Bankmenedzsment. Fizetési forgalom és fizetési rendszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bankmenedzsment. Fizetési forgalom és fizetési rendszerek"

Átírás

1 Bankmenedzsment Fizetési forgalom és fizetési rendszerek

2 Kötelező és ajánlott irodalom Kötelező irodalom: Ligeti S. - Sulyok-Pap M. (szerk.): Banküzemtan - egyetemi tankönyv VII. és X. fejezet Ajánlott irodalom: Kohn, M.: Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok 11. fejezet dr. Sági Judit: Banktan, SALDO, Budapest V. fejezet Olasz Henrietta Kóczán Gergely: Értékpapír-elszámolás és letétkezelés Magyarországon, MNB-tanulmányok 86., Magyar Nemzeti Bank, Budapest, május Helmeczi István: A Magyarországi Pénzforgalom Térképe, MNB-tanulmányok 84., Magyar Nemzeti Bank, Budapest, május Divéki Éva (szerk.): A magyar fizetési rendszer, Magyar Nemzeti Bank, Budapest, június Fontosabb jogszabályok A Magyar Nemzeti Bankról szóló évi LVIII. törvény A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet

3 Bank és ügyfél kapcsolata 1. Bankszámlaszerződés: Írásbeli szerződés az ügyfél és a bank között Bankszámlaszerződéssel a pénzintézet kötelezettséget vállal arra, hogy a számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, azok terhére a szabályszerű ki-, illetve befizetési és átutalási megbízásokat teljesíti, a számlatulajdonost a számla javára és terhére írt összegekről, valamint a számla egyenlegéről értesíti. (Ptk (1)) Eljárási szabályok és felelősségi kérdések: -> üzletszabályzat (Hpt )

4 Bank és ügyfél kapcsolata 2. Bankszámla típusai: Pénzforgalmi jellegű Jogi szempontból: pénzforgalmi bankszámla (jogi személyek és ÁFA fiz. köt. természetes személyek, az adózás rendjéről szóló törvény szerint kötelező), lakossági bankszámla (természetes személyek, azonnali beszedési megbízás csak kivételes esetben adható) Megtakarítási jellegű (betétszámla, takarékbetét számla, határidős betétszámla) Elkülönített célú, pénzeszköz őrzésére szolgáló számla (fedezeti számla, értékpapír-letéti számla) Speciális: devizaszámla

5 Bankszámlaszerződés1. A bankszámlaszerződés lényeges tartalmi elemei 1) A számlatulajdonos neve és azonosító adatai; 2) A pénzforgalmi jelzőszám (a bankszámla azonosítására szolgál); 3) A bankszámla feletti rendelkezés módjának és a rendelkezés feltételeinek meghatározása; 4) Kamatok, díjak, jutalékok meghatározása 5) A számlatulajdonos tájékoztatásának módja A bankszámla tulajdonos a számláján levő pénz felett szabadon rendelkezik, kivéve: meghatározott célra elkülönített pénzeszközök esetén, a számlát a számlatulajdonos rendelkezése ellenére megterhelhető összegek felett.

6 Bankszámlaszerződés 2. Prioritást élvező tételek: A bank téves bejegyzése A számlatulajdonos gazdálkodási köréhez nem tartozó vagyonkezelésből eredő követelések (pl. munkáltatói levonás), Végrehajtható bírósági és közigazgatási határozatok APEH, TB, és vámkövetelések Közjegyzői okiraton alapuló követelések Pénzforgalmi jelzőszám: a pénzintézetek és ügyfelek azonosítására szolgáló egységes kódrendszer 1-3. karakter szolgáltató azonosítója 4-7. karakter szolgáltató fiókját azonosítja 8. karakter ellenőrző szám a karakter vagy a karakter a fizetési számla azonosító száma (16. vagy 24. ellenőrző szám) IBAN (International Bank Account Number) 1-2. karakter országkód (HU) 3-4. karakter ellenőrzőszám karakter pénzforgalmi jelzőszám

7 Fizetési módok a hazai gyakorlatban 1. a) fizetési számlák közötti fizetési módok: aa) az átutalás, 1) a csoportos átutalás, 2) a rendszeres átutalás, 3) a hatósági átutalás és az átutalási végzés ab) a beszedés, 1) a felhatalmazó levélen alapuló beszedés, 2) a váltóbeszedés, 3) a csekkbeszedés, 4) a csoportos beszedés, 5) a határidős beszedés, 6) az okmányos beszedés. ac) a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés (bankkártya), ad) az okmányos meghitelezés (akkreditív);

8 Fizetési módok a hazai gyakorlatban 2. b) fizetési számlához kötődő készpénzfizetési módok különösen: ba) a készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása, bb) a készpénzbefizetés fizetési számlára, bc) a készpénzkifizetés fizetési számláról; c) fizetési számla nélküli fizetési mód különösen: ca) a készpénzátutalás.

9 Fizetési formák 1. Készpénzfizetés 2. Készpénz nélküli fizetés Átutalás Beszedési megbízás (inkasszó) Akkreditív (okmányos meghitelezés) 3. Készpénz kímélő fizetés Bankkártya Csekk (Váltó)

10 Készpénzfizetés Pénzösszeg közvetlen átadása, vagy postai utánvét A jogosult bankszámlájára történő befizetéssel Készpénz átutalási megbízással (sárga csekk) (posta -> bank) Kifizetési utalványon történő kiutalással (bank -> posta) (névre szól) Készpénzfelvételi utalvány útján történő kifizetéssel (bank -> saját bank / másik bank / posta) (névre / bemutatóra) Pénzforgalmi betétkönyv felhasználásával (bank -> posta) (kifizetési utalvánnyal tölthető fel, csak a tulajdonos nevére) Esetenkénti egyszerű átutalással és az átutalt összeg készpénzben történő felvételével (bank > másik bank)

11 Készpénz nélküli fizetés: átutalás, beszedés Átutalás A kötelezett kezdeményezi! Egyszerű átutalási megbízás A fizetésre kötelezett megbízza a hitelintézetet, hogy bankszámlája terhére meghatározott összeget utaljon át a jogosult bankszámlája javára. Csoportos átutalás (több jogosult bankszámlája javára, pl.: munkabér kifizetése esetén) Beszedési megbízás (inkasszó) A jogosult kezdeményezi! Megbízza a bankszámláját vezető hitelintézetet, hogy a kötelezett bankszámlája terhére meghatározott összeget szedjen be.

12 Beszedési megbízás egyes fajtái Azonnali beszedési megbízás Ha jogszabály írja elő, akkor a kötelezett felhatalmazása nélkül is alkalmazható, pl.: végrehajtható bírósági, közjegyzői, vagy közigazgatási határozaton alapuló azonnali beszedések Egyébként csak a kötelezett felhatalmazásával Váltóbeszedési megbízás: azonnali beszedés, de a váltót mellékelni kell (amikor a váltót az egyenes váltóadós által megjelölt hitelintézetnél fizetés végett bemutatják, csak pénzforgalmi bankszámlák között alkalmazható) Csoportos beszedési megbízás több kötelezettel szemben, azonos jogcímen fennálló követelések érvényesítésére, csak a kötelezett felhatalmazása esetén, pl.: közműdíjak Határidős beszedési megbízás csak MÁK számlásokkal szemben alkalmazható kifogásolási határidő 10 munka nap, ha nincs kifogás teljesül

13 Készpénz nélküli fizetés: akkreditív A kötelezett kezdeményezi! A bank az akkreditív keretében a vevő megbízásából feltételekhez kötött fizetési kötelezettséget vállal Lakossági bankszámlák között nem alkalmazható Alapvető okmányok: az eladó számlája és a fuvarokmány A külkereskedelemben leggyakrabban alkalmazott fizetési mód Az akkreditív szereplői: vevő nyitó bank eladó eladóval kapcsolatban álló másik pénzintézet

14 Készpénz kímélő fizetés csekk bankkártya (váltó)

15 A csekk 1. Kp. kímélő, mert alapesetben mindig látra szól. Alapértelmezésben forgatható Szólhat: o o o meghatározott személy rendeletére meghatározott személyre (névre) bemutatóra Típusai: o o o o o fizetési csekk (kp.-ben veheti fel) általános elszámolási csekk (bankszámlán írják jóvá) különleges keresztezett csekk (csak a megjelölt pénzintézeten keresztül hívható le) garantált csekk utazási csekk (garantált mert előre kifizetik)

16 A csekk 2. 2/1965. (I. 24.) IM rendelet a csekkjogi szabályok szövegének közzétételéről Alaki kellékek (egyik sem hiányozhat): csekk megnevezés az okirat szövegében, éspedig az okirat kiállításának nyelvén határozott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás fizetésre kötelezett megnevezése (címzett) fizetési hely megjelölése csekk kiállításának helye és napja kibocsátó aláírása A csekket fizetés végett nyolc napon belül kell bemutatni, ha az ugyanabban az országban fizetendő, ahol kibocsátották. Ha nem fizetik ki -> óvást kell felvenni Ha a csekk más országban fizetendő, mint ahol kibocsátották, azt húsz, illetve hetven napon belül kell bemutatni

17 A bankkártya o A kártyaüzlet szereplői: Kártyakibocsátó: a kártyatársaságokkal áll szerződésben -> jutalék + fejlesztési költségek Kártyabirtokos: aki a pénzintézettel kártyaszerződést köt Elfogadóhely: valamelyik kártyaelfogadó bankkal köt szerződést -> jogot szerez arra, hogy egy vagy több kártyarendszer kártyáit elfogadja Elfogadóbank: vállalja, hogy a vele szerződéses kapcsolatban álló kereskedőktől/szolgáltatóktól a tranzakciós adatokat összegyűjti és a saját hálózatában elfogadott tranzakciókkal együtt továbbítja a az elszámoló rendszer irányába o A kártya használható: fizetésre, készpénzfelvételre, ill. készpénz befizetésére

18 Bankkártyák fajtái o Kibocsátó szerint: Saját kártya Nemzetközi rendszerhez tartozó kártya o Tranzakció terhelésének módja szerint: Használatkor terhelt (debit card) kártya Halasztott fizetést lehetővé tevő kártyák: Halasztott terheléses kártya (charge card) -> nincs limit Hitel kártya (credit card) -> rulírozó hitelkeret Budget card -> rulírozó hitelkeret saját ütemezésben Előre fizetett kártyák (pl. telefonkártya) o Előállítás technikája szerint: Dombornyomott Mágnescsíkos Chipkártya Optikailag leolvasható (hologramos v. lézer)

19 A váltó 1. 1/1965. (I. 24.) IM rendelet a váltójogi szabályok szövegének közzétételéről Egy később esedékes fizetést, egyoldalú és jogcímmentes pénztartozást megtestesítő értékpapír. Típusai: saját váltó (a kiállító a kötelezett) idegen váltó (a címzett a kötelezett)

20 A váltó 2. Törvényes kellékek: 1. váltó elnevezése a kiállítás nyelvén 2. határozott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás 3. fizetésre kötelezett neve (címzett) - idegen váltó esetén 4. esedékesség 5. fizetési hely 6. rendelvényes (akinek a részére a fizetést teljesíteni kell) 7. kiállítás helye, napja 8. kibocsátó aláírása Hiányozhat: esedékesség, fizetés-, illetve kiállítás helye

21 A váltó 3. Váltóátruházás: Forgatmány útján átruházható. (teljes, vagy üres forgatmány) Csak feltétlen és az egész összegre vonatkozó lehet. Váltó esedékessége: megtekintésre szóló váltó (egy éven belül) határozott napra, kelet-, vagy megtekintés után bizonyos időre szóló váltó Fedezetlen váltó (ha nem fogadják el, vagy nem fizetnek) -> a váltóbirtokosnak óvással kell igazolni (közokirat, két munkanapon belül) váltókezesség, megtérítési váltóadósok (kibocsátó, átruházók, kezesek)

22 Fizetési rendszerek Fizetési rendszer alatt egy ország bankközi fizetési forgalmat biztosító infrastruktúrájának egésze, vagy egyes bankközi elszámolási rendszerek (beleértve: tag, üzemeltető, kiegyenlítő intézmény, eszközök, eljárási rend, szabályok) értendők. Elszámolás(clearing): fizetési megbízások fogadása, teljesíthetőség ellenőrzése, címzett bank felé történő továbbítása Kiegyenlítés (settlement): a kiegyenlítő banknál (közös számlavezető banknál) vezetett számlákon történő kiegyenlítés Osztályozás a kiegyenlítés módja szerint: Nettó (az elszámolás és a kiegyenlítés elválik -> a fizetések a kiegyenlítésig feltételesek maradnak ) Bruttó (elszámolás és kiegyenlítés egy lépésben) Hibrid

23 Fizetési rendszerek kockázatai Hitelkockázat: valamelyik fél sem esedékességkor, sem későbbi időpontban nem tesz eleget fizetési kötelezettségének Likviditási: valamelyik fél csak egy későbbi időpontban tesz eleget fizetési kötelezettségének Rendszerkockázat: az előzőek miatt mások sem képesek esedékességkor teljesíteni Üzemi/technikai kockázat: emberi mulasztás, károkozás, technikai hiba Jogi kockázat: jogi megalapozottság hiányából adódó veszteség, a jogszabályokat szerződéseket nem az előzetesen elvárt módon értelmezik Értékcsere (értékpapír és deviza) ügyletek kockázatai: Kiegyenlítési/Tőkekockázat Helyettesítési költségkockázat

24 Fizetési rendszerek Magyarországon Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (VIBER) Bankközi Klíring Rendszer (BKR) Bankkártya rendszerek VISA Nemzeti Nettó Elszámolási Rendszer kiegyenlítő bank: MKB Zrt. MasterCard Nemzeti Nettó Elszámolási Rendszer GBC kiegyenlítő bank: MNB

25 A fizetési forgalomban részt vevő közvetítő intézmények MNB (VIBER) Hitelintézetek Befektetési vállalkozások GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. (BKR) KELER és a KELER Központi Szerződő Fél Kft. ( től) Bankkártya-rendszerek Magyar Posta Zrt. Magyar Államkincstár

26 A bankközi fizetési rendszer felépítése Forrás: MNB

27 Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (VIBER) 1. Az MNB működteti 1999-től A rendszer résztvevői: belföldi hitelintézetek, külföldi bankok fiókjai, MNB, MÁK, Magyar Posta Zrt., a KELER A VIBER üzemideje alatt ( ) a következő fizetéseket lehet lebonyolítani: - bankközi átutalások - bankok ügyfeleinek átutalása - értékpapír elszámolások (KELER által lebonyolított DVP-elvű értékpapírügyletek pénz oldali teljesítése) - készpénz be- és kifizetés - betételhelyezés az MNB-nél - bankközi devizaügyletek forint oldali elszámolása - GBC és Mastercard bankkártya nettó elszámolás - váltó viszontleszámítolás

28 Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (VIBER) 2. A rendszer a megbízásokat egyenként teljesíti úgy, hogy azok azonnal véglegessé is válnak. A már teljesített megbízások nem vonhatók vissza sem a küldő fél, sem harmadik személy által. A fizetési megbízások teljesítésére a rendelkezésre álló fedezet erejéig kerülhet sor. Részteljesítés a rendszerben nincs. Fedezethiány esetén a rendszer a megbízást sorba állítja, és erről a küldő felet értesíti. -> S.W.I.F.T. üzenetküldő rendszeren keresztül A rendszer a nap végén is sorban álló megbízásokat automatikusan törli.

29 Bankközi Klíring Rendszer (BKR) 1. GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. Működteti (1994-óta) Tulajdonosai: bankok, MNB, KELER Résztvevők: közvetlen tagok (bankok, MNB, KELER, MÁK) közvetett tagok (szövetkezeti hit. int.) Elszámolási elv: hibrid -> bruttó elszámolás késleltetett kiegyenlítéssel A bankok fedezete két részből tevődik össze: 1. MNB pénzforgalmi számla elkülönített része 2. a KELER-nél zárolt értékpapírok A fedezetlen tranzakciókat a rendszer sorba állítja -> plusz fedezet hiányában törli. Működési ideje:15.30-tól éjjel 22 óráig (első küldési szakasz), illetve 23 órától éjjel 2.15 óráig (második küldési szakasz)

30 Bankközi Klíring Rendszer (BKR) 2. A rendszer kiszámolja a tagok pozícióit -> IBI Mátrix (Interbank Indebtedness Matrix) amit az MNB a VIBER nyitása előtt másnap könyveli a jegybanknál vezetett számlákon Tranzakció típusok a BKR-ben: átutalási megbízás (egyszeri, csoportos) beszedési megbízás (azonnali, csoportos, váltóbeszedési, határidős) akkreditív csekk Minden tranzakció azonos prioritással bír és értékhatárra való tekintet nélkül kerülnek elszámolásra.

31 Értékpapír elszámolás1. A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER) 1993-ban alapították Tulajdonosai: MNB 53,3%; BÉT 46,7%. Jelenleg a KELER az egyetlen értékpapír-elszámolási szolgáltatásokat nyújtó intézmény Magyarországon. Korábban központi szerződő fél funkciót is ellátott -> 2009-től a KELER KSZF Kft. A központi szerződő fél garanciát vállal az ügyletek teljesítésére. Egy esetleges nemteljesítés esetében a vevővel szemben eladóként, az eladóval szemben vevőként lép fel, így garantálja az általa befogadott ügyleteket telesítését. A KSZF funkcióból eredő kockázatokat garancia és biztosítékrendszerrel kezelik

32 Értékpapír elszámolás 2. A KELER Zrt. és a KELER KSZF Kft. által ellátott funkciók: KELER KSZF Kft. KELER Zrt. központi szerződő fél funkció klíringtagság kockázatkezelés központi értéktár pénz- és értékpapírszámla-vezetés pozíciószámla-vezetés elszámolás és kiegyenlítés határon átmenő elszámolás részvénykönyvvezetés

33 Értékpapír elszámolás 3. Tőzsdei azonnali elszámolás részvény szekcióban T+3, a hitelpapír szekcióban T+2 napos ciklussal történik. Az elszámolás multilaterális nettósítás alapon (értékpapírsorozatonként, illetve forintban és devizában minden klíringtagnak előáll egy nettó vevői vagy eladói pozíciója) a kiegyenlítés a DVP-elv (delivery versus payment) alkalmazásával történik: ha az ügylethez tartozó valamelyik tranzakció nem teljesül, akkor másik teljesítésére sem kerül sor. Nettó és bruttó módon egyaránt működhet. Tőzsdén kívüli elszámolások A tőzsdén kívül kötött (OTC) prompt és repo ügyletek, illetve a letétkezelők tranzakcióinak elszámolása a KELER-ben valós időben, bruttó módon, ügyletről ügyletre haladva történik a DVP elv alapján. -> Felhatalmazással bír ügyfelei MNB-nél vezetett pénzszámláinak VIBER-ben történő megterhelésére.

34 Központi értéktári funkció A KELER Zrt. keletkezteti (központi értékpapírszámlákon jóváírja) és kezeli (módosítja, törli) a Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan vagy zárt körben forgalomba hozott dematerializált értékpapírokat. -> ISIN kód kiadás Az értékpapírok nyilvántartása és az elszámolások lebonyolítása céljából a KELER Zrt. többféle értékpapírszámlát vezet: Kibocsátói összevont értékpapírszáma Központi értékpapír számla ( A saját, B idegen) A KELER Zrt. a számlavezetésben szegregációt valósít meg, külön számlán tartja nyilván a befektetési szolgáltató saját értékpapírjait, illetve a bef. szolgáltató ügyfelei tulajdonában lévő értékpapírokat.

35 Nemzetközi fizetések 1. Devizaszámlák rendszere: Loro (övék) számla: a bank által vezetett ügyfélszámla. (lehet hitelintézet is) Nostro (mienk) számla: a pénzintézetek más bankoknál vezetett devizaszámlái. A fizetési megbízások eljuttatása levélben vagy távirati úton történhet. Alternatívát kínál a SWIFT rendszer. Fizetési módok: Átutalás: deviza átutalásokat a bank csak nostro számlájának igénybevételével tud teljesíteni. Általában konverziós műveletet von maga után. A vevőt hozza kedvezőbb pozícióba. Inkasszó: A fizetési folyamatot az eladó indítja. Sima (clean): kereskedelmi okmányokat nem mellékelnek Okmányos: a fizetési okmányok mellé kereskedelmi okmányokat is mellékelnek, vagy csak a kereskedelmi okmányokat

36 Nemzetközi fizetések 2. Az okmányos beszedés folyamata: Eladó/exportőr(megbízó) -> küldő bank: beszedési megbízás + okmányok -> beszedő bank -> bemutató bank -> Vevő/importőr(címzett) fizet (átutalás) vagy fizetési ígéretet tesz (váltó ellenében kapja meg az okmányokat) Akkreditív a bank a vevő megbízásából feltételekhez kötött fizetési kötelezettséget vállal, a felek közötti kereskedelmi jogviszonyt / ügyletet nem vizsgálja Folyamata: Vevő -> nyitó bank: értesítés -> eladó bankja: avizál, vagy megerősíti -> Eladó -> benyújtja az okmányokat -> eladó bankja: megvizsgálja -> vevőbankja -> fizet azonnal, vagy halasztott fizetéssel, váltóelfogadással, negociálással

37 Nemzetközi fizetések: TARGET TARGET: Trans European Real-time Gross Settlement Express Transfer System Tagok: EU tagállamok valós idejű bruttó elszámolási rendszere (RTGS) + ECB fizetési rendszere EU-n belüli fizetések elszámolására (euró-zóna tagság nem feltétel), devizanem: EUR Nincs alsó határ Minimális tartalékkötelezettség Korlátlan napközbeni kamatmentes hitel Visszavonhatatlan Banki fizetések + ügyfélfizetések bonyolítására Díjtétel: fix Pénz forgási sebességét növeli

Fizetési módok. Hazai pénzforgalmi szabályozása. Fizetési módok. Készpénzfizetési módok. + Készpénzfizetési módok 2015.04.11.

Fizetési módok. Hazai pénzforgalmi szabályozása. Fizetési módok. Készpénzfizetési módok. + Készpénzfizetési módok 2015.04.11. Hazai pénzforgalmi szabályozása + Fizetési módok Készpénzfizetési módok, átutalás, beszedési megbízás, akkreditív, csekk, váltó, bankkártya. 1 a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2007/64/EK

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. A fizetési forgalom lebonyolítása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. A fizetési forgalom lebonyolítása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gyebnár Gyuláné A fizetési forgalom lebonyolítása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-004-50 A PÉNZFORGALOM

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelete. a pénzforgalom lebonyolításáról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelete. a pénzforgalom lebonyolításáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelete a pénzforgalom lebonyolításáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. -a (2) bekezdésének a) pontja alapján fennálló

Részletesebben

Pénzforgalmi műveletek

Pénzforgalmi műveletek Pénzforgalmi műveletek A gazdaság alanyai szerződéseik teljesítése során fizetéseket teljesítenek egymásnak, azaz pénzbevételeik és pénzkiadásaik keletkeznek. A pénznek ezt az áramlását nevezzük pénzforgalomnak,

Részletesebben

AZ ALSÓNÉMEDI ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI

AZ ALSÓNÉMEDI ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI AZ ALSÓNÉMEDI ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ A pénzforgalom Én csak arra figyelmeztetlek benneteket, hogy a pénzszerzés ne legyen életcélotok. A lélek nem gazdagszik pénzzel. És nem is szegényedik a pénz fogytával. (Gárdonyi Géza) A pénzforgalom

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről. Hatályos: 2013. november 22-étől

ÜZLETSZABÁLYZAT. a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről. Hatályos: 2013. november 22-étől ÜZLETSZABÁLYZAT a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről Hatályos: 2013. november 22-étől Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Az Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től

Az Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től Az Örkényi Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től A Takarékszövetkezet, mint pénzforgalmi szolgáltató adatai: Örkényi Takarékszövetkezet (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Bankszámlák és Lekötött Betétszámlák Vezetéséről Hatályos: 2014. március 15.

Általános Szerződési Feltételek Bankszámlák és Lekötött Betétszámlák Vezetéséről Hatályos: 2014. március 15. ÁSZF Bankszámlák Vezetéséről 4087 Hajdúdorog Tokaji u. 6 Adószám: 10044465-1-09 Telefonszám: 52 232-222 Cégjegyzékszám: 09-02-000180 Web: www.hajdudorogtksz.hu Email: kozpont@hajdudorogtksz.hu Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Fegyvernek és Vidéke Körzeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. április 10. napjától 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalom meghatározások

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalom meghatározások 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz. Függelék FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2012. december 1-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

POSTAHELYEN ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2014.04.

POSTAHELYEN ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2014.04. POSTAHELYEN ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2014.04.10-TŐL TARTALOMJEGYZÉK POSTAHELYEN ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES

PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES 019.2010 PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES - 1 / 28 - Tartalomjegyzék I. Értelmező rendelkezések... 3 II. KERETSZERZŐDÉS... 7 1. Szerződéskötést megelőző tájékoztatás... 7 2. Szerződés

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások D melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Jászárokszállás

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Elfogadva a 133/2014. sz. ÜT határozattal Hatályos: 2014. augusztus 1. előtt megkötött

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Rétköz Takarékszövetkezet (székhelye: 4600 Kisvárda, Szent László u. 68., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. Hatályos: 2014. május 05.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. Hatályos: 2014. május 05. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. május 05.-től A KINIZSI BANK Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. A KELER Zrt. Az Igazgatóság elfogadta: Törölt: 29/2008. számú határozatával 2008. április 30.napján A Felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: Törölt: 11

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: /2012. számú Határozatával 2012. napján és Törölt: 6 Törölt: február 28. Törölt: 13/2012. számú Határozatával 2012. április 11. napján

Részletesebben

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek általános szerződési szabályai

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek általános szerződési szabályai Bankszámla Keretszerződés 1. sz. mellléklete Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek általános szerződési szabályai A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a forint pénzforgalmi számlák vezetéséhez

Általános szerződési feltételek a forint pénzforgalmi számlák vezetéséhez 1. A számlatulajdonosok köre Általános szerződési feltételek a forint pénzforgalmi számlák vezetéséhez Hatályos: 2014. március 15. napjától A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (a továbbiakban: Bank) a pénzmosás és

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 15/2011. számú Határozatával 2011. április 27. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: EN-III-708/2011. számú határozat 2011. június

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Sopron Bank Zrt. Székhely: Sopron Kossuth Lajos u. 19. Cégjegyzékszám: 08-10-001774 PSZÁF engedélyszám: I-864/2003 PSZÁF engedély kelte: 2003. június 19. Adószáma: 12951659-1-44 PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2012. július 1. napjától 1 / 53 Tartalomjegyzék I. Általános Rendelkezések... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Szerződéses fogalmak, meghatározások... 4 3.

Részletesebben

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. szeptember 01. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. A fizetési és pénzforgalmi fizetési számlára vonatkozó rendelkezések... 3 II. A bank által alkalmazott

Részletesebben