TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 1 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/29. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 29. február 13-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király tér AZ ÜLÉS KEZDETE: 1. óra A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: Bakó Béla, Bordács József, Deák Sándor, dr. Égi Csaba, Filóné Ferencz Ibolya, Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Hadházy Árpád, dr. Harangozó Tamás, Horváth István, Horváth Zsolt, Kalányos János, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kishonti János, Knopf Attila, Koltai Tamás, Kovács István, Kristóf Károly, Molnár József, Néber Tibor, dr. Pálos Miklós, Pécsi Gábor, Pogátsa Alajos, Právics József, dr. Puskás Imre, dr. Radochay Imre, dr. Say István, dr. Sümegi Zoltán, Szabó Loránd, Szebényi Géza, dr. Széchenyi Attila, Széles András, Takács Zoltán, Tar Csaba, Tóth Gyula, Várkonyi Zoltán, dr. Vöröss Endréné A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: Csike György, Kalocsa Jenő, Kollár László, Schranz Istvánné, A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 35 fő. Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző.

2 2 A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK: Tóth Ferenc Tolna megyei országgyűlési képviselő, valamint Bognár Jenő Bátaszék polgárestere. A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT, NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK: Mácsai Antal, mk. pv. ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója; dr. Printz János, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. Ügyvezetője; Fülöpné Szűcs Mária, a Pedagógusok Szakszervezetének Elnöke; dr. Deák Tímea; dr. Horváth Marcell; Nagy György; Gyimesi János; dr. Mikoly Lilian; Gulyás Katalin; valamint Balázsi Zoltán. SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK: Az MTI és a Pixel TV munkatársai. Köszöntöm a Közgyűlés tagjait, a megjelent állandó vendégeinket, a napirendi pontjainkhoz meghívott vendégeket, a Hivatal munkatársait, továbbá a sajtó képviselőit. Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából, kérem Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni. Megállapítom, hogy a 41 képviselőből jelen van 35 fő, így a Közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok elfogadása következik. A napirenddel kapcsolatban javaslom egy új napirendi pont felvételét 15. sorszámmal, nevezetesen Javaslat kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári ellátási feladat átadásról-átvételről szóló megállapodás módosítására. Az előterjesztést helyszíni kiosztással valamennyi Képviselőtársam megkapta. A módosító javaslatomnak megfelelően értelemszerűen a meghívó szerinti 15. napirendi ponttól kezdődően a napirendi pontok sorszáma tolódik. Van-e valakinek más módosító javaslata, vagy további új napirend felvételére javaslata? Amennyiben nincs, úgy kérem Képviselőtársaimat, szíveskedjenek szavazni az általam ismertetett módosítással egységes szerkezetben a napirendi pontok elfogadásáról! Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta. A Közgyűlés ülését ezennel megnyitom. NAPIREND Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Tájékoztató a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 28. évi tevékenységéről Előadó: Mácsai Antal, mk. pv. ezredes, igazgató 3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 28. évi költségvetéséről szóló 2/28. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

3 3 Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 29. évi költségvetéséről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 5. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 6. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 4/2 (III. ) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 7. Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 15/27. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 8. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/23. (II. 2) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 9. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/ (VII. 1) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 1. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/26. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 1 Rendelettervezet egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 1 A közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről szóló, Tamási Város Önkormányzatával kötött Megállapodás, valamint a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítása Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 13. Javaslat a Közgyűlés Ifjúsági és Sport Bizottsága összetételének megváltoztatására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 14. Javaslat Tolna Megyei Idősügyi Tanács létrehozására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 15. Javaslat kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári ellátási feladat átadásról-

4 4 átvételről szóló megállapodás módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 16. Felterjesztés a Pénzügyminiszterhez az illetékekről szóló 199. évi XCIII. törvény módosításából eredő illetékbevétel kiesés kompenzálása tárgyában Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 17. Javaslat engedélyezett álláshelyek csökkentésére, létszámcsökkentés elrendelésére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 18. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervére, valamint az azzal összefüggő feladatokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 19. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező 29. évi kiemelt célok meghatározására és tájékoztató a megyei főjegyző 28. évi teljesítményértékeléséről Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Javaslat a címzett állami támogatás maradványának lemondására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 2 Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat maradványainak lemondására, továbbá kivitelezési határidő módosításának jóváhagyására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 2 Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciójának elkészítésére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 23. Beszámoló a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 28. évi tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 24. Tájékoztató az Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei Egysége 28. évi működéséről Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 25. Tájékoztató a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 28. évi tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 26. Javaslat alapítványi támogatásra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Zárt ülés: 27. Javaslat Polán Györgyné újrafelvételi eljárás iránti kérelme elutasítása ellen benyújtott fellebbezésének elbírálására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

5 5 A napirendi pontok tárgyalása következik. NAPIRENDI PONT Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztésben három határozati javaslat szerepel, melyekről külön-külön szavazunk. Először kérem, szavazzanak az első határozati javaslatról, amely a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szól. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 1/29. (II. 13.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 98/28. (IX. 18.), 99/28. (IX. 18.), 13/28. (IX. 18.), 17/28. (IX. 18.), 112/28. (XI. 28.), 113/28. (XI. 28.), 114/28. (XI. 28.), 115/28. (XI. 28.), 118/28. (XI. 28.), 119/28. (XI. 28.), 12/28. (XI. 28.), 124/28. (XI. 28.), 127/28. (XI. 28.), 128/28. (XI. 28.), 129/28. (XI. 28.), 131/28. (XI. 28.), 132/28. (XI. 28.), 133/28. (XI. 28.), 134/28. (XI. 28.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. Most a második határozati javaslatról szavazunk, amely a megyei intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról szól. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 2/29. (II. 13.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításiról szóló tájékoztatót a mellékletében foglalt tartalommal tudomásul veszi. (A határozati javaslat melléklete a jegyzőkönyv számú mellékletét képezi.)

6 6 Végül kérem a Tisztelt Közgyűlést, szavazzon az utolsó határozati javaslatról, a Belső Ellenőrzési Szabályzat módosításáról szóló tájékoztató tárgyában. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 3/29. (II. 13.) közgyűlési határozata a 28. évi belső ellenőrzési terv módosításáról szóló tájékoztatóról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 28. évi belső ellenőrzési terv módosításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. NAPIRENDI PONT Tájékoztató a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 28. évi tevékenységéről Előadó: Mácsai Antal, mk. pv. ezredes, igazgató Az előterjesztés előadója Mácsai Antal mk. pv. ezredes, Igazgató Úr, tisztelettel köszöntöm. Tisztelt Igazgató úr, egyrészt köszönöm szépen, hogy elkészítette ezt a tájékoztatót, továbbá köszönöm, hogy jelezte, fontos volna ezekről a dolgokról a Közgyűlés előtt beszélni. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a tájékoztatóval kapcsolatban? (Filóné Ferencz Ibolya Képviselő Asszony bejött az ülésterembe, a jelen lévő képviselők száma 36 fő.) Mácsai Antal: Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! Engedjék meg, hogy megköszönjem a lehetőséget, hogy tájékoztatást adhatunk a munkánkról. 2-től hatalmas előrelépés történt, többek között sor került a veszélyeztetettségek korrekt felmérésére és azok bemutatására. A veszélyhelyzetben alkalmazható szervezeteket és eszközöket elkezdtük felkészíteni, összegyűjteni. Ki kell térnünk a veszélyes üzemekre és a veszélyes anyag szállítások felügyeletére, a SZAVEZO2 nemzetközi egyezményben foglaltakra. Mely dióhéjban azt jelenti, hogy ha egy veszélyes üzem létesül, annak létesítése előtt be kell mutatni az üzemnek azokat a biztonsági és lakosságvédelmi intézkedéseket, melyek szavatolják, hogy ha esetlegesen kikerül ez a veszélyes anyag, akkor minél kevesebb kárt tegyen a lakosságban és a környezetben. Többek között sor került a tűzoltóságok technika és létszámbeli fejlesztésére. A különféle terveinket újrakészítettük, használhatóságuk színvonalát emeltük. Ez azt jelenti, hogy most már nemcsak több száz oldalas tervek vannak az Igazgatóság veszélyhelyzet-kezelési központjában. Számítógépes, ill. papír alapon is megtalálhatóak a tervek, mert biztos ami biztos ha egy áramszünet miatt nem működik a számítógép, akkor is kell dolgoznunk. Ezek a tervek amellett, hogy vannak több száz oldalas tervek is, mindegyik mellékletében találhatunk ún. check listákat, melyek a legfontosabb feladatokat sorolják végig, amit egy munkafolyamat végrehajtása után ki tudunk pipálni. Így biztosak lehetünk abban, hogy nem marad el feladat. Az Igazgatóságunk az ISO minőségi követelményeknek megfelel, ennek megfelelően tevékenykedik. A lakosság felkészítésével nagyon régóta foglalkozunk. Elkezdtünk saját készítésű

7 7 rövidfilmeket gyártani. Az a célunk, hogy másfél, két perces rövidfilmek formájában a televízióban sugárzott reklámok helyett, vagy közszolgálati tevékenységként ezekkel a felkészítő filmekkel a lakosságnak be tudjuk mutatni, mit kell tenni ha megszólalnak a katasztrófavédelmi szirénák; hogy kell a lakást hátrahagyni; hogy kell védekezni árvíz esetén; hogy kell védekezni szélvihar esetén. Nagyon sok településen a helyi kábeltévé hálózaton ezeket sugározzák is. Úgy tűnik a reakciókból, hogy a lakosságnak tetszenek, igénylik ezt a tájékoztatást. Szólnom kell röviden a veszélyhelyzeti tevékenység vezetési feltételeinek biztosításáról. Igazgatóságunkon az ország egyik legkorszerűbb ügyelete működik, melyhez egy veszélyhelyzet-kezelési központ kapcsolódik. Az Igazgatóság az országban elsőként alkalmazta és működteti az egységes digitális rádiórendszert. Jelenleg van folyamatban az ún. Molari rendszer kiépítése, melynek lényege, hogy a veszélyes üzemek környezetében szondákat helyeznek el. Ezek érzékelik az esetlegesen kiáramló veszélyes anyagot és nemcsak az üzemnél, hanem közvetlenül az Igazgatóságon is adnak riasztási jelzést. Ezt követően pedig lehetőségünk van a szintén az üzem körzetében elhelyezett lakossági riasztó és tájékoztató rendszerek megszólaltatására. Ez a feladat úgy tűnik ebben az évben befejezésre kerül, jellemzően a pincehelyi gáztöltő üzem környéke lesz ellátva ezekkel a berendezésekkel. Igazgatóságunk a legutolsó ügyeletfejlesztése során már felkészült a 112 egységes segélyhívószám fogadására is, a körülményeket ennek megfelelően alakítottuk ki. Meg kell említenem, hogy a megyénkben szerencsére nem túl gyakran bekövetkező eseményeket közösen az együttműködő szervezetekkel megfelelően tudtuk kezelni. Igazgatóságunknak nyilván vannak olyan nem látványos feladatai is mint a szakhatósági hatósági tevékenység, benne közúti a veszélyes anyag szállítmányok közúton történő ellenőrzése. Továbbá felnőtt oktatási tevékenységet is végzünk, mi képezzük a megyében a tűzoltó szakmunkásokat, valamint az ezzel kapcsolatos továbbképzéseket is mi végezzük. Véleményem szerint a legfontosabb az, hogy a veszélyekről és azok kezeléséről napjainkban nyíltan van lehetőség beszélni. Kezdjük belátni, hogy amikor a jogszabályi felsorolásban általában első helyen említett nukleáris létesítményekben bármilyen eseményről beszélünk, akkor az már nem okoz pánikot ha bizonyos mértékben, nyilván csökkentett létszámmal, különféle veszélyhelyzet kezelő törzseket berendelünk. Ezek a törzsek felkészülten várják lesz-e egyáltalán valamilyen esemény. Többnyire az elsődleges riasztásokat nem követi további esemény, így ez a társaság az eseményt követően kölcsönösen gratulál egymásnak és hazamegy. De ne felejtsük el, ha valamilyen esemény mégis bekövetkezne, akkor ők már készen, a terveket aktualizálva, a számítógépeket beindítva, a híradórendszereket leellenőrizve tudnak nekiállni a konkrét tevékenység ellátásának, mellyel hatalmas időt nyerünk. Amikor Tolna megyéről beszélünk mindig a paksi atomerőművet tesszük az első helyre. Ez azért van így, mert a jogszabályban a nukleáris veszélyeztetettség szerepel az első helyen. Mi azonban sokkal inkább tartunk az egyéb események bekövetkezésétől. Gondoljanak csak bele, ha például a Garay téren veszélyes anyag szállítmány baleset következne be, akár néhány másodperc alatt eljuthatna hozzánk a mérgezőanyag felhő. Sokkal nehezebb az ilyen jellegű események ellen a védekezés, mintegy nukleáris jellegű esemény esetén. Jelenleg a kritikus infrastruktúrák védelméről, állóképességről és gyakorlásokról beszélünk. Amikor ezt tesszük, nem riogatni szeretnénk. A terrorizmus, a globális felmelegedés és a gazdasági válság okozza a feladatokat. Amikor feltesszük a kérdést, mi történik Tolna megyében ha egy földrengést követően a Tesco, a Lidl és egyéb áruházakba haladó kamionok nem jutnak el rendeltetési helyükre, és Tolna megyében, ami a mezőgazdasági termelés egyik országos központja volt, néhány nap múlva esetleg éhezni kezdenek az emberek, mert nem biztosítható az élelmiszer utánpótlás. De feltehetjük azt a kérdést is, hogy ha Kína úgy dönt, hogy néhány nap múlva Magyarországra nem szállít termékeket, akkor mi történik. A hazai termék előállításunk és az import tevékenységünk tudja-e fedezni

8 8 ezeket az igényeket? Ezek elvont példák, mondok kicsit közelebbieket is. A kritikus infrastruktúra a mi településeinken azt jelenti, hogy ha valamilyen okból kifolyólag megszűnik az energiaszolgáltatás, ennek következtében megszűnik a gázszolgáltatás, a vízszolgáltatás, a szennyvízelvezetés, stb. Mekkora az az idő, amit a lakosság egészségkárosodás nélkül képes elviselni, mert a hibaelhárító szervezetekkel közösen úgy kell ezt a feladatot megszervezni, hogy annyi idő alatt tudjuk megoldani a hibaelhárítást, amíg nem következik be egészségkárosodás a lakosság részéről. Ezek nyilván nemcsak elvek, konkrét feladatlisták, tevékenységi sorok és egyeztetések fognak következni ez ügyben. Megalakult megyénkben az a bizottság, ami ezeket a feladatokat fogja végezni, és igyekszünk a kitűzött feltételeknek megfelelni. Az eddig elért eredmények nem jöhettek volna létre összefogás és támogatás nélkül, melyet ezúton megköszönök. Az Igazgatóság dolgozóinak és az önökkel közösen végzett munkának a helyzetét részletesen bemutatja az írásbeli beszámoló. Jelzem, hogy két hiba csúszott a mellékletekbe: az egyik, mely a vis major támogatásról szól, helyes adatokat tartalmaz, de egy régi településlista adatbázisba lettek felvíve, ezért Simontornya város községként szerepel. Továbbá az Igazgatóság gépjárműveinek futásteljesítményéről szóló táblázatban: nem 3 ezer km-t futott az elmúlt évben egy autó, hanem 31ezer km van az autóban, tehát össz-futásteljesítményt kell érteni a táblázatban szereplő értékek alatt. Tisztelt Közgyűlés, kérem, hogy beszámolómat az előzőek figyelembevételével elfogadni szíveskedjenek, és várom esetleges kérdéseiket! Köszönöm az Igazgató kiegészítését! Az előterjesztést előzetesen két bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. dr. Égi Csaba: Tisztelt Közgyűlés! A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 28. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját, és azt 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja. Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Bordács József: Tisztelt Közgyűlés! Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységét, és 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. Azt a kiegészítést fogalmazta meg a bizottság, hogy a tevékenységük színvonala és a letett munka alapján kifejeztük elismerésünket az Igazgató úrnak, illetve reményünket fejeztük ki, hogy rövid időn belül eljön az, amikor ezt a tevékenységet sokkal jobb anyagi feltételek mellett tudják végezni. Kérdések következnek. Kérdés nincs. Az elhangzott bizottsági vélemény kapcsán annyi kiegészítést tennék, ahogy a napirend elején is elmondtam, magam is köszönöm szépen Igazgató úrnak azt az aktív részvételt, amellyel többek között a Megyei Védelmi Bizottság munkájában is részt vesznek, hiszen az előterjesztéseknek közel felét ő, vagy munkatársai készítik. Ezen túlmenően a Megyei Bűnmegelőzési Bizottság munkájában is részt vesznek. Nincs hivatkozás az anyagban, de az elmúlt évben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság véleményezte, ellenőrizte a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkáját, amit kiváló minősítéssel illettek. A mi tudomásul vételünkön túlmenően az is

9 9 leszögezhető, hogy a szakmai elöljárók is magas színvonalra értékelik azt a munkát, amit az Igazgatóság végez. Köszönetünket a tájékoztató tudomásul vételével tudjuk kifejezni. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét arra, hogy tájékoztatóról lévén szó, vitára nincs lehetőség. Így mégegyszer megkérdezem, kíván-e valaki kérdést feltenni? Amennyiben kérdés nincs, úgy lezárom a kérdéseket, és a határozati javaslatról szavazunk. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett, 8 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 4/29. (II. 13.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 28. évi tevékenységéről: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 28. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Köszönöm szépen Mácsai Antal Igazgató Úr részvételét, további jó munkát kívánok! 3. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 28. évi költségvetéséről szóló 2/28. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Bordács József: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 nem ellenében elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az

10 előterjesztést. 1 A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangú szavazattal támogatja a rendeletmódosítást. A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Právics József: Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi Bizottság annak hangsúlyozásával, hogy szakmailag igényesen és a törvényi előírásoknak megfelelően lett összeállítva az anyag, azonban a Pénzügyi Bizottság által korábban is ismertetett néhány tartalmi kifogás miatt a Pénzügyi Bizottság nem támogatja a rendelettervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Szóbeli kiegészítésem nincs, azonban szeretném jelezni, hogy a napirendi pont tárgyalásánál jelen van dr. Printz János könyvvizsgáló úr, illetve az előterjesztést a könyvvizsgáló cég előzetesen véleményezte. Kérdezem, kíván-e a Könyvvizsgáló szóbeli kiegészítést tenni? dr. Printz János: Köszönöm! A rendeletmódosításra tett javaslatot ezúttal is megvizsgáltuk, észrevételt nem kívánunk tenni. Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés, kérdések következnek. Megadom a szót Právics József Frakcióvezető Úrnak. Právics József: Tisztelt Elnök Úr, egy kérdésem lenne. A költségvetési rendeletben 318-as címen forintot kifizettünk, amely 1 milliós nagyságrendben tartalmaz szakértői és ügyvédi sikerdíjakat a választott bíróságnál lefolytatott per tárgyában. Ha ismereteim helyesek és ezt kérdezném, hogy így van-e, akkor jogerős ez az ítélet. Kérdezem, ha három havonta választott bíróságnál lesz egy ilyen perünk, ez a kérdésem másik fele, akkor

11 11 ennyiszer mindig ezeket a 1, vagy 28 milliókat fizetjük-e. (Szabó Loránd Képviselő Úr távozott az ülésteremből, a jelen lévő képviselők száma 35 fő.) Köszönöm. További kérdések következnek. Amennyiben nincs, a kérdéseket lezárom, és megadom a választ. A mérték és jogalap kérdésén már túl vagyunk, tehát most az a kérdés van-e új helyzet ebben az ügyben. Igen, bizonyos értelemben van, de a dolgok kronológiája mégiscsak az, és ez fontos, hogy az ügy a választott bíróság előtt jogerősen lezárult. Tekintettel arra, hogy a per jogerősen lezárult, a szerződéseinket teljesítenünk kellett a perben megbízott szakértők és ügyvédi irodák felé. Azonban, mondjuk így, a pervesztes félnek, mert gyakorlatilag ha a pervesztesség-pernyertesség arányát nézzük a kereseti érték és a megítélt érték között, akkor egyértelműen a felperesek pervesztesek voltak. A pervesztes felek a Tolna Megyei Bírósághoz fordultak a választott bíróság ítéletének érvénytelenítése iránti keresettel, melynek helyt adott a Tolna Megyei Bíróság. Ebből következően a felpereseknek lehetőségük van arra, hogy ezzel a jogalappal a választott bírósághoz forduljanak. Hogy ezt megtették-e, nekünk nincs információnk, mert a választott bíróságtól új per indításával kapcsolatban semmilyen értesítést nem kaptunk. Következésképpen számunkra az ügy úgy áll, hogy a választott bírósági eljárás jogerősen befejeződött. Az ítéletet érvénytelenítette a Megyei Bíróság. Az érvénytelenítéssel kapcsolatos ítélettel szemben mi a Legfelsőbb Bírósághoz fordultunk felülvizsgálatot kérve. A dolog, ha tetszik két fronton is folytatódni fog. Ami biztos, hogy a Legfelsőbb Bíróság előtt folytatódni fog az érvénytelenítés iránti keresettel kapcsolatos eljárás. A felpereseknek nem kell megvárniuk a Legfelsőbb Bíróság ítéletét, akár közben választott bírósághoz fordulhatnak, mely esetben akár újra indulhat egy választott bírósági eljárás. Amennyiben indul egy ilyen eljárás, lehetőleg ugyanazokat az ügyvédi irodákat és szakértőket kívánjuk megbízni a perben, mindenképpen figyelembe véve azt, ha ez az eljárás újra indul a választott bíróság előtt, akkor gyakorlatilag velük nem lehet olyan szerződéseket kötni, mintha korábban semmi sem történt volna. Ellenkezőleg, terveink szerint olyan szerződést kötünk velük, hogy amennyiben egy módosított ítéletet hoz a választott bíróság, ha lesz ilyen eljárás egyáltalán itt jelzem, ha mi sikerrel járunk a Legfelsőbb Bíróság előtt, akkor nem lesz ilyen eljárás - tehát egy módosított ítélet a sikerdíjak mértékét is módosítaná. Gyakorlatilag úgy járunk el, mintha folytatnánk az eljárást. Mivel a kérdéseket már korábban lezártam, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs más hozzászólási szándék, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 22 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, 9 nem szavazat ellenében elfogadta az 1/29. (II. 13.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 28. évi költségvetéséről szóló 2/28. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (Az 1/29. (II. 13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv számú mellékletét képezi.) 4. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 29. évi költségvetéséről

12 12 Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (dr. Sümegi Zoltán Képviselő Úr bejött az ülésterembe, a jelen lévő képviselők száma 36 fő.) Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és megállapította, hogy a költségvetési törvényen, a költségvetési koncepcióról szóló közgyűlési határozaton és a gazdasági realitásokon alapul, s mindezek alapján 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja. A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében támogatja a Tolna Megyei Önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében támogatja az előterjesztés elfogadását. A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a 29. évi költségvetést. A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében az támogatta az előterjesztés elfogadását.

13 A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. 13 Právics József: Fontos annak hangsúlyozása, hogy a bizottság megállapította, hogy a rendelettervezet a törvényi előírásoknak megfelelően és szabályosan lett összeállítva, ugyanakkor itt is az áll, hogy a bizottság többsége olyan beltartalmi dolgokkal nem értett egyet, melyeket a rendelet tartalmaz, így a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében nem támogatja a rendelettervezet elfogadását. (Filóné Ferencz Ibolya Képviselő Asszony és Kerecsényi Márton Képviselő Úr elhagyta az üléstermet, a jelen lévő képviselők száma 34 fő.) Köszönöm szépen, ismét megadom a lehetőséget dr. Printz János Könyvvizsgáló Úrnak, hogy elmondja álláspontját a költségvetés tervezettel kapcsolatban. Megadom a szót Könyvvizsgáló Úrnak. dr. Printz János: Köszönöm a szót! Tisztelt Közgyűlés! A 29. évi költségvetési rendelet tervezetet a könyvvizsgálói előírásoknak megfelelően megvizsgáltuk. Véleményünket a Gazdasági és Mezőgazdasági, valamint a Pénzügyi Bizottság ülésén részletesen kifejtettük. Írásos véleményünk a kiegészítéssel együtt rendelkezésre áll. Mindezekhez szóbeli kiegészítéssel nem kívánunk élni. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, jelezzék hozzászólási szándékukat. Megadom a szót Právics József Képviselő Úrnak. (Filóné Ferencz Ibolya Képviselő Asszony és Kerecsényi Márton Képviselő Úr bejött az ülésterembe, a jelen lévő képviselők száma 36 fő.) Právics József: Tisztelt Közgyűlés! Azzal szeretném kezdeni, amivel a szöveges indoklás is kezdi, hogy a 28. évet minden várakozáson felül jobban zártuk, mint ahogy terveztük. A bevételeink túlteljesültek, és nem sorolom tovább. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy próféták voltunk, ezen az oldalon, hogy már a 28-as indulásnál elmondtuk, hogy nem kellene a vészharangokat kongatni. De 29-re rátérve, a 29. évi költségvetést, ahogy az anyag is megállapítja, induló pozícióban jobb kondíciókkal kezdjük, mint bármikor korábban. Ennek lényeges eleme, hogy 11,6%-kal növekedtek a költségvetési bevételeink, nyilvánvalóan a finanszírozási bevételeink nem növekedtek, mert szerencsére nem élünk föl évente 2 milliárd kötvényt, így a finanszírozási bevételeink csak az 1/4-ét érik el annak, ami. Ez a költségvetés magán hordozza 29. legnagyobb gondját baját, ami miatt egyik szemünk sír, a másik nevet. Ugyanis most érzékelhetőek a költségvetésben, amit az anyag korrektül tárgyal, hogy működési feszültségek lesznek a 29. évben. Viszont mindannyiunk legnagyobb örömére, a felhalmozási kiadások oly mértékben fognak megnövekedni, hogy értelmét nyeri az 1 milliárdos felhalmozási kötvénykibocsátás és megvalósul mindaz, amit beterveztünk, a szociális intézményektől a térségi integrált szakképzőn át a vármegyeháza felújítása, vagy a kórház rekonstrukciója, illetve a szociális kistérségi ellátó központok kialakítása, melyben intézményeink is érintettek. Tehát mindezek a célok, melyeket együtt megfogalmaztunk, megvalósulnak, azonban a kiadási oldalon látszanak a feszültségek,

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/2008. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-4/2007. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-18/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-10/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. november 30-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 106.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-3/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 26-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására 704 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 15-én ülésének jegyzőkönyve tartott nyílt a./ tárgysorozata: b./ határozatai:59-62/2011. c./ rendelete: 16/2011. Napirendek: 1./ Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 08-án (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Vasemberház Díszterem Nagykanizsa, Erzsébet tér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. április 24-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. június 26-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-6/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. június 28-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-i rendkívüli ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

Napirend előtt: - Nyíregyháza Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc díj átadása. - Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács Bütyök József díj átadása

Napirend előtt: - Nyíregyháza Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc díj átadása. - Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács Bütyök József díj átadása 819 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 64-78/2011. c./ rendelete: 17-21/2011. Napirend előtt: - Nyíregyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2002. június 13-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2002. június 13-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2002. június 13-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyszám: 01/00025-017/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 30-án 09.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 4-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Szám: 527-7/2014. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -ában biztosított jogkörömben Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 17-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Meghívottak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri

Részletesebben