J e g y z ő k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v 10-24/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester, Cserés Sándorné, Fedor László, Fercsákné Tomán Ildikó, Dr. Krámor Katalin, Bede-Tóth Attila, Pappné Kórik Judit, Tomán Ferenc, Tölgyesi Attiláné, képviselők (A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Távolmaradását jelezte: Bényei Péterné, Dr. Erdélyi Béla, Király Bertalan képviselők Távolmaradását nem jelezte: Benkő Zoltán Tanácskozási joggal megjelent: Mező József jegyző, Koszta Mihályné a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola gazdasági vezetője Hallgatóság: Intézményvezetők, intézmények dolgozói Gömze Sándor: Köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes, a 14 fő képviselőből 8 fő jelen van, Bényei Péterné, Dr. Erdélyi Béla és Király Bertalan jelezték távolmaradásukat, Fercsákné Tomán Ildikó és Pappné Kórik Judit késni fog, Benkő Zoltán nem jelezte távolmaradását. A meghívóban kiküldött napirendi pontokhoz képest módosítást javaslok, az alábbiak szerint. Minden napirend marad az eredeti sorrendben, három napirendet kell felvennünk, az alábbi címmel: 13. Határozat-hozatal a településen begyűjtött lakossági szilárdhulladék új lerakó és ártalmatlanító helyének kijelöléséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester 14. Előterjesztés az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítására. Előadó: Gömze Sándor polgármester 15. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola konyhájára, gyermek-, és közétkeztetés kiadásának közbeszerzési eljárás megindításának újratárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 16. Polgármester tájékoztatója az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Kérdés, további napirendi pont javaslat nem hangzott el. Aki a napirendi pontok módosításával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok módosítását, és az alábbi határozatot hozta: 1

2 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 163/2008. (XI.27.) számú határozata Napirend módosításáról A képviselő-testület a november 27-i ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalta: 1. A 15/2002.(XII.12.) a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatorna használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. Előadó: Mező József jegyző 2. Tájékoztató a évi költségvetés I-III. negyed évi teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester 3. Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester 4. A képviselő-testület által létrehozott alapítványok éves beszámolójának véleményezése. Előadó: Kuratóriumok elnökei 5. Előterjesztés a évi belső ellenőrzési tervről. Előadó: Mező József jegyző 6. Előterjesztés a képviselő-testület évi munkatervének elfogadásáról. Előadó: Mező József jegyző 7. Tájékoztató a városgazdálkodási szakfeladaton ellátott településüzemeltetési, intézmény karbantartási tevékenységek ellátásáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester 8. Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 9. Megállapodás jóváhagyása a megszűnt Tiszalöki Csatornamű, Viziközmű Társulat a Városi Önkormányzat és a Raiffeisen Bank Zrt. között a kötelezettségek és követelések átvállalásáról. Előadó: Mező József jegyző 10. Tiszalöki Ifjúsági Alkotóház KHT-ba az önkormányzat részéről új Felügyelő Bizottsági tag választása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 11. Tiszalöki Polgárőr Egyesület gépkocsi vásárlási kérelmének megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 12. A Tiszalöki Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme a Roma Közösségi Ház átadása a Roma Polgárjogi Mozgalom részére, Tanoda program megvalósításához. Előadó: Gömze Sándor polgármester 13. Határozat-hozatal a településen begyűjtött lakossági szilárdhulladék új lerakó és ártalmatlanító helyének kijelöléséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester 14. Előterjesztés az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítására. Előadó: Gömze Sándor polgármester 15. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola konyhájára, gyermek-, és közétkeztetés kiadásának közbeszerzési eljárás megindításának újratárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 16. Polgármester tájékoztatója az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Kérdések, bejelentések 2

3 Tárgy: (1.tsp.) A 15/2002.(XII.12.) a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatorna használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. Előadó: Mező József jegyző Gömze Sándor: A napirend előadója Mező József jegyző, véleményezte a Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a napirend előadója, bizottságok? Mező József: Nem kívánom szóban kiegészíteni az előterjesztésemet. Bede-Tóth Attila: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet a képviselő-testület felé. Fedor László: Nem örömmel, de egyhangúlag a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé. Nincs más járható út, magasabb szintű megállapodás alapján el kellett fogadni. Gömze Sándor: Kiegészítés képen elmondom, hogy evidens, hogy el kell fogadnunk, hiszen egy szennyvízberuházás előtt állunk, és a Nyírségvíz Zrt. kötvénykibocsátásának fedezete ebbe a meghatározott ármechanizmusba már bele van építve. Önmagunkért is el kell fogadnunk, mert így kapunk arra garanciát, hogy a Nyírségvíz Zrt. 10% saját erővel beszáll ebbe a 900 millió Ft-os fejlesztésbe. Ha számszerűsítünk, az ÁFA-val növelt víz díj 5,78%-kal emelkedik, ez egy 98 Ft/hó többletkiadás lakásonként, a csatornadíj 6,26%-kal nő, ez pedig 225 Ft/hó többletkiadást jelent a családoknak. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a 15/2002.(XII.12.) a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatorna használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítását a rendelet-tervezet alapján elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2008. (XII.05.) számú rendelete A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló 15/2002.(XII.12.) rendelet (továbbiakban R ) módosításáról 1.. A R 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 1. Alapdíj 3

4 1.1. Vízmérővel mért fogyasztás esetén Vízmérő átmérő Q-max m3/n aránya Alapdíj 1 hóra Ft Ivóvíz Szennyvíz Egyéb fogyasztás esetén Lakásonként, vízvételi helyenként 300 Ft 250 Ft 2. Változó díj Ivóvíz szolgáltatás Lakosság részére Közület részére 2.2. Szennyvízelvezetés-tisztítás Lakosság részére Közület részére 174.-Ft/m Ft/m Ft/m Ft/m3 3. A kapacitás lekötési díj a mindenkori változó díj 60 %-ának megfelelő összeg. 4. A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A rendelet 1. -a január 1-jén lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 2.. Tárgy: (2.tsp.) Tájékoztató a évi költségvetés I-III. negyed évi teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Valamennyi bizottság tárgyalta ezt a napirendet. Már az első ülésen szembesültünk azzal, hogy pontosításokat kell végrehajtani az előterjesztésben, és a Pénzügyi Bizottságra támaszkodva a többi bizottság is ezeket a változtatásokat kérte, erősítette meg. Érezhető a már másodjára kiadott anyagból, hogy megpróbált megfelelni az elvárásoknak, a pontosítások megtörténtek, a teljesítések, és a százalékos kimutatás egyezőséget mutat. Az írásbeli kiegészítés valóban a magyarázandó tételekre tér ki. A Pénzügyi Bizottságnak volt még egy olyan kérése, hogy az év hátralévő részében várható kötelezettségekről és bevételekről készüljön kimutatás, amit szintén megkaptunk. Ebből kitűnik, hogy ha minden igaz, tudjuk teljesíteni ezt a nagyon nehéz évet. 4

5 Véleményem szerint nagyon nehéz év van mögöttünk, és még nem is zártuk le, de a következő sem lesz könnyebb. Ez az első háromnegyed év relatíve jól sikerült, hiszen talpon tudtunk maradni. A számok azt mutatják, hogy arányosak a költségvetési teljesítések. Bede-Tóth Attila: Érdemben nem tudtuk tárgyalni bizottsági ülésen a napirendet, mert kiegészítésekre, pontosításokra volt szükség. Ami a bizottsági ülésekre kikerül anyag, az legyen már pontos, jól kidolgozott, hogy ne azzal kelljen már kezdeni, hogy hol mit kell javítani, hol vannak téves számok, számítások. Ezen a beszámolón már változtatni nem lehet, hiszen ez már az első háromnegyed évet magában foglalja. Elmondhatjuk, hogy ebben a nehéz gazdasági évben sikerült talpon maradnunk, tehát, a híresztelésekkel ellentétben nem jelent csődöt az önkormányzat. Erre a millió Ft-os szállítói tartozásra fel voltunk készülve, mert ezt már évek óta görgetjük magunk előtt. A költségvetés tárgyalásánál rengeteg javaslat hangzott el, hogy hol, milyen módon lehetne takarékoskodni, de ebből nagyon sok elsikkadt. Hamarosan tárgyalni fogjuk a évi költségvetést, és újból elő kell venni ezeket a lehetőségeket a megtakarításra, mert ha a 2008-as év nehéz volt, akkor a 2009-es még nehezebb lesz, ismerve a mai gazdasági körülményeket. Bizottsági ülésen elhangzottak a kiegészítések, és ezekkel a javításokkal, kiegészítésekkel együtt a Pénzügyi Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta. Dr. Krámor Katalin: Az Ügyrendi Bizottság a Pénzügyi Bizottság véleményével megegyezően elfogadásra javasolta. Abban igaza van az előttem szólónak, hogy jobban oda kell figyelni a számszaki dolgok pontosságára kor Pappné Kórik Judit megérkezett, a képviselők száma 9 fő. Fedor László: Időről időre visszaköszön a számszaki pontatlanság. Bizottsági ülésen megtárgyaltuk, de az igaz, hogy a számokból csak a lineáris eredmény tűnik ki, sokat segít az év végéig várható bevételek és kiadások kimutatása. A tavalyi tényeket is szívesen láttam volna, hogy legyen összehasonlítási alapunk, érzékelhető legyen, hogy a folyószámla hitelállomány, munkabér hitel, várható szállítói tartozások összehasonlításával lássuk, hogy hol tartunk az idén. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta a képviselőtestület felé. Gömze Sándor: Tavaly ilyenkor 6-8 millió Ft-tal nehezebb volt a helyzet. Cserés Sándorné: A Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság ülésén is elmondtam, de szeretném a testület előtt is megerősíteni, hogy a III. negyedévi működési kiadás teljesítése táblázatnál (5/a. számú táblázat) rendkívül nehezményezem valamennyi oktatási intézmény nevében, a háromnegyed éves 46,8%-os teljesítést az oktatási intézmények tekintetében. Egyértelmű, hogy az oktatási intézményeink erőteljesen amortizálódnak. Az iskolára is nagyon sokat kellene költeni felújítás, és állagmegóvás címén, mert folyamatosan amortizálódik lefelé. Ha ezt a helyzetet nem kezeljük, rövid időn belül teljesen tönkre fognak menni az intézményeink. Kérem a testületet, hogy helyezzük előtérbe az oktatási intézményeket ilyen módon. A számlatartozás jelenleg is 10 millió Ft-os. Kérem figyelembe kell venni a teljesítés arányait is, amikor a kicsiből adunk. Gömze Sándor: Le van írva az is, hogy ezek a túlteljesítések miből adódnak, és ha ezeket mellé tesszük, hogy mi az oka az Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában miért nem jut az alapvető dolgokra, akkor szerintem kiderül, hogy nem érdemes párhuzamot vonni. Sajnos rangsorolni kell, és a számlák kifizetése az első. Természetesen az állapotokon javítani kell, ahogy tudunk, megtesszük a szükséges felújításokat, karbantartásokat. 5

6 Dr. Krámor Katalin: Évtizedeken keresztül probléma volt, hogy az épületek állagmegóvása nem teljesíthető. Javaslom, hogy az intézményvezetők készítsenek egy tervet a felújításokra, fontossági rangsorral, hogy ha odaérünk anyagilag, meglegyen a terv, és amikor a költségvetésben tudunk ilyen célra is elkülöníteni, akkor már tudjuk, hogy melyik lyukat kell elsőként betömni. Amennyi pénzünk volt, megpróbáltunk úgy gazdálkodni, hogy nagy baj ne legyen. Pappné Kórik Judit: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elfogadásra javasolta. Mező József: Elmondok három olyan dolgot, amelyek ha bekövetkeznek egymás után, vagy egyszerre, akkor mindent át kell rendeznünk. - Az Egészségügyi Központban a fűtés és a melegvíz rendszer olyan, hogy még működik, nem tudjuk meddig. - A Polgármesteri Hivatalban két kazánból a kis teljesítményű működik, tavaly egész télen azzal fűtöttünk, és ha ez is elromlik, meg fogunk fagyni. - A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában 4 kazán van jelenleg, nincs tartalék kazánunk, egyet még fel kell újítanunk. Ez a három téma az egész évi egyéb célra fordítható dolgainkat ki fogjuk meríteni, felboríthatja az egész tervünket. Ezek a problémák felhalmozódtak, és sok minden fog egyszerre ránk esni. Dr. Krámor Katalin: Ha ezek a dolgok nem következnek be, 2009-ben akkor is meg kell tenni a lépéseket, mert nem lebeghet mindig a fejünk felett ez a probléma, hogy mikor szűnik meg a szolgáltatás ezen a három helyen. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Az elkészült javításokkal együtt, aki elfogadja a évi költségvetés I-III. negyed évi teljesítéséről szóló tájékoztatót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 164/2008.(XI.27.) számú határozata Tájékoztató elfogadása a évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről A képviselő-testület a évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta. 6

7 Szöveges kiegészítés a III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatásához BEVÉTELEK Az eredeti bevételi előirányzatokat és ezek teljesítését az 1.,2.,2/a. számú mellékletek, a kiadási előirányzatokat az 1/a sz. melléklet adatai tartalmazzák. A III. negyedévi eredeti előirányzatot 75,61%-ban teljesítettük, ami az időarányos szintnek felel meg. A bevételeken belül az intézményi tevékenységből származó bevételek teljesítési szintje 76,28%. A helyi adókból származó bevételek 104,7%-ban teljesültek az egyes adónemeknél a helyi iparűzési adóból befolyt bevétel 118,69%, ezt indokolja az év során bejelentkezett vállalkozók befizetései, ezért ezen előirányzat módosítására teszünk majd javaslatot. A magánszemélyek kommunális adójából befolyt 97,56%. A gépjármű adó bevétele is elérte az időarányos szintet. A pótlék bírság teljesítési szintje igen alacsony 36,1%, mivel elsődleges célunk a tőketartozások beszedése. A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni állami kiegészítések 86,65%-ban valósultak meg. A tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélyezettek létszáma 160 főről 200 főre emelkedett, ezzel magyarázható közel 100%-os teljesülés, ami egyaránt jelentkezik a bevételi és kiadási oldalon. A működési célú pénzeszköz átvételekből származó bevételek 42,82% teljesülés nem időarányos szintnek felel meg, mivel a mezőőri szolgálat támogatása, illetve a közhasznú foglalkoztatás támogatása október hónapban realizálódott. Az egészségbiztosítási alap támogatása 73,34%, ami időarányos szintnek felel meg. Az átengedett bevételek teljesítése 76,9%-os, a normatív állami támogatások teljesítése 78,94%-os ami időarányos szintnek felel meg. A helyi kisebbségi önkormányzat évi költségvetési támogatáson felül nyert támogatást feladatok ellátására, ezért 135,27%-os a teljesülés az eredeti előirányzathoz képest. A felhalmozási célú bevételek teljesülése 71,46%, a III. negyedévi felhalmozási bevételek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. A felhalmozási bevételi és a kiadási oldalon nem realizálódott a Gimnázium Labdarugó pálya mivel a beruházás folyamatban van, a TIOP pályázattal is ugyanez a helyzet. A évi pályázatok közül a 6+1 csoportos óvoda, az útfelújítás és a polgárőr autó pályázat sajnálatos módon nem nyertek, ezért lett módosítva az eredeti előirányzatuk. 7

8 Az ÖNHIKI-s támogatás időarányos részét megkaptuk. A bértámogatás a 13. havi időarányos része, illetve a Ft kereset kiegészítést tartalmazza járulékkal együtt, a következő negyedévben jelentkezni fog a Ft kereset kiegészítés. KIADÁSOK A kiadások alakulását az 1/a, 4, 4/a, 4/b, 5, 5/a és a 6. sz. mellékletek adatai mutatják be. A féléves kiadási szint 74,2%, ami szintén időarányos szintnek felel meg. Az intézményeink kiadási szintjei időarányosan teljesültek. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai vonatkozásában a kiadási szint összesen 79,6%, ezen szakfeladatok részletezését az 5/a sz. melléklet tartalmazza. A kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás kiadási szintje 187,3%, azért mert a parkfenntartási feladatok miatt az üzemanyag és egyéb költségek, ezen a szakfeladatokon dologi kiadásként jelentkeznek, ezen előirányzat módosítására is javaslatot fogunk tenni. Az igazgatási tevékenységnél a dologi kiadások 114,2 %-os teljesülése magyarázható elsősorban a évi normatíva visszafizetés (3300eFt), a SZJA jövedelem különbség mérséklésére kapott évről visszafizetés (6300eFt), illetve a buszokkal kapcsolatos nem várt kiadások bekövetkezése. A Teleki Blanka Gimnázium dologi kiadás 133,7%, mivel a beszerzésre kerültek a konyhai felszerelések /evőeszközök stb./, illetve ide kerültek lekönyvelésre a megbízási szerződéssel foglalkoztatott tanárok díja. A működési célú pénzeszköz átadások 31,6%-ban teljesültek, részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza. A Városi Sportegyesület előirányzata 100%-ban teljesült. A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnak a Szociális Szolgáltató Központ és az Idősek Gondozó Központja esetében a működési célú pénzeszköz átadás alacsony a teljesülés, ezt a következő negyedévben fogjuk eszközölni a VÁTI által kiutalt e Ft-ból. A kamatkiadások teljesülése 220,3%, amit a magyar államkincstár a benyújtott inkasszó során felszámított késedelmi kamat, a folyószámla-hitel illetve a munkabérhitel kamata, a betonútnak megegyezés szerint kifizetett 1000e Ft kamat indokolja, ezért ezen előirányzat módosítására is javaslatot fogunk tenni. A felhalmozási kiadások teljesülése 66,4%, melynek részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. A kiadási oldalon /Közterületek fejlesztése utca bútorok, buszmegálló kiépítése- AVOP LEADER pályázat/ kapcsán 3.186e Ft volt tervezve a költségvetésben, ami évben fizettünk ki, a fennmaradó rész, pénzügyi teljesítése évben már megtörtént, de függő átfutó kiadásként pénzforgalom nélkül évben lett lekönyvelve. 8

9 Kerékpárút építés áthúzódott számlája e Ft egyrészt tartalmazza a Betonút végszámlát e Ft-ot, másrészt a kincstári kiegyenlítést a kivitelező felé e Ft, amely pénzforgalom nélkül jelentkezett a kiadási és bevételi oldalon egyaránt. A fennmaradó összeg /műszaki ellenőr, információs tábla, könyvvizsgálat/ számlák kifizetését jelenti 1.687e Ft összegben. Az ipari park rendezési tervhez szükséges volt digitális térkép készítés is, ezen előirányzatnál azért nem mutatkozik teljesülés, mivel október hónapban került lehívásra az OTP Banknál lévő e Ft-os hosszú lejáratú hitel terhére. A CKÖ tanoda ingatlan vásárlása 1.800e Ft, mely nem szerepelt az eredeti költségvetésben, ezért javaslatot teszünk majd ezen előirányzat módosítására is. Tiszalök, november 13. Gömze Sándor polgármester 9

10 Tiszalök Városi Önkormányzat III. negyedévi teljesített költségvetési bevételei 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% előir. előir. Intézményi tevékenységből ,28 Helyi adóbevételek ,4 Talajterhelési díj ,7 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk ,65 Működési célú pénzeszköz átvétel ,82 Egészségbiztosítás Alap támogatása ,34 Átengedett bevételek ,9 Normatív állami támogatás ,94 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása ,27 Felhalmozási bevételek ,82 Kamatbevételek ,80 Bérpolitika ,96 Villamos energia támogatás ,97 Létszámcsökkentési pályázat évre áthúzódó része ,00 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,89 Felhalmozási hitelfelvétel ,23 ÖHIKI-s támogatás ,89 SZJA kiegészítés évi ,00 Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása ,00 Bértámogatás Működési célú hitelfelvétel ,14 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,61 10

11 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat III. negyedévi teljesített költségvetési kiadásai Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% előir. előir. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola ,6 Óvoda és Bölcsőde ,0 Városi Könyvtár és Művelődési ház ,9 Teleki Blanka Gimnázium ,5 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,6 Helyi kisebbségi önkormányzat ,0 Közhasznú és közcélú foglalkoztatás ,2 Működési célú pénzeszköz átadások ,6 Társadalom és szoc. politikai juttatások ,5 Felhalmozási célú kiadások ,4 Kamatkiadások ,3 Működési célú hitel törlesztése ,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,2 11

12 Intézményi tevékenységből Tiszalök Város Önkormányzat III. negyedévi teljesítés részletezése 2.sz. melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Előirányzat Mód.el. Teljes. Telj.% Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola ,38 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,86 Városi Könyvtár és Művelődési ház ,35 Teleki Blanka Gimnázium ,36 Alkotóház bérleti díj ,00 ÖSSZESEN: ,28 Helyi adóbevételek Megnevezés Előirányzat Mód.el. Teljes. Telj.% Helyi iparűzési adó ,69 Gépjárműadó ,53 Pótlék és bírság ,10 Talajterhelési díj ,70 ÖSSZESEN: ,70 Jövedelempótló támogatások kiegészítése és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Előirányzat Mód.el. Teljes. Telj.% Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg ,05 Időskorúak járadéka utáni kieg ,00 Normatív ápolási díj utáni kieg ,41 Rendszeres szociális segély utáni kieg ,91 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg ,96 Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések össz: ,28 Közcélú foglalkoztatás támogatása ,28 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,15 Nyári gyermek étkeztetés ,03 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ,35 MINDÖSSZESEN: ,65 12

13 2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Előirányzat Mód.el. Teljes. Telj.% Központi orvosi ügyelethez településektől ,70 Mezőőri szolgálat működéséhez ,71 Közhasznú foglalkoztatás támogatása ,96 Alapítványoktól átvett pénzeszköz ,43 ÖSZESEN: ,82 Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Előirányzat Mód.el. Teljes. Telj.% Központi orvosi ügyelet finanszírozása ,29 Védőnői szolgálat finanszírozása ,90 Iskola-egészségügy finanszírozása ,04 ÖSSZESEN: ,34 Átengedett bevételek Megnevezés Előirányzat Mód.el. Teljes. Telj.% Helyben keletkezett SZJA 8 %-a ,90 SZJA kiegészítés ,90 ÖSSZESEN: ,90 Normatív állami támogatás ,94 Egyéb bevételek Megnevezés Előirányzat Mód.el. Teljes. Telj.% Kamatbevételek ,80 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása ,27 Bérpolitika ,96 Villamos energia támogatás ,97 Létszámcsökkentési pályázat évre áthúzódó része ,00 ÖNHIKI ,89 SZJA kiegészítés ,00 Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása ,00 Egyéb központi támogatás (13. havi időarányos rész, Kereset kiegészítés) ÖSSZESEN: ,24 13

14 Tiszalök Város Önkormányzat III. negyedévi teljesített felhalmozási célú kiadások 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Felújítás: Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Telj. előir. utáni ei. % Közterületek fejlesztése utca bútorok, buszmegálló kiépítése- AVOP LEADER pályázat , csoportos óvoda felújítás és bővítés (100%) csoportos óvoda felújítás és bővítés sikerdíja (1,5%) Útfelújítás teljes összege (100%) /Damjanich és Táncsics utak/ Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) Összesen: ,37 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: TESZI Alapítványnak /megállapodás szerint/ Tiszavasvári Tűzoltó Egyesületnek hozzájárulás Összesen: ,05 Beruházások: Közoktatási közalapítvány taneszk. besz. tám ,00 Kerékpárút építés áthúzódott számlája ,33 TIOP pályázat (100%) TIOP pályázat sikerdíj (3%) Szakképzési hozzájárulás ,92 Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) Ipari Park tanulmányterv ,00 Rendezési terv Főépítészi munkakör biztosítása ,00 Földvásárlás az Ipari Parkhoz ,15 CKÖ tanoda ingatlan vásárlás Informatikai normatíva (2007) Összesen: ,33 Felhalmozási hiteltörlesztés: Nyírségvíz forrás visszafizetés ,00 Nyírvíz forrás visszafizetés ,00 MFB Iskola felújítás törlesztés ,00 LÉP hitel kamata+mfb kamata ,72 Opel Combo lízingdíj Összesen: ,34 Mindösszesen ,42 14

15 4./a sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat III. negyedévi teljesített felhalmozási célú bevételek Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Telj. előir. utáni ei. % 6+1 csoportos óvoda (95%) ÖTM-es támogatás (2,5%) TIOP támogatás Kommunális adó összege ,56 Útfelújítás támogatási összege (85%) Alapítványoktól átvett pénzeszköz Sz.-Sz.-B. Megyei közokt.-i alapítványtól támogatás ,00 Kerékpárút R.O.P. támogatás ,42 Szakképzés fejlesztése (berendezések vásárlása) ,60 AVOP LEADER támogatás ,00 Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) Tárgyi eszköz ÁFA Ingatlanhasznosításból származó bevétel /Bérleti díj/ Összesen ,82 Felhalmozási forráshiány ,23 Felhalmozási hitelfelvétel (pályázatokhoz saját erő bizt.-ra és forrásvisszafizetésre) ,48 Kötvénykibocsátásból beruházásokra ,02 Mindösszesen ,46 15

16 Tiszalök Városi Önkormányzat 4/b.sz.melléklet Me.: ezer Ft 2008.III. negyedévi teljesítés költségvetési kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Telj. % Eredeti Mód.ei Telj. % Eredeti Mód.ei Telj. % Eredeti Mód.ei Telj. % Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola ,6% ,0% ,0% ,4% Óvoda és Bölcsőde ,0% ,2% ,2% ,5% Városi Könyvtár és Művelődési ház ,9% ,2% ,6% ,3% Teleki Blanka Gimnázium ,5% ,0% ,2% ,6% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,6% ,9% ,3% ,9% Helyi kisebbségi önkormányzat ,0% ,0% Közhasznú és közcélú foglalk ,2% ,0% ,1% ,4% Működési célú pénzeszköz átadás ,6% Társ. és szoc. pol.-i juttatások ,5% Felhalmozási célú kiadások ,4% Kamatkiadások ,3% Működési célú hitel törlesztés ,0% Összesen ,2% ,5% ,2% ,6% 16

17 Tiszalök Városi Önkormányzat teljesített 2008.III. negyedévi működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként 4/c.sz.melléklet Me.: ezer Ft Szakfeladat megnevez. Eredeti Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Kossuth L. Á. és M. Isk. Óvodai étkeztetés ,9% ,1% ,1% ,9% Iskolai étkeztetés ,0% ,4% ,8% ,4% Kollégiumi étkeztetés ,9% ,9% Intézményi étkeztetés ,7% ,7% Iskolai oktatás ,2% ,5% ,0% ,0% Művészeti oktatás ,9% ,5% ,9% ,9% Napközi otthonos ellátás ,2% ,2% ,2% ,2% Összesen: ,6% ,0% ,0% ,4% Óvoda és Bölcsőde Óvodai nevelés ,6% ,0% ,7% ,4% Szakm.tev.ir.és kiseg.tev ,1% ,4% ,9% ,4% Óvodai int.étkeztetés ,3% ,4% ,3% ,3% Bölcsődei ellátás ,6% ,4% ,5% ,0% Összesen: ,0% ,2% ,2% ,5% 17

18 Szakfeladat megnevez. Városi Könyvtás és Művelődési ház Eredeti Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Közm.könyvt.tevék ,3% ,3% ,4% ,5% Művelődési ház ,7% ,4% ,6% ,8% Múzeum ,3% ,3% Összesen: ,9% ,2% ,6% ,3% Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás ,9% ,4% ,0% ,7% Kollégiumi ellátás ,9% ,3% ,8% ,5% Kollégiumi, iskolai étk ,1% ,2% ,7% ,0% Összesen ,5% ,9% ,3% ,6% 18

19 5. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat III negyedévi teljesített működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Telj. előir. utáni ei. % Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása ,78 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj Működési hj Önkormányzati kieg. IGO ,66 - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg ,32 CKÖ működési támogatása Városi Sportegyesület támogatása ,88 Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása ,00 / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN: ,62 Tiszalök Városi Önkormányzat III. negyedévi teljesített kamatkiadások Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Telj. előir. utáni ei. % Fejlesztési célú hitelek kamata / LÉP hitel / ,78 Rövid lejáratú hitel kamata /Raiffeisen 21 mft / ,2 Munkabér hitelek 2008.évi számított kamata ,08 OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak ,93 Magyar Államkincstár /inkasszó kamata/ OTP folyószámla hitel kamata MINDÖSSZESEN: ,3 19

20 5/a.sz.melléklet Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2008.III. negyedévi működési kiadás teljesülése Megnevezés Összes kiadás Személyi Munkaadót terh. jár. Dologi Előirányzat* Tény Telj. % Terv* Tény Telj. % Terv* Tény Telj. % Terv* Tény Telj. % Kisegítő mg. Szolgáltatás ,3% ,3% Lapkiadás ,5% ,5% Igazgatási tevékenység ,5% ,0% ,6% ,2% Városi rendezvények ,7% ,7% Vízkárelhárítás ,4% ,4% Település vízellátása ,5% ,5% Közvilágítás ,8% ,8% Fizikóterápia,labor ,4% ,9% ,8% ,6% Központi orvosi ügyelet ,2% ,2% ,5% ,0% Iskola eü.szolgálat ,3% ,1% ,9% ,3% Járóbetegek szakorv.ell ,1% ,1% Védőnői szolgálat ,6% ,8% ,2% ,9% Eü.központ működ ,2% ,0% ,0% ,7% Állateü.tev ,2% ,2% Szemétszállítás ,7% ,7% Mezőri szolgálat ,3% ,1% ,0% ,5% Polgármesteri különkeret ,2% ,2% Verseny- és élsport feld ,4% ,4% Intézményi karbantartás ,6% ,4% ,2% ,8% Összesen: ,6% ,9% ,3% ,9% * Az eredeti előirányzathoz képest nem történt módosítás 20

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(VII.03.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2008. évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(III.03.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 23/2008.(X.06.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2009.(II.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2008.évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(II.03.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2011.(III.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010.évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010.(II.18.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2010.(XII.01.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010. évi költségvetés megállapításárjól szóló 2/2010. (II.18.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(III.05.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III.18.)

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi vezető Véleményezi: valamennyi bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi vezető Véleményezi: valamennyi bizottság ELŐTERJESZTÉS TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 25 i ülésének 2. számú - Tájékoztatás a 2014. I. félévi költségvetés végrehajtásáról tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(III.07.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2011. év i k öltségvetés megállapításáról szóló 3/2011.(III.18.)

Részletesebben

Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi irodavezető Véleményezi: Valamennyi bizottság. Tisztelt Képviselő-testület!

Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi irodavezető Véleményezi: Valamennyi bizottság. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. szeptember 26 i ülésének 2. számú - Tájékoztatás a 2013. I. félévi költségvetés végrehajtásáról tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 9/2008.(III.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Az önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

B E S Z Á M O L Ó KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT B E S Z Á M O L Ó KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII.tv. 79.. előírásai szerint a polgármester

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-5/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 20-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516 5. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Iskolai

Részletesebben

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartási tv. előírja, hogy minden évben tájékoztatni kell a Képviselőtestületet

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2015.(II.04.)

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 25.)KT. sz. r e n d e l e t e (B1)

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 25.)KT. sz. r e n d e l e t e (B1) IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 25.)KT. sz. r e n d e l e t e (B1) Az Ibrány Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2007. (II.23.) KT.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-2/2009.

J e g y z ő k ö n y v 10-2/2009. J e g y z ő k ö n y v 10-2/2009. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65.

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdése alapján készült jelentés - TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdése alapján készült jelentés - TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdése alapján készült jelentés - TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010 évi kötelezettségek és követelések összesített állománya Kötelezettségek

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) .sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 2/2016.(II.03.)

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 4/2014.(III.05.)

Részletesebben

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 ELŐTERJESZTÉS Bazsi Község Önkormányzata 2012. szeptember 6 -i ülésére Tárgy: Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2012.

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata

Leányvár Község Önkormányzata I.1.számú melléklet Bevételek 2014. évi Mérleg Kiadások 2013 2014 % 2013 2014 % Intézm. működési bev. 7 922 13 968 176 Személyi juttatások 11 025 14 075 128 Önk. saj. működési bev. 42 860 47 360 110 Munkaadót

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 24-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Beszámoló a 2014. évi I. félévi gazdálkodásról

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Intézményi működési bevételek I. félév Adatok Ezer Ft-ban

Intézményi működési bevételek I. félév Adatok Ezer Ft-ban Emőd Város Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 4369/2012 Tárgy: Tájékoztató Emőd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. év első félévi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be.

Részletesebben

Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról

Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 79. -a alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának

Részletesebben

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i.

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. 1/C. számú melléklet 2012. évi bevételei és kiadásai A 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelethez KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. Megnevezés Összesen

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben