeket tartalmazó tájékoztató oszlop Szent Imre tér arányosan elhelyezett, egyszerű, elegáns vonalú utcabútorokkal

16

17 Fegyvernek történetét, nevezetességeit, térképét és utcaneveit bemutató tábla A Szent Imre térről elérhető utcákat és létesítményt bemutató tábla

18 A településen megtalálható nevezetességeket tartalmazó tájékoztató oszlop Szent Imre tér arányosan elhelyezett, egyszerű, elegáns vonalú utcabútorokkal

19 Fegyvernek Nagyközség P o l g á r m e s t e r é t ő l 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. E L Ő T E R J E SZ T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének április Alsóréti Holt-Tiszáról szóló tájékoztató tábla elhelyezéséről 28-i ülésére a Tisztelt Képviselő Testület! A Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult a képviselő testülethez, hogy a mellékelt helyszínrajz szerint a Szent Imre téren, a buszfordulóban mintegy 3 m 2 területen járuljon hozzá az Alsóréti Holt-Tiszáról szóló tájékoztató tábla elhelyezéséhez. A tábla mérete: 2,00 m x 1,00 m = 2,00 m 2 mely sem építési engedélyezési, sem építési bejelentési kötelezettség alá nem tartozik. A táblát a mellékelt helyszínrajz szerint kívánják elhelyezni. A tábla anyaga műanyag, tartószerkezete fa, mely ezzel anyagában, megjelenésében eltérne a Szent Imre téren már elhelyezett információs tábláktól. A tájékoztató tábla kivitelezéséhez és annak felállításához anyagi támogatást nem kérnek, annak minden költségét a Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület viseli. A táblát más anyagból megvalósítani nem tudják, mert nincs rá anyagi fedezetük. Az információs tábla felállításához az egyesület megkérte a településközpont rehabilitációját tervező Álmosdi Árpád szakmai véleményét. A tervező a kezdeményezést szimpatikusnak, a tábla tartalmát informatívnak, grafikai megfogalmazását kulturáltnak találta. Az elhelyezésével kapcsolatban azonban megjegyzi, hogy ilyen jellegű információs táblákat a vízpartokra, a horgászvizekhez vezető utca elejére, a horgászegyesület székházához szoktak elhelyezni, olyan helyekre inkább, ahol az érdeklődők megfordulnak. A településközpont kiemelten fontos helye a körforgalom közepe, ahova olyan információkat kell elhelyezni, amelyek a közösség egészét érintik, vagy a turisták számára a község vagy a térség egészéről ad tájékoztatást. Ha a térre kerül, az azt mutatja, hogy a horgászat az egyik fő jellegzetessége a településnek. A tábla formájára vonatkozóan javasolja, hogy a már elhelyezett, nagyon egyszerű vonalvezetésű tablók tartóvázához és formájához hasonló kerüljön elhelyezésre, megtartva ezzel a központ egységességét. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 2006-ban tanulmánytervet készíttetett a településközpont rehabilitációjára, mellyel pályázaton tudott részt venni. A pályázaton elnyert összeggel megtervezésre került a településközpont rehabilitációjának engedélyezési és kiviteli tervei, elkészültek az I. ütem kivitelezési munkái és május végére befejezésre kerül a II. ütem és ezzel az egész beruházás. Ma már nem csak a terveken, hanem a valóságban is látható a Szent Imre tér, melyen alaposan átgondolt tervek alapján került elhelyezésre a település történetét, nevezetességeit, utcaneveit és térképét tartalmazó tábla, a térről elérhető utcák és sportpálya elérhetőségét bemutató tábla, egy oszlop, mely a település legjellegzetesebb létesítményeinek irányát mutatja, padok, szeméttartók. Az információs táblák egyszerű vonalú fém lábakon álló fém táblák, melyektől teljesen eltér az elhelyezni kívánt fa tartóelemeken megjelenő műanyag tábla.

20 Az elkészült Szent Imre tér jól áttekinthető egységet és egyensúlyt mutat, melyet egy megjelenésében, formájában és információ tartalmában nem a térre való tábla az egységet megbontaná, ezért a tábla elhelyezését ezen a téren nem javasoljuk. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestülete, hogy a település márciusában pályázaton vett részt, ahol a településközpont rehabilitációját, a már elkészült munkákat és a megvalósulásra váró terveket mutattuk be, melynek része volt a Szent Imre tér is. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági bizottsága április 19-én Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának az önkormányzat által benyújtott pályázati anyag alapján Épített környezet védelme kategóriában Települési környezetért címet és ,-Ft elismerést adományozta. Mellékletek: Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász egyesület elnökének kérelme Helyszínrajz A táblán megjelenő információ Településközpont tervezőjének szakmai nyilatkozata Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:.../2011. (IV.28.)sz. önkormányzati határozati javaslat: Alsóréti Holt-Tiszáról szóló tájékoztató tábla elhelyezéséről Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület elnöke által benyújtott kérelme alapján nem járul hozzá a Szent Imre téren az Alsóréti Holt-Tiszáról szóló információs tábla elhelyezéséhez. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek, április 28. Tatár László polgármester

21 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendeletének 12. sz. melléklete 3/2011.(IV.5.) sz. TCKÖK határozat: A TCKÖK évi költségvetése teljesítésének elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.) A Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat a évi 94 eft előirányzatú költségvetés teljesítésére vonatkozó előterjesztést - 94 eft bevétellel, - 94 eft kiadással és - 0 eft pénzmaradvánnyal jóváhagyja. 2.) A Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat kéri Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületét, hogy a zárszámadás és pénzmaradvány elszámolásnál vegye figyelembe a TCKÖK évi költségvetését, mely az 1.) pont szerint teljesült. Erről értesül: 1./ TCKÖK tagjai 2./ Tatár László polgármester 3./ Buzás Istvánné dr. jegyző 4./ Polg.Hiv. pénzügyi csoportja

22 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u Tel/fax: 56/ ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete április 28-i ülésére a Fegyvernek, Sallai u. 2/c. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról. Tisztelt Képviselőtestület! Magyar Mónika tulajdonos és Magyar Lászlóné haszonélvező Fegyvernek, Angolkert út 31. sz. alatti lakosok eladási szándékot jelentettek be a tulajdonukat képező Fegyvernek, Sallai út 2/c. sz. (794/2 hrsz.) alatti ingatlanra. Az eladni kívánt ingatlan 939 m2 nagyságú beépítetlen terület. Az eladók vételárat nem jelöltek meg, az ingatlant áron alul szeretnék értékesíteni. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen../2011.(iv. 28.) sz. határozati javaslat: Fegyvernek, Sallai út 2/c. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Sallai út 2/c. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Magyar Mónika tulajdonos és Magyar Lászlóné haszonélvező Fegyvernek Angolkert út 31. sz. alatti lakosoktól. Erről értesül: 1. Magyar Mónika és Magyar Lászlóné Fegyvernek, Angolkert út Tatár László polgármester 3. Buzás Istvánné dr. jegyző 4. Képviselőtestület tagjai 5. Polgármester Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, április 21. /:Tatár László:/ polgármester

23 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u Tel/fax: 56/ ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete április 28-i ülésére a Fegyvernek, Petőfi S. út 15. sz. alatti ingatlan eladásáról. Tisztelt Képviselőtestület! Budai Attila és neje Fegyvernek, Damjanich J. út 143. sz. önkormányzati ingatlan - alatti lakosok vételi szándékot jelentettek be a mellékelt kérelem alapján az Önkormányzat tulajdonát képező Fegyvernek, Petőfi S. út 15. sz. (1122 hrsz.) alatti ingatlanra. Az ingatlan teljes területe 1343 m2, melyből a lakás alapterülete 60 m2 nagyságú, melléképület nincs. A lakás elhanyagolt, komfort nélküli és vezetékes ivóvízzel nem rendelkezik. Felújítása és rendbetétele nem lenne gazdaságos az Önkormányzatnak. A vevő a vételárat Ft értékben határozta meg. A lakások bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993 (XII.16.) rendelet VII. fejezet 13 (4) bek. 2.) pontja szerint a vevő a vételár 15%-át Ft- egy összegben köteles megfizetni. A vevő vállalja a befizetést és a fennmaradó összeget havi ával 43 hónap alatt kifizeti. Az ingatlanról értékbecslést nem készíttettünk, mivel a rendeletünk szerint a helyi forgalmi érték alapján kell az ingatlan értékét megállapítani. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák szerint dönteni szíveskedjenek: /2011.(IV.28.) sz. határozati javaslat: Fegyvernek, Petőfi S. út 15 sz. alatti ingatlan eladásáról A alternatíva: 1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Petőfi S. út 15. sz. alatti ingatlan eladásához hozzájárul Budai Attila és neje Fegyvernek, Damjanich J. út 143. szám alatti lakosok részére Ft értékben B alternatíva: Megbízza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésével Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete nem értékesíti a Fegyvernek, Petőfi S. út 15. szám alatti ingatlant Budai Attila és neje Fegyvernek, Damjanich J. út 143. szám alatti lakosok részére. Erről értesül: 1. Budai Attila és neje Fegyvernek, Damjanich J. út Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező Fegyvernek, április 21. /:Tatár László:/ polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. AUGUSZTUS 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. MÁJUS 31-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. NOVEMBER 26-ÁN

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. JANUÁR 28-ÁN

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. MÁJUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. AUGUSZTUS

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. ÁPRILIS 30-ÁN

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. MEGHÍVÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 29. február 26-án csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel meghívom

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 31-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 20-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. DECEMBER 17-ÉN

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. OKTÓBER 17ÉN CSÜTÖRTÖKÖN 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK V ÁR OS ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2013. DECEMBER 12-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART,

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2015. MÁJUS 28-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. SZEPTEMBER

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i soros ülésének jegyzőkönyvéhez. módosítása. módosítása

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i soros ülésének jegyzőkönyvéhez. módosítása. módosítása TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i soros ülésének jegyzőkönyvéhez 5/2011.(I.27.) sz. önk.hat. 6/2011.(I.27.) sz. önk.hat. 1/2011.(II.3.) sz. önk.rendelet 2/2011.(II.3.)

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. április 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 16-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 4/2010. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. április 22. napján (csütörtök) 16 00 órai kezdettel

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-003 Pf: 5. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Pak s Város Önkormányzatán a k 7/2009. (IV. 21.) számú rendelete. az önkormányzat 2008. évi zárszámadá s áról *

Pak s Város Önkormányzatán a k 7/2009. (IV. 21.) számú rendelete. az önkormányzat 2008. évi zárszámadá s áról * Pak s Város Önkormányzatán a k 7/2009. (IV. 21.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi zárszámadá s áról * Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület 2014-2019. 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület 2014-2019. 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014-2019 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014-2019 2015. április 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a 2010. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a 2010. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. április 1-én (pénteken) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben