Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2005. (IV.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2005. (IV.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról"

Átírás

1 Erc Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2005. (IV.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Erc Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXVIII. Törvény 82 -ban kapott felhatalmazás alapján, Erc Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezés 1. A rendelet hatálya kiterjed Erc Város Önkormányzat gazdálkodá feladatait végző Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeire. 2. A Képviselőtestület zárszámadása a január 1. és december 31. közötti időszakban befolyt bevételeket és ezen időszak alatt teljesített kiadásokat tartalmazza. 3. (1) A Képviselőtestület az számú mellékletekben foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat részben önálló intézményeinek beszámolóját jóváhagyja ezer Ft bevétellel ezer Ft kiadással ezer Ft helyesbített pénzmaradvánnyal és ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal valamint összesen 230 fő foglalkoztatottal (2) Erc Város Önkormányzat bevételeit költségveté intézményenként elkülönítetten az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) Erc Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működé kiadásait ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 2. számú melléklet tartalmazza. (4) Erc Város önkormányzat részben önálló intézményeinek működé kiadásait a 2/a. számú melléklet tartalmazza. (5) A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait és bevételeit a Polgármesteri Hivatal működé és fenntartá kiadásait tartalmazó 2. és a 8. számú melléklet szakfeladatként tartalmazza.

2 4. (1) A Polgármesteri Hivatal felhalmozá kiadásainak ezer Ft főösszegű teljesítését, célonkénti részletezésben a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeinek felhalmozá kiadásait ezer Ft főösszegben a 3/a. számú melléklet tartalmazza. 5. A Polgármesteri Hivatal, valamint, a részben önállóan gazdálkodó intézmények évi helyesbített pénzmaradványát, illetve feladattal terhelt pénzmaradványát a 7. számú melléklet tartalmazza. 6. (1) Erc Város Önkormányzat működé és felhalmozá költségvetés egyensúlyának alakulása a 4. számú mellékletben található. (2) Erc Város Önkormányzat szociális juttatásainak teljesítését a 5. számú melléklet, a pénzeszköz átadás, egyéb támogatások részletezését az 6. számú melléklet tartalmazza (3) Erc Város Önkormányzat évi egyszerűsített beszámolója a 9. számú mellékletben szerepel részletesen. (4) Erc Város Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat hosszú távú kötelezettség vállalásai a 11. számú mellékletben találhatók. (6) A 2004 évi közvetett támogatások a 12. számú mellékletben találhatók. (7) A könyvvizsgálói záradék jelen rendelet 13. számú mellékletét képezi. 7. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Bátki József polgármester Dr. Feik Csaba jegyző

3 Záradék: E rendelet április 27-én kihirdetésre került. ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI évi BESZÁMOLÓJA

4 1. sz. melléklet Erc Város Önkormányzat évi bevételeinek alakulása adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % I. Működé bevételek Intézményi működ.bevételek Polgármesteri Hivatal Napfény Óvoda Hétszínvirág Óvoda Eötvös J. Ált. Iskola Kossuth Iskola Művelődé Ház Sportcsarnok Egészségügyi Központ Szociális Szolgálat Önkorm. sajátos működé bev Illetékek Helyi k építmény iparűzé kommunális pótlék, bírság Átengedett központi k -SZJA gépjármű termőföld bérbeadás

5 2.4 Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzati költségveté támogatás normatív hozzájárulás központosított ei norm.kötött felhaszn.tám fejleszté célú támogatások III. Felhalmozá és tőke jellegű bevételek 1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőke bev Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszköz Működé célú pénzeszköz átvétel ebből: OEP-től átvett Felhalmozá célú pénzeszköz átvétel V. Támogatá kölcsönök visszatér., értékpapír ért VI. Finanszírozá bevételek (hitelek) 1. Működé célú hitel Felhalmozá célú hitel VII. Pénzforgalom nélküli bevételek VIII. Egyéb finansz. bev. (függő, átfutó) Önkormányzat bevételei összesen: számú melléklet Erc Város Önkormányzat évi működé kiadásai (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti ei. Módosított Teljesítés % ei Kisegítő mezőgazd. Szolg. Dologi kiadások Összesen: Erdőgazdálkodá szolgáltatás Dologi kiadások

6 Összesen: Helyi menetrendszerinti közlekedés Dologi kiadások Összesen: Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadások Összesen: Saját vagyon bérelt ingatlan haszn. Dologi kiadások Összesen: Területi ig. tev. Személyi juttatások Munkat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Önkor. Ig. tev. Személyi juttatások Munkat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Egyéb támogatás Pénzeszköz átadás Működé hitel visszafizetés Kölcsön nyújtása Összesen: Helyi kisebbségi önkormányzat Dologi kiadások Összesen:

7 Város és községgazdálkodás Személyi juttatások Munkat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Települé vízellátás Dologi kiadások Összesen: Közvilágítás Dologi kiadások Összesen: Rendszeres pénzbeli ellátás Munkat terhelő járulékok Egyéb támogatás Összesen: Eseti pénzbeli ellátás Egyéb támogatás Összesen: Állateü. tev. Dologi kiadások Összesen: EU választás Személyi juttatások Munkat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Települé hulladékok kezelés Dologi kiadások Összesen:

8 Temetőfenntartás Pénzeszköz átadás Összesen: PH működ. kiad. összesen Személyi juttatások Munkat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás Egyéb támogatás Hitel visszafizetése Ipari Zóna kezesség vállalás PH mindösszesen: /a.sz. melléklet Az Önkormányzat intézményeinek évi működé, fenntartá kiadásai (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti előir. Módosított ei. Teljesítés % a) Napfény Óvoda - személyi juttatások munkat terhelő jár dologi kiadások Összesen b) Hétszínvirág Óvoda - személyi juttatások munkat terhelő jár dologi kiadások Összesen c) Eötvös J. Ált. Iskola - személyi juttatások munkat terhelő jár dologi kiadások pénzeszköz átadás Összesen d) Kossuth L. Ált. Iskola - személyi juttatások

9 - munkat terhelő jár dologi kiadások Összesen a) Művelődé Ház - személyi juttatások munkat terhelő jár dologi kiadások Összesen b) Sportcsarnok - személyi juttatások munkat terhelő jár dologi kiadások Összesen a) Egészségügyi Központ - személyi juttatások munkat terhelő jár dologi kiadások Összesen b) Szociális Szolgálat - személyi juttatások munkat terhel jár dologi kiadások Összesen Intézmények összesen: - személyi juttatások munkat terhelő járulékok dologi kiadások pénzeszköz átadás Mindösszesen: számú melléklet Erc Város Önkormányzat évi felhalmozá kiadásai adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Beruházások - József A. útépítés áthúzódó Arany, Vízvári útépítés templomtéri parkoló

10 - partfal I. ütem 5% garancia partfal II. ütem (céltámogatás önrész) Híd utca földterület kifizetése (peresített) Csernus földterület csatorna átemelő áthúzódó számla Cukorgyár lakótelep szennyvízcsat szelektív hulladékgyűjtők asztali foci iktatóprogram kresztábla beszerzés Beruházások összesen: Felhalmozá célú pe. átadás Részesedések vásárlása Felhalmozá kiadások összesen: Finanszírozá kiadások adatok ezer Ft-ban Finanszírozá kiadások (értékpapír vás.) Egyéb finanszírozá kiadás (függő) Finanszírozá kiad. összesen: Tartalék adatok ezer Ft-ban Általános tartalék Céltartalék felújításra, pályázatra Összesen: /a melléklet Erc Város Önkormányzat Intézményeinek felhalmozá kiadásai évben adatok ezer Ft-ban

11 Megnevezés Eredeti ei. Módosított teljesítés % ei. Felújítás Napfény Óvoda (pince lejáró) Összesen: Hétszínvirág Óvoda (vizesblokk) Összesen: Eötvös J. Ált. Iskola (fűtés felújítás) Összesen: Kossuth L. Ált. Iskola (tornaterm) Összesen: Felújítás összesen: Beruházás Eötvös J. Általános Iskola (számítógép) Összesen: Napfény Óvoda (babház) Összesen: Beruházás összesen: Int. felhalmozá kiadásai összesen: számú melléklet Erc Város Önkormányzat és intézményei 2004.évi összevont bevételeinek és kiadásainak alakulása Adatok ezer Ft-ban Bevételek Kiadások

12 Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Megnevezés Eredeti e Működé kiadások Működé bevételek - Int. működé bevételek Személyi juttatások Sajátos működé bev Munkat terhelő jár Támogatá kölcsönök - Dologi kiadások visszatér Önkorm. költségveté tám. - Működ.célú pe. átadás Működé támogatás Egyéb támogatás Működé hitel rövid lejár.hitel törl Kölcsön nyújtása Pénzforg. nélküli bevétel Tartalék 35.8 Működé bevételek ősszesen: Működé kiadás összesen: Felhalmozá bevételek: Felhalmozá kiadások - Földterület értékesítése Beruházások Sajátos felhalm. bevételek Felújítás - Központosított ei Felhalm. célú pe. átad. -Felhalm.célra átvett Kölcsön visszatérülése Pénzforg. nélküli bevétel Felhalmozá hitel Felhalm. bev. összesen: Felhalm. kiad. összesen Finanszírozá bevételek Finanszírozá kiadás Bevételek mindösszesen: Kiadások mindössz.: Szociális juttatások évi teljesítése 5. számú melléklet adatok ezer forintban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés %

13 Rendszeres pénzbeni ellátás - jövedelempótló támogatás jöv. pótló eü. hozzájárulás tartós munkanélküliek szoc segélye - Időskorúak járadéka rendszeres szoc. segély rendszeres gyermekvédelmi tám ápolá díj lakhatá támogatás Összesen: Eseti pénzbeni ellátás - Köztemetés temeté segély rendkívüli gyvt átmeneti szoc. segély napközi térítés közgyógyellátás mozgáskorlátozottak tám Összesen: Szoc.juttat. mindösszesen:

14 6. számú melléklet Pénzeszköz átadás részletezése Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % Kiniz SE Kézilabda SE Harcművészetek Egyesülete Diáksport Egyesület Hajózók Egyesülete Rendőrség Polgárőrség Nyugdíjas Klub Mentőállomás Mozgáskor. Egyesülete Naplemente Bt Református Egyház tám Összesen:

15 7. számú melléklet a 12/2005. (IV.27.) Kt. számú, a évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Erc Város Önkormányzatának évi pénzmaradványa Megnevezés Erc Város Önkormányzat évi pénzmaradványának levezetése Záró pénzkészlet Költségvet. aktív pül. Elszámolás Költségvet. passzív pü. Elszámolás Előző évben képzett tartalék maradványa - Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvet. befiz. kötelezettség Alulfinanszírozás - Túlfinanszírozás - Módosított pénzmaradvány évi feladattal terhelt pénzmaradvány Költségveté befizeté kötelezettség miatt ezer Ft Ebből: oktatá normatíva mutatószám csökkenése miatt: ezer Ft SZJA jövedelem különbség mérséklés kiegészítésének elvonása miatt: ezer Ft

16 8. számú melléklet Kisebbségi önkormányzat évi bevétel és kiadás részletezése Megnevezés Eredeti Mód. ei. ei. Teljesítés Bevételek Működé bev Állami tám Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások szem. j

17 m. i dologi Kiadások összesen: évi pénzmaradvány december 31. bankszámla egyenlege: 10 e Ft Feladattal terhelt: 10 e Ft 9. számú melléklet

18 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés év Sor-szá m Megnevezés Kiadások Eredeti előirányzat adatok 1000 Ft-ban Módosított Teljesítés előirányzat

19 01. Személyi juttatások Munkat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszk.átadás, egyéb tám Ellátottak juttatásai 06. Felújítás Felhalmozá kiadások Költségveté pénzforgalmi kiadások ( ) Hitelek és kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai Finanszírozá kiadások összesen (0 9+10) Pénzforgalmi kiadások (08+11) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad. összesen Kiadások összesen ( ) Sor-szá m Megnevezés Bevételek Eredeti előirányzat adatok 1000 Ft-ban Módosított Teljesítés előirányzat 16. Intézményi működé bevételek Önkormányzatok sajátos működé bevételei Felhalmozá-és tőkejellegű bevételek ból önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei Támogatások, kiegészítések és átvett pénze ból önkorm. költségveté támogatása Költségveté pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei 25. Finanszírozá bevételek összesen (23+24) Pénzforgalomi bevételek (22+25) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő, bevételek összesen Bevételek összesen ( ) Költségveté bevételek és kiadások különbsége ( )

20 31. Finanszírozá műveletek eredménye (25-11) Aktív és passzív pü. műveletek eredménye (28-14) Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás és egyszerűsített eredmény kimutatás év Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás Megnevezés Előző évi költségveté beszámoló záró adatai Tárgyévi költség-veté beszámoló záró adatai adatok ezer Ft-ban Auditala Tárgyévi auditalt eltérés egyszerűsítet t beszá-moló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív-és passzív pü. elsz. összevont záró egyenlege 3. Előző években képzett tartalék maradványa (+,-) (-) Vállalkozá tev. pénzforg. eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+,-2-3-4) Finanszírozásból származó korrekció (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) Vállalkozá tev. erdeményéből alaptev. ellátására felhasznált összeg Költségveté pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) Módosított pénzmaradvány (5+,-6+,-7+8+,-9) ből egészségbiztosítá alapból folyósított pénzeszköz maradványa Egyszerűsített eredmény kimutatás Megnevezés Előző évi költségveté beszámoló záró adatai Tárgyévi költség-veté beszámoló záró adatai adatok 1000 Ft-ban Auditálá Tárgyév eltérés auditált egyszerű-sítet t beszámoló záró adatai

21 1. Vállalkozá tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2. Vállalkozá tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) Vállalkozá tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) 4. Vállalkozá tevékenységet terhelő értékcsökkené leírás (-) Alaptev. ellátására felhaszn., felh. tervezett erdmény 6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel 7. Vállakozá tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+,-6) (-) (+,-) Tárgyévről átvitt veszteség Megelőző év (ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része (-) Vállalkozá tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9) Vállalkozá tevékenységet terhelő befizetés Tartalékba helyezhető összeg Egyszerűsített mérleg év

22

23

24

25

26 a

27 d a t o k F t - b a n Eszközök Előző évi költségveté beszámoló záró adatai Tárgyévi költségveté beszámoló záró adatai Auditálás i eltérés Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Források A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D) SAJÁT TŐKE I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pü. eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelé tartalék E) TARTALÉK I. Költségveté tartalék B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások II. Vállalkozá tartalék F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú köt.-ek II. Rövid lejáratú köt.-ek III. Egyéb passzív pü. elsz. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

28 10. számú melléklet A vagyoni helyzet alakulása adatok ezer Ft-ban Eszközök Index év végén (%) 2003=100 % A. Befektetett eszközök ,1 I. Immateriális javak ,5 II. Tárgyi eszközök ,5 1. Ingatlanok ,2 2. Gépek, berendezések felszerelések Járművek ,2 4. Beruházások ,6 III. Befektetett pü. eszközök ,2 1. Részesedések ,7 2. Értékpapírok Adott kölcsönök ,2 IV. Üzemeltetésre átadott eszköz ,6 B. Forgóeszközök ,4 I. Készletek ,0 II. Követelések ,7 III. Értékpapírok ,8 IV. Pénzeszközök ,3 V. Egyéb aktív pü. elsz ,3 Források é D. Saját tőke 104,2 1. Induló tőke Tőkeváltozások E. Tartalékok Költségveté tartalék Vállalkozá tartalék - F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú II. Rövid lejáratú III. Egyéb passzív pü. elsz Eszközök összesen ,9 Források összesen Önkormányzat fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásai 11. számú melléklet

29 Adatok ezer Ft-ban Feladat Opel lízingdíj 5 év Világítás korszer.10év Fűtés korszer. 10év Kezeshitel kamata Beruh.hitel ( utca)i.ütem Műk.hitel felvétel Rövidlej.műk.hitel PRO VIA útberuh Útberuházás műszaki ell. Beruh.hitel II. ütem Hitelkamatok Partfal garanciaváll Mentőállomás Szelektív hulladékudvar Cukorgyári csatorna Összesen: Gördülő folyószámlahitel M foyószla hitel kamat Bérhitel Bérhitel kamata Gördülőhitel összesen: Mindösszesen: számú melléklet

30 A támogatás Adóelengedés kedvezményezettje Jogcíme (jellege) Mértéke % Az önkormányzat évi közvetett támogatásai Összeg e eft Jogcíme (jellege) Adókedvezmény Mértéke % Összege eft Jogcíme (jellege) Egyéb MértékeÖsszege % eft Összesen EFt

31

32 Adó 39. Adó

33 Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó

34 Adó. Összesen: Erc Város önkormányzat évi szöveges beszámolója Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat feladatainak zavartalan ellátásához a bevételi források részben nyújtottak fedezetet, így hitelt kellett igénybe venni. A partfal beruházás II-III. szakaszának munkálatai 2004-ben befejeződtek. A partfal munkálataira központilag kapott céltámogatással és vis-maior támogatással az önkormányzat elszámolt. Az Önkormányzat Képviselőtestülete a működé kiadások csökkentésére 44 fő létszámleépítést rendelt el az intézményekben és a Polgármesteri Hivatalban, mely ezer Ft többletköltséget jelentett az önkormányzatnak és erre ezer Ft állami támogatást kaptunk. Továbbá a Napközi Konyha vállalkozásba adása kapcsán 17 fő konyhai dolgozó munkaviszonya is megszűnt az intézménynél, így ezeknek a dolgozóknak a végkielégítése ezer Ft volt, mely szintén többletkiadást jelentett. A saját bevételek, a személyi jövedelem, a normatív állami hozzájárulás, az OEP-től átvett bevételek, valamint a hitel biztosította a városgazdálkodá, oktatá, egészségügyi, szociális, kulturális, sport és igazgatá tevékenység megfelelő színvonalon történő ellátását, és a veszélyessé vált partszakasz stabilizációs munkálatainak befejezését. Bevételi források és azok teljesítése Önkormányzati szinten a bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,7 %-ra teljesültek.

35 Az intézményi működé bevételek 102,9 %-ra, a felhalmozá-és tőkejellegű bevételek 56,2 %-ra, a helyi bevételek 101,3 %-ra, a véglegesen átvett bevételek 100,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A bevételek megoszlását az összes bevételhez viszonyítva a szöveges beszámoló 1.számú kiegészítő táblázata tartalmazza. Kiadások alakulásának értékelése Az összes kiadáson belül 88,4 % a működé kiadás, 11,6 % felhalmozá kiadás. A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak 89 %-os, és az önkormányzat intézményeiben a dologi kiadások 93%-os teljesítését az önkormányzat likvidítá nehézségei eredményezték. (2004-ről 2005-re áthúzódó ezer Ft kiegyenlítetlen szállítói tartozás volt) A felhalmozá kiadások megoszlása: 2,3 % felújítás 93,8 % beruházás 3,9 % felhalmozá célú pénzeszköz átadás Az önkormányzat ezer Ft központosított előirányzatot kapott a szelektív hulladékgyűjtő udvar építésére. A beruházás a rossz időjárás miatt áthúzódott 2005-re. A cukorgyári szennyvízcsatorna beruházás nem fejeződött be, így a tervezett előirányzat sem került felhasználásra. A Vízvári utcai út beruházás szintén 2005-ben fog befejeződni. Az intézmények fejújítá és beruházá kiadásait a 3/a számú melléklet részletesen tartalmazza. Erc Város Önkormányzat és intézményei 2004.évi összevont bevételeinek és kiadásainak %-os megoszlása az összes bevételhez és kiadáshoz viszonyítva Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Teljesítés % Megnevezés Teljesítés % Működé kiadások Működé bevételek - Int. működé bevételek ,7 - Személyi juttatások ,5 - Sajátos működé bev ,9 - Munkat terhelő jár ,2 - Támogt kölcsönök visszatér. - Dologi kiadások ,5 - - Önkorm. költségveté tám. - Működ.célú pe. átadás , ,0 - Működé támogatás ,5 - Egyéb támogatás ,8 Működé hitel ,3 - rövid lejár.hitel törl ,5 - Kölcsön nyújtása ,3 Pénzforg. nélküli bevétel ,4 - Tartalék - - Működé bevételek ősszesen:

36 ,9 Működé kiadás összesen: ,4 Felhalmozá bevételek: Felhalmozá kiadások - Földterület értékesítése ,7 - Beruházások ,9 - Sajátos felhalm. bevételek ,8 - Felújítás ,3 - Központosított ei Felhalm. célú pe. átad ,4 -Felhalm.célra átvett ,1 - Részesedések vásárlása Kölcsön visszatérülése ,1 - Pénzforg. nélküli bevétel ,0 - Felhalmozá hitel ,4 Felhalm. bev. összesen: ,1 Felhalm. kiad. összesen ,6 Bevételek mindösszesen: ,0 Kiadások mindösszesen: ,0, A pénzmaradvány változásának tartalma és okai Az önkormányzatnak 2004 évi helyesbített pénzmaradványa e Ft ugyanakkor ezer Ft-ot vissza kell fizetni a normatíva elszámolás miatt. A évi normatíva visszafizetés főbb tételei: - általános iskolai oktatás - 15 tanuló e Ft - zeneiskola - 7 tanuló e Ft - napközis foglalkozás - 51 tanuló e Ft - gyermek étkeztetés gyerek e Ft Az óvodákban a betegség és egyéb hiányzások miatt az óvodák kihasználtsága alacsony, így az étkezteté normatíváknál az év közbeni lemondás ellenére is igen magas a visszafizeté kötelezettség ben SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére kapott e Ft-ot szintén vissza kell fizetni az önkormányzatnak, mert az erő képesség korrekciónál nem lehetett figyelembe venni az iparűzé val kapcsolatban az önkormányzathoz beadott 2000, 2001 és 2002-es önellenőrzés kapcsán felmerült alap csökkentést. Értékpapír-és hitelműveletek alakulása Az önkormányzat rövidlejáratú hitelállománya december 31-én ezer Ft, Ebből: folyószámla hitel : ezer Ft rövid lejáratú működé hitel: ezer Ft Hosszúlejáratú hitelállománya ezer Ft, Ebből: működé hitel: ezer Ft Beruházá hitel: ezer Ft (2003-ban 107 millió, 2004-ben 70,969 millió) Rövid lejáratú értékpapír állományunk december 31-én ezer Ft. A mérleg eszköz oldalának összetétele:

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Nagyoroszi Község Önkormányzata 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Záradék: Kihirdetés ideje:

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása

1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása adatok ezer Ft-ban Megnevezés eredeti módosított előirányzat előirányzat teljesítés % I. Működési bevételek

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Balatonberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII. törvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki. 1 Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (III. 26.) sz. rendelete a költségvetés és zárszámadás mérlegeiről, valamint a költségvetési szervek elemi beszámolójának a rendjéről és tartalmáról

Részletesebben

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének 4/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelete Igal Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Igal Város Önkormányzata Képvisel Testülete az

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 23-i

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

Működési tartalék a II. rendeletmódosítás után 1432

Működési tartalék a II. rendeletmódosítás után 1432 ...211.(IV.27.) Önk.rendelet A) melléklete 21. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása adatok Eft-ban finanszírozott feladat testületi döntés bruttó Eft Működési tartalék a II. rendeletmódosítás után

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán község önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 10 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı testülete

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26-i ülésére. Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26-i ülésére. Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Fiskál János polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi beszámolójáról

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi beszámolójáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma:330-2/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Mátészalka Város Önkormányzata 2007.

Részletesebben

Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2009. (II. 16.) rendelet. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2009. (II. 16.) rendelet. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2009. (II. 16.) rendelet Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonakali község Önkormányzata Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A költségvetés címrendje 2. A hiány finanszírozása 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4.

A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A költségvetés címrendje 2. A hiány finanszírozása 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4 / 2 0 1 1. ( I I I. 1. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0 1 1. É

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben