ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról"

Átírás

1 Összeállította: Kalapos Zoltánné Elıterjesztette: Csige Tamás ELİTERJESZTÉS Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Tisztelt Polgármester Úr(ak)! A Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás tanácsa a 17/2012 (XII.13.) Társ. számú határozatával a Társulás munkaszervezetét a Hajdúsági Kistérségi Irodát december 31. napjával megszüntette. A 18/2012 (XII.13.) Társ. számú határozatával kezdeményezte a társult tagönkormányzatok Képviselı-testületei hozzák meg döntésüket a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás december 31. napjával való megszőnésérıl. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 386/2012. (XI.28.) Önk. számú határozatával, Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselı-testület a 287/2012 (XII.14.) Kt. határozatával, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 541/2012. (XII.21.) Kt. határozatával a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás december 31. napjával történı megszőnését határozta el. A Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról szóló határozati javaslatot a következı települések megtárgyalták és Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselı-testülete a 112/2013. (VI.24.) számú Önk. határozatával, Hajdúdorog Város Önkormányzata Képviselı-testülete a 90/2013. (IV.23.) számú Kt. határozatával és Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselıtestülete 226/2013. (V.30.) számú Kt. határozatával elfogadta. A megszőnés napjára készített éves tartalmú költségvetési beszámoló az alapja a megszőntetett Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének a Hajdúsági Kistérségi Iroda vagyonával történı elszámoltatásnak (a vagyonátadásnak), ennek alapján kell elkészíteni a vagyonátadási jelentést, melynek adatai alapján kerül a megszőntetett szervezetek teljes vagyona kivezetésre az államháztartási információs rendszerébıl és ezzel átvezetésre az Önkormányzatok vagyona közé. A megszőnés napjára készített beszámoló mérlegében szereplı adatok és a mérleget alátámasztó leltár alapján kerül a megszőnı Társulás és a munkaszervezet vagyona átadásra. 1

2 A TÁRSULÁS VAGYONÁTADÁSI javaslata Az elıterjesztés az alábbi mellékleteket tartalmazza: 1. sz. melléklet: évi könyvviteli mérleg; 2. sz. melléklet: évi tárgyi eszköz összesítı; 3. sz. melléklet: évi tárgyi eszköz összesítı programonként; 4. sz. melléklet: évi tárgyi eszköz összesítı városonként; 5. sz. melléklet: évi pénzforgalom egyezetés; 6. sz. melléklet: évi pénzmaradvány kimutatás; 7. sz. melléklet: évi kisértékő eszköz összesítı; 8. sz. melléklet: évi kisértékő eszköz összesítı programonként; A évi idıszak pénzügyi mellékleteinek szöveges értékelése a következı: 1. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLİ VAGYON ÉS ANNAK ÉRTÉKELÉSE A mérleg (1. sz. melléklet szerint) fıösszege évi pénzügyi idıszakban , melynek átadása lakosságszám arányban a következık: Hajdúböszörmény: fı Hajdúdorog: fı Hajdúnánás: fı Összesen: fı Mérleg fıösszeg Támop pályázat Összesen Eszköz oldal változása a következıképpen alakult: A befektetett eszközök állományának nettó értéke (2. számú melléklet), a felosztás elıtt a városoknak átvezetésre került a közmunka és Támop-5.2.5/B-10/ számú program eszköz állományának értéke (3. számú melléklet), mivel azok egyértelmően beazonosíthatók és elkülöníthetık forrásuk szerint és ezután került átvezetésre a megmaradt eszközök állománya (4. számú melléklet) bekerülési értéken (bruttó érték). A mérlegérték (nettó érték) a felosztás után a következık szerint alakult: Immat.javak Tárgyi eszközök Támop pályázat

3 Összesen Pénzeszközök állománya (5. számú melléklet) a következık szerint: - készpénz egyenleg: 695 (ebbıl Támop pályázat 200, Társulás 495 ) - bankszámla egyenleg: (ebbıl Támop pályázat 7 590, Társulás e Ft). A pénzeszközök állománya technikai okok miatt nem került megszüntetésre december 31. napjával, így az a következık szerint alakult: Pénztár Támop pályázat Pénzforg-i számla Támop pályázat Összesen Az egyéb aktív pénzügyi elszámolás összege 321 összege 2 fı munkavállaló személyi jellegő bérének kifizetése, ami visszafizetésre került évben a munkavállalók részérıl, ezért került beállításra Hajdúdorog Város Önkormányzatának. Pénzügyi elszámolások Forrás oldal változása a következıképpen alakult: A források közül a saját tıke összegő, mely a felosztás után a következı képen került átvezetésre: Tartós tıke Tıkeváltozás Összesen A költségvetési tartalék összege 9 401, amibıl a tárgyévi költségvetési tartalék összegő. A tárgyévi költségvetési tartalék összege a pénzmaradvány kimutatás (6. számú melléklet) szerint lett megállapítva. A tartalék összegei a következık szerint alakult: Tárgyévi tartalék Elızı évi tartalék Összesen A Társulás évi rövid lejáratú kötelezettségének összege , mely teljes egészében a TÁMOP pályázatot terheli, így az Hajdúdorog Város Önkormányzatának lett átvezetve. 3

4 Az egyéb passzív pénzügyi elszámolás összege 1 519, ami a Magyar Államkincstár részére visszafizetendı normatív támogatás. Az összeg évben visszafizetésre került a Kincstár pénzforgalmi számlájára, így a következık szerint alakult: Pénzügyi elszámolások A Társulás vagyonát nem befolyásoló kisértékő eszközeinek összege (7. számú melléklet), felosztása a 8. számú melléklet figyelembe vételével a megegyezés tárgyát képezi. 2. AZ IRODA VAGYONÁTADÁSI javaslata Az Iroda vagyonnal nem rendelkezik, pénzmaradványa nem volt. 3. A VAGYONÁTADÁST befolyásoló tényezık A fenti vagyonátadási javaslat megtárgyalásához a következı információk tartoznak: - A befektetett eszközök felosztásának alapja a Közmunka és Támop programok keretén belül beszerzett eszközök átvezetésre az Önkormányzatok részére, mivel azok egyértelmően beazonosíthatók és elkülöníthetık forrásuk szerint. A 3. számú mellékletben jól látható a városoknak járó a programokból beszerzett eszközök és a Társulás szabad eszközei, melyek átvezetésre kerültek, ami alapját képezi a 4. számú melléklet szerinti felosztásnak. - A vagyont nem befolyásoló kisértékő eszközök felosztásának alapja a Közmunka és Támop programok keretén belül beszerzett eszközök átadása az Önkormányzatok részére, mivel azok egyértelmően beazonosíthatók és elkülöníthetık forrásuk szerint. A 8. számú mellékletben jól látható a városoknak járó a programokból beszerzett eszközök és a Társulás szabad eszközei, mely alapja a 9. számú melléklet szerinti felosztásnak. - A pénzeszközök állománya technikai okok miatt nem került megszüntetésre december 31. napjával. A Társulás pénzállománya Ft készpénz és Ft bankszámla pénz, ez összesen Ft összegő. A Tárulás pénzforgalmi bankszámlái Hajdúdorog Város Önkormányzata által kijelölt bankszámla számra február 15. napján, átvezetéssel kerültek megszüntetésre. - A Társulást évben érintı ki- és befizetések, illetve terhelı kötelezettségek a következık szerint: Személyi kiadások Megnevezés Decemberi munkabér költségei (Iroda: F.E., K.Zné) Decemberi munkabér járulékköltségei Hajdúböszörmény Hajdúdorog Hajdúnánás Összesen 2013 évi

5 Decemberi bér kompenzáció Végkielégítés (F.E. és K.Zné részére) Végkielégítés járuléka (szociális hozzájárulási adó) (Kifizetés: ) Létszámcsökkentési pályázat Dologi kiadások Támop pályázat munkabér költségei Támop pályázat munkabér járulékköltségei Megbízási díj (K.Zné) Megbízási díj járuléka (K.Zné) Bankköltség (Iroda bankszámla megszőntetés) (2 fı megbízási díjának kifizetése: ) (Kifizetés: ) (Kifizetés 04.hó nettó finanszírozás keretében) (Kifizetés: ) Támop pályázat (bérleti díj, váll-i díj költsége) Kamatjóváírás Bankköltség (Alszámla megszőntetés) MÁK ( havi forgótıke visszapótlás) Bér visszafizetése MÁK inkasszó (októberi normatíva lemondás) Magyar Telekom Nyrt. (12.hó TDSL és vezetékes telefon díj) Magyar Telekom Nyrt. (12.hó MÁK ( havi forgótıke visszapótlás) Allianz Zrt. (iroda biztosítás) Bér visszafizetés Kamatjóváírás Bankköltség (fıszámla megszőntetés) Postaköltség (Kifizetés: ) (Befizetés: ) (Kifizetés: ) (Kifizetés: ) (Befizetés: ) (Kifizetés: ) (Kifizetés: ) (Kifizetés: ) (Kifizetés: ) (Befizetés: ) (Befizetés: ) -224 (Befizetés: (kifizetés: ) (Kifizetés: ) Magyar Telekom Nyrt. (01.hó Magyar Telekom Nyrt. (01.hó TDSL és vezetékes telefon díj) Magyar Telekom Nyrt. (02.hó Magyar Telekom Nyrt. (02.hó TDSL és vezetékes telefon díj) Magyar Telekom Nyrt. (03.hó Magyar Telekom Nyrt. (03.hó TDSL és vezetékes telefon díja) (Kifizetés: ) (Kifizetés: ) (Kifizetés: ) (Kifizetés: )

6 Magyar Telekom Nyrt. (04.hó Magyar Telekom Nyrt. (04.hó TDSL és vezetékes telefon díja) Magyar Telekom Nyrt. (05.hó TDSL és vezetékes telefon díja) Magyar Telekom Nyrt. (05.hó mobilnet díj) Magyar Telekom Nyrt. (TDSL és vezetékes telefon megszőntetés) Magyar Telekom Nyrt. (mobilnet díj) TÁMOP pályázat projektátadása miatt fel nem használt elıleg Feladattal terhelt, de fel nem használt normatív támogatás intézményeknek (2012 évi belsı ellenırzés) Feladattal terhelt, de fel nem használt normatív támogatás intézményeknek (2012 évi pedagógiai szakszolgálat) Kötelezettség ÖSSZESEN: A fentiek figyelembe vételével az alapító Önkormányzatokat terhelendı kötelezettség Ft, mely összegre fedezetként rendelkezésre állt Ft. A fennálló különbség Ft, mely az Önkormányzatokat az alábbiak szerint terhel: Megnevezés Összeg Hajdúböszörmény Hajdúdorog Hajdúnánás Összesen: Tisztelettel kérem Polgármester Úr(aka)t a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyon átadási javaslatának áttekintését követıen annak véleményezésére, a vagyoni átadás és pénzügyi rendezés mielıbbi végrehajtására. Hajdúdorog, június 10. Csige Tamás Hajdúdorog Város polgármestere 6

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2011. július 10. fordulónapi. záró beszámoló módosított kiegészítı melléklete.

2011. július 10. fordulónapi. záró beszámoló módosított kiegészítı melléklete. A Széchenyi István Általános Iskola és Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2011. július 10. fordulónapi záró beszámoló módosított kiegészítı melléklete. Készítette: Szebeny Miklós gazdasági vezetı 2011. november

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2006. évi egyszerősített összevont éves jának könyvvizsgálatáról Elvégeztem az Enying Város Önkormányzat mellékelt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı testülete

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 14. melléklet a /2010.( ) önkormányzati rendelethez Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása beszámolója a 2006-2010.

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

1201 Budapest, Török Flóris u. 257. Tel/Fax:283-01-94. Anyaoltalmazó Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010.

1201 Budapest, Török Flóris u. 257. Tel/Fax:283-01-94. Anyaoltalmazó Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. 1201 Budapest, Török Flóris u. 257. Tel/Fax:283-01-94 Anyaoltalmazó Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. Az Anyaoltalmazó

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/1 2008. évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére PÁPAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKHE 8500 PÁPA, Csáky L. u. 12. 1. E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére Tárgy: Pápai Többcélú

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 9-i ülésére

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

BESZÁMOLÓ a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2. POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 8945-3/2012. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Beszámoló törvényességi

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ Pénzügyminisztérium TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ B) ÖNKORMÁNYZATI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése A 286/2006. (XI. 30.) KT sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciónk szerint az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 15-i ülésére Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármester 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901 e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonfűzfő Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013.03.15. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. A BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2008. A Befektetı-védelmi Alap 2008. évi mérlege A Befektetı-védelmi Alap 2008. évi eredménykimutatása A Befektetı-védelmi Alap 2008.

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2009.(III.4.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2009.(III.4.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2009.(III.4.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi beszámolójáról

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi beszámolójáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma:330-2/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Mátészalka Város Önkormányzata 2007.

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben