Bankmenedzsment. Fizetési forgalom és fizetési rendszerek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bankmenedzsment. Fizetési forgalom és fizetési rendszerek"

Átírás

1 Bankmenedzsment Fizetési forgalom és fizetési rendszerek

2 Kötelező és ajánlott irodalom Kötelező irodalom: Ligeti S. - Sulyok-Pap M. (szerk.): Banküzemtan - egyetemi tankönyv VII. és X. fejezet Ajánlott irodalom: Kohn, M.: Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok 11. fejezet dr. Sági Judit: Banktan, SALDO, Budapest V. fejezet Olasz Henrietta Kóczán Gergely: Értékpapír-elszámolás és letétkezelés Magyarországon, MNB-tanulmányok 86., Magyar Nemzeti Bank, Budapest, május Helmeczi István: A Magyarországi Pénzforgalom Térképe, MNB-tanulmányok 84., Magyar Nemzeti Bank, Budapest, május Divéki Éva (szerk.): A magyar fizetési rendszer, Magyar Nemzeti Bank, Budapest, június Fontosabb jogszabályok A Magyar Nemzeti Bankról szóló évi LVIII. törvény A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet

3 Bank és ügyfél kapcsolata 1. Bankszámlaszerződés: Írásbeli szerződés az ügyfél és a bank között Bankszámlaszerződéssel a pénzintézet kötelezettséget vállal arra, hogy a számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, azok terhére a szabályszerű ki-, illetve befizetési és átutalási megbízásokat teljesíti, a számlatulajdonost a számla javára és terhére írt összegekről, valamint a számla egyenlegéről értesíti. (Ptk (1)) Eljárási szabályok és felelősségi kérdések: -> üzletszabályzat (Hpt )

4 Bank és ügyfél kapcsolata 2. Bankszámla típusai: Pénzforgalmi jellegű Jogi szempontból: pénzforgalmi bankszámla (jogi személyek és ÁFA fiz. köt. természetes személyek, az adózás rendjéről szóló törvény szerint kötelező), lakossági bankszámla (természetes személyek, azonnali beszedési megbízás csak kivételes esetben adható) Megtakarítási jellegű (betétszámla, takarékbetét számla, határidős betétszámla) Elkülönített célú, pénzeszköz őrzésére szolgáló számla (fedezeti számla, értékpapír-letéti számla) Speciális: devizaszámla

5 Bankszámlaszerződés1. A bankszámlaszerződés lényeges tartalmi elemei 1) A számlatulajdonos neve és azonosító adatai; 2) A pénzforgalmi jelzőszám (a bankszámla azonosítására szolgál); 3) A bankszámla feletti rendelkezés módjának és a rendelkezés feltételeinek meghatározása; 4) Kamatok, díjak, jutalékok meghatározása 5) A számlatulajdonos tájékoztatásának módja A bankszámla tulajdonos a számláján levő pénz felett szabadon rendelkezik, kivéve: meghatározott célra elkülönített pénzeszközök esetén, a számlát a számlatulajdonos rendelkezése ellenére megterhelhető összegek felett.

6 Bankszámlaszerződés 2. Prioritást élvező tételek: A bank téves bejegyzése A számlatulajdonos gazdálkodási köréhez nem tartozó vagyonkezelésből eredő követelések (pl. munkáltatói levonás), Végrehajtható bírósági és közigazgatási határozatok APEH, TB, és vámkövetelések Közjegyzői okiraton alapuló követelések Pénzforgalmi jelzőszám: a pénzintézetek és ügyfelek azonosítására szolgáló egységes kódrendszer 1-3. karakter szolgáltató azonosítója 4-7. karakter szolgáltató fiókját azonosítja 8. karakter ellenőrző szám a karakter vagy a karakter a fizetési számla azonosító száma (16. vagy 24. ellenőrző szám) IBAN (International Bank Account Number) 1-2. karakter országkód (HU) 3-4. karakter ellenőrzőszám karakter pénzforgalmi jelzőszám

7 Fizetési módok a hazai gyakorlatban 1. a) fizetési számlák közötti fizetési módok: aa) az átutalás, 1) a csoportos átutalás, 2) a rendszeres átutalás, 3) a hatósági átutalás és az átutalási végzés ab) a beszedés, 1) a felhatalmazó levélen alapuló beszedés, 2) a váltóbeszedés, 3) a csekkbeszedés, 4) a csoportos beszedés, 5) a határidős beszedés, 6) az okmányos beszedés. ac) a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés (bankkártya), ad) az okmányos meghitelezés (akkreditív);

8 Fizetési módok a hazai gyakorlatban 2. b) fizetési számlához kötődő készpénzfizetési módok különösen: ba) a készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása, bb) a készpénzbefizetés fizetési számlára, bc) a készpénzkifizetés fizetési számláról; c) fizetési számla nélküli fizetési mód különösen: ca) a készpénzátutalás.

9 Fizetési formák 1. Készpénzfizetés 2. Készpénz nélküli fizetés Átutalás Beszedési megbízás (inkasszó) Akkreditív (okmányos meghitelezés) 3. Készpénz kímélő fizetés Bankkártya Csekk (Váltó)

10 Készpénzfizetés Pénzösszeg közvetlen átadása, vagy postai utánvét A jogosult bankszámlájára történő befizetéssel Készpénz átutalási megbízással (sárga csekk) (posta -> bank) Kifizetési utalványon történő kiutalással (bank -> posta) (névre szól) Készpénzfelvételi utalvány útján történő kifizetéssel (bank -> saját bank / másik bank / posta) (névre / bemutatóra) Pénzforgalmi betétkönyv felhasználásával (bank -> posta) (kifizetési utalvánnyal tölthető fel, csak a tulajdonos nevére) Esetenkénti egyszerű átutalással és az átutalt összeg készpénzben történő felvételével (bank > másik bank)

11 Készpénz nélküli fizetés: átutalás, beszedés Átutalás A kötelezett kezdeményezi! Egyszerű átutalási megbízás A fizetésre kötelezett megbízza a hitelintézetet, hogy bankszámlája terhére meghatározott összeget utaljon át a jogosult bankszámlája javára. Csoportos átutalás (több jogosult bankszámlája javára, pl.: munkabér kifizetése esetén) Beszedési megbízás (inkasszó) A jogosult kezdeményezi! Megbízza a bankszámláját vezető hitelintézetet, hogy a kötelezett bankszámlája terhére meghatározott összeget szedjen be.

12 Beszedési megbízás egyes fajtái Azonnali beszedési megbízás Ha jogszabály írja elő, akkor a kötelezett felhatalmazása nélkül is alkalmazható, pl.: végrehajtható bírósági, közjegyzői, vagy közigazgatási határozaton alapuló azonnali beszedések Egyébként csak a kötelezett felhatalmazásával Váltóbeszedési megbízás: azonnali beszedés, de a váltót mellékelni kell (amikor a váltót az egyenes váltóadós által megjelölt hitelintézetnél fizetés végett bemutatják, csak pénzforgalmi bankszámlák között alkalmazható) Csoportos beszedési megbízás több kötelezettel szemben, azonos jogcímen fennálló követelések érvényesítésére, csak a kötelezett felhatalmazása esetén, pl.: közműdíjak Határidős beszedési megbízás csak MÁK számlásokkal szemben alkalmazható kifogásolási határidő 10 munka nap, ha nincs kifogás teljesül

13 Készpénz nélküli fizetés: akkreditív A kötelezett kezdeményezi! A bank az akkreditív keretében a vevő megbízásából feltételekhez kötött fizetési kötelezettséget vállal Lakossági bankszámlák között nem alkalmazható Alapvető okmányok: az eladó számlája és a fuvarokmány A külkereskedelemben leggyakrabban alkalmazott fizetési mód Az akkreditív szereplői: vevő nyitó bank eladó eladóval kapcsolatban álló másik pénzintézet

14 Készpénz kímélő fizetés csekk bankkártya (váltó)

15 A csekk 1. Kp. kímélő, mert alapesetben mindig látra szól. Alapértelmezésben forgatható Szólhat: o o o meghatározott személy rendeletére meghatározott személyre (névre) bemutatóra Típusai: o o o o o fizetési csekk (kp.-ben veheti fel) általános elszámolási csekk (bankszámlán írják jóvá) különleges keresztezett csekk (csak a megjelölt pénzintézeten keresztül hívható le) garantált csekk utazási csekk (garantált mert előre kifizetik)

16 A csekk 2. 2/1965. (I. 24.) IM rendelet a csekkjogi szabályok szövegének közzétételéről Alaki kellékek (egyik sem hiányozhat): csekk megnevezés az okirat szövegében, éspedig az okirat kiállításának nyelvén határozott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás fizetésre kötelezett megnevezése (címzett) fizetési hely megjelölése csekk kiállításának helye és napja kibocsátó aláírása A csekket fizetés végett nyolc napon belül kell bemutatni, ha az ugyanabban az országban fizetendő, ahol kibocsátották. Ha nem fizetik ki -> óvást kell felvenni Ha a csekk más országban fizetendő, mint ahol kibocsátották, azt húsz, illetve hetven napon belül kell bemutatni

17 A bankkártya o A kártyaüzlet szereplői: Kártyakibocsátó: a kártyatársaságokkal áll szerződésben -> jutalék + fejlesztési költségek Kártyabirtokos: aki a pénzintézettel kártyaszerződést köt Elfogadóhely: valamelyik kártyaelfogadó bankkal köt szerződést -> jogot szerez arra, hogy egy vagy több kártyarendszer kártyáit elfogadja Elfogadóbank: vállalja, hogy a vele szerződéses kapcsolatban álló kereskedőktől/szolgáltatóktól a tranzakciós adatokat összegyűjti és a saját hálózatában elfogadott tranzakciókkal együtt továbbítja a az elszámoló rendszer irányába o A kártya használható: fizetésre, készpénzfelvételre, ill. készpénz befizetésére

18 Bankkártyák fajtái o Kibocsátó szerint: Saját kártya Nemzetközi rendszerhez tartozó kártya o Tranzakció terhelésének módja szerint: Használatkor terhelt (debit card) kártya Halasztott fizetést lehetővé tevő kártyák: Halasztott terheléses kártya (charge card) -> nincs limit Hitel kártya (credit card) -> rulírozó hitelkeret Budget card -> rulírozó hitelkeret saját ütemezésben Előre fizetett kártyák (pl. telefonkártya) o Előállítás technikája szerint: Dombornyomott Mágnescsíkos Chipkártya Optikailag leolvasható (hologramos v. lézer)

19 A váltó 1. 1/1965. (I. 24.) IM rendelet a váltójogi szabályok szövegének közzétételéről Egy később esedékes fizetést, egyoldalú és jogcímmentes pénztartozást megtestesítő értékpapír. Típusai: saját váltó (a kiállító a kötelezett) idegen váltó (a címzett a kötelezett)

20 A váltó 2. Törvényes kellékek: 1. váltó elnevezése a kiállítás nyelvén 2. határozott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás 3. fizetésre kötelezett neve (címzett) - idegen váltó esetén 4. esedékesség 5. fizetési hely 6. rendelvényes (akinek a részére a fizetést teljesíteni kell) 7. kiállítás helye, napja 8. kibocsátó aláírása Hiányozhat: esedékesség, fizetés-, illetve kiállítás helye

21 A váltó 3. Váltóátruházás: Forgatmány útján átruházható. (teljes, vagy üres forgatmány) Csak feltétlen és az egész összegre vonatkozó lehet. Váltó esedékessége: megtekintésre szóló váltó (egy éven belül) határozott napra, kelet-, vagy megtekintés után bizonyos időre szóló váltó Fedezetlen váltó (ha nem fogadják el, vagy nem fizetnek) -> a váltóbirtokosnak óvással kell igazolni (közokirat, két munkanapon belül) váltókezesség, megtérítési váltóadósok (kibocsátó, átruházók, kezesek)

22 Fizetési rendszerek Fizetési rendszer alatt egy ország bankközi fizetési forgalmat biztosító infrastruktúrájának egésze, vagy egyes bankközi elszámolási rendszerek (beleértve: tag, üzemeltető, kiegyenlítő intézmény, eszközök, eljárási rend, szabályok) értendők. Elszámolás(clearing): fizetési megbízások fogadása, teljesíthetőség ellenőrzése, címzett bank felé történő továbbítása Kiegyenlítés (settlement): a kiegyenlítő banknál (közös számlavezető banknál) vezetett számlákon történő kiegyenlítés Osztályozás a kiegyenlítés módja szerint: Nettó (az elszámolás és a kiegyenlítés elválik -> a fizetések a kiegyenlítésig feltételesek maradnak ) Bruttó (elszámolás és kiegyenlítés egy lépésben) Hibrid

23 Fizetési rendszerek kockázatai Hitelkockázat: valamelyik fél sem esedékességkor, sem későbbi időpontban nem tesz eleget fizetési kötelezettségének Likviditási: valamelyik fél csak egy későbbi időpontban tesz eleget fizetési kötelezettségének Rendszerkockázat: az előzőek miatt mások sem képesek esedékességkor teljesíteni Üzemi/technikai kockázat: emberi mulasztás, károkozás, technikai hiba Jogi kockázat: jogi megalapozottság hiányából adódó veszteség, a jogszabályokat szerződéseket nem az előzetesen elvárt módon értelmezik Értékcsere (értékpapír és deviza) ügyletek kockázatai: Kiegyenlítési/Tőkekockázat Helyettesítési költségkockázat

24 Fizetési rendszerek Magyarországon Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (VIBER) Bankközi Klíring Rendszer (BKR) Bankkártya rendszerek VISA Nemzeti Nettó Elszámolási Rendszer kiegyenlítő bank: MKB Zrt. MasterCard Nemzeti Nettó Elszámolási Rendszer GBC kiegyenlítő bank: MNB

25 A fizetési forgalomban részt vevő közvetítő intézmények MNB (VIBER) Hitelintézetek Befektetési vállalkozások GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. (BKR) KELER és a KELER Központi Szerződő Fél Kft. ( től) Bankkártya-rendszerek Magyar Posta Zrt. Magyar Államkincstár

26 A bankközi fizetési rendszer felépítése Forrás: MNB

27 Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (VIBER) 1. Az MNB működteti 1999-től A rendszer résztvevői: belföldi hitelintézetek, külföldi bankok fiókjai, MNB, MÁK, Magyar Posta Zrt., a KELER A VIBER üzemideje alatt ( ) a következő fizetéseket lehet lebonyolítani: - bankközi átutalások - bankok ügyfeleinek átutalása - értékpapír elszámolások (KELER által lebonyolított DVP-elvű értékpapírügyletek pénz oldali teljesítése) - készpénz be- és kifizetés - betételhelyezés az MNB-nél - bankközi devizaügyletek forint oldali elszámolása - GBC és Mastercard bankkártya nettó elszámolás - váltó viszontleszámítolás

28 Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (VIBER) 2. A rendszer a megbízásokat egyenként teljesíti úgy, hogy azok azonnal véglegessé is válnak. A már teljesített megbízások nem vonhatók vissza sem a küldő fél, sem harmadik személy által. A fizetési megbízások teljesítésére a rendelkezésre álló fedezet erejéig kerülhet sor. Részteljesítés a rendszerben nincs. Fedezethiány esetén a rendszer a megbízást sorba állítja, és erről a küldő felet értesíti. -> S.W.I.F.T. üzenetküldő rendszeren keresztül A rendszer a nap végén is sorban álló megbízásokat automatikusan törli.

29 Bankközi Klíring Rendszer (BKR) 1. GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. Működteti (1994-óta) Tulajdonosai: bankok, MNB, KELER Résztvevők: közvetlen tagok (bankok, MNB, KELER, MÁK) közvetett tagok (szövetkezeti hit. int.) Elszámolási elv: hibrid -> bruttó elszámolás késleltetett kiegyenlítéssel A bankok fedezete két részből tevődik össze: 1. MNB pénzforgalmi számla elkülönített része 2. a KELER-nél zárolt értékpapírok A fedezetlen tranzakciókat a rendszer sorba állítja -> plusz fedezet hiányában törli. Működési ideje:15.30-tól éjjel 22 óráig (első küldési szakasz), illetve 23 órától éjjel 2.15 óráig (második küldési szakasz)

30 Bankközi Klíring Rendszer (BKR) 2. A rendszer kiszámolja a tagok pozícióit -> IBI Mátrix (Interbank Indebtedness Matrix) amit az MNB a VIBER nyitása előtt másnap könyveli a jegybanknál vezetett számlákon Tranzakció típusok a BKR-ben: átutalási megbízás (egyszeri, csoportos) beszedési megbízás (azonnali, csoportos, váltóbeszedési, határidős) akkreditív csekk Minden tranzakció azonos prioritással bír és értékhatárra való tekintet nélkül kerülnek elszámolásra.

31 Értékpapír elszámolás1. A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER) 1993-ban alapították Tulajdonosai: MNB 53,3%; BÉT 46,7%. Jelenleg a KELER az egyetlen értékpapír-elszámolási szolgáltatásokat nyújtó intézmény Magyarországon. Korábban központi szerződő fél funkciót is ellátott -> 2009-től a KELER KSZF Kft. A központi szerződő fél garanciát vállal az ügyletek teljesítésére. Egy esetleges nemteljesítés esetében a vevővel szemben eladóként, az eladóval szemben vevőként lép fel, így garantálja az általa befogadott ügyleteket telesítését. A KSZF funkcióból eredő kockázatokat garancia és biztosítékrendszerrel kezelik

32 Értékpapír elszámolás 2. A KELER Zrt. és a KELER KSZF Kft. által ellátott funkciók: KELER KSZF Kft. KELER Zrt. központi szerződő fél funkció klíringtagság kockázatkezelés központi értéktár pénz- és értékpapírszámla-vezetés pozíciószámla-vezetés elszámolás és kiegyenlítés határon átmenő elszámolás részvénykönyvvezetés

33 Értékpapír elszámolás 3. Tőzsdei azonnali elszámolás részvény szekcióban T+3, a hitelpapír szekcióban T+2 napos ciklussal történik. Az elszámolás multilaterális nettósítás alapon (értékpapírsorozatonként, illetve forintban és devizában minden klíringtagnak előáll egy nettó vevői vagy eladói pozíciója) a kiegyenlítés a DVP-elv (delivery versus payment) alkalmazásával történik: ha az ügylethez tartozó valamelyik tranzakció nem teljesül, akkor másik teljesítésére sem kerül sor. Nettó és bruttó módon egyaránt működhet. Tőzsdén kívüli elszámolások A tőzsdén kívül kötött (OTC) prompt és repo ügyletek, illetve a letétkezelők tranzakcióinak elszámolása a KELER-ben valós időben, bruttó módon, ügyletről ügyletre haladva történik a DVP elv alapján. -> Felhatalmazással bír ügyfelei MNB-nél vezetett pénzszámláinak VIBER-ben történő megterhelésére.

34 Központi értéktári funkció A KELER Zrt. keletkezteti (központi értékpapírszámlákon jóváírja) és kezeli (módosítja, törli) a Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan vagy zárt körben forgalomba hozott dematerializált értékpapírokat. -> ISIN kód kiadás Az értékpapírok nyilvántartása és az elszámolások lebonyolítása céljából a KELER Zrt. többféle értékpapírszámlát vezet: Kibocsátói összevont értékpapírszáma Központi értékpapír számla ( A saját, B idegen) A KELER Zrt. a számlavezetésben szegregációt valósít meg, külön számlán tartja nyilván a befektetési szolgáltató saját értékpapírjait, illetve a bef. szolgáltató ügyfelei tulajdonában lévő értékpapírokat.

35 Nemzetközi fizetések 1. Devizaszámlák rendszere: Loro (övék) számla: a bank által vezetett ügyfélszámla. (lehet hitelintézet is) Nostro (mienk) számla: a pénzintézetek más bankoknál vezetett devizaszámlái. A fizetési megbízások eljuttatása levélben vagy távirati úton történhet. Alternatívát kínál a SWIFT rendszer. Fizetési módok: Átutalás: deviza átutalásokat a bank csak nostro számlájának igénybevételével tud teljesíteni. Általában konverziós műveletet von maga után. A vevőt hozza kedvezőbb pozícióba. Inkasszó: A fizetési folyamatot az eladó indítja. Sima (clean): kereskedelmi okmányokat nem mellékelnek Okmányos: a fizetési okmányok mellé kereskedelmi okmányokat is mellékelnek, vagy csak a kereskedelmi okmányokat

36 Nemzetközi fizetések 2. Az okmányos beszedés folyamata: Eladó/exportőr(megbízó) -> küldő bank: beszedési megbízás + okmányok -> beszedő bank -> bemutató bank -> Vevő/importőr(címzett) fizet (átutalás) vagy fizetési ígéretet tesz (váltó ellenében kapja meg az okmányokat) Akkreditív a bank a vevő megbízásából feltételekhez kötött fizetési kötelezettséget vállal, a felek közötti kereskedelmi jogviszonyt / ügyletet nem vizsgálja Folyamata: Vevő -> nyitó bank: értesítés -> eladó bankja: avizál, vagy megerősíti -> Eladó -> benyújtja az okmányokat -> eladó bankja: megvizsgálja -> vevőbankja -> fizet azonnal, vagy halasztott fizetéssel, váltóelfogadással, negociálással

37 Nemzetközi fizetések: TARGET TARGET: Trans European Real-time Gross Settlement Express Transfer System Tagok: EU tagállamok valós idejű bruttó elszámolási rendszere (RTGS) + ECB fizetési rendszere EU-n belüli fizetések elszámolására (euró-zóna tagság nem feltétel), devizanem: EUR Nincs alsó határ Minimális tartalékkötelezettség Korlátlan napközbeni kamatmentes hitel Visszavonhatatlan Banki fizetések + ügyfélfizetések bonyolítására Díjtétel: fix Pénz forgási sebességét növeli

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék.

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. A fizetési rendszer Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Fizetési rendszer Pénzforgalom: a fizetési műveletek összessége. A fizetési rendszer

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak A fizetési rendszer Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Fogalmak Fizetési művelet: a fizetésre kötelezettés a kedvezményezettközötti tranzakció,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Pénzforgalom lebonyolítása 63. lecke Vállalkozói bankszámlák

Részletesebben

A fizetési rendszer működésének alapjai. Fizetési rendszer. A végső kiegyenlítő Magyar Nemzeti Bank

A fizetési rendszer működésének alapjai. Fizetési rendszer. A végső kiegyenlítő Magyar Nemzeti Bank A fizetési rendszer működésének alapjai Pénzügytan 6. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu Fizetési rendszer Pénzforgalom: a fizetési műveletek összessége. A fizetési rendszer funkciója: a gazdaság

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Fizetési forgalom, semleges bankműveletek. Fizetési forgalom. Készpénzfizetés. 6. hét

Fizetési forgalom, semleges bankműveletek. Fizetési forgalom. Készpénzfizetés. 6. hét Fizetési forgalom, semleges bankműveletek 6. hét 2010.10.12. 1 Fizetési forgalom Fizetési forgalom: a gazdasági alanyok fizetéseket teljesítenek egymásnak, azaz pénzbevételeik és pénzkiadásaik keletkeznek.

Részletesebben

Fizetési módok. Hazai pénzforgalmi szabályozása. Fizetési módok. Készpénzfizetési módok. + Készpénzfizetési módok 2015.04.11.

Fizetési módok. Hazai pénzforgalmi szabályozása. Fizetési módok. Készpénzfizetési módok. + Készpénzfizetési módok 2015.04.11. Hazai pénzforgalmi szabályozása + Fizetési módok Készpénzfizetési módok, átutalás, beszedési megbízás, akkreditív, csekk, váltó, bankkártya. 1 a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2007/64/EK

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

A BANKKÖZI KLÍRING RENDSZER DIÓHÉJBAN

A BANKKÖZI KLÍRING RENDSZER DIÓHÉJBAN Tartalom A KÖZI KLÍRING RENDSZER DIÓHÉJBAN Németh Gábor Controlling és statisztikai főosztály főosztályvezető GIRO Zrt. 2 A számlapénzben történő fizetések lebonyolításához központi ekre van szükség. Bilaterális

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7037. számú törvényjavaslat a pénzügyi tranzakciós illetékről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 01-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások jelen Hirdetményben

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Téti Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak, költségek,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Bácska Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 01-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

Pénzforgalom lebonyolítása

Pénzforgalom lebonyolítása Pénzforgalom lebonyolítása Vállalkozói bankszámlák fajtái Fogalmak Bankszámlaszerződés: hitelintézet kötelezettséget vállal Pénzeszközt nyilvántartja A szl. terhére kifizetési és átutalási megbízásokat

Részletesebben

Tájékoztató. A jelen Tájékoztatóban szereplő számlacsomagok február 24. napjától, HUF, EUR és USD devizanemben igényelhetők.

Tájékoztató. A jelen Tájékoztatóban szereplő számlacsomagok február 24. napjától, HUF, EUR és USD devizanemben igényelhetők. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1088 Budapest Rákóczi út 1-3. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes Számlán tartandó minimális összeg 0,- Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után): Havi zárlati

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

Tájékoztató. Jelen Tájékoztató tartalmazza a számlák látra szóló kamatát. A kamatszámítás a napi záróegyenleg alapján történik. Kamatjóváírás évente.

Tájékoztató. Jelen Tájékoztató tartalmazza a számlák látra szóló kamatát. A kamatszámítás a napi záróegyenleg alapján történik. Kamatjóváírás évente. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1088 Budapest Rákóczi út 1-3. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ SAVARIA Takarékszövetkezet Hatályos: 2015. február 4-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói** Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

Hatályos: 2015. szeptember 07-től

Hatályos: 2015. szeptember 07-től 4. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete Hatályos: 2015. szeptember

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-tól A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

KELER Csoport Bemutatkozó előadás

KELER Csoport Bemutatkozó előadás KELER Csoport Bemutatkozó előadás Práger Ádám KELER Zrt. Marketing és Ügyfélkapcsolati igazgató 2010. április 26., Budapest KELER Tájékoztató Hotel Carat Budapest 1 Az előadás tartalma 1. KELER Csoport

Részletesebben

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013.

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013. A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013. 1. A törvény hatálya A törvény hatálya a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatóra, pénzváltási tevékenység

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet I. Forint pénzforgalmi

Részletesebben

A KELER csoport bemutatása. Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF

A KELER csoport bemutatása. Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF A KELER csoport bemutatása Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF Tartalomjegyzék KELER Csoport bemutatása Hogy történik az értékpapírok és a pénz nyilvántartása külföldi vs. hazai papírok Hogyan

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás.

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás. MAGYAR BANKSZÖVETSÉG Megnevezés Al Bank Banknyitás Babakötvény-/Start Bank-tulajdonos Bankváltás Bankvezetés Bankzárás Meghatározás, a fogalom tartalma A bank-tulajdonos nevére megnyitott és vezetett bank,

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról Számlafenntartással kapcsolatos díjak Számla nyitási díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén 50 Internetbank havidíj / számla 50 Számlavezetési díj +

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015. szeptember 7-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok NHB Növekedési HItel Bank Zrt. H-1118 Budapest Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

KELER Csoport Köszöntő

KELER Csoport Köszöntő KELER Csoport Köszöntő Práger Ádám marketing és ügyfélkapcsolati igazgató KELER Zrt. 2010. június 18., Budapest KELER Tájékoztató Hotel Carat Budapest 1 2 A tájékoztató tervezett programja Délelőtti program:

Részletesebben

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

HIRDETMÉNY 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

HIRDETMÉNY 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

ett : 2012 JúN 2 módosító javaslato t

ett : 2012 JúN 2 módosító javaslato t +.''.r'rvatal a Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága ett : 2012 JúN 2 Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k Bizottsági módosító javaslat Helybe n Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. december 12-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-tıl I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon A jogcímezéshez szükséges információk továbbításának szabályai A nem rezidens ügyfélnek forint loro vagy nem rezidens hitelintézetnek forint vostro számlát vezető, jogcímezésre kötelezett hitelintézet

Részletesebben

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI I. Számlacsomagok I./1. Üzleti Plusz számlacsomag jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások számára Számlacsomag tartalma MC Electronic Business bankkártya + Netbank + SMS Havi egyenlegértesítő díja

Részletesebben

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD (AZ hivatalos tájékoztatója a Business Számlacsaládba tartozó ERSTE Business FX Számlacsomaggal, az ERSTE Business Max Számlacsomaggal, az ERSTE Business

Részletesebben

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013.

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013. A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013. 1. A törvény hatálya A törvény hatálya a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatóra, pénzváltási tevékenység

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

HIRDETMÉNY 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

HIRDETMÉNY 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó król, különkról, jutalékokról, postai és egyéb költségekről,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1. em. 7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról Meghirdetés

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2010. június 01-től Értelmező rendelkezések: BIC

Részletesebben

PÉNZFORGALOM A KERESKEDELEMBEN

PÉNZFORGALOM A KERESKEDELEMBEN PÉNZFORGALOM A KERESKEDELEMBEN 1 A pénzforgalom fogalma és fajtái A pénznek az állandó körforgása, a gazdaság szereplői között végbemenő pénzmozgások összessége. KERESKEDŐ BESZÁLLÍTÓ FOGYASZTÓ 2 A PÉNZFORGALOM

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ 1/f. sz. melléklet HIRDETMÉNY PILLÉR Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 15-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL Hatályos: 2017. január 01-től 1 1. FORINT FORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet T Á J É K O Z T A T Ó a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját és a lakossági bankszámláját (fizetési számláját) érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL Hatályos: 2015. szeptember 07-től 1 1. FORINT FORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. IFJÚSÁGI/MIAMANÓ FORINT SZÁMLACSOMAGOK Számlacsomag neve IFJÚSÁGI MiaManó Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó Törzsbetét 3 60 Csomagváltás Jóváírások (GIRO,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelete. a pénzforgalom lebonyolításáról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelete. a pénzforgalom lebonyolításáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelete a pénzforgalom lebonyolításáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. -a (2) bekezdésének a) pontja alapján fennálló

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL A Szigetvári Takarékszövetkezet tájékoztatja számlavezető Ügyfeleit, hogy a 18/2009.MNB rendelet alapján következő

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése)

Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése) Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése) Előadó: Dávid Sándor pénzforgalmi szakreferens Hitelintézetek felügyeleti főosztálya Budapest, 2013. május 15. Pénzforgalom

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A fizetési megbízások benyújtása és teljesítése A. Adatszolgáltatás, igazolás kérelem befogadása és tárgynapi teljesítése

TÁJÉKOZTATÓ. A fizetési megbízások benyújtása és teljesítése A. Adatszolgáltatás, igazolás kérelem befogadása és tárgynapi teljesítése TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő forint fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2014. január 06-tól A Hungária Takarék (továbbiakban:

Részletesebben

2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről 1

2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CXVI. törvény 2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről 1 A 2013.1.1. és 2013.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. A törvény hatálya 1 2. Értelmező

Részletesebben

teljesítésének rendje

teljesítésének rendje 4. sz. függelék: TÁJÉKOZTATÓ pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját illetve fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI Számlacsomag neve Számlavezetés

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

I. Fogalmak. Fizetési megbízások átvételének szabályai

I. Fogalmak. Fizetési megbízások átvételének szabályai TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonosok pénzforgalmi/fizetési számláját érintő fizetési ok benyújtásának és teljesítésének rendjéről HATÁLYOS: 2015. szeptember 07-től A Polgári Bank Zrt. (székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla ERSTE MUNKAVÁLLALÓI BANKSZÁMLÁK DÍJAI ÉS JUTALÉKAI Közzététel: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 1-től A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv.-ben előírt tájékoztatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE BESZEDÉSI MEGBÍZÁS BENYÚJTÁSÁHOZ, ILLETVE HATÓSÁGI ÁTUTALÁSHOZ Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk segítséget nyújtani Önnek, hogy a jövőben könnyebben eligazodjon a beszedési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY I.1. sz. melléklet a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015.szeptember 7.-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Hatályos 2014. május 28 -tól VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Meghirdetve: 2015. július 2. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a jelen

Részletesebben

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2014.

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2014. A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2014. 1. A törvény hatálya A törvény hatálya a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatóra, pénzváltási tevékenység

Részletesebben

Hatályos: 2015. január 01. napjától Közzététel napja: 2014. december 31.

Hatályos: 2015. január 01. napjától Közzététel napja: 2014. december 31. Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/8. számú melléklet FHB Kamathozó Csatolt Megtakarítási Betétszámához (2011. március 31-ig FHB Csatolt Megtakarítási Betétszámla) kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak 1/d.sz. melléklet Érvényes: 215. április 1. Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak Induló betét minimális összege Számlanyítási díj Meghatalmazott, kedvezményezett bejelentése törlése,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Meghirdetve: 2015. december 31. napján Hatályos: 2016. január 1. napjától I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről

H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről I. Belföldi forint és bankon belüli devizaforgalom I/A. Bankfiókban kezdeményezett bankon

Részletesebben

Felgyorsult forint átutalások: Gyakori kérdések és definíciók

Felgyorsult forint átutalások: Gyakori kérdések és definíciók Felgyorsult forint átutalások: Gyakori kérdések és definíciók Tartalom 1. A napközbeni átutalás lényege, előnye, hatóköre... 3 1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése?... 3 1.2. Milyen előnyöket

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

Tájékoztató a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet számlavezetési és betéthirdetményeinek től hatályos változásáról

Tájékoztató a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet számlavezetési és betéthirdetményeinek től hatályos változásáról Tájékoztató a számlavezetési és betéthirdetményeinek 2016.12.01-től hatályos változásáról Tisztelt Ügyfelünk! A (székhelye: 8945 Bak, Széchenyi tér 2.; cégjegyzékszáma: Cg. 20-02-050064; adószáma: 10046584-2-20),

Részletesebben