Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / MEGHÍVÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ"

Átírás

1 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁPRILIS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2/A évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadása 2/B Az Önkormányzat évi pénzmaradványának jóváhagyása 3. Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolója 4. A Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései 5. Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás meghirdetése 6. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás működési költségeihez való hozzájárulás 7. TISZK létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítása 8. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei nyári nyitvatartásának elfogadása 9. Helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet módosítása 10. Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány Alapító Okiratának módosítása 11.Alsóréti Holt-Tiszáról szóló tájékoztató tábla elhelyezése 12.Fegyvernek, Sallai út 2/C sz. alatti ingatlan felajánlása megvásárlásra 13.Fegyvernek, Petőfi út 15. sz. alatti ingatlan eladása Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő 2. napirendhez meghívott: NC & C Kft. Czibulkáné Dr. Németh Emília hites könyvvizsgáló 2., 4. napirendhez meghívott: Intézmények vezetői 3., 6., 7. napirendhez meghívott: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója 3. napirendhez meghívott: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója 8. napirendhez meghívott: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója Fegyvernek, március 20. Tatár László polgármester

2 Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület április 28-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: Április 5-én megállapodás módosítása az ATEV-vel az állati hulladék elszállításával kapcsolatban. Április 6-án fogadónapot tartottam, amelyen kb. 30 lakos jelent meg különböző szociális problémákkal. Április 8-án a 95 éves Bihari Lajosné köszöntése. Április 11-én egyeztetés az intézmények gazdaságvezetőivel. Április 13-án Orvosi Rendelőben orvosi ügyelettel kapcsolatos egyeztetés a háziorvosokkal. Április 20-án Kistérségi Tanács Pénzügyi Bizottságának ülésén vettem részt Örményesen. Április 20-án Falunappal kapcsolatos egyeztetés a civil szervezetekkel. Április 21-én Kistérségi Tanács ülésén vettem részt Törökszentmiklóson. Április 21-én megbeszélés az orvosi ügyelettel kapcsolatban a Tiszagyendai, Tiszaroffi polgármesterekkel, illetve háziorvosokkal. Április 21-én tájékoztató a szennyvízberuházással kapcsolatosan az utcabizalmiakkal. Április 22-én találkozó OTP Befektetési csoportvezetőjével. Rendőrségtől kapott tájékoztatás: Hó Emberölés Testi sért. Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati óra március I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: 1.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 4 - köztemetés - - átállási támogatás - - lakásfenntartási támogatás 41 - lakásfenntart.tám.elutasítás 3 - lakásfenntartási tám.megszünt. - B.) Bizottság döntései: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12.. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás - - átmeneti segély elut. 1 - ápolási díj megállapítás - - ápolási díj megszűnés - - ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés -

3 - ápolási díj felülvizsg. - - ápolási díj továbbfolyósítás - - ápolási díj elutasítás 1 - szociális kölcsön - - szociális kölcsön elutasítás - - tüzelő tám. - - tüzelő tám.elutasítás - - szapárfalui tanulók bérlet tám. - - rendkívüli gyvt. elutasítás - II. III. Polgármesteri keret felhasználás: nemleges Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft. és az feletti támogatások március hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 1/b. pont) Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: nemleges Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: nemleges Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES IV. Fontosabb jogszabályok - Fegyvernek, április 20. Tatár László polgármester

4 Beszámoló a fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ keretein belül működő pedagógiai szakszolgálat működési tapasztalatairól I. Működésünket meghatározó törvényi háttér: Szakszolgálatunk 2009 szeptemberétől Fegyvernek és Örményes óvodás és iskolás korú gyermekei számára nyújt szakmai szolgáltatást az alábbi területeken: nevelési tanácsadás, logopédiai gondozás, továbbtanulási- pályaválasztási tanácsadás. Az elmúlt tanévben igyekeztünk megfelelni fenntartónk elvárásainak, s emellett elkezdtük feltérképezni a nevelési-oktatási intézmények igényeit, hogy munkánk menetét ezek figyelembe vételével alakítsuk ki. Munkánkat jogszabályok is meghatározzák, melyek a szakmai munka kereteit teremtik meg. LXXIX/1993. törvény a közoktatásról 14/1994 MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról 4/2010.(I.19.) OKM rendelet Éves munkatervet készítettünk, melyet a jogszabályok által meghatározott módon közzétettünk. II. Személyi feltételek: Nevelési tanácsadás: 1 fő gyógypedagógus, megbízott vezető; kötelező óraszáma heti 10 óra (vizsgálat, terápia) 1 fő gyógypedagógus; kötelező óraszáma heti 21 óra (vizsgálat, terápia) 1 fő pszichológus; kötelező óraszáma heti 21 óra (vizsgálat, terápia) Logopédiai gondozás: 1 fő gyógypedagógus-logopédus; kötelező óraszáma heti 21 óra (főként terápia) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás: Pszichológusunk látta el november-január időszakban. 1

5 Kisegítő munkatársak: Munkánkat segítette napi 4 órás munkaidőben egy adminisztrátor. Takarító személyzet. III. Tárgyi feltételek: A tanév első hónapjaiban jelentős-1 millió forint- összegben vásárolhattunk teszteket és fejlesztő anyagokat, melyek a pszichológiai és a logopédiai munkát segítik elsősorban. A gyógypedagógiai vizsgálatokhoz magunk alakítottuk át a Szakértői Bizottságok által használt vizsgálati anyagot. Sok munkával, ismeretgyűjtéssel jól kidolgozottnak mondható vizsgálati protokollanyagot állítottunk össze. Elkészítettük saját szakvéleménysablonunkat, mely formailag és tartalmilag is megfelel a törvényi előírásoknak. A gyógypedagógiai terápiák során használjuk a nevelési-oktatási intézmények fejlesztő eszközeit, valamint saját magunk által vásárolt, illetve készített eszközökkel is dolgozunk. Szakkönyveink és eszközeink tárát folyamatosan kívánjuk bővíteni. IV. Ellátott feladataink: 1. : Nevelési tanácsadás: A fejlesztések és terápiák a gyerekek, tanulók nevelési-oktatási intézményében folytak. Az órarendek, beosztások folyamatosan változtak, eleinte több vizsgálati órával és kevesebb terápiával dolgoztunk, a tanév második félévére az arány megfordult. A vizsgálatok átlagosan 2-2,5 órát vettek igénybe, míg a terápiák 45 percesek. A szakvéleményeket igyekeztünk folyamatosan elkészíteni, torlódás ennek ellenére előfordult. 177 esetben készült szakvélemény. Vizsgálataink típusai: BTMN- kontrollvizsgálat Tanulási nehézség vizsgálata Részképesség-vizsgálat Beszéd - szűrővizsgálat Pszichológiai vizsgálat Iskolaérettségi vizsgálat 2

6 A tanév során elvégzett vizsgálataink a felterjesztés típusa szerint, számokban: Megnevezés Felterjesztett Elvégzett BTMN kontrollvizsgálat: Tanulási nehézség vizsgálata Részképesség vizsgálat Iskolaérettségi és részképesség vizsgálat Csak pszichológiai vizsgálat Összesen: A helyben működő Szakszolgálat létjogosultságát alátámasztja a vizsgálati felterjesztések és az elvégzett vizsgálatok aránya is, mely 92 %- os volt. A tanév során elvégzett/nem elvégzett vizsgálatok, vizsgálattípus szerint: Megnevezés Vizsgálatok száma Gyógypedagógiai vizsgálat 167 Pszichológiai vizsgálat 122 Egyéb Fő Lemondó nyilatkozatot tett 3 Más nevelési tanácsadó vizsgálta 2 A vizsgálaton nem jelent meg 11 A nevelési/oktatási intézményekben előírt/lezárt/folyamatban lévő terápiák: Megnevezés: Óvodák Iskolák Összesen Gyógypedagógiai terápia Pszichológiai megsegítés Sajátos nevelési igény gyanúja miatt továbbterjesztésre javasoltunk 22 gyermeket. 3

7 2. Logopédiai gondozás: Szeptemberben logopédusunk felvette a kapcsolatot az óvodákkal, iskolákkal, és a szülői beleegyező nyilatkozatok beszerzése után 196 gyermeknél végezte el a beszéd-szűrővizsgálatot. Ennek eredménye alapján, valamint az év közbeni vizsgálatok eredményeként 58 gyermek kapott beszédvizsgálati- véleményt, került logopédiai terápiába. Őket szakmailag megfelelő csoportokba osztotta, a foglalkozásokat beindította. Ezek gyakorisága heti 1 foglalkozás. Azon gyermekek esetében, akik beszédében csak ún. esztétikai problémák voltak, melyek terápiát nem igényeltek, ott tanácsadást biztosított az érdeklődő szülők számára 12 gyermek esetében. Az év folyamán a csoportból kikerülő gyerekek helyére újak kerültek. Tapasztalataink szerint óvodáskorban az időben elkezdett szakszerű segítségnek köszönhetően a beszédhibás első osztályosok száma az elmúlt évekhez képest jelentősen csökkent. Logopédusunk szükség esetén bekapcsolódott a nevelési tanácsadás vizsgálataiba is, főként megkésett beszédfejlődés diagnosztizálása miatt. A későbbiekben tervezzük a logopédus munkáját diszlexia prevencióval is bővíteni. A logopédiai terápia és eredménye intézményi megoszlásban: Orczy Tagintézmény Móra Tagintézmény Szalai Tagintézmény Tiszavirág Óvoda Tagóvodái Ellátott Tünetmentes Lényegesen javult Részben javult Keveset javult Nem javult Kimaradt Tanácsadás Összesen : Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás: Az októberi előkészületek után novemberben minden 8. osztályban pályaválasztási osztályfőnöki órát tartott a pszichológus, ahol a pályaválasztással kapcsolatos általános ismereteiket eleveníthették fel, bővíthették ki a tanulók. Teszteket, kérdőíveket töltöttek ki, melyekből beállítottságukra derülhetett fény. Aki igényelte, egyéni tanácsadásban is részesülhetett. Öten éltek ezzel a lehetőséggel. 4

8 4. BTMN ellátás ellenőrzése: Novemberben és június elején megtörtént az intézményekben a BTMN tanulók ellátásának ellenőrzése. Az ellenőrzésekről jegyzőkönyvek készültek. A vizsgálat kiterjedt a személyi és tárgyi feltételekre, a dokumentációra és a fejlesztés tartalmára. A tapasztalatok mindhárom iskolában és a szakiskolában is pozitívak voltak. A fejlesztésben részesülő tanulók nagy százalékban látogatták a foglalkozásokat, melyek szakszerűen tervezettek voltak. 5. : SNI b tanulók ellátásának segítése: Az SNI tanulók ellátását folyamatosan segítettük. Az osztálytanítók és a szaktanárok egyaránt fordultak hozzánk kérdésekkel, kezelési problémákkal, melyekben igyekeztünk szakszerű segítséget nyújtani. A következő tanévtől az SNI b tanulók ellátásának segítésével kapcsolatos teendőink nagymértékben megváltoznak az új 4/2010.(I.19.) OKM rendelet hatályba lépésével. 6. Nem alapfeladat ellátása: Az SNI tanulók köréből kompetenciánknak megfelelően láttunk el gyerekeket. Voltak közöttük tanulásban akadályozottak, ún. diszesek, beszédfogyatékosok, és pszichopedagógiai megsegítést igénylők. V. Minőségbiztosítás: Elkészítettük a bemutatkozó kiadványunkat. Jelentkeztünk a Hírmondóban. Eszközbeszerzésünk, készítésük folyamatos. Vizsgálati anyagunkat folyamatosan pontosítjuk, bővítjük. Dokumentációnk naprakész. Az adminisztráció belső ellenőrzése négy alkalommal megtörtént. Internetes felület készítésében még elmaradásunk van. VI. Kapcsolttartási rendszerünk: Napi kapcsolatot tartottunk fenn az intézményvezetőkkel. Konzultációt biztosítottunk az óvodák és az iskolák pedagógusainak. Szakmai kérdésekkel, problémákkal Csibi Enikő szaktanácsadóhoz fordultunk. Más szakszolgálatokkal is tartottuk a kapcsolatot: újszászi, kisújszállási és törökszentmiklósi szakszolgálat. 5

9 Pedagógiai hetek keretében, márciusban részt vettünk Újszászon bemutató foglalkozáson, szakmai előadáson és megbeszélésen. Júniusban részt vettünk a Szolnoki Városi Nevelési Tanácsadó által szervezett konferencián. Kapcsolatot tartottunk fenn a tiszabői és a fegyverneki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. Több esetben segítették munkánkat azzal, hogy a kevésbé együttműködő szülőket meggyőzzék a vizsgálat fontosságáról. Egy esetben végzés alapján szakvéleményt küldtünk a törökszentmiklósi Gyámhivatalnak. VII. Továbbképzés önképzés: Kuiné Varga Mária gyógypedagógus 90 órás továbbképzésen vett rész. Szabó Ildikó megbízott vezető közoktatás-vezetői szakvizsgára felkészítő továbbképzését elkezdte. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Műhelyfoglalkozásain részt vettünk. Időt fordítunk az önképzésre. Egymás között ismeret-és tapasztalatcserét folytatunk. VIII. Pályázat: Pályázatot nyújtottunk be a 21/2010.(V.13) OKM rendelet alapján 3 db laptop beszerzésére. IX. Összegzés: Összességében a tanév során munkatervünknek megfelelő tempóban tudtunk haladni. Nehézségeink, problémáink természetesen adódtak a feladat újszerűsége miatt. Továbbra is igyekszünk az eddigi színvonalat fenntartani, javítani. Személyi állományunk a 2010/2011 tanévben egy főállású, szakvizsgázott tanító-fejlesztőpedagógussal bővül. Ebben a tanévben vizsgáljuk a gyógytestnevelés területén nyújtható szakmai szolgáltatás lehetőségét (igény mértéke, személyi és tárgyi feltételek). Szakvizsgával nem rendelkező kollégáink szakirányú továbbképzésre jelentkeznek, bízunk abban, hogy a képzésekre pályázati lehetőségek is adódnak. Várjuk az építő kritikákat és ötleteket. Reméljük, hogy a közeljövőben vizsgálati helyünk kérdése megoldódik, hogy eszközeink bővítésére lehetőségünk lesz, illetve feladatellátásunkat tovább tudjuk terjeszteni. Fegyvernek, Szabó Ildikó Intézményegység-vezető Ambrus Dénes igazgató 6

10 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete április 28-i ülésére a Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány alapító okiratának módosításáról. Tisztelt Képviselőtestület! A Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány Alapító Okiratának felülvizsgálatát és módosítását a februári ülésen elvégeztük és azt megküldtük a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnak. A Bíróság két pontban pontosításra visszaküldte az okiratot. 1. Mivel kértük az alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történő besorolást, Ezért az alapító okirat 5. pontjából mellőzni kell a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv ában meghatározott feladatokra vonatkozó rendelkezést. 2. Az Alapító Okirat 7/e. pontjának azon rendelkezése, miszerint a kuratórium döntéseiről 8 napon belül személyesen, vagy telefonon értesíti az érintetteket, nem biztosítja az értesítés átvételének igazolhatóságát. A személyes értesítés nem kizárt,de ebben az esetben átvételi elismervényt kell készíteni és aláíratni. Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.../2011. (IV. 28.) sz. határozati javaslat Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 104/1991. (XI. 28.) önkormányzati határozattal létrehozott, többször módosított Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Alapító Okirat 5. (A helyi önkormányzatokról szóló évi LXIII. törvénnyel módosított évi LXV. tv. 8. -ában meghatározott feladat; a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Tv.26.. c/9 és 15. pontjai) hivatkozás hatályát veszti.

11 2. Az Alapító Okirat 7/e pontja hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés kerül: A kuratórium döntéseit a helyi sajtóban- a döntést követő számban közzé kell tenni. A döntésről 8 napon belül írásban vagy személyesen, (átvételi elismervény ellenében) értesíti az érintetteket. 3. Ezzel egyidejűleg kiadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. Erről értesül: 1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Kuratórium tagjai Fegyvernek, április 19. Tatár László Polgármester Készítette: Bérczesi Mária

12 Fegyvernek Nagyközség P o l g á r m e s t e r é t ő l 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. E L Ő T E R J E SZ T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének április Alsóréti Holt-Tiszáról szóló tájékoztató tábla elhelyezéséről 28-i ülésére a Tisztelt Képviselő Testület! A Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult a képviselő testülethez, hogy a mellékelt helyszínrajz szerint a Szent Imre téren, a buszfordulóban mintegy 3 m 2 területen járuljon hozzá az Alsóréti Holt-Tiszáról szóló tájékoztató tábla elhelyezéséhez. A tábla mérete: 2,00 m x 1,00 m = 2,00 m 2 mely sem építési engedélyezési, sem építési bejelentési kötelezettség alá nem tartozik. A táblát a mellékelt helyszínrajz szerint kívánják elhelyezni. A tábla anyaga műanyag, tartószerkezete fa, mely ezzel anyagában, megjelenésében eltérne a Szent Imre téren már elhelyezett információs tábláktól. A tájékoztató tábla kivitelezéséhez és annak felállításához anyagi támogatást nem kérnek, annak minden költségét a Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület viseli. A táblát más anyagból megvalósítani nem tudják, mert nincs rá anyagi fedezetük. Az információs tábla felállításához az egyesület megkérte a településközpont rehabilitációját tervező Álmosdi Árpád szakmai véleményét. A tervező a kezdeményezést szimpatikusnak, a tábla tartalmát informatívnak, grafikai megfogalmazását kulturáltnak találta. Az elhelyezésével kapcsolatban azonban megjegyzi, hogy ilyen jellegű információs táblákat a vízpartokra, a horgászvizekhez vezető utca elejére, a horgászegyesület székházához szoktak elhelyezni, olyan helyekre inkább, ahol az érdeklődők megfordulnak. A településközpont kiemelten fontos helye a körforgalom közepe, ahova olyan információkat kell elhelyezni, amelyek a közösség egészét érintik, vagy a turisták számára a község vagy a térség egészéről ad tájékoztatást. Ha a térre kerül, az azt mutatja, hogy a horgászat az egyik fő jellegzetessége a településnek. A tábla formájára vonatkozóan javasolja, hogy a már elhelyezett, nagyon egyszerű vonalvezetésű tablók tartóvázához és formájához hasonló kerüljön elhelyezésre, megtartva ezzel a központ egységességét. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 2006-ban tanulmánytervet készíttetett a településközpont rehabilitációjára, mellyel pályázaton tudott részt venni. A pályázaton elnyert összeggel megtervezésre került a településközpont rehabilitációjának engedélyezési és kiviteli tervei, elkészültek az I. ütem kivitelezési munkái és május végére befejezésre kerül a II. ütem és ezzel az egész beruházás. Ma már nem csak a terveken, hanem a valóságban is látható a Szent Imre tér, melyen alaposan átgondolt tervek alapján került elhelyezésre a település történetét, nevezetességeit, utcaneveit és térképét tartalmazó tábla, a térről elérhető utcák és sportpálya elérhetőségét bemutató tábla, egy oszlop, mely a település legjellegzetesebb létesítményeinek irányát mutatja, padok, szeméttartók. Az információs táblák egyszerű vonalú fém lábakon álló fém táblák, melyektől teljesen eltér az elhelyezni kívánt fa tartóelemeken megjelenő műanyag tábla.

13 Az elkészült Szent Imre tér jól áttekinthető egységet és egyensúlyt mutat, melyet egy megjelenésében, formájában és információ tartalmában nem a térre való tábla az egységet megbontaná, ezért a tábla elhelyezését ezen a téren nem javasoljuk. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestülete, hogy a település márciusában pályázaton vett részt, ahol a településközpont rehabilitációját, a már elkészült munkákat és a megvalósulásra váró terveket mutattuk be, melynek része volt a Szent Imre tér is. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági bizottsága április 19-én Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának az önkormányzat által benyújtott pályázati anyag alapján Épített környezet védelme kategóriában Települési környezetért címet és ,-Ft elismerést adományozta. Mellékletek: Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász egyesület elnökének kérelme Helyszínrajz A táblán megjelenő információ Településközpont tervezőjének szakmai nyilatkozata Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:.../2011. (IV.28.)sz. önkormányzati határozati javaslat: Alsóréti Holt-Tiszáról szóló tájékoztató tábla elhelyezéséről Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület elnöke által benyújtott kérelme alapján nem járul hozzá a Szent Imre téren az Alsóréti Holt-Tiszáról szóló információs tábla elhelyezéséhez. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek, április 28. Tatár László polgármester

14 Fegyvernek történetét, nevezetességeit, térképét és utcaneveit bemutató tábla A Szent Imre térről elérhető utcákat és létesítményt bemutató tábla

15 A településen megtalálható nevezetességeket tartalmazó tájékoztató oszlop Szent Imre tér arányosan elhelyezett, egyszerű, elegáns vonalú utcabútorokkal

16

17 Fegyvernek történetét, nevezetességeit, térképét és utcaneveit bemutató tábla A Szent Imre térről elérhető utcákat és létesítményt bemutató tábla

18 A településen megtalálható nevezetességeket tartalmazó tájékoztató oszlop Szent Imre tér arányosan elhelyezett, egyszerű, elegáns vonalú utcabútorokkal

19 Fegyvernek Nagyközség P o l g á r m e s t e r é t ő l 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. E L Ő T E R J E SZ T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének április Alsóréti Holt-Tiszáról szóló tájékoztató tábla elhelyezéséről 28-i ülésére a Tisztelt Képviselő Testület! A Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult a képviselő testülethez, hogy a mellékelt helyszínrajz szerint a Szent Imre téren, a buszfordulóban mintegy 3 m 2 területen járuljon hozzá az Alsóréti Holt-Tiszáról szóló tájékoztató tábla elhelyezéséhez. A tábla mérete: 2,00 m x 1,00 m = 2,00 m 2 mely sem építési engedélyezési, sem építési bejelentési kötelezettség alá nem tartozik. A táblát a mellékelt helyszínrajz szerint kívánják elhelyezni. A tábla anyaga műanyag, tartószerkezete fa, mely ezzel anyagában, megjelenésében eltérne a Szent Imre téren már elhelyezett információs tábláktól. A tájékoztató tábla kivitelezéséhez és annak felállításához anyagi támogatást nem kérnek, annak minden költségét a Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület viseli. A táblát más anyagból megvalósítani nem tudják, mert nincs rá anyagi fedezetük. Az információs tábla felállításához az egyesület megkérte a településközpont rehabilitációját tervező Álmosdi Árpád szakmai véleményét. A tervező a kezdeményezést szimpatikusnak, a tábla tartalmát informatívnak, grafikai megfogalmazását kulturáltnak találta. Az elhelyezésével kapcsolatban azonban megjegyzi, hogy ilyen jellegű információs táblákat a vízpartokra, a horgászvizekhez vezető utca elejére, a horgászegyesület székházához szoktak elhelyezni, olyan helyekre inkább, ahol az érdeklődők megfordulnak. A településközpont kiemelten fontos helye a körforgalom közepe, ahova olyan információkat kell elhelyezni, amelyek a közösség egészét érintik, vagy a turisták számára a község vagy a térség egészéről ad tájékoztatást. Ha a térre kerül, az azt mutatja, hogy a horgászat az egyik fő jellegzetessége a településnek. A tábla formájára vonatkozóan javasolja, hogy a már elhelyezett, nagyon egyszerű vonalvezetésű tablók tartóvázához és formájához hasonló kerüljön elhelyezésre, megtartva ezzel a központ egységességét. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 2006-ban tanulmánytervet készíttetett a településközpont rehabilitációjára, mellyel pályázaton tudott részt venni. A pályázaton elnyert összeggel megtervezésre került a településközpont rehabilitációjának engedélyezési és kiviteli tervei, elkészültek az I. ütem kivitelezési munkái és május végére befejezésre kerül a II. ütem és ezzel az egész beruházás. Ma már nem csak a terveken, hanem a valóságban is látható a Szent Imre tér, melyen alaposan átgondolt tervek alapján került elhelyezésre a település történetét, nevezetességeit, utcaneveit és térképét tartalmazó tábla, a térről elérhető utcák és sportpálya elérhetőségét bemutató tábla, egy oszlop, mely a település legjellegzetesebb létesítményeinek irányát mutatja, padok, szeméttartók. Az információs táblák egyszerű vonalú fém lábakon álló fém táblák, melyektől teljesen eltér az elhelyezni kívánt fa tartóelemeken megjelenő műanyag tábla.

20 Az elkészült Szent Imre tér jól áttekinthető egységet és egyensúlyt mutat, melyet egy megjelenésében, formájában és információ tartalmában nem a térre való tábla az egységet megbontaná, ezért a tábla elhelyezését ezen a téren nem javasoljuk. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestülete, hogy a település márciusában pályázaton vett részt, ahol a településközpont rehabilitációját, a már elkészült munkákat és a megvalósulásra váró terveket mutattuk be, melynek része volt a Szent Imre tér is. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági bizottsága április 19-én Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának az önkormányzat által benyújtott pályázati anyag alapján Épített környezet védelme kategóriában Települési környezetért címet és ,-Ft elismerést adományozta. Mellékletek: Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász egyesület elnökének kérelme Helyszínrajz A táblán megjelenő információ Településközpont tervezőjének szakmai nyilatkozata Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:.../2011. (IV.28.)sz. önkormányzati határozati javaslat: Alsóréti Holt-Tiszáról szóló tájékoztató tábla elhelyezéséről Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület elnöke által benyújtott kérelme alapján nem járul hozzá a Szent Imre téren az Alsóréti Holt-Tiszáról szóló információs tábla elhelyezéséhez. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek, április 28. Tatár László polgármester

21 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendeletének 12. sz. melléklete 3/2011.(IV.5.) sz. TCKÖK határozat: A TCKÖK évi költségvetése teljesítésének elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.) A Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat a évi 94 eft előirányzatú költségvetés teljesítésére vonatkozó előterjesztést - 94 eft bevétellel, - 94 eft kiadással és - 0 eft pénzmaradvánnyal jóváhagyja. 2.) A Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat kéri Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületét, hogy a zárszámadás és pénzmaradvány elszámolásnál vegye figyelembe a TCKÖK évi költségvetését, mely az 1.) pont szerint teljesült. Erről értesül: 1./ TCKÖK tagjai 2./ Tatár László polgármester 3./ Buzás Istvánné dr. jegyző 4./ Polg.Hiv. pénzügyi csoportja

22 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u Tel/fax: 56/ ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete április 28-i ülésére a Fegyvernek, Sallai u. 2/c. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról. Tisztelt Képviselőtestület! Magyar Mónika tulajdonos és Magyar Lászlóné haszonélvező Fegyvernek, Angolkert út 31. sz. alatti lakosok eladási szándékot jelentettek be a tulajdonukat képező Fegyvernek, Sallai út 2/c. sz. (794/2 hrsz.) alatti ingatlanra. Az eladni kívánt ingatlan 939 m2 nagyságú beépítetlen terület. Az eladók vételárat nem jelöltek meg, az ingatlant áron alul szeretnék értékesíteni. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen../2011.(iv. 28.) sz. határozati javaslat: Fegyvernek, Sallai út 2/c. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Sallai út 2/c. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Magyar Mónika tulajdonos és Magyar Lászlóné haszonélvező Fegyvernek Angolkert út 31. sz. alatti lakosoktól. Erről értesül: 1. Magyar Mónika és Magyar Lászlóné Fegyvernek, Angolkert út Tatár László polgármester 3. Buzás Istvánné dr. jegyző 4. Képviselőtestület tagjai 5. Polgármester Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, április 21. /:Tatár László:/ polgármester

23 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u Tel/fax: 56/ ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete április 28-i ülésére a Fegyvernek, Petőfi S. út 15. sz. alatti ingatlan eladásáról. Tisztelt Képviselőtestület! Budai Attila és neje Fegyvernek, Damjanich J. út 143. sz. önkormányzati ingatlan - alatti lakosok vételi szándékot jelentettek be a mellékelt kérelem alapján az Önkormányzat tulajdonát képező Fegyvernek, Petőfi S. út 15. sz. (1122 hrsz.) alatti ingatlanra. Az ingatlan teljes területe 1343 m2, melyből a lakás alapterülete 60 m2 nagyságú, melléképület nincs. A lakás elhanyagolt, komfort nélküli és vezetékes ivóvízzel nem rendelkezik. Felújítása és rendbetétele nem lenne gazdaságos az Önkormányzatnak. A vevő a vételárat Ft értékben határozta meg. A lakások bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993 (XII.16.) rendelet VII. fejezet 13 (4) bek. 2.) pontja szerint a vevő a vételár 15%-át Ft- egy összegben köteles megfizetni. A vevő vállalja a befizetést és a fennmaradó összeget havi ával 43 hónap alatt kifizeti. Az ingatlanról értékbecslést nem készíttettünk, mivel a rendeletünk szerint a helyi forgalmi érték alapján kell az ingatlan értékét megállapítani. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák szerint dönteni szíveskedjenek: /2011.(IV.28.) sz. határozati javaslat: Fegyvernek, Petőfi S. út 15 sz. alatti ingatlan eladásáról A alternatíva: 1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Petőfi S. út 15. sz. alatti ingatlan eladásához hozzájárul Budai Attila és neje Fegyvernek, Damjanich J. út 143. szám alatti lakosok részére Ft értékben B alternatíva: Megbízza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésével Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete nem értékesíti a Fegyvernek, Petőfi S. út 15. szám alatti ingatlant Budai Attila és neje Fegyvernek, Damjanich J. út 143. szám alatti lakosok részére. Erről értesül: 1. Budai Attila és neje Fegyvernek, Damjanich J. út Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező Fegyvernek, április 21. /:Tatár László:/ polgármester

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Kondoros Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testület május 22. napján tartandó együttes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Kondoros Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testület május 22. napján tartandó együttes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Kondoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 22. napján tartandó együttes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. május 22-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Önkormányzati Rendelet

Önkormányzati Rendelet Önkormányzati Rendelet Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: ALAP Módosító rendeletek száma: Rendelet címe: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 ELŐTERJESZTÉS Bazsi Község Önkormányzata 2012. szeptember 6 -i ülésére Tárgy: Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2012.

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Hunya Község Képviselőtestületének 2010. szeptember 1.-i rendes ülésére, az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének I. számú módosításáról. Tisztelt Képviselő-testület! A következőkben

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának augusztus 25-én tartandó ülésére

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának augusztus 25-én tartandó ülésére Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám:552-19/2011. Előterjesztés Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2011. augusztus 25-én tartandó

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Balatonszemes Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE. Önkormányzat évi. költségvetés.

Balatonszemes Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE. Önkormányzat évi. költségvetés. Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE Az Önkormányzat 2007.évi költségvetés végrehajtásáról 1 Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról Gárdony Város Önkormányzat

Részletesebben