Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2005. (IV.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2005. (IV.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról"

Átírás

1 Erc Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2005. (IV.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Erc Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXVIII. Törvény 82 -ban kapott felhatalmazás alapján, Erc Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezés 1. A rendelet hatálya kiterjed Erc Város Önkormányzat gazdálkodá feladatait végző Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeire. 2. A Képviselőtestület zárszámadása a január 1. és december 31. közötti időszakban befolyt bevételeket és ezen időszak alatt teljesített kiadásokat tartalmazza. 3. (1) A Képviselőtestület az számú mellékletekben foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat részben önálló intézményeinek beszámolóját jóváhagyja ezer Ft bevétellel ezer Ft kiadással ezer Ft helyesbített pénzmaradvánnyal és ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal valamint összesen 230 fő foglalkoztatottal (2) Erc Város Önkormányzat bevételeit költségveté intézményenként elkülönítetten az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) Erc Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működé kiadásait ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 2. számú melléklet tartalmazza. (4) Erc Város önkormányzat részben önálló intézményeinek működé kiadásait a 2/a. számú melléklet tartalmazza. (5) A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait és bevételeit a Polgármesteri Hivatal működé és fenntartá kiadásait tartalmazó 2. és a 8. számú melléklet szakfeladatként tartalmazza.

2 4. (1) A Polgármesteri Hivatal felhalmozá kiadásainak ezer Ft főösszegű teljesítését, célonkénti részletezésben a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeinek felhalmozá kiadásait ezer Ft főösszegben a 3/a. számú melléklet tartalmazza. 5. A Polgármesteri Hivatal, valamint, a részben önállóan gazdálkodó intézmények évi helyesbített pénzmaradványát, illetve feladattal terhelt pénzmaradványát a 7. számú melléklet tartalmazza. 6. (1) Erc Város Önkormányzat működé és felhalmozá költségvetés egyensúlyának alakulása a 4. számú mellékletben található. (2) Erc Város Önkormányzat szociális juttatásainak teljesítését a 5. számú melléklet, a pénzeszköz átadás, egyéb támogatások részletezését az 6. számú melléklet tartalmazza (3) Erc Város Önkormányzat évi egyszerűsített beszámolója a 9. számú mellékletben szerepel részletesen. (4) Erc Város Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat hosszú távú kötelezettség vállalásai a 11. számú mellékletben találhatók. (6) A 2004 évi közvetett támogatások a 12. számú mellékletben találhatók. (7) A könyvvizsgálói záradék jelen rendelet 13. számú mellékletét képezi. 7. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Bátki József polgármester Dr. Feik Csaba jegyző

3 Záradék: E rendelet április 27-én kihirdetésre került. ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI évi BESZÁMOLÓJA

4 1. sz. melléklet Erc Város Önkormányzat évi bevételeinek alakulása adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % I. Működé bevételek Intézményi működ.bevételek Polgármesteri Hivatal Napfény Óvoda Hétszínvirág Óvoda Eötvös J. Ált. Iskola Kossuth Iskola Művelődé Ház Sportcsarnok Egészségügyi Központ Szociális Szolgálat Önkorm. sajátos működé bev Illetékek Helyi k építmény iparűzé kommunális pótlék, bírság Átengedett központi k -SZJA gépjármű termőföld bérbeadás

5 2.4 Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzati költségveté támogatás normatív hozzájárulás központosított ei norm.kötött felhaszn.tám fejleszté célú támogatások III. Felhalmozá és tőke jellegű bevételek 1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőke bev Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszköz Működé célú pénzeszköz átvétel ebből: OEP-től átvett Felhalmozá célú pénzeszköz átvétel V. Támogatá kölcsönök visszatér., értékpapír ért VI. Finanszírozá bevételek (hitelek) 1. Működé célú hitel Felhalmozá célú hitel VII. Pénzforgalom nélküli bevételek VIII. Egyéb finansz. bev. (függő, átfutó) Önkormányzat bevételei összesen: számú melléklet Erc Város Önkormányzat évi működé kiadásai (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti ei. Módosított Teljesítés % ei Kisegítő mezőgazd. Szolg. Dologi kiadások Összesen: Erdőgazdálkodá szolgáltatás Dologi kiadások

6 Összesen: Helyi menetrendszerinti közlekedés Dologi kiadások Összesen: Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadások Összesen: Saját vagyon bérelt ingatlan haszn. Dologi kiadások Összesen: Területi ig. tev. Személyi juttatások Munkat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Önkor. Ig. tev. Személyi juttatások Munkat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Egyéb támogatás Pénzeszköz átadás Működé hitel visszafizetés Kölcsön nyújtása Összesen: Helyi kisebbségi önkormányzat Dologi kiadások Összesen:

7 Város és községgazdálkodás Személyi juttatások Munkat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Települé vízellátás Dologi kiadások Összesen: Közvilágítás Dologi kiadások Összesen: Rendszeres pénzbeli ellátás Munkat terhelő járulékok Egyéb támogatás Összesen: Eseti pénzbeli ellátás Egyéb támogatás Összesen: Állateü. tev. Dologi kiadások Összesen: EU választás Személyi juttatások Munkat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Települé hulladékok kezelés Dologi kiadások Összesen:

8 Temetőfenntartás Pénzeszköz átadás Összesen: PH működ. kiad. összesen Személyi juttatások Munkat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás Egyéb támogatás Hitel visszafizetése Ipari Zóna kezesség vállalás PH mindösszesen: /a.sz. melléklet Az Önkormányzat intézményeinek évi működé, fenntartá kiadásai (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti előir. Módosított ei. Teljesítés % a) Napfény Óvoda - személyi juttatások munkat terhelő jár dologi kiadások Összesen b) Hétszínvirág Óvoda - személyi juttatások munkat terhelő jár dologi kiadások Összesen c) Eötvös J. Ált. Iskola - személyi juttatások munkat terhelő jár dologi kiadások pénzeszköz átadás Összesen d) Kossuth L. Ált. Iskola - személyi juttatások

9 - munkat terhelő jár dologi kiadások Összesen a) Művelődé Ház - személyi juttatások munkat terhelő jár dologi kiadások Összesen b) Sportcsarnok - személyi juttatások munkat terhelő jár dologi kiadások Összesen a) Egészségügyi Központ - személyi juttatások munkat terhelő jár dologi kiadások Összesen b) Szociális Szolgálat - személyi juttatások munkat terhel jár dologi kiadások Összesen Intézmények összesen: - személyi juttatások munkat terhelő járulékok dologi kiadások pénzeszköz átadás Mindösszesen: számú melléklet Erc Város Önkormányzat évi felhalmozá kiadásai adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Beruházások - József A. útépítés áthúzódó Arany, Vízvári útépítés templomtéri parkoló

10 - partfal I. ütem 5% garancia partfal II. ütem (céltámogatás önrész) Híd utca földterület kifizetése (peresített) Csernus földterület csatorna átemelő áthúzódó számla Cukorgyár lakótelep szennyvízcsat szelektív hulladékgyűjtők asztali foci iktatóprogram kresztábla beszerzés Beruházások összesen: Felhalmozá célú pe. átadás Részesedések vásárlása Felhalmozá kiadások összesen: Finanszírozá kiadások adatok ezer Ft-ban Finanszírozá kiadások (értékpapír vás.) Egyéb finanszírozá kiadás (függő) Finanszírozá kiad. összesen: Tartalék adatok ezer Ft-ban Általános tartalék Céltartalék felújításra, pályázatra Összesen: /a melléklet Erc Város Önkormányzat Intézményeinek felhalmozá kiadásai évben adatok ezer Ft-ban

11 Megnevezés Eredeti ei. Módosított teljesítés % ei. Felújítás Napfény Óvoda (pince lejáró) Összesen: Hétszínvirág Óvoda (vizesblokk) Összesen: Eötvös J. Ált. Iskola (fűtés felújítás) Összesen: Kossuth L. Ált. Iskola (tornaterm) Összesen: Felújítás összesen: Beruházás Eötvös J. Általános Iskola (számítógép) Összesen: Napfény Óvoda (babház) Összesen: Beruházás összesen: Int. felhalmozá kiadásai összesen: számú melléklet Erc Város Önkormányzat és intézményei 2004.évi összevont bevételeinek és kiadásainak alakulása Adatok ezer Ft-ban Bevételek Kiadások

12 Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Megnevezés Eredeti e Működé kiadások Működé bevételek - Int. működé bevételek Személyi juttatások Sajátos működé bev Munkat terhelő jár Támogatá kölcsönök - Dologi kiadások visszatér Önkorm. költségveté tám. - Működ.célú pe. átadás Működé támogatás Egyéb támogatás Működé hitel rövid lejár.hitel törl Kölcsön nyújtása Pénzforg. nélküli bevétel Tartalék 35.8 Működé bevételek ősszesen: Működé kiadás összesen: Felhalmozá bevételek: Felhalmozá kiadások - Földterület értékesítése Beruházások Sajátos felhalm. bevételek Felújítás - Központosított ei Felhalm. célú pe. átad. -Felhalm.célra átvett Kölcsön visszatérülése Pénzforg. nélküli bevétel Felhalmozá hitel Felhalm. bev. összesen: Felhalm. kiad. összesen Finanszírozá bevételek Finanszírozá kiadás Bevételek mindösszesen: Kiadások mindössz.: Szociális juttatások évi teljesítése 5. számú melléklet adatok ezer forintban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés %

13 Rendszeres pénzbeni ellátás - jövedelempótló támogatás jöv. pótló eü. hozzájárulás tartós munkanélküliek szoc segélye - Időskorúak járadéka rendszeres szoc. segély rendszeres gyermekvédelmi tám ápolá díj lakhatá támogatás Összesen: Eseti pénzbeni ellátás - Köztemetés temeté segély rendkívüli gyvt átmeneti szoc. segély napközi térítés közgyógyellátás mozgáskorlátozottak tám Összesen: Szoc.juttat. mindösszesen:

14 6. számú melléklet Pénzeszköz átadás részletezése Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % Kiniz SE Kézilabda SE Harcművészetek Egyesülete Diáksport Egyesület Hajózók Egyesülete Rendőrség Polgárőrség Nyugdíjas Klub Mentőállomás Mozgáskor. Egyesülete Naplemente Bt Református Egyház tám Összesen:

15 7. számú melléklet a 12/2005. (IV.27.) Kt. számú, a évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Erc Város Önkormányzatának évi pénzmaradványa Megnevezés Erc Város Önkormányzat évi pénzmaradványának levezetése Záró pénzkészlet Költségvet. aktív pül. Elszámolás Költségvet. passzív pü. Elszámolás Előző évben képzett tartalék maradványa - Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvet. befiz. kötelezettség Alulfinanszírozás - Túlfinanszírozás - Módosított pénzmaradvány évi feladattal terhelt pénzmaradvány Költségveté befizeté kötelezettség miatt ezer Ft Ebből: oktatá normatíva mutatószám csökkenése miatt: ezer Ft SZJA jövedelem különbség mérséklés kiegészítésének elvonása miatt: ezer Ft

16 8. számú melléklet Kisebbségi önkormányzat évi bevétel és kiadás részletezése Megnevezés Eredeti Mód. ei. ei. Teljesítés Bevételek Működé bev Állami tám Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások szem. j

17 m. i dologi Kiadások összesen: évi pénzmaradvány december 31. bankszámla egyenlege: 10 e Ft Feladattal terhelt: 10 e Ft 9. számú melléklet

18 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés év Sor-szá m Megnevezés Kiadások Eredeti előirányzat adatok 1000 Ft-ban Módosított Teljesítés előirányzat

19 01. Személyi juttatások Munkat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszk.átadás, egyéb tám Ellátottak juttatásai 06. Felújítás Felhalmozá kiadások Költségveté pénzforgalmi kiadások ( ) Hitelek és kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai Finanszírozá kiadások összesen (0 9+10) Pénzforgalmi kiadások (08+11) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad. összesen Kiadások összesen ( ) Sor-szá m Megnevezés Bevételek Eredeti előirányzat adatok 1000 Ft-ban Módosított Teljesítés előirányzat 16. Intézményi működé bevételek Önkormányzatok sajátos működé bevételei Felhalmozá-és tőkejellegű bevételek ból önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei Támogatások, kiegészítések és átvett pénze ból önkorm. költségveté támogatása Költségveté pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei 25. Finanszírozá bevételek összesen (23+24) Pénzforgalomi bevételek (22+25) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő, bevételek összesen Bevételek összesen ( ) Költségveté bevételek és kiadások különbsége ( )

20 31. Finanszírozá műveletek eredménye (25-11) Aktív és passzív pü. műveletek eredménye (28-14) Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás és egyszerűsített eredmény kimutatás év Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás Megnevezés Előző évi költségveté beszámoló záró adatai Tárgyévi költség-veté beszámoló záró adatai adatok ezer Ft-ban Auditala Tárgyévi auditalt eltérés egyszerűsítet t beszá-moló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív-és passzív pü. elsz. összevont záró egyenlege 3. Előző években képzett tartalék maradványa (+,-) (-) Vállalkozá tev. pénzforg. eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+,-2-3-4) Finanszírozásból származó korrekció (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) Vállalkozá tev. erdeményéből alaptev. ellátására felhasznált összeg Költségveté pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) Módosított pénzmaradvány (5+,-6+,-7+8+,-9) ből egészségbiztosítá alapból folyósított pénzeszköz maradványa Egyszerűsített eredmény kimutatás Megnevezés Előző évi költségveté beszámoló záró adatai Tárgyévi költség-veté beszámoló záró adatai adatok 1000 Ft-ban Auditálá Tárgyév eltérés auditált egyszerű-sítet t beszámoló záró adatai

21 1. Vállalkozá tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2. Vállalkozá tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) Vállalkozá tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) 4. Vállalkozá tevékenységet terhelő értékcsökkené leírás (-) Alaptev. ellátására felhaszn., felh. tervezett erdmény 6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel 7. Vállakozá tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+,-6) (-) (+,-) Tárgyévről átvitt veszteség Megelőző év (ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része (-) Vállalkozá tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9) Vállalkozá tevékenységet terhelő befizetés Tartalékba helyezhető összeg Egyszerűsített mérleg év

22

23

24

25

26 a

27 d a t o k F t - b a n Eszközök Előző évi költségveté beszámoló záró adatai Tárgyévi költségveté beszámoló záró adatai Auditálás i eltérés Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Források A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D) SAJÁT TŐKE I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pü. eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelé tartalék E) TARTALÉK I. Költségveté tartalék B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások II. Vállalkozá tartalék F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú köt.-ek II. Rövid lejáratú köt.-ek III. Egyéb passzív pü. elsz. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

28 10. számú melléklet A vagyoni helyzet alakulása adatok ezer Ft-ban Eszközök Index év végén (%) 2003=100 % A. Befektetett eszközök ,1 I. Immateriális javak ,5 II. Tárgyi eszközök ,5 1. Ingatlanok ,2 2. Gépek, berendezések felszerelések Járművek ,2 4. Beruházások ,6 III. Befektetett pü. eszközök ,2 1. Részesedések ,7 2. Értékpapírok Adott kölcsönök ,2 IV. Üzemeltetésre átadott eszköz ,6 B. Forgóeszközök ,4 I. Készletek ,0 II. Követelések ,7 III. Értékpapírok ,8 IV. Pénzeszközök ,3 V. Egyéb aktív pü. elsz ,3 Források é D. Saját tőke 104,2 1. Induló tőke Tőkeváltozások E. Tartalékok Költségveté tartalék Vállalkozá tartalék - F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú II. Rövid lejáratú III. Egyéb passzív pü. elsz Eszközök összesen ,9 Források összesen Önkormányzat fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásai 11. számú melléklet

29 Adatok ezer Ft-ban Feladat Opel lízingdíj 5 év Világítás korszer.10év Fűtés korszer. 10év Kezeshitel kamata Beruh.hitel ( utca)i.ütem Műk.hitel felvétel Rövidlej.műk.hitel PRO VIA útberuh Útberuházás műszaki ell. Beruh.hitel II. ütem Hitelkamatok Partfal garanciaváll Mentőállomás Szelektív hulladékudvar Cukorgyári csatorna Összesen: Gördülő folyószámlahitel M foyószla hitel kamat Bérhitel Bérhitel kamata Gördülőhitel összesen: Mindösszesen: számú melléklet

30 A támogatás Adóelengedés kedvezményezettje Jogcíme (jellege) Mértéke % Az önkormányzat évi közvetett támogatásai Összeg e eft Jogcíme (jellege) Adókedvezmény Mértéke % Összege eft Jogcíme (jellege) Egyéb MértékeÖsszege % eft Összesen EFt

31

32 Adó 39. Adó

33 Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó

34 Adó. Összesen: Erc Város önkormányzat évi szöveges beszámolója Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat feladatainak zavartalan ellátásához a bevételi források részben nyújtottak fedezetet, így hitelt kellett igénybe venni. A partfal beruházás II-III. szakaszának munkálatai 2004-ben befejeződtek. A partfal munkálataira központilag kapott céltámogatással és vis-maior támogatással az önkormányzat elszámolt. Az Önkormányzat Képviselőtestülete a működé kiadások csökkentésére 44 fő létszámleépítést rendelt el az intézményekben és a Polgármesteri Hivatalban, mely ezer Ft többletköltséget jelentett az önkormányzatnak és erre ezer Ft állami támogatást kaptunk. Továbbá a Napközi Konyha vállalkozásba adása kapcsán 17 fő konyhai dolgozó munkaviszonya is megszűnt az intézménynél, így ezeknek a dolgozóknak a végkielégítése ezer Ft volt, mely szintén többletkiadást jelentett. A saját bevételek, a személyi jövedelem, a normatív állami hozzájárulás, az OEP-től átvett bevételek, valamint a hitel biztosította a városgazdálkodá, oktatá, egészségügyi, szociális, kulturális, sport és igazgatá tevékenység megfelelő színvonalon történő ellátását, és a veszélyessé vált partszakasz stabilizációs munkálatainak befejezését. Bevételi források és azok teljesítése Önkormányzati szinten a bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,7 %-ra teljesültek.

35 Az intézményi működé bevételek 102,9 %-ra, a felhalmozá-és tőkejellegű bevételek 56,2 %-ra, a helyi bevételek 101,3 %-ra, a véglegesen átvett bevételek 100,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A bevételek megoszlását az összes bevételhez viszonyítva a szöveges beszámoló 1.számú kiegészítő táblázata tartalmazza. Kiadások alakulásának értékelése Az összes kiadáson belül 88,4 % a működé kiadás, 11,6 % felhalmozá kiadás. A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak 89 %-os, és az önkormányzat intézményeiben a dologi kiadások 93%-os teljesítését az önkormányzat likvidítá nehézségei eredményezték. (2004-ről 2005-re áthúzódó ezer Ft kiegyenlítetlen szállítói tartozás volt) A felhalmozá kiadások megoszlása: 2,3 % felújítás 93,8 % beruházás 3,9 % felhalmozá célú pénzeszköz átadás Az önkormányzat ezer Ft központosított előirányzatot kapott a szelektív hulladékgyűjtő udvar építésére. A beruházás a rossz időjárás miatt áthúzódott 2005-re. A cukorgyári szennyvízcsatorna beruházás nem fejeződött be, így a tervezett előirányzat sem került felhasználásra. A Vízvári utcai út beruházás szintén 2005-ben fog befejeződni. Az intézmények fejújítá és beruházá kiadásait a 3/a számú melléklet részletesen tartalmazza. Erc Város Önkormányzat és intézményei 2004.évi összevont bevételeinek és kiadásainak %-os megoszlása az összes bevételhez és kiadáshoz viszonyítva Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Teljesítés % Megnevezés Teljesítés % Működé kiadások Működé bevételek - Int. működé bevételek ,7 - Személyi juttatások ,5 - Sajátos működé bev ,9 - Munkat terhelő jár ,2 - Támogt kölcsönök visszatér. - Dologi kiadások ,5 - - Önkorm. költségveté tám. - Működ.célú pe. átadás , ,0 - Működé támogatás ,5 - Egyéb támogatás ,8 Működé hitel ,3 - rövid lejár.hitel törl ,5 - Kölcsön nyújtása ,3 Pénzforg. nélküli bevétel ,4 - Tartalék - - Működé bevételek ősszesen:

36 ,9 Működé kiadás összesen: ,4 Felhalmozá bevételek: Felhalmozá kiadások - Földterület értékesítése ,7 - Beruházások ,9 - Sajátos felhalm. bevételek ,8 - Felújítás ,3 - Központosított ei Felhalm. célú pe. átad ,4 -Felhalm.célra átvett ,1 - Részesedések vásárlása Kölcsön visszatérülése ,1 - Pénzforg. nélküli bevétel ,0 - Felhalmozá hitel ,4 Felhalm. bev. összesen: ,1 Felhalm. kiad. összesen ,6 Bevételek mindösszesen: ,0 Kiadások mindösszesen: ,0, A pénzmaradvány változásának tartalma és okai Az önkormányzatnak 2004 évi helyesbített pénzmaradványa e Ft ugyanakkor ezer Ft-ot vissza kell fizetni a normatíva elszámolás miatt. A évi normatíva visszafizetés főbb tételei: - általános iskolai oktatás - 15 tanuló e Ft - zeneiskola - 7 tanuló e Ft - napközis foglalkozás - 51 tanuló e Ft - gyermek étkeztetés gyerek e Ft Az óvodákban a betegség és egyéb hiányzások miatt az óvodák kihasználtsága alacsony, így az étkezteté normatíváknál az év közbeni lemondás ellenére is igen magas a visszafizeté kötelezettség ben SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére kapott e Ft-ot szintén vissza kell fizetni az önkormányzatnak, mert az erő képesség korrekciónál nem lehetett figyelembe venni az iparűzé val kapcsolatban az önkormányzathoz beadott 2000, 2001 és 2002-es önellenőrzés kapcsán felmerült alap csökkentést. Értékpapír-és hitelműveletek alakulása Az önkormányzat rövidlejáratú hitelállománya december 31-én ezer Ft, Ebből: folyószámla hitel : ezer Ft rövid lejáratú működé hitel: ezer Ft Hosszúlejáratú hitelállománya ezer Ft, Ebből: működé hitel: ezer Ft Beruházá hitel: ezer Ft (2003-ban 107 millió, 2004-ben 70,969 millió) Rövid lejáratú értékpapír állományunk december 31-én ezer Ft. A mérleg eszköz oldalának összetétele:

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 24. évi beszámolója (24.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 25. évi beszámolója (25.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat évi bevételeinek főösszege: e Ft Ezen belül: I. Működési bevételek e Ft

(2) Az Önkormányzat évi bevételeinek főösszege: e Ft Ezen belül: I. Működési bevételek e Ft Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2006. (VI.29.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, 2/2006. (II.15.) Kt.

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat 2007. évi bevételeinek főösszege: 1.606.984 e Ft Ezen belül: I. Működési bevételek 963.991 e Ft

(2) Az Önkormányzat 2007. évi bevételeinek főösszege: 1.606.984 e Ft Ezen belül: I. Működési bevételek 963.991 e Ft Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2007. (XII.3.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló, 4/2007. (II.14.) Kt.

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009. (IV. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról KÖRÖSLADÁNY Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki. 1 Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (III. 26.) sz. rendelete a költségvetés és zárszámadás mérlegeiről, valamint a költségvetési szervek elemi beszámolójának a rendjéről és tartalmáról

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása

1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása adatok ezer Ft-ban Megnevezés eredeti módosított előirányzat előirányzat teljesítés % I. Működési bevételek

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII. törvény

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2006.(II.15.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2006.(II.15.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2006.(II.15.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Város Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Hangony Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

kötelező feladatellátás teljesített fajlagos kiadásainak alakulásáról

kötelező feladatellátás teljesített fajlagos kiadásainak alakulásáról Ált. Isk., Szakisk., Koll., és Gyermekotthon kötelező feladatellátás teljesített fajlagos kiadásainak alakulásáról Megnevezés 2001. 2002. 2003. Változás 1. Szakfeladat 551326 2. Szakfeladat 551360 - állami

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/28. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 27. évi költségvetésének végrehajtásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3..

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3.. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.11) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata az

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 1 Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól

Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz.mellékle Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól Megnevezés 2004 évi ei. 2004 évi mód.ei. 2004 évi tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1860 1860 2775

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben