TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 1 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/29. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 29. február 13-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király tér AZ ÜLÉS KEZDETE: 1. óra A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: Bakó Béla, Bordács József, Deák Sándor, dr. Égi Csaba, Filóné Ferencz Ibolya, Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Hadházy Árpád, dr. Harangozó Tamás, Horváth István, Horváth Zsolt, Kalányos János, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kishonti János, Knopf Attila, Koltai Tamás, Kovács István, Kristóf Károly, Molnár József, Néber Tibor, dr. Pálos Miklós, Pécsi Gábor, Pogátsa Alajos, Právics József, dr. Puskás Imre, dr. Radochay Imre, dr. Say István, dr. Sümegi Zoltán, Szabó Loránd, Szebényi Géza, dr. Széchenyi Attila, Széles András, Takács Zoltán, Tar Csaba, Tóth Gyula, Várkonyi Zoltán, dr. Vöröss Endréné A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: Csike György, Kalocsa Jenő, Kollár László, Schranz Istvánné, A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 35 fő. Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző.

2 2 A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK: Tóth Ferenc Tolna megyei országgyűlési képviselő, valamint Bognár Jenő Bátaszék polgárestere. A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT, NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK: Mácsai Antal, mk. pv. ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója; dr. Printz János, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. Ügyvezetője; Fülöpné Szűcs Mária, a Pedagógusok Szakszervezetének Elnöke; dr. Deák Tímea; dr. Horváth Marcell; Nagy György; Gyimesi János; dr. Mikoly Lilian; Gulyás Katalin; valamint Balázsi Zoltán. SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK: Az MTI és a Pixel TV munkatársai. Köszöntöm a Közgyűlés tagjait, a megjelent állandó vendégeinket, a napirendi pontjainkhoz meghívott vendégeket, a Hivatal munkatársait, továbbá a sajtó képviselőit. Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából, kérem Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni. Megállapítom, hogy a 41 képviselőből jelen van 35 fő, így a Közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok elfogadása következik. A napirenddel kapcsolatban javaslom egy új napirendi pont felvételét 15. sorszámmal, nevezetesen Javaslat kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári ellátási feladat átadásról-átvételről szóló megállapodás módosítására. Az előterjesztést helyszíni kiosztással valamennyi Képviselőtársam megkapta. A módosító javaslatomnak megfelelően értelemszerűen a meghívó szerinti 15. napirendi ponttól kezdődően a napirendi pontok sorszáma tolódik. Van-e valakinek más módosító javaslata, vagy további új napirend felvételére javaslata? Amennyiben nincs, úgy kérem Képviselőtársaimat, szíveskedjenek szavazni az általam ismertetett módosítással egységes szerkezetben a napirendi pontok elfogadásáról! Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta. A Közgyűlés ülését ezennel megnyitom. NAPIREND Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Tájékoztató a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 28. évi tevékenységéről Előadó: Mácsai Antal, mk. pv. ezredes, igazgató 3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 28. évi költségvetéséről szóló 2/28. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

3 3 Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 29. évi költségvetéséről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 5. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 6. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 4/2 (III. ) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 7. Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 15/27. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 8. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/23. (II. 2) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 9. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/ (VII. 1) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 1. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/26. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 1 Rendelettervezet egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 1 A közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről szóló, Tamási Város Önkormányzatával kötött Megállapodás, valamint a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítása Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 13. Javaslat a Közgyűlés Ifjúsági és Sport Bizottsága összetételének megváltoztatására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 14. Javaslat Tolna Megyei Idősügyi Tanács létrehozására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 15. Javaslat kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári ellátási feladat átadásról-

4 4 átvételről szóló megállapodás módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 16. Felterjesztés a Pénzügyminiszterhez az illetékekről szóló 199. évi XCIII. törvény módosításából eredő illetékbevétel kiesés kompenzálása tárgyában Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 17. Javaslat engedélyezett álláshelyek csökkentésére, létszámcsökkentés elrendelésére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 18. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervére, valamint az azzal összefüggő feladatokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 19. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező 29. évi kiemelt célok meghatározására és tájékoztató a megyei főjegyző 28. évi teljesítményértékeléséről Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Javaslat a címzett állami támogatás maradványának lemondására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 2 Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat maradványainak lemondására, továbbá kivitelezési határidő módosításának jóváhagyására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 2 Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciójának elkészítésére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 23. Beszámoló a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 28. évi tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 24. Tájékoztató az Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei Egysége 28. évi működéséről Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 25. Tájékoztató a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 28. évi tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 26. Javaslat alapítványi támogatásra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Zárt ülés: 27. Javaslat Polán Györgyné újrafelvételi eljárás iránti kérelme elutasítása ellen benyújtott fellebbezésének elbírálására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

5 5 A napirendi pontok tárgyalása következik. NAPIRENDI PONT Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztésben három határozati javaslat szerepel, melyekről külön-külön szavazunk. Először kérem, szavazzanak az első határozati javaslatról, amely a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szól. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 1/29. (II. 13.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 98/28. (IX. 18.), 99/28. (IX. 18.), 13/28. (IX. 18.), 17/28. (IX. 18.), 112/28. (XI. 28.), 113/28. (XI. 28.), 114/28. (XI. 28.), 115/28. (XI. 28.), 118/28. (XI. 28.), 119/28. (XI. 28.), 12/28. (XI. 28.), 124/28. (XI. 28.), 127/28. (XI. 28.), 128/28. (XI. 28.), 129/28. (XI. 28.), 131/28. (XI. 28.), 132/28. (XI. 28.), 133/28. (XI. 28.), 134/28. (XI. 28.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. Most a második határozati javaslatról szavazunk, amely a megyei intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról szól. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 2/29. (II. 13.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításiról szóló tájékoztatót a mellékletében foglalt tartalommal tudomásul veszi. (A határozati javaslat melléklete a jegyzőkönyv számú mellékletét képezi.)

6 6 Végül kérem a Tisztelt Közgyűlést, szavazzon az utolsó határozati javaslatról, a Belső Ellenőrzési Szabályzat módosításáról szóló tájékoztató tárgyában. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 3/29. (II. 13.) közgyűlési határozata a 28. évi belső ellenőrzési terv módosításáról szóló tájékoztatóról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 28. évi belső ellenőrzési terv módosításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. NAPIRENDI PONT Tájékoztató a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 28. évi tevékenységéről Előadó: Mácsai Antal, mk. pv. ezredes, igazgató Az előterjesztés előadója Mácsai Antal mk. pv. ezredes, Igazgató Úr, tisztelettel köszöntöm. Tisztelt Igazgató úr, egyrészt köszönöm szépen, hogy elkészítette ezt a tájékoztatót, továbbá köszönöm, hogy jelezte, fontos volna ezekről a dolgokról a Közgyűlés előtt beszélni. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a tájékoztatóval kapcsolatban? (Filóné Ferencz Ibolya Képviselő Asszony bejött az ülésterembe, a jelen lévő képviselők száma 36 fő.) Mácsai Antal: Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! Engedjék meg, hogy megköszönjem a lehetőséget, hogy tájékoztatást adhatunk a munkánkról. 2-től hatalmas előrelépés történt, többek között sor került a veszélyeztetettségek korrekt felmérésére és azok bemutatására. A veszélyhelyzetben alkalmazható szervezeteket és eszközöket elkezdtük felkészíteni, összegyűjteni. Ki kell térnünk a veszélyes üzemekre és a veszélyes anyag szállítások felügyeletére, a SZAVEZO2 nemzetközi egyezményben foglaltakra. Mely dióhéjban azt jelenti, hogy ha egy veszélyes üzem létesül, annak létesítése előtt be kell mutatni az üzemnek azokat a biztonsági és lakosságvédelmi intézkedéseket, melyek szavatolják, hogy ha esetlegesen kikerül ez a veszélyes anyag, akkor minél kevesebb kárt tegyen a lakosságban és a környezetben. Többek között sor került a tűzoltóságok technika és létszámbeli fejlesztésére. A különféle terveinket újrakészítettük, használhatóságuk színvonalát emeltük. Ez azt jelenti, hogy most már nemcsak több száz oldalas tervek vannak az Igazgatóság veszélyhelyzet-kezelési központjában. Számítógépes, ill. papír alapon is megtalálhatóak a tervek, mert biztos ami biztos ha egy áramszünet miatt nem működik a számítógép, akkor is kell dolgoznunk. Ezek a tervek amellett, hogy vannak több száz oldalas tervek is, mindegyik mellékletében találhatunk ún. check listákat, melyek a legfontosabb feladatokat sorolják végig, amit egy munkafolyamat végrehajtása után ki tudunk pipálni. Így biztosak lehetünk abban, hogy nem marad el feladat. Az Igazgatóságunk az ISO minőségi követelményeknek megfelel, ennek megfelelően tevékenykedik. A lakosság felkészítésével nagyon régóta foglalkozunk. Elkezdtünk saját készítésű

7 7 rövidfilmeket gyártani. Az a célunk, hogy másfél, két perces rövidfilmek formájában a televízióban sugárzott reklámok helyett, vagy közszolgálati tevékenységként ezekkel a felkészítő filmekkel a lakosságnak be tudjuk mutatni, mit kell tenni ha megszólalnak a katasztrófavédelmi szirénák; hogy kell a lakást hátrahagyni; hogy kell védekezni árvíz esetén; hogy kell védekezni szélvihar esetén. Nagyon sok településen a helyi kábeltévé hálózaton ezeket sugározzák is. Úgy tűnik a reakciókból, hogy a lakosságnak tetszenek, igénylik ezt a tájékoztatást. Szólnom kell röviden a veszélyhelyzeti tevékenység vezetési feltételeinek biztosításáról. Igazgatóságunkon az ország egyik legkorszerűbb ügyelete működik, melyhez egy veszélyhelyzet-kezelési központ kapcsolódik. Az Igazgatóság az országban elsőként alkalmazta és működteti az egységes digitális rádiórendszert. Jelenleg van folyamatban az ún. Molari rendszer kiépítése, melynek lényege, hogy a veszélyes üzemek környezetében szondákat helyeznek el. Ezek érzékelik az esetlegesen kiáramló veszélyes anyagot és nemcsak az üzemnél, hanem közvetlenül az Igazgatóságon is adnak riasztási jelzést. Ezt követően pedig lehetőségünk van a szintén az üzem körzetében elhelyezett lakossági riasztó és tájékoztató rendszerek megszólaltatására. Ez a feladat úgy tűnik ebben az évben befejezésre kerül, jellemzően a pincehelyi gáztöltő üzem környéke lesz ellátva ezekkel a berendezésekkel. Igazgatóságunk a legutolsó ügyeletfejlesztése során már felkészült a 112 egységes segélyhívószám fogadására is, a körülményeket ennek megfelelően alakítottuk ki. Meg kell említenem, hogy a megyénkben szerencsére nem túl gyakran bekövetkező eseményeket közösen az együttműködő szervezetekkel megfelelően tudtuk kezelni. Igazgatóságunknak nyilván vannak olyan nem látványos feladatai is mint a szakhatósági hatósági tevékenység, benne közúti a veszélyes anyag szállítmányok közúton történő ellenőrzése. Továbbá felnőtt oktatási tevékenységet is végzünk, mi képezzük a megyében a tűzoltó szakmunkásokat, valamint az ezzel kapcsolatos továbbképzéseket is mi végezzük. Véleményem szerint a legfontosabb az, hogy a veszélyekről és azok kezeléséről napjainkban nyíltan van lehetőség beszélni. Kezdjük belátni, hogy amikor a jogszabályi felsorolásban általában első helyen említett nukleáris létesítményekben bármilyen eseményről beszélünk, akkor az már nem okoz pánikot ha bizonyos mértékben, nyilván csökkentett létszámmal, különféle veszélyhelyzet kezelő törzseket berendelünk. Ezek a törzsek felkészülten várják lesz-e egyáltalán valamilyen esemény. Többnyire az elsődleges riasztásokat nem követi további esemény, így ez a társaság az eseményt követően kölcsönösen gratulál egymásnak és hazamegy. De ne felejtsük el, ha valamilyen esemény mégis bekövetkezne, akkor ők már készen, a terveket aktualizálva, a számítógépeket beindítva, a híradórendszereket leellenőrizve tudnak nekiállni a konkrét tevékenység ellátásának, mellyel hatalmas időt nyerünk. Amikor Tolna megyéről beszélünk mindig a paksi atomerőművet tesszük az első helyre. Ez azért van így, mert a jogszabályban a nukleáris veszélyeztetettség szerepel az első helyen. Mi azonban sokkal inkább tartunk az egyéb események bekövetkezésétől. Gondoljanak csak bele, ha például a Garay téren veszélyes anyag szállítmány baleset következne be, akár néhány másodperc alatt eljuthatna hozzánk a mérgezőanyag felhő. Sokkal nehezebb az ilyen jellegű események ellen a védekezés, mintegy nukleáris jellegű esemény esetén. Jelenleg a kritikus infrastruktúrák védelméről, állóképességről és gyakorlásokról beszélünk. Amikor ezt tesszük, nem riogatni szeretnénk. A terrorizmus, a globális felmelegedés és a gazdasági válság okozza a feladatokat. Amikor feltesszük a kérdést, mi történik Tolna megyében ha egy földrengést követően a Tesco, a Lidl és egyéb áruházakba haladó kamionok nem jutnak el rendeltetési helyükre, és Tolna megyében, ami a mezőgazdasági termelés egyik országos központja volt, néhány nap múlva esetleg éhezni kezdenek az emberek, mert nem biztosítható az élelmiszer utánpótlás. De feltehetjük azt a kérdést is, hogy ha Kína úgy dönt, hogy néhány nap múlva Magyarországra nem szállít termékeket, akkor mi történik. A hazai termék előállításunk és az import tevékenységünk tudja-e fedezni

8 8 ezeket az igényeket? Ezek elvont példák, mondok kicsit közelebbieket is. A kritikus infrastruktúra a mi településeinken azt jelenti, hogy ha valamilyen okból kifolyólag megszűnik az energiaszolgáltatás, ennek következtében megszűnik a gázszolgáltatás, a vízszolgáltatás, a szennyvízelvezetés, stb. Mekkora az az idő, amit a lakosság egészségkárosodás nélkül képes elviselni, mert a hibaelhárító szervezetekkel közösen úgy kell ezt a feladatot megszervezni, hogy annyi idő alatt tudjuk megoldani a hibaelhárítást, amíg nem következik be egészségkárosodás a lakosság részéről. Ezek nyilván nemcsak elvek, konkrét feladatlisták, tevékenységi sorok és egyeztetések fognak következni ez ügyben. Megalakult megyénkben az a bizottság, ami ezeket a feladatokat fogja végezni, és igyekszünk a kitűzött feltételeknek megfelelni. Az eddig elért eredmények nem jöhettek volna létre összefogás és támogatás nélkül, melyet ezúton megköszönök. Az Igazgatóság dolgozóinak és az önökkel közösen végzett munkának a helyzetét részletesen bemutatja az írásbeli beszámoló. Jelzem, hogy két hiba csúszott a mellékletekbe: az egyik, mely a vis major támogatásról szól, helyes adatokat tartalmaz, de egy régi településlista adatbázisba lettek felvíve, ezért Simontornya város községként szerepel. Továbbá az Igazgatóság gépjárműveinek futásteljesítményéről szóló táblázatban: nem 3 ezer km-t futott az elmúlt évben egy autó, hanem 31ezer km van az autóban, tehát össz-futásteljesítményt kell érteni a táblázatban szereplő értékek alatt. Tisztelt Közgyűlés, kérem, hogy beszámolómat az előzőek figyelembevételével elfogadni szíveskedjenek, és várom esetleges kérdéseiket! Köszönöm az Igazgató kiegészítését! Az előterjesztést előzetesen két bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. dr. Égi Csaba: Tisztelt Közgyűlés! A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 28. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját, és azt 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja. Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Bordács József: Tisztelt Közgyűlés! Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységét, és 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. Azt a kiegészítést fogalmazta meg a bizottság, hogy a tevékenységük színvonala és a letett munka alapján kifejeztük elismerésünket az Igazgató úrnak, illetve reményünket fejeztük ki, hogy rövid időn belül eljön az, amikor ezt a tevékenységet sokkal jobb anyagi feltételek mellett tudják végezni. Kérdések következnek. Kérdés nincs. Az elhangzott bizottsági vélemény kapcsán annyi kiegészítést tennék, ahogy a napirend elején is elmondtam, magam is köszönöm szépen Igazgató úrnak azt az aktív részvételt, amellyel többek között a Megyei Védelmi Bizottság munkájában is részt vesznek, hiszen az előterjesztéseknek közel felét ő, vagy munkatársai készítik. Ezen túlmenően a Megyei Bűnmegelőzési Bizottság munkájában is részt vesznek. Nincs hivatkozás az anyagban, de az elmúlt évben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság véleményezte, ellenőrizte a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkáját, amit kiváló minősítéssel illettek. A mi tudomásul vételünkön túlmenően az is

9 9 leszögezhető, hogy a szakmai elöljárók is magas színvonalra értékelik azt a munkát, amit az Igazgatóság végez. Köszönetünket a tájékoztató tudomásul vételével tudjuk kifejezni. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét arra, hogy tájékoztatóról lévén szó, vitára nincs lehetőség. Így mégegyszer megkérdezem, kíván-e valaki kérdést feltenni? Amennyiben kérdés nincs, úgy lezárom a kérdéseket, és a határozati javaslatról szavazunk. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett, 8 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 4/29. (II. 13.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 28. évi tevékenységéről: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 28. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Köszönöm szépen Mácsai Antal Igazgató Úr részvételét, további jó munkát kívánok! 3. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 28. évi költségvetéséről szóló 2/28. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Bordács József: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 nem ellenében elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az

10 előterjesztést. 1 A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangú szavazattal támogatja a rendeletmódosítást. A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Právics József: Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi Bizottság annak hangsúlyozásával, hogy szakmailag igényesen és a törvényi előírásoknak megfelelően lett összeállítva az anyag, azonban a Pénzügyi Bizottság által korábban is ismertetett néhány tartalmi kifogás miatt a Pénzügyi Bizottság nem támogatja a rendelettervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Szóbeli kiegészítésem nincs, azonban szeretném jelezni, hogy a napirendi pont tárgyalásánál jelen van dr. Printz János könyvvizsgáló úr, illetve az előterjesztést a könyvvizsgáló cég előzetesen véleményezte. Kérdezem, kíván-e a Könyvvizsgáló szóbeli kiegészítést tenni? dr. Printz János: Köszönöm! A rendeletmódosításra tett javaslatot ezúttal is megvizsgáltuk, észrevételt nem kívánunk tenni. Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés, kérdések következnek. Megadom a szót Právics József Frakcióvezető Úrnak. Právics József: Tisztelt Elnök Úr, egy kérdésem lenne. A költségvetési rendeletben 318-as címen forintot kifizettünk, amely 1 milliós nagyságrendben tartalmaz szakértői és ügyvédi sikerdíjakat a választott bíróságnál lefolytatott per tárgyában. Ha ismereteim helyesek és ezt kérdezném, hogy így van-e, akkor jogerős ez az ítélet. Kérdezem, ha három havonta választott bíróságnál lesz egy ilyen perünk, ez a kérdésem másik fele, akkor

11 11 ennyiszer mindig ezeket a 1, vagy 28 milliókat fizetjük-e. (Szabó Loránd Képviselő Úr távozott az ülésteremből, a jelen lévő képviselők száma 35 fő.) Köszönöm. További kérdések következnek. Amennyiben nincs, a kérdéseket lezárom, és megadom a választ. A mérték és jogalap kérdésén már túl vagyunk, tehát most az a kérdés van-e új helyzet ebben az ügyben. Igen, bizonyos értelemben van, de a dolgok kronológiája mégiscsak az, és ez fontos, hogy az ügy a választott bíróság előtt jogerősen lezárult. Tekintettel arra, hogy a per jogerősen lezárult, a szerződéseinket teljesítenünk kellett a perben megbízott szakértők és ügyvédi irodák felé. Azonban, mondjuk így, a pervesztes félnek, mert gyakorlatilag ha a pervesztesség-pernyertesség arányát nézzük a kereseti érték és a megítélt érték között, akkor egyértelműen a felperesek pervesztesek voltak. A pervesztes felek a Tolna Megyei Bírósághoz fordultak a választott bíróság ítéletének érvénytelenítése iránti keresettel, melynek helyt adott a Tolna Megyei Bíróság. Ebből következően a felpereseknek lehetőségük van arra, hogy ezzel a jogalappal a választott bírósághoz forduljanak. Hogy ezt megtették-e, nekünk nincs információnk, mert a választott bíróságtól új per indításával kapcsolatban semmilyen értesítést nem kaptunk. Következésképpen számunkra az ügy úgy áll, hogy a választott bírósági eljárás jogerősen befejeződött. Az ítéletet érvénytelenítette a Megyei Bíróság. Az érvénytelenítéssel kapcsolatos ítélettel szemben mi a Legfelsőbb Bírósághoz fordultunk felülvizsgálatot kérve. A dolog, ha tetszik két fronton is folytatódni fog. Ami biztos, hogy a Legfelsőbb Bíróság előtt folytatódni fog az érvénytelenítés iránti keresettel kapcsolatos eljárás. A felpereseknek nem kell megvárniuk a Legfelsőbb Bíróság ítéletét, akár közben választott bírósághoz fordulhatnak, mely esetben akár újra indulhat egy választott bírósági eljárás. Amennyiben indul egy ilyen eljárás, lehetőleg ugyanazokat az ügyvédi irodákat és szakértőket kívánjuk megbízni a perben, mindenképpen figyelembe véve azt, ha ez az eljárás újra indul a választott bíróság előtt, akkor gyakorlatilag velük nem lehet olyan szerződéseket kötni, mintha korábban semmi sem történt volna. Ellenkezőleg, terveink szerint olyan szerződést kötünk velük, hogy amennyiben egy módosított ítéletet hoz a választott bíróság, ha lesz ilyen eljárás egyáltalán itt jelzem, ha mi sikerrel járunk a Legfelsőbb Bíróság előtt, akkor nem lesz ilyen eljárás - tehát egy módosított ítélet a sikerdíjak mértékét is módosítaná. Gyakorlatilag úgy járunk el, mintha folytatnánk az eljárást. Mivel a kérdéseket már korábban lezártam, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs más hozzászólási szándék, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 22 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, 9 nem szavazat ellenében elfogadta az 1/29. (II. 13.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 28. évi költségvetéséről szóló 2/28. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (Az 1/29. (II. 13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv számú mellékletét képezi.) 4. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 29. évi költségvetéséről

12 12 Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (dr. Sümegi Zoltán Képviselő Úr bejött az ülésterembe, a jelen lévő képviselők száma 36 fő.) Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és megállapította, hogy a költségvetési törvényen, a költségvetési koncepcióról szóló közgyűlési határozaton és a gazdasági realitásokon alapul, s mindezek alapján 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja. A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében támogatja a Tolna Megyei Önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében támogatja az előterjesztés elfogadását. A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a 29. évi költségvetést. A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében az támogatta az előterjesztés elfogadását.

13 A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. 13 Právics József: Fontos annak hangsúlyozása, hogy a bizottság megállapította, hogy a rendelettervezet a törvényi előírásoknak megfelelően és szabályosan lett összeállítva, ugyanakkor itt is az áll, hogy a bizottság többsége olyan beltartalmi dolgokkal nem értett egyet, melyeket a rendelet tartalmaz, így a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében nem támogatja a rendelettervezet elfogadását. (Filóné Ferencz Ibolya Képviselő Asszony és Kerecsényi Márton Képviselő Úr elhagyta az üléstermet, a jelen lévő képviselők száma 34 fő.) Köszönöm szépen, ismét megadom a lehetőséget dr. Printz János Könyvvizsgáló Úrnak, hogy elmondja álláspontját a költségvetés tervezettel kapcsolatban. Megadom a szót Könyvvizsgáló Úrnak. dr. Printz János: Köszönöm a szót! Tisztelt Közgyűlés! A 29. évi költségvetési rendelet tervezetet a könyvvizsgálói előírásoknak megfelelően megvizsgáltuk. Véleményünket a Gazdasági és Mezőgazdasági, valamint a Pénzügyi Bizottság ülésén részletesen kifejtettük. Írásos véleményünk a kiegészítéssel együtt rendelkezésre áll. Mindezekhez szóbeli kiegészítéssel nem kívánunk élni. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, jelezzék hozzászólási szándékukat. Megadom a szót Právics József Képviselő Úrnak. (Filóné Ferencz Ibolya Képviselő Asszony és Kerecsényi Márton Képviselő Úr bejött az ülésterembe, a jelen lévő képviselők száma 36 fő.) Právics József: Tisztelt Közgyűlés! Azzal szeretném kezdeni, amivel a szöveges indoklás is kezdi, hogy a 28. évet minden várakozáson felül jobban zártuk, mint ahogy terveztük. A bevételeink túlteljesültek, és nem sorolom tovább. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy próféták voltunk, ezen az oldalon, hogy már a 28-as indulásnál elmondtuk, hogy nem kellene a vészharangokat kongatni. De 29-re rátérve, a 29. évi költségvetést, ahogy az anyag is megállapítja, induló pozícióban jobb kondíciókkal kezdjük, mint bármikor korábban. Ennek lényeges eleme, hogy 11,6%-kal növekedtek a költségvetési bevételeink, nyilvánvalóan a finanszírozási bevételeink nem növekedtek, mert szerencsére nem élünk föl évente 2 milliárd kötvényt, így a finanszírozási bevételeink csak az 1/4-ét érik el annak, ami. Ez a költségvetés magán hordozza 29. legnagyobb gondját baját, ami miatt egyik szemünk sír, a másik nevet. Ugyanis most érzékelhetőek a költségvetésben, amit az anyag korrektül tárgyal, hogy működési feszültségek lesznek a 29. évben. Viszont mindannyiunk legnagyobb örömére, a felhalmozási kiadások oly mértékben fognak megnövekedni, hogy értelmét nyeri az 1 milliárdos felhalmozási kötvénykibocsátás és megvalósul mindaz, amit beterveztünk, a szociális intézményektől a térségi integrált szakképzőn át a vármegyeháza felújítása, vagy a kórház rekonstrukciója, illetve a szociális kistérségi ellátó központok kialakítása, melyben intézményeink is érintettek. Tehát mindezek a célok, melyeket együtt megfogalmaztunk, megvalósulnak, azonban a kiadási oldalon látszanak a feszültségek,

14 14 melyek végig fognak kísérni bennünket. Természetesen minden és mindennek az ellenkezője nagyjából kiolvasható, de azt látnunk kell, hogy mintegy 1 millióval megnőnek az szja bevételeink és mintegy 3 millióval a költségvetési normatív bevételeink is nőni fognak, és nyilván van más átrendeződés is ebben. Viszont a működési oldalon elmondanám, hogy mik a gondjaink. Az egyik az, hogy nagyon helyesen a Közgyűlés döntött, és vissza is idézném, mert annyira tetszett az a mondat, amit évek óta mondunk, hogy tovább nem odázható a kórház tényleges átvilágítása és ha szükséges a strukturális átszervezése ahhoz, hogy a működési kiadásait mederben tudja tartani. Ugyanígy a szociális intézmények átvilágítása, melyek a költségvetés elfogadásakor még nem voltak meg, várhatóan a hónap végére készülnek el. Természetesen itt is vannak biztató jelek, már biztosan Elnök Úr is hallotta, hogy az egészségügyi közmunkában 31 fővel pályázó kórház úgy tűnik sikerrel pályázott. Tehát az üres álláshelyek egy része betölthető úgy, hogy nem kerül pénzbe az önkormányzatnak, mégis segít az ellátási színvonal javításán. Ezeket elismerjük, ugyanakkor Elnök Úr fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ugyan nehezen lehet kimutatni, de 15 millió körül, vagy inkább afölött van az összeg, ami a szakképző intézmények átvételéből adódó többlet, ha úgy tetszik önként vállalt kötelezettségként a nyakunkba zúdul. A szűkös bevételekből ennyivel több kiadást kell teljesítenünk. Ez azért nehéz, mert már egybeolvadtak nagyjából, és nem biztos hogy létszámarányos. Ha létszámarányosan szétosztjuk, akkor ez talán 2 millió, de nyilván nem így működik. Ugyanakkor a tavalyi évnek néhány anomáliájára már korábban is felhívtuk a figyelmet. Az előző napirendnél kérdeztem az ügyvédi sikerdíjakat, mert változatlanul úgy gondoljuk, hogy ezek rendkívül magasak. Örömmel hallottam a választ, hogy ez talán nem ismétlődik meg. Ugyanakkor ebben is benne van néhány politikai döntés, amit nyilvánvalóan a kormányzó pártnak, vagy frakciónak joga megtenni, de én nem hiszem, hogy indokolt továbbra is plusz 1 millió forinttal támogatni a Megyei Önkormányzatok Szövetségét. Meg vagyok arról győződve, hogy nagyon politikai ízű az, hogy a megyei kis iskolákat mintegy küldetéstudattól vezérelve megtámogatjuk 1 millió forinttal, ez érdemben nem segít rajtuk. Nem akarok túlzottan demagóg lenni, de idén már mégiscsak harmadik éve függesztjük föl a közszféra dolgozóinak lakásépítési támogatását. Ennek fejében most az egyik 1 millió, a másik 7 millió. Van még egy-két anomália, amire azt tudom mondani, hogy ezek egyike másika olyan fajsúlyos kérdés, mely számunkra elfogadhatatlan. Mindezek alapján azt kell mondanom nem várható el tőlünk, hogy egy évre előlegezzük meg a bizalmat, amikor számtalan tisztázatlan és nyitott kérdés van ebben. Frakciónk nem fogja támogatni ennek a költségvetésnek az elfogadását. Köszön Frakcióvezető Úr hozzászólását. Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak adom meg a szót. Pogátsa Alajos: Köszönöm a szót! Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! Egyetlen kérdéssel szeretnék foglalkozni, azzal, amivel egy évvel ezelőtt is foglalkoztam. Először szeretném megköszönni a pénzügyi osztály vezetőinek, munkatársainak, az intézmények dolgozóinak azt a kimutatást, mellyel egy évvel ezelőtt még nem rendelkeztünk, ma pedig az év végén, illetve az év elején ezt elkészítették. Látszik most már az, hogy a kórházat kivéve az összes többi intézményünknél 53 olyan dolgozó van, aki úgy dolgozik, hogy már nyugdíjat kap. 25 olyan dolgozó van, aki részben a múlt évben, részben az idei évben jogosult arra, az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatárt elérve, hogy nyugdíjba menjen, és 12 olyan dolgozó van, aki 21-ben lesz erre jogosult, de ezzel most talán nem foglalkoznék. Azért foglalkozom ezzel a kérdéssel újra, mert ezeknek az embereknek a döntő többsége az intézményeinkben 25-3, 35-4, vagy annál több évet is ledolgozott. Nem tartom tisztességesnek, erkölcsösnek, ha egyszer 2 éven keresztül, mióta ez a jogszabály él, mindig úgy jártunk el velük

15 15 szemben, hogy ha elérték a nyugdíjkorhatárt akkor intézkedtek a munkáltatói joggal rendelkezők a felmentésről. Ma pedig olyan helyzetbe próbálja hozni őket a fenntartó, akár ezt az 53 embert, vagy a másik 25-öt, hogy év után menj a fenébe, kullogj el, takarodj el egy fillér nélkül erről a pályáról, ha meg akarod szüntetni a jogviszonyodat. Ezt szándékosan mondtam ilyen élesen, nyilván ezt senki nem mondja ki, hanem azt mondják helyette, sajnos erre nincs lehetőség, nincs erre mód, ami persze nem igaz. Hiszen nincs más dolgunk, mint közös megegyezést ajánlani számukra ha nincs annyi pénzünk, hogy felmentsük őket és nincs annyi pénzünk, hogy jutalmat fizessünk. Közös megegyezést keressünk, ami mindegyik fél számára elfogadható. Ilyen megállapodások a megyében több városban működtek már tavaly, nem értem, hogy miért nem működhetnek ilyen megállapodások a Megyei Önkormányzatnál. Ráadásul arról van szó, hogy itt az idei évben összesen 78, ha a következő évet is nézem, akkor 9 álláshelyre vehetünk fel másik pályakezdő, vagy néhány év után sajnos munkanélkülivé váló embereket. Itt nem feltétlenül csak pedagógusról van szó, hanem mindenféle munkakörről szociális intézményekben, máshol is. Tehát tudunk biztosítani embereknek állást. Nem tudom, hogy ez miért nem fontos. Ráadásul egy közös megegyezés esetén nyilvánvaló, hogy az anyagi vonzata is 8 hónap - egy év alatt behozza azt az előnyt, amennyibe ez a dolog kerül. Nem értem, hogy miért nem akarunk ezzel foglalkozni. Miért mondják mindig azt a munkáltatói joggal rendelkezők felfelé mutogatva a fenntartóra, hogy sajnos erre nincs mód, nem tudunk mit mondani, hát ti majd elmenetek, hát elmentek, szevasztok. Ez egyszerűen felháborító és nevetséges. Különösen igaz ez akkor, és ezt halkan mondom, hangsúlyozom nem ez a lényeg, hogy ha nem így jár el a fenntartó a saját hivatalában, ha nem így jár el a fenntartó más munkatárssal, akinek még a pártbeállítottságát is tudom mondani, tehát nagy kedvezménnyel teszi ezt meg. Nem tudom, miért nem akarja ezt megtenni tisztességes úton ezzel a sok-sok emberrel. Ráadásul mind anyagilag, mind pedig más emberekkel előnyt tudunk biztosítani. Tekintettel arra, hogy az idő lejárt, szeretném azt a módosító javaslatot, melyet egy éve benyújtottam, ismét benyújtani nyilván ahhoz a paragrafushoz kiegészítve, ami a személyi juttatások vonatkozásában érinti a közalkalmazottakat. Ugyanazokkal a mértékekkel. Talán nem baj, ha nem olvasom fel, mert az újabb időt igényel. Szívesen átadom ismételten a Főjegyző Asszonynak. Köszönöm Képviselő Úr hozzászólását. Mivel további hozzászólási szándékot nem látok, megadom a szót Fülöpné Szűcs Máriának a szakszervezeti oldal képviselőjének, aki jelezte, hogy ez az a napirendi pont, melynél szeretne hozzászólni. (dr. Say István Képviselő Úr elhagyta az üléstermet, a jelen lévő képviselők száma 35 fő.) Fülöpné Szűcs Mária: Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! Kettős érzésünk volt a költségvetés tanulmányozása során. Annak örülhettünk, hogy a koncepció tragikusabbra festette az idei évi költségvetés pozíciót. Elfogadtuk tényként, butaság lett volna ha nem, hogy a válság felülír mindent. Tudjuk, hogy a normatívák kevesebb összegűek lettek, azt is elfogadjuk, hogy a bevételeket csökkentheti az illeték bizonytalansága, illetve az szja-ból származó.bevétel is csökkenhet. Ugyanakkor nem akarom megismételni, amit Právics Úr mondott, mi is ezt mondtuk az Érdekegyeztető Tanácsban. Az, hogy a 28. évet jól zárta a költségvetés számunkra is öröm. Legfeljebb az nem volt az, hogy 28. novemberében és decemberében az intézményeinkben már nem nagyon engedélyezték a kifizetéseket, még a jogos kifizetéseket sem, tehát azért ára volt, mi fizettük meg. Az, hogy az önkormányzat rendelkezik tartalékokkal jó dolog, a hiteltörlesztésnek megvannak a feltételei úgy tűnik jó dolog, mindez a költségvetésben szerepel. Annak is külön tudunk örülni, hogy fejlesztésre

16 16 jelentős erőket tud az önkormányzat koncentrálni. Válság idején ezek számunkra pozitív üzenetek is lehetnek. Lehetnének, és számunkra azt is jelenthetnék, hogy a működés feltételei biztosítottak, de ha hozzávesszük azokat a gondolatokat is, hogy a működés feltételeit a lehetőségekhez kell szabni, illetve azt is láthatjuk, hogy feladatellátásra, működtetésre összességében kevesebb jut, akkor nyilvánvaló, hogy ez a két gondolat együtt számunkra már kedvezőtlen. A bizonytalanságok miatt mondtunk nemet a költségvetésre. A bizonytalanságokat sorolom, hogy milyen területeken látjuk. Hogy az intézményeink az alultervezés ellenére hogyan élik túl a 29. évet, azt igazából nem tudjuk, ez az egyik bizonytalanság, pedig a működőképesség biztosítása az egyik legfontosabb szempontja az Érdekegyeztető Tanácsban ülő szakszervezeteknek. A dologi kiadások ellentételezésére hogyan kerül sor? Vajon az alultervezés gyakorlata, ami itt a Megyei Önkormányzatnál még a tavalyi évben is úgy tűnt, hogy sikerül, ebben az évben sikerül-e? Megnézték-e ők, hogy hány millióval indulnak a helyi költségvetések, s vajon hogyan fognak alakulni? Mi lesz a pénz, illetve bérmaradványok sorsa? Nem tudjuk. Lehet azt mondani, hogy majd a zárszámadásnál. A munkavállalók béreinek, juttatásainak biztosításához rendelkezésre állnak-e a források? Mert pillanatnyilag ott tartunk, hogy már büntetés valakinek sorosan előlépni, mert a saját bérkeretéből kerül sor ennek ellentételezésére, illetve benne van az anyagban, hogy a személyi juttatások további csökkentésére kerülhet sor. Nem tudjuk az irányait, nem tudjuk a tartalmát. Amit Pogátsa Képviselő Úr mondott nyilván számunkra is fontos dolog. A nyugdíjbavonulás feltételeit külön kellene a Megyei Önkormányzatnak és az Érdekegyeztető Tanácsnak megtárgyalni. Valóban biztosítani kell a méltó nyugdjíbavonulást. Szerepel változatlanul, olyan hírek ellenére még mindig, hogy a tervezett szervezeti átalakításokra sor kerül. Nem tudom, hogy Önök mit tudnak erről. A mi kérdéseink: nem tudjuk, hogy a tervezés milyen stádiumban van; milyen következményekkel jár; hány munkahelyet érint; a szakmaiság, az ellátottak, a tanulók, a munkavállalók érdekei biztosítottak-e. Tudja mindenki, hogy mire gondolunk, nyilván a szociális otthonok összevonására, egységes gyógypedagógiai intézményrendszerre és a Móra Ferenc Általános Iskola sorsára, jövőjére. Abban kételkedtünk az Érdekegyeztető Tanácsban amit Elnök Úr mondott, hogy a szakmai fejlesztést, a megújulást fogja szolgálni. Ezt pillanatnyilag még nem látjuk, kérjük bebizonyítani. Vannak-e számítások arra vonatkozóan, hogy az átszervezések milyen költségmegtakarítást fognak eredményezni, egyáltalán hogyan alakulnak. Tisztelt Közgyűlés, kételyek kerekedtek felül bennünk, és erre mondtuk azt, hogy számunkra a költségvetés bizonytalanságot mutat. Nem mintha eredeti ötlet lett volna részemről, hogy aknák vannak, bombák vannak számunkra, munkavállalók számára ebben a költségvetésben, melyekről nem tudjuk, hogy hol és mikor fognak robbanni. Ezt szeretnénk mi az Önök figyelmébe ajánlani, a döntés előtt. S úgy gondolom, hogy az év során ezekre a kérdésekre komolyan szeretnénk választ kapni. Azt is említettem Elnök Úrnak, ha tévedtünk, és valóban nyugodtabb év elé nézünk, akkor mi azt is meg fogjuk mondani, hogy melyik ponton tévedtünk. Köszönöm a figyelmüket. (dr. Say István és Szabó Loránd Képviselő Urak bejöttek az ülésterembe, a jelen lévő képviselők száma 37 fő.) Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Társaim, engedjenek meg néhány mondatot. Mindenféle cinizmus nélkül mondhatom őszintén, hogy én Právics Úrnak a költségvetéssel kapcsolatos szakértelmét tisztelem és elismerem. Ezért lep meg az a fordulata, ami úgy szólt, hogy bármely korábbinál jobb költségvetési indulás a 29. évi. Hosszasan sorolva tudnék olyan példákat mondani, amikor én ilyen szempontból boldogabban lettem volna közgyűlési elnök, mert valószínűleg egy kicsit nyugodtabb időszak volt. Másrészt elég ha elolvassuk a könyvvizsgáló anyagát, melyből szerintem nem csak én olvastam ki, hogy ez

17 17 egy meglehetősen aggasztó év. Már a mostani számok alapján is meglehetősen aggasztónak ígérkezik, sőt az is kiolvasható belőle, hogy miden eddiginél aggasztóbb évnek ígérkezik. Azok a fajta aknák, amikre Fülöpné Szűcs Mária utalt, bár ő valószínűleg más aknákra gondol, mint én. Ő a költségvetésünkben eleve felfedez aknákat, én meg azt gondolom, hogy az ország gazdasági állapota jelent meglehetősen nagy kockázati tényezőt, amely nyilvánvalóan hatással lehet a mi gazdálkodásunkra is. Ha ezeket még hozzátesszük, akkor bizonyos értelemben egy szerepzavarban vagyunk, miszerint az ellenzék bizakodva néz az év elé, és e tekintetben megnyugvással tekint a költségvetésre. Ezek szerint bizonyos értelemben a szakszervezet is optimista a költségvetésünket illetően, sőt, további lehetőségeket vél benne felfedezni. Mi pedig, akik idehoztuk az anyagot aggódunk erősen. Bár minden optimizmus teljesülne ezzel az évvel kapcsolatban. Szívesen hallgatnám 21. februárjában is azt a megállapítást, hogy mi itt feleslegesen kongattuk a vészharangokat, merthogy nem is volt ez olyan aggasztó év, nem is néztünk elébe olyan komoly kihívásoknak. Jobb esetben ezt évente megkapjuk az előző év költségvetésével kapcsolatban. Miközben lássuk be, hogy azért mondhatjuk 28-ra, hogy viszonylag jól zártunk, mert egyébként meg elszorítottuk az intézményeink torkát 28. októberében. Hát persze így lehet jól zárni. Ha az intézményeinknek a minimumot sem adjuk meg és egyéb dolgokban is gyakorlatilag azt mondjuk, hogy semmit, semmit, akkor kiegyensúlyozott költségvetés lesz. Nem lesz semmi gond. Ez egy olyan értelemben jó költségvetés, hogy most nem októberben szorítjuk meg az intézményeink torkát, hanem már januárban, és ettől reméljük azt, hogy elérünk az év végére. Az a kiegyensúlyozottság, amiről itt többen beszéltek 28. kapcsán, a tekintetben tényleg pozitív visszaigazolás számomra, hogy a kötvénykibocsátás, ami emlékeim szerint nem aratott osztatlan sikert, ha tetszik szükséges rossz volt, aminek azért az előnyeit élvezzük és elmaradásának igen káros következményeit szerencsére nem kell viselnünk. Azt még hadd jegyezzem meg, hogy valóban nagyon optimistának tűnhet az a nagy szám a tartalékoknál és a fejlesztésre szánt összegnél, de egyrészt a kötvénykibocsátás egyik célja a fejlesztés volt, tehát nem is nyúlhatunk hozzá. Másrészt nem is szeretnénk felélni, valóban fejlesztések önerejeként szeretnénk felhasználni. Egyre inkább összeáll az a kép, amit Frakcióvezető Úr is sorolt, hogy milyen fejlesztésekhez tud ez szolgálni önerőként. Az utolsó fontos témára, a kórházra hadd térjek át, a struktúraváltás igénye jogosan merül fel. Ilyenkor mindig reménykedem abban, hogy a többféleképpen értelmezhető struktúraváltás egy komoly pályázat során valóban megvalósulhat. Reményeink szerint hamarosan lesz egy olyan pályázati kiírás ágazatai operatív program keretében, ahol több milliárd forinttal ez a fajta fizikai struktúraváltás, a kórház fizikai széttagoltsága, ami pillanatnyilag a működtetését méginkább drágává teszi, megszüntethető, vagy legalábbis nagyobb mértékben orvosolható. Bízom benne, hogy egyetértés lesz majd közöttünk, abban, hogy a kórház részt vegyen ezen a pályázaton. Ehhez a pályázathoz például nagyon komoly önerőt kell biztosítani, mert ha reménykedünk egy 5 milliárdos fejlesztésben, és ha csak egy 1%-os önrészt nézünk, az is 5 millió, és akkor valójában végére is értünk a fejlesztési forrásainknak. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy az sem olyan lebegő szám, amelyhez hozzá lehet nyúlni, vagy nincs mögötte elgondolás. Nagyjából ki van már centizve, hogy mire fogjuk a fejlesztési elképzeléseinkben fordítani. A TISZK-kel kapcsolatban már sokszor elmondtam a véleményemet, nem szeretném hosszasan sorolni. Jelzem, hogy amit Frakcióvezető Úr is említett, hogy növekedett a normatív támogatásunk és az szja, a bűnös TISZK miatt történt. Ha nem vesszük át a szakképző intézményeket, akkor a normatívánk nominálisan is kevesebb lenne, mint az elmúlt évben volt, ugyanígy az szja esetében. Ezeket a számokat a TISZK hozta, hogy az ellenzéknek is legyen két olyan forrás, amit meg tud jelölni, hogy miért jó nekünk. Ez nyilván komoly segítség volt részünkről. Pogátsa Úr által számos alkalommal elmondott gondolattal kapcsolatban egyrészt nyilván ismét állást foglal majd a Közgyűlés, viszont egy evidens gondolattal segített ki engem a Főjegyző Asszony. Valószínűleg a jogalkotó figyelmét kellene felhívni arra, hogy ezt úgy kell

18 18 szabályozni, hogy az ne legyen méltatlan a közalkalmazottakhoz. Ha jól értem, akkor a köztisztviselők számára ezt az ő jogviszonyukat szabályozó törvény korrekt módon rendezi. Nagyon egyszerűen csak a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt kellene oly módon módosítani, hogy ne az ilyen fajta jóindulatos, közös megegyezéses megoldásokkal lehessen méltó befejezést adni egy közalkalmazotti pályának, hanem egyszerűen a törvény erejénél fogva. Ha nem ez a jogalkotó szándéka pillanatnyilag, akkor biztos minden helyzetre lehet megoldást találni, de tekintettel arra, hogy az országban Önök vannak többségben, szerintem más helyeken kellene ezt az elgondolást előadni, és kezdeményezni a jogszabály módosítását, hogy ezt a problémát ne csak itt helyi szinten, hanem országos szinten is lehessen kezelni. Tekintettel arra, hogy korrekt módon nem zártam le a vitát, Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak újra lehetősége van, hogy elmondja véleményét, megadom a szót. Pogátsa Alajos: Köszönöm a szót! Örülök, hogy Elnök Úr nem zárta le a vitát, de ez a természetes. A jogalkotónak nincsen problémája. A jogalkotó egyik esetben kötelező érvénnyel jelöl valamit. Itt pedig én vitatom most is, hogy az adhatóság mit jelent. Szerintem azt, hogy védi a közalkalmazottakat az anélkül való elküldéstől, de nem erről van szó. A mostani jogszabályok a felmentést természetesen lehetővé teszik, a jubileumi jutalmat, mindent lehetővé tesznek. Azt is lehetővé teszik az undok, utálatos, kegyetlen fenntartónak, ami szerencsére nem mindenütt van így ebben az országban, hanem máshol is, hogy megtehesse azt, amit Önök tesznek ezzel a 9 emberrel, hogy elküldi őket. Sajnos ezt megengedi, ez a probléma. Ehhez képest azt mondani, hogy ez a jogszabály nem engedi meg a felmentést, de igen, megengedi. Lehetővé teszi, sőt semmi probléma nincs ezzel. Amit én ajánlok, ha már ilyen utálatos a fenntartó, ebben a megyében a Megyei Önkormányzat, hogy próbáljon olyan megoldást keresni, amely valamelyest természetesen kárára van azoknak, aki nyugdíjba akarnak menni, de nem azt jelenti, hogy takarodjatok a fenébe, hogyha el akartok menni, meg akarjátok szüntetni a közalkalmazotti jogviszonyotokat. Ez így nem működik, ez lehetetlen. Erről van szó és nem jogalkotói problémáról. Más kérdés az, hogy természetesen lehetne az is, hogy kötelezővé teszi. A kötelezőség valóban felfogható úgy is, hogy hiányzik belőle, de a lehetősége nem. Közös megegyezést gyakorolnak városok, miért ne gyakorolhatná ezt a megye is? Azon kívül természetesen tudok mondani mindenféle olyan fenntartót, aki aszerint a jogszabály szerint továbbra is eljár, ami a felmentésre és a jubileumi jutalom kifizetésre és minden egyébre vonatkozik, mint ahogyan a Pénzügyi osztály és a munkáltatók is ezt a számítást aszerint végezték el. Képviselő társaim, mindenkit arra kérek, amennyiben mondanivalót generált ez a kérdés, a gomb megnyomásával jelezzék nekem, tartsuk tiszteletben egymás hozzászólását. Megadom a szót Kőfalvi Aranka Osztályvezető Asszonynak. Kőfalvi Aranka: Tisztelt Közgyűlés! Nem szeretnék beszállni a költségvetési vitába, de most muszáj, ugyanis az intézményvezetők panaszkodhatnak ebben a kérdésben. Az intézmény vezetőnek jogában áll közös megegyezéssel jogviszonyt megszüntetni az intézményben dolgozó nyugdíjassal. Jogában áll felmentéssel megszüntetni a jogviszonyt. Egyetlen dologhoz nincs joga, hogy tőlünk várja a pénzt, hogyan csinálja. Nekünk nincs annyi pénzünk, hogy egyszerre 9 embert felmentsünk, vagy kimondja a Közgyűlés, hogy közös megegyezéssel, hónapot fizessünk ki nekik. Senki nincs arra kényszerítve, hogy a nyugdíjas menjen el nyugdíjba, akkor megy el, amikor ő úgy érzi, el szeretne menni. Ügyes intézményvezető mindig megtalálja a módját annak, hogy év elején megállapodjon a

19 19 pedagógusával, hogy végigviszi a tanévet és mikortól kezdődik a felmentés ideje. Ha nem tud neki felmentést adni, akkor közös megegyezéssel jutalmat ad neki, vagy valahány havi juttatásban megállapodnak. Erre a lehetőségük megvan, hiszen az adott személy 12 havi bére benne van a költségvetésben. Aki ezt nem találja meg a saját költségvetésén belül, az nem ügyes intézményvezető. Köszönöm szépen Osztályvezető Asszony kiegészítését, ezek fontos információk voltak. Megadom a szót Právics József Képviselő Úrnak. Právics József: Köszönöm a szót! Elnök Úr, valószínűleg nem jól értettük egymást, ezért nagyon rövidre fogom. Én úgy kezdtem, hogy egyik szemem sír, a másik nevet, mert tele van feszültséggel működési oldalon a költségvetés, de annak örülünk, ami a fejlesztési oldalon van. Továbbra is úgy gondolom, ott van a nagy feszültség. Akár sorokat is nevesíthetek. A tavaly év végi juttatásokkal együtt beálló 7,2 milliárdos működési finanszírozás a kórháznál. Tervezünk 7 milliárdot, bízunk benne, hogy 7,4 lesz, de lehet 6,8 is, és az intézményeknél is nagyon sok mindennel terhelt ez. Tehát ezért nem akartam azt mondani, hogy hurrá. A másik, ha végignézzük, szeretném hangsúlyozni, induló pozícióban, a korábbi évek induló pozíciójához képest kiolvasható ebből a költségvetésből, hogy ilyen jó induló pozícióban még nem voltunk. Az egy dolog, hogy jön-e ehhez az induló pozícióhoz 2 milliárd forint, szerintem jön, mint ami a korábbi években jött. De ha megnézzük az elmúlt évek induló költségvetését, nem volt ilyen szűk mezsgye, még akkor is ha jobb a költségvetés, mint a koncepció. Nem volt ilyen szűk mezsgye, ilyen kis eltérés a koncepció és a ténylegesen összeállított között, ezért én azt gondolom, hogy induló pozícióban az is igaz, amit mondtam. Bár azt is mondtam, hogy minden és mindennek az ellenkezője is kiolvasható. Működési oldalon nem is kétséges, hogy tele van feszültséggel, ezért mondtam, hogy a költségvetést most fogadja el a Közgyűlés, de közben néhány lényeges dolgot, ami még vissza van, hozhat is meg nem is hozhat, én legalábbis nem tudom az átvilágítások és felmérések eredményét. A másikra csak annyit szeretnék reagálni, hogy azt ki lehet szedni, hogy a bejövő intézmények többlete mi, de azt is hozzá lehet adni, hogy kb. 4 millió 13. havi bér 18 ezer forinttal, plusz 15 ezer az afölöttieknek, az meg nincs ebbe benne. Ezt is csak kalkulálni tudtuk, hogy kb. 4 millió forint, de ettől még igaz az, hogy legalább 15 millió forinttal jobb kondícióban állnánk most, ha nem vesszük át ezeket az intézményeket, meg az a normatív finanszírozáson fölüli kiadások. Még csak annyit, ha valaki nagyon optimistának akarja ezt a költségvetést látni, ami nem az, de ha annak akarja látni, akkor azt hiszem a 3. sz. mellékletben, ahol havonta vannak bevétel-kiadások, az 57 millió likviditási hitel felvételének időpontja december. Tehát vélhetően, persze addig még többször módosítjuk, de e szerint akár ezt is optimistának tekinthetjük. Mégegyszer mondom működési oldalról nem olyan rózsás ez a költségvetés, és feszültségekkel terhelt. (Néber Tibor Képviselő Úr elhagyta az üléstermet, a jelen lévő képviselők száma 36 fő.) Köszönöm szépen, megadom a szót Bordács József Képviselő Úrnak. Bordács József: Köszönöm a szót! Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! Nem kívántam ehhez a napirendi ponthoz hozzászólni, de amikor a Szocialista Frakció tagjai visszavették a szót, úgy gondoltam, hogy én is elmondom a véleményemet. Hihetetlen számomra az a kettős mérce, ami megjelenik a.szocialista Párt helyi, megyei képviselőinek tagjainál, hiszen

20 2 mégiscsak annak a pártnak a megyei megjelenítői, amely párt kormánya és kormányfője 26 óta ezt az országot mind morálisan, mind gazdaságilag zuhanórepülésbe helyezte. Én úgy gondolom, hogy ez a hazug kommunikáció már leérkezett megyei szintre is. Hihetetlen az a szociális érzékenység, amellyel hirtelen itt fellépnek a költségvetés tárgyaláskor. Hihetetlen számomra kicsit az is, hogy a Szocialista Párt és a szakszervezeti oldal mennyire egymásra talált újra. Úgy gondolom, hogy már nem először a rendszerváltás óta eltelt időszakban. Csak akkor nem értem a szakszervezeteket, mert ha megnézzük az országos jelenségeket, akkor azt látjuk, hogy szakszervezetek tucatjai tiltakoznak a kormány megszorító politikája és gazdaságpolitikája ellen. Itt meg azt látjuk, hogy gyakorlatilag egy véleményre helyezkednek a Szocialista Párttal. Megkérném a Szocialista Párt frakcióvezetőjét és tagjait, hogy próbáljanak meg józan fejjel gondolkodni és nem a pártvezetés által diktált frázisokat itt a Megyei Közgyűlésben elpuffantani. Számomra ennek a költségvetésnek a legfontosabb része a könyvvizsgálói jelentés, mely leírja, hogy mind jogszabály, mind koncepcionális, mind pedig a kedvezőtlen pénzügyi és gazdasági helyzet ellenére ez a költségvetés a realitások talaján van. Én úgy gondolom, hogy a Megyei Önkormányzat vezetése kihozta ebből a maximumot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megadom a szót dr. Sümegi Zoltán Képviselő Úrnak, amennyiben még hozzá kíván szólni a napirendi ponthoz. dr. Sümegi Zoltán: Köszönöm a szót! Tisztelt Közgyűlés! Pogátsa Képviselő Társam felszólalása kapcsán szeretném megjegyezni, hogy függetlenül attól, hogy a fenntartó-e az utálatos, vagy esetleg más, szeretném javasolni, ha lehetőség van rá, zárjuk le a vitát. Úgy gondolom, hogy az előttünk lévő költségvetési rendelettervezet megfelelő arra, hogy 29. évben a Tolna Megyei Önkormányzat a lehetőségekre tekintettel normálisan működjön. (Néber Tibor Képviselő Úr bejött az ülésterembe, a jelen lévő képviselők száma 37 fő.) Köszönöm Képviselő Úr, természetesen vita nélkül szavazunk erről, azonban annyi feladatom van még előtte, hogy megkérdezzem a KDNP, valamint a FIDESZ frakció vezetőit, kívánják-e elmondani állásfoglalásukat. Úgy látom igen, megadom a szót Kovács István Frakcióvezető Úrnak. Kovács István: Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a könyvvizsgálói jelentéssel maximálisan egyetértünk, Bordács Képviselő Úr elmondta mit tartalmaz. Úgy érezzük, hogy ez a nagyon feszített költségvetés teljesíthető. Ezt nagyban segíti a tavalyi évi kötvénykibocsátás, amit a szocialista frakció akkor ellenzett. Mi bízunk abban, hogy teljesülni is fog és túléljük ezt a nehéz időszakot, ami 26 óta tart, amióta folyamatosan csökkentik a központi támogatást. Köszönöm szépen. Megadom a szót Széles András Frakcióvezető Úrnak, mondja el a frakció álláspontját. Széles András: Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! Igazából kettős érzés van bennem. Minden hozzászólásban kerülgettünk egy olyan témát, ami ennek a költségvetésnek a legfontosabb szegmensét adhatja. Bár a Megyei Önkormányzat közvetetten érintett ebben a gazdasági

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-3/28. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 28. április 25-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-7/2007. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. szeptember 28-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-7/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/2008. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2008. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-6/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 18-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. április 24-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-3/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 26-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző Ikt.sz.: 43-13/2014. Jegyzőkönyv Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. június 26-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő

Részletesebben

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták:

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 10-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 19.10 h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr. Sződi Károly osztályvezető Jegyzőkönyv A Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné 2965-10/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2010. augusztus 18-án megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Kiss Barnabás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja Felterjesztés a Pénzügyminiszterhez az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításából

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2013. szeptember

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T BUAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. december ll-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2014. szeptember 6-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. Csönge Márta elnök. Rettegi Attila tag. Eck-Varga Zsuzsanna tag

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. Csönge Márta elnök. Rettegi Attila tag. Eck-Varga Zsuzsanna tag FELJEGYZÉS Tárgy: Ügyrendi Bizottság nyilvános ülése Helyszín: Városháza I. emelet 118. számú helyisége -án 17 00 óra Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS Csönge Márta elnök Rettegi Attila

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Javaslat közoktatási feladatellátási megállapodások megkötésére Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. szeptember 23-án hozott határozatai 22/2010.(IX.23.) Az önkormányzat 2010. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztató 23/2010.(IX.23.)

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 6-án (kedd) 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. augusztus 6.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-4/2007. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. november 15-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG BALATONRENDES KÖZSÉG SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: Á. 29-87/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ábrahámhegy,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Ikt.szám: 434/2007. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet:www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu Elnökségi ülésről Jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben